De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen."

Transkript

1 De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. Sammenlign disse forklaringer med relevante sider i jeres bog. SPØRGSMÅL TIL FYSIKKEN SVAR FRA FYSIKKEN 1 Hvad er magnetjernsten? Naturlig magnet, som kaldes magnetit og dens kemiske forbindelse er: Fe 3 O 4 2 Er den magnetiske kraft lige stor overalt Nej stærkest ved polerne på en magnet? 3 Hvorfor kaldes en magnets to poler for nord- og sydpolen? 4 I hvilken retning har man vedtaget, at de magnetiske feltlinier går? Da magnetens ene pol peger mod nord, kaldes den magnetens nordpol. Feltlinierne går fra nordpolen gennem rummet til sydpolen 5 Hvor ligger Jordens magnetisk poler? Jordens magnetiske sydpol ligger i det nordlige Canada (og ikke på den geografiske nordpol), og dens magnetiske norpol i Antarktis 6 Hvad er en inklinationsnål? En magnetnål der retter sig efter magnetfeltet overalt på Jorden, så på de magnetiske poler vil den være lodret, ellers varierende, her i landet omkring 70 0 i forhold til vandret 7 Hvad forstås ved misvisningen? Afvigelse fra den rigtige retning, hvis et kompas skulle pege mod nord, ville den pege 3 grader mere mod vest, altså en misvisning. 8 Hvad kan en magnet tiltrække? Jern, andre magneter, protoner og elektroner (som er ladede + eller -) 9 Hvad forestiller vi os, en magnet er En mængde småmagneter opbygget af? 10 Hvilken enhed måles spænding i? Volt 11 Hvilken enhed måles strøm i? Ampere 12 Hvilken enhed måles modstand i? Ohm 13 Hvad sker der med strømstyrken, hvis spændingen gøres mindre? 14 Hvad sker der med strømstyrken, hvis modstanden gøres mindre? I følge Ohms lov: U= R x I ; Ved mindre spænding, samme modstand vil, strømstyrken mindskes. I følge Ohms lov: U= R x I ; Ved mindre modstand, samme spænding vil, strømstyrken øges. 15 Hvordan lyder Ohms lov? U= R x I 16 Hvordan skal et voltmeter forbindes i et I en parallelforbindelse, man måler hen over f.eks. en pære, hvilken spændingsforskel der elektrisk kredsløb? er. 17 Hvordan skal et amperemeter forbindes i I en serieforbindelse, man måler den strøm der løber i kredsløbet. et elektrisk kredsløb? 18 Hvad er en elektromagnet? En magnet der består af en spole og jernkerne kaldes en elektromagnet

2 19 Hvad afhænger en elektromagnets styrke af? 20 Nævn nogle anvendelsesmuligheder for elektromagneter. 21 Prøv med egne ord at formulere gribereglen. Antallet vindinger, strømstyrken samt jernkernes materiale. Blødt jern øger styrken. Løft af tunge jernplader på et skibsværft, magnetiske tog, telegraf, telefon, højttalere Grib med højre hånd om spolen, så fingerspidserne peger i strømmens retning. Da vil der være Nordpol til tommelfingersiden.

3

4 22 Prøv med egne ord at formulere lillefingerreglen. Hold med højre hånd langs ledningen, så fingerspidserne peger i strømmens retning. Hånden holdes, feltlinierne fra magnetens nordpol går ind i håndfladen. Ledningen vil da slå ud til lillefingersiden.

5

6 23 Hvad er et galvanometer? Et milliamperemeter der er indrettet til at måle små strømstyrker. (Dette er et drejespoleinstrument, med skala, så spolens drejning i en hesteskomagnet kan aflæses)

7 24 Hvad sker der, hvis man sætter polsko Det centrerer magnetfeltet, således at det overalt mellem polsko og jernkerne er lige mellem en hesteskomagnets poler? stærkt. 25 Hvad forstår man ved induktion? Frembringelse af elektricitet ved hjælp af magnetisme 26 Hvordan frembringes induktion? Medens småmagneterne drejer, vokser de magnetiske feltlinier, og derved frembringes der strøm, induktionsstrømmen. 27 Hvilken type strøm frembringer Vekselstrøm induktion? 28 Hvordan finder man induktionsstrømmens retning? 29 Hvilken retning har induktionsstrøm? vha. Gribereglen, som lyder: Stømretningen bestemmes vha. et element, forbundet på en sådan måde at det giver udslag til samme side som når en nordpol føres ned i en spole, og da strømmen går fra + til - kan vi aflæse strømretningen på elementets poler. Grib med højre hånd om spolen, så fingerspidserne peger i strømmens retning. 30 Hvorfor er sluk-spændingen større end tænd-spændingen? 31 Nævn flere eksempler fra hverdagen, hvor man udnytter induktion! 32 Hvad kaldes en strøm, der hele tiden skifter retning? Nordpolen vil da være til tommelfingersiden. Det er nemmere at lave uorden i småmagneterne i en jernkerne end at lave orden. Tændspole, Båndoptager, Pickup (gl. pladespiller), Speedometer, Datalagring osv. En strøm der hele tiden skifter retning, kaldes en vekselstrøm. 33 Hvor mange gange skifter strømmen herhjemme? 34 Hvorfor er et oscilloskop bedre til at måle vekselstrøm end et viserinstrument? 35 I en vekselstrømsgenerator er der en fast del og en bevægelig del. Hvad kaldes de? Hvis det er retning, 100 gange, 50 gange den ene vej og 50 gange den anden, da den spænding vi bruger herhjemme har en frekvens på 50 Hz. Et udtryk for at der er 50 perioder på et sekund, og da en spænding har bevæget sig én gang i hver retning, og igen er blevet nul er der forløbet en periode. Da lyspletten flytter sig mange gange hen over skærmen aftegnes positionen blot som en kurve for vores øje, da det ikke kan nå at registrere dette som bevægelse. Den faste del (spolen), den der står stille kaldes stator, og den bevægelige del (magneten) kaldes rotor. (- det kan dog også være sådan at det er spolen der bevæger sig og magneten der står stille og derfor benævnes de omvendt) 36 Hvad forstår man ved periodetid? Når en spænding har bevæget sig én gang i hver retning, og igen er blevet nul er der

8 forløbet en periode, og den tid dette tager er periodetiden (T). 37 Hvad forstår man ved frekvens? Frekvensen (f) er antal perioder pr. sekund. Frekvens måles i hertz (Hz). 1 hertz = 1 periode pr. sekund. Når periodetiden (T) er kendt, omregnes til frekvens (f) ved at dividere 1 med T. Frekvens (f) = 1/T Når frekvensen (f) er kendt, omregnes til periodetid (T) ved at dividere 1 med f. 38 Hvad sker der med periodetiden og frekvensen når hastigheden på en generator øges? 39 Hvilke ting har betydning, når en generator skal give høj spænding? Periodetid (T) = 1/f Når rotorens hastighed øges, øges også frekvensen og dermed øges også antallet af perioder pr. sekund, derfor bliver peridodetiden mindre. (jævnfør ovnennævnte under spm. 37) For at en generator skal afgive højere spænding kræves der: Antal vindinger på spolen øges Hastigheden hvormed en magnet bevæges i spolen øges. Magnetens styrke øges. Flere spoler kan også øges spændingen. 40 Hvad betyder belastningen for spænding og frekvens? (Frekvensen kan øges uden at øge hastigheden, da antallet af magneter i rotoren kan øges og dermed øges det antal gange spændingen skifter retning) Når belastningen (forbruget) øges falder rotorens omdrejningstal, og samtidig falder selvfølgelig også frekvensen og spændingen, og derfor også strømstyrken, da belastningen er den samme. Så for at bevare den samme spænding, må man øge den energi der driver rotoren ved forøget belastning.

9 41 Hvad er effektiv spænding og hvad er maksimal spænding? Da både en vekselspænding og en jævnspænding afgiver samme energi (f.eks. 5 volt), siger vi at vekselspændingens effektive værdi er lig jævnspændingens. Men! Da vekselspændingen hele tiden varier mellem nu og maksimalværdierne, må den effektive værdi være en slags gennemsnit, og så må den maksimale værdi være større end de 5 volt. Nøjagtige målinger har vist, at når den effektive vekselspænding r lig jævnspændingen, så er den maksimale vekselspænding på 2 gange større end jævnspændingen. Med andre ord: En vekselspændings maksimale værdi er 2 gange større end dens effektive værdi. Maksimalværdi = effektivværdi x 2 Effektivværdi = maksimalværdi/ 2 2 er ca Når vi angiver spændingen 220V, er det så effektiv værdi eller maksimal værdi? 43 Hvad bruger man en diode til, og hvordan virker den? Den daglige opgivelse af vekselspænding er altid den effektive værd der angives. (her i landet V) Da ikke alle de apparater vi bruger i dagligdagen umiddelbart kan udnytte den

10 vekselstrøm vi kan trække fra vores eludtag, må den gøres anvendelig til denne brug. En vekselstrøm skal derfor ændres til en jævnstrøm og til dette brug anvendes en diode, da den ensretter strømmen. Den har en spærreretning <- ---}--- og en -> lederetning. Strømmen passer altså i symbolpilens retning og standses i den modsatte retning. Men det er kun jævnstrømmen den standser, da vekselstrøm jo ændrer retning, men vores øje opfatter det som om pæren lyser hele tiden, men den tænder og slukker 100 gange i sekundet, frekvensen er 50 Hz. Pæren lyser svagere. På et oscilloskop vil det vise sig ved at den negative halvperiode mangler, da dermed en del af energien mangler lyser pæren svagere. (Den lyser kun i den positive halvperiode) En speciel sammenstilling af dioder vil også kunne udnytte den negative halvperiode.

11 I periodens første del (den positive halvperiode) kommer strømmen gennem 2 hvor den fortsætter gennem pæren og ud gennem 4. I periodens anden del (den negative halvperiode) kommer strømmen gennem 3 hvor den fortsætter gennem pæren og ud gennem 1. Selv om denne strøm stadig består af halvperioder kan strømmen udnyttes, men kaldes nu en pulserende jævnspænding, modsat en normal jævnspænding der ville tegne en ret linie på oscilloskopet. Denne kurve kan yderligere glattes ud ved hjælp af en kondensator, der virker som et element, der kan oplades, afgive sin spænding når der er dale i kurven og derfor medvirke til at den pulserende jævnspænding nærmer sig en normal jævnspænding. 44 Hvad forskel er der på en motor og en generator? En motor er er en generator der tilsluttes vekselspænding. En generator, genererer (danner) strøm, hvorimod en motor forbruger den genererede strøm, men en generator er en motor når der tilføres strøm til den. Vekselstrømsmotorer kører ved samme frekvens, hvilket er vigtigt i f.eks. ure, båndoptagere og ældre pladespillere.

12 Det kan også lade sig gøre at fremstille en jævnstrømsgenerator, men det besværliggøres ved at strømmen hele tiden må vendes, hvilket kan gøres med en kommutator. 45 Hvad er elektrisk strøm? Når de bundne elektroner i et metal bevæger sig rundt om atomkernen, frembringer de elektriske strømme i alle mulige retninger rundt om kernen. Disse strømmes magnetfelter ophæver hinandens virkning udadtil. Men når frie elektroner får fælles besvægelsesretning, så opstår der en fælles strøm strømmen i ledningen. Og denne strøm frembringer så også et fælles magnetfelt omkring lederen. Desuden afsættes en del af energien i ledningen som varme, da elektronerne medfører at atomerne svinger hurtigere, og selvfølgelig også støder elektronerne derfor sammen. 46 Hvorfor er metaller elektrisk ledende? Metaller er elektrisk ledende, da der er en del af elektronerne der frit kan bevæge sig i metallet og derfor skubbes gennem metallet. 47 Hvad skal der til for en strøm til at bevæge sig gennem en ledning? 48 Hvad skal man kende, for at kunne beregne elektrisk energi? Den effektive bevægelseshastighed for en fri elektron, hvis ledningens tværsnitsareal er 1 mm 2 og strømstyrken 1 ampere, ca. 1/10 mm i sekundet. Elektronens egen hastighed er omkring 1000 km i sekundet. For at en strøm kan bevæge sig gennem en ledning, skal der sættes spænding over ledningen, således at der tilføres frie elektroner til ledningen. Størrelsen af den elektrisk energi afhænger af: Spændingsforskellen Strømstyrken Tid (den tid strømmen løber) Joules lov: Eel = U x I x t

13 Energi = spændingsforskel x strømstyrke x tid E = energimængden, målt i joule (J) U = spændingsforskellen, målt i volt (V) I = strømstyrken, målt i ampere (A) t = tiden, målt i sekunder (s) Eks. Voltmeteret viser 220 volt Amperemeteret viser 0,27 ampere en pære Lampen lyser i 3 minutter Eel = 220 V x 0,27 A x 180 sekunder l J Eks. 2 Voltmeteret viser 220 volt Amperemeteret viser 0,45 ampere to pærer

14 Lamperne lyser i 3 minutter Eel = 220 V x 0,45 A x 180 sekunder l J Det ses derfor tydelig at energiforbruget øges jo flere pærer der tilsluttes. 49 Hvad betyder effekt? I Joules lov: Eel = U x I x t indgår produktet U x I får vi hvor meget energi der bruges pr. sekund. Dette energiforbrug pr. sekund kaldes effekt og har bogstavet P En elektrisk pæres effekt er derfor hvor meget effekt den tilføres pr. sekund. 50 Hvilken enhed måles effekt i? Effekt måles i da: Effekt = spændingsforskel x strømstyrke P = U x I Hvilket er joule pr. sekund (J/s), enheden kaldes watt (W). Energi = effekt x tid Eel = P x t

15 Så eksemplet ovenfor kan beregnes på følgende måde: Eel = 60 w x 180 sekunder l J 51 Hvor mange joule er en kwh? Begrebet Kilowatttimer (kwh) indføres da enheden joule (J) er en meget lille enhed. Eks. En 40 W pære 1 time om dagen i et år Energiforbruget er derfor: Da 1 time = 60 x 60 sekunder = 3600 sekunder Eel = 40 W x 3600 sekunder x 365 = J Hvilket jo er et temmelig stort tal, tænk på af få alle nullerne med. 1 wattsekund = 1 joule 1 wattminut = 1 joule x 60 = 60 joule

16 1 watttime = 6o joule x 60 = 3600 joule 1 kilowattime = 3600 joule x 1000 = joule Denne enhed kaldes 1 kilowatttime. Kilowatttime (hwh) er portioner af J 52 Hvad består en transformator af? En primærspole, en sekundær spole samt en jernkerne. 53 Hvilken slags strøm tilsluttes den? Vekselstrøm, da en jævnstrøm ikke vil få en tilsluttet pære til at lyse, spændingen er for lille. Vekselstrømmen i primærspolen frembringer i jernkernen et magnetfelt, der skifter retning 100 gange i sekundet, og denne ændring er for hurtig til at vi med øjet kan opfatte at pæren blinker. Altså: 54 Hvad hedder de to spoler i transformatoren? 55 Hvordan overføres effekten fra den ene spole til den anden? En jernkerne med to spoler er en transformator. Primærspolen og sekundærspolen. Vekselstrømmen i primærspolen frembringer i jernkernen et magnetfelt, der skifter retning 100 gange i sekundet, og denne ændring er for hurtig til at vi med øjet kan opfatte at pæren blinker. 56 Hvad kan en transformator gøre ved spændingen? Transformatoren kan sætte spænding op eller ned, afhængig af vindingstallet på de to spoler. En transformator med 600 vindinger på primærsiden og 1200 vindinger på sekundærsiden vil transformere spændingen 10 V på primærsiden til 20 V på sekundærsiden.

17 Lige så mange gange vindingstallet på sekundærspolen er større end vindingstallet på primærspolen, ligeså mange gange er sekundærspændingen større end primærspændingen. (det samme gælder selvfølgelig også når vindingstallene er mindre på sekundærspolen, så bliver spændingen selvfølgelig mindre det samme antal gange) 57 Hvorfor er jernkernen lamelleret? Jernkernen er lamelleret da det ved forsøg har vist sig at der er et mindre energitab ved denne type jernkerne, der er mindre tab i form af varme. 58 Hvad forstår ved tomgangsstrøm? Det er den strømmængde der går i transformatorens primærspole når der ikke aftages strøm på sekundærspolen. Jo mere strøm der aftages transformatoren, jo mere strøm tilføres. Up x Ip = Us x Is 59 Hvad betyder effekt? Effekt er produktet af spændingsforskel og strømstyrke, hvilket kendes fra tidligere. P = U x I Indsættes enheder i effektligningen fås: W = V x A Da effekt betyder energiforbrug pr. sekund, og vi har et effektforbrug på 22 W, som fortæller os at der bruges 22 joule pr. sekund.

18 1 W = 1 J/s eller 1 J = 1 W x s 60 Hvad er enheden for effekt? Watt (W) se ovenfor 61 Hvordan lyder transformatorligningen? Primærspændingen x primærstrøstyrken er lig sekundærspændingen x sekundærstrømstyrken. Up x Ip = Us x Is Dette gælder kun når sekundærstrømmen er passende stor 62 Hvorfor bruger elværkerne højspænding? For at undgå energitab i ledningerne! Eks. Eleværkerne leverer en høj effekt på ca V, hvilket giver en lav strøm i ledningerne, som dermed kan være tyndere og dermed billigere. Vend! Fra Ohms lov kender vi: U = R x I (spændingsforskel = strømstyrke x modstand) Desuden kender vi effektformlen:

19 P = U x I (effekt = spændingsforskel x strømstyrke) Indsættes Ohms lov i effektformlen fås: P = R x I x I = R x I 2 Med ord: En modstand af størrelsen R ohm gennemløbes af en strømstyrke på 1 ampere, afsættes effekten R x I 2 i modstanden. Tal eks. R = 440 ohm I = 0,5 A R x I 2 = 440 ohm x (0,5A) 2 = 110 W Strømkilden afgiver: U x I = 220 V x 0,5 A = 110 W Altså intet overskud al energi tabes i modstanden Effekttabet i ledningerne må derfor trækkes fra strømkildens effekt.

20 Hvis modstanden i ledningsnettet er 5 ohm hver vej, fås 10 ohms modstand, og strømstyrken 10 A Eleværket leverer en effekt på 220 V x 10 A = 2200 W I ledningerne tabes effekten 10 ohm x (10 A) 2 = 1000 W Til rest er der derfor ( )W = 1200 W, altså kun godt halvdelen. Dette kan undgås hvis man transformerer spændingen op 10 gange eller mere. Eks. Elværket leverer en effekt på 2200 V x 1 A = 2200 W I ledningerne tabes effekten 10 ohm x (1 A) 2 = 10 W Til rest, som nytteeffekt er derfor ( ) W = 2190 W Og da der i praksis arbejdes med spændinger på op til V opnås overførsel af næsten hele den producerede effekt fra elværket.

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Elektromagnetisme Forsøg Udfør forsøg, som viser elektromagnetiske grundregler. 1. Omkring en strømførende ledning findes et magnetfelt, Ørsteds forsøg 2. En elektromagnet består af en strømførende spole

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk.

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 1-1-kraftvarme Energiforsyningen i Danmark 1.1 Kraftvarmeværket Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 9 3 8 2 4 Luft 1 Naturgas 7 Havvand Pumpe 6 Skriv

Læs mere

Syrer, baser og salte:

Syrer, baser og salte: Syrer, baser og salte: Salte: Salte er en stor gruppe af kemiske stoffer med en række fælles egenskaber I tør, fast form er de krystaller. Opløst i vand danner de frie ioner som giver vandet elektrisk

Læs mere

Når felter forandres Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 5 Skole: Navn: Klasse:

Når felter forandres Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 5 Skole: Navn: Klasse: Når felter forandres Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 5 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke af stofferne kan en magnet tiltrække? Der er 9 svarmuligheder. Sæt 4 kryds. Jern Alle metaller Bly Stål Guld

Læs mere

Samfundets elektriske energiforsyning

Samfundets elektriske energiforsyning Samfundets elektriske energiforsyning Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Samfundets elektriske energiforsyning arbejdes der med induktion, transformation og kraftværkers og

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Forsøgsoversigt Magnetisme Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Hvordan gøres en savklinge magnetisk? 5.5 + 5.5.note Hvordan bestemmes og testes polerne på savklingen? 5.5 + 5.5.note Hvordan fjernes

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

1. Permanente magneter

1. Permanente magneter E4 1. Permanente magneter På sin rejse til Kina i 1270-erne fik Marco Polo forevist en såkaldt "sydviser". Det var en figur, der var let drejelig om en lodret akse. I den udstrakte højre arme var en tynd

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Elektrisk (grund)teori Niveau F 60/10 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 2005

Elektrisk (grund)teori Niveau F 60/10 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 2005 Elektrisk (grund)teori 60/0 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 005 september 005 V Transformation Version.0 Transformerens formål Formålet med en transformer

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim Fysik rapport Elektricitet Emil, Tim, Lasse og Kim Indhold Fysikøvelse: Ohms lov... 2 Opgave 1... 2 Opgave 2... 2 Opgave 3... 2 Opgave 4... 3 Opgave 5... 3 Opgave 6... 3 Opgave 7... 4 Opgave 8... 4 Opgave

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Frembringelse af vekselstrøm Når en ledersløjfe drejes i et homogent (ensartet) magnetfelt, opstår der i ledersløjfen en sinusformet vekselspænding. Denne ændrer under drejningen ikke kun sin størrelse,

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

MAGNETISME Emnehæfte

MAGNETISME Emnehæfte MAGNETISME Emnehæfte 4 Magneter og magnetisme Man har kendt til magnetisme i mange år. Allerede de gamle grækere kendte til magnetisme. I byen Magnesia i Lilleasien havde man fundet en speciel stenart,

Læs mere

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt Atomets partikler: Elektrisk ladning Lad os se på et fysisk stof som kobber: Side 1 Atomets

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 1/25 Fk5 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I den atommodel, vi anvender i skolen, er et atom normalt opbygget af 3 forskellige partikler: elektroner, neutroner

Læs mere

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Indhold Slukkespoler... 3 Diagram over 60-10 kv station... 3 Grundlæggene vekselspændingsteori... 4 Jordingsformer...12 Direkte jordet nulpunkt...12 Slukkespolejordet

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk1 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Karen ser denne modeltegning i sin kemibog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

Elektricitet Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Elektricitet Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk4 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I sin kemibog ser Per denne tegning, som er en model. Hvad forestiller tegningen? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et

Læs mere

Grundlæggende El-varmeteknik

Grundlæggende El-varmeteknik AB&CO Gruppens Grundlæggende El-varmeteknik Verdens hurtigste introduktion til elektrisk opvarmning er Dansk. Side 1 af 18 1. Elektricitet og Haveslangen Der er skrevet meget om grundlæggende el-teknik.

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Transformere Transformerens opbygning og bestanddele Transformeren er en vekselstrømsmaskine, men i modsætning til andre maskiner har den ingen bevægelige dele. Den tilføres elektrisk energi og afgiver

Læs mere

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus

EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus Afsnit 4-5-6 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand http://en.wikipedia.org/wiki/index_of_electronics_articles http://openbookproject.net/electriccircuits/ 2012-09-13 OZ1DUG 4-5-6 1 Repetition

Læs mere

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss)

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss) Kapitel 8 Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. Natur Enhver leder hvori der løber en strøm vil omgives af et magnetfelt. Størrelsen af magnetfeltet er afhængig af strømmen, der løber i lederen og

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

1. Jordkloden 1.1. Inddelinger og betegnelser

1. Jordkloden 1.1. Inddelinger og betegnelser 1. Jordkloden 1.1 Inddelinger og betegnelser 1! Bredde Grad! [ ]! =! 10.000 / 90! =! 111 km 1! Bredde Minut! [ ]! =! 111 / 60! =! 1,850 km * 1! Bredde Sekund! [ ]! =! 1850 / 60! =! 31 m 1! Sømil *!!! =!

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Elektricitet Elektricitet, ordet stammer fra det græske ord elektron, der betyder rav. Elektricitet er et fysisk fænomen, der knytter sig til elektriske ladninger i hvile (elektrostatik) eller i bevægelse

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Temadag om læringsmål og evaluering

Temadag om læringsmål og evaluering Temadag om og evaluering Udfordring Læring er ikke synlig for den enkelte elev Udfordring Der er ikke en tydelig progression i elevernes læring inden for fagene Tiltag Oplæg om Bodil Nielsen Indsats Tydelige

Læs mere

Måleteknik Effektmåling

Måleteknik Effektmåling Måleteknik Effektmåling Formål: Formålet med øvelsen er at indøve brugen af wattmetre til enfasede og trefasede målinger. Der omtales såvel analog som digitale wattmeter, men der foretages kun målinger

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

Undervisning i fysik og kemi 7., 8. og 9. klasse. Magnetisme

Undervisning i fysik og kemi 7., 8. og 9. klasse. Magnetisme MAGNETISME 1 Undervisning i fysik og kemi 7., 8. og 9. klasse. Magnetisme Formål: Eleverne skal: - tilegne sig viden om fysiske forhold - forstå fysik og dens anvendelse som en del af vores kultur og verdensbillede

Læs mere

960 Intro til elektricitet

960 Intro til elektricitet 960 Intro til elektricitet 1 af 2 De store byer ligger badet i lys. Hong Kong er ingen undtagelse. Vi bruger rigtigt meget elektricitet, ikke bare for at klare hverdagen, men også til at skabe stemning

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: Find ud fra databladene for Unigor 4s, Davometer SV4, Unigor 1n og 3n, samt og Fluke 179 den indre modstand ved henholdsvis AC og DC måling af henholdsvis strøm

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt Emne: Syrer og baser Hvad er en syre: En syrer vil altid have en PH værdi på 7 og nedefter. Altså er 1 stærkest og 6 svagest. Ph- værdi 7 er neutral. Syre kan ikke ætse gennem hud, men igennem materielle

Læs mere

Kend dit laboratorieudstyr

Kend dit laboratorieudstyr OVERSIGT OVER LABORATORIEUDSTYR Kend dit laboratorieudstyr Skriv navnene på det forskellige udstyr. Når du arbejder med de enkelte arbejdsark, vil du lære det enkelte udstyr næmere at kende. LABORATORIEUDSTYR

Læs mere

2. f- dag med temaet kondition. En effektfuld F- dag om chokolade, kroppen som motor, kondital og energi. Elevoplæg. og dermed mere bevægelse

2. f- dag med temaet kondition. En effektfuld F- dag om chokolade, kroppen som motor, kondital og energi. Elevoplæg. og dermed mere bevægelse 2. f- dag med temaet kondition. En effektfuld F- dag om chokolade, kroppen som motor, kondital og energi og dermed mere bevægelse Elevoplæg Læringsmål: Tværfaglige med inddragelse af fagene: Idræt, biologi,

Læs mere

Gudenåcentralen. vand elektricitet energi klima. Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Gudenåcentralen. vand elektricitet energi klima. Opgaver for gymnasiet, HF og HTX Gudenåcentralen vand elektricitet energi klima Opgaver for gymnasiet, HF og HTX Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange Sø.

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen

Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen 9 B Bo Damgaard Hans Lütken Anette Sønderup Peter Anker Thorsen Forord Kopimappe B er en integreret del af Ny Prisma 9. Kopimappe B indeholder øvelser, der kan bruges sammen med kapitel 5-9 i elevbogen.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

BROMBÆRSOLCELLEN. Øvelsesvejledning. nano-science center

BROMBÆRSOLCELLEN. Øvelsesvejledning. nano-science center BROMBÆRSOLCELLEN Øvelsesvejledning nano-science center kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farvning af titandioxid Fremstilling af kulelektroden Først skal I lave et farvestof, som titandioxidlaget

Læs mere

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning Forord De følgende opgaver og tilhørende cases er skrevet som et supplement til undervisningshæftet Elforsyning af Vladislav Akhmatov. Opgaverne

Læs mere

Målinger på Bølgevippen, WGPC-III

Målinger på Bølgevippen, WGPC-III Målinger på Bølgevippen, WGPC-III Indledende undersøgelser v/ Povl-Otto Nissen Vippegeneratoren er her opstillet med vægtstangsforholdet 30: 94, idet midten af magnetsættet på den lange arm er 94 cm fra

Læs mere

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold.

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Formål Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Teori Et batteri opfører sig som en model bestående af en ideel spændingskilde og en indre

Læs mere

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/ Side 1 af 7 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne kredsløbsteori og almen elektroteknik i et sådant omfang, at forudsætninger for at udføre afprøvning, fejlfinding

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

SPOLER (DC) Princippet (magnetiske felter) Induktion og selvinduktion Induktans (selvinduktionskoefficient)

SPOLER (DC) Princippet (magnetiske felter) Induktion og selvinduktion Induktans (selvinduktionskoefficient) SPOLER (DC) Princippet (magnetiske felter) Induktion og selvinduktion Induktans (selvinduktionskoefficient) Princippet Hvis vi betragter kredsskemaet her til højre, og fokuserer på delen med sort stregfarve,

Læs mere

Styr på tingene Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse:

Styr på tingene Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Styr på tingene Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvorfor bøjer bimetallet, når det opvarmes? Der er seks svarmuligheder. Sæt to kryds. Jern udvider sig mere end messing ved opvarmning.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk2 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Lise har set denne tegning i sin fysikbog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol.

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter Ideer til biler Indledning I moderne biler

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Forenklede fælles mål: Kompetenceområde Undersøgelse - Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi. Modellering - Eleven kan anvende og vurdere

Læs mere

Brug af FSA tester. Version 5

Brug af FSA tester. Version 5 Brug af FSA tester Version 5 Autocollege 09-01-2017 Indholdsfortegnelse: Opstart af FSA tester:...2 Udmåling af primær kreds med FSA tester:...3 Primær billede...4 Udmåling af sekundær kreds med FSA tester:...5

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Modulet tilrettelægges med i alt 136 lektioner Uddannelsesmål: Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget!

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! E1 Elektrostatik 1. Elektrisk ladning Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! Vi har tidligere lært, at ethvert legeme tiltrækker ethvert andet legeme med gravitationskraften, eller massetiltrækningskraften.

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen

R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen 1 ABSTRAKT Benzinbiler forurener luften med partikler, nitrogen og sulfur oxider, samt udsender

Læs mere