AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Børnenes Kulturdag 2012 (BIFUK) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Streetfodbold turnering finale-event (BIFUK) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Kuckuck (BIFUK) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, The Corridor Project (BIFUK) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, LAK- Festival for nordisk lydkunst (BIFUK) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Hvad lærte du i skolen i dag? (BIFUK) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Operasjon Gränseløs (BIFUK) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Ombygning af den offentlige del af KO-OP kbh (Miljø & Plan) 14. Høring Lokalplanforslag, Jenagade (Miljø & Plan) 15. Orientering om Høring Cykeltaxier (Miljø & Plan) 16. Afrapportering til TMF af det lokale miljøarbejde Indstillinger til ØU og fagudvalgene vedrørende budget Procent-reduktion af eksterne puljemiddeltilsagn for resten af 1.halvår Forslag til ændring af forretningsgang omkring beslutningsprotokol 20. Medlemsforslag - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende de faste arbejdsgruppers arbejdsvilkår 21. Meddelelser fra formanden 22. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 23. Eventuelt

2 FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT, CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I MØDET) RUNE SOLVANG (HANS SUPPLEANT, PETER KJØLLER DELTOG I MØDET) CASPER MORTENSEN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON MICHAEL F. CHRISTENSEN PETER KJØLLER ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. EVA DAMGAARD OG RANDI SØRENSEN ERKLÆREDE SIG INHABILE UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 6 OG FORLOD SALEN. OLE PEDERSEN ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 11 OG FORLOD SALEN. UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 7 VAR OLE PEDERSEN IKKE TIL STEDE I SALEN. UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 11 VAR LASSE ROSSEN OG PETER KJØLLER IKKE TIL STEDE I SALEN.

3 1. Borgerbesøg og -henvendelser 4 borgere var mødt op til Lokaludvalgsmødet. Formanden for Lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ville have ordet. Johannes Følsgaard, Koop kbh. redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 13). Han meddelte, at man gerne vil skære ansøgningen ned til indkøb af en varmepumpe, der koster ca kr. Derudover kom det frem, at der er igangsat forhandlinger om forlængelse af pb43 lejemålet. Det er stillet i udsigt at kontrakten bliver forlænget. Julie Bitsch, Kuckuck, redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 8). Her var der tale om en performance-event med 3 medvirkende, der repræsenterer 3 forskellige kvindetyper. Besøgende vil være vidne til en kreativ og destruktiv proces. Bliver dokumenteret og lagt på nettet og der oprettes en blog hvor man kan diskutere. Besøgende inddrages ved at de går rundt i udstillingsmaterialerne og fører spor med rundt i bydelen. Projektet foregår i 68 m2 og bliver en del af first Fridays. Lokale borgere får et indblik i en kunstnerisk proces - live opbygning af en udstilling. Ligeledes får de mulighed for at arbejde med materialerne ud fra et koncept. Der annonceres via PB43, hvor der foregår en musikfestival på samme tid. Herefter ønskede ingen andre at tage ordet.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Der blev omdelt 5 materialer til dette møde; Tillægsdagsorden. Høringssvar Cykeltaxier (bilag til dagsordenspunkt 15). Program for TMU-Borgmester, Ayfer Baykals besøg i Amager Øst bydel, torsdag den 7. juni Invitation til Good times, Bad times (teaterforestilling). Formanden for Lokaludvalget, Ole Pedersen spurgte om der var nogen i Lokaludvalget der havde indvendinger imod, at dagsordenpunkt 18 flyttes op og behandles efter pkt.3 og inden pkt.4, således at der kan ske en afklaring inden behandlingen af puljemiddelansøgningerne. Der var ingen i Lokaludvalget der havde indvendinger mod dette. Desuden spurgte Ole Pedersen om der var nogen indvendinger mod at behandle tillægsdagsordenen som dagsordenspunkt 13 a. Der var ingen i Lokaludvalget, der havde indvendinger mod dette. Lokaludvalgsmedlem, Eva Damgaard foreslog at dagsordenspunkt 19 blev behandlet umiddelbart efter dagsordenspunkt 18 (som jf. ovenfor blev vedtaget behandlet efter pkt.3 i dagsordenen). Dette forslag tilsluttede Lokaludvalget sig, uden afstemning. Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav foreslog at dagsordenspunkt 20 blev behandlet umiddelbart efter dagsordenspunkt 18 og 19 (som jf. ovenfor blev vedtaget behandlet efter pkt.3 i dagsordenen). Dette forslag tilsluttede Lokaludvalget sig, uden afstemning. Herefter spurgte Ole Pedersen om der var nogen i Lokaludvalget, der ønskede dagsordenen til afstemning. Det var ikke tilfældet. Dagsordenen blev med disse kommentarer, godkendt uden afstemning.

5 3. Bydelsplan Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Sekretariatet har - jf. planen for bydelsplanarbejdet for Lokaludvalgene - d. 16. maj 2012 indsendt oversigt over projektforslag i Amager Øst til CBU. Af vedlagte bilag fremgår det (pr. den 16. maj 2012) hvor de enkelte projektgrupper er i deres arbejde. Der har siden seneste Lokaludvalgsmøde været afholdt ét styregruppemøde (den 14. maj 2012). Referatet fra dette møde er vedlagt denne indstilling. Søren lovede på mødet at få udarbejdet en oversigt over bydelsplanøkonomien og vedlægge den denne LU-dagsorden. Oversigten er vedlagt. Bydelsfesten løb af stablen den 22. maj Der vil på dette Lokaludvalgsmøde blive givet en kort mundtlig orientering om festens forløb. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt status på projektgrupper og kommissorier Referat - Bydelsplan styregruppemøde 14/ Oversigt over bydelsplanøkonomien Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Kristoffer Theisen redegjorde for status på bydelsplanarbejdet. Siden dagsordenens udsendelse, er yderligere kommissorier/beskrivelser indkommet fra projekterne; Tværgående grønne strøg, Opdatering af Rødegården samt Metrooverdækning. Lokaludvalget afholdt Bydelsfest i Beta på Musiktorvet d. 22/ Arrangementet var velbesøgt, af alle aldersgrupper (ca. 150 gæster da der var flest).

6 Vejret var godt, underholdningen var fin og varieret, Pølserne blev spist, øllerne drukket. Der blev spurgt til Lokaludvalgs- og bydelsplanarbejdet og de enkelte projekter. Sidst men ikke mindst, fik både gæster og LU-medlemmer benyttet lejligheden til at sludre med BRmedlemmerne Lise Thorsen og Sofie K. Led. Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen spurgte hvorvidt tidsfristen for aflevering af bydelsplan til Økonomiforvaltningen/CBU, nu er rykket frem til 31. august. Kristoffer Theisen bekræftede, at han, samme eftermiddag (24/5 2012, kl. 14:24) havde modtaget en mail fra Marc Jørgensen, CBU med en formulering vedr. aflevering af 1. udkast d. 31. august. Formuleringen var imidlertid forholdsvis tvetydig, hvorfor Kristoffer Theisen har udbedt sig en uddybning fra CBU. Så snart en afklaring foreligger, udsendes denne til styregruppen. Med disse kommentarer blev orienteringen om status på bydelsplanarbejdet taget til efterretning.

7 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler maj 2012 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med april 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 53,8 % af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). NB! I dette beløb er ikke indeholdt en eventuel genovervejelse af en reduktion af eksterne puljemiddelansøgninger. Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 9 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug, maj 2012.

8 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Frida Jans fra sekretariatet gjorde opmærksom på, at det korrekte beløb, der er ansøgt om til dette lokaludvalgsmøde er kr og ikke kr Det skyldes at det ansøgte beløb for Børnenes Kulturdag 2012 (dagsordenspunkt 6) er kr og ikke kr Med denne kommentar, tog Lokaludvalget orienteringen til efterretning.

9 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Gry Lambertsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af TinCanCompany søgte Gry Lambertsen om kr i støtte til Kabaret under Københavns Internationale Teaters Ny Cirkus Festival i august Med Kabareten ønsker ansøger at skabe en åben scene med hovedfokus på nycirkus, men med rum for andre indslag. Målet med kabaretaftenerne er at vise potentialet indenfor dansk nycirkus for et bredt publikum og forhåbentlig danne grobund for faste kabaretaftener på PB43. PB43 vil kunne åbne sig op for omverdenen og i samarbejde med Prismen styrke det kulturelle udbud i starten af Amager. Festivalen afvikles i samarbejde med Københavns Internationale teater og Cikaros, der er et dansk nycirkuskompagni. Lokaludvalget bevilgede på mødet den 26. maj 2011 kr på baggrund af TinCanCompany og GLIMT s ansøgning om støtte til istandsættelse af et nycirkusstudie på PB43. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr for de to kabaretaftener. Der er søgt fra Aktualitetspuljen, fra DAF og fra private fonde. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen er sikker på, at der er tale om en flot og spændende event, men arrangementet appellerer til et meget bredt opland. Projektet kan dermed ikke forventes at have en lokal, netværksskabende effekt. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Gry Lambertsen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr fra 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse og budget.

10 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Børnenes Kulturdag 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Høyer på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Søren Høyer om kr i støtte til Børnenes Kulturdag den 13. juni Børnenes Kulturdag skal skabe en lokal kvalitetsoplevelse for de fremmødte og udbrede kendskabet til de kulturinstitutionernes tilbud i Amager Øst. Arrangementet vil give institutionerne mulighed for at mødes, netværke og sammen opleve en sjov og anderledes dag i lokalkulturens tegn. Udover lokale institutioner m.v. er de såkaldt løse børn også en vigtig målgruppe. Erfaringen viser, at når børnene først ser, at der sker noget sjovt, så kører sms-kæderne og flere børn kommer til. Arrangementet foregår i år i en mindre udgave end tidligere års arrangementer, da Amagerbro Kultur afholder festivalen Puppet Jr. for børn den august. Samarbejdspartnere er Kvarterhuset, Prismen, Sundby Bibliotek, Børnekulturhus Ama r, Københavns Politi og Københavns Brandvæsen. Der er en egenfinansiering på kr. og der forventes indtægter fra kagesalg for 500 kr., samt kr i teaterrefusion. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr Der gives ikke støtte til annoncering i Amager Bladet, da arbejdsgruppen ikke finder dette nødvendigt ift. målgruppen. Arrangementet er netværksdannende for skoler og institutioner, men arbejdsgruppen finder det ærgerligt, at der ikke er mere nytænkning i programmet i forhold til tidligere år. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Høyer på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 25. juli BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

12 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes således med kr

13 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Buret Street Soccer finaleevent (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Clifford Philips på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Clifford Philips søgte den 2. april 2012 om kr i støtte til Buret Street Soccer finale-event, samt efterfølgende relationsture for vinderne. Arrangementet er afslutningen på en streetfodbold-turnering i Buret for børn og unge fra 9-18 år, der afvikles i slutningen af august Som dommere og praktiske medhjælpere bruges de ældste unge, der dermed vil fungere som rollemodeller for de yngre. Vinderne af finalen deltager efterfølgende i relationsture til fx Tivoli eller biograf sammen med rollemodellerne og 1-2 pædagoger. Relationsturene er det primære pædagogiske formål med projektet i forhold til det fremadrettede samarbejde mellem pædagogerne og de unge, samt brobygning til eksisterende institutionstilbud. Målet er, at forenings- og institutionsløse unge vil danne positive relationer til de voksne og rollemodellerne og på sigt vil deltage i eksisterende tilbud. Fodbold bliver en positiv del af deres hverdag, og de får kendskab til de lokale fodboldklubber. Projektet afvikles i samarbejde med Det boligsociale projekt og Ungerådgivningen Amager Øst. Egenfinansiering finder sted i form af arbejdstimer, samt fodboldudstyr til turneringen. Der søges ligeledes støtte fra udviklingspuljen. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj medlemmer ønsker at støtte med det fulde beløb, kr medlemmer ønsker at støtte projektet med kr , så der alene gives støtte til finalearrangementet, men ikke til den efterfølgende tur. Der var enighed i arbejdsgruppen om, at projektet skal udvikle sig, hvis de skal have mulighed for støtte fremover, jf. lokaludvalgets begrænsninger for støtte stk. 3 ( Der ydes normalt ikke støtte til aktiviteter, der tidligere år har modtaget støtte, med mindre disse projekter har undergået en udvikling, der tilsiger, at en ny støtte kan blive aktuel ). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Clifford Philips på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

14 ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 15. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse og budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Jan Kyrsting gjorde på vegne af flertallet i BIFUK-arbejdsgruppen, der ønsker at støtte med det fulde beløb, opmærksom på, at turen handler om, at unge der er rollemodeller skal værdsættes for deres arbejde. Dette er vigtigt for at rollemodel-funktionen kan fungere. Jens William Grav mente ikke, at lokaludvalgets midler skal gå til ture. Indstillingen blev derefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Ib Wendrup, Jens William Grav og Eva Damgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 7 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen og Ole Meldgaard. 8 personer undlod at stemme: Carsten Sahl Mortensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Lasse K. Rossen, Martin Duus, Ove Løbner og Bjarne Kallesøe. Der støttes således ikke med kr. For at støtte projektet med kr stemte flg. 15 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Lasse K. Rossen, Martin Duus, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe og Ole Meldgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Ib Wendrup, Jens William Grav og Eva Damgaard. Ingen medlemmer undlod at stemme. Projektet støttes således med kr

15 8. Ekstern puljemiddelansøgning, KucKuck (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Bitsch på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Julie Bitsch søgte den 26. marts 2012 om kr i støtte til udstillingen KucKuck hos 68 Square Metres Art Space på Prags Boulevard. I udstillingen medvirker tre kvindelige kunstnere, der hver især bygger en udstilling op. Kunstnerne bruger gøgens rederitualer til at simulere et billede af samtidskvindens idealer og vil i løbet af udstillingsperioden sabotere hinandens værker og reder samt placere egne genstande i de andres områder. Udstillingen er en undersøgelse af de mekanismer, der styrer kvinden i hendes sammenligning med andre. Ansøger har fået bevilget en underskudsgaranti fra Københavns Kommunes Billedkunstudvalg på kr Medfinansiering finder sted i form af frivillig arbejdskraft. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Det er ikke lokaludvalgets opgave at støtte enkeltstående kunstudstillinger, og projektet har ikke lokal tilknytning. Projektet er ikke netværksskabende i bydelen, i og med at udstillingen appellerer til kunstinteresserede fra hele byen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Bitsch på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

16 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Svend Aage Sørensen mente, at der under ansøgers oplæg under pkt. 1 var fremkommet nye oplysninger om, at man vil opsøge lokalområdet og få lokale borgere til at deltage. Han foreslog at støtte projektet med kr Forslaget om at støtte projektet med kr blev herefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 8 personer: Carsten Sahl Mortensen, Jens Green Jensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Svend Aage Sørensen, Lasse K. Rossen og Ove Løbner. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 9 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jan Kyrsting, Randi Sørensen, Martin Duus, Jens William Grav, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. 2 personer undlod at stemme: Ib Wendrup og Hans Jørgen Møller. Arbejdsgruppens indstilling blev dermed vedtaget. Der ydes således ingen støtte til projektet. Randi Sørensen mente ikke, begrundelsen for arbejdsgruppens indstilling var korrekt formuleret, idet der skrives at projektet ikke har lokal tilknytning. Derfor blev det foreslået, at bisætningen og projektet har ikke lokal tilknytning fjernes fra indstillingen, hvilket Lokaludvalget tilsluttede sig, uden afstemning.

17 9. Ekstern puljemiddelansøgning, The Corridor Project (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bradley Allen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Atelier Hotel Pro Forma søgte Bradley Allen den 24. april 2012 om kr. i støtte til The Corridor Project d august Ansøger forventer mellem deltagere. Målgruppen er beboere på Østamager og kunstinteresserede fra Københavns-området. Kunstværket er tilgængeligt for alle. The Corridor Project er et nyt kunstværk, der skabes af Atelier Hotel Pro Forma og kunstner Jakob Oredsson, og vil bestå af to vægge, der skaber en korridor. Atelier Hotel Pro Forma håber at skabe dialog mellem værket, lokalområdet og tilskueren. Den endelige placering i Østamager besluttes i juni måned i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og relevante lokale samarbejdspartnere. The Corridor Project stilles op to andre steder i København: på Søren Kierkegaards Plads og i Brønshøj-Husum. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er bevilget fra Kulturkontakt Nord og kr. fra Statens Kunstråds DIVA ordning. Der søges desuden om fra hhv. Brønshøj-Husum- og Amager Vest Lokaludvalg, samt Københavns Kommunes Billedkunstudvalg. Ansøger samarbejder med Kulturkontakt Nord og Statens Kunstråd. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Projektet ligger ikke inden for lokaludvalgets støttekriterier, i og med at projektudviklingen og -afviklingen ikke sker sammen med lokale borgere og ikke er netværksskabende. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bradley Allen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der gives således ingen støtte.

18 10. Ekstern puljemiddelansøgning, LAK festival for nordisk lydkunst (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Sif Hellerup Madsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Bureau for Lydakkumulerende Kunst søgte Sif Hellerup Madsen den 24. april 2012 om kr i støtte til LAK festival for nordisk lydkunst der afholdes september Formålet med festivalen, der afholdes på PB43, er at fremme ny nordisk lydkunst og udbrede kendskabet til genren ved at give publikum en anderledes kultur- og sanseoplevelse. Der afholdes bl.a. lydworkshops for børn i samarbejde med lokale institutioner, en workshop for unge, koncerter/performances og foredrag. Det er første gang, LAK afvikles, og ansøger er p.t. i dialog med PB43 om at gøre arrangementet til en årligt tilbagevendende begivenhed på stedet. Formålet er endvidere at skabe en samlende platform unge nordiske lydkunstnere, hvor de kan mødes og danne netværk, samarbejder og sparring. De kr., der søges hos AØLU, går til leje af lyd- og lysudstyr, leje af toiletter samt forplejning. Beløbet indgår i et samlet budget på kr Der er bevilget støtte fra følgende: Nordisk Kulturfond, kr DKF Dansk Komponistforening, kr EU, Aktive Unge Nationale Ungdomsinitiativer, kr Der er søgt kr fra Københavns Kommunes Musikudvalg. Endelig er der en egenfinansiering på kr i form af projektledelse og frivilligt arbejde. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj Skønt arbejdsgruppen finder, at der kan være tale om et spændende og anderledes projekt, kan et flertal i arbejdsgruppen ikke støtte projektet, med den begrundelse at der ikke findes at være nogen lokal effekt af nævneværdig grad og det ikke er netværksskabende. 2 medlemmer ønsker at støtte med kr og 1 medlem ønsker at støtte med kr , men i tilfælde af at der tildeles støtte, bør der dog gøres en særlig indsats for at inddrage lokale borgere. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Sif Hellerup Madsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

19 ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den 20. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Afstemning 1. For at støtte projektet med kr stemte flg. 2 personer: Martin Hein og Martin Duus. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 11 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Flg. 5 personer undlod at stemme: Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, Peter Kjøller og Randi Sørensen. Der støttes således ikke med kr Afstemning 2. For at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Martin Hein, Lasse K. Rossen og Eva Damgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 12 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Flg. 4 personer undlod at stemme: Ib Wendrup, Steen Olesen, Peter Kjøller og Martin Duus. Der støttes således ikke med kr

20 Afstemning 3. For at give afslag på ansøgningen stemte flg. 11 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Imod at give afslag på ansøgningen stemte flg. 3 personer: Martin Hein, Martin Duus og Eva Damgaard. Flg. 3 personer undlod at stemme: Ib Wendrup, Steen Olesen, Lasse K. Rossen. Der gives således ingen støtte til projektet.

21 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Hvad lavede du i skolen i dag? (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Frank Lambert på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Det Maritime Ungdomshus søgte Frank Lambert den 24. april 2012 om kr i støtte til projekt Hvad lavede du i skolen i dag?. Formålet med projektet er at give børn i skole og klub mulighed for at filme deres oplevelser på havet med små vandtætte digitalkameraer, der kan monteres på en person eller en ting i bevægelse. Børnene skal desuden arbejde med filmproduktion til sociale medier (YouTube, hjemmesider m.v.), herunder redigering, etiske overvejelser og fortælletekniske elementer. For Det Maritime Ungdomshus vil det bl.a. blive muligt at dokumentere husets arbejde og lave små instruktionsfilm fra erfarne til mindre erfarne børn. De unge kan vise filmene til deres kammerater og forældre. Udstyret vil kunne lånes af institutioner, skoler, foreninger m.v. når pilotprojektet er overstået. Det ansøgte beløb går til indkøb af fotoudstyr og tilbehør. Der er en egenfinansiering på kr BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj medlemmer ønsker at støtte projektet med det fulde beløb. Det er godt at se, at Det maritime Ungdomshus nytænker deres aktiviteter og giver børnene mulighed for at arbejde med dokumentation og moderne medier. Det er sympatisk, at udstyret, der søges støtte til, efterfølgende vil kunne bruges af alle. 1 medlem ønsker ikke at støtte projektet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Frank Lambert på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

22 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Lokaludvalget foretog afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 15 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Martin Duus, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard og Ole Meldgaard. Imod at støtte med kr stemte 1 person: Jens William Grav Ingen undlod at stemme. Projektet støttes således med kr

23 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Operasjon Gränseløs (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kristian Nielsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Operasjon Gränseløs søgte Kristian Nielsen den 24. april 2012 om kr i støtte til en gratis event i Amager Bio den 16. juni 2012 for unge frivillige. Der forventes omkring 1000 deltagere på dagen. Eventen har til formål at fejre frivillighed og aktive unge gennem musik, fest og leg. Lokaludvalgets støtte vil gå til et styrket outdoor-setup og til et presset booking-budget, for at kunne præsentere endnu bedre bands for de mange deltagere. Arrangementet giver med de udendørs aktiviteter mulighed for, at publikum og borgere fra lokalsamfundet kan få indflydelse på eventens udvikling. Dette vil blandt andet blive dokumenteret i et magasin, som deltagerne kan være med til at producere live i løbet af dagen. Operasjon Gränseløs har endvidere som ambition at bidrage markant til kulturlivet på Amager ved at udnytte Musiktorvets fulde potentiale. Projektet har fået kroner fra Foreningen Roskilde Festival, kroner fra Operation Dagsværk Danmark og kroner fra Operasjon Dagsverke Norge. Der afholdes en lignende event i Norge. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Lokaludvalget giver ikke støtte til arrangementer, der giver overskud. Der er desuden en høj grad af finansiering fra anden side. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kristian Nielsen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING

BESLUTNINGSPROTOKOL. 1. Godkendelse af dagsorden AMØ 142/2008 BESLUTNING PROBLEMSTILLING SPROTOKOL FRAVÆRENDE AFBUD FRA SUSANNE MØLLER SUPPLEANTEN ANNE DUUS INDKALDT AFBUD FRA LASSE ROSSEN SUPPLEANTEN JENS GREEN INDKALDT AFBUD FRA STEEN ALBERTS INGEN SUPPLEANT AFBUD FRA OLE MELDGAARD INGEN

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, august 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Forfatterspirerne, efterår 2012

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Intern Høring Kraftværkshalvøen, Skibakke på Amagerforbrændingen 4. Høring Københavns Klimatilpasningsplan 5. Høring Fodgængerstrategi 6. Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: HANS JØRGEN MØLLER INGEN SUPPLEANT. LISSY SVENSSON INGEN SUPPLEANT. BJØRN BORRE INGEN SUPPLEANT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: ANDERS HJORTH SUPPLEANTEN NIELS HALD DELTOG. STEEN

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside 4. Godkendelse af plan for Formidlings- og inddragelsesstrategi 5. Drøftelse af Kommuneplan

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON

FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON FRAVÆRENDE MED AFBUD: OVE LØBNER MARTIN HEIN JENS GREEN JENSEN (I HANS STED DELTOG ERIK HAUERBERG) FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON RUNE SOLVANG ANKOM TIL MØDET KL. 18.45 UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den

Beslutningsprotokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring vedr. Ældrerådet fra 1. januar 2013 (SOCIAL) 4. Orienteringspunkt Miljøopgave og LU-ansvar 5. Orienteringspunkt puljemiddelansøgningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, august 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Forfatterspirerne, efterår 2012

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG FRAVÆRENDE MED AFBUD: LASSE ROSSEN (HANS SUPPLEANT LONE MUNK DELTOG I STEDET) ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I STEDET) SABEENA SAREEN (HENDES SUPPLEANT HANS JØRGEN MØLLER DELTOG

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD FRAVÆRENDE MED AFBUD: BJARNE KALLESØE (HANS SUPPLEANT MICHAEL BAGGE KUEHN DELTOG I STEDET) TEJ F. EGEFJORD OLE MELDGAARD ANKOM TIL MØDET KL.18.40 UNDER PKT.1 MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.19.27 UNDER

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere