INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SØNDAG den 4. Marts 2012 kl STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012. SØNDAG den 4. Marts 2012 kl. 14 00 STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen)"

Transkript

1 Ejerforeningen v / Jonas Andreas Sibbesen Fyensgade 7, 2. th København N tlf Fyensgade 7 Søndag d. 12. febuar 2012 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012 SØNDAG den 4. Marts 2012 kl STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen) Velkomst samt valg af dirigent og referant. Dagsorden: 1. Beretning for Valg til bestyrelsen og valg af revisor 3. Generel drøftelse af foreningens drift samt forslag - datoer for arbejdsdage/arbejdsweekender - manglende deltagelse ved arbejdsdage (evt. indførelse af permanent bødeordning) - valg af vicevært(er) - alternativ fordeling af fællesudgifter - ændring af YouSee aftale - oprettelse af en renoveringskonto og udarbejdelse af en tilhørende liste af sandsynlige renoveringsudgifter over de næste 5 år. 4. Ekstraordinært arbejde i strømpeforing (se referat 2011) - maling af vinduer (se referat 2011) - kælderen, bl.a. blænding af afløb (krav fra købstædernes forsikring) 5. Fremlægning til godkendelse af regnskab for Fremlægning til godkendelse af budget for Status for gården og dannelsen af gårdlauget. 8. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Under generalforsamlingen serveres diverse forfriskninger. Du bedes tilmelde dig på listen på opslagstavlen (evt pr

2 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2011 og Budget 2012 bilag b 2012 Budget (ekstra) 2012 Budget (alm.) 2011 Budget (alm.) 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Regnskab 2008 Regnskab 01a Alm. kontingent (bilag a) , , , , , ,00 01b Vand+renovation (bilag a) , , , , , ,00 02 Ekstra kontingent ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Renter 0,00 0,00 29,29 13,58 30,34 58,95 04 Andet , ,00 0, , , ,89 0,00 Indtægter i alt , , , , , , ,95 10 Vand (*1) , , , , , ,01 11 Ejendomsskat - renovation , , , , , ,41 - skorsten/brandtilsyn 2.445, , , , , ,19 12 El (*2) 6.477, , , , , ,85 13 Kabel-TV , , , , , ,24 14 Forsikring , , , , , ,83 15 Nyanskaffelser 4.000,00 0,00 0, , , ,25 16 Vedligehold , , , , , ,28 - ekstraordinært arbejde ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Drift , , , , , ,50 18 Administration 3.260, , , , , ,66 19 Renter (kassekredit) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 Udgifter i alt , , , , , , ,72 Balance 0, , , , , , ,23 Status pr 31/12 Bankkonto , , , ,55 Kontant 451, ,00 628,50 982,00 Til gode 0, ,00 300,00 0,00 Gæld 0,00 0,00-900, ,89 forventet status pr 31/ : kr ,56 I ALT , , , ,66 forbrug året før (*1) vand (opg. februar) 620 m3 505 m3 497 m3 550 m3 498 m3 696 m3 (*2) el (opg. februar) 2454 kwh 1646 kwh 1714 kwh 1646 kwh 1710 kwh 1690 kwh

3 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2011 og Budget 2012 Bilag A, Kontingentoversigt lejlighedsnummer 2011 indbetaling I alt jan kontingent jan feb kontingent feb mar kontingent mar apr kontingent apr maj kontingent maj jun kontingent jun jul kontingent jul aug kontingent aug sep kontingent sep okt kontingent okt nov kontingent nov dec kontingent dec a Indbetalt kontingent jan vand-renov jan feb vand-renov feb mar vand-renov mar apr vand-renov apr maj vand-renov maj jun vand-renov jun jul vand-renov jul aug vand-renov aug sep vand-renov sep okt vand-renov okt nov vand-renov nov dec vand-renov dec regulering vand-renov sep-dec b Indbetalt vand-renov INDBETALT I ALT 2011 Restancer

4 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2011 og Budget 2012 Noter til Udgifter 2011 Noter til Budget 2011 (udgifter) Bilag B, Noter Kbh.Energi Vand - årsopgørelse (feb) 0,00 forbrug + 5% 10 Vand - årsopg aconto (1.halvår) 9.054, % - aconto aconto (2.halvår) ,04 = ,70 - aconto Ejendomsskat (2 rater, feb+aug) - renovation ,25 jf. brev 11 Ejd.skat - renov skorsten og brandtilsyn 2.663,54 = ,79 - skorsten/brand = = Dong Energy El - årsopgørelse (mar) 1.058,07 forbrug + 5% 12 El - årsopg aconto (3 rater á ca kr.) 3.287,24 = 4.345, % - aconto 3x = YouSee Kabel-TV (4 rater á ca kr.) = ,32 jf. faktura (jan) 13 Kabel-TV (4x10240) = Nærsikring Arbejdsskadeforsikring (vicevært) 1.885, % 14 Arb.skadefors Nærsikring Arbejdsulykkesforsikring (alle, arb.weekender mm) 1.559, % Arb.ulykkesfors Købstæderne Ejendomsforsikring ,09 = , % Bygningsfors = Alliance Graffiti 2.940,60 jf. brev (1.kvt) 16 Graffiti-ordning Kloakrens, tømning/spuling (928.3 kr.) + moterspiral ( kr.) 2.368,25 jf. Faktura (jan) Årlig kloakspuling 930 Ny kloak rist 5.612,50 sædv. gæt Diverse vedligehold = Materialer til arbejdsweekenderne 1.717,90 Tætning af tagvinduer 1.875,00 Ny ovenlyskuppel 3.437,50 Tømning af kælder, container ( kr.) + udstyr ( kr.) 4.331,15 BMT udarbejdet fugtrapport efter vandskade i kælderen 6.380,18 = ,08 17 Vicevært 12x1000 (fast overførsel hver måned) ,00 som Vicevært Materialer vicevært 357,70 gæt Forpl. GF+Arb.w Forplejning generalforsamling og arbejdsweekender 1.298,25 = ,95 = Telefonpenge Administrator 4x450 (fast overf. kvartalsvis) 1.800,00 som Formand/Kasserer PBS gebyrer (12 md á ca. 86 kr.) + nyt chipkort (175 kr.) 1.203, % PBS-gebyrer Domæne 45kr (dk hostmaster) 45,00 = 3.048, % Web+Domæne 400 = 3.285

5 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2011 og Budget 2012 Noter til Indtægter 2011 Noter til Budget 2012 (udgifter) Bilag B, Noter 04 Erstatning for løsøre efter skybrudsskaden jf. ke.dk 10 Vand - årsopg Salg af 2 stk. nøgler (2x150) aconto i alt aconto = Noter til Budget 2012 (indtægter) jf. brev 11 Ejd.skat - renov skorsten/brand = a Alm.kontingent (11x800x12) beregnet 12 El - årsopg Stigning i alm.kontigent på 100 kr. per 1. april (11x100x9) % - aconto = i alt jf. faktura (jan) 13 Kabel-tv (4x10,987) = b Vand- og renovationbidrag (20x180x1) Regulering lejl.5 (1x180x5) % 14 Arb.skadeforsikring i alt % Arb.ulykkesforsikring % Bygningsforsikring Forventet erstatning af brugt strøm grundet affugtning af kælder 1600 Afgift for manglende deltage ved arbejdsdag i november Grill, bord mm i alt 3100 jf. Faktura (jan) 16 Graffiti-ordning jf. Faktura (jan) Årlig kloakspuling 975 Noter til Budget 2012 (Ekstraordinært arbejde, indkaldelsen pkt. 4) gæt Diverse vedligehold = Vedtages alle opgaver udført i 2012 skal dette finansieres med et ekstra- Som Vicevært ordinært indskud på foreningens byggekonto. Følgende beskriver anslåede gæt Udstyr vicevært 350 udgifter og vil med alt sandsynlighed ændre sig: gæt Forpl. GF+Arb.w referat Gårdlauget ca = Strømpeforing af kloak Maling af vinduer som Formand/Kasserer Blænde afløb i kælder % PBS-gebyrer i alt jf. Faktura (feb) Web+Domæne 380 = indestående på byggekonto til fordeling fordelingstal 11, pr lejlighed

6 1 Referat af Generalforsamling i Ejerforeningen Fyensgade 7, 4. marts 2012 Til stede var repræsentanter for alle lejligheder bortset fra st. th., 1. tv. og 4. th. Jonas Sibbesen (2.th) bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt - og blev derefter valgt til dirigent. Anne- Grete Winding (2.tv) blev referent. Dagsorden: 1. Beretning for 2011 Bestyrelsen havde nogle bemærkninger til denne: Der er blevet udført forskellige reparationer i det forløbne år: Udskiftning af utæt brønd i gården. På gårdsiden er der blevet lagt membran og fugtspærre, samt isoleret i en meters dybde. Tre lyskasser er blevet støbt op og repareret. Vinduerne på loftet er blevet tætnet. Ovenlyskuplen på loftet er udskiftet, og tagpappet rundt om er lagt på ny. Altaner: Tog lidt tid at blive færdige blandt andet på grund af nedløbsrørene, men de er nu færdige uden store ekstraudgifter. En lille skade på vindue i st.tv. er repareret. Skybruddet 2. juli: Der er stadig fugtgener i kælder og der arbejdes på at udbedre disse. Jonas regner med, at forsikringsselskabet vil godtgøre ekstraforbruget i strøm til affugter og andet forbrug i den forbindelse. Der arbejdes på at få en bedre udluftning i kælderen. Allerede ved arbejdsdagen i november blev døre afkortet og betonfoden fjernet. Der kommer måske flere krav fra forsikringen om foranstaltninger til at modgå en eventuel ny vandskade. 2. Valg til bestyrelsen og valg af revisor Følgende blev valgt: Jonas Sibbesen, Charles Lainez (st. tv.), Thomas Børven (4. tv.) og Emma Knudsen (1. th.). Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer på det første møde. Ejnar Sibbesen (2. th.) blev valgt til revisor. 3. Generel drøftelse af foreningens drift samt forslag Datoer for arbejdsdage/arbejdsweekender: Foreløbig blev d. 29. april aftalt som arbejdsdag. Forskellige forslag til forbedringer/ændringer: Jonas foreslog, at mellemgangen blev aflåst og brugt til ophængning af cykelstativer Thomas ville gerne have fjernet affaldet på loftet Charles foreslog, at alle beboere satte navn på deres loftsrum.

7 2 Emma har to loftsrum, men kun brug for et. Jonnas lejlighed mangler og overtager derfor det overskydende rum. Manglende deltagelse ved arbejdsdage evt. indførelse af bødeordning: Det blev vedtaget, at der betales 500 kr. pr udeblevet hele arbejdsdage. Dette gælder dog kun arbejdsdage der er blevet planlagt i god tid. Valg af vicevært: Jonas og Nicholas ønsker ikke at fortsætte som viceværter. Thomas vil gerne være vicevært, men ønsker at der ligger en beskrivelse af hans opgaver. Denne kan bestyrelsen udarbejde, men i store træk går det ud på at holde fællesarealerne rene, at vaske trapperne mindst 1 gang om ugen eller oftere om vinteren, at rydde sne, udskifte pærer, at sørge for at røgalarmerne virker. Dette betales med 1000 kr. pr. måned. Under punktet blev også nævnt, at tømning af postkasser ved længerevarende fravær er ens eget ansvar og at bestyrelsen ikke ligger inde med ekstra postkasse nøgler. Jonas vil gerne opbevare en postnøgle sammen med lejlighedsnøglen hvis folk ønsker det. Alternativ fordeling af fællesudgifter: Steffen havde et forslag om, at fællesudgifter bliver fordelt efter antal m 2 og ikke efter 1:1 princippet. Efter en lang diskussion endte konklusionen med at blive, at den daglige drift deles som den plejer, altså ligeligt, men ved større opgaver vurderes den faktiske udgift pr. lejlighed. Større opgaver tages op til beslutning på en generalforsamling. Ændring af YouSee aftale: I øjeblikket betales 333 kr. pr måned for aftalen. Charles har undersøgt en anden løsning kaldet ParkNet. Den koster kr. for installering, men koster til gengæld kun 100 kr. pr. måned for den lille pakke samt 50 Mb internet. Charles undersøger videre og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når beregningen ligger klar. Alle kan vælge sin egen løsning. Oprettelse af renoveringskonto og udarbejdelse af en tilhørende liste af sandsynlige renoveringsudgifter over de næste 5 år: Charles foreslår, at der laves en opsparingskonto + en prioriteringsliste over forbedringer. Hvis aftalen med ParkNet går igennem og vi bibeholder et månedligt beløb på 900 kr., vil der være et overskydende beløb som kan opspares f.eks. til Hulmursisolering (Jonas undersøger mulighed og pris) Installering af fjernvarme Derudover vil Emma undersøge hvad det ville koste at få regelmæssig udvendig vinduespudsning. 4. Ekstraordinært arbejde i 2012 Strømpeforing: Ejnar anbefaler, at dette bliver gjort jo før jo bedre, da der ellers er risiko for at rørene forskubber sig i tilfælde af nyt skybrud. Maling af vinduer: Der ligger et gammelt tilbud på kr. for udvendig strygning. Nyt tilbud indhentes og udgiften fordeles på antal vinduesfag. Kælderen, bl.a blænding af afløb, som er et krav fra forsikringen: Der er et afløb i kælderen, som skal have installeret højtryksspærre. Der ligger et tilbud på kr., men flere tilbud indhentes.

8 3 Også udluftningen i kælderen skal være bedre, selv om der er gjort en del. Bestyrelsen undersøger forskellige muligheder. Thomas har også et problem med kulde fra loftet, ligesom Charles har et problem med kolde gulve. Jonas mente, at etablering af fjernvarme nok bliver et krav i nær fremtid og at dette måske kunne løse nogle af problemerne. Bestyrelsen arbejder videre med dette og tager det op ved generalforsamlingen i En ny energimærkning kan blive nødvendig. 5. Fremlægning til godkendelse af regnskab for 2011 Jonas gennemgik regnskabet. Der er indkommet kr. fra forsikringen i forbindelse med skybruddet. I alt er der , 33 kr. i overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Fremlægning til godkendelse af budget 2012 På grund af kontingent til det nyoprettede Gårdlaug for Runddelskarreen hæves det månedlige bidrag med 100 kr. pr. lejlighed pr. 1. april For at kunne sætte de under pkt. 4. nævnte ekstraordinære arbejder i værk behøves ca kr. pr lejlighed til dette. Bestyrelsen indhenter tilbud og fremlægger de valgte, som enten besluttes ved accept fra alle eller alternativt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7. Status for gården og dannelsen af gårdlauget Anne- Grete refererede fra gårdlauget, at bestyrelsen består af: Formand Næstformand Suppleanter Anne- Grete Winding (Fyensgade 7) Ellen Pierce (Nørrebrogade 118) Leonard Wassinger (Pr. Charlottegade 53-57) Eva Friis ( Fyensgade 9) Lui Vium (Jagtvej 52 A- C) Trine Lainez Andersen (Fyensgade 7) Holger Köster (Jagtvej 52 A- C) Der er en nøgleordning til portene, som Jonas administrerer for Fyensgade 7. Gårdlauget har underskrevet et sæt vedtægter og et sæt ordensregler, som vedhæftes dette referat. Skraldeordning: Der er fælles containere. Hver forening står for oprydning af sit område (f.eks. cigaretskod). Adgangsveje for skraldemænd skal holdes fri. Der kommer en fælles gårdmand, som holder containerområdet ryddeligt, samt fejer mm i gården. I kontrakten indgår også snerydning i gården (Vi håber, at der kan laves aftale om snerydning på fortov mod betaling). I øjeblikket indhentes tilbud. Administrator: Bestyrelsen skal have møde med firmaet VALDAL s ejendomsadministration d. 5. marts. (Jeg kan fortælle at kontrakten blev accepteret og underskrevet samme dag og at VALDAL med omgående virkning går i gang med sine opgaver for gårdlauget) Den stiftende generalforsamling for gårdlauget vedtog et foreløbigt budget for udgifter i 2012 på i alt kr. Heraf skal Ejerforeningen Fyensgade betale ca kr. jævnfør note 17.

9 4 8. Eventuelt Thomas foreslog at man fik overdækket cykel- og skraldeområderne i gården. Anne- Grete vil tage det op i gårdlauget. Jonas fortalte, at flere af dørtelefonerne ikke virkede optimalt og foreslog, at han indhenter tilbud på at få skiftet systemet. Det vil også indebære, at der trækkes nye ledninger, da de gamle er møre. Charles ønskede, at der blev sat lygter over den udvendige indgangsdør for at afholde uheldige elementer i at opholde sig foran huset. Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde ordensregler for brug af altanerne ikke kaste cigaretskod ned ikke grille mm. Altanerne tv. har også lovet at få opsat afskærmning mod Fyensgade 5. Thomas vil undersøge materiale og pris og indkalder de tre lejligheder til en beslutning om dette. Jonas foreslog, at vedtægterne for Fyensgade 7 blev efterset evt. skal pantebrevet gøres større. Vedtægterne vil blive efterset of bestyrelsen i løbet af 2012 og hvis nødvendigt vil et nyt set vedtægter blive tinglyst til afstemning på generalforsamlingen Tak for en livlig debat med mange gode forslag til at forbedre Fyensgade 7. Bestyrelsen og Anne- Grete

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34.

Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34. For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere