Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre får lige så ofte arbejde som unge"

Transkript

1 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger én, der dagligt matcher virksomheder med jobsøgende Det er en myte, at ledige over 5 år ikke har mange chancer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Nye tal viser, at ledige seniorer i mindst lige så høj grad som unge kommer i arbejde, når AF har sendt dem til en jobsamtale i en virksomhed. Faktisk er succesraten for dem over 5 endda en smule højere end for de yngre. Det viser en særkørsel, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget. Tallene er med til at nuancere billedet af, at det er særligt vanskeligt at finde arbejde, hvis man er blevet ledig i en sen alder. I 35 procent af tilfældene ender jobsamtalen med et job, når en ledig mellem 5 og 59 år er blevet henvist af AF. For de yngre mellem 25 og 49 år giver samtalen kun gevinst i knap 33 procent af tilfældene. I AF København sidder AF-konsulent Ældre får oftere job end andre Ledige, som får job efter at være henvist af AF, 23, pct år år 5-59 år 6+ år 1 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. I 35 pct. af tilfældene ender det med et job, hvis en person mellem 5-59 år er sendt til en jobsamtale. For de over 6-årige sker det i over 36 pct. af tilfældene. Jane Harvad dagligt og henviser ledige til ordinære job i virksomheder. Hun kan sagtens genkende tallene: Det er faktisk nemt at få personer på 45 år og opefter i arbejde. Jobbet skal selvfølgelig være der, men de lidt ældre har ikke så mange forbehold som de yngre. De er meget fleksible, de er geografisk mobile, de er ikke hængt op på f.eks. pasning af små børn, og de er afklarede omkring deres situation. Ældre, der vil, har i hvert fald ikke sværere end yngre ved at komme i arbejde. Desuden er det min klare erfaring, at virksomhederne er åbne over for de lidt ældre og også meget glade for dem. Især de mindre virksomheder, der ikke har så stor en medarbejderstab og derfor er mere sårbare over for jobskifte, får en stabil arbejdskraft, der holder i mindst lige så mange år som en ung, siger hun. Hun understreger, at det er kvalifikationerne og ikke alderen, som hun lægger vægt på, når en ældre skal henvises til jobsamtale. På visse områder kan der godt være særlige problemer for de ældre, grundet fysisk nedslidning. Men ellers fatter jeg ikke, hvor det billede kommer fra, at hvis du bliver f.eks. fyret som 5-årig, så er du færdig på arbejdsmarkedet, siger Jane Harvad. Også folk i efterlønsalderen, der henvises til et job, kommer ofte i arbejde. De over 6-årige er faktisk den aldersgruppe, der oftest ender med at få arbejdet, når AF har givet dem en jobsamtale. Det sker i over 36 procent af tilfældene. I den INDVANDRING Polen vil mere end bare levere billig arbejdskraft til Danmark. Udviklingen går stærkt. Side 3 ARBEJDSSTYRKE Kvinder over 5 år har en meget høj livskvalitet. Højere end deres mænd. Side 4 LEDIGHED Alle lønmodtagergrupper oplever den faldende ledighed med byggeriet i front. Side 5

2 2. JUNI 25 SIDE 2 aldersgruppe er det dog kun de allermest motiverede, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, da resten ellers må formodes at være gået på efterløn. Ældre henvises lige så ofte De 5-59-årige henvises desuden i relativt samme omfang som de yngre aldersgrupper. Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for 23 fortæller, at de 5-59 årige stod for 2,2 procent af den samlede danske ledighed, og at den aldersgruppe stod for 23,1 procent af samtlige henvisninger til jobsamtale fra AF. - dbe årige henvises i fuldt omfang Henvisning til ordinære job, 23, pct. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Berørt af ledighed Henvist -24 år år 5-59 år 6- år De 5-59 årige udgjorde 2,2 pct. af de ledige i 23, og udgjorde 23,1 pct. af samtlige henvisninger. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Svend Bie Redaktion: David Elmer Rasmus Reeh Pedersen Administration: Birgit Rasmussen Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: Ej modsætning mellem vækst og tryghed ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening Det markante nej til forfatningstraktaten i Frankrig bliver helt naturligt endevendt af både politikere og andre aktører. Det er givet, at der er mange årsager til afstemningsresultatet og derfor mange fortolkningsmuligheder. På nuværende tidspunkt skal der på denne plads kun tages et enkelt element op, nemlig opfattelsen af, at der skulle være et modsætningsforhold mellem et vækstorienteret og et socialt orienteret Europa. En opfattelse, som tilsyneladende fik en vis udbredelse i Frankrig under valgkampen. Det er, som erfaringerne fra Danmark viser, en falsk problemstilling. Når danske lønmodtagere i højere grad end andre er tilfredse og trygge, så skyldes det flere forhold. De har i kraft af aftalesystemet selv været med til at forme rammerne for arbejdsmarkedet. De oplever i kraft af den aktive arbejdsmarkedspolitik, at de får støtte, når et jobskifte er nødvendigt, og de oplever et dynamisk arbejdsmarked, hvor det er relativt let at finde en ny plads, når den gamle forsvinder. Denne dynamik har også gjort danske lønmodtagere mere interesserede i efteruddannelse, for den reelle tryghed ligger ikke i beskyttelse mod forandring, men i at udvikle sine kompetencer. Kan denne forståelse brede sig til europæiske lande med andre traditioner? Ja, når EU samtidig har fastlagt den ambitiøse målsætning, at Europa skal være den førende videnbaserede økonomi, så burde der være et grundlag for en forståelse af, at vækst og et socialt orienteret Europa går hånd i hånd. Det er svært at frigøre sig fra tanken om, at Europaparlamentet har spillet rollen som elefant i glasbutikken i forhold til Frankrig. Man har forsøgt at komme EU-skeptikere i møde med stærkere krav i arbejdstidsdirektivet og tjenesteydelsesdirektivet, men dermed kommet til at anerkende den falske modsætning mellem vækst og tryghed. Europa skal være det bedste sted i verden at arbejde og udvikle sine talenter, men det bliver Europa kun, hvis det også bliver en dynamisk og vækstorienteret økonomi.

3 2. JUNI 25 SIDE 3 INDVANDRING Polen vil mere end blot at være billig arbejdskraft for resten af EU. En ny rapport fra FAOS tegner et portræt af et land med vilje til vækst og reformer. Samtidig viser nye tal høje lønstigninger inden for byggeri og landbrug. Pct EU-15Danmark Polen 1 Investeringer Kilde: Eurostat. Polen vil være mere end billig arbejdskraft Det har aldrig været Polens hensigt blot at være leverandør af billige gæstearbejdere til resten af Europa. Tværtimod, for det polske håb er, ligesom med Portugal og Spaniens indtræden i EU, at vende strømmen, så polakkerne vender tilbage og begynder at arbejde og betale skat i Polen, i stedet for i f.eks. Danmark, siger ambassadør Poul Skytte Christoffersen, der, i sin tidligere stilling som Danmarks faste repræsentant i Bruxelles, var hovedforhandler på embedsmandsplan under forhandlingerne om EU s østudvidelse. Vurderingen understøttes af en helt ny rapport fra arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand, FAOS, som undersøger implementering af EU s arbejdsmarkedspolitik i fire lande, Danmark, England, Spanien og Polen. Her nævnes Polen som det land med størst vilje til at reformere arbejdsmarkedet, endda på den hårde måde med chok-terapi i form af privatiseringer og liberalisering af handel, prisniveau og lønninger. Poul Skytte Christoffersen sammenligner med Spanien, når han taler om Polens forhold til EU. Begge lande var blevet befriet fra et undertrykkende styre, og ligesom for Spanien er Polens indtræden i EU, på linie med optagelsen i NATO, et essentielt element i den nyvundne frihed, siger han. Han ser medlemskabet som et udtryk for Polens ønske om at være et vigtigt og medbestemmende land i Europa. På spørgsmålet Polen på vej mod europæisk levestandard EU-15 Danmark Polen Vækst EU-15 Danmark Polen Pct. 1 Uddannelsesniveau(Højre akse) om, hvor længe vi vil se fænomenet med polsk arbejdskraft i Danmark, mener Poul Skytte Christoffersen, at der er tale om en kort overgangsperiode. Frygten for den billige arbejdskraft handler på den ene side om, hvor længe Polen er om at komme på niveau med EU, og Polen er allerede en dynamo i EU s økonomi. På den anden side handler det jo også om, hvor længe vi er om at lære at leve med globaliseringen og få gang i Lissabon-strategien, så vi selv kan få lavet nogle jobs, siger han. Polens målrettede reformer har i første omgang medført en markant stigning i arbejdsløsheden til et niveau på 2 pct., men nye tal viser, at stigningen nu er knækket, og ledigheden faldt med 1,3 pct. sidste år. I de sidste år har væksten i Polen været væsentligt højere end i resten af EU og forventes at ligge over 5 pct. frem til 26. Den høje vækst afspejler sig også i lønniveauet med gennemsnitlige stigninger på 5 pct., men dækker over store udsving, hvor f.eks. landbrug har opnået stigninger på over 8 pct. Når det gælder uddannelsesniveau, er den yngre del af befolkningen bedre uddannet end gennemsnittet i EU. Hvis man ser på polske IT-lønninger og efterhånden også inden for byggeriet i Polen, ser man et stigende og sammenligneligt omkostningsniveau, siger Søren Riishøj, lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet, der betoner, at udviklingen foregår meget opdelt. I Warszawa og i den vestlige del, svarende til 15 pct. af befolkningen, har de en levestandard, der er højere end gennemsnittet i Danmark, men i den østlige del hersker feudale strukturer og mangel på uddannelse og mobilitet til at rejse efter arbejde, siger han. Selvom den regionalt opdelte udvikling ikke ser ud til at ændre sig foreløbigt, mener Søren Riishøj, at der dog er håb for fremtiden. Man er afhængig af EU s regionale fonde, men Polen anvender også skattefrizoner for at skabe arbejdspladser i hele landet. - rrp

4 2. JUNI 25 SIDE 4 ARBEJDSSTYRKE Kvinder i Danmark over 5 år oplever en utrolig høj livskvalitet. En af Europas højeste. Deltagelse på arbejdsmarkedet er forklaringen, siger forsker Danske kvinder over 5 har høj livskvalitet Danske kvinder over 5 år oplever selv en meget høj livskvalitet. En livskvalitet der næsten er den højeste blandt kvinder i Europa og højere end danske jævnaldrende mænds livskvalitet. Ældre danskere oplever høj livskvalitet Livskvalitet, egen opfattelse. 3 1 Schweiz Danmark Holland Sverige Østrig Tyskland Spanien Italien Grækenland Kilde: SHARE, Health, ageing and retirement in Europe, 25. Danske mænd og kvinder over 5 år scorer højt i forhold til andre lande, når de selv skal vurdere deres livskvalitet efter fire parametre Danske kvinder mest tilfredse Livskvalitet, egen opfattelse. 34 Gns. Danmark Gns. Danmark Mænd Kvinder Kilde: SHARE, Health, ageing and retirement in Europe, 25. Selv om danske mænd over 5 år føler, de har en høj livskvalitet, så er kvindernes højere. Det viser en omfattende undersøgelse blandt godt 12. personer foretaget af den tvær-europæiske forskergruppe, SHARE, der har sat fokus på helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa. De danske kvinder over 5 år overgås kun af deres schweiziske søstre, når det gælder livskvalitet, og som de absolut eneste blandt de undersøgte lande, oplever de danske kvinder en større livskvalitet end deres jævnaldrende mænd. Det er arbejdsmarkedet, der er nøglen til at forstå den relativt høje livskvalitet hos de lidt ældre kvinder, forklarer Sine Lehn fra Center for Ligestillingsforskning på RUC efter at være forelagt undersøgelsen. Vi adskiller os fra andre lande og har gjort det i lang tid, ved at kvinder oppe i alderen har prøvet at blive selvforsørgende og opnå de fordele, som et arbejde giver. Vi tillægger arbejdet meget værdi, det giver identitet, selvtilfredsstillelse og status. Kvinder, der går hjemme, skal nærmest forsvare det, mens det giver point at arbejde. Danske kvinders relativt høje tilknytning til arbejdsmarkedet er således en afgørende faktor for deres livskvalitet og tilfredshed, og dér er Danmark længere fremme end i mange andre lande, fortsætter hun. Gladere end mændene At danske kvinder over 5 år faktisk er mere tilfredse end mænd i samme aldersgruppe, forklarer Sine Lehn ved, at kvinderne generelt møder alderdommen bedre end mænd. Som oftest er det kvinden, der har haft ansvaret for børnene, og det ansvar er nu i den alder lettet. Det giver dem nyt overskud. Desuden har kvinden fået tilfredsstillet flere sider af sig selv ved både at kunne have et arbejde og få børn. Og måske er de nu også i en situation, hvor de kan give karrieren lidt gas. Mændene derimod mærker ikke samme skift, så deres tilværelse fortsætter uden større ændring, siger hun. Danske mænd er dog ikke utilfredse med livet. Også de ligger i front på livskvalitet set i forhold til andre europæiske mænd, kun overgået af schweizerne. Undersøgelsen om, hvordan europæerne oplever deres egen livskvalitet, bygger på fire parametre: Kontrol, autonomi, selvrealisering og fornøjelse. Kontrol er evnen til selv at påvirke ens eget miljø. Autonomi er frihed fra andres påvirkning. Selvrealisering og fornøjelse er udlevelse af drømme. - dbe

5 2. JUNI 25 SIDE 5 LEDIGHED Alle lønmodtagergrupper får del i opsvinget Nye beregninger, foretaget af DA, på baggrund af- Danmarks Statistiks ledighedstal viser, at lønmodtagere inden for alle a-kasser har fået del i opsvinget. Siden opsvinget brød igennem i april sidste år, er ledigheden faldet inden for alle a-kasseområder. Det viser beregninger, som DA har foretaget på baggrund af nye tal for april måned fra Danmarks Statistik. Da økonomien var på sit laveste i april 24, var der ledige. Dette tal er faldet til ledige i april 25. Det svarer til et fald på 9 pct. på ét år. Byggeriet topscorer Bedst er det gået inden for byggeriet. Her er ledigheden på ét år faldet med 26 pct., og der er i april 25 i alt ledige. Dermed fastholder byggeriet samme lave ledighedsniveau siden det drastiske fald i ledigheden i januar 25. For medlemmer af Metal er der tale om et fald i ledigheden på 15 pct. I alt er der ledige i april 25. Udviklingen i ledigheden forløber, modsat Byggeriet, som et gradvist men stabilt fald, hvor ca. 8 metalmedlemmer har Vækst inden for alle a-kasser Antal ledige, 1. personer, sæsonkorr. April 24 April 25 AC HK Bygge Metal 3F Øvrige Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. forladt ledighedskøen hvert måned i det sidste år. I landets største fagforbund, 3F, er antallet af ledige faldet med personer, fra 33.6 til personer. Det svarer til, at der er 11 pct. færre ledige i 3F s a-kasse i april 25 end i samme måned året før. -rrp LIGESTILLING Danske kvinder har bedste muligheder En ny stor international undersøgelse konkluderer, at danske kvinder har de bedste økonomiske muligheder, blandt andet fordi gode barselsordninger understøtter karrieremulighederne. Danske kvinder har verdens bedste økonomiske muligheder, konkluderer en undersøgelse af forskellene mellem kvinder og mænd, som World Economic Forum har foretaget. WEF undersøger ikke kun hvor mange kvinder, der arbejder, men kvaliteten af de typer af job som kvinder bestrider. Undersøgelsen har fokus på kvinders muligheder for karriere og forfremmelse og undersøger, hvilke holdninger der er med til at fastholde kvinder i kvindeerhverv - erhverv der typisk er kendetegnet ved manglende eller begrænsede muligheder for indflydelse. Et andet analysemål er forhindringer for karrieremuligheder i forbindelse med barsel, ligesom lønforskelle mellem privatansatte kvinder og mænd i samme jobfunktion. Det samlede billede af det danske arbejdsmarked er altså, at danske kvinder, når det gælder økonomiske muligheder, har de bedste forhold i de 58 lande, som undersøges. Undersøgelsen af kvinders økonomiske muligheder er et led i en større analyse af forskelle mellem kønnene. Ialt måles på fem kategorier: økonomisk deltagelse, økonomiske muligheder, politisk deltagelse, uddannelsesniveau og sundhed. Set over alle fem kategorier, opnår Danmark en femteplads efter resten af de nordiske lande. At det bliver en femteplads skyldes i høj grad, at danske kvinder kun opnår på en 2. plads i kategorien politisk deltagelse. Alene ved at give plads til flere kvinder i besluttende organer, kunne Danmark placeres på en førsteplads. -rrp

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Overgangsydelsens død skabte jobboom

Overgangsydelsens død skabte jobboom 3. JUNI 25 11 BESKÆFTIGELSE Overgangsydelsens død skabte jobboom De ældre har båret hele væksten i den danske beskæftigelse de seneste syv år. Årsagen er til dels afskaffelsen af overgangsydelsen. 1 9

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Kun få østarbejdere har fået arbejdstilladelse

Kun få østarbejdere har fået arbejdstilladelse 9. MAJ 25 8 INDVANDRING Kun få østarbejdere har fået arbejdstilladelse I forhold til før østudvidelsen har kun ca. 7 østeuropæere fået langvarig arbejdstilladelse i løbet af de seneste 2 måneder. 4 3 2

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre

Ældre får lige så ofte arbejde som yngre 13. JUNI 2002 11 ARBEJDSMARKED Ældre ledige, der bliver henvist til en jobsamtale, har nøjagtigt de samme chancer for at komme i arbejde igen som yngre ledige. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2002. Ældre

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen

www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen Hvad skal der ske fremover? Det næste der skal ske med 50+ i Europa, er at tidligere interviewede personers livshistorie skal tilføjes den

Læs mere

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen

Europa-Kommissionen: Afskaf efterlønnen 15. APRIL 04 EFTERLØN EU-landene har netop givet hinanden håndslag på, at de vil efterleve henstillingerne fra den ekspertgruppe, der vil have fjernet de danske incitamenter til tidlig tilbagetrækning.

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Dyre folkeskoler er ikke bedst

Dyre folkeskoler er ikke bedst 21. OKTOBER 2004 FOLKESKOLEN Udgifter og resultater hænger ikke sammen på landets folkeskoler, viser en ny, meget omfattende analyse fra DA. Dyre folkeskoler er ikke bedst De dyreste folkeskoler er ikke

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 31,0 30,3 28,8 27,4 27,1 26,8 25,9 24,1 23,1 21,1 21,0 20,5 20,4 19,2 19,0 18,1 16,7 15,8 15,6 14,5 13,6 13,3 13,1 37,4 Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 23. marts 2017 Michel

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Stigende frafald på alle uddannelser

Stigende frafald på alle uddannelser 4. NOVEMBER 2004 FRAFALD Fra ungdomsuddannelserne til de lange forskeruddannelser går det samme vej: Flere og flere elever og studerende giver op undervejs, viser nye tal. Stigende frafald på alle uddannelser

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Dansk økonomi oplever i øjeblikket en markant jobfremfremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen er siden foråret 2013 vokset med næsten 135.000 personer,

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Stor andel af danskerne er i job

Stor andel af danskerne er i job I Danmark går næsten tre ud af fire voksne danskere på arbejde. Det er en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser i Europa, og før krisen lå vi med en beskæftigelsesgrad på 78 pct., faktisk på en 1. plads

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Myter og fakta om seniorer på arbejdsmarkedet

Myter og fakta om seniorer på arbejdsmarkedet Hold på seniormedarbejderne! Et par år ekstra gør en forskel. Det er Denne pjece om myter og fakta er budskabet i Beskæftigelsesministeriets udgivet op til konferencen Seniorer informations- og holdningskampagne

Læs mere