REG1 Øvelsesvejledninger og noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REG1 Øvelsesvejledninger og noter"

Transkript

1 Ingeniørhøjskolen i Århus Elektro- og IKT-afdelingen Mine rettelser indført d , CJ JNy rettelser indført den 5/7-05 REG1 Øvelsesvejledninger og noter Carl Jakobsen Jørgen Nybo Februar 2003 Rev. februar 2004 T-493

2 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 2 Indholdsfortegnelse 0. Matlab øvelse 3 1. Modellering af Blackbox 9 2. Modellering af motor Optimering af Blackbox Optimering af positionsservo (lead) Optimering af Blackbox med digital regulator Optimering af positionsservo med digital regulator (lag) En kort introduktion til Agilent storageoscilloscope Dimensioneringsprocedure for Proportionalregulator Dimensioneringsprocedure for Lead- og Lag- regulator PID-regulatoren Stabilitet ud fra frekvenskarakteristikker 51

3 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 3 Matlab En introduktion til grundlæggende reguleringstekniske anvendelser. Gå ind i startmenuen. Under EIT-afd finder du iconen for Matlab: Klik på den! Dobbeltclik nu iconen på skrivebordet, og så er vi klar Matlab har en overvældende mængde manualer tilgængelige on-line, men jeg har alligevel valgt at indlægge en lille introduktion på dansk, så start med den Introduktion: Hvad er MatLab? MatLab står for MATrix LABoratory. Det er en softwarepakke specielt udviklet til numeriske beregninger og visualisering af data. Som navnet indikerer er MatLab udviklet til matrix regning, hvilket programmets struktur stadig bærer et vist præg af. MatLab er i dag et meget udbredt værktøj og anvendes særligt indenfor signalbehandling og reguleringsteknik MatLab har hundredvis af indbyggede funktioner til numeriske beregninger, grafik og animation, samtidig med at der er indbygget et højniveau programmeringssprog således, at det er enkelt at udvikle egne funktioner og rutiner. Herudover fås der en meget stor mængde af Toolboxe til Matlab, såvel kommercielle, som freeware tilgængelig på internettet (se Links siden). Opbygningen af Matlab og dets faciliteter fremgår af figuren herunder:

4 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 4 Brugerinterfacet i Matlab Matlab vil første gang du åbner det indeholde 4 vinduer: 1. Workspace, der viser de variable du i øjeblikket har inde i Matlab og kan arbejde med. 2. Current Directory, der virker som explorer og hvor du kan finde evt. gemte Matlab-filer, der altid har extension.m 3. Command History, hvor Matlab-ordrer du tidligere har brugt kan findes og genbruges. 4. Command Window, der er stedet hvor Matlab-kommandoerne skrives og eksekveres. Karakteristisk for dette vindue er MatLabs kommandoprompt ' >> ' Tag dig ikke af den omfattende "warning" der vises i starten. Er du træt af nogle af vinduerne, kan de bare lukkes, og hentes igen under view / desktop layout / Default Gå allerede nu ind under Help / Matlab Help i Toolbaren. Det er det sted du ofte vil vende tilbage til for at søge oplysning om brugen af Matlab. Det fuldstændige manualsæt ligger her. I denne omgang kigger du under MATLAB / Getting Started / Development Environment / Matlab Desktop og Desktop Tools Grafikvindue. Output fra alle grafikkommandoer du skriver i kommandovinduet generer et nyt vindue kaldet et figurvindue, som er et separat vindue. Brugeren kan generere lige så mange figurvinduer som system hukommelsen tillader. Se MATLAB / Getting Started / Graphics

5 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 5 Input-Output Datatyper Den grundlæggende datatype i Matlab er et array. Et array omfatter flere forskellige dataobjekter: integer, reelle tal, komplekse tal, matricer, karakterstrenge, strukturer og celler. I de fleste tilfælde behøver man ikke tænke meget over hvilken datastruktur man benytter, det finder Matlab ud af. For eksempel skal man ikke definere om en variabel er reel eller kompleks. Dimensionering Dette foregår også automatisk i Matlab, så man skal altså ikke definere størrelser på eksempelvis matricer og vektorer. Man finder dimensionerne af en eksisterende vektor eller matrix med kommandoerne size og length. Case sensitivitet Matlab er case sensitiv. Altså er a og A to forskellige variable. Det fleste kommandoer og indbyggede funktioner kaldes med små bogstaver. Kommando historie Matlab gemmer tidligere skrevne kommandoer i en buffer. Disse kommandoer kan genkaldes med 'pil op' tasten. Dette gør det nemmere at ændre tidligere kommandoer. Man kan også skrive de første karakterer i en kommando og derefter taste 'pil op'. Endelig er der Command History vinduet. Filtyper MatLab har 3 typer af filer hvor informationer gemmes: M-filer M.-filer er standard ASCII tekst filer, med ekstension.m til filnavnet. M-filer findes i to udgaver, nemlig script filer og funktions filer. Script filer er en samling af Matlab kommandoer samlet i en fil, der så kan eksekveres på en gang ved at kalde filnavnet. Funktions filer indeholder en funktion der kan have et antal in- og output parametre. Mere herom senere. Mat-filer Mat-filer er binære datafiler, med ekstension.mat til filnavnet. Mat-filer skabes af Matlab når man benytter save kommandoen til at gemme data. Dette filformat kan kun læses af Matlab. Data kan hentes ind i Matlab igen med kommandoen load. MEX-filer MEX-filer er Fortran eller C programmer der kan kaldes fra MatLab, de har ekstension.mex. Brugen af MEX-filer kræver nogen rutine i brugen af MatLab og vil ikke blive yderligere berørt i dette materiale.

6 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 6 Øvelsen Vores lærebog baserer også på Matlab og i alle kapitler findes opgaver til løsning i Matlab. Appendix B i lærebogen indeholder en masse eksempler på brugen, knyttet til de enkelte kapitler. Eksemplerne findes også på den medfølgende CD i biblioteket: D:\Toolbox\Appendix B Supplement\MATLAB Files for Appendix B Her på skolen er eksemplerne lagt på nettet, se adressen på Campus, så du ikke behøver CD'en. I Matlabs Current Directory -vindue skriver du stien, så kan Matlab finde eksemplerne. Skriv nu i kommandovinduet det eksempel du vil starte med: ch2p1 og straks vises resultatet af at køre denne script, og ved at sammenholde det med udskriften i bogen, kan du sammenligne årsag og virkning. Bedre er det imidlertid, at åbne ch2p1 i Editor/Debugger : I Current Directory vinduet åbnes mappen, hvor ch2p1 findes, og åbn den. Tilret vinduerne, så du har kommandovinduet og editor/debugger side om side øverst på skærmen, og denne side nederst. Der er nu flere måder at arbejde på: 1. I Editor/Debugger vælg Debug/run, og igen får du vist resultatet i kommandovinduet. 2. Marker nogle af ordrerne med musen, højre klik og vælg Evaluate Selection. 3. Marker hele indeholdet i ch2p1 (eller dele deraf) og brug copy/paste over i kommandovinduet. Jeg vil anbefale at du starter ud med 1). Det giver dig frihed til at skrive ændringer i eksemplerne og se virkningen. Hvis du vil gemme filen, se nedenfor under m-files. Er du i tvivl om en ordre, et tegn el.l. så skriv help efterfulgt af ordren. Start evt. med help help Afprøv nogle af eksemplerne ch2p1 til 8 (App. B i bogen), det vil give dig en ide om hvordan Matlab kan bruges, syntaks osv. Inden du går videre vil jeg lige nævne ordren save, (skriv "help save"), som kan være nyttig, hvis du vil gemme værdien af dine variable til næste gang. Gemmes i H : \ Matlab. Når du starter op igen skriver du så blot load Eksempel ch2p9 Introducerer flere forskellige måder at beskrive systemer på. MATLAB er et objekt-orienteret værktøj, og et system kan opfattes som et enkelt objekt, og beskrives ved en enkelt variabel: Skrives G=tf(num,den) vil G indeholde alle modelspecifikke data. Beskrives et nyt system ved H=tf(1,[1 1]) kan de serieforbindes med G *H, eller parallelforbindes med G+H. Denne skrivemåde vil ofte forenkle arbejdet. Du er ikke bundet til en tæller/nævner repræsentation, men kan konvertere til andre repræsentationer, (se evt. ch2p10+11). Vil du omvendt fra objektbeskrivelsen og til tæller/nævner, kan bruges f.x. ordren tfdata med følgende syntaks: [num,den]=tfdata(g,'v') I Help er der et afsnit om LTI-models, dvs. om overføringsfunktioners repræsentation. Control System Toolbox / Getting Started / Building Models / Linear Models eller: Control System Toolbox / Creating and Manipulating Models / Creating LTI Models

7 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 7 I det følgende vises lidt om tegning af grafer: Skriv: t = 0:0.5:10; y = sin(t);z = cos(t); plot(t,y,'o',t,z,'x') Efter ordren plot vil kurverne vise sig i et seperat fig.-vindue. Bemærk at ' : ' operatoren genererer en t-vektor med værdierne fra 0 til 10 i spring på 0.5. Er du i tvivl, så få t vist ved blot at skrive t. Brug "Arrow-up" tasten til at genfremkalde plotlinien igen. Ret linien til: plot(t, y, 'r') Skriv videre: hold on der sikrer at næste kurve ikke overskriver tidligere plot(t, z, '- g') hold off Og så er der brugen af mulighederne i selve grafikvinduet. I menulinien klik på pil-op (Edit plot) og højre klik igen på figuren, gå ind under properties Prøv også de andre menupunkter. Lav et nyt figure-vindue, (se Pull Down menuen), ellers erstatter nye plot det tidligere. subplot(2, 1, 1), plot(t, y, 'r') subplot(2, 1, 2), plot(t, z, '-.g') for sjov: afbild sinc-funktionen som en flade (ny figur), skriv: x = -8 : 0.5 : 8 ; y = x; [xx yy] = meshgrid(x, y); r = sqrt(xx.^2 + yy.^2) + eps; z = sin(r)./ r; surfc(xx, yy, z) Tryk f.x. på rotationstegnet Gennemgå Eksempel ch4p2 M-files: Ofte har du brug for at udføre de samme ordrer mange gange, og det kan da være bekvemt at samle disse ordrer i en script m-file eller en function m-file sådan som bogens forfatter har gjort. Se nærmere i online manualerne hvis du vil have detaljerne med. Vi vil her skrive en function M-file. Vi definerer to overføringsfinktioner G og H: G=tf(1,[1 2]) H=tf(1,[1 5]) Og vil nu have dannet lukketsløjfe-overføringsfunktionen M = G / (1+G H) idet H er tilbagekoblingen, og G sidder i fremadføringen. Det kan gøres med ordren: M=feedback(G,H) Men vi vil lave vores egen funktion med navnet lukkets, der skal gøre det samme. Gå op under File/New/m-file, og MATLAB Editor/Debugger åbner. Skriv nu de nødvendige ordrer ind som vist:

8 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 8 Efter af have gemt m-filen i H:\Matlab, kan du gå tilbage og skrive: help lukkets T=lukkets(G,H) (Får du en fejludskriften:??? Undefined function or variable lukkets hjælper det at gå ud af Matlab og ind igen, først da får den registreret den nye m-fil korekt. Det er vores installation der halter) Automatisk får du indbygget help til funktionen. Bemærk at vi nu får den med poler og nulpunkter, og at Matlab ikke har fået forkortet udtrykket. Derfor er feedback ordren stadig den bedste. Reduktion at T gøres ved at skrive: M=minreal(T) Har du lyst til at se hvordan Matlab har lavet feedback-ordren, kan du skrive: type feedback Prøv at omsætte T til et nævner og tæller polynomium. Et bodeplot (amplitude- og fase karakteristik) kan tegnes med ordren bode(g) osv., men nu er den indledende øvelse slut. Brug bogens eksempler til de enkelte afsnit for at komme videre på egen hånd. Der er til de enkelte kapitler nogle eksempler der viser brugen af relvante Matlabordrer. Simulink er slet ikke nævnt (bogens appendix C), men det er et herligt værktøj med en intuitiv grafisk brugerflade. Vil du igang med det, så start op med denne tutorial LTI Viewer er nyttig når vi skal analysere Bodeplot (bogens appendix D), men indgår ikke i REG1. Signal Pocessing Toolbox kan hjælpe dig med design af filtre, både digitale og analoge Og så det bedste, du kan låne Matlab installations-cd'en med hjem og kopiere det hele over til dit eget brug derhjemme, bare du sletter alt når du forlader IHA, og ikke anvender Matlab til andet end hvad der har med undervisningen her at gøre, henvend dig Help Desk, der administrerer CD'erne. I faget her har du brug for Matlab og Control System toolbox. (Simulink, Signalprocessing- og Filterdesign Toolbox kan du måske bruge i andre fag, men de øvrige er ikke relevante nu). Eksemplerne findes på den medfølgende CD i biblioteket: D:\Toolbox\Appendix B Supplement\MATLAB Files for Appendix B og for at de kan bruges i Matlab derhjemme, skal dette biblioteket stå i Matlabs søgesti således: Efter at have åbnet Matlab, vælg Files/Set Path. Nu åbner Path Browser, vælg Path/Add to Path, og du kan nu browse dig frem til mappen på CD en v.hj.a. knappen med de 3 prikker, vælg dernæst Add to back

9 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 9 Øvelse nr. 1: Modellering af Blackbox Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af en Blackbox, der skal repræsentere en proces (se billedet nedenfor). Tillige er vist en Regulatorbox med P-I-D indstillinger hvori Blackbox en er monteret samt Storagescope (Agilent) og funktionsgenerator (Hameg) Blackbox Formål - At illustrere brugen af stepresponse og frekvenskarakteristikker til modellering. - Ved måling i laboratoriet, at få bestemt modellen for en "ukendt" proces: Blackbox'en - At indøve brugen af Matlab - At indøve brugen af samspillet mellem måling og simulering. - At illustrere begrebet stationær fejl. Øvelsen I får udleveret en øvelsesbox, hvor "processen" sidder sammen med en del andet, som skal bruges i de senere øvelse. Funktionen fremgår af forpladen, og i denne øvelse skal regulatorer o.l. bare stilles så der er gennemgang (P=1, I=D=off). Faktoren x10 efter blackbox'en hører med til processen. Tilbagekoblingssløjfen skal være åben / afbrudt og afbryd den indbyggede firkantgenerator. Processens overføringsfunktion T(s) = V u (s) / V i (s) kan bestemmes på flere måder. Den mest oplagte er måske identifikation ud fra et transientresponse, men også opmåling af amplitude og fasekarakteristik vil identificere systemet. Metoderne har hver sine fortrin, men den optimale løsning er brug af begge. Som udgangspunkt forventes modellen her, at kunne repræsenteres ved et 2.ordenssystem. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scop-billeder til indsætning i et dokument.

10 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 10 Pas på at målingerne foretages under lineære forhold, dvs. uden at noget af det anvendte udstyr er gået i mætning. Regulatorbox en indikerer hvis mætning forekommer internt og generelt må der ikke forekome signaler større end ± 10V. 1. Stepresponse. Identificer procesmodellen G(s) ud fra et stepresponse. En firkantspænding tilsluttes referenceindgangen. (Husk at afbryde den indbyggede generator) Kun den største tidskonstant vil kunne bestemmes med sikkerhed. Hvordan får man en indikation af, at der er flere tidskonstanter? Bestem systemets DC-forstærkning og den største tidkonstant og dermed den ene pol. 2. Frekvenskarakteristikker. Identificer procesmodellen G(s) ud fra et antal målepunkter på amplitude- og fase- karakteristikken. Ud fra kendskabet til den ene pol kan et passende frekvenssweep planlægges. Bemærk at scopet kan måle fase (Quick Measurement). Husk ved udvælgelsen af målefrekvenser, at der i afbildningen anvendes logaritmisk frekvensakse og db-akse (logaritmisk papir, kan hentes på fagets hjemmeside). Forsøg nu at placere nogle rette linier der falder 20-, 40- eller 60- db/dekade (de asymptotiske karakteristikker), så du kan identificerer knækfrekvenserne. Korrekt identifikation kan kun gøres ved samtidig at kigge på fasekarakteristikken og også der indlægge de asymptotiske karakteristikker. 3. Luk tilbagekoblingssløjfen, sæt V i = 1V, og mål den stationære fejl e( ) = V i -V u ( P=1, I = D = off). Passer værdien med den teoretiske? 4. Foretag nu en simulering af den fremkomne model i MATLAB, for at se om stepresponse og Bode-plot passer med det målte. Find så et passende model-kompromis, som I mener er relevant. 5. Simuler et stepresponse når blackbox en indgår i en lukket sløjfe med enhedstilbagekobling som i spm.3. Denne model benyttes herefter i de følgende øvelser. Forberedelse: Uden kendskab til processens model, G(s), antages det oftest, at systemet indeholder 1-2 dominerende poler, der med tilstrækkelig nøjagtighed beskriver systemets dynamik. I det følgende betragtes et 1.ordenssystem, et 2.ordenssystem med reelle poler samt et 2.ordenssystem med komplekse poler. 1. Karakteriser hvordan stepresponset adskiller sig for disse forskellige systemer, ved at beskrive sammenhængen mellem poler og dominerende tidskonstanter i stepresponset. 2. Karakteriser hvorledes Bodeplottet adskiller sig for disse systemer. 3. Hvordan måles stepresponse, amplitude- og fasekarakteristik på et scope. Jvf. lærebogens afsnit og , eller tilsvarende anden litteratur.

11 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 11 Supplerende spørgsmål: Det antages at systemets model er: G ( s) = ( s+ 50)( s+ 1000) og indgår i nedenstående tilbagekoblede system. F1(s) R(s) C(s) F2(s) 1. Bestem systemets stationære fejl overfor step- og rampe input, idet F1(s) = F2(s) = 0 og G1(s) = 1 2. Hvorledes kan G1(s) udformes, så fejlene reduceres 3. Hvorledes påvirker en forstyrrelse F1(s) eller F2(s) systemets fejl 4. G(s) tænkes sammen med en forstærkning på 10, at indgå i et enhedstilbagekoblet system, der da får lukketsløjfe overføringsfunktionen T(s). Bestem T s følsomhed overfor fejl i G ( S T:G ). Idet DC-forstærkningen i G(s) tænkes behæftet med 25% fejl, bestem da den relative ændring i udgangsværdien C(s) s stationære værdi.

12 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 12

13 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 13 Øvelse nr 2: Modellering af motor Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af en færdigmonteret motorstand (se billedet): Motor, tachometer, gear og ekstra inertibelastning er monteret samlet, og udgør reguleringsobjektet. Tillige bruges et storagescope (Agilent), funktionsgenerator (Hameg), Effekttrin for DC-motor og multimeter. Formål - At underbygge forståelsen fra lærebogens gennemgang af motormodellen - Ud fra motorens model, at arbejde med blokdiagrammer. - Ved måling i laboratoriet, at få bestemt modellen for en DC-motor med belastning. Ved direkte at måle de enkelte parametre i motorens model, ud fra et stepresponse og ved hjælp af frekvenseresponse (Bodeplot) - At indøve brugen af Matlab - At indøve brugen af samspillet mellem teori, måling og simulering.

14 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 14 Øvelsen I får udleveret den færdigmonteret motorstand (se billedet), der består af: DC-motoren af typen: Maxon , datablad vedlagt. Den anvendte gearing er på N last / N motor = θ L / θ m = N 2 / N 1 = 1:27 Direkte på motorakslen er påmonteret et tachometer, der afgiver en tilnærmet jævnspænding proportional med omdrejningstallet. Type: Maxon , datablad vedlagt. I denne 1.del tilsluttes potentiometeret til vinkelmåling ikke, fjern sammenkoblingen ved at skubbe plastslange-koblingen af. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scop-billeder til indsætning i et dokument. Opgaven er nu at identificere motorstandens parametre Pas på at målingerne er taget under lineære forhold, dvs. uden at noget af det anvendte udstyr er gået i mætning. 1. Mål motorens ankermodstand, R a, ved en strøm spændingsmåling og med rotoren fastholdt i forskellige stillinger. Målingen foretages ved max. Kontinuert strøm. Hvorfor virker denne måling ikke når motoren kører? 2. Indstil ankerspænding til E a = 10 V. Mål sluthastigheden ved med et stopur, at bestemme den langsomtgående aksels omdrejningstal. Sæt evt. en kabelbinder om akslen for bedre at følge omdrejningstallet. Sammenlign værdien med tachometerets værdi. Mål ankerstrømmen I a Ved at indsætte i de stationære ligninger, kan K b = K t beregnes. D s, der udtrykker væskefriktionskoefficienten for motorstanden, beregnes ved at antage, at væskefriktion er den eneste belastning, så det udviklede moment T m = K t I a = D s ω 3. Bestem motorstandens overføringsfunktion G ωs (s) ved at optage et passende stepresponse, f.x. med E a = 10 V. Brug storagescope, effektforstærker og firkantgenerator til målingerne. Bestem K ms, α ms og τ ms for motorstanden. Bestem derefter inertimomentet J s ud fra τ ms s definition i lign.(2-153) 4. For at undersøge om K ms og α ms er korrekte, identificeres 3dB-punktet på en amplitude- og fasekarakteristik ved brug af funktionsgenerator, effektforstærker og storagescope. Bemærk at at scopet kan måle fase (Quick Measurement). Den fremkomne model bruges i en MATLAB-simulering, hvor stepresponse og frekvenskarakteristikker beregnes. Resultaterne sammenlignes, og fastlæg et passende modelkompromis, som I mener repræsenterer opstillingen. Denne model benyttes herefter i de følgende øvelser.

15 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 15 Generelt om motoren Jvf. lærebogens gennemgang af motorens model. Når motoren er i sin stationære tilstand, dvs. hverken under opstart eller nedbremsning gælder følgende 2 stationære ligninger: E a = R a I a + K b ω T m = K t I a Dynamisk gælder ligning (2.153) og nedenfor er vist et blokdiagram svarende til denne model ( L a = 0 ): E a ω θ Ofte udelades den sidste integrationsblok, og motoren betragtes som en hastighedsgiver med overføringsfunktionen: ω( s) K m Kvm 1 Gω ( s) = = = hvor α m = Ea ( s) s + α m 1+ τ ms τ m og τ m Forberedelse: er motortidskonstanten 1. Bestem overføringsfunktionen: G ω (s) ω(s) samt G (s) = E (s) = θ a θ(s) E (s) a ud fra blokdiagrammet ovenfor, og sammenlign med bogens udtryk. 2. I øvelsen anvendes en DC-motoren af typen: Maxon , (datablad udleveres). Bestem blokdiagrammets parametre i SI-enheder ud fra databladets punkt: 2, 3, 6, 8, 14 og 17 Væskefriktionskoefficienten D bestemmes ud fra pkt , idet det forudsættes at noload betyder, at kun motorens egen væskefriktion er tilstede, og data gælder ved nominel spænding. (Brug de to stationære ligninger).

16 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) s + 45,6 rad 3. Vis at G ( s) = [ ] ω 4. Hvorledes genfindes værdierne i G ω (s) i et stepresponse. Vs Supplerende spørgsmål: 1. Såfremt motorakslen belastes med et inertimoment J b og en væskefriktion på D b gennem en gearing på: N last / N motor = θ L / θ m = N 2 / N 1 = 1:27, hvilke parametre vil da ændres og hvor meget. 2. Kan blokdiagrammet ændres, så afgreningen der går til K b tages ud lige efter K t -blokken? 3. Tegn blokdiagrammet om, så udgangen af Kb-blokken går til det midterste sumpunkt og afgreningen til D-blokken hentes fra θ. 4. Hvordan ændres motorens blokdiagram hvis selvinduktion, L a, tages med? 5. Tegn blokdiagrammet med signalgrafer.

17 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 17

18 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 18

19 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 19 Øvelse nr. 3: Optimering af Blackbox (PID) Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af den Blackbox, hvis model blev udmålt i en tidligere øvelse. Tillige benyttes en Regulatorbox med P-I-D indstillinger, samt Storagescope (Agilent) og funktionsgenerator (Hameg) Formål: at opbygge et reguleringssystem, hvor Blackbox en indgår i en lukket sløjfe. ud fra givne dynamiske og statiske systemkrav, at dimensionere en P-, en PD- og en PIregulator. i laboratoriet at afprøve virkningen af en P-, en PD- og en PI- regulator. Øvelsen Blackbox en indsættes i den lukkede sløjfe. Opbygget med den regulatorbox, der blev anvendt ved modelleringen. Det er muligt at indstille forskellige korrektionsnetværk af typen PID (PI-Lead). Blokkene DRIVER og SENSOR sættes til x1. Faktoren x10 efter blackbox en hører med til processen. Systemoversigt: Ref. + - PID- Regulator Blackbox En firkantspænding, ±20 mv, 5HZ, tilsluttes referenceindgangen. (Husk at afbryde den indbyggede generator). Tilsluttes også et storagescope, vil der ikke være behov for yderligere instrumenter. (Evt. måles den stationære fejl bedst med DC ind, og et multimeter.) Tiderne der er angivet på I- og D- leddet er 10 gange mindre end angivet. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scope-billeder til indsætning i et dokument.

20 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 20 Vigtigt! Teorien gælder kun så længe ingen af enhederne overstyres, hold øje med mætnings- dioderne. 1. P-regulator. (PI og PD slået fra) a. Juster åbensløjfe forstærkningen med Kp, og beskriv hvorledes den stationære fejl, oversvinget og opvoksningstiden påvirkes. Følg med i Bodeplottet for at forklare hvad der sker. b. Indstil den Kp -værdi, der giver ca. 5% oversving, og bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. Sammenlign med simuleringsresultaterne. c. Indstil Kp så oversvinget er ca. 30% og bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. Sammenlign med simuleringsresultaterne. 2. PD-regulator. (PI slået fra) a. Indstil nu værdierne Kp, T D og T L svarende til den beregnede Lead-regulator. Iagttag om oversvinget er reduceret til ca. 5%. Finjuster evt. T L m.fl. og overvej hvorledes det ændrer Lead-regulatorens egenskaber. De to 10-turns potentiometre kan indstilles så T D går fra 0 til 10 ms og T L går fra 0 til 1 ms. b. Bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. 3. PI-regulatoren. (PD slået fra) a. Indstil K p så oversvinget er ca. 5%. b. Indstil PI-regulatoren så den stationære fejl fjernes uden at oversvingets størrelse ændres. 10-turns potentiometeret kan indstilles så T I går fra 0 til 100 ms. c. Er der nogen ændring af stepresponset i forhold til P-regulatoren. 4. PID-regulatoren. a. Kobel nu både I- og D leddet ind samtidigt så godt det nu lader sig gøre med en fælles K p faktor og forklar stepresponset. b. Forsøg derudfra at optimere systemet til 5% oversving og mindst mulig opvoksningstid, men pas på der ikke optræder mætning. Noter indstillingerne.

21 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 21 Forberedelse: I en tidligere øvelse, er udmålt en model for Blackbox-processen. Der vil naturligvis være forskel på resultaterne, men fremover benyttes: G ( s) = ( s+ 50) ( s+ 1000) 1. Matlab beregninger: a) Afbild systemets amplitude- og fase karakteristik. Skal bruges ved dimensioneringen af de forskellige regulatorer. (4-5 kopier). b) Bestem ved simulering den Kp-værdi, der giver 5% oversving for et stepinput, og bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden T r. Indtegn virkningen i et bodeplot. Bestem ω φm og φ m og sammenlign med de designregler vi normalt benytter. c) Gentag b), men nu til 30% oversving. Dimensioner nu en Lead-regulator, der reducerer oversvinget til 5% med samme ω φm. Bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. Eftervis resultatet i Matlab. d) Med udgangspunkt i situationen fra b) skal dimensioneres en PI-regulator således at den stationære fejl fjernes uden at oversvingets størrelse ændres. 2. PID-regulatoren: Den PID-regulator der kan realiseres i øvelsen har følgende opbygning: M(s) = K Vis at PD-delens overføringsfunktion K p p 1 TD s TI s TL s + 1 TD s 1 + TL s + 1 svarer til en Lead-regulator når det forudsættes at T L << T D.

22 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 22 Øvelse nr. 4: Optimering af positionsservo (Lead) Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af den færdigmonterede motorstand fra modelleringsøvelsen: Motor, tachometer, gear, ekstra inertibelastning og nu også potentiometeret til måling af vinkeldrejning er monteret samlet, og udgør reguleringsobjektet. Tillige bruges et storagescope (Agilent), funktionsgenerator (Hameg), Effekttrin for DC-motor og en standardbox hvor Lead/Lag parametre kan realiseres Formål at opbygge et positions reguleringssystem (positionsservo). ud fra givne dynamiske og statiske systemkrav, at dimensionere en Proportional-, og en Leadregulator. i laboratoriet at afprøve virkningen af en Proportional-, og en Lead regulator realiseret analogt. simulering i Matlab Øvelsen Reguleringobjektet er motorstanden, der tidligere er modelleret og hvis data typisk er: R a 21 ohm D Nms K t = K b Nm/A, V/s K m 635 V -1 J kgm 2 τ m 39 ms Den anvendte gearing er på N last / N motor = θ L / θ m = N 2 / N 1 = 1:27 Direkte på motorakslen tilsluttes et 10-turns-potentiometer til vinkelmåling, skub plastslangekoblingen ind over akslen. Over potentiometeret lægges ±1V. Udtaget (gul) giver altså -1V for potentiometeret drejet helt til den ene side, og +1V for akslen drejet 10 omgange til den modsatte side. Dertil kommer en standardbox, hvorpå regulatorindstillingerne kan gøres. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scope-billeder til indsætning i et dokument.

23 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 23 Systemoversigt: Ref. + - Regulator G c(s) Forstærker K F Motor, gear belastning m.m. Potentiometer K pot 10 Regulatoren G c (s), summationspunktet, 10 ganges forstærkning og tilbagekoblingen realiseres ved hjælp af en stadardbox, hvis opbygning ses nedenfor: G c(s) x 10 x 1 Processen i figuren ovenfor er nu forstærker og motoropstilling med potentiometer (indrammet i systemoversigten). De indsættes v.hj.a. BNC-stik på standardbox ens bagside. Der kan opbygges forskellige korrektionsnetværk af typen Lead eller Lag, og så naturligvis en ren forstærkning. De forskellige regulatortyper dimensioneres ved at bestemme størrelsen af de kondensatorer, der indsættes ved "A" og "B" I soklen er de 4 huller til venstre = A, de midterste 4 = fællespkt., og de 4 til højre = B.

24 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 24 Vigtigt! Teorien gælder kun så længe ingen af enhederne overstyres. Kontroller specielt effekttrinnet ved alle målinger, udgangssignalet må ikke overstige ±20V. 1. Sæt Gain = 1, ingen Lead/Lag virkning og K F =20. Sæt systemet sammen til en positionsservo, f.x. med referencen, Vin = 0V. Prøv manuelt at dreje motoren lidt, så vil du se, at positionen kan være både lidt over og under referencen. Slå Gain over på x 10 og se at afvigelsen nu er meget mindre. Grunden er startfriktion i lejer o.l. ( coulomb- og stiktion friktion ). Det vil svare til en forstyrrelse. Brug funktionsgeneratoren indstillet til firkanter, ±200mV og 0,5 Hz som reference. Iagttag positionens opvoksningstid, oversving og stationære fejl, for forskellige værdier af Gain. Øg forstærk-ningen og se om systemet bliver ustabilt. 2. Indstil forstærkningen så der netop ikke er noget oversving. Lav målinger og sammenlign med resultatet fra simuleringen. 3. Forøg forstærkningen med 5 og mål oversvinget. Sammenlign med resultatet fra simuleringen. Kontroller, at der ikke sker overstyring i systemet. 4. Realiser den Lead-regulator du har dimensioneret under forberedelsen. Lav målinger og sammenlign med resultatet fra simuleringen. Sammenlign også med resultaerne fra pkt 2. uden lead regulator. Hvilke forbedringer er der opnået? 5. Et type 1 system vil have en stationær fejl fra 0 for rampeinput. Afprøv dette ved at tilføre en trekantkurve, der går ± 6V med frekvensen ca. 0,05 Hz. Gain =2 og K F = 2. Registrer nu den stationære fejl på et storagescop. Sammenlign målinger med beregninger Forøg forstærkningen til Gain =10 og iagttag at fejlen er blevet mindre.

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756 HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr Betjening Opstart af system Menusystem Kørsel program- af mer fra CCPIM Hvis noget gar galt Råd og vink Bilag PN: 99000756 N,ghmt PICCOLINE, RC7S9, betjening,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Byg med digitale kredse

Byg med digitale kredse clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978 ISBN 87-11-03624-9 Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

38,- Lær din PC bedre at kende. Start med DOS. Steen Juhler C:\>AHA! Bad command or file name. 2. udgave. www.knowware.dk

38,- Lær din PC bedre at kende. Start med DOS. Steen Juhler C:\>AHA! Bad command or file name. 2. udgave. www.knowware.dk 38,- Lær din PC bedre at kende Start med Steen Juhler DOS C:\>AHA! Bad command or file name www.knowware.dk 2. udgave 2 KnowWare Start med DOS Steen Juhler 2. udgave, 6. oplag, august 1998 Copyright 1998

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i C

Linux - Friheden til at programmere i C Linux - Friheden til at programmere i C Programmering med GNU/Linux Version 2.0.20041104-06/07-2006 Donald J. Axel SSLUG, Skåne Sjælland Linux User Group Linux - Friheden til at programmere i C: Programmering

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere