Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre får lige så ofte arbejde som unge"

Transkript

1 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger én, der dagligt matcher virksomheder med jobsøgende Det er en myte, at ledige over 5 år ikke har mange chancer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Nye tal viser, at ledige seniorer i mindst lige så høj grad som unge kommer i arbejde, når AF har sendt dem til en jobsamtale i en virksomhed. Faktisk er succesraten for dem over 5 endda en smule højere end for de yngre. Det viser en særkørsel, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget. Tallene er med til at nuancere billedet af, at det er særligt vanskeligt at finde arbejde, hvis man er blevet ledig i en sen alder. I 35 procent af tilfældene ender jobsamtalen med et job, når en ledig mellem 5 og 59 år er blevet henvist af AF. For de yngre mellem 25 og 49 år giver samtalen kun gevinst i knap 33 procent af tilfældene. I AF København sidder AF-konsulent Ældre får oftere job end andre Ledige, som får job efter at være henvist af AF, 23, pct år år 5-59 år 6+ år 1 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. I 35 pct. af tilfældene ender det med et job, hvis en person mellem 5-59 år er sendt til en jobsamtale. For de over 6-årige sker det i over 36 pct. af tilfældene. Jane Harvad dagligt og henviser ledige til ordinære job i virksomheder. Hun kan sagtens genkende tallene: Det er faktisk nemt at få personer på 45 år og opefter i arbejde. Jobbet skal selvfølgelig være der, men de lidt ældre har ikke så mange forbehold som de yngre. De er meget fleksible, de er geografisk mobile, de er ikke hængt op på f.eks. pasning af små børn, og de er afklarede omkring deres situation. Ældre, der vil, har i hvert fald ikke sværere end yngre ved at komme i arbejde. Desuden er det min klare erfaring, at virksomhederne er åbne over for de lidt ældre og også meget glade for dem. Især de mindre virksomheder, der ikke har så stor en medarbejderstab og derfor er mere sårbare over for jobskifte, får en stabil arbejdskraft, der holder i mindst lige så mange år som en ung, siger hun. Hun understreger, at det er kvalifikationerne og ikke alderen, som hun lægger vægt på, når en ældre skal henvises til jobsamtale. På visse områder kan der godt være særlige problemer for de ældre, grundet fysisk nedslidning. Men ellers fatter jeg ikke, hvor det billede kommer fra, at hvis du bliver f.eks. fyret som 5-årig, så er du færdig på arbejdsmarkedet, siger Jane Harvad. Også folk i efterlønsalderen, der henvises til et job, kommer ofte i arbejde. De over 6-årige er faktisk den aldersgruppe, der oftest ender med at få arbejdet, når AF har givet dem en jobsamtale. Det sker i over 36 procent af tilfældene. I den INDVANDRING Polen vil mere end bare levere billig arbejdskraft til Danmark. Udviklingen går stærkt. Side 3 ARBEJDSSTYRKE Kvinder over 5 år har en meget høj livskvalitet. Højere end deres mænd. Side 4 LEDIGHED Alle lønmodtagergrupper oplever den faldende ledighed med byggeriet i front. Side 5

2 2. JUNI 25 SIDE 2 aldersgruppe er det dog kun de allermest motiverede, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, da resten ellers må formodes at være gået på efterløn. Ældre henvises lige så ofte De 5-59-årige henvises desuden i relativt samme omfang som de yngre aldersgrupper. Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for 23 fortæller, at de 5-59 årige stod for 2,2 procent af den samlede danske ledighed, og at den aldersgruppe stod for 23,1 procent af samtlige henvisninger til jobsamtale fra AF. - dbe årige henvises i fuldt omfang Henvisning til ordinære job, 23, pct. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Berørt af ledighed Henvist -24 år år 5-59 år 6- år De 5-59 årige udgjorde 2,2 pct. af de ledige i 23, og udgjorde 23,1 pct. af samtlige henvisninger. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Svend Bie Redaktion: David Elmer Rasmus Reeh Pedersen Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: Ej modsætning mellem vækst og tryghed ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Det markante nej til forfatningstraktaten i Frankrig bliver helt naturligt endevendt af både politikere og andre aktører. Det er givet, at der er mange årsager til afstemningsresultatet og derfor mange fortolkningsmuligheder. På nuværende tidspunkt skal der på denne plads kun tages et enkelt element op, nemlig opfattelsen af, at der skulle være et modsætningsforhold mellem et vækstorienteret og et socialt orienteret Europa. En opfattelse, som tilsyneladende fik en vis udbredelse i Frankrig under valgkampen. Det er, som erfaringerne fra Danmark viser, en falsk problemstilling. Når danske lønmodtagere i højere grad end andre er tilfredse og trygge, så skyldes det flere forhold. De har i kraft af aftalesystemet selv været med til at forme rammerne for arbejdsmarkedet. De oplever i kraft af den aktive arbejdsmarkedspolitik, at de får støtte, når et jobskifte er nødvendigt, og de oplever et dynamisk arbejdsmarked, hvor det er relativt let at finde en ny plads, når den gamle forsvinder. Denne dynamik har også gjort danske lønmodtagere mere interesserede i efteruddannelse, for den reelle tryghed ligger ikke i beskyttelse mod forandring, men i at udvikle sine kompetencer. Kan denne forståelse brede sig til europæiske lande med andre traditioner? Ja, når EU samtidig har fastlagt den ambitiøse målsætning, at Europa skal være den førende videnbaserede økonomi, så burde der være et grundlag for en forståelse af, at vækst og et socialt orienteret Europa går hånd i hånd. Det er svært at frigøre sig fra tanken om, at Europaparlamentet har spillet rollen som elefant i glasbutikken i forhold til Frankrig. Man har forsøgt at komme EU-skeptikere i møde med stærkere krav i arbejdstidsdirektivet og tjenesteydelsesdirektivet, men dermed kommet til at anerkende den falske modsætning mellem vækst og tryghed. Europa skal være det bedste sted i verden at arbejde og udvikle sine talenter, men det bliver Europa kun, hvis det også bliver en dynamisk og vækstorienteret økonomi.

3 2. JUNI 25 SIDE 3 INDVANDRING Polen vil mere end blot at være billig arbejdskraft for resten af EU. En ny rapport fra FAOS tegner et portræt af et land med vilje til vækst og reformer. Samtidig viser nye tal høje lønstigninger inden for byggeri og landbrug. Pct EU-15Danmark Polen 1 Investeringer Kilde: Eurostat. Polen vil være mere end billig arbejdskraft Det har aldrig været Polens hensigt blot at være leverandør af billige gæstearbejdere til resten af Europa. Tværtimod, for det polske håb er, ligesom med Portugal og Spaniens indtræden i EU, at vende strømmen, så polakkerne vender tilbage og begynder at arbejde og betale skat i Polen, i stedet for i f.eks. Danmark, siger ambassadør Poul Skytte Christoffersen, der, i sin tidligere stilling som Danmarks faste repræsentant i Bruxelles, var hovedforhandler på embedsmandsplan under forhandlingerne om EU s østudvidelse. Vurderingen understøttes af en helt ny rapport fra arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand, FAOS, som undersøger implementering af EU s arbejdsmarkedspolitik i fire lande, Danmark, England, Spanien og Polen. Her nævnes Polen som det land med størst vilje til at reformere arbejdsmarkedet, endda på den hårde måde med chok-terapi i form af privatiseringer og liberalisering af handel, prisniveau og lønninger. Poul Skytte Christoffersen sammenligner med Spanien, når han taler om Polens forhold til EU. Begge lande var blevet befriet fra et undertrykkende styre, og ligesom for Spanien er Polens indtræden i EU, på linie med optagelsen i NATO, et essentielt element i den nyvundne frihed, siger han. Han ser medlemskabet som et udtryk for Polens ønske om at være et vigtigt og medbestemmende land i Europa. På spørgsmålet Polen på vej mod europæisk levestandard EU-15 Danmark Polen Vækst EU-15 Danmark Polen Pct. 1 Uddannelsesniveau(Højre akse) om, hvor længe vi vil se fænomenet med polsk arbejdskraft i Danmark, mener Poul Skytte Christoffersen, at der er tale om en kort overgangsperiode. Frygten for den billige arbejdskraft handler på den ene side om, hvor længe Polen er om at komme på niveau med EU, og Polen er allerede en dynamo i EU s økonomi. På den anden side handler det jo også om, hvor længe vi er om at lære at leve med globaliseringen og få gang i Lissabon-strategien, så vi selv kan få lavet nogle jobs, siger han. Polens målrettede reformer har i første omgang medført en markant stigning i arbejdsløsheden til et niveau på 2 pct., men nye tal viser, at stigningen nu er knækket, og ledigheden faldt med 1,3 pct. sidste år. I de sidste år har væksten i Polen været væsentligt højere end i resten af EU og forventes at ligge over 5 pct. frem til 26. Den høje vækst afspejler sig også i lønniveauet med gennemsnitlige stigninger på 5 pct., men dækker over store udsving, hvor f.eks. landbrug har opnået stigninger på over 8 pct. Når det gælder uddannelsesniveau, er den yngre del af befolkningen bedre uddannet end gennemsnittet i EU. Hvis man ser på polske IT-lønninger og efterhånden også inden for byggeriet i Polen, ser man et stigende og sammenligneligt omkostningsniveau, siger Søren Riishøj, lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet, der betoner, at udviklingen foregår meget opdelt. I Warszawa og i den vestlige del, svarende til 15 pct. af befolkningen, har de en levestandard, der er højere end gennemsnittet i Danmark, men i den østlige del hersker feudale strukturer og mangel på uddannelse og mobilitet til at rejse efter arbejde, siger han. Selvom den regionalt opdelte udvikling ikke ser ud til at ændre sig foreløbigt, mener Søren Riishøj, at der dog er håb for fremtiden. Man er afhængig af EU s regionale fonde, men Polen anvender også skattefrizoner for at skabe arbejdspladser i hele landet. - rrp

4 2. JUNI 25 SIDE 4 ARBEJDSSTYRKE Kvinder i Danmark over 5 år oplever en utrolig høj livskvalitet. En af Europas højeste. Deltagelse på arbejdsmarkedet er forklaringen, siger forsker Danske kvinder over 5 har høj livskvalitet Danske kvinder over 5 år oplever selv en meget høj livskvalitet. En livskvalitet der næsten er den højeste blandt kvinder i Europa og højere end danske jævnaldrende mænds livskvalitet. Ældre danskere oplever høj livskvalitet Livskvalitet, egen opfattelse. 3 1 Schweiz Danmark Holland Sverige Østrig Tyskland Spanien Italien Grækenland Kilde: SHARE, Health, ageing and retirement in Europe, 25. Danske mænd og kvinder over 5 år scorer højt i forhold til andre lande, når de selv skal vurdere deres livskvalitet efter fire parametre Danske kvinder mest tilfredse Livskvalitet, egen opfattelse. 34 Gns. Danmark Gns. Danmark Mænd Kvinder Kilde: SHARE, Health, ageing and retirement in Europe, 25. Selv om danske mænd over 5 år føler, de har en høj livskvalitet, så er kvindernes højere. Det viser en omfattende undersøgelse blandt godt 12. personer foretaget af den tvær-europæiske forskergruppe, SHARE, der har sat fokus på helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa. De danske kvinder over 5 år overgås kun af deres schweiziske søstre, når det gælder livskvalitet, og som de absolut eneste blandt de undersøgte lande, oplever de danske kvinder en større livskvalitet end deres jævnaldrende mænd. Det er arbejdsmarkedet, der er nøglen til at forstå den relativt høje livskvalitet hos de lidt ældre kvinder, forklarer Sine Lehn fra Center for Ligestillingsforskning på RUC efter at være forelagt undersøgelsen. Vi adskiller os fra andre lande og har gjort det i lang tid, ved at kvinder oppe i alderen har prøvet at blive selvforsørgende og opnå de fordele, som et arbejde giver. Vi tillægger arbejdet meget værdi, det giver identitet, selvtilfredsstillelse og status. Kvinder, der går hjemme, skal nærmest forsvare det, mens det giver point at arbejde. Danske kvinders relativt høje tilknytning til arbejdsmarkedet er således en afgørende faktor for deres livskvalitet og tilfredshed, og dér er Danmark længere fremme end i mange andre lande, fortsætter hun. Gladere end mændene At danske kvinder over 5 år faktisk er mere tilfredse end mænd i samme aldersgruppe, forklarer Sine Lehn ved, at kvinderne generelt møder alderdommen bedre end mænd. Som oftest er det kvinden, der har haft ansvaret for børnene, og det ansvar er nu i den alder lettet. Det giver dem nyt overskud. Desuden har kvinden fået tilfredsstillet flere sider af sig selv ved både at kunne have et arbejde og få børn. Og måske er de nu også i en situation, hvor de kan give karrieren lidt gas. Mændene derimod mærker ikke samme skift, så deres tilværelse fortsætter uden større ændring, siger hun. Danske mænd er dog ikke utilfredse med livet. Også de ligger i front på livskvalitet set i forhold til andre europæiske mænd, kun overgået af schweizerne. Undersøgelsen om, hvordan europæerne oplever deres egen livskvalitet, bygger på fire parametre: Kontrol, autonomi, selvrealisering og fornøjelse. Kontrol er evnen til selv at påvirke ens eget miljø. Autonomi er frihed fra andres påvirkning. Selvrealisering og fornøjelse er udlevelse af drømme. - dbe

5 2. JUNI 25 SIDE 5 LEDIGHED Alle lønmodtagergrupper får del i opsvinget Nye beregninger, foretaget af DA, på baggrund af- Danmarks Statistiks ledighedstal viser, at lønmodtagere inden for alle a-kasser har fået del i opsvinget. Siden opsvinget brød igennem i april sidste år, er ledigheden faldet inden for alle a-kasseområder. Det viser beregninger, som DA har foretaget på baggrund af nye tal for april måned fra Danmarks Statistik. Da økonomien var på sit laveste i april 24, var der ledige. Dette tal er faldet til ledige i april 25. Det svarer til et fald på 9 pct. på ét år. Byggeriet topscorer Bedst er det gået inden for byggeriet. Her er ledigheden på ét år faldet med 26 pct., og der er i april 25 i alt ledige. Dermed fastholder byggeriet samme lave ledighedsniveau siden det drastiske fald i ledigheden i januar 25. For medlemmer af Metal er der tale om et fald i ledigheden på 15 pct. I alt er der ledige i april 25. Udviklingen i ledigheden forløber, modsat Byggeriet, som et gradvist men stabilt fald, hvor ca. 8 metalmedlemmer har Vækst inden for alle a-kasser Antal ledige, 1. personer, sæsonkorr. April 24 April 25 AC HK Bygge Metal 3F Øvrige Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. forladt ledighedskøen hvert måned i det sidste år. I landets største fagforbund, 3F, er antallet af ledige faldet med personer, fra 33.6 til personer. Det svarer til, at der er 11 pct. færre ledige i 3F s a-kasse i april 25 end i samme måned året før. -rrp LIGESTILLING Danske kvinder har bedste muligheder En ny stor international undersøgelse konkluderer, at danske kvinder har de bedste økonomiske muligheder, blandt andet fordi gode barselsordninger understøtter karrieremulighederne. Danske kvinder har verdens bedste økonomiske muligheder, konkluderer en undersøgelse af forskellene mellem kvinder og mænd, som World Economic Forum har foretaget. WEF undersøger ikke kun hvor mange kvinder, der arbejder, men kvaliteten af de typer af job som kvinder bestrider. Undersøgelsen har fokus på kvinders muligheder for karriere og forfremmelse og undersøger, hvilke holdninger der er med til at fastholde kvinder i kvindeerhverv - erhverv der typisk er kendetegnet ved manglende eller begrænsede muligheder for indflydelse. Et andet analysemål er forhindringer for karrieremuligheder i forbindelse med barsel, ligesom lønforskelle mellem privatansatte kvinder og mænd i samme jobfunktion. Det samlede billede af det danske arbejdsmarked er altså, at danske kvinder, når det gælder økonomiske muligheder, har de bedste forhold i de 58 lande, som undersøges. Undersøgelsen af kvinders økonomiske muligheder er et led i en større analyse af forskelle mellem kønnene. Ialt måles på fem kategorier: økonomisk deltagelse, økonomiske muligheder, politisk deltagelse, uddannelsesniveau og sundhed. Set over alle fem kategorier, opnår Danmark en femteplads efter resten af de nordiske lande. At det bliver en femteplads skyldes i høj grad, at danske kvinder kun opnår på en 2. plads i kategorien politisk deltagelse. Alene ved at give plads til flere kvinder i besluttende organer, kunne Danmark placeres på en førsteplads. -rrp

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Kommuner lever ikke op til integrationsloven 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Ny særlov på tvivlsomt grundlag

Ny særlov på tvivlsomt grundlag 15. FEBRUAR 2001 3 ARBEJDSMILJØ Meget diskutabelt politisk udpegning, lyder kommentarerne fra to eksperter i arbejdsmiljø til et lovudkast, der peger på de ni brancher, der har et særligt dårligt arbejdsmiljø.

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET December 213 ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: December 213 Indhold

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere