Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling kl : Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen."

Transkript

1 Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling kl : Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, rettidig indkaldt 14 dg. før. Jørgen Chr. Jørgensen blev valgt til referent. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved Jan Vinstrup Velkommen til årets ordinære generalforsamling i Mariager Sejlklub Det som jeg vil informere jer nu, er en opsummering af alle de aktiviteter der har foregået i vores fælles klub, - så lad os starte sejladsen. Bestyrelsens arbejde i det forløbne år, har været i overensstemmelse med, de holdninger & strategier der blev besluttet for 3 år siden, og kendetegner det store frivillige stykke bestyrelsesarbejde der skal til, - for at processen kan følges som aftalt. Vi har tidligere opsat vores 10 års plan, - og det er den vi følger som aftalt. Vi har vi gjort igen, - til klubbens bedste, delmålet er nået over alt forventning, til gavn for alle medlerne i MAS har været et spændende år, men hårdt år, hvor der har været fokus på det planlagte budget, - igen at opnå et flot årsresultat ved stram styring af vores fælles økonomi. Det er blevet til 6 faste bestyrelsesmøder, + de løse akutte møder, hvor referatet med informationer har været tilgængelig på vores fælles hjemmeside, så arbejdet i bestyrelsen i årets løb kan følges af de medlemmer i MAS, der måtte ønske dette. Havnefronten i Mariager: Mariager Sejlklub klasse A-havn, har nu fået den fulde effekt af vores beslutning af udvidelse af den bestående havn. antallet af gæstesejlere har været stigende, - samtidigt med, at der er nye gæster på området, her taler jeg om autocampere på arealet ved vores indkørsel. Gæstesejlerne påskønner dette, og ytrer deres positive holdning over for vores faciliteter. Indtægterne er over budget, - så vi kan kun smile over vores fælles beslutning om udvidelsen af Mariager Sejlklub. Affaldsplan for modtagelse & håndtering af affald for skibe: MAS skal efterleve krav fra Miljøstyrelsen. Planen er godkendt af Miljøstyrelsen indtil d.10. oktober 2014, hvor godkendelsen skal fornyes fremadrettet til ny periode, - så må vi håbe, at der ikke kommer nye krav, udover de nuværende 9 tætskrevne sider. Havneudvalget:

2 Ja, hvad skulle vi gøre uden Jørgen Jørgensen & Co. De har igen formået, at få delt en masse arbejdsopgaver ud til medlemmerne, der mødte talstærk op på arbejdsfordelingsdagen med deres medbragte værktøj. Arbejdet på havnen kan være utaknemmeligt, - og jeg ved, det har kostet Jørgen mange frivillige & ufrivillige arbejdstimer, når der lige var et her & Nu problem der skulle løses. Jeg vil sige tak til Jørgens hustru Karen, for de mange timer MAS stjæler af deres fritid. Stor tak til Havneudvalget for indsatsen! Pensionistholdet har været på banen med flere aktiviteter, - og vedligeholdt vores havn til fælles bedste. Fortsæt endeligt jeres arbejde, - det holder jer unge, - selv om dåbsattesten siger noget andet, - og så får vi samtidigt en flot & vedligeholdt klub vi kan være stolte af. Tak for jeres indsats. Ungdomsafdelingen: Vi har desværre ikke formået, at få gang i vores Ungdomsafdeling i dette regnskabsår. Fjordklubberne har også svært med dette, dog er der i Hadsund med forældrenes store opbakning, - lykkedes at få gang i de små sejlere. Erfaringer herfra viser, at den største indsat der skal ydes skal komme fra forældrene Hvorfor kan MAS ikke starte på samme måde. Er det tiden der gør det, klubberne har ledige bådpladser, familierne fravælger luksus her i krisetiden, en ting er sikkert, - vi mangler de små nye sejlere i Havnen. Skulle der være forældre der er klar til at opstarte dette optimistforløb, er bestyrelsen i MAS klar til at støtte. Klubudvalget: Vores piger, - Marianne & Pia gør det, og gjort det endnu en gang, ved at tilrettelægge flotte morgenborde ved vores optagninger. Efterårsfesten er på vej og senere kommer der julestue. Det er kun et spørgsmål om, har medlemmerne i MAS lyst til at deltage, - for tilbuddene er der. Tak til Marianne & Pia for deres store indsats for klubben. Kapsejladsudvalget: John Fly & Eli Schrøder er medlem af de kapsejlads gale, med blod på tanden, ind i mellem de mange sejladser med diverse opmålinger samt pejlemærker for krydsning af målstregen. Deltagelsen har været stor med de 11 tilmeldte både på 18 sejladser, - og der er flere i vente. Klubbens ånd efter en sejlads er spændende med de mange kommentarer. Alle siger de sejler for at vinde, og andre er det fællesskabet der trækker, men sådan er det. Tak til John & Eli for jeres engagement for kapsejladsen i MAS. Masteskuret: Problematikken omkring masteskuret har ændret sig, efter at vi har fået lov af kommunen til, at lægge et fast tag på af eternit. Et arbejde der kun tog en hel arbejdsdag, - men så var der også de rigtige håndværkere på, der ikke tålte at amatørerne gik i vejen. Tak til Poul & Thomas for indsatsen. Webmaster: Johan Mathiasen er klubbens Webmaster, - og det gør han fremragende!

3 I en periode var vores Internet side været lukket ned i flere dage, - med efterfølgende travlhed. Det viste sig, at Hr. Larsen havde fået en regning som han var i tvivl om var en fupregning på kr. 1100,- kr. og ikke betalte denne iflg. aftale. Det viste sig så, at det var vedligeholdelsen af vores internetside. Det kostede flere timer i min normale arbejdstid, at få siden op at køre igen, - da det var svært at få forbindelse til den rigtige person. Det viste sig, at der var omstilling på dette tlfnr. Til en badestrand i Østen, hvor vedligeholdet blev foretaget fra. Efter aftale med personen ville den blive genåbnet inden 24 timer, og denne aftale holdt de. Efterfølgende ved vi så nu, hvad regningen betyder for MAS. Heldigvis er der ikke opstået nogen skade ved den omtalte nedlukning. Tak til Johan som Webmaster. Mariager Fjordsamarbejdet: Medlemmerne i fjordsamarbejdet har afholdt 6 møder på skift i de forskellige fjordklubber. Formand er stadig Kim Jæger fra Høllet Bådelaug. Møderne er skåret ned, men kan gentages efter behov.. Af projekter der stadig arbejdes på efter flere år, - kan stadig nævnes: Bramslev Bakker med udvidelse af bestående anlægsbro. Dette sker i samarbejde med Svanen & Turistforeningen, der vil få den yderste plads langskibs. Møde afholdes 14 november med de involverede, men der er stadig ikke accept fra kommunen pga. den høje status som badestrand med blåt flag og diverse bølger. Fjordbøjer, i alt 19 stk. og vedligeholdende af disse via Fyr-Vagevæsnet, der tager kr. 6000,- for optagning af disse inden vinteren. De skal selvfølgelig også isættes, og beløbet er her det samme. Da Hadsund Sejlklub har fået gang i Optimistafdelingen, har HAVSU skænket kr. 6000,- til udviklende formål for de nye unge sejlere. Regatta: Regatta 2013 startede med, at klubben blev informeret om, 3 uger før afvikling, at Cityforeningen ikke ville deltage i år. Herefter fik vi travlt med at indkalde til hastemøde, hvor Jørgen & jeg selv deltog sammen med Mikkel fra Visit Mariagerfjord. Skulle vi forsætte alene, eller aflyse denne festaften. Beslutningen blev at vi fortsatte, - men sikke et arbejde med at koordinere de forskellige ting der skulle foregå. Da dagen var omme, havde vi brugt dette års arbejdsbidrag, - kun til denne opgave. Grillen skulle besættes med Grillmaster nr. 1,- Flemming i front, samt 3 piger til at hjælpe med de mange salg. Omsætning på ca. 5000,-, - det var da ikke dårlig, - og det var med til at minimere underskuddet på denne aften. Mariager Sejlklub gjorde det igen. Årets Regatta var endnu større end sidste år med mange forskellige oplevelser for de mange gæster. Det fine vejr var med os på denne aften med temperatur på 23 graders,de mange flotte pyntede både, hele Mariager Lystbådehavn var oplyst af lyskæder, flagene var hejst på broen, grillen var klar & tændt, medlemmer klar til salg af øl, vin & vand. Det hele krydret med et udenbys 2 mandsband i højt humør, der spillede kendt musik.

4 Bespisning i klubhuset, hvorefter vi lige som sidste år startede kl ved Mariager Sejlklub, med masser af lys og flag på bådene sejlende efter svanen den næste time. Et fantastisk flot syn, med de mange tilskuere på hele havneområdet. Billederne er tilgængelig på vores fine hjemmeside. Jo`- bestyrelsen er klar til næste års Regatta, men den kan kun gennemføres med stor hjælp fra medlemmerne, - så spørgsmålet er, - er der frivillige nok til næste år, - lad os nu se! Klubhuset: Bestyrelsen har det sidste år åbnet for leje af klubhuset for medlemmerne i fritiden, og det er der 10 personer der har benyttet sig af. En symbolske sum på 520,- kr., til en privat mærkedag, eller familefest. Dette tiltag er modtaget med generel positiv holdning i MAS, - så fremtiden må vise, om dette fine tilbud skal fortsætte. Sejlerliv ved Johan Mathiasen Samme dag som Regatta, var der en planlagt reception i klubhuset, da den længe ventede bog fra Johan om Livet omkring Fjorden blev frigivet. Klubhuset vat fyldt med sejlere, gamle formænd & Mas-sejlere der kunne fortælle spændende løgnhistorier om klubbens historie. Bogen udkom med maner til musik fra De gode Mænd, og der var diverse læskedrikke til alle de fremmødte. Et meget fint initiativ, som bestyrelsen i MAS yderligere støttede med sponsorkroner. Tak til Johan for Bogudgivelsen. Autocampere: Autocampere har besøgt klubben i denne sæson, men hvor mange har vi ikke helt tal på. Det har vores genboer højst sandsynligt styr på, og der er aftalt nyt møde den. Torsdag d. 28 november her i klubhuset, er der aftalt et opfølgningsmøde med Vibeke Kjær Christensen fra Kommunen. En ting er sikkert, autocamperne er velkomne, da det giver liv samt indtægt på havnen. Vinterpladser i vandet: I henhold til vores Havnereglement gøres der venligst opmærksomt på nedennævnte. Efter 15. november skal både på vandpladser ligge på anviste vinterpladser. Hvis lejerne ønsker, at båden skal overvintre i vandet, skal de være ansvarsforsikrede med police gældende for hele året, og forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn i henhold til reglementet pkt. 6. Både ved pælepladser skal som minimum være fortøjret med 2 fortrosser og 2 Agtertrosser, med trækaflastning og sikring på alle. Der suppleres med 2 ekstra trosser midtskibs. Fortøjningerne skal være af god kvalitet og i god stand, og hvor der anvendes kunstfibertovværk til fortøjning, skal dette være min. 16 mm Hvor der i forbindelse med fortøjninger anvendes kovser, ringe o.l., skal disse have en tilsvarende styrke. Fortøjningerne skal dog til en hver tid svare til bådens størrelse og have en brudstyrke pr. part (trosse), der som minimum modsvarer bådens vægt. Pælefortøjninger skal ved snæring eller lign. sikres mod, ved højvande, at vandre ovenud af pælene Bådejeren er forpligtiget til, at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger.

5 Fjernvarmeprojektet: Fjernvarmen har nu været i drift siden maj måned, og der har ikke været mangel på det varme vand til vores gæstesejlere. Der er lavet en fordelagtig aftale med kommunen, der i første omgang betaler for installationen, hvor efter vi afdrager de næste 8 år med ca kr. gældende fra 1. juni En flot aftale som Christiansen har fået i stand med Mariager Kommune. Tak for dette. Økonomien: Allerede i foråret marts måned, var vi på bagkant med økonomien, da Jørgen Jørgensen igen fråsede med pengene, og købte hvidevarer til køkkenet, - så var dette års overskud på kr. 4000,- i hvert fald væk. Da vi stadig ikke havde styr på økonomien bag fjernvarmeprojektet og den usikre faktor med havnepengene på kr ,- var udestående, sendte jeg mail til resten af bestyrelsen om, at være tilbageholden med omkostningerne, og Hr. Larsen skulle sætte sig på pengekassen. Efter at Christiansen havde fået en fordelagtig aftale med Mariager kommune vedr. fjernvarmeprojektet, og vi ikke selv skulle bruge kr ,- af vores kassekredit i ØB, kunne vi tillade os at åbne pengekassen på klem igen. Igennem den stramme styring, vendte vi den økonomiske situation til et flot regnskab, som Hr. Larsen vil komme nærmere ind på senere. Fremtiden: Fremtiden kender heldigvis ingen, så derfor er det vigtigt at vores langsigtede plan stadig fastholdes, indtil lån er tilbagebetalt til Østjysk Bank, og vores klubkasse er blevet konsolideret. De medlemmer der sidder i bestyrelsen, har brugt oceaner af tid på at drive den forretning der hedder Mariager Sejlklub. De knokler i klubbens interesse, alle beslutninger skal være optimale for MAS-medlemmer. Vi har brugt rigtigt mange timer på vores fælles klub, og som jeg tidligere har sagt, - forstår man bare ikke, hvor vi får disse timer fra. Mange opgaver er blevet løst til gavn for MAS, og bestyrelsen har igen påtaget sig dette stykke frivillige bestyrelsesarbejde med stort ansvar, og resultatet har også været derefter. Tiden er inde til at runde af, så glæd jer til et rigtigt godt arbejdsår fremadrettet i Mariager Sejlklub, - bestyrelsen vil være klar til dette. Tak fordi I mødte frem til generalforsamlingen. Pbv. Jan Vinstrup 3: Beretning fra udvalgene. Havneudvalg: Jan Weier Christiansen gjorde rede for havneudvalgets arbejde og status på projekter. Medlemsindsats: Medlemmernes indsats på de 2 arbejdsdage har som sædvane været flot og med socialt aspekt. Jørgen har styret begivenhederne, så vi har fået fuld valuta for pengene. Det samme er tilfældet med seniorerne, herom ved Johan Mathiasen.

6 EL-Regulativ samt forbrug: Jørgen har udsendt regler, der gælder for tilslutning af både i en lystbådehavn, for at undgå brand og kortslutninger. Der er etableret målere for dem der har et stort Elforbrug. Fjernvarme: Der er nu etableret fjernvarme i hele klubhuset, der bl.a. omfatter varmt brugsvand til vore gæstesejlere. Der har pt. ikke manglet varmt vand. Anlægget styres af PC i havnekontoret. De enkelte radiatorer kan ikke indstilles lokalt, med undtagelse af radiatorerne i klublokalet. Den ønskede temperatur indstilles på fiskeøje pil op og pil ned. Brugsanvisning er under termometret. Pil ikke ved radiatortermostaten. Der mangler endnu isolering af rør i underetagen. Pris for anlægget er kr ekskl. moms. Beløbet tilbagebetales rentefrit til kommunen, med 14588,25kr pr år i 8 år. Første rate 1. juni Autocampere: Der har været pæn søgning af autocampere i år. Ordningen er et forsøg med kommunen og genboerne. Det er vores indtryk, at det har fungeret tilfredsstillende. Der skal sanerer på måneden afholdes evalueringsmøde med MAS, kommunen og genboerne. Masteskur: Efter mange års tovtrækkeri, har vi endelig fast tag på masteskuret via en dispensation fra kommunen. Postindkast: Efter flere indbrud i vores postkasse, har vi fået etableret brevindkast i døren, som ender i en stålkasse på bagsiden af døren. Ledige pladser: Vi har desværre i 2013 ligesom de andre fjordhavne en del ledige pladser, vi skal derfor have gjort en ekstraordinær indsats i den kommende sæson for at få lejet pladserne ud. Kapsejladsudvalget ved Eli Schrøder. Vi har et godt sammenhold, og alle ønsker at vinde. Vi har det hyggeligt, når vi får vores øl og diskuterer div. vendinger om bøjerne. De der ikke deltager går glip af meget. Det koster kun 100kr pr. år at deltage + lidt for maden til afslutningen. Erling har opsat pejlemærker, for at markerer mållinjen. Han lå på siden af 2 andre både, og han påstod at det var ham der vandt. Jeg var imidlertid kommet i havn, og tog et målfoto på min tlf. Det viste at de 2 andre både var en halv bådslængde foran Erling. Ja så tæt er konkurancen. Klubudvalg: Marianne og Pia var ikke til stede: Ungdomsudvalget: Vi har pt. ikke noget ungdomsudvalg. Seniorudvalget ved Johan Mathiasen. Der er i 2013 udført 2 store opgaver af seniorerne, Kettys bro og pensionistbroen. Projekterne blev stoppet af den hårde isvinter. Efter lang tids venten, blev vi enige om at forcerer isen. Så arbejdet kunne færdiggøres. Der var meget bøvl med at få flåderne ud gennem isen. Næste dag var havnen isfri.

7 Næste projekt er terrassen på klubhuset. Der er bagfald og belægningen begynder at rådne på grund af for meget vand. Der vil blive gjort et forsøg med kyllingetråd på broerne for at holde mågerne væk om sommeren. 4: Forelæggelse af regnskabet for til godkendelse. Jan Larsen gjorde rede for regnskabet for det forløbne år. Vi holder indtægtsniveauet som tidligere. Havnen har været godt besøgt i år. Der er lidt mere vedligehold på klubhuset på grund af fjernvarmeprojektet. Udgiften til vedligehold broer er mindre i år. Vi har sponsoreret Johans bog med 6000kr. Penge der er givet godt ud. Der er færre kontingenter end tidligere år. Der er mange der har solgt deres båd. Det samlede resultat på ca kr er fint, men der venter også mange inverteringer i fremtiden. Der var ingen kommentar til regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er godkendt af MAS s revisorer. 5: Fastlæggelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag. Som besluttet ved vedtagelsen af brobyggeriet, skulle div. takster hæves med 2%. Det blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning. Johan M. kunne ikke forstå, at der i takstbladet står at man skal betale 816 kr/år for at have en jolle liggende i havnen. Emnet var oppe sidste år men det er ikke rettet i takstbladet. Citat fra generalforsamling Johan M. mente, at det er uretfærdigt at man skal betale 816 kr/år for en jolleplads på land. Dette indebærer dog, at man også har en vandplads. Jan W. sagde, at det er normalt at man betaler for en jolleplads i andre havne. Han forslog, at joller i ungdomsafdelingen på land fritages for betaling. Der var 2-3 der havde betalt, og de skal derfor have pengene tilbage. Forslaget blev vedtaget. Citat slut;. Det er bestyrelsens opgave at få rettet takstbladet. 6: Behandling af indkomne forslag. Ingen. 7. Valg af formand: Jan Vinstrup ønskede ikke genvalg. Jens Lund blev valgt til formandsposten.. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Jan Larsen ønskede ikke genvalg, Ketty Nielsen blev valgt til kassere. Jan Weier Christiansen blev genvalgt. Carl A. Aggerbo blev valgt som suppleant. 9: Valg af revisorer + revisorsuppleant

8 John Gabba blev genvalgt. Henrik Meldgård ønskede ikke genvalg, Ulrik Dam blev valgt.. Erik Ibsen blev genvalgt til Revisor suppleant. 10: Valg af udvalg. Klubudvalg: Marianne Møller og Pia Kristensen modtog genvalg. Kapsejladsudvalg: Eli Schrøder og John Fly modtog genvalg Webmaster: Johan Mathiasen modtog genvalg. Havneudvalg: Curt Conradsen og Carl A. Aggerbo blev valgt.. Ungdomsafdelingen: Ingen. Bestyrelsen vil fortsat arbejde med sagen. Seniorer udvalg: Johan Mathiasen blev genvalgt. Jacob Jacobsen blev genvalgt. Afslutning ved Jan Vinstrup. Jan Vinstrup takkede Jan Larsen for indsatsen i det år han har været kassere. Han modtog en flaske som tak for indsatsen. Derefter takkede Jan Larsen Jan Vinstrup for sit mangeårige job som formand i klubben. Der var udført en ekstraordinær indsats, under byggeriet af vores nye broer. Refferant: Jørgen Chr. Jørgensen.

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere