SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD"

Transkript

1 SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010

2 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL SKETCHES KØKKEN KJØKKEN KÖK KITCHEN BAD BAD BAD BATH 2

3 INDEN DU STARTER / FØR DU STARTER / INNAN DU SÄTTER IGÅNG / BEFORE YOU BEGIN Gennemlæs denne vejledning omhyggeligt inden du påbegynder monteringen. Kontroller at pladedele og skruer er leveret, svarende til beskrivelsen i vejledningen. Les igjennom denne veiledning før du starter monteringen. Kontroller at platedeler og skruer er levert i henhold til beskrivelsen i veiledningen. Läs igenom denna vägledning noggrant innan du börjar med monteringen. Kontrollera att alla stomdelar och skruvar är levererade, enligt beskrivningen i vägledningen. Read the instructions carefully before you begin the assembly. Check that all panels, hinges, screws, etc. have been delivered corresponding to the description within the instructions. INDHOLD INDHOLD INDHOLD INDEX MÅLSKITSER... 2 MÅLSKISSER / MÅTTRITNINGAR / DIMENSIONAL SKETCHES OVERSIGT... 4 OVERSIK / ÖVERSIKT / OVERVIEW NYTTIGT VÆRKTØJ... 5 NYTTIG VERKTØY / BRA VERKTYG / USEFUL TOOLS SKRUER, HÆNGSLER M.M SKRUER, HENGSLER M.M. / SKRUVAR, GÅNGJÄRN M.M. / TEMPLATE FOR DRILLING SCREWS, HINGES, ETC. SAMLING AF SOKKEL OG SOKKELSKUFE MONTERING AV SOKKEL OG SOKKELSKUFFE / MONTERING AV SOCKELL OCH SOCKELLÅDOR / ASSEMBLY OF PLINTH - ASSEMBLY OF PLINTH DRAWER TRANSPORT OG MONTAGEVEJLEDNING FOR BORDPLADE TRANSPORT OG MONTERINGSVEILEDNING AV BENKEPLATE TRANSPORT OCH MONTERINGSANVISNING AV BÄNKSKIVOR TRANSPORT OF WORKTOPS - MOUNTING INSTRUCTIONS MONTERING AF BORDPLADER MONTERING AV BENKEPLATER / MONTERING AV BÄNKSKIVOR / MOUNTING OF WORKTOPS MONTERING AF INDFARVEDE SKABSSIDER OG FRISIDER MONTERING AV INNFARGET SKROG SIDER OG FRISIDER / MONTERING AV FÄRGADE STOMSIDOR OCH FRISIDOR MOUNTING OF STAINED CABINET SIDES AND END PANELS SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN / MONTERING AV DELAR FÖR KÖK / ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS SAMLING AF ELEMENTER TIL GARDEROBE MONTERING AV ELEMENTER TIL GARDEROBE / MONTERING AV DELAR FÖR GARDEROBER ASSEMBLY OF WARDROBE UNITS SAMLING AF ELEMENTER TIL BAD MONTERING AV ELEMENTER TIL BAD / MONTERING AV DELAR FÖR BADRUM / ASSEMBLY OF BATH UNITS MONTERING OG JUSTERING AF BEN TIL BAD MONTERING OG JUSTERING AV BEIN TIL BAD / MONTERING OCH JUSTERING AV BEN FÖR BADRUM MOUNTING AND ADJUSTMENT OF FEETS FOR BATH RENGØRINGS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG MONTERINGSVEJLEDNING RENGJØRINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG MONTERINGSVEILEDNING RENGÖRINGS-, UNDERHÅLLS- OCH MONTERINGSANVISNING CLEANING, MAINTENANCE AND MOUNTING INSTRUCTIONS 3

4 OVERSIGT OVERSIKT ÖVERSIKT OVERVIEW x-mål efter ønske x-mål etter ønske x-mått efter eget önskemål X-measurements as desired 4

5 NYTTIGT VÆRKTØJ NYTTIG VERKTØY BRA VERKTYG USEFUL TOOLS BORESKABELON BORESKABELON BORRMALL TEMPLATE FOR DRILLING SKRUER - HÆNGSLER M.M SKRUER - HENGSLER M.M. SKRUVAR - GÅNGGJÄRN M.M. SCREWS, HINGES, ETC. 5

6 SAMLING AF SOKKEL MONTERING AV SOKKEL MONTERING AV SOCKELL ASSEMBLY OF PLINTH KS mm UD mm UD mm U33 SOKKEL UDEN JUSTERBARE BEN SOKKEL UTEN JUSTERBARE BEIN SOCKEL UTAN JUSTERBARA BEN PLINTH WITHOUT ADJUSTABLE FEET Vinkler skal bestilles separat Vinkler skal bestilles separat Vinkeljärn ska beställes separat Angle brackets must be ordered separately US30- JUSTERBARE SOKKELBEN TIL KØKKEN JUSTERBARE SOKKELBEIN TIL KJØKKEN JUSTERBARA SOCKELBEN FÖR KÖK AJUSTETABLE FEET FOR KITCHEN EKSTRA TILBEHØR EKSTRAUTSTYR EXTRA TILLBEHÖR EXTRA 6

7 SAMLING AF SOKKELSKUFFE (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 17) MONTERING AV SOKKELSKUFF (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE17) MONTERING AV SOCKELLÅDOR (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 17) ASSEMBLY OF PLINTH DRAWER (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 17) 7

8 TRANSPORT - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN TRANSPORT - LESES STRAKS VED MOTTAK TRANSPORT - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN TRANSPORT OF WORKTOPS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT Transport af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Transport av benkeplaten skal alltid foregå med platen oppreist på langkanten. Transport av bänkskivan ska alltid ske med bänkskivan upprest på långsidan. Transportation of the worktop must always happen with the top in a lengthwise and upright position. Pladen må aldrig transporteres liggende. Platen må aldri transporteres liggende. Bänkskivan får aldrig transporteras liggande. The worktop must never be transported lying down. Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som håndtag. Et eventuelt utskjæringshull eller en gjennomboring må under ingen omstendigheter brukes som håndtak. Ett eventuellt urskärningshål eller ett borrat hål får under inga omständigheter användas som bärhandtag. Any cut-out or bore must under no circumstances be used as handle. Se venligst efter om emballagen viser tegn på skader. Såfremt der er tegn på slag/fragtskader, skal der gøres anmærkning på fragtbrev. Er der i øvrigt grund til at reklamere over bordpladerne, skal dette ske senest 5 dage efter modtagelsen, og inden monteringen påbegyndes. Monterede bordplader betragtes som godkendte, og synlige slag, ridser og lignende henføres til montageskader. Pladen er støbt specielt til dig - der vil derfor forekomme mindre forskelle i forhold til farveprøven. Det er ikke en fejl, men en charme der gør netop din bordplade unik. Da der er tale om individuelt håndarbejde er der en måltolerence på +/- 2 mm på længde, bredde og bordpladetykkelse. Se vennligst etter om emballasjen viser tegn på skader. Dersom det er tegn på slag-/transportskader, skal det anmerkes på fraktbrevet. Er det for øvrig årsak til å reklamere over benkeplatene, skal dette skje senest 5 dager etter mottak og innen monteringen starter. Monterte benkeplater betraktes som godkjente, og synlige slag, riper og lignende betraktes som montasjeskader. Platen er støpt spesielt til deg - det vil derfor forekomme mindre forskjeller i forhold til fargeprøven. Det er ikke en feil, men et sjarmerende trekk som gjør akkurat din benkeplate unik. Siden det er snakk om individuelt hååndarbeid, er det en måltoleranse på +/- 2 mm på lengde, bredde og benkeplatetykkelse. Kontrollera om emballaget visar tecken på skador. Om det fi nns tecken på slag/transportskador ska anmärkning göras om detta på fraktsedeln vid mottagandet. Om det fi nns andra anledningar att reklamera bänkskivan ska detta ske inom 5 dagar efter mottagandet och innan monteringen påbörjas. Monterade bänkskivor anses som godkända och synliga slag, repor och liknande hänförs till monteringsskador. Bänkskivan är gjuten speciellt för dig - därför kommer det att fi nnas en mindre nyansskillnad i förhållande till färgprovet. Detta är inte ett fel utan en charm som gör just din bänkskiva unik. Eftersom det handlar om individuellt handarbete fi nns det en måttolerans på +/- 2 mm på längd, bredd och bänkskivans tjocklek. Please check to see if the wrapping shows any indications of damage. If there are indications of impact or damage during transportation a note must be made on the consignment note. Are there any other reasons to complain about the worktops this must take place not later than 5 days after receipt, and before the mounting is begun. Mounted worktops are considered to be approved and visible impacts, scratches and the like are attributed to damage during mounting. The worktop is custom-made especially for you. Therefore minor differences will appear compared to the colour sample. This is not a defect but a charm which makes your particular worktop unique. As it is individual handwork there is a dimensional tolerance of +/- 2 mm in length, width and depth of the worktop. 8

9 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 1. Før montering skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke fi nér eller lignende materiale. 1. Før montering skal du ved hjelp av vater kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er oppsatt vannrett og i vinkel på hverandre. Er det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe sammen. Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke fi ner eller lignende materiale. 1. Före montering ska man med hjälp av ett vattenpass kontrollera att de monterade köksstommarna är vågrätt monterade och i vinkel med varann. Om det förekommer mindre nivåskillnader kan det vara svårt att få en sammansättning att passa. Detta kan avhjälpas med en passande tunn bit faner eller liknande material. 1. Before mounting the worktop you must by means of a spirit level check that all the installed kitchen units are level and at right angles to each other. If minor differences in level occur it can be diffi cult to make a joint fi t. This can be rectifi ed by an appropriate piece of thin veneer or the like. 2. Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, medmindre andet er bestilt. 2. Benkeplatesettet legges løst opp på kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Passer benkeplaten ikke, så kontakt straks forhandleren din. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt. 2. Bänkskivan läggs löst uppe på köksstommen för att kontrollera att mått och vinklar stämmer. Därefter tas bänkskivan bort från köksstommen igen. Om bänkskivan inte passar ska du omedelbart kontakta din återförsäljare. Observera: Samtliga vinklar är tillverkade utifrån 90 grader om inte annat beställts. 2. The set of worktops is laid loosely on top of the kitchen units to check if measurements and angles fi t. Subsequently, the worktops are removed from the kitchen units again. If the worktops do not fi t please immediately contact your retailer. Note: All angles are 90 degrees unless else has been ordered. 3. Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpladesamlinger med spændebeslag kan foretages inde fra skabet. Såfremt der, fra køkkenfabrikken, ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm (se punkt 10). 3. Hvis der er topp i skapene, skal det skjæres hull i toppen slik at eventuelle benkeplateskjøter med spennbeslag kan spennes sammen inne fra skapet. Dersom det ikke fra kjøkkenfabrikken er forboret til skruehull, bores skruehull for hver 60 cm (se punkt 10). 3. Om skåpsstommen har inbyggd överdel ska ett hål skäras i denna överdel så att eventuella skavar i bänkskivan kan sättas ihop inifrån skåpsstommen. Om det från köksfabrikanten inte är förborrat skruvhål ska skruvhål borras var 60 cm (se punkt 10). 3. If the cabinets are with top you must cut a hole in the top of the cabinets to be able to tighten any worktop joints with clamps from inside the cabinet. If the cabinets do not already have pre-drilled screw holes the screw holes are drilled every 60 cm (see point 9). 4. Bordpladen lægges op på elementerne for endelig fastgørelse (se punkt 5 og 6). Hvis pordpladen er leveret med monteret bagkant, skal forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtig murværk skal hele bagkantens bagside forsegles. 4. Benkeplaten legges opp på elementene for endelig montering (se punkt 5 og 6. Hvis benkeplaten er levert med montert bakkant, skal forseglingsmaterialet påføre mellom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal hele bakkantens bakside forsegles. 4. Bänkskivan läggs upp på köksstommen för slutlig fastsättning (se punkt 5 och 6). Om bänkskivan är levererad med monterat bakstycke ska tätningsmaterial appliceras mellan bakstycke och vägg. Om väggen ä fuktigt murverk ska hela bakstycket appliceras med tätningsmaterial. 4. The worktop is laid on top of the units for the fi nal mounting (see point 5 and 6). If the worktop is delivered with mounted upstand, the sealing material is applied between the upstand and the wall. In case of damp brickwork the entire back of the upstand must be sealed. 5. De løse federe monteres i notgangen ved samlingen, uden at pladerne skubbes helt sammen (se side 12). 5. De løse fjærene monteres i noten ved skjøting, uten at platene skyves helt sammen (se side 12). 5. De lösa fjädrarna monteras i spåret vid skarven, utan att föra ihop bänkskivorna helt (se sidan 12). 5. The loose worktop bolts are mounted in the notches by the joint without the worktops being completely joined (see page 12). 9

10 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 6. Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade nærmest laminatoverfl aden. Bemærk: Anvisning i punkt 7 skal følges meget nøje. Der ydes ikke garanti i forbindelse med vandindtrængning af samlingerne. 6. Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende tynnfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles deretter ned i skjøten slik at man oppnår forsegling av den ubehandlede sponplaten. Forseglingen er spesielt viktig på den øverste delen av den ubehandlede sponplaten nærmest laminatoverfl aten. Merk: Anvisning i punkt 7 skal følges svært nøye. Det gis ikke garanti i forbindelse med vanninntrengning i skjøtene. 6. Tätningsmaterialet, som ska vara den medlevererade smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls ner i skarven så att den råa spånskivan förseglas. Förseglingen är speciellt viktig på den övre delen av den råa spånskivan närmast laminatytan. Observera: Anvisningen i punkt 7 ska följas mycket noggrant. Vi lämnar ingen garanti beträffande vatteninträngning i skarvarna. 6. The sealing material, which must be the enclosed joint fi ller (not silicone or wood glue), is now fi lled into the joint so that you obtain a sealing of the rough chipboard. The sealing is especially important towards the upper part of the rough chipboard near the laminate surface. Note: The instructions in point 7 must be followed very carefully. No guarantee is granted in connection with water penetrating into the joints. 7. Ved sammenspænding vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud. Kontroller løbende under sammenspænding, at de to emner er i niveau (se punkt 6). 7. Ved sammenspenning vil det overskytende forseglingsmaterialet ved korrekt skjøt trenge opp på oversiden. Kontroller løpende at de to emner er i nivå(se punkt 6). 7. Vid hopdragningen kommer överskjutande tätningsmedel, om skarven är korrekt, att tryckas ut uppåt. Kontrollera skarven kontinuerligt under sammansättningen, att de två ämnar är i nivå (se punkt 6). 7. If the worktops are correctly joined the extra sealing material will be pressed out at the top when tightening the worktop bolts (see point 6). During the tightening, continuously check that the two units are level (see point 1) Efter ca. 5 minutter fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op. Eventulle rester af forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand. 8. Etter ca. 5 minutter fjernes det overskytende forseglingsmaterialet med et stykke papp. Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot montøren, slik at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for opp. Eventuelle rester av forseglingsmaterialet kan fjernes med såpevann. 8. Efter ca. 5 minuter ska överskjutande tätningsmaterial tas bort med ett stycke papp. Alltid från bakkant mot framkant. Pappstycket ska alltid dras mot monterande person så att tätningsmaterialet trycks ner i stället för upp. Eventuella rester av tätningsmaterial kan tas bort med tvållösning. 8. After about 5 minutes the extra sealing material is removed with a piece of cardboard always from the back edge and towards the front edge. The cardboard is always drawn towards the fi tter, so that the sealing material is pressed down into the joint instead of up. Any remaining sealing material can be removed with soapy water. 9. Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagside for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventult med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige laminatoverfl aden. 9. Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved hjelp av de forborede skruehullene. Vi anbefaler en skrue i for- og bakside for hver 60 cm. Endene av benkeplaten skal alltid festes. Benkeplaten holdes eventuelt fast med 3 skrutvinger under monteringen, men husk beskyttelsesklosser for å unngå å skade laminatoverfl aten. 9. Bänkskivan sätts fast i köksstommen med hjälp av de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en skruv i fram- och en i baksidan för var 60 cm. Bänkskivans ändar ska alltid sättas fast. Bänkskivan kan hållas fast med skruvtvingar under fastsättningen. Kom ihåg att använda skyddsklossar för att inte skada laminatytan. 9. The worktop is fastened to the kitchen units by means of the pre-drilled screw holes. We recommend a screw at the front and the back every 60 cm. The end of the worktop must always be fastened. During the fastening the worktop is, if necessary, kept in place with clamps, but remember protecting blocks to avoid damaging the laminate surface. 10. Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, skal disse altid forsegles med forseglingsmateriale mellem liste og bordplade - samt mellem liste og væg. Husk endvidere at samtlige gennemføringer i laminaten forsegles. Limen skal helt frem til forkantliste. 10. Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, skal disse alltid forsegles med forseglingsmateriale mellom list og benkeplate - samt mellom list og vegg. Husk dessuten at samtlige gjennomføringer i laminatet forsegles. Limet skal helt frem til forkantlisten. 10. Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter ska dessa alltid förseglas med tätningsmaterial mellan list och bänkskiva - samt mellan list och vägg. Kom dessutom ihåg att försegla samtliga genomföringar i laminatet. Limmet ska gå ända fram till listen i framkanten. 10. If the worktop is delivered with loose upstands, these must always be sealed with sealing material between the upstand and the worktop and also between the upstand and the wall. Furthermore, remember to seal all joints in the laminate. The sealing material must be applied all the way to the front of the upstand.

11 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 11. Opvaskemaskiner: Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod vanddamp ved pålimning af alu-kraft. Husk dampspærring skal helt frem til forkant. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres - helt til forkant. Ovn: Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant. 11. Oppvaskmaskiner: Sørg for god ventilasjon omkring og over oppvaskmaskinen. Over maskinen skal benkeplatens underside beskyttes mot vanndamp ved påliming av alufolie. Husk at dampsperren skal helt frem til forkanten. Følger det med en stålskinne til oppvaskmaskinen skal denne også monteres - helt til forkant. Komfyr: Hvis komfyren er plassert umiddelbart under benkeplaten, skal det også der monteres dampsperre. Husk at dampsperren skal helt frem til forkanten. 11. Diskmaskiner: Sörj för god ventilation omkring och över diskmaskinen. Över diskmaskinen ska bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga genom pålimning av aluminiumskydd. Kom ihåg att ångspärren ska nå ända fram till framkanten. Om det medföljer en stålskena till diskmaskinen ska skenan också monteras - ända ut till framkanten. Ugn: Om ugnen är placerad omedelbart under bänkskivan ska också här monteras en ångspärr. Kom ihåg att ångspärren ska ända fram till framkanten. 11. Dishwasher: Ensure that the area around and above the dishwasher is well ventilated. The underside of the worktop just above the dishwasher must be protected from water vapour by gluing on alu-kraft. Remember that the vapour barrier must cover the area all the way to the front of the worktop. If the dishwasher comes with a steel rail this should also be mounted and all the way to the front. Oven: If the oven is placed immediately under the worktop a vapour barrier must also be mounted. Remember, that the vapour barrier must cover the area all the way to the front of the worktop. 12. Afmærk vaskens placering ved at lægge vasken omvendt og afmærke omridset på køkkenbordet. Mål herefter bredden af vaskens krave og afmærk udskæringens endelige størrelse inde i det første (se punkt 13a). 12. Avmerk vaskens plassering ved å legge vasken omvendt og merk av omrisset på kjøkkenbenken. Mål deretter bredden av vaskens krave og merk av utskjæringens endelige størrelse inne i det første (se punkt 13a). 12. Märk ut diskhons placering genom att lägga diskhon upp och ner och därefter rita runt med penna på skivan. Mät därefter diskhons krage och märk ut utskärningens slutgiltiga storlek inne i den första markeringen (se punkt 13a). 12. Mark the position of the sink by placing the sink face down and marking the sink outline on the worktop. Now, measure the width of the lip of the sink and mark the fi nal size of the cut-out inside the fi rst outline (see point 12a). 12a. Skær hullet ud med en stiksav. Lakér udskæringens kant 3-4 gange for at undgå, at der trænger fugt i bordpladen. Samme fremgangsmåde gælder for kogeplader. Ved nedfældningskogeplade skal kanten forsegles med lak/silikone. 12a. Skjær ut hullet med en stikksag. Lakker kanten av utskjæringen 3-4 ganger for å unngå at det trenger fukt inn i benkeplaten. Samme fremgangsmåte gjelder for kokeplater. Ved nedfellingskokeplate skal kanten forsegles med lakk/silikon. 12a. Skär ut hålet med en sticksåg. Lackera utskärningens kant 3-4 gånger för att förhindra fukt från att tränga in i bänkskivan. Samma tillvägagångssätt gäller för spishällar. Om spishällen är nerfälld i skivan ska kanten förseglas med lack/silikon. 12a. Cut out the hole with a jigsaw. Lacquer the edge of the cut-out 3-4 times to avoid moisture from penetrating into the worktop. Same procedure applies to cooking plates. By drop-in cooking plates the lip must be sealed with lacquer/ silicone. 12b. Fyld forseglingsmateriale i vaskens krave, før den sættes på plads og fastspændes. Ved montering af blandingsbatterier bores de nødvendige huller til rør. Her skal også forsegles med forseglingsmateriale, da alle gennemføringer i laminaten skal forsegles. 12b. Fyll forseglingsmateriale i vaskens krave, før den settes på plass og fastspennes. Ved montering av blandebatterier bores de nødvendige hull til rør. Her skal også forsegles med forseglingsmateriale, siden alle gjennomføringer i laminatet skal forsegles. 12b. Fyll tätningsmaterial i diskhons krage innan diskhon sätts på plats och spänns fast. Vid montering av blandare borras det nödvändiga hålet/hålen för denna. Detta hål ska också förseglas med tätningsmaterial eftersom samtliga genomföringar i bänkskivan ska förseglas. 12b. Fill the lip of the sink with sealing material before it is put in place and fastened. By mounting of mixer taps the necessary holes for pipes are drilled. These must also be sealed with sealing material as all joints in the laminate must be sealed. 13. Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladeniveau. 13. Frittstående komfyrer skal alltid heves min. 5 mm over benkeplatenivå. 13. Fristående spisar ska alltid lyftas min. 5 mm över bänkskivans överkant. 13. Free-standing cookers must as a minimum be raised 5 mm above the level of the worktop. 11

12 SAMLING AF BORDPLADER SKJØTING AV BENKEPLATER HOPSÄTTNING AV BÄNKSKIVOR MOUNTING OF WORKTOPS Se side 9 punkt 5 Se side 9 punkt 5 Se sidan 9, punkt 5 See page 9 point 5 Tynd fugelim Tynnfugelim Smalfogslim Thin joint fi ller SPÆNDEBESLAG MÅ IKKE FJERNES SPENNBESLAG MÅ IKKE FJERNES SPÄNNBESLAG FÅR INTE TAS BORT CLAMPS MUST NOT BE REMOVED 12

13 MONTERING AF INDFARVEDE SKABSSIDER OG FRISIDER MONTERING AV INNFARGET SKROG OG FRISIDER MONTERING AV FÄRGADE STOMSIDOR OCH FRISIDOR MOUNTING OF STAINED CABINET SIDES AND END PANELS USI70 HSI196 FS706 FS

14 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 17) U51- U61- U81- USTV63- USTV83- USTV103- UAU US UH60 45 U20- U30- U40- U50- U60- U80- U100- U101- KS60 U33 14

15 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS LSB40 LSB50 LSB60 LSB80 Korpus 704 Korpus 576 HSB40 HSB50 HSB60 HSB80 Korpus 704 Korpus 576 USB43- USB53- USB63- USB83- LUSB42- LUSB52- LUSB62- LUSB82- USB44- USB54- USB64- LUSB43- LUSB53- LUSB63-15

16 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 15) Korpusskinne m/fuld udtræk monteres altid i en hulrække længere nede. Skapskinne m/full- uttrek monteres alltid en hulrekke lengere nede. Stomme skena m/fullutdrag, monteras alltid med en hålrad längre ner än vanlig. Cabinet rail with full slide is always mounted in a row of holes further down. M5000F Korpus 704 Korpus 704 KUSB63- KUSB64- Lågedæmper Dørdæmper Luckadämpar Door damper EKSTRA TILBEHØR EKSTRAUTSTYR EXTRA TILLBEHÖR EXTRA 16

17 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS TA40 TA50 TA60 TA80 TA100 TAH40 TAH50 TAH60 TAH80 TAH100 Korpus 704 UST44- UST54- UST64- UST43- UST53- UST63- UST83- UST103- Korpus

18 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS HUSK! - BEAR IN MIND! Montering af hylde eller karrusel inden samling af skab. Montering montering av hylle eller karusell før montering av skap. Kom ihåg montering av hylla eller karusell före hoppmontering av skåp. Mounting of shelf or carousel should be done before assembly of cabinet. HEK90 45 HAK LMA50V UH9090 HHK90 UD90- UDH90- UD12- UH101- UH102- UHHL102- UH90- UHK

19 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS Denne vinkel skal kun bruges ved skabsbredde 80 og 100 samt alle L-skabe. Denne vinkelen skal kun brukes ved skapsbredde 80 og 100 samt alle skap til tak (96cm). Denna vinkel skall bara användas vid skåpsbredd 80 och 100, samt vid alla L-skåp L31- L41- L51- L61- O20- O30- O40- O50- O60- O80- O100- V40- V50- V60- V80- This angle bracket should only be used by a cabinet width of 80 and 100 and all L-cabinets OD60- LD61- ES60- O64 OH

20 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS TG42- TG52- TG62- TG41- TG51- TG61- TG44- TG54- TG64- TG84- TG104- TG43- TG53- TG63- TGA44- TGA54- TGA64- TGA84- TGA Liftedoorbeslag til LÅ446 Liftdoorbeslag till LÅ446 Lyftdörrsbeslag till LÅ446 Lift door bracket for LÅ446 LHV20/30 V20/30 Monter hylder før efterspænding. O34 L34 Monter hyller før tillstramning. Montera hyllor för efterspänning. Mount shelves before tightening. 20

21 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) UB40- UB50- UB60- UG40- UG50- UG60- UKT40- UKT50- UKT60- FSB40- FSB50- FSB60- FSB41- FSB51- FSB61- FST40- FST50- FST60- FST41- FST51- FST61-21

22 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) AV2301 / AV2501 HOBH64- HOTH64-22

23 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) 100 HOB64- HKB60- HOT64- HKT60-23

24 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS HO61- HO63-24

25 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN/GARDEROBE MONTERING AV ELEMENTER TIL KJÖKKEN/GARDEROBE MONTERING AV DELAR FÖR KÖK/GARDEROBER ASSEMBLY OF KITCHEN/WARDROBE UNITS LÅ57 LÅ HO62- HH40- HH50- HH60- KH40- KH50- KH60- GH40- GH50- GH HC 80- HC100-25

26 SAMLING AF ELEMENTER TIL BAD (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL BAD (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR BADRUM (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF BATH UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) Korpus 576 Korpus Korpus Korpus

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe

Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe Montering af dit nye køkken, bryggers og garderobe DK Nettoline (K) Tillykke med dit nye køkken, bryggers eller garderobe lad os hjælpe dig på vej med samling og montering af produkterne. Vi er glade for,

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING 2013 K1 K2

MONTERINGSVEJLEDNING 2013 K1 K2 MONTERINGSVEJLEDNING 2013 K1 K2 2 INDLEDNING Kære kunde tillykke med dit nye køkken For at få en problemfri opstilling anbefaler vi at gennemlæse montagevejledningen punkt for punkt, før monteringen påbegyndes,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

linoleum bordplader MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med din nye bordplade i Linoleum.

linoleum bordplader MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og vedligeholdelses vejledning Tillykke med din nye bordplade i Linoleum. linoleum bordplader Monterings- og vedligeholdelses vejledning MONTERINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye bordplade i Linoleum. For at få den fulde glæde af dem i mange år fremover, er det vigtigt, at du

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder.

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder. Køkken 42_012 Livet i hjemmet stiller store krav til et køkken, og derfor tester vi vores køkkener grundigt for at sikre, at de kan holde til stor belastning, høje temperaturer og til at blive brugt hver

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING - SKYDEDØRE

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING - SKYDEDØRE MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING - SKYDEDØRE Maj 2014 1 INDHOLD Værktøj man bør ha ved hånden. 3 4 5 6 40 Indledning Skydedørs systemer Samling af døre på stedet Montering Afslutning/Gode råd

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Bad Produktprogram. Bath Product specification. Produktprogram WEB - 2009, 1. udgave

Bad Produktprogram. Bath Product specification. Produktprogram WEB - 2009, 1. udgave Bad Produktprogram 2009 Bath Product specification Produktprogram WEB - 2009, 1. udgave Indholdsfortegnelse Side BADSKABE... 5 Opbevaringsskabe / Glat låge...5 Vaskeskabe / Glat låge...6 Skuffeskabe /

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installation. Rockfon Contour

Installation. Rockfon Contour Installation Rockfon Contour GENEREL INFORMATION: Beskrivelse af systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel, der består af en 50 mm tyk stenuldsplade. Begge sider af pladen er dækket af en

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere