DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER"

Transkript

1 DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Ph.d.-afhandlinger Akademisk Råd nedsatte den 10. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Gitte Rasmussen, professor Svend Østergaard, Aarhus Universitet, og associate professor Todd Oakley, Case Western University til at bedømme den af Steven Breunig indleverede ph.d.- afhandling Body, place and grammar Exploring the concept of image schema in mind, language and aesthetic experience, through interpretive analyses of architectural space and the uses of the English prepostitions on, in and at. Den 10. januar holdt Steven Breunig et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 6. februar Steven Breunig ph.d.-graden. Steven Breunig, født i USA i 1966, emigrerede til Danmark i Havde da i fem år arbejdet i den amerikanske flåde som informationsmedarbejder udstationeret i Yokosuka i Japan, og desuden gennemført en BA i Liberal Studies og et tilvalgsemne i økonomi ved California State University, Los Angeles. I 1995 påbegyndt studium ved SDU i Odense. I 2000 cand.mag. med hovedfag i engelsk og sidefag i kunsthistorie (læst ved KU). Hovedfagsspecialet var en undersøgelse af lingvistiske konstruktioner af erkendelseskategorierne rum og tid ud fra et kognitivt perspektiv. Fra 2000 til 2003 ansat som gymnasielærer forskellige steder på Fyn med undervisning i fagene engelsk og kunsthistorie. Gennemført pædagogikum ved Odense Katedralskole. Tildelt et Ph.d.-stipendium gennem FKK i efteråret 2003 og påbegyndt studiet ved Institut for Sprog og Kommunikation. Undervist i en række discipliner inden for lingvistik, kommunikation og kultur ved Center for Engelsk, International Virksomhedskommunikation samt Cand.negot. I Ph.d.- afhandlingen undersøgtes det teoretiske koncept Image Schemas fra kognitiv lingvistik og der blev foretaget et antal analyser af de engelske præpositioner in, on og at samt anvendte konceptet i forbindelse med analyser af arkitektoniske rum. Har siden tildeling af grad både i undervisnings- og forskningssammenhæng arbejdet videre med lingvistiske, kommunikative og æstetiske problemstillinger inden for rammerne af kognitionsteorier. Akademisk Råd nedsatte den 9. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Eckhard Bick (formand), Dr. Pamela Rogerson-Revell, Leicester University, og lektor Bente Meyer, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, til at bedømme den af Jane Vinther indleverede ph.d.-afhandling Is interactive learning also active learning? A quantitative and qualitative study in computer assisted language learning. Den 25. februar holdt Jane Vinther et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 19. marts Jane Vinther ph.d.-graden. Jane Vinther, 1972 lærereksamen fra Tønder Statsseminarium cand.phil. i engelsk fra Odense Universitet. Efter pædagogikum ansat som adjunkt ved Munkebo-Kerteminde Forberedelseskursus og Vestfyns Forberedelseskursus. Ansat ved Odense Universitet i cand.mag. med særligt tilrettelagt sidefag i almen pædagogik ved Odense Universitet. Akademisk Råd nedsatte den 19. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Anders Højen (formand), professor Michael Væth, Aarhus Universitet, og professor Philip S. Dale, University of New Mexico, til at bedømme den af Sonja Wehberg indleverede ph.d.- afhandling Numbers on words. Analyses of the Danish Longitudinal CDI study. Den 17. marts holdt Sonja Wehberg et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 28. marts Sonja Wehberg ph.d.-graden. Sonja Wehberg, født den 16. juli Studentereksamen (tysk Abitur) fra Grimmelshausengymnasium, Offenburg, Årsberetning Syddansk Universitet 1

2 1990. Au-pair i Bray, Irland, Kandidatudannelse i matematik med sidefag økonomi (tysk Diplom), Albert- Ludwigs Universitaet, Freiburg im Breisgau, Operatør ved Cinemaxx, Freiburg i Breisgau, Forskningassistent ved Institut für medizinische Biometrie und medizinische Informatik, Freiburg im Breisgau, Biostatistiker i Schering AG i Berlin, Forskningassistent ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Odense, Ph.d.-stipendiat ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Odense, Akademisk Råd nedsatte den 12. december 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Gitte Rasmussen Hougaard (formand), universitetslektor Björn Nilsson, Högskolan i Skövde, Sverige, og professor Elisabeth Severinsson, Universitetet i Stavanger, til at bedømme den af Helle Nordentoft Jakobsen indleverede ph.d.-afhandling Doing Emotion Work. Clinical Supervision in a Palliative Outpatient Ward. Den 25. april holdt Helle Nordentoft Jakobsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 5. maj Helle Nordentoft Jakobsen ph.d.-graden. Helle Merete Nordentoft, født 29. februar Nysproglig student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars Uddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen ved Aarhus Amtssygehus i Cand.Comm. fra Roskilde Universitetscenter i Undervisningsassistent ved Center for Nordiske Studier, Odense Universitet Undervisningsassistent ved kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter 1997/98, ekstern lektor sammesteds Ph.d-stipendiat ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 2004 til Adjunkt ved Forskningsenheden i Vejledning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet fra den 1. januar Akademisk Råd nedsatte den 23. januar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Michael Bregnsbo (formand), professor Uffe Østergaard, CBS, og forskningsdirektør Henrik Stenius, University of Helsinki, til at bedømme den af Jeppe Nevers indleverede ph.d.-afhandling Horisonter under forandring. Demokratibegrebet i Danmark, Den 30. maj holdt Jeppe Nevers et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 11. juni Jeppe Nevers ph.d.-graden. Jeppe Nevers, født Student, Sorø Akademis Skole, Cand.mag. i historie, Syddansk Universitet, Modtog samme år universitetets guldmedalje. Herefter ansat som arkivar ved Odense Stadsarkiv og fra 2005 til 2008 som ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet. I forbindelse hermed studieophold ved Universität Freiburg (efteråret 2006) og Harvard University (efteråret 2007). Den 7. marts nedsatte Dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mehmet Ümit Necef (formand), lektor Ulla Højmark Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, og lektor Merete Watt Boolsen, Københavns Universitet, til at bedømme den af Anne Sofie Fink Kjeldgaard indleverede ph.d.-afhandling Tale, der tæller Spørgeskemaundersøgelse anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter. Den 2. juni holdt Anne Sofie Fink Kjeldgaard et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 11. juni Anne Sofie Fink Kjeldgaard ph.d.-graden. Anne Sofie Fink Kjeldgaard, født 1972, uddannet cand. merc. i international markedsføring 1999, Odense Universitet. Har siden 2002 været ansat som forsker i Dansk Data Arkiv, der indhenter, opbevarer og formidler data primært indsamlet vha. spørgeskemaundersøgelser. Forskningsaktiviteten bevæger sig inden for epistemologiske og ontologiske dimensioner af empirisk baseret samfundsvidenskabelig forskning. Akademisk Råd nedsatte den 23. januar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lars Bisgaard (formand), professor Brian P. Mcguire, RUC, og lektor Mette Birkedal Bruun, 2 Årsberetning Syddansk Universitet

3 Københavns Universitet, til at bedømme den af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen indleverede ph.d.-afhandling Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark. Den 12. juni holdt Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 13. juni Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen ph.d.-graden. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, født 20. juni Matematisk student fra Kalundborg Gymnasium HD i Afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København Cand.scient. i Geografi og Historie fra Roskilde Universitetscenter Forskningsassistent på landskabsanalyse til nationalparkprojektet "Kongernes Nordsjælland", RUC Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU Akademisk Råd nedsatte den 29. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Dennis Day (formand), professor Junko Mori, University of Wisconsin-Madison, og professor Anne Holmen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, til at bedømme den af Kristian Mortensen indleverede ph.d.-afhandling Instructions and Participation in the Second Language Classroom. Den 11. juni holdt Kristian Mortensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 16. juni Kristian Mortensen ph.d.-graden. Kristian Mortensen, født 21. januar Sproglig studentereksamen fra Frederiksborg Gymnasium Cand.mag. i Spansk og International Virksomhedskommunikation fra Syddansk Universitet Ph.d.- stipendiat ved Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, med ophold ved Center for Language, Interaction, and Culture, University of California, Los Angeles november januar Siden marts 2008 post doc. ved Unit for Sociocultural Research on Learning and Development, University of Luxembourg. Akademisk Råd nedsatte den 22. august 2006 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lilli Zeuner (formand), lektor Leif Moos, Danmarks Pædagogiske Universitet, og lektor Sven Erik Nordenbo, København, til at bedømme den af Marianne Abrahamsen indleverede ph.d.- afhandling LEDELSE TIL EN FORANDRING. En undersøgelse af ledelse og ledelsesmuligheder på to gymnasier. Den 18. juni holdt Marianne Abrahamsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 19. juni Marianne Abrahamsen ph.d.-graden. Marianne Abrahamsen, født 9. juni 1943 i Århus. Klassisk-sproglig student fra Århus Katedralskole Cand. mag. i fransk og spansk fra Århus Universitet Ansat som adjunkt ved Århus Akademi Studielektor Fagkonsulent i romanske sprog i Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen Rektor ved Marselisborg Gymnasium Ph.d.-studerende IFPR/DIG, Syddansk Universitet fra 2000 og ansat som ekstern lektor samme sted Dekanen nedsatte den 15. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Marianne Holmer (formand), advisory programme professionel officer Henrik Sparholt, International Council for the Exploration of the Sea (ICES), og professor Adriaan Rijnsdorp, Wageningen Universiteit en Ressearchcentrum, til at bedømme den af Margit Eero indleverede ph.d.-afhandling Dynamics of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) stock in the 20th Century under variable climate and antropogenic forcing. Den 29. august holdt Margit Eero et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 12. september Margit Eero ph.d.-graden. Årsberetning Syddansk Universitet 3

4 Margit Eero, født den 11. september 1976 i Estland. Bosat i Danmark siden I 1999 gradueret fra Estonian Maritime Academy som fiskeriingeniør-konsulent. I 2002 kandidat fra University of Tartu (Estonia) i biologi. I perioden ansat som forskningsassistent ved Estonian Marine Institute. Fra ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, og samtidig hermed ansat på DTU-Aqua. Dekanen nedsatte den 10. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Karen Hvidtfeldt Madsen (formand), lektor Birgit Eriksson, Aarhus Universitet, og lektor Christian Jantzen, Aalborg Universitet, til at bedømme den af Mette Thobo-Carlsen indleverede ph.d.-afhandling Mellem tekst og begivenhed. Selvbiografien som performativ strategi i nutidig litteratur, visuel kunst og performance. Den 23. juni holdt Mette Thobo-Carlsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 24. juni Mette Thobo-Carlsen ph.d.-graden. Mette Thobo-Carlsen, født 19. december Sproglig student fra Skt. Knuds Gymnasium, Odense fra Cand.mag. i Litteraturvidenskab med BA-tilvalg i Kunsthistorie fra Københavns Universitet 2002, herunder studieophold (to semestre) på Université Paris Diderot Paris 7. Ansat som ekstern lektor på Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet i perioden med kurser i performativ kunst- og kulturteori samt ansat som kunstog kulturformidler på teater- og kulturfestivaler i perioden Ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet fra november 2004 til marts 2008 med ophold ved The London Consortium, Birkbeck College i London april juli Akademisk Råd nedsatte den 24. oktober 2006 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ellen Krogh (formand), lektor Simon B. Heilesen, Roskilde Universitetscenter, og førsteamanuensis Ola Erstad, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, til at bedømme den af Nikolaj Frydensbjerg Elf indleverede ph.d.-afhandling Towards Semiocy? Exploring a New Rationale of Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary Danish Classes. Den 7. november holdt Nikolaj Frydensbjerg Elf et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 18. november Nikolaj Frydensbjerg Elf ph.d.-graden. Nikolaj Frydensbjerg Elf, født 29. november Matematisk studentereksamen ved Niels Steensens Gymnasium Deleksamen i spansk, Handelshøjskolen i København, BA i dansk 1998 ved Institut for Nordisk Filologi med tilvalg på Moderne kultur samt Nytestamentlig hermeneutik ved Teologisk Fakultet, alle ved Københavns Universitet. Cand.mag. i dansk ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet 2002, herunder med udlandsophold ved Universidad Pontifícia de la Católica, Lima, Peru. Speciale blev senere udgivet (med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd) som bogen Stort format. En historie om det udvidede værkbegreb (Forlaget Spring). Ph.d.-stipendiat ved Forskerskolen for Gymnasiepædagogik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (tidligere Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) ved Syddansk Universitet Herunder miljøskifte ved Institute of Education, University of London, 2004, og Institute of Education, University of Wisconsin-Madison, USA, Ekstern lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), Syddansk Universitet, Adjunkt i dansk og spansk samt studievejleder ved Handelsgymnasiet (hhx), Uddannelsescenter Herning, Akademisk Råd nedsatte den 9. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Martin Rheinheimer (formand), Dr. Fred Hocker, Director of Vasa Research, Statens Maritima Museer, Stockholm, og museumsdirektør Ole L. Frantzen, Statens Forsvarshistoriske Museum, til at bedømme den af Jens Auer indleverede ph.d.-afhandling Fregat and Snau: Small Cruisers in the Danish Navy Den 28. august holdt Jens Auer et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 12. september Jens Auer ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. 4 Årsberetning Syddansk Universitet

5 Dekanen nedsatte den 15. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Uwe Kjær Nissen (formand), assistant professor John Hellerman, Portland State University og lektor Tim Caudery, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Søren Wind Eskildsen indleverede ph.d.-afhandling Constructing a second language inventory the accumulation of linguistic resources in L2 English. Den 18. september holdt Søren Wind Eskildsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 8. oktober Søren Wind Eskildsen ph.d.-graden. Søren Wind Eskildsen, født 9. marts Sproglig student fra Nakskov Gymnasium Cand.mag. i Engelsk og Dansk som Fremmed- og Andetsprog Undervisningsassistent ved Syddansk Universitet og kvotaadjunkt i engelsk ved Odense Seminarium Ph.d.-stipendiat ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet Dekanen nedsatte den 9. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Clara Juncker, professor Robert Brinkmeyer, University of South Carolina, USA, og professor Richard Gray, University of Essex, England, til at bedømme den af Thomas Ærvold Bjerre indleverede ph.d.-afhandling Cowboy Crackers. Echoes of the American Western in Contemporary Southern Fiction. Den 11. september holdt Thomas Ærvold Bjerre et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 15. december Thomas Ærvold Bjerre ph.d.-graden. Thomas Ærvold Bjerre, født 12. april Sproglig student fra Slagelse Gymnasium Cand.mag. i Engelsk fra Syddansk Universitet 2002 med ophold på Ohio University Ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, Fra 2009 adjunkt i Amerikansk litteratur, kultur og medier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 9. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Jørn Brøndal (formand), lektor Steven Hartman, Växsjö Universitet, Sverige, og professor Klaus Benesch, Ludwig-Maximilians-Universität, til at bedømme den af Torben Huus Larsen indleverede ph.d.-afhandling Revisiting the Middle Landscape: From Biltmore to Dollywood the pastoral in the Tennessee Valley. Den 27. juni holdt Torben Huus Larsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 2. juli Torben Huus Larsen ph.d.-graden. Torben Huus Larsen, født 8. oktober Sproglig studentereksamen ved Nykøbing Falster Katedralskole i Blev i 2004 cand.mag. i Engelsk ved Syddansk Universitet på guldmedaljeafhandlingen Narrating the Tennessee River, 1776 to the Present: (Hi)stories of Conquest, Economics, and Romance. Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Siden foråret 2008 ansat som undervisningsassistent og ekstern lektor ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse på Syddansk Universitet. Det Naturvidenskabelige Fakultet Ph.d.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 25. februar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Peter Højrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Jan Enghild, Århus Universitet og lektor Kari Fladmark, Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen til at bedømme den af Nicolai Bache indleverede afhandling The utilization of MALDI MS/MS Årsberetning Syddansk Universitet 5

6 for identification of proteins and post-translational modifications in proteomics. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Nicolai Baches vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 22. maj 2008 afholdte Nicolai Bache en forelæsning over emnet Why is mass spectrometric sequencing needed in proteome analysis?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 30. maj 2008 Nicolai Bache ph.d.-graden. Nicolai Holst Bache, født 5. februar 1976 i Kalundborg. Matematisk studentereksamen fra Tornbjerg Gymnasium Kandidateksamen i Biokemi og Molekylærbiologi fra Syddansk Universitet, Indskrevet som Ph.D.- Studerende ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syd dansk Universitet, september november 2007 med udlandsophold ved the Children's MedicaI Research Institute (CMRI), Sydney, Australien, januar april Midlertidig ansat som forsknings assistent ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet, fra november Juli Dekanen nedsatte den 4. december 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ole Wernberg, Institut for teknisk kemi, bioteknologi og miljøteknik, Syddansk Universitet, professor Siegfried Schindler, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Universität Giessen, Tyskland og professor Jesper Bendix, Kemisk Institut, Københavns Universitet til at bedømme den af Pia Nielsen indleverede afhandling Nano structures based on spin crossove complexes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Pia Nielsens vejleder professor Hans Toftlund Nielsen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 3. marts 2008 afholdte Pia Nielsen en forelæsning over emnet Factors determining Spin States of Transition Metal Complexes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 14. marts 2008 Pia Nielsen ph.d.-graden. Pia Nielsen, født 5. juli 1978 i Rudkøbing, Langeland. Simmerbølle skole Rudkøbing skole Matematisk studentereksamen fra Svendborg Gymnasium Naturvidenskabelig bachelorgrad i kemi, Syddansk Universitet 30. januar Naturvidenskabelig kandidatgrad i kemi/matematik, Syddansk Universitet 30. august 2005 (kvalificerende eksamen) Ansat som Ph.D.-studerende ved Kemisk Institut (efter 1. maj 2006 Institut for Fysik og Kemi), Syddansk Universitet 1. september august Udlandsophold ved Monash University, Melbourne, Australien 14. januar juni Dekanen nedsatte den 22. februar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Olafgeorg Issinger, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, adm. overlæge dr. med. Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup Hospital og professor dr. scient. Jens Høiriis Nielsen, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum Instituttet, Københavns Universitet til at bedømme den af Sune Kobberup indleverede afhandling Defining the FGF SIgnaling Mechanism During Pancreatic Development. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Sune Kobberups vejleder professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 24. april 2008 afholdte Sune Kobberup en forelæsning over emnet Strategies for producing insulin-producing cells from embryonic stem cells. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 5. maj 2008 Sune Kobberup ph.d.-graden. Sune Kobberup er født i Hoersholm den 5. november Han blev HHX gymnasiel student fra Vordingborg Handelsskole i I 1998 påbegyndte han biokemistudiet på Københavns Universitet. I 2001 blev han bachelor i biokemi. I 2001 påbegyndte han kandidatstudiet i biokemi. Under dette foretog han studier af neuropeptidreceptorer i D.melanogaster ved Københavns Universitet under vejledning af Professor Cornelis Grimmelikhuijzen på Biologisk 6 Årsberetning Syddansk Universitet

7 Institut. I 2003 modtog han kandidatgraden i biokemi af Københavns Universitet. Derefter tog han til Denver, Colorado, USA for at forske i udviklingsbiologien af bugspytkirtlen under vejledning af Ass. Professor Jan Jensen på The Barbara Davis Center for Childhood Diabetes ved University of Colorado. I 2005 påbegyndte han Ph.D. studiet ved Syddansk Universitet under titlen; "Defining the FOF signaling mechanism during pancreatic development". I 2006 deltog han i Marine Biological Laboratories embryologi kursus. I 2007 tog han til Lerner Research Institute ved Cleveland Clinic Foundation for at fortsaette sin forskning af bugspytkirtlens udvikling. I 2008 forsvarede han succesfuldt sin Ph.D grad ved Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 30. juni 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, PhD Johan Gobom, University of Göteborg, Sverige og dr. med. scient. Poul Henning Jensen, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus Universitet til at bedømme den af Justyna Maria Czarna Bahl indleverede afhandling Laboratory Markers for Alzheimer's Disease - Performance and New Development. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Justyna Maria Czarna Bahls vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 30. oktober 2008 afholdte Justyna Maria Czarna Bahl en forelæsning over emnet The use of proteomics to study neurodegenerative diseases. State of the art and future persoectives. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 10. december 2008 Justyna Maria Czarna Bahl ph.d.-graden. Justyna Maria Czarna Bahl, født i Polen i august Matematisk student fra Høje-Tåstrup Amtsgymnasium Cand.scient. i biokemi med proteinkeln1 som speciale i Ansat i Afdelingen for Autoimmunologi, Statens Serum Institut og Ph.d. studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær biologi, Syddansk Universitet Ansat som forsker ved Afdelingen for Klinisk Biokeln1 og Immunologi, Statens Serum Institut, Dekanen nedsatte den 4. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mogens Flindt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, lektor Gary Banta, Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitetscenter og lektor Kurt Thomas Jensen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet til at bedømme den af Tang Min indleverede afhandling Ecological Interactions between Macrofauna and Sediment Associated Micro- and Macrophytes in Coastal Environments. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tang Mins vejleder lektor Erik Kristensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 28. oktober 2008 afholdt Tang Min en forelæsning over emnet Ecological effects on the invasive cordgrass Spartine anglica in coastal marine areas. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 4. december 2008 Tang Min ph.d.-graden. Min Tang, barn an August 10, 1972, China. From 1991 to 1998, studied in the Department of Biology, Sichuan University, Chengdu, got the degree of Master of Science. From , worked in Sichuan University. From , studied as a Ph.D. student in the Institut of Biology, the University of Southern Denmark. Dekanen nedsatte den 16. maj 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af dr. Frank Bo Jensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Dr. Nic Bury, King s College London, UK og professor Gert Flik, Organismal Animal Physiology, Radboud University Nilmegen, Holland til at bedømme den af Pia Kiilerich indleverede afhandling Cortisol action and corticosteroid receptorsi in osmoregulatory tissue in teleost fish. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Pia Kiilerichs vejleder lektor Steffen S. Madsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 27. august 2008 afholdte Pia Kiilerich en forelæsning over emnet Corticosteroid signaling mechanisms in fish. Årsberetning Syddansk Universitet 7

8 Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. september 2008 Pia Kiilerich ph.d.-graden. Pia Kiilerich, født 11. juni 1976 i Herning. Påbegyndte den naturvidenskab lige uddannelse i Odense i september Startede Ph. D studium ved Biologisk institut på 4+4 ordningen september Cand. Scient. i molekylær biologi september 2005 ved den kvalificerende midtvejs-eksamen. Udenlandsophold blev gennemført i foråret 2006 i Russel J. Borski's laboratorium ved Department of Zoology, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA og i Patrick Prunet' s laboratorium ved INRA, Rennes, Frankrig. Afleverede d. 2. maj 2008 Ph.D. afhandling med titlen "Cortisol action and corticosteroid receptors in osmoregulatory tissue in teleost fish". Dekanen nedsatte den 12. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor Ann-Marie Pendrill, Fysisk Institut, Göteborg Universitet, Sverige og institutleder Keld Nielsen, Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet til at bedømme den af Stinne Hørup Hansen indleverede afhandling Fortællinger i Naturvidenskaben - En empiribaseret undersøgelse af videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle og dens forankring i gymnasiepraksis. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Stinne Hørup Hansens vejleder lektor Claus Michelsen, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 2. december 2008 afholdte Stinne Hørup Hansen en forelæsning over emnet Naturfagsindsatsers forankring i praksis. Hvordan kan elevers naturvidenskabelige interesse stimuleres gennem naturfagsindsatser. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 15. december 2008 Stinne Hørup Hansen ph.d.-graden. Stinne Hørup Hansen, født 11. oktober Matematisk studenter eksamen fra Amtsgymnasiet i Sønderborg Civilingeniør med fagprofil i Bioteknologi, Danmarks Tekniske Universitet Analysekemiker ved AnalyCen AJS, Ph.D.-stipendiat ved Center for Membranfysik, MEMPHYS, Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, NAMADI og IMADA, Syddansk Universitet, Udlandsophold hos Professor Ann- Marie Pendrill ved Gbteborg Universitet, april Dekanen nedsatte den 19. marts 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Stefan Vogel, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor John Nielsen, Institut for Grundvidenskab, København Universitet og professor Robert Häner, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Berne, Schweiz til at bedømme den af T. Santhosh Kumar indleverede afhandling Synthesis, Biophysical Properties and Applications of N-Functionalized Derevatives of 2'-Amino-a-L-LNA. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret T. Santhosh Kumars vejleder professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 4. juni 2008 afholdt T. Santhosh Kumar en forelæsning over emnet 2'-Amino-alpha-L-LNA derivatives as tools in nucleic acid therapeutics and diagnostics. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 19. juni 2008 T. Santhosh Kumar ph.d.-graden. L am T. Santhosh Kumar and I have done my hachelors from Osmania University with the Biochemistry and Chemistry as major subjects. Then, I choose to continue within the field of Chemistry, hence I did my masters in Chemistry at Pune University. Masters in Chemistry motivated me to persue my further education within the same filed. I did my Ph.D. studies with Prof. Jesper Wengel within the field of nucleic acid chemistry at University of Southern Denmark. Dekanen nedsatte den 1. juli 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Nils Færgeman, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Malcolm G. Parker, Director of Research Institute of Reproductive and Developmental Biology, Imperial College London, UK og associated professor Eric Kalkhoven, Department of Metabolic and Endocrine 8 Årsberetning Syddansk Universitet

9 Diseases, University Medical Center Utrecht, Holland til at bedømme den af Ronni Nielsen indleverede afhandling Cell type and subtype specific determinants in PPAR transactivation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Ronni Nielsens vejleder lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 25. september 2008 afholdte Ronni Nielsen en forelæsning over emnet Genome-wide profiling of transcription factor occupancy. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 27. oktober 2008 Ronni Nielsen ph.d.-graden. Ronni Nielsen, født 13. januar 1978 i Odense. Matematisk student fra Midtfyns Gymnasium, Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær - og Cellebiologi, Syddansk Universitet marts Indskrevet som Ph.D. studerende ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, april april Udlandsophold os Henk Stunnenberg, Radboud University Nijmegen (NCMLS), Nijmegen, Holland, oktober - november Ansat som forskningsassistent april- juli 2008 hos Professor Susanne Mandrup, ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Lab Manager (A-TAP) fra juli 2008 hos Professor Susanne Mandrup. Dekanen nedsatte den 23. juni 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Peter Højrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Michael Glocker, Institut für Immunologie, University of Rostock, Tyskland og adm. overlæge Steen Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital til at bedømme den af Tine Engberg Thingholm indleverede afhandling Phosphoproteomic analysis of human cells by mass spectrometry- setting up stratigies. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tine Engberg Thingholms vejleder lektor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 11. september 2008 afholdte Tine Engberg Thingholm en forelæsning over emnet Is total phosphoproteome analysis obtainable. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 23. september 2008 Tine Engberg Thingholm ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. Dekanen nedsatte den 31. januar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, seniorforsker ph.d. Per F. Nielsen, Novo Nordisk A/S, Ph.d. Henning Urluab, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, Bioanalytical Mass Spectrometry Group, Tyskland til at bedømme den af Ole Hørning indleverede afhandling Protein profiling of complex samples using multidimensional separation and mass spectrometry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Ole Hørnings vejleder lektor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 4. april 2008 afholdte Ole Hørning en forelæsning over emnet How to choose the best chromatographic strategy for MALDI and ESI mass spectrometry-based proteomics studies?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 5. maj 2008 Ole Hørning ph.d.-graden. Ole Bjeld Hørning, født 14. april 1977 i Kolding, Naturfaglig studentereksamen fra Fredericia Amtsgymnasium, Militær værnepligt Naturvidenskabelig kandidateksamen i molekylær og cellebiologi, Syddansk Universitet, Forskningsassistent ved Proxeon Biosystems A/S august til september Industriel Ph.D. studerende ved Proxeon Biosystems A/S og Biokemi og molekylær biologi, Syddansk Universitet, Ansat ved Proxeon Biosystems A/S Årsberetning Syddansk Universitet 9

10 Dekanen nedsatte den 2. april 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Kim Skak Larsen, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet, lektor Peter Bro Miltersen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og professor dr. Johann Makowsky, Faculty of Computer Science, Israel Institute of Technology, Israel til at bedømme den af Uffe Flarup indleverede afhandling Optimization and Evaluation Problems over the Real Numbers. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Uffe Flarups vejleder lektor Joan Boyar, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 22. august 2008 afholdte Uffe Flarup en forelæsning over emnet Characterizing the Complexity Class VP. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 1. september 2008 Uffe Flarup ph.d.-graden. Uffe Flarup, født 14. maj Matematisk student 1995 fra Støvring Gymnasium. Cand.scient. i datalogi 2006 ved Syddansk Universitet. Ph.d.-studerende ved Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet Dekanen nedsatte den 1. juli 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, PhD Eckardt Treuter, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Instituttet, Sverige og PhD Georg Reid, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Tyskland til at bedømme den af Lars Grøntved indleverede afhandling MOLECULAR MECHANISMS OF PPAR SUBTYPE SPECIFIC ACTIVATION OF TARGET GENES. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Lars Grøntveds vejleder lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 22. september 2008 afholdte Lars Grøntved en forelæsning over emnet Co-regulators of nuclear receptor-mediated gene transcription. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. oktober 2008 Lars Grøntved ph.d.-graden. Lars Grøntved, født 14. juni 1977 i Hjørring. Matematisk student fra Dronninglund Gymnasium, Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær - og Cellebiologi, Syddansk Universitet Indskrevet som Ph.D. studerende ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, januar april Udlandsophold hos Hinrieh Groenemyer, Institut de Genetique et de Biologie Moleeulaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg, Frankrig, oktober- november Ansat som forskningsassistent april- september 2008 hos Professor Susanne Mandrup, ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Post.doc. fra september 2008 hos Professor Susanne Mandrup. Dekanen nedsatte den 13. februar 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mogens Flindt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, professor Gustaf Olsson, Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, Sverige og lektor Torben Jacobsen, Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet til at bedømme den af David Edwin Cecil indleverede afhandling The Redox Potential in Activated Sludge. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret David Edwin Cecils vejleder lektor Henning Nielsen, Biologisk, Syddansk Universitet. Den 28. september 2007 afholdte David Edwin Cecil en forelæsning over emnet Controlling Wastewater Treatment Using the Redox Potential: From Practice to Science. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 6. maj 2008 David Edwin Cecil ph.d.-graden. David Cecil, født 14. september 1950 i West Hartlepool, England. Regentseksamen fra New York, USA 1969, Akademiingeniør fra AAU Rådgivende ingeniør i AIS Samfundsteknik Procesingeniør i Odense Vandselskab AS siden Datanom fra Tietgenskolen, Ph.D. studerende ved Biologisk Institut fra juni Årsberetning Syddansk Universitet

11 Dekanen nedsatte den 16. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Annemarie Surlykke, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Dr. Eberhard von Borell, Martin- Luther Universität, Tyskland og seniorforsker Jens Nielsen, Department of Virology, Danmarks Tekniske Universitet til at bedømme den af Bodil Hjarvad indleverede afhandling A Pigmodel on Health Damaging Stress. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Bodil Hjarvads vejleder lektor Ole Næsbye Larsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 29. februar 2008 afholdte Bodil Hjarvad en forelæsning over emnet Stress responses in pigs in relation to their social rank. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 14. marts 2008 Bodil Hjarvad ph.d.-graden. Bodil Margrethe Hjarvard, født HF eksamen fra Arhus Akademi i Cand. scient. i biologi fra Syddansk Universitet, Odense i Ansat som forskningsassistent ved Danmarks JordbrugsForskning Kandidat stipendiat ved Danmarks JordbrugsForskning , indskrevet på Syddansk Universitet, Odense. Dekanen nedsatte den 8. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Erik Kristensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, lektor Thorbjørn Joest Andersen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet og dr. Job Baretta, National Institute for Coastal and Marine Management, Holland til at bedømme den af Morten Lundkvist indleverede afhandling The Influence of Benthic Organisms on Cohesive Sediment Characteristics, Erodibility and Consolidation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Lundkvists vejleder lektor Mogens Flindt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 17. november 2008 afholdte Morten Lundkvist en forelæsning over emnet Measuring and modeling the stability of cohesive sediments. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 27. november 2008 Morten Lundkvist ph.d.-graden. Morten Lundkvist, født 19. maj 1976 i Fredericia. Matematisk studentereksamen fra Varde Gymnasium Handelsstudent fra Varde Handelsskole Cand.polyt. i miljøteknologi fra Syddansk Universitet ErhvervsPhD studerende hos DHI - Water, Environment, Health i samarbejde med Biologisk Institut, Syddansk Universitet Dekanen nedsatte den 10. marts 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, lektor Ditlev Brodersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet og professor Flemming Steen Jørgensen, Institut for Medicinalkemi, Københavns Universitet til at bedømme den af Jacob Pøhlsgaard indleverede afhandling In silico analyses of antibiotic binding and resistance mechanisms on the bacterial ribosome. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Jacob Pøhlsgaards vejleder professor Stephen Douthwaite, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 15. maj 2008 afholdte Jacob Pøhlsgaard en forelæsning over emnet Molecular Modelling of Complex Biological Systems Possibilities and Limitations. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 30. maj 2008 Jacob Pøhlsgaard ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. Årsberetning Syddansk Universitet 11

12 Dekanen nedsatte den 4. juli 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Hans toftlund Nielsen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor Lars Öhrström, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Sverige og professor Vickie McKee, Department of Chemistry, University of Loughborough, UK til at bedømme den af Rune Kirk Seidler-Egdal indleverede afhandling Functional dimetal complexes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Rune Kirk Seidler-Egdals vejleder lektor Christine McKenzie, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 12. september 2008 afholdte Rune Kirk Seidler-Egdal en forelæsning over emnet Solar Energy Conversion from a Molecular Perspective. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 24. september 2008 Rune Kirk Seidler-Egdal ph.d.-graden. Rune Kirk Seidler-Egdal er født i 1977 i Kelstrupskov ved Vissenbjerg. Matematisk student fra Odense Katedralskole i Efter militærtjeneste indskrevet ved Odense Universitet. Cand. Scient. i kemi og molekylær- og cellebiologi i 2004, Syddansk Universitet. Ph.D. studerende ved institut for Fysik og Kemi med ophold hos professor Ken P. Ghiggino, School of Chemistry, University of Melbourne, Australien juli 2006 til februar Ansat som Post. Doc. ved professor Christine J. McKenzie, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 26. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor emeritus Carl Th. Pedersen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, Dr. Silvio Decutins, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern, Schweiz og lektor Mogens Brøndsted Nielsen, Kemisk Institut, Københavns Universitet til at bedømme den af Bo Møller Petersen indleverede afhandling Supramolecular interactions with pyrrolo(3,4- d)tetrathiafulvalene. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Bo Møller Petersens vejleder lektor Jan O. Jeppesen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 15. februar 2008 afholdte Bo Møller Petersen en forelæsning over emnet Molecular and Supramolecular Chemistry of Tetrathiafulvalenes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 27. februar 2008 Bo Møller Petersen ph.d.-graden. Bo Møller Petersen. Født Optaget på Odense Universitet Cand. Scient Dekanen nedsatte den 3. marts 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, dr. Remy Loris, Department of Molecular and Cellular Interactions, Vrije Universiteit Brussel, Belgien og lektor Michael A. Sørensen, Biocentret, Københavns Universitet til at bedømme den af Martin Overgaard indleverede afhandling Molecular Mechanism of RelE Activation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Martin Overgaards vejleder professor Kenn Gerdes, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 12. juni 2008 afholdte Martin Overgaard en forelæsning over emnet Regulation of TA systemsand implications on growth physiology. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 26. juni 2008 Martin Overgaard ph.d.-graden. Martin Overgaard, født den 2 I. august HTX student fra Kolding Tekniske Gymnasium Bachelor i Molekylær-og Cellebiologi fra Syddansk Universitet, Odense år 2000 og cand.scient., i Genteknologi fra samme sted Forskningsophold på Stanford University og Vrije Universiteit, Brussels Ph.d stipendiat i perioden I. september 2004 til 26. oktober 2007 ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB), Syddansk Universitet. Fra 27. oktober 2007 ansat som videnskabelig assistant/post-doc ved BMB, Syddansk Universitet. 12 Årsberetning Syddansk Universitet

13 Dekanen nedsatte den 13. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Tomas Bergman, Institutionen för Medicinsk Biokemi og Biofysik, Karolinska Instituttet, sverige og forskningslektor Christine Finnie, Enzyme and Protein Chemistry, Danmarks Tekniske Universitet til at bedømme den af Xumin Zhang indleverede afhandling Rice Proteomics Project. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Xumin Zhangs vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 26. februar 2008 afholdte Xumin Zhang en forelæsning over emnet The use of proteomics to investigate grain development in cereals. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 14. marts 2008 Xumin Zhang ph.d.-graden. 07/1994 Graduated from Jishui High School. 09/ /1998 Bachelor degree in Science, Department of Biochemistry, College of Life Science, Beijing Normal University 09/ /2001 Master degree in Science, Department of Biochemistry, College of Life Science Beijing Normal University Supervisor: Prof. Qun Wei 08/ /2004 Research assistant, Department of Proteomics, Beijing Genomics Institute, Chinese Academy of Science Supervisor: Prof. Siqi Liu 02/ /2004 Ph.D. student, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark Supervisor: Prof. Peter Roepstorff 02/2008-Present Postdoctoral fellow, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark Supervisor: Associate Prof. Peter Højrup. Dekanen nedsatte den 9. april 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Erik Bjerregaard Pedersen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor Kurt Gothelf, Kemisk Institut, Aarhus Universitet og lektor Emeritus Otto Dahl, Kemisk Institut, Københavns Universitet til at bedømme den af Signe Inglev Steffansen indleverede afhandling Development of new methods for the synthesis of conformationally restricted oligonucleotides. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Signe Inglev Steffansens vejleder lektor Poul Nielsen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 20. juni 2008 afholdte Signe Inglev Steffansen en forelæsning over emnet Development of double bond and triple bond linkages in nucleotide chemistry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. juli 2008 Signe Inglev Steffansen ph.d.-graden. Signe Inglev Steffansen, født 25. maj 1976 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Tornbjerg Gymnasium, Odense, Ph.D-stipendiat ved Institut for Fysik og Kemi fra september 2001 til januar Naturvidenskabelig kandidateksamen i Kemi og molekylær- og cellebiologi, august Udlandsophold ved McGill University, Montreal, Canada hos Professor Masad J. Damha fra januar 2005 til august Fra Februar 2008 ansat som Radiokemiker på Nuklearmedicinsk afdeling, OUB, Odense. Dekanen nedsatte den 19. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Kaj F. Jensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet og professor dr. rer. nat. Michael Thomm, Institution Lehrstuhl für Mikrobiologie, Universität Regensburg, Tyskland til at bedømme den af Jesper Johansen indleverede afhandling Posttranscriptional regulation of outer membrane protein expression by small non-coding RNAs. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Jesper Johansens vejleder professor Poul Valentin-Hansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 20. oktober 2008 afholdte Jesper Johansen en forelæsning over emnet Small RNA regulators and the bacterial response to stress. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 4. november 2008 Jesper Johansen ph.d.-graden. Årsberetning Syddansk Universitet 13

14 Jesper Johansen, født 27. november, 1979 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Nordfyns Gymnasium Militær værnepligt , Slesvigske Fodregiment, Haderslev. Civilingeniør i Kemiteknik, med retningsområde i bioteknisk processtyring fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Ph.D.-studerende på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi under det naturvidenskabelige fakultet på Syddansk universitet Fra september, 2008, ansat som udviklingskemiker ved Radiometer MedicaI ApS. Dekanen nedsatte den 28. april 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, PhD group leader Ulf Hallmann, Ludwig Institute for Cancer Research, Sverige og dr. scient. Michael Ploug, Finsenslaboratoriet, Rigshospitalet til at bedømme den af Kelan Zhang indleverede afhandling Why tumour Metastasis: Proteome Analysis of MouseLung Cancer Cell Lines by 2-DE Combined with MS. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kelan Zhangs vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 12. august 2008 afholdte Kelan Zhang en forelæsning over emnet Identification of cancer biomarkers using proteomics. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 22. august 2008 Kelan Zhang ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. Dekanen nedsatte den 27. februar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Jens S. Andersen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, lektor Anja Groth, Biotech Research and Innovation Centre, Københavns Universitet og dr. Martina Schnölzer, Functional Proteome Analysis, German Cancer Reseach Center, Tyskland til at bedømme den af Morten Beck Trelle indleverede afhandling Identification and quantitation of multisite histone modefications by mass spectrometry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Beck Trelles vejleder lektor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 20. maj 2008 afholdte Morten Beck Trelle en forelæsning over emnet Characterization and biological role of histone modifications. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 30. maj 2008 Morten Beck Trelle ph.d.-graden. Morten Beck Trelle, født er matematisk student fra Langkær Gymnasium og HF (1996). Cand. Scient. i biokemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet, Odense i Ph.D studerende ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, SDU Fra l. april ansat hos Proxeon, Odense. Dekanen nedsatte den 29. januar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Nils Færgeman, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, dr. Zoubir Amri, Institute of Signaling, Developmental Biology and Cancer research, Parc valrose, Faculté De Sciences, Frankrig og PhD Lluis Fajas, Metabolism and Cancer Laboratory, CRLC Val d Aurelle-Parc Eorumédecine, Frankrig til at bedømme den af Philip Hallenborg indleverede afhandling Regulation of PPARy Activity in Differentiating and Mature Adipocytes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Philip Hallenborgs vejleder lektor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 19. maj 2008 afholdte Philip Hallenborg en forelæsning over emnet The role of tumor suppressors in cellular differentiation and metabolism. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 13. juni 2008 Philip Hallenborg ph.d.-graden. 14 Årsberetning Syddansk Universitet

15 P. Hallenborg er født 30. marts 1978 i Svendborg. Matematisk studentereksamen fra Svendborg Gymnasium, Militær værnepligt Pb.D. studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Fra december 2007 ansat som post.doc. i Karsten Kristiansens laboratorium ved Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 22. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet, direktør, ph.d. Tim Jeppesen, Århus og lektor Morten Øgård, Norge, til at bedømme den af Anders Brøndum indleverede afhandling Faglig bæredygtighed udviklingen af en definition og forståelsen af, hvordan den faglige bæredygtighed udvikles i den kommunale sektors opgaveløsning. Den 15. februar afholdt Anders Brøndum en forelæsning over emnet Ville faglig bæredygtighed have været et centralt tema i den kommunale modernisering, hvis strukturreformen ikke var blevet til virkelighed? Dette belyses både på baggrund af forudgående reformer, den kommende kvalitetsreform og nyere forestillinger om kvalitetssikring. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 15. februar Anders Brøndum ph.d.-graden. Anders Brøndum, født den 5. december Matematisk student fra Mulernes Legatskole i Udnævnt til premierløjtnant af reserven i Hæren i Cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet i ErhvervsPhD-stipendiat i revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte Tilknyttet Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier i Bergen i efteråret Fra januar 2008 ansat som konsulent i Kommunernes Landsforening. Ekstern lektor i faget Organisationsteori på Masteruddannelsen i Evaluering, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 3. januar et bedømmelsesudvalg bestående af professor Nis Jul Clausen, Syddansk Universitet, professor Mette Hartlev, København og professor Are Stenvik, Oslo, til at bedømme den af Malene Rowlandson Stokholm indleverede afhandling Patent Law, Biotechnolgy and Ethical Considerations. Den 17. april afholdt Malene Rowlandson Stokholm en forelæsning over emnet Patentability of Human Genes and Embryonic Stem Cells A Dilemma between Law and Ethics?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 17. april Malene Rowlandson Stokholm ph.d.-graden. Malene Rowlandson Stokholm, født 22. marts Studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium i Bachelor i jura fra Aarhus Universitet i 1999 og cand.jur. fra Københavns Universitet. LL.M.-grad Monash University (Australien) Ansat som fuldmægtig i Forsvarets bygningstjeneste fra Ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet fra august 2004 til august 2007, og herefter ansat som videnskabelig medarbejder ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 4. april et bedømmelsesudvalg bestående af professor Markus Becker, Syddansk Universitet, professor Klaus Nielsen, London og professor Geoffrey M. Hodgson, Hertfordshire, til at bedømme den af Stephen Mark Rosenbaum indleverede afhandling Disappointment in comparative institutional settings: Private Banking in Central & Eastern Europe. Den 12. juni afholdt Stephen Mark Rosenbaum en forelæsning over emnet Disappointment in comparative institutional settings: Private Banking in Central & Eastern Europe. Årsberetning Syddansk Universitet 15

16 Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 12. juni Stephen Mark Rosenbaum ph.d.-graden. Stephen Mark Rosenbaum, født den 6. oktober 1964 i Nottingham, England. Bachelor grad i økonomi fra University of Northumbria, Newcastle Cand.oecon. fra Syddansk Universitet i Ph.d.-studerende ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet fra Derudover har Stephen Mark Rosenbaum bl.a. været ansat for forsikrings-, konsulent- samt Private Banking virksomheder. Dekanen nedsatte den 13. marts et bedømmelsesudvalg bestående af professor Niels Vestergaard, Syddansk Universitet, professor Erwin Bulte, Tilburg og professor Atle Guttormsen, Aas, til at bedømme den af Ole Jakob Bergfjord indleverede afhandling Essays on aquaculture, risk, and politics. Den 25. november afholdt Ole Jakob Bergfjord en forelæsning over emnet Risk factors in aquaculture: Risk management tools. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 25. november Ole Jakob Bergfjord ph.d.-graden. Ole Jakob Bergfjord, født 31. marts 1978 i Trondheim, Norge. Aftjening af værnepligt i Ingeniørbataljonen (Norge) Civiløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen Økonomi-studerende ved Humboldt Universitet, Berlin Ph.d.-studerende ved Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning fra 2003, tilknyttet Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet fra Fra 1. december 2008 ansat som førsteamanuensis ved Høyskolen i Bergen, Norge. Dekanen nedsatte den 24. september et bedømmelsesudvalg bestående af professor John Christensen, Syddansk Universitet, lektor Jytte Grambo Larsen, København og professor Thomas Hemmer, Houston, til at bedømme den af Thomas Otto Rohold indleverede afhandling Organisational Growth Through Investment Under Imperfect Accounting Information. Den 25. november afholdt Thomas Otto Rohold en forelæsning over emnet Use of Accounting Income Measurement in the Control of Investments A Literature Review. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 25. november Thomas Rohold ph.d.-graden. Thomas Otto Rohold, født den 1. september 1979 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Odense Katedralskole i Studerende på Statskundskab på Syddansk Universitet BA. oecon. fra Syddansk Universitet Ph.d.-studerende ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet Udlandsophold ved Kellogg School of Management, Northwestern University, USA Cand.oecon. i Economics and Finance fra Syddansk Universitet Fra 2007 ansat som analytiker ved Risk Advisory & Solutions i Danske Bank. Dekanen nedsatte den 15. September et bedømmelsesudvalg bestående af professor Dorte Gyrd-Hansen, Syddansk Universitet, adjungeret professor Ulf Persson,The Swedish Institute for Health Economics og seniorforsker Bo Henrik Andersson, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) til at bedømme den af Jytte Seested Nielsen indleverede afhandling Valuing gains in life expectancy theoretical and empirical issues. Den 18. december afholdt Jytte Seested Nielsen en forelæsning over emnet Valuing gains in life expectancy theoretical and empirical issues. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 18. december Jytte Seested Nielsen ph.d.-graden. Jytte Seested Nielsen, født den 24. marts 1975 i Varde. Studentereksamen fra Varde Gymnasium BA oecon. fra Aarhus Universitet Cand.oecon. fra Syddansk Universitet Ph.d.-studerende ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet Udlandsophold ved Newcastle University 16 Årsberetning Syddansk Universitet

17 Business School Fra 1. juli 2008 ansat som videnskabelig assistent ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 29. maj 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Markus Becker, Syddansk Universitet, professor Poul Houmann Andersen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og professor Charles C. Snow, The Pennsylvania State University, til at bedømme den af Pernille Dissing Sørensen indleverede afhandling Diversity and Structure in Knowledge Management an organization-design perspective. Den 18. december 2008 afholdt Pernille Dissing Sørensen en forelæsning over emnet Diversity and Structure in Knowledge Management an organization-design perspective. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 18. december Pernille Dissing Sørensen ph.d.-graden. Pernille Dissing Sørensen, født den 25. oktober 1974 i Egedesminde, Grønland. Sproglig student fra Odense Katedralskole, årig HHX fra Tietgenskolen, Odense, BA Negot (spansk), Odense Universitet, Cand.merc. International Management, Syddansk Universitet, Odense, Forskningsassistent ved KnowledgeLab DK, Syddansk Universitet Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet, Odense, Institut for Marketing og Mangement , finansieret af It-vest. Fra september 2007, HR partner i People & Culture, Vestas Nacelles A/S. Dekanen nedsatte den 6. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Per Svejstrup Hansen, Syddansk Universitet, professor Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet og lektor Martin Flodén, Stockholm School of Economics, til at bedømme den af Ole Hagen Jørgensen indleverede afhandling Macroeconomic and Intergenerational Aspects of Population Dynamics. Den 9. maj afholdt Ole Hagen Jørgensen en forelæsning over emnet Demographic Changes and Welfare Reforms. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 9. maj Ole Hagen Jørgensen ph.d.-graden. Ole Hagen Jørgensen, født 29. januar 1976 i Kerteminde. Studentereksamen fra Tietgenskolen i Odense i Cand.oecon. fra Syddansk Universitet i Odense i 2005, sideløbende med deltids-professionel fodboldkarriere for B1909. Ph.D. i makroøkonomi og befolkningsudvikling i 2008 fra Syddansk Universitet i Odense samt hos Centre for Economic and Business Research (CEBR) under CBS i København. I orlovsperioder under Ph.D. uddannelsen konsulent i Verdensbanken i Washington DC, USA. Udlandsophold ved: Verdensbanken i flere korte perioder mellem 2005 og 2008; Verdensbankens afdeling i Uganda i 2006; Harvard University i USA i to perioder i 2007; Brown University i USA i 2007; University of California, Santa Cruz, i USA i 2006; Stanford University i USA i 2006; Humboldt Universität i Berlin Tyskland i Fra 2008 ansat som videnskabelig assistent og derefter som adjunkt ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet i Odense, samt tilknyttet CEBR som kernemedlem. Dekanen nedsatte den 23. marts 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Markus Becker, Syddansk Universitet, professor Jens Ove Riis, Aalborg Universitet og professor Poul Houmann Andersen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Anette Broløs indleverede afhandling Samarbejde og idéskabelse mellem stordrift og differentiering. Den 26. juni 2008 afholdt Anette Broløs en forelæsning over emnet Videnskabelse i samarbejde mellem virksomhederne. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 26. juni Anette Broløs ph.d.-graden. Anette Broløs, født den 17. april 1957 i Søborg. Studentereksamen fra Det frie Gymnasium, Cand.polit. fra Københavns Universitet, 1983 og e-mba fra Copenhagen Business School, Fuldmægtig i landbrugsministeriet Konsulent i Danmarks Sparekasseforening Konsulent i Bikuben Har siden 1992 beklædt en række ledende poster i Fionia Bank A/S (tidl. Amtssparekassen Fyn A/S). I ErhvervsPhD- Årsberetning Syddansk Universitet 17

18 studerende ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet i samarbejde med Knowledge Lab, SDC Udvikling A/S og Fionia Bank. Fra 1. maj 2008 sekretariatsdirektør i Fionia Bank A/S. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Doktordisputatser Akademisk Råd antog den 14. juni 2007 til forsvar for den medicinske doktorgrad den af cand. et lic.scient. Jesper Lier Boldsen indleverede afhandling Leprosy in medieval Denmark. A comprehensive analysis efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af Reader Holger Schutkowski, PhD, Department of Archaeological Sciences, University of Bradford, Bradford, West Yorkshire, England, Professor Olivier Dutour, Unité d Anthropologie, Faculté de Médicine Timone, Université de la Méditerranée, Marseille, France og professor, dr.med. Anders Green, Epidemiologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (formand) samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger. Ved forsvaret den 25. januar fungerede Reader Holger Schutkowski og Professor Olivier Dutour som officielle opponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde udpeget lektor Bernard Jeune til at overvære og lede forsvarshandlingen. Akademisk Råd konfererede doktorgraden den 21. februar. Jesper Lier Boldsen har ikke indsendt levnedsbeskrivelse. Akademisk Råd antog den 12. juni til forsvar for den medicinske doktorgrad den af cand.med., Ph.D. Ulrik Stenz Justesen indleverede afhandling Protease inhibitor plasma concentrations in HIV antiretroviral therapy efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.med. Olav Spigset, Afdeling for Klinisk Farmakologi, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge, overlæge, dr.med. Lars Jørgen Østergaard, Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus og professor, dr.med. Jesper Hallas, Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (formand) samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger. Ved forsvaret den 24. september fungerede professor, dr.med. Olav Spigset og overlæge, dr.med. Lars Jørgen Østergaard som officielle opponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde udpeget professor, dr.med. Klaus E. Andersen til at overvære og lede forsvarshandlingen. Akademisk Råd konfererede doktorgraden den 8. oktober. Ulrik Stenz Justesen blev født 10. april 1970 i Gentofte nord for København. Opvokset i Hellerup og student fra Aurehøj Amtsgymnasium i Påbegyndte medicinstudiet på Odense Universitet samme år. Var i perioden skolarstipendiat på Klinisk Institut (Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital). Cand.med. fra Odense Universitet i Efter turnus ansættelse på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital og fra 2000 Ph.D.-stipendiat ved Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. I 2003 helikopterlæge på Flyvestation Værløse, SAR (search and rescue). Fra 2004 introduktionsstilling og siden kursusstilling i klinisk mikrobiologi, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Statens Serum Institut. Akademisk Råd antog den 10. april til forsvar for den medicinske doktorgrad den af cand.med. Allan Hjalmar Dyg Johansen indleverede afhandling Myocardial perfusion scintigraphy in patients with known or suspected stable angina pectoris efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af overlæge, dr.med. Birger Hesse, Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, professor, dr.med. Christian Torp-Pedersen, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital og professor, dr.med. Kenneth Egstrup, Institut for Regional Sundhedsforskning, 18 Årsberetning Syddansk Universitet

19 Syddansk Universitet (formand) samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger. Ved forsvaret den 6. juni fungerede overlæge, dr.med. Birger Hesse og professor, dr.med. Christian Torp-Pedersen som officielle opponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde udpeget professor, dr.med. Klaus E. Andersen til at overvære og lede forsvarshandlingen. Akademisk Råd konfererede doktorgraden den 17. juni. Allan H. Dyg Johansen, født den 6. april 1960 i Brande, blev student fra Ikast Gymnasium i 1980 og cand.med. fra det daværende Odense Universitet i Turnusuddannelse ved Holstebro Centralsygehus og efterfølgende ansættelser der og ved Herning Centralsygehus frem til Efter to år på Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital påbegyndtes speciallægeuddannelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Nuklearmedicinsk Afdeling samme sted samt på Århus Kommunehospital og Skejby Sygehus. Siden 2006 overlæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Ph.D.-afhandlinger Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 2. oktober 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af Lektor, Ph.D. Niels Ørtenblad (formand), Lektor, Ph.D. Vladimir Zachar, Aalborg Universitet og professor dr.med. Peter Hokland, Århus Sygehus samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Ditte Caroline Andersen, Ph.D.-graden for afhandlingen Identification and characterization of side population (SP) cells in preparation for cell therapy of muscle disease. Den 10. oktober holdt Ditte Caroline Andersen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Ditte Caroline Andersen Ph.D.-graden den 20. oktober. Ditte Caroline Andersen har ikke ønsket at fremsende levnedsbeskrivelse. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 20. oktober 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.med. Moustapha Kassem (formand), professor, dr.scient. Jens Høiriis Nielsen, Københavns Universitet og assistant professor, Ph.D. Malin Parmar, Lunds Universitet, Sverige samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Rikke K. Andersen Ph.D.-graden for afhandlingen Long-term progpagation and characterization of neural stem cells. Den 6. november holdt Rikke K. Andersen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Rikke K. Andersen Ph.D.-graden den 18. november. Rikke K. Andersen har ikke fremsendt levnedsbeskrivelse. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 20. oktober 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, Ph.D. Helle Johannessen (formand), professor Klas Sandall, Kalstads Universitet, Sverige og Førsteamanuensis Kirsti Pedersen Gurholt, Norges Idrettshøgskole, Oslo, Norge samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Søren Andkjær, Ph.D.-graden for afhandlingen Friluftsliv i Danmark. Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv. Den 31. oktober holdt Søren Andkjær et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Søren Andkjær Ph.D.-graden den 11. november. Årsberetning Syddansk Universitet 19

20 Søren Andkjær, født den 22. januar 1961 i Odense. Samfundssproglig studentereksamen fra Kolding Gymnasium i Bifag i dansk ved Københavns Universitet i 1984 og bifag i idræt ved Københavns Universitet i Humanistisk kandidateksamen i idræt og dansk, Kulturarbejde og Formidling fra Odense Universitet i Ansættelser på Gerlev Idrætshøjskole, Poul Pedersens Idrætsinstitut, Højskolen i Telemark, Sø i Norge samt Institut for Idræt, Odense Universitet. Leder af Idrætshistorisk Værksted ved Gerlev Idrætshøjskole. Studieleder ved idrætsstudiet på Højskolen i Telemark, Bø i Norge. Siden 1999 ansat som lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Ansvarlig for fagområdet friluftsliv. Publicering af artikler og bøger om friluftsliv, samt deltagelse i internationale konferencer. Censor ved friluftsuddannelserne i Danmark. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 27. marts 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af klinisk lektor, Ph.D. Kim Brixen (formand), overlæge, dr.med. Peter Gimsing, Rigshospitalet og Professor, dr.med. Magne Børset, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Jacob Haaber Christensen Ph.D.-graden for afhandlingen Investigations of the biological processes causing bone destruction and the prognostic importance of genetic alterations in multiple myeloma. Den 25. april holdt Jacob Haaber Christensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Jacob Haaber Christensen Ph.D.-graden den 9. maj. Jacob Haaber Christensen, født 5. oktober 1971 i Haderslev. Højere teknisk studentereksamen fra Aarhus tekniske skole Lægevidenskabelig embedseksamen fra Odense Universitet januar Efter endt turnus- og introduktionsuddannelse i hæmatologi og intern medicin påbegyndt Ph.D.-projekt. Afhandlingen blev indleveret i december Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 6. maj 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af klinisk lektor, Ph.D. Troels Havelund (formand), professor, Ph.D. Peter Bytzer, Køge Sygehus og professor Marc A. Benninga, Emma Children s Hospital, Academic Medical Centre, Amsterdam, Holland samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Kasper Dalby, Ph.D.-graden for afhandlingen Eosinophilic esophagitis (EE). Clinical and immunological investigations in EE, gastroesophageal reflux disease and food allergy in infants and children. Den 30. maj holdt Kasper Dalby et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Kasper Dalby Ph.D.-graden den 9. juni. Kasper Dalby, født den 2. marts 1973 i Gentofte. Matematisk student fra Nykøbing Falster Katedralskole i Lægevidenskabelig embedseksamen fra Syddansk Universitet i Turnus i Fyns Amt. Tilladelse til selvstændigt virke i Introduktionsstilling i pædiatri ved Børneafdelingen, Odense Universitetshospital. Ansættelse som Ph.D.- studerende ved pædiatrisk forskningsenhed, klinisk institut, Syddansk Universitet i perioden Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 19. maj 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.med. Søren Sindrup (formand), professor Marianne Schultzberg, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sverige og professor, Dr. Klaus Reymann, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Tyskland samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Maria Montero Domínguez Ph.D.-graden for afhandlingen Neuroprotection and Neuroinflammation in a Mouse Hippocampal Slice Culture Model of Cerebral Ischemia. Den 2. juni holdt Maria Montero Domínguez et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Maria Montero Domínguez Ph.D.-graden den 9. juni. Maria Montero Domínguez har ikke fremsendt levnedsbeskrivelse. 20 Årsberetning Syddansk Universitet

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Baggrundsgrupper og faglige eksperter til Joint Programming Initiative

Baggrundsgrupper og faglige eksperter til Joint Programming Initiative Baggrundsgrupper og faglige eksperter til Joint Programming Initiative Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har i forbindelse med engagementet i Joint Programming Initiative (JPI) et ønske om, at inddrage

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Gym. mundtlig plan december 2015

Gym. mundtlig plan december 2015 01-12-2015 8:00 Fransk begynder fr51b1bv 23 kont4.17a,kont4.17b,kont4.17c 01-12-2015 8:00 Fysik fy51b1bv 17 1.57,1.42,5.02a,Læpla5.32 01-12-2015 04-12-2015 8:00 Fysik fy51b3bv 33 1.56,1.55,1.43,1.44,1.56,1.55,1.43,

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 194 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 194 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat Oversigt over DSF s bestyrelse og programkomiteer per 26. april 2006 Bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd Group Senior

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Deltagerliste. FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. FMOL netværksevent 2015 FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm Sygehusapoteker Odense Universitetshospital,

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Centre for Science Education 29. april 2009 AARHUS UNIVERSITET. Centre for Science Education. Michael E. Caspersen Centerleder.

Centre for Science Education  29. april 2009 AARHUS UNIVERSITET. Centre for Science Education. Michael E. Caspersen Centerleder. Michael E. Caspersen Centerleder cse Center for Scienceuddannelse Michael E. Caspersen Centerleder cse Agenda Baggrund og formål Opgaver og samarbejdspartnere NAT/AU Gymnasieskolen Folkeskolen/læreruddannelsen

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Recurve Dame Micro Recurve, klasse 2 Pl. Navn Klub Ialt 1 Louise Heinsen Århus Bueskyttelaug 3065 2 Signe F. Olesen Holstebro Bueskytteforening 2824

Recurve Dame Micro Recurve, klasse 2 Pl. Navn Klub Ialt 1 Louise Heinsen Århus Bueskyttelaug 3065 2 Signe F. Olesen Holstebro Bueskytteforening 2824 Recurve Dame Micro Recurve, klasse 2 1 Louise Heinsen Århus Bueskyttelaug 3065 2 Signe F. Olesen Holstebro Bueskytteforening 2824 Herre Micro Recurve, klasse 1 1 Johan Lauridsen Vejle Bueskyttelaug 3189

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere