REG1 Øvelsesvejledninger og noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REG1 Øvelsesvejledninger og noter"

Transkript

1 Ingeniørhøjskolen i Århus Elektro- og IKT-afdelingen Mine rettelser indført d , CJ JNy rettelser indført den 5/7-05 REG1 Øvelsesvejledninger og noter Carl Jakobsen Jørgen Nybo Februar 2003 Rev. februar 2004 T-493

2 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 2 Indholdsfortegnelse 0. Matlab øvelse 3 1. Modellering af Blackbox 9 2. Modellering af motor Optimering af Blackbox Optimering af positionsservo (lead) Optimering af Blackbox med digital regulator Optimering af positionsservo med digital regulator (lag) En kort introduktion til Agilent storageoscilloscope Dimensioneringsprocedure for Proportionalregulator Dimensioneringsprocedure for Lead- og Lag- regulator PID-regulatoren Stabilitet ud fra frekvenskarakteristikker 51

3 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 3 Matlab En introduktion til grundlæggende reguleringstekniske anvendelser. Gå ind i startmenuen. Under EIT-afd finder du iconen for Matlab: Klik på den! Dobbeltclik nu iconen på skrivebordet, og så er vi klar Matlab har en overvældende mængde manualer tilgængelige on-line, men jeg har alligevel valgt at indlægge en lille introduktion på dansk, så start med den Introduktion: Hvad er MatLab? MatLab står for MATrix LABoratory. Det er en softwarepakke specielt udviklet til numeriske beregninger og visualisering af data. Som navnet indikerer er MatLab udviklet til matrix regning, hvilket programmets struktur stadig bærer et vist præg af. MatLab er i dag et meget udbredt værktøj og anvendes særligt indenfor signalbehandling og reguleringsteknik MatLab har hundredvis af indbyggede funktioner til numeriske beregninger, grafik og animation, samtidig med at der er indbygget et højniveau programmeringssprog således, at det er enkelt at udvikle egne funktioner og rutiner. Herudover fås der en meget stor mængde af Toolboxe til Matlab, såvel kommercielle, som freeware tilgængelig på internettet (se Links siden). Opbygningen af Matlab og dets faciliteter fremgår af figuren herunder:

4 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 4 Brugerinterfacet i Matlab Matlab vil første gang du åbner det indeholde 4 vinduer: 1. Workspace, der viser de variable du i øjeblikket har inde i Matlab og kan arbejde med. 2. Current Directory, der virker som explorer og hvor du kan finde evt. gemte Matlab-filer, der altid har extension.m 3. Command History, hvor Matlab-ordrer du tidligere har brugt kan findes og genbruges. 4. Command Window, der er stedet hvor Matlab-kommandoerne skrives og eksekveres. Karakteristisk for dette vindue er MatLabs kommandoprompt ' >> ' Tag dig ikke af den omfattende "warning" der vises i starten. Er du træt af nogle af vinduerne, kan de bare lukkes, og hentes igen under view / desktop layout / Default Gå allerede nu ind under Help / Matlab Help i Toolbaren. Det er det sted du ofte vil vende tilbage til for at søge oplysning om brugen af Matlab. Det fuldstændige manualsæt ligger her. I denne omgang kigger du under MATLAB / Getting Started / Development Environment / Matlab Desktop og Desktop Tools Grafikvindue. Output fra alle grafikkommandoer du skriver i kommandovinduet generer et nyt vindue kaldet et figurvindue, som er et separat vindue. Brugeren kan generere lige så mange figurvinduer som system hukommelsen tillader. Se MATLAB / Getting Started / Graphics

5 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 5 Input-Output Datatyper Den grundlæggende datatype i Matlab er et array. Et array omfatter flere forskellige dataobjekter: integer, reelle tal, komplekse tal, matricer, karakterstrenge, strukturer og celler. I de fleste tilfælde behøver man ikke tænke meget over hvilken datastruktur man benytter, det finder Matlab ud af. For eksempel skal man ikke definere om en variabel er reel eller kompleks. Dimensionering Dette foregår også automatisk i Matlab, så man skal altså ikke definere størrelser på eksempelvis matricer og vektorer. Man finder dimensionerne af en eksisterende vektor eller matrix med kommandoerne size og length. Case sensitivitet Matlab er case sensitiv. Altså er a og A to forskellige variable. Det fleste kommandoer og indbyggede funktioner kaldes med små bogstaver. Kommando historie Matlab gemmer tidligere skrevne kommandoer i en buffer. Disse kommandoer kan genkaldes med 'pil op' tasten. Dette gør det nemmere at ændre tidligere kommandoer. Man kan også skrive de første karakterer i en kommando og derefter taste 'pil op'. Endelig er der Command History vinduet. Filtyper MatLab har 3 typer af filer hvor informationer gemmes: M-filer M.-filer er standard ASCII tekst filer, med ekstension.m til filnavnet. M-filer findes i to udgaver, nemlig script filer og funktions filer. Script filer er en samling af Matlab kommandoer samlet i en fil, der så kan eksekveres på en gang ved at kalde filnavnet. Funktions filer indeholder en funktion der kan have et antal in- og output parametre. Mere herom senere. Mat-filer Mat-filer er binære datafiler, med ekstension.mat til filnavnet. Mat-filer skabes af Matlab når man benytter save kommandoen til at gemme data. Dette filformat kan kun læses af Matlab. Data kan hentes ind i Matlab igen med kommandoen load. MEX-filer MEX-filer er Fortran eller C programmer der kan kaldes fra MatLab, de har ekstension.mex. Brugen af MEX-filer kræver nogen rutine i brugen af MatLab og vil ikke blive yderligere berørt i dette materiale.

6 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 6 Øvelsen Vores lærebog baserer også på Matlab og i alle kapitler findes opgaver til løsning i Matlab. Appendix B i lærebogen indeholder en masse eksempler på brugen, knyttet til de enkelte kapitler. Eksemplerne findes også på den medfølgende CD i biblioteket: D:\Toolbox\Appendix B Supplement\MATLAB Files for Appendix B Her på skolen er eksemplerne lagt på nettet, se adressen på Campus, så du ikke behøver CD'en. I Matlabs Current Directory -vindue skriver du stien, så kan Matlab finde eksemplerne. Skriv nu i kommandovinduet det eksempel du vil starte med: ch2p1 og straks vises resultatet af at køre denne script, og ved at sammenholde det med udskriften i bogen, kan du sammenligne årsag og virkning. Bedre er det imidlertid, at åbne ch2p1 i Editor/Debugger : I Current Directory vinduet åbnes mappen, hvor ch2p1 findes, og åbn den. Tilret vinduerne, så du har kommandovinduet og editor/debugger side om side øverst på skærmen, og denne side nederst. Der er nu flere måder at arbejde på: 1. I Editor/Debugger vælg Debug/run, og igen får du vist resultatet i kommandovinduet. 2. Marker nogle af ordrerne med musen, højre klik og vælg Evaluate Selection. 3. Marker hele indeholdet i ch2p1 (eller dele deraf) og brug copy/paste over i kommandovinduet. Jeg vil anbefale at du starter ud med 1). Det giver dig frihed til at skrive ændringer i eksemplerne og se virkningen. Hvis du vil gemme filen, se nedenfor under m-files. Er du i tvivl om en ordre, et tegn el.l. så skriv help efterfulgt af ordren. Start evt. med help help Afprøv nogle af eksemplerne ch2p1 til 8 (App. B i bogen), det vil give dig en ide om hvordan Matlab kan bruges, syntaks osv. Inden du går videre vil jeg lige nævne ordren save, (skriv "help save"), som kan være nyttig, hvis du vil gemme værdien af dine variable til næste gang. Gemmes i H : \ Matlab. Når du starter op igen skriver du så blot load Eksempel ch2p9 Introducerer flere forskellige måder at beskrive systemer på. MATLAB er et objekt-orienteret værktøj, og et system kan opfattes som et enkelt objekt, og beskrives ved en enkelt variabel: Skrives G=tf(num,den) vil G indeholde alle modelspecifikke data. Beskrives et nyt system ved H=tf(1,[1 1]) kan de serieforbindes med G *H, eller parallelforbindes med G+H. Denne skrivemåde vil ofte forenkle arbejdet. Du er ikke bundet til en tæller/nævner repræsentation, men kan konvertere til andre repræsentationer, (se evt. ch2p10+11). Vil du omvendt fra objektbeskrivelsen og til tæller/nævner, kan bruges f.x. ordren tfdata med følgende syntaks: [num,den]=tfdata(g,'v') I Help er der et afsnit om LTI-models, dvs. om overføringsfunktioners repræsentation. Control System Toolbox / Getting Started / Building Models / Linear Models eller: Control System Toolbox / Creating and Manipulating Models / Creating LTI Models

7 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 7 I det følgende vises lidt om tegning af grafer: Skriv: t = 0:0.5:10; y = sin(t);z = cos(t); plot(t,y,'o',t,z,'x') Efter ordren plot vil kurverne vise sig i et seperat fig.-vindue. Bemærk at ' : ' operatoren genererer en t-vektor med værdierne fra 0 til 10 i spring på 0.5. Er du i tvivl, så få t vist ved blot at skrive t. Brug "Arrow-up" tasten til at genfremkalde plotlinien igen. Ret linien til: plot(t, y, 'r') Skriv videre: hold on der sikrer at næste kurve ikke overskriver tidligere plot(t, z, '- g') hold off Og så er der brugen af mulighederne i selve grafikvinduet. I menulinien klik på pil-op (Edit plot) og højre klik igen på figuren, gå ind under properties Prøv også de andre menupunkter. Lav et nyt figure-vindue, (se Pull Down menuen), ellers erstatter nye plot det tidligere. subplot(2, 1, 1), plot(t, y, 'r') subplot(2, 1, 2), plot(t, z, '-.g') for sjov: afbild sinc-funktionen som en flade (ny figur), skriv: x = -8 : 0.5 : 8 ; y = x; [xx yy] = meshgrid(x, y); r = sqrt(xx.^2 + yy.^2) + eps; z = sin(r)./ r; surfc(xx, yy, z) Tryk f.x. på rotationstegnet Gennemgå Eksempel ch4p2 M-files: Ofte har du brug for at udføre de samme ordrer mange gange, og det kan da være bekvemt at samle disse ordrer i en script m-file eller en function m-file sådan som bogens forfatter har gjort. Se nærmere i online manualerne hvis du vil have detaljerne med. Vi vil her skrive en function M-file. Vi definerer to overføringsfinktioner G og H: G=tf(1,[1 2]) H=tf(1,[1 5]) Og vil nu have dannet lukketsløjfe-overføringsfunktionen M = G / (1+G H) idet H er tilbagekoblingen, og G sidder i fremadføringen. Det kan gøres med ordren: M=feedback(G,H) Men vi vil lave vores egen funktion med navnet lukkets, der skal gøre det samme. Gå op under File/New/m-file, og MATLAB Editor/Debugger åbner. Skriv nu de nødvendige ordrer ind som vist:

8 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 8 Efter af have gemt m-filen i H:\Matlab, kan du gå tilbage og skrive: help lukkets T=lukkets(G,H) (Får du en fejludskriften:??? Undefined function or variable lukkets hjælper det at gå ud af Matlab og ind igen, først da får den registreret den nye m-fil korekt. Det er vores installation der halter) Automatisk får du indbygget help til funktionen. Bemærk at vi nu får den med poler og nulpunkter, og at Matlab ikke har fået forkortet udtrykket. Derfor er feedback ordren stadig den bedste. Reduktion at T gøres ved at skrive: M=minreal(T) Har du lyst til at se hvordan Matlab har lavet feedback-ordren, kan du skrive: type feedback Prøv at omsætte T til et nævner og tæller polynomium. Et bodeplot (amplitude- og fase karakteristik) kan tegnes med ordren bode(g) osv., men nu er den indledende øvelse slut. Brug bogens eksempler til de enkelte afsnit for at komme videre på egen hånd. Der er til de enkelte kapitler nogle eksempler der viser brugen af relvante Matlabordrer. Simulink er slet ikke nævnt (bogens appendix C), men det er et herligt værktøj med en intuitiv grafisk brugerflade. Vil du igang med det, så start op med denne tutorial LTI Viewer er nyttig når vi skal analysere Bodeplot (bogens appendix D), men indgår ikke i REG1. Signal Pocessing Toolbox kan hjælpe dig med design af filtre, både digitale og analoge Og så det bedste, du kan låne Matlab installations-cd'en med hjem og kopiere det hele over til dit eget brug derhjemme, bare du sletter alt når du forlader IHA, og ikke anvender Matlab til andet end hvad der har med undervisningen her at gøre, henvend dig Help Desk, der administrerer CD'erne. I faget her har du brug for Matlab og Control System toolbox. (Simulink, Signalprocessing- og Filterdesign Toolbox kan du måske bruge i andre fag, men de øvrige er ikke relevante nu). Eksemplerne findes på den medfølgende CD i biblioteket: D:\Toolbox\Appendix B Supplement\MATLAB Files for Appendix B og for at de kan bruges i Matlab derhjemme, skal dette biblioteket stå i Matlabs søgesti således: Efter at have åbnet Matlab, vælg Files/Set Path. Nu åbner Path Browser, vælg Path/Add to Path, og du kan nu browse dig frem til mappen på CD en v.hj.a. knappen med de 3 prikker, vælg dernæst Add to back

9 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 9 Øvelse nr. 1: Modellering af Blackbox Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af en Blackbox, der skal repræsentere en proces (se billedet nedenfor). Tillige er vist en Regulatorbox med P-I-D indstillinger hvori Blackbox en er monteret samt Storagescope (Agilent) og funktionsgenerator (Hameg) Blackbox Formål - At illustrere brugen af stepresponse og frekvenskarakteristikker til modellering. - Ved måling i laboratoriet, at få bestemt modellen for en "ukendt" proces: Blackbox'en - At indøve brugen af Matlab - At indøve brugen af samspillet mellem måling og simulering. - At illustrere begrebet stationær fejl. Øvelsen I får udleveret en øvelsesbox, hvor "processen" sidder sammen med en del andet, som skal bruges i de senere øvelse. Funktionen fremgår af forpladen, og i denne øvelse skal regulatorer o.l. bare stilles så der er gennemgang (P=1, I=D=off). Faktoren x10 efter blackbox'en hører med til processen. Tilbagekoblingssløjfen skal være åben / afbrudt og afbryd den indbyggede firkantgenerator. Processens overføringsfunktion T(s) = V u (s) / V i (s) kan bestemmes på flere måder. Den mest oplagte er måske identifikation ud fra et transientresponse, men også opmåling af amplitude og fasekarakteristik vil identificere systemet. Metoderne har hver sine fortrin, men den optimale løsning er brug af begge. Som udgangspunkt forventes modellen her, at kunne repræsenteres ved et 2.ordenssystem. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scop-billeder til indsætning i et dokument.

10 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 10 Pas på at målingerne foretages under lineære forhold, dvs. uden at noget af det anvendte udstyr er gået i mætning. Regulatorbox en indikerer hvis mætning forekommer internt og generelt må der ikke forekome signaler større end ± 10V. 1. Stepresponse. Identificer procesmodellen G(s) ud fra et stepresponse. En firkantspænding tilsluttes referenceindgangen. (Husk at afbryde den indbyggede generator) Kun den største tidskonstant vil kunne bestemmes med sikkerhed. Hvordan får man en indikation af, at der er flere tidskonstanter? Bestem systemets DC-forstærkning og den største tidkonstant og dermed den ene pol. 2. Frekvenskarakteristikker. Identificer procesmodellen G(s) ud fra et antal målepunkter på amplitude- og fase- karakteristikken. Ud fra kendskabet til den ene pol kan et passende frekvenssweep planlægges. Bemærk at scopet kan måle fase (Quick Measurement). Husk ved udvælgelsen af målefrekvenser, at der i afbildningen anvendes logaritmisk frekvensakse og db-akse (logaritmisk papir, kan hentes på fagets hjemmeside). Forsøg nu at placere nogle rette linier der falder 20-, 40- eller 60- db/dekade (de asymptotiske karakteristikker), så du kan identificerer knækfrekvenserne. Korrekt identifikation kan kun gøres ved samtidig at kigge på fasekarakteristikken og også der indlægge de asymptotiske karakteristikker. 3. Luk tilbagekoblingssløjfen, sæt V i = 1V, og mål den stationære fejl e( ) = V i -V u ( P=1, I = D = off). Passer værdien med den teoretiske? 4. Foretag nu en simulering af den fremkomne model i MATLAB, for at se om stepresponse og Bode-plot passer med det målte. Find så et passende model-kompromis, som I mener er relevant. 5. Simuler et stepresponse når blackbox en indgår i en lukket sløjfe med enhedstilbagekobling som i spm.3. Denne model benyttes herefter i de følgende øvelser. Forberedelse: Uden kendskab til processens model, G(s), antages det oftest, at systemet indeholder 1-2 dominerende poler, der med tilstrækkelig nøjagtighed beskriver systemets dynamik. I det følgende betragtes et 1.ordenssystem, et 2.ordenssystem med reelle poler samt et 2.ordenssystem med komplekse poler. 1. Karakteriser hvordan stepresponset adskiller sig for disse forskellige systemer, ved at beskrive sammenhængen mellem poler og dominerende tidskonstanter i stepresponset. 2. Karakteriser hvorledes Bodeplottet adskiller sig for disse systemer. 3. Hvordan måles stepresponse, amplitude- og fasekarakteristik på et scope. Jvf. lærebogens afsnit og , eller tilsvarende anden litteratur.

11 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 11 Supplerende spørgsmål: Det antages at systemets model er: G ( s) = ( s+ 50)( s+ 1000) og indgår i nedenstående tilbagekoblede system. F1(s) R(s) C(s) F2(s) 1. Bestem systemets stationære fejl overfor step- og rampe input, idet F1(s) = F2(s) = 0 og G1(s) = 1 2. Hvorledes kan G1(s) udformes, så fejlene reduceres 3. Hvorledes påvirker en forstyrrelse F1(s) eller F2(s) systemets fejl 4. G(s) tænkes sammen med en forstærkning på 10, at indgå i et enhedstilbagekoblet system, der da får lukketsløjfe overføringsfunktionen T(s). Bestem T s følsomhed overfor fejl i G ( S T:G ). Idet DC-forstærkningen i G(s) tænkes behæftet med 25% fejl, bestem da den relative ændring i udgangsværdien C(s) s stationære værdi.

12 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 12

13 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 13 Øvelse nr 2: Modellering af motor Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af en færdigmonteret motorstand (se billedet): Motor, tachometer, gear og ekstra inertibelastning er monteret samlet, og udgør reguleringsobjektet. Tillige bruges et storagescope (Agilent), funktionsgenerator (Hameg), Effekttrin for DC-motor og multimeter. Formål - At underbygge forståelsen fra lærebogens gennemgang af motormodellen - Ud fra motorens model, at arbejde med blokdiagrammer. - Ved måling i laboratoriet, at få bestemt modellen for en DC-motor med belastning. Ved direkte at måle de enkelte parametre i motorens model, ud fra et stepresponse og ved hjælp af frekvenseresponse (Bodeplot) - At indøve brugen af Matlab - At indøve brugen af samspillet mellem teori, måling og simulering.

14 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 14 Øvelsen I får udleveret den færdigmonteret motorstand (se billedet), der består af: DC-motoren af typen: Maxon , datablad vedlagt. Den anvendte gearing er på N last / N motor = θ L / θ m = N 2 / N 1 = 1:27 Direkte på motorakslen er påmonteret et tachometer, der afgiver en tilnærmet jævnspænding proportional med omdrejningstallet. Type: Maxon , datablad vedlagt. I denne 1.del tilsluttes potentiometeret til vinkelmåling ikke, fjern sammenkoblingen ved at skubbe plastslange-koblingen af. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scop-billeder til indsætning i et dokument. Opgaven er nu at identificere motorstandens parametre Pas på at målingerne er taget under lineære forhold, dvs. uden at noget af det anvendte udstyr er gået i mætning. 1. Mål motorens ankermodstand, R a, ved en strøm spændingsmåling og med rotoren fastholdt i forskellige stillinger. Målingen foretages ved max. Kontinuert strøm. Hvorfor virker denne måling ikke når motoren kører? 2. Indstil ankerspænding til E a = 10 V. Mål sluthastigheden ved med et stopur, at bestemme den langsomtgående aksels omdrejningstal. Sæt evt. en kabelbinder om akslen for bedre at følge omdrejningstallet. Sammenlign værdien med tachometerets værdi. Mål ankerstrømmen I a Ved at indsætte i de stationære ligninger, kan K b = K t beregnes. D s, der udtrykker væskefriktionskoefficienten for motorstanden, beregnes ved at antage, at væskefriktion er den eneste belastning, så det udviklede moment T m = K t I a = D s ω 3. Bestem motorstandens overføringsfunktion G ωs (s) ved at optage et passende stepresponse, f.x. med E a = 10 V. Brug storagescope, effektforstærker og firkantgenerator til målingerne. Bestem K ms, α ms og τ ms for motorstanden. Bestem derefter inertimomentet J s ud fra τ ms s definition i lign.(2-153) 4. For at undersøge om K ms og α ms er korrekte, identificeres 3dB-punktet på en amplitude- og fasekarakteristik ved brug af funktionsgenerator, effektforstærker og storagescope. Bemærk at at scopet kan måle fase (Quick Measurement). Den fremkomne model bruges i en MATLAB-simulering, hvor stepresponse og frekvenskarakteristikker beregnes. Resultaterne sammenlignes, og fastlæg et passende modelkompromis, som I mener repræsenterer opstillingen. Denne model benyttes herefter i de følgende øvelser.

15 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 15 Generelt om motoren Jvf. lærebogens gennemgang af motorens model. Når motoren er i sin stationære tilstand, dvs. hverken under opstart eller nedbremsning gælder følgende 2 stationære ligninger: E a = R a I a + K b ω T m = K t I a Dynamisk gælder ligning (2.153) og nedenfor er vist et blokdiagram svarende til denne model ( L a = 0 ): E a ω θ Ofte udelades den sidste integrationsblok, og motoren betragtes som en hastighedsgiver med overføringsfunktionen: ω( s) K m Kvm 1 Gω ( s) = = = hvor α m = Ea ( s) s + α m 1+ τ ms τ m og τ m Forberedelse: er motortidskonstanten 1. Bestem overføringsfunktionen: G ω (s) ω(s) samt G (s) = E (s) = θ a θ(s) E (s) a ud fra blokdiagrammet ovenfor, og sammenlign med bogens udtryk. 2. I øvelsen anvendes en DC-motoren af typen: Maxon , (datablad udleveres). Bestem blokdiagrammets parametre i SI-enheder ud fra databladets punkt: 2, 3, 6, 8, 14 og 17 Væskefriktionskoefficienten D bestemmes ud fra pkt , idet det forudsættes at noload betyder, at kun motorens egen væskefriktion er tilstede, og data gælder ved nominel spænding. (Brug de to stationære ligninger).

16 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) s + 45,6 rad 3. Vis at G ( s) = [ ] ω 4. Hvorledes genfindes værdierne i G ω (s) i et stepresponse. Vs Supplerende spørgsmål: 1. Såfremt motorakslen belastes med et inertimoment J b og en væskefriktion på D b gennem en gearing på: N last / N motor = θ L / θ m = N 2 / N 1 = 1:27, hvilke parametre vil da ændres og hvor meget. 2. Kan blokdiagrammet ændres, så afgreningen der går til K b tages ud lige efter K t -blokken? 3. Tegn blokdiagrammet om, så udgangen af Kb-blokken går til det midterste sumpunkt og afgreningen til D-blokken hentes fra θ. 4. Hvordan ændres motorens blokdiagram hvis selvinduktion, L a, tages med? 5. Tegn blokdiagrammet med signalgrafer.

17 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 17

18 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 18

19 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 19 Øvelse nr. 3: Optimering af Blackbox (PID) Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af den Blackbox, hvis model blev udmålt i en tidligere øvelse. Tillige benyttes en Regulatorbox med P-I-D indstillinger, samt Storagescope (Agilent) og funktionsgenerator (Hameg) Formål: at opbygge et reguleringssystem, hvor Blackbox en indgår i en lukket sløjfe. ud fra givne dynamiske og statiske systemkrav, at dimensionere en P-, en PD- og en PIregulator. i laboratoriet at afprøve virkningen af en P-, en PD- og en PI- regulator. Øvelsen Blackbox en indsættes i den lukkede sløjfe. Opbygget med den regulatorbox, der blev anvendt ved modelleringen. Det er muligt at indstille forskellige korrektionsnetværk af typen PID (PI-Lead). Blokkene DRIVER og SENSOR sættes til x1. Faktoren x10 efter blackbox en hører med til processen. Systemoversigt: Ref. + - PID- Regulator Blackbox En firkantspænding, ±20 mv, 5HZ, tilsluttes referenceindgangen. (Husk at afbryde den indbyggede generator). Tilsluttes også et storagescope, vil der ikke være behov for yderligere instrumenter. (Evt. måles den stationære fejl bedst med DC ind, og et multimeter.) Tiderne der er angivet på I- og D- leddet er 10 gange mindre end angivet. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scope-billeder til indsætning i et dokument.

20 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 20 Vigtigt! Teorien gælder kun så længe ingen af enhederne overstyres, hold øje med mætnings- dioderne. 1. P-regulator. (PI og PD slået fra) a. Juster åbensløjfe forstærkningen med Kp, og beskriv hvorledes den stationære fejl, oversvinget og opvoksningstiden påvirkes. Følg med i Bodeplottet for at forklare hvad der sker. b. Indstil den Kp -værdi, der giver ca. 5% oversving, og bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. Sammenlign med simuleringsresultaterne. c. Indstil Kp så oversvinget er ca. 30% og bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. Sammenlign med simuleringsresultaterne. 2. PD-regulator. (PI slået fra) a. Indstil nu værdierne Kp, T D og T L svarende til den beregnede Lead-regulator. Iagttag om oversvinget er reduceret til ca. 5%. Finjuster evt. T L m.fl. og overvej hvorledes det ændrer Lead-regulatorens egenskaber. De to 10-turns potentiometre kan indstilles så T D går fra 0 til 10 ms og T L går fra 0 til 1 ms. b. Bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. 3. PI-regulatoren. (PD slået fra) a. Indstil K p så oversvinget er ca. 5%. b. Indstil PI-regulatoren så den stationære fejl fjernes uden at oversvingets størrelse ændres. 10-turns potentiometeret kan indstilles så T I går fra 0 til 100 ms. c. Er der nogen ændring af stepresponset i forhold til P-regulatoren. 4. PID-regulatoren. a. Kobel nu både I- og D leddet ind samtidigt så godt det nu lader sig gøre med en fælles K p faktor og forklar stepresponset. b. Forsøg derudfra at optimere systemet til 5% oversving og mindst mulig opvoksningstid, men pas på der ikke optræder mætning. Noter indstillingerne.

21 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 21 Forberedelse: I en tidligere øvelse, er udmålt en model for Blackbox-processen. Der vil naturligvis være forskel på resultaterne, men fremover benyttes: G ( s) = ( s+ 50) ( s+ 1000) 1. Matlab beregninger: a) Afbild systemets amplitude- og fase karakteristik. Skal bruges ved dimensioneringen af de forskellige regulatorer. (4-5 kopier). b) Bestem ved simulering den Kp-værdi, der giver 5% oversving for et stepinput, og bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden T r. Indtegn virkningen i et bodeplot. Bestem ω φm og φ m og sammenlign med de designregler vi normalt benytter. c) Gentag b), men nu til 30% oversving. Dimensioner nu en Lead-regulator, der reducerer oversvinget til 5% med samme ω φm. Bestem systemets stationære fejl og opvoksningstiden. Eftervis resultatet i Matlab. d) Med udgangspunkt i situationen fra b) skal dimensioneres en PI-regulator således at den stationære fejl fjernes uden at oversvingets størrelse ændres. 2. PID-regulatoren: Den PID-regulator der kan realiseres i øvelsen har følgende opbygning: M(s) = K Vis at PD-delens overføringsfunktion K p p 1 TD s TI s TL s + 1 TD s 1 + TL s + 1 svarer til en Lead-regulator når det forudsættes at T L << T D.

22 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 22 Øvelse nr. 4: Optimering af positionsservo (Lead) Øvelsesobjektet Øvelsesobjektet består af den færdigmonterede motorstand fra modelleringsøvelsen: Motor, tachometer, gear, ekstra inertibelastning og nu også potentiometeret til måling af vinkeldrejning er monteret samlet, og udgør reguleringsobjektet. Tillige bruges et storagescope (Agilent), funktionsgenerator (Hameg), Effekttrin for DC-motor og en standardbox hvor Lead/Lag parametre kan realiseres Formål at opbygge et positions reguleringssystem (positionsservo). ud fra givne dynamiske og statiske systemkrav, at dimensionere en Proportional-, og en Leadregulator. i laboratoriet at afprøve virkningen af en Proportional-, og en Lead regulator realiseret analogt. simulering i Matlab Øvelsen Reguleringobjektet er motorstanden, der tidligere er modelleret og hvis data typisk er: R a 21 ohm D Nms K t = K b Nm/A, V/s K m 635 V -1 J kgm 2 τ m 39 ms Den anvendte gearing er på N last / N motor = θ L / θ m = N 2 / N 1 = 1:27 Direkte på motorakslen tilsluttes et 10-turns-potentiometer til vinkelmåling, skub plastslangekoblingen ind over akslen. Over potentiometeret lægges ±1V. Udtaget (gul) giver altså -1V for potentiometeret drejet helt til den ene side, og +1V for akslen drejet 10 omgange til den modsatte side. Dertil kommer en standardbox, hvorpå regulatorindstillingerne kan gøres. Medbring evt. en diskette, idet det giver mulighed for at lagre scope-billeder til indsætning i et dokument.

23 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 23 Systemoversigt: Ref. + - Regulator G c(s) Forstærker K F Motor, gear belastning m.m. Potentiometer K pot 10 Regulatoren G c (s), summationspunktet, 10 ganges forstærkning og tilbagekoblingen realiseres ved hjælp af en stadardbox, hvis opbygning ses nedenfor: G c(s) x 10 x 1 Processen i figuren ovenfor er nu forstærker og motoropstilling med potentiometer (indrammet i systemoversigten). De indsættes v.hj.a. BNC-stik på standardbox ens bagside. Der kan opbygges forskellige korrektionsnetværk af typen Lead eller Lag, og så naturligvis en ren forstærkning. De forskellige regulatortyper dimensioneres ved at bestemme størrelsen af de kondensatorer, der indsættes ved "A" og "B" I soklen er de 4 huller til venstre = A, de midterste 4 = fællespkt., og de 4 til højre = B.

24 T-493 REG1 Øvelsesvejledninger og noter (rev.: ) 24 Vigtigt! Teorien gælder kun så længe ingen af enhederne overstyres. Kontroller specielt effekttrinnet ved alle målinger, udgangssignalet må ikke overstige ±20V. 1. Sæt Gain = 1, ingen Lead/Lag virkning og K F =20. Sæt systemet sammen til en positionsservo, f.x. med referencen, Vin = 0V. Prøv manuelt at dreje motoren lidt, så vil du se, at positionen kan være både lidt over og under referencen. Slå Gain over på x 10 og se at afvigelsen nu er meget mindre. Grunden er startfriktion i lejer o.l. ( coulomb- og stiktion friktion ). Det vil svare til en forstyrrelse. Brug funktionsgeneratoren indstillet til firkanter, ±200mV og 0,5 Hz som reference. Iagttag positionens opvoksningstid, oversving og stationære fejl, for forskellige værdier af Gain. Øg forstærk-ningen og se om systemet bliver ustabilt. 2. Indstil forstærkningen så der netop ikke er noget oversving. Lav målinger og sammenlign med resultatet fra simuleringen. 3. Forøg forstærkningen med 5 og mål oversvinget. Sammenlign med resultatet fra simuleringen. Kontroller, at der ikke sker overstyring i systemet. 4. Realiser den Lead-regulator du har dimensioneret under forberedelsen. Lav målinger og sammenlign med resultatet fra simuleringen. Sammenlign også med resultaerne fra pkt 2. uden lead regulator. Hvilke forbedringer er der opnået? 5. Et type 1 system vil have en stationær fejl fra 0 for rampeinput. Afprøv dette ved at tilføre en trekantkurve, der går ± 6V med frekvensen ca. 0,05 Hz. Gain =2 og K F = 2. Registrer nu den stationære fejl på et storagescop. Sammenlign målinger med beregninger Forøg forstærkningen til Gain =10 og iagttag at fejlen er blevet mindre.

REG1 Øvelsesvejledninger og noter

REG1 Øvelsesvejledninger og noter Ingeniørhøjskolen i Århus Elektro- og IKT-afdelingen Mine rettelser indført d.20.6.05, CJ JNy rettelser indført den 5/7-05 REG1 Øvelsesvejledninger og noter Carl Jakobsen Jørgen Nybo Februar 2003 Rev.

Læs mere

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre.

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. ELT2, Passive filter, frekvenskarakteristikker Øvelsesvejledning Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. Øvelsen består af 3 dele: 1. En beregningsdel som du forventes at

Læs mere

Indhold. Figur 1: Blokdiagram over regulatorprincip

Indhold. Figur 1: Blokdiagram over regulatorprincip m M Indhold.1 Beskrivelse af regulatorer............................. 2.2 Krav til regulator................................. 2.3 Overføringsfunktion for det samlede system................... 4.3.1 Rodkurveundersøgelse..........................

Læs mere

Indhold. Figur 1: Blokdiagram over regulatorprincip

Indhold. Figur 1: Blokdiagram over regulatorprincip Indhold.1 Beskrivelse af regulatorer............................. 2.2 Krav til regulator................................. 2.2.1 Integrator anti-windup.......................... 4.3 Overføringsfunktion

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

C R. Figur 1 Figur 2. er eksempler på kredsløbsfunktioner. Derimod er f.eks. indgangsimpedansen

C R. Figur 1 Figur 2. er eksempler på kredsløbsfunktioner. Derimod er f.eks. indgangsimpedansen Kredsløbsfunktioner Lad os i det følgende betragte kredsløb, der er i hvile til t = 0. Det vil sige, at alle selvinduktionsstrømme og alle kondensatorspændinger er nul til t = 0. I de Laplace-transformerede

Læs mere

Indhold. 0.1 Beskrivelse af regulatorer

Indhold. 0.1 Beskrivelse af regulatorer Indhold. Beskrivelse af regulatorer................................. Overføringsfunktion for et reguleringssystem................ 2..2 Specifikationer til beskrivelse af systemet.................. 2.2

Læs mere

Figur 1.1: Blokdiagram over regulatorprincip

Figur 1.1: Blokdiagram over regulatorprincip Kapitel Design af effektregulering I dette kapitel gennemgås principperne bag regulering af motorer, der opstilles krav til, og der designes de to regulatorer til henholdsvis pitchregulering af sevomotoren

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Workshop G8 Tasks og Templates

Workshop G8 Tasks og Templates Workshop G8 Tasks og Templates FØR I BEGYNDER...... 2-1 TEMPLATES... 2-2 Øvelse template til alm. attributter... 2-2 Øvelse Skraverings template... 2-4 VED ELEMENTET HVAD DET ER FOR ÉN?... 2-4 Øvelse ændre

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer)

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Session 1. Sekvenser, diskrete systemer, Lineære systemer, foldning og lineære tidsinvariante systemer Ved Samuel Schmidt sschmidt@hst.aau.dk

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER-LKS1000 ULTRALYDSKAMERA (PATENTERET) LKS1000 VERSION1.5 BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER LKS1000 Leakshooter LKS1000 er en bærbar enhed, der giver mulighed for at høre,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

EMSD 7 Gr. 15 Aalborg Universitet

EMSD 7 Gr. 15 Aalborg Universitet Elektro Mekanisk System Design EMSD 7 Gr. 15 Aalborg Universitet Institut for EnergiTeknik Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Øst Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet M-sektoren

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Fagets IT Introduktion til MATLAB

Fagets IT Introduktion til MATLAB Fagets IT Introduktion til MATLAB Mads G. Christensen mgc@kom.auc.dk Afdeling for Kommunikationsteknologi, Aalborg Universitet. MATLAB 2002 p.1/28 Kursusoversigt 1. Introduktion, matrix-indeksering, -operationer

Læs mere

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Introduktion Indtastning Funktioner Scripts Optimering. Matlab

Introduktion Indtastning Funktioner Scripts Optimering. Matlab - robert@math.aau.dk http://www.math.aau.dk/ robert/teaching/2010/matlab 9. august 2010 1/39 Disposition 1. Lidt om. 2. Basiskursus. 3. Opgaver. 4. Mere til basiskursus. 5. Opgaver. 2/39 MATLAB = MATrix

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange

Analoge indgange og A/D konvertering. Analoge udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Analoge indgange og A/D konvertering Analoge udgange Knud Krogsgaard Jensen OZ1QK Oversigt Oversigt over i aften: A/D konvertering iterations

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Orcad Layout kørekort. REV. 1.

Orcad Layout kørekort. REV. 1. Orcad Layout kørekort. REV. 1. Denne guide er skrevet af Carsten Strand fra IHA. Guiden er tænkt som en hjælp til dig der står overfor opgaven at skulle lave et print. Orcad Layout er et omfattende værktøj

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Storage oscilloscope

Storage oscilloscope Dette dokument er et forsøg på at gøre brugen af GDS-1072A-U Digital Storage Oscilloscope lidt lettere. Hent: Fabrikantens Manual (PDF), En anden Manual: PC-software ( Brug PC-en sammen med Scopet ), Driver

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 20/01-03 03/02-03

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Matlab-kommandoer. Robert Jacobsen. 9. august 2010

Matlab-kommandoer. Robert Jacobsen. 9. august 2010 Matlab-kommandoer Robert Jacobsen 9. august 2010 1 Kommandoer til Matlabs funktionaliteter Ønsker man at køre Matlab fra terminalen, ses de mulige options med matlab -help. For at starte Matlab uden det

Læs mere

3 Overføringsfunktion

3 Overføringsfunktion 1 3 Overføringsfunktion 3.1 Overføringsfunktion For et system som vist på figur 3.1 er overføringsfunktionen givet ved: Y (s) =H(s) X(s) [;] (3.1) Y (s) X(s) = H(s) [;] (3.2) Y (s) er den Laplacetransformerede

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere