DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER"

Transkript

1 DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Ph.d.-afhandlinger Akademisk Råd nedsatte den 10. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Gitte Rasmussen, professor Svend Østergaard, Aarhus Universitet, og associate professor Todd Oakley, Case Western University til at bedømme den af Steven Breunig indleverede ph.d.- afhandling Body, place and grammar Exploring the concept of image schema in mind, language and aesthetic experience, through interpretive analyses of architectural space and the uses of the English prepostitions on, in and at. Den 10. januar holdt Steven Breunig et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 6. februar Steven Breunig ph.d.-graden. Steven Breunig, født i USA i 1966, emigrerede til Danmark i Havde da i fem år arbejdet i den amerikanske flåde som informationsmedarbejder udstationeret i Yokosuka i Japan, og desuden gennemført en BA i Liberal Studies og et tilvalgsemne i økonomi ved California State University, Los Angeles. I 1995 påbegyndt studium ved SDU i Odense. I 2000 cand.mag. med hovedfag i engelsk og sidefag i kunsthistorie (læst ved KU). Hovedfagsspecialet var en undersøgelse af lingvistiske konstruktioner af erkendelseskategorierne rum og tid ud fra et kognitivt perspektiv. Fra 2000 til 2003 ansat som gymnasielærer forskellige steder på Fyn med undervisning i fagene engelsk og kunsthistorie. Gennemført pædagogikum ved Odense Katedralskole. Tildelt et Ph.d.-stipendium gennem FKK i efteråret 2003 og påbegyndt studiet ved Institut for Sprog og Kommunikation. Undervist i en række discipliner inden for lingvistik, kommunikation og kultur ved Center for Engelsk, International Virksomhedskommunikation samt Cand.negot. I Ph.d.- afhandlingen undersøgtes det teoretiske koncept Image Schemas fra kognitiv lingvistik og der blev foretaget et antal analyser af de engelske præpositioner in, on og at samt anvendte konceptet i forbindelse med analyser af arkitektoniske rum. Har siden tildeling af grad både i undervisnings- og forskningssammenhæng arbejdet videre med lingvistiske, kommunikative og æstetiske problemstillinger inden for rammerne af kognitionsteorier. Akademisk Råd nedsatte den 9. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Eckhard Bick (formand), Dr. Pamela Rogerson-Revell, Leicester University, og lektor Bente Meyer, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, til at bedømme den af Jane Vinther indleverede ph.d.-afhandling Is interactive learning also active learning? A quantitative and qualitative study in computer assisted language learning. Den 25. februar holdt Jane Vinther et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 19. marts Jane Vinther ph.d.-graden. Jane Vinther, 1972 lærereksamen fra Tønder Statsseminarium cand.phil. i engelsk fra Odense Universitet. Efter pædagogikum ansat som adjunkt ved Munkebo-Kerteminde Forberedelseskursus og Vestfyns Forberedelseskursus. Ansat ved Odense Universitet i cand.mag. med særligt tilrettelagt sidefag i almen pædagogik ved Odense Universitet. Akademisk Råd nedsatte den 19. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Anders Højen (formand), professor Michael Væth, Aarhus Universitet, og professor Philip S. Dale, University of New Mexico, til at bedømme den af Sonja Wehberg indleverede ph.d.- afhandling Numbers on words. Analyses of the Danish Longitudinal CDI study. Den 17. marts holdt Sonja Wehberg et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 28. marts Sonja Wehberg ph.d.-graden. Sonja Wehberg, født den 16. juli Studentereksamen (tysk Abitur) fra Grimmelshausengymnasium, Offenburg, Årsberetning Syddansk Universitet 1

2 1990. Au-pair i Bray, Irland, Kandidatudannelse i matematik med sidefag økonomi (tysk Diplom), Albert- Ludwigs Universitaet, Freiburg im Breisgau, Operatør ved Cinemaxx, Freiburg i Breisgau, Forskningassistent ved Institut für medizinische Biometrie und medizinische Informatik, Freiburg im Breisgau, Biostatistiker i Schering AG i Berlin, Forskningassistent ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Odense, Ph.d.-stipendiat ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Odense, Akademisk Råd nedsatte den 12. december 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Gitte Rasmussen Hougaard (formand), universitetslektor Björn Nilsson, Högskolan i Skövde, Sverige, og professor Elisabeth Severinsson, Universitetet i Stavanger, til at bedømme den af Helle Nordentoft Jakobsen indleverede ph.d.-afhandling Doing Emotion Work. Clinical Supervision in a Palliative Outpatient Ward. Den 25. april holdt Helle Nordentoft Jakobsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 5. maj Helle Nordentoft Jakobsen ph.d.-graden. Helle Merete Nordentoft, født 29. februar Nysproglig student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars Uddannet sygeplejerske fra sygeplejeskolen ved Aarhus Amtssygehus i Cand.Comm. fra Roskilde Universitetscenter i Undervisningsassistent ved Center for Nordiske Studier, Odense Universitet Undervisningsassistent ved kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter 1997/98, ekstern lektor sammesteds Ph.d-stipendiat ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 2004 til Adjunkt ved Forskningsenheden i Vejledning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet fra den 1. januar Akademisk Råd nedsatte den 23. januar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Michael Bregnsbo (formand), professor Uffe Østergaard, CBS, og forskningsdirektør Henrik Stenius, University of Helsinki, til at bedømme den af Jeppe Nevers indleverede ph.d.-afhandling Horisonter under forandring. Demokratibegrebet i Danmark, Den 30. maj holdt Jeppe Nevers et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 11. juni Jeppe Nevers ph.d.-graden. Jeppe Nevers, født Student, Sorø Akademis Skole, Cand.mag. i historie, Syddansk Universitet, Modtog samme år universitetets guldmedalje. Herefter ansat som arkivar ved Odense Stadsarkiv og fra 2005 til 2008 som ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet. I forbindelse hermed studieophold ved Universität Freiburg (efteråret 2006) og Harvard University (efteråret 2007). Den 7. marts nedsatte Dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mehmet Ümit Necef (formand), lektor Ulla Højmark Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, og lektor Merete Watt Boolsen, Københavns Universitet, til at bedømme den af Anne Sofie Fink Kjeldgaard indleverede ph.d.-afhandling Tale, der tæller Spørgeskemaundersøgelse anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter. Den 2. juni holdt Anne Sofie Fink Kjeldgaard et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 11. juni Anne Sofie Fink Kjeldgaard ph.d.-graden. Anne Sofie Fink Kjeldgaard, født 1972, uddannet cand. merc. i international markedsføring 1999, Odense Universitet. Har siden 2002 været ansat som forsker i Dansk Data Arkiv, der indhenter, opbevarer og formidler data primært indsamlet vha. spørgeskemaundersøgelser. Forskningsaktiviteten bevæger sig inden for epistemologiske og ontologiske dimensioner af empirisk baseret samfundsvidenskabelig forskning. Akademisk Råd nedsatte den 23. januar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lars Bisgaard (formand), professor Brian P. Mcguire, RUC, og lektor Mette Birkedal Bruun, 2 Årsberetning Syddansk Universitet

3 Københavns Universitet, til at bedømme den af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen indleverede ph.d.-afhandling Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark. Den 12. juni holdt Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 13. juni Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen ph.d.-graden. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, født 20. juni Matematisk student fra Kalundborg Gymnasium HD i Afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København Cand.scient. i Geografi og Historie fra Roskilde Universitetscenter Forskningsassistent på landskabsanalyse til nationalparkprojektet "Kongernes Nordsjælland", RUC Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU Akademisk Råd nedsatte den 29. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Dennis Day (formand), professor Junko Mori, University of Wisconsin-Madison, og professor Anne Holmen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, til at bedømme den af Kristian Mortensen indleverede ph.d.-afhandling Instructions and Participation in the Second Language Classroom. Den 11. juni holdt Kristian Mortensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 16. juni Kristian Mortensen ph.d.-graden. Kristian Mortensen, født 21. januar Sproglig studentereksamen fra Frederiksborg Gymnasium Cand.mag. i Spansk og International Virksomhedskommunikation fra Syddansk Universitet Ph.d.- stipendiat ved Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, med ophold ved Center for Language, Interaction, and Culture, University of California, Los Angeles november januar Siden marts 2008 post doc. ved Unit for Sociocultural Research on Learning and Development, University of Luxembourg. Akademisk Råd nedsatte den 22. august 2006 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Lilli Zeuner (formand), lektor Leif Moos, Danmarks Pædagogiske Universitet, og lektor Sven Erik Nordenbo, København, til at bedømme den af Marianne Abrahamsen indleverede ph.d.- afhandling LEDELSE TIL EN FORANDRING. En undersøgelse af ledelse og ledelsesmuligheder på to gymnasier. Den 18. juni holdt Marianne Abrahamsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 19. juni Marianne Abrahamsen ph.d.-graden. Marianne Abrahamsen, født 9. juni 1943 i Århus. Klassisk-sproglig student fra Århus Katedralskole Cand. mag. i fransk og spansk fra Århus Universitet Ansat som adjunkt ved Århus Akademi Studielektor Fagkonsulent i romanske sprog i Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen Rektor ved Marselisborg Gymnasium Ph.d.-studerende IFPR/DIG, Syddansk Universitet fra 2000 og ansat som ekstern lektor samme sted Dekanen nedsatte den 15. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Marianne Holmer (formand), advisory programme professionel officer Henrik Sparholt, International Council for the Exploration of the Sea (ICES), og professor Adriaan Rijnsdorp, Wageningen Universiteit en Ressearchcentrum, til at bedømme den af Margit Eero indleverede ph.d.-afhandling Dynamics of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) stock in the 20th Century under variable climate and antropogenic forcing. Den 29. august holdt Margit Eero et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 12. september Margit Eero ph.d.-graden. Årsberetning Syddansk Universitet 3

4 Margit Eero, født den 11. september 1976 i Estland. Bosat i Danmark siden I 1999 gradueret fra Estonian Maritime Academy som fiskeriingeniør-konsulent. I 2002 kandidat fra University of Tartu (Estonia) i biologi. I perioden ansat som forskningsassistent ved Estonian Marine Institute. Fra ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, og samtidig hermed ansat på DTU-Aqua. Dekanen nedsatte den 10. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Karen Hvidtfeldt Madsen (formand), lektor Birgit Eriksson, Aarhus Universitet, og lektor Christian Jantzen, Aalborg Universitet, til at bedømme den af Mette Thobo-Carlsen indleverede ph.d.-afhandling Mellem tekst og begivenhed. Selvbiografien som performativ strategi i nutidig litteratur, visuel kunst og performance. Den 23. juni holdt Mette Thobo-Carlsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 24. juni Mette Thobo-Carlsen ph.d.-graden. Mette Thobo-Carlsen, født 19. december Sproglig student fra Skt. Knuds Gymnasium, Odense fra Cand.mag. i Litteraturvidenskab med BA-tilvalg i Kunsthistorie fra Københavns Universitet 2002, herunder studieophold (to semestre) på Université Paris Diderot Paris 7. Ansat som ekstern lektor på Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet i perioden med kurser i performativ kunst- og kulturteori samt ansat som kunstog kulturformidler på teater- og kulturfestivaler i perioden Ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet fra november 2004 til marts 2008 med ophold ved The London Consortium, Birkbeck College i London april juli Akademisk Råd nedsatte den 24. oktober 2006 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ellen Krogh (formand), lektor Simon B. Heilesen, Roskilde Universitetscenter, og førsteamanuensis Ola Erstad, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, til at bedømme den af Nikolaj Frydensbjerg Elf indleverede ph.d.-afhandling Towards Semiocy? Exploring a New Rationale of Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary Danish Classes. Den 7. november holdt Nikolaj Frydensbjerg Elf et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 18. november Nikolaj Frydensbjerg Elf ph.d.-graden. Nikolaj Frydensbjerg Elf, født 29. november Matematisk studentereksamen ved Niels Steensens Gymnasium Deleksamen i spansk, Handelshøjskolen i København, BA i dansk 1998 ved Institut for Nordisk Filologi med tilvalg på Moderne kultur samt Nytestamentlig hermeneutik ved Teologisk Fakultet, alle ved Københavns Universitet. Cand.mag. i dansk ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet 2002, herunder med udlandsophold ved Universidad Pontifícia de la Católica, Lima, Peru. Speciale blev senere udgivet (med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd) som bogen Stort format. En historie om det udvidede værkbegreb (Forlaget Spring). Ph.d.-stipendiat ved Forskerskolen for Gymnasiepædagogik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (tidligere Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) ved Syddansk Universitet Herunder miljøskifte ved Institute of Education, University of London, 2004, og Institute of Education, University of Wisconsin-Madison, USA, Ekstern lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), Syddansk Universitet, Adjunkt i dansk og spansk samt studievejleder ved Handelsgymnasiet (hhx), Uddannelsescenter Herning, Akademisk Råd nedsatte den 9. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Martin Rheinheimer (formand), Dr. Fred Hocker, Director of Vasa Research, Statens Maritima Museer, Stockholm, og museumsdirektør Ole L. Frantzen, Statens Forsvarshistoriske Museum, til at bedømme den af Jens Auer indleverede ph.d.-afhandling Fregat and Snau: Small Cruisers in the Danish Navy Den 28. august holdt Jens Auer et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 12. september Jens Auer ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. 4 Årsberetning Syddansk Universitet

5 Dekanen nedsatte den 15. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Uwe Kjær Nissen (formand), assistant professor John Hellerman, Portland State University og lektor Tim Caudery, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Søren Wind Eskildsen indleverede ph.d.-afhandling Constructing a second language inventory the accumulation of linguistic resources in L2 English. Den 18. september holdt Søren Wind Eskildsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 8. oktober Søren Wind Eskildsen ph.d.-graden. Søren Wind Eskildsen, født 9. marts Sproglig student fra Nakskov Gymnasium Cand.mag. i Engelsk og Dansk som Fremmed- og Andetsprog Undervisningsassistent ved Syddansk Universitet og kvotaadjunkt i engelsk ved Odense Seminarium Ph.d.-stipendiat ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet Dekanen nedsatte den 9. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Clara Juncker, professor Robert Brinkmeyer, University of South Carolina, USA, og professor Richard Gray, University of Essex, England, til at bedømme den af Thomas Ærvold Bjerre indleverede ph.d.-afhandling Cowboy Crackers. Echoes of the American Western in Contemporary Southern Fiction. Den 11. september holdt Thomas Ærvold Bjerre et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 15. december Thomas Ærvold Bjerre ph.d.-graden. Thomas Ærvold Bjerre, født 12. april Sproglig student fra Slagelse Gymnasium Cand.mag. i Engelsk fra Syddansk Universitet 2002 med ophold på Ohio University Ph.d.-stipendiat ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, Fra 2009 adjunkt i Amerikansk litteratur, kultur og medier ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 9. april efter indstilling fra ph.d.-udvalget et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Jørn Brøndal (formand), lektor Steven Hartman, Växsjö Universitet, Sverige, og professor Klaus Benesch, Ludwig-Maximilians-Universität, til at bedømme den af Torben Huus Larsen indleverede ph.d.-afhandling Revisiting the Middle Landscape: From Biltmore to Dollywood the pastoral in the Tennessee Valley. Den 27. juni holdt Torben Huus Larsen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter den 2. juli Torben Huus Larsen ph.d.-graden. Torben Huus Larsen, født 8. oktober Sproglig studentereksamen ved Nykøbing Falster Katedralskole i Blev i 2004 cand.mag. i Engelsk ved Syddansk Universitet på guldmedaljeafhandlingen Narrating the Tennessee River, 1776 to the Present: (Hi)stories of Conquest, Economics, and Romance. Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Siden foråret 2008 ansat som undervisningsassistent og ekstern lektor ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse på Syddansk Universitet. Det Naturvidenskabelige Fakultet Ph.d.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 25. februar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Peter Højrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Jan Enghild, Århus Universitet og lektor Kari Fladmark, Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen til at bedømme den af Nicolai Bache indleverede afhandling The utilization of MALDI MS/MS Årsberetning Syddansk Universitet 5

6 for identification of proteins and post-translational modifications in proteomics. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Nicolai Baches vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 22. maj 2008 afholdte Nicolai Bache en forelæsning over emnet Why is mass spectrometric sequencing needed in proteome analysis?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 30. maj 2008 Nicolai Bache ph.d.-graden. Nicolai Holst Bache, født 5. februar 1976 i Kalundborg. Matematisk studentereksamen fra Tornbjerg Gymnasium Kandidateksamen i Biokemi og Molekylærbiologi fra Syddansk Universitet, Indskrevet som Ph.D.- Studerende ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syd dansk Universitet, september november 2007 med udlandsophold ved the Children's MedicaI Research Institute (CMRI), Sydney, Australien, januar april Midlertidig ansat som forsknings assistent ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Syddansk Universitet, fra november Juli Dekanen nedsatte den 4. december 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Ole Wernberg, Institut for teknisk kemi, bioteknologi og miljøteknik, Syddansk Universitet, professor Siegfried Schindler, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Universität Giessen, Tyskland og professor Jesper Bendix, Kemisk Institut, Københavns Universitet til at bedømme den af Pia Nielsen indleverede afhandling Nano structures based on spin crossove complexes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Pia Nielsens vejleder professor Hans Toftlund Nielsen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 3. marts 2008 afholdte Pia Nielsen en forelæsning over emnet Factors determining Spin States of Transition Metal Complexes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 14. marts 2008 Pia Nielsen ph.d.-graden. Pia Nielsen, født 5. juli 1978 i Rudkøbing, Langeland. Simmerbølle skole Rudkøbing skole Matematisk studentereksamen fra Svendborg Gymnasium Naturvidenskabelig bachelorgrad i kemi, Syddansk Universitet 30. januar Naturvidenskabelig kandidatgrad i kemi/matematik, Syddansk Universitet 30. august 2005 (kvalificerende eksamen) Ansat som Ph.D.-studerende ved Kemisk Institut (efter 1. maj 2006 Institut for Fysik og Kemi), Syddansk Universitet 1. september august Udlandsophold ved Monash University, Melbourne, Australien 14. januar juni Dekanen nedsatte den 22. februar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Olafgeorg Issinger, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, adm. overlæge dr. med. Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup Hospital og professor dr. scient. Jens Høiriis Nielsen, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum Instituttet, Københavns Universitet til at bedømme den af Sune Kobberup indleverede afhandling Defining the FGF SIgnaling Mechanism During Pancreatic Development. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Sune Kobberups vejleder professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 24. april 2008 afholdte Sune Kobberup en forelæsning over emnet Strategies for producing insulin-producing cells from embryonic stem cells. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 5. maj 2008 Sune Kobberup ph.d.-graden. Sune Kobberup er født i Hoersholm den 5. november Han blev HHX gymnasiel student fra Vordingborg Handelsskole i I 1998 påbegyndte han biokemistudiet på Københavns Universitet. I 2001 blev han bachelor i biokemi. I 2001 påbegyndte han kandidatstudiet i biokemi. Under dette foretog han studier af neuropeptidreceptorer i D.melanogaster ved Københavns Universitet under vejledning af Professor Cornelis Grimmelikhuijzen på Biologisk 6 Årsberetning Syddansk Universitet

7 Institut. I 2003 modtog han kandidatgraden i biokemi af Københavns Universitet. Derefter tog han til Denver, Colorado, USA for at forske i udviklingsbiologien af bugspytkirtlen under vejledning af Ass. Professor Jan Jensen på The Barbara Davis Center for Childhood Diabetes ved University of Colorado. I 2005 påbegyndte han Ph.D. studiet ved Syddansk Universitet under titlen; "Defining the FOF signaling mechanism during pancreatic development". I 2006 deltog han i Marine Biological Laboratories embryologi kursus. I 2007 tog han til Lerner Research Institute ved Cleveland Clinic Foundation for at fortsaette sin forskning af bugspytkirtlens udvikling. I 2008 forsvarede han succesfuldt sin Ph.D grad ved Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 30. juni 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, PhD Johan Gobom, University of Göteborg, Sverige og dr. med. scient. Poul Henning Jensen, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus Universitet til at bedømme den af Justyna Maria Czarna Bahl indleverede afhandling Laboratory Markers for Alzheimer's Disease - Performance and New Development. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Justyna Maria Czarna Bahls vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 30. oktober 2008 afholdte Justyna Maria Czarna Bahl en forelæsning over emnet The use of proteomics to study neurodegenerative diseases. State of the art and future persoectives. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 10. december 2008 Justyna Maria Czarna Bahl ph.d.-graden. Justyna Maria Czarna Bahl, født i Polen i august Matematisk student fra Høje-Tåstrup Amtsgymnasium Cand.scient. i biokemi med proteinkeln1 som speciale i Ansat i Afdelingen for Autoimmunologi, Statens Serum Institut og Ph.d. studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær biologi, Syddansk Universitet Ansat som forsker ved Afdelingen for Klinisk Biokeln1 og Immunologi, Statens Serum Institut, Dekanen nedsatte den 4. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mogens Flindt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, lektor Gary Banta, Afdeling for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitetscenter og lektor Kurt Thomas Jensen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet til at bedømme den af Tang Min indleverede afhandling Ecological Interactions between Macrofauna and Sediment Associated Micro- and Macrophytes in Coastal Environments. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tang Mins vejleder lektor Erik Kristensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 28. oktober 2008 afholdt Tang Min en forelæsning over emnet Ecological effects on the invasive cordgrass Spartine anglica in coastal marine areas. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 4. december 2008 Tang Min ph.d.-graden. Min Tang, barn an August 10, 1972, China. From 1991 to 1998, studied in the Department of Biology, Sichuan University, Chengdu, got the degree of Master of Science. From , worked in Sichuan University. From , studied as a Ph.D. student in the Institut of Biology, the University of Southern Denmark. Dekanen nedsatte den 16. maj 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af dr. Frank Bo Jensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Dr. Nic Bury, King s College London, UK og professor Gert Flik, Organismal Animal Physiology, Radboud University Nilmegen, Holland til at bedømme den af Pia Kiilerich indleverede afhandling Cortisol action and corticosteroid receptorsi in osmoregulatory tissue in teleost fish. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Pia Kiilerichs vejleder lektor Steffen S. Madsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 27. august 2008 afholdte Pia Kiilerich en forelæsning over emnet Corticosteroid signaling mechanisms in fish. Årsberetning Syddansk Universitet 7

8 Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. september 2008 Pia Kiilerich ph.d.-graden. Pia Kiilerich, født 11. juni 1976 i Herning. Påbegyndte den naturvidenskab lige uddannelse i Odense i september Startede Ph. D studium ved Biologisk institut på 4+4 ordningen september Cand. Scient. i molekylær biologi september 2005 ved den kvalificerende midtvejs-eksamen. Udenlandsophold blev gennemført i foråret 2006 i Russel J. Borski's laboratorium ved Department of Zoology, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA og i Patrick Prunet' s laboratorium ved INRA, Rennes, Frankrig. Afleverede d. 2. maj 2008 Ph.D. afhandling med titlen "Cortisol action and corticosteroid receptors in osmoregulatory tissue in teleost fish". Dekanen nedsatte den 12. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Kaare Lund Rasmussen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor Ann-Marie Pendrill, Fysisk Institut, Göteborg Universitet, Sverige og institutleder Keld Nielsen, Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet til at bedømme den af Stinne Hørup Hansen indleverede afhandling Fortællinger i Naturvidenskaben - En empiribaseret undersøgelse af videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle og dens forankring i gymnasiepraksis. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Stinne Hørup Hansens vejleder lektor Claus Michelsen, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 2. december 2008 afholdte Stinne Hørup Hansen en forelæsning over emnet Naturfagsindsatsers forankring i praksis. Hvordan kan elevers naturvidenskabelige interesse stimuleres gennem naturfagsindsatser. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 15. december 2008 Stinne Hørup Hansen ph.d.-graden. Stinne Hørup Hansen, født 11. oktober Matematisk studenter eksamen fra Amtsgymnasiet i Sønderborg Civilingeniør med fagprofil i Bioteknologi, Danmarks Tekniske Universitet Analysekemiker ved AnalyCen AJS, Ph.D.-stipendiat ved Center for Membranfysik, MEMPHYS, Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, NAMADI og IMADA, Syddansk Universitet, Udlandsophold hos Professor Ann- Marie Pendrill ved Gbteborg Universitet, april Dekanen nedsatte den 19. marts 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Stefan Vogel, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor John Nielsen, Institut for Grundvidenskab, København Universitet og professor Robert Häner, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Berne, Schweiz til at bedømme den af T. Santhosh Kumar indleverede afhandling Synthesis, Biophysical Properties and Applications of N-Functionalized Derevatives of 2'-Amino-a-L-LNA. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret T. Santhosh Kumars vejleder professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 4. juni 2008 afholdt T. Santhosh Kumar en forelæsning over emnet 2'-Amino-alpha-L-LNA derivatives as tools in nucleic acid therapeutics and diagnostics. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 19. juni 2008 T. Santhosh Kumar ph.d.-graden. L am T. Santhosh Kumar and I have done my hachelors from Osmania University with the Biochemistry and Chemistry as major subjects. Then, I choose to continue within the field of Chemistry, hence I did my masters in Chemistry at Pune University. Masters in Chemistry motivated me to persue my further education within the same filed. I did my Ph.D. studies with Prof. Jesper Wengel within the field of nucleic acid chemistry at University of Southern Denmark. Dekanen nedsatte den 1. juli 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Nils Færgeman, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Malcolm G. Parker, Director of Research Institute of Reproductive and Developmental Biology, Imperial College London, UK og associated professor Eric Kalkhoven, Department of Metabolic and Endocrine 8 Årsberetning Syddansk Universitet

9 Diseases, University Medical Center Utrecht, Holland til at bedømme den af Ronni Nielsen indleverede afhandling Cell type and subtype specific determinants in PPAR transactivation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Ronni Nielsens vejleder lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 25. september 2008 afholdte Ronni Nielsen en forelæsning over emnet Genome-wide profiling of transcription factor occupancy. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 27. oktober 2008 Ronni Nielsen ph.d.-graden. Ronni Nielsen, født 13. januar 1978 i Odense. Matematisk student fra Midtfyns Gymnasium, Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær - og Cellebiologi, Syddansk Universitet marts Indskrevet som Ph.D. studerende ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, april april Udlandsophold os Henk Stunnenberg, Radboud University Nijmegen (NCMLS), Nijmegen, Holland, oktober - november Ansat som forskningsassistent april- juli 2008 hos Professor Susanne Mandrup, ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Lab Manager (A-TAP) fra juli 2008 hos Professor Susanne Mandrup. Dekanen nedsatte den 23. juni 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Peter Højrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Michael Glocker, Institut für Immunologie, University of Rostock, Tyskland og adm. overlæge Steen Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital til at bedømme den af Tine Engberg Thingholm indleverede afhandling Phosphoproteomic analysis of human cells by mass spectrometry- setting up stratigies. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Tine Engberg Thingholms vejleder lektor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 11. september 2008 afholdte Tine Engberg Thingholm en forelæsning over emnet Is total phosphoproteome analysis obtainable. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 23. september 2008 Tine Engberg Thingholm ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. Dekanen nedsatte den 31. januar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, seniorforsker ph.d. Per F. Nielsen, Novo Nordisk A/S, Ph.d. Henning Urluab, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, Bioanalytical Mass Spectrometry Group, Tyskland til at bedømme den af Ole Hørning indleverede afhandling Protein profiling of complex samples using multidimensional separation and mass spectrometry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Ole Hørnings vejleder lektor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 4. april 2008 afholdte Ole Hørning en forelæsning over emnet How to choose the best chromatographic strategy for MALDI and ESI mass spectrometry-based proteomics studies?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 5. maj 2008 Ole Hørning ph.d.-graden. Ole Bjeld Hørning, født 14. april 1977 i Kolding, Naturfaglig studentereksamen fra Fredericia Amtsgymnasium, Militær værnepligt Naturvidenskabelig kandidateksamen i molekylær og cellebiologi, Syddansk Universitet, Forskningsassistent ved Proxeon Biosystems A/S august til september Industriel Ph.D. studerende ved Proxeon Biosystems A/S og Biokemi og molekylær biologi, Syddansk Universitet, Ansat ved Proxeon Biosystems A/S Årsberetning Syddansk Universitet 9

10 Dekanen nedsatte den 2. april 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Kim Skak Larsen, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet, lektor Peter Bro Miltersen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og professor dr. Johann Makowsky, Faculty of Computer Science, Israel Institute of Technology, Israel til at bedømme den af Uffe Flarup indleverede afhandling Optimization and Evaluation Problems over the Real Numbers. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Uffe Flarups vejleder lektor Joan Boyar, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet. Den 22. august 2008 afholdte Uffe Flarup en forelæsning over emnet Characterizing the Complexity Class VP. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 1. september 2008 Uffe Flarup ph.d.-graden. Uffe Flarup, født 14. maj Matematisk student 1995 fra Støvring Gymnasium. Cand.scient. i datalogi 2006 ved Syddansk Universitet. Ph.d.-studerende ved Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet Dekanen nedsatte den 1. juli 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, PhD Eckardt Treuter, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Instituttet, Sverige og PhD Georg Reid, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Tyskland til at bedømme den af Lars Grøntved indleverede afhandling MOLECULAR MECHANISMS OF PPAR SUBTYPE SPECIFIC ACTIVATION OF TARGET GENES. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Lars Grøntveds vejleder lektor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 22. september 2008 afholdte Lars Grøntved en forelæsning over emnet Co-regulators of nuclear receptor-mediated gene transcription. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. oktober 2008 Lars Grøntved ph.d.-graden. Lars Grøntved, født 14. juni 1977 i Hjørring. Matematisk student fra Dronninglund Gymnasium, Naturvidenskabelig kandidateksamen i Molekylær - og Cellebiologi, Syddansk Universitet Indskrevet som Ph.D. studerende ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, januar april Udlandsophold hos Hinrieh Groenemyer, Institut de Genetique et de Biologie Moleeulaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg, Frankrig, oktober- november Ansat som forskningsassistent april- september 2008 hos Professor Susanne Mandrup, ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Post.doc. fra september 2008 hos Professor Susanne Mandrup. Dekanen nedsatte den 13. februar 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Mogens Flindt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, professor Gustaf Olsson, Department of Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund University, Sverige og lektor Torben Jacobsen, Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet til at bedømme den af David Edwin Cecil indleverede afhandling The Redox Potential in Activated Sludge. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret David Edwin Cecils vejleder lektor Henning Nielsen, Biologisk, Syddansk Universitet. Den 28. september 2007 afholdte David Edwin Cecil en forelæsning over emnet Controlling Wastewater Treatment Using the Redox Potential: From Practice to Science. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 6. maj 2008 David Edwin Cecil ph.d.-graden. David Cecil, født 14. september 1950 i West Hartlepool, England. Regentseksamen fra New York, USA 1969, Akademiingeniør fra AAU Rådgivende ingeniør i AIS Samfundsteknik Procesingeniør i Odense Vandselskab AS siden Datanom fra Tietgenskolen, Ph.D. studerende ved Biologisk Institut fra juni Årsberetning Syddansk Universitet

11 Dekanen nedsatte den 16. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Annemarie Surlykke, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Dr. Eberhard von Borell, Martin- Luther Universität, Tyskland og seniorforsker Jens Nielsen, Department of Virology, Danmarks Tekniske Universitet til at bedømme den af Bodil Hjarvad indleverede afhandling A Pigmodel on Health Damaging Stress. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Bodil Hjarvads vejleder lektor Ole Næsbye Larsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 29. februar 2008 afholdte Bodil Hjarvad en forelæsning over emnet Stress responses in pigs in relation to their social rank. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 14. marts 2008 Bodil Hjarvad ph.d.-graden. Bodil Margrethe Hjarvard, født HF eksamen fra Arhus Akademi i Cand. scient. i biologi fra Syddansk Universitet, Odense i Ansat som forskningsassistent ved Danmarks JordbrugsForskning Kandidat stipendiat ved Danmarks JordbrugsForskning , indskrevet på Syddansk Universitet, Odense. Dekanen nedsatte den 8. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Erik Kristensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, lektor Thorbjørn Joest Andersen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet og dr. Job Baretta, National Institute for Coastal and Marine Management, Holland til at bedømme den af Morten Lundkvist indleverede afhandling The Influence of Benthic Organisms on Cohesive Sediment Characteristics, Erodibility and Consolidation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Lundkvists vejleder lektor Mogens Flindt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Den 17. november 2008 afholdte Morten Lundkvist en forelæsning over emnet Measuring and modeling the stability of cohesive sediments. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 27. november 2008 Morten Lundkvist ph.d.-graden. Morten Lundkvist, født 19. maj 1976 i Fredericia. Matematisk studentereksamen fra Varde Gymnasium Handelsstudent fra Varde Handelsskole Cand.polyt. i miljøteknologi fra Syddansk Universitet ErhvervsPhD studerende hos DHI - Water, Environment, Health i samarbejde med Biologisk Institut, Syddansk Universitet Dekanen nedsatte den 10. marts 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Thomas Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, lektor Ditlev Brodersen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet og professor Flemming Steen Jørgensen, Institut for Medicinalkemi, Københavns Universitet til at bedømme den af Jacob Pøhlsgaard indleverede afhandling In silico analyses of antibiotic binding and resistance mechanisms on the bacterial ribosome. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Jacob Pøhlsgaards vejleder professor Stephen Douthwaite, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 15. maj 2008 afholdte Jacob Pøhlsgaard en forelæsning over emnet Molecular Modelling of Complex Biological Systems Possibilities and Limitations. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 30. maj 2008 Jacob Pøhlsgaard ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. Årsberetning Syddansk Universitet 11

12 Dekanen nedsatte den 4. juli 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Hans toftlund Nielsen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor Lars Öhrström, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Sverige og professor Vickie McKee, Department of Chemistry, University of Loughborough, UK til at bedømme den af Rune Kirk Seidler-Egdal indleverede afhandling Functional dimetal complexes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Rune Kirk Seidler-Egdals vejleder lektor Christine McKenzie, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 12. september 2008 afholdte Rune Kirk Seidler-Egdal en forelæsning over emnet Solar Energy Conversion from a Molecular Perspective. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 24. september 2008 Rune Kirk Seidler-Egdal ph.d.-graden. Rune Kirk Seidler-Egdal er født i 1977 i Kelstrupskov ved Vissenbjerg. Matematisk student fra Odense Katedralskole i Efter militærtjeneste indskrevet ved Odense Universitet. Cand. Scient. i kemi og molekylær- og cellebiologi i 2004, Syddansk Universitet. Ph.D. studerende ved institut for Fysik og Kemi med ophold hos professor Ken P. Ghiggino, School of Chemistry, University of Melbourne, Australien juli 2006 til februar Ansat som Post. Doc. ved professor Christine J. McKenzie, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 26. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor emeritus Carl Th. Pedersen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, Dr. Silvio Decutins, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern, Schweiz og lektor Mogens Brøndsted Nielsen, Kemisk Institut, Københavns Universitet til at bedømme den af Bo Møller Petersen indleverede afhandling Supramolecular interactions with pyrrolo(3,4- d)tetrathiafulvalene. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Bo Møller Petersens vejleder lektor Jan O. Jeppesen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 15. februar 2008 afholdte Bo Møller Petersen en forelæsning over emnet Molecular and Supramolecular Chemistry of Tetrathiafulvalenes. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 27. februar 2008 Bo Møller Petersen ph.d.-graden. Bo Møller Petersen. Født Optaget på Odense Universitet Cand. Scient Dekanen nedsatte den 3. marts 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, dr. Remy Loris, Department of Molecular and Cellular Interactions, Vrije Universiteit Brussel, Belgien og lektor Michael A. Sørensen, Biocentret, Københavns Universitet til at bedømme den af Martin Overgaard indleverede afhandling Molecular Mechanism of RelE Activation. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Martin Overgaards vejleder professor Kenn Gerdes, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 12. juni 2008 afholdte Martin Overgaard en forelæsning over emnet Regulation of TA systemsand implications on growth physiology. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 26. juni 2008 Martin Overgaard ph.d.-graden. Martin Overgaard, født den 2 I. august HTX student fra Kolding Tekniske Gymnasium Bachelor i Molekylær-og Cellebiologi fra Syddansk Universitet, Odense år 2000 og cand.scient., i Genteknologi fra samme sted Forskningsophold på Stanford University og Vrije Universiteit, Brussels Ph.d stipendiat i perioden I. september 2004 til 26. oktober 2007 ved institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB), Syddansk Universitet. Fra 27. oktober 2007 ansat som videnskabelig assistant/post-doc ved BMB, Syddansk Universitet. 12 Årsberetning Syddansk Universitet

13 Dekanen nedsatte den 13. november 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Tomas Bergman, Institutionen för Medicinsk Biokemi og Biofysik, Karolinska Instituttet, sverige og forskningslektor Christine Finnie, Enzyme and Protein Chemistry, Danmarks Tekniske Universitet til at bedømme den af Xumin Zhang indleverede afhandling Rice Proteomics Project. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Xumin Zhangs vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 26. februar 2008 afholdte Xumin Zhang en forelæsning over emnet The use of proteomics to investigate grain development in cereals. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 14. marts 2008 Xumin Zhang ph.d.-graden. 07/1994 Graduated from Jishui High School. 09/ /1998 Bachelor degree in Science, Department of Biochemistry, College of Life Science, Beijing Normal University 09/ /2001 Master degree in Science, Department of Biochemistry, College of Life Science Beijing Normal University Supervisor: Prof. Qun Wei 08/ /2004 Research assistant, Department of Proteomics, Beijing Genomics Institute, Chinese Academy of Science Supervisor: Prof. Siqi Liu 02/ /2004 Ph.D. student, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark Supervisor: Prof. Peter Roepstorff 02/2008-Present Postdoctoral fellow, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark Supervisor: Associate Prof. Peter Højrup. Dekanen nedsatte den 9. april 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Erik Bjerregaard Pedersen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet, professor Kurt Gothelf, Kemisk Institut, Aarhus Universitet og lektor Emeritus Otto Dahl, Kemisk Institut, Københavns Universitet til at bedømme den af Signe Inglev Steffansen indleverede afhandling Development of new methods for the synthesis of conformationally restricted oligonucleotides. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Signe Inglev Steffansens vejleder lektor Poul Nielsen, Institut for Fysik og Kemi, Syddansk Universitet. Den 20. juni 2008 afholdte Signe Inglev Steffansen en forelæsning over emnet Development of double bond and triple bond linkages in nucleotide chemistry. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 3. juli 2008 Signe Inglev Steffansen ph.d.-graden. Signe Inglev Steffansen, født 25. maj 1976 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Tornbjerg Gymnasium, Odense, Ph.D-stipendiat ved Institut for Fysik og Kemi fra september 2001 til januar Naturvidenskabelig kandidateksamen i Kemi og molekylær- og cellebiologi, august Udlandsophold ved McGill University, Montreal, Canada hos Professor Masad J. Damha fra januar 2005 til august Fra Februar 2008 ansat som Radiokemiker på Nuklearmedicinsk afdeling, OUB, Odense. Dekanen nedsatte den 19. september 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Birgitte Kallipolitis, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, professor Kaj F. Jensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet og professor dr. rer. nat. Michael Thomm, Institution Lehrstuhl für Mikrobiologie, Universität Regensburg, Tyskland til at bedømme den af Jesper Johansen indleverede afhandling Posttranscriptional regulation of outer membrane protein expression by small non-coding RNAs. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Jesper Johansens vejleder professor Poul Valentin-Hansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 20. oktober 2008 afholdte Jesper Johansen en forelæsning over emnet Small RNA regulators and the bacterial response to stress. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 4. november 2008 Jesper Johansen ph.d.-graden. Årsberetning Syddansk Universitet 13

14 Jesper Johansen, født 27. november, 1979 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Nordfyns Gymnasium Militær værnepligt , Slesvigske Fodregiment, Haderslev. Civilingeniør i Kemiteknik, med retningsområde i bioteknisk processtyring fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Ph.D.-studerende på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi under det naturvidenskabelige fakultet på Syddansk universitet Fra september, 2008, ansat som udviklingskemiker ved Radiometer MedicaI ApS. Dekanen nedsatte den 28. april 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, PhD group leader Ulf Hallmann, Ludwig Institute for Cancer Research, Sverige og dr. scient. Michael Ploug, Finsenslaboratoriet, Rigshospitalet til at bedømme den af Kelan Zhang indleverede afhandling Why tumour Metastasis: Proteome Analysis of MouseLung Cancer Cell Lines by 2-DE Combined with MS. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Kelan Zhangs vejleder professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 12. august 2008 afholdte Kelan Zhang en forelæsning over emnet Identification of cancer biomarkers using proteomics. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 22. august 2008 Kelan Zhang ph.d.-graden. Har ikke været til at fremskaffe. Dekanen nedsatte den 27. februar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Jens S. Andersen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, lektor Anja Groth, Biotech Research and Innovation Centre, Københavns Universitet og dr. Martina Schnölzer, Functional Proteome Analysis, German Cancer Reseach Center, Tyskland til at bedømme den af Morten Beck Trelle indleverede afhandling Identification and quantitation of multisite histone modefications by mass spectrometry. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Morten Beck Trelles vejleder lektor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 20. maj 2008 afholdte Morten Beck Trelle en forelæsning over emnet Characterization and biological role of histone modifications. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 30. maj 2008 Morten Beck Trelle ph.d.-graden. Morten Beck Trelle, født er matematisk student fra Langkær Gymnasium og HF (1996). Cand. Scient. i biokemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet, Odense i Ph.D studerende ved Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, SDU Fra l. april ansat hos Proxeon, Odense. Dekanen nedsatte den 29. januar 2008 et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Nils Færgeman, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, dr. Zoubir Amri, Institute of Signaling, Developmental Biology and Cancer research, Parc valrose, Faculté De Sciences, Frankrig og PhD Lluis Fajas, Metabolism and Cancer Laboratory, CRLC Val d Aurelle-Parc Eorumédecine, Frankrig til at bedømme den af Philip Hallenborg indleverede afhandling Regulation of PPARy Activity in Differentiating and Mature Adipocytes. I bedømmelsesudvalgets arbejde deltog endvidere uden stemmeret Philip Hallenborgs vejleder lektor Karsten Kristiansen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet. Den 19. maj 2008 afholdte Philip Hallenborg en forelæsning over emnet The role of tumor suppressors in cellular differentiation and metabolism. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte dekanen herefter den 13. juni 2008 Philip Hallenborg ph.d.-graden. 14 Årsberetning Syddansk Universitet

15 P. Hallenborg er født 30. marts 1978 i Svendborg. Matematisk studentereksamen fra Svendborg Gymnasium, Militær værnepligt Pb.D. studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Fra december 2007 ansat som post.doc. i Karsten Kristiansens laboratorium ved Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-afhandlinger Dekanen nedsatte den 22. oktober 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet, direktør, ph.d. Tim Jeppesen, Århus og lektor Morten Øgård, Norge, til at bedømme den af Anders Brøndum indleverede afhandling Faglig bæredygtighed udviklingen af en definition og forståelsen af, hvordan den faglige bæredygtighed udvikles i den kommunale sektors opgaveløsning. Den 15. februar afholdt Anders Brøndum en forelæsning over emnet Ville faglig bæredygtighed have været et centralt tema i den kommunale modernisering, hvis strukturreformen ikke var blevet til virkelighed? Dette belyses både på baggrund af forudgående reformer, den kommende kvalitetsreform og nyere forestillinger om kvalitetssikring. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 15. februar Anders Brøndum ph.d.-graden. Anders Brøndum, født den 5. december Matematisk student fra Mulernes Legatskole i Udnævnt til premierløjtnant af reserven i Hæren i Cand.scient.pol. fra Syddansk Universitet i ErhvervsPhD-stipendiat i revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte Tilknyttet Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier i Bergen i efteråret Fra januar 2008 ansat som konsulent i Kommunernes Landsforening. Ekstern lektor i faget Organisationsteori på Masteruddannelsen i Evaluering, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 3. januar et bedømmelsesudvalg bestående af professor Nis Jul Clausen, Syddansk Universitet, professor Mette Hartlev, København og professor Are Stenvik, Oslo, til at bedømme den af Malene Rowlandson Stokholm indleverede afhandling Patent Law, Biotechnolgy and Ethical Considerations. Den 17. april afholdt Malene Rowlandson Stokholm en forelæsning over emnet Patentability of Human Genes and Embryonic Stem Cells A Dilemma between Law and Ethics?. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 17. april Malene Rowlandson Stokholm ph.d.-graden. Malene Rowlandson Stokholm, født 22. marts Studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium i Bachelor i jura fra Aarhus Universitet i 1999 og cand.jur. fra Københavns Universitet. LL.M.-grad Monash University (Australien) Ansat som fuldmægtig i Forsvarets bygningstjeneste fra Ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet fra august 2004 til august 2007, og herefter ansat som videnskabelig medarbejder ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 4. april et bedømmelsesudvalg bestående af professor Markus Becker, Syddansk Universitet, professor Klaus Nielsen, London og professor Geoffrey M. Hodgson, Hertfordshire, til at bedømme den af Stephen Mark Rosenbaum indleverede afhandling Disappointment in comparative institutional settings: Private Banking in Central & Eastern Europe. Den 12. juni afholdt Stephen Mark Rosenbaum en forelæsning over emnet Disappointment in comparative institutional settings: Private Banking in Central & Eastern Europe. Årsberetning Syddansk Universitet 15

16 Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 12. juni Stephen Mark Rosenbaum ph.d.-graden. Stephen Mark Rosenbaum, født den 6. oktober 1964 i Nottingham, England. Bachelor grad i økonomi fra University of Northumbria, Newcastle Cand.oecon. fra Syddansk Universitet i Ph.d.-studerende ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet fra Derudover har Stephen Mark Rosenbaum bl.a. været ansat for forsikrings-, konsulent- samt Private Banking virksomheder. Dekanen nedsatte den 13. marts et bedømmelsesudvalg bestående af professor Niels Vestergaard, Syddansk Universitet, professor Erwin Bulte, Tilburg og professor Atle Guttormsen, Aas, til at bedømme den af Ole Jakob Bergfjord indleverede afhandling Essays on aquaculture, risk, and politics. Den 25. november afholdt Ole Jakob Bergfjord en forelæsning over emnet Risk factors in aquaculture: Risk management tools. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 25. november Ole Jakob Bergfjord ph.d.-graden. Ole Jakob Bergfjord, født 31. marts 1978 i Trondheim, Norge. Aftjening af værnepligt i Ingeniørbataljonen (Norge) Civiløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen Økonomi-studerende ved Humboldt Universitet, Berlin Ph.d.-studerende ved Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning fra 2003, tilknyttet Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet fra Fra 1. december 2008 ansat som førsteamanuensis ved Høyskolen i Bergen, Norge. Dekanen nedsatte den 24. september et bedømmelsesudvalg bestående af professor John Christensen, Syddansk Universitet, lektor Jytte Grambo Larsen, København og professor Thomas Hemmer, Houston, til at bedømme den af Thomas Otto Rohold indleverede afhandling Organisational Growth Through Investment Under Imperfect Accounting Information. Den 25. november afholdt Thomas Otto Rohold en forelæsning over emnet Use of Accounting Income Measurement in the Control of Investments A Literature Review. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 25. november Thomas Rohold ph.d.-graden. Thomas Otto Rohold, født den 1. september 1979 i Odense. Matematisk studentereksamen fra Odense Katedralskole i Studerende på Statskundskab på Syddansk Universitet BA. oecon. fra Syddansk Universitet Ph.d.-studerende ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet Udlandsophold ved Kellogg School of Management, Northwestern University, USA Cand.oecon. i Economics and Finance fra Syddansk Universitet Fra 2007 ansat som analytiker ved Risk Advisory & Solutions i Danske Bank. Dekanen nedsatte den 15. September et bedømmelsesudvalg bestående af professor Dorte Gyrd-Hansen, Syddansk Universitet, adjungeret professor Ulf Persson,The Swedish Institute for Health Economics og seniorforsker Bo Henrik Andersson, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) til at bedømme den af Jytte Seested Nielsen indleverede afhandling Valuing gains in life expectancy theoretical and empirical issues. Den 18. december afholdt Jytte Seested Nielsen en forelæsning over emnet Valuing gains in life expectancy theoretical and empirical issues. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 18. december Jytte Seested Nielsen ph.d.-graden. Jytte Seested Nielsen, født den 24. marts 1975 i Varde. Studentereksamen fra Varde Gymnasium BA oecon. fra Aarhus Universitet Cand.oecon. fra Syddansk Universitet Ph.d.-studerende ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet Udlandsophold ved Newcastle University 16 Årsberetning Syddansk Universitet

17 Business School Fra 1. juli 2008 ansat som videnskabelig assistent ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet. Dekanen nedsatte den 29. maj 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Markus Becker, Syddansk Universitet, professor Poul Houmann Andersen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og professor Charles C. Snow, The Pennsylvania State University, til at bedømme den af Pernille Dissing Sørensen indleverede afhandling Diversity and Structure in Knowledge Management an organization-design perspective. Den 18. december 2008 afholdt Pernille Dissing Sørensen en forelæsning over emnet Diversity and Structure in Knowledge Management an organization-design perspective. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 18. december Pernille Dissing Sørensen ph.d.-graden. Pernille Dissing Sørensen, født den 25. oktober 1974 i Egedesminde, Grønland. Sproglig student fra Odense Katedralskole, årig HHX fra Tietgenskolen, Odense, BA Negot (spansk), Odense Universitet, Cand.merc. International Management, Syddansk Universitet, Odense, Forskningsassistent ved KnowledgeLab DK, Syddansk Universitet Ph.d.-stipendiat ved Syddansk Universitet, Odense, Institut for Marketing og Mangement , finansieret af It-vest. Fra september 2007, HR partner i People & Culture, Vestas Nacelles A/S. Dekanen nedsatte den 6. februar et bedømmelsesudvalg bestående af lektor Per Svejstrup Hansen, Syddansk Universitet, professor Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet og lektor Martin Flodén, Stockholm School of Economics, til at bedømme den af Ole Hagen Jørgensen indleverede afhandling Macroeconomic and Intergenerational Aspects of Population Dynamics. Den 9. maj afholdt Ole Hagen Jørgensen en forelæsning over emnet Demographic Changes and Welfare Reforms. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 9. maj Ole Hagen Jørgensen ph.d.-graden. Ole Hagen Jørgensen, født 29. januar 1976 i Kerteminde. Studentereksamen fra Tietgenskolen i Odense i Cand.oecon. fra Syddansk Universitet i Odense i 2005, sideløbende med deltids-professionel fodboldkarriere for B1909. Ph.D. i makroøkonomi og befolkningsudvikling i 2008 fra Syddansk Universitet i Odense samt hos Centre for Economic and Business Research (CEBR) under CBS i København. I orlovsperioder under Ph.D. uddannelsen konsulent i Verdensbanken i Washington DC, USA. Udlandsophold ved: Verdensbanken i flere korte perioder mellem 2005 og 2008; Verdensbankens afdeling i Uganda i 2006; Harvard University i USA i to perioder i 2007; Brown University i USA i 2007; University of California, Santa Cruz, i USA i 2006; Stanford University i USA i 2006; Humboldt Universität i Berlin Tyskland i Fra 2008 ansat som videnskabelig assistent og derefter som adjunkt ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet i Odense, samt tilknyttet CEBR som kernemedlem. Dekanen nedsatte den 23. marts 2007 et bedømmelsesudvalg bestående af professor Markus Becker, Syddansk Universitet, professor Jens Ove Riis, Aalborg Universitet og professor Poul Houmann Andersen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, til at bedømme den af Anette Broløs indleverede afhandling Samarbejde og idéskabelse mellem stordrift og differentiering. Den 26. juni 2008 afholdt Anette Broløs en forelæsning over emnet Videnskabelse i samarbejde mellem virksomhederne. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget tildelte Akademisk Råd den 26. juni Anette Broløs ph.d.-graden. Anette Broløs, født den 17. april 1957 i Søborg. Studentereksamen fra Det frie Gymnasium, Cand.polit. fra Københavns Universitet, 1983 og e-mba fra Copenhagen Business School, Fuldmægtig i landbrugsministeriet Konsulent i Danmarks Sparekasseforening Konsulent i Bikuben Har siden 1992 beklædt en række ledende poster i Fionia Bank A/S (tidl. Amtssparekassen Fyn A/S). I ErhvervsPhD- Årsberetning Syddansk Universitet 17

18 studerende ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet i samarbejde med Knowledge Lab, SDC Udvikling A/S og Fionia Bank. Fra 1. maj 2008 sekretariatsdirektør i Fionia Bank A/S. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Doktordisputatser Akademisk Råd antog den 14. juni 2007 til forsvar for den medicinske doktorgrad den af cand. et lic.scient. Jesper Lier Boldsen indleverede afhandling Leprosy in medieval Denmark. A comprehensive analysis efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af Reader Holger Schutkowski, PhD, Department of Archaeological Sciences, University of Bradford, Bradford, West Yorkshire, England, Professor Olivier Dutour, Unité d Anthropologie, Faculté de Médicine Timone, Université de la Méditerranée, Marseille, France og professor, dr.med. Anders Green, Epidemiologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (formand) samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger. Ved forsvaret den 25. januar fungerede Reader Holger Schutkowski og Professor Olivier Dutour som officielle opponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde udpeget lektor Bernard Jeune til at overvære og lede forsvarshandlingen. Akademisk Råd konfererede doktorgraden den 21. februar. Jesper Lier Boldsen har ikke indsendt levnedsbeskrivelse. Akademisk Råd antog den 12. juni til forsvar for den medicinske doktorgrad den af cand.med., Ph.D. Ulrik Stenz Justesen indleverede afhandling Protease inhibitor plasma concentrations in HIV antiretroviral therapy efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.med. Olav Spigset, Afdeling for Klinisk Farmakologi, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge, overlæge, dr.med. Lars Jørgen Østergaard, Infektionsmedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus og professor, dr.med. Jesper Hallas, Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (formand) samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger. Ved forsvaret den 24. september fungerede professor, dr.med. Olav Spigset og overlæge, dr.med. Lars Jørgen Østergaard som officielle opponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde udpeget professor, dr.med. Klaus E. Andersen til at overvære og lede forsvarshandlingen. Akademisk Råd konfererede doktorgraden den 8. oktober. Ulrik Stenz Justesen blev født 10. april 1970 i Gentofte nord for København. Opvokset i Hellerup og student fra Aurehøj Amtsgymnasium i Påbegyndte medicinstudiet på Odense Universitet samme år. Var i perioden skolarstipendiat på Klinisk Institut (Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital). Cand.med. fra Odense Universitet i Efter turnus ansættelse på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital og fra 2000 Ph.D.-stipendiat ved Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. I 2003 helikopterlæge på Flyvestation Værløse, SAR (search and rescue). Fra 2004 introduktionsstilling og siden kursusstilling i klinisk mikrobiologi, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Statens Serum Institut. Akademisk Råd antog den 10. april til forsvar for den medicinske doktorgrad den af cand.med. Allan Hjalmar Dyg Johansen indleverede afhandling Myocardial perfusion scintigraphy in patients with known or suspected stable angina pectoris efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af overlæge, dr.med. Birger Hesse, Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, professor, dr.med. Christian Torp-Pedersen, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital og professor, dr.med. Kenneth Egstrup, Institut for Regional Sundhedsforskning, 18 Årsberetning Syddansk Universitet

19 Syddansk Universitet (formand) samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger. Ved forsvaret den 6. juni fungerede overlæge, dr.med. Birger Hesse og professor, dr.med. Christian Torp-Pedersen som officielle opponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde udpeget professor, dr.med. Klaus E. Andersen til at overvære og lede forsvarshandlingen. Akademisk Råd konfererede doktorgraden den 17. juni. Allan H. Dyg Johansen, født den 6. april 1960 i Brande, blev student fra Ikast Gymnasium i 1980 og cand.med. fra det daværende Odense Universitet i Turnusuddannelse ved Holstebro Centralsygehus og efterfølgende ansættelser der og ved Herning Centralsygehus frem til Efter to år på Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital påbegyndtes speciallægeuddannelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin på Nuklearmedicinsk Afdeling samme sted samt på Århus Kommunehospital og Skejby Sygehus. Siden 2006 overlæge på Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Ph.D.-afhandlinger Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 2. oktober 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af Lektor, Ph.D. Niels Ørtenblad (formand), Lektor, Ph.D. Vladimir Zachar, Aalborg Universitet og professor dr.med. Peter Hokland, Århus Sygehus samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Ditte Caroline Andersen, Ph.D.-graden for afhandlingen Identification and characterization of side population (SP) cells in preparation for cell therapy of muscle disease. Den 10. oktober holdt Ditte Caroline Andersen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Ditte Caroline Andersen Ph.D.-graden den 20. oktober. Ditte Caroline Andersen har ikke ønsket at fremsende levnedsbeskrivelse. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 20. oktober 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.med. Moustapha Kassem (formand), professor, dr.scient. Jens Høiriis Nielsen, Københavns Universitet og assistant professor, Ph.D. Malin Parmar, Lunds Universitet, Sverige samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Rikke K. Andersen Ph.D.-graden for afhandlingen Long-term progpagation and characterization of neural stem cells. Den 6. november holdt Rikke K. Andersen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Rikke K. Andersen Ph.D.-graden den 18. november. Rikke K. Andersen har ikke fremsendt levnedsbeskrivelse. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 20. oktober 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, Ph.D. Helle Johannessen (formand), professor Klas Sandall, Kalstads Universitet, Sverige og Førsteamanuensis Kirsti Pedersen Gurholt, Norges Idrettshøgskole, Oslo, Norge samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Søren Andkjær, Ph.D.-graden for afhandlingen Friluftsliv i Danmark. Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv. Den 31. oktober holdt Søren Andkjær et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Søren Andkjær Ph.D.-graden den 11. november. Årsberetning Syddansk Universitet 19

20 Søren Andkjær, født den 22. januar 1961 i Odense. Samfundssproglig studentereksamen fra Kolding Gymnasium i Bifag i dansk ved Københavns Universitet i 1984 og bifag i idræt ved Københavns Universitet i Humanistisk kandidateksamen i idræt og dansk, Kulturarbejde og Formidling fra Odense Universitet i Ansættelser på Gerlev Idrætshøjskole, Poul Pedersens Idrætsinstitut, Højskolen i Telemark, Sø i Norge samt Institut for Idræt, Odense Universitet. Leder af Idrætshistorisk Værksted ved Gerlev Idrætshøjskole. Studieleder ved idrætsstudiet på Højskolen i Telemark, Bø i Norge. Siden 1999 ansat som lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Ansvarlig for fagområdet friluftsliv. Publicering af artikler og bøger om friluftsliv, samt deltagelse i internationale konferencer. Censor ved friluftsuddannelserne i Danmark. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 27. marts 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af klinisk lektor, Ph.D. Kim Brixen (formand), overlæge, dr.med. Peter Gimsing, Rigshospitalet og Professor, dr.med. Magne Børset, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, Norge samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Jacob Haaber Christensen Ph.D.-graden for afhandlingen Investigations of the biological processes causing bone destruction and the prognostic importance of genetic alterations in multiple myeloma. Den 25. april holdt Jacob Haaber Christensen et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Jacob Haaber Christensen Ph.D.-graden den 9. maj. Jacob Haaber Christensen, født 5. oktober 1971 i Haderslev. Højere teknisk studentereksamen fra Aarhus tekniske skole Lægevidenskabelig embedseksamen fra Odense Universitet januar Efter endt turnus- og introduktionsuddannelse i hæmatologi og intern medicin påbegyndt Ph.D.-projekt. Afhandlingen blev indleveret i december Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 6. maj 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af klinisk lektor, Ph.D. Troels Havelund (formand), professor, Ph.D. Peter Bytzer, Køge Sygehus og professor Marc A. Benninga, Emma Children s Hospital, Academic Medical Centre, Amsterdam, Holland samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Kasper Dalby, Ph.D.-graden for afhandlingen Eosinophilic esophagitis (EE). Clinical and immunological investigations in EE, gastroesophageal reflux disease and food allergy in infants and children. Den 30. maj holdt Kasper Dalby et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Kasper Dalby Ph.D.-graden den 9. juni. Kasper Dalby, født den 2. marts 1973 i Gentofte. Matematisk student fra Nykøbing Falster Katedralskole i Lægevidenskabelig embedseksamen fra Syddansk Universitet i Turnus i Fyns Amt. Tilladelse til selvstændigt virke i Introduktionsstilling i pædiatri ved Børneafdelingen, Odense Universitetshospital. Ansættelse som Ph.D.- studerende ved pædiatrisk forskningsenhed, klinisk institut, Syddansk Universitet i perioden Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet godkendte den 19. maj 2008 en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.med. Søren Sindrup (formand), professor Marianne Schultzberg, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sverige og professor, Dr. Klaus Reymann, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Tyskland samt indstilling fra Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger om at tildele Maria Montero Domínguez Ph.D.-graden for afhandlingen Neuroprotection and Neuroinflammation in a Mouse Hippocampal Slice Culture Model of Cerebral Ischemia. Den 2. juni holdt Maria Montero Domínguez et offentligt forsvar med henblik på erhvervelse af graden. Akademisk Råd tildelte herefter Maria Montero Domínguez Ph.D.-graden den 9. juni. Maria Montero Domínguez har ikke fremsendt levnedsbeskrivelse. 20 Årsberetning Syddansk Universitet

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MEDDELELSER 11 / 2001

MEDDELELSER 11 / 2001 MEDDELELSER 11 / 2001 Materialet er indtil 19. december fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet to dage før afholdelse af fakultetsrådsmøde, samarbejdsudvalgsmøde samt institut- og studieledermøde,

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen

Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT( ENDELIGT) 23. JUNI 2011 Forum: Ph.d.-udvalget PH.D.-ADMINISTRATIONEN Møde afholdt: Tirsdag den 21. juni 2011 Sted: Referent: Mødesal A Marianne

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM US Science Tag en del af din studentereksamen på college i USA Bliv klogere på verden Hvis du

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Doktordisputatser Den af forskningsleder Hans Schultz Hansen indleverede afhandling Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 den slesvig-holstenske

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Udnyt jorden og solens varme til boligopvarmning Tillie Marlene Madsen; Rambøll

Udnyt jorden og solens varme til boligopvarmning Tillie Marlene Madsen; Rambøll Forskningens Døgn Hvad forskes der i her i lokalområdet Kom og hør nyt vælg et eller flere emner, der interesserer dig Det foregår torsdag den 23. april 2015 kl. 15-18 i Vitus Bering Innovation Park på

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere