INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING PROBLEMSTILLING Problemformulering AFGRÆNSNING OPGAVEOPBYGNING Begrebsdefinitioner METODE DATAINDSAMLING INTERNE ANALYSER Værdikæde EKSTERNE ANALYSER Efterspørgselsforhold Konkurreceforhold Distribution PESTel analysen SWOT ANALYSE DIFFERIENTIERING ANSOFFS VÆKSTMATRICE PARAMETERMIX DE 7 PER ANALYSE MISSION OG VISION TBS INTERNE ANALYSER Interne brands i Ski Travel Group A/S Stordriftsfordele Værdikædeanalyse EKSTERNE ANALYSER Efterspørgselsforhold Konkurrenceforhold Distribution PESTEL analyse SWOT ANALYSE SEGMENTERING OG VALG AF MÅLGRUPPE DIFFERENTIERING VÆKSTSTRATEGIER MÅLSÆTNING PARAMETERMIX DE 7 P ER KONKLUSION... 43

2 15. LITTERATURLISTE Bøger Internettet Personer BILAG BILAG

3 1. FORORD Denne rapport udarbejdes i foråret 2014 i forbindelse med afslutningen på markedsføringsøkonom uddannelsen. Jeg vil gerne takke dem, der har givet sig tid til at besvarer spørgeskemaet omkring Italien. En stor tak skal lyde til Daniel Hansen, marketing, med hjælp hertil og god sparring i de mange bil timer. Majbritt Jensen, salgs- og marketingschef, som har været en stor hjælp. Derudover har jeg været heldig, at have en rigtig kompetent vejleder tildelt fra skolen i form af Jens Kjær Sørensen. 2. INDLEDNING Omkring danskere tager hvert år på ski. Her har den danske skibranche en stor del i, at hjælpe til med, at gøre skiferien mere overskuelig for danske rejsende. Dette er dog ikke helt længere nok nu er det ikke kun rejsen, men også oplevelser der sælges. Danskerne er nu så selvstændige at mange selv kan bestille skiferien, men har svært ved selv at skabe oplevelserne med andre danskere på destinationen. Ski Travel Group er en hovedkoncern som hvert år sender omkring gæster på skiferie og har en omsætning på 600 mio. kr. Koncernen indeholder fire forskellige brands:, Højmark Rejser, Click Ski og Lion Alpin. Sidstnævnte er beliggende i Sverige og sælger pakkerejser til svenskere samt nordmænd. De tre andre bureauer befinder sig i Ringkøbing. Bureauerne sælger alle led i værdikæden via salg af transport, produkter i form af liftkort, skileje og skiskole. Rejsen bliver også solgt med dansk guideservice på hver af destinationerne. Click Ski er den eneste som skiller sig ud fra denne strategi og har stor fokus på det skal være billigt og sælger ofte til personer der er meget selvstændige. Ski Travel Group dækker Østrig godt ind, hvor de har egne flyafgange fra Kastrup og Billund. Har flere steder i Østrig med egne hoteller. I Østrig står Højmark Rejser som specialisten og er en af de helt store spillere når det gælder salg af skirejser til Østrig. En af grundende til, at der ikke er fokus på Norge og Sverige er at dækningsbidraget er for lille til at konkurrere med Visit Norway 1 og Visit Sweden 2, som har et enormt marketingsbudget. Samtidig behøver folk der rejser til Norge og Sverige ikke nær så meget hjælp, da destinationerne er en anelse mindre og der er ingen sprogbarriere for gæsten. Skimarkedet i Italien har derimod et stort potentiale med meget dk/ 3

4 udviklede og spændende destinationer. Det kan man også se ved at mange skibureauer har rejser hertil. I forhold til STGs størrelse, som den største spiller på markedet, mangler de en ekspert for det italienske marked. Her ses som en oplagt bejler. Motivationen for denne opgave er, at som rejseselskab er bagud i forhold til deres konkurrenter med salg af skirejser til Italien. Opgaven er meget relevant og interessant, da projektet muligvis vil tages med i overvejelserne allerede til planlægningen for næste skisæson. Har selv i denne sæson været en tur i Italien og oplevet et super skiløb, derfor er motivationen at andre også skal have sådan en oplevelse, og gerne igennem. 3. PROBLEMSTILLING På baggrund af en stigende konkurrence fra de mange skirejseselskaber og en større selvstændighed hos forbrugeren, så ønsker at finde muligheder i hvordan man kan øge markedsandelen. ser muligheder for at tage markedsandele hos konkurrenter til de italienske skidestinationer, hvor allerede befinder sig. Skibureauet er opmærksom på, at kendskabsgraden hos den danske skientusiast på rejser til Italien er lav, og det kan være en af årsagerne til at markedsandelen er lavere ved det italienske marked end Frankrig og Østrig. Rapporten vil blive bygget op, så man først finder ud af, om der er et reelt markedspotentiale for rejser til Italien. Hvis der ses at der er et potentiale, vil der blive kigget på, hvad man kan gøre for at øge salget til danske skirejsende. Hele rapporten vil blive bygget op omkring marketingsprocessen. har i sæsonen 2013/ rejsende til Italien. Dette skal øges til næste sæson med 20%. 4

5 3.1. PROBLEMFORMULERING Der er en stor konkurrence for markedet og har bestemt sig for at øge sit fokus på det italienske skimarked. Man kigger på hvilke forskellige strategier skal have fokus på, for at øge deres kendskabsgrad til rejser til Italien og dermed opnå den fastsatte vækst på 20% forøgelses af gæster. Der vil foretages en markedsanalyse for at se om påstanden omkring at konkurrencen er stor, holder stik. Herefter vil der udarbejdes forslag til, hvordan man kan få skirejsende til Italien Der vil blive undersøgt på konkurrencesituationen for salg af skirejser til Italien. Efterspørgsforholdende for det Italienske skimarked vil blive analyseret. Hvad kan gøre for at øge salget til Italien? 5

6 4.AFGRÆNSNING Rapporten vil ikke belyse virksomhedens økonomi, da og Ski Travel Group har en sund økonomi med overskud i 9 ud af 10 år. Overskudsgraden er ikke høj, men det er en økonomi der bestemt løber rundt for virksomheden. Derudover vil der ikke kigges på segmentering og mulig ny målgruppe for, da de allerede har et fast ønske om hvem deres forbruger skal være for markedet. Der vil ikke blive udarbejdet segmentering og valg af ny målgruppe, da allerede har en ønsket målgruppe for deres salg af rejser til Italien. 6

7 5. OPGAVEOPBYGNING Rapporten vil, som tidligere nævnt, blive udarbejdet i forhold til marketingsprocessen 3. Rapporten vil starte med en intern analyse, hvorefter der vil komme eksterne analyser, som vil ende ud i en SWOT analyse. Sidst i rapporten vil den belyse, hvad virksomheden kan gøre for at differentiere sig. Den interne analyse vil bestå af en præsentation af de forskellige brands, der findes under Ski Travel Group A/S og hvordan de kan drage fordel at være under samme vinge, altså hvilke stordriftsfordele de har. Herefter vil der blive udarbejdet en værdikædeanalyse af, som begge vil være behjælpelig med S og W i den opsummerende SWOT analyse. Der vil efter de interne analyser blive kigget på det eksterne, altså det virksomheden ikke selv er herrer over. Til start vil der blive kigget på, hvordan efterspørgselsforholdende er. Det vil sige, hvilken slags køb er det, hvad efterspørger forbrugeren og hvem der er med i beslutningen omkring køb af en skirejse. Her vil et spørgeskema, som udfyldes af skientusiaster hjælpe med at kigge på hvad folk efterspørger. Efter efterspørgselsforholdende vil der blive kigget på hvordan konkurrencesituationen ser ud for markedet. Der vil til dette laves en kort og præcis Skydeskivemodel, som vil være behjælpelig til Porters Five Forces. En anden model der vil blive udarbejdet er et positioneringskort, for at belyse hvordan ligger i forhold til de nærmeste konkurrenter. For at færdiggøre konkurrencesituationen bruges analysen Porters Five Forces som kigger på fem vigtige faktorer vedrørende konkurrencen af salg til Italien. Herefter vil der kigges på hvordan folk egentlig booker deres skirejse. Det vil gøres ved hjælp af tal som kan trækkes fra Ski Travel Groups interne bookingsystem. Herefter kigges på makroforholdende. Her udarbejdes en PESTEL analyse for for det danske marked. Alle analyserne vil blive samlet i en SWOT analyse, for at finde frem til om der er potentiale for salg af rejser til Italien. SWOT anvendes for at finde virksomhedens stærke sider, faktorer som de kan benytte i deres strategi. Udover bruges SWOT analysen også til at finde muligheder for markedet. Der vil som sagt ikke blive segmenteret, da TBS allerede har en aktuel målgruppe for salg af rejser til Italien. Der vil blive kigget på, hvordan virksomheden kan differentiere sig fra konkurrenterne, og hvilke vækststrategier TBS skal benytte sig af for at få det optimale ud af deres investeringer. 3 Bilag 2 7

8 Til slut vil rapporten slutte af med parametermixet bestående af de 7 P er, pris, produkt, place, promotion, personale, process og physical eveidence. Den bruges til at give et praj til hvad virksomheden kan gøre for at udnytte det mulige potentiale for salg af skirejser til Italien. Der vil blive brugt både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Den kvalitative metode består i et spørgeskema der deles på diverse medier, hvor skientusister opfordres til at besvarer. Den kvantitative metode vil bestå af et personligt interview med Mads Balle, som er sælger hos. Det vil dele sine tanker omkring kundernes adfærd BEGREBSDEFINITIONER PAX: Skal forstås som én solgt rejse til én person, uanset om personen har købt en rejse med- eller uden transport, hotel eller lignende. STG: SkiTravelGroup A/S. TBS: HR: Højmark rejser CS: ClickSki LA: Lion Alpin CharterBook: STGs booking system. 8

9 6. METODE 6.1. DATAINDSAMLING 4 Der vil som sagt udarbejdes både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling til rapporten. Den kvantitative del af dataindsamlingen er lavet via et spørgeskema, med det formål at finde skientusiastens præferencer for en skiferie. Spørgeskemaet er blevet delt på Facebook og på som er et brugt skiforum af garvede skiløbere. Spørgeskemaet er lagt på Facebook, med skriften om at kun folk der tager på skiferie bedes svarer, da resten ikke ville være til relevans og vil derfor kun være med til at gøre den mindre repræsentativ. De er blevet spurgt ind til det demografiske som køn og alder. Herefter er de blevet spurgt, hvordan de rejser og hvad de udvælger deres destination ud fra. Denne form for indsamling er det vigtig, man er kildekritisk. Fordelene ved denne måde at indsamle data på, er at du kommer ud til mange med en relativ lav indsats. Ulempen er at du ikke er i kontakt med vedkommende, hvis de har spørgsmål til selve skemaet. Du er heller ikke sikker på hvem der svarer, så du kan ikke være 100% sikker på, at de givne svar er korrekte. De svarende har ligeledes ikke mulighed for at uddybe deres svar tilstrækkeligt, hvis de har en god ide eller pointe. Den kvalitative del er indsamlet med et personligt interview af Mads Balle, som er sælger hos. Han er spurgt ind til, hvordan han ser Italien og hvordan han mener kunderne opfatter markedet. Det er positivt at få en person med stor erfaring med meget kundekontakt, som tidligere destinationschef og nuværende sælger på kontoret. Fordelen ved denne form for interview er, at der er mulighed for at få tingene uddybet og begge har mulighed for at spørge ekstra ind omkring et spørgsmål, hvis der er noget man ikke forstår. Ulemperne kan være at man kun får en persons holdning til tingene, og det måske ikke er det rigtige man får indsamlet. Derudover er der brugt diverse hjemmesider og anvendt artikler. Her er der anvendt stor kildekritik i form af, ikke at tage for meget fra skibureauers hjemmesider og blogs, da det godt kan være skrevet med farvede briller og for at skabe mersalg. Der er i stedet anvendt uafhængige kilder til dataindsamlingen. Det gør selvfølgelig ikke at kilderne er helt pålidelig, men her bruges egen kildekritik til at vrage og vælge til. 4 K. Faarup, et. al. (2013), 9

10 6.2. INTERNE ANALYSER VÆRDIKÆDE 5 Værdikæden bruges til at finde værdien i virksomheden og dens kernekompetence. Der er forskellige værdikæder om man er en produktionsvirksomhed eller en servicevirksomhed. I dette tilfælde vil serviceværdikæden blive udarbejdet. Det vil sige at man har 8 parameter man vil kigge på, fire støtteaktiviteter og fire primære aktiviteter. De primære aktiviteter er virksomhedens grundsten for det færdige produkt, hvilket støtte aktiviteterne er med til at assistere. STØTTE AKTIVITETER Virksomhedens infrastruktur I den første støtte aktivitet kigger man på, om virksomheden fungere eller om kommunikationen og kontoret ligner en katastrofe. Det vil sige, om man mister papirer eller glemmer hvem der har haft ringet. Menneskelige ressourcer Man kigger her på virksomhedens fremgangsmåde ved en ny ansættelse, og hvilken viden man har i de medarbejdere, der er ansat i virksomheden og hvordan man forsøger at videreudvikle vedkommende. En sidste vigtig faktor er også om man formår, at motivere sine medarbejdere til at yde det bedste. Teknologiudvikling Ser på om virksomheden har den nødvendige teknologi og viden til samme samt hvilke IT systemer man har til at lette arbejdet fra en medarbejder og skabe mersalg. Indkøb Hvem foretager indkøb af computere til medarbejderne, hvem foretager indkøb af papir til printeren og hvem foretager de store indkøb af råvarerne? Her ser man på hvordan fordelingen af indkøb er. PRIMÆRE AKTIVITETER Produktudvikling 5 ecampus/holdsites/ec- mfoa0912/materiale/3_semester/ism/værktøjskassen.pdf 10

11 Der bliver kigget på hvordan virksomheden produktudvikler og hvor meget vægt virksomheden ligger i denne aktivitet. Markedsføring Der bliver kigget på, hvilke former for markedsføringen virksomheden fører. Hvilke kanaler anvender de og hvordan anvender de dem. Der kigges også på hvordan virksomheden fastsætter, hvor mange ressourcer der skal bruges på de forskellige. Salg Man kigger her på hvordan priserne fastsættes og hvordan salget foregår. Er det fysisk i en butik eller foregår det via telefon eller internet. Der bliver også set på om der er mulighed for ekstra salg. Service Her kigges der på hvad der sker efter salget og hvad gør man for kunden ved reklamation. Hvad man gør, for at gøre oplevelsen med produktet endnu bedre end kunden havde forventet. 6.3.EKSTERNE ANALYSER EFTERSPØRGSELSFORHOLD KØBSTYPER 6 Når der snakkes køb er der tre overordnede købstyper. Et impulskøb, et vanekøb og et overvejelseskøb. De tre kan variere fra køber til køber, men man kan alligevel godt få et prej om ens produkt er impuls, vane eller overvejelseskøb. Impulskøb Et impulskøb er noget man gør i løbet af meget kort tid, uden at have tænkt meget over det. Vanekøb Når man foretager vanekøb er det noget man gør ofte, som hvis mælken er ved at være tom køber man automatisk en ny, uden at tænke videre over det

12 Overvejelseskøb Et overvejelseskøb er hvor køberen vurdere og spørger ens bekendte om de har en præference med produktet. Det er et køb der godt kan tage langt tid KØBEROLLER 7 Købsroller er med til at vise hvem der er med inde omkring købet af et produkt og som har indflydelse på beslutningen omkring købet. Startende med en initiativtager, en konsument, en influent, en beslutningstager og en disponent. Jeg vil nedenunder forklare hver rolle de har i købsbeslutningen. Initiativtager Personen der starter det hele ved at vise en interesse og behov for produktet. Konsument Forbrugeren af produktet. Influent En person der støtter købet og kommer med en god anbefaling. Det kan være en ekspert eller en ven der har haft gode erfaringer med produktet. Beslutningstager Det er personen der beslutter sig for at købe produktet. Disponent Personen der bestiller og betaler for produktet FORBRUGERNES BAGGRUND 8 Der vil her blive kigget på, om en ændring i forbrugernes personlige indkomst kan have en påvirkning på salget af skirejser, og hvor i Marslows behovspyramide man befinder sig, når man køber en skiferie. Er det for sociale behov eller er det helt oppe på selvrealisering. Det ville kunne bruges til at finde trusler, som man skal være opmærksom på i markedet. 7 Kotler, P., et al. (2012), pp Kotler, P., et al. (2012), pp

13 KONKURRECEFORHOLD SKYDESKIVE MODELLEN 9 Skydeskivemodellen bruges til at finde ud af hvilke produkter man ligger i konkurrence med og i hvor tæt konkurrence man ligger. Man har 4 hovedgrupper, hvor man deler produkterne op. Den yderste cirkel er her man har alle produkter, det vil sige at en Carlsberg er i konkurrence med køb af et mobilabonnement. Tager man et skridt ind i cirklen, kommer man ind hvor det er produkter der dækker samme basale behov. Hvis vi igen tager udkangspunkt i en Carlsberg har vi her at gøre med vand og cola som eksempler. Den næste er samme produktkategori, det vil sige at en Carlsberg nu også er i konkurrence med andre drikke med alkohol som cider og spiritus. Inderste cirkel er her man har samme produkt til samme målgruppe og ligger i direkte konkurrence. Til en Carlsberg vil det for eksempel være en Royal Pilsner PORTERS FIVE FORCES 10 For at få et godt overblik over hvordan konkurrencesituationen ser ud for virksomheden, så har man behov, for at analysere den branchen, som virksomheden befinder sig i. Til dette findes der flere modeller hvor Poters Five Forces er den mest udbredte brancheanalysemodel, da den giver et godt overblik i form af fem forskellige faktorer. De fem faktorer har alle mulighed for at hæmme eller være med til at fremme virksomhedens overskud. Jeg vil herunder forklare de fem forskellige faktorer. Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke. Her vil man analysere, hvordan styrken er hos leverandørerne overfor virksomhederne. Det der har den største indflydelse, er ofte hvor mange leverandører, der er i forhold til aftagere. Er der få leverandører med mange købere, har leverandørerne en stærk forhandlingsstyrke og kan sætte prisen lidt som de ønsker det. Andet der kan være med til at gøre leverandøren stærk i forhandlingen er også, hvis der ikke er mange substitutions muligheder og at leverandørens produkt er vigtigt for virksomheden. Truslen fra udbydere substituerende produkter. Truslen kommer fra virksomheder med et lignede produkt, som også kan opfylde kundes behov. 9 salgogservice1z.wikispaces.com/skydeskivemodellen 10 Kotler, P., et al. (2012), pp

14 Det vil sige at truslen for en Cola kan være vand, da den også slukker tørsten. Man kommer derfor ud og kigger på en meget bredere konkurrence, hvor der er udbydere der har mulighed for at slå på andre faktorer end man måske selv har mulighed for. Truslen er ofte svær at gøre noget ved, men en man skal have et godt øje med. Køberne og deres forhandlingsstyrke. Tredje faktor i brancheanalysen er truslen fra køberne, hvor stor deres forhandlingsstyrke er. Hvis virksomheden har monopol vil køberen stå meget svagt, hvorimod hvis køberen har flere muligheder kan vedkommende ofte spille dem ud mod hinanden og nævne, man har et bedre tilbud andet steds. Det gør at virksomheden skal tage stilling til om man skal gå på kompromis med prisen eller lade konkurrenten løbe med en køber. Truslen fra nye indtrængere i branchen. Risikoen for nye indtrængere til branchen måles ofte ved at kigge på prisen for at starte op og om der er plads til endnu en spiller i branchen. Derudover kigges der på de nuværende i branchen og deres brand. Hvis der i forvejen er flere store stærke brands, vil risikoen for nye indtrængere ikke være stor. Konkurrencesiturationen på markedet blandt eksisterende udbydere. Femte og sidste faktor som ofte ses for at være den vigtigste, er konkurrencesituationen blandt allerede eksisterende virksomheder i branchen. Det er vigtigt man kender til sine konkurrenter og hvad de slår på ved deres produkter og hvordan de prissætter. Det er derfor vigtigt man kender deres brands og mission, så man ikke blive for similar med hinanden så kunden ikke kender forskel på virksomhederne DISTRIBUTION Da vi i dette tilfælde har at gøre med en servicevirksomhed og ikke en produktionsvirksomhed, er der ikke på den måde levering af et produkt til kunden. I stedet for vil der blive kigget på, hvordan kunden køber sit produkt. Er det over internettet eller per telefon? Der vil også blive kigget på måden man transportere gæsterne til Italien. Det er derfor ikke en analyse, men mere en forklarende del omkring hvordan tingene foregår, for at senere at finde ud af om der er andre muligheder. 14

15 PESTEL ANALYSEN 11 PESTEL analysen er en udvidet form af PEST analysen. Analysen giver et godt indblik i det eksterne makro miljø. Hvordan er faktorerne i markedet og er med til at belyse de eksterne områder man skal være opmærksomme på. Political factors Det man snakker om under de politiske faktorer kan være lovgivningen, skatterne og afgifterne. Man skal derfor være klar på de forskellige udfordringer der er i det marked man forsøger at sælge til. Economic factors Her går man ind og kigger på landets økonomi og hvilken vej landet er i forhold til økonomisk udvikling i blandt andet BNP og arbejdsløshed. Derudover kan man også kigge på landets lønniveau og offentlige finanser. Socio- cultural factors De social kulturelle faktorer gælder blandt andet demografien, mobiliteten i landet og i nogle tilfælde indbyggers generelle helbred. Her kigger man også på folks mulighed for at komme på internettet. Technologial factors Under den tekniske faktor kigger man på ting som offentlig støtte til forskning og patenter på nye produkter. Environmental factors Her kigges der blandt andet på forureningen og den globale opvarmning, hvor stor fokus der er på det i landet. Legal factors Der vil her blive set på hvad der er af krav til ens produkt. Hvordan lovgivningen er indenfor konkurrencen. 11 Kotler, P., et al. (2012), pp

16 6.4. SWOT ANALYSE 12 En SWOT analyse er et værktøj til at få en god opsummering og få et godt overblik over virksomhedens, stærke, svagheder, muligheder og trusler. S og W står for den interne del af analysen og står for styrke og svagheder. De stærke sider er det virksomheden er de kompetencer man har til rådighed. Det kan være en stærk sælger eller et stærkt brand. Svage sider kan derimod være illoyal medarbejdere, dårlig finansiel styrke eller høje omkostninger. Det sidste i SWOT er den eksterne del bestående af O og T, hvilket er muligheder og trusler. Muligheder for en virksomhed kan være hvis der fjernes handelsbarrierer eller kunden ændrer holdning og interesser. Trusler er så lige det modsatte, det kan være nye love der gør det vanskeligere at sælge ens produkt. Det kan også være øget konkurrence DIFFERIENTIERING Der bliver her set på hvad virksomheden skal gøre for at skille sig ud fra de andre for at blive lagt mærke til. Der vil blive valgt om man skal benytte USP, ESP eller ISP. USP står for Unique Selling Proposition, hvilket vil sige at man slår på at produktet er unikt i forhold til konkurrentens. ESP står for Emotional Selling Proposition. Her slår man på følelser og kunderne føler at der er et bånd mellem dem og virksomheden. Den sidste ISP står for Ironic Selling Proposition og vil sige man markedsføre sig med ironi og sarkasme i sine reklamer ANSOFFS VÆKSTMATRICE 14 Modellen bruges til at gøre det overskueligt for at se hvordan man kan vækste virksomheden. Markedspenetrering vil sige at man øger sin indsats på markedet man allerede befinder sig på med samme produkt. Det vil sige man gør tiltag for at tage markedsandele fra konkurrenterne eller får nye forbrugere i gang med produktet. Produktudvikling siger lidt sig selv. Det vil sige man finder et nyt produkt og sætter det i sit sortiment på nuværende produkter. Markedsudvikling vil sige at man tager sit produkt og tager til nye markeder, som for eksempel et nyt land. Den sidste boks er diversifikation. Her finder man et nyt marked med et nyt produkt. Det vil for eksempel være at en virksomhed der producere cola til Danmark, begynder at producere øl til Sverige. 12 Kotler, P., et al. (2012), pp Kotler, P., et al. (2012), pp Kotler, P., et al. (2012), pp

17 6.7. PARAMETERMIX DE 7 PER 15 Det oprindelige parametermix består af de 4 p er, hvilket er promotion, produkt, place og pris. De 4 p er egner sig til en produktionsvirksomhed. I en servicevirksomhed vil man tilføje tre, så det bliver de til 7 p er. Dem som bliver tilføjet er people, physical evidence og process. Det gør man for også at kunne finde ud af kundens oplevelse. Man udarbejder parametermixet for at finde en handlingsplan for virksomhedens produkt. Så man ikke markedsføre en Ferrari, som en Toyota. Parametrene kan altid tages op. Pris og promotion er de nemme at ændre, imens det er noget sværere at ændre de fem sidste. 15 mix- 7- p- er.html 17

18 7.ANALYSE 7.1. MISSION OG VISION TBS 16 Mission Vi vil levere skioplevelser af høj kvalitet, til en pris du har råd til at betale. Vision Vi vil I en uformel tone virkeliggøre dine ski drømme og give dig oplevelser i sneen med skiløbet som omdrejningspunkt INTERNE ANALYSER INTERNE BRANDS I SKI TRAVEL GROUP A/S TBS hører under koncernen Ski Travel Group A/S som har tre forskellige brands fordelt udover fire bureauer. TBS har et brand der henvender sig meget til de unge festglade skiløbere og skolegrupper. Samtidig henvender man sig også til børnefamilier i form af markedsføring og brandet. De har et brand der slår meget på oplevelser på rejsen, at man får noget ekstra udover det forventede. Man har et ungdomshotel i Bad Gastein, som kaldes for CLUB TBS for unge som er glade for fest og farver. TBS har som de eneste i koncernen rejser til Norge og Sverige hvor der sendes mange skolegrupper af sted hvert år, samt børnefamilier der tager af sted for første eller anden gang og ønsker hjælp til booking af indkvartering og produkter. Sloganet lyder på We love snow. Her forsøger man at blive føelesesmæssigt forbundet med sine forbrugere. Man forsøger at oparbejde et slogan som folk husker og bruger i deres hverdag. Højmark Rejser HR, som er største spiller under STG har et brand der slår på rejser med stor sikkerhed for kvalitet. Slogannet lyder Skiferie i særklasse, som anvendes meget i markedsføringen. HR er som en af de eneste i skibranchen der kører med fastkurspolitik. Det vil sige at de kører ikke med nedsatte priser i form af afbudsrejser som eksempelvis ses hos TBS. Skulle det være nødvendigt at sætte prisen ned for en indkvartering på grund af for mange tomme senge ved garantiværelserne, så ringes der ud til kunderne som allerede har booket og de vil så få det til nedsatte pris, som de nye 16 18

19 kunder får det til. HR sælger hovedsagligt rejser til børnefamilier, skolegrupper samt firmarejser. HR er den største spiller på det østrigske marked og sælger 95% af deres rejser hertil. Lion Alpin LA kører med samme koncept som HR, hvor man har henvendelsen til det svenske og norske marked. LA har hovedkontoret beliggende i Göteborg. Clickski CS er den billige spiller på markedet. Sloganet fortæller meget godt hvad det er CS brand står for. Endda billigere end hvis du selv bestiller direkte. Det går også i spænd med den gule farve, der er på hjemmesiden og bureauet karakterers lidt som Netto. Der slås på at det er for folk, der kan gøre det selv og ikke behøver en guide i området, for at klare sig. Der sættes ikke på standarderne af hotel og destinationer bare for det er billigt, man har bare ikke de helt store destinationer i sit sortiment STORDRIFTSFORDELE Ved at være slået sammen og derved være det selskab der sender flest danskere på skiferie hvert år, vil der naturligvis komme nogle stordriftsfordele. Det inkludere at man har mulighed for at købe egen transport igennem bus og fly. Ved fly vil det eksempelvis sige, at man booker en hel afgang og kan derfor købe det ind billigere, da man lejer hele flyet. Dette gør man brug af det meste af sæsonen både med afgang fra Kastrup og Billund til både Østrig og Italien. Ved køb af afgangene til Salzburg og Innsbruck, så er konkurrenterne der ikke er lige så store nødsaget til at købe flypladser af STG. Derved får man et godt overblik over konkurrenternes nuværende salg, om de får solgt de flyrejser, de har budgetteret med og man tjener også på salg af flysæderne til konkurrenter. Man har ved størrelsen også en fordel i køb af indkvartering i Østrig. Man kan presse prisen i bund ved at sige man booker et bestemt antal værelser hver uge resten af sæsonen, såkaldte garantiværelser. Det vil også sige at selvom man ikke får solgt værelset, så har man her en udgift. Der findes også hoteller hvor der kun kommer gæster fra STG, hvilket gør man kan hyre dansk personale ind hvilket giver en bedre oplevelse af rejsen. Det samme gælder andre aftaler, for eksempel med busselskabet der transportere alle bus gæsterne til Skandinavien og syden. Man kan komme ind og få nogle favorable priser fremfor hvis man gik ud og købte ture som ét bureau. 19

20 Man markedsføre sig ikke som en stor og samlet koncern ud til gæsterne, men det gør man overfor ens leverandører. Dette er blot de største fordele ved at være under samme fane. Der er naturligvis også ulemper ved at ligge under en koncern. Det kan være, at hvis en gæst har haft en dårlig oplevelse ved det ene bureau og kunden ved, man samarbejder med de andre bureauer, så kan han skabe dårlig omdømme for hele virksomheden og ikke blot det enkelte brand. Det kræver et større overblik af administration og ledelse og det kan være svært ikke selv at se brandsene som én. Det er derfor også vigtigt at holde en hvis afstand med hensyn til at ikke gøre det samme i markedsføring og service VÆRDIKÆDEANALYSE TEAM BENNS SKI Virksomhedens infrastruktur Der sidder 22 personer på kontoret i Ringkøbing, som er placeret i hver deres afdelinger, om det er salg, administration eller markedsføring. Dette gør, at hvis man har et hurtigt spørgsmål tages det ofte i lokalet. Det interne telefonsystem bliver også brugt flittigt, og hvis der er noget der tager lidt længere tid, flyttes det til et af de tre mødelokaler. Sælgerne bruger meget mail, til at påminde hinanden om hvem der har haft ringet og hvad henvendelsen drejer sig om. Der er ikke en decideret kommunikations vej. Alle er velkomne til at tage direkte kontakt til direktøren, men der foretrækkes, at salgs- og marktingschef Majbritt Jensen kontaktes først med et eventuelt problem, for ikke at sætte for meget unødvendigt i værk. Der er et ugentlig marketingsmøde, hvor også marketingsafdelingen i Sverige er med, her udveksler man gode ideer og hvad der ikke fungere for hinanden. Der fordeles også arbejdsopgaver, så man undgår at der er to der sidder og laver det samme, bare for hvert sit bureau. En gang i måneden er der et koncernmøde, hvor alle medarbejdere får en opsummering af, hvad der sker i virksomheden lige nu og hvordan det ser ud med at nå målene. 17 Menneskelige ressourcer Der er dygtige og kompetente medarbejdere i TBS. Næsten alle har tidligere været af sted som guide, så de har stor kendskab til skiløb og skilivet, og kan derfor guide kunden på bedste vis. Virksomheden har medarbejdere, der har været ansat i en længere årrække og har derfor en stor viden indenfor branchen, da de også har været med i skibranchens udvikling. Det betyder at virksomheden er i stand til at få kunden til, at føle sig tryg i samtalen, da sælger snakker med stor 17 Majbritt Jensen, 20

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59. EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.117 Anslag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Problemformulering s. 4

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

University College Nordjylland,

University College Nordjylland, University College Nordjylland, Teknologi og Business Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Hold: PWEa0913 Titel: Webshop makeover Projektdeltagere: Nicolai Michiels Christiansen Vejleder: Kasper

Læs mere

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig?

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig? Advokatbranchen står i disse år over for store udfordringer. Som følge af liberaliseringen på visse sagsområder er konkurrencen øget. Specielt fra ejendomsmæglere, banker og revisionsfirmaer. Det betyder

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Solferie kombineret med frivilligt arbejde

Solferie kombineret med frivilligt arbejde Solferie kombineret med frivilligt arbejde Hovedopgave Udarbejdet af: Louise Thejls Rasmussen, SØK 4.B. Underskrift: Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: 90.014 Afleveringsdato: 31. maj 2012 i i 1. Indledning

Læs mere