- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<"

Transkript

1 - 3 U' f )( J J FAA1< i\«l_#iwiiwtupje Offentligt Udbud af Korinth Kro, Revenfowsvej 10, 5600 Faaborg Undertegnede Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ Tlf.: kr.rb^sx, 'twttj tilbyder herved Faaborg-Midtfyn kommyne at købe ovennævnte ejendom for 1,~~ kr. kontant inklusive moms, skriver L^kj, Wif/A.).^ ~ kr. Købstilbud afgives i henhold til udbudsmateriale af august 2011 Tibudsprøjekt og overordnet tidsplan vedlægges som bilag til nærværende tilbudsblanket. Tilbuddet inklusive bilagsmateriale indeholder alt for at imødekomme udbudsmaterialet. Tilbuddet skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest den 9. september 2011, kl , Købstilbuddet inklusive bilagsmateriale er gældende for tilbudsgiver i 3 måneder fra denne dato. Dato -" / _* 2011 Und«skrift{er_; > S=e

2 Bilag l Projektbeskrivelse -forretningsplan for Korinth Kro Vision & mit Hovedbygningen / Hotel og restaurant Hotel og restaurant som ud over at tilbyde overnatning, selskabs forretning, mødearrangementer og restaurantbesøg i historiske omgivelser, skal kunne tilbyde én særlig oplevelse Catering ud af huset Kulturelle arrangementet, koncerter, foredrag, events, etc. Udbyder af gastronomiske kurser / vinarrangementer Turisme / kultur formidler Naturbaseret ophold; Ride turisme / ridesti, vandreturisme / øhavsstien, søsportsturisme, cykelturisme, som kan tilbydes både til den individueee gæst, til grupper, og til firmaer. Dette ganske unikke område kan som noget helt speciel tilbyde aee disse attraktioner inden for en kort radius. Forstærke brug af lokale producenters råvarer samt videreformidle / brande deres budskab gennem vores køkken. Videreudvikle og forædle brugen af naturens / skovens vilde råvarer; så som birkesaft, brændenælde, skovkørvel, løgkarse, svampe, vilde bær etc. Overfore og tilpasse vores / Sfeensgaards gode renomme til Korinth Kro og fortsat at udvikle os. Vision & mål; Stalden. (den gule sidelænge) Viden / udviklings center for lokale fodevareproducenter: ~ evt bistand / sparring med stedets faglærte kokke omkring produktudvikling Hjælp til håndtering / fremstilling af producenternes egne fødevarer i godkendte faciliteter Udstillings / salgsvindue for lokale producenter i samarbejde med os og producenterne Historisk / kultur informations formidler for området Tæt samarbejde med Korinth landbrugsskole for herved at skabe større forståelse /forædling af gamle kornsorter, som eks.: hørfrø, hirse, spelt etc.

3 Fødevarerelaterede / gastronomiske kurser for skoleelever, foreninger, firmaer - hvor vi også kan tilbyde konsulent bistand Videreudvikle samarbejde med lokale og Fynske råvareproducenter, skabe tættere relation mellem producenterne og forbrugere. Evt, mulighed for alternativ/ bæredygtig energi og opvarmning tænkt ind i staldbygningen som en del af det samlede projekt Haven / området: Rododendron have / park Guidede omvisninger af kroens park og rododendron skoven ved Brahetrolleborg Slot. Historiske omvisninger af området Aktive samarbejdspartnere: Korinth Landbrugsskole - fodevareudvikling Smagen af Fyn Lokal / regionale turistkontor / Visit Denmark Brahetrolleborg Slot Target People Holstenshus Faaborg ski og motionsklub Trente Mole Korinth Ride klub - SMIR Havørred Fyn Film Fyn Maritimt Center Svinninge Bjerge Faaborg GolfKlub Områdets øvrige hoteler og restauranter

4 Mulige /ønskelige samarbejdspartnere: Egeskov Slot på fodevare området; olie, mel Korinth Landbrugsskole / SMIR for %tidereudvilding af ride turismen Brahetrolleborg Slot / historiske omvisninger Rododendronforeningen Danish Chapter of the ARS Personlige ressourcer og kompetencer: * Erfarittgsrige og kompetente nøglepersoner med gode ledelsesevner * Stærkt netværk * Godt lokalt kendskab * Gode historie formidlere * Gode til at holde fokus på høj kvalitet + Ideskabende * Vedholdende i ide og handling * Gode til at tilpasse os * Være med til at videregive glæden, respekten og stoltheden ved gode fynske råvarer og deres producenter Organisationsplan: Nyt drift selskab - ApS. KB + ABB Køkken / Restaurant Reception / Hotel Regnskab / Bygningsdrifts ledet KB ABB NR Kenneth Birler Anne Bille-Brahe Niels Raahauge

5 Markedsbeskrivelse: Vi har siden 1992 på Steensgaard haft en stabil drift og udvikling, samt formået at tilpasse os markedssituationen i bide op og nedgangstider. Vi er af den overbevisning, at ved afvikling af Steensgaard Herregaardspension til nytår 2011, vil vi formå at kunne flytte vores know how, vores good will og vores faste kundeskare med til en anden virksomhed. Øget satsning af turismen i regionen er med til at understøtte berettigelsen for et unikt og historisk overnatningssted / samlingspunkt for området. Kroens centrale placering midt i det sydfynske skov- sø og bakkelandskab giver endvidere nogle gode forudsætninger for en succesfuld drift. Konkurrencesituation: Der er med Steensgaards lukning ikke nogen sammenlignelige aktører i området. Der forefindes mange andre gode overnatningsmuligheder, som vil være med til at tiltrække et bredt kundegrundlag, men som sagt vil dette ikke være nogen trussel, tværtimod. Nærhed til f.eks. Falsled Kro samt områdets mange små eksklusive B&B har til dato været og ses forsat som en god medspiller i den spirende gastroturisme. Salg & markedsføring; Direkte kundesalg via stort kundekartotek Nyhedsbrev med div. tilbud / arrangementer I samarbejde med lokale producenter og andre aktører Div. gavekorfsoplevelser Hjemmeside Fælles arrangementet Rejse / overnatningsportaler Via turistsamarbejde, Visit Fyn, lokale attraktioner,

6 Budgetter: Da vi ikke p.t. kender den endelige kapacitet af værelset på kroen, er det også svært at lægge et budget. Vi ser for os minimum 20 dobbeltværelser men meget gerne dobbeltværelset. Vi mener det er realistisk at tage udgangs punkt i Steensgaards regnskab, da Korinth kro umiddelbart er meget godt sammenlignelig. Kroen har betydelige større fesdokaler og vil evt have Idt flere værelser at tilbyde, og tilsammen vil dette forhåbentligt på sigt kunne indbringe en større omsætning. Korinth Kro vil ydermere være en mere funktionel bygning, og derved også mindre lontung. P.t, betales der på Steensgaard en årlig husleje på kr ,- - hvilket ville svare til et lån på kr baseret på et 5% fast forrentet lån over 30 år. Øges huslejen med kr. 50,000.- svarer dette til et lån på kr Finansiering: Der udarbejdes en nærmere økonomisk redegørelse på baggrund af rapporten og samarbejdet med Bygningsarv, som skal ligge til grunde for et nærmere realistisk budget Det er en forudsætning af købssummen for Korinth Kro sættes så lavt at, dette ikke bhver en del af de økonomiske bekymringer Der søges midler fra div. fonde Det nye driftsselskab stiller Egeledes med kapital Der forventes en total investering på min. Kr ,- Fonde / tilskud Kr ,- irmg kr Tidspkuv En forsigtig skønnet tidsplan fra opsætning af stillads til færdigistandsat og klar til ibrugtagning forventes måneder. Milinge den 8. september 2011 ^""AoMéBmr-BréhffSc tceonefh Birler kl

7 M 7 i. Fillæg 1 til tilbudsblankct >cdr.: Offentligt udbud af Korinth Kro, Reventlowsvej 10, 5600 Faaborg l ndcrtegnede b>der pa Korinth Kro under forudsætning af. at der kan opnas finansiering til projektet, herunder tilsagn om dherse fondsmidler svarende til minimum kr Ligeledes skal sælger /1 aaborg-midtfvn Kommune afholde alle udgifter pa Korinth Kro matr nr 71,1 lenmge By. Brahetrolleborg, frem til fondsmidlerne og egenfinansieringen er i hus. således at køber først o\ ertager de økonomiske forpligtelser for ejendommen herefter, 1 ilbuddet er endvidere betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Den. 9 I, ^; tf - li c '... s * \.. - At'/ÉL

8 Yb\Lw^ S H^RISTA ard ion Normtal for kategorien Afvigelse 01 Hotelomsætning 011 Værelsessalg 01 2 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa, weilness og aktiviteter 01 5 Øvnge indtægter 02 Vareforbrug 03. Bruttoresultat hoteldrift 04 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 04 2 Udgift ti! rengøringsselskab 04 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 04 4 Lmnedudgtft 04 5 Omkostninger vedr soa, weilness og aktiviteter 04 6 Øvnge direkte omkostninger 05. Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 064 Øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08. Bruttoresuftat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift til rengøringsselskab 09 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge, servietter m m 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huse' 09 6 Øvrige direkte ornkostranger 10. Restaurantbidrag 11 Omsætning i alt 11 1 Hotel omsætning 11 2 Restaurantomsætning 12. Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger alt 13 1 Gager og ten mk! feriepenge og pensiori til administratrc 13 2 Øvnge personaleomkostninger 13 3 Lokaleomkostninger 13 4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og reoræsentation 13 6 Administration 13 7 Managementafgift 13 8 Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleje, renter, afskrivninger mv 15 Forpagtning/husleje 16 Ejendomsomkostnmger 17 F>nansiermg/leas>ng 18 1 Afsknvnmg på inventar/b ler 18 2 Afskrivning på bygninger 19 Resultat før skat 20 Værdi af egen arbejdskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft 10 88,1% 8,2% [ i 1,4% 2,3% 1,2% 98,8% 37 0% 15,5% 2,4% 10,4% 4,0% 0,9% 3,8% 61,8% 10 32,3% 67 0% 0,7% 31,2% 68,8% 512% 41,5% 0 6% 4 8% 1,9% 2,4% 17,6% % 63,2% 33,9% 22,7% 5,7% 1,6% 50% 1 8% 3,2% 5,4% 11.1% 6,8% 1,3% 5,1% 2 3% 13% -5,7% 3,0% -2,6% 8,9% -8,2% -1,4% 0,7% - 0,1% 8,8% 7 4% 2,7% -0,9% 1,8% -0,9% -1,3% -8,7% 10,3% -9,6% 3 8% 3,8% 6,7% 5 4% -0,8% 2,4% 0,9% -2,9% 8,9% 8,9% -8,4% -2,6% 1,8% 0,4% -0,3% -2,6% 2 2% - -5,8% -3,1% 0,7% -4,5% 0,3% 10% 3,2% 3,0% 0.2%

9 H 6 RISTA Nøgletal 2009 Gennemsn'tlig omsætning i kr Gennemsnitligt værelsesartai Antal abningsdaqe pr år Årets gennemsnitlige værelsesbelægn ng Gennemsnitspris pr solgt værelse i Kr REVPAR i kr TREVPAR i kr GOPPAR i kr Totaiomsæin ng pr væmise i kr Totalomsætning p f jldttdsansa* i k Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr væreise Løn gager indehavertøn ekski rengøring og opvask Omkostning ti 1 rengøring og opvask i alt Rengør ngsudgift pr solgt værelse kr Lmnedudgift pr solgt værelse i kr L nnedudgift pr solgt seng i kr Mg f Steensgaard Normtal for kategorien % % 81% Afvigelse % Belægningsprocent % 0% J i' I- Jan Feb Mar Apr Maj Juni - Steensgaard Herregaardspension - Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det centrale nøgletal til vurdering af virksomhedens drift og indtjeningsevne er resultat før husleje renter og afskrivn nger rm. i forhold til virksomhedens omsætning Det*e nøgletal er desuden anvendt i analysen tii p'aeermg af /irksomhederne i nedre og øvre kvartil hvor nedre kvartil udtrykker de 25 pet af virksomhederne kategorien der har den laveste indtjening og øvre kvarti ie 25 pet der klaret «ig beds* Hvis /irksomheden ikke ligger i nedre eller øvre kvartil indgår virksomheden alene i normtallet Virksomhedens overskud eller underskud er markeret med et k7ds Den procentvise andel af deltagende virksomheder indenfor hver gruppe er desuden anført

10 HORESTA Juni 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kategoiien Afagatae 01 rsotefomsætmng 01! Værelsessalg 01 7 lokaleleje 31 3 leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa weilness og aktiviteter 91 5 Øvrige indtægter 0? Vareforbrug 03 Bruttoresultat hoteldrift 14 Direkte omkostninger hotel 041 løn pension og fer epenge ekskl rengøring 04 7 Udgift id rengøringsselskab 04 3 løn pension og feriepenge til rengøring 04 4 Linnedudgrft 04 5 Omkostninger vedr spa wellnesf og aknvdeter 04 6 Øvnqe direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Safg af drikkevarer 08 7 Salg af madvarer 06 3 l rttremd'ægter 06 4 Øvrige indtægter 0/ Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresultat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 ' Lfln pension og feriepenge ekskl rengøring 03 2 Udgift til rengøringsselskab 39 3 I øn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter mm 09 5 Fmballage og transport vedr mad ud a f huset 09 6 øvrige direkte omkostninger to Restaurantbidrag 11 Omsætning i ait 11 1 Hotelomsætning 11 7 Restaurantomsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger i al* 13 1 Sager og løn inkl feriepenge og pension dl admm stration 3? Øvnqe oersonateomkostn>nger 13 3 Lokafeomkostnrnger 3 4 indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og repræsentation *3 6 Admmisiiattori 13 7 tvtenagementafgift 13 & Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleie/renter/afskrivnirtger ' 5 P orp<3gtnmg/hus!pjf 16 Eje t Kton>som«ostnrtger ' / Frriansiermg/lpasmg 18 1 Afskrivning på inventar biler * R? Afsfe vnmqpåb/gnmgtr j 19 Resultat før skat /0 Værdi at»-gen arbejdskraft j 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft % 7 5% 00% i 7 7% ; 7 4% 10% 99.0% 37 7% 15 3% 3 6% 8 6% 3 7% 71% 3 8% 61,8% % 67 6% 34 5% 65,5% 50 /% 4 0 6% 18% 71% 7 6% 14.8% % 53 7% 33,8% 21 5% 5b% 13% 4 4% 2 0fe 3 0% 5 2% 12,3% 51% 1 1% 4 3% 7 5* 1 1% -2,1% 3 8% 1,8% 9 6% /5% 2 7% 0 6% 4 9% 2 9% 2 0% 06% 71% 3 8% 4,9% 1t0% 10 3% 6 4% 6,4% 16% 7 3% 0 9% 6,0% 10 8% 10 8% 0,6% 16% 10% 1 r% 12% 19% 0 8% 2.2% 1 4% 08% 4 2% 1?% 0 8% 8.2% J8% 4,4% Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet

11 HOflESTA Jura 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kalegfloen Afvigslse Nøgletal 2008 Gennet^m ig omsætning i kr Gennemsnitligt *æretsesantai Årets genriernsn tiige belægning Totalomsætning pr værelse kr Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Ger nensnitspris pr solgt værelse i k REVPAR i kr TfifcVPAR i kr SOPPAfi i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr /ærelse Imnedudgdtpr ialgtvæ e'se kr I ineoutjgift pr solgt seng i kr tengønngsuog ft pi solgt være' e i kr l øn/gage""ndefiavefføn ek*kl rengøring Ositostnfnq til rengøring % /8 778 /88 97 O' /?3 i5? Ml 35 8% 82% <" s 3% / % 7 5% Belægningsprocent % + Aug Sep Okt - Steensgaard HerregBardspensron Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det r e r trale nøgletal ti! vurder ng af J rkss mhedens ndtitnmg erresulta før husleje renter og afskn /runger p r otxntafden amfede omsætning Dette nøgletal f>t desuden anvend anal/sen t placering af virksomhederne nedre og ø^re kvartil Ivor»dre kvartil uchrykker de 75% i dcsomheder i kategorien de har det 13 haste esu tat og øue kvartil de ''5% der bar det højeste resultat Den midterste gruppe af deltage e er alene medtage»otmtaltef /irksomnedens overstard eller jndtrskud er markeret med e* kryds D n D ocentvfe asjel at deltaae ide virksomhed* r n^e ttor nver qrjppe er Residen onført Hotel Restaurant og Tunsterhvervet

12 HORESTA februar 2009 De>3- Steensgaard gårdsjsension Normtal for kajegojrjen MyigelsB 01 Hotelomsætntng 01 1 Værefsessaig 112 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Otisætmng fra spa weilness og aktiviteter 01 5 Øvrige indtægter 02 Vareforbrug 03 Bruttoresuitat hoteldrift 34 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn pension og feriepenge eksid rengøring 04 2 Udgirt bl rengør'nqsse'skab 04 3 Lan pension og feriepenge til rengøring 04 4 bnnedudgit 04 5 Omkostninger vedr spa weilness og aktiviteter 04 6 Øvrige direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 061 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 36 4 øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresuitat restaurantdnft 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift fil rengøringsselskab 09 3 Løn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter rrm 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huset 09 6 Øvrige direkte omicostnmger 10 Restaurantbidrag 11 Omsætning i al* 11 1 Hoteiomsætnmg 11 2 Restsurantemsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 1 3 Fællesomkostninger i al! 13 1 Gager og løn >nki fenepenge cg pensiori til administration 13 2 Øvnge personaleomkosti unger 13 3 Loka'eomkostnmger 13 4 Indvendig reparation og ved! geholdelse 13 5 Markpnng og repræsentat on 13 6 Admm.sfratron 3 7 Maragementa'gift 13 8 Ø/rige fællesomkostninger f 4 Resultat før husteje/renter/af skrivninger 15 foroagtnng'husleje 16 Ejerdomsomkostn.nger 17 Finansier ng/leasmg 8 1 Afskn/nmg på nventar/diler 18 2 Afskrivning på bagninger 19 Resultat før skat 20 7ærdr a* egen artejaskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft % 5 8% 2 1% 1 7% 12% 98,8% 36 4% 15 6% 21% 10 6% 42% 18% 2 2% 62,4% % 651% 33 0% 67 0% 49 9% 33 5% 4 7% 21% 3 0% 17 1% % 65 0% 33.0% 13 7% 4 2% 14% % 3 0% 4 4% 13,3% 6 5% 0 9% 2 2% 14% 04% 1,8% 3 9% 5 7% 7 9% 5 8% 2 1% 0 3% 0,3% 14% 3 8% 0 9% 3 5% 18% 16% 1.7% 86% 7 9% G0% 0 6% 51% 5.1% 3 8% 4 6% 0 2% 14% 18% 1 5% 1,3% 5 3% 5 3% -1,0% 1 7% 2 7% 0 2% 21% 19% f! 0% 2,7% 2 5% 0 3% 18% 14% 0 4% 3,7% 3 3% Hotel Restaurant og Turisterhvervet

13 Steensgaard Herregårdspension Normtal for kalessoen Afvigelse HOflESTA Februar 2009 Nøgletal 2007 Gennemsnitlig omsætning i «r Gennemsnitligt værelsesantal Årets gennemsnitlige betegn ng Totalomsætning pr værelse i kr "otalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i ki Gennemsnitspris pr solgt værelse i kr REVPAR i kr TREVPAR sr GOPPAP i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr»ærelse Linnedudgift pr soigl vrptelse i kr Linnedudgift pr solgt ^eng i kr Rengønngsudgtft pr solgt værelse i kr Løn/gager/indehaverløn ekskl rengøring Omkostning til rengøring % % 7 8% % % 2 0% Belægningsprocent 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec -Stsensgaard Herregårdspension Virksomhedens placering Det centrale nøgletal fil /urdenng af ^inksorrhedens indtjening pr resultat før husleje vnter og afskovninger procent af den samieoe omsætning Dette nogleta! er desuden anvendt i analysen bl placering af /irksomhedeme i nedre og øvie kvartil hvor ned'e kvart'! udtrykker de 25% vrksomheder i kategorien der har det dårligste resultat og øvre kvartil de 25% de r har det højeste resultat Den midterste gruppe af deltagere er atene medtaget i nonntallet 7irksomhedens overskud eller underskud er markeret med et kryds Den procentvise andel af deltagende vmcsemheder indenfor hver gr»ppe er desuden anført Hotel Restaurant og Tunstemvervet

Analyse af økonomien på de danske badehoteller

Analyse af økonomien på de danske badehoteller Analyse af økonomien på de danske badehoteller Udarbejdet af HORESTA Viden & Udvikling for Videncenter for Kystturisme December 2014 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Business case Bridgewalking

Business case Bridgewalking Dato: 13. august 2014 Sagsnr.: 2014-003241-4 Business case Bridgewalking Indhold 1. Management Summary... 2 2. Mål... 3 3. Produktet... 3 4. Levering af projekt og organisering...10 5. Marketing...11 6.

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007

Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger. Januar 2007 Historiske kroer og hoteller moderne hoteldrift i gamle bygninger Januar 2007 Indhold Forord 5 1 Markedspotentialet for nostalgi og kulturarv 7 1.1 Turisterne går efter kulturarven 7 1.2 Vor tids forbruger

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE HOTELANALYSE GILLELEJE, 2015 - side 1 - Jour. > 528 Date > 14.04.2015 Ref. > JA/SSL ANALYSE AF HOTELMARKEDET GILLELEJE REKVIRENT Virksomhed > Gribskov Kommune Kontakt Person

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Potentialet for Kerteminde er stort, hvad angår øgede turistindtægter, og det betyder nye og flere investorer Der er gjort meget og investeret

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere