stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder indenfor person- og godstransport. Værktøjskassens formål er, at arbejdsmiljøorganisationen, ledere og medarbejdere indenfor branchen kan få konkret viden om, hvad arbejdsbetinget stress er, og hvad symptomerne er både på kort og lang sigt. Tidlig opmærksomhed på stresssymptomer gør det muligt at håndtere og reagere på de stressende forhold. Det psykiske arbejdsmiljø skal indgå i APV-processen i virksomheden. For at undgå langvarig eller hyppigt tilbagevendende arbejdsbetinget stress er det vigtigt, at virksomheden: Kortlægger omfanget af eventuelt arbejdsbetinget langvarig stress Finder årsager til langvarig stress Forebygger langvarig stress Forandrer eventuelle eksisterende årsager til langvarigt stressende forhold på arbejdspladsen. En indikator på medarbejdernes trivsel er at se på virksomhedens sygefravær og personaleomsætning sammenlignet med andre virksomheder i branchen. Værktøjskassen lægger vægt på, at det er vigtigt at være opmærksom på stresssignaler på alle niveauer i virksomheden. Det gælder både den enkelte chauffør, medarbejdergruppen, ledere og hele virksomheden. Indledningen indeholder en kort definition på stress, hvordan den mærkes, og hvordan den adskiller sig fra f.eks. almindelig travlhed. Afsnittet facts om stress beskriver de forskellige former for stress, symptomer og reaktioner på stress. Desuden beskrives en række faresignaler, som virksomheden skal være opmærksom på, både i medarbejdergruppen og i forbindelse med arbejdets udførelse. Fra stress til trivsel nævner en række gode råd og opmærksomhedspunkter, som kan være til gavn for den enkelte medarbejder, kolleger, arbejdsmiljøorganisation og ledelse. Sidst i værktøjshæftet henvises til hjemmesider og håndbøger, hvor der kan søges flere gode råd og anbefalinger. Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

3 forebyggelse Indledning... 2 Travlhed og stress er ikke det samme... 5 Facts om stress... 7 Kortvarig - akut stress... 7 Fra akut stress til langvarig stress Langvarig stress Stress eller trivsel på arbejdspladsen Fra stress til trivsel Gode råd til den enkelte om stress Gode råd til arbejdsmiljøorganisationen Gode råd til kollegerne på arbejdspladsen Gode råd til virksomhedens ledelse Indhold Her kan du få mere at vide

4 stress og forebyggelse person- og godstransport stress indledning Er du glad for at gå på arbejde? Trives du med dit arbejde? Så er der ikke den store risiko for, at du får arbejdsbetinget stress. Det er en god oplevelse at være ansvarlig for eget køretøj. Er passagerer og kunder glade? Er køretøjet vedligeholdt? Er omgangstonen god? Så er der mange gode grunde til at være godt tilfreds med sit drømmejob. Forskellene på at være chauffør i bus eller lastbil og på at være pilot på et fly er i store træk kun transportmidlet. Det er et selvstændigt job. Der er de faste passagerer, som man kender. Og man er herre over egen bil. Man er serviceorienteret, man kender arbejdstiderne. Der er meget godt ved jobbet, som giver en lyst til at blive i mange år (Buschauffør) 2

5 forebyggelse Stress er noget alle taler om men hvad er det? Stress er ikke et modeord eller noget, der er fundet på for nylig. Det har været kendt i mange år. Tidligere kaldtes det bare for overanstrengelse eller nervesvækkelse. Man har i mange år vidst, at det havde sammenhæng med stort arbejdspres i længere perioder. Overanstrengelse kunne ramme alle, uanset job, køn eller alder. Kendetegn ved overanstrengelse var, at man ikke længere kunne klare den almindelige fysiske anstrengelse ved arbejdet, som man tidligere havde kunnet. Samtidig følte man sig udbrændt, havde ikke længere lyst og energi til sit arbejde. Overanstrengelse ligner meget den forklaring, man i dag bruger om stress. Arbejdsbetinget stress definitioner Arbejdsbetinget stress opstår typisk, fordi medarbejderen stilles over for krav i arbejdet, som han ikke har ressourcer til at opfylde. Hvis medarbejderen samtidig har ringe muligheder for at påvirke kravene, øges hans risiko for stress yderligere. Arbejdsbetinget stress kan vise sig ved forskellige belastningsreaktioner hos medarbejderen. Reaktionerne kan være psykiske, kropslige eller adfærdsmæssige. Arbejdstilsynets Håndbog om psykisk arbejdsmiljø, Stress kan også defineres som: Stress er en naturlig psykofysiologisk belastningsreaktion, som opstår, når vi oplever at skulle yde en ekstraordinær indsats. 3

6 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Langvarig stress mærkes både psykisk og fysisk: Du mister lysten til dit arbejde Du er hele tiden anspændt Du har kun negative forventninger til dig selv og til arbejdspladsen Du tror ikke selv på, at du kan udføre dit job godt nok Du kan risikere at overse vigtige informationer eller begå fejl. Stress tages ikke altid alvorligt. Det kan betyde, at folk, der bliver syge af langvarig stress, ikke tages alvorligt. Fakta Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til såvel fysisk som psykisk sygdom. Om det går så galt, afhænger især af, hvor stor belastningen opleves at være, og hvor længe oplevelsen af belastningen varer. Andelen af meget stressede folk i den arbejdsdygtige alder i Danmark ligger på omkring 10 %. Arbejdsbetinget stress er et af de mest udbredte arbejdsbetingede helbredsproblemer. 4

7 forebyggelse Travlhed og stress er ikke det samme At være stresset bliver ofte i daglig tale brugt om alt fra at have lidt for travlt, til alvorlig belastning, der medfører sygdom. Alvorlig stress kan være et tabu-ord på arbejdspladsen, hvis der er f.eks. er samarbejdsproblemer, konflikter eller manglende tillid. Stress kan også skyldes mange andre ting end arbejdet eller være en kombination af et belastende arbejds- og privatliv. I denne værktøjskasse er valgt at fokusere på den arbejdsbetingede stress, men for den enkelte er det vigtigt at se på balancen mellem privatliv og arbejdssituation. Stress og travlhed er ikke nødvendigvis det samme. Er der af og til en spidsbelastning i arbejdet enten i løbet af en dag eller i en kortere periode, behøver det ikke at føre til stress. Men efter en travl periode er der ofte behov for, at der er en lidt roligere periode. Chaufførjob er meget forskellige. Nogle busruter kører, hvor der er tæt trafik andre i mere rolige områder. Inden for godstransport er der stor forskel på jobbet alt efter, om det er en skraldemand på akkordarbejde eller en chauffør, der kører med olie og benzin i et parcelhuskvarter. Det er vigtigt, at den enkelte tænker over, hvilken type job der giver den bedste trivsel for ham/ hende. Det er godt at starte med at blive enige om, hvad det betyder, når man i dagligdagen bruger ordet stress. Der er en tæt sammenhæng mellem, at medarbejderne trives på arbejdspladsen 5

8 stress og forebyggelse person- og godstransport stress og forebyggelse af stress. Trivsel og stress er ikke noget, man kun skal tale om hvert 3. år, når arbejdspladsen skal udarbejde sin arbejdspladsvurdering (APV). Det er godt, at man finder problemets rod ved km. eftersynet, men det bedste er at sætte fokus på arbejdsglæde, trivsel og eventuelle belastninger mellem synene. Dialog bør være en del af det daglige samarbejde, og synet på trivsel og stress skal kunne ses i personalepolitik, tilrettelæggelse af arbejdet og i den kultur, der præger arbejdspladsen. 6

9 forebyggelse Facts om stress Stresskagen består af tre lag: 1. Påvirkning: Det er de stressende belastninger i omgivelserne, der kan føre til en stresstilstand hos ansatte. 2. Reaktion: Det er udtryk for, hvordan den enkelte og hele arbejdspladsen fortolker og reagerer på stressfaktorerne (belastningerne). 3. Symptom: Det er, hvad de enkelte ansatte mærker fysisk og psykisk. Der er to typer stress: Kortvarig eller akut stress: Det er en naturlig tilstand, som gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i en ekstrem situation. Tilstanden går over, når den stressende situation er overstået. Der er mange ældre passagerer på den her buslinje. De kan pludselig falde om, få et ildebefindende, og det skal man jo reagere på. Bagefter er der ballade, når man bliver forsinket ved næste stop. Jeg synes, brokkekulturen bliver værre og værre (Buschauffør) fakta om stress Længerevarende eller permanent stress; opstår, når den akutte stresstilstand bliver permanent, og krop og psyke ikke finder tilbage til et normalt leje. Permanent stress udgør en alvorlig trussel mod helbredet, da den ofte fører til sygdom. En konsekvens er, at arbejdsglæden forsvinder, at man mister lyst og evne til samarbejde og ikke mindst, at arbejdsindsatsen bliver mindre effektiv. Kortvarig - akut stress Hvad er meningen med akut stress? At kunne yde noget ekstraordinært i en situation, hvor der kræves noget særligt. Det er kroppens svar på en belastning og en tilstand, der helt automatisk sætter ind. Vores hjerne reagerer straks på den særlige udfordring, og den reagerer som regel fornuftigt. Den sørger for, at du griber til de metoder, du kender, så du kan klare den ekstra belastning. Den akutte stressreaktion er sund og naturlig, bare det ikke er noget, der foregår hver dag og hele tiden. Der er f.eks. brug for den akutte stress, hvis der pludselig sker noget uforudset i trafikken, eller hvis man står overfor en truende kunde og skal tackle en ubehagelig eller voldsom situation. 7

10 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Reaktioner på akut stress Stress er den urgamle måde, kroppen forbereder sig på for at yde sit maksimale. Reaktionen sker meget hurtig og er først og fremmest fysiologisk, men også psykologisk: Hjertet slår hurtigere, for bedre at kunne pumpe blodet rundt til hele kroppen Blodtrykket stiger, fordi hjertet er mere aktivt Hjernen tilføres mere blod, så der kan tænkes hurtigt Man trækker vejret hurtigere for at sørge for rigelig iltforsyning Kroppen producerer mere kolesterol. Det giver mere energi Man sveder. Det hjælper til at afkøle kroppen Musklerne tilføres mere blod og dermed energi Sanserne bliver mere opmærksomme på faresignaler. Styrken af disse reaktioner afhænger af, hvordan personen tolker situationen. Jo mere farefuld en situationen tolkes, des kraftigere reaktioner. 8

11 forebyggelse Fra akut stress til langvarig stress Hvis du tidligere på dit arbejde er kommet godt gennem en spidsbelastning eller akut krise, har du flere redskaber at gøre godt med, hvis krisen skulle gentage sig en anden gang. Det vil sige, du har fået hjælp i situationen eller i tide forstået dine reaktioner og handlet på dem. Bliver belastningerne derimod langvarige, eller du over lang tid oplever, at der ikke kommer lys for enden af tunnelen, så løber hjernen tør for idéer. Det vil sige, at man ikke kan finde de sædvanlige gode måder at tackle problemerne på. Advarselslamperne blinker, og man skulle for længst have trådt på bremsen. På den måde kan akut stress bide sig fast og føre til længerevarende stress. Symptomer, som du skal være opmærksom på: Uro og rastløshed Problemer med koncentrationen Glemsomhed Anspændthed og søvnproblemer Hovedpine og smerter i mave og muskler. Reaktioner, som du skal være opmærksom på: Små ændringer i planen bliver voldsomt irriterende. (Det kan gå ud over kunder og passagerer) Forandringer eller afbrydelser i arbejdsrutiner opleves uoverskuelige Selv om du normalt er tilfreds med at have travlt, er du ikke engageret, som du plejer at være. Arbejdet virker uoverkommeligt Du mister lysten til at være sammen med andre (også kunder og passagerer) Du mister gnisten og synes, at arbejdslivet er blevet lidt mere farveløst Du begynder måske at bruge flere stimulanser (rygning, alkohol og medicin). Ingen af delene fungerer sammen med chaufførjobbet. 9

12 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Får du trådt på bremsen i tide, så kan du standse den arbejdsrelaterede stress i opløbet. Symptomerne vil være forbigående, især hvis du får hjælp, og tilstanden bliver taget alvorlig. Det kan somme tider betyde, at der skal en hel eller delvis sygemelding til. Reglerne om mulighedserklæringer lægger op til dialog mellem virksomhed og medarbejder. Medarbejder og virksomhed skal aftale, hvad medarbejderen kan og ikke kan samt drøfte eventuelle skåneinitiativer. Herefter skal medarbejderen tale med sin læge og få underskrevet erklæringen. Virksomheden har også pligt til at holde en samtale med sygemeldte medarbejdere senest 4. uger efter 1. sygedag. Ved disse samtaler er det en god idé, hvis chef og medarbejder sammen lægger en plan for, hvad medarbejderen kan påtage sig af arbejde. Bare man har trykket på en forkert knap til registrering af køre- og hviletid, risikerer man jo, at job og privatliv er på spil. Det har jo ikke noget med trafiksikkerheden at gøre, der går man jo ikke på kompromis. Men når man risikerer kørekortet på grund af urimelige regler, er det en daglig belastning, og mit liv har altid været at være chauffør (Chauffør, godstransport) 10

13 forebyggelse Langvarig stress Hvis stressbelastningen står på i lang tid, og der ikke bliver gjort noget ved den, hverken på arbejdspladsen eller i forhold til den enkelte ansatte, kan det føre til en alvorlig tilstand. Nogen siger, at de arbejder bedst under pres. Andre bliver der set ned på, fordi de ikke magter travlhed. Hvad enten du er robust, og er en som tingene sjældent bider på, kan stressende belastninger føre til sygdom. Vi reagerer bare ikke alle på samme måde og lige hurtigt. Det er især de stramme køreplaner, der har ændret sig. Der er ikke altid luft nok i køreplanen (Buschauffør) Stress får man ofte, af det man ikke kan nå, eller det man ikke har indflydelse på Det er dig og dine erfaringer med belastninger i arbejdslivet, der er afgørende for, hvad der er for meget, eller hvad du synes er for krævende. Det ved du helt præcist, når din krop reagerer på det Modsatrettede krav fra f.eks. kunder og kolleger/virksomhed. 11

14 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Psykiske symptomer Uro og hyperaktivitet, der veksler med handlingslammelse Kaostanker Mental blackout, tanker der går i ring Hukommelsessvigt. På lang sigt kan stressbelastninger medføre en længerevarende forhøjet koncentration af det hormon, der hedder kortison. Det går ud over korttidshukommelsen. Det opleves som om, der er huller i hukommelsen Flashback til tidligere ubehagelige oplevelser på arbejdspladsen Problemer med almindelige dagligdags aktiviteter, f.eks. forstå TV med undertekster, avislæsning m.v. Søvnforstyrrelser og mareridt Hypersensitiv overfor lyde og andre mennesker Nedsat lyst til arbejde, til eventuel partner og til at være sammen med venner Langvarig stress kan føre til angst eller depression. Reaktioner Du kan få problemer med tids- eller rumfornemmelsen (hvor er jeg henne lige nu?) Du kan både blive bange for at være på arbejdet, men også for ikke at være der (hvad sker der? hvad tænker de andre om mig? og så videre) Det værste er nok, at du måske ikke længere selv har nogen fornemmelse for, at der er noget galt. Derfor ønsker du ikke hjælp eller samtale om din arbejdssituation. Fysiske symptomer Kvalme og svimmelhed Lav smertetærskel Vægtproblemer (spiser for meget, for lidt eller for usundt) Hyppige infektioner (fordi immunforsvaret svækkes) Puls og blodtryk stiger: Det kan føre til åreforkalkning på lang sigt Der frigøres ekstra røde blodlegemer fra milten: Det kan give blodpropper Blodsukker og fedtindhold i blodet stiger: Det kan føre til sukkersyge og åreforkalkning Forværring af astma, allergi og kronisk sygdom. 12

15 forebyggelse De psykiske og fysiske reaktioner kommer ofte også til udtryk på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at have fokus på trivsel på arbejdspladsen. Der er nogle faresignaler, man kan lægge mærke til: Samarbejdet Man bider af sine kolleger Man sladrer, tonen er fjendtlig, og der dannes kliker Man misforstår og fejlfortolker hinanden Man er ikke hjælpsomme overfor hinanden Det er altid de andres skyld, hvis noget går galt. Gensidig respekt Man anerkender ikke hinandens arbejde (mangel på respekt) Man skjuler sine egne fejl og finder gerne fejl hos kollegerne Man oplever en det er ikke mit arbejdsområde holdning. Synes det er på tide, at kollegerne tager over. Arbejdet For at overkomme arbejdspukler arbejdes der hårdere og længere, men det bliver mindre konstruktivt. På et tidspunkt nås den kritiske grænse, hvor der er ubalance mellem det medarbejdere/kolleger kan overkomme, og arbejdspladsens ønske om veludført arbejde. Herefter går arbejdet langsommere Arbejdsopgaverne bliver ikke gjort godt nok Det går ud over kvaliteten. Kunderne kan blive utilfredse Linjerne bliver trukket op overfor kunderne, servicen rækker ikke langt. Det kan føre til konflikter med kunderne Man skjuler fejl eller tager chancer Der er arbejdsopgaver, der slet ikke bliver gjort. Det kan f.eks. være opgaver, som man kun synes handler om kontrol og ikke er nødvendige for det egentlige arbejde. 13

16 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Stress eller trivsel på arbejdspladsen Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvad det er på arbejdspladsen, der kan føre til arbejdsrelateret stress. Der er gennemført en del undersøgelser for at kortlægge det. Resultatet er en lang række faktorer, der i større eller mindre grad kan medvirke til, at ansatte kan få stress. De enkelte ting kan ikke stå alene, det er som regel en kombination af mange ting, der afgør, om arbejdspladsen opleves som stressbelastende eller et sted, hvor man trives. Kontrol over situationen Når man har indflydelse på arbejdssituationen, er det ofte nemmere at håndtere stress. Oplevelsen af at have kontrol med situationen er med til at skabe tryghed. Der kan ikke sættes mål på, hvor meget indflydelse der er tilfredsstillende. Men hvis man kun sjældent oplever at kunne komme igennem med idéer og ønsker, kan det stå i modsætning til det mange chauffører ser som en vigtig del af jobbet: Selvstændighed og frihed under ansvar. At give udtryk for hvad man føler og oplever Hvis kunderne har ønsker, som en udbyder (f.eks. et trafikselskab) nedprioriterer, kan chaufføren komme til at stå i en klemme, fordi han måske synes, at kunden har ret. Det kan f.eks. være placering af et stoppested eller afgangstider ved en endestation. Med stramme tidsplaner kan det være svært at overholde myndighedskrav. Derfor kan vejkontrol med godstransport fra politi eller anden myndighed opleves som en hetz. Skal man alt for tit bide tænderne sammen, kan man blive indadvendt og aggressiv. Det kan være et stresssymptom. 14

17 forebyggelse Udfordringer Vi skal også stimuleres. Nogen siger, at det ikke er nødvendigt med al den udvikling og er tilfredse, bare de kan få lov at passe jobbet. Men hvis man ikke oplever at blive opdateret med nye udfordringer i arbejdet, kan man blive bekymret for sine kvalifikationer og fremtidige jobmuligheder. Frihedsgrader og modsatrettede krav Der er ting, der skal nås, og rammer der skal overholdes, for at passagerer og kunder kan være tilfredse med transporten. Men bliver tidsfrister og køreplaner for stramme, kan det være svært at finde balancen mellem at levere god service og have mod på at håndtere besværlige kunder og samtidig leve op til tidskravene. Det kan være en stressfaktor. Mening med arbejdet De fleste chauffører vil sikkert synes, der er god mening med deres arbejde: Transport af gods eller passagerer. Det er med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Bliver der for meget ekstra papirarbejde, kan det måske opleves som tidsspilde eller meningsløst. Ledelseskvalitet God ledelse er mange ting. Det er velkendt, at en anerkendende ledelsesstil er med til at fremme trivsel på arbejdspladsen. Det betyder blandt andet, at man som medarbejder oplever opbakning og gensidig tillid, f.eks. at fordeling af ruter og øvrige opgaver er retfærdig. Lederen har en vigtig opgave med at fremme den nødvendige information og standse eventuelle rygter. 15

18 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Social opbakning fra kolleger og ledelse Fællesskab og støtte er en meget vigtig faktor for at undgå stress. En del chauffører arbejder alene og kan lide netop det ved arbejdet. Men man bør vide, at der er andre derude, man kan tale med, hvis der er brug for det. Social støtte på arbejdet kan være både psykologisk og praktisk hjælp til konkrete arbejdsopgaver. Det fremmer trivsel på arbejdspladsen. 16

19 forebyggelse Fra stress til trivsel Husk, det er lige så vigtigt at reagere på en stresspåvirkning, som det er at lære at håndtere en stressbelastning. Stress er ikke kun den enkeltes problem, men et problem der skal løses i fællesskab på arbejdspladsen. Stress kan blive selvforstærkende og føre til permanent langvarig stress. Har man fundet, hvilke arbejdsvilkår der har været medvirkende til stressen, er det vigtigt, at man undersøger muligheden for at ændre dem. Gode råd til den enkelte om stress Tal med dine kolleger, venner og familie om, hvordan du har det. Det kan være, at andre har det ligesom dig. Mange føler det som en uoverkommelig opgave at gribe telefonen og ringe til en ven. Men gør det, det betaler sig! Tal med din leder om problemerne Fortæl, hvordan du har det. Hvad du oplever, og hvad du er usikker på. Klar kommunikation er vigtig. Véd din leder ingenting om, hvordan arbejdsmiljøet opleves, kan han ikke reagere på det Fortæl, hvis du har forslag til ændringer eller forbedringer fra stress til trivsel 17

20 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Vis forståelse for arbejdspladsen men fortæl, når kravene bliver alt for store Grib f.eks. chancen ved medarbejderudviklingssamtalen Har I ikke udviklingssamtaler, tal med din leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant om der er behov for at få det indført. Tilbage til arbejdslivet Hvis du har en eller flere stresssymptomer, er det vigtigt at få hjælp og ikke nøjes med et par dages afslapning derhjemme. Det skal undersøges, hvilke forhold der har ført til, at du er blevet ramt af stress, og at du får mulighed for eller redskaber til den nødvendige forandring. Det skal du tale både med din leder og din arbejdsmiljørepræsentant om. Tal med din organisation Der vil de lytte og give råd om, hvor og hvordan du kan få professionel hjælp, hvis det er nødvendigt. Måske kan det også være dem, der samler dig og dine kolleger til et møde over en kop kaffe, hvor I får fortalt hinanden om, hvordan i oplever arbejdsmiljøet. Vær opmærksom på dine reaktioner og dit helbred Lær at sige nej, når det bliver for meget, og opgaverne vokser dig over hovedet Tænk over, hvilke krav du stiller til dig selv Prøv at lade være med at tænke på arbejdspladsproblemer, når du holder fri. Slap af med familie og venner, eller lav noget for dig selv, som du slapper af med 18

21 forebyggelse Få afløb: Når kroppen bliver stresset, er der ophobet energi i den. Slip energien løs ved fysisk aktivitet. Det kan også få dig til at tænke på noget andet Få hvile: Stress slider på kroppen. Der skal være plads til pauser og afslapning i en stresset hverdag. Søvn er vigtig. Søvnproblemer kan både være et symptom på stress og forværre stress Spis sundt Alkohol og smøger hjælper ikke, de kan forværre de fysiske stresssymptomer Søg hjælp hos din læge, før stressen bliver et helbredsproblem! Det er ikke nogen skam at ville passe på sit helbred. Gode råd til arbejdsmiljøorganisationen Opdager man, at en kollega eller medarbejder lider af stresssymptomer, er det vigtig, at ledere og kolleger skærer igennem. Den ansatte skal have hjælp til at få afklaret, hvad der er galt og eventuelt tilbydes professionel hjælp. Det er en god idé, at virksomheden diskuterer, hvad der kan forebygge stress, og hvordan man hjælper medarbejdere med stress. For at komme ud af en alvorlig stressbelastning skal man ofte sygemeldes en periode Men at gå derhjemme er ikke nok (kan tilmed forværre tilstanden) Der kan være nogle fysiske følgesygdomme, hvor der skal lægehjælp til Det kan være nødvendigt med anden professionel hjælp, f.eks. fra en psykolog. Det er vigtigt for den stressramte at få at vide, at stress ikke er en permanent psykisk lidelse, man kan føre til f.eks. depression og angst. Nødvendig hjælp handler især om en slags rehabilitering, det vil sige, at få hvile og ro og blive klædt på til at kunne komme tilbage til arbejdslivet. Gennem professionel hjælp kan den stressramte få viden om de typiske reaktioner, f.eks. at reaktionerne er et sundhedstegn, og symptomerne er et signal om, at der er tale om en overbelastning. Oplevelsen af at blive lyttet til og kunne tale om problemerne vil være en stor hjælp. Den stressramte vil typisk derefter få hjælp til at få struktur på dagen, afgrænse dagligdagens opgaver, dyrke motion, spise regelmæssigt og sundt og genoptage socialt samvær med familie og gode venner. Da stress sjældent kun rammer enkeltpersoner, er det vigtigt at forebygge, at stressen smitter hele arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal have hjælp til at finde, hvad der er årsagen til stress. F.eks. kan arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en APV på arbejdspladsen der kortlægger, hvad det er for ydre påvirkninger, der belaster det psykiske arbejdsmiljø. Næste skridt er at få mindsket eller helt fjernet de kilder, der er til stress på arbejdspladsen. 19

22 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Gode råd til kollegerne på arbejdspladsen Tal med hinanden! Støt hinanden i arbejdet og giv om muligt hinanden praktisk hjælp Anerkend hinandens gode indsats. Ros hinanden Vær med til at lave normer for god omgangstone Gå til jeres leder med jeres ønsker. De individuelle løsninger og gode råd kan I komme langt med, når I skal passe på jer selv og hinanden. Men det vigtigste er at fjerne stress ved kilden. Det kan I hjælpe hinanden med. At få et godt socialt klima på arbejdspladsen er tit det første skridt på vejen til at få gjort noget ved stress i dagligdagen. Start med at få beskrevet problemerne så hurtigt som muligt. På den måde kan kollegagruppen, f.eks. sammen med arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanter, i fællesskab inddrage ledelsen og få en dialog om problemernes omfang og løsninger. Stress kan også forebygges i kollegagruppen ved, at I ser på, om fordelingen af arbejdsopgaver er godt nok fordelt, og at I giver hinanden social støtte. 20

23 forebyggelse Gode råd til virksomhedens ledelse For at forebygge stress på arbejdspladsen er det vigtigt med: Støttende og anerkendende arbejdspladskultur. Det er først og fremmest noget, man viser i hverdagen. Vær et godt rolleforbillede, det smitter af på medarbejderne. Er der normer for en god omgangstone, kan der bedre skabes et godt socialt klima på arbejdspladsen. Den åbne dørs politik. Stress forebygges bedst i dialog, hvor ledelse og medarbejdere kan drøfte forhold på arbejdspladsen og nå frem til gode aftaler. Hvis der er et godt gensidigt tillidsforhold mellem leder og medarbejder, er det nemmere for medarbejderen også at finde sin leders åbne dør, når der er problemer. APV. Husk at inddrage det psykiske arbejdsmiljø. Kortlægning alene gør det ikke, der skal handling til. At være initiativtager til at iværksætte den lovpligtige APV er et godt signal til arbejdspladsen om, at det psykiske arbejdsmiljø tages alvorligt. Opmærksomhed på sygefravær. Vær opmærksom på, om fraværet stiger. Det kan være et tegn på, at der er noget galt med trivslen på arbejdspladsen. Arbejd f.eks. med en sygefraværspolitik, hvor der kan samles op på de medarbejdere, der er ramt af stress. Lav en plan for, hvordan den sygemeldte kan komme tilbage til arbejdspladsen til en arbejdsfunktion uden sygdomsfremkaldende stressfaktorer. Indarbejd også, hvilken form for hjælp virksomheden ønsker at give den sygemeldte under sygdommen. Brug reglerne om mulighedserklæringer, hvor medarbejder og virksomhed skal aftale, hvad medarbejderen kan og ikke kan samt drøfte eventuelle skåneinitiativer samt samtalen med sygemeldte medarbejdere senest 4. uger efter 1. sygedag. Uddannelse. Vurder, hvad der er godt og relevant for medarbejderne. Det er stressforebyggende at sørge for, at kompetencerne er i orden. Ledelsesudvikling. Sæt fokus på, hvordan ledere kan bidrage til god trivsel på arbejdspladsen. Mellemledere kan ofte føle sig i klemme mellem krav og ressourcer. Derfor er det vigtigt, at der både sættes fokus på mellemlederes egen trivsel, og at de får viden om, hvordan planlægning, kommunikation m.v. fungerer bedst muligt. 21

24 stress og forebyggelse person- og godstransport stress Arbejdsopgaverne. Arbejdet tilrettelægges så hensigtsmæssigt, at kvalitet, realistiske målsætninger og tidsrammer er i balance. Som bybuschauffør vil der altid være høje krav om opmærksomhed og koncentration. For at mindske belastningerne er det derfor vigtigt, at chaufføren fagligt og personligt er klædt på til at tackle kravene. Indflydelse på eget arbejde og konstruktiv støtte kan medvirke til, at kravene ikke bliver for belastende. Vold/voldsomme passagerer eller utilfredse kunder. Vold og trusler kan føre til akutte stressreaktioner. Derfor er det godt at sørge for uddannelse og retningslinjer for, hvordan chaufførerne håndterer konflikter og får hjælp i truende situationer og ved ulykker. - Sørg for, at relevant ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager i arbejdet med politikken. Brug SU til at drøfte principperne for politikken - Tag på forhånd stilling til, hvad virksomheden vil ofre af tid, ressourcer og økonomi, for at politikken kan føre til aktiv handling - Informer før, under og efter processen om, hvad politikken fører til. Hvor er der anden hjælp at hente? Undersøg, om virksomheden har en forsikringsordning, der tilbyder hjælp. Hvis der er problemer, virksomheden ikke kan klare selv, er der hjælp at hente hos: Professionelle arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmedicinsk klinik, organisationerne (arbejdsgiver, ledere og faglige organisationer), praktiserende læge og psykolog. Stresspolitik. En god personalepolitik giver mulighed for forebyggelse af stressbelastninger. Det vigtigste, når man vil udforme en eventuel stresspolitik, er processen, hvor medarbejdere inddrages i, hvad den skal indeholde. Det kan hjælpe til at sætte ord på, hvad den enkelte oplever. Det kan sidenhen føre til mere åbenhed om eventuelle problemer, så man ikke behøver at køre rundt på landevejen og være en John Wayne. - Start med APV kortlægningen, så arbejdspladsen ved, hvad der er vigtigt at lægge vægt på i en stresspolitik - Alle skal opleve, at en politik er nødvendig, ellers vil det opleves som spild af tid at udarbejde den 22

STRESS OG FOREBYGGELSE. BAU transport og engros

STRESS OG FOREBYGGELSE. BAU transport og engros STRESS OG FOREBYGGELSE BAU transport og engros STRESS OG FOREBYGGELSE PERSON- OG GODSTRANSPORT STRESS Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder indenfor person- og godstransport.

Læs mere

Stress og stresshåndtering

Stress og stresshåndtering Stress og stresshåndtering en værktøjskasse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende

Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres pårørende Arbejdsglæde og trivsel Balance mellem krav og ressourcer Klare forventninger og krav Indflydelse Der skal være mere af det

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Forandring, stress og trivsel

Forandring, stress og trivsel Side 1 af 11 Forandring, stress og trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Dato 12-03-2014 Side 2 af 11 Forandring, stress og trivsel forebyggelse og håndtering af stress Denne vejledning fortæller

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET STRESSPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 Indhold 1.0 Målsætning 3 2.0 Fakta om stress 4 3.0 Målinger og indikatorer på stress 5 4.0 Konsekvenser for arbejdspladsen 5 5.0 Forebyggelse på arbejdspladsniveau

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød.

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød. Stresspolitik Lions Park Søllerød ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der giver medarbejderne indflydelse og ansvar, og som samtidig støtter medarbejderne i at kunne håndtere udfordringer, så trivsel

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Arbejdsmiljøseminar 2016 GL & DG. Det grænseløse arbejde og stress d. 1. december 2016

Arbejdsmiljøseminar 2016 GL & DG. Det grænseløse arbejde og stress d. 1. december 2016 Blom Søefeldt Erhvervspsykologisk rådgivning www.blomsoefeldt.dk Arbejdsmiljøseminar 2016 GL & DG Det grænseløse arbejde og stress d. 1. december 2016 v/psykolog Majken Blom Søefeldt Arbejdsliv Program

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Hvad er naturlig stress?

Hvad er naturlig stress? Hvad er naturlig stress? Stress i dag? 2 Hvordan opstår problemet? Ressourcerne Den berømte dråbe.. 3 Kroppens reaktion på stress -Aktivering af kroppen Puls og blodtryk stiger Mere intenst åndedræt Større

Læs mere

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm

Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Stress en kulturdefekt? Bo Netterstrøm Aftenens program Hvad er stress? Hvem får stress? Hvad får vi stress af? Konsekvenser af stress PAUSE Hvad gør vi ved det? Spørgsmål og svar 3 Hvad er stress? Stress

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Stress en udfordring i parforholdet

Stress en udfordring i parforholdet Stress en udfordring i parforholdet Psykolog Ole Rabjerg Vinderup Y s Mens Club, 2014 Dagens ordsprog Lev livet hurtigere - så er det hurtigere overstået! Hvorfor er stress blevet et så stort problem?

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Stress en udfordring i parforholdet. Psykolog Ole Rabjerg

Stress en udfordring i parforholdet. Psykolog Ole Rabjerg Stress en udfordring i parforholdet Psykolog Ole Rabjerg Stjær Galten IM 2015 Dagens ordsprog Lev livet hurtigere - så er det hurtigere overstået! Hvorfor er stress blevet et så stort problem? Højere hastighed

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Moderniseringsstyrelsens konference om sygefravær - Fra fravær til fremmøde 12. december 2012 Irene Andersen, NFA & Inge Larsen, VFA Videncenter

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere