Nordfyns Vandværk CVR: Referater Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2."

Transkript

1 Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte mødet med en tur på vandværket. Dagsorden 1. Opfølgning på besigtigelsen Bestyrelsen fandt vandværket var pænt og præsentabelt efter installering af de nye pumper til udpumpning. Boring 1 blev drøftet med hensyn til, at den er så dub, at der skal være to personer tilstede for at arbejde nede i brønden. Muligheden for at hæve boringen op i et borehus blev drøftet og der var enighed om, at vi skulle have en borehus. 2. Automatisk skylning Arbejdet er udskudt til efteråret Termofotografering Vi har fået foretaget termofotografering, men mangler rapport. Efter indkaldelsen havde vi fået rapporten, som ikke havde anmærkninger. Mogens oplyste at der også var kommet erklæring om transientbeskyttelse til vores forsikringsselskab, og var bestilt. 4. Vandråd / Nordfyns Kommune Der blev i foråret udsendt nyt regulativ, men det blev tilbagekaldt, da der var forhold i regulativet der ikke kunne godkendes. 5. Målerbrønde ved skel Etablering af målerbrønde ved skel arbejdes der fortsat med. side 2

2 6. Fjernaflæste målere Vi skal formentlig inden for det næste halve år have købt nye målere, og jævnfør beslutning sidste år, vil det blive fjernaflæste, som monteres i målerbrøndene. 7. Udpumpningsanlæg Nyt udpumpningsanlæg er blevet monteret i foråret 2014 pris t. kr. 126 Ved besigtigelsen var der enighed om, at arbejdet var udført pænt og ordenligt, så punktet blev godkendt uden anmærkninger. 8. Ler vikar Blev etableret sidste efterår og fungerer tilfredsstillende. 9. Nødstrømsanlæg Kristian Andersen har talt med elektrikeren herom, elektriker har nødstrømsanlæg, der kan lejes. BESLUTNNG Der var enighed om, at der skulle arbejdes videre med henblik på at få lavet et tilslutningsstik. 10. Boringer / kildefelt 10.1 Brøndborer er bestilt til eftersyn af boringer Der bestilles samtidig hus over boring Fordeling af op pumpning fra boringer Medtages ved automatisk styring af skylning mm Beskyttelseszoner omkring boringer Anders Bay Thomsen har udlagt et rektangulært areal langs hegnet ind mod boringerne med græs. Steen Rasmussen og Lars Nielsen har udlagt cirkler med radius på 25 meter omkring boringerne. side 3

3 . 11. Vandanalyser Der har været et par prøver, hvor der har været påvist coliforme bakterier ved 37 o C, ved kontrolprøver er resultat ok. Der er fundet pesticid rester i boringsprøverne, CGA værdi 0.01 = grænseværdien, CGA værdi 2.5 grænseværdi 0.01 i boring (2) og CGA værdi 1.0 grænseværdi 0.01 i boring (3) Kontrolprøver boring (4) CGA værdi 0.18 grænseværdi 0.01 Kontrolprøver boring (3) CGA værdi 0.84 grænseværdi 0.01 Kontrolprøver boring (1) CGA værdi 1.1 grænseværdi 0.01 Nye Boring (2) CGA værdi 0.01 grænseværdi 0.01 CGA værdi 1.3 grænseværdi 0.01 Det er aftalt med Janne Nicolajsen, at vi afventer embedslægens stilling tagen til resultaterne. De ovennævnte pesticider kaldes populært kartoffelpesticider, da de oprindeligt er fundet, ved kartoffelnære boringer. Ellers har vores prøver været i orden. Afventer nærmere redegørelse fra Eurofins og kommunen Kørupvej 10 Ved etablering af vandhul i mark bag Kørup Slot, blev hovedvandledning overgravet af entreprenør. Entreprenør tilkalder VVS installatør til reparation (ikke nogen af vores installatører) som udbedrer ledningen, men med ikke træksikre samlinger, hvilket forårsager at ledningen går fra hinanden dagen efter. Vores installatør konstaterer at ledningen ligger fri og at der ikke er anvendt træksikre samlinger. Han udbedrer skaden, og der bliver sendt regning til entreprenøren, der videre sender den til VVS installatøren, der efterfølgende kontakter undertegnede, da han mener reparationen burde være udført af ham. I princippet skal entreprenør indhentes LER oplysninger før han graver, for at undgå overgravning, hvilket formodes ikke at have været søgt, hvorfor han principielt er erstatningspligtig. side 4

4 Da ledningen går over privat mark, kan det diskuteres om entreprenøren burde have søgt LER oplysninger, eller han med rette ikke kunne forvente at finde en vandledning der. Jeg har lovet at vi drøftede det på bestyrelsesmødet, da jeg ikke mener, at jeg alene kan tage stilling til hel eller delvis eftergivelse af opkrævningen. Efter en drøftelse og orientering blev der enighed om, at vi kunne tilbyde, at kreditere 50 % med begrundelsen, at ledningen gik på privat grund, selv om det var en hovedledning. 12. Udenoms arealer Steen Rasmussen vil gerne have græsset omkring brøndende bliver halvhøjt af hensyn til vildtet. Jf. punkt 10.3 bør der laves aftaler med Anders Bay Thomsen og Steen Rasmussen. Arealer omkring vandværket så pænt ud. 13. Årsrapport 2013 Den reviderede årsrapport for 2013 gennemgås og ledelseserklæringen underskrives. Årsrapporten blev gennemgået og godkendt I tilknytning til årsrapporten gennemgås og underskrives revisionsprotokollen Revisionsprotokollem gennemlæst og underskrevet. 14. Budget 2016 og takstblad 2015 Budget og takstblad fremlægges til godkendelse, alle takster er uændret. Budget og takstblad godkendt 15. Generalforsamling Afholdes tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 i Velling Forsamlingshus. Dagsorden. Valg af: side 5

5 Dirigent, bestyrelse Kristian Andersen og Palle Knudsen (har givet tilsagn), intern revisor Kristian Iversen, bestyrelsessuppleant Kjeld Kramsbjerg Hansen og revisor suppleant Rikke Nørgaard. 16. Eventuelt Kristian har været på hygiejne kursus. Referat: Mogens Stougaard Bestyrelse: Frans Tange Jens Rasmussen Mogens Stougaard Formand Næstformand Kasserer Palle Knudsen Kristian Andersen side 6

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Dagsorden 1. Orientering fra bestyrelsesmøde den 10. febr i Fonden 2. Evaluering

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere