Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer"

Transkript

1 Nummer 2 April årgang 2000 eksemplarer Friluftsscenen i Thorning Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg 7. juni kl juni kl juni kl juni kl og juni kl og Billetsalg starter den 28/4 online: telefon: (man-tors kl 17-19) juni Af Astrid Lindgren Musik af Sebastian Art director: Lisbeth Døssing illustration: Freehand.dk Scenebearbejdelse: Staffan Götestam Oversættelse, musik og sangtekster: Sebastian Forlag: Nordiska ApS, København Instruktørassistent: Louise Hummelgaard Korleder: Lene Henriksen Scenograf: Inge og Rasmus Østerby

2 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/inger Michelsen Haugevej Kjell Blicheregnens Museumsforening v/bente Sørensen Vinderslevvej Kjell Thorning Spejderne v/ulla Lyngsøe Kong Valdemarsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/karina Philipsen Ungstrupvej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning Menighedsråd v/anne-marie Møller Gadegårdsvej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Tørrepladsen Kjell Thorning Forsamlingshus v/grete Møller Kong Knuds Vej Kjell Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/ Jørgen Krog Aalborgvej Kjell. Thorningegnens Friluftsspil v/birgit M. Andersen Rosenborgvej Kjell Thorning Pensionistforening v/morten Petersen Østermarksvej Kjell Thorning Børnehus v/aase Ørnstrup Thorning Venstrevælgerforening v/agner S. Christensen Munkemarken Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerupegnen v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/linda Lyngsøe Skovvej 2a 8620 Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Thorning Skole v/lone Stig Andersen Møllevej Kjell Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/brit C. Olsen Skivevej Kjell Foreningen Hærvejsherberg v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Team Thorning Sundhedscenteret v/kirsten Lehrmann Skrænten Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Inger Michelsen (formand) Deadline fredag den 28. maj Næste udsendelse 21. juni Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Hvis man ikke har modtaget Blichfang, kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i Thorning, i Hauge Minimarked eller på Kjellerup Bibliotek. Blichfang kan også læses/printes fra 2 Indhold Årsmøde i Blichfang... 3 Team thorning - Sundhedscentret... 6 Info tavle i Thorning Stort loppemarked Thorning Pensionistforening Det sker på Bakkegården Indre Mission Nyt fra kirken Blicheregnens Museum FHHT Thorning Spejderne Blicheregnens Venstrevælgerforening Biogasanlæg KFUM og KFUK Thorningegnens Friluftsspil

3 Årsmøde i Blichfang Den 24. februar 2014 I Bakkegårdens cafeteria Referat v/ Birgit M. Andersen Deltagere: Blicheregnens Museum v/ Inger Michelsen, Thorning Foredragsforening v/ Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegården v/ Søren Sørensen, KFUM & K v/ Tove Vinther, Thorningegnens Friluftsspil v/ Birgit M. Andersen, Foreningen Norden, Kjellerupegnen v/ Ellen Andersen, Blicheregnens Museumsforening v/ Bente Sørensen, Thorning Borgerforening v/ Laila Simonsen, Thorning Menighedsråd v/ Anne-Marie Møller, Thorning Forsamlingshus v/ Grete Møller, Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/ Erling Prang, Thorning Pensionistforening v/ Morten Petersen, Blicheregnens Lokalråd v/ Linda Lyngsøe. Fra redaktionen deltager Tove Vinther, Tom Andersen og Inger Michelsen. Afbud fra: Thorning Vandværk v/ Harald Pehrson, TIF v/ Karina Philipsen. Fra redaktionen er der afbud fra Hanne Pehrson og Peter Nielsen. Formanden indleder med at byde velkommen til de fremmødte, i alt 13 deltagere, og foreslår valgt en referent, hvilket bliver Birgit M. Andersen. Punkt 1: Valg af dirigent Morten Petersen bliver valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Punkt 2: Godkendelse af referat fra årsmødet 2013 Referatet, som i forvejen er udsendt sammen med indkaldelsen til årsmødet, bliver godkendt. Punkt 3: Formandens beretning Inger Michelsens formandsberetning: Bladet er i 2013, 22. årgang, udkommet med de sædvanlige 6 numre med varierende sideantal alt efter stofmængde. I løbet af året har vi kunnet byde velkommen til to nye medlemmer af Blichfang, nemlig Foreningen Hærvejsherberg Thorning og Team Thorning Sundhedscentret, sådan at der bag bladet ved udgangen af 2013 stod i alt 27 foreninger/organisationer. Endnu en gang velkommen til de to sidste - det er dejligt med nye medlemmer, og vi har plads til flere! Medlemsforeningerne bruger bladet meget forskelligt - nogle har stof til hvert eneste nummer, andre skriver sporadisk eller lejlighedsvis, når de har noget at fortælle, og sådan må det være, når det er medlemmerne selv, der står for indholdet. Redaktionen siger tak for hvert eneste indlæg - vi forsøger at få plads til al tekst, der er indleveret inden for bladets deadlines, og mig bekendt har der ikke været problemer med pladsen, sådan at indlæg har skullet ligge over til næste nummer. Tvært imod ved jeg, at enkelte medlemmer har fået lov at indlevere stof en dag eller to efter deadline. Det er flot service fra redaktørs og opsætters side. Fra redaktionens side kan vi kun opfordre til, at så mange af medlemmerne som muligt benytter sig af det enestående tilbud, Blichfang giver, for at foreningernes arrangementer, møder m.m. bliver synlige i 3

4 lokalsamfundet. Jo flere medlemmer, der bringer indlæg regelmæssigt, jo mere interessant bliver bladet for læserne, og jo bedre fungerer bladet som vigtigt kit i lokalsamfundet. Bag Blichfang står der en trofast skare på omkring 30 lokale annoncører - til dem skal der lyde en stor TAK. Annoncesalget udgør sammen med medlemskontingentet det økonomiske grundlag for bladets eksistens, så vi er meget glade for hver eneste tegnet annonce, stor som lille, og redaktionen opfordrer naturligvis til, at både medlemmer og bladets læsere støtter vore annoncører. Der skal lyde en stor tak til bladets redaktion - tak til ansvarshavende redaktør Tom Andersen og til layouter Peter Nielsen for den utrættelige indsats med fin og sikker opsætning af bladet, og tak til Tom for arbejdet med kørsel til trykkeriet, distribution m.m. Uden jeres fornemme indsats var vi på den! Også stor tak til Hanne Pehrson, der gennem mange år har påtaget sig det vigtige arbejde med annoncetegning og løbende kontakt til gamle såvel som mulige nye annoncører. Til vores kasserer Tove Vinther skal der lyde en stor tak for arbejdet med at holde styr på indtægter og udgifter, og tak til revisorerne Cita Brøns og Harry Madsen for at holde øje med, at alt går rigtigt til. Min indsats som medlem af redaktionen har igen i år været meget overkommelig - der er ikke modtaget klager, og eventuelle redaktionelle problemer mht. opsætning og ændring af deadlines med videre er løst på bedste måde uden min medvirken, mange tak for det! Selvom årsmødet i forvejen var annonceret i bladets decembernummer, er alle medlemmer også skriftligt indkaldt i håb om, at færre medlemmer så ville glemme årsmødet eller i 4 det mindste ville melde afbud, hvis man var forhindret. Om det har nogen effekt, må årsmødets fremmøde vise. Beretningen tages til efterretning. Punkt 4: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Kasserer Tove Vinther fremlægger det reviderede regnskab, som viser indtægter på kr ,50 og udgifter på kr ,44. Underskuddet på kr ,94 er et tilgodehavende, som nu til fulde er indgået, idet der efter nytår er indbetalt kr ,25. Der er således reelt tale om et lille overskud for Der er pt. et tilgodehavende for én annonce og ét kontingent. Regnskabet godkendes. Punkt 5: Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang Tom Andersen får enkelte håndskrevne indlæg til redaktionen. Peter Nielsen modtager indlæg digitalt og sætter bladet op, så det er klar til bogtrykker. Tom henter bladene hos bogtrykkeren i Viborg og kører dem til Tilst, hvorfra de distribueres. Blichfang omdeles i bl.a. lokale forretninger og på biblioteket. Punkt 6: Indkomne forslag Ingen. Punkt 7: Debat og gode ideer Laila Simonsen orienterer om den nye Infotavle, som har afløst den gamle opslagstavle hos købmanden. Efter initiativ fra borgerforeningen kan man aflevere plakater, bekendtgørelser o.l. hos Laila, som sørger for ophængning i skabet. Laila skriver om dette i det næste blad. Linda Lyngsøe savner en neutral hjemme-

5 side for Blichfang alene, som ikke er farvet af subjektive meninger mest tænkt som forum for arrangementer. Punkt 8: Fastlæggelse af kontingent Uændret 200 kr. Punkt 9: Valg af formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør samt to revisorer Ellen Andersen vælges som ny formand. Hanne Pehrson genvælges som næstformand. Tove Vinther genvælges som kasserer. Tom Andersen genvælges som ansvarshavende redaktør. Cita Brøns og Harry Madsen genvælges som revisorer. Punkt 10: Eventuelt Tom udtrykker tilfredshed med trykkeriet. Søren Sørensen er taknemmelig for bladet. Dirigenten takker for god ro og orden. Inger Michelsen takker dirigenten og retter en særlig tak til Bakkegården, fordi vi kan holde årsmødet her. Tak til Inger Michelsen for veludført formandskab. 5

6 Team Thorning - Sundhedscentret byder inden for til et Foredrag om søvnapnø Den 13. april kommer Henrik Nielsen gennem Thorning på sin vandring fra Viborg til grænsen for at gøre opmærksom på sygdommen søvnapnø. Han vil her gøre ophold ved Sundhedscentret i Thorning kl og holde et lille oplæg for at gøre opmærksom på sin sygdom. Alle er velkomne Sundhedscentret er vært ved en kop kaffe /the Thorning Fysioterapi giver Henrik gratis massage inden han drager videre og Herberget i Thorning sponsorer en overnatning Henrik Nielsen skriver: I April 2014 har jeg planlagt at vandre langs hærvejen, fra Viborg til Grænsen, en tur på godt 280 km. Det er en tur, der bliver tungere for mig end de fleste, da jeg lider af søvnapnø, og derfor skal medbringe tungt behandlingsudstyr iform af CPAP og batterier i rygsækken, da jeg skal behandles hver nat på Søvnapnø på en ny og anderledes måde i Jeg er så heldig at jeg er velbehandlet, så jeg vil gerne give mit overskud videre til andre med Søvnapnø Grunden til jeg har startet denne indsamling på er at jeg skal bruge penge til at producere/reklamere for bogen, samt holde fri fra arbejde for at kunne fokusere på bogen. Alt overskud fra bogen samt denne indsamling går 100% ubeskåret til at hjælpe mennesker med søvnapnø samt til oplysningsarbejde omkring lidelsen Jeg håber du vil give en donation og dermed hjælpe de mange danskere der lider af denne sygdom. Du kan gøre det enten ved at give et bidrag eller også bruge funktionen "giv din tid" Søvnapnø er en lidelse der ubehandlet gør en meget træt og uden energi, der er samtidig mange fordomme omkring det og derfor har jeg besluttet at lave en bog omkring mine udfordringer ved at skulle gennemføre sådanne en tur, trods mit handicap. Det bliver en helt igennem rå og uden filter deling med Danmark, for at få sat fokus 6

7 Foredrag om vægttab med Henrik Duer Foredragholder: Henrik Duer, vært og træner på TV3-programmet "Ekstremt Fed" 2011, 2012, 2014, uddannet cand. scient. idræt og kemi og partner i Fitness Institute og Sundtbmi.dk Dette foredrag omhandler, hvad der skal til for at opnå et succesfuldt vægttab. Der bliver taget udgangspunkt i de ca 1000 mennesker fra Det Danske Vægttabsregister, som har formået at tabe +15 kg og efterfølgende holde vægttabet. Hvad har de gjort for at tabe sig og hvordan holder de vægten? - styrer sit vægttab i mål. - holder motivationen under og efter vægttabet, så du forbliver slank. Dette og mange andre vigtige ting for langsigtet succes vil blive berørt i foredraget. Alle kan lære noget af foredraget også dem, der bare vil smide et par kilo eller leve sundere. Det vil også være muligt at købe en signeret "Kuren til varigt vægttab" til 250,- eller få signeret et eksemplar du allerede har købt:-) Henrik kommer også ind på hvordan man - skal træne og spise for at tabe sig - 7

8 Team Thorning - Cykling Starter udendørstræningen tirsdag den 22. april kl Træningen er gratis og alle kan være med uanset om man har en professionel cykel eller kører på en rusten havelåge Om man er barn eller voksen. Længder og ruter planlægges på dagen. Mød op på Sundhedscenterets P-plads og vær med i vores fællesskab uanset form og niveau. Vi træner herefter hver tirsdag kl og lørdag kl Instruktører: Irma Andreasen og Benny Mogensen Hvis nogen skulle have lyst, så arbejder vi henimod at deltage i den sidste etape af Hærvejsløbet: HÆRVEJSLØBET Vi sætter Hærvejen i bevægelse med et anderledes motionsløb for både vandrere, løbere og cyklister. Det drejer sig om motion, fællesskab, naturoplevelse og spændende kulturhistorie under mottoet: Drømmen Udfordringen Eventyret Hærvejsløbet 2014 afvikles fredag/lørdag juni Vi tilbyder: Et etapeløb på Hærvejen fra Flensborg til Viborg - knap 300 km over 2 dage. 30 etaper på mellem 5 og 15 km, og du kan deltage i det antal etaper, du har lyst og energi til. Vi løber i fælles flok med en gennemsnitshastighed på 10 km i timen. Et cykelløb langs Hærvejen med start fra enten Flensborg, Vejen eller Silkeborg og med mål i Viborg. 8 Det vil sige henholdsvis ca. 270, 160 eller 50 km landevejscykling, hvor vi lægger vægt på holdkørsel i forskellige tempogrupper. Hærvejsmarch i og omkring Viborg. Hærvejsløbet er et udviklingsprojekt, og visionen er at skabe Danmarks største motionsarena. Bag løbet står DGI, Viborg Kommune og Hærvejsmarchen. Arenaen er Hærvejen, og udviklingsprojektet skal danne grundlag for og inspirere til motionsaktiviteter på og langs med denne arena året rundt. Vi har i første omgang fokus på vandring, løb og cykling. Baggrund Hærvejen ligger på Jyllands højderyg og tjente i århundreder som en vigtig rute for både hære, kvægdrivere, handelsmænd og pilgrimme. Da trafikken fra slutningen af 1800-tallet og frem gradvis overgik til tog og siden biler, mistede Hærvejen sin betydning som færdselsåre gennem Jylland og forbindelsesled mellem Danmark og det øvrige Europa. Hærvejen har de senere årtier vundet stadig større opmærksom som rekreativ rute for vandrere og cyklister. Infrastrukturen på Hærvejen er forbedret ganske betydeligt, og ruten er i mange danskeres bevidsthed nu vundet frem som et refugium fra hverdagens stress og jag. Hærvejens kendetegn er betinget af den sidste istid, hvor det nuværende landskab blev dannet, efterhånden som isen smeltede.

9 Det skabte Jyllands højderyg og dermed vandskellet, hvor vandløbene løber enten øst mod Kattegat eller vest mod Vesterhavet. Som resultat er naturen op gennem Jylland yderst varieret og stadigt mere kuperet, som Hærvejen nærmer sig Viborg. Hærvejsløbet ønsker således at være med til at udvikle denne naturskønne strækning til en arena for fysisk udfoldelse for motionister fra både ind- og udland! Vi vil med dette cykelløb skabe rammen om en fælles rejse langs Hærvejen op igennem Jylland. Hærvejsløbets Cykelløb afvikles lørdag 28. juni Vi tilbyder tre ruter fra enten Flensborg, Vejen eller Silkeborg - alle med mål i Viborg.Ruterne er på henholdsvis 270, 160 og 50 km. Der cykles på mindre befærdede asfaltveje, og der vil være tydelig skiltning hele vejen. På de to lange ruter lægger vi vægt på holdkørsel. Det vil sige, at rytterne på holdet forpligter sig på hinanden og hjælper hinanden med at holde tempo, venter ved små reparationer og også meget gerne træner sammen frem mod løbet. Man kan også tilmelde sig uden nogen form forholdtilknytning. Her kobler man sig blot til den tempogruppe, der passer til forventningerne. Det er en fantastisk smuk rute, som byder på storslåede naturoplevelser, udfordringer og masser af forskellige indtryk. Vi håber, at det bliver et eventyr for alle! Team Thorning - Sundhedscentret - Gratis motionstilbud til alle interesserede - Vi starter løbeskole op torsdag den 10. april kl Mød op i venteværelset i Sundhedscentret og vær med! Vi starter helt fra bunden og efter 12 uger kan vi løbe 30 min non-stop Vores træning er gratis og for alle børn og voksne Vi træner hver torsdag fra Sundhedscentret og hver mandag fra Stendalvejens P plads i Stendal Plantage kl Vel mødt 9

10 Info tavle i Thorning Thorning borgerforening har ophængt en info tavle ved købmand Spar i Thorning. Alle foreninger kan bruge den til ophængning af opslag med informationer om de aktiviteter som foregår i byen. Opslag afleveres på Hjordbakken 2, hvorefter de bliver ophængt i boksen. Venlig hilsen Thorning borgerforening Stort loppemarked Højgårdsvej 25 (ved siden af Bango ) Thorning Lørdag den 3. Maj kl Søndag den 4. Maj kl Fredag den 23. Maj kl Lørdag den 24. Maj kl Søndag den 25. Maj kl Vi har ryddet to boliger - Møbler - Billeder - Porcelæn - Sko - Tøj - tv - vaskemaskine mm. "kom og kig" 10

11 Thorning Pensionistforening Onsdag den 9. april kl på Bakkegården holder vi forårsfest med musikalsk underholdning ved Gårdsangerne, Silkeborg. Alle er velkommen, og der skal betales entre. Onsdag den 14. maj kl på Bakkegården kommer læge Iver Søndergaard fra Thorning, og fortæller om sin tid i Thorning gennem mere end 30 år. Alle er velkommen, og der skal betales entre. Onsdag den 11. juni tager vi på heldagstur til Vesterhavet. Turen starter fra P- pladsen ved Thorning Skole. Program og pris for turen vil blive oplyst senere. Alle medlemmer kan komme med. Ønskes medlemskab af foreningen bedes man kontakte foreningens bestyrelse. Med venlig hilsen Bestyrelsen Det sker på Bakkegården April 16. Banko kl Karsten Holm synger Giro 413 melodier kl. 14 Maj 21. Banko kl Anker Svendsen underholder kl. 14 Juni 18. Banko kl Sankthansfest kl. 19. Brugerrådet. Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10. med deltagelse af vores organist. Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste. 11

12 Indre Mission April: Torsdag d. 10. kl Påskemøde ved Johannes Christoffersen, Århus. GLÆDELIG PÅSKE Torsdag d.24. Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap. 13. Mandag d. 28. Bestyrelsesmøde i IM. Maj: Torsdag d. 1. kl Lovsangsaften i Missionshuset. Tirsdag d. 6. og onsdag d.7. Seniorlejr i Kjelsølejren. Der kommer særskilt program herom senere. Torsdag d. 15. kl Soldatervennefest ved Anne og Allan Schrøder fra Karup. Torsdag d. 22. kl Fællesaften med KFUM og K, vi starter med spisning kl KL : Tale og fortælling ved Pastor Juma Kruse. Programmet for aftenen kommer i en annonce i Kjellerup Ti dende. Juni: Torsdag d. 5. kl Møde ved Jens Peter Dalgaard, Nykøbing Mors. Torsdag d. 12. kl Danmission Årsmøde. Se Kvindekredsens program. Torsdag d. 19. kl.???? Aftenudflugt sammen med IM i Kjellerup. Program for turen vil blive oplyst senere. Weekend d Årsmødefestival i Mørkholt. Program for festivalen vil blive oplyst senere, i et særskilt program. 12

13 Danmission Kvindekreds Mandag den 7. april kl er der møde hos Bente Nielsen, Nygade 11a i Kjellerup, med Nyt fra Danmission og med afslutning om Påskens budskab ved Ellen Andersen. Tirsdag den 13. maj kl er der møde hos Inger Riis, Tørrepladsen 17 i Thorning, med Nyt fra Danmission og afslutning om Pinsens budskab ved Tina Frank. Torsdag den 12. juni kl er der årsmøde og fødselsdagsfest i Thorning Missionshus, Birkevej 10 i Thorning, med festligt kaffebord og lotteri. Birgitte Warming, netværksleder i Danmission, fortæller og viser billeder: Med Danmission på vej mellem fortid og fremtid en rejse til Danmissions partnerkirke og projekter i Indien. Enhver er velkommen til at være med i kredsen og det gode fællesskab i arbejdet for Danmission. 13

14 Konfirmandlisten Grathe Kirke, søndag d. 11.maj 2014 kl Emil Andersen Haugevej 5 Fruerlund Jesper Soungaris Dyhr Krogsgårdsvej 53 Hvam Peter Lyngbak Jensen Haugevej 68 Hauge Marie Louise Millgaard Urhanevej 12 Karup J Casper Esmann Rasmussen Kong Knaps Vej 2 Gråmose Emil Brødløs Sejer Sørensen Mallingvej 8 Vium Kirke, søndag d.11.maj kl Nikoline Lizette E Kristensen Mellemvej 1 Thorning Rebekka Sønderby Kristensen Kongemosevej 11 Hvam Malene Skorstengaard Mogensen Svinget 4 Hvam Lisa Skorstengaard Nielsen Grøftekanten 15 Hvam Sara Søgaard Nielsen Sølunden 21 Hvam Thorning Kirke, søndag d.18.maj kl Agnethe Almind Skivevej 25 Thorning V Line Bøgelund Bergau Blichersvej 47 Thorning Johanne Holm Carlson Ulrøgelvej 10 Kjærsholm Frederik Bech Ditlevsen Skovvej 69 Impgård Julia Maretti Gabrielsen Gl Hærkrovej 64 Hvam Casper Kortegaard Jensen Højgårdsvej 6 Thorning Johanne Kielsholm Ravnholtvej 14 Knudstrup Mathias Nørskov Lyngsøe Kong Valdemars Vej 31 Thorning Lærke Athena Janner C MacKayzee Hosekræmmervej 18 Thorning Magnus Nyrup Mogensen Ulrøgelvej 3 Oustrup Nana Kortegaard Mortensen Sangildvej 25 Knudstrup Emil Palm Nielsen Rosenborgvej 3 Ungstrup Martin Lassen Olesen Grågårdevej 21 Gråskov Simon Arnfalk Engelbrekt Olesen Kærsholms Møllevej 2 Vattrup Christian Nygaard Pedersen Klitfyrren 58 Mich Steinmeier Philipsen Ungstrupvej 10 Ungstrup Asbjørn Broe Rasmussen Jernbanegade 16 Viborg Ina Löf Ølting Impgårdvej 10 Ungstrup 14

15 Thorning Kirke, søndag d.18.maj kl Sebastian Bach Andersen Hjordbakken 10 Thorning Mads Anderberg Caspersen Skrænten 35 Thorning Magnus Barner Bjerregaard Haun Skrænten 47 Thorning Laurits Sejr Jensen Blichersvej 8 Thorning Sebastian Lindberg Kaxe Gl. Hærkrovej 33 Hvam Heidi Hattesen Kristensen Kong Valdemars Vej 27 Thorning Markus Dueholm MacDonald Kong Knuds Vej 14 Thorning Nicholai Møller Madsen Tørrepladsen 49 Thorning Jeppe Riis Mikkelsen Tværgade 13 Kjellerup Andreas Holm Juel Nielsen Bødkersmindevej 16 Thorning Christian Benjamin V Nielsen Søren Kannes Vej 18 Vium, Emil Skov-Andersen Impgårdvej 7 Ungstrup Mads Skov-Andersen Impgårdvej 7 Ungstrup Mette Thomsen Vattrupvej 30 Anita Trøjborg Over Kærsholm Vej 7 Thorning Søndag d. 4. maj Temagudstjeneste: Hvad er frihed? Sidste år døde en af de mest berømte frihedskæmpere fra det tyvende århundrede, Nelson Mandela. Han var som bekendt en af de mest aktive apartheidmodstandere, og endte som Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Men hvad vil det egentlig sige at kæmpe for frihed, og frihed for hvem? Og for enhver pris? Den 4. maj 1945 blev det proklameret, at Nazityskland havde overgivet sig, og at Danmark igen ville blive et frit land. Den formelle befrielse kom 5. maj Inden da havde modstanden mod besættelsesmagten været intensiveret, især siden august 1943, hvor samarbejdspolitikken brød sammen, og Danmark reelt var uden regering. Omkring et halvt år senere blev der skrevet et ret uhørt dokument af teologen Regin Prenter, hvor øvrigheden som det ellers er kristnes pligt at adlyde reelt blev erklæret illegitim. Det er ellers sagt i protestantismen, som vores folkekirke jo tilhører, at vi skal forkynde kristendom og drive teologi uden at være politiske eller med teologen Karls Barths ord, drive teologi, som om intet var hændt forstået på den måde, at kirken ikke skal blande sig i politik, hvor hedt det end går for sig. Men i 1944 blev dokumentet kirken og retten udfærdiget af teologen Regin Prenter, og bifaldet af flere teologer, heriblandt K.E.Løgstrup og en modstandsgruppe blandt de danske præster, Præsternes uofficielle Forening, en forening, der blev oprettet august De mente, at grænsen var nået, og øvrigheden var illegitim. Hvad modstandsbevægelsen længe havde ment. De kæmpede for et frit Danmark. Men igen kan man spørge, hvilken frihed, og frihed for hvem? Den danske forfatter Peter Seeberg, som døde 1999, var ikke kristen, men forholdt 15

16 sig sikkert pga. sin indremissionske baggrund kontinuerligt til kristendommen i sit forfatterskab. Herunder spørgsmålet om, hvad man i en moderne verden kan bruge sin frihed til. I Vesten og de fleste andre steder - er frihed i det hele taget et plusord, og med god grund. Men den 4. og 5. maj kan det være meget sundt at spørge, hvad frihed egentlig er for en størrelse, og om man kan tale om, at frihed bare er godt, og om man kan tale om frihed for enhver pris. Hvad siger kristendommen? Der vil under højmessen denne dag blive læst tekster fra alteret af både Nelson Mandela, Regin Prenter og Peter Seeberg. I prædiken vil disse tekster også blive taget op, ligesom dagens evangelietekst selvfølgelig bliver inddraget. Hjælpepræst Juma Kruse Friluftsgudstjeneste Pinsedag kl er der fælles friluftsgudstjeneste på friluftsscenen i Thorning Igen i år ser vi fra Thorning og Grathes side frem til at holde gudstjeneste i gud fri natur i vores flotte grønne kirkeskov. I forbindelse med at Thorning friluftsspil indtager scenen i de første dage af juni har vi fået lov igen at benytte faciliteterne, blandt andet stole, mikrofon m.m. til denne særlige gudstjeneste, hvor vi fejrer pinsens under og kirkens fødselsdag. Vi begynder som vanligt med rundstykker til de morgenfriske kl. 9.30, herefter er der gudstjeneste kl Vel mødt! I tilfælde af dårligt vejr rykkes op i Thorning kirke. Thorning og Grathe menighedsråd. Historisk kirkevandring 9. juni, 2. pinsedag 16 I forlængelse af sidste års kirkevandring 2. pinsedag fortsætter vi turen i år, denne gang med Grathe kirke som mål. Vi begynder med en kort andagt og morgensang i Thorning kirke kl. 9, hvorefter vi går ad Møllevej og Grågårdevej - ét af de gamle Hærvejsspor - til Voer, hvor vi slutter med andagt i Grathe kirke kl.11. Herefter får vi en sandvich og lidt at drikke udenfor i det forhåbentligt lune vejr. Undervejs på turen er der indlagt en kort kaffepause, og der er rig lejlighed til at få genopfrisket lokalhistorien, bl.a.fortællingen om det gamle Grathe kapel på Grågårds mark, der iflg. overleveringen er rejst ved kong Svends grav. Kapellet har qva sin beliggenhed ved Hærvejen formentlig for en kort stund givet ly og ro til bøn for tusinder af vandrere og pilgrimme op gennem middelalderen. Ved kapeltomten fandt man i 2007 et lille middelalderligt sølvkors. Selve vandreturen er på 4,4 km. Hvis man ikke er i stand til at gå hele ruten, er man velkommen til at støde til undervejs, ligesom kirkebilen selvfølgelig kan benyttes, hvis man blot ønsker at deltage i andagten i Grathe kl. 11. Vi forventer at afslutte arrangementet kl , hvorefter alle bliver kørt tilbage til kirkepladsen i Thorning. Eventuelle vandrere, der kun har deltaget i den sidste del at turen, kan naturligvis sættes af ved deres egen bil undervejs. Vel mødt til en anderledes gudstjeneste Thorning og Grathe Menighedsråd Turist i de lokale kirker Hvordan ser der ud hos naboen? Kirkerne i gammel Kjellerup kommune ligger tæt. Alligevel er det ikke sikkert, man kender

17 ret mange andre end sin egen. Det er egentlig ærgerligt, for de har alle sammen en historie at fortælle. Derfor indbyder egnens præster nu i samarbejde med menighedsrådene til sommeraftener i de 9 af de kirker i gammel Kjellerup kommune, som tilhører Ikast-Brande provsti. I hver kirke fortæller den lokale præst om kirkens særpræg, historie og nuværende forhold. Der afsluttes med aftensang og kaffe. Kirke-runden løber over denne og næste sommer. Der er sket det pudsige, at mens kendskabet til den store verden er øget betydeligt i takt med, at de fleste mennesker rejser, så er lokalkendskabet ikke fulgt med. Mange har besøgt Peterskirken i Rom flere gange end nabobyens kirke. Men det ene udelukker jo ikke det andet, og lige her, hvor vi bor, gemmer kirkerne på spændende og overraskende historier. Hvor finder man f.eks. på at bruge en altertavle til håndværkerstillads? Hvor står døbefonten fyldt med 150 liter vand år efter år? Tag med og find svaret. I nogle af kirkerne findes 800 år gamle kalk- og freskomalerier, der både forestiller bibelske personer og mange andre, f. eks. den kortspillende dame, den piberygende hund, skiderikken m.fl. Kirkekunst er mangfoldig! Den kan også være ny, for livet leves og tiden går, og ny kunst finder vej ind i gamle kirker som et vidnesbyrd om, at hver epoke har sit udtryk. Også kirkegårdene har historier at fortælle om berømte skikkelser som Skytten fra Aunsbjerg, om Hans Tausen, som var en af reformationens frontløbere og mange andre. Tør man klatre op i tårnet, vil man et sted kunne se en klokke med et gammelt pilgrimsmærke på. Ikke alle kirker er gamle. Der var nemlig engang i 1872, hvor en kirke måtte rives ned på grund af et lynnedslag. Og et sted byggede man en mere, fordi en ny infrastruktur ændrede bosættelsen på stedet. Præsterne i Kjellerup-området har sat 9 sommeraftener af (tirsdage) til at vise frem og fortælle, holde aftensang og byde på en kop kaffe. Programmet varer ca. en time i alt i hver kirke. Enhver er velkommen til at deltage hvor og hvornår, man har lyst og lejlighed til det. Datoerne for 2014 er: 20. maj kl. 19: Hinge kirke v. Frede Møller 3. juni kl. 19: Grønbæk kirke v. Knud Ove Mandrup 17. juni kl. 19: Hørup kirke v. Winnie Rischel 1. juli kl. 19: Thorning kirke v. Tina Frank 5. august kl. 19: Vium kirke v. 19. august kl. 19: Levring kirke v. Karen Marie Ravn 17

18 Gudstjenester fra 5. april - juni Dato Thorning Grathe 6. april Maria bebudelsesdag 9.00 Juma Kruse Juma Kruse 13. april Palmesøndag * april Skærtorsdag april Langfredag Juma Kruse 20. april Påskedag april 2. påskedag april 1.s.e.p maj 2.s.e.p Juma Kruse Temagudstjeneste 9.00 Juma Kruse Temagudstjeneste 11. maj 3.s.e.p * 9.00 Konfirmation 16. maj Bededag Juma Kruse 18. maj 4.s.e.p 9.00 og Konfirmation 25. maj 5.s.e.p Juma Kruse 29. maj Kristi Himmelfart Juma Kruse 9.00 Juma Kruse 1. juni 6.s.e.p juni Pinse Friluftsgudstjeneste 9. juni 2. pinsedag Historisk kirkevandring * 13. april er der i Vium gudstjeneste kl hvor gospelkoret medvirker ved T.F. * 11. maj er der i Vium konfirmation kl ved T.F. Hver tirsdag er der kaffe og sang på ældrecenter Bakkegården kl Hver den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste på Bakkegården kl Alle er velkomne 18

19 Museum Silkeborg Blicheregnen Forårets og sommerens særudstilling Museets udstilling med norsk håndstrik sluttede af med et foredrag af Annemor Sundbø, der havde lånt os de mange skattefund fra genbrugsbunken. Foredraget var velbesøgt, for Sundbø er en dygtig formidler - faktisk var det svært at finde en parkeringsplads i nærheden af museet. Ugen inden besøget hos os i Thorning var hun på besøg hos Kong Harald på slottet i Oslo for at takke for kongens fortjenstmedalje, som hun har fået for sit store arbejde om strikning som fag og for sin indsats for det lokalområde, hvor hun bor, nemlig Setesdal. Gamla svenska lapptäcken Old Swedish Quilts I foråret og sommeren viser vi igen håndarbejde på museet, denne gang er det sengetæpper syet i det, vi med et engelsk udtryk kalder patchwork. Tæpperne er lånt i Sverige, fra Åsa og Håkan Wettres betydelige samling af antikke svenske lapptäcken. Teknikken med at danne mønstre med små stofbidder stammer fra Europa, men blev meget populær blandt udvandrerne i Amerika, faktisk kan vi ind imellem følge mønstrene til Amerika og tilbage til Sverige igen. Tæpperne kan variere meget i materialevalg; nogle havde råd til at sy pyntelige tæpper i chintz og silke, andre syede for at holde varmen med de materialer, der nu engang var til rådighed. Der er meget kulturhistorisk stof i disse tæpper, og størstedelen af dem stammer fra det 19. århundrede, der netop er museets fokusperiode. Åsa og Håkan Wettre vil selv være til stede ved åbningen af udstillingen onsdag den 9. april. Udstillingen vises til og med søndag 24. august. Ture med natur- og kulturhistorisk indhold: I samarbejde med museet i Herning går vi hvert år en forårstur og en efterårstur langs en strækning af Hærvejen, der jo løber der, hvor ansvarsområderne for museerne i Herning og Silkeborg kommuner grænser op til hinanden. Vi genopliver med turene en gammel tradition, nemlig den at strikke, mens man går (strikketøj er dog ikke obligatorisk). Søndag den 6. april mødes vi til strik langs den del af Hærvejen, der løber ved Bølling Sø. Vi går ved nordvestenden af søen, hvor de mange bopladser fra stenalderen ligger. Tinna Møbjerg fra Herning Museum fortæller kyndigt om pladserne, for hun ledede udgravningerne, inden søen blev genetableret. Museum Silkeborg Blicheregnen går en række ture, hvor fokus er på kulturarvsspor i landskabet. Disse SPOR-ture er et led i kulturaftalen mellem Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, 19

20 Viborg, Silkeborg og Horsens kommuner) og kommunernes natur- og kulturinstitutioner. Derfor holdes en del af vore ture i samarbejde med AQUA. Vi nævner forårets planlagte ture: Mandag 14. april er der åbent hus kl. 19:30 og kl. 20:30 i Kommandocentralen ved Remstruplund i Silkeborg. Bunkeren skulle tages i brug i tilfælde af atomkrig, herfra skulle redningsindsatsen ledes. Blicheregnens museum holder aftenture til Thorning kirkegård med Inger Michelsen som turleder onsdag den 23. april og onsdag 30. april. Lørdag 26. april går formiddagsturen til Tollundmandens fundsted og Bølling Sø i samarbejde med AOF. Turledere er Lars Nygaard og Karen Boe. Torsdag 8. maj er der aftentur Ørnsø rundt, også denne gang i samarbejde med AQUA og med Lars Nygaard og Karen Boe som turledere. Onsdag 21. maj er der aftentur fra Ungstrup til Thorning med Inger Michelsen som turleder. Turene er gratis og uden tilmelding, undtaget er dog de to aftenomvisninger i Kommandocentralen, hvor der, fordi pladsen er trang i bunkeren, er et begrænset deltagerantal på 25 personer. Og lidt for børn... Der er åbent i påsken på museet. I kaffestuen kan børne, forældre og bedsteforældre klippe gækkebreve. Der vil være materialer og inspiration, som er til fri afbenyttelse. Der er også mulighed for at medbringe sin madpakke og hygge med familien efter en rundtur i udstillingerne - måske skal I se ulven eller høre historier om fuglene i fuglesamlingen eller kom og prøv brynjen og hold sværdet, så du kan få fornemmelsen for hvordan en ridder gik klædt. Thorning på de skrå brædder - en særudstilling Udstilling på BLICHEREGNEN 7. maj 3. august 2014 Thorning er en by, der altid har haft et aktivt teaterliv. Vi har haft E bindstouw folk, der har været en drivkraft for museet helt fra de spæde dage på Smedebakken; der har været dilettant og nu friluftspil med sang, dans og musik. Denne lokale tradition vil vi fra maj og sommeren over sætte fokus på med en udstilling i kaffestuen. Vi viser billeder og effekter fra disse traditioner f.eks. kostumer fra E bindstouw folkene og billeder fra dilettant dagene. 20

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Nummer 3 Juni 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

49. årgang Marts - April - Maj Nr. 2

49. årgang Marts - April - Maj Nr. 2 49. årgang Marts - April - Maj Nr. 2 Forår Allerede i januar så jeg den første vintergæk i præstegårdens have. Den stod der, som en lille forårsbebuder, eller hvad den nu i grunden var, for navnet vintergæk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19

Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19 Nummer 1 Februar 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

CABARET 2013 Det sker kun én gang

CABARET 2013 Det sker kun én gang Nummer 6 December 2013 22. årgang 2000 eksemplarer CABARET 2013 Det sker kun én gang Pottemageregnens Amatørteaterforening Cabaret-Holdet Dato: KL. 19.30 DEN 21. JANUAR 2014 Arrangement: I THORNING FORSAMLINGSHUS

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere