Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 13 Adresse: Perikumvej 019 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: 6.109,88 m³ Oplyst for perioden: Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Ny cirkulationspumpe varmtvand kwh el kr kr. 2,4 år 2 Cirkulationspumpe til radiatoranlæg kwh el kr kr. 2,5 år 3 Syd, radiatornicher, massiv ydervæg 4 Vest, radiatornicher, massiv ydervæg 5 Nord, radiatornicher, massiv ydervæg 6 Øst, radiatornicher, massiv ydervæg 43,60 m³ 600 kr kr. 15,9 år 51,23 m³ 700 kr kr. 15,9 år 58,87 m³ 800 kr kr. 15,9 år 58,87 m³ 800 kr kr. 15,9 år 7 Syd, 35 cm hul ydervæg, uisoleret 332,76 m³ 8 Vest, 35 cm hul ydervæg, uisoleret 356,90 m³ kr kr. 16,4 år kr kr. 16,4 år

2 SIDE 2 AF 13 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 9 Øst, 35 cm hul ydervæg, uisoleret 580,30 m³ 10 Nord, 35 cm hul ydervæg, uisoleret 632,51 m³ kr kr. 16,5 år kr kr. 16,5 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

3 SIDE 3 AF 13 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 11 Lofter, efterisolering 552,46 m³ kr. 12 Vest, fast vindue i altanparti 79,56 m³ kr. 13 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 94,83 m³ kr. 14 Øst, fast vindue i altanparti 61,08 m³ 800 kr. 15 Syd, fast vindue i altanparti 121,43 m³ 16 Nord, vinduer værelser/køkken 118,72 m³ kr kr. 17 Vest, vinduer værelser/køkken 60,59 m³ 800 kr. 18 Øst, vinduer værelser/køkken 103,69 m³ kr. 19 Syd, vinduer værelser/køkken 61,58 m³ 800 kr. 20 Vest, terrassedør med 1 rude 24,88 m³ 400 kr. 21 Nord, yderdør med sideparti 25,62 m³ 400 kr. 22 Øst, yderdør med sideparti 16,01 m³ 200 kr. 23 Syd, terrassedør med 1 rude 38,18 m³ 500 kr. 24 Gulve mod uopvarmet kælder 6,90 m³ 85 kr. 25 Efterisolering af varmefordelingsrør 83,99 m³ kr.

4 SIDE 4 AF 13 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 26 Øst, terrassedør med 1 rude 20,94 m³ 300 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærket omfatter Bygning 1, Perikumvej 19-27, i Ejerforeningen Kornmarken, 9000 Aalborg. Bygningen er opført i 1969, som 3 etagers boligbebyggelse, omfattende 2417 m² boligareal, fordelt på 33 lejligheder. Ydervægge er uisolerede hulmure, opført i teglsten og der er kælder opført i beton under hele bygningen. Vest-og sydgavl er uisoleret hulmur, efterisolerede med 75 mm mineraluld, og afdækket med profilstålplader. På det oprindelige skiffereternittag med 20 tagrejsning er der monteret ståltagplader. Hovedparten af vinduer og altandøre er omkring ca. 2000, udskiftet til nye i træ og glasmontering er hovedsagelig termoruder og enkelte energiruder. Der kan udføres energiøkonomisk rentable forbedringer på ejendommen, bygningsmæssigt og installationsmæssigt, se de anbefalede forslag. De fremsatte ikke rentable energi-og komfortforbedrende forslag, bør vurderes og evnt. overvejet etableret. Energiberegninger til ejendommen, er udført i henhold til det udleverede tegningsmateriale samt ud fra tilsyn og undersøgelser på ejendommens konstruktive opbygning og installationer. Ejendommen fremstår godt vedligeholdt og de tekniske installationer er i en god driftsmæssig tilstand. 1 stk. Der var ingen utilgængelige rum i ejendommen. De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen. Der føres regelmæssig kontrol med varme, el og vandforbrug. Det beregnede varmeforbrug ligger ca. 25 % over det oplyste korrigerede varmeforbrug. Forskellen kan tilskrives et godt styret varmeanlæg, en bedre afkøling end anvendt i beregningskernen(35 C ) mindre udluftning og generelt lavere rumtemperaturer. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 11: Loft mod uopvarmet tagrum er oprindelig isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringen ligger ikke korrekt, hvorfor isoleringtykkelsen beregningsmæssigt sættes til 75mm. Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.

5 SIDE 5 AF 13 Ydervægge Forslag 3, 4, 5 og 6: Forslag 7, 8, 9 og 10: Nord, 35 cm hul ydervæg, uisoleret Nord, radiatornicher, massiv ydervæg med beklædning Øst, 35 cm hul ydervæg, uisoleret Øst, radiatornicher, massiv ydervæg med beklædning Syd, 35 cm hul ydervæg, uisoleret Vest, radiatornicher, massiv ydervæg med beklædning Sydgavl er udført som 42 cm hulmur, udvendig efterisoleret med 75 mm mineraluld. Vest, 35 cm hul ydervæg, uisoleret Vest, radiatornicher, massiv ydervæg med beklædning Vestgavl er udført som 42 cm hulmur, udvendig efterisoleret med 75 mm mineraluld. Montering af højislerende 20 til 30 mm plader i radiatornicher. Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Vinduer, døre og ovenlys Nord, vinduer værelser/køkken. Oplukkelige vinduer med 1 ramme monteret med 2 lags Nord, yderdør med sideparti. Yderdør og sideparti er monteret med termoglas Øst, vinduer værelser/køkken. Oplukkelige vinduer med 1 ramme monteret med 2 lags Øst, fast vindue i altanparti. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Øst, Fast vindue i altanparti. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Øst, terrassedør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Øst, terrassedør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Øst, yderdør med sideparti. Yderdør og sideparti er monteret med termoglas Syd, vinduer værelser/køkken. Oplukkelige vinduer med 1 ramme monteret med 2 lags Syd, fast vindue i altanparti. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Syd, terrassedør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Vest, vinduer værelser/køkken. Oplukkelige vinduer med 1 ramme monteret med 2 lags Vest, vinduer værelser/køkken. Oplukkelige vinduer med 1 ramme monteret med 2 lags energirude.

6 SIDE 6 AF 13 Vest, fast vindue i altanparti. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Vest, fast vindue i altanparti. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags energiglas. Vest, terrassedør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Øst, terrassedør med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Forslag 12: Forslag 14: Forslag 15: Forslag 16: Forslag 17: Forslag 18: Forslag 19: Forslag 20: Forslag 21: Forslag 22: Forslag 23: Forslag 26: Vest, fast vindue i altanparti. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Øst, fast vindue i altanparti. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Syd, fast vindue i altanparti. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Nord, vinduer værelser/køkken. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Vest, vinduer værelser/køkken. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Øs, vinduer værelser/køkken. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Syd, vinduer værelser/køkken. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Vest, terrassedør med 1 rude. Udskiftning af 2 lags termorude i terassedør til 2 lags energirude med varm kant. Nord, yderdør med sideparti. Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre og sidepartier til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Øst, yderdør med sideparti. Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre og sidepartier til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Syd, terrassedør med 1 rude. Udskiftning af 2 lags termorude til 2 lags energirude med varm kant. Øst, terrassedør med 1 rude. Udskiftning af terrassedør med 2 lags termorude til terassedør monteret med 2 lags energirude med varm kant.

7 SIDE 7 AF 13 Gulve og terrændæk Forslag 24: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med let isolerede strøgulve. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Montering af mm mineraluld på kælderloft, afsluttet med godkendt beklædning. Ventilation Ventilation Ventilation til lejligheder sker gennem luftventiler i vinduer til aftræk i badeværelser og emhætter i køkkener. Bygningen kan betegnes som normal tæt bedømt ud fra tætningslister i de nyere vinduer og døre samt tætningen omkring vinduerne og dørenes montering i bygningen. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Varmt vand Forslag 1: Forslag 13: Varmt brugsvand produceres i en ældre Alfa-Laval gennemstrømningsvandvarmer. Lodrette brugsvandsrør og cirkulationsledninger er som middeldimension udført i 3/4" stålrør. Rørene er uisolerede. Det er ikke praktist muligt at efterisolere rørene. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er som middeldimension 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er som middeldimension udført i 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmtvandspumpe. Der er monteret en 3 trins pumpe, type Grundfos UPS F. Montering ny A-pumpe til varmtvandsanlæg. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenapack. Fordelingssystem Opvarmning af ejendommen sker med et 2-strengs radiatoranlæg. Varmefordelingsrør er som middeldimension, udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en effekt på 400 W. Pumpen er af fabrikat SMC Type 200 SE

8 SIDE 8 AF 13 Forslag 2: Forslag 25: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenapack Automatik Enkelte radiatorer er styret med manuelle ventiler. Det anbefales at udskifte manuelle ventiler med termostatiske med integreret forindstilling. Ældre termostatventiler uden forindstilling bør udskiftes til ventiler med forindstilling. Korrekt forindstillede radiatorventiler giver en god komfort med konstante rumtemperaturer og en samlet bedre afkøling over hele radiatoranlægget, med heraf forbedret varmeøkonomi. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Vedvarende energi Solceller Det vurderes ikke rentabelt at etablere solcelleanlæg. Varmepumper Det vil udfra de nuværende varmepriser, ikke være rentabelt at investere i et varmepumpeanlæg. Solvarme Det vil udfra de nuværende varmepriser, ikke være rentabelt at investere i et solfangeranlæg til varmtvandsprodution. El Belysning Belysningen i gangarealer i kælder består af energisparepærer. Belysningen styres med trappeautomater. Belysningen i opgange styres med trappeautomater. Andre elinstallationer Belysning ved indgange, kælderhalse og parklamper med energisparepærer med styring. Vand Toiletter Resterende ældre toiletter bør udskiftes til nye 2 - skyls typer.

9 SIDE 9 AF 13 Armaturer Der kan opnås vandbesparelse ved montering af termostatiske og vandbegrænsende armaturer.

10 SIDE 10 AF 13 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1969 År for væsentlig renovering: 2008 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 2417 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 2417 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 48,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: 12,30 kr. pr. m³ El: Fast afgift: 1,85 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Den enkelte lejligheds varmeforbrug registreres af målere. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

11 SIDE 11 AF 13 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 1- værelses lejligheder fra m² kr. 1 stk. 2- værelses lejlighed på 47 m² kr. 3 - værelses lejligheder fra m² kr. 4 - værelses lejligheder fra m² kr.

12 SIDE 12 AF 13 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til:

13 SIDE 13 AF 13 Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere Energikonsulent Firma: Jysk Energirådgivning Adresse: Bentevej Skørping Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Oldenborggade 7 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-082235-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Augustenborggade 23D 8000 Århus C BBR-nr.: 751-016786-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: GL. Holmegårdsvej 001 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: GL. Holmegårdsvej 001 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: GL. Holmegårdsvej 001 Postnr./by: 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-027400-001 Energikonsulent: Mahmoud Shekari Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Brendstrupvej 17 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043767-001 Energikonsulent: Bo Wiedemann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-529252-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere