SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD"

Transkript

1 SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010

2 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL SKETCHES KØKKEN KJØKKEN KÖK KITCHEN BAD BAD BAD BATH 2

3 INDEN DU STARTER / FØR DU STARTER / INNAN DU SÄTTER IGÅNG / BEFORE YOU BEGIN Gennemlæs denne vejledning omhyggeligt inden du påbegynder monteringen. Kontroller at pladedele og skruer er leveret, svarende til beskrivelsen i vejledningen. Les igjennom denne veiledning før du starter monteringen. Kontroller at platedeler og skruer er levert i henhold til beskrivelsen i veiledningen. Läs igenom denna vägledning noggrant innan du börjar med monteringen. Kontrollera att alla stomdelar och skruvar är levererade, enligt beskrivningen i vägledningen. Read the instructions carefully before you begin the assembly. Check that all panels, hinges, screws, etc. have been delivered corresponding to the description within the instructions. INDHOLD INDHOLD INDHOLD INDEX MÅLSKITSER... 2 MÅLSKISSER / MÅTTRITNINGAR / DIMENSIONAL SKETCHES OVERSIGT... 4 OVERSIK / ÖVERSIKT / OVERVIEW NYTTIGT VÆRKTØJ... 5 NYTTIG VERKTØY / BRA VERKTYG / USEFUL TOOLS SKRUER, HÆNGSLER M.M SKRUER, HENGSLER M.M. / SKRUVAR, GÅNGJÄRN M.M. / TEMPLATE FOR DRILLING SCREWS, HINGES, ETC. SAMLING AF SOKKEL OG SOKKELSKUFE MONTERING AV SOKKEL OG SOKKELSKUFFE / MONTERING AV SOCKELL OCH SOCKELLÅDOR / ASSEMBLY OF PLINTH - ASSEMBLY OF PLINTH DRAWER TRANSPORT OG MONTAGEVEJLEDNING FOR BORDPLADE TRANSPORT OG MONTERINGSVEILEDNING AV BENKEPLATE TRANSPORT OCH MONTERINGSANVISNING AV BÄNKSKIVOR TRANSPORT OF WORKTOPS - MOUNTING INSTRUCTIONS MONTERING AF BORDPLADER MONTERING AV BENKEPLATER / MONTERING AV BÄNKSKIVOR / MOUNTING OF WORKTOPS MONTERING AF INDFARVEDE SKABSSIDER OG FRISIDER MONTERING AV INNFARGET SKROG SIDER OG FRISIDER / MONTERING AV FÄRGADE STOMSIDOR OCH FRISIDOR MOUNTING OF STAINED CABINET SIDES AND END PANELS SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN / MONTERING AV DELAR FÖR KÖK / ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS SAMLING AF ELEMENTER TIL GARDEROBE MONTERING AV ELEMENTER TIL GARDEROBE / MONTERING AV DELAR FÖR GARDEROBER ASSEMBLY OF WARDROBE UNITS SAMLING AF ELEMENTER TIL BAD MONTERING AV ELEMENTER TIL BAD / MONTERING AV DELAR FÖR BADRUM / ASSEMBLY OF BATH UNITS MONTERING OG JUSTERING AF BEN TIL BAD MONTERING OG JUSTERING AV BEIN TIL BAD / MONTERING OCH JUSTERING AV BEN FÖR BADRUM MOUNTING AND ADJUSTMENT OF FEETS FOR BATH RENGØRINGS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG MONTERINGSVEJLEDNING RENGJØRINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG MONTERINGSVEILEDNING RENGÖRINGS-, UNDERHÅLLS- OCH MONTERINGSANVISNING CLEANING, MAINTENANCE AND MOUNTING INSTRUCTIONS 3

4 OVERSIGT OVERSIKT ÖVERSIKT OVERVIEW x-mål efter ønske x-mål etter ønske x-mått efter eget önskemål X-measurements as desired 4

5 NYTTIGT VÆRKTØJ NYTTIG VERKTØY BRA VERKTYG USEFUL TOOLS BORESKABELON BORESKABELON BORRMALL TEMPLATE FOR DRILLING SKRUER - HÆNGSLER M.M SKRUER - HENGSLER M.M. SKRUVAR - GÅNGGJÄRN M.M. SCREWS, HINGES, ETC. 5

6 SAMLING AF SOKKEL MONTERING AV SOKKEL MONTERING AV SOCKELL ASSEMBLY OF PLINTH KS mm UD mm UD mm U33 SOKKEL UDEN JUSTERBARE BEN SOKKEL UTEN JUSTERBARE BEIN SOCKEL UTAN JUSTERBARA BEN PLINTH WITHOUT ADJUSTABLE FEET Vinkler skal bestilles separat Vinkler skal bestilles separat Vinkeljärn ska beställes separat Angle brackets must be ordered separately US30- JUSTERBARE SOKKELBEN TIL KØKKEN JUSTERBARE SOKKELBEIN TIL KJØKKEN JUSTERBARA SOCKELBEN FÖR KÖK AJUSTETABLE FEET FOR KITCHEN EKSTRA TILBEHØR EKSTRAUTSTYR EXTRA TILLBEHÖR EXTRA 6

7 SAMLING AF SOKKELSKUFFE (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 17) MONTERING AV SOKKELSKUFF (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE17) MONTERING AV SOCKELLÅDOR (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 17) ASSEMBLY OF PLINTH DRAWER (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 17) 7

8 TRANSPORT - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN TRANSPORT - LESES STRAKS VED MOTTAK TRANSPORT - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN TRANSPORT OF WORKTOPS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT Transport af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. Transport av benkeplaten skal alltid foregå med platen oppreist på langkanten. Transport av bänkskivan ska alltid ske med bänkskivan upprest på långsidan. Transportation of the worktop must always happen with the top in a lengthwise and upright position. Pladen må aldrig transporteres liggende. Platen må aldri transporteres liggende. Bänkskivan får aldrig transporteras liggande. The worktop must never be transported lying down. Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under ingen omstændigheder benyttes som håndtag. Et eventuelt utskjæringshull eller en gjennomboring må under ingen omstendigheter brukes som håndtak. Ett eventuellt urskärningshål eller ett borrat hål får under inga omständigheter användas som bärhandtag. Any cut-out or bore must under no circumstances be used as handle. Se venligst efter om emballagen viser tegn på skader. Såfremt der er tegn på slag/fragtskader, skal der gøres anmærkning på fragtbrev. Er der i øvrigt grund til at reklamere over bordpladerne, skal dette ske senest 5 dage efter modtagelsen, og inden monteringen påbegyndes. Monterede bordplader betragtes som godkendte, og synlige slag, ridser og lignende henføres til montageskader. Pladen er støbt specielt til dig - der vil derfor forekomme mindre forskelle i forhold til farveprøven. Det er ikke en fejl, men en charme der gør netop din bordplade unik. Da der er tale om individuelt håndarbejde er der en måltolerence på +/- 2 mm på længde, bredde og bordpladetykkelse. Se vennligst etter om emballasjen viser tegn på skader. Dersom det er tegn på slag-/transportskader, skal det anmerkes på fraktbrevet. Er det for øvrig årsak til å reklamere over benkeplatene, skal dette skje senest 5 dager etter mottak og innen monteringen starter. Monterte benkeplater betraktes som godkjente, og synlige slag, riper og lignende betraktes som montasjeskader. Platen er støpt spesielt til deg - det vil derfor forekomme mindre forskjeller i forhold til fargeprøven. Det er ikke en feil, men et sjarmerende trekk som gjør akkurat din benkeplate unik. Siden det er snakk om individuelt hååndarbeid, er det en måltoleranse på +/- 2 mm på lengde, bredde og benkeplatetykkelse. Kontrollera om emballaget visar tecken på skador. Om det fi nns tecken på slag/transportskador ska anmärkning göras om detta på fraktsedeln vid mottagandet. Om det fi nns andra anledningar att reklamera bänkskivan ska detta ske inom 5 dagar efter mottagandet och innan monteringen påbörjas. Monterade bänkskivor anses som godkända och synliga slag, repor och liknande hänförs till monteringsskador. Bänkskivan är gjuten speciellt för dig - därför kommer det att fi nnas en mindre nyansskillnad i förhållande till färgprovet. Detta är inte ett fel utan en charm som gör just din bänkskiva unik. Eftersom det handlar om individuellt handarbete fi nns det en måttolerans på +/- 2 mm på längd, bredd och bänkskivans tjocklek. Please check to see if the wrapping shows any indications of damage. If there are indications of impact or damage during transportation a note must be made on the consignment note. Are there any other reasons to complain about the worktops this must take place not later than 5 days after receipt, and before the mounting is begun. Mounted worktops are considered to be approved and visible impacts, scratches and the like are attributed to damage during mounting. The worktop is custom-made especially for you. Therefore minor differences will appear compared to the colour sample. This is not a defect but a charm which makes your particular worktop unique. As it is individual handwork there is a dimensional tolerance of +/- 2 mm in length, width and depth of the worktop. 8

9 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 1. Før montering skal du ved hjælp af vaterpas kontrollere, at de monterede køkkenelementer er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt at få en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke fi nér eller lignende materiale. 1. Før montering skal du ved hjelp av vater kontrollere at de monterte kjøkkenelementene er oppsatt vannrett og i vinkel på hverandre. Er det mindre nivåforskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe sammen. Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke fi ner eller lignende materiale. 1. Före montering ska man med hjälp av ett vattenpass kontrollera att de monterade köksstommarna är vågrätt monterade och i vinkel med varann. Om det förekommer mindre nivåskillnader kan det vara svårt att få en sammansättning att passa. Detta kan avhjälpas med en passande tunn bit faner eller liknande material. 1. Before mounting the worktop you must by means of a spirit level check that all the installed kitchen units are level and at right angles to each other. If minor differences in level occur it can be diffi cult to make a joint fi t. This can be rectifi ed by an appropriate piece of thin veneer or the like. 2. Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, medmindre andet er bestilt. 2. Benkeplatesettet legges løst opp på kjøkkenelementene for å kontrollere om mål og vinkler stemmer. Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene igjen. Passer benkeplaten ikke, så kontakt straks forhandleren din. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, med mindre annet er bestilt. 2. Bänkskivan läggs löst uppe på köksstommen för att kontrollera att mått och vinklar stämmer. Därefter tas bänkskivan bort från köksstommen igen. Om bänkskivan inte passar ska du omedelbart kontakta din återförsäljare. Observera: Samtliga vinklar är tillverkade utifrån 90 grader om inte annat beställts. 2. The set of worktops is laid loosely on top of the kitchen units to check if measurements and angles fi t. Subsequently, the worktops are removed from the kitchen units again. If the worktops do not fi t please immediately contact your retailer. Note: All angles are 90 degrees unless else has been ordered. 3. Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpladesamlinger med spændebeslag kan foretages inde fra skabet. Såfremt der, fra køkkenfabrikken, ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm (se punkt 10). 3. Hvis der er topp i skapene, skal det skjæres hull i toppen slik at eventuelle benkeplateskjøter med spennbeslag kan spennes sammen inne fra skapet. Dersom det ikke fra kjøkkenfabrikken er forboret til skruehull, bores skruehull for hver 60 cm (se punkt 10). 3. Om skåpsstommen har inbyggd överdel ska ett hål skäras i denna överdel så att eventuella skavar i bänkskivan kan sättas ihop inifrån skåpsstommen. Om det från köksfabrikanten inte är förborrat skruvhål ska skruvhål borras var 60 cm (se punkt 10). 3. If the cabinets are with top you must cut a hole in the top of the cabinets to be able to tighten any worktop joints with clamps from inside the cabinet. If the cabinets do not already have pre-drilled screw holes the screw holes are drilled every 60 cm (see point 9). 4. Bordpladen lægges op på elementerne for endelig fastgørelse (se punkt 5 og 6). Hvis pordpladen er leveret med monteret bagkant, skal forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtig murværk skal hele bagkantens bagside forsegles. 4. Benkeplaten legges opp på elementene for endelig montering (se punkt 5 og 6. Hvis benkeplaten er levert med montert bakkant, skal forseglingsmaterialet påføre mellom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal hele bakkantens bakside forsegles. 4. Bänkskivan läggs upp på köksstommen för slutlig fastsättning (se punkt 5 och 6). Om bänkskivan är levererad med monterat bakstycke ska tätningsmaterial appliceras mellan bakstycke och vägg. Om väggen ä fuktigt murverk ska hela bakstycket appliceras med tätningsmaterial. 4. The worktop is laid on top of the units for the fi nal mounting (see point 5 and 6). If the worktop is delivered with mounted upstand, the sealing material is applied between the upstand and the wall. In case of damp brickwork the entire back of the upstand must be sealed. 5. De løse federe monteres i notgangen ved samlingen, uden at pladerne skubbes helt sammen (se side 12). 5. De løse fjærene monteres i noten ved skjøting, uten at platene skyves helt sammen (se side 12). 5. De lösa fjädrarna monteras i spåret vid skarven, utan att föra ihop bänkskivorna helt (se sidan 12). 5. The loose worktop bolts are mounted in the notches by the joint without the worktops being completely joined (see page 12). 9

10 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 6. Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade nærmest laminatoverfl aden. Bemærk: Anvisning i punkt 7 skal følges meget nøje. Der ydes ikke garanti i forbindelse med vandindtrængning af samlingerne. 6. Forseglingsmaterialet, som skal være den medfølgende tynnfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles deretter ned i skjøten slik at man oppnår forsegling av den ubehandlede sponplaten. Forseglingen er spesielt viktig på den øverste delen av den ubehandlede sponplaten nærmest laminatoverfl aten. Merk: Anvisning i punkt 7 skal følges svært nøye. Det gis ikke garanti i forbindelse med vanninntrengning i skjøtene. 6. Tätningsmaterialet, som ska vara den medlevererade smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls ner i skarven så att den råa spånskivan förseglas. Förseglingen är speciellt viktig på den övre delen av den råa spånskivan närmast laminatytan. Observera: Anvisningen i punkt 7 ska följas mycket noggrant. Vi lämnar ingen garanti beträffande vatteninträngning i skarvarna. 6. The sealing material, which must be the enclosed joint fi ller (not silicone or wood glue), is now fi lled into the joint so that you obtain a sealing of the rough chipboard. The sealing is especially important towards the upper part of the rough chipboard near the laminate surface. Note: The instructions in point 7 must be followed very carefully. No guarantee is granted in connection with water penetrating into the joints. 7. Ved sammenspænding vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud. Kontroller løbende under sammenspænding, at de to emner er i niveau (se punkt 6). 7. Ved sammenspenning vil det overskytende forseglingsmaterialet ved korrekt skjøt trenge opp på oversiden. Kontroller løpende at de to emner er i nivå(se punkt 6). 7. Vid hopdragningen kommer överskjutande tätningsmedel, om skarven är korrekt, att tryckas ut uppåt. Kontrollera skarven kontinuerligt under sammansättningen, att de två ämnar är i nivå (se punkt 6). 7. If the worktops are correctly joined the extra sealing material will be pressed out at the top when tightening the worktop bolts (see point 6). During the tightening, continuously check that the two units are level (see point 1) Efter ca. 5 minutter fjernes det overskydende forseglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for op. Eventulle rester af forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand. 8. Etter ca. 5 minutter fjernes det overskytende forseglingsmaterialet med et stykke papp. Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot montøren, slik at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for opp. Eventuelle rester av forseglingsmaterialet kan fjernes med såpevann. 8. Efter ca. 5 minuter ska överskjutande tätningsmaterial tas bort med ett stycke papp. Alltid från bakkant mot framkant. Pappstycket ska alltid dras mot monterande person så att tätningsmaterialet trycks ner i stället för upp. Eventuella rester av tätningsmaterial kan tas bort med tvållösning. 8. After about 5 minutes the extra sealing material is removed with a piece of cardboard always from the back edge and towards the front edge. The cardboard is always drawn towards the fi tter, so that the sealing material is pressed down into the joint instead of up. Any remaining sealing material can be removed with soapy water. 9. Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagside for hver 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventult med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige laminatoverfl aden. 9. Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved hjelp av de forborede skruehullene. Vi anbefaler en skrue i for- og bakside for hver 60 cm. Endene av benkeplaten skal alltid festes. Benkeplaten holdes eventuelt fast med 3 skrutvinger under monteringen, men husk beskyttelsesklosser for å unngå å skade laminatoverfl aten. 9. Bänkskivan sätts fast i köksstommen med hjälp av de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en skruv i fram- och en i baksidan för var 60 cm. Bänkskivans ändar ska alltid sättas fast. Bänkskivan kan hållas fast med skruvtvingar under fastsättningen. Kom ihåg att använda skyddsklossar för att inte skada laminatytan. 9. The worktop is fastened to the kitchen units by means of the pre-drilled screw holes. We recommend a screw at the front and the back every 60 cm. The end of the worktop must always be fastened. During the fastening the worktop is, if necessary, kept in place with clamps, but remember protecting blocks to avoid damaging the laminate surface. 10. Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, skal disse altid forsegles med forseglingsmateriale mellem liste og bordplade - samt mellem liste og væg. Husk endvidere at samtlige gennemføringer i laminaten forsegles. Limen skal helt frem til forkantliste. 10. Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, skal disse alltid forsegles med forseglingsmateriale mellom list og benkeplate - samt mellom list og vegg. Husk dessuten at samtlige gjennomføringer i laminatet forsegles. Limet skal helt frem til forkantlisten. 10. Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter ska dessa alltid förseglas med tätningsmaterial mellan list och bänkskiva - samt mellan list och vägg. Kom dessutom ihåg att försegla samtliga genomföringar i laminatet. Limmet ska gå ända fram till listen i framkanten. 10. If the worktop is delivered with loose upstands, these must always be sealed with sealing material between the upstand and the worktop and also between the upstand and the wall. Furthermore, remember to seal all joints in the laminate. The sealing material must be applied all the way to the front of the upstand.

11 MONTAGEVEJLEDNING - LÆSES STRAKS VED MODTAGELSEN MONTERINGSVEILEDNING - LESES STRAKS VED MOTTAK MONTERINGSANVISNING - SKA LÄSAS OMDELBART EFTER MOTTAGANDET AV VARAN MOUNTING INSTRUCTIONS READ IMMEDIATELY ON RECEIPT 11. Opvaskemaskiner: Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod vanddamp ved pålimning af alu-kraft. Husk dampspærring skal helt frem til forkant. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres - helt til forkant. Ovn: Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkant. 11. Oppvaskmaskiner: Sørg for god ventilasjon omkring og over oppvaskmaskinen. Over maskinen skal benkeplatens underside beskyttes mot vanndamp ved påliming av alufolie. Husk at dampsperren skal helt frem til forkanten. Følger det med en stålskinne til oppvaskmaskinen skal denne også monteres - helt til forkant. Komfyr: Hvis komfyren er plassert umiddelbart under benkeplaten, skal det også der monteres dampsperre. Husk at dampsperren skal helt frem til forkanten. 11. Diskmaskiner: Sörj för god ventilation omkring och över diskmaskinen. Över diskmaskinen ska bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga genom pålimning av aluminiumskydd. Kom ihåg att ångspärren ska nå ända fram till framkanten. Om det medföljer en stålskena till diskmaskinen ska skenan också monteras - ända ut till framkanten. Ugn: Om ugnen är placerad omedelbart under bänkskivan ska också här monteras en ångspärr. Kom ihåg att ångspärren ska ända fram till framkanten. 11. Dishwasher: Ensure that the area around and above the dishwasher is well ventilated. The underside of the worktop just above the dishwasher must be protected from water vapour by gluing on alu-kraft. Remember that the vapour barrier must cover the area all the way to the front of the worktop. If the dishwasher comes with a steel rail this should also be mounted and all the way to the front. Oven: If the oven is placed immediately under the worktop a vapour barrier must also be mounted. Remember, that the vapour barrier must cover the area all the way to the front of the worktop. 12. Afmærk vaskens placering ved at lægge vasken omvendt og afmærke omridset på køkkenbordet. Mål herefter bredden af vaskens krave og afmærk udskæringens endelige størrelse inde i det første (se punkt 13a). 12. Avmerk vaskens plassering ved å legge vasken omvendt og merk av omrisset på kjøkkenbenken. Mål deretter bredden av vaskens krave og merk av utskjæringens endelige størrelse inne i det første (se punkt 13a). 12. Märk ut diskhons placering genom att lägga diskhon upp och ner och därefter rita runt med penna på skivan. Mät därefter diskhons krage och märk ut utskärningens slutgiltiga storlek inne i den första markeringen (se punkt 13a). 12. Mark the position of the sink by placing the sink face down and marking the sink outline on the worktop. Now, measure the width of the lip of the sink and mark the fi nal size of the cut-out inside the fi rst outline (see point 12a). 12a. Skær hullet ud med en stiksav. Lakér udskæringens kant 3-4 gange for at undgå, at der trænger fugt i bordpladen. Samme fremgangsmåde gælder for kogeplader. Ved nedfældningskogeplade skal kanten forsegles med lak/silikone. 12a. Skjær ut hullet med en stikksag. Lakker kanten av utskjæringen 3-4 ganger for å unngå at det trenger fukt inn i benkeplaten. Samme fremgangsmåte gjelder for kokeplater. Ved nedfellingskokeplate skal kanten forsegles med lakk/silikon. 12a. Skär ut hålet med en sticksåg. Lackera utskärningens kant 3-4 gånger för att förhindra fukt från att tränga in i bänkskivan. Samma tillvägagångssätt gäller för spishällar. Om spishällen är nerfälld i skivan ska kanten förseglas med lack/silikon. 12a. Cut out the hole with a jigsaw. Lacquer the edge of the cut-out 3-4 times to avoid moisture from penetrating into the worktop. Same procedure applies to cooking plates. By drop-in cooking plates the lip must be sealed with lacquer/ silicone. 12b. Fyld forseglingsmateriale i vaskens krave, før den sættes på plads og fastspændes. Ved montering af blandingsbatterier bores de nødvendige huller til rør. Her skal også forsegles med forseglingsmateriale, da alle gennemføringer i laminaten skal forsegles. 12b. Fyll forseglingsmateriale i vaskens krave, før den settes på plass og fastspennes. Ved montering av blandebatterier bores de nødvendige hull til rør. Her skal også forsegles med forseglingsmateriale, siden alle gjennomføringer i laminatet skal forsegles. 12b. Fyll tätningsmaterial i diskhons krage innan diskhon sätts på plats och spänns fast. Vid montering av blandare borras det nödvändiga hålet/hålen för denna. Detta hål ska också förseglas med tätningsmaterial eftersom samtliga genomföringar i bänkskivan ska förseglas. 12b. Fill the lip of the sink with sealing material before it is put in place and fastened. By mounting of mixer taps the necessary holes for pipes are drilled. These must also be sealed with sealing material as all joints in the laminate must be sealed. 13. Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm over bordpladeniveau. 13. Frittstående komfyrer skal alltid heves min. 5 mm over benkeplatenivå. 13. Fristående spisar ska alltid lyftas min. 5 mm över bänkskivans överkant. 13. Free-standing cookers must as a minimum be raised 5 mm above the level of the worktop. 11

12 SAMLING AF BORDPLADER SKJØTING AV BENKEPLATER HOPSÄTTNING AV BÄNKSKIVOR MOUNTING OF WORKTOPS Se side 9 punkt 5 Se side 9 punkt 5 Se sidan 9, punkt 5 See page 9 point 5 Tynd fugelim Tynnfugelim Smalfogslim Thin joint fi ller SPÆNDEBESLAG MÅ IKKE FJERNES SPENNBESLAG MÅ IKKE FJERNES SPÄNNBESLAG FÅR INTE TAS BORT CLAMPS MUST NOT BE REMOVED 12

13 MONTERING AF INDFARVEDE SKABSSIDER OG FRISIDER MONTERING AV INNFARGET SKROG OG FRISIDER MONTERING AV FÄRGADE STOMSIDOR OCH FRISIDOR MOUNTING OF STAINED CABINET SIDES AND END PANELS USI70 HSI196 FS706 FS

14 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 17) U51- U61- U81- USTV63- USTV83- USTV103- UAU US UH60 45 U20- U30- U40- U50- U60- U80- U100- U101- KS60 U33 14

15 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS LSB40 LSB50 LSB60 LSB80 Korpus 704 Korpus 576 HSB40 HSB50 HSB60 HSB80 Korpus 704 Korpus 576 USB43- USB53- USB63- USB83- LUSB42- LUSB52- LUSB62- LUSB82- USB44- USB54- USB64- LUSB43- LUSB53- LUSB63-15

16 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGE 15) Korpusskinne m/fuld udtræk monteres altid i en hulrække længere nede. Skapskinne m/full- uttrek monteres alltid en hulrekke lengere nede. Stomme skena m/fullutdrag, monteras alltid med en hålrad längre ner än vanlig. Cabinet rail with full slide is always mounted in a row of holes further down. M5000F Korpus 704 Korpus 704 KUSB63- KUSB64- Lågedæmper Dørdæmper Luckadämpar Door damper EKSTRA TILBEHØR EKSTRAUTSTYR EXTRA TILLBEHÖR EXTRA 16

17 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS TA40 TA50 TA60 TA80 TA100 TAH40 TAH50 TAH60 TAH80 TAH100 Korpus 704 UST44- UST54- UST64- UST43- UST53- UST63- UST83- UST103- Korpus

18 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS HUSK! - BEAR IN MIND! Montering af hylde eller karrusel inden samling af skab. Montering montering av hylle eller karusell før montering av skap. Kom ihåg montering av hylla eller karusell före hoppmontering av skåp. Mounting of shelf or carousel should be done before assembly of cabinet. HEK90 45 HAK LMA50V UH9090 HHK90 UD90- UDH90- UD12- UH101- UH102- UHHL102- UH90- UHK

19 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS Denne vinkel skal kun bruges ved skabsbredde 80 og 100 samt alle L-skabe. Denne vinkelen skal kun brukes ved skapsbredde 80 og 100 samt alle skap til tak (96cm). Denna vinkel skall bara användas vid skåpsbredd 80 och 100, samt vid alla L-skåp L31- L41- L51- L61- O20- O30- O40- O50- O60- O80- O100- V40- V50- V60- V80- This angle bracket should only be used by a cabinet width of 80 and 100 and all L-cabinets OD60- LD61- ES60- O64 OH

20 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS TG42- TG52- TG62- TG41- TG51- TG61- TG44- TG54- TG64- TG84- TG104- TG43- TG53- TG63- TGA44- TGA54- TGA64- TGA84- TGA Liftedoorbeslag til LÅ446 Liftdoorbeslag till LÅ446 Lyftdörrsbeslag till LÅ446 Lift door bracket for LÅ446 LHV20/30 V20/30 Monter hylder før efterspænding. O34 L34 Monter hyller før tillstramning. Montera hyllor för efterspänning. Mount shelves before tightening. 20

21 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) UB40- UB50- UB60- UG40- UG50- UG60- UKT40- UKT50- UKT60- FSB40- FSB50- FSB60- FSB41- FSB51- FSB61- FST40- FST50- FST60- FST41- FST51- FST61-21

22 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) AV2301 / AV2501 HOBH64- HOTH64-22

23 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR KÖK (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS(ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) 100 HOB64- HKB60- HOT64- HKT60-23

24 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN MONTERING AV ELEMENTER TIL KJØKKEN MONTERING AV DELAR FÖR KÖK ASSEMBLY OF KITCHEN UNITS HO61- HO63-24

25 SAMLING AF ELEMENTER TIL KØKKEN/GARDEROBE MONTERING AV ELEMENTER TIL KJÖKKEN/GARDEROBE MONTERING AV DELAR FÖR KÖK/GARDEROBER ASSEMBLY OF KITCHEN/WARDROBE UNITS LÅ57 LÅ HO62- HH40- HH50- HH60- KH40- KH50- KH60- GH40- GH50- GH HC 80- HC100-25

26 SAMLING AF ELEMENTER TIL BAD (SAMLING AF SKUFFER - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV ELEMENTER TIL BAD (MONTERING AV SKUFFSKAP - SE SIDE 15 OG 17) MONTERING AV DELAR FÖR BADRUM (MONTERING AV LÅDSKÅP - SE SID 15 OCH 17) ASSEMBLY OF BATH UNITS (ASSEMBLY OF DRAWERS SEE PAGES 15 AND 17) Korpus 576 Korpus Korpus Korpus

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog 8 ord, du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog INDHOLD Forord

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere