Magnus von Beringskjold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnus von Beringskjold"

Transkript

1 Magnus von Beringskjold v. Dorothy Jones Som engelskfødt og historieinteresseret var det med stor interesse at jeg, for mange år siden, læste om Dronning Caroline Mathilde og hendes skæbne. Jeg bor selv en kort gåtur fra Rønnebæksholm og for nogle år siden fik jeg Franziska Carlsens bog om stedet, publiceret i Det var med undren jeg læste om en af ejerne af Rønnebæksholm, Magnus Beringskjold, som tilsyneladende havde haft noget at gøre med hofrevolutionen i 1772, og som jeg ikke havde taget notits af før. Min nysgerrighed blev vakt. Der er et hav af bøger og artikler, der handler om Struensee, Caroline Mathilde og Christian VII. Historien om komplottet natten til den 17. januar 1772 er blevet vendt og drejet med jævne mellemrum. Alle faktuelle informationer man kunne ønske sig er publiceret og det florerer med teorier med snart den ene og snart den anden som hovedskurk. I de allerfleste bøger om paladsrevolutionen omtales Magnus Beringskjold i en sætning, højst to. Han er nærmest en sidebemærkning. Ikke væsentlig men skal nævnes for en ordens skyld. Efter at have læst om ham i Franziskas bog måtte jeg vide mere om ham. Det kom jeg til. Meget nemt endda. Der er nemlig skrevet to værker om ham. Det første publiceret i 1879 i Historisk Tidsskrift skrevet af arkivar Johannes Grundtvig, søn af præsten. Den er meget grundig, om Beringskjolds forfædre, hele problematikken angående Nygaard og meget andet. I øvrigt er værket online. Den anden bog, publiceret i 1917, er Statsfangen Magnus Beringskjold, den egentlige ophavsmand til sammensværgelsen mod Struensee skrevet af August Fjelstrup. Den supplerer det første værk godt og hvis man læser de to kan man næsten ikke rumme mere om Magnus Beringskjold. Det skal ikke forstås negativt, de er fyldt med information af den lødige slags. 1

2 Jeg vil først fortælle noget om Beringskjolds baggrund og om det der skete i januar Selv om I kender historien er det væsentligt at se det fra hans synsvinkel, og for at forstå det der kom til at ske ni år senere. Nu til vores hovedperson, Mogens Blach Ditlevsen Bering. Han blev født i 1721 som ældste søn. Hans far havde et tobakspinderi i Randers. De var nok ikke velhavende, men klarede sig nogenlunde og da faren døde sørgede to velhavende halvonkler for at den livlige og velbegavede Mogens kom på latinskole i Horsens, og senere blev indskrevet på Københavns Universitet. En historie fortæller at han hørte hvordan hoffets damer klagede over de strenge indførselsforbud der var på silkestof og manufakturvarer. Mogens tog til Hamburg, gjorde et fordelagtigt indkøb og smuglede så varerne til København. Så allerede fra en ung alder var han parat til at rejse ud i verden, gøre en god handel og hvis nødvendigt, omgås loven for egen vindings skyld. Hans tid på universitetet var vist kort, og efter en konkurs rejste han med lånt kapital til Tyskland. Det er ikke nemt at gøre rede for hvad han har foretaget sig men vi ved at han har gået fra det ene hof til det andet, og gradvis ved at være handelsmand, diplomat, spion, osv. er blevet rimelig velhavende og skaffede sig kontakter over hele Europa. I 1749 blev han gift. Mogens var da 28 og hans brud Marie Kirstine Cappelen var 25. Hendes norskfødte far havde været dansk officer, som var gået i russisk krigstjenste mod tyrkerne og hendes mor Karen Hald var Sjællandsk præstedatter. Marie Kirstine har sandsynligvis haft nogen formue og pengene Mogens skyldte i København blev over de næste par år tilbagebetalt. I 1756 flyttede familien til København, Marie Kirstine havde fået en søn, Ditlev, samme år de var blevet gift og endnu en søn Thomas fulgte 4 år senere i Over de næste år var Mogens i udlandet, hvor hans arbejde i 1758 resulterede i at han fik et adelsbrev af den Tyske kejser. På adelsbrevet, som kan ses på Rigsarkivet i dag, er han omtalt som Magnus Bering von Beringskjold, så nu omtaler jeg ham ikke mere som Mogens Bering, men som Magnus Beringskjold. Beskrivelsen af hans familieforhold er i adelsbrevet noget overdrevet, for ikke at sige løgn, og det er klart at det for ham var en del af spillet. 2

3 Beringskjolds våbenskjold og segl Det vigtigste for ham var at hans nye status ville åbne døre for ham tilbage i København. Våbenskjoldet ser sådan her ud. Jeg har ikke den officielle forklaring på hvorfor han valgte symbolerne med to spænder og en springende løve. Men egentligt er det efter mit hoved et glimrende valgt våben for ham. Hans baggrund og talent for handel symboliseres fint ved bæltespænderne, og en springende løve må i den grad også siges at personificere ham som fremadstræbende og frygtløs i sin stræben mod rigdom og magt. Med adelsbrevet håbede Magnus at bliver accepteret ved det Danske hof, og regeringen sendte ham da også på diverse missioner til bl.a. Rusland. Her overværede han hofrevolutionen i Petersborg i Det var lige det den Danske regering ønskede skulle ske, og tilbage i Danmark høstede Magnus ros for dette på trods af, at han faktisk ikke havde haft noget som helst med sagen at gøre. Efter ansøgning blev Magnus et år senere, dansk generalkrigskommissær og fik samtidig en pension af den danske regering på 900 rigsdaler årligt. Kort efter flyttede familien til Sorø, hvor Beringskjold ønskede at deres to drenge, Ditlev og Thomas skulle gå på Sorø Akademi. Her stødte han dog på problemer. Han søgte om en nedsættelse i skolepengene, som han mente han ikke havde råd til, men fik afslag, fordi hans adelsbrev ikke var dansk. Tilfældet skulle at Magnus arvede 50,000 rigsdaler fra en halvtante og i første omgang købte han et gods i Jylland. Han ansøgte på ny om at få sønnerne på Sorø Akademi med henvisning til, at han nu, trods det tyske adelskab, ejede gods i Jylland. Men drengene kom ikke ind på skolen. Sorø i 1700-tallet 3

4 I 1766 blev Caroline Mathilde gift med Christian 7. ved stedfortræder i London, og nogle dage senere begyndte hun rejsen, som skulle føre hende til Danmark og hendes nye liv som dronning. Den 1. november nåede hun til Sorø. Sorø Akademi var et passede sted for hende at overnatte på sin bruderejse mod København. Og mon ikke Sorø stod på den anden ende for at gøre et godt indtryk på den purunge dronning. Hun blev mødt af alt der kunne kravle og gå af lokale standspersoner og selvfølgelig akademisterne og lærerne. Et korps med pauker og trompeter spillede, og kanoner i haven saluterede ud over søen da hun nåede frem. Byens borgerskab i deres fineste skrud og alt inklusiv brandfolkene med brandsprøjten paraderede for hende med flyvende fane og til feltmusik. Caroline Mathilde indvilgede i at holde åbent taffel og det var tilladt for enhver at passere omkring taffelet. Gemakkerne var smukt dekoreret med malerier, blomsterranker og frugtkurve, og et 12 mand stort orkester hentet fra Ringsted og Holbek spillede under dansemesterens instruktion. Hele Akademiet, bygninger og haven var oplyst, og udenfor hendes værelse var opstillet en stor illumination 13 alen høj og 6 alen bred med de danske og engelske våbenskjold. Hvorfor går jeg så meget i detaljer med dette? Jeg har overvejet om det er her Magnus Beringskjold har fået sin svaghed for Caroline Mathilde. Som I senere vil høre var det ikke hende han havde et problem med. Det kunne tænkes at han blev revet med af stemningen, af håbet for fremtiden og allerede der fattede en sympati for hende som holdt ved. Medens de boede i Sorø stiftede Beringskjold bekendtskab med en oberst ved de sjællandske dragoner Hans Henrik von Eickstedt, der var garnisoneret i Næstved. En anden han mødte var Esaias Fleischer, hvis hustru var moster til Beringskjolds hustru. Hans Henrik von Eickstedt 4

5 Beringskjolds stamtræ Fleischer fik ved Beringskjolds hjælp ansættelse som regimentskvartermester ved Dragonerne i Næstved. Esaias Fleischer købte Mogens Tuesens boder D/E/F og tillige den store have mod åen. Det med haven var ret væsentligt for Fleischer, som var naturinteresseret og fik publiceret bøger derom. Han fik gennemført en omfattende modernisering og opførte andre udebygninger her på stedet, der fremstod som en attraktiv standsmæssig bolig. Både Eickstedt og Fleischer fik senere stor betydning for Beringskjolds skæbne. Godset i Jylland som Beringskjold havde købt beholdt han ikke længe. I efteråret 1769 købte han i fællesskab med Esaias Fleischer godset Nygaard på Møen. I Fleischers memoirer beretter han at Beringskjold overtalte ham til dette kompagniskab ved at gøre gældende, at han havde ham at takke for han blev Regimentskvartermester. Når vi ved at Fleischer netop i de år investerede en stor sum penge i sin ejendom i Næstved, kan han næppe have haft ret mange midler tilbage til endnu et projekt. Oberst Eickstedt var kautionist. Beringskjold meddelte Rentekammeret at Nygaard ændrede navn til Marienborg, efter hans kone Marie Kirstine, og her boede familien så, inklusiv svigermor Karen Hald. 5

6 Nygård havde været krongods og fæstebønderne havde forgæves prøvet at skaffe penge nok til at købe det. Det skabte en del uro på Møn, og Fleischer, som var imod landboreformene, modtog trusler på livet. Halvdelen af købssummen blev lagt og resten skulle betales af to omgange. Fleischer fik imidlertid ikke betalt det næste afdrag, og bad om udsættelse til juni Oberst Eickstedt blev spurgt om han fortsat var villig til at kautionere, og det var han. I tiltro til at alt var ordnet ventede de til næste aftalte termin med at betale. Derfor vakte det stor overraskelse at Fleischer i maj fik et brev, som fortalte at Nygård skulle sælges på auktion fordi han ikke havde betalt sin termin i december. Beringskjold trådte til og ønskede at overtage Fleischers halvdel. Pengene til at betale med havde han. Alligevel gik det fuldstændig galt med betalingen for godset. Struensee var, netop i disse måneder, i gang med en fuldstændig omrokering af rentekammeret, den tids finansministerium, og trods henvendelser fra Fleischer og Beringskjold med rimelige forklaringer på hvorfor det hele var kørt skævt, var der intet de kunne gøre. Beringskjold fik 4 uger til at forlade stedet. Familien Beringskjold måtte flytte ind på en bolig i Vordingborg. Og hvorfor er den her lange historie om Nygård så vigtig? Ja det er den fordi det var her Beringskjold blev så rasende på Struensee. Johan Friedrich Struensee Manden som han anså for ansvarlig for hele miseren i rentekammeret, og som han både var misundelig på, og absolut ikke delte reformiver med. Beringskjold blev så rasende, og det var så personligt at han ville have hævn og Struensee skulle betale dyrt. Nu havde Struensee meget andet at se til den sensommer 1771 så han har formentligt ikke tænkt så meget over den ubetydelige sag om Nygård. I september var der uro blandt matroserne og et brev indeholdende detaljer om et planlagt komplot mod Struensee var blevet fundet. 6

7 Om Magnus blev inspireret af det er ikke til at vide, men han tog allerede her i september hul på sit egen vælte Struensee fra magten -projekt. Han forsøgte at få Grev J.H.E. Bernstorff i Lauenburg og Grev A.G. Moltke fra Bregentved interesseret. Begge havde grund til at ønske Struensees afgang men begge afslog tilbuddet. Tilbage i København, allieret med Rigsgreve Scack Rantzau, gik Beringskjold for alvor i gang med at organiserer komplottet. Amagertorv Beringskjold boede, i København, til leje hos enkefru Beck der havde et hus på Vimmelskaftet, og i oktober tog han kontakt til Justitsråd Jessen som boede et stenkast fra ham på Amagertorv. Jessen var modstander af Struensee, men havde bestemt heller ikke meget tilovers for Beringskjold. Alligevel blev Beringskjold stædigt ved med at opsøge Jessen for at overbevise ham om at han havde opbakning til sine planer. Til sidst lod Jessen sig overtale til at besøge Beringskjold næste morgen kl. 10. Beringskjold havde arrangeret et møde med Oberst Eickstedt om hvordan de skulle vælte Struensee fra magten, og Jessen sad skjult bag et skærmbræt. Nu var det sådan at Struensee havde opløst Livgarden, og Eickstedt og hans Sjællandske Dragoner var blevet hentet ind fra Næstved for at holde ro i København. Det var tilsyneladende det der skulle til - Beringskjold havde militærmagten bag sig. Et par dage efter holdt Beringskjold, Eickstedt og Jessen et møde og her blev det besluttet at Jessen skulle henvende sig til enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik. Han skulle underrette dem om sagens sammenhæng og opfordre dem til at stå i spidsen for 7

8 komplottet. I samråd med Guldberg, som var arveprinsens kabinetssekretær, indvilligede de. Med dem ombord var hele holdet næsten på plads. Oberst Eickstedt Guldberg Enkedronning Juliane Marie arveprins Frederik Igennem November og december mødtes de implicerede for at planlægge videre. Det gjorde de hos Peder Abildgaard som var kapellan ved Holmens kirke, og som havde bopæl ved Holmens kanal. Han var en slægtning til Beringskjolds kone, og det var her Esaias Fleischer boede, nu hvor de sjællandske Dragoner gjorde tjeneste i København. Medens det var de Sjællandske Dragoner der holdt vagt i København, var det det Falsterske infanteriregiment der bevogtede Christiansborg. Christiansborg 1760 I begyndelsen af januar var der et optrin med en af de falsterske soldater, som gjorde dennes chef Oberst Køller så rasende på Struensee, at også han lod sig hverve af kupmagerne. Med ham var den sidste brik på plads. 8

9 De første dage i januar gik det stærkt med at få alt organiseret. En nabo til Guldberg fortalte senere om hvordan han flere gange, før den 17. januar, havde hørt husklokken blive ringet på en bestemt måde, hvorefter Guldberg steg op i en vogn, som holdt ved Helligåndskirken. I vognen holdt de sammensvorne møder medens de kørte omkring i byens gader. Den 13. januar blev der holdt møde for at få de sidste detaljer på plads. Indtil nu havde planen gået ud på at Struensee skulle arresteres medens Caroline Mathilde egentlig kun skulle køres til Hirschholm i nogen tid til alt faldt til ro. Guldberg lagde nu enkedronning Juliane Maries kort på bordet. Hun ønskede udtrykkeligt at dronning Caroline Mathilde skulle arresteres og køres til Kronborg. Magnus Beringskjold tog skarpt afstand fra dette. Hans problem var med Struensee og hvis dronningen blev inddraget i komplottet ville han ikke mere være med. Guldberg fik ham dog overtalt til at blive, formentlig med en større belønning i sigte. Men Beringskjold holdt sig fra yderligere planlægning, og blev de næste par dage opdateret af Eickstedt om hvad der foregik. Man skal heller ikke tage fejl af hvad konsekvenserne ville have været hvis komplottet ikke var lykkedes. Det har krævet mod at være med, og en der vaklede og mistede troen var Grev Rantzau. Det var tilfældigheder der gjort at han ikke, i de sidste nervepirrende timer, fik afsløret planen til Struensee. Så når vi frem til selve natten mellem d. 16. og 17. januar Hofteateret nu teatermuseet Beringskjold deltog i maskeraden på hofteateret, som begyndte kl. 20, men allerede kl. 21 forlod han, sammen med Eickstedt, festen. En af hans opgaver var at bestille to vogne, som var dem Struensee og Brandt skulle køres til Kastellet i. Festen sluttede kl. 2 og Caroline Mathilde, Struensee og Brandt tog til deres respektive lejligheder i Christiansborg-komplekset. Ved 3 tiden begyndte de involverede at finde sammen, og de soldater, som skulle bakke op om dem, fik først nu at vide hvad der skulle ske i løbet af de næste timer. De sammensvorne samledes hos enkedronning Juliane Maria men Grev Rantzau dukkede ikke op. Beringskjold løb over til hans palæ som lå tæt på Christiansborg slot. Rantzau undskyldte sig med at han havde podagra og ikke kunne gå. Sandheden var at han havde forsøgt at advare Struensee og helst holdt sig fra de begivenheder der nu måtte 9

10 være i gang. Beringskjold ville ikke acceptere hans undskyldning og en bærestol måtte være løsningen. Men kl. 3 om natten var der ingen folk at få fat i, så Beringskjold måtte hente to soldater til at bære Grev Rantzau i hans bærestol over til de andre. Det første der skulle ske var at Struensee og Brandt skulle arresteres samtidig. Det var Oberst Køller, den sidst tilkomne af komplotmagerne, som er den man ser her på billedet, der tog sig af at arrestere Struensee. Det gik faktisk temmelig fredelig til, Struensee havde ingen vagter og havde ikke en gang låst døren. Struensee arresteres Magnus Beringskjold var i den gruppe der arresterede Brandt. Sammen med kaptajn von Penick og løjtnant von Bay gik det noget mere dramatisk til. Først bankede Kaptajnen på døren, uden svar og låste efterfølgende døren op med en nøgle de havde skaffet hos slotsvagten. Men Brandt havde skudt slåen for indvendig. Et brækjern blev hentet og døren blev splintret så de kunne komme ind i lejligheden. Brandt, som tilsyneladende havde drukket en del, lå stadig og sov, men greb ud efter en pistol da han blev vækket. Omringet af militærpersoner med trukne kårder og pistoler sigtende på ham, opgav Brandt dog al modstand. Med sig havde de haft en befaling angående deres arrest underskrevet af Juliane Marie og arveprins Frederik på Kongens vegne. Enevold Brandt 10

11 Christian VII Med Struensee og Brandt på vej til Kastellet skulle næste del af planen iværksættes. Beringskjold var sammen med Guldberg, enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik da de brød ind til den sovende konge og skræmte ham til at underskrive fængslingsordren for Caroline Mathilde. Senere den morgen blev Beringskjold kaldt ind til Kongen og enkedronningen som takkede ham for hans indsats med ordene næst efter Gud havde ham at takke for den så vel fuldendte, lykkelige dag. Han svarede han kun havde opfyldt sin undersaatlige pligt.. Til belønning fik han bestalling som kammerherre med en årlig gage af 2000 rigsdaler og så fik han Nygård eller, som han kaldte det, Marienborg tilbage. Her ses det omtalt i den tids gratis avis den 27. januar. Sidst på måneden, på kongens fødselsdag, holdt Beringskjold en stor fest i sin bolig i Vordingborg. Alle de fornemme folk fra byen og egnen var inviteret med, og sågar latinskoleeleverne fik lidt lækker mad den dag. Men ikke alt var godt. Beringskjold var skuffet over belønningen, mente at han fortjente mere og at Guldberg havde stillet ham mere i udsigt. Familien flyttede tilbage til 11

12 Marienborg, men her var der til stadighed problemer med bønderne. Beringskjold lå ikke på den lade side, han rejste ustandselig rundt og skrev et hav af breve. Han var absolut ikke bange for at vise sin misfornøjelse over den nye regering både mundtligt og skriftligt. De så sig nødsaget til at forbyde ham ophold i København. Det var i øvrigt soldater fra Sjællandske dragoner, som førte Caroline Mathilde til Kronborg. Dragonerne var også blandt dem der stod vagt under General Eickstedts kommando ved Øster Fælled den dag Struensee og Brandt blev henrettet. Så tilbage i kvarter i Næstved har Næstvedborgerne haft de bedste forudsætninger for at høre øjenvidneberetninger om denne forfærdelige hændelse. Caroline Mathilde forvises fra Danmark Caroline Mathilde blev forvist fra Danmark og sidst i maj rejste hun til Celle. Begge hendes børn, kronprins Frederik og prinsesse Louise Augusta, var nu, hvis ikke teknisk, i realiteten forældreløse. Det blev feltmarskal Numsens enke Margrethe, der blev ansat som overhofmesterinde for den lille prins. Hun får senere en tilknytning til Næstved som jeg vender tilbage til. Efter et par års kærlig opvækst med hende skulle kronprinsen til mandfolkene, og fik efterfølgende Eickstedt som overhofmester. Esaias Fleischer, i øvrigt kun perifert involveret i komplottet, gjorde et godt indtryk på de nye magthavere og kort efter forlod han sin stilling som regimentskvartermester i Næstved for et nyt embede. Som før omtalt havde Beringskjold ikke noget problem med Caroline Mathilde. Til efteråret 1772 rejste han udenlands og uden at vi ved helt hvad han lavede de næste par år, ved vi dog at han støttede op om et nyt komplot, og også selv lagde planer. Denne gang var det for at få Caroline Mathilde tilbage til Danmark fra hendes eksil i Celle. Det ligger meget godt i tråd med Beringskjold som vi nu kender ham, han må have fattet sympati for hende eller hendes sag, og så blev det nu 12

13 hans sag. Han klagede ustandselig over hvordan han var blevet behandlet, søgte jævnligt økonomisk håndsrækning fra regeringen, som han truede og undsagde. Han gjorde sig godt og grundigt upopulær blandt hans tidligere sammensvorne som nu havde magten i Danmark. Den eneste han blev ved med at have venskabelig kontakt med var Eickstedt som nu var overhofmester hos kronprins Frederik. Rønnebæksholm I 1777 solgte Beringskjold Marienborg og tjente derved en stor sum penge. Året efter købte han Rønnebæksholm. På det tidspunkt var der en temmelig ny, grundmuret hovedfløj og to bindingsværkssidefløje. Det er vores store held at Franziska Carlsen, som boede hos sin søster på Rønnebæksholm i 1840-erne interesserede sig for stedets historie. Hun interviewede de gamle i området og nedskrev de historier de fortalte, også om den gale kammerherre der havde forladt stedet 60 år tidligere. Den 95-årige Gammel Svend som havde været staldkarl på Rønnebæksholm fortalte hvad han huskede fra dengang da Beringskjold blev arresteret. Der kan ikke være så mange andre der på det tidspunkt kan have kendt ham personligt, men anekdoterne om ham virker temmelig troværdige. Han var en fæl bondeplager, havde en træhest i ladegården som blev brugt og når han blev rasende råbte han så højt at man kunne høre ham i Næstved. Dog sagdes det også at ofte, når han stod og skældte fra et åbent vindue, havde folkene set hans hustru trække ham tilbage og tale ham tilrette. Beringskjold var kendt i Næstved by og var pudsig nok et af de første 12 medlemmer af Næstveds Patriotiske selskab. Det var en forening med almennyttige formål og også lidt filantropisk, med stiftende møde hjemme hos Amtmand Bielke i hans hjem på Axeltorv. 13

14 Beringskjold var 57 år da han og Marie Kirstine flyttede ind på Rønnebæksholm. Han var helt bevidst om at han havde fjender, både blandt bønderne og blandt herskaberne, både her i landet og i udlandet. Så for en sikkerheds skyld havde han en vagt der hele natten gik rundt med ladte pistoler. Deres to sønner var nu voksne mænd godt i gang med deres eget liv. Ditlev var 29, kammerjunker, gift og boede på Nybøllegård på Falster. Thomas var 25 og havde gjort karriere i militæret. Meget mod sin fars vilje havde han forlovet sig allerede som 22 årig med den 7 år ældre Komtesse Louise Sofie Wedel-Jarlsberg. Hun var barnebarn til Karen Werenskiold til Sortebrødregård. Hun var nu forældreløs og uden den store formue og opholdt sig hos sin onkel på Raunstrup. Magnus Beringskjold må alligevel have indset fordelen ved at have en ægte adelig svigerdatter, så i efteråret 1780 købte han Sparresholm til dem. Thomas blev udnævnt til kammerherre og den 7. marts 1781, efter at være forlovet i 6 år, blev parret gift på Raunstrup og flyttede efterfølgende ind på Sparresholm. Alt tegnede nu godt for familien Beringskjold. Og dog. Den nygifte Louise Sophie afskyede sin svigerfar som hun anså for at være en farlig mand. Hun talte nødigt til ham og nægtede at holde ferie på Rønnebæksholm. Det blev Magnus Beringskjold meget vred over og endnu værre var, at hun ikke tillod sin nye ægtefælle Thomas at overnatte der, når han var på visit hos sine forældre. Et par måneder efter brylluppet henvendte det unge ægtepar sig til Esaias Fleischer som for nylig var blevet Amtmand på Antvorskov. 14

15 Han besøgte dem på Sparresholm en af de første dage i juni. Det har nok været med nerver på og ængstelse over hvad der videre ville ske, og faktisk med stort mod. Det må nok betragtes som psykisk terror Beringskjold havde udsat dem for, og endelig har de tilsyneladende sammen fundet mod til at slippe fri af hans magtgreb. Esaias Fleischer var, ud over at være en slægtning til Thomas, bestyrer af Louise Sophies pengesager inden giftermålet. Han kendte Beringskjold særdeles godt, til ham behøvede de ikke at forklare hvordan han var. Det vidste han alt om. De fortalte at Beringskjold havde aftvunget dem nogle løfter før de kunne få lov til at holde bryllup. Han forlangte at de skulle gå ind i hans farlige projekt som nu var at bemægtige sig kongen, tage magten fra enkedronningen, arveprinsen og regeringen og selv indsætte hans egne folk til at styre landet. Han manglede en regimentschef for at være sikker på militæropbakning og Thomas skulle skaffe sin egen regimentschefs opbakning til hans planer. Louise Sofie skulle bruge sin indflydelse ved hoffet til at sørge for at Beringskjold kunne få lov til at komme tilbage til hovedstaden igen. Hun skulle også sørge for at få opbakning fra sin familie til komplottet. Beringskjold havde desuden til deres bryllup generet flere af gæsterne ved at spørge om de havde mod i brystet eller om deres hjerte sad på det rette sted. Men ingen bed på. Beringskjold havde meldt sin ankomst, med forventning om at Thomas havde skaffet en regimentschef, og de skulle planlægge detaljerne. Noget måtte gøres nu inden han dukkede op. Esaias Fleischer var helt klar i sit svar. En søns forpligtelse over for sin far opvejedes af en endnu helligere. Fleischer forstod at han skulle handle her og nu og skrev med det samme et brev til Guldberg som var på Fredensborg. Brevet blev sendt med rytter direkte, der var ingen tid at spilde. Fleischer tog hjem og Thomas og Louise Sophie tog dagen efter til Fredensborg hvor de uddybede sagen for Guldberg. Det var det Sjællandske Rytterregiment, som var navnet på regimentet nu hjemhørende i Næstved, som havde vagttjeneste på Fredensborg. Deres regimentskvartermester Carolus Gustavus Schiøt blev med det samme kaldt ind til Guldberg, og en plan for hvad de skulle gøre for at standse Beringskjold tog form. Om aftenen den 4. juni modtog Schiøt 6 dokumenter med ordre om arrestation af Beringskjold og beslaglæggelsen af hans papirer, underskrevet af kongen og Guldberg. Samtidig modtog han mundtlig ordre af arveprinsen og Guldberg. 15

16 Og så af sted til Næstved. Han tog dog ikke den direkte vej, men med en formodning om at Amtmand Bielke var på pinsebesøg hos sin svigerfamilie, lagde han vejen forbi Løvenborg. Her traf Schiøt Bielke kl. 9 om morgenen den 5. juni og informerede ham om det skete og instruks om at vende tilbage til Næstved. Schiøt ankom til Næstved den aften kl og lod sin tjener sprede informationen at han var tilbage i Næstved fordi han havde glemt nogle af regimentets regnskabspapirer som han skulle bruge. For ikke at gøre opsigt ankom Bielke først til Næstved kl. 22. En time senere sneg han sig over til Schiøts bolig hvor de åbnede det forseglede dokument med deres ordrer. Her var en helt udførlig plan, trin for trin om hvordan det hele skulle foregå og hvem der skulle gøre hvad. De holdt sig meget nøje til instrukserne og en meget vanskelig opgave blev faktisk løst uden problemer. Sådan her gik det til. Model af Næstved med Axeltorv i centrum Første og største problem var selve arrestationen. De vidste at der gik en bevæbnet vagt rundt på Rønnebæksholm om natten. De vidste også at der var så mange udgange fra Beringskjolds soveværelse at de ikke alene kunne afskære for flugtforsøg, og de turde ikke betro sig til flere. Og hvis de havde hørt det sidste nye fra Rønnebæksholm så viste de at Beringskjold dagen før havde beordret en omgang prygl til bonden Hans Nielsen. Og samme dag lovet ham yderligere straf for at have nægtet en ordre. Så Beringskjold var godt pirrelig. Endelig besluttede de sig for at bruge list. De aftalte at mødes igen næste morgen og Bielke lagde en ordre til byfoged Wulf om at mødes med dem. Wulf boede også på Axeltorv. 16

17 Meget tidligt næste morgen mødtes Bielke, Schiøt og Wulf hjemme hos Bielke. De læste de sidste ordrer igennem og orienterede Wulf om deres ide til hvordan de ville arrestere Beringskjold. De var meget ængstelige for at det ville ende med skyderier og ville derfor lokke ham ind til Næstved. Bielke skrev et brev hvori han forklarede at han kun var i Næstved denne ene dag og meget gerne ville mødes med Beringskjold. Han skulle undersøge en sag for rentekammeret om nogle ødegårde, bl.a. Beringskjolds i Borup. Brevet har jeg her, meget høfligt og helt igennem troværdigt. Allerede kl. 8 red en af Bielkes tjenestefolk ud til Rønnebæksholm for at aflevere brevet til Beringskjold. Brevet til Beringskjold 17

18 Samtidig tog en anden af Bielkes mænd af sted og han stod et sted hvor han kunne holde øje med om Beringskjold havde fattet mistanke og tog flugten væk fra Næstved. Så skulle han straks vende tilbage til Bielke i Næstved hvor en vogn stod klar og de kunne øjeblikkelig sætte efter ham. Det blev ikke nødvendigt, det ridende bud kom med svaret at han vist ville komme. En time efter kom imidlertid den anden tjener og fortalte at Beringskjold i en lille vogn var kørt ud af Vordingborgvejen. De tre herrer Bielke, Schiøt og Wulf var på nippet til at gå i panik, men blev enige om at Beringskjold umuligt kunne have fattet mistanke af brevet, og at han heller ikke ville tage flugten i en chaise som ikke er egnet til længere rejser. De måtte tage det roligt og håbe at han dukkede op senere. I ventetiden tilkaldte Byfoged Wulf 4 fra byens borgervæbning under påskud af at de skulle med på en inspektion mod toldsvig. Det var 3 af byens værtshusholdere, Christian Stenler, Jacob Henningsen og Christian Jochum Soelberg samt skomager Bastian Møller. De mødte alle op i deres borgervæbningsuniformer bevæbnet med gevær og kårde. En officer fra Næstved borgervæbning En postillion blev bestilt som måtte stå klar til den blev tilkaldt. Byfoged Wulf tog så ud på den høje sandbakke udenfor byen med kikkert for at se efter Beringskjold. Endelig ved 12-tiden kunne Wulf meddele de andre at Beringskjold var kommet til byen. Han havde sat sin chaise hos Madame Hegelund og var foreløbig på visit der. Det viste sig at han havde været et smut ovre hos forpagteren på Grevensvænge før han kørte til Næstved. Kl bankede Beringskjold på hos Bielke. Bielke modtog ham og førte ham videre ind til en anden stue hvor Schiøt, Wulf samt Schiøts tjener stod. Bielkes tjener stod ved døren med ordre om ikke at lade Beringskjold passere ud igen. Schiøt havde en skarpladt og opspændt pistol i bæltet og straks Beringskjold kom ind i stuen overrakte han den kongelige befaling til Bielke som læste den højt. Straks derefter tilkaldte Schiøt de 4 mænd fra borgvæbningen som havde stået klar i flere timer. Beringskjold blev nu visiteret og 18

19 tømte selv sine lommer for alt hvad han havde på sig, også hans lommetørklæde. Beringskjold tog det hele ganske roligt og bedyrede sin uskyld, han havde god samvittighed. I Wulfs varetægt og omringet af vagterne blev han ført fra Bielkes hus på Axeltorv om til rådhuset, det som i dag er kirkekontoret for Sct. Peders kirke. Næstveds borgere, klar over at noget stort var i gang, stimlede sammen for at se på. Han blev låst inde i bytingsstuen og vagterne deltes om 2- timers vagter. De opholdt sig sammen med ham, men det var strengt forbudt for dem at tale med ham. Næstved i 1865 Bielke holdt straks efter møde med Wulf og Næstveds postmester og læste næste befaling op. Al post til Rønnebæksholm den næste måned skulle tages fra og straks sendes ind til kongen selv. Bielke og Schiøt skrev så en rapport om arrestationen og sendte den til Guldberg med bekræftelse på at Beringskjold ville blive sendt videre til Kastellet dagen efter. Så snart Beringskjold var trådt ind i Bielkes hus var hans kusk blevet taget i forvaring således at han ikke kunne skynde sig tilbage til Rønnebæksholm og røbe hvad der var ved at ske. 19

20 Bielke og Schiøt kørte nu, sammen med deres tjenere, ud til Rønnebæksholm og nåede derud kvart over et. De bemægtigede sig straks skrivestuen og tjenerne og kusken stod vagt og måtte ikke lade nogen passere. Derefter tog de til kammerherrinde Beringskjolds værelse. De fandt hende siddende helt roligt. Hun sad med puddermantel på i gang med at blive friseret. Da de læste kongens befaling op for hende blev hun meget angst og bekymret. Men de herrer gjorde deres bedste for at berolige hende. Derefter kaldte de alle gårdens folk sammen, orienterede dem om kongens befalinger og skulle høre om nogen havde set nogen enten komme elle rejse efter Beringskjolds arrestation. Det benægtede Fru Beringskjold og folkene, så Bielke og Schiøt var sikker på at ingen af Beringskjolds papirer var blevet fjernet. Sammen med Fru Beringskjold gik de så i gang med at gennemrode hele huset for bevismateriale. Og der var mange, mange, dokumenter, breve og så videre og de var her der og alle vegne, endda gemt under dynen i hans seng. Alt de anså for relevant blev pakket ned i en sælskindskuffert med lås og nøgle, den blev yderligere forsynet med en hængelås og kufferten blev til sidst forseglet. Nøglerne blev indsvøbt i et stykke hvidt papir og ligeledes forseglet. Men det tog hårdt på fru Beringskjold og senere på dagen blev hun ramt af et slagtilfælde. 20

Hvad er sødere end honning?

Hvad er sødere end honning? Hvad er sødere end honning? Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet Dorothy Jones 31.01.2013 Boderne i Næstved er kendt for at være Danmarks længste middelalderlige rækkehusbebyggelse. Flot ser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Mordet på Hans Ritmester i 1658.

Mordet på Hans Ritmester i 1658. Mordet på Hans Ritmester i 1658. v. Dorothy Jones Danmark har været i krig mod Sverige en del gange. I 1657 skete det igen og den Svenske hær invaderede Danmark den vinter. De var så heldige at det var

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere