AMAGER ØST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER ØST LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Børnenes Kulturdag 2012 (BIFUK) 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Streetfodbold turnering finale-event (BIFUK) 8. Ekstern puljemiddelansøgning, Kuckuck (BIFUK) 9. Ekstern puljemiddelansøgning, The Corridor Project (BIFUK) 10. Ekstern puljemiddelansøgning, LAK- Festival for nordisk lydkunst (BIFUK) 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Hvad lærte du i skolen i dag? (BIFUK) 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Operasjon Gränseløs (BIFUK) 13. Ekstern puljemiddelansøgning, Ombygning af den offentlige del af KO-OP kbh (Miljø & Plan) 14. Høring Lokalplanforslag, Jenagade (Miljø & Plan) 15. Orientering om Høring Cykeltaxier (Miljø & Plan) 16. Afrapportering til TMF af det lokale miljøarbejde Indstillinger til ØU og fagudvalgene vedrørende budget Procent-reduktion af eksterne puljemiddeltilsagn for resten af 1.halvår Forslag til ændring af forretningsgang omkring beslutningsprotokol 20. Medlemsforslag - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende de faste arbejdsgruppers arbejdsvilkår 21. Meddelelser fra formanden 22. Punkter til kommende Lokaludvalgsmøder 23. Eventuelt

2 FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANNE DUUS (HENDES SUPPLEANT, CARSTEN SAHL MORTENSEN DELTOG I MØDET) RUNE SOLVANG (HANS SUPPLEANT, PETER KJØLLER DELTOG I MØDET) CASPER MORTENSEN FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: RENÉ BROMMESSON MICHAEL F. CHRISTENSEN PETER KJØLLER ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL UNDER BEHANDLING AF DAGSORDENENS PUNKT 1. EVA DAMGAARD OG RANDI SØRENSEN ERKLÆREDE SIG INHABILE UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 6 OG FORLOD SALEN. OLE PEDERSEN ERKLÆREDE SIG INHABIL UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 11 OG FORLOD SALEN. UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 7 VAR OLE PEDERSEN IKKE TIL STEDE I SALEN. UNDER BEHANDLINGEN AF DAGSORDENPUNKT 11 VAR LASSE ROSSEN OG PETER KJØLLER IKKE TIL STEDE I SALEN.

3 1. Borgerbesøg og -henvendelser 4 borgere var mødt op til Lokaludvalgsmødet. Formanden for Lokaludvalget spurgte, om der var nogle af de fremmødte borgere, der ville have ordet. Johannes Følsgaard, Koop kbh. redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 13). Han meddelte, at man gerne vil skære ansøgningen ned til indkøb af en varmepumpe, der koster ca kr. Derudover kom det frem, at der er igangsat forhandlinger om forlængelse af pb43 lejemålet. Det er stillet i udsigt at kontrakten bliver forlænget. Julie Bitsch, Kuckuck, redegjorde for puljemiddelansøgningen (dagsordenspunkt 8). Her var der tale om en performance-event med 3 medvirkende, der repræsenterer 3 forskellige kvindetyper. Besøgende vil være vidne til en kreativ og destruktiv proces. Bliver dokumenteret og lagt på nettet og der oprettes en blog hvor man kan diskutere. Besøgende inddrages ved at de går rundt i udstillingsmaterialerne og fører spor med rundt i bydelen. Projektet foregår i 68 m2 og bliver en del af first Fridays. Lokale borgere får et indblik i en kunstnerisk proces - live opbygning af en udstilling. Ligeledes får de mulighed for at arbejde med materialerne ud fra et koncept. Der annonceres via PB43, hvor der foregår en musikfestival på samme tid. Herefter ønskede ingen andre at tage ordet.

4 2. Godkendelse af dagsorden Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, at Lokaludvalget godkender dagsordenen. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Der blev omdelt 5 materialer til dette møde; Tillægsdagsorden. Høringssvar Cykeltaxier (bilag til dagsordenspunkt 15). Program for TMU-Borgmester, Ayfer Baykals besøg i Amager Øst bydel, torsdag den 7. juni Invitation til Good times, Bad times (teaterforestilling). Formanden for Lokaludvalget, Ole Pedersen spurgte om der var nogen i Lokaludvalget der havde indvendinger imod, at dagsordenpunkt 18 flyttes op og behandles efter pkt.3 og inden pkt.4, således at der kan ske en afklaring inden behandlingen af puljemiddelansøgningerne. Der var ingen i Lokaludvalget der havde indvendinger mod dette. Desuden spurgte Ole Pedersen om der var nogen indvendinger mod at behandle tillægsdagsordenen som dagsordenspunkt 13 a. Der var ingen i Lokaludvalget, der havde indvendinger mod dette. Lokaludvalgsmedlem, Eva Damgaard foreslog at dagsordenspunkt 19 blev behandlet umiddelbart efter dagsordenspunkt 18 (som jf. ovenfor blev vedtaget behandlet efter pkt.3 i dagsordenen). Dette forslag tilsluttede Lokaludvalget sig, uden afstemning. Lokaludvalgsmedlem, Jens William Grav foreslog at dagsordenspunkt 20 blev behandlet umiddelbart efter dagsordenspunkt 18 og 19 (som jf. ovenfor blev vedtaget behandlet efter pkt.3 i dagsordenen). Dette forslag tilsluttede Lokaludvalget sig, uden afstemning. Herefter spurgte Ole Pedersen om der var nogen i Lokaludvalget, der ønskede dagsordenen til afstemning. Det var ikke tilfældet. Dagsordenen blev med disse kommentarer, godkendt uden afstemning.

5 3. Bydelsplan Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, PROBLEMSTILLING Ad 1 status på Bydelsplanarbejdet Sekretariatet har - jf. planen for bydelsplanarbejdet for Lokaludvalgene - d. 16. maj 2012 indsendt oversigt over projektforslag i Amager Øst til CBU. Af vedlagte bilag fremgår det (pr. den 16. maj 2012) hvor de enkelte projektgrupper er i deres arbejde. Der har siden seneste Lokaludvalgsmøde været afholdt ét styregruppemøde (den 14. maj 2012). Referatet fra dette møde er vedlagt denne indstilling. Søren lovede på mødet at få udarbejdet en oversigt over bydelsplanøkonomien og vedlægge den denne LU-dagsorden. Oversigten er vedlagt. Bydelsfesten løb af stablen den 22. maj Der vil på dette Lokaludvalgsmøde blive givet en kort mundtlig orientering om festens forløb. LØSNING. Det indstilles at lokaludvalget tager orienteringen om status på bydelsplanarbejdet til efterretning, ØKONOMI Ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt status på projektgrupper og kommissorier Referat - Bydelsplan styregruppemøde 14/ Oversigt over bydelsplanøkonomien Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Kristoffer Theisen redegjorde for status på bydelsplanarbejdet. Siden dagsordenens udsendelse, er yderligere kommissorier/beskrivelser indkommet fra projekterne; Tværgående grønne strøg, Opdatering af Rødegården samt Metrooverdækning. Lokaludvalget afholdt Bydelsfest i Beta på Musiktorvet d. 22/ Arrangementet var velbesøgt, af alle aldersgrupper (ca. 150 gæster da der var flest).

6 Vejret var godt, underholdningen var fin og varieret, Pølserne blev spist, øllerne drukket. Der blev spurgt til Lokaludvalgs- og bydelsplanarbejdet og de enkelte projekter. Sidst men ikke mindst, fik både gæster og LU-medlemmer benyttet lejligheden til at sludre med BRmedlemmerne Lise Thorsen og Sofie K. Led. Lokaludvalgsmedlem Karl Vogt-Nielsen spurgte hvorvidt tidsfristen for aflevering af bydelsplan til Økonomiforvaltningen/CBU, nu er rykket frem til 31. august. Kristoffer Theisen bekræftede, at han, samme eftermiddag (24/5 2012, kl. 14:24) havde modtaget en mail fra Marc Jørgensen, CBU med en formulering vedr. aflevering af 1. udkast d. 31. august. Formuleringen var imidlertid forholdsvis tvetydig, hvorfor Kristoffer Theisen har udbedt sig en uddybning fra CBU. Så snart en afklaring foreligger, udsendes denne til styregruppen. Med disse kommentarer blev orienteringen om status på bydelsplanarbejdet taget til efterretning.

7 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler maj 2012 Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har i 2012, kr. i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 22. marts 2012, besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2012; 1. Tilskud til Miljøpunktet Borgerinddragelsespuljen Bydelsplan Puljemidler (1.halvår) Puljemidler (2.halvår) Af vedlagte bilag fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler Til og med april 2012 LU-mødet er der bevilget kr. af de kr. der er afsat til eksterne puljemidler i 2012 (svarende til 53,8 % af de i budgettet afsatte midler til eksterne puljemiddelansøgere). NB! I dette beløb er ikke indeholdt en eventuel genovervejelse af en reduktion af eksterne puljemiddelansøgninger. Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. til 9 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over puljemiddelforbrug, maj 2012.

8 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Frida Jans fra sekretariatet gjorde opmærksom på, at det korrekte beløb, der er ansøgt om til dette lokaludvalgsmøde er kr og ikke kr Det skyldes at det ansøgte beløb for Børnenes Kulturdag 2012 (dagsordenspunkt 6) er kr og ikke kr Med denne kommentar, tog Lokaludvalget orienteringen til efterretning.

9 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Gry Lambertsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af TinCanCompany søgte Gry Lambertsen om kr i støtte til Kabaret under Københavns Internationale Teaters Ny Cirkus Festival i august Med Kabareten ønsker ansøger at skabe en åben scene med hovedfokus på nycirkus, men med rum for andre indslag. Målet med kabaretaftenerne er at vise potentialet indenfor dansk nycirkus for et bredt publikum og forhåbentlig danne grobund for faste kabaretaftener på PB43. PB43 vil kunne åbne sig op for omverdenen og i samarbejde med Prismen styrke det kulturelle udbud i starten af Amager. Festivalen afvikles i samarbejde med Københavns Internationale teater og Cikaros, der er et dansk nycirkuskompagni. Lokaludvalget bevilgede på mødet den 26. maj 2011 kr på baggrund af TinCanCompany og GLIMT s ansøgning om støtte til istandsættelse af et nycirkusstudie på PB43. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr for de to kabaretaftener. Der er søgt fra Aktualitetspuljen, fra DAF og fra private fonde. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Arbejdsgruppen er sikker på, at der er tale om en flot og spændende event, men arrangementet appellerer til et meget bredt opland. Projektet kan dermed ikke forventes at have en lokal, netværksskabende effekt. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Gry Lambertsen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr fra 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse og budget.

10 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der ydes således ingen støtte.

11 6. Ekstern puljemiddelansøgning, Børnenes Kulturdag 2012 (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Høyer på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Amagerbro Kultur søgte Søren Høyer om kr i støtte til Børnenes Kulturdag den 13. juni Børnenes Kulturdag skal skabe en lokal kvalitetsoplevelse for de fremmødte og udbrede kendskabet til de kulturinstitutionernes tilbud i Amager Øst. Arrangementet vil give institutionerne mulighed for at mødes, netværke og sammen opleve en sjov og anderledes dag i lokalkulturens tegn. Udover lokale institutioner m.v. er de såkaldt løse børn også en vigtig målgruppe. Erfaringen viser, at når børnene først ser, at der sker noget sjovt, så kører sms-kæderne og flere børn kommer til. Arrangementet foregår i år i en mindre udgave end tidligere års arrangementer, da Amagerbro Kultur afholder festivalen Puppet Jr. for børn den august. Samarbejdspartnere er Kvarterhuset, Prismen, Sundby Bibliotek, Børnekulturhus Ama r, Københavns Politi og Københavns Brandvæsen. Der er en egenfinansiering på kr. og der forventes indtægter fra kagesalg for 500 kr., samt kr i teaterrefusion. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr Der gives ikke støtte til annoncering i Amager Bladet, da arbejdsgruppen ikke finder dette nødvendigt ift. målgruppen. Arrangementet er netværksdannende for skoler og institutioner, men arbejdsgruppen finder det ærgerligt, at der ikke er mere nytænkning i programmet i forhold til tidligere år. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Søren Høyer på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 25. juli BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

12 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Projektet støttes således med kr

13 7. Ekstern puljemiddelansøgning, Buret Street Soccer finaleevent (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Clifford Philips på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Clifford Philips søgte den 2. april 2012 om kr i støtte til Buret Street Soccer finale-event, samt efterfølgende relationsture for vinderne. Arrangementet er afslutningen på en streetfodbold-turnering i Buret for børn og unge fra 9-18 år, der afvikles i slutningen af august Som dommere og praktiske medhjælpere bruges de ældste unge, der dermed vil fungere som rollemodeller for de yngre. Vinderne af finalen deltager efterfølgende i relationsture til fx Tivoli eller biograf sammen med rollemodellerne og 1-2 pædagoger. Relationsturene er det primære pædagogiske formål med projektet i forhold til det fremadrettede samarbejde mellem pædagogerne og de unge, samt brobygning til eksisterende institutionstilbud. Målet er, at forenings- og institutionsløse unge vil danne positive relationer til de voksne og rollemodellerne og på sigt vil deltage i eksisterende tilbud. Fodbold bliver en positiv del af deres hverdag, og de får kendskab til de lokale fodboldklubber. Projektet afvikles i samarbejde med Det boligsociale projekt og Ungerådgivningen Amager Øst. Egenfinansiering finder sted i form af arbejdstimer, samt fodboldudstyr til turneringen. Der søges ligeledes støtte fra udviklingspuljen. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj medlemmer ønsker at støtte med det fulde beløb, kr medlemmer ønsker at støtte projektet med kr , så der alene gives støtte til finalearrangementet, men ikke til den efterfølgende tur. Der var enighed i arbejdsgruppen om, at projektet skal udvikle sig, hvis de skal have mulighed for støtte fremover, jf. lokaludvalgets begrænsninger for støtte stk. 3 ( Der ydes normalt ikke støtte til aktiviteter, der tidligere år har modtaget støtte, med mindre disse projekter har undergået en udvikling, der tilsiger, at en ny støtte kan blive aktuel ). LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Clifford Philips på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen.

14 ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal ansøgning og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 15. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse og budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Jan Kyrsting gjorde på vegne af flertallet i BIFUK-arbejdsgruppen, der ønsker at støtte med det fulde beløb, opmærksom på, at turen handler om, at unge der er rollemodeller skal værdsættes for deres arbejde. Dette er vigtigt for at rollemodel-funktionen kan fungere. Jens William Grav mente ikke, at lokaludvalgets midler skal gå til ture. Indstillingen blev derefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Ib Wendrup, Jens William Grav og Eva Damgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 7 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen og Ole Meldgaard. 8 personer undlod at stemme: Carsten Sahl Mortensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Lasse K. Rossen, Martin Duus, Ove Løbner og Bjarne Kallesøe. Der støttes således ikke med kr. For at støtte projektet med kr stemte flg. 15 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Lasse K. Rossen, Martin Duus, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe og Ole Meldgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Ib Wendrup, Jens William Grav og Eva Damgaard. Ingen medlemmer undlod at stemme. Projektet støttes således med kr

15 8. Ekstern puljemiddelansøgning, KucKuck (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Bitsch på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Julie Bitsch søgte den 26. marts 2012 om kr i støtte til udstillingen KucKuck hos 68 Square Metres Art Space på Prags Boulevard. I udstillingen medvirker tre kvindelige kunstnere, der hver især bygger en udstilling op. Kunstnerne bruger gøgens rederitualer til at simulere et billede af samtidskvindens idealer og vil i løbet af udstillingsperioden sabotere hinandens værker og reder samt placere egne genstande i de andres områder. Udstillingen er en undersøgelse af de mekanismer, der styrer kvinden i hendes sammenligning med andre. Ansøger har fået bevilget en underskudsgaranti fra Københavns Kommunes Billedkunstudvalg på kr Medfinansiering finder sted i form af frivillig arbejdskraft. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Det er ikke lokaludvalgets opgave at støtte enkeltstående kunstudstillinger, og projektet har ikke lokal tilknytning. Projektet er ikke netværksskabende i bydelen, i og med at udstillingen appellerer til kunstinteresserede fra hele byen. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Julie Bitsch på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

16 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Svend Aage Sørensen mente, at der under ansøgers oplæg under pkt. 1 var fremkommet nye oplysninger om, at man vil opsøge lokalområdet og få lokale borgere til at deltage. Han foreslog at støtte projektet med kr Forslaget om at støtte projektet med kr blev herefter bragt til afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 8 personer: Carsten Sahl Mortensen, Jens Green Jensen, Steen Olesen, Martin Hein, Peter Kjøller, Svend Aage Sørensen, Lasse K. Rossen og Ove Løbner. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 9 personer: Karl Vogt-Nielsen, Jan Kyrsting, Randi Sørensen, Martin Duus, Jens William Grav, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. 2 personer undlod at stemme: Ib Wendrup og Hans Jørgen Møller. Arbejdsgruppens indstilling blev dermed vedtaget. Der ydes således ingen støtte til projektet. Randi Sørensen mente ikke, begrundelsen for arbejdsgruppens indstilling var korrekt formuleret, idet der skrives at projektet ikke har lokal tilknytning. Derfor blev det foreslået, at bisætningen og projektet har ikke lokal tilknytning fjernes fra indstillingen, hvilket Lokaludvalget tilsluttede sig, uden afstemning.

17 9. Ekstern puljemiddelansøgning, The Corridor Project (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bradley Allen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Atelier Hotel Pro Forma søgte Bradley Allen den 24. april 2012 om kr. i støtte til The Corridor Project d august Ansøger forventer mellem deltagere. Målgruppen er beboere på Østamager og kunstinteresserede fra Københavns-området. Kunstværket er tilgængeligt for alle. The Corridor Project er et nyt kunstværk, der skabes af Atelier Hotel Pro Forma og kunstner Jakob Oredsson, og vil bestå af to vægge, der skaber en korridor. Atelier Hotel Pro Forma håber at skabe dialog mellem værket, lokalområdet og tilskueren. Den endelige placering i Østamager besluttes i juni måned i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og relevante lokale samarbejdspartnere. The Corridor Project stilles op to andre steder i København: på Søren Kierkegaards Plads og i Brønshøj-Husum. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr. Der er bevilget fra Kulturkontakt Nord og kr. fra Statens Kunstråds DIVA ordning. Der søges desuden om fra hhv. Brønshøj-Husum- og Amager Vest Lokaludvalg, samt Københavns Kommunes Billedkunstudvalg. Ansøger samarbejder med Kulturkontakt Nord og Statens Kunstråd. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Projektet ligger ikke inden for lokaludvalgets støttekriterier, i og med at projektudviklingen og -afviklingen ikke sker sammen med lokale borgere og ikke er netværksskabende. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Bradley Allen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: BIFUK-arbejdsgruppens indstilling blev vedtaget uden afstemning. Der gives således ingen støtte.

18 10. Ekstern puljemiddelansøgning, LAK festival for nordisk lydkunst (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Sif Hellerup Madsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Bureau for Lydakkumulerende Kunst søgte Sif Hellerup Madsen den 24. april 2012 om kr i støtte til LAK festival for nordisk lydkunst der afholdes september Formålet med festivalen, der afholdes på PB43, er at fremme ny nordisk lydkunst og udbrede kendskabet til genren ved at give publikum en anderledes kultur- og sanseoplevelse. Der afholdes bl.a. lydworkshops for børn i samarbejde med lokale institutioner, en workshop for unge, koncerter/performances og foredrag. Det er første gang, LAK afvikles, og ansøger er p.t. i dialog med PB43 om at gøre arrangementet til en årligt tilbagevendende begivenhed på stedet. Formålet er endvidere at skabe en samlende platform unge nordiske lydkunstnere, hvor de kan mødes og danne netværk, samarbejder og sparring. De kr., der søges hos AØLU, går til leje af lyd- og lysudstyr, leje af toiletter samt forplejning. Beløbet indgår i et samlet budget på kr Der er bevilget støtte fra følgende: Nordisk Kulturfond, kr DKF Dansk Komponistforening, kr EU, Aktive Unge Nationale Ungdomsinitiativer, kr Der er søgt kr fra Københavns Kommunes Musikudvalg. Endelig er der en egenfinansiering på kr i form af projektledelse og frivilligt arbejde. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj Skønt arbejdsgruppen finder, at der kan være tale om et spændende og anderledes projekt, kan et flertal i arbejdsgruppen ikke støtte projektet, med den begrundelse at der ikke findes at være nogen lokal effekt af nævneværdig grad og det ikke er netværksskabende. 2 medlemmer ønsker at støtte med kr og 1 medlem ønsker at støtte med kr , men i tilfælde af at der tildeles støtte, bør der dog gøres en særlig indsats for at inddrage lokale borgere. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Sif Hellerup Madsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen.

19 ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evalueringsrapport være sekretariatet i hænde senest den 20. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget. Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Afstemning 1. For at støtte projektet med kr stemte flg. 2 personer: Martin Hein og Martin Duus. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 11 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Flg. 5 personer undlod at stemme: Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, Peter Kjøller og Randi Sørensen. Der støttes således ikke med kr Afstemning 2. For at støtte projektet med kr stemte flg. 3 personer: Martin Hein, Lasse K. Rossen og Eva Damgaard. Imod at støtte projektet med kr stemte flg. 12 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Flg. 4 personer undlod at stemme: Ib Wendrup, Steen Olesen, Peter Kjøller og Martin Duus. Der støttes således ikke med kr

20 Afstemning 3. For at give afslag på ansøgningen stemte flg. 11 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Jens William Grav, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Ole Meldgaard og Ole Pedersen. Imod at give afslag på ansøgningen stemte flg. 3 personer: Martin Hein, Martin Duus og Eva Damgaard. Flg. 3 personer undlod at stemme: Ib Wendrup, Steen Olesen, Lasse K. Rossen. Der gives således ingen støtte til projektet.

21 11. Ekstern puljemiddelansøgning, Hvad lavede du i skolen i dag? (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Frank Lambert på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Det Maritime Ungdomshus søgte Frank Lambert den 24. april 2012 om kr i støtte til projekt Hvad lavede du i skolen i dag?. Formålet med projektet er at give børn i skole og klub mulighed for at filme deres oplevelser på havet med små vandtætte digitalkameraer, der kan monteres på en person eller en ting i bevægelse. Børnene skal desuden arbejde med filmproduktion til sociale medier (YouTube, hjemmesider m.v.), herunder redigering, etiske overvejelser og fortælletekniske elementer. For Det Maritime Ungdomshus vil det bl.a. blive muligt at dokumentere husets arbejde og lave små instruktionsfilm fra erfarne til mindre erfarne børn. De unge kan vise filmene til deres kammerater og forældre. Udstyret vil kunne lånes af institutioner, skoler, foreninger m.v. når pilotprojektet er overstået. Det ansøgte beløb går til indkøb af fotoudstyr og tilbehør. Der er en egenfinansiering på kr BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj medlemmer ønsker at støtte projektet med det fulde beløb. Det er godt at se, at Det maritime Ungdomshus nytænker deres aktiviteter og giver børnene mulighed for at arbejde med dokumentation og moderne medier. Det er sympatisk, at udstyret, der søges støtte til, efterfølgende vil kunne bruges af alle. 1 medlem ønsker ikke at støtte projektet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Frank Lambert på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr af 2012-puljemidlerne. VIDERE PROCES Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. oktober BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

22 Amager Øst Lokaludvalgs beslutning på mødet den 24. maj 2012: Lokaludvalget foretog afstemning. For at støtte projektet med kr stemte flg. 15 personer: Carsten Sahl Mortensen, Karl Vogt-Nielsen, Jens Green Jensen, Ib Wendrup, Steen Olesen, Martin Hein, Hans Jørgen Møller, Jan Kyrsting, Svend Aage Sørensen, Randi Sørensen, Martin Duus, Ove Løbner, Bjarne Kallesøe, Eva Damgaard og Ole Meldgaard. Imod at støtte med kr stemte 1 person: Jens William Grav Ingen undlod at stemme. Projektet støttes således med kr

23 12. Ekstern puljemiddelansøgning, Operasjon Gränseløs (BIFUK) ( ) Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kristian Nielsen på baggrund af indstillingen fra BIFUK-arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING På vegne af Operasjon Gränseløs søgte Kristian Nielsen den 24. april 2012 om kr i støtte til en gratis event i Amager Bio den 16. juni 2012 for unge frivillige. Der forventes omkring 1000 deltagere på dagen. Eventen har til formål at fejre frivillighed og aktive unge gennem musik, fest og leg. Lokaludvalgets støtte vil gå til et styrket outdoor-setup og til et presset booking-budget, for at kunne præsentere endnu bedre bands for de mange deltagere. Arrangementet giver med de udendørs aktiviteter mulighed for, at publikum og borgere fra lokalsamfundet kan få indflydelse på eventens udvikling. Dette vil blandt andet blive dokumenteret i et magasin, som deltagerne kan være med til at producere live i løbet af dagen. Operasjon Gränseløs har endvidere som ambition at bidrage markant til kulturlivet på Amager ved at udnytte Musiktorvets fulde potentiale. Projektet har fået kroner fra Foreningen Roskilde Festival, kroner fra Operation Dagsværk Danmark og kroner fra Operasjon Dagsverke Norge. Der afholdes en lignende event i Norge. BIFUK-arbejdsgruppen har behandlet ansøgningen på sit møde den 8. maj 2012 og indstiller til afslag. Lokaludvalget giver ikke støtte til arrangementer, der giver overskud. Der er desuden en høj grad af finansiering fra anden side. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kristian Nielsen på baggrund af indstillingen fra BIFUKarbejdsgruppen. ØKONOMI Der er søgt om kr. af 2012-puljemidlerne. BILAG Vedlagt, Ansøgning, projektbeskrivelse + budget.

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden

1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af projekt Den blå sti 4. Drøftelse af udviklingspotentialet for Prags Boulevard 43 & 47-49 5. Statusorientering - Krimsvej 6. Høring

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKALUDVALG BESLUTNINGSPROTOKOL AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg og -henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Københavns Cykelstrategi 2011-2025 4. Statusorientering fra arbejdsgrupper

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

BESLUTNING Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: MARTIN HEIN MELDTE AFBUD. SUPPLEANT BRITT SKOVDAL RASMUSSEN INDKALDT MEN DELTOG IKKE. OLE PEDERSEN, EVA DAMGAARD OG JAN KYRSTING HAVDE PÅ FORHÅND ERKLÆRET SIG INHABILE TIL

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: for mødet den 24.02.2010 i FRAVÆRENDE MED AFBUD: ANDERS HJORTH ELISABETH C.N. BECKMANN RUNE SOLVANG FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY SVENSSON HIKMAT HUSSEIN MARTIN HEIN ANKOM TIL MØDET KL.18.55 UNDER BEHANDLINGEN

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere