Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil"

Transkript

1 Promusa evaluering - forår 2013 Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? ML, rytmisk musikkonservatorium, Kbh. rytmisk musikkonservatorium Bachelor i musikvidenskab folkeskolelærer med musik på linie musikvidenskab (BA) konservatorieuddannet organist almen musiklærer ved det kongelige Danske musikkonservatorium Konservatoriuddannet AM'er Bachelor i musikvidenskab Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

2 Semesteret var generelt fagligt udfordrende Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: min valgfrihed videnskabsteori, metoder,opgaveskrivning Arbejde i gruppe, skrive en akademisk opgave, nye vinkler på at improvisere, bedre indsigt i mig selv gennem læreterapi viden om kvalitativ forskning klinisk improvisation

3 Promusa evaluering - forår 2013 Indblik i og erfaring med kvalitativ forskning. Indledende tanker om improvisation praktisk erfaring med kvalitative metoder Akademisk sproglige færdigheder, kompetencer i at søge viden, større indblik og forståelse af videnskabs teorier. Øget bevidsthed om videnskabsteoretiske retninger og kvalitativ forskning Jeg fik styrket min evne i gruppearbejde, og jeg har fået større indsigt i mine kompetencer når det kommer til både gruppearbejde og opgaveskrivning. Udover har jeg trænet at læse og fordybe mig i litteratur og præsentere ting i klassen. I improvisation øver jeg mig i at rykke mine grænser. Semesteret krævede en stor arbejdsindsats fra min side Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til studiets forventninger Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til mine egne forventninger Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 8,00 15,00 10,00 17,00

4 7,00 8,00 15,00 12,00 18,00 Kommentarer til din arbejdsindsats på semestret tiden er aldeles flydende og de ting studiet igangsætter flyder ind i alle livets forhold, derfor er det svært at sætte timeantal på, har alligevel prøvet svært at svare på ovenstående, idet arbejstimerne var langt flere den sidste fjerdel Det har været ekstremt hårdt i dette semester at have et fuldtids arbejde ved siden af studiet. Mange flere timer op mod opgaveaflevering! Svært at få læst og foretaget ordentlig research forud for weekenderne.. Undervisere kunne efter min mening godt lave opgaver om specifikke studenteroplæg løbende til de forskellige forelæsninger - qua Inge Nygaards forelæsning om musikterapi i psykiatrien. Altså at en elev skal forberede et oplæg over en tekst/emne Jeg har ikke kunnet finde den tid, som jeg selv gerne ville bruge på studiet pga. andet arbejde. Jeg tænker, at det måske vil være godt at udskyde kandidat-delen et år for at "salme op" på PROMUSA mht. det faglige Det har været vanskeligere at danne overblik over prioriteringen, pga. undervisningens tilrettelæggelse. tiden er gået hurtigere end på det første semester! Jeg har studeret meget, men nogle gange gjorde mit arbejde ved siden af, at jeg ikke syntes, at jeg havde nok tid. Planlægning - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter via skema Planlægning - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt

5 Promusa evaluering - forår 2013 Planlægning - Omfanget af studieaktiviteter iværksat af studiet var passende Planlægning - Eksamensplaner blev udmeldt i tilpas god tid Kommentarer vedr. studiets planlægning, herunder forslag til forbedringer vi fik undervisning i noget af det, vi skulle bruge i projektarbejdet sent på semestret Improvisationsdagen var lidt lang jo mere bredt fordelt impr-undervisningen kan være fordelt, jo bedre udbytte, tror jeg, vi studerende får. Weekenden med impro lørdag og søndag var både længe med samme fag, men også for kort tid til at tage små skridt gennem øving pga. aflevering af opgaven for gruppemusikterapi i begyndelsen af dette semester blev der meget og for kort tid til denne opgave, den kvalitative og undervisningen og dertil kommende spørgsmål og læsning føles forhastet. I enkelte kurser blev den relevante litteratur lagt sent, for sent op Hvis vi skal lave oplæg på klassen, ville jeg foreslå at man lagde dem i begyndelsen af semestret, da vi i slutningen har så travlt med opgaven!

6 Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - praktiske forhold (aflysninger, lokaleændringer, tilmeldingsfrister, litteratur, m.m.) Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om... - ekstraordinære studierelevante arrangementer (f.eks. Kandidatdag, phdforsvar, gæsteforelæsninger, gæsteworkshops, ekskursioner) Kommentarer vedr. studiets information, herunder forslag til forbedringer Rammer - De fysiske rammer omkring afviklingen af undervisningen var gode (lokaler, Av-udstyr, instrumenter mv.)

7 Promusa evaluering - forår 2013 Rammer - It-faciliteter og services var gode (printning, nyhedsgrupper (Moodle), adgang til relevante oplysninger hjemmefra mv.) Rammer - It-faciliteterne blev anvendt hensigtsmæssigt fra studiets side (af undervisere, sekretærer, it-medarbejdere m.fl.) Kommentarer vedr. studiets fysiske rammer, herunder forslag til forbedringer kopieringsmaskinerne er problematiske, jeg stoler ikke på dem og anvender dem derfor ikke, det har jeg mødt flere på stedet der heller ikke gør, men det må være en generel utilfredshed Ærgerligt at stereoanlægget nogle gange ikke virkede og at projektoren blev væk, men eller super godt! Der har været problemer i lokalet. Projektoren er blevet stjålet. Der har været rodet. Keyboards er ikke gode til at træne klinisk improvisation på. tjek af højttalere og projektoren i lokalet. Ville det på noget måde være muligt at vi på næste semester kan booke og øve med de fine instrumenter på universitetet? 1 projekter blev "stjålet" fra vores store dejlige lokale. og højtalerne i anlægget er virkelig dårlige. Da der kun en dag(på andet tidspunkt end undervisningen) var "hjælp" til at kunne få sin computer til at snakke med printer, bruger jeg ikke disse faciliteter, har heldigvis mulighed for at få gjort det andet sted. Der var nogle gange meget koldt i lokalet, og døren til altanen kunne ikke lukkes, og det gjorde det ikke bedre :)

8 Har du fulgt fag på det musikalske spor dette semester? Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer) Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de musikalske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig

9 Promusa evaluering - forår 2013 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i de musikalske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger Arbejdsindsats i de musikalske fag? 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument

10 Kommentarer til din arbejdsindsats i de musikalske fag Projektet har fyldt meget arbejdsmæssigt i forhold til den tid, jeg har kunnet bruge på faget klinisk improvisation. Jeg har ikke prioriteret nok tid til øvning og læsning i improvisationsbogen Jeg håber, at der bliver mulighed for at arbejde med forskellige stilarter det kommende semester. Barok vil være skønt f.eks. Jeg har ikke forberedt mig nok til faget, hvilket jeg ikke er tilfreds med. Udbytte af studieaktiviteter i musikalske fag - Ved modulets start informerede underviseren klart om målene for modulet. Udbytte af studieaktiviteter i musikalske fag - Improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument

11 Promusa evaluering - forår 2013 Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen Er der noget, som du specifikt vil fremhæve vedrørende kurser/ undervisningen i de musikalske fag på semestret, og har du eventuelt forslag til videreudvikling af dem? Det er en helt ny måde at lære at improvisere på, og jeg kunne godt have tænkt mig at underviseren havde vist hvad man skulle gennem eksempler. Det er lidt svært at forstå hvad man skal med en 4-toners-improvisation, skal man tænke i akkorder og harmonier, eller skal man bare lade tonerne flyde frit efter hvad man mærker? Vi har haft klinisk improvisation en hel dag. Det ville være bedre at dele det op på to dage og kombinere med teori. Jeg synes det er svært at holde fokus over en hel dag hvor størstedelen af tiden foregår som arbejde i små grupper on/off Hvis det ville være muligt at lave en differentieret undervisning på holde, tror jeg det ville gavne og glæde alle. Der er mennesker, der har improviseret meget blandt PROMUSA-eleverne. Og der er

12 andre, der er på begynderniveau. Der var en spørgerunde i første time, om man havde beskæftiget sig med impro før. Måske kunne man indhente den viden forud for faget og tænke det ind i planlægningen af forløbet. Da vi de studerende står meget forskelligt mht kvalifikationer indenfor de forskellige fagområde, kunne læreren i et givent fag godt være, måske lidt bedre orienteret om os. Stemme og krops læreren var lidt underindformeret. Generelt lidt ustruktureret hos den ene underviser. Ikke særlig god tydeligørelse af kobling til teori, og en anelse utroværdig når underviseren ikke kan eksemplificere opgaverne. Har du fulgt fag på det teoretiske spor dette semester? Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer) Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i teoretiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig

13 Promusa evaluering - forår 2013 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Min samlede arbejdsindsats i teoretiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne erfaringer Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i de teoretiske fag? Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Problembaseret læring (PBL)

14 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musikterapiteori og - forskning 1 Egen arbejdsindsats i studieaktiviteter - Musikterapiteori og - forskning 2 Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Ved modulets start informerede underviseren klart om målene for modulet

15 Promusa evaluering - forår 2013 Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de teoretiske fag på semestret? Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Problembaseret læring (PBL) Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musikterapiteori og - forskning 1

16 Udbytte af studieaktiviteter i teoretiske fag - Musikterapiteori og - forskning 2 Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen

17 Promusa evaluering - forår 2013 Er der noget, som du specifikt vil fremhæve vedrørende kurser/ undervisningen i de teoretiske fag på semestret, og har du eventuelt forslag til videreudvikling af dem? Jeg savner at have haft noget generel indføring i opgaveskrivning. Det skulle nok allerede have været på!.semester og så igen lidt på 2.semester. Der er blevet lyttet meget til den evaluering vi lavede i forhold til sidste semester. Dejligt. Lydhørhed for at vi kunne få lov til at sende projekt med posten den 10 - så det først ankom til aalborg den 11. tak for det, fx. Bedre forløb end 1. semester. Dejligt med flere faste (og kendte) forlæsere. Det gav et bedre flow, end de mange PhD-forlæsere på sidste semester. Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold Har du uddybende kommentarer og evt. forslag til videreudvikling af eksamensformen har jo ikke været til eksamen endnu Denne kommentar drejer sig om eksamen i januar; musikterapiteori og forskning 1. Vi har ikke været til eksamen i dette semester endnu.

18 ...Jeg har endnu ikke været til det mundtlige forsvar af det afleverede projekt... Vi har endnu ikke været til eksamen! Projektarbejde - Jeg udarbejdede eller var med til at udarbejde et projekt på dette semester Hvilken type projekt var der tale om? Jeg udarbejdede projektet sammen med andre?

19 Promusa evaluering - forår 2013 alene? Hvilken begrundelse lå bag din beslutning om at skrive projektet Gruppesamarbejde - For mit eget vedkommende forløb gruppedannelsesprocessen hensigtsmæssigt Gruppesamarbejde

20 - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt Gruppesamarbejde - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen

21 Promusa evaluering - forår 2013 Kommentarer til ovenstående aspekter i gruppesamarbejdet Jeg synes vi blev overladt lidt til os selv i gruppedannelsen. Selvom jeg er rigtig glad for min gruppe, valgte mange at arbejde sammen med samme gruppe som sidste semester... Der var ikke så meget åben snak om forskellige interesseområder og forskellige gruppekonstellationer. Næsten alle grupper var dannet på forhånd, og det var lidt ærgerligt. Jeg lå med influenza da der var gruppedannelse. Lidt svært at følge med pr. sms og med 39 i feber :-) Projektarbejdet generelt - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af projektarbejde?

22 Projektarbejdet generelt - Læringsporteføljen hjalp mig til at reflektere over hvad jeg lærte af projektarbejdet, både indholdsmæssigt og procesmæssigt Projektarbejdet generelt - Det lykkedes os/mig at lave et projekt af høj faglig kvalitet Andre kommentarer til projektarbejdet

23 Promusa evaluering - forår 2013 Jeg synes at den der læringsportefølje bliver lidt en sludder for en sladder. Vi skrev den i sidste minut og det virker ikke til at det var noget lærer og censor gik op i til eksamen. Jeg kan ikke svare helt på spørgsmålet, før jeg har været til eksamen. Læringsportefølgen blev desværre skrevet i sidste øjeblik.. Forslag fra undervisere til løbende udformning af portefølgen (eller en konkret model og metode for hvordan man kunne 'huske' at indføre portefølgen i sin arbejdsproces) kunne have været meget godt og anvendeligt. Det var et godt forløb, og jeg var glad for at være i gruppen, men til sidst gik der rigtig meget galt, og derfor blev resultat ikke så godt. Problembaseret læring + arbejde med porteføljer På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - mine faglige kompetencer Problembaseret læring + arbejde med porteføljer På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af

24 - min evne til at indkredse og formulere problemstillinger Problembaseret læring + arbejde med porteføljer På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at angribe og bearbejde problemstillinger Problembaseret læring + arbejde med porteføljer

25 Promusa evaluering - forår 2013 På semesteret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at tilrettelægge en længere arbejdsproces og nå i mål til tiden Vejledning - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)? Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til

26 - det projektmetodiske Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - det faglige

27 Promusa evaluering - forår 2013 Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til - arbejdsprocessen Har du uddybende kommentarer til projektvejledning? Set i bakspejlet, ville jeg have foretrukket skriftlig vejledning, de gange hvor der ikke har været tale om gruppevejledning. Når een studerende får individuel vejledning via mobil eller skype, har de andre i gruppen ikke hørt hvad der er blevet snakket om. Den enkelte kan have misforstået noget, eller det der er blevet snakket, om kan være svært at formidle videre eller ligende. Hvis vejledningen handler om noget der har konsekvenser for hele gruppen, bør det formidles til hele gruppen. Jeg har fået god støtte af min vejleder. Specifikke forslag til artikellæsning (fra vores vejleder) kom først meget sent i vores skriveproces, og vi kunne ikke nå at implementere det i opgaven - det bringes ind i den mundtlige præsentation.. Jeg har været rigtig glad for vores vejledning.

28 Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag - Jeg har orienteret mig i modulets fagbeskrivelse og dermed målsætning for modulet (viden, færdigheder og kompetencer)? Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag - Min samlede arbejdsindsats i terapeutiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig Egen arbejdsindsats i terapeutiske fag

29 Promusa evaluering - forår Min samlede arbejdsindsats i terapeutiske fag på semestret var tilfredsstillende i forhold til mine egne forventninger Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Hvordan vil du vurdere din samlede arbejdsindsats i de terapeutiske fag på semestret? Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Læreterapi: gruppeterapi 1 + 2

30 Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer Hvordan vil du vurdere din arbejdsindsats i læreterapifag: 100% = maksimal indsats og 0% er ingen indsats - Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Ved modulets start informerede vejleder/supervisor/underviser klart om målene for modulet.

31 Promusa evaluering - forår 2013 Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Hvordan vil du vurdere dit samlede udbytte af de terapeutiske fag på semestret Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Læreterapi: gruppeterapi Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Terapirettet krop og stemme med vægt på relationskompetencer

32 Udbytte af studieaktiviteter i terapeutiske fag - Kliniske gruppemusikterapifærdigheder Arbejde med læringsportefølje På semesteret oplevede jeg den praktisk-terapeutisk funderede undervisningsform som befordrende for udvikling af - min evne til at indkredse og formulere mål for mit fortsatte arbejde med at udvikle mine terapeutiske færdigheder

33 Promusa evaluering - forår 2013 Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Inddragelse af studerende - I dette semester havde jeg i konkret(e) tilfælde indflydelse på tilrettelæggelsen og/eller afviklingen af undervisningen Inddragelse af studerende

34 - Der var god faglig og personlig hjælp at hente i undervisningen i de terapeutiske fag Er der noget, som du specifikt vil fremhæve vedrørende kurser/undervisningen i de terapeutiske fag på semestret, og har du eventuelt forslag til videreudvikling af dem? gruppe musikterapi burde fortsætte, udbyttet er så enormt stort for alle parter og det styrker gruppeoplevelsen generelt og følelsen af sammenhæng En fantastisk underviser i gruppemusikterapi Det var dejligt at vi fik lov til at snakke med Charlotte Lindvang, efter hun havde læst vores rapport. En fin afslutning. Meget professionel underviser. Meget inspirerende. Vi fik lov til at snakke med vores vejleder om forløbet til sidst, og det var en rigtig stor hjælp for mig, samt en god afslutning, da man kan få afrundet og snakket om hvad man skal arbejde med i fremtiden. Det vil jeg klart anbefale at i indfører på studiet

35 Promusa evaluering - forår 2013 Eksamensform og indhold - Virkede eksamensformen hensigtsmæssig i forhold til modulets faglige indhold Har du uddybende kommentarer og evt. forslag til videreudvikling af eksamensformen bolette, den første vejleder vi havde på 1. semester, var enormt god til at guide os frem til eksamen og havde en væsentlig positiv indvirkning på afviklingen i sin helhed. på den måde gav eksamensformen dengang god mening, denne gang var både vejleder og censor ikke samstemte og fokuserede, der foregik et eller andet i rummet stemningsmæssigt, der faldt udenfor mit frekvensområde, og det påvirkede oplevelsen negativt for mig, om man kan give formen skylden for det, tror jeg ikke - men det var en ufokuseret og frustrerende oplevelse. Rapport skrivning, som gav anledning til megen refleksion over udviklingen i gruppe musikterapi forløbet. Forslag til forbedring af evalueringsskemaet

36 Studienævnet ønsker løbende at udvikle evalueringsskemaet, så det i stigende grad tilpasses uddannelsen. Derfor er dine konkrete forslag til forbedring af det evalueringsskema, du netop har udfyldt, meget velkomne. Jeg ønsker en lille overskrift på hver side, hvor der står, hvilket fag man er i gang med at skrive om. Det er ikke helt indlysende hele tiden. Jeg ville foretrække at udfylde skemaet efter eksamen. Samlet status

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Page 1 of 24 6. Semester COMSYS Dato: 2007-09-04 15:55:42 Køn Alder 22,00 25,00 24,00 25,00 21,00 22,00 22,00 22,00 26,00 24,00 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evalueringsrapport MLP semester

Evalueringsrapport MLP semester Evalueringsrapport MLP 1.+3. semester Master i Læreprocesser FULD TID Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester FULD TID, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 51 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Medicin bachelor 3. semester, efterår 2014

Medicin bachelor 3. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 51 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn:

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn: Evaluering Forår 2014 Master i IT Fagpakken Informationsarkitektur Udsendt til 3 personer Svar: 2 personer Læringsmålsætninger Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er

Læs mere

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 2. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 2. februar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26.

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet 9. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold Har du været

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 4. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 30 studerende den 29. januar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 10.

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MLP 2. semester, efterår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Evaluering, Mastermodulet E14

Evaluering, Mastermodulet E14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: - Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: - Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Medicin bachelor 5. semester, efterår 2014

Medicin bachelor 5. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 56 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 13 4. sem. Aalborg Udsendt til:154 svar: 52 : 33,8% Studienævnet for Humanistisk Informatik Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Masterprojektet på Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser Master i it-sekretariatet på AAU

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere