og bestilles ved: send check på 100 kr. til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og bestilles ved: send check på 100 kr. til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv. 3400 Hillerød"

Transkript

1 2 99 AUGUST

2 Se side 11. Forside: Bogi Lydersen fra Færøerne til Limfjordscup i Danmark. Lokalgrupper Lokalgruppe Nordjylland har medlemmer fra Hjørring, Nørresundby og Aalborg. Kontaktperson: Judit Hansen, Hjørring, tlf CF-bladets redaktion: Bente Beck Beate Bejlegaard Tania Pressler Hanne Wendel Tybkjær (ansv.) Lokalgruppe 5 har medlemmer fra Endrup, Vorbasse, Vejen, Sig og Skjern. Kontaktperson: Susanne Vind, Skjern, tlf Layout: S.C.Sejersen grafisk Tryk: X-press Digital A/S Oplag: eksemplarer ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. Udgivelser 1999: 3/99: årsberetning 4/99: okt. (deadline 30/9) Indhold: side Præimplantationsdiagnostik Fortæl det bare Har du noget på hjerte om CF? Guldkorn fra CF-børn Løst og fast Greetings from England..10 Bogi i Limfjordscup Det menneskeskabte menneske Nordisk CF Work-shop...12 Lokalgrupper Besøg JAZZTELT på Hillerød Kræmmermarked...16 Lokalgruppe I har medlemmer fra Århus, Silkeborg og Viborg. Kontaktperson: Didde Lysdal, Silkeborg, tlf TIVOLI-gruppen har medlemmer fra Sjælland med børn i alderen 1½ til 4 år. Kontaktperson: Lone Lynge, Virum, tlf Kontaktperson for dannelse af nye grupper vest for Storebælt: Lotte Nørbach, Tranbjerg, tlf Sjællandsgruppen har medlemmer fra Sjælland med børn i alle aldre. Kontaktperson: Anne Engesgaard, Slangerup, tlf CF-kort motiv Miss Barcelona af Rudi Olsen Lokalgrupper, som støtter CF-bekæmpelsen ved indsamlinger o.lign.: Vendsyssel Lokalforening Formand Poul Nielsen informerer om CF Færoyskt Cystisk Fibrose Felag Formand Gunnar Dahl Olsen støtter CF-bekæmpelsen ved bankospil og arrangerer lokalmøder på Færøerne Lokalforeningen Hillerød Formand Søren Kennet Petersen støtter CF-bekæmpelsen ved det årlige JAZZtelt og udgivelsen af CD Lokalgruppe København-1 Kontaktperson: Nanna Lund, tlf Lokalforeningen Fjerritslev Formand Dorte V. Larsen støtter CF-bekæmpelsen ved arrangementer Lokalgruppe Esbjerg-1 Kontaktperson: Kirsten Vandborg Lokalgruppe Esbjerg-2 Kontaktperson: Rita Nielsen Lokalgruppe Nørresundby-1 Kontaktperson: Jeanette Nielsen Lokalgruppe Rødby Kontaktperson: Lis Sørensen 4 kort m/kuverter incl. forsendelse Pris kr. 25,- Landsforeningen til Bekæmpelse af Danish Cystic Fibrosis Association Hyrdebakken DK 8800 Viborg Fax GiroBank kt. nr Sekretariatschef: Hanne Wendel Tybkjær 2 CD: JAZZTELTET koster 100,- kr. og bestilles ved: send check på 100 kr. til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv Hillerød send 100 kr. pr. giro til: CF-foreningen 8800 Viborg Giro noter på bagsiden: JAZZTELTET HUSK at melde flytning til CF-foreningen. så undgår vi unødvendig porto...

3 Første graviditet efter præimplantationsdiagnostik I BERLINGSKE TIDENDE 25. MARTS 1999 Helin og Heri, CF-forældre, har igennem årene ved flere lejligheder stillet sig til rådighed for pressen og fortalt om deres ønske om præimplantationsdiagnostik genetisk undersøgelse af befrugtede æg, også kaldet ægsortering. Med denne metode håbede de at få endnu et barn uden CF. Vi hørte første gang om præimplantation fra CF-foreningen i 1994, og det gav os et håb om at få opfyldt et stort ønske om endnu et barn.det er nemlig vor livsopfattelse, at liv begynder på befrugtningstidspunktet, og vi er således imod abort.vi har også overvejet andre muligheder, f.eks. sæddonation, men har besluttet, at vi også vil være biologiske forældre til et kommende barn, sagde Helin Rasmussen. Den 22. januar 1999 annoncerede vi på CF-websiden åbningen af Center for Præimplantationsdiagnostik på Skejby Sygehus. Den 11. marts meddelte vi samme sted, at Helin om aftenen ville medvirke i TV-udsendelsen DR1-Nyhedsmagasinet for at prøve at skabe forståelse for denne nye mulighed, selv om hun endnu ikke havde fået vished om, at behandlingen, som hun var i gang med, resulterede i graviditet. Derefter medvirkede Helin i artiklen En lillebror skal være rask (af Annette Hagerup, Berlingske Tidende ), og kort tid efter fik familien det glade budskab, at graviditeten var et faktum. Måneden efter fortalte en glad og stolt Helin til CF-foreningen, at scanning viste, at hun venter tvillinger. Nedkomsten forventes medio december, og familien glæder sig meget, siger Helin, men jeg synes, at denne graviditet er lidt anderledes end tidligere, eller også er det, fordi jeg har glemt, hvordan det er. Det er jo 9 år siden, jeg sidst var gravid. Og måske er vi lidt mere bekymrede, fordi der er to. Men alle i familien glæder sig meget. Til lykke Helin og Heri pøj-pøj og tak, fordi I undervejs har bidraget ved at fortælle offentligheden, hvorfor I gerne ville have teknikken indført i Danmark. hwt Nu også præimplantation på Rigshospitalet Vi har netop erfaret, at Rigshospitalet fra 1. august i år nu også tilbyder præimplantationsdiagnostik for cystisk fibrose i et samarbejde mellem Fertilitetsklinikken og Klinisk Genetisk Afdeling på RH. CF-foreningen bliver regelmæssigt spurgt af såvel presse som politikere om, hvor stort behov vi anslår, at der er i Danmark for at foretage denne nye behandling. Vi opfordrer derfor alle CFfamilier, som måtte overveje og også dem, som måske blot har tænkt ganske lidt på denne mulighed til at henvende sig til deres respektive CF-center. Det vil således være muligt at pejle interessen hos CF-familierne for denne nye metode. CF-centret vil også være behjælpelig med at formidle kontakt til orienterende samtale om præimplantationsdiagnostik hwt 3

4 Præimplantationsdiagnostik 4 AF ASTRID HØJGAARD KONSTIT. OVERLÆGE, FERTILITETSKLINIKKEN,SKEJBY SYGEHUS Ny lov muliggør præimplantationsdiagnostik også kaldet ægsortering. I 1998 vedtog Folketinget Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.. Præimplantationsdiagnostik kan derfor nu tilbydes par med høj risiko for at få et barn med en alvorlig arvelig sygdom. Ved denne nye lov blev det muligt at tilbyde bl.a familier med risiko for CF at få foretaget præimplantationsdiagnostik eller også kaldet ægsortering. Moderkage- eller fostervands-prøverne og aborterne. Præimplantationsdiagnostik eller ægsortering er en ny slags undersøgelse af et fosters arvemateriale (gener) tidligere end det nogen sinde før har været muligt. Faktisk er det befrugtede æg kun få dage gammelt på det tidspunkt, undersøgelsen laves. Med andre ord kan denne nye metode bruges inden graviditeten og derfor kan aborter efter moderkage eller fostervandsprøve undgåes. Præimplantationsdiagnostik kan erstatte moderkageog fostervands-prøver. Det har længe været et ønske at finde en metode, der helt eller delvist kan erstatte både moderkage og fostervandsprøver for at kunne undgå aborter af syge fostre. Ved præimplantationsdiagnostik undersøger man derimod for sygdom, inden det befrugtede æg overhovedet er i kvindens livmoder. Metoden kan opfattes som en mulig erstatning for moderkage eller fostervandsprøver. Indtil man har flere års erfaring med metoden, er man dog nødt til at sikre sig dobbelt, derfor anbefaler vi, at man stadig får foretaget fostervandsprøve eller moderkageprøve, selvom der er udført præimplantationsdiagnostik. Man kan beregne, at der i få promiller af alle præimplantationsundersøgelser gives et forkert svar dette bliver så fanget ved en efterfølgende fostervands eller moderkageprøve. Hvordan får man fat i befrugtede æg? Det er lidt besværligt, for man er nødt til at behandle kvinden med kunstig befrugtning (IVF). Kun på denne måde kan man være sikker på at fange æggene. Og fange så mange, at der er nogle, der egner sig til at blive lagt tilbage igen. Æggene befrugtes i laboratoriet med mandens sæd, og efter 2-3 døgn vil det befrugtede æg eller meget tidlige foster indeholde ca. 8 celler, hvorfra 1-2 kan fjernes til undersøgelse. De 6 celler, der ikke er blevet undersøgte er helt magen til de to undersøgte celler, og derfor kan man vide, om netop de 6 celler kan lægges tilbage i kvindens livmoder. Hvis alt går vel, udvikler graviditeten sig normalt herefter. Center for Præimplantationsdiagnostik I Århus er der etableret et Center for Præimplantationsdiagnostik, hvor par fra hele landet, der opfylder kravene til behandling, kan modtages. Da metoden er så ny på verdensplan er der født mindre end 50 børn efter præimplantationsdiagnostik har Centeret over for Sundhedsstyrelsen ønsket at forpligte sig til at analysere disse aspekter af metoden: hvilke konsekvenser har den for de par, der ønsker at tage imod tilbuddet? (Skånes de berørte par for belastning sammenlignet med undersøgelser i graviditeten og måske svangerskabsafbrydelser?) Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser er der? (kan det betale sig?) Hvordan er det bedst at organisere det i Danmark? (Hvor mange steder skal der være et tilbud, hvis det skal indføres?) Er det en etisk forsvarlig metode? Holdningsundersøgelse Et forløb med måske flere svangerskabsafbrydelser efter hinanden efter moderkage- eller fostervandsprøver er ikke helt ualmindeligt blandt par med risiko for børn med CF. Det gør et stort indtryk på de behandlende læger og sygeplejersker at se, hvilken psykisk og fysisk belastning det kan være for nogle par. I den samlede vurdering af præimplantationsmetoden vil vi prøve at få indtryk af, om denne nye metode er en hjælp til de par, der har det svært med svangerskabsafbrydelser og moderkage / fostervandsprøver. Vi vil også gerne vide, om der er argumenter for, at den nye metode er etisk eller psykologisk problematisk, set fra mulige brugeres synspunkt. Vi vil derfor lave en brugerundersøgelse, dels som interviews, dels som spørgeskemaer til en større gruppe. Det er meget væsentligt at få en så ny metode belyst så omhyggeligt som muligt.vi har derfor samarbejdet med CF-foreningen for at kunne komme i kontakt med Jer. Hvordan kan man få mere at vide? På et senere tidspunkt vil vi komme med en mere detailleret artikel. Det er også muligt at sende spørgsmål direkte til Fertilitetsklinikken, Skejby Sygehus, hvor behandlingerne foregår. Jakob Ingerslev overlæge, dr. med. Johnny Hindkjær Biolog, cand. Scient Astrid Højgaard konstit. overlæge Center for Præimplantationsdiagnostik, Fertilitetsklinikken Skejby Sygehus Brendstrupgårdvej 8200 Århus N

5 Fortæl det bare AF METTE SCHMIDT,CF-PATIENT Omgivelserne undrer sig, og det er ikke mærkeligt. Men ved at fortælle åbent om sin sygdom kan man undgå fordomme, skæve blikke og misforstået usikkerhed, siger min erfaring. Ideen med åbenhed om min sygdom lancerede min mor allerede, da jeg gik i tredje klasse. Hun foreslog, at vi skulle fortælle mine klassekammerater om cystisk fibrose. Vi lånte en serie lysbilleder med optagelser fra Rigshospitalet, fik stillet en klassens time til rådighed og medbragte diverse remedier fra behandlingen. Hele klassen sad tryllebundet, mens mor og jeg fortalte og demonstrerede. Måske gik vi lidt over stregen, da mor lod, som om hun stak mig med en plastickanyle, og lille Casper brækkede sig i skraldespanden... Men vores show havde en god effekt: Nu havde vi signaleret, at sygdommen ikke var en hemmelighed, og at man godt kunne snakke om den. Jeg var heldig at forblive sammen med de samme klassekammerater helt indtil niende klassetrin. Og et par gange om året, når de havde glemt, hvad sygdommen gik ud på, spurgte de bare Hvorfor er det nu, du spiser piller? Så var der ikke noget mystisk ved det. Nervøs Den store udfordring kom i gymnasiet, da jeg skulle starte i en helt ny klasse fuld af ukendte mennesker. I flere dage før skolestarten havde jeg mavepine af nervøsitet: Skulle jeg lade være med at sige noget og spise piller i skjul, undertrykke min hoste og lade som ingenting? Nej, de ville jo opdage, at der var Hvorfor hoster hun som et andet tobaksvrag, når hun ikke ryger? noget underligt ved mig, og hvis jeg forsøgte at holde det hemmeligt, ville det bare bringe alle parter i forlegenhed. Altså, jeg besluttede mig for at fortælle det. Men hvordan? Det endte med, at jeg efter et par dage allierede mig med en lærer, der sagde noget indledende om fravær, hvorefter han gav mig ordet. Jeg sagde ganske kort: Jeg har en sygdom, der hedder sådan og sådan og går ud på det og det. Det er altså derfor, jeg spiser piller og hoster. Hvis I undrer jer over noget, skal I bare spørge. I det efterfølgende frikvarter var der flere, der kom hen til mig og gav udtryk for, at de syntes, det var en flot måde at præsentere det på. Og siden var der aldrig nogen, der fandt det mærkeligt, hvis jeg gav mig til at inhalere på en studietur eller målte blodsukker på skolens toilet. -Og spørgsmål fik jeg masser af. Er hun narkoman, siden hun altid æder piller? Øvelse gør mester Siden er det blevet lettere og lettere at introducere sygdommen. Jeg er ikke længere så nervøs ved det, fordi jeg altid har mødt positive reaktioner på min åbenhed. Og hvorfor skulle folk også reagere anderledes? I virkeligheden er der jo ikke noget mærkeligt ved det. Sådan er jeg bare. Nogen halter, andre sidder i rullestol, men jeg hoster altså. Det bliver først mærkeligt, hvis man fortier det. Cystisk fibrose er unægtelig en del af mig, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle fortælle om det. I efteråret 97 mødte jeg min nuværende kæreste. Da han inviterede mig ud at spise, trak jeg min insulinpen op ad lommen og forklarede, at jeg lige skulle ud og fixe. I dag blander han min inhalation med samme naturlighed, som han skræller mine kartofler. Da jeg i foråret 98 startede på højskole, skulle jeg bo på værelse med en anden pige. Den første aften trak jeg fire kasser medicin frem af bagagen og sagde, at nu skulle hun ikke blive forskrækket, men jeg skulle lige behandle... Snart kunne hun kun falde i søvn akkompagneret af den beroligende brummelyd fra CR 60 eren, og den blå slange blev flittigt brugt som udsmykning ved diverse fester. Nysgerrig tv-mand For et par måneder siden påbegyndte jeg min uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole. Vi skulle på rystesammen-hyttetur, og blev indlogeret i spejderhytter med 25 mand fordelt på to rum. Folk kiggede selvfølgelig lidt, da jeg gik i gang med behandlingen, men de var jo ikke journalister for ingenting, så der gik ikke mere end et par sekunder, før det første spørgsmål kom. To timer efter sad vi stadig og diskuterede gen-etik, transplantation, resistens og andet godt. Pludselig spurgte en af de tilstedeværende, om han måtte lave et tv-indslag om mig og min sygdom i programmet PULS, som han arbejdede for. Det endte med, at min lejlighed nogle uger senere blev invaderet af kameraer, lamper og mikrofoner. Også Schiøtz blev spurgt, om han ville medvirke og fortælle om CF i et ungt sprog (??!!) hvilket han siden har moret sig en del over. (Red.: PULS/TV2 bragte et langt indslag om og med Mette fredag den 14. maj 1999). 5

6 Har du noget på hjerte om CF? 6 Jeg har nu været med i CFfamilien i ca 2½ år, og i den korte tid synes jeg, at jeg har hørt mange fortællinger om CF historier om, hvordan det var at få diagnosen, om tiden inden diagnosen og efter, om at lære at leve med CF, tricks til at få PEPmasken på, tricks til at få medicin ned, mødet med børneinstitutionerne, konflikter i samlivet pga. CF, moderkagebiopsi, aborter og præimplantationsdiagnostik, oplevelser fra ambulatorierne, samarbejdet med læger og sygeplejersker, historier fra Pindstrup- og Fåborgkurserne, om døden og angsten for døden eller fremtiden, om voksne CFere og deres liv, arbejde og familie. Alle disse historier har gjort mig glad, ked af det, bange eller optimistisk, men fælles for dem er, at de tilsammen udgør en slags historie om cystisk fibrose. Her mener jeg den menneskelige historie om CF ikke sagkundskabens, men vores historie, os der lever med CF. Og dét er en historie, som jeg føler, er vigtig for alle os, der er forældre til CF-børn eller som selv har CF. Den er også vigtig for børnene, for det er jo historien om dem. Jeg har selv mange historier om CF, men dels viser mine historier jo kun mine oplevelser med CF, og dels er det langt fra nok til at fylde en bog. Og det er lige præcis, hvad jeg har lyst til at gøre: samle nogle af alle historierne om CF i en bog. Jeg vil derfor opfordre alle, der føler, at de har noget på hjerte om CF, til at skrive det ned og sende det til mig. Det kan være alt muligt, en flersiders fortælling, et digt, et medicin-trick på 2 linier, en vittighed, en tegning m.v. Jeg vil også gerne høre fra både CF-forældre, børn og voksne. Fortæl din historie eller gerne flere. Der er ingen historier, der er for lange eller for korte, for almindelige eller for specielle. Du skal heller ikke være bange for, at din historie er for sørgelig eller maler det hele for rosenrødt det er jo alt sammen sider af CF. Jeg vil forsøge at redigere og samle alle vores historier til en bog. Alle forfattere (med mindre man er helt anonym) vil få mulighed for at læse og godkende det redigerede indlæg, inden noget trykkes. Du må selv bestemme, om du vil være anonym eller nævnt med navn i bogen. Jeg foretrækker dokumenter skrevet i Word 6.0, Word 97, NotePad eller et andet format, der let kan konverteres til Word 97. Tidsfristen er lang, for man skal være i humør for at kunne skrive noget, så lad os foreløbigt sige, at jeg skriver et indlæg i CF-bladet, når jeg er ved at have nok materiale. Jeg håber meget, at vi vil være mange, der skriver vi har en vigtig historie både for os selv i CF-familien, men jeg tror også, at en historie om dét at leve med en alvorlig arvelig sygdom inde på livet er interesant for andre. Lad os vise, at vi er her og huske dem, der har været. Nanna Lund Toftegårdsvej Værløse tlf PS! Behøver jeg at sige, at alle eventuelle indtægter fra denne bog vil gå ubeskårent til Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose? Ferierejser Forretningsrejser Individuelle rejser... Gamle traditioner/moderne principper. Over 40 års erfaring. Stiftet november Autoriseret agent for SAS DSB Lufthansa Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle transportselskaber og rejsearrangører. VIBORG REJSEBUREAU ApS Dumpen Viborg. Tlf

7 Guldkorn fra CF-børn Bedre sent end aldrig er der et ordsprog, der hedder. I november 1998 var min kæreste og jeg på en utrolig dejlig og inspirerende weekend i Fåborg, vi var barnepiger for CF-børnene på familiekurset, og jeg har længe villet sende CF-foreningen et par ord og ikke mindst et par guldkorn fra børnene. For at placere mig kan jeg fortælle, at min navn er Arne Tannebek, og jeg bor sammen med Rikke Lund Gade (søster til barnepigeveteranen Heine Lund Pedersen). Når man er barnepige for så mange dejlige unger, afstedkommer det altid nogle pudsige og uforudsigelige hændelser, som man tit glemmer efter et stykke tid. Børn er altid så dejligt spontane, og efter at der var faldet adskillige verbale guldkorn, besluttede jeg mig for at skrive dem ned og sende dem til CFbladet. Hørt ved modeshowet lørdag aften, da alle pigerne havde vist deres tøj og sminkning. Konferencier Pernille havde netop annonceret, at pigerne ville give autografer, da en lille dreng udbrød: Fås de i alle størrelser? (pigerne) I svømmehallens små omklædningsrum havde Magnus længe stået og betragtet en af de voksne, da han udbrød: Din tissemand er godtnok større end min. Sidsel og Maria sad i det gule rum og fordybede sig i perlepladernes mønstre, da Sidsel (og hun kunne ligeså godt have sagt: Skal vi bytte Snart er det jul og julemarked glansbilleder ), sagde til Maria: Skal vi ikke bytte pep-masker? Og så prøvede de hinandens pepmasker. Da en af grupperne på lørdagens skattejagt, nåede til TIPSKUPONposten og fik stillet spørgsmålet: Hvad er antibiotica? med tre svarmuligheder, rakte den lille 4- årige Niclas resolut fingeren i vejret og sagde: PANDEKAGER (med en lille drengs årvågne lyttesans kan Pancrease jo godt forveksles med Pandekager.) Da børnefesten skulle til at begynde: Bo (barnepige): Anders skal du ikke ind og feste? Anders: Nej, jeg hader at danse. Det der med stegt lever og dans, det er ikke lige mig. Denne her kan måske stå i kontrast til kritikken ikke desto mindre udbrød Karina B: Orv, hvor har vi det hyggeligt. Næste år tror jeg, at forældrene meget hellere vil herop (børnepasningsrummene) Den lille sprællevende og humørfyldte Magnus sluttede med sit københavnske (dialekt eller accent), weekenden af med et par forrygende guldkorn. Næsten alle var taget hjem, og tilbage stod der en række opslidte barnepiger i hall en, nogle hang op ad hinanden, og Magnus kom stolt spankulerende henne fra spisesalen med en stor mexikanerhat på hovedet og udbrød spontant: Hold da kæft mand (på københavnsk) en hel række med kærester, hvorpå en af de voksne halvkvalt af grin spurgte Magnus, hvad det var for en hat han havde på hovedet. Magnus svarede: Jeg har fået en rafrikanerhat af tjeneren Med venlig hilsen Arne Tannebek CF-foreningens årlige julemarked i Helligåndshuset på Strøget i København finder sted i år fredag - lørdag november. Opbygning af julemarkedet sker torsdag den 25/11. På julemarkedet vil der atter være GAVEBOD JULE- CAFÉ TOMBOLA ADVENDTS- KRANSE JULEPYNT og -DEKO- RATIONER samt PLAKATKUNST Tak til alle, som igennem årene har bidraget til julemarkedet i form af arbejde, fremstilling af julerier, hjemmebag m.m. og dermed ydet et bidrag til CF-foreningens virke. Og tak til hjælperne, som får det hele til at fungere. Og tak for indsamling af gevinster til tombolaen. I år får vi atter hårdt brug for det hele også en julemand på Strøget! Sæt derfor kryds i kalenderen. I september sender vi et julemarkedsbrev med tilmeldingsskema til alle CF-familier. Andre er velkomne til at rekvirere dette hos CF-foreningen, tlf Se også CF-websiden: julemarked. hwt Ulykkesforsikring og CF Kontakt gerne CF-sekretariatet, hvis I har problemer med at tegne ulykkesforsikring for en CF er. CF-foreningen er medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer-DSI, som med mellemrum afholder møder med Rådet for Dansk Forsikring og Pension (tidligere Assurandør-Societet). DSI medtager på disse møder gerne konkrete enkeltsager fra medlemsorganisationerne og overordnede problemstillinger, så disse kan drøftes og afklares. Med andre ord: Hvis I har problemer, hører vi gerne herom. Samtidig har vi fra DSI modtaget en ajourført liste over kontaktpersoner i de enkelte selskaber med særligt kendskab til sygdom og handikap, som man kan kontakte, hvis der opstår et problem i forbindelse med tegning af forsikring for en person, der er kronik syg. Ring og hør, hvem I skal tale med i netop jeres selskab tlf (kl. 9-13). hwt 7

8 Greeting from England 10 AF JILL EDVARDS (CF), ENGLAND Iwas quite surprised to receive a request from Hanne asking if I would like to write an article for the Danish magazine. This followed by request for contacts in Denmark who have an interest in the area of disability. One thing, though, that I m never very good at is beginning an article! So I have spent the last 10 minutes sat in front of a blank computer screen trying to find the words to begin! My main reason for contacting Hanne again was to ask about the possibility of getting in contact with Danish people to learn about life in Denmark. I m no stranger to Danish soil having worked, albeit only briefly, in Horsholm in 1986, but I would like to learn more about Danish culture in preparation for research which I am longing to carry out. I am a great lover of Scandinavia and Europe in general and I am hoping eventually to utilise this interest in further research which will compare the social status of disabled people in Britain and possibly Denmark. This research will have to wait a few years until I have finished my Ph.D. I am currently reading for my Ph.D at the University of Sheffield where I am exploring the experiences of adult with their doctors, both consultants and general practitioners. It is proving to be quite a controversial piece of research because British doctors do not seem to like the chosen subject, or, on-theother-hand, they object to someone with CF carrying out research in an area they consider to be their domain! It is hard work studying for a Ph.D, especially when you are forced, due to lack of proper funding, to work parttime and are 35 years old. I am sure it is easier to study when the mind is young and more energetic, and when you do not have to fit in treatment for CF and exercise! Currently I am at the stage of sending out questionnaires to adults with CF and this will be followed by an in depth telephone interview. I have chosen this method as it overcomes the problem of cross infection and has the added advantage of including all adults with CF no matter what bacteria they are harbouring. After the data has been analysed, I then intend to put the finding to doctors to obtain their opinions and reactions to the findings. At this stage it is impossible to say what I will find. Drawing on the research I have conducted into disability in general, I would estimate that I might find doctors and CF adults holding very different perspectives on CF and the social issues associated with it. This is certainly the case in disabled people in general where it is felt that too much emphasis is placed upon disability has a set of medical problems at the cost of ignoring the social barriers which help to intensify disability. I am attempting to find out where CF fits into this and whether adults with CF hold similar views. Cross infection One issue, which is becoming of increasing concern for adults in Britain, least with those heavily involved with the Association of CF Adults (UK) is cross infection, where it could be argued that doctors and CF adults hold differing perspectives. In Britain we do not have the luxury of medical professions who take a uniformed approach to cross infection issue throughout Britain. Perhaps because we in Britain have a higher number of CF people and thus more doctors involved in CF care, which in turn creates a wider arena for diverse opinions. How seriously the issue is taken varies from Centre to Centre and is dependent upon the extent to which cross infection is a problem within these centres. I recently took part in a telephone conference (a discussion between several CF adults at the same time on the telephone) where concern was expressed about the approach currently being taken by CF centres in the UK. It was during my short three-month stay in Denmark in 1986 that I had my eyes opened to the issue of cross infection between patients. Prior to that I was ignorant to the possible danger I might pose to others with CF and visa versa. And for sometime now I have been quite nervous about the lack of measures in place to prevent possible cross infection between patients attending my CF centre. Up until recently, it was quite possible for me to be sitting in the outpatients clinic with adults harbouring cepacia. My own strong views on cross infection have brought me into conflict on a couple of occasions with the medical professionals treating me but I have learnt to deal with their reactions. On occasions I have refused to used the

9 spirometer if I was nervous about the possibility of infecting others (I don t produce sputum frequently so it s almost impossible to know what I am growing regularly) or picking up infections myself. Not very sensible action one may think, but when one has CF cross infection has a greater meaning than just two words. In fairness to the medical professional treating me though, I think their approach to cross infection is dictated more by a limited amount of money rather than a real reluctance to introduce strict measures for reducing the possibility of cross infection. Of course where there is an advantage there is often a disadvantage. My reluctance to have regular antibiotics treatment because of the terrible side effects I suffer would probably create conflict with the Danish doctors should they ever treat me, although we would probably agree on cross infection! I hope to hear from you It will be interesting to see what my research reveals and what reasons can be found to explain the issues arising. Even more interesting will be to place an international perspective on the issues at a later date. For that reason, I would like to hear from anyone with or without CF who has an interest in disability and related issues and would like to correspond with me so I can learn more about Danish culture and society. I hope to hear from you. I can be contacted by or by letter to: Jill Edwards 26a Foxhill Crescent Sheffield S6 1FT England Det kom CF-redaktionen for øre, at Bogi Lydersen, 10-årig CF er fra Argja på Færøerne (forsidefoto), var på vej til Lemvig sammen med sine kammerater i Argja Boltfelags miniput-drengehold. De skulle spille fodbold i det store stævne, Limfjordscup, som udover Færøerne også havde deltagere (1.600 i alt) fra Norge, Sverige, Tyskland og Danmark. CF-redaktionen besøgte Bogi og hans kammerater på Lemvig Stadion fredag den 23. juli og så Argja-holdet i Bogi i Limfjordscup Familien Lydersen. Argja Boltfelags miniput-drengehold med Bogi bagest t.h. aktion mod holdet fra Lemvig. Trods ihærdig indsats fra bl.a. Bogi, som oftest er på banen som enten højre midtbanespiller eller angriber, tabte de kampen 0-6. Bogi og kammeraterne var dog ganske tilfredse med turneringens forløb, for de havde allerede vundet to kampe, hvilket kvalificerede dem til at gå videre til finalerunden. De havde nemlig vundet 4-3 over Svendborg og 10-0 (!) i kamp mod Hjørring. I sidstnævnte scorede Bogi et af målene. Bogi var på turen til Danmark ledsaget af forældrene Ninna og Jogvan og lillesøster Judit, og de benyttede lejligheden til at fortælle journalist Henrik Skov, som havde hørt, at Bogi besøgte byen, om Bogi s store interesse fodbold og hans hverdag med cystisk fibrose. Resultatet blev en stor artikel i Lemvig Folkeblad. Vi har endnu ikke hørt, hvordan finalen endte, men vi ønsker Bogi og fodboldholdet fra Argja god vind i en travlt fodboldsæson efter sommerferien, hvor de skal i gang med vigtige kampe i det færøske mesterskab. hwt 11

10 Som introduktion til konferencen, som fandt sted den 25. marts 1999 og var arrangeret af Det Etiske Råd (DER), sagde formanden Linda Nielsen bl.a., at Dolly har skabt megen debat om kloning, men kloning er mange ting med både positive og negative effekter. Formålet med konferencen var at formidle information og skabe debat ud fra dagens tema: Det Menneskeskabte menneske. Hvilke teknologier arbejdes der for tiden med, som manipulerer med menneskets tilblivelse. Hvor langt er man nået på de forskellige områder, og hvilke etiske problemer ser det ud til, at denne udvikling rejser? Forskningsminister Jan D E B A T D A G O M Det menneskeskabte menneske fremtiden med genetik og kloning Trøjborg omtalte, at perspektiverne ved bioteknologisk forskning er store og modsætningsfyldte, Lars Bolund, professor ved Århus Universitet, Institut for Human genetik talte om emnet: Kortlægning af menneskets arvemasse med håb om sygdomsforebyggelse og behandling eller forestillinger om det genetisk designede menneske, Poul Hyttel, professor ved Landbohøjskolen, Institut for Anatomi og fysiologi talte om Kloning af dyr og mennesker biologi og perspektiver og Etiske problemer i forbindelse med manipulation af menneskelige fostre blev belyst af både Søren Holm, læge, Reader in Bioethics ved University of Manchester, medlem af Det Etiske Råd og Niels Holtug, filosof og adjunkt ved Københavns Universitet. Debatdagens sidste indlæg handlede om Forskellige science-fiktion-forfatteres fremskrivninger af teknologien; vildskud, pletskud, optimistiske og pessimistiske ved Bo Bjørnvig, cand.mag. og kulturjournalist ved Weekendavisen. Heidi Houman og Erik Wendel Larsen fra CF-foreningens Etikudvalg deltog i konferencen, og EWL skrev efterfølgende referat om indtrykkene fra dagens debat, som findes på CF-websiden: klik ikon Infoservice. CF kalender /9-5/9 Hillerød-foreningens JAZZTELT på Kræmmermarkedet 5/9 Forældremøde hos Nanna Lund, Toftegårdsvej 5, Værløse 17/9-19/9 CF-NORDEN, møde i Oslo 24/9-25/9 Handicapdag I LEGOLAND PARKEN 7/10-10/10 The Thirteenth Annual North American Cystic Fibrosis Conference, Seattle, Washington, USA 12/11-14/11 CF-familiekursus, Faaborg 26/11-27/11 CF-julemarked i Helligåndshuset, Strøget, København (opbygning 25/11) 12 Idagene marts 1999 var CF-Center Vest/Skejby arrangør af den første workshop for nordiske CF-sygeplejersker og CF-diætister. I alt deltog 6 diætister og 25 sygeplejersker fra 7 centre og 2 sygehuse med CF-team. De 4 svenske CF-centre var repræsenteret, det norske center og 2 norske sygehuse med CF-team samt de 2 danske centre. Der var ikke tilrettelagt undervisning i cystisk fibrose, idet det var erfarne diætister og sygeplejersker, som var inviteret.tanken var, at der skulle udveksles erfaringer og startes et nordisk samarbejde. Programmet startede med, at hvert center præsenterede Nordisk CF Work-shop for diætister og sygeplejersker sig med en kort beskrivelse. Herefter vekslede programmet mellem fælles emne med oplæg/diskussion og emner med oplæg/diskussion i grupper efter fagområde diætister, ambulatoriesygeplejersker og sygeplejersker fra sengeafdeling. Emner som nydiagnosticerede, hjemmebehandling, enzymer, kostvejledning og meget andet blev diskuteret. Alle deltagerne var begejstrede for workshoppen og gav udtryk for, at den havde givet et godt fagligt udbytte, og man var opsat på at etablere et nordisk samarbejde. Der var lagt op til, at de skandinaviske CF-centre på skift skal afholde en sådan work-shop, og det blev besluttet, at den skal afholdes hvert andet år. Oslo tilbød at være vært næste gang, i år Der blev endvidere taget initiativ til at stifte en skandinavisk CF-sygeplejerske-gruppe, som skal arbejde med en fælles nordisk CF-sygeplejespecialist-uddannelse, udveksling af informationsmateriale til patienter og meget andet. Det var et forum med mulighed for udvikling indenfor diætistens og sygeplejerskens arbejde til gavn for CF-patienter i Skandinavien. Solvay Pharma havde sponsoreret workshoppen. Kirsten Obling Vibsen Bregnballe CF-Center Vest

11 14 Aftenens tema var denne gang et foredrag af en CF-psykolog samt sidste nyt indenfor forskning. Der var denne aften mødt ca. 55 personer op i den gamle kantine på Skejby Sygehus, så det viser jo, at der er behov for og god opbakning omkring disse møder. Efter en kort præsentation gik vi direkte til hovedtaleren psykolog Birgit Vestergaard. Birgit V. er uddannet psykolog og har været ansat på Skejby Børneafdeling i ca. 4 år, hvor børnekræft og cystisk fibrose er hendes hovedområder. Birgit V har stiftet bekendtskab med nogle CFfamilier, hvor enten CF-patienten eller familien går og tumler med nogle problemer, der kan være svære at løse selv. Alt hvad der har med CFproblemer at gøre vedrører Birgit V., så man skal ikke tøve med at tage kontakt. Birgit V. startede med at ridse nogle af de problemstillinger op, hun kendte til som CF-psykolog. Problematikken hos CFbørn og familien kan være: når barnet bliver diagnosticeret: Kvinder og mænd reagerer meget forskelligt på at få et kronisk sygt barn, hvilket kan være svært i et parforhold, problemer med at sætte grænser: Nogle voksne har svært ved at sætte grænser, fordi de synes det er synd for barnet. Skal man alligevel miste barnet, hvorfor så sætte grænser??? Grim tanke ikk!!! søskende kan få mavepine, hovedpine, og enkelte ønsker ikke at leve mere, hvilket kan skyldes afmagt og mangel på opmærksomhed. forværring af CF-barnets tilstand, ønsker måske ikke at tage sin behandling spiseproblemer Problematikken for voksne med CF kan være: parforholdets problemer, når man lider af en kronisk sygdom angst for ikke at kunne få børn angst for ikke at kunne få luft spørgsmål om lungetransplantation angst for at miste livet. Referat fra CF-Stormøde mandag den 19. april 1999 på CF-Center Skejby Spiseproblemer hos CF-børn var det emne, vi havde valgt at få uddybet noget mere, så nu vil jeg prøve at referere noget af det Birgit V. kom ind på. Der er næppe noget, der gør så ondt, som hvis ens barn ikke vil spise. De fleste, hvis ikke alle forældre til CF-børn har et billede inde i deres hoveder, som kan illustreres sådan: jo mere barnet spiser jo højere vægt jo bedre trivsel jo færre infektioner jo bedre forældre. At CF-forældre ofte tænker sådan, kan man jo ikke fornægte os i, da vi fra barnet er diagnosticeret bliver gjort opmærksom på, hvor meget den rigtige fedtrige kost betyder for barnets trivsel. Ved den månedlige kontrol bliver CF-patienten endvidere vejet og målt samt plottet ind på vækstkurver. Hos venner og familie samt i daginstitutioner bliver vi jo også ofte konfronteret med CF-barnets ringe appetit, og hvem har ikke hørt følgende ved middagsbordet Du spiser jo ingenting, du kunne ellers godt trænge til lidt sul på kroppen. Alt dette og mere til gør, at vi bevidst eller ubevidst ofte tvinger barnet til at spise mere, end det har lyst til. Der kan være forskellige grunde til at CF-barnet ikke altid har den helt store appetit: infektioner og/eller antibiotisk behandling, indtagelse af kapsler, forkerte spisevaner, trods- og selvstændighedsreaktioner, individuelle karakteristika, pres fra forældre/omgivelser ved måltidet. Birgit V. kunne give følgende gode råd til os forældre: aflys alle besynderlige cirkusforestillinger, barnet skal lære at spise den mad, som den øvrige familie spiser, lad være med at tvinge barnet til at spise noget, som det ikke kan lide, lad være med at presse, true, lokke barnet til at spise, lad ikke en småtspisende sidde med en halvfyldt tallerken og holde bordskik hvis barnet er stort nok, så lad det selv øse op. Hvis du øser op, så giv barnet mindre portioner, end det plejer at spise. Tving aldrig barnet til at spise op, lad være med at holde øje med, hvad barnet spiser, luk ørerne for kritik fra familie og venner, lad være med at tale om mad hele tiden, flyt opmærksomheden fra maden til barnet, lad måltidet forløbe i en fredelig atmosfære, stemningen skal være nærende. Barnet er født med en lyst til at spise, vi kan ikke tvinge det, hvor meget vi end tror det, og gør vi det alligevel, giver det med sikkerhed bagslag. Psykolog Birgit V. var god til at trykke på de rigtige knapper, så jeg er sikker på, at vi var mange i salen som følte, at vi kunne gøre en masse ting anderledes og bedre. Forskningsnyt Den sidste halve time tog vores trofaste foredragsholder P.O. Schiøtz over og fortalte om den seneste udvikling indenfor 3 aktuelle forskningsområder. Pulmozyme: Man startede i efteråret 1997 et forsøg med pulmozyme behandling, hvilket forventes afsluttet sidst i Pulmozyme = DNA se, som skulle gøre slimet hos CF-patienter mere tyndtflydende, så baktierne ikke havde så let ved at sætte sig fast. Hvis det kan bevises, at det slimløsende virker, vil det være et tilbud til alle CF-patienter. Pris ca. kr ,- pr. patient/pr. år. Genterapi: Vi håber og tror nok alle, at genterapi vil blive CF-patienternes store håb, spørgsmålet er bare hvornår og hvordan! P.O. Schiøtz kunne dog fortælle, at man er nået et skridt videre, nemlig hvordan det raske arveanlæg kommer ind i den syge celle. Ved at pakke det raske arveanlæg ind i en slags fedtkugle, er det lykkedes ved hjælp af spray at få det ind i den syge celle. Dette

12 har kørt som et amerikansk forsøg med aber samt er afprøvet på et par CF-patienter. Vejen er dog lang endnu, men man kunne forestille sig, at CF-patienterne om nogle år ved hjælp af en spray igennem munden kunne få de syge celler til at virke 20-40% optimalt, hvilket vil betyde, at sekretet vil være normalt. En spray skulle så gentages én gang månedlig for at bevare virkningen. Denne mulige terapi vil dog virke bedst, hvis lungerne har det godt, jo mindre arvæv, des bedre virkning. Forebyggelse af Pseudomonas: P.O. Schiøtz afsluttede med at fortælle om et forsøg, der har kørt i Sverige. Man har inficeret nogle høns med Pseudomonas, og når hønsene derefter lægger æg, indeholder æggeblommerne antistoffer imod Pseudomonas. Nogle forskere har så lavet en væske til at skylle munden i, som nogle CF-patienter har gurglet deres mund i én gang om dagen, hvilket for nogle bevirkede, at de kunne holde pseudomonas væk. Der mangler nogle kontrolforsøg, før det vil være rimeligt med en større klinisk afprøvning, så tiden må vise, om det er noget, der kan bruges. På bestyrelsens vegne Didde L. Tandrup CF-mor til Sofie, 3 år Forældremøde Hej Alle! Søndag den 5. september kl inviteres alle CF-forældre (+ små ammebørn) til hygge-kom-sammen hos undertegnede: Toftegårdsvej 5, Værløse, tlf i Værløse 5. september Medbring en ret til fælles bedste samt egen drikkelse. S.U. fredag den 3.9. Vi håber at se jer allesammen! Venlig hilsen Nanna Lund & Reno Månsson CF-familiekursus november Årets kursus finder som tidligere år sted i Faaborg og er for familier med CF-børn uden Pseudomonas infektion og deres søskende. Det vil sikkert være velkendt for alle CF-familier, at børn og unge, der har Pseudomonas-infektion, således ikke kan deltage i dette kursus. Og vi gør opmærksom på, at CF-børn med intermitterende Pseudomonas-infektion (hvor infektionen ikke er kronisk, men dukker op og behandles i hjemmet med colistin og ciproxin) heller ikke kan deltage, mens forældrene er velkomne. Hvis man er i tvivl, hvorvidt ens barn kan deltage i kurset, kontakt da venligst jeres CF-center og tal med dem herom. For at sikre at ingen udsættes for krydsinfektion, sender vi deltagerlister til de to CF-centre med henblik på undersøgelse af ekspektorat på RH før kursusstart. Programgruppen er i gang med at tilrettelægge kursusprogrammet, og vi udsender invitation til alle CF-familier i løbet af september. hwt Kære CF-familier Igav mig en fantastisk fødselsdag, som jeg aldrig glemmer. I månedsvis, mens min uinviterede gæst, kræftsvulsten, huserede i den venstre lunge, fik jeg utrolig megen opmærksomhed og omsorg. Og da gæsten var jaget på flugt og CF-arbejdet genoptaget, var det min faste beslutning, at 60-årsdagen i juli blot skulle være en diskret affære. Men en lille sammensværgelse i foreningen ville det anderledes og havde uden mit vidende fortalt jer alle om den runde dag. Det resulterede i en ubeskrivelig strøm af breve, s, faxhilsener, blomster og gaver. En stor varm tak til alle I trofaste CFfamilier, som gav mig en uforglemmelig oplevelse jeg nød hvert sekund på denne dejlige dag. Jeg prøver at nå jer alle med en lille hilsen, men indtil da tusind tak! Kærlig hilsen Hanne Wendel Tybkjær Nye regler for medicintilskud udskudt ICF-blad nr. 4/98 omtalte vi, at der i 1999 ville blive indført nye regler for medicintilskud, og at disse ville træde i kraft pr. 1. juli 1999, men vi har nu hørt, at Sundhedsministeriet har udskudt det nye medicintilskudssystem, som først skal gælde fra 1. marts Vi omtalte også i nr. 4/98, at der var nogle uklarheder med hensyn til størrelsen af egenbetaling pr. måned. Efterfølgende har vi haft en række kontakter med Sundhedsministeriet herom og har hørt de beroligende nyheder, at Sundhedsministeren havde givet tilsagn om at sikre en regel som den nuværende kronikerregel, hvorved patienter højst får en egenudgift på 300 kr. pr. md. Denne ord- ning svarer til de hidtidige regler, som er velkendt for mange voksne cystisk fibrosepatienter. Endvidere skal børnefamilier (med CF-børn under 18 år) iflg. den nye lovgivning selv afholde 50% af de første kr. medicinudgifter. CF-foreningen har derfor bedt Socialministeriet undersøge, om vi kan forvente, at børnefamilierne så kan få disse udgifter dækket i henhold til Servicelovens bestemmelser. Endnu har vi ikke fået svar herpå, men med den seneste udskydelse er der nu forhåbentlig mulighed for, at disse spørgsmål kan blive afklaret, så vi kan videregive grundig information til vore medlemmer i god tid før lovens ikrafttræden. hwt 15

13 Postbesørget avis Besøg JAZZTELT på Hillerød Kræmmermarked Hillerød-lokalforeningen har igen i år fået tildelt en teltplads på Hillerød Kræmmermarked. I dagene september vil JAZZTELTET swinge med nogle af Danmarks bedste traditionelle jazzbands. De er 16. sæson for Hillerødforeningens jazzarrangementer til fordel for CFbekæmpelsen, og i årene har de indsamlet kr.! I år har de som topnavn PAPA september BUES VIKING JAZZBAND (fotoet), som spiller den første aften fra kl. 21 til 24. Som sædvanlig er det HANS KNUDSENS JUMPBAND lørdag aften, og SWING CATS med Søren Sørensen sætter punktum søndag aften. Tag venner og familie med til et par glade timer med masser af god jazz og festlig stemning og støt en god sag.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Max s Max s Håndvaskeskole Håndvaskeskole

Max s Max s Håndvaskeskole Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole 2 I skolen har vi for nylig haft om at vaske hænder, og der lærte vi nogle ret seje ting, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg håber, du også vil synes, det er

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere