Yggdrasill Trætophytter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yggdrasill Trætophytter"

Transkript

1 Yggdrasill Trætophytter Bæredygtig øko-turisme i de Sjællandske trækroner Trætophytter inspireret af oldnordisk tradition med et moderne energiteknologisk udtryk Hygge i højden - et besøg hos moder natur Projektplanen er udarbejdet i forbindelsen med ansøgning om projektdeltagelse ved Naturstyrelsens forsøgsordning for kyst- og naturturisme i Danmark.

2 INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 PROJEKTET... 6 Baggrundsoplysninger for Yggdrasill Trætophytter... 8 Projektplan og ansøgning... 9 Turisme: kyst- og naturturisme VIRKSOMHEDSPROFIL Øko-turisme Kodeks Naturbevarende arkitektur Design og Konstruktion Nordisk kulturarv VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE Kommunalt samarbejde Faglige og kreative samarbejdspartnere Potentielle investorer/fonde Behov for rådgivning Sideprojekter Udviklingsmuligheder VIRKSOMHEDENS KUNDER En hule i træerne - hvor der er plads til alle Inspirationen fra Nord Potentielle trusler for vejen videre Salg- og markedsføring CIRKULÆR ØKONOMI Budgetter Finansiering AFSLUTNING Bilag 1 - Min baggrund Bilig 2 - Etableringsbudget Bilag 3 - Investeringsbytte Bilag 4 - Driftsbudget... 33!2

3 INDLEDNING Denne projektplan er udarbejdet af Ida Lynge Lauritzen og redegør for min inspiration, idégrundlag og vision for Yggdrasill Trætophytter. Jeg benytter muligheden for at ansøge om Naturstyrelsens forsøgsordnings for kyst- og naturturisme til at igangsætte projektetplanen, og skabe videre samarbejde med alle samarbejdspartnere privat og offentligt. Projektplanen er tænkt som et udgangspunkt for et fremtidig dynamisk vejledningsredskab overfor alle interessenter samt mig selv (som projekt initiativtager). Projektplanen er tænkt som en dynamisk proces, der løbende skal revideres med videre inspiration og udvikling af det endelige resultat. I mange lande har man igennem årtier bygget i højden. Trætophytter til udlejning og/ eller privat brug er et udbredt fænomen rundt omkring i verden. Det er tid til at tænke radikalt anderledes, hvis turismen generelt skal gøres bæredygtig i Danmark. Fokus må flyttes fra vækst til mennesker og lokalt samarbejde. Jeg ønsker at fremme den danske innovative tilgang til holistisk bæredytighed inden energiteknologi, øko-turisme, grøn genanvendelse, klimasikring samt arkitektonisk design m.m. Projektplanen er tænkt som et tværfagligt eksperiment, ved at kaste bolden op til offentlige og private kræfter, som kan bidrage med at bryde de gamle vaner, og skabe en fælles intention om at skabe nye tilgange til bæredygtighed, som fungerer i samspil med naturen og mennesket imellem.!3

4 SAMMENFATNING Yggdrasill Trætophytter består som projektidé af 1-15 trætophytter (i første fase) placeret spredt omkring i skovområder på Sjælland og de nærtliggende småøer 1. Projektet går i al sin enkelthed ud på at etablere nogle unikke trætophytter, som afspejler den nordiske tradition fra moderne øko-turisme til vikingernes traditionelle byggeteknik og symbolik. Jeg ønsker i første omgang at involvere og samarbejde med flere sjællandske kommuner 2, som i fælleskab kan være med til at styrke Naturstyrelsens initiativ om at styrke kyst- og naturturismen i Danmark. Formålet med virksomheden er at skabe fokus på økologi og bæredygtighed, ved at give det moderne bymenneske, blandt mange, muligheden for at vende tilbage til fredfyldte og harmoniske omgivelser i naturen - på naturens præmisser. Bærekraft involverer både et socialt, økonomisk og processuelt aspekt, som samlet er den primære intention bag Yggdrasill Trætophytter. Bæredygtighed er en udfordrende størrelse, fordi det drejer sig om, at mennesker skal ændre vaner. Vaner som er indgroet og mange steder i verden taget for givet - fx tilgangen til rent vand. Globalt set hænger menneskets vaner stort set sammen med et enormt forbrug af energiressourcer og materialer. Tanken er at udfordre og inspirere trætophytternes gæster og andre interesserede til at ændre på de gamle vaner - på en individuel måde i eget tempo. Dette er ikke ment som en moralsk pegefinger, men som et frisk pust af inspiration mod en bæredygtig fremtid. Grunden til at jeg ser et behov for et klart fokus på tværfaglig nytænkning er, at de fleste eksperter er enige om, at vores planet ikke har så godt af måden og omfanget vi forbruger hende på! Vi har behov for at ændre menneskers vaner på et inspirerende og lavpraktisk niveau, da forandring er noget af det sværeste for de fleste mennesker. Fokus på bæredygtig levemåder kan hjælpe den omvæltning, der skal til for at få balance i jordens økosystem. 1 Femø, Fejø, Orø, Nekselø, Sejerø. 2 Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Holbæk Lejre, Roskilde, Høje Taastrup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Allerød, Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune.!4

5 Den mest logiske tilgang til at skabe øget bevidsthed i det moderne samfund er ved, at gøre grønne initiativer kommercielle, synlige og let tilgængelig for de fleste folk. På den måde kan en magisk ferieoplevelse med overnatning, i fx. skovens trækroner, være med til at inspirere og flytte fokus hos flere mennesker. Jeg har den idé at ved at give forbrugeren en reel erfaring og oplevelse af bæredygtig levemåder, så kan det have en positiv effekt på senere valg og forbrugsvaner, og i en endnu større effekt med politisk opbakning. Projektet er tænkt som et grønt alternativ og nyskabende tilbud til det brede publikum. Yggdrasill Trætophytters primære indtægt er fra udlejning af trætophytterne på destinationer rundt omkring på Sjælland. Det er estimeret, at der gennemsnitlig vil besøge 700 kunder 3 pr hytte med en minimum af 300 overnatninger pr år. Med udgangspunkt i én trætophytte estimeres omsætningen til at være ca kr. 4 det første år med et overskud på ca kr 5. Ved opførsel af flere trætophytter i den indledende byggefase, vil det generere et proportionelt stigende overskud pr. opført trætophytte, da etableringsudgifterne falder. Det er således byggetilladelser, den samlet kapital og antal interesserede samarbejdskommuner, som er afgørende for projektet videre succes på nuværende tidspunkt. Jeg søger en samlet startkapital igennem sponsorer, fonde, lokale investorer samt banklån, som giver projektet grobund til at slå rødder. Jeg ønsker med denne ansøgning at igangsætte projektet Yggdrasill Trætophytter ved herfra at indlede et åbent samarbejde med de flere kommuner og samarbejdspartnere. Samtidig ønsker jeg, at denne ansøgning skal lede til videre dialog med Naturstyrelsen ,8 gæster pr. døgn Se Økonomi 5 Se investeringsudbytte!5

6 PROJEKTET Yggdrasill Trætophytter 6 er et nyligt igangsat projekt fra april Jeg, Ida Lynge Lauritzen, er initiativtageren bag projektet, og jeg har i mange år gået og leget med tanken om at skabe øget bevidsthed omkring bæredygtig livstil både socialt og miljømæssigt. Jeg har længe ønsket at etablere bæredygtige og selvforsynende øko-landsbyer med trætophytter som bygningsværk. Det er dog først indenfor de seneste par måneder at muligheden for at videreudvikle idéen til noget konkret dannet sig, da jeg har været på barsel i år. Projektplanen har været en inspirationsproces, som har varet flere år, men som blev genoptaget for alvor i marts måned i år. Med forsøgsordning tænkte jeg at tage afsæt i potentialet for at kommunalt samarbejde med flere kommuner, for naturturismens udvikling og nordisk kulturhistorisk tradition som fællesinteresse. Det er med til at skabe en stærk grobund for et visionært projekt, som vurderes til at have høj sandsynlighed for gennemførsel og succes. Andre skandinaviske træhytte-udlejere 7 har haft stor succes efter etableringen af trætophytter eller træhoteller. Projektet består i, at få realiseret en innovativ type overnatning i naturen med tilhørende faciliteter. Trætophytterne opførsel vil primært foregår i tætte skovsområder væk fra byområder - eventuel tæt på kystlinjer, klitområder eller skovssøer. Der vil blive lagt vægt på, at placeringen er i kortere afstand til dansk fortidsminder fra vikingetiden, såsom gravhøje eller kulturhistoriske attraktioner som Sagnslandet Lejre og Vikingeborgen Trelleborg. Trætophytterne kan derved komme alle destinationerne, tilhørende turistattraktioner samt lokalsamfund til gode, da det vil være med til at danne en helhedsoplevelse af, hvad Danmark har at byde på med udgangspunkt i danske værdier og traditioner. Idéen bunder i et dybt indre ønske om at bidrage til at bevare vores fælles jord - Et grønt og bæredygtigt bidrag, som skaber harmoni for både mennesket og vores kære planet. Tanken er, at få mennesket ud i naturen, lade sig inspirere og overvælde af naturens skønhed og kræfter. Den nordiske kulturarv fra vikingetiden er omdrejningspunktet for den anden inspirationskilde til dette projekt. Hytterne henvender sig til et bredt segment grundet pris, placering og tema. Visionen med projektet er at medvirke til at skabe en kollektiv bæredygtig bevidsthed i menneskets levemåde gennem en unik naturoplevelse i særklasse. 6 forkortes til hytterne eller projektet 7 I Norge: Trætophytter i Brummunddal - Landskabshotel i Geiranger - I Nordsverige

7 Kernekompetencen i dette projekt er, at jeg som initiativtager er tværfaglig og processorienteret, med en god blanding af klassisk uddannelse og livserfaring 8. Projektet er baseret på verdensspredte inspirationskilder fra egenfaring med at bygge primitive træhytter i Cambodia til kreative kollegaer i Sverige og Norge 9. Der er et behov i Danmark for innovative løsninger, da den danske turisme ikke formår på nuværende tidspunkt at møde gæsternes behov. Projektets betydningen for den sjællandske naturturisme er væsentlig, da den vil møde et turistbehov som endnu ikke er mødt i Danmark. Vigtigst af alt kan projektet potentielt være medskabende til at fremme en ny, bærekraftig og bevidst form for øko-turisme. Jeg ønsker at alle interessenter af dette projekter har som fælles intention, at projektet kan fungerer som inspiration og testcenter for udvikling og udbredelse af øko-turisme. Denne projektplan fungerer som en forretningsplan, og tager udgangspunkt i etableringen af én hytte, selvom det overordnet projekter omhandler 5-20 trætophytter. Projektet indebærer en investering i niveauet 2,4 mio. kr. pr. hytte 10. Den forventede omsætning, når den første Yggdrasill Trætophytte er færdigbygget, er et minimum af 300 overnatninger med en omsætning på ca kr. pr. hytte 11. Det forventes at projektet vil kunne generere flere afledte arbejdspladser alt afhængig af projektets omfang og succes. Projektet anses for at have en positiv effektiv på lokalområdet ved at involvere flere lokale samarbejdspartnere både på privat og lokalpolitisk niveau, ved fx lokaløkologisk catering til hytterne 12. Samtidig vil det også have en positiv socialøkonomisk effekt, da det er en prioritering at der ved ansættelsesbehov tages hensyn til socialt udsatte samt lokale medarbejdere Se Min baggrund Se Inspirationen fra Nord kr pr hytte á en mimimun belægning på 300 overnatninger om året - se Etableringsbudget Se Omsætningsbudget 12 Se Ekstra sideprojekter!7

8 Baggrundsoplysninger for Yggdrasill Trætophytter Oversigt CVR-nr. Data (CVR er ikke oprettet endnu) Etableringsår Maj 2015 Initiativtager Region Virksomhedsform Service Ida Lynge Lauritzen Sjælland og omkringliggende småøer Iværksætterselskab (IVS) med en social økonomisk virksomhedsstruktur med basis cirkulær økonomi. Øko-turisme Samarbejdskommuner Regnskabsår Fra 2016 Odsherred, Kalundborg (Sejerø og Nekselø), Slagelse, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland (Femø og Fejø), Holbæk (Orø), Lejre, Roskilde, Høje Taastrup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Allerød, Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og København. Revision (Ingen revision endnu) Potentielle samarbejdspartnere Væksthuset Hovedstanden, Permakultur Danmark, Friluftrådet, og et mangfold af ildsjæle og andre eksperter. Investorer og sponsorer Arkitektonisk design Jura og tilladelser Bankforbindelse Hjemmeside Lokale entreprenører/bygmestre, Lokal og Anlægsfonden, Den Social Kapitalfond, LAG støtteordninger, Dome Of Vision, (viking) skibsbyggere, samt andre støtteordninger Udbud af opgaven til fx Arkitektforeningen, Naturstyrelsen Merkur Bank (ikke aktiv)!8

9 Projektplan og ansøgning Projektplanen tager udgangspunkt i de enkelte kommuners turistpolitiske overvejelser for planlægning for naturturisme. Yggdrasil Trætophytter vil potentielt kunne fungere som et tiltag i Naturstyrelsen målrettede satsning på at udvikle kyst- og naturturisme med et klart fokus på øko-turisme 13. Jeg blev inspireret til at tage tyren ved hornene, da jeg læste omkring Naturstyrelses forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme. Projektet er tænkt til at fungere som et aktivt initiativ med flere bæredygtige og naturbevarende øko-initiativer med CSR 14 i højsædet. Med dette naturbevarende øko-projekt håber jeg, at kommunernes fokus på naturturisme bliver mere centreret omkring bæredygtig øko-turisme, hvilket kan blive endnu bedre i forhold til naturbevarelse som inspirationskilde til andre iværksættere. Behovet for implementering og revitalisering af dansk økologisk kultur er akut. Jeg mener, at denne projektplan kan være et godt alternativ til at fremme den danske øko-turisme, arkitektur og energiteknologi. Projektet indgår på nuværende tidspunkt ikke som en del af den kommende kommunale planlægning på Sjælland, da introduktion af projektet sker i forbindelse med Naturstyrelsens 2. optagelsesrunde af forsøgsprojekter d. 1 maj Jeg ved at jeg ikke følger de normale procedurer ved ansøgning om byggetilladelse mm, men jeg ser dette som en god mulighed for både projektet og Naturstyrelsen ved at erfarer nye tilgange til samarbejde med danske iværksættervirksomheder. Jeg håber ikke at projektet afskrives, som værende et useriøst forslag, da det er udarbejdet indenfor de sidste 10 dage. Det er planlagt, at efter indsendelsen af projektplanen vil der kort tid efter blive taget kontakt til de potentielle samarbejdskommuner, for at høre om der er mulighed for et fremtidig samarbejde. Tanken er, at det kommunale samarbejde vil omfatte placering af trætophytter, arkitektonisk design, samt fælles hensyntagen til naturbevarelse af de udvalgte destinationer. Specielle forhold som vedtægter og kommunalpolitisk fokus inden for vækstpolitik, planstrategi samt kommuneplaner vil selvfølgelig også blive taget hensyn til. Det individuelle samarbejde med hver kommune skal være funderet på at skabe unikke erhvervsmæssige styrkepositioner i lokalområdet med fokus på økoturisme og den oldnordiske kulturarv. Det er mit ønske med denne ansøgning at åbne op for muligheden om at søge om byggetilladelse i naturbeskyttede landskaber og formidle brugen af de fantastiske sjællandske naturressourcer, som hytterne kan ligge midt i. Jeg glæder mig til at få mere Se Øko-turisme forkortelse af Corporate Social Responsibility!9

10 tid til at gå i dybden med projektet i samarbejde med andre interessenter, som ser muligheder i dette initiativ. Jeg har bevidst prioriteret ansøgning hos Naturstyrelsen fremfor at gå den formelle vej, grundet den begrænset tidsramme og ikke mindst muligheden for at starte et gunstigt samarbejde med Naturstyrelsen, for at sikre bæredygtighed og minimal indgriben i naturen. Turisme: kyst- og naturturisme Danmarksbrandet er kendt rundt omkring i verden for at være et af verdens lykkeligste lande, København blev kåret til den grønneste hovedstad i 2014, blev rangeret som nr. 2 for luftrenhed blandt Europæiske hovedstæder, grøn bevidsthed, omfattende cykelkultur, og innovativ energi teknologi. København står alene på førstepladen over antal overnatninger og turismeforbrug i Danmark med samlet 19,5 mio. overnatninger med et turistforbrug på 19,3 mia kr. årligt. På trods af København som turistmæssig trækplaster, så har den international ferieturisme i Danmark i den sidste tid været kritiseret. Der er brug for en nytænkning af, hvad det vil sige at være turist i Danmark, men også hvad vi som land lever af værdier og følger som målsætning. Trætophytter er i 2015 et meget moderne produkt og har inden for de seneste år opnået en stærk markedsværdi og fremgang i vores Skandinaviske nabolande 15, samt i resten af verden 16. Visionen med projektet er således at nytænke kyst- og naturismen på Sjælland og småøerne, ved at fremme bæredygtig og naturbevarende byggeteknik i trækronerne. Det vil skabe nye muligheder fra det klassiske feriehus- og vandrehjems koncept, til en nytænkende kulturel øko-turisme som sammenfatter overnatning, naturoplevelser, naturbevaring med kulturelle oplevelser fra de nordiske rødder. Visionen er med til at forene og synliggøre nogle af de danske værdier, som kan være med til at inspirere, styrke og videreformidle en bevidst og bæredygtig levemåde på mange planer i samfundet. Projektplanen skal står som et brobyggende værktøj, som kan skabe flere muligheder for at få integreret og markedsført grønne og innovativ virksomheder i forskellige landområder på Sjælland og småøerne. De lokale virksomheder vil derved komme tættere på en potentielle kunde, da de bliver mere synlige for den mainstream sjællandske turisme som oftest er centeret rundt København. 15 I Norge: Trætophytter i Brummunddal - Landskabshotel i Geiranger - I Nordsverige 16 De fleste trætopsamfund rundt omkring i verden er helt udenfor internettets radar!!10

11 Det vurderes, at Yggdrasil Trætophytter vil blive en ny og innovativ turistattraktion, som kan være et trækplaster for både udenlandske og danske turister, der søger en unik ferieoplevelse i Danmark. I Norge har turistorganisationen VisitNorway valgt at fokusere på unikke rejsemål 17, som Norge har at tilbyde. To af de projekter, som er af tilsvarende karakter som Yggdrasill Trætophytter, er trætophytterne i Brummundda 2,5 times kørsel fra Oslo, samt Landskabshotellet Juvet i Geiranger. Begge projekter har haft stor national og international succes. I den seneste årrække har stederne genereret et nyt og større publikum, hvilket har været synligt i den norske turistudvikling. VIRKSOMHEDSPROFIL Virksomhedens har en tværfaglig profil og omfatter 3 hovedpunkter: Øko-turisme, dansk kulturarv samt naturbeskyttende arkitektur. Yggdrasill Trætophytter har som intention at etablere vedvarende og selvforsynende konstruktioner, som inspirere menneskeheden til at genoverveje, hvordan vi alle sammen, mere harmløst, kan sameksistere med naturen ved at skabe en alternativ levemåde - eksempelvis bæredygtige og selvforsynende trætophytter. Øko-turisme Det bagvedliggende bevæggrund for at arbejde for denne sag består i realisere en ny type naturturisme i Danmark - nemlig økoturisme, som både understøtter videre udvikling og udfordre til at skabe billige, simple og bæredygtige løsninger. Øko-turisme er en type naturturisme, hvor både virksomhed og gæster lægger vægt på naturoplevelsen og miljøet 18. Der er fokus på minimal forbrug og indgriben i naturen igennem recirkulering, genbrug og reduktion af brugsobjekter. Økoturisme er baseret på naturens visuelle identitet og styrken af lokalt samarbejde mod bæredygtighed. I samme åndedrag kan bærekraften i det danske samfund øges gennem bedringen af destinationernes økologiske, kulturelle, sociale og økonomiske forhold. Økoturisme er en form for naturturisme, hvor intentionen er at mimere den negative påvirkning af naturen eller kulturen på destinationen. Fokus er på brug, og ikke forbrug, af den nærliggende naturområder. Jeg ønsker at udfordre

12 og invitere ildsjæle, eksperter og vores politikere til at sætte endnu mere fokus på virksomheders miljømæssige og sociale samfundsansvar igennem en tværfaglig handlingsplan for virksomheder samfundsansvar. Jeg vil gerne se lokalpolitikerne med helt fremme til at give kommunerne nogle fornuftige rammer at arbejde efter. Ved at styrke øko-turismen i Danmark kan det være med til at skabe berigende natur- og kulturoplevelser med ansvar for det sociale og miljømæssig aspekter, hvor omsorg for gæster, miljø og det lokalsamfund er grundlaget. Projektet er en invitation til gæsterne til at blive kendt med de øko-venlige principper i forbindelse med overnatning i hytterne. Kodeks Yggdrasill Trætophytter følger grundlæggende principper som øko-virksomhed: 1) Natur- og kulturbaseret med øko-turisme som grundfilosofi i alle aspekter af virksomheden. 2) Bidrage aktivt til natur- og kulturværn ved at være bevidst om virksomhedens miljøpåvirkning på alle plan af etablering og drift. 3) Efterstræber en minimal indgriben i naturen ved at balancerer økologiske, kulturelle, sociale og økonomiske hensyn. 4) Bidrage positivt i lokalsamfundet ved at benytte lokal arbejdskraft, tjenester og råvarer, samt øge tværfagligt samarbejde og ved at udvise generel social og miljømæssigt samfundsansvar. 5) Bidrage til at tage hensyn til værneværdige naturområder, med stedstilpasning af lokal byggeskik og særpræg, samt et generelt mål i valg af materialer og løsninger. 6) Sætte en høj standard ved samarbejde for at styrke virksomhedens social ansvar. 7) Formidling og inspiration af naturbeskyttelse og vedvarende energiformer er en central del af produktet. 8) Tilbyder mindeværdige oplevelser og skaber mødepladser, som giver gæster indsigt i lokalkultur, - samfund og miljø.!12

13 Naturbevarende arkitektur Hovedformålet med udformningen af projektet som trætophytter har været at skabe et naturlig og holistisk bæredygtigt projekt med ubegrænset muligheder. Projektet er et reelt ønske om at skabe læring, formidle viden og interesse for bæredygtig levemåde for alle og enhver. Samtidig skal faciliteterne og aktiviteterne imødekomme de moderne familiers behov og ønske om eventyr og oplevelser i naturen. Trætophytter er en fleksibel byggestil, som giver gode muligheder for komplekse konstruktioner. Inspirationen kommer fra de nærtliggende omgivelser, som vil give gæsten en unik oplevelse af at være i højden med et anderledes perspektiv i naturen og interaktionen med denne (Lerkehytten i Brummunddal, Norge) Prioriteringsliste for valg af beliggenhed: 1. I naturområder som påvirkes minimalt ved opførsel det beskrevet projekt. 2. I nærheden af gamle fortidsminder, såsom grav/mindehøje samt attraktioner som Vikingemuseet, Sagnslandet Lejre mm. 3. I nærheden af kyst/klitområder, mose/sump eller skovsøer. Det primære arkitektonisk fokus er indpasning og hensyntagen til det omkringliggende naturlandskab. Med implementering af den seneste tilgængelige energibesparende teknologi, så kan miljøbelastningen minimeres til et minimalt fodspor.!13

14 Grundet brugen af træ, som primært materialebrug, er der mange muligheder for at udforme og tilpasse konstruktionen de omkringliggende omgivelser. Der vil være øget fokus på at optimere trætophytternes sammenhæng med de omkringliggende naturlandskaber ved at designet udfra skovens egen skabelon. Ideelt set indgår hytten i en sammenhæng med tilhørende naturlandskab og tilpasses ved at integrere konstruktionen i træerne på en harmonisk og æstetisk måde. Trætophytten vil efter vurdering placeres, så isoleret så mulig fra anden bebyggelse for at skabe en 100% naturoplevelse i nærkontakt med skovens dyr. Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af trætophytterne tager udgangspunkt i den nærtliggende skovlandskab. Trætophytterne vil være designet og konstrueret efter bæredygtige og naturbevarende principper. Trætophytternes unikke og naturtilpasset placering og udforming vil forstærke oplevelsen af et unikt møde med naturen - HYGGE I HØJDEN!!14

15 Projektplan for Yggdrasill Trætophytter Design og Konstruktion Designidéen tager udgangspunkt i vikingernes traditionelle symbolske byggestil med en moderne energiteknologisk tvist. Jeg ønsker at fusionere tanken bag vikingernes byggekunst med moderne energiteknologiske metoder19. Min idé er at opføre et træhus inden i en aerodynamisk sfære (kuppel), for at minimer vejrets og vindens effekt på hytten som er centreret inden i spfære. Det bygges på en holistisk tanke om bæredygtighed med opførsel med et minimum af ressourcer (genbrug). Som træerne selv vil konstruktionen var fleksibel, kompleks og smidig, så den kan stå stabilt i vejr og vind. Hytterne forventes at have en minimum belægning pr. hytte på 300 dage, og vil derfor fungerer som et helårsåbent tilbud, hvor man kan opleve årets 4 sæsoner tæt på kroppen. Med udgangspunkt i min nordiske kollegaers erfaring, estimeres højsæsonen til at være fra Påske til og med efterårsferien og med høj belægning omkring jul og nytår. Den lange sæson vil øge destinationernes mulighed for både danske samt udenlandske overnatninger. 19 Dome of Vision - Domen er en kuppelformet konstruktion, som undersøger og dokumentere fordele ved at bygge og bo i en dome, der fungerer som et drivhus (www.domeofvisions.dk)!15

16 Hytternes design, med den omkringliggende kuppelformet sfære, fungerer som en skærmende enhed for vejr og vind af hytterne. Dette betyder at grundlaget for at tiltrække boende gæster året rundt er stor. I forbindelse med valg af placering vil skovens eget design viser vejen et sted, hvor naturen giver plads til etableringen af en trætophytte. Målet er minimal indgriben, så hvis/når hytterne rives ned om år, så skal det ikke kunne synes, at der engang har været en turistattraktion. Ønsket er at placering af hytterne ligger i statens skovområder, eller anden velbevaret gammel skov. Der vil blive ansøgt om få tilladelse til at bygge trætophytter for en periode af år af gangen, da konstruktion derefter skal renoveres eller udskiftes. På trods af at alle hytterne i hver sin kommune bygges ud fra individuelle design, så vil de stadig spejle hinanden arkitektonisk. Hytterne opføres samlet i tilsvarende bæredygtige materialer, så der kan blive skabt enkelte former og lighedstræk i alle hytterne. Samtidig vil konstruktionen og designet også været præget af humor og eventyrlyst. Nogle idéer, som er på tegnebrættet, er en cykel-elevator, hvor man kan transportere brænd og bagage op eller ned, et brandmandsrør, rutsjebaner etc 20. Der vil være fokus på implementering af den seneste tilgængelige energibesparende teknologi, så miljøbelastningens fodspor minimeres. Der skal installeres solcelleanlæg på alle hytterne, udnyttes vindkraft ved hjælp af en aerodynamiske drivhus-sfære, som udnytter vindens bevægelse omkring sfæren, samt vandkraft (hvis hytten ligger nært en vandkilde). Samtidig skal konstruktionen kunne håndtere et regnsvandsystem til vask og eventuel udendørs badestamp 21. Gæsterne vil kunne skaffe strøm og varme ved at benytte en installeret cykel, som kan genere strøm ved at benytte den. På denne måde kan gæsterne skaffe strøm til eget brug, og eventuelt generere strøm til fremtidige gæster 22 ved at give det videre. Målet for alle trætophytternes konstruktioner er at være selvforsynende med vedvarende energi og med total gennemsigtighed i energiforbrug. Konceptuelt kan projektet imødekomme det moderne menneske og skabe et pusterum, som er tiltrængt i denne tid. Af samme grund vil der ikke være nogen form for digital aktivitet i hytterne, da naturlige aktiviteter, uden Se Ekstra sideprojekter Traditional norske udendørs træbadekar opvarmet med brænde. ved brug af varme eller strømopbevarende metoder såsom brint-anlæg!16

17 digital forstyrrelser, pirrer nysgerrigheden, eventyrlysten og øger energiniveauet. Det stimulere barnet i os alle. De fleste børn (små som voksne) ved at træhytter er magiske og spændende på en og sammen tid. Det er et fristed - en hule i træerne, hvor der er rum for både leg og fred. Nordisk kulturarv Vikingerne havde en stor respekt for træer generelt. På grund af træernes styrke og stabilitet, deres evne som varmekilde og deres vældige og samlende symbolske evne for hele kosmos - for ordenen i verden. Navnet Yggdrasill er den nordiske mytologis verdenstræ, der fra krone til rod går gennem verdens tre planer - himmel, jord og underverden. Det står midt i verden som en stabil sølje. Det er ifølge teksterne udførligt beskrevet i Snorres Edda et stedsegrønt asketræ. (Verdenstræet Yggdrasill fra nordisk mytologi) (Jelligestenen) Trætophytternes design vil være inspireret af vikingernes tradition, mytologi og specielt symbolik, men et moderne energiteknologisk udtryk. Den nordiske kulturarv indeholde mange fine symboler og værdigfulde historier, som har været en store inspirationskilde til projektet. Alle hytternes destinationer vil ønskes placeret tættest mulig på kulturhistoriske fortidssteder, for at give gæsterne muligheden for at gå på eventyr i den oldnordiske tradition og mytologi på egne ben. Det vil give gæsterne en helhedsoplevelse af den danske vikingtradition udover opholdet i trækronerne.!17

18 VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE Et solidt netværk af samarbejdspartnere er vigtigt for, at skabe den tiltrængte vidensdeling ttil og gennemførsel af projektetplanen. På nuværende tidspunkt er der ingen faste samarbejdspartere tilknyttet projektet. Der er mange spændende mennesker, foreninger og virksomheder i Danmark, som kan have en interesse i et samarbejde med Yggdrasill Trætophytter og omvendt. Nedenfor er en kort oversigt over samarbejdspartnere, der kan gøre en forskel i forhold til at fremme bæredygtig turisme. Kommunalt samarbejde Et netværk af samarbejdskommuner kan være med til at styrke lokal foreninger og mindre virksomheder i alle kanter af Sjælland. Det er specielt vigtig i forhold til landområderne, som har mange gode ideer og kreative løsninger på bæredygtig forhold. Nærhed til lokalsamfundet har en stor værdi, fordi en lokal bæredygtig cyklus vil stimulere bærekraft på mange plan. Det kulturelle og historiske fokus er med til at skabe en unik turistdestination i de involverede kommuner, hvor det samtidig arbejdes med hver enkelt kommunes vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan. Trætophytter skal følge den overordnede struktur for hver kommunes turismeudvikling baseret på hver kommunes potentiale samt styrker. Det bliver således i samarbejde med kommunerne at lokalisere placeringen af hytterne med hjælp fra eksperter, såsom naturvejledere samt andre skovspecialister. Som et ekstra sideprojekt, kan hver kommune vælge et formål som støttes af Yggdrasill Trætophytter i form af gratis udleje for en grupper eller et projekt. Kommunen eller hyttens gæster kan indsende forslag til en grupper eller et projekt, som vil have gavn af at være én til flere dage i trætophytterne. Det var f.eks. være spejdere, eller udsatte unge i byen, som har behov for at komme væk fra nærmiljøet sammen med deres vejleder 23 Faglige og kreative samarbejdspartnere Projektet kan i samarbejde med mange forskellige interessenter høste ny erfaring, når det gælder alternativer indenfor bæredygtig arkitektur og konstruktion. Projektet skal udfordre byggebranchens, politikernes og materialeproducenters ansvar, når det glæder løsninger af fremtidens klimaudfordringer. Andre bæredygtige alternativer viser, hvordan branchen kan skabe konstruktioner, der både er ressource- og energioptimerende og samtidigt økonomisk rentable. Nedenstående liste er eksempler på faglige og kreative samarbejdspartnere 23 Se Comeback Consultat!18

19 Dome of vision (www.domeofvision.dk) Naturstyrelsen Friluftrådet Nationalmuseet Nærliggende turistattraktioner såsom Sagnlandet Lejre, Vikingeborgen Trelleborg, Museum Vestsjælland, Vikingemuseet, Roskilde museum, Holbæk Museum, Ulvsborg historiske værksted, Maritimt Forsøgscenter, Kalundborg Museum, fortidsminder i Gribskov, Middelaldercenteret, Tissø vikingmarked, gravsteder og andre fortidsminder. VisitDenmark (samt lokale og regionale sites) Permakultur i Danmark OneFunkyFurniture - højt efterspurgte konceptdesignede møbler. Mere omtanke - køb af lammeskind Buddha bikes DIIG og MIIG cykler - genbrugt cykler til hytternes gæster STERK - social kantinedrift Grantoftegaard - Økologisk landbrug Blindes arbejde - kurve og andet inventar til hytterne Råd og dåd - økologisk landbrug, gårdbutik, værksted og genbrug. Comeback Consultant - et sted at være for unge udsatte og konsulenten. Lokalsamfundene Skoven i skolen og udeskole.dk - et sted hvor bør kan være sammen i naturen, hvor de samtidig lær om naturen og så meget andet. Der er mange muligheder for samarbejder interessenterne imellem. Hver trætophytte vil få et individuelt udtryk både konstruktionsmæssigt og kulturelt. Det vil opstå en kombination af kommunale, faglige, innovative og bæredygtige samarbejdspartnere, som sammen vil danne et unikt udtryk gennem den enkelte trætophytte og dets muligheder. Potentielle investorer/fonde Lokale entreprenører/bygmestre, som ønsker at investere i projektet med arbejdstimer og materialer med sikring for fremtidigt arbejde med flere trætophytter-projekter. (lokalinvestering). LAG - støtteforeninger Lokal og Anlægsfonden Den Sociale Kapital Fond Lokale bygmestre af projektets konstruktion Gründer af Tiger (innovativ iværksætter) - Lennart Laboschitz Fonden Socialøkonomi Den danske kapital fond Vækstprogram - bedre resultater Social start-up - kom stærkt fra start!19

20 Behov for rådgivning Jeg er ikke eksepert på de juridiske aspekter og ved ikke hvad mulighederne er, men jeg er villig til at give det en chance, da jeg mener, at dette projekt er vigtig for styrkelsen af kyst og naturturismen i Danmark. Ikke mindst kan det potentielt påvirke den generelle turisme i Danmark mod en mere bæredygtig og nær tilgang til turisme. Projektplanen er grundlaget for den videre proces, hvor jeg ser for mig at der vil være flere eksperter involveret indenfor følgende områder: Byggeteknisk rådgivning. Historisk rådgivning indenfor historie, mytologi, ærkælogi og symbolik Øko-arkitektonisk udvikling og planlægning (inspireret af Buckminster Fuller 24 ) Energiteknologisk rådgivning (selvforsynende og vedvarende energikilder) Natursagkyndig - vurdering af potentielle skovområder (byggetilladelser) Der er behov for en afklaring af den samlet maksimale energiramme, som omfatter forbruget af en trætophytte. Samtidig er der brug for en afklaring af konstruktionskrav ifht. fundament, konstruktion, materialebrug, svagheder samt brandkrav for trætophytter. Sideprojekter Der er mange sideprojekter, som vil blive involveret løbende i etableringensfasen af Yggdrasill Trætophytter. Det forventes at projektet og de tilknyttet faciliteter vil generere et værdigt antal afledte overnatninger ved destinationen. Nedenforstående liste viser til flere eksempler på faciliteter og initiativer: Giv det videre - plant et træ - et klimaprojekt, som invitere alle (men specielt Yggdrasill s gæster) til at genplante vores planet med ét eller flere træer. En idé som giver gæsterne mulighed for aktivt at give tilbage til naturen (i tilrettelagte områder). Træ-pensionatet - et klimaprojekt, hvor man kan pensionere træer, som har udrettet deres formål hos forbrugeren. Træerne genplantes indenfor de rigtig rammer i skoven. Guidet turer for gæsterne med naturvejleder Cykelturer, hiking, kulturelle turer til gravsteder og andre fortidsminder Gårdbesøg på økologisk landbrug Udkigsposter til dyre-entuasiaster og andre nysgerrige sjæle. 24 Opfinder, arkitek og fremtidsforsker Richard Buckminster Bucky Fuller ( )!20

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Giv dit feriehus en kærlig hånd...

Giv dit feriehus en kærlig hånd... Giv dit feriehus en kærlig hånd... Få inspiration til hvordan du forbedrer dit feriehus og maksimerer udlejningen Det anonyme og sterile børne værelse er blevet et sjovt sted at være, også på en regnvejrsdag.

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere