FORÅRSKLAR OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÅRSKLAR OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK"

Transkript

1 FORÅRSKLAR OY-SIK OY-SIK Statens Luftfartsvæsen

2 RI Runway Incursions Status for 2003 OY-SIK har med jævne mellemrum bragt oplysninger fra den obligatoriske indberetning jf. BL 8-10A om antallet af Runway Incursions og uautoriseret indtrængen i luftrum. Nu foreligger tallene for hele 2003, hvorfor vi igen finder anledning til at bringe hændelserne i focus. Af Henrik Sandum, SLV Runway Incursions Det samlede antal RI for al lufttrafik udgjorde i tilfælde. Antallet af RI hvor danske privatfly var involveret udgjorde i første halvår 28, mens antallet i andet halvår er opgjort til 20. Af de i alt 48 konstaterede RI, hvor danske privatfly var involveret, fandt de 42 sted i Roskilde, hvilket svarer til 88%. Privatflyvningen var altså involveret i cirka halvdelen af de konstaterede RI i 2003 eller helt præcist 49%. Sammenligner vi det totale antal af RI (al flytrafik) med situationen i 2002, er der stort set tale om status quo. Her blev der i alt registreret 95 tilfælde af RI, men man skal lige bemærke, at danske privatfly kun var involveret i 18 tilfælde. I 2003 var der for privatflyvningens vedkommende altså tale om en kraftig stigning fra 18 til 48 svarende til 267%. En af årsagerne til den voldsomme stigning i antallet kan henføres til den ændrede fraseologi, der blev indført den 1. april 2003, og som i juli måned fik SLV til at skrive til samtlige privatpiloter for at gøre opmærksom på de indførte ændringer. Efter den foruroligende udvikling, vi så i første halvår af 2003, er der dog noget, der tyder på, at udviklingen så småt er ved at vende, selv om der selvfølgelig skal tages fornøden hensyn til, at aktivitetsniveauet falder markant efter den 1. september. Uautoriseret indtrængen i luftrum Antallet af uautoriseret indtrængen i luftrum, hvor danske privatfly var involveret, udgjorde i første halvår 24, mens det i andet halvår drejede sig om 14. Sammenlignes der med de 20 registrerede tilfælde i 2002, var der tale om en stigning på 190%. Geografisk set fandt de 23 af de i alt 38 tilfælde sted ved Roskilde (CTR, TMA/Copenhagen Area). Det svarer til 61%. På anden og tredjepladsen kommer henholdsvis Ålborg og Billund. Også hvad angår uautoriseret indtrængen i luftrum, er der altså tale om et fald i andet halvår. Ser vi nærmere på, hvad det er for et luftrum,der penetreres, er det meget tydeligt: Langt de fleste ulovlige indtrængninger sker i Copenhagen Area og TMAérne. På andenpladsen kommer kontrolzoner, og endelig har der været et par enkelte tilfælde, hvor der er fløjet ind i Restricted areas. Hvad angår Copenhagen Area og TMAérne, skyldes én af årsagerne en fejlagtig opfattelse fra en række piloter af, at hvis man er i radiokontakt med eksempelvis Copenhagen Information, så er man ikke selv ansvarlig for at indhente klarering før indflyvning i et TMA/Copenhagen Area. Selv om der som sagt er visse tegn på, at der nu kan ses en faldende tendens på begge områder, vil Statens Luftfartsvæsen også den kommende sommer have specielt focus på RI og uautoriseret indtrængen i luftrum. Udover den udarbejdede folder om RI, der fortsat kan rekvireres ved henvendelse til SLV, håber vi, at vores aktiviteter med kommunikationsspillet, som i indeværende år gæster otte flyveklubber, kan medvirke til at nedbringe antallet af både RI og uautoriseret indtrængen i luftrum ved Roskilde. Med hensyn til bookninger her i foråret har vi allerede nu måttet melde udsolgt, men interesserede flyveklubber er fortsat velkomne til at henvende sig med bookninger til efteråret ud fra princippet om først til mølle. 2 OY-SIK

3 Forårsklar Efter en længere flyvepause i vinterperioden nærmer foråret sig, og efterhånden som dagene bliver mildere og lysere skal GA-folket igen på vingerne. Men er du som pilot fit for flight efter vinterdvalen, eller trænger du til at få genopfrisket noget af din viden og ikke mindst din rutine? Af Tina Larsen, SLV Forberedelse, planlægning og træning. Det lyder simpelt, men alligevel er det en kendsgerning, at GA-piloterne er involveret i mange havarier og hændelser. Her taler statistikken fra HCL sit eget tydelige sprog. Før sæsonen begynder, er det derfor vigtigt at huske på, at flyvesikkerhed er en faktor, som piloten altid bør være opmærksom på vel og mærke før noget går galt. Det handler om at kende sine begrænsninger og at træffe gode og sikre beslutninger i forhold til ens kunnen og formåen. Inden flyvning bør du være opmærksom på områderne: 1. Fit for flight 2. Træningstilstand 3. Planlægning 4. Meteorologi 5. Nødprocedurer 6. Flyets stand Mange piloter har det sikkert som dig, og må erkende, at de skal i gang med at generhverve en vis færdighed efter vinterpausen hvilket ikke er en skændsel, men derimod den helt rigtige holdning at have i forhold til flyvning og flyvesikkerhed. I temaet i dette nummer af OY-SIK har vi sat fokus på en del af de mekanismer, der er vigtige at fokusere på, når sæsonen for privatpiloterne begynder igen. Det er vores fælles ansvar at få bragt de kedelige statistiske tal ned. Det er SLVs ambition og målsætning at skabe forudsætninger for sikker civil luftfart. Vi er både forpligtede til og har forudsætninger for at løse en bred vifte af opgaver i samspil med bl.a. privatflyvningen, men samtidig er enhver pilot forpligtet til at gennemføre en flyvning så sikkert som overhovedet muligt. Lad os alle starte dette forår med at sætte fokus på flyvesikkerheden med god forberedelse, planlægning og træning. Det er egentligt ganske simpelt. OY-SIK 3

4 Forårsrustfjerner De fleste privatpiloter flyver ret lidt om vinteren. Her i forårsmånederne skal der derfor luftes en hel del piloter, som ikke er i god træning. Det behøver ikke at give anledning til nogen særlig risiko, hvis bare de pågældende tager dagsformen alvorligt, og ikke giver sig selv ret store udfordringer på forårets første tur. Af Henrik Værø, Roskilde Flyveklub Som altid, når det handler om flyvning, er der en del usikkerheder og risici, der kan ryddes af vejen allerede hjemmefra. Pilot check Start med formaliteterne. Check at helbredsgodkendelsen stadig er gyldig. Check så, at SEP(L)-rettigheden stadig er gyldig (eller hvad det nu er for en rettighed, du skal ud og praktisere). Men lige præcis SEP(L)-rettigheden bør ikke få lov til at udløbe, fordi det er så let at vedligeholde denne rettighed i forhold til, hvor besværligt det er at få den tilbage, hvis den først er udløbet. Hvis du alligevel skal have en times træningsflyvning med instruktør i løbet af sæsonen for at bevare din rettighed, hvorfor så ikke lade det være årets første flyvning? Den skal bare gennemføres i løbet af de seneste 12 måneder af rettighedsperioden på 24 måneder. Erfaringen viser, at de fleste piloter helst vil ud og varme lidt op alene først, men tænk på, at instruktører godt ved, hvordan forårsformkurven ser ud for de fleste privatpiloter. Man behøver altså ikke føle sig dum overfor instruktøren, bare fordi man er lidt rusten, og husk også, at man jo ikke kan 4 OY-SIK

5 I'M SAFE-E dumpe til en træningsflyvning i modsætning til et Proficiency Check. Uden tre starter og landinger de seneste 90 dage må en pilot ikke have passagerer med, og det er der gode grunde til. Passagerer er et ekstra ansvar, det giver piloten ekstra opgaver (instruktioner og information før turen, briefing ved start, sikring af passagerkomfort under flyvning og håndtering af mere eller mindre uventede reaktioner under flyvningen). Og det er normalt, at passagerer i større eller mindre omfang giver anledning til pres, som også kan tære på pilotens præstationer. Så på sæsonens første tur skal man enten flyve alene eller med en instruktør. Foruden at det formelle skal være i orden, så skal man selvfølgelig som pilot være oppe på dupperne. Vil man bruge en checkliste til det, er remsen I'M SAFE-E velegnet (I - illness - sygdom; M - medicin; S - stress; A - alkohol; F - fatigue - træthed; E - eating - flyv ikke på tom mave; E - emotion - flyv ikke under kraftig følelsesmæssig turbulens). Anden skrivebordsforberedelse Nogle piloter bliver så frustrerede af ikke at komme i luften i vintermånederne, at de læser VFG, AIC og NOTAM's på de mørke vinteraftner. Andre gør det ikke, og de vil både glemme noget af det, som de godt vidste, og mangle viden om de ændringer, der kommer i løbet af vinteren. Flyver du i Østdanmark, har du måske ikke lagt mærke til, at Roskilde og Kastrup har fået nye telefonnumre, at Roskilde kontrolzone justeres og rapportpunkt Himlev ændres, samt at det forbudte område Risø (EKP1) og skydeområde Melby (EKR46) er forsvundet. Der er også lufthavne og flyvepladser, der har fået ændrede åbningstider, og flere lufthavne har fået nye betegnelser for rulleveje og startpositioner i løbet af vinteren. Har du VFG-abonnement, så giver rettelsestjenesten dig en god anledning til at blive opmærksom på sådanne ændringer. Hvis du hører til de heldige, der er i stand til at falde i staver over et ICAO-kort, så gør det endelig helst på den nyeste udgave af kortet. Flyv en virtuel tur rundt på kortet, og check at du forstår luftrumsopdelingen og de forskellige kortsignaturer. Siger kort dig ikke så meget, så er der desto mere grund til at efterprøve din egen forståelse af kortets mange oplysninger. Det samme gælder lufthavnskortene mange glemmer i løbet af vinteren, hvor let det er at fare vild på en lufthavns taxiveje. En anden relevant ændring er, at SLV har fået ny hjemmeside i løbet af vinteren. På kan du vælge SLV Erhverv, derefter Luftfartsinformation, så har du adgang til hele den danske AIP inkl. VFG, samt AIC erne. Før flyvning Sæt god tid af til sæsonens første flyvetur. Vigtigt er det tekniske check af flyet, men brug også tid i cockpittet, så du ved, at du kan finde rundt, når du først er i luften. En god idé, specielt hvis flyet ikke er helt simpelt at betjene, er at lave tørtræning med hele checklisten, inden du starter motoren. Kan du huske de vigtigste hastigheder og eventuelle power settings? Nogle gange står de på checklisten, og ellers kan du jo skrive dem på dit pintoboard. OY-SIK 5

6 lidt ud af vinduerne. Lav øvelserne et par gange, indtil du har en god fornemmelse af flyet. Grundigt udkig! Mere avancerede manøvrer behøves ikke for at få en god fornemmelse af flyet. Læg mærke til lyde, vibrationer, rorkræfter, hastigheder - og ikke mindst næsestillinger. Ikke sådan, at bare fordi man er blevet pilot, skal man absolut gå med næsen i vejret, men prøv at hæfte dig ved, hvor i forruden horisonten befinder sig ved vandret flyvning og ved forskellige manøvrer. Hvad skal du lave på årets første tur? Er dit eneste mål bare at få lettet måneders frustration og komme i luften, så gør endelig det. Men pas på, hvis du er af den impulsive type. Mange ubehagelige situationer og hændelser er kommet, fordi piloten undervejs pludselig har fundet på noget, der krævede planlægning og omtanke. Fx at lande på en privat flyveplads uden at have fået oplysninger om banen og dens tilstand, eller at forlade landingsrunden uden kort og vejroplysninger. Er du mere ambitiøs, så lav en plan. Hvis du laver en driftsflyveplan og prøver at følge den, så får du en god tilbagemelding på, om du kan planlægge og navigere og kontrollere flyvningen, eller om flyet bare flyver rundt med dig. En driftsflyveplan kan i den forbindelse udmærket være en tur rundt i lokalområdet og tilbage til startstedet. Jo bedre turen er planlagt hjemmefra, desto større overskud har piloten til at flyve turen og dermed få en god oplevelse. Skal du lave airwork på årets første tur? Ja, to gode øvelser er: at sætte farten ned til normal anflyvningsfart og samtidig prøve at holde højde og kurs. Læg mærke til, hvor meget der skal trimmes; dette svarer til den nødvendige trimændring, når du senere kommer ind i landingsrunden og begynder anflyvningen. Du kan også sætte flaps ud og se, hvor meget flyets næse skal sænkes, for at du stadig holder højden. at lave et 8-tal med 30 graders krængning og normal rejsefart. Hvis det er svært at holde konstant højde, er det normalt, fordi man kigger for meget på instrumenterne og for Uden mindst et par landingsrunder er sæsonen ikke skudt rigtig i gang. Af samme grund skal du være sikker på, at du har lov til at lave landingsrunder på den flyveplads og den dag, du vil flyve. Måske kræver det telefonisk tilladelse først (PPR). Efter tre landinger siger reglerne, at du er passagermoden, men om der er realiteter bag, eller du skal lave lidt flere, må du selv vurdere. Under alle omstændigheder er landingsrunder effektiv træning for den let rustne pilot, fordi man på få minutter gennemgår alle flyvnings basale manøvrer med brug af alle flyets primære kontroller, samtidigt med at du skal bevare orienteringen. Og prøv at være efter dig selv med at holde midterlinjen og ikke slingre for meget, når du giver gas til ny start. Tænk ikke for meget over, hvornår der skal gives højre og hvornår venstre ben - sørg bare for at holde kuglen i midten, og pege næsen lige ned ad midterlinjen. Problemer på dette punkt er almindelige, og er tegn på, at du endnu ikke har fået nok liv i fødderne. En lille forårsdans hører med til sæsonstarten. Piloter, der flyver fra Roskilde, risikerer at møde temmelig mange ligesindede, når de tropper op på forårets første uimodståelige klare lørdag formiddag med svag vind, og vil lave landigsrunder. Med 5 fly i runden falder træningsværdien noget, i hvert fald uden instruktør ombord. Problemet kan løses ved at tage fri og flyve en hverdagsformiddag i stedet. Efter min mening bør alle piloter bruge checklisten på hver eneste flyvetur. Om de vil læse den slavisk, eller de vil gøre tingene efter hukommelsen, og så senere løbe listen igennem for at se om de har husket alt, er ikke så afgørende. 6 OY-SIK

7 Men på årets første tur er en metodisk brug af checklisten afgørende, for man vil sandsynligvis mangle den fingerspidsfornemmelse og det overskud, der måske kunne redde den mere trænede pilot. Begræns udfordringerne En pilot er pr. definition ovenpå og kan til enhver tid håndtere en hvilken som helst kritisk situation. I praksis er der afgjort en grænse for, hvor mange stressfaktorer en pilot kan håndtere på én gang. Denne grænse varierer fra pilot til pilot, men den er også afhængig af pilotens træningstilstand. En pilot, der er lidt ude af træning, er dårligere end ellers til at håndtere flere flyvemæssige opgaver samtidigt. Så lad være med at bede om flere udfordringer end dagsformen er til. Kan du skrue en tur sammen, som bliver stille og rolig, og som får dig op på niveau på en god måde? Er du i tvivl, eller er udfordringerne lidt i overkanten, så få en instruktør med. Fortæl hvad du vil have ud af turen, og hvad du eventuelt er betænkelig ved. Efter flyvningen Fik du en instruktør med på turen, så sørg for at få tilstrækkeligt med debriefing ud af ham bagefter. Din opfattelse af hvordan det gik, skulle helst stemme nogenlunde overens med instruktørens. Fløj du alene, så gå flyvningen igennem i hovedet og forestil dig, hvad din instruktør ville have sagt til dig. Vil du blive en bedre pilot, så reflektér over hver eneste flyvning. Det gælder ikke mindst efter sæsonens første tur. Udfordringer ekstra stressfaktorer De mest almindelige måder at øge dit stress og dine udfordringer og din risiko - på den kommende forårsluftdebut. Flyv i stærk vind og turbulens. Start og land i sidevind. Flyv i eller med udsigt til marginalt vejr. Flyv fra/til en flyveplads med kort, blød eller ujævn bane eller med besværlige ind- eller udflyvningsforhold. Flyv til en stor lufthavn med mange taxiveje og meget trafik. Flyv i et andet fly end du plejer. Flyv et fly med mange særheder, som du ikke er fortrolig med. Lov nogle venner at flyve ind over deres hus på et bestemt tidspunkt, så de kan vinke til dig. Flyv nær solnedgang, så det når at blive tusmørke og skummelt, hvis du bliver lidt forsinket. Flyv, når du er træt, småsløj, sulten eller på anden måde ikke på toppen. Flyv en tur selv om du ikke har ret god tid, og har lovet at komme tidligt hjem. Flyvetræning for PPL piloter Af Jørn Askholm, Billund Air Center Hos Billund Air Center har vi ikke de store problemer med SEP(land). De fleste piloter, som lejer fly hos os, er folk vi kender, og som flyver regelmæssigt. De piloter, som ikke flyver 12 timer, og som derfor skal have PFC, kan være ude af træning. Derfor anbefaler vi altid disse piloter lidt flyvetræning med instruktør inden aflæggelse af PFC. Det forstår de fleste, og tager gerne imod tilbudet. OY-SIK 7

8 Forårsuheld 2003 Ifølge Havarikommissionens officielle oplysninger skete der fem havarier med små fly alene i marts og april sidste år. Det er ikke oplyst, om pilotens manglende rutine var medvirkende årsag, men ud fra hændelsesforløbet kan det udmærket have været tilfældet. I hvert fald var der ikke lige så mange lignende havarier i resten af sæsonen. Af Henrik Værø, Roskilde Flyveklub HCL 10/03: Efter landing på en privat græsflyveplads sprang flyet i luften igen, og næste sætning skete på næsehjulet, som knækkede. At lande er én af de færdigheder, der lider mest under manglende rutine. Landing på korte baner er derudover en stressfaktor, der ofte får piloter til at tvinge flyet ned på næsehjulet med for høj fart i stedet for at give gas, gå rundt og prøve igen. Et fly, der under landing flades helt ud, hopper ingen steder, når det sætter sig. HCL 11/03: Under landing på asfaltbane med sidevind omtrent svarende til den maksimalt demonstrerede hønsede flyet to gange, og alle tre propelblade ramte jorden og blev bøjede. Sidevindslanding er en ekstra udfordring, man bør undgå, hvis man ikke er i god flyverutine. Ved landing i kritisk stærk sidevind er der en meget lille sikkerhedsmargin til forkert pilotteknik eller til et pludseligt vindstød. HCL 13/03: Efter start havde piloten problemer med at kontrollere flyet, fordi det var fejltrimmet. Rorkræfterne var så store, at piloten måtte bruge begge hænder for at holde rattet, og måtte lade passageren forsøge at trimme flyet, men det blev det muligvis bare værre af. Flyet havarerede under landing. Et fejltrimmet fly kan kræve op til 30 kg træk eller tryk i rattet for at flyve kontrolleret. Trim i korrekt stilling er derfor ét af de allermest kritiske checks før start. Omhyggelig brug af checkliste før start er den simple og effektive måde at undgå problemet. HCL 16/03: Under start på en offentlig græsbane havde piloten svært ved at få flyet i luften. Selv om det lykkedes til sidst, valgte piloten på grund af stallalarmen at afbryde starten, og ramte under nedbremsning nogle baneafmærkningskegler. Hvis flyet ikke accelererer normalt, bør starten som udgangspunkt altid afbrydes. Mange starthavarier kunne undgås, hvis starten var blevet afbrudt i tide. Ved start på blød eller kort bane er det afgørende, at piloten bruger den rette teknik. Ved desuden at indføre et beslutningspunkt halvvejs nede af banen, forbedrer man sine chancer for at kunne nå at stoppe, hvis man afbryder starten. Sæsonstarten byder ofte på bløde græsbaner, der giver stor rullemodstand og kan forlænge startløbet betydeligt eller ligefrem umuliggøre start. HCL 19/03: Efter landing på en offentlig godkendt græsflyveplads opdagede piloten, at flyvepladsen var lukket. Han havde hverken opdaget det fra luften (kigget på signalplatformen) eller checket NOTAM før start. Der skete ingen skader, men når en flyveplads er lukket, kan det selvfølgelig være risikabelt at bruge den. Hvis man ikke flyver fra en lufthavn med mulighed for at få de officielle NOTAMs, må man ringe til et briefingkontor. Derudover er der flere muligheder for at se NOTAMs på internettet. Hændelsen viser også, hvorfor anflyvning til ukontrolleret flyveplads bør starte med en opmærksom overflyvning af flyvepladsen for blandt andet at checke signalplatformen. 8 OY-SIK

9 Nu er foråret over os, og de gode og lyse dage inviterer til VFR-flyveture ud i det blå. Copenhagen Information yder flyveinformationstjeneste til alle i København FIR under flightlevel 200 udenfor lokale ATSenheders ansvarsområder. Åbningstid dagligt mellem kl lokaltid Hent folder om Copenhagen Information på: Brug Copenhagen Information Der er ingen krav om, at en pilot forud for en flyvning skal sende en flyveplan til Copenhagen Information, da vi yder service både til luftfartøjer, der har sendt en flyveplan og til luftfartøjer, der blot kalder op på frekvensen. Af Helle Kogsbøll & Gitte S. Joensen, Naviair Men her er et par gode råd om flyveplaner og den service, du kan få hos Copenhagen Information: Når du sender en flyveplan, sker der følgende hos Copenhagen Information: Flyveplanen læses igennem, og det bliver fastslået, om flyvningens start og/eller landingssted er en flyveplads, som Copenhagen Information har meldepligten på. (Fx Anholt Læsø Kalundborg osv.) Flyveplanen ændres til et internt format, som computeren i flyvekontrolsystemet CAT- CAS kan læse. Hvis Copenhagen Information har meldepligt på enten start eller landingssted; bliver flyvningen registreret på en såkaldt meldeliste. Den hjælper os med at huske på, at vi skal have en start eller landingsmelding fra den pågældende flyvning. 30 minutter før flyvningen forventes at starte, skriver CATCAS automatisk en strip ud, og den blive lagt i tidsrækkefølge med de andre udskrevne strips. Strippen indeholder oplysninger om: Kaldesignal, startsted, landingssted, flytype, flyvetid, endurance, starttid og transponderkode (der identificerer en flyvning på radarskærmen). Du kan bare kalde op Når et luftfartøj kalder op på frekvensen første gang, gennemgår vi alle strips for at se om kaldesignalet skulle være blandt de udskrevne strips. Hvis du har udfyldt og indsendt en flyveplan, har vi en strip liggende og kan med det samme give dig en transponder kode. Du kan også få de seneste meldinger vedr. vejr skydeområder trafik militær aktivitet osv. Hvis du ikke har indsendt flyveplan, vil Copenhagen Information taste dit kaldesignal ind i systemet, der kvitterer med en transponderkode, og der bliver skrevet en strip på din flyvning. På en dejlig sommerdag er der ofte strips på flyvninger, der forventes at starte indenfor nærmeste tid. Så der er mange strips, der skal holdes øje med, når der kaldes op. Derfor kan du opleve, at der er travlt på frekvensen, men alle er velkomne både på dansk eller engelsk! Hvis du har ændringer I det øjeblik Copenhagen Information modtager en annullering (cancellation) af en flyveplan, fjernes strippen fra de aktive flyvninger. Dette giver et bedre overblik over aktuelle og kommende flyvninger. Det sker ind i mellem, at der om aftenen stadig ligger strips på flyvninger, som aldrig blev annulleret. Det er også vigtigt, at du får lukket din flyveplan, hvis det er Copenhagen Information, der har meldepligten på det pågældende landingssted. I modsat fald må eftersøgning sættes i gang, hvis Copenhagen ikke har modtaget en lukning i henhold til flyveplanen. Gode råd Delay-meldinger: Meddel din forsinkelse, så Copenhagen Information kan rette tidspunktet på strippen. Departuremelding: Kald op når du er startet, så kender vi din flyvning. Cancellation: Husk at annullere din flyveplan: Via CNL-melding eller via frekvensen eller telefon til ACC København på tlf.nr.: Åbne/lukke flyveplan: Husk at åbne og/eller lukke flyveplanen, hvis det er Copenhagen Information, der har meldepligten på det pågældende start eller landingssted. Udfyld og indsend flyveplan på internet: flyveplan.naviair.dk OY-SIK 9

10 Forårsklar til flightplanning

11 Af Bent Westphal, flysikpilot fra Randers Flyveklub Som i mange andre af livets forhold gælder det også for flyvning, at god planlægning forebygger stress, og når planlægningen er i orden, bliver fornøjelsen ved at flyve også større. Det er sjovt at flyve, men jeg nyder også at udføre planlægningen derhjemme ved skrivebordet. Manden med det danskklingende navn Jeppesen har været mig en god hjælp. Jeg fløj i udlandet lige efter at have erhvervet certifikat, og havde således næsten ingen erfaring, men jeg har forsøgt - til en vis grad - at kompensere herfor ved at forberede mine ture så godt som jeg kunne I nu snart fem år har jeg brugt programmet Jeppesen Flite Star til flyveplanlægning mest til flyvning i udlandet, men for nemheds skyld vil jeg her som eksempel vise resultatet fra planlægning af en lille tur fra Randers til Roskilde. Flyets performance samt vægt og balance Først skal jeg lige vælge et fly. Databasen indeholder alle typer af mindre fly, og jeg har én gang for alle modificeret en PA , så den svarer til min OY-BBJ med hensyn til basale data og performance. Det sker ved at indtaste climbog descent speed, descent rate samt powersettings, airspeed og fuelforbrug i forskellige højder og temperaturforhold. Vi er i eksemplet fire personer + bagage, og jeg regner med 30 USG fuel. Ruten fra EKRD til EKRK Jeg beder nu programmet foreslå en rute, idet jeg selv foreslår FL 35. Jeg vil ikke acceptere luftrum med Danger, MOA eller Prohibited. Jeg indtaster vinden 300 o / 10 kt, som jeg har fået oplyst før min flyvning. På skærmbilledet kan jeg nu inden for et par sekunder følge programmets undersøgelser af forskellige alternative ruter, og det ender med et forslag EKRD EKHK EKRK. Jeg ønsker at supplere med VFR rapportpunktet Ebeltoft, ligesom jeg foretrækker Trano VOR frem for EKHK. Ved indflyvning til Roskilde ønsker jeg at bruge VFR-rapportpunktet Himlev. Jeg må også tage hensyn til en lille risiko ved flyvning over vand, og ønsker derfor et rapportpunkt ved Sejrø her dropper jeg et User defined waypoint, som jeg kalder Sejrø. Ved hjælp af træk og slip funktionen og delete ændres ruten meget nemt til EKRD Ebeltoft Sejrø TNO Himlev EKRK. Ændringen ved Sejrø bevirkede, at jeg kom uden om EK R11. Længdeprofilet Skærmbilledet indeholder foruden selve flyvekortet også et længdeprofil med terræn, alle luftrum og restrictet areas m.v. Strækningen over vand Ebeltoft Sejrø er ca. 20 NM, så jeg skal uden hensyn til vinden kunne glide ca. 10 NM ~ 10 x = ft. Med et glidetal på 10 bliver flyvehøjden / 10 = ft. Med en forsvarlig hensyntagen til risikoen vælger jeg FL 55 på strækningen Ebeltoft Sejrø. På Sjælland ønsker jeg ikke at flyve i den øvre del af Roskilde TMA FL 55 /2.500 C, der begynder ved Sjællands kyst lige før Trano. Jeg planlægger derfor at påbegynde nedstigning over Sejrø fra FL 55 til ft. På længdeprofilet kan jeg se, at jeg herved netop undgår den øvre del af Roskilde TMA. Jeg planlægger at anmode Roskilde Approach om tilladelse til at flyve i den nedre del af Roskilde TMA / C, der begynder over Holbæk Fjord. Disse ændringer af flyvehøjden fra det oprindelige FL 35 foregår nemt ved at bruge træk og slip funktionen i længdeprofilet. Nederst det endelige længdeprofil, hvor du også kan se vinden OY-SIK 11

12 Rapporter Jeg er nu klar til at udskrive flyvekortet med ruten samt diverse rapporter, der består af Vægt og Balance, Driftsflyveplan og ICAO-flyveplan. Sidstnævnte kræver en lille forudgående manuel tilretning, idet programmet kun skriver koordinaterne for VFR-rapportpunkterne. Driftsflyveplanen (Navigation Log) indeholder Minimum safe Altitude (MSA), flyvehøjderne (BEG ALT og END ALT), magnetic course (MC), magnetic heading (MH), fuelforbrug på etapen (LEG), fuelforbrug på resterende rute (REM), etapelængde (LEG), resterende rutelængde (REM), airspeed (TAS), forventet groundspeed (EST GS), flyvetid for hver etape (ETE), flyvetid i alt (CUMM), vindretning og styrke (WIND), lufttemperatur (OAT) og powersetting (POWER). Opdatering af programmet Flite Star opdateres hver 4. uge. Som privatpilot vil man som oftest ikke have den nyeste udgave, hvorfor man i hvert enkelt tilfælde må sikre sig, at der ikke er sket ændringer af det officielle flyvekort, der kan få indflydelse på planlægningen. ICAO-kort i A4 format Jeg må nødvendigvis flyve efter ICAO-kort eller Jeppesens VFR-kort. Begge har den ulempe, at de er store og uhandy i et cockpit. Jeg har derfor gjort det til en vane at kopiere den del af kortet, jeg skal bruge i A4 format i farve. En A4 side dækker således ca. 80 NM (målestok 1: ) svarende til en lille times flyvning. Turen til Roskilde er to sider svarende til for- og bagside lagt i et plasticchartek den ene side er fra kortet Copenhagen Area i mål 1: Klar til afgang med kort i A4 format og frekvensliste på kneeboard Roskilde approaches cahrts indsat i Jeppesen Chart Organizer Ruten indtegnes på kortkopierne, og vil man være godt forberedt, indtegnes minutmærker på ruten (eller pr. 2 min.). På grund af vinden og som følge af stigning og nedstigning er min groundspeed ikke konstant. Jeg bruger et lille hjemmelavet hjælpeskema på kvadreret papir, hvor de skrå linier er afstanden i NM i målestok 1: Minutmærkerne kan nu afsættes på kortet ud fra de skrå linjer eventuelt ved at folde hjælpeskemaet langs de skrå linjer. Har man ikke adgang til farvekopier kan man i stedet anvende transparent tape i gul eller en anden farve. Tapen klæbes over ruten på det originale ICAO-kort og minutmærkerne afsættes på tapen. Approachcharts mv. Roskildes kort for visuel approach samt de to kort over lufthavnsområdet og endvidere de særlige regler tager jeg ud af Flightguiden og flytter over i Jeppesens Chart Organizer, som er et lille praktisk ringbind med 15 plastlommer. Heri har jeg altid indlagt DMU s lille folder med frekvenser mv., Naviairs lille pjece Copenhagen Information samt Roskilde s pjece VFRflyvning på EKRK. Frekvensliste Da jeg alligevel vil have noget at skrive på undervejs til klareringer, squawkkoder, vejroplysninger mv. har jeg et lille skema med de frekvenser, jeg skal bruge. Skemaet er placeret på mit kneeboard. GPS Min planlægning afsluttes med at indlægge ruten på min Skyforce Skymap III GPS, der er indbygget med fast strømforsyning, men som alligevel kan tages med hjem til skrivebordet. Jeg har p.t. i alt ca. 50 forskellige ruter indlagt i hukommelsen. 12 OY-SIK

13 Vejrcheck Brug OPMET, og andet på WWW men du skal selvfølgelig have adgang til en PC med internet. Sådan er det. Det er tidens trend, og der er efterhånden ingen vej uden om! Tekst-tv er desværre ikke brugbart, da det ikke nødvendigvis er de nyeste bulletiner du ser, og telefonsvarerne på DMI kan kun give dig en VMC-udsigt. Af Søren Brodersen, DMI Du kan selvfølgelig ringe til os - og det er du altid velkommen til - men med adgang til internettet er mulighederne mangfoldige. Bl.a. anbefales opmet.dmi.dk (uden www), som indeholder stort set alle relevante og nødvendige oplysninger. Alle certifikatindehavere kan få gratis adgang - se på sitet, hvordan det sker. OPMET indeholder selvfølgelig seneste TAF, METAR, VMC - også for udenlandske FIR, du skal blot kende koderne. En oversigt over koder finder du ved at taste?. Udenlandske VMC og GAMET har en bulletin-heading, som du skal kende. Fx hedder en GA-forecast fra Holland FBNL31, og den er forfattet på engelsk. Find en oversigt over de definerede udsigter ved at taste lister og prøv dig frem. Kommandoen TTEKRK giver dig fx TAF og METAR for en given plads samt navn og runways. Mange destinationer er defineret som ruter (for de flestes vedkommende startende i EKCH). Der er dog defineret en række ruter ud af EKRK: Tast RRXXXX, hvor XXXX er din destination. Så får du en række TAF/METAR fra pladser langs ruten. Desuden får du opgivet en højdevind gældende 3-6 timer frem i tiden. Hvis du taster RUXXXX, får du en rute ud af EKCH. RXTAF giver dig alle danske METAR/TAF, og RXACTU alle danske METAR. Der er mange muligheder - prøv dem. OPMET indeholder desuden tydelige vejrkort fra Bracknell, kort med højdevinde og SIGNIFIKANT WEATHER - dog kun fra FL250 og opefter. Du kan også finde LOW-LEVEL-SIGWX-CHART fra DMI. Som noget ret nyt indeholder OPMET nu også aktuelle radarbilleder fra DMI. Denne facilitet kan du ikke undvære, når du skal forholde dig til nedbør i dansk område! Der et hav af andre vejrlinks, som du kan have gavn af. Her er nævnt en håndfuld: God grafik, især til VFR folket, der skal til Sverige. wxcharts/wxcharts.htm Overskuelige vejrkort fra NATO Tysk vejr, bl.a. radarbilleder. Forskellige vejrlinks - bl.a. alle tilgængelige prognoseserier, disse er dog mest til den øvede vejrkorttyder. Den kender du selvfølgelig! OY-SIK 13

14 brevkasse indlæg Højt at flyve Der var så smukt derude på landet.. Fem døgns vejrudsigten tegnede til en dejlig weekend med flot vejr, så hvorfor ikke tænke på en tur med Cessna en. Det blev lørdag, og vejret var nu perfekt til en søndagstur fra EKAL til EKMB. Min personlige checkliste blev lagt frem. Min yndlings-solo-rute blev udlagt med start fra Allerød og sædvanlig udflyvning over Faurholm, derefter vest til Kronprins Frederiks Bro. Syd til Borup og ud mod Fedet ved Fakse Bugt, Jungshoved, til Hesnæs og til slut EKMB. Afstande blev udmålt og lørdagens vindretning blev indlagt i blyantskladde, så kunne der rettes til. Forberedelserne gjort. Skifter fra lytteposition Copenhagen Info til EKMB med anmodning om landings-informationer. Landingen var som vejret bare smuk. En dejlig fornemmelse, når bane kvitterer ganske let. Lidt kontanter til afregningen på kontoret og så hjemover igen med et direct VOR til Korsa og direct VOR til NORA. Nord for Frederikssund retning mod indflyvningspunkt Faurholm. Smørlanding man er vel på hjemmebane. Flyet tilbage på plads logbøger udfyldes og hjem til eftermiddagskaffen. Jamen, hvad er idéen med at fortælle om sådan en dejlig dag?! Intet udsædvanlig at berette kun glæde ved en dejlig flyveoplevelse. BREVKASSE Søndag morgen havde jeg kl kontakt til meteorologen der blev meddelt CAVOK en route, vind 240/10, og nu var det blot at fuldføre planlægningen og få placeret resultatet sammen med kortet alt på rette sted. Min Checkliste blev gennemgået friske blyanter, ekstra briller, Little John, begge mine A4 sider, checkliste blev afkontrolleret. OY-BJL blev kørt frem, tanket op og fik pudset vinger og vinduer. Så var det walk around. Ombordstigning og fabrikantens checkliste blev gennemført. Indstilling af Transponder på 7000 mode A/C og frekvenserne forberedt på EKAL, Roskilde ATIS, Copenhagen Info, EKMB. Radioprøve. Afgang. Efter Kronprins Frederiks Bro skiftes til Roskilde ATIS og information U giver QNH 1033 begge højdemålerinstrumenter indstilles, der er masser af tid, og så er det bare som sædvanlig med at holde udkig. Jeg kender turen som min egen bukselomme og jeg er jo ved indflyvningen til EKRK. Der er et smukt udsyn til skovene omkring Gyldenløveshøj og Borup. Endnu smukkere er udsigten over Fedet ved Præstø og Jungshoved. Møen ligger malerisk på Codans bølger. Så sker det: Der er telefon. Det er chefen for Allerød Flyveplads er det dig Kai, der var ude at flyve med BJL søndag den 14. september?! Ja, jeg havde en dejlig solotur til Maribo den sædvanlige, du ved. SLV vil gerne tale med dig. Det er her, man går sukker- og hjernekold og gennemgår hele turen igen, igen, igen man kværner alle sine input og output der er ingen problemer registreret. Nå, fat knoglen. Det er SLV tak må jeg låne Henrik Sandum. Hej, Kai, flot du hurtigt ringede tilbage. Var det dig, som var ude med BJL den ?! Ja, jeg havde en pragtfuld tur til Maribo og retur dejlig solotur. Du har fløjet gennem Copenhagen Area og generet trafikken. Umuligt, tænker jeg jeg tjekkede jo QNH med ATIS. Du Henrik, hvordan generede jeg trafikken, og hvordan har du spottet mig? Kai, du fløj i 2200, og Roskilde havde et andet fly som observerede dig fra din klokken 5 position, og vi har et radartræk på dig. Vil du gerne se det? 14 OY-SIK

15 brevkasse Ja, selvfølgelig meget gerne. (udtrykt med lav og forsigtig stemmeføring). På aftalt tidspunkt sidder jeg sammen med Henrik og ser på hans computer og mit radartræk. Jeg modtager på stedet en forvaltningsretlig indskærpelse om de forpligtelserne som føreren af et luftfartøj skal udføre under sin flyvning, herunder at indflyvning i Copenhagen Area ikke må finde sted uden forudindhentet tilladelse fra pågældende lufttrafiktjeneste. indlæg Flot flyvning med rette linier jeg brugte jo også autopiloten og højden var tilsvarende straight on. Lige over Hornsherred lægger den sig på 2200, og den holdes steady til Præstø, da min sightseeing sætter ind på Fedet og Jungshoved. Vi gennemgår hele flyvningen, og jeg kan i tilgift fortælle om søndagens pragtfulde oplevelser. Vi får også udvekslet nogle muntre bemærkninger til hinanden positiv atmosfære, kaffen serveret og så en god og grundig gennemgang af radartrækket. Nå, jeg vidste jo heller ikke noget om, at jeg havde gjort noget forkert overhovedet. Men beviserne ligger der på bordet foran mig, og jeg må indrømme: Jeg har begået en fejl. (Min kone og søn påstår, at det er første gang, jeg har indrømmet noget sådant!). Hvad er der dog sket?! Medens der noteres fra ATIS og holdes udkig, drøner den store viser bare rundt og står så igen på 2 MEN det gør den lille viser altså også! Jeg modtager denne i stor ydmyghed og tænker, at det er flot, at den BL 8-10 virker sådan i praksis. Nogle dage senere kommer så indskærpelsen på skrift, og jeg kan lægge den ad acta efter at have noteret, at efter fremsendelsen af denne skriftlige indskærpelse finder SLV ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Og dog den ligger nu mere ad acta i min sjæl, hvor den altid vil minde mig om, at der er nogen, som holder øje med os derude og sørger for, at flyvningen foregår sikkert. Dernæst at SLV behandler overtrædelser på en sober og flot måde. Så er det af mindre betydning, at jeg må notere mig en BL 8-10-registrering. Kai Frederiksen Formand Rådet For Større Flyvesikkerhed Kære Kai Frederiksen Tak for dit læserbrev, hvor du fortæller om din oplevelse under en flyvning. Det er altid positivt og til gavn for flyvesikkerheden, at piloter deler erfaringer med andre piloter om episoder, hvor det kunne være gået galt. OY-SIK stiller gerne brevkassen til rådighed for andre piloter, der har oplevet noget under en flyvning, som andre kan lære af. Du er selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål, rejse debat og give holdninger til kende om emner med relation til flyvesikkerhed. mvh Skriv til os: Adressen er: OY-SIK Statens Lftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. OY-SIK 15

16 Væsentlige ændringer for IFR-flyvning med BL 5-60 Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres efter reglerne i BL 5-50 (JAR-OPS 1), er bl.a. baseret på JAA leaflet no All weather operations - General Aviation. Der indføres derfor mange JAR bestemmelser i denne nye BL, som trådte i kraft pr. 1. marts Af Poul B. Rasmussen, SLV Med indfasning af BL 5-60 den 1. marts 2004 ophæver SLV: BL 5-9 Privat og forretningsmæssig flyvning efter instrumentflyvereglerne og BL 5-10 Bestemmelser om vejrminima under IFR flyvning med flyvemaskine. Driftsflyveplan Indholdet af driftsflyveplanen er angivet, og endvidere er det nu bestemt, at driftsflyveplaner skal opbevares i 3 måneder. Planlægningsminima for flyvning Reglerne, som vi kender fra BL 5-10, er nu ændret, så de harmonerer med JAR-OPS 1. Dette har medført en del ændringer, bl.a.: Planlægningsvejret skal nu være stabilt dvs. værdierne skal gælde for ETA +/- 1 time. Planlægningsvejret vil være baseret på de operationelle minima for den påtænkte anflyvning, men da disse operationelle minima oftest vil kræve en RVR værdi opgivet, og man i gældende vejrudsigter (TAF) kun finder meteorologisk sigtbarhed, har man i denne BL indsat en omregningstabel, således at meteorologisk sigtbarhed under visse omstændigheder kan omregnes til RVR. Iltforsyning Kravene til iltforsyning, herunder også hvornår ilt skal anvendes, er nu præciseret og harmonerer med reglerne i JAR-OPS 1. Nødudstyr Kravene til nødudstyr er også præciseret, så fartøjschefen nu skal medbringe både ELT og redningsflåde(r), hvis vedkommende er 100 NM fra land i enmotoret fly eller 200 NM fra land i tomotoret fly. Take-off alternativ Take-off alternativ kræves, hvis fartøjschefen ikke kan returnere til startflyvepladsen af meteorologiske eller andre grunde. Take-off alternativ skal være beliggende en times flyvning fra startflyvepladsen, for tomotorede fly skal distancen baseres på marchhastighed med en motor ude af drift. Destinations alternativ Normalt skal der vælges mindst en destinations alternativ, men der er nu mulighed for at udføre IFR flyvning uden at vælge alternativ. Det kræves bl.a., at vejret på destinationsflyvepladsen er bedre end nogle fastsatte værdier, samt at der medbringes ekstra brændstof. Planlægningsminima for Destination- og Take-off alternativflyveplads Planlægningsminima er nu lig operationelt minima: Præcisionsanflyvning - Operationelt krævet RVR/visibility. Ikke-præcisionsanflyvning - Operationelt krævet RVR/visibility samt skydækkehøjde lig med eller over MDH. Planlægningsminima for Destinations alternativflyveplads Planlægningsvejret bestemmes nu bl.a. af den næstbedste anflyvning, fx hvis fartøjschefen påtænker at udføre en præcisionsanflyvning Kategori I, så skal vejrværdierne for at benytte pladsen - som destinations alternativ - overholde kravene for en ikke-præcisionsanflyvning. Påbegyndelse og fortsættelse af indflyvning BL 5-10 fastsatte, at fartøjschefen ikke måtte påbegynde en instrumentanflyvning, medmindre den krævede RVR for sætningszonen var til stede. Dette er ændret i BL Nu kan fartøjschefen altid påbegynde sin anflyvning, men den krævede RVR for sætningszonen skal være til stede ved passage af outer marker eller en tilsvarende position. 16 OY-SIK

17 Final approach fix er ikke længere go/no-go position i en approach, derimod er det nu outer marker, som er punktet, hvor den krævede RVR skal være rapporteret. Hvis der ikke findes en outer marker, skal fartøjschefen vælge en tilsvarende position som go/no-go position eller - hvis sådan en heller ikke findes - skal 1000 ft AGL på slutindflyvningen vælges som go/no-go position. Den valgte go/no-go position skal indgå i fartøjschefens approach briefing. Operationelle minima for start Ved start, hvor RVR er mindre end 400 m, skal der være iværksat specielle procedurer for start i lav sigtbarhed på lufthavnen (LVP). Sigtbarhedskravene for start er angivet som RVR værdier. Hvis lufthavnen ikke angiver RVR, må start kun påbegyndes, når luftfartøjschefen kan fastslå, at banesynsvidden/sigtbarheden for startbanen er lig med eller bedre end det krævede minimum. Anmærkning 6 side 13: Det vil være acceptabelt, at der udarbejdes en contingency procedure, der skal være dokumenteret. En sådan climb-out-procedure må nødvendigvis alene gælde for den ønskede flytype/runway kombination. (Instruktører og andre interesserede kan have glæde af at læse Appendix 1 til JAR-OPS 1.535(b)(1) og (c)(1)). Ikke-præcisionsindflyvning Dette afsnit er væsentligt ændret, og vi opfordrer alle til at studere de nye regler indgående. Præcisionsindflyvning - Kategori I Også i dette afsnit er der væsentlige ændringer, herunder nye regler for anflyvninger, hvor besætningen består af kun en pilot. Cirkling anflyvning Her er der mindre ændringer til såvel MDH og krævede mindste meteorologiske sigtbarhed. Visuel manøvrering med fastsatte kurser Dette afsnit refererer til flyvepladser, hvor terrænforholdene er af en sådan art, at den pågældende luftfartsmyndighed har godkendt en anflyvning, som indebærer visuel manøvrering med fastsatte kurser. Omregning af meteorologisk sigtbarhed til banesynsvidde (RVR) Tabellen benyttes bl.a. i forbindelse med beregning af planning minima, derimod må den aldrig benyttes i forbindelse med beregning af startminima og Kategori II og III minima. Brændstofbeholdning Ændringerne i krav til brændstofbeholdning indebærer bl.a., at holding fuel nu er 30 minutter for fly med turbinemotorer og fortsat 45 minutter for stempelmotorfly. Bilag 1 - Anvendelse af flyveplads vejrudsigter Anvendelsen af flyveplads vejrudsigter er nu angivet i skemaform, den væsentligste ændring her er, at vindstyrken nu også indgår i de begrænsende parametre. FM (alene) har givet anledning til spørgsmål, og skal behandles således: "FM (alene)" - hentyder til, at der ikke er en FM. TL. - altså ingen sluttid. Dermed passer forklaringen gældende fra begyndelsen af ændringen. Den passus, der findes nederst i skemaet - Pladsen efter FM skal altid inkludere en tidsgruppe fx FM er gældende for alle FM, og ikke kun dem med angivet *(asterix). Kolonne 2 under ANVENDELSE AF VEJRUDSIG- TER EFTER TEGN PÅ ÆNDRING I TAF OG TREND ændres som nedenfor. Før ændring: FM (alene) og BECMG ved: Forværring Og Forbedring Gældende fra Begyndelsen af ændringen etc. Efter ændring: Bilag 2 - Low visibility Take-Off with RVR less than 150 m (200 m for Cat D and E aeroplanes) and Category II/III Operations Dette bilag er publiceret på engelsk og omhandler bl.a. det omfattende uddannelses program for operationer i meget lave RVR værdier. Bilag 3 - Indvirkning på landingsminima af jordudstyr der midlertidigt er ude af funktion eller nedgraderet Dette bilag skal benyttes, hvis udstyr på en flyveplads - fx ved NOTAM - er meldt ude af funktion eller nedgraderet. FM (alene) og BECMG AT ved: Forværring Og Forbedring Gældende fra Begyndelsen af ændringen etc. OY-SIK 17

18 Ordet er frit Ordet er frit Flysikprojektets planspil om Roskilde Vi havde i flyveklubben Albatros besøg af folkene bag flysikprojektets planspil om EKRK mandag den 26. januar. Planspillet var henlagt til Parkskolen i Ballerup af pladshensyn. 44 var tilstede inklusiv Søren Brodersen og Pernille fra DMI, som kikkede indenfor, Henrik Sandum fra SLV, Jan Schunck fra Naviair og Jørn Vinther fra KDA, samt nogle A-piloter fra vore naboklubber. Af Piet Regeur, flysikpilot fra Albatros Henrik Sandum indledte ved tavlen med at redegøre for Flysikprojektet, hvorefter Jan Schunck øste ud af sine erfaringer og kom langt omkring på en levende måde med hvad, der rører sig i flyvningens verden, set fra en flyveleders tårn. Ikke uspændende. Spillet var en stor oplevelse for os piloter, som ikke er forvænt med fællesoplevelser af denne slags. Mødet startede kl.19:00 og sluttede først ved 23-tiden. Og underholdende var det også. Dette rollespil skulle de fleste aktører lige vænne sig til, men efter en kort stund havde de fleste fundet melodien, mikrofon-skrækken var kommet på afstand, og alle spillede med. Ingen tvivl om at alle fik en positiv oplevelse med sig hjem, en god fællesoplevelse i muntert lag. Det styrker jo klubsammenholdet, men der blev også fyldt meget fagligt stof på. Procedurerne på EKRK justeres ind imellem - for at afspejle det aktuelle behov for sikker kommunikation. Generelt er det godt at øve sig under modelforhold, før det bliver til virkelighed. Det er med til at bygge ens selvtillid op, så man selv er mere klar til at prøve - i første omgang måske en hverdag om morgenen, hvor man kan høre, at der er meget beskeden trafik. På en første solskinslørdag efter en lang periode med dårligt vejr er trafikken på EKRK meget heftig, og den kan godt tage pusten fra mange piloter, hvorved fejl og misforståelser kan opstå. Det blev bl.a. demonstreret, at cleared for take-off bliver givet særskilt, og at der gives specifikke instruktioner om runways må krydses, eller der skal afventes klarering. Kan planspillet bruges, blev der spurgt? Der var enighed om, at ideen er god, og så er det tilligemed sjovt (når man først lige er kommet i gang), var svaret. Samtidig er det tilstrækkeligt alvorligt til, at man føler sig så presset, at det begynder at løbe med sved i hænderne. Men det er jo nok Jan Schunks fortjeneste; han kunne få det hele til at blive underholdende, samtidigt med at han hele tiden bevarede sin autoritet på en yderst behagelig måde. Vi havde selvfølgelig store forventninger til spillet, og lidt hjertebanken var der ganske givet hos mange. UL piloter boltrer sig ikke ligefrem på store pladser som Roskilde. Derfor mangler vi rutinen, men der er kun en vej frem: Kast dig ud i det, på dansk eller engelsk, og tag imod skideballerne, hvis nogen sådanne skulle komme, med oprejst pande. Vi var så heldige at kunne låne et rigtig stort lokale, og det er vigtigt. Planspillet fylder en hel del. Walkie-talkierne, som blev anvendt som radioer, fungerede helt fint. Klubber kan med fordel anskaffe sig disse og øve deres egne spil. Hold fast i, at lokalet skal være stort, med varme og godt med lys og god servering under legene. Roskildespillet kan du rekvirere hos Henrik Sandum, SLV. 18 OY-SIK

19 Læs mere på Flyvearrangement på Starmoen For tredje år i træk afholder gap det norske flysikpilotprojekt deres flyvearrangement på Starmoen med fokus på bl.a. navigation, flyvning, flyvetræning og sikkerhed. De tidligere år har der været stor tilslutning til arrangementet blandt norske privatpiloter, og som noget nyt i år er arrangementet også åbent for udenlandske piloter. Ved deltagelse er tilmelding nødvendig. Du finder flere oplysninger på nettet. På forkant med misbrug i luftfarten SLV holdt i starten af året et seminar om alkohol og andet misbrug for en bred skare af repræsentanter fra luftfartsbranchen. Én af konklusionerne fra seminaret var, at større viden om alkohol og andre former for misbrug er med til at danne grundlag for dialog og samarbejde i indsatsen mod at eliminere brugen af rusmidler. På kan du læse mere om emnet. Vidste du at... du kan finde referater fra møderne i flysikpilotprojektet og en oversigt over flysikpiloterne på du kan bestille nye udgaver af øvelsesbånd samt udskriftshæfte til brug ved radioundervisning for: ATIS/VOLMETS, VFR communication english og IFR communication english. Hvert bånd med hæfte koster 150,-. OY-SIK 19

20 side 9 side 9 OY-SIK er udgivet af SLV i samarbejde med flysikpiloter fra hele landet Ansvarshavende udgiver: Kurt Lykstoft Larsen, Luftfartsdirektør Daglig redaktør: Tina Larsen Redaktion: Henrik Sandum, Henning Christensen, Ole Lynggaard, Jørgen Lolk Larsen, Jørn Asmussen, Solveig Leifdottir og Tina Larsen Korrekturlæser: Bert Martinsen Layout: Solveig Leifsdottir Fotograf: Solveig Leifsdottir Tryk: Litoprint ApS Bladet distribueres vederlagsfrit til flyveklubber, unioner, luftfartsskoler, flyvepladser, Flyvemedicinsk Klinik og flyvelæger Informationerne i OY-SIK er tænkt som generel flyvesikkerhedsmæssig information. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, der indsendes uopfordret. Indholdet står til fri redaktionel benyttelse mod tydelig kildeanvisning. ISSN Oplag: 4500 Næste nummer udkommer i juni. Deadline er 26. april 2004 Adr. Att.: OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Tlf Indhold RI: Status for Tema: Forårsklar Forårsklar... 3 Forårsrustfjerner... 4 Flyvetræning for PPL piloter... 7 Forårsuheld Brug Copenhagn Information... 9 Forårsklar til Flightplanning Vejrcheck Brevkasse: Case Væsentlige ændringer for IFR-flyvning med BL Ordet er frit: Flysikpilotprojekts planspil om Roskilde Læs mere på 19 Vi opfordrer dig til at sætte redaktionen i gang med at lave de artikler, du gerne vil se i OY-SIK. Send os en med input til et godt emne og vi rykker ud med pen og papir. Skriv til Temafotos: Tak til elever fra Billund Air Center for deres medvirken. side 10 O

HUL I PLANLÆGNINGEN OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

HUL I PLANLÆGNINGEN OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 4 2004 HUL I PLANLÆGNINGEN Statens Luftfartsvæsen Flyve skrå- lægning Til trods for øget fokus på flyvesikkerheden hos både myndigheder, unioner, klubber og piloter er havarier og hændelser blandt privatpiloter

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 1 2005 OY-SIK VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Preflight check afslører fræk fugl... 3 Ændringer i Copenhagen Area... 4 Beregn din landingsdistance... 6 VFR-trafik og

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 2 2005 OY-SIK TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Tema 1: Flyvestævner Flyvestævner... 3 Rustfjerner - start og landing på kort bane... 6 Cockpittur - førstepræmie

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere

Dansk Svæveflyver Union

Dansk Svæveflyver Union Dansk Svæveflyver Union Radiofrekvenser Arnborg trafikleder 122,650 MHz skal anvendes tæt på pladsen Afgangsmelding 130,750 MHz senest 30 min. efter afgang Arnborg ankomst 122,650 MHz opkald senest 10

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Flyveteori 2012. Henning Andersen

Flyveteori 2012. Henning Andersen Flyveteori 2012 Luftfartslovgivningen Aeroplanlære Flyets ydelse og præstationer Menneskelig ydeevne og begrænsninger Meteorologi Flyvningens planlægning og gennemførelse Operationelle procedurer Aerodynamik

Læs mere

Skivum optræksplads. Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere.

Skivum optræksplads. Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere. Skivum optræksplads Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere. Banen drives til dagligt af Paragliderklubben Nordjylland samt Dragen Nordjylland. Side 1 af 1-08-11-2011 Dette er en kortfattet

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Klubhåndbog Side: 1 af 9 DIMONA OY-NFX BOOKING SYSTEM Klubhåndbog Side: 2 af 9 1. Velkomstsiden 1.1. Af side 1 s velkomstside fremgår diverse bookinger som følger: 1.1.1. 08:00 10:00: Farve irgrøn. Her

Læs mere

FLYVNING I CALIFORNIEN

FLYVNING I CALIFORNIEN FLYVNING I CALIFORNIEN i en Cessna 182 med G1000 Glass Display, integreret GFC700 Auto Pilot, Jeppesen Charts, Safe Taxi, WAAS, TAWS B og TAS600. Planlægningen Da SAS annoncerede at de ville starte med

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-65 Bestemmelser om VFR-flyvning med helikopter, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport Udgave 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

TEMA FLYVEVEJR OY-SIK OY-SIK

TEMA FLYVEVEJR OY-SIK OY-SIK 2002 3 TEMA FLYVEVEJR INDHOLD VFR-lost... 3 FLYSIK Forstå vejret... 4 178 sekunder... 6 Portræt af en flyveklub Randers Flyveklub... 7 Tema - Flyvevejr En åbenhjertig beretning... 8 VFR flyvning i dårligt

Læs mere

Prag turen. Udvalgte billeder med kommentarer. Fotografer: Ove Guldberg, Palle Villadsen, Inger Hansen, Henning Andersen

Prag turen. Udvalgte billeder med kommentarer. Fotografer: Ove Guldberg, Palle Villadsen, Inger Hansen, Henning Andersen Prag turen Udvalgte billeder med kommentarer Fotografer: Ove Guldberg, Palle Villadsen, Inger Hansen, Henning Andersen Ruterne til og fra Prag Til venstre ser du vores rute til og fra Prag. Den blå rute

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Tur beskrivelse og rutenoter DMUTUR 2011 Mariehamn

Tur beskrivelse og rutenoter DMUTUR 2011 Mariehamn Tur beskrivelse og rutenoter DMUTUR 2011 Mariehamn Kære Turdeltager. Efter besøg og opfølgning på aftaler med de enkelte turistorganisationer mv., er det en fornøjelse for os begge at fremsende den endelige

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2003 25. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2003 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera

10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera 10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera 1 Check ALTID for software opdateringer til dine kameraer INDEN du køre hjemmefra. Dette er en ting, mange har prøvet at overse, og det kan spare

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere