KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12: Kværndrup - Entrepenørfor- retning Side 15: Foreninger og institutioner Side 17: Kværndrupugen 2013 Side 23: Nyt fra Lokalrådet Side 25: Byggeri af Multibanen i gang Side 29: Børn og unge Side 32: Danmark set fra luften KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Vidste du, at...? Tekster Edvin Larsen m.fl Tekst og billeder til bladet (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout og tryk Anne Sloth Jesper Sell Kaare Paludan Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Uddeling Bodil Engholm Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 38 (bemærk ændret fra 36) og 48. Deadline til næste nr. er den 19. august Fra redaktionen Af Anders Thorup Den 5. Kværndrupuge er veloverstået og atter blev ugen en kæmpesucces. Her i bladet er der artikler og billeder fra flere af arrangementerne, men kun fra nogle af dem, og hvis vi skulle have skrevet om dem alle, havde der ikke været plads til andet i bladet. Så havde der ikke været plads til at skrive om Byfornyelsesprojektet, der i de 2 seneste numre knap har været nævnt. Der er sket rigtig meget med de grønne områder, primært i kvarteret syd for Mågevej det er jo nu, hvor tingene grønnes, at projektet kommer til sin ret. Forhåbentlig bliver området et mål for udflugter med madkurven nu sommeren er kommet. Det er i hvert fald imponerende, hvordan området har skiftet karakter de seneste par år. Undertegnede var for 2 år siden faktisk ikke en gang klar over, at der var en sø på dette sted der var kun et stort vildnis. De mange frugttræer, blev af skolebørnene plantet i silende regn det er noget der stadig tales om, og som børn og lærere kan huske. Træerne fik ikke den bedste start, men gror Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad. nu, og det viste sig, at beboerne i området bekymrede sig om træerne og endda kom i gang med at rejse dem, da de lå ned. Denne ejerskabsfornemmelse tyder på, at træerne og området - fremover vil blive passet på! Noget andet, vi skal passe på, er vores hal. Som det fremgår i bladet, stopper cafeteriabestyrer Niels Eis her den 1. juli. Der er ikke økonomi til at man kan leve af cafeteriet, så derfor skal driften fremover varetages af frivillige, dvs. foreningerne, der bruger hallen. Nu går man jo ikke i Hallen for at spise og drikke, men for at dyrke sin sport. Men man dyrker også sin sport for at være en del af det sociale samvær, der følger med, så man kan frygte, at idrætsaktiviteten forringes, hvis de sociale rammer forringes. Dette sociale samvær skal have nogle rammer, som foreningerne og dermed medlemmerne - skal til at skabe. Dejligt, at foreningerne er enige om at, cafeteriet skal bestå, og dejligt, at foreningerne har et godt samarbejde. Men som det også fremgår andetsteds i bla- Forsidebillede: Fra den udendørs gudstjeneste i Bakkelunden i Kværndrupugen Fotograf: Frank Andersen

3 FRA REDAKTIONEN det, så skal der bruges rigtig mange frivillige. I foreningslivet lader det til at håndbold er i krise - ihvertfald på børnesiden. Håndbold har tidligere været en stor idrætsgren i området. Der må være tidligere spillere, der nu er blevet forældre - og har lyst til at få gang i nogle børnehold. Rigtig mange frivillige var på banen i Kværndrupugen. Og rigtig mange gæster nød godt af den store indsats. Styregruppen har evalueret, og besluttet at fortsætte med temaugen, som jo også er en god leverandør af stof til 5772.Kværndrup. Kirken er som bekendt også blevet leverandør af stof eller rettere: Kirkebladet er blevet en del af 5772.Kværndrup. Vi har desangående kun mødt positive kommentarer, der går på, at det er naturligt at samarbejde og at hjælpe hinanden. Seneste nyt efter deadline: Kværndrupugen bliver til en forening og indkalder til stiftende generalforsamling - se aktivitetskalenderen og annonce. Styregruppen for Kværndrup Ugen indkalder herved til Stiftende Generalforsamling ONSDAG d. 28. august kl i Kværndrup Hallen Dagsorden: 1. Velkomst a. Valg af 1 Dirigent b. Valg af 1 Referent c. Valg af 2 Stemmetællere 2. Baggrunden for dannelsen af Styregruppen for Kværndrup Ugen Præsenteret af initiativgruppen for dannelsen af Styregruppen for Kværndrup Ugen 3. Gennemgang af forslag til vedtægter, bestemmelse for bestemmelse, herunder afstemning af hver paragraf enkeltvis. 4. Afstemning og vedtagelse af vedtægterne i sin helhed (simpelt flertal) 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt Vi opfordrer personer, der ønsker kandidatur til bestyrelsen om at meddele dette til Frank Andersen på mail inden 20. august Udkast til vedtægter kan ses på under Kværndrup Ugen 2013 Initiativgruppen for stiftelsen af Styregruppen for Kværndrup Ugen 3

4 NYHEDER Sidste nyt fra byfornyelsen Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune Byfornyelsen skrider fremad. Der er sket meget både ved Mågesøen, hele det grønne område syd for Mågevej og i Bakkelunden. Sæt kryds i kalenderen d. 21. august - da indvies Mågesøen officielt. Så kom foråret og alt blev grønt også i Mågeparken, hvor de små æbletræer har fået blade på. Den våde periode, vi lige har været igennem, var godt for de nyplantede træer, så de kan få ordentlig gang i væksten. Det begynder også at grønnes omkring den oprensede sø, og mon ikke der er godt gang i livet i søen. Det kan undersøges på nærmeste hold fra den nye platform længst mod øst. Mågesøen 24. nov og 2. juni 2013 Ved Bakkelunden er der kommet en ny låge op til erstatning for den gamle, der ikke kunne mere. Hen over sommeren og ind i efteråret vil hele Bakkelunden få en opstramning, så lunden kan fungere optimalt for de arrangementer, der afholdes i de grønne rammer. Håbet er, at det vil inspirere til at benytte stedet endnu mere til f.eks. koncerter, fællesspisninger eller legedag. For at fejre de mange nye tiltag i det grønne anlæg ved Mågesøen, holdes der en officiel indvielse af stedet d. 21. august her vil der komme en biolog og fortælle om livet i og omkring søen, og vi håber også at få 4 historien bag de mange gamle fynske æble- og pæresorter, der fremover skal forsyne frugtglade børn og voksne i Kværndrup med smagsfulde oplevelser. Hold øje med opslag i byen for nærmere information om arrangementet. Stien mod Egeskov Følgegruppen, der arbejder med byfornyelsen, har mange jern i ilden en af dem der lige nu bliver brugt mange kræfter på, er ønsket om en cykelsti mellem Kværndrup og Egeskov. Gruppen har sendt brev til både Vejdirektoratet, Folketingets transportudvalg og politikere med særlig tilknytning til området i håb om at få stien med på årets budget. Der er fra Egeskov Slots side vist stor velvilje til at få gang i projektet, og derfor forventer vi også, at man i Vejdirektoratet kan se, det vil give rigtig god mening nu at få sat skub i den vigtige sti. Fotos fra byen året rundt Og her kommer lige et lille fromt ønske til alle jer, der går rundt i Kværndrup med en smartphone eller et kamera er der særlige aktiviteter eller bare glade børn, der kælker eller fisker haletusser i søen, så snup et billede og send det til kommunen på det er godt at have stemningsbilleder liggende, der viser livet i byen året rundt. Til slut vil jeg minde om, at der altid er plads til flere i følgegruppen det er også muligt at komme med input til arbejdet. Og husk så, at der fortsat kan søges støtte til renovering af ejendomme langs byens hovedgader! God sommer!

5 NYHEDER LysAvisen Af Frank Andersen, webmaster Den opsatte LysAvis i Super- Brugsen er til for alle, og det er gratis at få sit arrangement på LysAvisen. Eneste betingelse er, at arrangementet skal være for alle, og det må ikke være en direkte firmarelateret reklame! Altså ingen reklame for Bob s Fotoshop men gerne et arrangement om fotografering eller lign. fra Bob s Fotoshop, bare det er åbent for alle! LysAvisen er opsat lige over Posthuset i SuperBrugsen og viser, hvad der sker i- og omkring Kværndrup Se/læs om nyt fra byfornyelsen, find ud af hvornår næste møde i Byfornyelsesudvalget er, læs nyt fra Lokalråd, Borgerforening, Sport og meget meget mere! Har du et arrangement, du gerne vil oplyse om, så skriv til LysAvisen på eller ring på LysAvisen er sponseret af: SuperBrugsen, Lokalrådet, Borgerforeningen, Bierfesten & byens hjemmeside 5

6 NYHEDER Gangtunnel i Kværndrup - første Streetart projekt udført af udviklingshæmmede borgere på Fyn. Af Hanne Søndergaard. For to år siden flyttede tre bosteder sammen i Egebo, Egeparken 64. I den forbindelse måtte beboerne også vinke farvel til deres værkstedstilbud og arbejdsfunktioner og være pensionister. Kort tid efter sammenflytningen var det klart, at der var behov for aktivering og i den forbindelse tog vi fat på at male billeder til huset. Det første maleprojekt var tænkt som et middel til at skabe ejerskab for den nye bolig, og det lykkedes. Så udover at være aktiverende har projektet også andre mål. Men der kunne også nemt være blevet malet for mange billeder, og ved sammenkomster blev flere og flere solgt til fordel for beboerne. Det så ledelsen for det, der hedder bo&aktiv, som et reelt tilbud i kommunen: At vi kunne dekorere og løse udsmykningsopgaver i kommunen og for private. Efter en fin artikel i avisen har vi fået flere henvendelser, og det er foreløbig blevet til, at vi har udsmykket Ringe Tandpleje, Brobyværk tandpleje og snart kommer Pakhuset i Kværndrup og nu denne dejlige gangtunnel. Annelise Knudsen havde læst artiklen og fået ideen til, at vi kunne udsmykke gang tunnellen som en del af Kværndrup ugen. Vi startede også der, men vejret var ikke med os, og det har trukket lidt ud med at få den helt færdig. Egebo er et åbent og fantastisk sted at være. Det er en meget lykkelig historie, hvor både personale og beboere trives, selvom det fra starten var nye tider. Billederne på siden viser udvalgte fotos fra start til færdig tunnel. 6

7 NYHEDER Skiltning omkring Kværndrup Nedenstående følger den brevveksling, der ligger til grund for, at vi igen må køre ind i byen ad Odensevej - henvendelse fra Jørgen Bergmann og svar fra Vejafdelingen i FMK. Kværndrup den 24. marts 2013 Hvorfor laver vejmyndighederne tekniske handelshindringer i Kværndrup? -åbent brev til kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune. I EU-sammenhænge er tekniske handelshindringer et FY-ord. Man kan så undre sig over, at vejmyndighederne helt uden politiske reaktioner lægger tekniske hindringer i vejen for Kværndrups erhvervsliv. Når man ankommer til Kværndrup fra nord eller fra øst bliver man mødt af al motorkørsel forbudt - skilte ved indkørslen til Odensevej. Når man ankommer fra syd, så mangler der totalt skilte til Kværndrup ved indkørslen til Svendborgvej! Da jeg for snart 20 år siden på opfordring fra lokalpolitikerne startede tandklinikken i Kværndrup, havde byen et blomstrende butiksliv med skobutik, tøjbutik, isenkram, slagter etc. Nu er der snart ikke noget tilbage. Tandklinikken i Kværndrup har mange patienter fra Nyborg, Ørbæk, Gislev og Trunderup-områderne. Hvorfor skal vejen til tandlæge dog gøres så besværlig som muligt for disse mennesker? Hermed en opfordring til at fjerne de nye forbudsskilte nord for Kværndrup og til at lave skilte, som viser vej ind i Kværndrup sydfra. Det er da det mindste, man kunne gøre for at hjælpe Kværndrups erhvervsliv HUSK: der er snart kommunalvalg! Jørgen Bergmann, tandlæge Svendborgvej Kværndrup FMK Vejafdelingen den 16. april 2013/ Jørgen Karl Notat Svar på skrivelse fra tandlæge Jørgen Bergmann om handelshindringer i Kværndrup Baggrund for skiltningsændringer og trafiksaneringer i Kværndrup Samtidig med Motorvejens åbning forbi Kværndrup i 2008 fik statsvejen Nyborg Bøjden (rute 8) et længere og mere ulogisk forløb med 3 rundkørsler nord for byen hvorefter en del trafik skød genvej ad Odensevej gennem byen. Dette betød klager over mere og hurtigere trafik på Odensevej fra enkeltpersoner og grupper af beboere på Odensevej, hvorefter der er holdt flere møder med disse beboere. Også beboere på Svendborgvej har klaget over mere og hurtigere trafik, dog i mindre grad. Vejafdelingen har herefter arbejdet på at vejvise den gennemkørende trafik fra nord ad rute 8 og den gen- 7

8 NYHEDER nemkørende trafik fra syd ad Hovedvejen og Nyborgvej, således trafikgenerne for beboere på Odensevej og Svendborgvej blev reduceret mest muligt og helst ikke større en før Motorvejen kom. Med denne indgangsvinkel har Vejafdelingen ad flere gange udført anlæg og skilteændringer især på Odensevej, hvor der er udført trafiksanering med bump, hævede flader, cykelbaner og beplantning på strækningen fra Glasmestervej til Nyborgvej. På samme strækning er udført skiltning med lastbilkørsel forbudt for gennemkørsel Da der fortsat er indkommet klager fra beboerne på Odensevej har Vejdirektoratet med Vejafdelingens samtykke skærpet vejvisningen i rundkørslen nord for byen bl.a. med skiltningen motorkørsel forbudt for gennemkørsel. Dette er sket for ca. 1 år siden. Efter denne sidste vejvisningsændring er der enkelte der har henvendt sig og gjort opmærksom på at de har fundet denne vejvisning for restriktiv som også Jørgen Bergmann mener. Kommunens Vejafdeling eller Vejdirektoratet har ingen ønsker om at foretage en vejvisning som går imod byens ønsker. Så med baggrund i brevet fra Jørgen Bergmann har Vejafdelingen kontaktet Vejdirektoratet og lokalrådet i Kværndrup med henblik på fjernelse af de sidst opsatte skilte med motorkørsel forbudt for gennemkørsel nord for byen og fra syd er Vejafdelingen indstillet på at foretage en supplerende vejvisning til Kværndrup ad Svendborgvej. Lokalrådet ved Jesper Sell har bakket op om disse ændringer og har oplyst at han vil orientere beboerne på Odensevej om de aftalte ændringer. Vejafdelingen tager nu kontakt til Vejdirektoratet med ønsket om at få skiltene fjernet nord for byen og Vejafdelingen vil sørge for supplerende skiltning fra syd til Kværndrup ad Svendborgvej. 8

9 NYHEDER Nyt fra Kværndruphallen Af Anne Sloth på vegne af idrætsforeningerne Farvel til Niels Eis, nyt kapitel omkring cafeteriet og byfornyelse. Forhåbentlig fremtidig handicap-p-plads Det er med beklagelse, at vi som brugere af Kværndruphallen og dermed hallens cafeteria skal sige farvel til Niels Eis pr. 1. juli, som stopper i cafeteriet pr. denne dato. Tak til Niels for godt samarbejde. Dermed begynder en ny æra for os brugere af hallen, idet halbestyrelsen har besluttet, at driften af hallernes cafeteria skal overtages af foreningerne i lokalområdet. I Kværndrup har vi netop taget hul på snakken om, hvordan vi vil gribe dette an og søger derfor en glad og engageret tovholder med lyst og tid i overskud til at samle trådene. Vi håber, at vi kan få samlet et hold omkring driften af cafeteriet og få alle tilladelser på plads, så vi er klar til næste sæsons aktiviteter og arrangementer. Som foreninger regner vi med, at der på denne måde kan skabes lidt indtægter til foreningerne. Indtil videre har vi snakket om, at evt. overskud skal gå til vores mange fælles aktiviteter - Multibane, forhåbentlig renovering af hallen indenfor de nærmeste par år, måske helt nye fælles tilbud. På forslag fra Fitness-udvalget er vi ved at søge midler fra LAG-midlerne til et par handicap-p-pladser bag hallen (se billedet over), så handicappede får lidt lettere adgang til Motionscentret og hallen. Dette tror vi samtidig vil lette adgangen for dem, som afleverer varer deroppe. Hallen og området omkring den indgår jo som næste etape i planerne for Byfornyelse, men dette kan ikke ske, uden at der er udarbejdet udviklingsplaner for Ryslingehallerne. I regie af Ryslingehallerne er der derfor taget skridt til at gå i gang med en fælles udviklingsplan for alle tre haller. Vi regner med at tage udgangspunkt i de mange gode ideer til fornyelse, som allerede er kommet frem på flere møder indenfor de sidste år. Vi forventer, at processen så småt begynder her før sommerferien med halbestyrelsen som deltagere, men at den største del af arbejdet vil ligge umiddelbart efter sommerferien, når alle er friske og veloplagte tilbage fra ferie. På dette tidspunkt vil mange flere blive inddraget i arbejdet. God sommer 9

10 PORTRÆTTER Pjerrot fra Svendborgvej 65 af Lars Skov Sørensen Engang for over 200 år siden, boede der en heks i en skov, i et land langt, langt herfra. En dag heksen var ude at gå tur fandt hun et kæmpe æg... Sådan starter fortællingen om den meget sultne og sjove Pjerrot, der efter at være slået ud af ægget omsider havner i sit rette og underholdende element på Dyrehavsbakken. Men personen bag den kridhvide figur, udklækkede faktisk sit eget eventyr ret tæt på de fleste af bladets læsere. Foran det lille farverige hus mellem tombolaer og karruseller, spotter man hurtigt den karakteristiske klovn, der med skæg og trylleri morer og forundrer børn og barnlige sjæle. Blandt de mange grinende ansigter er der næppe mange, der bag sminken på Bakkens ikon genkender Kurt Flemming. Han er netop i gang med sin 17. sæson som Pjerrot i forlystelsesparken nord for København. Og med forestillinger om året, deltagelse i tre turnerende teatre, pantomime samt tv- og filmarbejde jonglerer den ivrige entertainer med mange bolde ad gangen. Skruer vi så lige tiden ca. 45 år tilbage var det en helt anden scene Kurt Flemming sprang 10 rundt på: Her sidst i tresserne boede han såmænd i Kværndrup og var en aktiv del af idrætslivet i byen. Jeg gik til atletik i Stenstrup fra jeg var 11 år til jeg var 15. Der var jo ingen grund til at cykle til Stenstrup, når man kunne starte en atletikklub i Kværndrup, Fortæller Kurt Flemming, der dengang også havde Knudsen i sit efternavn. Jeg snakkede med Peter post (Rasmussen, red.) som var formand for idrætsforeningen og fik lov til at gøre det. Firkantet rundbane I den nystartede atletikklub var rammerne ikke ligefrem luksuriøse. Vi havde nok de mest elendige træningsforhold i hele Danmark, men det vendte vi til noget positivt, forklarer Kurt Flemming og fortsætter: Vi kunne godt løbe sprint på græsbaner med pigsko, hvor der var et brønddæksel midt på løbebanen. Tilløbsbanerne til længde- og højdespring var grus og asfalt. Vores hække til hækkeløb var pinde banket i jorden med en overligger sømmet fast og vores 400 meter rundbane var firkantet. Vi fik bedre forhold hen ad vejen, men da vi på et tidspunkt skulle afholde et stævne for klubberne på Fyn, så de hovedrystende på vores forhold og forstod ikke hvordan vi kunne have så gode atletikudøvere med danske, fynske og amts-mestre på stribe. Vi havde et fantastisk sammenhold i klubben, husker Kurt Flemming. Da vi var størst dyrkede 10 % af Kværndrups befolkning atletik. Der sidder sikkert mange og læser dette, som var med i atletikklubben. Kurt Flemming er født i 1952 og flyttede til Kværndrup i 1965, hvor han boede i 12 år. Det var en fantastisk tid. Da jeg flyttede til Kværndrup blev jeg meget glad for at gå i skole, hvilket jeg overhovedet ikke havde været før, siger Kurt Flemming. Jeg var så fantastisk heldig at få fru Petersen til dansk og hr. Petersen til matematik. Vi havde et fantastisk hus på Svendborgvej 65. Vores forældre flyttede hjemmefra da jeg var 18, fortæller Kurt, som så blev boende i huset sammen med sin søster og bror. Moderen købte De gamles hjem, på Bøjdenvejen 4. I tiden som Kværndrupborger blev Kurt udlært mekaniker hos August Nielsen og som 25 årig flyttede han til Ringe for at tage en hf på Midtfyns Gymnasium. Alt imens begyndte interessen for magi og underholdning at blomstre i det små. Jeg har tryllet siden jeg var 11 år og optrådt over hele landet og lidt i udlandet også, forklarer Kurt Flemming. I 1992 blev jeg tilbudt at blive Pjerrot i Tivoliland i Aalborg. I 1997 blev jeg så

11 PORTRÆTTER hentet til Bakken. Jeg er meget glad for mit job. Det er aldrig rutine og det må det aldrig blive. Jeg skal finde noget nyt, stort eller småt, hver gang jeg laver en forestilling. Kurt har ikke glemt de sydfynske rødder og har i dag kontakt til flere af klassekammeraterne fra dengang. Efter at de gik ud af 3. real i 1970 mødes de stadig hvert femte år til klassefest i Kværndrup. Når jeg er ude at optræde og skal forbi Kværndrup, kan jeg ikke lade være med lige at smutte den lille omvej ind gennem byen og se om alt er som det plejer, lyder det fra Kurt Flemming, der tillige holder en masse foredrag om Livet som artist, Børneopdragelse og erhvervsforedrag om At finde glæden i sit arbejde. Redaktionens udsendte er netop vidne til Kurt Flemmings egen varme arbejdsglæde en våd og grå aprildag i Charlottenlund, hvor hans passion stråler om kap med de flammer den altædende Pjerrot spiser foran måbende og nysgerrige børn. Lagerhal, lade el. lign. efterlyses Idrætsforeningerne i byen vil gerne lave et loppemarked. For at det kan lade sig gøre mangler vi er lade, lagerhal eller lignende til opbevaring af ting og sager. Har du pladsen, som vi må låne, så kontakt Anders Thorup på tilf.: eller Anne Sloth på tlf.:

12 PORTRÆTTER Kværndrup Entrepenør Forretning Af Anders Thorup Søren Larsen overtog firmaet i 2007 efter sin onkel Mogens Larsen. Det begyndte som vognmandsfirma i 1922 og blev i 1979 udvidet med entrepenørdelen. Kværndrup Entrepenør Forretning er efterhånden godt forankret lokalt også med lokale samarbejdspartnere og skal også være med til at lave Multibanen. jord og beton, kloakering, fliselægning, støbning af gulve og så videre. Den store alsidighed og fleksibilitet er en af vore store styrker, fortæller Søren henunder aften på den gamle minkfarm på Trunderup Dongsvej, som er firmaets udgangspunkt. Vi kan tilbyde at lave både jordarbejde, kloakering og fundament for kunden, som derved kun skal bruge en entreprenør det gør det naturligvis også billigere. Nuværende og fremtidig generation i Kværndrup Entreprenør Forretning 12 Baggrunden for at det i dette nummer af 5772.Kværndrup, er Søren Larsen og Kværndrup Entreprenør Forretning, der bliver portrætteret, er faktisk ærgerlig. I forrige nummer glemte vi nemlig annoncen fra Søren, hvilket vi beklager og undskylder med dette portræt. Grunden til at Søren blev annoncør er nok meget typisk for Søren: han kan ikke sige nej. Han kunne nemlig ikke sige nej, da han til Bevæg dig for sjov i Kværndrup Hallen spontant blev spurgt om han ikke skulle være annoncør i 5772.Kværndrup. Lynhurtigt og typisk for ham - fik han produceret en annonce, der kom i bladet straks. At det så gik for hurtigt for os og at annoncen derfor ikke kom i anden gang er en anden sag. Kværndrup Entreprenør Forretning skiftede navn til det nuværende, da Søren Bakmann Larsen overtog firmaet i 2007 fra sin onkel, nu afdøde Mogens Larsen. Men firmaet er oprindelig fra 1922 dvs. 3 år yngre end Kværndrup Boldklub Sørens oldefar Johannes Larsen startede firmaet som vognmandsforretning og det var først i Mogens tid, i 1979, at der blev udvidet med entreprenørafdeling. Sammenligningen med Boldklubben er ingenlunde tilfældig, idet familien Larsen har bestridt formandsposten i Boldklubben i over halvdelen af de snart 100 år, den har eksisteret. Byens ældre borgere husker nok Holger Larsen, som var Sørens farfar, og Sørens far Bent er stadig aktiv i KB1919. Kværndrup Entreprenør Forretning udfører alt arbejde indenfor Kværndrup Entreprenør Forretning har 3 fastansatte og har ingen planer om udvidelse. Vi har været flere, men jeg har erfaret, at den nuværende størrelse på firmaet er tilpas, og der er ikke større indtjening ved at være flere. Kværndrup Entreprenør Forretning er efterhånden også ved at blive lokal forankret. Da jeg startede hos min onkel i 1990, lavede vi intet i Kværndrup det gør vi i høj grad nu. Vi har aftale med Kværndrup Kirke om opgravning til begravelse, ligesom vi laver opgravninger, reparationer og nyetableringer for Kværn-

13 PORTRÆTTER drup Vandværk. Også de lokale industrier samarbejder vi med, ligesom Poul Teinholt, Kværndrup Smede- og Maskinforretning, er fast samarbejdspartner. Desuden rydder vi sne for private og beboerforeninger i Kværndrup. Kværndrup Entreprenør Forretning arbejder ellers over hele Fyn og har da også udført opgaver på begge sider af bælterne. Vi får vores kontakter via mund Holger kører med mælk til Trunderup Gl. mejeri Holger sørgede som formand for Boldklubben for,at der kunne spilles fodbold også om vinteren det sørger Søren også for ved at etablere Multibane!!!!! til øremetoden vores håndværkerkolleger har jo et stort netværk, så det er den måde vi skaffer vores kontakter på. Vi har siden 1995 lavet fundamenter for typehusfirmaet Skelleruphuset. Seneca Byg, Ringe Tømrerforretning, Thinesen Byg, Damm Byg og Tømrerfirmaet i Ringe, Carsten Knudsen, er andre gode samarbejdspartnere. Og her skal nævnes, at det naturligvis er Søren, der skal lave Multibanen, som er omtalt andetsteds i bladet, Jeg har været med til at lave en tilsvarende bane i Kerteminde. Jeg skal lave det hele klar, så kommer Kompans folk og monterer selve banen. Redaktionen kan oplyse at foreningerne har været meget glade for Søren i arbejdet med at planlægge Multibanen. Som far til 3 ved jeg at mine børn også får gavn af banen, som jeg har set blive brugt meget flittigt andre steder på Fyn, så jeg glæder mig til at komme i gang med banen, selvom jeg har måttet inddrage sommerferie fra folkene. Jo, Søren er alsidig. Noget han dog ikke tilbyder, er det som firmaet i sin tid startede med, nemlig decideret vognmandskørsel. Det er nemmere og billigere at få materialerne leveret lige hvor man vil have det. Som det fremgår af billederne er 5. generation, Jonas på 4 år, klar til at overtage efter Søren. Jonas er vild med maskiner og har da tilbudt at køre minigraveren ud af garagen på egen hånd Redaktionen siger tak for besøget hos Søren, og ser frem til fortsat godt samarbejde om annoncen i 5772.Kværndrup. Vi lover, at vi fortsat vil gøre vores bedste for at Sørens og andre annoncørers annoncer ikke glemmes. 13

14 PORTRÆTTER Kendt par har fejret guldbryllup Af Olav Engholm Guldbrudeparret. Foto: Olav Engholm Lørdag den 20. april fejrede Grete og Vagn Jørgensen guldbryllup. Begge er født på Sjælland Grete i Søndersted og Vagn i Undløse. Den 1. maj var det præcis 50 år siden, at de flyttede til Fyn og overtog Gl. Lundsgaard i Trunderup. Fra start af var begge beskæftigede på gården. Senere fik Grete ansættelse hos Gislev Rejser i regnskabsafdelingen. Her arbejde hun i mere end 40 år. Alle betragter Grete og Vagn som fynboer. De har begge gennem alle årene deltaget aktivt i lokalsamfundets mange gøremål. Begge har haft mange tillidshverv. Det gælder i særdeleshed inden for politik foreningsarbejde bestyrelse og tilsynsførende i friskolen bylauget i Trunderup samt motionscentret i Kværndrup. Foto: Knud Hansen 14

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Man bliver aldrig for gammel til at motionere af Lars Skov Sørensen Dét er budskabet fra Kværndrup Idrætsforenings seniorudvalg, der hver onsdag efter Egeskov Marked giver ældre borgere sved på panden og kaffe på kanden. Selvfølgelig var jeg spændt, fortæller Rasmus Balslev. Sad man mellem andre på en stol og vippede med storetåen, eller svang man sig i tovene som Tarzan og Jane?. Som ny borger i Kværndrup og i den tredje alder, ville Rasmus ud og røre sig og finde ud af hvem, han bor iblandt. Derfor meldte han sig til seniormotion i gymnastiksalen på Tre Ege Skolen. Aktiviteterne består dog ikke af hverken tå-tosserier eller abehyl i lianerne. Vi får simpelthen bare hele kroppen arbejdet igennem under kyndig ledelse og i god og glad stemning, fastslår Rasmus Balslev. Det samme mener en anden deltager, Zenia Olsen, der har været med i syv år: Gymnastikken er struktureret. Man kommer hele kroppen rundt. Jeg vægter det sociale samvær meget højt, blev rigtig godt modtaget og var hurtigt en del af holdet, forklarer Zenia Olsen, som mener at et godt grin kan løsne op. Tilbuddet er for alle damer og herrer på 60 år og opefter. Det kræver ikke særlige forudsætninger at være med, siger Bodil Engholm. Sammen med Lis Madsen udgør hun en stærk og erfaren instruktørduo. Timen starter med opvarmning af de forskellige muskelgrupper, forklarer Bodil Engholm. Derefter styrkes smidighed, kondition, koordination og balance. Forskellige rekvisitter bruges for at gøre timen alsidig. Efter strabadserne er der hygge for dem der har lyst, og her medbringer man blot kaffekurv, så spæder Erling Engholm stemningen op med harmonikatoner. Rasmus Balslev uddyber gerne sine egne oplevelser af samværet: Efter en times træning samles vi til lidt socialt samvær over en kop kaffe, med sang fra DGI-sangbogen, lidt oplæsning til smil og eftertanke og ikke mindst til en hyggelig snak. Kort sagt: en ugentlig eftermiddag med træning af krop og sind og samvær med andre, konkluderer han. Ifølge instruktør Bodil Engholm startede seniormotion i gymnastiksalen for 25 år siden på opfordring fra en gruppe ældre borgere. Gennem årene har tilbuddet selvfølgelig fulgt med tiden og tilpasset sig målgruppen siger Bodil. Alle hører om, hvor vigtigt det er at holde sig i god fysisk form også op i årene. Man bliver aldrig for gammel til at motionere, påpeger hun. Man skal ikke være bange for at melde sig på holdet, selv om man ikke har gået meget til gymnastik. Mød bare op, lyder budskabet også fra Zenia Olsen. 15

16 FORENINGER OG INSTITUTIONER Udstilling af børnekunst på Tre Ege Skolen Af Johnny Kristensen, Slottet Mandag d. 6. maj var der fernisering af børnekunst på Tre Ege Skolen i Kværndrup. Alle byens institutioner deltog i udstillingen. Børnene i dagplejen havde lavet et farverigt fællesbillede på lærred. Børnene fra Oasen havde lavet et fantasifuldt træ med store bier. Børnene fra Kværndrup Børnehave havde lavet en flot park ud af skrammel og papmache. Børnene fra Trunderup Børnehave havde lavet flotte tuschtegninger. Tre Ege Skolens bidrag var flotte akvareltegninger, tuschtegninger, Picasso inspirerede malerier, Miró inspirerede tuschtegninger og endelig selvportrætter lavet af elever i 3. kl. Ferniseringen var velbesøgt af såvel børn som voksne. Stemningen var i top, selvom det på et tidspunkt var svært at se de udstillede værker, da det elektriske lys ikke kunne tændes. Heldigvis kom Jens pedel efter en halv times tusmørke og fik ordnet belysningen. Udstillingen var i lighed med sidste års udstilling i Kværndruphallen arrangeret af Kværndrupugens styregruppe. Styregruppen havde da også sørget for kaffe og kage til de fremmødte. Børnene fortalte stolte om deres kunstværker. Det var dog især træet med de store bier, der samlede publikums interesse. 16

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Ugen 2013 Af Frank Andersen, på vegne af Styregruppen for Kværndrupugen Styregruppen siger TAK Styregruppen for Kværndrup Ugen har arbejdet utrætteligt for at få dette års Kværndrup Uge gjort til noget specielt, og det må siges, at målet er nået. For 5. gang lykkedes det styregruppen at afholde en uge, hvor der aldrig før har været så mange arrangementer og aldrig før været så mange deltagere til de enkelte arrangementer i løbet af ugen. Det har været en positiv oplevelse at høre de glade tilbagemeldinger fra både dem der lagde hus/værksted til og fra dem der besøgte de mange arrangementer! I år var temaet jo Kværndrup - en by med Kunst, Kultur & Kreativitet og det må siges, at det var der til fulde. Flere af sognets kunstnere havde i ugens løb åbent hus, hvor besøgende kunne blive ført ind i en anderledes og spændende verden dér hvor kunstens muse bliver til noget langt mere håndgribeligt end blot en tanke eller en streg på et stykke papir, dér hvor kultur & kreativitet går hånd i hånd, og hvor materialerne bliver til den flotteste kunst. Vi har været på cykeltur og byvandring, og som noget ganske specielt holdt Kværndrup Ugen sammen med SuperBrugsen en Open By Night, med fadøl/sodavand, pølser og levende musik fra duoen Ugl & Fugl, der spillede musik vi alle kender. Markedsdag og Markedsfest blev et helt kapitel for sig selv, et tilløbsstykke er det mindste man kan kalde det. Der var stuvende fuldt i hallen til Markedsdagen og antallet af tilmeldte bodholdere, samt besøgende oversteg alle forventninger. Det var virkeligt rart at se de mange mennesker, der dagen igennem besøgte hallen og de mange handlende. Revy og fællesspisning blev enden på dette års Kværndrup Uge, og ingen kan fratage revyholdet den succes og anerkendelse, de opnåede i dette års Kværndrup Revy. De høstede klapsalver må række langt i revyholdes hjerter, for klapsalverne ville næsten ingen ende tage. Ingen nævnt og ingen glemt, men så alligevel Inge Eriksen gjorde det igen, sendte salen i latterkrampe med sit One Man Show eller måske rettere One Woman Show En meget stor tak til Inge Eriksen og resten af revyholdet skal lyde fra alle i styregruppen til Kværndrup Ugen, ligesom styregruppen gerne vil takke alle dem der lagde hus/ værksted eller energi til for at dette års festuge blev noget specielt. En tak til vores Borgmester Hans Jørgensen for sin flotte tale ved åbningen af Kværndrup Ugen og tak til Lene Høsthaab (formand for kultur- og fritidsudvalget i Faaborg- Midtfyn kommune) fordi hun ville sætte et flot punktum for Kværndrup Ugen. Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle de besøgende, der har været medvirkende til at få Kværndrup Ugens fem års jubilæum til at blive noget ganske særligt og til Kværndrup Ugens sponsorer, uden hvis hjælp, det ikke ville være muligt at afholde en sådan festuge, Tak til Markedsforeningen, Andelskassen, Forsamlingshuset, SuperBrugsen, Lokalrådet og Autodidakt, som alle har ydet økonomisk støtte til dette års Kværndrup Ugen. 17

18 Kværndrup Ugen 2013 Af Frank Andersen Besøg en glaskunstner - Ivan Boytler 18 Det første arrangement, der løb af stablen efter Menighedsrådets morgenbord, Borgmesterbesøg og Gudstjeneste, - var et åbent hus arrangement hos den kendte glaskunstner Ivan Boytler og vi var meget spændte på at se, hvad der ventede, da bilen trillede ind på gårdspladsen ved glasgalleriet! Vejen derud var ikke det helt store problem, for fra Odensevej rundkørslen og til Ivan Boytler er der fine skilte, der viser vej til Glasgalleriet og for enden af en (denne dag) lidt støvet grusvej ligger en charmerende lille gård, hvor glaskunst og kreativitet er at finde alle vegne! Ivan er godt i gang med at vise en lille flok rundt, og vi slutter os hurtigt til og bliver ført ind i en verden der er meget anderledes end forventet! Glas i alle afskygninger og former, jo selvfølgelig kan glas formes, men det er de mange skulpturer, der fascinerer, og så ikke mindst størrelsen på nogle af skulpturerne, der overrasker,. Fra de helt små, til meter-store glasskulpturer og i galleribygningen står den nok mest fascinerende af alle, et fad på 1.5 meter i diameter på en fod af kobber, og fyldt med vand og en fin tåge ligger henover vandspejlet som mosekonebryg Ivan forklarer at der under vandoverfladen ligger en lille maskine der vibrerer så hurtigt at vand bliver til tåge, og ikke til damp! Vi bevæger os ind i Ivans værksted og finder flere spændende ting, blandt andet en todelt model af en skulptur til to rundkørsler, to markante metalportaler med glasvinger, (lovede ikke at offentligøre foto - så det må blive i læserens fantasi). I den virkelige verden er de 8 meter høje, og bliver de bare halvt så flotte som modellerne, bliver det et storslået syn, som møder bilisterne på vejen ind til den by, hvor de nu engang skal finde plads - desværre ikke Kværndrup. Den store ovn, som Ivan bruger, har han selv været med til at udvikle, og det har været lidt af en udfordring, da den form for glaskunst Ivan fremstiller, kræver en ultra præcis styring af varmen i den over to meter lange ovn. Men med ihærdighed og vilje, løser problemerne sig, og temperatur kan nu styres med +- ½ grad fra ende til anden i ovnen. Jo Glasgalleriet var virkeligt et besøg værd. Jeg kan kun opfordre alle til at besøge Ivan Boytler næste gang, han lukker sine døre op og viser rundt i en verden af glas. - Et par spændende timer hos en spændende kunstner.

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Ugen 2013 Af Frank Andersen Besøg en Trådkunstner Det er ikke alle dage man oplever noget så anderledes som besøget hos Birgitte Busk var. Jeg havde mine forbehold overfor en kunstner, der med symaskine og tråd fremstillede kunst. Nå tænkte jeg en avanceret symaskine og en computer, og så kan alle fremstille kunst. Så da jeg ankommer til dette (for mig) lidt lavloftede galleri, har jeg et par billeder i mit indre, der bare hænger fast. Men mere skamfuld og ydmyg kunne jeg næppe blive, Et af Birgitte Busks fantastiske trådmalerier. Birgitte Busk ved symaskinen for her var hverken computer eller avanceret symaskine, ingen smarte væve eller andet avanceret maskinel - nej en ganske almindelig symaskine og et mindre bjerg af sytråd er de eneste genstande Birgitte Busk bruger til at fremstille sine og lad mig slå det fast helt fantastiske billeder og portrætter! Kun ved at bruge symaskinen og sy frem og tilbage fremtrylles de skønneste tråd-malerier, man kan forestille sig. Og her er lidt af hvert, fra de lidt abstrakte til de helt fine portrætter, fra de sort/hvide til de mangefarvede og ikke kun portrætter her bringer sytråden liv til alt, lige fra den sarte blomst til den nøgne kvindekrop! Birgitte Busk har formået at opnå en perfektion i at få en ganske almindelig sytråd til at bringe liv i sine kreationer! 19

20 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Ugen 2013 Af Frank Andersen Besøg på Fjernvarmen (en lun fornøjelse) 20 Jeg lader stille bilen trille ind på græsarealet bag fjernvarmen og stiger ud i den lidt kolde vind og støvregnen, der lige er på besøg i Kværndrup, mens jeg besøger byens varmeforsyning. I det store telt er der gang i talerne, og jeg lister stille ind og sætter mig på en stol, mens jeg lytter til de vise ord fra Energipolitisk ordfører og næstformand i Dansk Fjernvarme, Lars Christian Lilleholt og bagefter fra vores egen Edvin Larsen, der fortæller om fjernvarmens historie fra idé til virkelighed! Efter talerne går jeg udenfor, og ved den til formålet opstillede pølsevogn får jeg en ristet med brød og en fadøl, mens jeg snakker med flere af gæsterne, omkring deres oplevelse af fjernvarme. Så er det endeligt blevet tid til rundturen på fjernvarmen, og bevæbnet med kamera, kuglepen og blok går vi ind i, hvad jeg troede, ville blive en beskidt og sodet fornøjelse. Men på ingen måde er det tilfældet. Det første vi bliver præsenteret for er den nye oliekedel, som skal tage over i tilfælde af driftstop, og det er en voksen sag. Det er ydeevnen også på hele 6 Megawatt, om det så siger nogen noget, men det er rigeligt til at forsyne hele byen, plus oplandet fik vi at vide. Jeg ville faktisk gerne have et billede af denne oliekedel men bæstet er for stort til min linse/kamera, så det må vente til en anden god gang. Videre går det ind i halmlageret, som huser halmen til fjernvarmen og det, der nok betog mig mest, var den mængde halm, der dagligt skal til for at drive værket. 2 Big baller i timen skal der til, og specielt bedre bliver det ikke, når man regner ugeforbruget ud hallen, vi stod i kunne rumme 350 big baller halm, og det rakte til en lille uges tid Øh en lille uge som gammel matematikker/datalog, begyndte jeg at regne: 350 bigballer X 52 uger = bigballer pr. år, og da hver balle vejer 625 kg i snit, tja så bliver det til tons halm om året. Det er trods alt nogle vognlæs, der skal køres, for at forbrugerne kan have varmt vand i hanen! Anlægget kører stort set fuldautomatisk, bare der er halm at tage af i de to midterste rækker på gulvet i halmlageret. Så skal der ikke ret meget mere til, før tingene går af sig selv. Bliver anlægget sultent kører den loftmonterede kran ud efter endnu en Big balle, som automatisk fodres til anlægget - Nå men der var ikke tid til at gruble over det mere. Vi skulle videre og op ad en trappe for at se, hvordan sådan en halmballe bliver til løs halm igen, inden turen går ind til selve fyret, hvor halmen bliver omsat til varme. Halmen bliver ført via et transportbånd til kedlen, hvor den afbrændes og et kik ind i afbrænderen kan vel nærmest betegnes som et kik ind i hvad nogle nok vil betegne som helvede! Det er et fantastisk anlæg det her, og smart er det også, at vi kan omdanne danskproduceret halm til varme og næsten CO2-neutral energi! Jeg nød turen rund på fjernvarmen og var det ikke fordi, vi for ganske få år siden havde fået nyt oliefyr hjemme, ja så var jeg nok hoppet med på fjernvarmen, som vel må siges at være en lun idé!

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kværndrup Ugen. Kære borgere i sognet og alle andre! Velkommen til Kværndrup Ugen 2013.

Kværndrup Ugen. Kære borgere i sognet og alle andre! Velkommen til Kværndrup Ugen 2013. Ugen Kære borgere i sognet og alle andre! d. 5. til 11. Maj Velkommen til Ugen 2013. Det er med stor glæde, at vi nu på 5. år, igen kan præsentere et program for årets Uge, og denne gang under sloganet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere