INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD INDLEDNING PROBLEMSTILLING Problemformulering AFGRÆNSNING OPGAVEOPBYGNING Begrebsdefinitioner METODE DATAINDSAMLING INTERNE ANALYSER Værdikæde EKSTERNE ANALYSER Efterspørgselsforhold Konkurreceforhold Distribution PESTel analysen SWOT ANALYSE DIFFERIENTIERING ANSOFFS VÆKSTMATRICE PARAMETERMIX DE 7 PER ANALYSE MISSION OG VISION TBS INTERNE ANALYSER Interne brands i Ski Travel Group A/S Stordriftsfordele Værdikædeanalyse EKSTERNE ANALYSER Efterspørgselsforhold Konkurrenceforhold Distribution PESTEL analyse SWOT ANALYSE SEGMENTERING OG VALG AF MÅLGRUPPE DIFFERENTIERING VÆKSTSTRATEGIER MÅLSÆTNING PARAMETERMIX DE 7 P ER KONKLUSION... 43

2 15. LITTERATURLISTE Bøger Internettet Personer BILAG BILAG

3 1. FORORD Denne rapport udarbejdes i foråret 2014 i forbindelse med afslutningen på markedsføringsøkonom uddannelsen. Jeg vil gerne takke dem, der har givet sig tid til at besvarer spørgeskemaet omkring Italien. En stor tak skal lyde til Daniel Hansen, marketing, med hjælp hertil og god sparring i de mange bil timer. Majbritt Jensen, salgs- og marketingschef, som har været en stor hjælp. Derudover har jeg været heldig, at have en rigtig kompetent vejleder tildelt fra skolen i form af Jens Kjær Sørensen. 2. INDLEDNING Omkring danskere tager hvert år på ski. Her har den danske skibranche en stor del i, at hjælpe til med, at gøre skiferien mere overskuelig for danske rejsende. Dette er dog ikke helt længere nok nu er det ikke kun rejsen, men også oplevelser der sælges. Danskerne er nu så selvstændige at mange selv kan bestille skiferien, men har svært ved selv at skabe oplevelserne med andre danskere på destinationen. Ski Travel Group er en hovedkoncern som hvert år sender omkring gæster på skiferie og har en omsætning på 600 mio. kr. Koncernen indeholder fire forskellige brands:, Højmark Rejser, Click Ski og Lion Alpin. Sidstnævnte er beliggende i Sverige og sælger pakkerejser til svenskere samt nordmænd. De tre andre bureauer befinder sig i Ringkøbing. Bureauerne sælger alle led i værdikæden via salg af transport, produkter i form af liftkort, skileje og skiskole. Rejsen bliver også solgt med dansk guideservice på hver af destinationerne. Click Ski er den eneste som skiller sig ud fra denne strategi og har stor fokus på det skal være billigt og sælger ofte til personer der er meget selvstændige. Ski Travel Group dækker Østrig godt ind, hvor de har egne flyafgange fra Kastrup og Billund. Har flere steder i Østrig med egne hoteller. I Østrig står Højmark Rejser som specialisten og er en af de helt store spillere når det gælder salg af skirejser til Østrig. En af grundende til, at der ikke er fokus på Norge og Sverige er at dækningsbidraget er for lille til at konkurrere med Visit Norway 1 og Visit Sweden 2, som har et enormt marketingsbudget. Samtidig behøver folk der rejser til Norge og Sverige ikke nær så meget hjælp, da destinationerne er en anelse mindre og der er ingen sprogbarriere for gæsten. Skimarkedet i Italien har derimod et stort potentiale med meget dk/ 3

4 udviklede og spændende destinationer. Det kan man også se ved at mange skibureauer har rejser hertil. I forhold til STGs størrelse, som den største spiller på markedet, mangler de en ekspert for det italienske marked. Her ses som en oplagt bejler. Motivationen for denne opgave er, at som rejseselskab er bagud i forhold til deres konkurrenter med salg af skirejser til Italien. Opgaven er meget relevant og interessant, da projektet muligvis vil tages med i overvejelserne allerede til planlægningen for næste skisæson. Har selv i denne sæson været en tur i Italien og oplevet et super skiløb, derfor er motivationen at andre også skal have sådan en oplevelse, og gerne igennem. 3. PROBLEMSTILLING På baggrund af en stigende konkurrence fra de mange skirejseselskaber og en større selvstændighed hos forbrugeren, så ønsker at finde muligheder i hvordan man kan øge markedsandelen. ser muligheder for at tage markedsandele hos konkurrenter til de italienske skidestinationer, hvor allerede befinder sig. Skibureauet er opmærksom på, at kendskabsgraden hos den danske skientusiast på rejser til Italien er lav, og det kan være en af årsagerne til at markedsandelen er lavere ved det italienske marked end Frankrig og Østrig. Rapporten vil blive bygget op, så man først finder ud af, om der er et reelt markedspotentiale for rejser til Italien. Hvis der ses at der er et potentiale, vil der blive kigget på, hvad man kan gøre for at øge salget til danske skirejsende. Hele rapporten vil blive bygget op omkring marketingsprocessen. har i sæsonen 2013/ rejsende til Italien. Dette skal øges til næste sæson med 20%. 4

5 3.1. PROBLEMFORMULERING Der er en stor konkurrence for markedet og har bestemt sig for at øge sit fokus på det italienske skimarked. Man kigger på hvilke forskellige strategier skal have fokus på, for at øge deres kendskabsgrad til rejser til Italien og dermed opnå den fastsatte vækst på 20% forøgelses af gæster. Der vil foretages en markedsanalyse for at se om påstanden omkring at konkurrencen er stor, holder stik. Herefter vil der udarbejdes forslag til, hvordan man kan få skirejsende til Italien Der vil blive undersøgt på konkurrencesituationen for salg af skirejser til Italien. Efterspørgsforholdende for det Italienske skimarked vil blive analyseret. Hvad kan gøre for at øge salget til Italien? 5

6 4.AFGRÆNSNING Rapporten vil ikke belyse virksomhedens økonomi, da og Ski Travel Group har en sund økonomi med overskud i 9 ud af 10 år. Overskudsgraden er ikke høj, men det er en økonomi der bestemt løber rundt for virksomheden. Derudover vil der ikke kigges på segmentering og mulig ny målgruppe for, da de allerede har et fast ønske om hvem deres forbruger skal være for markedet. Der vil ikke blive udarbejdet segmentering og valg af ny målgruppe, da allerede har en ønsket målgruppe for deres salg af rejser til Italien. 6

7 5. OPGAVEOPBYGNING Rapporten vil, som tidligere nævnt, blive udarbejdet i forhold til marketingsprocessen 3. Rapporten vil starte med en intern analyse, hvorefter der vil komme eksterne analyser, som vil ende ud i en SWOT analyse. Sidst i rapporten vil den belyse, hvad virksomheden kan gøre for at differentiere sig. Den interne analyse vil bestå af en præsentation af de forskellige brands, der findes under Ski Travel Group A/S og hvordan de kan drage fordel at være under samme vinge, altså hvilke stordriftsfordele de har. Herefter vil der blive udarbejdet en værdikædeanalyse af, som begge vil være behjælpelig med S og W i den opsummerende SWOT analyse. Der vil efter de interne analyser blive kigget på det eksterne, altså det virksomheden ikke selv er herrer over. Til start vil der blive kigget på, hvordan efterspørgselsforholdende er. Det vil sige, hvilken slags køb er det, hvad efterspørger forbrugeren og hvem der er med i beslutningen omkring køb af en skirejse. Her vil et spørgeskema, som udfyldes af skientusiaster hjælpe med at kigge på hvad folk efterspørger. Efter efterspørgselsforholdende vil der blive kigget på hvordan konkurrencesituationen ser ud for markedet. Der vil til dette laves en kort og præcis Skydeskivemodel, som vil være behjælpelig til Porters Five Forces. En anden model der vil blive udarbejdet er et positioneringskort, for at belyse hvordan ligger i forhold til de nærmeste konkurrenter. For at færdiggøre konkurrencesituationen bruges analysen Porters Five Forces som kigger på fem vigtige faktorer vedrørende konkurrencen af salg til Italien. Herefter vil der kigges på hvordan folk egentlig booker deres skirejse. Det vil gøres ved hjælp af tal som kan trækkes fra Ski Travel Groups interne bookingsystem. Herefter kigges på makroforholdende. Her udarbejdes en PESTEL analyse for for det danske marked. Alle analyserne vil blive samlet i en SWOT analyse, for at finde frem til om der er potentiale for salg af rejser til Italien. SWOT anvendes for at finde virksomhedens stærke sider, faktorer som de kan benytte i deres strategi. Udover bruges SWOT analysen også til at finde muligheder for markedet. Der vil som sagt ikke blive segmenteret, da TBS allerede har en aktuel målgruppe for salg af rejser til Italien. Der vil blive kigget på, hvordan virksomheden kan differentiere sig fra konkurrenterne, og hvilke vækststrategier TBS skal benytte sig af for at få det optimale ud af deres investeringer. 3 Bilag 2 7

8 Til slut vil rapporten slutte af med parametermixet bestående af de 7 P er, pris, produkt, place, promotion, personale, process og physical eveidence. Den bruges til at give et praj til hvad virksomheden kan gøre for at udnytte det mulige potentiale for salg af skirejser til Italien. Der vil blive brugt både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder. Den kvalitative metode består i et spørgeskema der deles på diverse medier, hvor skientusister opfordres til at besvarer. Den kvantitative metode vil bestå af et personligt interview med Mads Balle, som er sælger hos. Det vil dele sine tanker omkring kundernes adfærd BEGREBSDEFINITIONER PAX: Skal forstås som én solgt rejse til én person, uanset om personen har købt en rejse med- eller uden transport, hotel eller lignende. STG: SkiTravelGroup A/S. TBS: HR: Højmark rejser CS: ClickSki LA: Lion Alpin CharterBook: STGs booking system. 8

9 6. METODE 6.1. DATAINDSAMLING 4 Der vil som sagt udarbejdes både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling til rapporten. Den kvantitative del af dataindsamlingen er lavet via et spørgeskema, med det formål at finde skientusiastens præferencer for en skiferie. Spørgeskemaet er blevet delt på Facebook og på som er et brugt skiforum af garvede skiløbere. Spørgeskemaet er lagt på Facebook, med skriften om at kun folk der tager på skiferie bedes svarer, da resten ikke ville være til relevans og vil derfor kun være med til at gøre den mindre repræsentativ. De er blevet spurgt ind til det demografiske som køn og alder. Herefter er de blevet spurgt, hvordan de rejser og hvad de udvælger deres destination ud fra. Denne form for indsamling er det vigtig, man er kildekritisk. Fordelene ved denne måde at indsamle data på, er at du kommer ud til mange med en relativ lav indsats. Ulempen er at du ikke er i kontakt med vedkommende, hvis de har spørgsmål til selve skemaet. Du er heller ikke sikker på hvem der svarer, så du kan ikke være 100% sikker på, at de givne svar er korrekte. De svarende har ligeledes ikke mulighed for at uddybe deres svar tilstrækkeligt, hvis de har en god ide eller pointe. Den kvalitative del er indsamlet med et personligt interview af Mads Balle, som er sælger hos. Han er spurgt ind til, hvordan han ser Italien og hvordan han mener kunderne opfatter markedet. Det er positivt at få en person med stor erfaring med meget kundekontakt, som tidligere destinationschef og nuværende sælger på kontoret. Fordelen ved denne form for interview er, at der er mulighed for at få tingene uddybet og begge har mulighed for at spørge ekstra ind omkring et spørgsmål, hvis der er noget man ikke forstår. Ulemperne kan være at man kun får en persons holdning til tingene, og det måske ikke er det rigtige man får indsamlet. Derudover er der brugt diverse hjemmesider og anvendt artikler. Her er der anvendt stor kildekritik i form af, ikke at tage for meget fra skibureauers hjemmesider og blogs, da det godt kan være skrevet med farvede briller og for at skabe mersalg. Der er i stedet anvendt uafhængige kilder til dataindsamlingen. Det gør selvfølgelig ikke at kilderne er helt pålidelig, men her bruges egen kildekritik til at vrage og vælge til. 4 K. Faarup, et. al. (2013), 9

10 6.2. INTERNE ANALYSER VÆRDIKÆDE 5 Værdikæden bruges til at finde værdien i virksomheden og dens kernekompetence. Der er forskellige værdikæder om man er en produktionsvirksomhed eller en servicevirksomhed. I dette tilfælde vil serviceværdikæden blive udarbejdet. Det vil sige at man har 8 parameter man vil kigge på, fire støtteaktiviteter og fire primære aktiviteter. De primære aktiviteter er virksomhedens grundsten for det færdige produkt, hvilket støtte aktiviteterne er med til at assistere. STØTTE AKTIVITETER Virksomhedens infrastruktur I den første støtte aktivitet kigger man på, om virksomheden fungere eller om kommunikationen og kontoret ligner en katastrofe. Det vil sige, om man mister papirer eller glemmer hvem der har haft ringet. Menneskelige ressourcer Man kigger her på virksomhedens fremgangsmåde ved en ny ansættelse, og hvilken viden man har i de medarbejdere, der er ansat i virksomheden og hvordan man forsøger at videreudvikle vedkommende. En sidste vigtig faktor er også om man formår, at motivere sine medarbejdere til at yde det bedste. Teknologiudvikling Ser på om virksomheden har den nødvendige teknologi og viden til samme samt hvilke IT systemer man har til at lette arbejdet fra en medarbejder og skabe mersalg. Indkøb Hvem foretager indkøb af computere til medarbejderne, hvem foretager indkøb af papir til printeren og hvem foretager de store indkøb af råvarerne? Her ser man på hvordan fordelingen af indkøb er. PRIMÆRE AKTIVITETER Produktudvikling 5 ecampus/holdsites/ec- mfoa0912/materiale/3_semester/ism/værktøjskassen.pdf 10

11 Der bliver kigget på hvordan virksomheden produktudvikler og hvor meget vægt virksomheden ligger i denne aktivitet. Markedsføring Der bliver kigget på, hvilke former for markedsføringen virksomheden fører. Hvilke kanaler anvender de og hvordan anvender de dem. Der kigges også på hvordan virksomheden fastsætter, hvor mange ressourcer der skal bruges på de forskellige. Salg Man kigger her på hvordan priserne fastsættes og hvordan salget foregår. Er det fysisk i en butik eller foregår det via telefon eller internet. Der bliver også set på om der er mulighed for ekstra salg. Service Her kigges der på hvad der sker efter salget og hvad gør man for kunden ved reklamation. Hvad man gør, for at gøre oplevelsen med produktet endnu bedre end kunden havde forventet. 6.3.EKSTERNE ANALYSER EFTERSPØRGSELSFORHOLD KØBSTYPER 6 Når der snakkes køb er der tre overordnede købstyper. Et impulskøb, et vanekøb og et overvejelseskøb. De tre kan variere fra køber til køber, men man kan alligevel godt få et prej om ens produkt er impuls, vane eller overvejelseskøb. Impulskøb Et impulskøb er noget man gør i løbet af meget kort tid, uden at have tænkt meget over det. Vanekøb Når man foretager vanekøb er det noget man gør ofte, som hvis mælken er ved at være tom køber man automatisk en ny, uden at tænke videre over det

12 Overvejelseskøb Et overvejelseskøb er hvor køberen vurdere og spørger ens bekendte om de har en præference med produktet. Det er et køb der godt kan tage langt tid KØBEROLLER 7 Købsroller er med til at vise hvem der er med inde omkring købet af et produkt og som har indflydelse på beslutningen omkring købet. Startende med en initiativtager, en konsument, en influent, en beslutningstager og en disponent. Jeg vil nedenunder forklare hver rolle de har i købsbeslutningen. Initiativtager Personen der starter det hele ved at vise en interesse og behov for produktet. Konsument Forbrugeren af produktet. Influent En person der støtter købet og kommer med en god anbefaling. Det kan være en ekspert eller en ven der har haft gode erfaringer med produktet. Beslutningstager Det er personen der beslutter sig for at købe produktet. Disponent Personen der bestiller og betaler for produktet FORBRUGERNES BAGGRUND 8 Der vil her blive kigget på, om en ændring i forbrugernes personlige indkomst kan have en påvirkning på salget af skirejser, og hvor i Marslows behovspyramide man befinder sig, når man køber en skiferie. Er det for sociale behov eller er det helt oppe på selvrealisering. Det ville kunne bruges til at finde trusler, som man skal være opmærksom på i markedet. 7 Kotler, P., et al. (2012), pp Kotler, P., et al. (2012), pp

13 KONKURRECEFORHOLD SKYDESKIVE MODELLEN 9 Skydeskivemodellen bruges til at finde ud af hvilke produkter man ligger i konkurrence med og i hvor tæt konkurrence man ligger. Man har 4 hovedgrupper, hvor man deler produkterne op. Den yderste cirkel er her man har alle produkter, det vil sige at en Carlsberg er i konkurrence med køb af et mobilabonnement. Tager man et skridt ind i cirklen, kommer man ind hvor det er produkter der dækker samme basale behov. Hvis vi igen tager udkangspunkt i en Carlsberg har vi her at gøre med vand og cola som eksempler. Den næste er samme produktkategori, det vil sige at en Carlsberg nu også er i konkurrence med andre drikke med alkohol som cider og spiritus. Inderste cirkel er her man har samme produkt til samme målgruppe og ligger i direkte konkurrence. Til en Carlsberg vil det for eksempel være en Royal Pilsner PORTERS FIVE FORCES 10 For at få et godt overblik over hvordan konkurrencesituationen ser ud for virksomheden, så har man behov, for at analysere den branchen, som virksomheden befinder sig i. Til dette findes der flere modeller hvor Poters Five Forces er den mest udbredte brancheanalysemodel, da den giver et godt overblik i form af fem forskellige faktorer. De fem faktorer har alle mulighed for at hæmme eller være med til at fremme virksomhedens overskud. Jeg vil herunder forklare de fem forskellige faktorer. Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke. Her vil man analysere, hvordan styrken er hos leverandørerne overfor virksomhederne. Det der har den største indflydelse, er ofte hvor mange leverandører, der er i forhold til aftagere. Er der få leverandører med mange købere, har leverandørerne en stærk forhandlingsstyrke og kan sætte prisen lidt som de ønsker det. Andet der kan være med til at gøre leverandøren stærk i forhandlingen er også, hvis der ikke er mange substitutions muligheder og at leverandørens produkt er vigtigt for virksomheden. Truslen fra udbydere substituerende produkter. Truslen kommer fra virksomheder med et lignede produkt, som også kan opfylde kundes behov. 9 salgogservice1z.wikispaces.com/skydeskivemodellen 10 Kotler, P., et al. (2012), pp

14 Det vil sige at truslen for en Cola kan være vand, da den også slukker tørsten. Man kommer derfor ud og kigger på en meget bredere konkurrence, hvor der er udbydere der har mulighed for at slå på andre faktorer end man måske selv har mulighed for. Truslen er ofte svær at gøre noget ved, men en man skal have et godt øje med. Køberne og deres forhandlingsstyrke. Tredje faktor i brancheanalysen er truslen fra køberne, hvor stor deres forhandlingsstyrke er. Hvis virksomheden har monopol vil køberen stå meget svagt, hvorimod hvis køberen har flere muligheder kan vedkommende ofte spille dem ud mod hinanden og nævne, man har et bedre tilbud andet steds. Det gør at virksomheden skal tage stilling til om man skal gå på kompromis med prisen eller lade konkurrenten løbe med en køber. Truslen fra nye indtrængere i branchen. Risikoen for nye indtrængere til branchen måles ofte ved at kigge på prisen for at starte op og om der er plads til endnu en spiller i branchen. Derudover kigges der på de nuværende i branchen og deres brand. Hvis der i forvejen er flere store stærke brands, vil risikoen for nye indtrængere ikke være stor. Konkurrencesiturationen på markedet blandt eksisterende udbydere. Femte og sidste faktor som ofte ses for at være den vigtigste, er konkurrencesituationen blandt allerede eksisterende virksomheder i branchen. Det er vigtigt man kender til sine konkurrenter og hvad de slår på ved deres produkter og hvordan de prissætter. Det er derfor vigtigt man kender deres brands og mission, så man ikke blive for similar med hinanden så kunden ikke kender forskel på virksomhederne DISTRIBUTION Da vi i dette tilfælde har at gøre med en servicevirksomhed og ikke en produktionsvirksomhed, er der ikke på den måde levering af et produkt til kunden. I stedet for vil der blive kigget på, hvordan kunden køber sit produkt. Er det over internettet eller per telefon? Der vil også blive kigget på måden man transportere gæsterne til Italien. Det er derfor ikke en analyse, men mere en forklarende del omkring hvordan tingene foregår, for at senere at finde ud af om der er andre muligheder. 14

15 PESTEL ANALYSEN 11 PESTEL analysen er en udvidet form af PEST analysen. Analysen giver et godt indblik i det eksterne makro miljø. Hvordan er faktorerne i markedet og er med til at belyse de eksterne områder man skal være opmærksomme på. Political factors Det man snakker om under de politiske faktorer kan være lovgivningen, skatterne og afgifterne. Man skal derfor være klar på de forskellige udfordringer der er i det marked man forsøger at sælge til. Economic factors Her går man ind og kigger på landets økonomi og hvilken vej landet er i forhold til økonomisk udvikling i blandt andet BNP og arbejdsløshed. Derudover kan man også kigge på landets lønniveau og offentlige finanser. Socio- cultural factors De social kulturelle faktorer gælder blandt andet demografien, mobiliteten i landet og i nogle tilfælde indbyggers generelle helbred. Her kigger man også på folks mulighed for at komme på internettet. Technologial factors Under den tekniske faktor kigger man på ting som offentlig støtte til forskning og patenter på nye produkter. Environmental factors Her kigges der blandt andet på forureningen og den globale opvarmning, hvor stor fokus der er på det i landet. Legal factors Der vil her blive set på hvad der er af krav til ens produkt. Hvordan lovgivningen er indenfor konkurrencen. 11 Kotler, P., et al. (2012), pp

16 6.4. SWOT ANALYSE 12 En SWOT analyse er et værktøj til at få en god opsummering og få et godt overblik over virksomhedens, stærke, svagheder, muligheder og trusler. S og W står for den interne del af analysen og står for styrke og svagheder. De stærke sider er det virksomheden er de kompetencer man har til rådighed. Det kan være en stærk sælger eller et stærkt brand. Svage sider kan derimod være illoyal medarbejdere, dårlig finansiel styrke eller høje omkostninger. Det sidste i SWOT er den eksterne del bestående af O og T, hvilket er muligheder og trusler. Muligheder for en virksomhed kan være hvis der fjernes handelsbarrierer eller kunden ændrer holdning og interesser. Trusler er så lige det modsatte, det kan være nye love der gør det vanskeligere at sælge ens produkt. Det kan også være øget konkurrence DIFFERIENTIERING Der bliver her set på hvad virksomheden skal gøre for at skille sig ud fra de andre for at blive lagt mærke til. Der vil blive valgt om man skal benytte USP, ESP eller ISP. USP står for Unique Selling Proposition, hvilket vil sige at man slår på at produktet er unikt i forhold til konkurrentens. ESP står for Emotional Selling Proposition. Her slår man på følelser og kunderne føler at der er et bånd mellem dem og virksomheden. Den sidste ISP står for Ironic Selling Proposition og vil sige man markedsføre sig med ironi og sarkasme i sine reklamer ANSOFFS VÆKSTMATRICE 14 Modellen bruges til at gøre det overskueligt for at se hvordan man kan vækste virksomheden. Markedspenetrering vil sige at man øger sin indsats på markedet man allerede befinder sig på med samme produkt. Det vil sige man gør tiltag for at tage markedsandele fra konkurrenterne eller får nye forbrugere i gang med produktet. Produktudvikling siger lidt sig selv. Det vil sige man finder et nyt produkt og sætter det i sit sortiment på nuværende produkter. Markedsudvikling vil sige at man tager sit produkt og tager til nye markeder, som for eksempel et nyt land. Den sidste boks er diversifikation. Her finder man et nyt marked med et nyt produkt. Det vil for eksempel være at en virksomhed der producere cola til Danmark, begynder at producere øl til Sverige. 12 Kotler, P., et al. (2012), pp Kotler, P., et al. (2012), pp Kotler, P., et al. (2012), pp

17 6.7. PARAMETERMIX DE 7 PER 15 Det oprindelige parametermix består af de 4 p er, hvilket er promotion, produkt, place og pris. De 4 p er egner sig til en produktionsvirksomhed. I en servicevirksomhed vil man tilføje tre, så det bliver de til 7 p er. Dem som bliver tilføjet er people, physical evidence og process. Det gør man for også at kunne finde ud af kundens oplevelse. Man udarbejder parametermixet for at finde en handlingsplan for virksomhedens produkt. Så man ikke markedsføre en Ferrari, som en Toyota. Parametrene kan altid tages op. Pris og promotion er de nemme at ændre, imens det er noget sværere at ændre de fem sidste. 15 mix- 7- p- er.html 17

18 7.ANALYSE 7.1. MISSION OG VISION TBS 16 Mission Vi vil levere skioplevelser af høj kvalitet, til en pris du har råd til at betale. Vision Vi vil I en uformel tone virkeliggøre dine ski drømme og give dig oplevelser i sneen med skiløbet som omdrejningspunkt INTERNE ANALYSER INTERNE BRANDS I SKI TRAVEL GROUP A/S TBS hører under koncernen Ski Travel Group A/S som har tre forskellige brands fordelt udover fire bureauer. TBS har et brand der henvender sig meget til de unge festglade skiløbere og skolegrupper. Samtidig henvender man sig også til børnefamilier i form af markedsføring og brandet. De har et brand der slår meget på oplevelser på rejsen, at man får noget ekstra udover det forventede. Man har et ungdomshotel i Bad Gastein, som kaldes for CLUB TBS for unge som er glade for fest og farver. TBS har som de eneste i koncernen rejser til Norge og Sverige hvor der sendes mange skolegrupper af sted hvert år, samt børnefamilier der tager af sted for første eller anden gang og ønsker hjælp til booking af indkvartering og produkter. Sloganet lyder på We love snow. Her forsøger man at blive føelesesmæssigt forbundet med sine forbrugere. Man forsøger at oparbejde et slogan som folk husker og bruger i deres hverdag. Højmark Rejser HR, som er største spiller under STG har et brand der slår på rejser med stor sikkerhed for kvalitet. Slogannet lyder Skiferie i særklasse, som anvendes meget i markedsføringen. HR er som en af de eneste i skibranchen der kører med fastkurspolitik. Det vil sige at de kører ikke med nedsatte priser i form af afbudsrejser som eksempelvis ses hos TBS. Skulle det være nødvendigt at sætte prisen ned for en indkvartering på grund af for mange tomme senge ved garantiværelserne, så ringes der ud til kunderne som allerede har booket og de vil så få det til nedsatte pris, som de nye 16 18

19 kunder får det til. HR sælger hovedsagligt rejser til børnefamilier, skolegrupper samt firmarejser. HR er den største spiller på det østrigske marked og sælger 95% af deres rejser hertil. Lion Alpin LA kører med samme koncept som HR, hvor man har henvendelsen til det svenske og norske marked. LA har hovedkontoret beliggende i Göteborg. Clickski CS er den billige spiller på markedet. Sloganet fortæller meget godt hvad det er CS brand står for. Endda billigere end hvis du selv bestiller direkte. Det går også i spænd med den gule farve, der er på hjemmesiden og bureauet karakterers lidt som Netto. Der slås på at det er for folk, der kan gøre det selv og ikke behøver en guide i området, for at klare sig. Der sættes ikke på standarderne af hotel og destinationer bare for det er billigt, man har bare ikke de helt store destinationer i sit sortiment STORDRIFTSFORDELE Ved at være slået sammen og derved være det selskab der sender flest danskere på skiferie hvert år, vil der naturligvis komme nogle stordriftsfordele. Det inkludere at man har mulighed for at købe egen transport igennem bus og fly. Ved fly vil det eksempelvis sige, at man booker en hel afgang og kan derfor købe det ind billigere, da man lejer hele flyet. Dette gør man brug af det meste af sæsonen både med afgang fra Kastrup og Billund til både Østrig og Italien. Ved køb af afgangene til Salzburg og Innsbruck, så er konkurrenterne der ikke er lige så store nødsaget til at købe flypladser af STG. Derved får man et godt overblik over konkurrenternes nuværende salg, om de får solgt de flyrejser, de har budgetteret med og man tjener også på salg af flysæderne til konkurrenter. Man har ved størrelsen også en fordel i køb af indkvartering i Østrig. Man kan presse prisen i bund ved at sige man booker et bestemt antal værelser hver uge resten af sæsonen, såkaldte garantiværelser. Det vil også sige at selvom man ikke får solgt værelset, så har man her en udgift. Der findes også hoteller hvor der kun kommer gæster fra STG, hvilket gør man kan hyre dansk personale ind hvilket giver en bedre oplevelse af rejsen. Det samme gælder andre aftaler, for eksempel med busselskabet der transportere alle bus gæsterne til Skandinavien og syden. Man kan komme ind og få nogle favorable priser fremfor hvis man gik ud og købte ture som ét bureau. 19

20 Man markedsføre sig ikke som en stor og samlet koncern ud til gæsterne, men det gør man overfor ens leverandører. Dette er blot de største fordele ved at være under samme fane. Der er naturligvis også ulemper ved at ligge under en koncern. Det kan være, at hvis en gæst har haft en dårlig oplevelse ved det ene bureau og kunden ved, man samarbejder med de andre bureauer, så kan han skabe dårlig omdømme for hele virksomheden og ikke blot det enkelte brand. Det kræver et større overblik af administration og ledelse og det kan være svært ikke selv at se brandsene som én. Det er derfor også vigtigt at holde en hvis afstand med hensyn til at ikke gøre det samme i markedsføring og service VÆRDIKÆDEANALYSE TEAM BENNS SKI Virksomhedens infrastruktur Der sidder 22 personer på kontoret i Ringkøbing, som er placeret i hver deres afdelinger, om det er salg, administration eller markedsføring. Dette gør, at hvis man har et hurtigt spørgsmål tages det ofte i lokalet. Det interne telefonsystem bliver også brugt flittigt, og hvis der er noget der tager lidt længere tid, flyttes det til et af de tre mødelokaler. Sælgerne bruger meget mail, til at påminde hinanden om hvem der har haft ringet og hvad henvendelsen drejer sig om. Der er ikke en decideret kommunikations vej. Alle er velkomne til at tage direkte kontakt til direktøren, men der foretrækkes, at salgs- og marktingschef Majbritt Jensen kontaktes først med et eventuelt problem, for ikke at sætte for meget unødvendigt i værk. Der er et ugentlig marketingsmøde, hvor også marketingsafdelingen i Sverige er med, her udveksler man gode ideer og hvad der ikke fungere for hinanden. Der fordeles også arbejdsopgaver, så man undgår at der er to der sidder og laver det samme, bare for hvert sit bureau. En gang i måneden er der et koncernmøde, hvor alle medarbejdere får en opsummering af, hvad der sker i virksomheden lige nu og hvordan det ser ud med at nå målene. 17 Menneskelige ressourcer Der er dygtige og kompetente medarbejdere i TBS. Næsten alle har tidligere været af sted som guide, så de har stor kendskab til skiløb og skilivet, og kan derfor guide kunden på bedste vis. Virksomheden har medarbejdere, der har været ansat i en længere årrække og har derfor en stor viden indenfor branchen, da de også har været med i skibranchens udvikling. Det betyder at virksomheden er i stand til at få kunden til, at føle sig tryg i samtalen, da sælger snakker med stor 17 Majbritt Jensen, 20

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SKIFERIE I SÆRKLASSE

SKIFERIE I SÆRKLASSE SKIFERIE I SÆRKLASSE HVORFOR VÆLGE HØJMARK REJSER? DANMARKS BEDSTE SKIGUIDER Ingen andre tilbyder et så gennemprøvet guidekoncept som Højmark Rejser. Vi gør os ekstremt umage med at udvælge ansvarsfulde,

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Born out of a passion for snow

Born out of a passion for snow Born out of a passion for snow Forord Indhold Vi er en af Skandinaviens førende skirejsearrangører, som i samarbejde med skirejsebureauer i Danmark og Sverige, sender flere end 36.000 gæster på skiferie

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Lektionsoversigt for 2. semester

Lektionsoversigt for 2. semester Lektionsoversigt for 2. semester Nr. 1 Introduktion til 2. semester Introduktion til handlingsparametre Produkt. Skal ses i sammenhæng med produkt under SMS Læsestof 93 98 r i dette semester kan baseres

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Det effektive pitch deck:

Det effektive pitch deck: Det effektive pitch deck: Selv om der er utallige måder og holdninger til hvorledes et effektivt pitch deck skal se ud så viser forskning, at der er gennemgående træk for hvad der virker overfor en potentiel

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Lavet af Lene, Nanna og Emma

Lavet af Lene, Nanna og Emma Møller Lavet af Lene, Nanna og Emma 1 Indhold Indledning... 3 Projektorginisation... 3 Målgruppe:... 4 Bruger interview/ bruger innovation:... 5 Parameter mix... 5 Brain storm på cafe møller... 8 Konklusion...

Læs mere

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2016 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 5 Effekten af kundeservice side 11 Fokusområder

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Byrejser

Læs mere

Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation

Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation UNG REJS Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation Måden hvorpå vi mødte Ung Rejs handler meget om, hvordan man generelt som potentiel rejsende søger destination, fly, hotel og derved rejseudbyder. Vi

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

5 Efterspørgselsforhold

5 Efterspørgselsforhold 5 Efterspørgselsforhold Stimuli/Påvirkning Objekt/Forbrugeren Respons/Adfærd Virksom - hedens stimuli Makro miljøet Forbrugerens baggrund Forbrugernes beslutningsproces Købsbeslutning/Køb Købsbeslutning/

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

IT rapport: Lav din egen café

IT rapport: Lav din egen café IT rapport: Lav din egen café Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 PROJEKTORGANISATION 2 LEAVITTS FORANDRINGSMODEL 3 PARAMETERMIX 4 MÅLGRUPPER 4 BRUGERINTERVIEW 5 KRAVSPECIFIKATION 5 ABSTRAKTION & MODELLERING

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere