BeoVision 6. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 6. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 6 Vejledning

2 Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening samt om tilslutning og betjening af eksternt udstyr. Den indeholder desuden en oversigt over skærmmenuer. Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige ved installation og opsætning, findes i håndbogen. De kan være nyttige, hvis du på et senere tidspunkt flytter produkterne eller udvider systemet. Indeks... Håndbogen indeholder også et indeks med henvisninger til både denne vejledning og håndbogen. Her kan du finde de emner, du gerne vil vide mere om. Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 fjernbetjeningen TV LIST Vist i Beo4 displayet FORMAT Vist på fjernsynsskærmen VOL 26

3 Indhold 3 Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og åbner menuerne på skærmen. Se fjernsyn, 6 Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets almindelige funktioner. Juster lyd og billedformat, 8 Find ud af, hvordan du justerer lydstyrken og skifter lydtype. Find ud af, hvordan du ændrer billedformatet. Tekst-tv, 10 Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets tekst-tv-funktioner, f.eks. MEMO-sider. Brug grupper, 12 Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets gruppefunktion og opretter grupper med dine yndlingskanaler. Pinkodesystemet, 14 Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets pinkodesystem. Vedligeholdelse, 16 Find ud af, hvordan du rengør fjernsynet og udskifter batterierne i Beo4 fjernbetjeningen.

4 4 Præsentation af fjernsynet og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom i displayet på Beo4 eller på fjernsynsskærmen. Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der følger med udstyret. Se også i Beo4 vejledningen, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der vises i displayet til Beo4. Tænd fjernsynet. TV TV Displayet på Beo4 viser den kilde, du har valgt, Tænd DVB-modulet, hvis fjernsynet er udstyret DTV TV LIGHT RADIO FORMAT eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST. med en digital satellitenhed, eller tænd en DTV DVD CD tilsluttet set-top box. V MEM RECORD A MEM MENU Åbn hovedmenuen. Vælg tv-kanaler eller tekst-tv-sider. Indtast data i 0 9 TEXT Tænd for tekst-tv. skærmmenuer Indtast oplysninger i skærmmenuer Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne Tryk på eller, mens fjernsynet er tændt, for at vælge en kanalgruppe, du har oprettet EXIT Luk alle skærmmenuer. TEXT 0 MENU Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. GO Sæt fjernsynet på standby. Hold knappen nede for at åbne en kanalliste. Gå trinvist op eller ned gennem tv-kanaler eller GO menupunkter. Få vist ekstra funktioner i displayet på Beo4, f.eks. LIST FORMAT. LIST EXIT STOP

5 5 Viste oplysninger og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises i displayet. Du kan justere indstillingerne ved hjælp af skærmmenuerne. Menunavn TV SETUP CHANNEL GROUPS Valgmuligheder Funktioner TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS EDIT CHANNEL ADD CHANNEL AUTO TUNING TV TUNING EDIT CHANNELS ADD CHANNEL AUTO TUNING MANUAL TUNING 1 DR1 2 TV Informationsfelt select GO select GO Eksempler på skærmmenuer. Når du fremhæver et menuvalg, vises indholdet af det enkelte menupunkt med grå skrift under menuvalgene. TV Brug skærmmenuerne... Tryk for at tænde fjernsynet. TV Tryk for at åbne menuen TV SETUP. MENU Tryk for at skifte mellem valgmulighederne i menuen. Tryk for at få vist forskellige indstillinger. Tryk for at åbne en menu eller gemme en indstilling, du har valgt. GO Tryk for at gå trinvist tilbage i de forrige menuer. STOP Tryk for at lukke alle menuer. EXIT

6 6 Se fjernsyn Dette kapitel omhandler den daglige betjening af fjernsynet: Hvordan du tænder det, vælger en kanal og slukker for det. Desuden beskrives to funktioner, der gør det nemmere og sjovere at se fjernsyn: Kanallisten giver dig et overblik over alle kanaler. Du kan også se en liste over de kanaler, du har placeret i en gruppe. Hvis fjernsynet er udstyret med motordrejestand (fås som ekstraudstyr), kan du dreje fjernsynet. Se yderligere oplysninger om grupper i kapitlet 'Brug grupper' på side 12. Vælg en tv-kanal Når du tænder fjernsynet, vises den sidst sete kanal på skærmen. Tryk for at tænde fjernsynet. TV Tryk på et kanalnummer for at 0 9 gå direkte til den pågældende kanal. Tryk for at skifte fra en tv-kanal til en anden. Tryk for at sætte fjernsynet på standby. Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem den aktuelle og den forrige tv-kanal. Åbn en kanalliste Alle dine analoge tv-kanaler står på en liste, som du kan åbne på skærmen. Listen indeholder kanalnumre og -navne, og den kan indeholde op til 99 tv-kanaler. Du kan også åbne en liste over kanalgrupper. Tryk for at tænde fjernsynet. Hold knappen nede for at åbne en kanalliste på skærmen. Tryk på eller for at bladre gennem 'siderne' i kanallisten. Indtast kanalnummeret for at vælge en kanal. Du kan også holde knappen nede, indtil den ønskede kanal fremhæves. Tryk for at skifte til den ønskede kanal. TV GO 0 9 GO Tryk for at lukke menuen. EXIT Åbn kanallisten for en specifik gruppe... Tryk for at tænde fjernsynet. TV Tryk flere gange på eller for at gå trinvist gennem dine grupper. Tryk for at åbne den valgte gruppe. GO Hold knappen nede for at åbne kanallisten for denne gruppe. GO Tryk på eller for at få vist kanallisterne for de øvrige grupper. BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur.

7 7 Drej fjernsynet 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 more Listen over tv-kanaler vises. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige tv-kanaler. DR1 DR2 TV2 BBC CNN ZDF RTL7 EUROSPRT TV CHANNEL LIST NEWS select GO Hvis du har en motordrejestand, kan du dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen. Tryk flere gange, indtil STAND LIST vises i Beo4 displayet. STAND Tryk for at dreje fjernsynet til venstre eller højre. Du kan også bruge taltasterne 1 9 til at vælge en forudindstillet position, hvor 1 repræsenterer den yderste venstre position og 9 repræsenterer den yderste højre position. Se yderligere oplysninger om forudindstilling af fjernsynspositioner i kapitlet Indstil positioner, som fjernsynet skal dreje til på side 26 i håndbogen. Fjernsynet kan også vippes op eller ned, når det er placeret på en motordrejestand eller et vægbeslag, men det kan kun vippes manuelt. group select GO Gruppeliste Kanaler, der er valgt for en gruppe, optræder også på listen over alle indstillede kanaler.

8 8 Juster lyd og billedformat Der er flere muligheder for at justere fjernsynets lyd. Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden i højttalerne. Hvis tv-kanaler udsendes med forskellige lydtyper eller sprog, har du mulighed for at vælge mellem disse lydtyper og sprog. Hvis du har sluttet højttalere til fjernsynet, har du mulighed for at justere højttalerbalancen og vælge en højttalerkombination. Du kan justere billedformatet, mens du ser fjernsyn. Juster lydstyrken eller fjern lyden Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden i højttalerne. Tryk op eller ned på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken. Tryk midt på knappen for at fjerne lyden i højttalerne. Tryk på op eller ned på knappen for at få lyden tilbage. Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader! Vælg lydtype eller sprog Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper. Tryk flere gange, indtil SOUND* LIST vises i Beo4 displayet. SOUND Tryk for at åbne den aktuelle GO lydtype i displayet. Tryk flere gange på GO for at GO skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et program med flere lydspor. Tryk for at lukke funktionen EXIT SOUND. Du kan gemme din foretrukne lydtype, når du indstiller tvkanaler. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Rediger indstillede tvkanaler' på side 20 i håndbogen. * BEMÆRK! For at få vist SOUND i Beo4 displayet skal det først tilføjes listen over funktioner i Beo4. Se den vejledning, der fulgte med Beo4.

9 9 Højttalerbalance eller -kombination Hvis du slutter højttalere til fjernsynet, kan du til enhver tid justere balancen og ændre højttalerkombinationen. Tryk flere gange, indtil SPEAKER LIST vises i Beo4 displayet. SPEAKER Tryk på tallet for den ønskede 1 5 højttalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk Dette er kun nødvendigt, hvis du har et surround sound-system (fås som ekstraudstyr). Tryk for at justere balancen mellem front- og baghøjttalerne. Dette er kun nødvendigt, hvis du har et surround sound-system (fås som ekstraudstyr). Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler. Tryk for at fjerne SPEAKER fra EXIT Beo4 displayet og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge. Billedformat Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion, indtil du skifter til en anden kanal eller skifter kilde. Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 displayet. Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet. Du kan også trykke på nummeret for det ønskede billedformat. Hvis du har valgt FORMAT 1 Tryk på eller for at vælge variationer af dette format. Hvis du har valgt Format 1* eller Format 2 Tryk på eller for at flytte billedet op og ned. Tryk for at lukke funktionen FORMAT. * Billeder i 4:3-format kan ikke flyttes op og ned. LIST GO 1 3 EXIT FORMAT Vælg mellem følgende billedformater... FORMAT 1 Billeder i standardformat. Der er mulighed for tre forskellige formater: 4:3, 15:9 og Panoramic View (det største billede). FORMAT 2 Billeder i letter-box-format. Når du vælger FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. Dette sikrer, at kanalnavne eller undertekster hvis de vises i det sendte billede er synlige. FORMAT 3 Billeder i ægte 16:9-bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, har du mulighed for selv at vælge det. Vælg mellem følgende højttalerkombinationer... SPEAKER 1 Kun lyd i centerhøjttaleren. SPEAKER 2 Stereolyd i de to fronthøjttalere. Subwooferne er aktive. SPEAKER 3 Centerhøjttaleren, fronthøjttalerne og subwooferne er aktive. SPEAKER 4 Fronthøjttalerne, surroundhøjttalerne og subwooferne er aktive. SPEAKER 5 Surround sound fra alle højttalere og subwoofere. Til programmer kodet i surround sound. SPEAKER 4 og 5 er kun tilgængelige, hvis dit fjernsyn er udstyret med surround sound-modulet (fås som ekstraudstyr). Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Højttalerindstillinger surround sound' på side 13 i håndbogen. BEMÆRK! Se yderligere oplysninger om, hvordan man slutter højttalere til fjernsynet, i kapitlet 'Stikpanel' på side 36 i håndbogen.

10 10 Tekst-tv Hvis du vælger en kanal, og den pågældende station tilbyder en teksttv-tjeneste, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider og eventuelle undersider. Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og menulinjen øverst på skærmen kan du gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du standse bladring i undersider midlertidigt, så du kan læse dem i dit eget tempo. Fjernsynet kan huske dine foretrukne sider, vise skjulte meddelelser og hjælpe dig med at skifte til en anden kanals tekst-tv-tjeneste. Du kan få dine foretrukne tekst-tv-sider vist først, når du åbner tekst-tv. Du skal blot gemme dem som MEMO-sider. Grundlæggende funktioner i tekst-tv Brug menulinjen øverst til at navigere i teksttv-siderne. > Tryk på TEXT for at aktivere tekst-tv og på EXIT for at lukke tekst-tv. Gå til en ny side... > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist. > Du kan også trykke på for at flytte markøren til PAGE. > Tryk på eller for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at bladre hurtigere. > Tryk på GO for at skifte mellem indekssider (100, 200, ). Gå til en anden tekst-tv-tjeneste... > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til CHANNEL. Hvis der er oprettet MEMO-sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Tryk på eller, mens MEMO er fremhævet, for at finde CHANNEL. > Tryk på GO for at åbne en kanalliste. > Tryk på eller for at finde den ønskede kanal. > Tryk på GO for at skifte til en anden tekst-tvtjeneste. PAGE CHANNEL HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE CHANNEL HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Stop bladring i undersider > Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider. > Du kan også flytte markøren til HALT og trykke på GO. HALT erstattes af fire cifre. > Brug og for at gå til den underside, du ønsker at se. > Du kan også indtaste nummeret ved hjælp af taltasterne på Beo4. > Tryk på GO for at begynde at bladre igen. Få vist skjulte meddelelser m.m.... > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til REVEAL. > Tryk på GO for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side. Gør tekst-tv-siden større > Tryk på TEXT for at få vist tekst-tv. > Tryk på for at flytte den fremhævede markør til LARGE. > Tryk på GO for at få vist den øverste halvdel af siden i dobbelt højde. Tryk på GO igen for at se den nederste halvdel af siden. > Tryk på GO for at skifte til normal sidestørrelse igen. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMOsider skal gemmes manuelt på hvert fjernsyn.

11 11 Gem foretrukne tekst-tv-sider Der kan oprettes ni MEMO-sider til hver tvkanals tekst-tv-tjeneste. Opret en MEMO-side > Åbn en side, du bruger ofte. > Tryk på eller for at flytte markøren hen ad menulinjen til SETUP, og tryk på GO. De ni tilgængelige MEMO-pladser vises med tal. Det første er fremhævet. > Tryk på GO for at gemme den aktuelle side. Markøren flytter til den næste tilgængelige MEMO-plads. > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme. > Gentag fremgangsmåden for hver side, du vil gemme. > Luk MEMO-opsætningen ved at trykke på eller for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på GO. > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv. Daglig brug af MEMO-sider Du kan få brug for at kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren og ønsker at se oplysninger om trafikken på tekst-tv. Få vist MEMO-sider > Tryk på TEXT for at åbne tekst-tv. > Tryk på eller for at bladre i MEMO-siderne. > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv. Slet en MEMO-side > Tryk på eller for at flytte markøren til SETUP. Tryk derefter på GO. > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap. > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget. Få vist tekst-tv-undertekster Hvis du ønsker automatisk visning af tekst-tv's undertekster i forbindelse med en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med disse undertekster som MEMO-side 9. PAGE MEMO1 HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

12 12 Brug grupper Hvis du har gemt mange tv-kanaler og ønsker at få hurtig adgang til dine favoritter uden at skulle gennemgå listen hver gang, kan du anbringe dem i en gruppe. Så behøver du ikke gå trinvist gennem kanaler, du ikke bruger. Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem 'Far' eller 'Mette' eller efter den type kanaler, du har inkluderet i gruppen, f.eks. 'Nyheder' eller 'Sport'. Når du har oprettet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvist gennem de tv-kanaler, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at få vist en anden type kanaler, eller skift fra GROUPS til TV for at få vist alle indstillede tv-kanaler. Vælg kanaler i en gruppe Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvist gennem kanalerne i denne gruppe. Tryk for at tænde fjernsynet. Gå til venstre eller højre, indtil dine grupper vises. Når du finder den ønskede gruppe, skal du trykke på GO for at vælge den. Gå trinvist op eller ned gennem kanalerne i den pågældende gruppe. Brug taltasterne til at indtaste nummeret på den kanal, du vil se. Gå til venstre eller højre for at skifte til en anden gruppe, og tryk på GO for at åbne den. Tryk på GO, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at åbne en kanalliste for den aktuelle gruppe. Tryk på TV for at vælge alle tilgængelige tvkanaler. TV GO 0 9 GO Opret grupper Du kan oprette op til otte forskellige grupper. Hver gruppe kan indeholde op til 18 kanaler. Den samme kanal kan gemmes i mere end én gruppe. > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. CHANNEL GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at åbne menuen CHANNEL GROUPS. > Tryk på for at flytte markøren til en ledig gruppe, og tryk på den grønne knap for at navngive en ny gruppe. > Tryk på eller for at vælge tegn. > Tryk på eller for at gå til det forrige eller næste tegnfelt. > Tryk på GO for at gemme navnet. Tryk på GO igen for at kopiere kanaler ind i den nye gruppe. > Tryk på eller for at finde en kanal, du ønsker at kopiere til den nye gruppe. > Tryk på for at kopiere en tv-kanal til gruppen. > Tryk på GO for at gemme gruppen, når du er færdig med at kopiere kanaler. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på EXIT for at lukke alle menuer.

13 13 Flyt kanaler i en gruppe A CHANNEL GROUPS character TV SETUP CHANNEL GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS GROUP MY GROUP... name COPY TV CHANNEL GROUPS... select GO next accept GO move create GO 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS ZDF 4 EUROSPORT TV 5 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 GROUP TO MY GROUP CHANNEL GROUPS name new group move create group GO Du kan ændre rækkefølgen på kanalerne i en gruppe, og du kan også slette kanaler i en gruppe. > Tryk på TV for at tænde fjernsynet. > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. CHANNEL GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på GO for at åbne menuen CHANNEL GROUPS. > Tryk på for at fremhæve en gruppe, og tryk på GO for at vælge den. > Tryk på for at fremhæve den kanal, du vil flytte eller slette. > Tryk på for at flytte kanalen ud af listen, og tryk på eller for at flytte den til den nye position. > Tryk på for at flytte kanalen tilbage på listen, eller tryk på den gule knap for at slette den. Når du sletter en kanal på listen, rykkes de resterende kanaler sammen. > Hvis kanalen bytter plads med en anden kanal, skal den anden kanal flyttes til en ny position. > Når du er færdig med at flytte eller slette kanaler i en gruppe, skal du trykke på GO for at gemme gruppen. > Tryk på STOP for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på EXIT for at lukke alle menuer. DR1 DR2 TV2 BBC CNN ZDF RTL7 EUROSPRT group NEWS select GO copy accept GO

14 14 Pinkodesystemet Formålet med pinkodesystemet er at forhindre personer, som ikke kender pinkoden, i at bruge systemet. Du vælger selv, om pinkodesystemet skal være aktiveret. Når pinkodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, træder pinkodesystemet i kraft. Når der atter sluttes strøm til fjernsynet, og der bliver tændt for det, slukker fjernsynet automatisk efter fire minutter. Fjernsynet vender tilbage til normal funktion, når pinkoden indtastes. Aktiver pinkodesystemet Åbn menuen TV SETUP på skærmen, aktiver menuen PINCODE, og vælg fra de forskellige undermenuer. Hvis du ønsker at deaktivere pinkodesystemet, kan du gøre det ved at slette din pinkode. Aktiver pinkodesystemet... > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. > Tryk to gange på efterfulgt af STOP. Menuen PINCODE vises på skærmen. > Brug taltasterne eller og på Beo4 til at indtaste din firecifrede kode. Tryk på for at gå tilbage til de cifre, du vil rette, og brug eller til at ændre dem. > Tryk på GO, når det sidste ciffer er angivet. > Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk derefter på GO igen. Hvis de to koder ikke er identiske, ryddes indtastningsfelterne, og du skal indtaste koden igen. PINCODE PINCODE 0... CONFIRM PINCODE.... Hvis du kommer til at trykke på en forkert tast, mens du er ved at indtaste en kode, skal du trykke på STOP. Den indtastede kode annulleres, og indtastningsfelterne ryddes. next accept GO Skift eller slet pinkode... > Tryk på MENU for at åbne menuen TV SETUP. > Tryk to gange på efterfulgt af STOP. Menuen PINCODE vises på skærmen. > Indtast den korrekte pinkode, og tryk på GO. DELETE PINCODE er fremhævet. > Hvis du ønsker at slette din kode, skal du trykke på GO. > Hvis du vil ændre din kode, skal du trykke på for at fremhæve NEW PINCODE og trykke på GO. Indtast den nye kode ved hjælp af taltasterne eller og, og tryk på GO. Indtast den nye kode igen for at bekræfte den. PINCODE DELETE PINCODE NEW PINCODE select GO BEMÆRK! Hvis du ændrer pinkoden mere end fem gange inden for tre timer, bliver menuen PINCODE utilgængelig i tre timer, såfremt systemet er tændt i denne periode. Hvis du slukker for systemet, forlænges perioden tilsvarende.

15 15 Brug din pinkode Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, bliver du bedt om at indtaste din pinkode, når du tænder fjernsynet igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder, og prøv igen. VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, første gang du tænder for fjernsynet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Mens fjernsynet er tændt... > Indtast cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller og. > Tryk på GO, når det sidste ciffer er indtastet. > Fjernsynet starter derefter igen. Hvis du indtaster koden forkert fem gange i træk, slukker fjernsynet i tre timer. I dette tidsrum er betjening ikke mulig. Hvis du glemmer din pinkode... > Kontakt en Bang & Olufsen forhandler for at få en femcifret masterkode. > Når fjernsynet beder dig om at angive din pinkode, skal du trykke på og holde knappen nede for at åbne menuen MASTERCODE. > Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller og og trykker på GO, deaktiverer du pinkoden og genaktiverer fjernsynet. PINCODE PINCODE 0... MASTERCODE next accept GO MASTERCODE next accept GO Brug pinkodesystemet igen... > Følg fremgangsmåden for aktivering af pinkodesystemet. BEMÆRK! Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Forhandleren kan skaffe en masterkode til dig, der deaktiverer din pinkode.

16 16 Vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, f.eks. rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Følg vejledningen til højre for at opnå det bedste resultat. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få nærmere oplysninger om almindelig vedligeholdelse. Udskift batterierne i Beo Rengøring Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsyn, stand eller vægbeslag. Kabinetoverflader Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter og vanskeligt snavs fjernes med en blød, hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Højttalerfrontpladen kan også rengøres med en støvsuger, der er indstillet på laveste sugeniveau og påsat en blød børste. 1 Når teksten BATTERY vises i displayet på Beo4, skal batterierne i fjernbetjeningen udskiftes. Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales at bruge alkaline-batterier (1,5 V, størrelse AAA). Udskift batterierne som vist på denne side. Hold på batterierne, indtil låget er sat på plads. Billedskærm Brug et mildt vinduesrensemiddel (der ikke indeholder sprit) til rengøring af billedskærmen. For at sikre det bedst mulige billede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen. Beo4 Tør Beo4 fjernbetjeningen af med en blød, fnugfri og hårdt opvredet klud. Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil TV vises i displayet. Det betyder, at Beo4 fjernbetjeningen atter er klar til brug. Batterierne må ikke udsættes for høj varme, f.eks. solskin, ild eller lignende! BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

17 17 Til orientering Brugerens behov overvejes nøje i forbindelse med design og udvikling af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt. Kontakt os via vores website eller skriv til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer eller fax til: Bang & Olufsen BeoCare (fax) Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

18

19

20

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere