Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv"

Transkript

1 Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv December (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen A. YouSee Konto og elektronisk kommunikation Bland Selv Taksering A. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering) B. Nultaksering af dataforbrug ved brug af Facebook YouSee til YouSee Fri Tale Tale-pakker sms/mms Data-pakker Datatilkøb YouSee Musik Ekstra SIM-kort til data YouSee Film Gavekode Udland 10 timer ekstra Udland 40 lande ekstra Sms Udland Fri Tale EU Dataroaming pakke Rejsepakke timers tale til Udlandet Rejsepakke Tale og SMS timers tale til udlandet eller 10 timers tale til udlandet Saldokontrol Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte abonnementsformer gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra YouSee, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. TDC A/S, København, CVR

2 2 Det nærmere indhold af ovennævnte abonnementsformer, herunder kundens kombinationsmuligheder med Bland Selv, er beskrevet i produktbladet for den enkelte abonnementsform, som findes på YouSee.dk. Alle de ovennævnte abonnementsformer indebærer bl.a. følgende: Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Adgang til at købe indholdstakserede tjenester via sms mv., jf. pkt. 5.F i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Adgang til at benytte YouSee s mobildatatjenester, jf. pkt. 2 og 6 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester samt pkt. 8 og 9 i disse særskilte tillægsvilkår. Telefonsvarer (voic ) Vis Nummer (se hvem der ringer) Viderestilling (få opkald viderestillet til et andet nummer) Mulighed for at ringe til udlandet Mulighed for at ringe i udlandet (roaming), jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Prisen for at ringe i udlandet (roaming) er inddelt i 5 priszoner, så prisen er den samme i den enkelte zone. Oplysning om de til enhver tid værende priser for den enkelte abonnementsform kan fås ved henvendelse til YouSee. Ved forbrug af YouSee s mobiltjenester (for at foretage opkald, for at sende sms, for at benytte mobildata, mv.) opkræves normalt en abonnementspris for brug af en bestemt mængde tale, sms og mobildata mv. (moduler). Det fremgår af skemaet nedenfor, hvilke moduler, der er inkluderet i den enkelte abonnementsform (angivet med Inkl. ), og hvilke moduler, kunden kan tilvælge mod yderligere betaling (angivet med ). Hvis et felt i skemaet er blankt, kan modulet ikke tilvælges. Medmindre andet fremgår nedenfor, opkræves der ved forbrug ud over det inkluderede forbrug i modulerne forbrugstakster. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser kan fås ved henvendelse til YouSee, jf. i øvrigt pkt. 11 i YouSee's Generelle Vilkår. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra YouSee, hvilken abonnementsform aftalen omfatter, og hvilke moduler kunden eventuelt har tilvalgt. Moduler, som er inkluderet i den valgte abonnementsform er ikke nævnt i ordrebekræftelsen, men fremgår i skemaet nedenfor (angivet med inkl. ). Vilkårene for de enkelte moduler fremgår af de anførte punkter i disse tillægsvilkår.

3 3 Fri tale Lille med Bland Mellem med Stor med Bland Stor+ Europa Basis Small + - 2GB (Udgår for Selv Bland Selv, Selv med Bland Selv nysalg pr. 1. de- (udgår for (udgår for (udgår for (udgår for (Udgår for (Udgår for cember ) nysalg pr. 10. nysalg pr. 10. nysalg pr. 10. nysalg pr. 10. nysalg pr. 25. nysalg pr. 25. juni ) juni ) juni ) juni ) januar 2016) januar 2016) Bland Selv, jf. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. pkt 2 Fri Facebook, jf. Inkl. for kunder Inkl. for kunder Inkl. for kunder Inkl. for kunder pkt. 3.B der har indgået der har indgået der har indgået der har indgået aftale før 1. okto- aftale før 1. okto- aftale før 1. okto- aftale før 1. okto- ber 2014 ber 2014 ber 2014 ber 2014 YouSee til Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. YouSee, jf. pkt. 4 Fri Tale, jf. pkt. 5 Inkl. Muligt via Bland Selv Muligt via Bland Selv Tale pakker, jf. Inkl. mellem Inkl. mellem 2-10 Inkl. mellem 10 Inkl. mellem 10 Inkl. mellem 12-4 Inkl. mellem 12-4 pkt timer pr. må- timer pr. måned. timer pr. måned timer og Fri tale. timer pr. måned timer pr, måned ned. Maks. 3 ti- Dog maks. 5 ti- og Fri Tale. Dog mer til udlandet mer til udlandet maks. 5 timer til udlandet sms/mms, jf. Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms Inkl. fri sms/mms pkt. 7 Data-pakker, pr. Inkl. 2 GB Inkl. 1-5GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB Inkl GB måned, jf. pkt.8 4G, jf. pkt. 8 Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl.

4 4 Fri tale - 2GB Lille med Bland Mellem med Stor med Bland Stor +Europa Basis Small + (udgår for Selv (udgår for Bland Selv Selv med Bland Selv nysalg pr. 1. de- nysalg pr. 10. (udgår for (udgår for (udgår for (Udgår for (Udgår for cember ) juni ) nysalg pr. 10. nysalg pr. 10. nysalg pr. 10. nysalg pr. 25. nysalg pr. 25. juni ) juni ) juni ) januar ) januar ) Datatilkøb (eks- : : : : : : : tra datapakke), jf. 1GB 1 GB 1 GB 1 GB 1GB 1GB 1 GB pkt. 9 3GB 3 GB 3 GB 3GB 3 GB 3 GB 10 GB 10 GB 10 GB 10GB 10 GB 10 GB YouSee Musik, jf. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. pkt. 10 Ekstra SIM-kort til data, jf. pkt. 11, dog inkl. for kunder der har indgået aftale før 1. oktober Inkl. Inkl. YouSee Film Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Gavekode, jf. pkt. 12 Udland 10 timer Lukkes for ekstra, jf. pkt. 13 Lukkes for tilvalg Lukkes for tilvalg Lukkes for tilvalg tilvalg efter 10. efter 10. juni efter 10. juni efter 10. juni juni Udland 40 lande ekstra, jf. pkt. 14 efter 7.december SMS Udland, jf. pkt. 15 efter 6. oktober efter 6. oktober efter 6. oktober efter 6. oktober Fri tale EU, jf. pkt Inkl. 16 Dataroaming Inkl. pakke, jf. pkt 17

5 5 Rejsepakke, jf. pkt timers tale til udlandet, jf. pkt. 19 Rejsepakke Data (tidligere Udlandspakke Data), jf. særskilte vilkår herfor Rejsepakke Tale og sms, jf. pkt. 20 pr. 20. april 2016 pr. 20. april 2016 pr. 20. april 2016 pr. 20. april 2016 pr. 20. april 2016 pr. 20. april 2016 pr. 20. april 2016 Udlandspakke udgår pr. udgår pr. udgår pr. udgår pr. tale og sms, jf. Udgår pr. 10. juni 10. juni 10. juni 10. juni 10. juni særskilte vilkår herfor Mofibo, udgår pr. udgår pr. udgår pr. udgår pr. udgår pr. 10. juni for 10. juni for 10. juni for 10. juni for 10. juni for Jf. særskilte vilkår tilkøb tilkøb tilkøb tilkøb tilkøb herfor 2 timer til udlan- det, jf. pkt timer til ud- landet, jf. pkt. 21 YouSee kan til enhver tid og uden varsel beslutte at lukke ovennævnte moduler for tilvalg, således at det ikke længere er muligt at tilvælge og indgå aftale om det pågældende modul. 1.A. YouSee Konto og elektronisk kommunikation Aftalen om abonnement på YouSee s standard mobilabonnementer omfatter YouSee Konto, jf. punkt 1 og 8 i Abonnementsvilkår for YouSee s standardmobilabonnementer.

6 6 For aftaler om abonnement på YouSee s standard mobilabonnementer med YouSee Konto er det en forudsætning, at kunden indgår aftale med YouSee om elektronisk kommunikation og elektronisk regning via , hvorefter regninger, ordrebekræftelser og meddelelser om aftalen fra YouSee sendes via , jf. pkt. 10 og 12.A i YouSee s Generelle Vilkår. Aftalen om elektronisk kommunikation er en samlet aftale, der både omfatter udsendelse af elektroniske regninger og elektronisk kommunikation. Aftalen kan ikke fraviges. For aftaler om YouSee Konto gælder vilkår om betaling som beskrevet i pkt. 8 og 8.A i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. I øvrigt gælder punkt 10 og 12.A. i YouSee s Generelle Vilkår. 2. Bland Selv En aftale om abonnementsformerne Lille med Bland selv, Mellem med Bland Selv, Stor med Bland Selv Stor +Europa, Basis og Small + giver til enhver tid kunden mulighed for, uden merbetaling og inden for den pågældende abonnementsforms grænser, at sammensætte indholdet af abonnementet. Kunden kan således via YouSee s selvbetjeningsunivers eller YouSee s app skifte til en større Tale-pakke mod samtidigt at skifte til en mindre Data-pakke. Ligeledes gælder omvendt, at kunden kan skifte til en større Data-pakke mod samtidigt at skifte til en mindre Tale-pakke. Registreringen af kundens forbrug vil som følge af tekniske forhold kunne være forsinket, og YouSee tager derfor forbehold for afvigelser mellem oplysninger om kundens registrerede forbrug på YouSee s selvbetjeningsunivers og YouSee s app og kundens faktiske forbrug. 3. Taksering 3.A. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering) Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, jf. pkt. 6, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Kundens forbrug af samtaler ud over de inkluderede timer beregnes og takseres ligeledes pr. påbegyndt minut. Kundens forbrug af samtaler fra Danmark til udlandet beregnes og takseres også pr. påbegyndt minut. Opkald til 118 og til numre, der begynder med 90, beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund. I øvrigt gælder pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester.

7 7 3.B. Nultaksering af dataforbrug ved brug af Facebook For kunder der har indgået aftale om YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder før 1. oktober 2014 vil der ved kundens brug af Facebook fra kundens YouSee abonnement (kundens YouSee SIM-kort) ikke blive opkrævet forbrugsafgift for dataforbruget i Danmark, og dataforbruget medregnes ikke ved opgørelsen af den inkluderede datamængde i kundens datapakke, jf. pkt. 8 (Data-pakker) og pkt. 9 (Datatilkøb). Ovenstående gælder ikke for brug af Facebook, som medfører dataforbrug i udlandet (dataroaming), jf. Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester pkt. 3.B., som der takseres særskilt for. 4. YouSee til YouSee En aftale om YouSee s standardmobilabonnementer omfatter automatisk modulet YouSee til YouSee, hvor kunden har adgang til at foretage opkald til alle kunder med abonnement på YouSee's og YouSee s mobiltjenester (opkald til almindelige YouSee og YouSee mobilnumre) uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Hvis aftalen omfatter YouSee Konto (betalingskonto), jf. pkt. 1 og 8 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester gælder dog en forudsætning om, at der som minimum skal være oprettet ét yderligere abonnement på YouSee s mobiltjeneste i kundens husstand. Hvis denne forudsætning bortfalder, bortfalder modulet YouSee til YouSee ligeledes på tidspunktet for det yderligere abonnements ophør. For kunder med YouSee Konto gælder endvidere, at kunden maksimalt har adgang til at foretage opkald af en times varighed. Varer et enkelt opkald mere end 1 time, takseres forbrug, der ligger ud over den første time, med den i YouSee s prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om YouSee til YouSee og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester Opkald til aflytning af telefonsvarer Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester. Aftale om YouSee til YouSee kan kun indgås af YouSee's privatkunder og må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om YouSee til YouSee må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee's offentlige mobilnet og -tjeneste.

8 8 5. Fri Tale En aftale om abonnementsformen Stor med Bland Selv og Stor + Europa giver via kundens kombinationsmuligheder for abonnementets sammensætning med Bland Selv kunden mulighed for at opnå Fri Tale, hvilket giver kunden adgang til at foretage opkald i Danmark til almindelige danske mobilnumre og fastnetnumre uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Fri Tale kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt EU ) til at foretage opkald inden for EU. YouSee er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EUtillæg) ved kunden forbrug i EU. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Fri Tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald fra Danmark til udenlandske numre, herunder EU-numre. Opkald i udlandet fra EU til udenlandske numre uden for EU. Opkald i udlandet uden for EU (roaming uden for EU. Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) En aftale om Fri Tale må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Fri Tale må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og -tjenester. Hvis mere end 80 % af kundens udgående trafik udgør opkald til et nummer, som ikke er i TDC s mobilnet, kan YouSee uden varsel opsige kundens aftale om Fri Tale. 6. Tale-pakker Hvis aftalen omfatter modulet Tale-pakker, har kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald i Danmark til danske fastnetnumre og mobilnumre i samlet følgende antal inkluderede timer pr. måned, afhængigt af kundens sammensætning af abonnementet: Lille med Bland Selv: 1-5 timer pr. måned Mellem med Bland Selv: 2-10 timer pr. måned Stor med Bland Selv: 10 timer pr. måned op til Fri Tale Stor+ Europa med Bland Selv: 10 timer pr. måned op til Fri Tale Basis: timer pr. måned Small+: timer pr. måned

9 9 Den inkluderede taletid kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt EU ) til at foretage opkald inden for EU. YouSee er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EU-tillæg) ved kundens forbrug i EU. For abonnementsformerne, Lille med Bland Selv, Mellem med Bland Selv, Stor med Bland Selv, Stor+ Europa med Bland Selv har kunden ud af det inkluderede antal timer desuden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald i Danmark til udenlandske fastnetnumre i udvalgte lande og til udenlandske mobilnumre i visse af de udvalgte lande i samlet op til 5 timer pr. måned. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Ved opkrævning af EU-tillæg, beregnes og takseres forbruget pr. påbegyndt sekund dog minimum 30 sekunder pr. påbegyndt kald, jf. Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester, pkt. 3. Uforbrugt tid overføres ikke til efterfølgende måned. Opkald til de telefonnumre, som er omfattet af YouSee til YouSee, jf. pkt. 4, indgår ikke ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid. Forbrug ud over de inkluderede timer takseres med den i YouSee s prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris, og med tillæg af EU-tillægget ved kundens forbrug i EU. Kundens forbrug af samtaler ud over de inkluderede timer beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Kundens forbrug af samtaler fra Danmark til udlandet beregnes og takseres også pr. påbegyndt minut. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Tale-pakker og takseres særskilt: Opkald fra Danmark til udenlandske numre, herunder EU-numre. Opkald i udlandet fra EU til udenlandske numre uden for EU. Opkald i udlandet uden for EU (roaming uden for EU). Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Det fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af modulet Tale-pakker. Kunden kan benytte den inkluderede taletid til at foretage opkald til fastnetnumre i de omfattede lande, og det fremgår af produktbladet, til hvilke af de omfattede lande kunden også kan benytte den inkluderede taletid til at foretage opkald til mobilnumre i det pågældende land.

10 10 7. sms/mms En aftale om abonnementsformerne Lille med Bland selv, Mellem med Bland Selv, Stor med Bland Selv og Stor +Europa med Bland Selv, Basis og Small+ omfatter automatisk fri sms/mms, som giver kunden adgang til ubegrænset forbrug af sms og mms i Danmark uden betaling af forbrugstakst. Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om fri sms og mms og takseres særskilt: Sms/mms fra Danmark til udenlandske numre, herunder EU-numre. Sms/mms i udlandet fra EU til udenlandske numre uden for EU. Sms/mms i udlandet uden for EU (roaming uden for EU), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). Indholdstakserede sms- og mms-beskeder. Sms- og mms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. 8. Data-pakker En aftale om YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder omfatter automatisk modulet Data-pakker, som, afhængigt af kundens sammensætning af abonnementet, giver kunden adgang til at forbruge følgende datamængde på YouSee s mobildatatjenester pr. måned i Danmark uden opkrævning af forbrugstakst: Lille med Bland Selv: 1-5 GB Mellem med Bland Selv: 2-10 GB pr. måned Stor med Bland Selv: 4-12 GB pr. måned Stor+ Europa med Bland Selv: GB pr. måned Basis 6-14 GB pr. måned Small GB pr. måned Ved opgørelsen af kundens forbrug af den inkluderede datamængde, beregnes forbruget af mobildata pr. påbegyndt kilobyte pr. dataopkobling. Den aftalte datamængde kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt EU ). YouSee er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EU-tillæg) ved kunden forbrug af mobildata i EU. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned.

11 11 Kunden har adgang til at benytte YouSee s mobildatatjenester med fuld adgang til 4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. Hastigheden afhænger i øvrigt at afstanden til mast, antallet af samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne, jf. pkt. 2 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Hvis kundens forbrug overskrider den inkluderede datamængde, tildeles kunden mod betaling automatisk 1 GB ekstra data, som kan forbruges af kunden i den pågældende måned. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Prisen for den ekstra data fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk. Forbruger kunden herefter yderligere data ud over den ekstra tildelte mængde data, tildeles kunden mod betaling automatisk yderligere 1 GB ekstra data, hver gang den ekstra tildelte data er opbrugt, som kan forbruges af kunden i den pågældende måned, jf. ovenfor. Kunden har mulighed for at selv at tilvælge Dataloft, hvilket medfører, at hvis kundens forbrug af mobildata i Danmark overskrider den inkluderede data i kundens abonnement, nedsættes hastigheden på kundens forbindelse ved brug af mobildata i Danmark til 64 kbit/s. Har kunden tilvalgt Dataloft, vil kunden ikke automatisk blive tildelt ekstra data, jf. ovenfor, ligesom kundens forbrug i Danmark ikke vil blive forbrugstakseret, hvis kundens forbrug overskrider den inkluderede datamængde i kundens abonnement. Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om Data-pakker og takseres særskilt: Forbrug i udlandet uden for EU (roaming uden for EU), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. 9. Datatilkøb Kunden kan mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned tilkøbe ekstra data, som giver kunden adgang til at forbruge en tillægsdatapakke i Danmark pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Kunden kan tilkøbe følgende moduler: DATA 1 GB DATA 3 GB DATA 10 GB

12 12 Det fremgår af skemaet ovenfor, hvilke Datatilkøbsmoduler, kunden kan tilkøbe til den valgte abonnementsform. Forbruget af tillægsdatapakken påbegyndes, når kunden har brugt den datapakke, der automatisk er inkluderet i abonnementet, jf. pkt. 8. Vilkårene for Data-pakker i pkt. 8 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for tillægs-datapakken. 10. YouSee Musik Det fremgår af skemaet ovenfor, om kundens valgte abonnement giver adgang til YouSee Musik, som giver kunden mulighed for, via YouSee Musikapplikationen, at streame musik via smartphones og tablets. Betingelserne for kundens anvendelse af YouSee Musik er beskrevet i pkt. 5.G. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. 11. Ekstra SIM-kort til data Det fremgår af skemaet ovenfor, om kundens valgte abonnementsform giver adgang til et ekstra SIM-kort, som kan anvendes til datadeling. Selvom modulet Ekstra SIM-kort til data er inkluderet i kundens valgte abonnementsform, skal kunden aktivt tilvælge modulet, for at få leveret og for at kunne anvende det ekstra SIM-kort til data. Et ekstra SIM-kort til data giver kunden adgang til at forbruge den aftalte datamængde, jf. pkt. 8 og 9, i Danmark på det ekstra SIM-kort med eget mobiltelefonnummer. Det ekstra SIM-kort udleveres til kunden i tilknytning til kundens mobilabonnement hos YouSee, jf. pkt. 1, til brug for datadeling. Herefter kan kunden bruge op til den aftalte datamængde, fordelt på kundens SIMkort til mobilabonnementet og det ekstra SIM-kort. Det ekstra SIM-kort kan kun anvendes til dataforbrug, sms og mms og det ekstra SIM-kort er spærret for tale. Hvis kundens mobilabonnement er spærret for forbrug i udlandet (roaming), er de(t) ekstra SIM-kort tilsvarende spærret. Kunden kan ved henvendelse til YouSee ophæve spærringen. Forbrug i udlandet (roaming) takseres særskilt, jf. pkt. 3 og 6 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. 12. YouSee Film Gavekode Det fremgår af skemaet ovenfor, om kundens valgte abonnement indeholder modulet YouSee Film Gavekode.

13 13 Hvis dette er tilfældet, kan kunden vælge hver måned at modtage et værdibevis, som giver kunden adgang til at se én film via internettet på YouSee Tv & Film. Ved kundens benyttelse af YouSee Tv & Film via PC, Mac og mobile enheder skal kunden minimum have en hastighed på 2 Mbit/s på sin internetforbindelse for at få en tilfredsstillende oplevelse af YouSee Tv & Film. Se hvilke versioner og øvrige informationer omkring platforme på yousee.dk. Kunden må af rettighedsmæssige årsager ikke benytte YouSee Tv& Film uden for Danmarks grænser (inkl. Færøerne og Grønland). Kunden må ikke videredistribuere indholdet på YouSee Tv & Film til andre end kundens husstand, ligesom YouSee Tv & Film ikke må stilles til rådighed for andre end kunden eller dennes husstand. Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold. YouSee opbevarer oplysninger om, hvilke film og serier kunden aftager, med henblik på at sikre, at kundens Film-Gavekoder ikke misbruges. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af YouSee til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. YouSee er berettiget til afbryde kundens adgang til at benytte YouSee Tv & Film i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: Kunden videredistribuerer indholdet på YouSee Tv & Film til tredjemand Kunden foretager offentlig visning, eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film/serier uden særlig aftale med YouSee herom Kunden anvender produktet i strid med denne aftale 13. Udland 10 timer ekstra Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet Udland 10 timer. Modulet Udland 10 timer ekstra giver kunden adgang til at foretage opkald i Danmark til udenlandske fastnetnumre i udvalgte lande og til udenlandske mobilnumre i visse af de udvalgte lande i samlet op til 10 timer pr. måned, uden at gøre brug af den inkluderede taletid i kundens Tale-pakke, jf. pkt. 6, og uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift). Modulet Udland 10 timer gælder således i tillæg til kundens adgang til at foretage opkald i Danmark til udenlandske fastnetnumre og mobilnumre som beskrevet i pkt. 6.

14 14 Vilkårene for Tale-pakker i pkt. 6 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for modulet Udland 10 timer ekstra. Det er ikke muligt at indgå aftale om modulet 10 timer ekstra efter den 10. juni. 14. Udland 40 lande ekstra Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet Udland 40 lande ekstra, som giver kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at ringe til yderligere udvalgte lande i op til 5 timer ved at gøre brug af den inkluderede taletid i kundens Tale-pakke, jf. pkt. 6. Hvis kunden har tilkøbt modulet Udland 10 timer, har kunden i tillæg hertil adgang til at ringe til de udvalgte lande i op til yderligere10 timer uden betaling af forbrugstakst, jf. pkt. 13. Har kunden tilkøbt modulet 3 timers tale til Udlandet har kunden mulighed for at ringe til de udvalgte lande i op til yderligere 3 timer uden betaling af forbrugstakst. Jf. pkt. 19. Det fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om Udland 40 lande ekstra. Det fremgår ligeledes af produktbladet, til hvilke af de omfattede lande kunden også kan foretage opkald til mobilnumre i det pågældende land. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Uforbrugt tale overføres ikke til den efterfølgende måned. Det er ikke muligt at indgå aftale om modulet Udland 40 lande ekstra efter den 7. december. 15. Sms Udland Kunden kan mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned tilkøbe modulet Sms Udland, som giver kunden adgang til at sende sms til og fra udlandet til en reduceret pris pr. måned, som fremgår af produktbladet, der findes på YouSee.dk. Modulet Sms Udland omfatter alle lande. Det er ikke muligt, at tilvælge modulet Sms Udland efter den 6. oktober Fri Tale EU En aftale om abonnementsformen Stor +Europa Bland Selv giver via kundens kombinationsmuligheder for abonnementets sammensætning med Bland Selv

15 15 kunden mulighed for at opnå Fri Tale EU, hvilket giver kunden adgang til at foretage opkald til og fra lande i EU samt visse andre lande til almindelige mobilnumre og fastnetnumre uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Det fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om Fri Tale EU. Det fremgår ligeledes af produktbladet, til hvilke af de omfattede lande kunden også kan foretage opkald til mobilnumre i det pågældende land. Efter 50 timers samlet taletid i de omfattede lande pr. måned (opkald og tilkald) kan YouSee uden yderligere varsel spærre kundens adgang til roaming, jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Fri Tale EU og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald fra Danmark til udenlandske numre, herunder EU-numre. Opkald i udlandet fra EU til udenlandske numre uden for EU. Opkald i udlandet uden for EU (roaming uden for EU). Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) En aftale om Fri Tale EU må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Fri Tale EU må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og -tjenester. 17. Dataroaming pakke En aftale om abonnementsformen Stor +Europa Bland Selv giver kunden mulighed, at bruge en dataroamingpakke pr. måned uden yderligere betaling. Vilkårene for den inkluderede dataroamingpakke fremgår af Tillægsvilkår for Udlandspakke data. 18. Rejsepakke Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden har inkluderet Rejsepakke i sit abonnement eller om kunden mod betaling af en yderligere abonnementsafgift kan tilkøbe modulet Rejsepakke. Rejsepakke tillader at kunden hver måned kan benytte den i pakken inkluderede mængde tale, sms, mms, samt 100 MB data mængde i udlandet inden for EU samt Schweiz, Norge, Island, San Marino og Liechtenstein.

16 16 Rejsepakke kan bruges til modtagelse og foretagelse af tale, sms og mms inden for ovennævnte lande. Når de 100 MB er brugt op, lukkes kunden for yderligere forbrug i udlandet. Kunden har mulighed for aktivt at tilvælge yderligere forbrug af dataroaming. Forbrug ud over den inkluderede datapakke takseres til de til enhver tid gældende takster for dataforbrug i udlandet, jf. pkt. 6.A.b. i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Forbrug ud over den inkluderede tale, sms og mms takseres til de enhver tid gældende takster for tale, sms og mms i udlandet, jf. pkt. 3.B i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Det fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om Rejsepakke. Har kunden via Bland Selv blandet Fri Tale, vil YouSee efter 50 timers samlet taletid i de omfattede lande pr. måned (opkald og modtagelse af kald) uden yderligere varsel kunne spærre kundens adgang til roaming i de omfattende lande, jf. pkt. 6.C. i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Rejsepakke og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald fra Danmark til udenlandske numre, herunder EU-numre. Opkald i udlandet fra EU til udenlandske numre uden for EU. Opkald i udlandet uden for EU (roaming uden for EU). Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) En aftale om Rejsepakke må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Rejsepakke må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee s offentlige mobilnet og -tjenester. Uforbrugt tale og data overføres ikke til efterfølgende måned. Det er pr. 20. april 2016 ikke muligt at indgå aftale om modulet Rejsepakke timers tale til Udlandet Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet 3 timers tale til Udlandet, som giver kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at ringe 3 timer til 70 udvalgte lande.

17 17 Det fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om 3 timers tale til udlandet. Forbrug ud over den inkluderede tale takseres til de enhver tid gældende takster for tale til udlandet jf. pkt. 3.A i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om 3 timers tale til Udlandet og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester i de berørte lande Opkald foretaget i udlandet til de omfattede lande (roaming), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Opkald til lande der ikke er omfattet af modulet 3 timers tale til Udlandet Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Ubrugt tale overføres ikke til efterfølgende måned. Det er ikke muligt at indgå aftale om modulet 3 timers tale til Udlandet efter den 7. december. 20. Rejsepakke Tale og SMS Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift, kan tilvælge modulet Rejsepakke tale og sms, som giver kunden adgang til at ringe fra EU, samt Norge, Island, San Marino og Liechtenstein i 2 timer, samt sende 100 sms i EU, Norge, Island, San Marino og Liechtenstein. Rejsepakke- Tale og SMS, bliver liggende på kundens abonnement til kunden aktivt afmelder dette. Rejsepakke- Tale og SMS aktiveres kun i forbindelse med at YouSee registrerer, at kunden roamer og derved tager pakken i brug og først da opkræves abonnementsafgiften for den pågældende måned. Hvis kunden ikke benytter pakken i udlandet den efterfølgende måned, vil kunden ikke blive opkrævet en abonnementsafgift. Rejsepakken gælder ved foretagelse af tale og sms til almindelige danske mobil og fastnetnumre og modtagelse af opkald mens kunden er i udlandet. Rejsepakke Tale og SMS skal bruges indenfor 30 dage efter at rejsepakken er taget i brug. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Rejsepakke - Tale og SMS og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester) Opkald til og modtaget i lande der ikke er omfattet af Rejsepakke

18 18 Forbrug ud over de 2 timers tale og de 100 sms takseres til de enhver tid gældende takster for tale og sms i udlandet, jf. pkt. 3.B i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Ubrugt tale og sms overføres ikke til den efterfølgende måned. Det er ikke muligt at indgå aftale om modulet YouSee EU efter den 20. april timers tale til udlandet eller 10 timers tale til udlandet Det fremgår af skemaet ovenfor, om kunden, mod betaling af en yderligere abonnementsafgift pr. måned, kan tilvælge modulet 2 timers tale til udlandet eller modulet 10 timers tale til udlandet, som giver kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at ringe i enten 2 timer eller 10 timer til udvalgte lande. Det fremgår af produktbladet, som findes på YouSee.dk, hvilke specifikke lande, der er omfattet af aftalen om 2 timers eller 10 timers tale til udlandet. Forbrug ud over den inkluderede tale takseres til de til enhver tid gældende takster for tale til udlandet jf. pkt. 3.A i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om 2 timers eller 10 timers tale til udlandet og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester i de berørte lande Opkald foretaget i udlandet til de omfattede lande (roaming), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Opkald til lande, der ikke er omfattet af modulet 2 eller 10 timers tale til Udlandet Det er ikke muligt at tilvælge 2 timers eller 10 timers tale til udlandet på samme tid. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Ubrugt tale overføres ikke til efterfølgende måned. 22. Saldokontrol Hvis kunden har oprettet Saldokontrol, så abonnementet spærres, når det aftalte forbrugsloft er nået, vil spærringen omfatte enhver form for forbrug, herunder forbrug som ikke takseres.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1.

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB. 1. Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (Lukket for nysalg): Mobil 3 Timer Basis Fri Tale + 10 GB Mobil Fri Tale + 10 GB November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd (med YouSee Konto) Tillægsvilkår for Bredbånd (med Konto) Bredbånd Bredbånd 8 GB Bredbånd 40 GB Bredbånd 200 GB Oktober 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Konto og elektronisk kommunikation...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Basis 8 Timer & 2 GB Fri Tale & 3 GB Fri Tale & 8 GB Fri Tale & 40 GB November 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for. 1. Tillægsaftalen. Maj 2016 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 2 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 10 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 20 GB med 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 100 GB med 4G (lukket

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Basis 6 Timer + 1 GB Fri Tale + 2 GB Fri Tale + 8 GB Fri Tale + 30 GB Juni 2015 (senest revideret juni 2016)

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Tillægsvilkår for YouSee Mobilt YouSee Mobilt udbydes i følgende abonnementsformer: Mobilt 2 GB med Mobilt 10 GB med YouSee Mobilt 20 GB med YouSee Mobilt 100 GB med YouSee Mobilt 500 GB med Juni 2016

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016)

Tillægsvilkår for: 1. Tillægsaftalen. November 2015 (revideret juni 2016) Tillægsvilkår for: Mobilt Bredbånd 1 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 5 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 15 GB + 4G (lukket for nysalg) Mobilt Bredbånd 50 GB + 4G (lukket for nysalg)

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for : Minut 1GB 3GB 5GB 15GB 20GB 30GB 30GB Std Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 3 3. Minuttaksering af samtaler... 5 4. Datataksering...

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Corporate Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv Mobil Corporate gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline. November 2016 Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Offline November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 4 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost 5 3. Mobildata hastighed 5 4. Inkluderet Data 5

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg)

Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Tillægsvilkår for Mobil 1 Time + 1 GB (lukket for salg) Februar 2016 (senest revideret august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3.

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Juni 2016

1. Tillægsaftalen. Juni 2016 Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix TDC Erhverv MobilPakker: TDC Erhverv MobilPakke Forbrugsafregnet TDC Erhverv MobilPakke Basis TDC Erhverv MobilPakke Medium TDC Erhverv MobilPakke Ekstra TDC Erhverv

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC s talepakker i Norden og EU (tidligere TDC Europa Produkter og TDC Norden Produkter): TDC Norden tale og fri sms TDC Europa tale og fri sms Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Erhverv One Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Brugertyper, fælles virksomhedspulje og tilvalg... 2 1.B. Særligt om Mobil Basis Bruger (anvendelsesmuligheder)...

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus

Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Tillægsvilkår for YouSee Fri Tale Plus Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Mobildata hastighed... 2 3. Taksering af samtaler (minuttaksering)... 2 4. Fællesregning... 2 5. Fri Tale...

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Scale MobilMix TDC Scale MobilPakker: TDC Scale MobilPakke Basis TDC Scale MobilPakke Medium TDC Scale MobilPakke Ekstra TDC Scale MobilPakke Ekstra Udland Maj 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil 1. Abonnementsaftalen 4 1.A. Dækningsområde og mobildatahastigheder

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Juli 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester. Juli 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juli 2015 Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Du kan fortryde din bestilling i 14 dage, og det kan du gøre på flere måder: Gå ind på yousee.dk/fortryd og udfyld

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Tv og Mobil (lukket for salg) YouSee Tv Lille og Mobil YouSee Tv Basis og Mobil YouSee Tv Viasat Mellem og Mobil YouSee Tv Viasat Stor og Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester

Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Indholdsfortegnelse... 1 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester... 1 1. Abonnementsaftalen... 3 1.A. Dækningsområde og

Læs mere

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd

TDC Erhverv One. Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd TDC Erhverv One TDC Erhverv One Vilkår for TDC Erhverv One og TDC Business Bredbånd Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for TDC Erhverv One...5 Tillægsvilkår for TDC Business Bredbånd (TDC BizBase,

Læs mere

December Tillægsaftalen

December Tillægsaftalen Tillægsvilkår for TDC Scale produkter: TDC Scale TDC Omstillingspakker TDC Scale Mobil TDC Scale Mobilpakker: TDC Scale MobilMix TDC Scale MobilPakke Basis TDC Scale MobilPakke Medium TDC Scale MobilPakke

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil

Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil Vilkår for TDC HomeTrio Fiber og Mobil Oktober 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Indhold På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC HomeTrio Fiber med

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC SamleFordele

Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Februar 2015 2 Indhold Tillægsvilkår for TDC SamleFordele... 4 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage... 6 Tillægsvilkår for 3 Timers ekstra

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for HBO Nordic

Tillægsvilkår for HBO Nordic Tillægsvilkår for HBO Nordic Juli 2015 Indhold Tillægsaftalen... 3 Brug af HBO Nordic.... 3 Personoplysninger.... 3 Forbud mod offentlig visning og videredistribution.... 3 Ophavsret og misligholdelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014 ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER Maj 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

TDC Erhvervsabonnementer mobil. Prisliste

TDC Erhvervsabonnementer mobil. Prisliste TDC Erhvervsabonnementer mobil Prisliste Maj 2016 De anførte priser er TDC s nuværende priser gældende pr. 1. maj 2016 for erhvervsabonnementer på TDC s 4G-, 3G-, Turbo 3G- og GSM-tjeneste. TDC kan fra

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Betingelser for IPA-aftalen pr. 21. april 2016

Betingelser for IPA-aftalen pr. 21. april 2016 Betingelser for IPA-aftalen pr. 21. april 2016 1 IPA-aftalen, Mobiz Flatrate 300 Disse betingelser gælder for abonnementstyperne Mobiz Flatrate og er et tillæg til de generelle betingelser for Telia Danmarks

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2016

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A. Forbrug

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

2. Abonnementsformer og hastighed

2. Abonnementsformer og hastighed [Skriv her] Tillægsvilkår for HomeDuo med bredbåndstelefoni, : HomeDuo med fastnet, HomeDuo Basic med fastnet, HomeDuo Mini med fastnet, Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om HomeDuo med bredbåndstelefoni,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 2. Brug af TELMORE Play...3 3. Betaling...4 4. Personoplysninger...4 5. Forbud mod

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Flex-pakker 3 Tillægsabonnementer til EU Flex. 4 FRI Pakke 6 Tillægsabonnementer til FRI pakke... 7 Mobil Connect. 9 Tillægspakker

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf

Uni-tel Gydevang Allerød Tlf Mobil Priser 1 Mobil priser Alle priser er danske kroner eksklusiv moms Indhold EU Flex-pakker 3 Tillægsabonnementer til EU Flex. 4 FRI Pakke 6 Tillægsabonnementer til FRI pakke... 7 Mobil Connect. 9 Tillægspakker

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

Hovedabonnement m. binding 159,20 79,20 159,20 159,20 159,20 159,20 79,20. Hovedabonnement u. binding - - 559,20 559,20 - - 559,20

Hovedabonnement m. binding 159,20 79,20 159,20 159,20 159,20 159,20 79,20. Hovedabonnement u. binding - - 559,20 559,20 - - 559,20 Priser Grundpriser MBB Dag MBB 299 MBB 239 MBB159 MBB 129 MBB 79 MBB 40 Oprettelse Hovedabonnement m. binding 159,20 79,20 159,20 159,20 159,20 159,20 79,20 Hovedabonnement u. binding - - 559,20 559,20

Læs mere