Beskæftigelsespolitisk reform rammer og realiteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsespolitisk reform 2014. rammer og realiteter"

Transkript

1 Beskæftigelsespolitisk reform 2014 rammer og realiteter Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA MEAmidt, Silkeborg

2 Reform: På vej mod fjerne horisonter? 2

3 Velfærd - far vel Behov - menneskelige behov skal dækkes, fælles - kongruent med en universel velfærdsstat Nytte - individuelle præferencer og valg - kongruent med en liberal velfærdsstat 3

4 Velfærdsforståelser ændret Arbejdsløshed er en uforskyldt situation for den arbejdsløse. Derfor bør der ydes arbejdsløshedsunderstøttelse uden tidsbegrænsning så længe arbejdsløsheden varer (S-principprogram, 1977: Solidaritet, Lighed og Trivsel ) *************************************************** Hvis velfærdssamfundet skal overleve, er der brug for et opgør med krævementaliteten og mere fokus på den enkeltes pligter og ansvar Det skal være en æressag at klare sig selv. Vi skal have rusket op i vores værdier, hvad det angår (Karen Hækkerup, socialminister, Jyllands Posten ) 4

5 Glidninger Fra ret og pligt for alle grupper til pligter før rettigheder for enhver Fra noget for ikke-noget til noget for noget Fra social- og arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik Fra generel økonomistyring til finanspagt og budgetlov 5

6

7 Indholdsskift i ledighedsindsatser Passiv Aktiv Social sikring Social integration Social disciplinering Passiv indkomstsikring Forbedre erhvervs- Skærpe incitamenterne til og arbejdsevnen at arbejde Problem = Problem = Problem = manglende indkomst manglende kvalifikationer manglende motivation erne 90 erne erne Konjunkturarbejdsløshed Strukturarbejdsløshed Arbejdsudbud (uforskyldt arbejdsløshed) (selvforskyldt ledighed) AMP / Socialpolitik Beskæftigelsespolitik

8 Regeringstoppen Statsministeren: Vi har gået reform amok Finansministeren: Vi bliver nødt til at lave flere reformer ( Børsen) - ikke nok med hidtidige reformer - behov for større budgetforbedringer (Dream) - vi har en konkurrenceevne -krise 8

9 Den store fællesdiagnose i dag: Krisen For lav (løn)konkurrenceevne For lav produktivitet For lavt arbejdsudbud For lav motivation hos de ledige For høje skatter For stor og uproduktiv offentlig sektor 9

10 Det korte sigt Velfærdsstaten ifølge medier og politikere

11 Fakta: Økonomiske nøgleindikatorer Betalingsbalanceoverskud rekordstort Konkurrenceevnen ikke dårlig Offentligt budgetunderskud snart væk Virksomhedernes opsparing: 168 mia. kr. Privat opsparing: 828 mia. kr. 11

12 Ældrebrøk 2050 [ 65år+ / (15-64-årige) ] kilde: Eurostat.

13 Demografien + pensionssystemet store lyspunkter Nordiske lande i top på demografien - høj fertilitet Arbejder længere og længere allerede - frivilligt Pensionsalder 70, hvis du er født efter Mest radikale reformer trods kort levealder Europas mest billige pensionssystem for staten Ældreplejen allerede veludbygget

14 Pensionskasse-eventyr venter Formue på mia. Hastigt voksende Statens officielle nettogæld ca. nul, men Skjult formue: Udskudt skat ca mia. Danske stat blandt de rigeste stater i verden Mindsker fremtidens ældreudgifter radikalt

15 Offentligt underskud Danmark 2011: 34,5 mia. kr = 1,8 pct. BNP 2014: mia. kr.?

16 OECD. Taxing Wages. 2011

17

18 Politik-fejl I Forkert krisediagnose: konkurrenceevne-problem Korrekt krisediagnose: Konsolideringskrise efter boligboble - virksomheder konsoliderer - forbrugerne konsoliderer - bankerne konsoliderer 18

19 Politik-fejl II Regeringen forværrede krisen - mobiliserer krisebevidsthed - reformer øger økonomisk usikkerhed (dagpengereform, efterlønsreform, førtidsreform, kontanthjælpsreform m.m.) Politikreformer øger arbejdsudbud overser korttidsproblemer - reducerer offentlige udgifter - laver kontraktive politikker - svækker fagbevægelsen -svækker koordineringsevnerne 19

20 Velfærdsstaten -på langt sigt

21 Den nordiske måde at sikre vækst og velfærd på: Makroøkonomisk politik Lønpolitik Kollektive aftaler og lokalt samarbejde Arbejdsmarkedets parter Velfærdsstaten Indkomstsikkerhed Uddannelse og aktiv AMP

22 Ændringer af beskæftigelsespolitikken siden 2003 Fleksibiliteten stadig rimelig stærk Indkomsttrygheden føles delvist truet Beskæftigelsestrygheden delvist truet 22

23 Dagpengeomlægning 2010 Forkortelse af dagpengelængden fra 4 til 2 år Begrænsninger i genoptræningsretten (krav om 52 ugers heltidsbeskæftigelse inden for 3 år) Resulterer i nye krav til og pres på kommunale indsatser mange falder ud af systemet Samfundsøkonomisk presses den indenlandske efterspørgsel i bund - lønmodtagere bliver skræmte som forbrugere 23

24 Antal dagpengetimer pr. genoptjeningstime 8,0 7,0 V 6,0 5,0 Axis Title 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sverige Danmark i dag Danmark før dagpengereform Sverige Danmark i dag Danmark før dagpengereform Antal dagpengetimer pr. genoptjeningstime 4,6 2,0 8,0 24

25 Beskæftigelsestrygheden Truet af massearbejdsløsheden Truet af en kun 2-årig dagpengeperiode Truet af omlægningen af aktivering til vægt på skræmmeeffekter Truet af neddrosling af uddannelse i aktivering Jobperspektivet blevet enerådende - kun ændret forsørgelsesstatus registreres 25

26 Aktivering og uddannelse (fuld-tidspersoner) a r b e j d s l ø s e A k i v e r e d e Work-oriented Education Full time unemployed

27 Arbejdsmarkedspolitik (AMP) flaskehalse EFTERSPØRGSEL UDBUD marginalisering 27

28 AMP funktioner Niveau AMP Indhold Taktisk Strategisk Teoretisk forståelse og indsatsbegrundelser Planlægning og koordinering Operationelt Indsats Funktioner 28

29 Reformbehov: Sigtelinjer nu og fremover At undgå kvantitative ubalancer - flaskehalsberedskab, formidling At undgå uddannelsesmæssige ubalancer - opkvalificeringer, uddannelse At undgå geografiske ubalancer - regionale og lokale indsatser Og de tre typer af balancer hænger sammen! 29

30 Reformer af beskæftigelsessystemet i 2000 erne Det udskældte AF-system opløst + kommunalisering (fra ) + afkorporativering (fra 2007) + privatisering/outsourcing ( andre aktører 2003) + New Public Management-styring + standardisering af visitation, metoder og redskaber

31 Åndelig tilførselsvej for AMS:..en maksimal trusselseffekt ville der være adskillige måder at opnå på, inklusiv introduktion af strenge jobsøgningskrav og alvorlige sanktioner i tilfælde af manglende samarbejdsvilje og en nedsættelse af understøttelsesniveauet gennem introduktion af forløb, der er virkelig kolde, våde, hårde, og som ikke har noget kvalificerende elementer i sig.. (M. Rosholm og M. Svarrer 2004, IZB, p. 35) 31

32 Indholdsreformer følges af styringsreformer Implementeringsproblemer notorisk store: Tredobbelt aktivering (af ledige, frontmedarbejdere, system) Ledige behandlet ud fra skræmmeeffekter Mistillid til de ansatte i fronten/sagsbehandlerne Delvis mistillid til kommunerne Måle- og styringskontrol centralt fra Jobcentrene blevet politiske kastebolde

33 33

34 Regeringsgrundlaget 2011: AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Vi har brug for et dynamisk arbejdsmarked. Ledige job skal besættes hurtigt, og de arbejdsløse skal hurtigt kunne få et nyt job. Mange klarer selv den opgave, men andre har brug for hjælp. Det skal ske gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der hjælper de ledige med at finde et nyt job og som hjælper dem, der har for få kvalifikationer med at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud. Reformen: BESKÆFTIGELSESREFORM VERSION 2.0. Mangler reform - der adresserer begge sider - der også tager hånd om de svage der også er konjunkturtilpasset 34

35 Eks.: Praktikpladsmangelen Stort problem for den unge, der ikke ved, om man kan færdiggøre en uddannelse ( lotteri at tage erhvervsudd.) Problem (for i august 2014) der intet gøres ved i erhvervsuddannelsesreformen Problem, der intet gøres ved i Carsten Koch-udvalgets rapport eller i beskæftigelsesreformen Problem, der ikke løses politisk, så længe man hylder princippet kun befordre, ikke beordre Virksomhederne får lov at fortsætte deres personalepolitikker uden binding til offentlige politikker 35

36 Beskæftigelsesreform 2014 Godt med genindførsel af traditionel arbejdsformidling (sikre kvantitativ og kvalitativ matchning): virksomhederne igen i fokus Godt med faste kontakter til virksomhederne (information, sparring og service men det kræver efteruddannelse af ansatte) Mangler systematisk analyse- og prognosevirksomhed (+ kreativ vidensbank for arbejdsmarkedet). 3 driftscentre en u-ting! 36

37 Virksomhedskontakten historisk Historisk start: pligtige 65a besøg fra 1979 Virksomhedsoplysninger spredes til hele AF bruges af andre. Virksomhedskonsulenter uddannes. Paradoks -diskussioner fører til udvikling af flaskehalsberedskab i AF (1990 erne) Uddannelsesinstitutioner/AMU planlægger i henhold til IHP er i 1990 erne informationsudveksling inden for samme ressortområde Faste eller rullende virksomhedspaneler hjælper med til prognosevirksomhed (meget præcise meldinger) 37

38 Allokering: Den ordinære arbejdsmarkedsindsats Arbejdsformidling/jobformidling Virksomhedskontakten Vejledningsindsatsen 38

39 Virksomhedskontakten Afdække arbejdskraftbehov Afdække uddannelsesbehov Identificere brancheudviklinger Modvirke brancheubalancer/ flaskehalsproblemer Opkvalificere arbejdsstyrken Fremme aktivering Påvirke holdningsmæssigt 39

40 Virksomhedskontakten fremover Det oppriorerede felt i jobcentrenes virke fordrer udvikling af ny kompetenceprofil for virksomhedskonsulenter Erkendelse af, at der ikke længere er en systemisk kvalificeringsramme kommunerne prioriterer uens; men behov for rettidig, professionaliseret og institutionaliseret planlægning Forståelse af, at virksomheder er blevet anderledes (internationaliserede, bredere rekrutteringshorisont, nye personalepolitikker osv.) Holdningspåvirkning af selvtilstrækkelige arbejdsgivere 40

41 Reform 2014 Godt med mindre skræmmeeffekt mere opkvalificering Satsning på varig beskæftigelse i stedet for kortsigtet ændring af forsørgelsesgrundlag Der måles ikke anderledes m.h.t. effekter A-kasse-og jobcentersamarbejde: mere bureaukrati Få opkvalificeret de ansatte i systemet 41

42 Syn på frontmedarbejdere i jobcentre? Nej: afvigere, kreative og kvalificerede individer

43 CARMA-undersøgelse af jobcentre: Vurdering af praksis Der er ikke én praksis Der er ikke én metode Der er ikke én faglighed Ingen rodfæstning af en fælles professionalismeopfattelse på tværs af jobcentre og ansatte Der er behov for at behandle de ledige med lige omtanke og respekt. Individuelt. Mere tillidsfuldt. Mere professionelt Behov for efter- og videreuddannelse af ansatte

44 Uddannelse Hvem er medarbejderne i frontlinjen? Socialrådgiver 40 % Socionom 1 % Socialformidler 7 % Tværfaglig dipl.udd.i beskæftigelse 2 % Andel af medarbejderne Professions BA i off.administration 1 % Kontor uddannelse 18 % Pædagogisk uddannelse 7 % Voksen / erhvervsvejleder 6 % Andet/ingen uddannelse 18 %

45 Kvalificeringselementer Viden Færdigheder Kompetencer 45

46 Ny reform 2014: indhold og styring Ikke kun et nyt, positivt motiverende aktiveringssystem (AMP og socialpolitik) Ikke kun mere professionaliseret system, der også betjener efterspørgselssiden Ikke kun øget satsning på relevant uddannelse Ikke kun en styringsreform MEN: en nyaktiv AMP der også er konjunkturtilpasset 46

47 Økonomisk aktivitet flaskehalsberedskab beskæftigelsessikring VEU / AMU jobrotation kombinerede AM-, uddannelses- og erhvervspolitiske initiativer jobrotation jobskabelse jobskabelse uddannelse socialøkonomiske virksomheder tid Docering af indsatser efter konjunktursituation

48 Principper for organisering Det samlede arbejdsmarkeds funktionsdygtighed globalt perspektiv funktionel funktionelt Bred velfærdsmæssig organisering geografisk Politiske beslutninger lokalt Det regionale/kommunale områdes situation 48

49 Parterne og styring : med i RAR : smidt ud (af-korporativering) : ny RAR-model stadig 94 kommunale jobcentre kontraproduktiv refusionsmodel 49

50 Uddannelse vanskeligt med koordination Beskæftigelsessystemet har neddroslet brug af uddannelse i aktivering (94 jobcentre) skal vendes igen fra 2015 VEU er blevet indrettet efterspørgselsstyret - Skolerne opererer mere som butik end som del af offentlig politik AMU indkapslet i 13 VEU-Centre (som sideaktivitet) 6 vækstfora kører og prioriterer forskelligt 50

51 Det regionale samarbejde Mellem uddannelse, beskæftigelse og erhverv Tværgående Arbejdsmarkedsråd og jobcentre VEU-centre og uddannelsesinstitutioner Arbejdsløshedskasser Kompetenceforsyning Vækst og innovation Vækstforum og Regionsråd Lokal og regional erhvervsserviceenheder 51

52 Styringsforslag til vurdering: De regionale RAR får ikke cash og kompetencer nok Burde oprette 1 centralt og 8 regionale Vækst- og arbejdsmarkedsråd (repræsentation fra arbejdsmarkedets parter, kommuner, uddannelse og erhvervsfora) eget sekretariat (får man heller ikke i reformen) Få aktiviteter, styring og finansiering til at hænge sammen (det gør de ikke i dag kommunekassen nogle gange vigtigere end arbejdsmarkedspolitiske hensyn) 52

53 Planlægning af beskæftigelsesindsatsen lokalt ideel set Løbende beslutningskæder Langsigtet strategiplan Arbejdsmarkedsudviklinger Beskæftigelsesplan Budget (årlig) Scenarier Evaluerin ger Regnskab (årlig)

54 SVÆRMINTELLIGENS : Kollektiv visdom løser handleproblemer Forståelse Koordination Kooperation 54

55 If you can dream it you can do it! (Walt Disney) 55

56 En drøm, du drømmer alene, er kun en drøm. En drøm, vi drømmer sammen, er virkelighed (John Lennon) 56

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Utdanningsforbundet, Agder, 12. november 2013 Tidens snak, tidens begreber Før

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Investering i job og vækst

Investering i job og vækst Et af lønmodtagernes 22 forslag til den kommende regering Investering i job og vækst En ambitiøs national investeringsplan inden for de økonomiske rammer kan sikre job og vækst LO og FTF foreslår Bæredygtig

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Demensdagene, 7.maj 2012 Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Kriseudsigterne 1. Hvad er det for en krise? 2. De økonomiske udsigter

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R E DIGER E T A F PE R KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBE T H PE DE R SE N 03:13

DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R E DIGER E T A F PE R KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBE T H PE DE R SE N 03:13 DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R E DIGER E T A F PE R KONGSHØJ M A DSE N OG L ISBE T H PE DE R SE N 03:13 DRIVKR ÆFTER BAG ARBEJDSMARKEDS - POLITIKKEN R EDIGER ET A F PER KONGSHØJ M A DSE

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere