Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv"

Transkript

1 Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015

2 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/ af (HJK Årsprogram 2015 version 002). b. HJV intranet, DeMars budgetvejledning. c. Opgavekontoplan d. HJVBST (Rådighedsvederlag, udkast). e. HJVBST (Ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel). f. HJVBST (Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt hjemmeværnspersonel). INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLAG 2. TIDSPLAN 3. GENERELT 4. PROCES 5. BUDGETTERING 6. KONTERING 7. FORBRUGSOPFØLGNING Bilag 1: Økonomistrukturen for de lokale budgetter Bilag 2: Økonomistrukturen i HJK. Bilag 3: HJV budgetcyklus. 1. GRUNDLAG Grundlaget for budgetudarbejdelsen er ref. a. - c., gældende budgetdirektiv, udmeldte rammer samt MYN foreløbige aktivitetsplaner. Budgettet skal udarbejdes efter princippet, "den der befaler, betaler". Ressourceforbrug ved aktiviteter, hvor der sker samvirke mellem to eller flere MYN, afholdes af hver MYN for sig. Er det praktisk, at én MYN gennemfører en aktivitet for flere MYN, kan budgetterne efter aftale reguleres MYN imellem ved overførsel af midler senest ved fjerde revurdering. 2. TIDSPLAN 2.1 Vedr. regnskabsåret 2015 og 2016: Forslag til budget for 2015 og 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2014 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars (ikke budget 2016). HHD og Det Bornholmske Hjemmeværn fremsender deres budgetforslag til egen TFR jf. egen TFR anvisninger OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2015 version 003 inkl. rammer udsendes DEC HJV Planlægnings- og budgetseminar 2016 gennemføres MAR 2015 på HVS Første revurdering pr. 31 MAR 2015 skal modtages i HJK senest 17 APR Anden revurdering pr. 31 MAJ 2015 skal modtages i HJK senest 16 JUN

3 2.1.7 Tredje revurdering pr. 31 AUG 2015 skal modtages i HJK senest 15 SEP Fjerde revurdering pr. 31 OKT 2015 skal modtages i HJK senest 17 NOV Vedr. regnskabsåret 2016 (tentativt): HJK Årsprogram 2016 version 01 udsendes FEB Budgetdirektiv 2016 mm. Udsendes med HJK Årsprogram 2016 FEB Forslag til budget 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2015 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2016 version xx inkl. rammer udsendes DEC GENERELT 3.1. Helt ekstraordinære behov for økonomiske midler skal særskilt begrundes i indstillingen til første budgetforslag, og må ikke indgå i det afleverede budget. Det kan eksempelvis være særlige landsdækkende aktiviteter, større samlede øvelser eller en helt ny tungtvejende udgift HJK forventer, at der lokalt foretages en koordination af aktiviteter (eksempelvis endhedsuddannelse m.v.), og at aktivitetsafholdende MYN budgetterer for fællesomkostninger for alle deltagere uanset værnstilhørsforhold. De personrelaterede udgifter, f.eks. transport, tabt arbejdsfortjeneste m.v. budgetteres og afholdes af de personelafgivende MYN. Dog ved HVS aktiviteter budgetteres for alle omkostninger (eksempelvis LPU) Under forudsætning af at nuværende profitcenter og konto i opgavekontoplanen fortsat er gældende, kan ordrenummer anvendt i 2014 genbruges I forbindelse med oprettelse af nye ordrenumre skal opmærksomheden henledes på vigtigheden af anvendelse af korrekt opgavekontonummer med henblik på efterfølgende optagelse i virksomhedsregnskabet De aktivitetsbestemte områder på omkostningssiden opdeles i: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. Øvrigt lagertræk BAM rapport (godkendelse af det interne månedsregnskab) underskrives af MYNCH og indsendes til HJK via Captia senest den 15. i måneden efter periodeafslutning. Rapporten indsendes månedligt med undtagelse af MAR, MAJ, AUG og SEP måned grundet de fastsatte revurderinger (se pkt. 2 tidsplan) Hovedprincippet for afholdelse af omkostninger til uddannelse er aftalt mellem FKO og HJK (AG/Økonomirapport), således at hver part afholder egne omkostninger, såfremt der er et uddannelsesmæssigt udbytte for de deltagende HJV-enheder. Såfremt 3

4 der alene er tale om markeringsstyrke, afholder den for øvelsen ansvarlige MYN alle udgifter Ovennævnte hovedprincipper om, at hver part afholder egne omkostninger, gælder for alle øvrige omkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem HOK og HJK Afhængig af bemyndigelsen til anvendelse af CO-modul i DeMars, kan følgende roller være relevante for den enkelte bruger: K-FKO_009 CO-vis i FKO regi. K-HJV_009 CO-vis i HJV regi. F-FKO_022 FKO økonomirapportering. F-HJV_023 HJV økonomirapportering. K-HJV_108 Udmelde budgetrammer til NIVIII (Tildeles kun HJK og TFR). K-HJV_109 Oprette og vedligeholde interne ordrer. K-HJV_111 Udarbejde og ændre budget. 4. PROCES Budgetteringsvejledningen findes på HJV hjemmeside Budgetteringen skal foretages i prisniveau Prisniveau oplyses af HJK/OEAFD Der skal budgetteres for finanskroner samt omkostningskroner til aktivitetsbestemte områder Budgetteringen skal foretages på ordre. Da der ikke anvendes samme omkostningsartsgruppe til budgettering af finans- og omkostningskroner, skal budgetteringen på det enkelte ordrenummer først foretages på finanssiden og derefter (på samme ordrenummer) på omkostningssiden Budgetordre oprettes ved anvendelse af ordreart GHK0(Golf Hotel Kilo nul) Budgetordre (GHK0) for HJV oprettes automatisk i intervallet Med mindre der er særlige begrundelser, må HJV personel kun kontere på ordrer i dette interval Ved ordreoprettelse anvendes: - Profitcenter jf. profitcentergruppe GA34. - Opgavekontoplan HJK/OEAFD udmelder 2B rammer til TFR, MHD, FHD, VHD og HVS indenfor aktivitetsområdet herunder delrammer på lønlignende ydelser fordelt på variable ydelser til fastansatte, rådighedsvederlag til frivillige og instruktørvederlag til frivillige samt en samlet omkostningsramme til de aktivitetsbestemte områder. Inden for aktivitetsområdet udmeldes en delramme til lønlignende ydelser. Detailfordeling af omkostningsrammen mellem de aktivitetsbestemte områder foranstaltes ved TFR, MHD, FHD, VHD og HVS På baggrund af de tildelte 2B rammer fra HJK udmelder TFR 3B rammer til underlagte HHD og DBH, samt egne sektioner mv. Detailfordeling af rammen mellem de aktivitetsbestemte områder fastsættes af TFR. 4

5 4.10. HJK/OEAFD udmelder 3B rammer til HJK DIV og selvstændige AFD Rammeordre til finanskroner oprettes ved anvendelse af ordreart GHP0 (Golf Hotel Papa nul) Ved oprettelse af rammeordre til finanskroner anvendes følgende opgave: GH-AKTIVITETSRAMME Den samlede omkostningsramme for de aktivitetsbestemte områder udmeldes på følgende omkostningsart: GRAMTRAEK. 5. BUDGETTERING 5.1. Til budgettering af finanskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJV. Transaktionskode: KAH Til budgettering af omkostningskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJVMAT Transaktionskode: KAH3. (Anvend formularbaseret) Omkostningsartsgruppen består af følgende arter: G8B000: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. G8D590: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer : Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. G7B000: Øvrigt lagertræk Budgettering og registrering af intern afregning af sejlads foretages således Transaktionskode KPF6 anvendes. Der skal bladres på pilene i værktøjsbjælken frem til layout FSV2005. Følgende data skal anvendes: - Ordre: Aktuel ordre - Afsenderomk.sted: AfsendAktivitetsart: G8D Gældende priser og satser til brug for budgettering kan for materiel og ammunition udsøges via materielstamdata faneblad finansregnskab (TC: MM03), fabrik Gældende satser for køretøjer beregnes ud fra en sammensætning af drivmiddelforbrug (G8DXXX), ekstern vedligeholdelse og vedligeholdelse på Forsvarets Hovedværksted (G8AXXX). Ved lån af puljekøretøjer ved det øvrige forsvar afregnes pr. time; der afregnes selvom køretøjet står stille - vær derfor opmærksom på ikke at låne køretøjer der skal stå stille længere tid (eksempelvis kørsel til og fra flerdages seminarer el. lignende). Aktivitetsarten er: G5Y040. Satser for fartøjer er lig drivmiddelpris (G8D590). Følgende aktivitetsarter anvendes: G8A215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8D215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8A230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8D230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8A235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8D235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8A240 BUSL m moms, AKT.FORB G8D240 BUSL m moms, AKT.FORB 5

6 G8A245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8D245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8A246 PVGVM G8D246 PVGVM G8A250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8D250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8A255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8D255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8A260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8D260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8A275 MC G8D275 MC G5Y040 Puljekøretøjer G8D590 HJV FARTØJER DeMars satsen kan udsøges via TC: KSBT med anførelse af aktuel aktivitetsart, f.eks. G8A215 + G8D215 (for fartøjer, udelukkende: G8D590), årstal og version 0 samt 1 i perioden Når budgetterne fra MYN såvel ved årsopstart som ved revurdering modtages i HJK, behandles de indledningsvis af OE. Derefter afklares de med andre AFD i HJK efter følgende principper: - Aktivitetsområdet med PO - Omkostningsområdet med LOGAFD Efter endt sagsbehandling forelægges budgetterne for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer. Vedrørende årsopstart sker det senest inden budgetåret start Øvrige budgetter såvel ved årsopstart som ved revurdering behandles i OE og forelægges efter endt sagsbehandling for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer Der skal ikke budgetteres for løn, da dette foretages centralt Der budgetlægges i hele hundrede kr. på primært 3-cifrede artskonti, og budgettet skal periodiseres. Opmærksomheden henledes på, at det kan tage flere måneder at få en aktivitet økonomisk afsluttet, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med periodiseringen. Det kan være hensigtsmæssigt at sammenligne med forbruget fra tidligere år Rådighedsvederlag(RV) budgetteres på artskonto Såfremt en mere detaljeret artsbudgettering vedr. RV ønskes, anvendes følgende artskonti: Feriegodtgørelse RV ved afgang 12,5 % Særlig feriegodtgørelse RV 1,5 % Faste tillæg, frivillige i HJV. RV kan efter egen vurdering enten budgetteres på et ordrenummer samlet ved distriktet eller på et ordrenummer pr. underafdeling Det maksimale beløb, der må anvendes til RV, beregnes i henhold til ref. d. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto RV betragtes som en fast lønlignende ydelse og registreres efter samme principper som almindelig løn. Det betyder, at forbruget til RV ikke registreres på ordrenumre men derimod på det omkostningssted, hvor RV modtageren er oprettet i PERSYS. 6

7 Ej forbrugte midler til RV i forhold til det beregnede maksimale beløb, der må anvendes til RV, indgår som en del af aktivitetsrammen Budgettering af variable ydelser foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Der skal kun budgetteres for VARYD til egne aktiviteter, men der skal budgetteres for alle deltagere fra HJV uanset tilhørsforhold. Registreringen af variable ydelser foretages på ordrenumre Budgettering af undervisningsbetaling (145000) foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Registreringen af undervisningsbetaling foretages på ordrenumre Tilpasning af aktivitetsbudgettet i forhold til rammerne såvel i årets løb (revurderingerne) som ved første budgetforslag skal ske ved den lokale CH prioritering Kommunikationschefen skal deltage i udarbejdelsen af aktivitetsplaner og budgetter for informationsvirksomheden ved MYN. Enighed om aktiviteter og anvendelse af midler på området skal være opnået inden det samlede budgetforslag fremsendelse til HJK Udgifter til image- og hvervekampagner indgår i rammen til aktivitetsområdet og budgetteres under anvendelse af opgavekonto De samlede ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. e. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto Grundlaget er styrketallet (skønnet) pr. 01 OKT året forud for budgetåret. Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Det samlede beløb til dækning af ydelser til arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. f. og budgetteres på artskonto Forbrug registreres på artskonto Ordrenummer skal jf. ref. c. tilknyttes opgavekonto Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Udgifter til større samlede øvelser budgetteres ved MYN. Skiftende deltagelse i væsentlige større samlede øvelser kan medføre, at MYN periodisk enten tildeles en større ramme eller tildeles en trækningsret hertil. HJK beslutter, om der kan tildeles midler helt eller delvist til større samlede øvelser Der skal ikke budgetteres for sneberedskab. Såfremt der har været et forbrug medtages dette ved revurderingen. Forbrug herefter meddeles HJK-OE02 direkte med henblik på regulering af rammer. MYN der anvender pansrede mandskabsvogn (PMV) til sneberedskab og uddannelse skal have et ordrenummer ved det af Hærens regimenter, hvor PMV udleveres Der må kun budgetteres og konteres på ordrenumre, som er tilknyttet omkostningssteder i gældende organisation (GA34). Kontrol af om gamle omkostningssteder anvendes, foretages i opfølgningsrapporter bl.a. ved anvendelse af omkostningsstedsgruppe GA3GL Budgetteringsansvaret for uddannelsesaktiviteter er aftalt således med HOK: 7

8 - Udgifter til HOK ledet uddannelse af chef og stab ved TFR afholdes af HOK og medtages ikke i forslag til HJV-lokalbudget. - TFR uddannelse af HJV MYN og enheder afholdes af HJV og medtages i forslag til HJV-lokalbudget. 6. KONTERING 6.1. Udgiftskontering skal foretages på 6-cifrede artskonti Udgiftskontering af finanskroner må kun foretages på konti medtaget i GH-ART. NB. Det er vigtigt, at de medarbejdere som udfærdiger indkøbsordre, herunder medarbejdere på depoterne, bliver informeret om dette Uanset anvendte principper for budgettering skal udgifter/omkostninger registreres på lavest mulige styringsrelevante niveau. Som eksempel kan nævnes forventede udgifter/omkostninger, der visse steder budgetteres samlet ved distriktet. Registreringen af selve udgiften/omkostningen kan foregå på et ordrenummer knyttet til den underafdeling, som skal belastes af udgiften/omkostningen Kaffe og frugt til medarbejderordningen skal konteres på ordrenummer tildelt af FBE ved anvendelse af artskonto Over- og merarbejde budgetteres og konteres på centralt oprettet ordrenummer. Dette ordrenummer meddeles MYN. Fridage til gode konteres på hovedordrenummeret, som er oprettet af FKIT. 7. FORBRUGSOPFØLGNING 7.1. HJK laver månedlige opfølgninger på henholdsvis finans- og omkostningsøkonomi. Opfølgningen omfatter udover centrale budgetter og centrale kapacitetsomkostninger: Decentrale budgetter samlet Decentrale budgetter lønlignende ydelser Decentrale budgetter kørsel Decentrale budgetter Ammunition Decentrale budgetter Fartøjer Decentrale budgetter lagertræk Opfølgningerne laves med henblik på kontinuerlig kontrol af budgetter og forbrug og samles i en månedlig ledelsesrapport I løbet af 2015 vil Business Intelligens (BI) rapporter erstatte DeMars rapporterne. Indtil dette ske skal følgende anvendes Til samlet forbrugsopfølgning af finans- og omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-TOTAL Til forbrugsopfølgning af finanskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-ART 7.5. Til specifik forbrugsopfølgning af lønlignende ydelser anvendes omkostningsartsgruppe: GH-LONLIGN.YD. 8

9 7.6. Til specifik forbrugsopfølgning af variable ydelser til fastansat personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-VARYD Til specifik forbrugsopfølgning af rådighedsvederlag til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-RV Til specifik forbrugsopfølgning af instruktørvederlag ydelser til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-INSTRUV Til forbrugsopfølgning af omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH- MATOMK. Forbrugsopfølgning kan tillige underopdeles på følgende omkostningsartsgrupper: GH-MATOMK.KOE: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. GH-MATOMK.FAR: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. GH-MATOMK.AMM: Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. GH-MATOMK.LAG: Øvrigt lagertræk TFR, MHD, FHD, VHD og HVS anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS9 - Valgfri periode (2B) DST (HHD og DBH) samt SEK anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS4 - Valgfri periode Alle kan anvende følgende rapport til at følge op på om der månedsvis er overensstemmelse med budget og forbrug (periodisering): - ZHTFB1 - Budget og forbrug vist pr. md. Sagsbehandlende afdeling er Økonomiafdelingen. 9

10 BILAG 1 til BUDDIR Økonomistrukturen for de lokale budgetter. Diagrammet for de lokale budgetter viser budgetstrukturen for HJK underlagte MYN. HJK/OE melder 2B rammer til TFR, MHDE og MHDV, FHD, VHD og HVS. TFR melder 3B rammer til egne SEK samt underlagte distrikter. HVS melder 3B rammer til egne AFD samt UDC. HJK TFR MHD FHD VHD HVS AFD/SEK HD UAFD UAFD UAFD UAFD AFD UDC 10

11 BILAG 2 TIL BUDDIR Økonomistrukturen i HJK. Diagrammet for HJK budgetter viser budgetstrukturen internt i HJK. HJK/OE melder 3B rammer til HJL og DIV samt selvstændige AFD i HJK, som efter behov nedbryder disse rammer til underlagte AFD, SEK eller ELM. HJK (OE) DIV AFD AFD SEK ELM SEK ELM

12 BILAG 3 TIL BUDDIR ØKONOMIAFDELINGENS ÅRSHJUL Fjerde revurdering pr. 31 OKT for år X Myndighederne fremsender budgetforslag for år X+1 pr. 31 OKT Tredje udgiftsopfølgning, primo OKT Budgetdirektiv og opgaveproduktkontoplan for år x+1 udsendes. Budgetforslag for år X+1 indkaldes. Grundbudget HJV år X+1, primo DEC Årsprogram ver. 00x for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes primo DEC Tredje revurdering pr. 31 AUG for år X OKT (9) SEP (7) OKT (10) OKT (8) AUG (6) Anden udgiftsopfølgning, primo AUG DEC (12) DEC (11) AUG (5) Årsafslutning X-1, men evt. afvigeforklaringer fra myndighederne JAN (13) MAJ (4) FEB (14) FEB (15) APR (3) MAR (16) APR (1) APR (2) Fjerde udgiftsopfølgning, primo FEB Årsprogram ver. 001 for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes Første udgiftsopfølgning, primo APR Anden revurdering pr. 31 MAJ for år X Første revurdering pr. 31 MAR for år X Årsrapport aflevering til FMN medio MAR FFL, primo APR Hver måned er der desuden: Månedsopfølgning, BAM-rapport.

Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002

Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/005184-729571af 2015-06-23 (HJK Årsprogram 2016 version 002). b.

Læs mere

Bilag 4 til Hjemmeværnets Årsprogram 2017, version 002. Hjemmeværnets Budgetdirektiv for 2017

Bilag 4 til Hjemmeværnets Årsprogram 2017, version 002. Hjemmeværnets Budgetdirektiv for 2017 Bilag 4 til Hjemmeværnets Årsprogram 2017, version 002. Hjemmeværnets Budgetdirektiv for 2017 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold...4 2. Budgetansvarlige myndigheder...4 3. Styringsgrundlag,

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 1 Nytår 2 3 4 5 6 7 8 OSA S HVE 286 VB Eftersyn Søgård 9 HJV ledelse rund rejse 08 TFR midt OSA S HVE 284 VB eftersyn HJV ledelse Herning hallerne

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Senest gemt 23 JUN 2015 Side 1 af 23 1 Indledning Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse.

Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse. Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelses gebyrbestemmelser for tømrerspecialet. Januar 2013 Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

2013 Dokumentation til beregningsmodel. Økonomi i ressourceforløb

2013 Dokumentation til beregningsmodel. Økonomi i ressourceforløb 2013 Dokumentation til beregningsmodel Økonomi i ressourceforløb Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. GENERELT FOR MODELLEN... 3 2.1. EXCEL VERSION OG MAKRO... 3 2.2. AFRUNDING... 3 2.3. PRISNIVEAU...

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Budgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn:

Budgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn: Budgetskabelon MOVE Projektnavn: ID nr. fra Teamdesk Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling: Projektleder: Start dato Slut dato NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Vejledning til

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Dagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1...

Dagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Dagsorden Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Katalog over mips reducerende tiltag Husker du hvad der skete i September 2011 i tidsrummet 10 12 og

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Budgetskabelon til brug ved projekter

Budgetskabelon til brug ved projekter Budgetskabelon til brug ved projekter Projektnavn: Kort beskrivelse af projektets mål og leverancer: Vejledning til udfyldelse : Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling Projektleder: Start dato Slut

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Dokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger

Dokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv projektets titel her Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg en ansøgergruppe fra boksen Navn og mail på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Implementering af strategi

Implementering af strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 2 Implementering af strategi 2017-2018 Proces for implementering og opfølgning på KU s nye strategi 2017-2018 Rektorsekretariatet sept. 2017 13/10/2017

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT

FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT FRA IDÉ TIL PRIORITERET PROJEKT FOR HENVENDELSER DER KAN INVOLVERE AU IT AU IT PORTEFØLJEINDGANG FOR PROJEKTER Proces for dialog om forventninger til systemanvendelsen Opdateret 04-03-2016 Systemejere

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER

BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER Ref.: a. FBEBST 610-1 af 2008-05. Bilag: 1. Tilstræbt proces ved anvisning af forsvarets lejeboliger. 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Stiftelse af Holbæk Affald A/S Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Affaldsforsyningen i Holbæk Forsyning har pr. 31. december 2010 en gæld til Holbæk Kommune på 11,8 mio.kr. Selskaber har tillige

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: marts År: 214 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Egen kontrol 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 213 godkendte projekter

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere