Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009"

Transkript

1 Redegørelse nr. 11 Stikprøvekontrol af mobile indholds- og betalingstjenester 1. september 30. november 2009 Baggrund Mobiloperatørerne 3, Telenor, Telia og TDC (herefter benævnt mobiloperatørerne ) har i Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester version 4, som kan findes på Telekommunikationsindustriens hjemmeside, (http://www.teleindu.dk/t2w_604.asp) under afsnittet Tilsyn i punkt 5 bl.a. angivet, at mobiloperatørerne gennem en uvildig enhed vil teste et repræsentativt udsnit af de udbudte tjenester, og kvartalsvist udarbejde en redegørelse til Forbrugerombudsmanden. Nedenstående gennemgang henviser til vedlagte rapport nr. 11, som er udarbejdet af den uvildige stikprøveenhed. Resultat af stikprøverne Konkret har den uvildige enhed i 11. rapporteringsperiode 1. september til 30. november 2009 gennemført 139 stikprøver af alle køb foretaget via kundens mobilkonto omfattende både digitale indholdstjenester til mobiltelefonen og varer og tjenester leveret udenfor mobiltelefonen, markedsført i et bredt udsnit af medier. Der er tale om alt fra ringetoner over konkurrencer, donationer og afstemninger til tog-/bustransport. Testene er foretaget på mobilabonnementer hos mobiloperatørerne, og forskellige udbydere er testet herunder alle aggregatorer samt tjenester hos mobiloperatørerne selv. Side 1 af 6

2 % fejl af antal foretagne stikprøver 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 % 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1.september november december februar marts maj juni august september november måneders rapporteringsperiode Ovenstående graf viser et fald i den procentvise del af de foretagne stikprøver til 22,3 % i den 11.rapporteringsperiode fra 1. september til 30. november Dette er et positivt fald fra 39,8 % i 10. rapporteringsperiode. Side 2 af 6

3 Udvikling af type af fundne overtrædelser Antal fejl pr. fejltype i % af gennemførte stikprøver 25 Manglende information om faktureringsform 20 Manglende information om navn & adresse på udbyder Overtrædelse af beløbsgrænse Manglende info om fortrydelsesret 15 Manglende levering % Fejlfakturering 10 Manglende information på varigt medium (ved abon./chat) Indholdsovertrædelse (erotisk indhold) 5 Takseringstidspunkt Manglende information om max-pris ved deltagelse ved abonnement 0 1.december februar marts maj juni august september november 2009 Manglende information om afmeldingsprocedure ved abonnement Manglende information om trafiktakst 3-måneders rapporteringsperiode Ovennævnte skema viser den procentvise andel af de fundne typer overtrædelser gennem de sidste fire kvartaler. Heraf fremgår at de hyppigste overtrædelser gennem de sidste fire kvartaler er manglende information om udbyders navn, adresse og telefonnummer, manglende information om trafiktakst samt manglende information om fortrydelsesret. Side 3 af 6

4 Type af overtrædelser i 11. rapporteringsperiode Typer af overtrædelser for perioden 1. september november ,00 Manglende information om faktureringsform 10,00 Manglende information om navn & adresse på udbyder Overtrædelse af beløbsgrænse % 8,00 6,00 4,00 2,00 Manglende info om fortrydelsesret Manglende levering Fejlfakturering Manglende information på varigt medium (ved abon./chat) Indholdsovertrædelse (erotisk indhold) Takseringstidspunkt Manglende information om max-pris ved deltagelse ved abonnement Manglende information om afmeldingsprocedure ved abonnement Manglende information om trafiktakst 0,00 1.september november 2009 %-andel af gennemførte stikprøver Som det fremgår af grafen, domineres fejlstatistikken fortsat af mindre forseelser. Ud af ovennævnte typer af overtrædelser angår 7,91 % væsentlige overtrædelser, hvorimod 15,83 % er mindre overtrædelser. Kategorien for væsentlige overtrædelse dækker bl.a. over Overtrædelse af beløbsgrænse Manglende levering Fejlfakturering Indholdsovertrædelse (erotisk indhold) Manglende information om max-pris ved deltagelse ved abonnement Manglende information om afmeldingsprocedure ved abonnement Mindre overtrædelser kan indeholde følgende overtrædelser: Manglende information om faktureringsform Manglende information om navn & adresse på udbyder Manglende information på varigt medium (ved abon./chat) Manglende info om fortrydelsesret Side 4 af 6

5 Manglende information om + trafiktakst Mindre overtrædelser I denne periode drejer det største antal overtrædelser nemlig 15 mindre overtrædelser - manglende information om + almindelig trafiktakst. Dette gjaldt primært tjenester til 0 kr. Ud af de foretagne 139 stikprøver var her tale om 56 tjenester til 0 kr. Af de 56 stikprøver af 0 kr. tjenester fejlede 15 svarende til 10,7 % af det samlede antal stikprøver. Af de 139 foretagne stikprøver angik således 15 mindre overtrædelser manglende information om + almindelig trafiktakst (10,79%) 4 mindre overtrædelser manglende information om fortrydelsesret (2,88%) 3 mindre overtrædelser manglende information om navn og adresse på udbyderen (2,16%) Det er første afrapporteringsperiode, hvor antallet af manglende information om fortrydelsesret og manglende information om navn og adresse er faldet så drastisk, hvilket er en positiv udvikling. Væsentlige overtrædelser i alt Væsentlige overtrædelser kan overordnet kategoriseres som overtrædelse af beløbsgrænserne, indholdsovertrædelser (erotisk indhold) og manglende fejlretning af en tjeneste på trods af påbud herom fra operatørerne. På baggrund af stikprøver foretaget af hhv. den uvildige enhed og mobiloperatørerne selv er der for hele 11. rapporteringsperiode i alt fundet 11 væsentlige overtrædelser af Rammeaftalen. Af de 139 foretagne stikprøver angik 4 overtrædelser manglende information om afmeldingsprocedure ved abonnement (2,8%) 4 overtrædelse af beløbsgrænserne (2,8%) 2 overtrædelse manglende information om max-pris ved detltagelse ved abonnementslignende tjenester (1,44%) 1 overtrædelse fejlfakturering (0,72%) Beløbsgrænser og indholdsovertrædelser er de to typer overtrædelser, der gav anledning til oprettelse af tilsynet og det er her glædeligt at konstatere, at der ikke blev konstateret overtrædelser af indholdsbegrænsingen, mens væsentlige overtrædelser samlet udgjorde knap 7,91 % af det samlede antal testede tjenester. Side 5 af 6

6 Resultat af operatørernes egne stikprøver Udover de stikprøver, som den uvildige enhed har foretaget, har mobiloperatørerne selv testet 14 tjenester. Heraf blev der fundet 2 væsentlige overtrædelser. Disse drejede sig om enkeltstående ydelse med manglende prisinformation og en fortløbende abonnementstjeneste, der gav adgang til et spil med pornografisk indhold. Dette indhold er nu fjernet. I alle sager om væsentlige overtrædelser modtog indholdsudbyderen udover en bod også en advarsel (gult kort), der i gentagelsestilfælde vil medføre lukning af adgangen til at sælge tjenester i 30 dage (rødt kort). Alle tjenester er hhv. tilrettet eller lukket. I denne periode blev der ikke givet røde kort til indholdsudbyderne. Kriteriet for at tildele en indholdsudbyder et rødt kort er to overtrædelser af samme type væsentlige overtrædelse indenfor 12 måneder. Markedsføringsmedium På flygtige medier er der testet 8 tjenester, hvoraf 2 tjenester fejlede. Dette vidner om et stort fald i antallet af fejl fra 62 % i forrige testperiode til 25 %. På digitale medier er der testet 34 tjenester, hvoraf 11 tjenester fejlede. Dette viser også et fald i fejlraten fra 42 % i forrige testperiode til 32,4 %. På trykte medier er der testet 97 tjenester, hvoraf 18 tjenester fejlede. Her er ligeledes tale om et fald i antallet af fejl fra 35% i forrige testperiode til 18,6%. For alle tre medietyper gælder det, at den hyppigst forekommnede overtrædelsestype i denne periode er manglende information om + alm. Trafiktakst modsat tidligere rapporteringsperioder, hvor overtrædelserne primært har været manglende information om udbyderens navn, adresse og telefonnummer. Kommentarer fra Mobiloperatørerne: Mobiloperatørerne finder det positivt, at den samlede fejlrate er faldet markant fra 39,8 % i sidste rapporteringsperiode til 22,3 % i denne 11. rapporteringsperiode. Mobiloperatørerne er enige om, at det positive fald skal fortsætte. Mobiloperatørerne arbejder på at forstærke sanktionssystemet, kombineret med yderligere oplysning og uddannelse af indholdsudbyderne og et forøget engagementsincitament for aggregatorerne. Mobiloperatørerne oplever fortsat en hurtig og sikker respons fra indholdsudbyderne og aggregatorerne med henblik på at tilrette eller lukke for tjenesterne. Side 6 af 6

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere