- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<"

Transkript

1 - 3 U' f )( J J FAA1< i\«l_#iwiiwtupje Offentligt Udbud af Korinth Kro, Revenfowsvej 10, 5600 Faaborg Undertegnede Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ Tlf.: kr.rb^sx, 'twttj tilbyder herved Faaborg-Midtfyn kommyne at købe ovennævnte ejendom for 1,~~ kr. kontant inklusive moms, skriver L^kj, Wif/A.).^ ~ kr. Købstilbud afgives i henhold til udbudsmateriale af august 2011 Tibudsprøjekt og overordnet tidsplan vedlægges som bilag til nærværende tilbudsblanket. Tilbuddet inklusive bilagsmateriale indeholder alt for at imødekomme udbudsmaterialet. Tilbuddet skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest den 9. september 2011, kl , Købstilbuddet inklusive bilagsmateriale er gældende for tilbudsgiver i 3 måneder fra denne dato. Dato -" / _* 2011 Und«skrift{er_; > S=e

2 Bilag l Projektbeskrivelse -forretningsplan for Korinth Kro Vision & mit Hovedbygningen / Hotel og restaurant Hotel og restaurant som ud over at tilbyde overnatning, selskabs forretning, mødearrangementer og restaurantbesøg i historiske omgivelser, skal kunne tilbyde én særlig oplevelse Catering ud af huset Kulturelle arrangementet, koncerter, foredrag, events, etc. Udbyder af gastronomiske kurser / vinarrangementer Turisme / kultur formidler Naturbaseret ophold; Ride turisme / ridesti, vandreturisme / øhavsstien, søsportsturisme, cykelturisme, som kan tilbydes både til den individueee gæst, til grupper, og til firmaer. Dette ganske unikke område kan som noget helt speciel tilbyde aee disse attraktioner inden for en kort radius. Forstærke brug af lokale producenters råvarer samt videreformidle / brande deres budskab gennem vores køkken. Videreudvikle og forædle brugen af naturens / skovens vilde råvarer; så som birkesaft, brændenælde, skovkørvel, løgkarse, svampe, vilde bær etc. Overfore og tilpasse vores / Sfeensgaards gode renomme til Korinth Kro og fortsat at udvikle os. Vision & mål; Stalden. (den gule sidelænge) Viden / udviklings center for lokale fodevareproducenter: ~ evt bistand / sparring med stedets faglærte kokke omkring produktudvikling Hjælp til håndtering / fremstilling af producenternes egne fødevarer i godkendte faciliteter Udstillings / salgsvindue for lokale producenter i samarbejde med os og producenterne Historisk / kultur informations formidler for området Tæt samarbejde med Korinth landbrugsskole for herved at skabe større forståelse /forædling af gamle kornsorter, som eks.: hørfrø, hirse, spelt etc.

3 Fødevarerelaterede / gastronomiske kurser for skoleelever, foreninger, firmaer - hvor vi også kan tilbyde konsulent bistand Videreudvikle samarbejde med lokale og Fynske råvareproducenter, skabe tættere relation mellem producenterne og forbrugere. Evt, mulighed for alternativ/ bæredygtig energi og opvarmning tænkt ind i staldbygningen som en del af det samlede projekt Haven / området: Rododendron have / park Guidede omvisninger af kroens park og rododendron skoven ved Brahetrolleborg Slot. Historiske omvisninger af området Aktive samarbejdspartnere: Korinth Landbrugsskole - fodevareudvikling Smagen af Fyn Lokal / regionale turistkontor / Visit Denmark Brahetrolleborg Slot Target People Holstenshus Faaborg ski og motionsklub Trente Mole Korinth Ride klub - SMIR Havørred Fyn Film Fyn Maritimt Center Svinninge Bjerge Faaborg GolfKlub Områdets øvrige hoteler og restauranter

4 Mulige /ønskelige samarbejdspartnere: Egeskov Slot på fodevare området; olie, mel Korinth Landbrugsskole / SMIR for %tidereudvilding af ride turismen Brahetrolleborg Slot / historiske omvisninger Rododendronforeningen Danish Chapter of the ARS Personlige ressourcer og kompetencer: * Erfarittgsrige og kompetente nøglepersoner med gode ledelsesevner * Stærkt netværk * Godt lokalt kendskab * Gode historie formidlere * Gode til at holde fokus på høj kvalitet + Ideskabende * Vedholdende i ide og handling * Gode til at tilpasse os * Være med til at videregive glæden, respekten og stoltheden ved gode fynske råvarer og deres producenter Organisationsplan: Nyt drift selskab - ApS. KB + ABB Køkken / Restaurant Reception / Hotel Regnskab / Bygningsdrifts ledet KB ABB NR Kenneth Birler Anne Bille-Brahe Niels Raahauge

5 Markedsbeskrivelse: Vi har siden 1992 på Steensgaard haft en stabil drift og udvikling, samt formået at tilpasse os markedssituationen i bide op og nedgangstider. Vi er af den overbevisning, at ved afvikling af Steensgaard Herregaardspension til nytår 2011, vil vi formå at kunne flytte vores know how, vores good will og vores faste kundeskare med til en anden virksomhed. Øget satsning af turismen i regionen er med til at understøtte berettigelsen for et unikt og historisk overnatningssted / samlingspunkt for området. Kroens centrale placering midt i det sydfynske skov- sø og bakkelandskab giver endvidere nogle gode forudsætninger for en succesfuld drift. Konkurrencesituation: Der er med Steensgaards lukning ikke nogen sammenlignelige aktører i området. Der forefindes mange andre gode overnatningsmuligheder, som vil være med til at tiltrække et bredt kundegrundlag, men som sagt vil dette ikke være nogen trussel, tværtimod. Nærhed til f.eks. Falsled Kro samt områdets mange små eksklusive B&B har til dato været og ses forsat som en god medspiller i den spirende gastroturisme. Salg & markedsføring; Direkte kundesalg via stort kundekartotek Nyhedsbrev med div. tilbud / arrangementer I samarbejde med lokale producenter og andre aktører Div. gavekorfsoplevelser Hjemmeside Fælles arrangementet Rejse / overnatningsportaler Via turistsamarbejde, Visit Fyn, lokale attraktioner,

6 Budgetter: Da vi ikke p.t. kender den endelige kapacitet af værelset på kroen, er det også svært at lægge et budget. Vi ser for os minimum 20 dobbeltværelser men meget gerne dobbeltværelset. Vi mener det er realistisk at tage udgangs punkt i Steensgaards regnskab, da Korinth kro umiddelbart er meget godt sammenlignelig. Kroen har betydelige større fesdokaler og vil evt have Idt flere værelser at tilbyde, og tilsammen vil dette forhåbentligt på sigt kunne indbringe en større omsætning. Korinth Kro vil ydermere være en mere funktionel bygning, og derved også mindre lontung. P.t, betales der på Steensgaard en årlig husleje på kr ,- - hvilket ville svare til et lån på kr baseret på et 5% fast forrentet lån over 30 år. Øges huslejen med kr. 50,000.- svarer dette til et lån på kr Finansiering: Der udarbejdes en nærmere økonomisk redegørelse på baggrund af rapporten og samarbejdet med Bygningsarv, som skal ligge til grunde for et nærmere realistisk budget Det er en forudsætning af købssummen for Korinth Kro sættes så lavt at, dette ikke bhver en del af de økonomiske bekymringer Der søges midler fra div. fonde Det nye driftsselskab stiller Egeledes med kapital Der forventes en total investering på min. Kr ,- Fonde / tilskud Kr ,- irmg kr Tidspkuv En forsigtig skønnet tidsplan fra opsætning af stillads til færdigistandsat og klar til ibrugtagning forventes måneder. Milinge den 8. september 2011 ^""AoMéBmr-BréhffSc tceonefh Birler kl

7 M 7 i. Fillæg 1 til tilbudsblankct >cdr.: Offentligt udbud af Korinth Kro, Reventlowsvej 10, 5600 Faaborg l ndcrtegnede b>der pa Korinth Kro under forudsætning af. at der kan opnas finansiering til projektet, herunder tilsagn om dherse fondsmidler svarende til minimum kr Ligeledes skal sælger /1 aaborg-midtfvn Kommune afholde alle udgifter pa Korinth Kro matr nr 71,1 lenmge By. Brahetrolleborg, frem til fondsmidlerne og egenfinansieringen er i hus. således at køber først o\ ertager de økonomiske forpligtelser for ejendommen herefter, 1 ilbuddet er endvidere betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Den. 9 I, ^; tf - li c '... s * \.. - At'/ÉL

8 Yb\Lw^ S H^RISTA ard ion Normtal for kategorien Afvigelse 01 Hotelomsætning 011 Værelsessalg 01 2 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa, weilness og aktiviteter 01 5 Øvnge indtægter 02 Vareforbrug 03. Bruttoresultat hoteldrift 04 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 04 2 Udgift ti! rengøringsselskab 04 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 04 4 Lmnedudgtft 04 5 Omkostninger vedr soa, weilness og aktiviteter 04 6 Øvnge direkte omkostninger 05. Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 064 Øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08. Bruttoresuftat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift til rengøringsselskab 09 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge, servietter m m 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huse' 09 6 Øvrige direkte ornkostranger 10. Restaurantbidrag 11 Omsætning i alt 11 1 Hotel omsætning 11 2 Restaurantomsætning 12. Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger alt 13 1 Gager og ten mk! feriepenge og pensiori til administratrc 13 2 Øvnge personaleomkostninger 13 3 Lokaleomkostninger 13 4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og reoræsentation 13 6 Administration 13 7 Managementafgift 13 8 Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleje, renter, afskrivninger mv 15 Forpagtning/husleje 16 Ejendomsomkostnmger 17 F>nansiermg/leas>ng 18 1 Afsknvnmg på inventar/b ler 18 2 Afskrivning på bygninger 19 Resultat før skat 20 Værdi af egen arbejdskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft 10 88,1% 8,2% [ i 1,4% 2,3% 1,2% 98,8% 37 0% 15,5% 2,4% 10,4% 4,0% 0,9% 3,8% 61,8% 10 32,3% 67 0% 0,7% 31,2% 68,8% 512% 41,5% 0 6% 4 8% 1,9% 2,4% 17,6% % 63,2% 33,9% 22,7% 5,7% 1,6% 50% 1 8% 3,2% 5,4% 11.1% 6,8% 1,3% 5,1% 2 3% 13% -5,7% 3,0% -2,6% 8,9% -8,2% -1,4% 0,7% - 0,1% 8,8% 7 4% 2,7% -0,9% 1,8% -0,9% -1,3% -8,7% 10,3% -9,6% 3 8% 3,8% 6,7% 5 4% -0,8% 2,4% 0,9% -2,9% 8,9% 8,9% -8,4% -2,6% 1,8% 0,4% -0,3% -2,6% 2 2% - -5,8% -3,1% 0,7% -4,5% 0,3% 10% 3,2% 3,0% 0.2%

9 H 6 RISTA Nøgletal 2009 Gennemsn'tlig omsætning i kr Gennemsnitligt værelsesartai Antal abningsdaqe pr år Årets gennemsnitlige værelsesbelægn ng Gennemsnitspris pr solgt værelse i Kr REVPAR i kr TREVPAR i kr GOPPAR i kr Totaiomsæin ng pr væmise i kr Totalomsætning p f jldttdsansa* i k Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr væreise Løn gager indehavertøn ekski rengøring og opvask Omkostning ti 1 rengøring og opvask i alt Rengør ngsudgift pr solgt værelse kr Lmnedudgift pr solgt værelse i kr L nnedudgift pr solgt seng i kr Mg f Steensgaard Normtal for kategorien % % 81% Afvigelse % Belægningsprocent % 0% J i' I- Jan Feb Mar Apr Maj Juni - Steensgaard Herregaardspension - Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det centrale nøgletal til vurdering af virksomhedens drift og indtjeningsevne er resultat før husleje renter og afskrivn nger rm. i forhold til virksomhedens omsætning Det*e nøgletal er desuden anvendt i analysen tii p'aeermg af /irksomhederne i nedre og øvre kvartil hvor nedre kvartil udtrykker de 25 pet af virksomhederne kategorien der har den laveste indtjening og øvre kvarti ie 25 pet der klaret «ig beds* Hvis /irksomheden ikke ligger i nedre eller øvre kvartil indgår virksomheden alene i normtallet Virksomhedens overskud eller underskud er markeret med et k7ds Den procentvise andel af deltagende virksomheder indenfor hver gruppe er desuden anført

10 HORESTA Juni 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kategoiien Afagatae 01 rsotefomsætmng 01! Værelsessalg 01 7 lokaleleje 31 3 leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa weilness og aktiviteter 91 5 Øvrige indtægter 0? Vareforbrug 03 Bruttoresultat hoteldrift 14 Direkte omkostninger hotel 041 løn pension og fer epenge ekskl rengøring 04 7 Udgift id rengøringsselskab 04 3 løn pension og feriepenge til rengøring 04 4 Linnedudgrft 04 5 Omkostninger vedr spa wellnesf og aknvdeter 04 6 Øvnqe direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Safg af drikkevarer 08 7 Salg af madvarer 06 3 l rttremd'ægter 06 4 Øvrige indtægter 0/ Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresultat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 ' Lfln pension og feriepenge ekskl rengøring 03 2 Udgift til rengøringsselskab 39 3 I øn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter mm 09 5 Fmballage og transport vedr mad ud a f huset 09 6 øvrige direkte omkostninger to Restaurantbidrag 11 Omsætning i ait 11 1 Hotelomsætning 11 7 Restaurantomsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger i al* 13 1 Sager og løn inkl feriepenge og pension dl admm stration 3? Øvnqe oersonateomkostn>nger 13 3 Lokafeomkostnrnger 3 4 indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og repræsentation *3 6 Admmisiiattori 13 7 tvtenagementafgift 13 & Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleie/renter/afskrivnirtger ' 5 P orp<3gtnmg/hus!pjf 16 Eje t Kton>som«ostnrtger ' / Frriansiermg/lpasmg 18 1 Afskrivning på inventar biler * R? Afsfe vnmqpåb/gnmgtr j 19 Resultat før skat /0 Værdi at»-gen arbejdskraft j 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft % 7 5% 00% i 7 7% ; 7 4% 10% 99.0% 37 7% 15 3% 3 6% 8 6% 3 7% 71% 3 8% 61,8% % 67 6% 34 5% 65,5% 50 /% 4 0 6% 18% 71% 7 6% 14.8% % 53 7% 33,8% 21 5% 5b% 13% 4 4% 2 0fe 3 0% 5 2% 12,3% 51% 1 1% 4 3% 7 5* 1 1% -2,1% 3 8% 1,8% 9 6% /5% 2 7% 0 6% 4 9% 2 9% 2 0% 06% 71% 3 8% 4,9% 1t0% 10 3% 6 4% 6,4% 16% 7 3% 0 9% 6,0% 10 8% 10 8% 0,6% 16% 10% 1 r% 12% 19% 0 8% 2.2% 1 4% 08% 4 2% 1?% 0 8% 8.2% J8% 4,4% Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet

11 HOflESTA Jura 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kalegfloen Afvigslse Nøgletal 2008 Gennet^m ig omsætning i kr Gennemsnitligt *æretsesantai Årets genriernsn tiige belægning Totalomsætning pr værelse kr Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Ger nensnitspris pr solgt værelse i k REVPAR i kr TfifcVPAR i kr SOPPAfi i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr /ærelse Imnedudgdtpr ialgtvæ e'se kr I ineoutjgift pr solgt seng i kr tengønngsuog ft pi solgt være' e i kr l øn/gage""ndefiavefføn ek*kl rengøring Ositostnfnq til rengøring % /8 778 /88 97 O' /?3 i5? Ml 35 8% 82% <" s 3% / % 7 5% Belægningsprocent % + Aug Sep Okt - Steensgaard HerregBardspensron Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det r e r trale nøgletal ti! vurder ng af J rkss mhedens ndtitnmg erresulta før husleje renter og afskn /runger p r otxntafden amfede omsætning Dette nøgletal f>t desuden anvend anal/sen t placering af virksomhederne nedre og ø^re kvartil Ivor»dre kvartil uchrykker de 75% i dcsomheder i kategorien de har det 13 haste esu tat og øue kvartil de ''5% der bar det højeste resultat Den midterste gruppe af deltage e er alene medtage»otmtaltef /irksomnedens overstard eller jndtrskud er markeret med e* kryds D n D ocentvfe asjel at deltaae ide virksomhed* r n^e ttor nver qrjppe er Residen onført Hotel Restaurant og Tunsterhvervet

12 HORESTA februar 2009 De>3- Steensgaard gårdsjsension Normtal for kajegojrjen MyigelsB 01 Hotelomsætntng 01 1 Værefsessaig 112 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Otisætmng fra spa weilness og aktiviteter 01 5 Øvrige indtægter 02 Vareforbrug 03 Bruttoresuitat hoteldrift 34 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn pension og feriepenge eksid rengøring 04 2 Udgirt bl rengør'nqsse'skab 04 3 Lan pension og feriepenge til rengøring 04 4 bnnedudgit 04 5 Omkostninger vedr spa weilness og aktiviteter 04 6 Øvrige direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 061 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 36 4 øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresuitat restaurantdnft 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift fil rengøringsselskab 09 3 Løn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter rrm 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huset 09 6 Øvrige direkte omicostnmger 10 Restaurantbidrag 11 Omsætning i al* 11 1 Hoteiomsætnmg 11 2 Restsurantemsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 1 3 Fællesomkostninger i al! 13 1 Gager og løn >nki fenepenge cg pensiori til administration 13 2 Øvnge personaleomkosti unger 13 3 Loka'eomkostnmger 13 4 Indvendig reparation og ved! geholdelse 13 5 Markpnng og repræsentat on 13 6 Admm.sfratron 3 7 Maragementa'gift 13 8 Ø/rige fællesomkostninger f 4 Resultat før husteje/renter/af skrivninger 15 foroagtnng'husleje 16 Ejerdomsomkostn.nger 17 Finansier ng/leasmg 8 1 Afskn/nmg på nventar/diler 18 2 Afskrivning på bagninger 19 Resultat før skat 20 7ærdr a* egen artejaskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft % 5 8% 2 1% 1 7% 12% 98,8% 36 4% 15 6% 21% 10 6% 42% 18% 2 2% 62,4% % 651% 33 0% 67 0% 49 9% 33 5% 4 7% 21% 3 0% 17 1% % 65 0% 33.0% 13 7% 4 2% 14% % 3 0% 4 4% 13,3% 6 5% 0 9% 2 2% 14% 04% 1,8% 3 9% 5 7% 7 9% 5 8% 2 1% 0 3% 0,3% 14% 3 8% 0 9% 3 5% 18% 16% 1.7% 86% 7 9% G0% 0 6% 51% 5.1% 3 8% 4 6% 0 2% 14% 18% 1 5% 1,3% 5 3% 5 3% -1,0% 1 7% 2 7% 0 2% 21% 19% f! 0% 2,7% 2 5% 0 3% 18% 14% 0 4% 3,7% 3 3% Hotel Restaurant og Turisterhvervet

13 Steensgaard Herregårdspension Normtal for kalessoen Afvigelse HOflESTA Februar 2009 Nøgletal 2007 Gennemsnitlig omsætning i «r Gennemsnitligt værelsesantal Årets gennemsnitlige betegn ng Totalomsætning pr værelse i kr "otalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i ki Gennemsnitspris pr solgt værelse i kr REVPAR i kr TREVPAR sr GOPPAP i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr»ærelse Linnedudgift pr soigl vrptelse i kr Linnedudgift pr solgt ^eng i kr Rengønngsudgtft pr solgt værelse i kr Løn/gager/indehaverløn ekskl rengøring Omkostning til rengøring % % 7 8% % % 2 0% Belægningsprocent 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec -Stsensgaard Herregårdspension Virksomhedens placering Det centrale nøgletal fil /urdenng af ^inksorrhedens indtjening pr resultat før husleje vnter og afskovninger procent af den samieoe omsætning Dette nogleta! er desuden anvendt i analysen bl placering af /irksomhedeme i nedre og øvie kvartil hvor ned'e kvart'! udtrykker de 25% vrksomheder i kategorien der har det dårligste resultat og øvre kvartil de 25% de r har det højeste resultat Den midterste gruppe af deltagere er atene medtaget i nonntallet 7irksomhedens overskud eller underskud er markeret med et kryds Den procentvise andel af deltagende vmcsemheder indenfor hver gr»ppe er desuden anført Hotel Restaurant og Tunstemvervet

Analyse af økonomien på de danske badehoteller

Analyse af økonomien på de danske badehoteller Analyse af økonomien på de danske badehoteller Udarbejdet af HORESTA Viden & Udvikling for Videncenter for Kystturisme December 2014 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk

Læs mere

Kalkulationer i servicebranchen

Kalkulationer i servicebranchen KAPITEL 4 Kalkulationer i servicebranchen Fordelingskalkulation Bidragskalkulation Krav til nettofortjeneste Variable omkostninger Salgspris Krav til dækningsbidrag Andel af de faste omkostninger Variable

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Branche Hotel, kro + evt. privatbolig. Ansatte 4 5 (varierer efter behov) Omsætning 5 6 millioner. Etableret 1700 (nuv.

Branche Hotel, kro + evt. privatbolig. Ansatte 4 5 (varierer efter behov) Omsætning 5 6 millioner. Etableret 1700 (nuv. Anonym præsentation af hotel/ kro til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk Anders Fisker (Fisker & Partners) Virksomhedsrådgiver T: 29 70 00 50 E: af@fisker.dk Administration

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Stiftelse af Holbæk Affald A/S Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Affaldsforsyningen i Holbæk Forsyning har pr. 31. december 2010 en gæld til Holbæk Kommune på 11,8 mio.kr. Selskaber har tillige

Læs mere

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS Oprindelige forudsætning for at åbne butikken : Et smalt varer udvalg ca.1.500 varenumre. Kapital behov til varelager, ca. 4 500.000 kr. Investeringer i inventar m.v.

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere

DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD

DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 17/18 2016-2017 Resultat 2015-2016 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil 4.112.640 4.318.272

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Udviklingen gennem 3 år (gennemsnit)

Udviklingen gennem 3 år (gennemsnit) Udviklingen gennem 3 år (gennemsnit) År 2005 År 2004 År 2003 Kr. % Kr. % Kr. % Omsætning uden moms 1.079 100,0 1.022 100 922 100,0 161 14,9 148 14,5 130 14,1 Bruttofortjeneste 918 85,1 874 85,5 792 85,9

Læs mere

Hallundbækvej 7 7361 Ejstrupholm

Hallundbækvej 7 7361 Ejstrupholm Hallundbækvej 7 7361 Ejstrupholm Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 09.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000896 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En indehaveruddannelse for Restauranter, caféer og mindre hoteller Kurset er godkendt af Horesta 19.-20. januar 2015 02.-03. februar 2015 og 23. februar

Læs mere

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Borgermøde den 16. september 2015

Borgermøde den 16. september 2015 Borgermøde den 16. september 2015 Baggrund Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen. Borgermøde afholdes i juni 2015, hvor der åbnes mulighed for, at byen kan købe Skarresø Camping. Forpagterne meddeler,

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Borgermøde den 27. april 2016

Borgermøde den 27. april 2016 Borgermøde den 27. april 2016 Baggrund Holbæk Kommune ønsker at sælge campingpladsen. Borgermøde afholdt i juni 2015, hvor der blev åbnet mulighed for, at byen kunne købe Skarresø Camping. Forpagterne

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering

Udeservering. indtjenings- og omkostningsanalyse. Budget for udendørscafé med 60 kvm. Omsætning. Afgift udendørsservering Økonomisk analyse fra HORESTA september 2006 Udeservering indtjenings- og omkostningsanalyse Siden Københavns Kommune i 1999 hævede sine afgifter på udeservering, har de været omdiskuterede såvel politisk

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere