Consumerization will be the single biggest trend affecting corporate IT over the next 10 years. - Gartner 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Consumerization will be the single biggest trend affecting corporate IT over the next 10 years. - Gartner 2010"

Transkript

1 Consumerization will be the single biggest trend affecting corporate IT over the next 10 years. - Gartner 2010

2 Gartners Hype Cycle Emerging Technologies Om 2 til 5 år vil det være alment anerkendt at medarbejderen anvender andet udstyr end udstyr tilvejebragt af arbejdsgiveren

3 Gartner Says Bring Your Own Device Programs Herald the Most Radical Shift in Enterprise Client Computing Since the Introduction of the PC Gartner Group; David Willis, August 28, 2012

4 Historiske Tipping points i vores IT adfærd Trend og Adfærd Decentralisering af IT - Computerkraften ud på skrivebordet og den Personlige Computer fødes, der er fundamentet for IT at your fingertip Hjemmearbejdspladser -Virksomhederne investere i hjemmearbejdspladser og begrebet vidensmedarbejder bliver skabt og mange funktionære får adgang til også at arbejde hjemmefra der giver høj vækst, effektivitet og produktivitet Analog til Digital - Virksomhederne oplever et væsentligt skifte i indkøbs mønstret da markedet går fra analog til digital (IP) teknologi og Internettets revolution for altid forandre måden vi socialisere, handler og kommunikere på Consumerization - Virksomhederne er tvunget til at omlægge sin indkøbs og IT strategi, når medarbejdere i væsentlig omfang vælger sine egne IT redskaber og consumerization og CYOD yder væsentligt indflydelse på virksomhedernes infrastruktur og support af mangfoldighed Teknologisk udvikling

5 Fremtidens arbejdsplads er her nu! For at behandle dine medarbejdere ens, må du behandle dem forskelligt IT arbejdsredskaber er blevet til underholdning og adgang til sociale medier, hvorfor grænserne nedbrydes imellem hvad der er privat og erhvervsmæssigt relateret og efterspørgslen ændre sig til specialiseret design og produkter der opfylder begge krav Arbejdstid og fritid er smeltet sammen Fakta er, at denne kendsgerning rammer flere faggrupper end tidligere, da vores arbejdsplads og vores tilstedeværelse i virtuelle økosystemer på internettet, kræver at medarbejderen er repræsenteret for at kunne fungere i samspil med den virksomhed man er ansat i og de værktøjer man har stillet til rådighed Vi tager livet med på arbejde - og arbejdet med ud i livet Det grænseløse liv udvisker grænserne imellem arbejdsliv og privatliv og betyder at vi, som medarbejder også er repræsentanter for vores virksomhed når vi har fri samtidigt ønsker arbejdsgiveren ikke kun at have ansatte loyalitetsprogrammer for at blive en del af arbejdsgiverens identitet (employee branding)

6 The Millennials Kids are here..! Her er Holger!

7 Arbejdsliv med grænser nedbrydes Den grænseløse medarbejder 1. Chefen Som en coach der skal bistå med at man kan realisere sig selv Den traditionelle medarbejder Kontrol og opfølgning 2. Kommunikation Telefonsamtaler, SMS, UC Regneark og memo 3. Intern kommunikation APP s Intranet og Extranet 4. Medarbejdermøder Samtale Enetale 5. Arbejdstid Fri når det er nødvendigt Fast arbejdstid og overenskomst 6. Kollegaerne Venner og samarbejdspartnere Konkurrenter 7. Sygdom Der svares altid Mobiltelefonen er slukket 8. IT teknologi Alt hvad der står Apple på Sorte PCér 9. Projektarbejde Resultatafhængig Fast deadline 10. Identitet Arbejdet Familien, faglig uddannelse 11. Aflønning Resultatløn Fast overenskomstmæssig løn 12. Arbejdssted Overalt Arbejdspladsen 13. Læsning i fritiden Alt litteratur vedrørende arbejdet Skarp opdelt, ikke arbejde i fritiden 14. Anciennitet i job Kort Lang Kilde: Det grænseløse arbejdsliv

8 Paradokset: Teknologi skaber ny adfærd

9 Paradigmet: Ændret adfærd skaber nye holdninger

10 Når IT laver regler af hensyn til driften! Mange arbejdsgivere har ikke ændret deres IT & personalepolitik og tilpasset den til det ny arbejdsmarked og risikerer at blive opfattet som rigide og ufleksible af deres medarbejdere Du må kun i begrænset omfang bruge din telefon til private opkald Du kan ikke få større hastighed på din hjemmearbejdsplads end arbejdsgiveren har bestemt Du må ikke gå på Facebook i arbejdstiden! Du må ikke installere andre programmer på din PC Vi har kun aftale med Nokia, så du kan kun vælge mellem de modeller, vores Indkøbsafdeling har bestemt du kan få fra deres katalog Hos os anvender vi ikke Apple, dem supporterer vores IT afdeling ikke Du kan kun få ADSL fra TDC, selv om det ville være smartere med en 4G forbindelse

11 Give mig et billede af din IT chef.! Systemet tog hånd om befolkningen fra vugge til grav Systemet betemte hvilket arbejde, som skulle udføres Systemet valgte de værktøjer man fik stillet til rådighed Systemet overvågede befolkningens gøren og laden Systemet udvandet al Innovation og kreativitet MEN Muren faldt og grænserne blev åbne og viden udvekslet Indbyggerne kunne realisere deres drøm om et bedre liv Denne empowerment frigav en utrolig energi og skabte en ny tro på fremtiden der har givet et samfund i vækst Trods finanskrise har Kina og Tyskland fortsat høj vækst

12 Derfor må den klassiske IT chef forandre sig! Fra: Den klassiske IT chef (CIO) At tilpasse IT til virksomheden Integrator i indførelse af ny teknologi Drevet af teknologisk forældelse Udvikling af legacy systemer CAPEX orienteret (anskaffelse) Standardisering (one size fits all) Teknologileder (Teknokrat) IT chefen vælger IT platform Kontrol (laveste fællesnævner) Time to market Hvad gør IT for os Til: Den nye IT chef (Cloud, Social og Mobil) At tilpasse virksomheden til IT Mediator i brugen af ny teknologi Drevet af nye trends og teknologier Afvikling af legacy systemer OPEX orienteret (driftsudgift) Consumerization (mangfoldighed) Forandringsleder (Relation) Medarbejderen vælger selv (CYOD) Rammestyring (Total Cost of Ownership) Time to users Hvad gør IT ved os

13 Forretningsmodellen for IT ændrer sig! I 80érne var det arbejdsgiveren, der tog alle beslutninger og selv indgik aftale med bil producenterne om flådeejerrabat, når der skulle etableres en firmabil ordning, og selv stod for alle aftaler, hvor medarbejderen fik den firmabil, arbejdsgiveren havde valgt. I 90érne krævede medarbejderen større valgfrihed, da man ikke længere kunne stille sig tilfreds med den bil arbejdsgiveren havde valgt. Hvorfor markedet og forretningsmodellen for firmabilordninger ændrede sig til at leasingselskaberne overtog al administration til en fast TCO (Total Cost of Ownership), hvori finansiering, forsikringer, service, returoption og pris ved aftaleperiodens udløb blev leasingselskabets - Everything as a Services.

14 Er det kun arbejdsgiveren som skal betale?

15

16 Det frie Valg Outsourcing Konsulentydelser Licensaftale Fakturacheck DLM Flexportal Tro & love erklæring Administration af tele Information om div. Lønomlægning Teleprodukter Mobile Device Management Outsourcing af platform FirmaPC Firmamobil Nettolønsordning PC-Mobil Bruttolønsordning PC Pendlerkort Parkering Bilordning Løndonor

17 Multimediegoder i 2012 Hvordan ser fremtiden ud for fortsat udnyttelse af de muligheder, der ligger i reglerne om fri telefon og fortsat brug af bruttolønsordninger i virksomheden: Beskrivelse Telefon Abonnementer Bredbånd PC Bruttolønsordning Ja Ja Ja Ja * Beskatning pr. år kr kr kr. **50% * Man kan kun blive sat i skat af fri telefon ên gang, hvorfor flere goder ikke vil medføre yderligere beskatning ** Hvis aftale om bruttolønsordning af PC, udelukkende stillet til rådighed for den private anvendelse, gælder det at man vil blive sat i skat med 50% af godets værdi, for hvert af de år at man er i en aftale om løntomlægning

18 Bruttolønsordning på ArbejdsPC? Anmodning om bindende svar blev af Atea fremsendt til Skatteministeriet den 20. april Multimedier, der ikke opfylder betingelserne for at være skattefri og heller ikke betingelserne for indberetning som A-indkomst skal beskattes af 50 % af nyprisen dvs. anskaffet med lønnedgang og uden relation til arbejdets udførelse. Der skal ske månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel, svarende til 50 % af nyprisen pr år. Atea opfatter at skattefriheden for PC nr. 1 og anskaffet i relation til arbejdest udførelse vil betyde at man kan lave bruttolønsordning uden at værnsreglen træder i kraft!

19 One size does not fit all.! En virksomhed har besluttet at udnytte de muligheder, der ligger i at kunne ligge loft over sine IT udgifter og har besluttet at tildele sine medarbejdere en standard arbejdsplads udfra en TCO (Total Cost of Ownership). Medarbejderen har valgfrihed til at vælge andet udstyr eller andet abonnement end hvad arbejdsgiveren har besluttet at ville betale (TCO), mod at gå merværdien af valgte tillægsydelser ned i løn før skat. Beskrivelse Arbejdsgiverens std. pakke Udgift pr. md. Medarbejderens opgradering Hjemmearbejdsplads Mobilabonnement Mobiltelefon Medarbejder inkl. moms før skat efter skat før skat efter skat før skat efter skat udgift pr. md. Hjemmearbejdsplads 6/1 Mbit ADSL forbindelse kr /2 Mbit ADSL forbindelse kr. 170 kr. 75 kr. 75 Fri tale, fri SMS, fri MMS Opgr. til fri mobildata (DK) og Mobilabonnement kr. 249 kr. 200 kr. 88 kr. 88 og 200 MB mobildata (DK) Int. roaming (max kr./år) Mobiltelefon Nokia Lumina 710 kr. 272 Apple iphone 5 m. 32GB kr. 450 kr. 198 kr. 198 Samlet udgift for arbejdsgiver pr. måned kr. 700 Samlet udgift for medarbejderen pr. måned efter skat inkl. moms kr. 361

20 FlexValg: Single point of acces & control

21 Tro og love erklæringer Medarbejdere der ikke har privatforbrug på en arbejdsgiver tildelt mobiltelefon, kan elektronisk underskrive en Tro & love erklæring i FlexValg og dermed slippe for beskatning af fri telefon Eneste vej uden om beskatning af fri telefon er ved en underskrift af en Tro & love erklæring Flexvalg kan administrere Tro & love erklæringer for arbejdsgiveren Overholder IT og Datatilsynets krav om digitale signeringer. Vi gemmer billede af underskriften, og brugeren/virksomheden kan altid selv verificere ægtheden

22 Firmamobil et CYOD program fra Atea

23

24 FirmaPC et CYOD program fra Atea

25 Ordrup skole og Teachers dream Gennembrud for CYOD på danske skoler 65% af skolelærer valgte PC m. egenbetaling Ordningen blev en succes Stort potentiale i resten af skolemarkedet

26 ateatele.com - for business and pleasure Udfordringen Mobiltelefonen bliver betalingsmiddel med overtakseret SMS tjenester og click betalinger med NFC Det voksende dataforbrug kan ikke forventes kun at være arbejdsrelateret Mobiltelefonen er livsnerven ind i de sociale økosystemer og virksomheden Arbejdstid og fritid er smeltet sammen der giver behov for nye spilleregler

27 ateatele.com - for business and pleasure Løsningen ateatele.com er et nyt abonnement til arbejdsgiveren der tager højde for udfordringen ateatele.com giver mulighed for arbejdsgiveren at ligge loft over sine udgifter ateatele.com betyder, at udgifter der ikke er arbejdsrelevante split faktureres i en bruttolønsordning ateatele.com betyder at vi ikke begrænser mobiltelefonens anvendelse og muligheder

28 Virksomhedens- og brugerens valgmuligheder Tele - for business and pleasure 3 TRIN 3. MEDARBEJDERENS VALG 1. VIRKSOMHEDSVALG Virksomhedsbetalt erhvervs telefoni Virksomheden beslutter, hvilken medarbejder, der får et mobilabonnement (alt betalt eller kun tale; alt tale og data, men ikke roaming osv.). 2. BRUTTOLØNSVALG Bruttolønsbetalt telefoni Medarbejderen beslutter, hvilke teleydelser, medarbejderen vil tilkøbe. Medarbejderen betaler sin andel via fast månedlig bruttolønsnedgang og får dermed en skatterabat. Virksomheden kan tilbyde medarbejdere bruttoløns finansieret opgradering af mobiltelefon. Medarbejderbetalt privat telefoni Medarbejderen beslutter selv, hvilke teleydelser, medarbejderen vil tilkøbe via kreditkort. Medarbejderen slipper for at have en privat telefon og sparer penge. To telefoner bliver til én. Medarbejderens døgn går op i én højere helhed.

29 Selvbetjening Tele - for business and pleasure

30 Selvbetjening Tele - for business and pleasure

31 Medarbejderne er klar er du?

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd

Skattefrit. Fleksibilitet. Bredbånd. Surf og ring - så meget du vil. Internet til virksomheden. Cybercity. Bredbånd MW 1 Forr til Cybercity brochurere rettet til erhvervslivet, såvel ledelse som ansatte Hjemmearbejdspladser Erhverv for medarbejder og virksomhed & Surf og ring - så meget du vil Skattefrit Internet til

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30

VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30 VIDENDELING PÅ FARTEN Progressive A/S Lyskær 3B Platanvej 4 DK-2730 Herlev DK-7400 Herning Tel. +45 3525 5070 Tel. +45 9927 1000 Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000 www.progressive.dk info@progressive.dk

Læs mere

Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Leder Skræddersyede personalegoder styrker forretningen I dette nummer Fokus Tema: Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at rekruttering

Læs mere

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som

Læs mere

Relevant nr. 1, april 2005. Varenr. 107287. Nokia 9300 smartphone Udviklet til fremtidens ledere.

Relevant nr. 1, april 2005. Varenr. 107287. Nokia 9300 smartphone Udviklet til fremtidens ledere. Relevant nr. 1, april 2005 Airport Lounge Nokia 9300 smartphone Udviklet til fremtidens ledere. Elegant og kompakt udenpå, ekstrem smart indeni. Nokia 9300 er udformet til at udvikle og effektivisere dit

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6

M A G A S I N E T UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 WINCOM M A G A S I N E T N R. 1. - N O V E M B E R 2 0 0 2. UDVIDET ENGELSK TIL VIKAREN SIDE 3 TEMP-TEAM LÆGGER SIG I SPIDSEN SIDE 6 HVAD TÆNDER EN PERSONALECHEF? SIDE 8 PRO-AXP ER OGSÅ TIL MINDRE BUREAUER

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Blandt Generation Y's mange andre titler findes Millenials, Generation Next, Net Generation, Multimediegenerationen, ON-generationen, Homo Conexus,

Blandt Generation Y's mange andre titler findes Millenials, Generation Next, Net Generation, Multimediegenerationen, ON-generationen, Homo Conexus, Blandt Generation Y's mange andre titler findes Millenials, Generation Next, Net Generation, Multimediegenerationen, ON-generationen, Homo Conexus, og Echo Boomers Af Louise Byg Kongsholm cand.merc., analytiker

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OKTOBER 2007 Mail på mobiltelefonen understøtter forretningen Rejsende medarbejdere er ofte i perioder uden for

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Sociologiska institutionen Lunds universitet Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Om forandringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager Magisteruppsats Soc. 464, 61-80 p Vårterminen 2004

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere