Yggdrasill Trætophytter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yggdrasill Trætophytter"

Transkript

1 Yggdrasill Trætophytter Bæredygtig øko-turisme i de Sjællandske trækroner Trætophytter inspireret af oldnordisk tradition med et moderne energiteknologisk udtryk Hygge i højden - et besøg hos moder natur Projektplanen er udarbejdet i forbindelsen med ansøgning om projektdeltagelse ved Naturstyrelsens forsøgsordning for kyst- og naturturisme i Danmark.

2 INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 PROJEKTET... 6 Baggrundsoplysninger for Yggdrasill Trætophytter... 8 Projektplan og ansøgning... 9 Turisme: kyst- og naturturisme VIRKSOMHEDSPROFIL Øko-turisme Kodeks Naturbevarende arkitektur Design og Konstruktion Nordisk kulturarv VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE Kommunalt samarbejde Faglige og kreative samarbejdspartnere Potentielle investorer/fonde Behov for rådgivning Sideprojekter Udviklingsmuligheder VIRKSOMHEDENS KUNDER En hule i træerne - hvor der er plads til alle Inspirationen fra Nord Potentielle trusler for vejen videre Salg- og markedsføring CIRKULÆR ØKONOMI Budgetter Finansiering AFSLUTNING Bilag 1 - Min baggrund Bilig 2 - Etableringsbudget Bilag 3 - Investeringsbytte Bilag 4 - Driftsbudget... 33!2

3 INDLEDNING Denne projektplan er udarbejdet af Ida Lynge Lauritzen og redegør for min inspiration, idégrundlag og vision for Yggdrasill Trætophytter. Jeg benytter muligheden for at ansøge om Naturstyrelsens forsøgsordnings for kyst- og naturturisme til at igangsætte projektetplanen, og skabe videre samarbejde med alle samarbejdspartnere privat og offentligt. Projektplanen er tænkt som et udgangspunkt for et fremtidig dynamisk vejledningsredskab overfor alle interessenter samt mig selv (som projekt initiativtager). Projektplanen er tænkt som en dynamisk proces, der løbende skal revideres med videre inspiration og udvikling af det endelige resultat. I mange lande har man igennem årtier bygget i højden. Trætophytter til udlejning og/ eller privat brug er et udbredt fænomen rundt omkring i verden. Det er tid til at tænke radikalt anderledes, hvis turismen generelt skal gøres bæredygtig i Danmark. Fokus må flyttes fra vækst til mennesker og lokalt samarbejde. Jeg ønsker at fremme den danske innovative tilgang til holistisk bæredytighed inden energiteknologi, øko-turisme, grøn genanvendelse, klimasikring samt arkitektonisk design m.m. Projektplanen er tænkt som et tværfagligt eksperiment, ved at kaste bolden op til offentlige og private kræfter, som kan bidrage med at bryde de gamle vaner, og skabe en fælles intention om at skabe nye tilgange til bæredygtighed, som fungerer i samspil med naturen og mennesket imellem.!3

4 SAMMENFATNING Yggdrasill Trætophytter består som projektidé af 1-15 trætophytter (i første fase) placeret spredt omkring i skovområder på Sjælland og de nærtliggende småøer 1. Projektet går i al sin enkelthed ud på at etablere nogle unikke trætophytter, som afspejler den nordiske tradition fra moderne øko-turisme til vikingernes traditionelle byggeteknik og symbolik. Jeg ønsker i første omgang at involvere og samarbejde med flere sjællandske kommuner 2, som i fælleskab kan være med til at styrke Naturstyrelsens initiativ om at styrke kyst- og naturturismen i Danmark. Formålet med virksomheden er at skabe fokus på økologi og bæredygtighed, ved at give det moderne bymenneske, blandt mange, muligheden for at vende tilbage til fredfyldte og harmoniske omgivelser i naturen - på naturens præmisser. Bærekraft involverer både et socialt, økonomisk og processuelt aspekt, som samlet er den primære intention bag Yggdrasill Trætophytter. Bæredygtighed er en udfordrende størrelse, fordi det drejer sig om, at mennesker skal ændre vaner. Vaner som er indgroet og mange steder i verden taget for givet - fx tilgangen til rent vand. Globalt set hænger menneskets vaner stort set sammen med et enormt forbrug af energiressourcer og materialer. Tanken er at udfordre og inspirere trætophytternes gæster og andre interesserede til at ændre på de gamle vaner - på en individuel måde i eget tempo. Dette er ikke ment som en moralsk pegefinger, men som et frisk pust af inspiration mod en bæredygtig fremtid. Grunden til at jeg ser et behov for et klart fokus på tværfaglig nytænkning er, at de fleste eksperter er enige om, at vores planet ikke har så godt af måden og omfanget vi forbruger hende på! Vi har behov for at ændre menneskers vaner på et inspirerende og lavpraktisk niveau, da forandring er noget af det sværeste for de fleste mennesker. Fokus på bæredygtig levemåder kan hjælpe den omvæltning, der skal til for at få balance i jordens økosystem. 1 Femø, Fejø, Orø, Nekselø, Sejerø. 2 Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, Holbæk Lejre, Roskilde, Høje Taastrup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Allerød, Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune.!4

5 Den mest logiske tilgang til at skabe øget bevidsthed i det moderne samfund er ved, at gøre grønne initiativer kommercielle, synlige og let tilgængelig for de fleste folk. På den måde kan en magisk ferieoplevelse med overnatning, i fx. skovens trækroner, være med til at inspirere og flytte fokus hos flere mennesker. Jeg har den idé at ved at give forbrugeren en reel erfaring og oplevelse af bæredygtig levemåder, så kan det have en positiv effekt på senere valg og forbrugsvaner, og i en endnu større effekt med politisk opbakning. Projektet er tænkt som et grønt alternativ og nyskabende tilbud til det brede publikum. Yggdrasill Trætophytters primære indtægt er fra udlejning af trætophytterne på destinationer rundt omkring på Sjælland. Det er estimeret, at der gennemsnitlig vil besøge 700 kunder 3 pr hytte med en minimum af 300 overnatninger pr år. Med udgangspunkt i én trætophytte estimeres omsætningen til at være ca kr. 4 det første år med et overskud på ca kr 5. Ved opførsel af flere trætophytter i den indledende byggefase, vil det generere et proportionelt stigende overskud pr. opført trætophytte, da etableringsudgifterne falder. Det er således byggetilladelser, den samlet kapital og antal interesserede samarbejdskommuner, som er afgørende for projektet videre succes på nuværende tidspunkt. Jeg søger en samlet startkapital igennem sponsorer, fonde, lokale investorer samt banklån, som giver projektet grobund til at slå rødder. Jeg ønsker med denne ansøgning at igangsætte projektet Yggdrasill Trætophytter ved herfra at indlede et åbent samarbejde med de flere kommuner og samarbejdspartnere. Samtidig ønsker jeg, at denne ansøgning skal lede til videre dialog med Naturstyrelsen ,8 gæster pr. døgn Se Økonomi 5 Se investeringsudbytte!5

6 PROJEKTET Yggdrasill Trætophytter 6 er et nyligt igangsat projekt fra april Jeg, Ida Lynge Lauritzen, er initiativtageren bag projektet, og jeg har i mange år gået og leget med tanken om at skabe øget bevidsthed omkring bæredygtig livstil både socialt og miljømæssigt. Jeg har længe ønsket at etablere bæredygtige og selvforsynende øko-landsbyer med trætophytter som bygningsværk. Det er dog først indenfor de seneste par måneder at muligheden for at videreudvikle idéen til noget konkret dannet sig, da jeg har været på barsel i år. Projektplanen har været en inspirationsproces, som har varet flere år, men som blev genoptaget for alvor i marts måned i år. Med forsøgsordning tænkte jeg at tage afsæt i potentialet for at kommunalt samarbejde med flere kommuner, for naturturismens udvikling og nordisk kulturhistorisk tradition som fællesinteresse. Det er med til at skabe en stærk grobund for et visionært projekt, som vurderes til at have høj sandsynlighed for gennemførsel og succes. Andre skandinaviske træhytte-udlejere 7 har haft stor succes efter etableringen af trætophytter eller træhoteller. Projektet består i, at få realiseret en innovativ type overnatning i naturen med tilhørende faciliteter. Trætophytterne opførsel vil primært foregår i tætte skovsområder væk fra byområder - eventuel tæt på kystlinjer, klitområder eller skovssøer. Der vil blive lagt vægt på, at placeringen er i kortere afstand til dansk fortidsminder fra vikingetiden, såsom gravhøje eller kulturhistoriske attraktioner som Sagnslandet Lejre og Vikingeborgen Trelleborg. Trætophytterne kan derved komme alle destinationerne, tilhørende turistattraktioner samt lokalsamfund til gode, da det vil være med til at danne en helhedsoplevelse af, hvad Danmark har at byde på med udgangspunkt i danske værdier og traditioner. Idéen bunder i et dybt indre ønske om at bidrage til at bevare vores fælles jord - Et grønt og bæredygtigt bidrag, som skaber harmoni for både mennesket og vores kære planet. Tanken er, at få mennesket ud i naturen, lade sig inspirere og overvælde af naturens skønhed og kræfter. Den nordiske kulturarv fra vikingetiden er omdrejningspunktet for den anden inspirationskilde til dette projekt. Hytterne henvender sig til et bredt segment grundet pris, placering og tema. Visionen med projektet er at medvirke til at skabe en kollektiv bæredygtig bevidsthed i menneskets levemåde gennem en unik naturoplevelse i særklasse. 6 forkortes til hytterne eller projektet 7 I Norge: Trætophytter i Brummunddal - Landskabshotel i Geiranger - I Nordsverige

7 Kernekompetencen i dette projekt er, at jeg som initiativtager er tværfaglig og processorienteret, med en god blanding af klassisk uddannelse og livserfaring 8. Projektet er baseret på verdensspredte inspirationskilder fra egenfaring med at bygge primitive træhytter i Cambodia til kreative kollegaer i Sverige og Norge 9. Der er et behov i Danmark for innovative løsninger, da den danske turisme ikke formår på nuværende tidspunkt at møde gæsternes behov. Projektets betydningen for den sjællandske naturturisme er væsentlig, da den vil møde et turistbehov som endnu ikke er mødt i Danmark. Vigtigst af alt kan projektet potentielt være medskabende til at fremme en ny, bærekraftig og bevidst form for øko-turisme. Jeg ønsker at alle interessenter af dette projekter har som fælles intention, at projektet kan fungerer som inspiration og testcenter for udvikling og udbredelse af øko-turisme. Denne projektplan fungerer som en forretningsplan, og tager udgangspunkt i etableringen af én hytte, selvom det overordnet projekter omhandler 5-20 trætophytter. Projektet indebærer en investering i niveauet 2,4 mio. kr. pr. hytte 10. Den forventede omsætning, når den første Yggdrasill Trætophytte er færdigbygget, er et minimum af 300 overnatninger med en omsætning på ca kr. pr. hytte 11. Det forventes at projektet vil kunne generere flere afledte arbejdspladser alt afhængig af projektets omfang og succes. Projektet anses for at have en positiv effektiv på lokalområdet ved at involvere flere lokale samarbejdspartnere både på privat og lokalpolitisk niveau, ved fx lokaløkologisk catering til hytterne 12. Samtidig vil det også have en positiv socialøkonomisk effekt, da det er en prioritering at der ved ansættelsesbehov tages hensyn til socialt udsatte samt lokale medarbejdere Se Min baggrund Se Inspirationen fra Nord kr pr hytte á en mimimun belægning på 300 overnatninger om året - se Etableringsbudget Se Omsætningsbudget 12 Se Ekstra sideprojekter!7

8 Baggrundsoplysninger for Yggdrasill Trætophytter Oversigt CVR-nr. Data (CVR er ikke oprettet endnu) Etableringsår Maj 2015 Initiativtager Region Virksomhedsform Service Ida Lynge Lauritzen Sjælland og omkringliggende småøer Iværksætterselskab (IVS) med en social økonomisk virksomhedsstruktur med basis cirkulær økonomi. Øko-turisme Samarbejdskommuner Regnskabsår Fra 2016 Odsherred, Kalundborg (Sejerø og Nekselø), Slagelse, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland (Femø og Fejø), Holbæk (Orø), Lejre, Roskilde, Høje Taastrup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Allerød, Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og København. Revision (Ingen revision endnu) Potentielle samarbejdspartnere Væksthuset Hovedstanden, Permakultur Danmark, Friluftrådet, og et mangfold af ildsjæle og andre eksperter. Investorer og sponsorer Arkitektonisk design Jura og tilladelser Bankforbindelse Hjemmeside Lokale entreprenører/bygmestre, Lokal og Anlægsfonden, Den Social Kapitalfond, LAG støtteordninger, Dome Of Vision, (viking) skibsbyggere, samt andre støtteordninger Udbud af opgaven til fx Arkitektforeningen, Naturstyrelsen Merkur Bank (ikke aktiv)!8

9 Projektplan og ansøgning Projektplanen tager udgangspunkt i de enkelte kommuners turistpolitiske overvejelser for planlægning for naturturisme. Yggdrasil Trætophytter vil potentielt kunne fungere som et tiltag i Naturstyrelsen målrettede satsning på at udvikle kyst- og naturturisme med et klart fokus på øko-turisme 13. Jeg blev inspireret til at tage tyren ved hornene, da jeg læste omkring Naturstyrelses forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme. Projektet er tænkt til at fungere som et aktivt initiativ med flere bæredygtige og naturbevarende øko-initiativer med CSR 14 i højsædet. Med dette naturbevarende øko-projekt håber jeg, at kommunernes fokus på naturturisme bliver mere centreret omkring bæredygtig øko-turisme, hvilket kan blive endnu bedre i forhold til naturbevarelse som inspirationskilde til andre iværksættere. Behovet for implementering og revitalisering af dansk økologisk kultur er akut. Jeg mener, at denne projektplan kan være et godt alternativ til at fremme den danske øko-turisme, arkitektur og energiteknologi. Projektet indgår på nuværende tidspunkt ikke som en del af den kommende kommunale planlægning på Sjælland, da introduktion af projektet sker i forbindelse med Naturstyrelsens 2. optagelsesrunde af forsøgsprojekter d. 1 maj Jeg ved at jeg ikke følger de normale procedurer ved ansøgning om byggetilladelse mm, men jeg ser dette som en god mulighed for både projektet og Naturstyrelsen ved at erfarer nye tilgange til samarbejde med danske iværksættervirksomheder. Jeg håber ikke at projektet afskrives, som værende et useriøst forslag, da det er udarbejdet indenfor de sidste 10 dage. Det er planlagt, at efter indsendelsen af projektplanen vil der kort tid efter blive taget kontakt til de potentielle samarbejdskommuner, for at høre om der er mulighed for et fremtidig samarbejde. Tanken er, at det kommunale samarbejde vil omfatte placering af trætophytter, arkitektonisk design, samt fælles hensyntagen til naturbevarelse af de udvalgte destinationer. Specielle forhold som vedtægter og kommunalpolitisk fokus inden for vækstpolitik, planstrategi samt kommuneplaner vil selvfølgelig også blive taget hensyn til. Det individuelle samarbejde med hver kommune skal være funderet på at skabe unikke erhvervsmæssige styrkepositioner i lokalområdet med fokus på økoturisme og den oldnordiske kulturarv. Det er mit ønske med denne ansøgning at åbne op for muligheden om at søge om byggetilladelse i naturbeskyttede landskaber og formidle brugen af de fantastiske sjællandske naturressourcer, som hytterne kan ligge midt i. Jeg glæder mig til at få mere Se Øko-turisme forkortelse af Corporate Social Responsibility!9

10 tid til at gå i dybden med projektet i samarbejde med andre interessenter, som ser muligheder i dette initiativ. Jeg har bevidst prioriteret ansøgning hos Naturstyrelsen fremfor at gå den formelle vej, grundet den begrænset tidsramme og ikke mindst muligheden for at starte et gunstigt samarbejde med Naturstyrelsen, for at sikre bæredygtighed og minimal indgriben i naturen. Turisme: kyst- og naturturisme Danmarksbrandet er kendt rundt omkring i verden for at være et af verdens lykkeligste lande, København blev kåret til den grønneste hovedstad i 2014, blev rangeret som nr. 2 for luftrenhed blandt Europæiske hovedstæder, grøn bevidsthed, omfattende cykelkultur, og innovativ energi teknologi. København står alene på førstepladen over antal overnatninger og turismeforbrug i Danmark med samlet 19,5 mio. overnatninger med et turistforbrug på 19,3 mia kr. årligt. På trods af København som turistmæssig trækplaster, så har den international ferieturisme i Danmark i den sidste tid været kritiseret. Der er brug for en nytænkning af, hvad det vil sige at være turist i Danmark, men også hvad vi som land lever af værdier og følger som målsætning. Trætophytter er i 2015 et meget moderne produkt og har inden for de seneste år opnået en stærk markedsværdi og fremgang i vores Skandinaviske nabolande 15, samt i resten af verden 16. Visionen med projektet er således at nytænke kyst- og naturismen på Sjælland og småøerne, ved at fremme bæredygtig og naturbevarende byggeteknik i trækronerne. Det vil skabe nye muligheder fra det klassiske feriehus- og vandrehjems koncept, til en nytænkende kulturel øko-turisme som sammenfatter overnatning, naturoplevelser, naturbevaring med kulturelle oplevelser fra de nordiske rødder. Visionen er med til at forene og synliggøre nogle af de danske værdier, som kan være med til at inspirere, styrke og videreformidle en bevidst og bæredygtig levemåde på mange planer i samfundet. Projektplanen skal står som et brobyggende værktøj, som kan skabe flere muligheder for at få integreret og markedsført grønne og innovativ virksomheder i forskellige landområder på Sjælland og småøerne. De lokale virksomheder vil derved komme tættere på en potentielle kunde, da de bliver mere synlige for den mainstream sjællandske turisme som oftest er centeret rundt København. 15 I Norge: Trætophytter i Brummunddal - Landskabshotel i Geiranger - I Nordsverige 16 De fleste trætopsamfund rundt omkring i verden er helt udenfor internettets radar!!10

11 Det vurderes, at Yggdrasil Trætophytter vil blive en ny og innovativ turistattraktion, som kan være et trækplaster for både udenlandske og danske turister, der søger en unik ferieoplevelse i Danmark. I Norge har turistorganisationen VisitNorway valgt at fokusere på unikke rejsemål 17, som Norge har at tilbyde. To af de projekter, som er af tilsvarende karakter som Yggdrasill Trætophytter, er trætophytterne i Brummundda 2,5 times kørsel fra Oslo, samt Landskabshotellet Juvet i Geiranger. Begge projekter har haft stor national og international succes. I den seneste årrække har stederne genereret et nyt og større publikum, hvilket har været synligt i den norske turistudvikling. VIRKSOMHEDSPROFIL Virksomhedens har en tværfaglig profil og omfatter 3 hovedpunkter: Øko-turisme, dansk kulturarv samt naturbeskyttende arkitektur. Yggdrasill Trætophytter har som intention at etablere vedvarende og selvforsynende konstruktioner, som inspirere menneskeheden til at genoverveje, hvordan vi alle sammen, mere harmløst, kan sameksistere med naturen ved at skabe en alternativ levemåde - eksempelvis bæredygtige og selvforsynende trætophytter. Øko-turisme Det bagvedliggende bevæggrund for at arbejde for denne sag består i realisere en ny type naturturisme i Danmark - nemlig økoturisme, som både understøtter videre udvikling og udfordre til at skabe billige, simple og bæredygtige løsninger. Øko-turisme er en type naturturisme, hvor både virksomhed og gæster lægger vægt på naturoplevelsen og miljøet 18. Der er fokus på minimal forbrug og indgriben i naturen igennem recirkulering, genbrug og reduktion af brugsobjekter. Økoturisme er baseret på naturens visuelle identitet og styrken af lokalt samarbejde mod bæredygtighed. I samme åndedrag kan bærekraften i det danske samfund øges gennem bedringen af destinationernes økologiske, kulturelle, sociale og økonomiske forhold. Økoturisme er en form for naturturisme, hvor intentionen er at mimere den negative påvirkning af naturen eller kulturen på destinationen. Fokus er på brug, og ikke forbrug, af den nærliggende naturområder. Jeg ønsker at udfordre

12 og invitere ildsjæle, eksperter og vores politikere til at sætte endnu mere fokus på virksomheders miljømæssige og sociale samfundsansvar igennem en tværfaglig handlingsplan for virksomheder samfundsansvar. Jeg vil gerne se lokalpolitikerne med helt fremme til at give kommunerne nogle fornuftige rammer at arbejde efter. Ved at styrke øko-turismen i Danmark kan det være med til at skabe berigende natur- og kulturoplevelser med ansvar for det sociale og miljømæssig aspekter, hvor omsorg for gæster, miljø og det lokalsamfund er grundlaget. Projektet er en invitation til gæsterne til at blive kendt med de øko-venlige principper i forbindelse med overnatning i hytterne. Kodeks Yggdrasill Trætophytter følger grundlæggende principper som øko-virksomhed: 1) Natur- og kulturbaseret med øko-turisme som grundfilosofi i alle aspekter af virksomheden. 2) Bidrage aktivt til natur- og kulturværn ved at være bevidst om virksomhedens miljøpåvirkning på alle plan af etablering og drift. 3) Efterstræber en minimal indgriben i naturen ved at balancerer økologiske, kulturelle, sociale og økonomiske hensyn. 4) Bidrage positivt i lokalsamfundet ved at benytte lokal arbejdskraft, tjenester og råvarer, samt øge tværfagligt samarbejde og ved at udvise generel social og miljømæssigt samfundsansvar. 5) Bidrage til at tage hensyn til værneværdige naturområder, med stedstilpasning af lokal byggeskik og særpræg, samt et generelt mål i valg af materialer og løsninger. 6) Sætte en høj standard ved samarbejde for at styrke virksomhedens social ansvar. 7) Formidling og inspiration af naturbeskyttelse og vedvarende energiformer er en central del af produktet. 8) Tilbyder mindeværdige oplevelser og skaber mødepladser, som giver gæster indsigt i lokalkultur, - samfund og miljø.!12

13 Naturbevarende arkitektur Hovedformålet med udformningen af projektet som trætophytter har været at skabe et naturlig og holistisk bæredygtigt projekt med ubegrænset muligheder. Projektet er et reelt ønske om at skabe læring, formidle viden og interesse for bæredygtig levemåde for alle og enhver. Samtidig skal faciliteterne og aktiviteterne imødekomme de moderne familiers behov og ønske om eventyr og oplevelser i naturen. Trætophytter er en fleksibel byggestil, som giver gode muligheder for komplekse konstruktioner. Inspirationen kommer fra de nærtliggende omgivelser, som vil give gæsten en unik oplevelse af at være i højden med et anderledes perspektiv i naturen og interaktionen med denne (Lerkehytten i Brummunddal, Norge) Prioriteringsliste for valg af beliggenhed: 1. I naturområder som påvirkes minimalt ved opførsel det beskrevet projekt. 2. I nærheden af gamle fortidsminder, såsom grav/mindehøje samt attraktioner som Vikingemuseet, Sagnslandet Lejre mm. 3. I nærheden af kyst/klitområder, mose/sump eller skovsøer. Det primære arkitektonisk fokus er indpasning og hensyntagen til det omkringliggende naturlandskab. Med implementering af den seneste tilgængelige energibesparende teknologi, så kan miljøbelastningen minimeres til et minimalt fodspor.!13

14 Grundet brugen af træ, som primært materialebrug, er der mange muligheder for at udforme og tilpasse konstruktionen de omkringliggende omgivelser. Der vil være øget fokus på at optimere trætophytternes sammenhæng med de omkringliggende naturlandskaber ved at designet udfra skovens egen skabelon. Ideelt set indgår hytten i en sammenhæng med tilhørende naturlandskab og tilpasses ved at integrere konstruktionen i træerne på en harmonisk og æstetisk måde. Trætophytten vil efter vurdering placeres, så isoleret så mulig fra anden bebyggelse for at skabe en 100% naturoplevelse i nærkontakt med skovens dyr. Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af trætophytterne tager udgangspunkt i den nærtliggende skovlandskab. Trætophytterne vil være designet og konstrueret efter bæredygtige og naturbevarende principper. Trætophytternes unikke og naturtilpasset placering og udforming vil forstærke oplevelsen af et unikt møde med naturen - HYGGE I HØJDEN!!14

15 Projektplan for Yggdrasill Trætophytter Design og Konstruktion Designidéen tager udgangspunkt i vikingernes traditionelle symbolske byggestil med en moderne energiteknologisk tvist. Jeg ønsker at fusionere tanken bag vikingernes byggekunst med moderne energiteknologiske metoder19. Min idé er at opføre et træhus inden i en aerodynamisk sfære (kuppel), for at minimer vejrets og vindens effekt på hytten som er centreret inden i spfære. Det bygges på en holistisk tanke om bæredygtighed med opførsel med et minimum af ressourcer (genbrug). Som træerne selv vil konstruktionen var fleksibel, kompleks og smidig, så den kan stå stabilt i vejr og vind. Hytterne forventes at have en minimum belægning pr. hytte på 300 dage, og vil derfor fungerer som et helårsåbent tilbud, hvor man kan opleve årets 4 sæsoner tæt på kroppen. Med udgangspunkt i min nordiske kollegaers erfaring, estimeres højsæsonen til at være fra Påske til og med efterårsferien og med høj belægning omkring jul og nytår. Den lange sæson vil øge destinationernes mulighed for både danske samt udenlandske overnatninger. 19 Dome of Vision - Domen er en kuppelformet konstruktion, som undersøger og dokumentere fordele ved at bygge og bo i en dome, der fungerer som et drivhus (www.domeofvisions.dk)!15

16 Hytternes design, med den omkringliggende kuppelformet sfære, fungerer som en skærmende enhed for vejr og vind af hytterne. Dette betyder at grundlaget for at tiltrække boende gæster året rundt er stor. I forbindelse med valg af placering vil skovens eget design viser vejen et sted, hvor naturen giver plads til etableringen af en trætophytte. Målet er minimal indgriben, så hvis/når hytterne rives ned om år, så skal det ikke kunne synes, at der engang har været en turistattraktion. Ønsket er at placering af hytterne ligger i statens skovområder, eller anden velbevaret gammel skov. Der vil blive ansøgt om få tilladelse til at bygge trætophytter for en periode af år af gangen, da konstruktion derefter skal renoveres eller udskiftes. På trods af at alle hytterne i hver sin kommune bygges ud fra individuelle design, så vil de stadig spejle hinanden arkitektonisk. Hytterne opføres samlet i tilsvarende bæredygtige materialer, så der kan blive skabt enkelte former og lighedstræk i alle hytterne. Samtidig vil konstruktionen og designet også været præget af humor og eventyrlyst. Nogle idéer, som er på tegnebrættet, er en cykel-elevator, hvor man kan transportere brænd og bagage op eller ned, et brandmandsrør, rutsjebaner etc 20. Der vil være fokus på implementering af den seneste tilgængelige energibesparende teknologi, så miljøbelastningens fodspor minimeres. Der skal installeres solcelleanlæg på alle hytterne, udnyttes vindkraft ved hjælp af en aerodynamiske drivhus-sfære, som udnytter vindens bevægelse omkring sfæren, samt vandkraft (hvis hytten ligger nært en vandkilde). Samtidig skal konstruktionen kunne håndtere et regnsvandsystem til vask og eventuel udendørs badestamp 21. Gæsterne vil kunne skaffe strøm og varme ved at benytte en installeret cykel, som kan genere strøm ved at benytte den. På denne måde kan gæsterne skaffe strøm til eget brug, og eventuelt generere strøm til fremtidige gæster 22 ved at give det videre. Målet for alle trætophytternes konstruktioner er at være selvforsynende med vedvarende energi og med total gennemsigtighed i energiforbrug. Konceptuelt kan projektet imødekomme det moderne menneske og skabe et pusterum, som er tiltrængt i denne tid. Af samme grund vil der ikke være nogen form for digital aktivitet i hytterne, da naturlige aktiviteter, uden Se Ekstra sideprojekter Traditional norske udendørs træbadekar opvarmet med brænde. ved brug af varme eller strømopbevarende metoder såsom brint-anlæg!16

17 digital forstyrrelser, pirrer nysgerrigheden, eventyrlysten og øger energiniveauet. Det stimulere barnet i os alle. De fleste børn (små som voksne) ved at træhytter er magiske og spændende på en og sammen tid. Det er et fristed - en hule i træerne, hvor der er rum for både leg og fred. Nordisk kulturarv Vikingerne havde en stor respekt for træer generelt. På grund af træernes styrke og stabilitet, deres evne som varmekilde og deres vældige og samlende symbolske evne for hele kosmos - for ordenen i verden. Navnet Yggdrasill er den nordiske mytologis verdenstræ, der fra krone til rod går gennem verdens tre planer - himmel, jord og underverden. Det står midt i verden som en stabil sølje. Det er ifølge teksterne udførligt beskrevet i Snorres Edda et stedsegrønt asketræ. (Verdenstræet Yggdrasill fra nordisk mytologi) (Jelligestenen) Trætophytternes design vil være inspireret af vikingernes tradition, mytologi og specielt symbolik, men et moderne energiteknologisk udtryk. Den nordiske kulturarv indeholde mange fine symboler og værdigfulde historier, som har været en store inspirationskilde til projektet. Alle hytternes destinationer vil ønskes placeret tættest mulig på kulturhistoriske fortidssteder, for at give gæsterne muligheden for at gå på eventyr i den oldnordiske tradition og mytologi på egne ben. Det vil give gæsterne en helhedsoplevelse af den danske vikingtradition udover opholdet i trækronerne.!17

18 VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE Et solidt netværk af samarbejdspartnere er vigtigt for, at skabe den tiltrængte vidensdeling ttil og gennemførsel af projektetplanen. På nuværende tidspunkt er der ingen faste samarbejdspartere tilknyttet projektet. Der er mange spændende mennesker, foreninger og virksomheder i Danmark, som kan have en interesse i et samarbejde med Yggdrasill Trætophytter og omvendt. Nedenfor er en kort oversigt over samarbejdspartnere, der kan gøre en forskel i forhold til at fremme bæredygtig turisme. Kommunalt samarbejde Et netværk af samarbejdskommuner kan være med til at styrke lokal foreninger og mindre virksomheder i alle kanter af Sjælland. Det er specielt vigtig i forhold til landområderne, som har mange gode ideer og kreative løsninger på bæredygtig forhold. Nærhed til lokalsamfundet har en stor værdi, fordi en lokal bæredygtig cyklus vil stimulere bærekraft på mange plan. Det kulturelle og historiske fokus er med til at skabe en unik turistdestination i de involverede kommuner, hvor det samtidig arbejdes med hver enkelt kommunes vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan. Trætophytter skal følge den overordnede struktur for hver kommunes turismeudvikling baseret på hver kommunes potentiale samt styrker. Det bliver således i samarbejde med kommunerne at lokalisere placeringen af hytterne med hjælp fra eksperter, såsom naturvejledere samt andre skovspecialister. Som et ekstra sideprojekt, kan hver kommune vælge et formål som støttes af Yggdrasill Trætophytter i form af gratis udleje for en grupper eller et projekt. Kommunen eller hyttens gæster kan indsende forslag til en grupper eller et projekt, som vil have gavn af at være én til flere dage i trætophytterne. Det var f.eks. være spejdere, eller udsatte unge i byen, som har behov for at komme væk fra nærmiljøet sammen med deres vejleder 23 Faglige og kreative samarbejdspartnere Projektet kan i samarbejde med mange forskellige interessenter høste ny erfaring, når det gælder alternativer indenfor bæredygtig arkitektur og konstruktion. Projektet skal udfordre byggebranchens, politikernes og materialeproducenters ansvar, når det glæder løsninger af fremtidens klimaudfordringer. Andre bæredygtige alternativer viser, hvordan branchen kan skabe konstruktioner, der både er ressource- og energioptimerende og samtidigt økonomisk rentable. Nedenstående liste er eksempler på faglige og kreative samarbejdspartnere 23 Se Comeback Consultat!18

19 Dome of vision (www.domeofvision.dk) Naturstyrelsen Friluftrådet Nationalmuseet Nærliggende turistattraktioner såsom Sagnlandet Lejre, Vikingeborgen Trelleborg, Museum Vestsjælland, Vikingemuseet, Roskilde museum, Holbæk Museum, Ulvsborg historiske værksted, Maritimt Forsøgscenter, Kalundborg Museum, fortidsminder i Gribskov, Middelaldercenteret, Tissø vikingmarked, gravsteder og andre fortidsminder. VisitDenmark (samt lokale og regionale sites) Permakultur i Danmark OneFunkyFurniture - højt efterspurgte konceptdesignede møbler. Mere omtanke - køb af lammeskind Buddha bikes DIIG og MIIG cykler - genbrugt cykler til hytternes gæster STERK - social kantinedrift Grantoftegaard - Økologisk landbrug Blindes arbejde - kurve og andet inventar til hytterne Råd og dåd - økologisk landbrug, gårdbutik, værksted og genbrug. Comeback Consultant - et sted at være for unge udsatte og konsulenten. Lokalsamfundene Skoven i skolen og udeskole.dk - et sted hvor bør kan være sammen i naturen, hvor de samtidig lær om naturen og så meget andet. Der er mange muligheder for samarbejder interessenterne imellem. Hver trætophytte vil få et individuelt udtryk både konstruktionsmæssigt og kulturelt. Det vil opstå en kombination af kommunale, faglige, innovative og bæredygtige samarbejdspartnere, som sammen vil danne et unikt udtryk gennem den enkelte trætophytte og dets muligheder. Potentielle investorer/fonde Lokale entreprenører/bygmestre, som ønsker at investere i projektet med arbejdstimer og materialer med sikring for fremtidigt arbejde med flere trætophytter-projekter. (lokalinvestering). LAG - støtteforeninger Lokal og Anlægsfonden Den Sociale Kapital Fond Lokale bygmestre af projektets konstruktion Gründer af Tiger (innovativ iværksætter) - Lennart Laboschitz Fonden Socialøkonomi Den danske kapital fond Vækstprogram - bedre resultater Social start-up - kom stærkt fra start!19

20 Behov for rådgivning Jeg er ikke eksepert på de juridiske aspekter og ved ikke hvad mulighederne er, men jeg er villig til at give det en chance, da jeg mener, at dette projekt er vigtig for styrkelsen af kyst og naturturismen i Danmark. Ikke mindst kan det potentielt påvirke den generelle turisme i Danmark mod en mere bæredygtig og nær tilgang til turisme. Projektplanen er grundlaget for den videre proces, hvor jeg ser for mig at der vil være flere eksperter involveret indenfor følgende områder: Byggeteknisk rådgivning. Historisk rådgivning indenfor historie, mytologi, ærkælogi og symbolik Øko-arkitektonisk udvikling og planlægning (inspireret af Buckminster Fuller 24 ) Energiteknologisk rådgivning (selvforsynende og vedvarende energikilder) Natursagkyndig - vurdering af potentielle skovområder (byggetilladelser) Der er behov for en afklaring af den samlet maksimale energiramme, som omfatter forbruget af en trætophytte. Samtidig er der brug for en afklaring af konstruktionskrav ifht. fundament, konstruktion, materialebrug, svagheder samt brandkrav for trætophytter. Sideprojekter Der er mange sideprojekter, som vil blive involveret løbende i etableringensfasen af Yggdrasill Trætophytter. Det forventes at projektet og de tilknyttet faciliteter vil generere et værdigt antal afledte overnatninger ved destinationen. Nedenforstående liste viser til flere eksempler på faciliteter og initiativer: Giv det videre - plant et træ - et klimaprojekt, som invitere alle (men specielt Yggdrasill s gæster) til at genplante vores planet med ét eller flere træer. En idé som giver gæsterne mulighed for aktivt at give tilbage til naturen (i tilrettelagte områder). Træ-pensionatet - et klimaprojekt, hvor man kan pensionere træer, som har udrettet deres formål hos forbrugeren. Træerne genplantes indenfor de rigtig rammer i skoven. Guidet turer for gæsterne med naturvejleder Cykelturer, hiking, kulturelle turer til gravsteder og andre fortidsminder Gårdbesøg på økologisk landbrug Udkigsposter til dyre-entuasiaster og andre nysgerrige sjæle. 24 Opfinder, arkitek og fremtidsforsker Richard Buckminster Bucky Fuller ( )!20

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere