Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)"

Transkript

1 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale 8 Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) Ekstern deltagelse: Vibeke True, Kirsten Sylvest, Nana Brings Jacobsen (pkt. 17), Jens Christian Jensen 8pkt. 3, 4, 5 & 17), Mads Nyholm Hovmann (pkt. 6 & 11) og Vibeke Skov Larsen (pkt. 17) Møder med eksterne: Det Lille Turnéteater Dette referat blev godkendt på Scenekunstudvalgets møde den 24. juni 2008 CVR-nr:

2 Side 2 Dagsorden indeholdt følgende punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af udvalgsmøde den 29. april Status økonomi (tilskudsmidler) 4. Principdrøftelse vedr. budget for sæson 2009/10 5. Behandling af div. henvendelser 6. Dansk deltagelse i IPAY showcase Høring af ansøgning til Kulturpuljen til hele landet fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland 8. Behandling af ansøgninger til aktualitetspuljen (fra fristen 15. april 2008) 9. Forberedelse af møde med Det Lille Turnéteater 10. Orientering fra Kunstrådet 11. Meddelelser til orientering 12. Øvrigt vedlagt til generel orientering 13. Kalender 14. Div. materiale udsendt til Scenekunstudvalget 15. Kommunikation efter dette møde 16. Evaluering af mødets gang 17. Eventuelt

3 Side 3 Dagsorden med indstilling/sagsfremstilling/beslutning m.m. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse til behandling under pkt Eventuelt: Københavns Internationale Teater (KIT) Henvendelse fra Odense kommune vedr. evalueringsmodel Das Beckverk 2. Godkendelse af referat fra udvalgsmøde den 29. april Referat af mødet den 29. april 2008 Godkendt 3. Status økonomi 1. Økonomistatus pr. 15. maj 2008 (intern) Taget til efterretning med enkelte finjusteringer som Scenekunstcentret indarbejder 4. Principdrøftelse vedr. budget for sæson 09/10 1. Udkast til budget for overordnet fordeling af midler til teaterformål for sæson 2009/10 (intern) 2. Oversigt over tidligere fordelinger af midler pr sæson (intern) 3. Ansøgningsmateriale til sæson 2009/10 (udleveret på mødet) Rammebudget/nøgletal for sæson 2009/10 vedtaget (internt)

4 Side 4 5. Behandling af div. henvendelser tilskudssager m.m. A Nøddeknækkeren i England, ændring af projekt Keep Music har fra international teaterudveksling fået til visning af forestillingen Nøddeknækkeren (breakdance version) i Edinburgh i august De ønsker nu at anvende pengene til en visning af en del af forestillingen i London i stedet for. Scenekunstudvalget besluttede ved behandling af internationale ansøgninger den 17. april at give afslag til denne anmodning. Steen Koerner har været i telefonisk kontakt med formanden, og sagen tages op til genbehandling 1. Oprindelig ansøgning fra Keep Music af 1. december Brev med ændringer af 14. april Anmeldelse af Nøddeknækkeren fra TimesOnline (7-5-08) (udleveret på mødet) Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Scenekunstcentret drøfter sagen Scenekunstudvalget godkender at bevillingen på kr. anvendes til præsentation af forestillingen Nøddeknækkeren på Sadlers Wells i 2008 frem for i Edinburgh 6. Dansk deltagelse i IPAY showcase 2009 Sagsfremstilling Kunstrådets scenekunstudvalg godkendte på mødet den 23. januar en handlingsplan for de internationale aktiviteter. Heri er nævnt IPAY showcasen som et fagligt nøglepunk, hvor dansk deltagelse og/eller repræsentation bør prioriteres. Der er deadline for ansøgning om deltagelse i IPAY showcasen 2009 den 4. juni. Kunstrådets scenekunstudvalg skal tage stilling til, om der skal udpeges mulige danske ansøgere og i hvilket omfang disse skal støttes i forbindelse med deres eventuelle deltagelse i showcasen. IPAY showcasen er den toneangivende showcase for børne- og ungdomsteater i

5 Side 5 Nordamerika og afholdes af forskellige "performing arts centers" i USA. I 2009 afholdes showcasen i perioden fra den januar på Playhouse Square i Cleveland Ohio. Udover showcases for et professionelt publikum (ca. 300 personer) er der rundbordsdiskussioner og paneldebatter. Der har tidligere været dansk deltagelse i showcasen i 2006 med bl.a. Refleksion og Det Lille Turneteater. Deltagerudgiften har for disse forestillingers vedkommende været henholdsvis kr. og kr. herudover ydede Scenekunstudvalget et mindre tilskud til en efterfølgende turne. Det kan forventes at en deltagelse i showcasen 2009 vil ligge i samme prisleje, dog afhængig af den valgte produktions størrelse. 1. Præsentation af IPAY showcase 2009 taget fra IPAYs egen hjemmeside. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Scenekunstudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes for dansk deltagelse på IPAY showcasen 2009 såfremt der ønskes deltagelse, peger på et børne- og ungdomsteater som det vil være ønskeligt deltager i showcasen Scenekunstudvalget anbefalede konkrete forestillinger til præsentation på IPAY showcasen 2009 Der reserveres et ramme beløb på op til kr. til formålet 7. Høring af ansøgning til Kulturpuljen til hele landet fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland Resumé: Kulturministeriets departement har bedt om bemærkninger til en ansøgning om støtte fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland fra Puljen til kultur i hele landet. Projektet drejer sig om etablering af Videnscenter for Scenekunst og Børnekultur på Odsherred Teaterskole. Sekretariatet indstiller, at Scenekunstudvalget diskuterer og kommenterer ansøgningen.

6 Side 6 Sagsfremstilling: Der er indgået en 4-årig kulturaftale med Kulturregion Midt- og Vestsjælland for perioden Det er indbygget i aftalen, hvor meget der bliver ydet i statslig udviklingsstøtte i de første to aftale-år 2007 og 2008, og at der i 2008 ved en midtvejsforhandlings skal forhandles om støtte til udviklingsprojektet for 2009 og Kulturregionen har fremsendt en ansøgning om støtte fra Puljen til kultur i hele landet til etablering af Videnscenter for Scenekunst og Børnekultur, der skal forankres på Odsherred Teaterskole. Kulturministeriets departement har bedt om kommentarer til ansøgningen. Puljen til kultur i hele landet er forankret i Kulturministeriets departement og sigtet er at styrke kulturlivet i provinsen. Det skal ske gennem øget kulturpolitisk samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer med høj kvalitet. Den støtter kulturprojekter særligt uden for hovedstaden, og specielt i tilknytning til kulturaftalerne. Puljen udmøntes i overensstemmelse med et bredt kulturbegreb. 1. Kopi af ansøgning fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland til Puljen til kultur i hele landet om støtte til Videnscenter for Scenekunst og børnekultur Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Scenekunstudvalget diskuterer og kommenterer ansøgningen Scenekunstudvalget anbefaler støtte fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland fra Puljen til kultur i hele landet. Projektet vedrører etablering af Videnscenter for Scenekunst og Børnekultur på Odsherred Teaterskole. Scenekunstudvalget bemærker, at etablering af Videnscenter for Scenekunst og Børnekultur vil være et væsentligt bidrag til udviklingen af scenekunst for børn i Danmark 8. Behandling af ansøgninger til aktualitetspuljen (fra frist ) Der er indkommet 30 ansøgninger til fristen. Hvad kan der søges til Kunstrådets Scenekunstudvalg har afsat 5. mio. kroner til aktualitetspuljen. Her kan

7 Side 7 man søge til samtidsaktuelle projekter med kortere planlægningshorisont end de projekter, udvalget yder tilskud til ved hoveduddelingen. Kriterier for tilskud: Projekter, der er samtidsaktuelle og scenekunstnerisk nyskabende Projekter på tværs af scenekunstneriske genrer Projekter med fokus på publikumsudvikling og mangfoldighed En væsentlig del af tilskuddet anvendes til teater for børn og unge samt dans, og den geografiske spredning af aktiviteterne søges fremmet. Udvalget vil som udgangspunkt ikke give fuld finansiering af projekter og ser positivt på ansøgninger om co-produktioner. Ansøgninger, der tidligere har været behandlet af Kunstrådets Scenekunstudvalg kan ikke komme i betragtning. 1. Liste over ansøgninger (intern) Indstilling: Scenekunstcentret indstiller at Scenekunstudvelaget behandler ansøgningerne Scenekunstudvalget behandlede 32 ansøgninger og bevilgede tilskud på i alt kr. til følgende 9 projekter: Batida Dansk, Serbisk, Tyrkisk Copenhagen Dance Arts JINK # Halkjær-Pedersen, Malene Byen jeg kommer fra Helsingør Teater Gettohood.dk Sara Gebran/Public Eye "Vertical Exile, Part 1" Sara Gebran/Public Eye "La Santa Lucha vs Royal Rumble" Secret Hotel In The Field (en performance lecture) Svalegangen UPSIDEDOWNTOWN Teaterforeningen GLIMT Et Glimt af en kabaret I ALT

8 Side 8 På baggrund af Scenekunstudvalgets drøftelser reviderer Scenekunstcentret ansøgningsvejledningen for aktualitetspuljen. Skal til godkendelse på kommende møde. Scenekunstcentret indhenter turnéplan fra udvalgte ansøgere 9. Forberedelse af møde med Det Lille Turnéteater På møde den 10. april behandlede Scenekunstudvalget en anmodning fra Det Lille Turneteater om godkendelse af ændringer i budget og aktivitetsplan vedr. teatrets internationale aktiviteter. Scenekunst udvalget besluttede, at udvalget ikke umiddelbart kunne godkende de meddelte ændringer i Det Lille Turneteaters virksomhedsplan og budget for sæson 2007/08. På baggrund af de meddelte ændringer vurderede udvalget, at der er tale om så væsentlige ændringer der evt. kan medføre en 40%-reduktion af bevillingen til teatrets internationale aktiviteter i sæson 2007/08. Scenekunstudvalget har indkaldt Det Lille Turneteater til møde snarest muligt for at drøfte emnet. Teatret er blevet bedt om forud for dette møde at indsende revideret budget samt virksomhedsplan, som omfatter aktiviteter i både sæson 2007/08 og 2008/09. Til mødet kommer følgende fra Det Lille Turneteater: teaterlederne Peter Holst og Pernille Plantener, administrator Jørgen Melchiorsen samt bestyrelsesformand Flemming Kassebieer. 1. Uddrag fra godkendt beslutningsreferat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg torsdag den 10. april (vedr. Det Lille Turnéteater) (intern) 2. Revideret budget fra Det Lille Turneteater vedr. aktiviteter i sæson 2007/08 samt 2008/09 Indstilling: Scenekunstcentret indstiller, at Scenekunstudvalget forbereder mødet med Det Lille Turneteater på baggrund af teatrets nye budget for aktiviteter i sæson 2007/08 og 2008/09.

9 Side 9 Scenekunstudvalget forberedte og holdt møde med repræsentanter fra Det Lille Turnéteater. På mødet blev teatrets aktivitetsplan samt budget drøftet. Det blev meddelt teatret, at Scenekunstudvalget efterfølgende vil gennemgå aktivitetsplan og budget og vende tilbage med endelig beslutning i forhold til en eventuel reduktion af bevillingens størrelse. Scenekunstcentret vil snarest foretage en áconto udbetaling på 25 % af bevillingen til teatrets internationale aktiviteter. 10. Orientering fra Kunstrådet Drøftelse af forslag til Kunstrådets (råd og fagudvalg) fællesmøde den 18. juni 2008 kl i Kunststyrelsen med efterfølgende middag. Formanden orienterer om Formandsmøde i Kunstrådet afholdt den 7. maj om Fagudvalgenes internationale arbejde. Oversigt over aktuelt benyttede afslagsbegrundelser (t.o.) (intern) 1. Referat fra Kunstrådets møde den 16. april Oversigt over aktuelt benyttede afslagsbegrundelser (intern) Scenekunstudvalget forbereder konkrete forslag til Kunstrådet vedr. større markante begivenheder Scenekunstcentret foretager en sproglig justering af Scenekunstudvalgets brevskabeloner 11. Meddelelser til orientering A. Fra Formanden: Havde holdt møde med Foreningen af Uafhængige Scenekunstnere. Havde holdt tale med åbningen af GLADs teaterskole Har møde med Kulturminister Brian Mikkelse den 23. maj 2008 (udkast til dagsorden omdelt på mødet intern) Formanden orienterede om, at det musikdramatiske udvalg havde behandlet henvendelse fra Hotel Pro Forma vedr. ændringer i projekt Impossibel Innocence (omdelt på mødet). Det Musikdramatiske udvalget havde bedt teatret indsende om revideret budget og aktivitetsplan. Ændringerne vil også skulle til behandling i Scenekunstudvalget idet teatret ligeledes har modtaget driftsstøtte herfra. Genoptages på kommende møde. Formanden og Hans Henrik Clemensen deltog i egnsteatermøde i Guldborgsund den 23. maj 2008

10 Side 10 B. Udvalget øvrige medlemmer: Torsten Schenlaer orienterede om, at de Nordiske Kulturministre ved sit seneste møde havde besluttet, at åbne for at de baltiske lande på lige fod med de øvrige nordiske kunne ansøge om tilskud fra Nordisk Kulturfond. Ellen Nymann deltager i den selvbestaltede teaterlovskommissions konference på CBS den 16. maj 2008 C. Scenekunstcentret: Vibeke True orienterede om, at der pr. 1. august 2008 bliver ansat ny ACmedarbejder i Scenekunstcentret/Kunststyrelsen. Der er ligeledes ansat en vikar for en 3 mdr. periode. 12. Øvrigt vedlagt til generel orientering A. Scenekunstudvalgets PM vedr. udmeldingen mht. egnsteater B. Afgørelser truffet af formanden siden sidst 13. Kalender A. Mødekalender for foråret 2008 (intern) Afbud fra HHC til den 19. juni 2008 B. Møde- og aktivitetskalender for efteråret 2008 (og frem) (intern) Scenekunstudvalgets medlemmer indsender bemærkninger til kalenderen for efteråret Deadline torsdag den 22. maj Div. materiale udsendt til SKU Liste over invitationer m.m. udsendt til udvalget siden sidste møde (intern) 15. Kommunikation Scenekunstcentret udsender pressemeddelelse vedr. tilskud fra aktualitetspuljen (fristen ) Scenekunstcentret udsender pressemeddelelse vedr. tilskud til international udveksling (fristen ) 16. Evaluering af mødets gang 17. Eventuelt Københavns Internationale Teater (KIT) Scenekunstudvalget traf endelig beslutning om at bevillingen til KIT i sæson

11 Side /09 skal udgøre i alt 3,1 mio. kr. Henvendelse fra Odense kommune vedr. evalueringsmodel I Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Fyn for står det, at Odense Kommune i dialog med Scenekunstudvalget skal vælge evalueringsmodel for de Små Storbyteatre i Odense. Blandt andet skal teatrene hvert 4. år evalueres på deres kunstneriske mål, midler og resultater. Scenekunstudvalget besluttede at dialogen omkring valg af evalueringsmodel foregår direkte mellem Scenekunstcentret og Odense kommune. Das Beckverk Scenekunstcentret skal meddele Das Beckverk, at Scenekunstudvalget har erfaret, at der i sæsonbrochuren Ta I Teatret står, at forestillingen er en co-produktion mellem Das Beckverk og CampX. Dette er i strid med Scenekunstudvalgets beslutning som tidligere meddelt Das Beckverk. Bevillingen til Das Beckverk kan derfor ikke komme til udbetaling.

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere