SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD"

Transkript

1 SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010

2 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL SKETCHES KØKKEN KJØKKEN KÖK KITCHEN BAD BAD BAD BATH 2

3 INDEN DU STARTER / FØR DU STARTER / INNAN DU SÄTTER IGÅNG / BEFORE YOU BEGIN Gennemlæs denne vejledning omhyggeligt inden du påbegynder monteringen. Kontroller at pladedele og skruer er leveret, svarende til beskrivelsen i vejledningen. Les igjennom denne veiledning før du starter monteringen. Kontroller at platedeler og skruer er levert i henhold til beskrivelsen i veiledningen. Läs igenom denna vägledning noggrant innan du börjar med monteringen. Kontrollera att alla stomdelar och skruvar är levererade, enligt beskrivningen i vägledningen. Read the instructions carefully before you begin the assembly. Check that all panels, hinges, screws, etc. have been delivered corresponding to the description within the instructions. INDHOLD INDHOLD INDHOLD INDEX MÅLSKITSER... 2 MÅLSKISSER / MÅTTRITNINGAR / DIMENSIONAL SKETCHES OVERSIGT... 4 OVERSIK / ÖVERSIKT / OVERVIEW NYTTIGT VÆRKTØJ... 5 NYTTIG VERKTØY / BRA VERKTYG / USEFUL TOOLS SKRUER, HÆNGSLER M.M SKRUER, HENGSLER M.M. / SKRUVAR, GÅNGJÄRN M.M. / TEMPLATE FOR DRILLING SCREWS, HINGES, ETC. SAMLING AF SOKKEL OG SOKKELSKUFE MONTERING AV SOKKEL OG SOKKELSKUFFE / MONTERING AV SOCKELL OCH SOCKELLÅDOR / ASSEMBLY OF PLINTH - ASSEMBLY OF PLINTH DRAWER TRANSPORT OG MONTAGEVEJLEDNING FOR BORDPLADE TRANSPORT OG MONTERINGSVEILEDNING AV BENKEPLATE TRANSPORT OCH MONTERINGSANVISNING AV BÄNKSKIVOR TRANSPORT OF WORKTOPS - MOUNTING INSTRUCTIONS MONTERING AF BORDPLADER MONTERING AV BENKEPLATER / MONTERING AV BÄNKSKIVOR / MOUNTING OF WORKTOPS MONTERING AF INDFARVEDE SKABSSIDER OG FRISIDER MONTERING AV INNFARGET SKROG SIDER OG FRISIDER / MONTERING AV FÄRGADE STOMSIDOR OCH FRISIDOR MOUNTING OF STAINED CABINET SIDES AND END PANELS SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN / MONTERING AV DELAR FÖR KÖK / ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS SAMLING AF ELEMENTER TIL GARDEROBE MONTERING AV ELEMENTER TIL GARDEROBE / MONTERING AV DELAR FÖR GARDEROBER ASSEMBLY OF WARDROBE UNITS SAMLING AF ELEMENTER TIL BAD MONTERING AV ELEMENTER TIL BAD / MONTERING AV DELAR FÖR BADRUM / ASSEMBLY OF BATH UNITS MONTERING OG JUSTERING AF BEN TIL BAD MONTERING OG JUSTERING AV BEIN TIL BAD / MONTERING OCH JUSTERING AV BEN FÖR BADRUM MOUNTING AND ADJUSTMENT OF FEETS FOR BATH RENGØRINGS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG MONTERINGSVEJLEDNING RENGJØRINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG MONTERINGSVEILEDNING RENGÖRINGS-, UNDERHÅLLS- OCH MONTERINGSANVISNING CLEANING, MAINTENANCE AND MOUNTING INSTRUCTIONS 3

4 OVERSIGT OVERSIKT ÖVERSIKT OVERVIEW x-mål efter ønske x-mål etter ønske x-mått efter eget önskemål X-measurements as desired 4

5 NYTTIGT VÆRKTØJ NYTTIG VERKTØY BRA VERKTYG USEFUL TOOLS BORESKABELON BORESKABELON BORRMALL TEMPLATE FOR DRILLING SKRUER - HÆNGSLER M.M SKRUER - HENGSLER M.M. SKRUVAR - GÅNGGJÄRN M.M. SCREWS, HINGES, ETC. 5

6 SAMLING AF SOKKEL MONTERING AV SOKKEL MONTERING AV SOCKELL ASSEMBLY OF PLINTH KS mm UD mm UD mm U33 SOKKEL UDEN JUSTERBARE BEN SOKKEL UTEN JUSTERBARE BEIN SOCKEL UTAN JUSTERBARA BEN PLINTH WITHOUT ADJUSTABLE FEET Vinkler skal bestilles separat Vinkler skal bestilles separat Vinkeljärn ska beställes separat Angle brackets must be ordered separately US30- JUSTERBARE SOKKELBEN TIL KØKKEN JUSTERBARE SOKKELBEIN TIL KJØKKEN JUSTERBARA SOCKELBEN FÖR KÖK AJUSTETABLE FEET FOR KITCHEN EKSTRA TILBEHØR EKSTRAUTSTYR EXTRA TILLBEHÖR EXTRA 6

7 SAMLING AF SOKKELSKUFFE (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 17) MONTERING AV SOKKELSKUFF (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE17) MONTERING AV SOCKELLÅDOR (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 17) ASSEMBLY OF PLINTH DRAWER (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 17) 7

8 TRANSPORT - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN TRANSPORT - LESES STRAKS VED MOTTAK TRANSPORT - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN TRANSPORT OF WORKTOPS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT Transport af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Transport av benkeplaten skal alltid foregå med platen oppreist på langkanten. Transport av bänkskivan ska alltid ske med bänkskivan upprest på långsidan. Transportation of the worktop must always happen with the top in a lengthwise and upright position. Pladen må aldrig transporteres liggende. Platen må aldri transporteres liggende. Bänkskivan får aldrig transporteras liggande. The worktop must never be transported lying down. Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som håndtag. Et eventuelt utskjæringshull eller en gjennomboring må under ingen omstendigheter brukes som håndtak. Ett eventuellt urskärningshål eller ett borrat hål får under inga omständigheter användas som bärhandtag. Any cut-out or bore must under no circumstances be used as handle. Se venligst efter om emballagen viser tegn på skader. Såfremt der er tegn på slag/fragtskader, skal der gøres anmærkning på fragtbrev. Er der i øvrigt grund til at reklamere over bordpladerne, skal dette ske senest 5 dage efter modtagelsen, og inden monteringen påbegyndes. Monterede bordplader betragtes som godkendte, og synlige slag, ridser og lignende henføres til montageskader. Pladen er støbt specielt til dig - der vil derfor forekomme mindre forskelle i forhold til farveprøven. Det er ikke en fejl, men en charme der gør netop din bordplade unik. Da der er tale om individuelt håndarbejde er der en måltolerence på +/- 2 mm på længde, bredde og bordpladetykkelse. Se vennligst etter om emballasjen viser tegn på skader. Dersom det er tegn på slag-/transportskader, skal det anmerkes på fraktbrevet. Er det for øvrig årsak til å reklamere over benkeplatene, skal dette skje senest 5 dager etter mottak og innen monteringen starter. Monterte benkeplater betraktes som godkjente, og synlige slag, riper og lignende betraktes som montasjeskader. Platen er støpt spesielt til deg - det vil derfor forekomme mindre forskjeller i forhold til fargeprøven. Det er ikke en feil, men et sjarmerende trekk som gjør akkurat din benkeplate unik. Siden det er snakk om individuelt hååndarbeid, er det en måltoleranse på +/- 2 mm på lengde, bredde og benkeplatetykkelse. Kontrollera om emballaget visar tecken på skador. Om det fi nns tecken på slag/transportskador ska anmärkning göras om detta på fraktsedeln vid mottagandet. Om det fi nns andra anledningar att reklamera bänkskivan ska detta ske inom 5 dagar efter mottagandet och innan monteringen påbörjas. Monterade bänkskivor anses som godkända och synliga slag, repor och liknande hänförs till monteringsskador. Bänkskivan är gjuten speciellt för dig - därför kommer det att fi nnas en mindre nyansskillnad i förhållande till färgprovet. Detta är inte ett fel utan en charm som gör just din bänkskiva unik. Eftersom det handlar om individuellt handarbete fi nns det en måttolerans på +/- 2 mm på längd, bredd och bänkskivans tjocklek. Please check to see if the wrapping shows any indications of damage. If there are indications of impact or damage during transportation a note must be made on the consignment note. Are there any other reasons to complain about the worktops this must take place not later than 5 days after receipt, and before the mounting is begun. Mounted worktops are considered to be approved and visible impacts, scratches and the like are attributed to damage during mounting. The worktop is custom-made especially for you. Therefore minor differences will appear compared to the colour sample. This is not a defect but a charm which makes your particular worktop unique. As it is individual handwork there is a dimensional tolerance of +/- 2 mm in length, width and depth of the worktop. 8

9 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 1. Før montering skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke fi nér eller lignende materiale. 1. Før montering skal du ved hjelp av vater kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er oppsatt vannrett og i vinkel på hverandre. Er det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe sammen. Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke fi ner eller lignende materiale. 1. Före montering ska man med hjälp av ett vattenpass kontrollera att de monterade köksstommarna är vågrätt monterade och i vinkel med varann. Om det förekommer mindre nivåskillnader kan det vara svårt att få en sammansättning att passa. Detta kan avhjälpas med en passande tunn bit faner eller liknande material. 1. Before mounting the worktop you must by means of a spirit level check that all the installed kitchen units are level and at right angles to each other. If minor differences in level occur it can be diffi cult to make a joint fi t. This can be rectifi ed by an appropriate piece of thin veneer or the like. 2. Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, medmindre andet er bestilt. 2. Benkeplatesettet legges løst opp på kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Passer benkeplaten ikke, så kontakt straks forhandleren din. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt. 2. Bänkskivan läggs löst uppe på köksstommen för att kontrollera att mått och vinklar stämmer. Därefter tas bänkskivan bort från köksstommen igen. Om bänkskivan inte passar ska du omedelbart kontakta din återförsäljare. Observera: Samtliga vinklar är tillverkade utifrån 90 grader om inte annat beställts. 2. The set of worktops is laid loosely on top of the kitchen units to check if measurements and angles fi t. Subsequently, the worktops are removed from the kitchen units again. If the worktops do not fi t please immediately contact your retailer. Note: All angles are 90 degrees unless else has been ordered. 3. Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpladesamlinger med spændebeslag kan foretages inde fra skabet. Såfremt der, fra køkkenfabrikken, ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm (se punkt 10). 3. Hvis der er topp i skapene, skal det skjæres hull i toppen slik at eventuelle benkeplateskjøter med spennbeslag kan spennes sammen inne fra skapet. Dersom det ikke fra kjøkkenfabrikken er forboret til skruehull, bores skruehull for hver 60 cm (se punkt 10). 3. Om skåpsstommen har inbyggd överdel ska ett hål skäras i denna överdel så att eventuella skavar i bänkskivan kan sättas ihop inifrån skåpsstommen. Om det från köksfabrikanten inte är förborrat skruvhål ska skruvhål borras var 60 cm (se punkt 10). 3. If the cabinets are with top you must cut a hole in the top of the cabinets to be able to tighten any worktop joints with clamps from inside the cabinet. If the cabinets do not already have pre-drilled screw holes the screw holes are drilled every 60 cm (see point 9). 4. Bordpladen lægges op på elementerne for endelig fastgørelse (se punkt 5 og 6). Hvis pordpladen er leveret med monteret bagkant, skal forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtig murværk skal hele bagkantens bagside forsegles. 4. Benkeplaten legges opp på elementene for endelig montering (se punkt 5 og 6. Hvis benkeplaten er levert med montert bakkant, skal forseglingsmaterialet påføre mellom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal hele bakkantens bakside forsegles. 4. Bänkskivan läggs upp på köksstommen för slutlig fastsättning (se punkt 5 och 6). Om bänkskivan är levererad med monterat bakstycke ska tätningsmaterial appliceras mellan bakstycke och vägg. Om väggen ä fuktigt murverk ska hela bakstycket appliceras med tätningsmaterial. 4. The worktop is laid on top of the units for the fi nal mounting (see point 5 and 6). If the worktop is delivered with mounted upstand, the sealing material is applied between the upstand and the wall. In case of damp brickwork the entire back of the upstand must be sealed. 5. De løse federe monteres i notgangen ved samlingen, uden at pladerne skubbes helt sammen (se side 12). 5. De løse fjærene monteres i noten ved skjøting, uten at platene skyves helt sammen (se side 12). 5. De lösa fjädrarna monteras i spåret vid skarven, utan att föra ihop bänkskivorna helt (se sidan 12). 5. The loose worktop bolts are mounted in the notches by the joint without the worktops being completely joined (see page 12). 9

10 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 6. Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade nærmest laminatoverfl aden. Bemærk: Anvisning i punkt 7 skal følges meget nøje. Der ydes ikke garanti i forbindelse med vandindtrængning af samlingerne. 6. Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende tynnfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles deretter ned i skjøten slik at man oppnår forsegling av den ubehandlede sponplaten. Forseglingen er spesielt viktig på den øverste delen av den ubehandlede sponplaten nærmest laminatoverfl aten. Merk: Anvisning i punkt 7 skal følges svært nøye. Det gis ikke garanti i forbindelse med vanninntrengning i skjøtene. 6. Tätningsmaterialet, som ska vara den medlevererade smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls ner i skarven så att den råa spånskivan förseglas. Förseglingen är speciellt viktig på den övre delen av den råa spånskivan närmast laminatytan. Observera: Anvisningen i punkt 7 ska följas mycket noggrant. Vi lämnar ingen garanti beträffande vatteninträngning i skarvarna. 6. The sealing material, which must be the enclosed joint fi ller (not silicone or wood glue), is now fi lled into the joint so that you obtain a sealing of the rough chipboard. The sealing is especially important towards the upper part of the rough chipboard near the laminate surface. Note: The instructions in point 7 must be followed very carefully. No guarantee is granted in connection with water penetrating into the joints. 7. Ved sammenspænding vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud. Kontroller løbende under sammenspænding, at de to emner er i niveau (se punkt 6). 7. Ved sammenspenning vil det overskytende forseglingsmaterialet ved korrekt skjøt trenge opp på oversiden. Kontroller løpende at de to emner er i nivå(se punkt 6). 7. Vid hopdragningen kommer överskjutande tätningsmedel, om skarven är korrekt, att tryckas ut uppåt. Kontrollera skarven kontinuerligt under sammansättningen, att de två ämnar är i nivå (se punkt 6). 7. If the worktops are correctly joined the extra sealing material will be pressed out at the top when tightening the worktop bolts (see point 6). During the tightening, continuously check that the two units are level (see point 1) Efter ca. 5 minutter fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op. Eventulle rester af forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand. 8. Etter ca. 5 minutter fjernes det overskytende forseglingsmaterialet med et stykke papp. Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot montøren, slik at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for opp. Eventuelle rester av forseglingsmaterialet kan fjernes med såpevann. 8. Efter ca. 5 minuter ska överskjutande tätningsmaterial tas bort med ett stycke papp. Alltid från bakkant mot framkant. Pappstycket ska alltid dras mot monterande person så att tätningsmaterialet trycks ner i stället för upp. Eventuella rester av tätningsmaterial kan tas bort med tvållösning. 8. After about 5 minutes the extra sealing material is removed with a piece of cardboard always from the back edge and towards the front edge. The cardboard is always drawn towards the fi tter, so that the sealing material is pressed down into the joint instead of up. Any remaining sealing material can be removed with soapy water. 9. Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagside for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventult med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige laminatoverfl aden. 9. Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved hjelp av de forborede skruehullene. Vi anbefaler en skrue i for- og bakside for hver 60 cm. Endene av benkeplaten skal alltid festes. Benkeplaten holdes eventuelt fast med 3 skrutvinger under monteringen, men husk beskyttelsesklosser for å unngå å skade laminatoverfl aten. 9. Bänkskivan sätts fast i köksstommen med hjälp av de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en skruv i fram- och en i baksidan för var 60 cm. Bänkskivans ändar ska alltid sättas fast. Bänkskivan kan hållas fast med skruvtvingar under fastsättningen. Kom ihåg att använda skyddsklossar för att inte skada laminatytan. 9. The worktop is fastened to the kitchen units by means of the pre-drilled screw holes. We recommend a screw at the front and the back every 60 cm. The end of the worktop must always be fastened. During the fastening the worktop is, if necessary, kept in place with clamps, but remember protecting blocks to avoid damaging the laminate surface. 10. Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, skal disse altid forsegles med forseglingsmateriale mellem liste og bordplade - samt mellem liste og væg. Husk endvidere at samtlige gennemføringer i laminaten forsegles. Limen skal helt frem til forkantliste. 10. Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, skal disse alltid forsegles med forseglingsmateriale mellom list og benkeplate - samt mellom list og vegg. Husk dessuten at samtlige gjennomføringer i laminatet forsegles. Limet skal helt frem til forkantlisten. 10. Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter ska dessa alltid förseglas med tätningsmaterial mellan list och bänkskiva - samt mellan list och vägg. Kom dessutom ihåg att försegla samtliga genomföringar i laminatet. Limmet ska gå ända fram till listen i framkanten. 10. If the worktop is delivered with loose upstands, these must always be sealed with sealing material between the upstand and the worktop and also between the upstand and the wall. Furthermore, remember to seal all joints in the laminate. The sealing material must be applied all the way to the front of the upstand.

11 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 11. Opvaskemaskiner: Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod vanddamp ved pålimning af alu-kraft. Husk dampspærring skal helt frem til forkant. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres - helt til forkant. Ovn: Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant. 11. Oppvaskmaskiner: Sørg for god ventilasjon omkring og over oppvaskmaskinen. Over maskinen skal benkeplatens underside beskyttes mot vanndamp ved påliming av alufolie. Husk at dampsperren skal helt frem til forkanten. Følger det med en stålskinne til oppvaskmaskinen skal denne også monteres - helt til forkant. Komfyr: Hvis komfyren er plassert umiddelbart under benkeplaten, skal det også der monteres dampsperre. Husk at dampsperren skal helt frem til forkanten. 11. Diskmaskiner: Sörj för god ventilation omkring och över diskmaskinen. Över diskmaskinen ska bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga genom pålimning av aluminiumskydd. Kom ihåg att ångspärren ska nå ända fram till framkanten. Om det medföljer en stålskena till diskmaskinen ska skenan också monteras - ända ut till framkanten. Ugn: Om ugnen är placerad omedelbart under bänkskivan ska också här monteras en ångspärr. Kom ihåg att ångspärren ska ända fram till framkanten. 11. Dishwasher: Ensure that the area around and above the dishwasher is well ventilated. The underside of the worktop just above the dishwasher must be protected from water vapour by gluing on alu-kraft. Remember that the vapour barrier must cover the area all the way to the front of the worktop. If the dishwasher comes with a steel rail this should also be mounted and all the way to the front. Oven: If the oven is placed immediately under the worktop a vapour barrier must also be mounted. Remember, that the vapour barrier must cover the area all the way to the front of the worktop. 12. Afmærk vaskens placering ved at lægge vasken omvendt og afmærke omridset på køkkenbordet. Mål herefter bredden af vaskens krave og afmærk udskæringens endelige størrelse inde i det første (se punkt 13a). 12. Avmerk vaskens plassering ved å legge vasken omvendt og merk av omrisset på kjøkkenbenken. Mål deretter bredden av vaskens krave og merk av utskjæringens endelige størrelse inne i det første (se punkt 13a). 12. Märk ut diskhons placering genom att lägga diskhon upp och ner och därefter rita runt med penna på skivan. Mät därefter diskhons krage och märk ut utskärningens slutgiltiga storlek inne i den första markeringen (se punkt 13a). 12. Mark the position of the sink by placing the sink face down and marking the sink outline on the worktop. Now, measure the width of the lip of the sink and mark the fi nal size of the cut-out inside the fi rst outline (see point 12a). 12a. Skær hullet ud med en stiksav. Lakér udskæringens kant 3-4 gange for at undgå, at der trænger fugt i bordpladen. Samme fremgangsmåde gælder for kogeplader. Ved nedfældningskogeplade skal kanten forsegles med lak/silikone. 12a. Skjær ut hullet med en stikksag. Lakker kanten av utskjæringen 3-4 ganger for å unngå at det trenger fukt inn i benkeplaten. Samme fremgangsmåte gjelder for kokeplater. Ved nedfellingskokeplate skal kanten forsegles med lakk/silikon. 12a. Skär ut hålet med en sticksåg. Lackera utskärningens kant 3-4 gånger för att förhindra fukt från att tränga in i bänkskivan. Samma tillvägagångssätt gäller för spishällar. Om spishällen är nerfälld i skivan ska kanten förseglas med lack/silikon. 12a. Cut out the hole with a jigsaw. Lacquer the edge of the cut-out 3-4 times to avoid moisture from penetrating into the worktop. Same procedure applies to cooking plates. By drop-in cooking plates the lip must be sealed with lacquer/ silicone. 12b. Fyld forseglingsmateriale i vaskens krave, før den sættes på plads og fastspændes. Ved montering af blandingsbatterier bores de nødvendige huller til rør. Her skal også forsegles med forseglingsmateriale, da alle gennemføringer i laminaten skal forsegles. 12b. Fyll forseglingsmateriale i vaskens krave, før den settes på plass og fastspennes. Ved montering av blandebatterier bores de nødvendige hull til rør. Her skal også forsegles med forseglingsmateriale, siden alle gjennomføringer i laminatet skal forsegles. 12b. Fyll tätningsmaterial i diskhons krage innan diskhon sätts på plats och spänns fast. Vid montering av blandare borras det nödvändiga hålet/hålen för denna. Detta hål ska också förseglas med tätningsmaterial eftersom samtliga genomföringar i bänkskivan ska förseglas. 12b. Fill the lip of the sink with sealing material before it is put in place and fastened. By mounting of mixer taps the necessary holes for pipes are drilled. These must also be sealed with sealing material as all joints in the laminate must be sealed. 13. Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladeniveau. 13. Frittstående komfyrer skal alltid heves min. 5 mm over benkeplatenivå. 13. Fristående spisar ska alltid lyftas min. 5 mm över bänkskivans överkant. 13. Free-standing cookers must as a minimum be raised 5 mm above the level of the worktop. 11

12 SAMLING AF BORDPLADER SKJØTING AV BENKEPLATER HOPSÄTTNING AV BÄNKSKIVOR MOUNTING OF WORKTOPS Se side 9 punkt 5 Se side 9 punkt 5 Se sidan 9, punkt 5 See page 9 point 5 Tynd fugelim Tynnfugelim Smalfogslim Thin joint fi ller SPÆNDEBESLAG MÅ IKKE FJERNES SPENNBESLAG MÅ IKKE FJERNES SPÄNNBESLAG FÅR INTE TAS BORT CLAMPS MUST NOT BE REMOVED 12

13 MONTERING AF INDFARVEDE SKABSSIDER OG FRISIDER MONTERING AV INNFARGET SKROG OG FRISIDER MONTERING AV FÄRGADE STOMSIDOR OCH FRISIDOR MOUNTING OF STAINED CABINET SIDES AND END PANELS USI70 HSI196 FS706 FS

14 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 17) U51- U61- U81- USTV63- USTV83- USTV103- UAU US UH60 45 U20- U30- U40- U50- U60- U80- U100- U101- KS60 U33 14

15 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS LSB40 LSB50 LSB60 LSB80 Korpus 704 Korpus 576 HSB40 HSB50 HSB60 HSB80 Korpus 704 Korpus 576 USB43- USB53- USB63- USB83- LUSB42- LUSB52- LUSB62- LUSB82- USB44- USB54- USB64- LUSB43- LUSB53- LUSB63-15

16 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 15) Korpusskinne m/fuld udtræk monteres altid i en hulrække længere nede. Skapskinne m/full- uttrek monteres alltid en hulrekke lengere nede. Stomme skena m/fullutdrag, monteras alltid med en hålrad längre ner än vanlig. Cabinet rail with full slide is always mounted in a row of holes further down. M5000F Korpus 704 Korpus 704 KUSB63- KUSB64- Lågedæmper Dørdæmper Luckadämpar Door damper EKSTRA TILBEHØR EKSTRAUTSTYR EXTRA TILLBEHÖR EXTRA 16

17 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS TA40 TA50 TA60 TA80 TA100 TAH40 TAH50 TAH60 TAH80 TAH100 Korpus 704 UST44- UST54- UST64- UST43- UST53- UST63- UST83- UST103- Korpus

18 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS HUSK! - BEAR IN MIND! Montering af hylde eller karrusel inden samling af skab. Montering montering av hylle eller karusell før montering av skap. Kom ihåg montering av hylla eller karusell före hoppmontering av skåp. Mounting of shelf or carousel should be done before assembly of cabinet. HEK90 45 HAK LMA50V UH9090 HHK90 UD90- UDH90- UD12- UH101- UH102- UHHL102- UH90- UHK

19 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS Denne vinkel skal kun bruges ved skabsbredde 80 og 100 samt alle L-skabe. Denne vinkelen skal kun brukes ved skapsbredde 80 og 100 samt alle skap til tak (96cm). Denna vinkel skall bara användas vid skåpsbredd 80 och 100, samt vid alla L-skåp L31- L41- L51- L61- O20- O30- O40- O50- O60- O80- O100- V40- V50- V60- V80- This angle bracket should only be used by a cabinet width of 80 and 100 and all L-cabinets OD60- LD61- ES60- O64 OH

20 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS TG42- TG52- TG62- TG41- TG51- TG61- TG44- TG54- TG64- TG84- TG104- TG43- TG53- TG63- TGA44- TGA54- TGA64- TGA84- TGA Liftedoorbeslag til LÅ446 Liftdoorbeslag till LÅ446 Lyftdörrsbeslag till LÅ446 Lift door bracket for LÅ446 LHV20/30 V20/30 Monter hylder før efterspænding. O34 L34 Monter hyller før tillstramning. Montera hyllor för efterspänning. Mount shelves before tightening. 20

21 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) UB40- UB50- UB60- UG40- UG50- UG60- UKT40- UKT50- UKT60- FSB40- FSB50- FSB60- FSB41- FSB51- FSB61- FST40- FST50- FST60- FST41- FST51- FST61-21

22 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) AV2301 / AV2501 HOBH64- HOTH64-22

23 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) 100 HOB64- HKB60- HOT64- HKT60-23

24 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS HO61- HO63-24

25 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN/GARDEROBE MONTERING AV ELEMENTER TIL KJÖKKEN/GARDEROBE MONTERING AV DELAR FÖR KÖK/GARDEROBER ASSEMBLY OF KITCHEN/WARDROBE UNITS LÅ57 LÅ HO62- HH40- HH50- HH60- KH40- KH50- KH60- GH40- GH50- GH HC 80- HC100-25

26 SAMLING AF ELEMENTER TIL BAD (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL BAD (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR BADRUM (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF BATH UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) Korpus 576 Korpus Korpus Korpus

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Kompaktlaminat. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Kompaktlaminat. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Kompaktlaminat... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Kompaktlaminatbordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Glas. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Glas. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Glas... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Glasbordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde af

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Stål. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Stål. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Stål... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Stålbordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde af

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Granit Komposit. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Granit Komposit. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Granit Komposit... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Granit/Komposit bordplade fra Horn Bordplader A/S For at få

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Corian. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Corian. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Corian... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Corian fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

SPEKVA. Montagevejledning. Massivtræ. August 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Montagevejledning. Massivtræ. August 2013. www.spekva.com Montagevejledning Massivtræ August 2013 www.spekva.com Indholdsfortegnelse Side Før monteringen - reklamationsret... 3 Modtagelse og opbevaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Fastgørelse...

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Granit Komposit Silestone Ceramic

Granit Komposit Silestone Ceramic Montering Vedligeholdelsesvejledning Granit Komposit Silestone Ceramic... kvalitet hele vejen igennem Maj 2016 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Granit/Komposit/Silestone/Ceramic bordplade

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Beton Terrazzo. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Beton Terrazzo. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Beton Terrazzo... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Terrazzo/betonbordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16 Ifö Space -6 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess L Exemple angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part No. Type = mm Z0800 Z0800 A Z0800

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

LAMINATBORDPLADER. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Tillykke med Deres nye laminatbordplader.

LAMINATBORDPLADER. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Tillykke med Deres nye laminatbordplader. LAMINATBORDPLADER Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Tillykke med Deres nye laminatbordplader. For at få den fulde glæde af dem i mange år, er det vigtigt, at De ved modtagelse gennemlæser denne

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING BORDPLADER

DK MONTERINGSVEJLEDNING BORDPLADER MONTERINGEJLEDNING BORDPLADER Monteringsvägledning bänkskiva Mounting of worktops! Advarsel Varning Warning Til fragtfører og modtager Till transportör och mottagare For carrier and receiver Denne bordplade

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

KONTROLLER BORDPLADEN VED MODTAGELSEN

KONTROLLER BORDPLADEN VED MODTAGELSEN DK M O N T A G E O G V E D L I G E H O L D A F MASSIVTRÆS BORDPLADE KONTROLLER BORDPLADEN VED MODTAGELSEN! Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske til din forhandler

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Assembly Instruction Samlevejledning

Assembly Instruction Samlevejledning Assembly Instruction Samlevejledning NORRA by Skovby Contents - Indhold SM61 SM6 SM631* * Only available with trays, door and/or drawers Mounting of modules Accessories - Tilbehør Plinths Sokler 11 Ben

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

KOMPAKTLAMINAT BORDPLADER

KOMPAKTLAMINAT BORDPLADER KOMPAKTLAMINAT BORDPLADER Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med Deres nye bordplader i Kompaktlaminat. For at få den fulde glæde af dem i mange år, er det vigtigt, at De ved modtagelse

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆMØBLER DK / FORORD Træ er et naturmateriale og derfor findes der ikke to træmøbler som er helt ens dette skyldes blandt andet åretegninger og knaster. Disse naturlige særpræg er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

LAMINATBORDPLADER. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Tillykke med Deres nye laminatbordplader.

LAMINATBORDPLADER. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning. Tillykke med Deres nye laminatbordplader. LAMINATBORDPLADER Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Tillykke med Deres nye laminatbordplader. For at få den fulde glæde af dem i mange år, er det vigtigt, at De ved modtagelse gennemlæser denne

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Model MARY 1200 x 700 mm

Model MARY 1200 x 700 mm Model MARY 1200 x 700 mm DESIGNED BY CHRISTIAN BJØRN www.superroof.dk Version 1-2011 DK: Opmål først center punktet af området hvor udhænget skal hænge. Derefter mål min. 145 mm op. Hvorfra en vandret

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BORDPLADER SV UNDERHÅLLSVÄGLEDNING GB MAINTENANCE GUIDE

DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BORDPLADER SV UNDERHÅLLSVÄGLEDNING GB MAINTENANCE GUIDE DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BORDPLADER SV UNDERHÅLLSVÄGLEDNING GB MAINTENANCE GUIDE Fig. 1 Fig. 2 Fig. Fig. 4 Version 2014-1 1 DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Information om laminatbordplader En bordplade

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum Ifö 08-6/06-09-0 Pneumatic gen II SE Spolknapp DK Skylleknap NO Spyleknapp GB RU EE Loputusnupp LT Nuleidimo mygtukas LV Spiedpoga Monsa Terrum Terrum 40 0 50 5 50 Semita 50 Semita 50 70 70 9547 SE DK

Læs mere

brugervejledning / user guide Paustian 2R Reolserie / Paustian 2R Cabinet System Design: 2R Rasmussen & Rolff

brugervejledning / user guide Paustian 2R Reolserie / Paustian 2R Cabinet System Design: 2R Rasmussen & Rolff brugervejledning / user guide Paustian 2R Reolserie / Paustian 2R Cabinet System Design: 2R Rasmussen & Rolff indhold / content Paustian 2R Reolserie / 01 Paustian 2R Cabinet System 2R Rasmussen & Rolff

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

Confidence in quality MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNINGER MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER

Confidence in quality MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNINGER MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER Confidence in quality DK MONTERINGSANVISNING NO MONTERINGSANVISNINGER GB MOUNTING INSTRUCTIONS SONDRIO STRØMBERG & FISCHER WWW.STROMBERG-FISCHER.DK DK OBS! BOR ALDRIG HUL I NO MERK! BORR ALDRI HULL I VÆGGEN

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe DK Nettoline (K) Tillykke med dit nye køkken, bryggers eller garderobe lad os hjælpe dig på vej med samling og montering af produkterne. Vi er glade for,

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

KYQ-8240R. 14.KW 1000g/H 0359BT1044

KYQ-8240R. 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 Part List Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name -

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse: Vigtig information: Inden du går igang: Montering af inderetninger: Montering af udvendig gavl: Montering af anslag: Montering af topskinne:

Læs mere

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.:

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.: FRAMELESS PARTITION FACTS ABOUT TP LITE TP Lite is a frameless fully glazed partition system with a single glass layer TP Lite with door frames ensures sound reduction that meets normal sound demands for

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Garderobe. Bad. Køkken. Garderobeindretning bag skydedøre 62. Indfarvede korpussider bad 59. Indretning til garderobe 63

Indholdsfortegnelse. Garderobe. Bad. Køkken. Garderobeindretning bag skydedøre 62. Indfarvede korpussider bad 59. Indretning til garderobe 63 PRiser Februar 2014 KØKKEN BAD Indholdsfortegnelse Køkken Køkken Bad Underskab 4 Lavt underskab 10 Overskab 11 Bordskab 13 Lavt overskab 13 Rullejalousi 14 Højt overskab 14 Reol 16 Top-Bundskab 18 Sokkelskuffer

Læs mere

CONTEC PREFAB PRODUKTINFORMATION

CONTEC PREFAB PRODUKTINFORMATION CONTEC PREFAB PRODUKTINFORMATION KÆRE KUNDE Tillykke og tak for, at du har købt din terrazzo- eller betonbordplade hos Contec Prefab. Vi håber du er tilfreds med produktet. For at få glæde af din flotte

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

KOMPAKTLAMINAT bordplader

KOMPAKTLAMINAT bordplader KOMPAKTLAMINAT bordplader Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med Deres nye bordplader i Kompaktlaminat. For at få den fulde glæde af dem i mange år, er det vigtigt, at De ved modtagelse

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere