Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre"

Transkript

1 Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for 80 mia. euro om måneden, og da deres inflationsprognose stadig ser relativt optimistisk ud, vil de formentlig annoncere senere i år, at obligationsopkøbene forlænges i yderligere seks måneder, og dermed mindst vil løbe frem til september Samtidig ser det ud til, at den japanske centralbank fortsætter med at opkøbe obligationer i rekordtempo i 2016 og Obligationsrenterne i Japan er helt i bund og negative for løbetider på over 15 år. Obligationsrenterne kan falde endnu mere, hvis centralbanken som ventet nedsætter renten til -0,3 % i næste måned. Det negative renteniveau betyder, at de japanske investorer må søge længere ud på kurven eller til udlandet for at få et positivt afkast. Derfor vil den renteforhøjelse, vi venter i USA i år, formentlig have relativt lille effekt på den lange ende af rentekurven. Statsobligationsmarkedet i USA er det eneste større marked, der kan tilbyde en 10-årig rente tæt ved 1,5 %, og den tilsvarende rente er nul i Tyskland og -0,20 % i Japan. De globale obligationsrenter har taget et nyt dyk på det seneste. Det skyldes bl.a. nervøsitet forud for EU-afstemningen i Storbritannien i næste uge, der har fået investorerne til at søge mod sikre havne. Vores hovedscenario er, at Storbritannien bliver i EU, men der er tæt løb i meningsmålingerne, så et Brexit kan absolut ikke udelukkes. Man skal ikke forvente en kraftig stigning i de globale obligationsrenter, hvis briterne stemmer for at blive i EU. Den globale jagt på afkast forsvinder ikke. ECB og den japanske centralbank vil stadig opkøbe obligationer i store mængder. Bekymringen om den globale økonomi vil fortsat være åbenbar. Vi ved stadig ikke, om de svage amerikanske jobtal for nylig er udtryk for en underliggende svaghed i amerikansk økonomi, eller om der igen kommer fart på økonomien, som vi venter. Vi tror derfor stadig, at den 10-årige tyske statsobligationsrente vil holde sig tæt på nul i de kommende 6 måneder, selv om det ikke ender med et Brexit. Får vi imidlertid ret i, at Federal Reserve genoptager renteforhøjelserne til efteråret, vil vi formentlig se et lille pres for højere 10-årige renter. En genoptagelse ventes især at tynge den korte ende af det amerikanske statsobligationsmarked, men vil sandsynligvis også trække de 10-årige europæiske obligationsrenter op. Man skal huske, at markedet kun indregner en enkelt renteforhøjelse i USA i de kommende 18 måneder. Vores syn på Fed er den vigtigste grund til, at vi venter lidt højere 10-årige europæiske renter på 12M sigt. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Hvad så, hvis det bliver et Brexit? Stemmer briterne nej, vil presset for lavere globale obligationsrenter sandsynligvis tiltage. ECB vil formentlig reagere, hvis de ser tegn på, at europæisk økonomi påvirkes, og Federal Reserve vil sætte renteforhøjelserne i bero, mens den japanske centralbank kan blive nødt til at reagere på en yenstyrkelse. Et Brexit kan betyde, at den 10-årige tyske obligationsrente kommer ned i bp eller derunder. I Danmark ventes den 10-årige obligationsrente også at falde til under nul. Hvis Brexit skaber valutatilstrømning til Danmark, som vi så det i 1. kvartal 2015, vil en dansk rentenedsættelse til -0,75 % ikke være usandsynlig. Et Brexit kan også udløse flere lempelser i Sverige og Norge. Får vi et Brexit, vender vi tilbage med en opdateret renteprognose. Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46 (0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro & Renter Analytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt juni

3 Prognose for euroområdet Væksten i euroområdet steg til 0,6 % i 1. kvartal opgjort på kvartalet. Det var en solid fremgang og skyldtes især udviklingen i privatforbruget, der har nydt godt af den lave oliepris og et fortsat fald i ledigheden. Ledigheden var på 10,2 % i april det laveste ledighedsniveau siden Fremover vil en stigende oliepris formentlig lægge en dæmper på privatforbruget, der dog vil blive understøttet af en fortsat bedring på arbejdsmarkedet. Vi regner desuden med, at der kommer mere gang i investeringsvæksten i 2. halvår, når EU-afstemningen i Storbritannien er overstået (vores hovedscenario er, at briterne vælger at blive i EU), og usikkerheden aftager. Lavere usikkerhed samt stigende indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel og de meget lave låneomkostninger vil formentlig betyde, at virksomhederne får mere appetit på investeringer igen. Den samlede årlige inflation steg lidt fra -0,2 % i april til -0,1 % i maj. Kerneinflationen steg også 0,1 procentpoint til 0,8 % i maj. Vi venter en stor stigning i inflationen i de kommende måneder bl.a. som følge af en basiseffekt i olieprisen. Inflationsstigningen skyldes dog især midlertidige faktorer, og Den Europæiske Centralbank kan formentlig endnu ikke konkludere, at inflationen er støt på vej mod de 2 %. Vi mener stadig, at ECB ser for lyst på udsigterne for kerneinflationen. Vores forventninger til inflationsudviklingen betyder sandsynligvis, at ECB forlænger opkøbene af statsobligationer m.v. til efter marts På kortere sigt ventes centralbanken at fortsætte med at implementere lempelserne, der blev annonceret i marts, hvilket også blev bekræftet på det seneste rentemøde. Her gentog ECB-chefen Mario Draghi, at de tidligere annoncerede pengepolitiske midler vil give yderligere lempelser af pengepolitikken, i takt med at de iværksættes. Draghi tilføjede, at pengepolitikken virker, men at man endnu ikke har set den fulde virkning af indgrebene fra sidst i 2015 og 1. kvartal De pengepolitiske lempelser og udsigten til, at obligationsopkøbene forlænges gør det usandsynligt, at vi får en større stigning i obligationsrenterne i euroområdet, og vi udelukker absolut ikke muligheden for et fortsat pres for lavere renter i de næste par måneder. Givet de aktuelle lempelser kan de tyske obligationsrenter meget vel nærme sig niveauet i Japan og Schweiz. Det gælder især, hvis det mod vores forventning bliver et Brexit i Storbritannien. Vi venter imidlertid fortsat et lille pres for højere obligationsrenter på 6-12 måneders sigt pga. afsmitning fra den lange ende af den amerikanske rentekurve. Vi tror fortsat fuldt og fast på, at ECB vil kunne holde de 2- og 5-årige renter i skak med obligationsopkøbene og en indlånsrente på minus 0,4 %. Derfor venter vi stadig en vis stejling af den 2- og 5-årige eurokurve. Desuden ventes 3- måneders Euribor-fixingerne at forblive negative de næste 12 måneder. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Tyske statsobligationer 1.2 % bp Ændring, bp (h-akse) 16-May Jun-16 3-måneders Euribor-rente juni

4 Prognose for Danmark Dansk økonomi overraskede positivt i 1. kvartal med en vækst på 0,5 %, der var drevet af forbruget, eksporten og investeringerne. Indikatorerne peger opad for eksporten her i 2. kvartal, men det ser mere broget ud for privatforbruget. Beskæftigelsen vokser stadig pænt, og lønvæksten ser ud til at være på vej op, men er stadig moderat. Inflationen er fortsat lav, og planerne om at afskaffe PSO-skatten vil også lægge en dæmper på inflationen næste år. Danmarks Nationalbank (DN) intervenerede i valutamarkedet for 24 mia. kroner i maj for at svække kronen, efter at den var blevet styrket til 7,4365 mod euroen. Kronen er blevet styrket lidt ydeligere i juni til omkring 7,4355, så DN må formentlig fortsætte med at sælge kroner i juni, da kronen ventes at holde sig stærk uanset udfaldet af den britiske EU-afstemning den 23. juni. Når Nationalbanken ikke nedsatte indskudsbevisrenten efter at have interveneret for et relativt stort beløb i maj, betyder det formentlig, at det vil være tilstrækkeligt at intervenere for at svække kronen. Det vil øge bankernes nettostilling samt trække de korte pengemarkedsrenter ned og samtidig sende valutaterminskursen på EUR/DKK længere ned i minus. Vi kan faktisk allerede se denne udvikling i de korte renter. DN ventes derfor at holde indskudsbevisrenten uændret på -0,65 % på 12 måneders sigt. Hvis behovet for at sælge kroner imidlertid accelererer, kan Nationalbanken vælge at skære renten ned til -0,75 %. Nedsætter ECB indlånsrenten igen, vil DN også følge op med en rentenedsættelse til minus 0,75 % som, vi stadig mener, er den nedre grænse for den ledende danske rente. De danske pengemarkedsrenter er faldet for nylig også set i forhold til eurorenterne og CITA-kurven ligger nu under EONIA frem til sidst i Nationalbankens intervention i maj har trukket de danske pengemarkedsrenter ned, og diskussionen om ny kapitaltilstrømning til Danmark har også bidraget til lavere renter. Markedet ligger nu til en gradvis stigning i de danske pengemarkedsrenter fra slutningen af 2017 og venter, at rentespændet til de korte eurorenter går i plus sidst i Vores prognose for den danske indskudsbevisrente og pengemarkedsrenterne er stort set i tråd med markedets forventninger. Vi tror dog fortsat, at det betydelige danske betalingsbalanceoverskud vil sikre, at Nationalbankens rente kan forblive under eurorenten i en overskuelig fremtid også på den anden side af Den generelle jagt på afkast, efter at ECB har besluttet at øge obligationsopkøbene, ventes desuden at få nogle investorer til at gå efter de marginalt højere obligationsrenter i Danmark. 6-måneders CIBOR-fixingerne ventes at forblive lige over nul, mens 3M fixingerne vil ligge på minus 10bp. De 10-årige swaprenter ventes at stige lidt på 12M sigt i takt med eurorenterne. DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % Statsobligationer bp Ændring, bp (h-akse) 17-May Jun-16 3M Cibor-rente juni

5 Prognose for Sverige Sverige havde en vækst på 0,5 % i 1. kvartal 2016 opgjort på kvartalet (4,2 % på årsbasis), hvilket nok er pænt, men alligevel en form for normalisering i forhold til de ekstremt høje vækstrater i 2. halvår Det var igen den indenlandske efterspørgsel (primært privatforbruget og boliginvesteringerne), der skabte væksten, hvilket har haft en yderst positiv indvirkning på statsfinanserne (i form af skatteindtægter). Inflationsudviklingen er igen ved at blive interessant. Inflationen har været stigende siden starten af 2014, hvilket især skyldes, at importpriserne er steget som følge af den svenske krones svækkelse frem til begyndelsen af Inflationen renset for boligrenter toppede i 1,6 % i januar hvilket ikke er langt fra inflationsmålet på 2 %. Valutakurseffekten er imidlertid vendt på det seneste. Der er nu igen et negativt inflationspres på importvarer og serviceydelser, og inflationen faldt til 1,1 % i maj. Pengepolitikken kører på autopilot i øjeblikket. Vi forventer ingen renteændringer fra Riksbanken, og opkøbene af statsobligationer fortsætter efter planen året ud. Riksbanken skal på et eller andet tidspunkt beslutte, hvad der skal ske ved udgangen af 2016, og beslutningen vil afhænge af (a) inflationen, og (b) hvorvidt ECB forlænger obligationsopkøbene til efter marts Da inflationen nu ikke længere trækkes op af valutakurseffekten, men tværtimod trækkes ned, vil Riksbanken formentlig holde skarpt øje med den svenske krone og være parat til at gribe ind, hvis valutakursen styrkes for hurtigt og dermed truer inflationsudviklingen. Den svenske rentekurve er fladet yderligere ud som følge af det internationale rentefald. Det er værd at bemærke, at den 2-årige swapkurve nu ligger klart under intervallet på 60-85bp, der har været gældende siden medio Den 5-årige rentekurve er også fladet ud, men er stadig betydeligt stejlere end den 2-årige kurve. Vi har længe ment, at en betydelig del af kurvestejlheden skal findes i det 5-årige segment på rentekurven, og vi ser ingen grund til at ændre synspunkt. Ovenstående er baseret på vores hovedscenarie, hvor Storbritannien stemmer for at blive i EU ved folkeafstemningen i næste uge. Bliver det et nej, må vi opdatere vores analyse. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 16/05/ /06/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets juni

6 Prognose for Norge Vi venter ingen større ændringer i pengepolitikken på centralbankmødet den 23. august. For det første indikerede Norges Banks renteprognose fra marts ikke, at der kan ventes ændringer på mødet. For det andet har nøgletallene, der er offentliggjort siden den seneste pengepolitiske rapport, stort set været i tråd med forventningerne i Norges Bank. For det tredje finder EU-afstemningen i Storbritannien sted samme dag som mødet i Norges Bank, der derfor ikke vil kende det med spænding ventede resultat, når rentebeslutningen skal træffes. Vi tror derfor, at Norges Bank vil vente og se den politiske og økonomiske udvikling hen over sommeren og så nedsætte renten med 25bp til 0,25 % på mødet i september. Den samlede årlige inflation var helt oppe på 3,4 % og kerneinflationen på 3,2 % i maj. Kerneinflationen har ligget over målsætningen i de seneste 12 måneder. Det ser ikke ud til, at den høje inflation, der skyldes en svag valutakurs, vækker synderlig bekymring hos Norges Bank. Den svage norske krone har været set som det vigtigste middel til at understøtte den norske indenlandske industri oven på investeringsnedgangen, der skyldes nedturen i oliesektoren. Regeringen har signaleret, at man senere på året eller i starten af 2017 vil ændre den formelle regulering så den er bedre i overensstemmelse med valutakurspolitikken, herunder gennemføre ændringer i det pengepolitiske dekret fra 29. marts Vi udelukker ikke muligheden for, at inflationsmålet på 2,5 % vil blive justeret, så det er mere i tråd med inflationsmålet i en række andre lande. Norges Bank betragter formentlig valutakurspolitikken som en succes og dette vil sandsynligvis være ledetråden i pengepolitikken i resten af Centralbanken fremlægger en ny pengepolitisk rapport på mødet den 23. juni. Vi venter ikke større ændringer i forhold til rapporten fra marts, men renteprognosen vil muligvis blive oprevideret en tak. Rapporten fra marts indikerede en meget høj sandsynlighed for en rentenedsættelse i september og indikerede desuden, at den pengepolitiske rente vil nå et bundniveau på 0,20 % i Både de norske og de internationale nøgletal har siden da været blandede, men samlet set i tråd med Norges Banks forventninger. Et fald i det globale renteniveau modsvares delvis af overraskende ekspansive offentlige budgetter i Udsigterne for den norske olieindustri er lysnet som følge af stigningen i olieprisen på det seneste. Det norske PMI-indeks og rapporten fra Norges Banks såkaldte regionale netværk af virksomheder viser begge, at industriproduktionen nåede bunden i det tidlige forår 2015 og derefter er steget lidt. Vi tror dog ikke desto mindre, at Norges Bank nedsætter renten til september især for at forhindre en styrkelse af valutakursen. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.1 % bp Ændring, bp (h-akse) 18/05/ /06/ måneders Nibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets juni

7 Prognose for USA Billedet ser lidt blandet ud for amerikansk økonomi i øjeblikket. Der er god fart på privatforbruget, men jobtallene har på det seneste peget på en betydelig opbremsning. Det har sat Federal Reserve i en vanskelig situation, hvilket forklarer, hvorfor signalet fra det seneste møde var, at man vil se tiden an, jf. FOMC review: Fed confirms wait and see - mode Brexit a potential game changer. Centralbankchef Janet Yellen sagde, at Fed gerne vil se flere nøgletal, der bekræfter, at USA ikke er inde i en kraftig opbremsning. Ser man på renteforventningerne hos medlemmerne af den pengepolitiske komite, så signalerer Fed to renteforhøjelser i år (uændret) og tre næste år (nedrevideret fra fire). Renteforventningerne hos de enkelte medlemmer er imidlertid blevet nedrevideret, og da de fleste stemmeberettigede medlemmer formentlig hører til duerne eller befinder sig på den neutrale fløj, er det egentlige signal fra mødet nok, at der kan ventes en enkelt, snarere end to renteforhøjelser i år. Trods skuffende vækst i 1. kvartal og svage jobrapporter for nylig mener vi ikke, at amerikansk økonomi bremser kraftigt op, og vi tror, at især privatforbruget vil holde vækstmotoren i gang, jf. The Big Picture. Vi venter stadig en renteforhøjelse til september, men ser også en vis sandsynlighed for, at den først kommer senere, da en renteforhøjelse vil kræve, at der kommer mere gang i jobskabelsen i de kommende måneder (og at andre nøgletal indfrier forventningerne), samt at Storbritannien vælger at blive i EU. Den britiske EU-afstemning gør, at vores forventninger til amerikansk pengepolitik er præget af endnu større usikkerhed end normalt, idet et Brexit vil kunne ændre billedet for Fed. Et Brexit vil betyde, at den anden renteforhøjelse udskydes yderligere, da det formentlig vil medføre lavere global vækst, som USA ikke er immun over for. Vores hovedscenario er dog stadig tre renteforhøjelser næste år. Obligationsrenterne i USA er faldet i de seneste uger, og markederne ser aktuelt kun 50 % chance for en renteforhøjelse i år og venter kun en enkelt renteforhøjelse i alt før udgangen af Markedet vil formentlig opjustere forventningerne til renteforhøjelser i USA, hvis vi ikke får et Brexit. Den globale jagt på afkast, der har fået næring af de rekordlave tyske og japanske obligationsrenter, giver imidlertid stadig et positivt miljø for de globale obligationsmarkeder. Statsobligationsmarkedet i USA er det eneste større marked, der kan tilbyde en 10-årig rente på over 1,5 %. Vi venter derfor en yderligere fladning af den 2-årige rentekurve på 12M sigt, i takt med at markedet indregner flere renteforhøjelser i USA, og investorerne jagter de højere 10-årige amerikanske obligationsrenter. Der er derfor ikke udsigt til større obligationsrentestigninger på kort sigt, men på lidt længere sigt vil Federal Reserve genoptage renteforhøjelserne, og de amerikanske obligationsrenter vil derfor stige især på 6-12M sigt. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 2.5 % bp Ændring, bp (h.akse) 16-May Jun-16 3-måneders USD Libor-rente juni

8 Prognose for Storbritannien Den reale vækst i Storbritannien var på 0,4 % i 1. kvartal 2016 (opgjort på kvartalsbasis) mod 0,6 % i 4. kvartal PMI-tallene steg igen i maj efter at være faldet over en bred kam i april til det laveste niveau i tre år. PMI ligger fortsat over 50 og indikerer dermed økonomisk vækst, men britisk økonomi ser ud til at være bremset yderligere op i 2. kvartal, til dels pga. usikkerheden om resultatet af EU-afstemningen. Både obligations- og pengemarkedsrenterne er faldet de seneste uger, hvor de finansielle markeder igen er blevet ramt af usikkerhed, da nej -fløjen nu fører i en række meningsmålinger her forud for EU-afstemningen den 23. juni. Markederne ser nu en sandsynlighed på ca. 50 % for en britisk rentenedsættelse på 25bp i Vi forventer faldende britiske renter frem mod folkeafstemningen, da markederne formentlig fortsat vil være præget af usikkerhed, så længe ja -siden og nej -siden ligger tæt i meningsmålingerne. De britiske 10-årige statsobligationer og renteswaps har performet kraftigt mod hhv. 10- årige tyske statsobligationer og 10-årige EUR-swaps i de seneste uger, hvor nervøsiteten omkring et eventuelt Brexit er steget på markederne. Vi ser ikke mange tegn på, at der er indregnet en Brexit-risikopræmie i statsobligationsrenterne. Det stemmer med vores vurdering, at Brexit primært er et tema på valutamarkedet. Storbritannien er sat på negative watch af Standard & Poor s, og et Brexit vil formentlig udløse en nedgradering af Storbritanniens kreditvurdering. Det vil dog ikke nødvendigvis påvirke udlandets appetit på britiske statsobligationer særligt meget, og en eventuel stigning i risikopræmien på GBP-aktiver vil sandsynligvis blive opvejet af, at BoE nedsætter renten fra 0,50 % til 0,00 % og muligvis også genoptager obligationsopkøbene. Derfor vil der ikke være en tydelig retning for de britiske renter, hvis folkeafstemningen viser et nej til fortsat EUmedlemskab. Stemmer briterne ja den 23. juni, er der udsigt til en øjeblikkelig, men moderat stigning i de britiske renter på tværs af rentekurven og en stejling på ca. 10bp af den 2-årige kurve, da usikkerheden omkring britisk økonomi så reduceres. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 1.9 % bp Ændring, bp (h-akse) 16-May Jun-16 Vores hovedscenarie er, at Storbritannien bliver i EU, og her ventes BoE at forhøje renten i februar Vi ser imidlertid en vis sandsynlighed for, at renteforhøjelsen kommer senere, da britisk økonomi ser ud til at bremse op. Det gælder især, hvis opbremsningen fortsætter efter folkeafstemningen. Vi tror fortsat, at de britiske obligationsrenter vil stige på lidt længere sigt som følge af renteforhøjelser fra BoE og stigende amerikanske obligationsrenter. Vi venter, at den 5-årige britiske swaprente vil ligge i 1,60 % på 12 måneders sigt (tidligere forventning: 1,65 %), og vores prognose ligger over forwardmarkedet for alle løbetider på 6 og 12 måneders sigt. 3-måneders Libor-rente juni

9 USD EUR * GBP DKK SEK NOK Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet juni

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

DKK stiger kraftigt Nationalbanken afventende Nordea Research, 3. september 2014

DKK stiger kraftigt Nationalbanken afventende Nordea Research, 3. september 2014 Nationalbanken afventende Nordea Research, 3. september 214 EUR/DKK er på det laveste niveau i mere end to år drevet af renteforskellen Nationalbanken i afventende position Stigende præference for kronelikviditet

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere