- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<"

Transkript

1 - 3 U' f )( J J FAA1< i\«l_#iwiiwtupje Offentligt Udbud af Korinth Kro, Revenfowsvej 10, 5600 Faaborg Undertegnede Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ Tlf.: kr.rb^sx, 'twttj tilbyder herved Faaborg-Midtfyn kommyne at købe ovennævnte ejendom for 1,~~ kr. kontant inklusive moms, skriver L^kj, Wif/A.).^ ~ kr. Købstilbud afgives i henhold til udbudsmateriale af august 2011 Tibudsprøjekt og overordnet tidsplan vedlægges som bilag til nærværende tilbudsblanket. Tilbuddet inklusive bilagsmateriale indeholder alt for at imødekomme udbudsmaterialet. Tilbuddet skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest den 9. september 2011, kl , Købstilbuddet inklusive bilagsmateriale er gældende for tilbudsgiver i 3 måneder fra denne dato. Dato -" / _* 2011 Und«skrift{er_; > S=e

2 Bilag l Projektbeskrivelse -forretningsplan for Korinth Kro Vision & mit Hovedbygningen / Hotel og restaurant Hotel og restaurant som ud over at tilbyde overnatning, selskabs forretning, mødearrangementer og restaurantbesøg i historiske omgivelser, skal kunne tilbyde én særlig oplevelse Catering ud af huset Kulturelle arrangementet, koncerter, foredrag, events, etc. Udbyder af gastronomiske kurser / vinarrangementer Turisme / kultur formidler Naturbaseret ophold; Ride turisme / ridesti, vandreturisme / øhavsstien, søsportsturisme, cykelturisme, som kan tilbydes både til den individueee gæst, til grupper, og til firmaer. Dette ganske unikke område kan som noget helt speciel tilbyde aee disse attraktioner inden for en kort radius. Forstærke brug af lokale producenters råvarer samt videreformidle / brande deres budskab gennem vores køkken. Videreudvikle og forædle brugen af naturens / skovens vilde råvarer; så som birkesaft, brændenælde, skovkørvel, løgkarse, svampe, vilde bær etc. Overfore og tilpasse vores / Sfeensgaards gode renomme til Korinth Kro og fortsat at udvikle os. Vision & mål; Stalden. (den gule sidelænge) Viden / udviklings center for lokale fodevareproducenter: ~ evt bistand / sparring med stedets faglærte kokke omkring produktudvikling Hjælp til håndtering / fremstilling af producenternes egne fødevarer i godkendte faciliteter Udstillings / salgsvindue for lokale producenter i samarbejde med os og producenterne Historisk / kultur informations formidler for området Tæt samarbejde med Korinth landbrugsskole for herved at skabe større forståelse /forædling af gamle kornsorter, som eks.: hørfrø, hirse, spelt etc.

3 Fødevarerelaterede / gastronomiske kurser for skoleelever, foreninger, firmaer - hvor vi også kan tilbyde konsulent bistand Videreudvikle samarbejde med lokale og Fynske råvareproducenter, skabe tættere relation mellem producenterne og forbrugere. Evt, mulighed for alternativ/ bæredygtig energi og opvarmning tænkt ind i staldbygningen som en del af det samlede projekt Haven / området: Rododendron have / park Guidede omvisninger af kroens park og rododendron skoven ved Brahetrolleborg Slot. Historiske omvisninger af området Aktive samarbejdspartnere: Korinth Landbrugsskole - fodevareudvikling Smagen af Fyn Lokal / regionale turistkontor / Visit Denmark Brahetrolleborg Slot Target People Holstenshus Faaborg ski og motionsklub Trente Mole Korinth Ride klub - SMIR Havørred Fyn Film Fyn Maritimt Center Svinninge Bjerge Faaborg GolfKlub Områdets øvrige hoteler og restauranter

4 Mulige /ønskelige samarbejdspartnere: Egeskov Slot på fodevare området; olie, mel Korinth Landbrugsskole / SMIR for %tidereudvilding af ride turismen Brahetrolleborg Slot / historiske omvisninger Rododendronforeningen Danish Chapter of the ARS Personlige ressourcer og kompetencer: * Erfarittgsrige og kompetente nøglepersoner med gode ledelsesevner * Stærkt netværk * Godt lokalt kendskab * Gode historie formidlere * Gode til at holde fokus på høj kvalitet + Ideskabende * Vedholdende i ide og handling * Gode til at tilpasse os * Være med til at videregive glæden, respekten og stoltheden ved gode fynske råvarer og deres producenter Organisationsplan: Nyt drift selskab - ApS. KB + ABB Køkken / Restaurant Reception / Hotel Regnskab / Bygningsdrifts ledet KB ABB NR Kenneth Birler Anne Bille-Brahe Niels Raahauge

5 Markedsbeskrivelse: Vi har siden 1992 på Steensgaard haft en stabil drift og udvikling, samt formået at tilpasse os markedssituationen i bide op og nedgangstider. Vi er af den overbevisning, at ved afvikling af Steensgaard Herregaardspension til nytår 2011, vil vi formå at kunne flytte vores know how, vores good will og vores faste kundeskare med til en anden virksomhed. Øget satsning af turismen i regionen er med til at understøtte berettigelsen for et unikt og historisk overnatningssted / samlingspunkt for området. Kroens centrale placering midt i det sydfynske skov- sø og bakkelandskab giver endvidere nogle gode forudsætninger for en succesfuld drift. Konkurrencesituation: Der er med Steensgaards lukning ikke nogen sammenlignelige aktører i området. Der forefindes mange andre gode overnatningsmuligheder, som vil være med til at tiltrække et bredt kundegrundlag, men som sagt vil dette ikke være nogen trussel, tværtimod. Nærhed til f.eks. Falsled Kro samt områdets mange små eksklusive B&B har til dato været og ses forsat som en god medspiller i den spirende gastroturisme. Salg & markedsføring; Direkte kundesalg via stort kundekartotek Nyhedsbrev med div. tilbud / arrangementer I samarbejde med lokale producenter og andre aktører Div. gavekorfsoplevelser Hjemmeside Fælles arrangementet Rejse / overnatningsportaler Via turistsamarbejde, Visit Fyn, lokale attraktioner,

6 Budgetter: Da vi ikke p.t. kender den endelige kapacitet af værelset på kroen, er det også svært at lægge et budget. Vi ser for os minimum 20 dobbeltværelser men meget gerne dobbeltværelset. Vi mener det er realistisk at tage udgangs punkt i Steensgaards regnskab, da Korinth kro umiddelbart er meget godt sammenlignelig. Kroen har betydelige større fesdokaler og vil evt have Idt flere værelser at tilbyde, og tilsammen vil dette forhåbentligt på sigt kunne indbringe en større omsætning. Korinth Kro vil ydermere være en mere funktionel bygning, og derved også mindre lontung. P.t, betales der på Steensgaard en årlig husleje på kr ,- - hvilket ville svare til et lån på kr baseret på et 5% fast forrentet lån over 30 år. Øges huslejen med kr. 50,000.- svarer dette til et lån på kr Finansiering: Der udarbejdes en nærmere økonomisk redegørelse på baggrund af rapporten og samarbejdet med Bygningsarv, som skal ligge til grunde for et nærmere realistisk budget Det er en forudsætning af købssummen for Korinth Kro sættes så lavt at, dette ikke bhver en del af de økonomiske bekymringer Der søges midler fra div. fonde Det nye driftsselskab stiller Egeledes med kapital Der forventes en total investering på min. Kr ,- Fonde / tilskud Kr ,- irmg kr Tidspkuv En forsigtig skønnet tidsplan fra opsætning af stillads til færdigistandsat og klar til ibrugtagning forventes måneder. Milinge den 8. september 2011 ^""AoMéBmr-BréhffSc tceonefh Birler kl

7 M 7 i. Fillæg 1 til tilbudsblankct >cdr.: Offentligt udbud af Korinth Kro, Reventlowsvej 10, 5600 Faaborg l ndcrtegnede b>der pa Korinth Kro under forudsætning af. at der kan opnas finansiering til projektet, herunder tilsagn om dherse fondsmidler svarende til minimum kr Ligeledes skal sælger /1 aaborg-midtfvn Kommune afholde alle udgifter pa Korinth Kro matr nr 71,1 lenmge By. Brahetrolleborg, frem til fondsmidlerne og egenfinansieringen er i hus. således at køber først o\ ertager de økonomiske forpligtelser for ejendommen herefter, 1 ilbuddet er endvidere betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Den. 9 I, ^; tf - li c '... s * \.. - At'/ÉL

8 Yb\Lw^ S H^RISTA ard ion Normtal for kategorien Afvigelse 01 Hotelomsætning 011 Værelsessalg 01 2 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa, weilness og aktiviteter 01 5 Øvnge indtægter 02 Vareforbrug 03. Bruttoresultat hoteldrift 04 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 04 2 Udgift ti! rengøringsselskab 04 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 04 4 Lmnedudgtft 04 5 Omkostninger vedr soa, weilness og aktiviteter 04 6 Øvnge direkte omkostninger 05. Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 064 Øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08. Bruttoresuftat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift til rengøringsselskab 09 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge, servietter m m 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huse' 09 6 Øvrige direkte ornkostranger 10. Restaurantbidrag 11 Omsætning i alt 11 1 Hotel omsætning 11 2 Restaurantomsætning 12. Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger alt 13 1 Gager og ten mk! feriepenge og pensiori til administratrc 13 2 Øvnge personaleomkostninger 13 3 Lokaleomkostninger 13 4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og reoræsentation 13 6 Administration 13 7 Managementafgift 13 8 Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleje, renter, afskrivninger mv 15 Forpagtning/husleje 16 Ejendomsomkostnmger 17 F>nansiermg/leas>ng 18 1 Afsknvnmg på inventar/b ler 18 2 Afskrivning på bygninger 19 Resultat før skat 20 Værdi af egen arbejdskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft 10 88,1% 8,2% [ i 1,4% 2,3% 1,2% 98,8% 37 0% 15,5% 2,4% 10,4% 4,0% 0,9% 3,8% 61,8% 10 32,3% 67 0% 0,7% 31,2% 68,8% 512% 41,5% 0 6% 4 8% 1,9% 2,4% 17,6% % 63,2% 33,9% 22,7% 5,7% 1,6% 50% 1 8% 3,2% 5,4% 11.1% 6,8% 1,3% 5,1% 2 3% 13% -5,7% 3,0% -2,6% 8,9% -8,2% -1,4% 0,7% - 0,1% 8,8% 7 4% 2,7% -0,9% 1,8% -0,9% -1,3% -8,7% 10,3% -9,6% 3 8% 3,8% 6,7% 5 4% -0,8% 2,4% 0,9% -2,9% 8,9% 8,9% -8,4% -2,6% 1,8% 0,4% -0,3% -2,6% 2 2% - -5,8% -3,1% 0,7% -4,5% 0,3% 10% 3,2% 3,0% 0.2%

9 H 6 RISTA Nøgletal 2009 Gennemsn'tlig omsætning i kr Gennemsnitligt værelsesartai Antal abningsdaqe pr år Årets gennemsnitlige værelsesbelægn ng Gennemsnitspris pr solgt værelse i Kr REVPAR i kr TREVPAR i kr GOPPAR i kr Totaiomsæin ng pr væmise i kr Totalomsætning p f jldttdsansa* i k Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr væreise Løn gager indehavertøn ekski rengøring og opvask Omkostning ti 1 rengøring og opvask i alt Rengør ngsudgift pr solgt værelse kr Lmnedudgift pr solgt værelse i kr L nnedudgift pr solgt seng i kr Mg f Steensgaard Normtal for kategorien % % 81% Afvigelse % Belægningsprocent % 0% J i' I- Jan Feb Mar Apr Maj Juni - Steensgaard Herregaardspension - Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det centrale nøgletal til vurdering af virksomhedens drift og indtjeningsevne er resultat før husleje renter og afskrivn nger rm. i forhold til virksomhedens omsætning Det*e nøgletal er desuden anvendt i analysen tii p'aeermg af /irksomhederne i nedre og øvre kvartil hvor nedre kvartil udtrykker de 25 pet af virksomhederne kategorien der har den laveste indtjening og øvre kvarti ie 25 pet der klaret «ig beds* Hvis /irksomheden ikke ligger i nedre eller øvre kvartil indgår virksomheden alene i normtallet Virksomhedens overskud eller underskud er markeret med et k7ds Den procentvise andel af deltagende virksomheder indenfor hver gruppe er desuden anført

10 HORESTA Juni 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kategoiien Afagatae 01 rsotefomsætmng 01! Værelsessalg 01 7 lokaleleje 31 3 leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa weilness og aktiviteter 91 5 Øvrige indtægter 0? Vareforbrug 03 Bruttoresultat hoteldrift 14 Direkte omkostninger hotel 041 løn pension og fer epenge ekskl rengøring 04 7 Udgift id rengøringsselskab 04 3 løn pension og feriepenge til rengøring 04 4 Linnedudgrft 04 5 Omkostninger vedr spa wellnesf og aknvdeter 04 6 Øvnqe direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Safg af drikkevarer 08 7 Salg af madvarer 06 3 l rttremd'ægter 06 4 Øvrige indtægter 0/ Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresultat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 ' Lfln pension og feriepenge ekskl rengøring 03 2 Udgift til rengøringsselskab 39 3 I øn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter mm 09 5 Fmballage og transport vedr mad ud a f huset 09 6 øvrige direkte omkostninger to Restaurantbidrag 11 Omsætning i ait 11 1 Hotelomsætning 11 7 Restaurantomsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger i al* 13 1 Sager og løn inkl feriepenge og pension dl admm stration 3? Øvnqe oersonateomkostn>nger 13 3 Lokafeomkostnrnger 3 4 indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og repræsentation *3 6 Admmisiiattori 13 7 tvtenagementafgift 13 & Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleie/renter/afskrivnirtger ' 5 P orp<3gtnmg/hus!pjf 16 Eje t Kton>som«ostnrtger ' / Frriansiermg/lpasmg 18 1 Afskrivning på inventar biler * R? Afsfe vnmqpåb/gnmgtr j 19 Resultat før skat /0 Værdi at»-gen arbejdskraft j 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft % 7 5% 00% i 7 7% ; 7 4% 10% 99.0% 37 7% 15 3% 3 6% 8 6% 3 7% 71% 3 8% 61,8% % 67 6% 34 5% 65,5% 50 /% 4 0 6% 18% 71% 7 6% 14.8% % 53 7% 33,8% 21 5% 5b% 13% 4 4% 2 0fe 3 0% 5 2% 12,3% 51% 1 1% 4 3% 7 5* 1 1% -2,1% 3 8% 1,8% 9 6% /5% 2 7% 0 6% 4 9% 2 9% 2 0% 06% 71% 3 8% 4,9% 1t0% 10 3% 6 4% 6,4% 16% 7 3% 0 9% 6,0% 10 8% 10 8% 0,6% 16% 10% 1 r% 12% 19% 0 8% 2.2% 1 4% 08% 4 2% 1?% 0 8% 8.2% J8% 4,4% Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet

11 HOflESTA Jura 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kalegfloen Afvigslse Nøgletal 2008 Gennet^m ig omsætning i kr Gennemsnitligt *æretsesantai Årets genriernsn tiige belægning Totalomsætning pr værelse kr Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Ger nensnitspris pr solgt værelse i k REVPAR i kr TfifcVPAR i kr SOPPAfi i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr /ærelse Imnedudgdtpr ialgtvæ e'se kr I ineoutjgift pr solgt seng i kr tengønngsuog ft pi solgt være' e i kr l øn/gage""ndefiavefføn ek*kl rengøring Ositostnfnq til rengøring % /8 778 /88 97 O' /?3 i5? Ml 35 8% 82% <" s 3% / % 7 5% Belægningsprocent % + Aug Sep Okt - Steensgaard HerregBardspensron Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det r e r trale nøgletal ti! vurder ng af J rkss mhedens ndtitnmg erresulta før husleje renter og afskn /runger p r otxntafden amfede omsætning Dette nøgletal f>t desuden anvend anal/sen t placering af virksomhederne nedre og ø^re kvartil Ivor»dre kvartil uchrykker de 75% i dcsomheder i kategorien de har det 13 haste esu tat og øue kvartil de ''5% der bar det højeste resultat Den midterste gruppe af deltage e er alene medtage»otmtaltef /irksomnedens overstard eller jndtrskud er markeret med e* kryds D n D ocentvfe asjel at deltaae ide virksomhed* r n^e ttor nver qrjppe er Residen onført Hotel Restaurant og Tunsterhvervet

12 HORESTA februar 2009 De>3- Steensgaard gårdsjsension Normtal for kajegojrjen MyigelsB 01 Hotelomsætntng 01 1 Værefsessaig 112 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Otisætmng fra spa weilness og aktiviteter 01 5 Øvrige indtægter 02 Vareforbrug 03 Bruttoresuitat hoteldrift 34 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn pension og feriepenge eksid rengøring 04 2 Udgirt bl rengør'nqsse'skab 04 3 Lan pension og feriepenge til rengøring 04 4 bnnedudgit 04 5 Omkostninger vedr spa weilness og aktiviteter 04 6 Øvrige direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 061 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 36 4 øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresuitat restaurantdnft 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift fil rengøringsselskab 09 3 Løn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter rrm 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huset 09 6 Øvrige direkte omicostnmger 10 Restaurantbidrag 11 Omsætning i al* 11 1 Hoteiomsætnmg 11 2 Restsurantemsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 1 3 Fællesomkostninger i al! 13 1 Gager og løn >nki fenepenge cg pensiori til administration 13 2 Øvnge personaleomkosti unger 13 3 Loka'eomkostnmger 13 4 Indvendig reparation og ved! geholdelse 13 5 Markpnng og repræsentat on 13 6 Admm.sfratron 3 7 Maragementa'gift 13 8 Ø/rige fællesomkostninger f 4 Resultat før husteje/renter/af skrivninger 15 foroagtnng'husleje 16 Ejerdomsomkostn.nger 17 Finansier ng/leasmg 8 1 Afskn/nmg på nventar/diler 18 2 Afskrivning på bagninger 19 Resultat før skat 20 7ærdr a* egen artejaskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft % 5 8% 2 1% 1 7% 12% 98,8% 36 4% 15 6% 21% 10 6% 42% 18% 2 2% 62,4% % 651% 33 0% 67 0% 49 9% 33 5% 4 7% 21% 3 0% 17 1% % 65 0% 33.0% 13 7% 4 2% 14% % 3 0% 4 4% 13,3% 6 5% 0 9% 2 2% 14% 04% 1,8% 3 9% 5 7% 7 9% 5 8% 2 1% 0 3% 0,3% 14% 3 8% 0 9% 3 5% 18% 16% 1.7% 86% 7 9% G0% 0 6% 51% 5.1% 3 8% 4 6% 0 2% 14% 18% 1 5% 1,3% 5 3% 5 3% -1,0% 1 7% 2 7% 0 2% 21% 19% f! 0% 2,7% 2 5% 0 3% 18% 14% 0 4% 3,7% 3 3% Hotel Restaurant og Turisterhvervet

13 Steensgaard Herregårdspension Normtal for kalessoen Afvigelse HOflESTA Februar 2009 Nøgletal 2007 Gennemsnitlig omsætning i «r Gennemsnitligt værelsesantal Årets gennemsnitlige betegn ng Totalomsætning pr værelse i kr "otalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i ki Gennemsnitspris pr solgt værelse i kr REVPAR i kr TREVPAR sr GOPPAP i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr»ærelse Linnedudgift pr soigl vrptelse i kr Linnedudgift pr solgt ^eng i kr Rengønngsudgtft pr solgt værelse i kr Løn/gager/indehaverløn ekskl rengøring Omkostning til rengøring % % 7 8% % % 2 0% Belægningsprocent 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec -Stsensgaard Herregårdspension Virksomhedens placering Det centrale nøgletal fil /urdenng af ^inksorrhedens indtjening pr resultat før husleje vnter og afskovninger procent af den samieoe omsætning Dette nogleta! er desuden anvendt i analysen bl placering af /irksomhedeme i nedre og øvie kvartil hvor ned'e kvart'! udtrykker de 25% vrksomheder i kategorien der har det dårligste resultat og øvre kvartil de 25% de r har det højeste resultat Den midterste gruppe af deltagere er atene medtaget i nonntallet 7irksomhedens overskud eller underskud er markeret med et kryds Den procentvise andel af deltagende vmcsemheder indenfor hver gr»ppe er desuden anført Hotel Restaurant og Tunstemvervet

Analyse af økonomien på de danske badehoteller

Analyse af økonomien på de danske badehoteller Analyse af økonomien på de danske badehoteller Udarbejdet af HORESTA Viden & Udvikling for Videncenter for Kystturisme December 2014 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk

Læs mere

Kalkulationer i servicebranchen

Kalkulationer i servicebranchen KAPITEL 4 Kalkulationer i servicebranchen Fordelingskalkulation Bidragskalkulation Krav til nettofortjeneste Variable omkostninger Salgspris Krav til dækningsbidrag Andel af de faste omkostninger Variable

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006

Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Udbudsmateriale for. Kattehalevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 3460 Birkerød. Bilag 12

Udbudsmateriale for. Kattehalevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 3460 Birkerød. Bilag 12 Juni 2013 Sagsnummer 2010/005794, -5795, -5796, -5797, -5799, -5800, -5801 Udbudsmateriale for Kattehalevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 3460 Birkerød Bilag 12 Tilbudsblanketter. Side 593 af 619 Side 594

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse

kr. 495,* Ta på Lillebæltophold og nyd de skønne omgivelser fra Pr. person i delt dobbeltværelse fra kr. 495,* Overnatning, 3 retters middag og morgenbuffet *) Priseksempel 27/6-17/8 2014 Ta på og nyd de skønne omgivelser Auditorie 38 mødelok aler Restauran t & Ca 153 værels fé er - kom og lad os

Læs mere

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Gilbjergvej 8 6630 Rødding

Gilbjergvej 8 6630 Rødding Gilbjergvej 8 6630 Rødding 20 HA agerjord og skov, med herskabelig hovedbygning og gode udhuse. Sag: 89000686 edc.dk Mæglergruppen Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste 3. Omkostninger Opgave 3.1 Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste omkostninger. Omkostning Husleje Råvarer til et måltid Rengøring

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere