Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ"

Transkript

1 Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ THE ANTHONITE ROUTE A HISTORICAL WALK AROUND PRÆSTØ

2 Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ Die Antoniterroute - eine historische Stadtwanderung durch Præstø Der Name Præstø (Priesterinsel) geht zurück auf die Zeit vor 1800, als die Stadt auf einer Insel lag, die anschließend an das Festland angebunden wurde. Priester bezieht sich wahrscheinlich auf das Benediktinerkloster (heute Herlufsholm), das zu jener Zeit die Insel in Besitz hatte. Das älteste Gebäude der Stadt ist die Kirche aus dem Ende 14. Jh schenkte Christian I. die Kirche dem Antoniterorden von Schleswig und die Mönche errichteten ein Kloster, wo heute der Kirchhof liegt. Die Kirche ist einen Besuch wert, auch wegen ihrer Ausschmückungen, besonders Abel Schrøders Altar. Das Kloster wurde im Zuge der Reformation abgerissen die Holzskulpturen auf dem Fjordstien, darunter das große Antoniterkreuz, erinnern daran. Das Kreuzsymbol des Antoniterordens wird Sie auf Ihrem Stadtrundgang durch Præstø leiten. Navnet Præstø er ikke misvisende, da der er tale om en ø, som først i begyndelsen af 1800 tallet blev gjort landfast. Forstavelsen Præst- henviser formentlig til benediktinerne på Skovkloster (nu Herlufsholm), der i en periode ejede øen, altså Præsternes Ø. Byens ældste bygning er kirken fra slutningen af 1400-tallet. I 1470 skænkede Christian I kirken til Antonitterordenen i Slesvig, og munkene begyndte et klosterbyggeri, hvor kirkegården er i dag. De udvidede også kirken med et sideskib udformet som tre blændingsgavle. Kirken, der således fremstår som en dobbeltkirke, er i høj grad et besøg værd pga. sin udsmykning, især Abel Schrøders altertavle. Klostret blev nedrevet efter reformationen til minde herom står træskulpturerne ved Fjordstien, bl.a. et antonitterkors, der nu vil lede dig på din vandring igennem den gamle købstad Præstø. Velkommen & god fornøjelse! Willkommen & Viel Vergnügen! 2

3 P Fjordstien Antonitterstien Havnevej Havnepladsen Torvestræde Kittenstræde Grønnegade Rådhusstræde Torvet Klosternakken 13 Adelgade 2 Præstø Kirke Østerbro Dalstien Hestemøllestræde Per Thyges torv A Adelgade Havnestræde 19 Grundt The Anthonite Route - a historical walk around Præstø The name Præstø (Island of priests) is not misleading, as it was an island up until the beginning of 1800, when it became connected with the mainland. The word "Priest" probably refers to the Benedictine monks who lived at Skovkloster (now called Herlufsholm), and who owned the island at that time. The oldest building in the town is the church, built in the late 1400's. In 1470, Christian 1st (Danish king) gave the church to the Anthonite monastic order in Slesvig and the monks started building a monastery, where the cemetery lies today. They also expanded the church with a side nave. The church, which appears as a double church, is definitely worth a visit, because of its decorations, especially Abel Schrøder s altarpiece. The monastery was torn down after the Reformation memories are the wooden sculptures along Fjordstien, among these a large Anthonite cross, which now will lead you through your walk through Præstø. Welcome & enjoy! 3

4 1) Frederiksminde: Frederiksminde Park und Hotelanlage erhielten die Bürger von Præstø 1500 Bäume und Büsche zur Verschönerung ihrer Stadt wurde Frederiksminde eröffnet. Nach mehreren Umbauten wurde 2006 eine grundlegende Modernisierung und Restaurierung des Hotels vorgenommen. Das Touristbureau ist im hist. Wasserturm von 1911 untergebracht. Der Turm ist, bedingt durch seine Nachbarschaft zur Kirche sehr kunstvoll in rotem Ziegelstein gestaltet. 2) Klosternakkeskolen: Die Schule am Klosternakken: Erbaut 1895 und aktiv unter dem Namen Præstø Skole bis 1963, als der Neubau Abildhøjskolen fertigestellt wurde kaufte die Gemeinde das Schulhaus zurück, restaurierte es und führt es seither als Klosternakkeskole. Von 1718 bis 1785 gab es hier eine Dragonerkaserne mit 100 Berufssoldaten bei nur 360 Einwohnern. Die flotten Dragoner hatten oft Auseinandersetzungen mit den Einwohnern und nicht selten Kinder zusammen mit Mädchen aus der Stadt. 3) Torvet 20: In Præstøs Geschichte gab es viele Brände, weshalb es nicht mehr viele original historische Gebäude gibt. Dieses ist das älteste Haus der Stadt von 1744, einst Schuhmacherhaus. Beachten Sie die durchstochenen Balken und die Treppenstufen aus halben Mühlsteinen. 1. Frederiksminde En komite til "Byens forskønnelse" indsendte 1847 en ansøgning til finansministeriet og fik uden betaling 1500 træer og buske fra de kongelige planteskoler i Hørsholm og Petersværft. I 1868 blev lystanlægget åbnet. I 1870 byggede Haandværker- og Borgerforeningen det første Frederiksminde. Det er senere udvidet og ombygget i 1901, 1926, 1938 og sidst i Den sidste omfattende ombygning og modernisering med respekt for det gamle Federiksminde er foretaget af Skibsreder Jebsen (Hongkong og Aabenraa). Turistbureauet er indrettet i det gamle vandtårn fra Indtil da fik man vand fra vandposten på Torvet, men vandet derfra blev forurenet og uegnet til brug for mennesker. Der opførtes derfor et vandværk i byens vestlige ende, og vandtårnet placeredes på det højeste punkt. Da vandtårnet er nabo til kirken, er det udført særlig smukt. 2. Klosternakkeskolen Opført i 1895 i en etage og senere hen forhøjet med en etage mere. Skolen fungerede under navnet Præstø Skole frem til 1963, da børnene overførtes til den nybyggede Abildhøjskolen. I 1975 købte Præstø Kommune imidlertid bygningerne tilbage, og efter modernisering blev bygningen atter skole under navnet Klosternakkeskolen. Fra 1718 til 1785 lå der en dragonkaserne på dette sted. Der var ca. 100 professionelle soldater i en by med dengang kun ca. 360 mennesker. De flotte dragoner sloges tit med byboerne, især ved markeder, hvor mange var fulde, og de fik børn med de lokale piger. 4) Torvet 11: Skipper Kruses Hof von Ein, für Præstø um 1800, sehr reich verziertes Gebäude. Der reiche Bauherr durfte mit seiner Architektur jedoch nicht aus der Linie der anderen Gebäude heraustreten. 4

5 3. Torvet 20 På trods af byens høje alder er der ingen rigtigt gamle huse ud over kirken pga. de mange brande. Dette er byens eneste hele 1700 tals hus. Det er et skomagerhus fra den nuværende ejer fandt for ikke længe siden under reparation læderstumper under et af gulvene. Der er to indgangsdøre, hvoraf den ene stadig kan anes, den blev blændet i Bemærk de gennemstukne bjælker og dørtrinene af halve møllesten. 4. Torvet 11 - Skipper Kruses Gaard Huset er fra Den fine stilrene bygning er en for Præstø i midten af 1800-tallet rigt udformet bygning. Den formentlig meget selvbevidste bygherre ønskede, at huset skulle ligge fremskudt i forhold til byggelinjen. Men det var i enevældens tid, hvor den slags var forbeholdt offentlige bygninger, og skipperen fik meget kontant besked om at holde sig inden for linjen. 5. Torvet 10 - Rådhuset Bygningen er opført i 1823 af en lokal tømrermester, der sammen med byens store igangsætter, Konsul H.C. Grønvold, var byggeriets entreprenør. Den vinkelbyggede arrestfløj er fra Facaden er fra en ombygning i Rådhuset indeholdt såvel en smuk byrådssal, der stadig står som i købstadsperioden, som retslokaler og en celle på loftet. Cellen anvendes i dag som depotrum for byens amatørscene. 1) Frederiksminde: Frederiksminde park and hotel. In 1847, the citizens of Præstø received 1,500 trees and bushes from the royal garden centre to embellish their town. Frederiksminde was opened in After having been rebuilt several times, the hotel was fully renovated in The tourist office is situated in the historic water tower, built in As the tower is neighbour to the church, it is built of very decorative red bricks. 2) Klosternakkeskolen: The school at Klosternakken: built in 1895 and active as a school until 1963, where the new school Abildhøjskolen was built. In 1975, the building came to use as a school again under the name Klosternakkeskolen. Here were, from , dragoon barracks with ca. 100 professional soldier in a town with 360 inhabitants. The handsome dragoons often fought with the locals, and often they had children with the girls from town. 3) Torvet 20: Because of several fires in Præstø's history, there are not many historical buildings left. This is the oldest house in town, from It was a shoemaker's house. Notice the large balks and the stairs made from half millstones. 4) Torvet 11: Skipper Kruse's House. The house is from For a house in Præstø in 1800, it was richly designed. Against his will, the rich building owner was ordered to let the house stay on line with the other houses. 5

6 5) Torvet 10: Rathaus von 1823, erbaut von einem lokalen Zimmermann und Præstøs großen Initiator Konsul H.C. Grønvold. Der im Winkel angebaute Arrestflügel stammt von Das Rathaus hat einen sehr schön erhaltenen Sitzungssaal, Gerichtssaal und eine Zelle unter dem Dach. 6) Torvet 5: Ursprünglich ein Fachwerkhaus von 1818, dann erstattet durch das heutige Gebäude von 1854, in dem Malermeister J.P. Olsen wohnte und seine Werkstatt betrieb. Der Malermeister hatte einst einen Lehrling, der später in Krøyers Malerschule in Kopenhagen ausgebildet wurde und heute bekannt ist als Maler L. A. Ring. 7) Torvet 6: Heute ist die Polizeiwache von 1943 in Privatbesitz. In den 50er und 60er Jahren waren hier Beamte beschäftigt. Heute hat Præstø einen Landbeamten mit 2 x 2 Bürostunden wöchentlich. Auf dem Markt vor der Polizeistation entspann sich 1848 ein Drama. Bei der Wahl zum Reichstag gelang es dem Weber Hans Hansen den bekannten Professor H.N. Clausen von der Kopenhagener Universität zu besiegen. Anschliessend konnte er sein Amt dennoch nicht antreten, da er einer Rufmordkampagne zum Opfer fiel. Sein Nachfolger war kein geringerer als N.F.S.Grundtvig, Dichter, Theologe, Verfasser und Gründer der Volkshochschulen. Arrestfløjens kendteste fange var Balle-Lars, der sad her varetægtsfængslet bl.a. for et lejemord. Han og mordets bestiller blev begge ikendt dødsstraf ved halshugning, som fandt sted i oktober 1860 i Lekkende Skov mellem Præstø og Vordingborg. Pastor Gjellebøl prøvede at få Lars til at bekende og skrifte. Det lykkedes ham ikke, hvad der fik ham til at skrive bogen "Spildte Guds ord på Balle-Lars". 6. Torvet 5 Oprindeligt et bindingsværkshus fra Det blev imidlertid revet ned og i 1854 erstattet af det nuværende hus bygget for malermester J.P. Olsen, der havde sit værksted her. I slutningen af 1860erne havde malermester Olsen en lærling, der hed Laurits Andersen, og som kom fra landsbyen Ring mellem Præstø og Næstved. Malermesteren havde engang noget arbejde på herregården Nysø og tog sin lærling med derud. De pragtfulde malerier, drengen så derude, besejlede hans skæbne. Han kom til København på Kunstakademiet og Krøyers malerskole og er i dag kendt af de fleste som maleren L.A. Ring. 7. Torvet 6 - Politigården Den tidligere politistation, der er fra 1943, sattes for nogle år siden til salg af Rigspolitichefen og er nu købt af private. Den var tidligere i 50erne og 60erne tjenestested for politifolk. I dag har Præstø en landbetjent med 2 x 2 timers kontortid om ugen. På torvet uden for politistationen udspandt det danske folkestyres første 8) Torvet 1: Mette Marie Grønvold erbaute 1852 dieses Haus als Witwensitz, nach dem Tod ihres Gemahls Konsul H.C. Grønvold. Das spätklassizistische Haus ist auffällig durch den großen Frontispiz und die breiten Hamburgerfugen. 6

7 drama sig i oktober Ved valget til Den grundlovgivende Rigsforsamling lykkedes det under stor opmærksomhed og ballade den unge og ukendte væversvend far Mern, Hans Hansen, at besejre Professor dr. theol. rektor for Københavns Universitet, H.N. Clausen. Væveren blev imidlertid udsat for en heftig bagvaskelseskampagne, så han trak sig, og i hans sted valgtes ved et suppleringsvalg N.F.S. Grundtvig. Læs mere i Thomas Nielsen "Fri for Tiltale", og se Constantin Hansens store maleri af Den grundlovgivende Rigsforsamling med en lillebitte Grundtvig i baggrunden påmalet senere. 8. Torvet 1 Mette Marie Grønvold byggede og ombyggede i 1852 et eksisterende hus for at bruge det som enkesæde efter hendes mand Konsul H.C. Grønvolds død. Det senklassicistiske hus med den store frontispice og de gule hamborgfuger giver huset et særpræget udseende. 9. Torvet 2/Grønnegade 14 Huset er opført i 1790 som ladebygning med stråtag. Senere blev det købt af H.C. Grønvold, der lod det teglhænge, og hans søn lod det ombygge, så det nu fremtræder som et for perioden flot og stateligt hus i bindingsværk. Det har været skiftevis tjæret og overkalket, hvilket sidste er den lokale byggeskik - man kalkede "over stok og sten". Byens første "Præstø Avis" blev formentlig redigeret og trykt her fra 1858, og siden har der bl.a. været et enestående dukke- og dukkehusmuseum, "Den lille By". 5) Torvet 10: Town Hall. Built in 1823 by a local carpenter and Præstø's great initiator Consul H.C. Grønvold. The L-shaped building, used for prison, was added in The Town Hall has a beautiful council chamber and a cell under the roof. 6) Torvet 5: Originally a half-timbered house from Then replaced by the recent house in 1854, where painter J.P. Olsen lived and had his workshop. The painter had an apprentice who later became a student at Krøyer's academy of fine arts and is known today as painter L.A. Ring. 7) Torvet 6: Today, the police station built in 1943 is in private hands. In the 50s and 60s, officers worked there. Today, Præstø has a village constable with 2x2 hours office time a week. In 1848, a drama took place at the market square outside the police station. At the election to the parliament, weaver Hans Hansen succeeded in defeating the known professor of Copenhagen University, H.N. Clausen. Subsequently, he could not take his place, as he was subjected to a defamation campaign. His follower was N.F.S. Grundtvig, poet, theologian, writer and founder of the folk high school. 8) Torvet 1: Mette Marie Grønvold built this house in 1852 to use for dower house, after her husband consul H.C. Grønvold died. The late classicism house is striking because of the large pediment and broad "Hamburger joints". 7

8 9) Torvet 2/Grønnegade 14: erbaut 1790 als Scheune mit Reetdach. Später von H.C. Grønvold übernommen und mit Ziegeldach versehen. Hier wurde 1858 Præstøs erste Zeitung Præstø Avisen redigiert und herausgegeben. 10) Grønnegade 12: Der älteste Laden der Stadt von Schreinermeister Johansen lebte in Nr. 11 und hatte hier Möbelladen und Werkstatt. Beachten Sie die feinen Holzarbeiten an den Fenstern, als Beweis seines Könnens. 11) Grønnegade 1: Der alte Bürgermeister-Hof erbaut Der Baugrund war gratis, damit hier ein Haus mit gewissem Standard entstand. 12) Torvestræde 7: In diesem Haus von 1820 lebte N.F.S. Grundtvig als Pfarrer von Der Dichter B.S. Ingemann schrieb nach einem Besuch: Jetzt weiß ich, lieber Freund, wie es Dir und deiner Gemahlin täglich geht, mit der Bucht von Neapel vor Augen, nur dänisch und verschönt mit dänischen Buchen und ganz ohne Vulkane und vulkanische Menschen. 10. Grønnegade 12 Byens første butik fra Snedkermester Johansen havde bolig overfor i nr. 11 og møbelbutik og værksted i denne bygning. Dekorationerne over vinduerne er træudskæringer, som bevis på hans faglige dygtighed. 11. Grønnegade 1 "Den gamle Borgmestergaard" eller "Byfogedgaarden". Byggeri fra Byfogeden fik en gratis byggegrund, imod at han opførte en bygning af en vis standard. 12. Torvestræde 7 Grundtvigshus fra Digterpræsten N.F.S. Grundtvig var sognepræst i Præstø og boede til leje her. Grundtvig kom fra Udby og var meget knyttet til sin mor. Hun døde, mens han var præst her. Grundtvig forrettede begravelsen, og hun ligger begravet på Præstø kirkegård. Digteren B.S. Ingemann og hans kone Lucie besøgte som nygifte Grundtvig og skrev følgende: "Nu ved jeg da, kære Ven, hvorledes du og din Hustru har det til daglig Brug, med Bugten fra Neapel for Øje, fordansket og forskønnet med Sjællandske Bøgeskove og fri for Vulkaner og vulkanske Mennesker!" 13) Adelgade 91: erbaut 1911 als Sparkasse für Præstø und Umland. Ein außergewöhnliches Gebäude mit Spitzbogen Fenstern, einer Eingangspartie aus Granit und einem Relief von Pluto, der in der griechischen Mythologie Reichtum personifiziert. Die Sparkasse wurde im Volksmund Herrenkasse genannt, im Ggs. zur Bauernkasse etwas weiter auf der Adelgade. 8

9 13. Adelgade 91 Bygget i 1911 og tegnet af A. Langeland for Sparekassen for Præstø og Omegn. Den særprægede bygning med de spidsbuede vinduer har et indgangsparti i granit og sandsten med et relief af Plutos, der i den græske mytologi personificerer rigdom. Mod Adelgade ses Præstø bys og Baarse Herreds våbner samt to karnapper med svunget kobbertag. Sparekassen kaldtes "Herregaardssparekassen" i modsætning til Den sjællandske Bondestands Sparekasse længere nede i Adelgade. At betegnelsen ikke var nogen overdrivelse ses f.eks. af listen over medlemmer af tilsynsrådet engang i 1950erne. Den omfattede to kammerherrer, en hofjægermester og en "almindelig" godsejer. Ridderkorset havde fire af medlemmerne, der også omfattede en postmester og en redaktør. Bygningen ophørte med at være pengeinstitut engang i 1960erne, da det blev opslugt i kæden af sparekassefusioner. 14. Adelgade 92 - Den danske Bank Bygningen fra 1899 er tegnet til Sydsjællands Laane- og Sparebank, der blev til Banken for Præstø og Omegn, indtil den blev en filial af Den danske Bank i Den smukke facade var i mange år dækket af et stort navneskilt og plader af Faxe-marmor, men er kommet til ære og værdighed igen. 9) Torvet 2/Grønnegade 14: Built in 1790 as thatched barn. Later, it was bought by the concul H.C. Grønvold who changed the thatching to tiles. In 1858, Præstø's first newspaper 'Præstø Avisen' was edited and published, from this house. 10) Grønnegade 12: The oldest shop in Præstø, from Cabinetmaker Johansen lived in No 11 and had his furniture shop and workshop here. Note the fine woodwork on the windows, as a proof of his professional skills. 11) Grønnegade 1: The old mayor or bailiff's house, built in The bailiff got the building site free of charge, on the condition that he would build a house with a certain standard. 12) Torvestræde 7: N.F.S. Grundtvig lived as vicar in this house from The writer B.S. Ingemann wrote after a visit: "Now I know, dear friend, how you and your wife feel every day, with the view to the Bay of Naples for your eyes, only Danish, with Danish beeches and all without volcanoes and volcanic people". 13) Adelgade 91: Built in 1911 as savings bank for Præstø and environs. A very special building with pointed arch windows and a granite doorway with a relief of Pluto, the Greek mythological symbol of wealth. The savings bank was called "Lord's bank" in contrast to the Farmer's bank further down Adelgade. 9

10 14) Adelgade 92 - Den danske Bank: ein Gebäude von 1899, das heute, nach umfassender Restaurierung, wieder in seiner ursprünglichen Form erscheint. 15) Adelgade : Bezauberndes, schön restauriertes Hofmilieu von Die beiden Vorderhäuser sind original, während Seiten- und Hintergebäude vielseitig genutzt wurden. Hier gab es sowohl eine Bäckerei, als auch eine Schlachterei, eine Wursterei und einen Pferde- und Schweinestall. Die Trennwand zwischen nr. 98 und 100 ist die einzig originale, die den Bränden standhielt. Sie ist aus Kalkstein, Mönchsziegeln und Flensburger Klinkern errichtet. Das Kopfsteinpflaster stammt aus der Zuckerfabrik von Stege. Besucher dürfen durch das grüne Gartentor gehen und die denkmalgeschützten Bäume in Töpfen betrachten. 16) Rådhusstræde 3: Stadtvogt Möller erbaute hier 1826 ein Haus, das die Verwaltung gratis zur Verfügung stellte, nachdem Brände die Stadt zerstört hatten erhielt das Gebäude sein heutiges Aussehen. Die breite Giebelgaube enthielt einst das Schlafzimmer der Postfamilie, die hier wohnte. Der Sage nach mussten Sie Steine unter das Fußende Ihres Bettes legen, um nicht im Schlaf aus dem Bett zu gleiten. 15. Gårdene Adelgade Et af de charmerende og fint renoverede gårdmiljøer ses i nr De to forhuse fra omkring år 1900 står originale, mens side- og baghuse, der har tjent mange formål, er reddet ved nænsom renovering. Der har været såvel bageri som slagteri og pølsemageri samt heste- og svinestald her. Bygningen i midten var bageri, og den anden bygning parallel hermed var pølsemageri. Bagest ejerens eget hus med originalt bindingsværk og i den østlige ende slagtehus og røgeri. Skelvæggen mellem nr. 98 og 100 er den eneste mur, der overlevede tre brande; den er bygget af kridtsten, munkesten og flensborgsten. Den store ensartede brolægning i den østlige del af gården er udført med brosten fra den nedlagte Stege Sukkerfabrik. Besøgende er velkomne til at bese haven ned mod Tubæk Aa ved at gå gennem den grønne havelåge. I haven ses bl.a. to fredede træer, en taks og et valnøddetræ sået i potte af den nuværende ejers farfar. 16. Rådhusstræde 3 Byfoged Møller opførte huset i 1826 på en af de grunde, som bystyret efter de ødelæggende brande gav gratis mod at passende bygninger blev opført og beboet. Huset blev ændret i 1855 til det nuværende udseende. Den brede gavlkvist er ganske skæv, og en anekdote siger, at her var soveværelset for postfamilien, som boede her. Både herren og fruen måtte lægge mursten under hovedgærdet for ikke at synke ned i benenden i søvne. De må dog have fundet ligevægten - og hinanden - for de blev forældre til Herman Bangs mor, der voksede op her. 17) Adelgade 55-57: bekannt als die alte Apotheke, erbaut 1847 vom Apotheker H.C. Aarslev, der ein sehr findiger Herr war. Neben dem Apothekergeschäft war er auch Schokoladenfabrikant und Erfinder eines Eau de Cologne mit Namen Esprit de Valdemar, das einen Mini Gänsetrum als Schraubdeckel auf seiner Flasche hatte. 10

11 17. Adelgade Bygningen er kendt som det gamle apotek. Den nuværende bygning er opført i 1847 af apoteker H.C. Aarsleff. Hans bygning var dog kun i en etage med høj kælder. Overetagen er bygget af sønnen, Alfred Aarsleff i Apoteker H.C. Aarsleff var en meget alsidig herre. Ved siden af at være apoteker var han også barber og chokoladefabrikant. Der udover fabrikerede han også sin fars opfindelse, eau de colognen, Esprit de Valdemar, der havde et mini gåsetårn som skruelåg på flasken. Apotekeren var en stor beundrer af H.C. Andersen, og Andersen var meget glad for beundrere. Nu kom H.C. Andersen jo ofte på Nysø Gods, og så skulle han altid med Nysøs ejer, Hendrik Stampe, hen og barberes og spise chokolade. De to store trapper på bygningens forside blev redningsplanker for mange mennesker ved den store stormflod i Vandet stod så højt i Adelgade, at det nåede helt op til de øverste trappetrin. Man sejlede derfor med robåde rundt i gaderne og hentede ulykkelige borgere, der så blev sat af på apotekets trapper. 18. Adelgade 45 Gårdmiljø fra ca. 1850, har været postholdergård. I 1939 opførte den initiativrige antikvitetshandler og malermester B.S. Ingemann (opkaldt efter salmedigteren) en biografbygning. Under udgravningen fandt man ca. 70 cm under jorden det gamle flisegulv fra St.Gertruds Kapel, der fungerede som sognekirke, mens den nuværende Præstø kirke var klosterkirke fra Ligeledes fandt man korrundingen i øst og 11 skeletter, der stadig ligger der. Desværre blev fundene ikke opmålt eller registreret. 14) Adelgade 92 - Den danske Bank: Den Danske Bank: a building from 1899, which today, after a thorough renovation, is back in its original form. 15) Adelgade : Beautiful renovated yard milieu from Both of the front buildings are original. The side and back houses have been used for several purposes: bakery, butcher, sausage maker and horse's and pig's stables.visitors are welcome to go through the green gate and take a look at the two protected potted trees. 16) Rådhusstræde 3: Bailiff Møller built this house in 1826, on one of the grounds that the town government provided free of charge after the fires, on the condition that he would build a house with a certain standard. The building got its recent looks in ) Adelgade 55-57: Known as the old pharmacy and built in 1847 by chemist H.C. Aarsleff, who was a versatile man. Besides being a chemist, he also produced chocolate and invented an Eau de Cologne called Esprit de Valdemar, where the bottles had a top shaped as the Goose Tower from Vordingborg. During the flood in 1872 the stairs to the pharmacy was literally a sheet anchor to many people. The stairs lay so high, that people found safety from the flood there. 11

12 Er war auch großer Bewunderer des Dichters H.C. Andersen, der von Zeit zu Zeit auf Nysø weilte und dann die Schokolade aus Præstø genoss. Unter der großen Sturmflut 1872 war die Treppe zur Apotheke für viele ein echter Rettungsanker. Sie lag so hoch, dass man sich hier vor den Fluten in Sicherheit bringen konnte. 18) Adelgade 45: Posthof von 1850, später zum Kino umgebaut. Bei Fundamentarbeiten wurden Reste der früheren St. Gertrudskapelle gefunden, die den Bürgern als Kirche diente, während die jetzige Kirche Klosterkirche war ( ). 19) Adelgade Brænderitorvet: Præstø hatte einst 10! Brennereien, die diesem Platz ihren Namen gaben. In einer Ecke des Marktes liegt das Brandmuseum mit einer Sammlung von Löschmaterialien, u.a. der ältesten, noch funktionstüchtigen Brandspritze Europas. Fragen Sie in der Touristinformation nach den Öffnungszeiten. Hinter dem Markt fließt der Bach Tubæk Å: Hier findet man Reste eines Bollwerks aus der Zeit vor 1828, als Præstø noch keinen festen Hafen hatte und die Schiffe mit Hilfe von Ruderbooten be- und entladen werden musste. 19. Adelgade Brænderitorvet Præstø havde tidligere et større antal brænderier (10!) - derfor navnet, skønt der i mange år var grisemarked her. I torvets ene hjørne ses med et museumsskilt det tilbageværende af Købmand Kornerups pakhuse, som han ejede fra Skiltet henviser til "Brandmuseet", en fin samling af gammelt brandmateriel, bl.a. Europas ældste, fungerende brandsprøjte. Om åbningstider - spørg på turistbureauet. Bag torvet ved Tubæk Aa findes rester af et bolværk fra den tid (før 1828), da Præstø ikke havde en rigtig havn, men måtte lade skibslasterne omlade og ro til eller fra pakhusene. 20. Adelgade Området har siden 1600 tallet rummet byens største købmandsgård. Købmandsdynastiet Grønvold (far Hans Christian og sønnerne Hans Peter Levin og Rasmus) opførte fra 1852 og frem de nuværende bygninger mod Adelgade (facaden) og bagbygningerne (som nu danner ny facade mod Svend Gønges Torv). Bygningen Adelgade brændte 1971 og blev genopført i anden udformning med tilbagetrukket butiksfacade. 20) Adelgade 29-37: Hier liegt der größte Handelshof der Stadt. Die Kaufmannsdynastie Grønvold erbaute die Gebäude zur Adelgade und ihre Hintergebäude, die heute Gebäudefront des Svend Gønge Torv bilden. 12

13 21. Havnestræde 4 - Hestestalden Pakhuset er fra 1856 og opført af H.C. Grønvolds søn, Peter Levin. Det indgår i den store købmandsgård, Adelgade 29-37, som en sidebygning, flot og velproportioneret. Den grønne portbygning har muligvis været atelier for Rasmus Grønvolds søn, der var kunstner. Se det store, afskallede område midt på muren. Det er en hilsen fra den store stormflod i november 1872, da vandet steg så højt, at man roede i både på Adelgade. I pakhuset lå købmandens lager af høsalt, der blev opløst og opsuget i muren. Siden da har saltet afvist al facadebehandling - puds, kalk, maling - sågar tjære. 22. Svend Gønges Torv Centralt på det nye torv står springvandet, "Skibet", tegnet og udført af kunstneren Bo Karberg. Det blev indviet i 2003 i anledning af Præstøs 600 års købstadsjubilæum. Stationsbygningen fra år 1900 er tegnet af DSB s chefarkitekt, H.E. Wench. Udformningen er inspireret af Nysø. Borgmesteren udtalte ved indvielsen: " Præstø bliver aldrig nogen stor by, men det skal være en smuk by!" Banen gik fra Præstø til Næstved; i 1913 blev den udvidet med en linje til Mern. I 1961 blev den nedlagt, udkonkurreret af lastbiler, busser og privatbiler. Mellem stationsbygningen og havnen er opstillet Jeppe Heins springvand. Fotoceller styrer de forskellige sektioner, og derfor stopper vandet, når en person går ind i springvandet. Det er overordentligt populært blandt børn om sommeren. 18) Adelgade 45: Post house from 1850, later made into a cinema. During the excavation, remains of the Sct. Gertrud's chapel, which served as church for the citizens, while the existing church was an abbey church ( ), was found. 19) Adelgade Brænderitorvet: Præstø once had 10(!) distilleries, which gave this square its name. At the corner of the market you find the "Fire Museum" with a collection of fire-fighting materials. For opening hours, ask at the tourist office. Behind the market you find Tubæk Å: here is found remains of a wharf from before 1828, when Præstø had no harbour, and the ships had to use rowboats to load and reload their cargo. 20) Adelgade 29-37: Since the the 1700th century, the largest merchant house in town has lain here. In the 19th century, the merchant dynasty Grønvold built the existing buildings. 21) Havnestræde 4 - "Hestestalden": This warehouse was built in 1856 and is a part of the merchant complex in Adelgade At the middle of the wall you see a large spot with peeling paint a memory of the flood in 1872:In the warehouse, the water dissolved the stored salt, and since then, no façade treatment lasts. 13

14 21) Havnestræde 4 -"Hestestalden": Dieses Lagerhaus wurde 1856 erbaut und ist Teil des Handelshofkomplexes Adelgade Mitten auf der Mauer sieht man eine grosse Fläche mit abgeplatzter Farbe, eine Erinnerung an die grosse Sturmflut von 1872: Im Pakhaus wurde Salz gelagert, was zur Folge hatte, dass keine Fassadenbehandlung haften blieb. 23. Havnevej 15 - Sølyst Huset er fra 1858, senere ombygget og senest renoveret efter byfornyelsesloven, nu lægekonsultation. Huset blev som andre lavtliggende bygninger oversvømmet ved den store stormflod, og et vandstandsmærke af messing angav i mange år højden for vandet, indtil en langfingret person med en skruetrækker fjernede det. 22) Svend Gønges Torv: Mitten auf dem Markt steht der Springbrunnen des Künstlers Bo Karberg, eingeweiht Die Bahn wurde 1961 niedergelegt. Neu ist Jeppe Heins Springbrunnen, der, gesteuert durch Fotozellen, seinen Wasserfluss stoppt, wenn man durch das Wasser hindurch geht. 23) Havnevej 15 - "Sølyst": 1858 erbaut, heute Arztpraxis. Auch dieses Haus war überschwemmt und lange Jahre markierte eine Messingplatte den Wasserstand. 24) Havnepladsen 10 - "Skipperkroen": 30 Jahre lang kämpfte Præstø um Erlaubnis einen Hafen anlegen zu dürfen. Wieder war es Konsul Grønvold, dem es gelang dieses Projekt zu realisieren. Der Hafen war ein großer Erfolg, da man nicht länger mit Ruderbooten und Prammen die Waren in die Stadt schaffen musste. Der Skipperkroen liegt im ehemaligen Zollgebäude. Man kann hier gut verstehen, dass der Bildhauer Bertel Thorvalden über diese Szenerie schwärmte: Hier ist das Venedig des Nordens. Hier endet unsere Stadtwanderung. Wir hoffen, dass sie Ihnen die alte Handelsstadt Præstø näher gebracht hat. 14

15 24. Havnepladsen 10 - Skipperkroen Præstø kæmpede i 30 år for en tilladelse og et lån til en uddybning af sejlrenden og anlæg af en rigtig havn i stedet for den stensætning, man i umindelige tider havde måttet klare sig med. Det var igen Konsul H.C.Grønvold, der var manden bag initiativet, der lykkedes i 1828, da man kunne indvi havnen. Man blev så fri for den besværlige omladning af gods, der skulle enten ind til Præstø fra de opankrede skibe eller ud til skibene i pramme. Havnen blev en succes, der på rekordtid kunne tilbagebetale lånene til Rentekammeret. Da Præstø og Næstved blev forbundet med jernbane i 1900, og da Næstved først fik sin havn i 1938, fungerede Præstø i mange år som ind- og udskibningshavn for den større naboby. I dag er den tidligere så travle trafikhavn med Grønvolds pakhus fra 1842 og H.C. Olsens fra 1898 udelukkende en marina. Begge pakhuse bruges til fest og f.eks. julemarkeder. "Skipperkroen" har til huse i det gamle toldkammer fra 1855, som dog brændte i 1986, men som fredet bygning genopbygget i samme skikkelse. I juli står der hver torsdag, fredag, lørdag og søndag en trompetist, der fra klokken 21 til solen går ned spiller kendte sange. På fine sommeraftener er pladsen fuld af mennesker, der nyder musikken og udsigten. Man kan godt forstå Bertel Thorvaldsen, der engang stod her, betragtede sceneriet og sagde:" Dette er Nordens Venezia!" Her slutter vores byvandring, og vi håber du har haft en udbytterig tur gennem den gamle købstad Præstø. 22) Svend Gønges Torv: In the middle of the market place is a fountain, made by artist Bo Karberg, opened in The railway station from 1900 is inspired by Nysø Manor. The railway was closed in An other fountain, by Jeppe Hein, is controlled by photocells and stops when you walk into the fountain. 23) Havnevej 15 - "Sølyst": Built in This house was also hit by the flood, and for many years, a brass plate showed how high the water stood. 24) Havnepladsen 10 - "Skipperkroen": For 30 years, Præstø fought for permission to establish a harbour. Again, it was consul Grønvold, who was the originator of the project. The harbour was a huge success. The 'Skipperkroen' lies in the former customhouse. It is easy to understand why sculptor Bertel Thorvaldsen called this scenery: "The Venice of the North." Our city walk ends here. We hope you have had an interesting tour through the old market town Præstø. 15

16 UDGIVER: VORDINGBORG UDVIKLINGSSELSKAB Hæftet er udgivet med tilskud fra Direktoratet for Fødevareerhverv's Artikel 33-ordning, fra Friluftsrådet Tips & Lotto Midler, og fra Vordingborg Kommune. Layout: BJ IdeReklame Tekst: Kai Christiansen Foto: Morten Pihl m.fl.

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights.

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights. Velkommen i stevnsbussen.dk Stevnsbussen.dk er et gratis tilbud til dig, som gerne vil opleve den flotte natur på Stevns og de mange spændende seværdigheder. Bussen kører med 4 daglige afgange fra 29.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Omø Turistinformation

Omø Turistinformation 2012/13 Velkommen til Omø! Herzlich willkommen auf Omø! Det glæder os, at du har valgt at besøge Omø, og vi ønsker dig et spændende ophold på øen. Vi vil her give dig nogle praktiske oplysninger, som kan

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

»Slesvigland« Inhalt / Indhold

»Slesvigland« Inhalt / Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere