AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Børnenes Kulturdag 2012 (BIFUK) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Streetfodbold turnering finale-event (BIFUK) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Kuckuck (BIFUK) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, The Corridor Project (BIFUK) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, LAK- Festival for nordisk lydkunst (BIFUK) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Hvad lærte du i skolen i dag? (BIFUK) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Operasjon Gränseløs (BIFUK) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Ombygning af den offentlige del af KO-OP kbh (Miljø & Plan) 14. Høring Lokalplanforslag, Jenagade (Miljø & Plan) 15. Orientering om Høring Cykeltaxier (Miljø & Plan) 16. Afrapportering til TMF af det lokale miljøarbejde Indstillinger til ØU og fagudvalgene vedrørende budget Procent-reduktion af eksterne puljemiddeltilsagn for resten af 1.halvår Forslag til ændring af forretningsgang omkring beslutningsprotokol 20. Medlemsforslag - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende de faste arbejdsgruppers arbejdsvilkår 21. Meddelelser fra formanden 22. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 23. Eventuelt

2 FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT, CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I MØDET) RUNE SOLVANG (HANS SUPPLEANT, PETER KJØLLER DELTOG I MØDET) CASPER MORTENSEN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON MICHAEL F. CHRISTENSEN PETER KJØLLER ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. EVA DAMGAARD OG RANDI SØRENSEN ERKLÆREDE SIG INHABILE UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 6 OG FORLOD SALEN. OLE PEDERSEN ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 11 OG FORLOD SALEN. UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 7 VAR OLE PEDERSEN IKKE TIL STEDE I SALEN. UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 11 VAR LASSE ROSSEN OG PETER KJØLLER IKKE TIL STEDE I SALEN.

3 1. Borgerbesøg og -henvendelser 4 borgere var mødt op til Lokaludvalgsmødet. Formanden for Lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ville have ordet. Johannes Følsgaard, Koop kbh. redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 13). Han meddelte, at man gerne vil skære ansøgningen ned til indkøb af en varmepumpe, der koster ca kr. Derudover kom det frem, at der er igangsat forhandlinger om forlængelse af pb43 lejemålet. Det er stillet i udsigt at kontrakten bliver forlænget. Julie Bitsch, Kuckuck, redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 8). Her var der tale om en performance-event med 3 medvirkende, der repræsenterer 3 forskellige kvindetyper. Besøgende vil være vidne til en kreativ og destruktiv proces. Bliver dokumenteret og lagt på nettet og der oprettes en blog hvor man kan diskutere. Besøgende inddrages ved at de går rundt i udstillingsmaterialerne og fører spor med rundt i bydelen. Projektet foregår i 68 m2 og bliver en del af first Fridays. Lokale borgere får et indblik i en kunstnerisk proces - live opbygning af en udstilling. Ligeledes får de mulighed for at arbejde med materialerne ud fra et koncept. Der annonceres via PB43, hvor der foregår en musikfestival på samme tid. Herefter ønskede ingen andre at tage ordet.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Der blev omdelt 5 materialer til dette møde; Tillægsdagsorden. Høringssvar Cykeltaxier (bilag til dagsordenspunkt 15). Program for TMU-Borgmester, Ayfer Baykals besøg i Amager Øst bydel, torsdag den 7. juni Invitation til Good times, Bad times (teaterforestilling). Formanden for Lokaludvalget, Ole Pedersen spurgte om der var nogen i Lokaludvalget der havde indvendinger imod, at dagsordenpunkt 18 flyttes op og behandles efter pkt.3 og inden pkt.4, således at der kan ske en afklaring inden behandlingen af puljemiddelansøgningerne. Der var ingen i Lokaludvalget der havde indvendinger mod dette. Desuden spurgte Ole Pedersen om der var nogen indvendinger mod at behandle tillægsdagsordenen som dagsordenspunkt 13 a. Der var ingen i Lokaludvalget, der havde indvendinger mod dette. Lokaludvalgsmedlem, Eva Damgaard foreslog at dagsordenspunkt 19 blev behandlet umiddelbart efter dagsordenspunkt 18 (som jf. ovenfor blev vedtaget behandlet efter pkt.3 i dagsordenen). Dette forslag tilsluttede Lokaludvalget sig, uden afstemning. Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav foreslog at dagsordenspunkt 20 blev behandlet umiddelbart efter dagsordenspunkt 18 og 19 (som jf. ovenfor blev vedtaget behandlet efter pkt.3 i dagsordenen). Dette forslag tilsluttede Lokaludvalget sig, uden afstemning. Herefter spurgte Ole Pedersen om der var nogen i Lokaludvalget, der ønskede dagsordenen til afstemning. Det var ikke tilfældet. Dagsordenen blev med disse kommentarer, godkendt uden afstemning.

5 3. Bydelsplan Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Sekretariatet har - jf. planen for bydelsplanarbejdet for Lokaludvalgene - d. 16. maj 2012 indsendt oversigt over projektforslag i Amager Øst til CBU. Af vedlagte bilag fremgår det (pr. den 16. maj 2012) hvor de enkelte projektgrupper er i deres arbejde. Der har siden seneste Lokaludvalgsmøde været afholdt ét styregruppemøde (den 14. maj 2012). Referatet fra dette møde er vedlagt denne indstilling. Søren lovede på mødet at få udarbejdet en oversigt over bydelsplanøkonomien og vedlægge den denne LU-dagsorden. Oversigten er vedlagt. Bydelsfesten løb af stablen den 22. maj Der vil på dette Lokaludvalgsmøde blive givet en kort mundtlig orientering om festens forløb. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt status på projektgrupper og kommissorier Referat - Bydelsplan styregruppemøde 14/ Oversigt over bydelsplanøkonomien Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Kristoffer Theisen redegjorde for status på bydelsplanarbejdet. Siden dagsordenens udsendelse, er yderligere kommissorier/beskrivelser indkommet fra projekterne; Tværgående grønne strøg, Opdatering af Rødegården samt Metrooverdækning. Lokaludvalget afholdt Bydelsfest i Beta på Musiktorvet d. 22/ Arrangementet var velbesøgt, af alle aldersgrupper (ca. 150 gæster da der var flest).

6 Vejret var godt, underholdningen var fin og varieret, Pølserne blev spist, øllerne drukket. Der blev spurgt til Lokaludvalgs- og bydelsplanarbejdet og de enkelte projekter. Sidst men ikke mindst, fik både gæster og LU-medlemmer benyttet lejligheden til at sludre med BRmedlemmerne Lise Thorsen og Sofie K. Led. Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen spurgte hvorvidt tidsfristen for aflevering af bydelsplan til Økonomiforvaltningen/CBU, nu er rykket frem til 31. august. Kristoffer Theisen bekræftede, at han, samme eftermiddag (24/5 2012, kl. 14:24) havde modtaget en mail fra Marc Jørgensen, CBU med en formulering vedr. aflevering af 1. udkast d. 31. august. Formuleringen var imidlertid forholdsvis tvetydig, hvorfor Kristoffer Theisen har udbedt sig en uddybning fra CBU. Så snart en afklaring foreligger, udsendes denne til styregruppen. Med disse kommentarer blev orienteringen om status på bydelsplanarbejdet taget til efterretning.

7 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler maj 2012 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med april 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 53,8 % af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). NB! I dette beløb er ikke indeholdt en eventuel genovervejelse af en reduktion af eksterne puljemiddelansøgninger. Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 9 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug, maj 2012.

8 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Frida Jans fra sekretariatet gjorde opmærksom på, at det korrekte beløb, der er ansøgt om til dette lokaludvalgsmøde er kr og ikke kr Det skyldes at det ansøgte beløb for Børnenes Kulturdag 2012 (dagsordenspunkt 6) er kr og ikke kr Med denne kommentar, tog Lokaludvalget orienteringen til efterretning.

9 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Gry Lambertsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af TinCanCompany søgte Gry Lambertsen om kr i støtte til Kabaret under Københavns Internationale Teaters Ny Cirkus Festival i august Med Kabareten ønsker ansøger at skabe en åben scene med hovedfokus på nycirkus, men med rum for andre indslag. Målet med kabaretaftenerne er at vise potentialet indenfor dansk nycirkus for et bredt publikum og forhåbentlig danne grobund for faste kabaretaftener på PB43. PB43 vil kunne åbne sig op for omverdenen og i samarbejde med Prismen styrke det kulturelle udbud i starten af Amager. Festivalen afvikles i samarbejde med Københavns Internationale teater og Cikaros, der er et dansk nycirkuskompagni. Lokaludvalget bevilgede på mødet den 26. maj 2011 kr på baggrund af TinCanCompany og GLIMT s ansøgning om støtte til istandsættelse af et nycirkusstudie på PB43. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr for de to kabaretaftener. Der er søgt fra Aktualitetspuljen, fra DAF og fra private fonde. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen er sikker på, at der er tale om en flot og spændende event, men arrangementet appellerer til et meget bredt opland. Projektet kan dermed ikke forventes at have en lokal, netværksskabende effekt. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Gry Lambertsen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr fra 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse og budget.

10 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Børnenes Kulturdag 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Høyer på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Søren Høyer om kr i støtte til Børnenes Kulturdag den 13. juni Børnenes Kulturdag skal skabe en lokal kvalitetsoplevelse for de fremmødte og udbrede kendskabet til de kulturinstitutionernes tilbud i Amager Øst. Arrangementet vil give institutionerne mulighed for at mødes, netværke og sammen opleve en sjov og anderledes dag i lokalkulturens tegn. Udover lokale institutioner m.v. er de såkaldt løse børn også en vigtig målgruppe. Erfaringen viser, at når børnene først ser, at der sker noget sjovt, så kører sms-kæderne og flere børn kommer til. Arrangementet foregår i år i en mindre udgave end tidligere års arrangementer, da Amagerbro Kultur afholder festivalen Puppet Jr. for børn den august. Samarbejdspartnere er Kvarterhuset, Prismen, Sundby Bibliotek, Børnekulturhus Ama r, Københavns Politi og Københavns Brandvæsen. Der er en egenfinansiering på kr. og der forventes indtægter fra kagesalg for 500 kr., samt kr i teaterrefusion. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr Der gives ikke støtte til annoncering i Amager Bladet, da arbejdsgruppen ikke finder dette nødvendigt ift. målgruppen. Arrangementet er netværksdannende for skoler og institutioner, men arbejdsgruppen finder det ærgerligt, at der ikke er mere nytænkning i programmet i forhold til tidligere år. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Høyer på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 25. juli BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

12 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes således med kr

13 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Buret Street Soccer finaleevent (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Clifford Philips på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Clifford Philips søgte den 2. april 2012 om kr i støtte til Buret Street Soccer finale-event, samt efterfølgende relationsture for vinderne. Arrangementet er afslutningen på en streetfodbold-turnering i Buret for børn og unge fra 9-18 år, der afvikles i slutningen af august Som dommere og praktiske medhjælpere bruges de ældste unge, der dermed vil fungere som rollemodeller for de yngre. Vinderne af finalen deltager efterfølgende i relationsture til fx Tivoli eller biograf sammen med rollemodellerne og 1-2 pædagoger. Relationsturene er det primære pædagogiske formål med projektet i forhold til det fremadrettede samarbejde mellem pædagogerne og de unge, samt brobygning til eksisterende institutionstilbud. Målet er, at forenings- og institutionsløse unge vil danne positive relationer til de voksne og rollemodellerne og på sigt vil deltage i eksisterende tilbud. Fodbold bliver en positiv del af deres hverdag, og de får kendskab til de lokale fodboldklubber. Projektet afvikles i samarbejde med Det boligsociale projekt og Ungerådgivningen Amager Øst. Egenfinansiering finder sted i form af arbejdstimer, samt fodboldudstyr til turneringen. Der søges ligeledes støtte fra udviklingspuljen. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj medlemmer ønsker at støtte med det fulde beløb, kr medlemmer ønsker at støtte projektet med kr , så der alene gives støtte til finalearrangementet, men ikke til den efterfølgende tur. Der var enighed i arbejdsgruppen om, at projektet skal udvikle sig, hvis de skal have mulighed for støtte fremover, jf. lokaludvalgets begrænsninger for støtte stk. 3 ( Der ydes normalt ikke støtte til aktiviteter, der tidligere år har modtaget støtte, med mindre disse projekter har undergået en udvikling, der tilsiger, at en ny støtte kan blive aktuel ). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Clifford Philips på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

14 ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 15. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse og budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Jan Kyrsting gjorde på vegne af flertallet i BIFUK-arbejdsgruppen, der ønsker at støtte med det fulde beløb, opmærksom på, at turen handler om, at unge der er rollemodeller skal værdsættes for deres arbejde. Dette er vigtigt for at rollemodel-funktionen kan fungere. Jens William Grav mente ikke, at lokaludvalgets midler skal gå til ture. Indstillingen blev derefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Ib Wendrup, Jens William Grav og Eva Damgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 7 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen og Ole Meldgaard. 8 personer undlod at stemme: Carsten Sahl Mortensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Lasse K. Rossen, Martin Duus, Ove Løbner og Bjarne Kallesøe. Der støttes således ikke med kr. For at støtte projektet med kr stemte flg. 15 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Lasse K. Rossen, Martin Duus, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe og Ole Meldgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Ib Wendrup, Jens William Grav og Eva Damgaard. Ingen medlemmer undlod at stemme. Projektet støttes således med kr

15 8. Ekstern puljemiddelansøgning, KucKuck (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Bitsch på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Julie Bitsch søgte den 26. marts 2012 om kr i støtte til udstillingen KucKuck hos 68 Square Metres Art Space på Prags Boulevard. I udstillingen medvirker tre kvindelige kunstnere, der hver især bygger en udstilling op. Kunstnerne bruger gøgens rederitualer til at simulere et billede af samtidskvindens idealer og vil i løbet af udstillingsperioden sabotere hinandens værker og reder samt placere egne genstande i de andres områder. Udstillingen er en undersøgelse af de mekanismer, der styrer kvinden i hendes sammenligning med andre. Ansøger har fået bevilget en underskudsgaranti fra Københavns Kommunes Billedkunstudvalg på kr Medfinansiering finder sted i form af frivillig arbejdskraft. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Det er ikke lokaludvalgets opgave at støtte enkeltstående kunstudstillinger, og projektet har ikke lokal tilknytning. Projektet er ikke netværksskabende i bydelen, i og med at udstillingen appellerer til kunstinteresserede fra hele byen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Bitsch på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

16 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Svend Aage Sørensen mente, at der under ansøgers oplæg under pkt. 1 var fremkommet nye oplysninger om, at man vil opsøge lokalområdet og få lokale borgere til at deltage. Han foreslog at støtte projektet med kr Forslaget om at støtte projektet med kr blev herefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 8 personer: Carsten Sahl Mortensen, Jens Green Jensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Svend Aage Sørensen, Lasse K. Rossen og Ove Løbner. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 9 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jan Kyrsting, Randi Sørensen, Martin Duus, Jens William Grav, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. 2 personer undlod at stemme: Ib Wendrup og Hans Jørgen Møller. Arbejdsgruppens indstilling blev dermed vedtaget. Der ydes således ingen støtte til projektet. Randi Sørensen mente ikke, begrundelsen for arbejdsgruppens indstilling var korrekt formuleret, idet der skrives at projektet ikke har lokal tilknytning. Derfor blev det foreslået, at bisætningen og projektet har ikke lokal tilknytning fjernes fra indstillingen, hvilket Lokaludvalget tilsluttede sig, uden afstemning.

17 9. Ekstern puljemiddelansøgning, The Corridor Project (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bradley Allen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Atelier Hotel Pro Forma søgte Bradley Allen den 24. april 2012 om kr. i støtte til The Corridor Project d august Ansøger forventer mellem deltagere. Målgruppen er beboere på Østamager og kunstinteresserede fra Københavns-området. Kunstværket er tilgængeligt for alle. The Corridor Project er et nyt kunstværk, der skabes af Atelier Hotel Pro Forma og kunstner Jakob Oredsson, og vil bestå af to vægge, der skaber en korridor. Atelier Hotel Pro Forma håber at skabe dialog mellem værket, lokalområdet og tilskueren. Den endelige placering i Østamager besluttes i juni måned i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og relevante lokale samarbejdspartnere. The Corridor Project stilles op to andre steder i København: på Søren Kierkegaards Plads og i Brønshøj-Husum. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er bevilget fra Kulturkontakt Nord og kr. fra Statens Kunstråds DIVA ordning. Der søges desuden om fra hhv. Brønshøj-Husum- og Amager Vest Lokaludvalg, samt Københavns Kommunes Billedkunstudvalg. Ansøger samarbejder med Kulturkontakt Nord og Statens Kunstråd. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Projektet ligger ikke inden for lokaludvalgets støttekriterier, i og med at projektudviklingen og -afviklingen ikke sker sammen med lokale borgere og ikke er netværksskabende. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bradley Allen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der gives således ingen støtte.

18 10. Ekstern puljemiddelansøgning, LAK festival for nordisk lydkunst (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Sif Hellerup Madsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Bureau for Lydakkumulerende Kunst søgte Sif Hellerup Madsen den 24. april 2012 om kr i støtte til LAK festival for nordisk lydkunst der afholdes september Formålet med festivalen, der afholdes på PB43, er at fremme ny nordisk lydkunst og udbrede kendskabet til genren ved at give publikum en anderledes kultur- og sanseoplevelse. Der afholdes bl.a. lydworkshops for børn i samarbejde med lokale institutioner, en workshop for unge, koncerter/performances og foredrag. Det er første gang, LAK afvikles, og ansøger er p.t. i dialog med PB43 om at gøre arrangementet til en årligt tilbagevendende begivenhed på stedet. Formålet er endvidere at skabe en samlende platform unge nordiske lydkunstnere, hvor de kan mødes og danne netværk, samarbejder og sparring. De kr., der søges hos AØLU, går til leje af lyd- og lysudstyr, leje af toiletter samt forplejning. Beløbet indgår i et samlet budget på kr Der er bevilget støtte fra følgende: Nordisk Kulturfond, kr DKF Dansk Komponistforening, kr EU, Aktive Unge Nationale Ungdomsinitiativer, kr Der er søgt kr fra Københavns Kommunes Musikudvalg. Endelig er der en egenfinansiering på kr i form af projektledelse og frivilligt arbejde. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj Skønt arbejdsgruppen finder, at der kan være tale om et spændende og anderledes projekt, kan et flertal i arbejdsgruppen ikke støtte projektet, med den begrundelse at der ikke findes at være nogen lokal effekt af nævneværdig grad og det ikke er netværksskabende. 2 medlemmer ønsker at støtte med kr og 1 medlem ønsker at støtte med kr , men i tilfælde af at der tildeles støtte, bør der dog gøres en særlig indsats for at inddrage lokale borgere. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Sif Hellerup Madsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

19 ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den 20. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Afstemning 1. For at støtte projektet med kr stemte flg. 2 personer: Martin Hein og Martin Duus. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 11 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Flg. 5 personer undlod at stemme: Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, Peter Kjøller og Randi Sørensen. Der støttes således ikke med kr Afstemning 2. For at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Martin Hein, Lasse K. Rossen og Eva Damgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 12 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Flg. 4 personer undlod at stemme: Ib Wendrup, Steen Olesen, Peter Kjøller og Martin Duus. Der støttes således ikke med kr

20 Afstemning 3. For at give afslag på ansøgningen stemte flg. 11 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Imod at give afslag på ansøgningen stemte flg. 3 personer: Martin Hein, Martin Duus og Eva Damgaard. Flg. 3 personer undlod at stemme: Ib Wendrup, Steen Olesen, Lasse K. Rossen. Der gives således ingen støtte til projektet.

21 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Hvad lavede du i skolen i dag? (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Frank Lambert på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Det Maritime Ungdomshus søgte Frank Lambert den 24. april 2012 om kr i støtte til projekt Hvad lavede du i skolen i dag?. Formålet med projektet er at give børn i skole og klub mulighed for at filme deres oplevelser på havet med små vandtætte digitalkameraer, der kan monteres på en person eller en ting i bevægelse. Børnene skal desuden arbejde med filmproduktion til sociale medier (YouTube, hjemmesider m.v.), herunder redigering, etiske overvejelser og fortælletekniske elementer. For Det Maritime Ungdomshus vil det bl.a. blive muligt at dokumentere husets arbejde og lave små instruktionsfilm fra erfarne til mindre erfarne børn. De unge kan vise filmene til deres kammerater og forældre. Udstyret vil kunne lånes af institutioner, skoler, foreninger m.v. når pilotprojektet er overstået. Det ansøgte beløb går til indkøb af fotoudstyr og tilbehør. Der er en egenfinansiering på kr BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj medlemmer ønsker at støtte projektet med det fulde beløb. Det er godt at se, at Det maritime Ungdomshus nytænker deres aktiviteter og giver børnene mulighed for at arbejde med dokumentation og moderne medier. Det er sympatisk, at udstyret, der søges støtte til, efterfølgende vil kunne bruges af alle. 1 medlem ønsker ikke at støtte projektet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Frank Lambert på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

22 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Lokaludvalget foretog afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 15 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Martin Duus, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard og Ole Meldgaard. Imod at støtte med kr stemte 1 person: Jens William Grav Ingen undlod at stemme. Projektet støttes således med kr

23 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Operasjon Gränseløs (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kristian Nielsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Operasjon Gränseløs søgte Kristian Nielsen den 24. april 2012 om kr i støtte til en gratis event i Amager Bio den 16. juni 2012 for unge frivillige. Der forventes omkring 1000 deltagere på dagen. Eventen har til formål at fejre frivillighed og aktive unge gennem musik, fest og leg. Lokaludvalgets støtte vil gå til et styrket outdoor-setup og til et presset booking-budget, for at kunne præsentere endnu bedre bands for de mange deltagere. Arrangementet giver med de udendørs aktiviteter mulighed for, at publikum og borgere fra lokalsamfundet kan få indflydelse på eventens udvikling. Dette vil blandt andet blive dokumenteret i et magasin, som deltagerne kan være med til at producere live i løbet af dagen. Operasjon Gränseløs har endvidere som ambition at bidrage markant til kulturlivet på Amager ved at udnytte Musiktorvets fulde potentiale. Projektet har fået kroner fra Foreningen Roskilde Festival, kroner fra Operation Dagsværk Danmark og kroner fra Operasjon Dagsverke Norge. Der afholdes en lignende event i Norge. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Lokaludvalget giver ikke støtte til arrangementer, der giver overskud. Der er desuden en høj grad af finansiering fra anden side. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kristian Nielsen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere