For 2012 forventes en koncernomsætning på DKK 1,0-1,1 mia. og EBITDA på DKK mio.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For 2012 forventes en koncernomsætning på DKK 1,0-1,1 mia. og EBITDA på DKK 85-105 mio."

Transkript

1 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 26. marts 2012 FONDSBØRSMEDDELELSE NR Årsregnskabsmeddelelse, Scandinavian Brake Systems (resumé) Bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2011 til godkendelse på selskabets generalforsamling onsdag den 25. april 2012 kl på selskabets kontor i Svendborg. SBS-koncernen havde fremgang for de fortsættende aktiviteter i Koncernomsætningen blev på DKK mio. mod DKK 969 mio. i 2010 svarende til en fremgang på 5 pct. EBITDA for de fortsættende aktiviteter blev på DKK 83 mio. mod DKK 82 mio. i Resultat efter skat og ophørende aktiviteter blev i 2011 på DKK 2 mio. mod DKK 1 mio. i For 2012 forventes en koncernomsætning på DKK 1,0-1,1 mia. og EBITDA på DKK mio. SBS-koncernens ledelse vedtog i august 2011 det strategiske grundlag for de fortsættende aktiviteter frem til og med Der er tale om en vækstorienteret plan, hvor vækst og udvikling baserer sig på de eksisterende forretningsområder. Likviditet og finansiering SBS ledelse indgik i april 2010 en aftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om refinansiering af koncernen og underskrev en aftale vedr. konvertering af en del af bankgælden til ansvarlig lånekapital på nominelt DKK 175 mio., der træder tilbage for øvrige kreditorer, samt tilvejebringelse af det forventede finansieringsbehov frem til 31. december Ved årsskiftet 2011/2012 indgik SBS en aftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om forlængelse af denne aftale, således at den nu dækker det forventede finansieringsbehov frem til 31. december Dette resumé er et uddrag af Scandinavian Brake Systems årsrapport 2011 og kan ikke erstatte denne. Den komplette årsrapport kan downloades på eller rekvireres på tlf Bilag: Årsrapport 2011 Yderligere oplysninger: Kontakt venligst adm. dir. Hans Fuglgaard, tlf Årsregnskabsmeddelelse 2011 Side 1

2 ÅRSRAPPORT 2011 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK

3 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 ÅRET I HOVEDTRÆK 2 HOVED- OG NØGLETAL 3 SBS-KONCERNENS VÆRDIGRUNDLAG 4 SBS-KONCERNENS STRATEGISKE GRUNDLAG 6 DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING 8 REGNSKABSBERETNING VIRKSOMHEDSLEDELSE OG ANDRE OMRÅDER 16 RISIKOFORHOLD 17 AKTIONÆRFORHOLD 20 SELSKABSOPLYSNINGER 21 LEDELSESPÅTEGNING 22 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 23 RESULTATOPGØRELSE 24 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 25 BALANCE 26 EGENKAPITALOPGØRELSE 28 PENGESTRØMSOPGØRELSE 32 NOTER 33 ÅRET I HOVEDTRÆK SBS-koncernen Omsætningen blev på DKK mio. mod DKK 969 mio. i 2010 svarende til en stigning på 5%. EBITDA for de fortsættende aktiviteter blev på DKK 83 mio. mod DKK 82 mio. i Resultat efter skat og ophørende aktiviteter blev på DKK 2 mio. mod DKK 1 mio. i Forventninger til 2012 Selskabet forventer for 2012 en koncernomsætning på DKK 1,0-1,1 mia. og EBITDA på DKK mio. Likviditet og finansiering SBS ledelse indgik i april 2010 en aftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om refinansiering af koncernen og underskrev en aftale vedr. konvertering af en del af bankgælden til ansvarlig lånekapital på nominelt DKK 175 mio., der træder tilbage for øvrige kreditorer, samt tilvejebringelse af det forventede finansieringsbehov frem til 31. december Ved årsskiftet 2011/2012 indgik SBS en aftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om forlængelse af denne aftale, således at den nu dækker det forventede finansieringsbehov frem til 31. december

4 HOVED- OG NØGLETAL Nettoomsætning Index Andre driftsindtægter Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Af- og nedskrivninger fortsættende aktiviteter Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter efter skat Årets resultat (efter skat) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Ansvarlig lånekapital Ansvarlig kapital i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Gennemsnitligt antal medarbejdere (fortsættende aktiviteter) Omsætning pr. medarbejder Pengestrøm fra driften (fortsættende aktiviteter) Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle anlægsaktiver (ekskl. virksomhedskøb) Pengestrøm fra finansiering Årets samlede pengestrøm Nøgletal EBITDA-margin 8,1 8,5 7,2 10,1 10,0 EBIT-margin 6,3 6,6 5,0 7,6 8,1 Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 15,1 16,3 10,6 12,0 11,7 Forrentning af egenkapital i % (ROE) -2,3-0,7-432,9-17,3-1,7 Egenkapitalandel i % -12,7-12,0-12,8 22,2 45,1 Resultat pr. aktie i DKK (EPS Basic) 0,7 0,2-111,8-14,6-1,4 Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) -30,7-29,1-30,0 81,7 87,3 Kurs/indre værdi -1,2-1,4-1,5 0,5 3,0 Børskurs ultimo 37,8 39,7 32,9 44,0 260,0 Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 10). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis på side 38. 3

5 SBS-KONCERNENS VÆRDIGRUNDLAG Forretningsgrundlag SBS udvikler, producerer og distribuerer bremse- og friktionsdele til biler og motorcykler samt til energi- og industrianlæg, herunder vindmøller. Mission SBS udbyder friktionsprodukter og beslægtede produkter, der bidrager positivt til vore kunders lønsomhed og slutbrugernes sikkerhed. Vision SBS vil: Opnå en førende position på det europæiske marked samt en stigende afsætning på det globale marked inden for vore forretningsområder Sikre en indtjening, der ligger over gennemsnittet i branchen Være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker de bedste medarbejdere Opfattes som en redelig virksomhed, der betragtes som toneangivende og normsættende i branchen 4

6 Værdier SBS er: Kundeorienteret Ledelse og medarbejdere arbejder i alle faser med kunden og kundens indtjening i centrum. Kundens forretningsmæssige succes med vore produkter og løsninger er også vores succes. Resultatorienteret SBS fokuserer gennem kontinuerlig forretningsudvikling og løbende effektiviseringer på at skabe den bedst mulige bundlinje ud fra de præmisser, der er gældende i vores branche. Troværdig og redelig Ledelse og medarbejdere agerer troværdigt og redeligt over for virksomhedens interessenter det være sig kunder, aktionærer, leverandører eller det omgivende samfund i almindelighed. Vi siger, hvad vi gør, og gør, hvad vi siger. Etisk ansvarlig SBS opererer globalt og med samarbejdspartnere fra hele verden. Vi respekterer basale etiske spilleregler for redelig virksomhedsdrift, uanset hvor i verden vi opererer. SBS-KONCERNENS VÆRDIGRUNDLAG 5

7 Innovation Produktivitet Supply chain Kundeorientering SBS-KONCERNENS STRATEGISKE GRUNDLAG SBS-koncernens ledelse vedtog i august 2011 det strategiske grundlag frem til og med 2015 for de fortsættende aktiviteter i SBS-divisionen. Der er tale om en vækstorienteret plan, hvor vækst og udvikling baserer sig på de eksisterende forretningsområder: Bremsecalipre auto Renoveringsindustrien forventes i strategiperioden at ville vokse i takt med øget fokusering på miljø og genbrug. Men renoveringsindustriens akilleshæl ustabil tilgang af råvarer (brugte dele) og dermed leveringsevnen - er en udfordring, der skal løses, for at området kan fortsætte væksten. Friktion MC og specialområder Udvikling, produktion og salg af bremsebelægninger og bremseklodser til motorcykler og en række specialområder, herunder vindmøller, industrielle applikationer og specialkøretøjer. SBS har inden for friktionsområdet en stærk position baseret på høj teknologisk knowhow, egenproduktion og høj leveringssikkerhed. På eftermarkedet er SBS førende udbyder af bremseklodser til motorcykler og scootere med hovedvægten på det europæiske marked. SBS vil i strategiperioden følge en mere global markedsstrategi på eftermarkedet, især rettet mod markeder med et stort antal motorcykler som det nordamerikanske samt mod de nye vækstmarkeder i Sydamerika og Fjernøsten. De første tiltag er igangsat med en styrkelse af salgsorganisationen og etablering af nyt forhandlernet på det amerikanske marked. Inden for leverancer til specialområder vil SBS i strategiperioden i særlig grad fokusere på vindmølleindustrien og dens behov for effektive og pålidelige friktionsprodukter. Der pågår i denne forbindelse et udviklingssamarbejde med en dansk bremsesystembygger inden for branchen. SBS har derfor i strategiplanen givet høj prioritet til udvikling af markedets mest effektive produktions set-up. SBS vil satse på en trestrenget produktionsstrategi baseret på renoveringsproduktion i Støvring og Presov, Slovakiet, suppleret med produktion af nystøbte bremsecalipre i Fjernøsten. Herved sikres et konkurrencedygtigt koncept med en høj leveringsevne. På afsætningssiden vil der i strategiperioden blive fokuseret på afsætningsmuligheder for bremsecalipre i relation til nye kundesegmenter, herunder kunder på OESmarkedet, samt markedsmuligheder uden for Europa. Distribution auto I distributionsforretningen tilbyder SBS et bredt program af bremsedele, styretøjsdele og andre gængse sliddele til personbiler og varevogne. SBS har inden for dette forretningsområde opbygget en velfungerende supply chain model baseret på sourcing, egenproduktion og forædling, moderne lagerstyringsprocesser, effektive ordresystemer, individuelle distributionsmodeller, løbende sortimentsudvikling, kvalitetsstyring og høj kundeservice. Distribution ud til markedet sker enten via egne 6

8 distributionsselskaber, der betjener lokale grossister med behov for dag-til-dag leverancer, eller gennem kundetilpassede leverancemodeller direkte til internationale og nationale distributører. Supply chain modellerne vil i strategiperioden blive videreudviklet og danne grundlag for udviklingen inden for distributionsområdet, hvor der vil blive arbejdet på vækst både inden for virksomhedens egne distributionsselskaber og i relation til de kundetilpassede leverancer. Der vil i denne udvikling bl.a. blive fokuseret på en udbredelse af virksomhedens egendistribution til nye geografiske områder i Europa. Særlige fokusområder for gennemførelse af strategiplan SBS har defineret følgende områder som værende basale for gennemførelse af virksomhedens strategiplan: Innovation Innovation omfatter kontinuerlig udvikling af nye produkter og materialer samt procesoptimering, der kan sikre SBS en fortsat førende position inden for friktionsteknologi. Innovation handler ligeledes om udvikling af virksomhedens sortimenter, således at de til enhver tid modsvarer markedets efterspørgsel. Supply chain De rigtige varer i den rette mængde på det rette tidspunkt til den rigtige pris. I reservedelsbranchen er logistik forskellen mellem "vind eller forsvind". SBS supply chain koncepter vil være under løbende udvikling til sikring af best-in-class logistikkoncepter. Kvalitet Kvalitet i alle faser: Produkt, håndtering, kundeservice mv. Kundefokus Kundens vækst og indtjening vil være den røde tråd i alle SBS aktiviteter. SBS eksistensberettigelse er udelukkende, at virksomheden gennem sine produkter og koncepter bidrager positivt til kundens forretningsudvikling. Lean/produktivitet Forøget produktivitet skal sikre vedvarende global konkurrenceevne. Der vil derfor være særlig fokus på implementering af ny procesteknologi og effektivisering af arbejdsgange bl.a. gennem medarbejderinvolverende LEAN-metoder med henblik på optimering af samspillet mellem produkt, proces og medarbejder. Talent Den skærpede globale konkurrence gør det til en grundforudsætning for vækst at kunne tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere inden for alle funktionsområder. SBS arbejder målrettet med talent- og kvalifikationsudvikling defineret som faglig styrke, originalitet, indsigt, engagement, handlekraft, vision, samarbejdsevner og sociale kompetencer. SBS-KONCERNENS STRATEGISKE GRUNDLAG 7

9 DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING SBS-divisionen (fortsættende aktiviteter) Dette forretningsområde omfatter: Friktion - MC og specialområder: Udvikling og produktion af bremsebelægninger til motorcykler, scootere og specialområder Bremsecalipre til biler: Udvikling, produktion og renovering af bremsecalipre til biler Supply chain: Distribution af autoreservedele Den generelle markedsudvikling SBS-divisionen fortsatte de seneste års fremgang. Inden for alle divisionens områder var der tale om omsætningsfremgang i De europæiske afsætningskonjunkturer for reservedele til biler og motorcykler var i 2011 relativt uændrede i forhold til foregående år. Afsætningsvilkårene defineres primært af bestanden af køretøjer og derudover af en række underliggende faktorer som antal kørte kilometer, udskiftninger i forbindelse med nysalg, sæsonmæssige forhold samt ikke mindst lagerforskydninger i distributionskæden. Der er således grundlæggende tale om et relativt konjunkturrobust marked. I modsætning til eftermarkedet er OEmarkedet direkte relateret til bil- og motorcykelindustriens produktionsvolumen og dermed mere konjunkturpåvirket. For SBS udgør dette mere risikofyldte marked en beskeden del af den samlede omsætning. Salget af nye køretøjer var i Europa som helhed trægt. Antallet af nyregistrerede biler i EU-landene lå en smule under niveauet i Som i fjor var der også i 2011 tale om store regionale forskelle. Mens lande som Tyskland og Danmark havde flere nyregistreringer, var der fald i store billande som Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien. Ligeledes var salget af nye motorcykler på et lavt niveau på linje med trenden fra de foregående år. Hertil kommer, at de europæiske økonomier har været præget af afmatning, hvilket traditionelt påvirker det kørte antal kilometer negativt. Under disse markedsforhold vil vækst først og fremmest skulle genereres gennem udvidelse af markedsgrundlaget og øgede markedsandele. SBS fortsatte omsætningsfremgang indikerer, at virksomheden har haft succes med såvel strategi som koncepter i Friktion - MC og specialområder Området omfatter udvikling og produktion af bremse- 8

10 klodser til motorcykler, scootere, vindmøller samt andre specialområder. Produkterne afsættes primært til det frie reservedelsmarked, mens en mindre del afsættes til OEsegmentet (producenter). Der var stigning i såvel salg til eftermarked som salg til OE, som omfatter producenter inden for motorcykelindustrien og vindmølleindustrien. På eftermarkedet var og er udfordringen at fastholde og udvikle den i forvejen høje markedsandel. Dette sker gennem profilering af SBS som et europæisk kvalitetsprodukt, der performancemæssigt matcher markedets højeste krav. SBS har gennem samarbejde med nogle af verdens største road racing kørere, herunder den særdeles populære Carlos Checa, understøttet dette image med succes. Sydamerika, Fjernøsten og Sydafrika. Der vil i 2012 blive arbejdet videre med disse aktiviteter. På udviklingssiden har SBS arbejdet med en række projekter dels rettet mod udvikling af nye bremsebelægninger, dels mod forbedring af eksisterende produkter bl.a. med henblik på procesoptimeringer. Det i 2010 indgåede udviklingssamarbejde med en førende dansk producent af bremsesystemer til vindmøller og industrielle applikationer forløber planmæssigt. Samarbejdet omfatter udvikling af nye løsninger til vindmølleindustrien, hvori friktionsprodukter udviklet på basis af SBS mangeårige knowhow vil indgå som centrale delkomponenter. SBS har med udgangspunkt i virksomhedens strategiplan arbejdet målrettet på at øge afsætningen af bremseklodser til motorcykler uden for Europa. Eksportorganisationen er blevet styrket, og der er i løbet af 2011 indledt etablering af et nyt forhandlernetværk i USA. Til sikring af en stabil leveringsevne er der ved udgangen af året etableret et lager i Houston, Texas, hvorfra de amerikanske distributører skal forsynes med bremseklodser. Samtidig er der foretaget markedsbearbejdende aktiviteter rettet mod andre relevante oversøiske markeder i Der er i produktionen i Svendborg gennemført en række effektiviseringsprojekter og procesoptimeringer, herunder indførelse af et nyt robotlager, der dels effektiviserer pakkeproces og forsendelse, dels forbedrer arbejdsmiljøet. Ligeledes er en ny sintringsmetode, konduktiv sintring, under implementering. Som led i de effektiviseringer, der skal sikre vedvarende global konkurrenceevne, er LEAN-koncepterne blevet yderligere bredt ud og omfatter nu også en række administrative funktioner. DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING 9

11 Bremsecalipre - automotive Forretningsområdet omfatter udvikling, renovering og nyproduktion af bremsecalipre til personbiler og varevogne. SBS har inden for bremsecalipre fortsat sidste års afsætningsfremgang. Produktionsrekorden blev slået, og virksomheden har hermed cementeret positionen som en af Europas absolut førende renoveringsvirksomheder for bremsecalipre. produktgrupper er bremseskiver, bremsecalipre, bremseklodser, bremsebakker og styretøjsdele. De ikke egenproducerede produkter sources fra et veletableret netværk af leverandører. SBS strategier på dette område sikrer, at leverandørporteføljen er under konstant overvågning og udvikling med henblik på altid at kunne levere varer, der giver den optimale kombination af kvalitet, pris og leveringssikkerhed. I marts 2011 indgik SBS et joint venture med den tyske koncern FTE Automotive GmbH om etablering af en caliperrenoveringsproduktion i Presov, Slovakiet, under navnet SFMC s.r.o. SBS andel af det nye selskab udgør 51%. Produktionen i det nye selskab er indkørt planmæssigt hen over sommeren, og selskabet leverer nu calipre til både SBS og FTE. Med joint venture projektet har SBS styrket sit produktions- og leveringskoncept yderligere, således at det nu består af tre ben : Renoveringsproduktion og calipervidenscenter i Støvring, renoveringsproduktion i Presov samt produktion af nystøbte calipre hos virksomhedens samarbejdspartner i Fjernøsten. Med dette koncept har SBS opnået en forøgelse af kapaciteten, en forbedring af leveringsevnen samt en styrket konkurrenceevne. I maj modtog caliperproduktionen i Støvring TS16949 certifikatet som bevis på, at virksomheden nu opfylder bilindustriens skrappeste krav til kvalitetsstyring på området. Denne certificering forbedrer mulighederne for afsætning til OE- og OES-segmenterne. Distribution - automotive Området omfatter sourcing, færdiggørelse og distribution af et bredt program af bremsedele og andre relaterede sliddele til personbiler og varevogne. De vigtigste Produkter SBS er i dag blandt de absolut førende, europæiske udbydere på enkeltområdet bremseskiver. SBS introducerede først på året et nyt koncept for coatede skiver. Markedet har taget godt imod det nye produkt, og især er det lykkedes at komme ind hos de større distributører og kæder. Også området for specialskiver i særlige støbegodskvaliteter har haft fremgang på markedet. På området bremsebakker har SBS i de senere år mistet volumen. Dette skal ses i lyset af et generelt faldende marked kombineret med en skærpet konkurrence, der har ført til øget pres på priserne. SBS har som konsekvens af dette i 2011 outsourcet størsteparten af den resterende danske produktion til Fjernøsten. SBS har kompenseret for nedgangen på bremsebakkeområdet gennem etablering af en samlelinje til komplette formonterede bremsebakkesæt i Svendborg. Disse sælger især godt i de latinske lande, men er som følge af reduceret reparationstid på værkstederne også ved at vinde indpas på andre markeder. SBS udvider løbende sortimentet med nye, relaterede 10 DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING

12 produktområder. I 1. halvår 2011 er tandremskit og vandpumper implementeret, ligesom ovennævnte samarbejde med FTE Automotive har resulteret i en udvidelse af programmet for hydrauliske koblings- og bremsedele et område hvor FTE er førende i Europa. Kunder og markeder SBS største kunder er et antal meget store internationale distributører, hvis markedsstyrke bl.a. er baseret på stærke, veletablerede brands. Dette afspejler, at SBS med succes har arbejdet målrettet på risikospredning gennem udvikling af den øvrige kundeportefølje. Tyskland er SBS-koncernens største, samlede enkeltmarked. Det tyske selskab, SBS Deutschland GmbH i Eisenach, har atter oplevet en betydelig stigning i salget til det tyske hjemmemarked og udvides til også at omfatte nabolandene Østrig, Schweiz og Holland med udgangspunkt i dag-til-dag leverancer fra det centralt beliggende lager i Eisenach. Dette koncept har hidtil været succesfuldt, og indsatsen fortsætter i Det franske selskab, SBS France SAS, har i 2011 været igennem en ledelsesmæssig og organisatorisk forandringsproces. Det har vist sig vanskeligere end forventet at opnå den ønskede vækst i selskabet. SBS ledelse har derfor i 2011 gennemført en gennemgribende omstrukturering af selskabets forretningsmodel, hvilket bl.a. indebærer en ny distributions- og markedsstrategi samt organisatoriske ændringer. På det skandinaviske marked og i Baltikum er afsætningen steget. Kundekredsen er som følge af gennemgribende strukturrationaliseringer blevet kraftigt reduceret i de senere år, og markedet domineres i dag af få kapitalkæder og indkøbsgrupper. SBS har etableret en stærk position under disse ændrede vilkår og leverer i dag til alle væsentlige spillere i Skandinavien. I Danmark forsynes markedet via daglige leverancer fra distributionsplatformen i Støvring. I Østeuropa og CIS-regionen oplevede SBS i 2010 en kraftig vækst. Det er ikke lykkedes fuldt ud at fastholde dette højere omsætningsniveau i Afsætningsvilkårene er meget uens i regionen, og der foregår væsentlige, strukturelle ændringer i distributionen af autodele i flere lande. SBS har i årets løb ligeledes været meget aktiv både i Storbritannien og på de sydeuropæiske markeder. Der er etableret nye kunder i England, mens der i Sydeuropa, hvor den økonomiske krise for alvor har gjort arbejdsbetingelserne vanskelige, arbejdes mere langsigtet på etablering af nye kunder. SBS har i 2011 justeret virksomhedens branding og leveringskoncepter inden for autoprodukter: SBS-varemærket tilbydes i hovedproduktgrupperne fra et nyetableret lager i Svendborg rettet mod importører og større distributører med attraktive lead times. Konceptet vil i 2012 blive fulgt op med en relancering af SBS-brandet på autoområdet med emballage i et moderniseret design. NK-varemærket leveres i samtlige produktgrupper med on-line webshop bestillinger og daglige leverancer fra virksomhedens distributionsplatforme. Programmet henvender sig til lokale grossister med løbende udlevering af varer til værkstederne. Private label. Alle store produktgrupper kan i passende volumen leveres i kundernes egne brands. DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING 11

13 De tre leveringskoncepter giver SBS en unik forretningsmodel med mange adgange ind til markedet. Dette er en af virksomhedens basale styrker på et konkurrencepræget og differentieret marked. Logistik For SBS distributionsforretning er en velfungerende supply chain fra leverandør til kunde afgørende. SBS var i årets første halvdel påvirket af leveringsproblemer fra de kinesiske leverandører forårsaget af energiforsyningsproblemer i den kinesiske industri hen over vinteren og foråret. Det påvirkede især periodisk tilgangen af bremseskiver som beskrevet oven for. SBS kinesiske partner har grundet ovennævnte udvidet sin kapacitet, og dermed kvoter på el, for at hindre gentagelse af det skete. Lovgivning Et nyt ECE R90 regulativ for godkendelse af bremseskiver og -tromler har været undervejs. Regulativet, der fordrer test og godkendelse af nye eftermarkedsskiver og -tromler, var planlagt til at træde i kraft i 2012, men der pågår fortsat forhandlinger om ikrafttrædelsen. SBS hilser regelsættet, der vil være til gavn for de gode produkter på markedet, velkommen og har i samarbejde med virksomhedens relevante samarbejdspartnere lagt en køreplan for håndtering af de nye regler. Notox-divisionen (ophørende aktiviteter) Markedet for partikelfiltre til dieselmotorer omfatter et eftermonteringsmarked (retrofit) for eksisterende motorer samt et nymonteringsmarked (OE). Markedet for dieselpartikelfiltre øges i takt med implementering af lovgivning for de forskellige typer køretøjer i de forskellige dele af verden. SBS-koncernens ledelse besluttede i 2009 at neddrosle Notox-divisionen. På fabrikken i Svendborg har produktionslinjen været holdt i gang gennem underleverandørarbejde til producenter af komplette udstødnings- og filtersystemer. Dette arbejde har været stigende hen over året, og der er tegn på, at det globale behov for produktionskapacitet er stigende. Det skyldes dels, at implementering af ny miljølovgivning begynder at få effekt, dels at den samlede globale produktionskapacitet er blevet formindsket under krisen, idet nogle producenter har valgt at trække sig ud af dette marked. I november 2011 indgik SBS en aftale med en anden spiller i branchen. Ifølge aftalen skal Notox producere filtersubstraterne som underleverandør til denne samhandelspartners etablerede og nye kunder inden for OE-segmentet på det globale marked. SBS-koncernens ledelse arbejder fortsat aktivt på et helt eller delvist salg af Notox-aktiviteterne, hvorfor klassifikation af Notox-divisionen som en ophørende aktivitet er opretholdt i DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING

14 Vurdering af aktiver På baggrund af ovenstående vurderede ledelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen pr. 31. december 2009 nedskrivningsbehovet. I konsekvens heraf foretog ledelsen væsentlige nedskrivninger i 2009 og indregnede aktiverne til en estimeret dagsværdi. Aktiverne omfatter goodwill, udviklingsprojekter, varemærker, patenter, fabriksejendomme, produktionsanlæg, varebeholdninger, tilgodehavender og øvrig arbejdskapital vedrørende Notoxaktiviteten. Ledelsen har revurderet de regnskabsmæssige værdier pr. 31. december 2011 og har under hensyntagen til produktion, slitage mv. i 2011 vurderet aktivernes dagsværdi til DKK 221,0 mio., jf. note 2. Som følge af den nuværende markedssituation og de manglende muligheder for at finde eksperter til at foretage eksterne vurderinger af værdierne i markedet er ledelsens estimater og skøn for dagsværdi behæftet med betydelig usikkerhed. I fastlæggelse af dagsværdi har ledelsen forudsat, at en hel eller delvis afhændelse af Notox vil ske under de nuværende markedsvilkår og i en kontrolleret proces. Vurderingerne resulterede endvidere i nedskrivninger af aktierne i Notox Holding A/S i moderselskabets regnskab til DKK 0 pr. 31. december Aktiernes regnskabsmæssige værdi udgør fortsat DKK 0 pr. 31. december Moderselskabet kautionerer herudover for bank- og leasinggæld i Notox-divisionen, hvorfor der er foretaget en nedskrivning af moderselskabets tilgodehavende på DKK 48,1 mio. pr. 31. december 2011 (2010: nedskrivning af tilgodehavende DKK 35,6 mio.) vedrørende Notox Holding A/S. Skatteaktiver SBS-koncernen har indregnet et udskudt skatteaktiv på DKK 59,9 mio. pr. 31. december 2011 (2010: DKK 75,5 mio.) i Notox-divisionen, hvoraf DKK 35,8 mio. (2010: DKK 44,1 mio.) vedrører akkumulerede skattemæssige underskud. Idet Notox-selskaberne forventes opretholdt, forventes de skattemæssige underskud mv. udnyttet af SBS-divisionen eller i sambeskatningen ved modregning i positiv indtjening i løbet af de næste 3-5 år. Opsamling Det skal bemærkes, at vurderingen af nedskrivningsbehovet vedrørende aktiver knyttet til Notox-divisionen i koncernregnskabet og nedskrivning af tilgodehavende hos Notox Holding A/S vedrørende kaution for bank- og leasinggæld i moderselskabets regnskab i den nuværende situation fortsat er forbundet med væsentlige skøn og usikkerheder både i op- og nedadgående retning. Ledelsen vil derfor løbende foretage en revurdering af aktiverne ved indikationer på værdiændringer i DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING 13

15 REGNSKABSBERETNING FOR 2011 Resultatudvikling DKK mio. SBS-koncernen Omsætning EBITDA EBIT Resultat før skat, fortsæt. aktiviteter Resultat efter skat, ophør. aktiviteter Årets resultat 2 1 SBS-divisionen fortsatte de seneste års fremgang. Væksten er primært genereret gennem udvidelse af markedsgrundlaget samt øgede markedsandele i et marked med relativt lav konjunkturpåvirkning. I Notox-divisionen har omsætningen været begrænset, men stigende mod årets slutning som følge af bl.a. en indgået samarbejdsaftale. Koncernomsætningen (fortsættende aktiviteter) blev i 2011 på DKK mio. mod DKK 969 mio. i 2010, svarende til en fremgang på 5%. EBITDA for de fortsættende aktiviteter blev på DKK 83 mio. mod DKK 82 mio. i Amortisering og oprullende rente vedrørende ansvarlig lånekapital udgør DKK 26 mio. i 2011 (2010: DKK 17 mio.). Resultat efter skat og ophørende aktiviteter blev på DKK 2 mio. mod DKK 1 mio. i Skat af årets resultat for de fortsættende aktiviteter udgør for 2011 DKK 8 mio. svarende til en effektiv skattesats på 34,4%. Balanceudvikling Balancen pr. 31. december 2011 udgør DKK 774 mio. mod DKK 777 mio. ultimo Langfristede aktiver er i 2011 steget med DKK 2 mio. Ultimo 2011 udgør langfristede aktiver DKK 262 mio. mod DKK 260 mio. ultimo Kortfristede aktiver inkl. aktiver bestemt for salg udgør DKK 512 mio. mod DKK 517 mio. ultimo På passivsiden udgør forpligtelser DKK 873 mio. mod DKK 871 mio. ultimo 2010, inkl. forpligtelser vedrørende aktiver sat til salg. Investeringen i materielle anlægsaktiver udgør DKK 20 mio. mod DKK 8 mio. i Egenkapitalen ekskl. ansvarlig lånekapital udgør pr. 31. december 2011 DKK -98 mio. mod DKK -93 mio. pr. 31. december Det samlede egenkapitalgrundlag inkl. ansvarlig lånekapital udgør pr. 31. december % af balancesummen. De tiltag, der er gjort, har medført, at driften er forbedret markant i 2010 og Denne tendens forventes at fortsætte i 2012 og efterfølgende år. Forventningen er derfor, at koncernens og selskabets drift bidrager gradvist til reetablering af selskabskapitalen. 14

16 Frie pengestrømme Pengestrømme for 2010 og 2011: DKK mio Pengestrøm fra driftsaktivitet (fortsættende aktiviteter) 3 31 Pengestrøm fra investeringsaktivitetet (fortsættende aktiviteter) Pengestrøm fra finansiering (fortsættende aktiviteter) Pengestrøm fra ophørende aktiviteter 1-1 Årets pengestrøm -4 4 Årets pengestrømme er negativt påvirket af betalte skatter i Tyskland samt mindre finansiering via kreditorer generelt. Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) udgør DKK 0,80 mod DKK 9,56 i Moderselskabet Moderselskabet har realiseret et primært resultat på DKK 53 mio. mod DKK 40 mio. i 2010 og et resultat før skat på DKK 34 mio. mod DKK 22 mio. i Moderselskabets egenkapital udgør DKK -127 mio. pr. 31. december 2011 mod DKK -137 pr. 31. december Værdien af finansielle instrumenter ført direkte på egenkapitalen udgør DKK -15 mio. pr. 31. december 2011 mod DKK -8 mio. pr. 31. december Likviditetsberedskab og ansvarlig lånekapital SBS ledelse indgik i april 2010 en aftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om refinansiering af koncernen og underskrev en aftale vedr. konvertering af en del af bankgælden til ansvarlig lånekapital på nominelt DKK 175 mio., der træder tilbage for øvrige kreditorer, samt tilvejebringelse af det forventede finansieringsbehov frem til 31. december Ved årsskiftet 2011/2012 indgik SBS en aftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om forlængelse af denne aftale, således at den nu dækker det forventede finansieringsbehov frem til 31. december Det er ledelsens vurdering, at der fortsat er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte vilkår og covenants mv., og at koncernen har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til gennemførelse af aktiviteter og drift i henhold til det foreliggende koncernbudget for Forventninger til 2012 Selskabet forventer for 2012 en koncernomsætning på DKK 1,0-1,1 mia. og EBITDA på DKK mio. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, der påvirker årsrapporten samt forventningerne til REGNSKABSBERETNING FOR

17 VIRKSOMHEDSLEDELSE OG ANDRE OMRÅDER Virksomhedsledelse SBS har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens paragraf 170b, for regnskabsåret 2011 og offentliggjort denne på koncernens hjemmeside Redegørelsen indeholder en oversigt over, hvordan SBS efterlever anbefalingerne til god selskabsledelse samt en beskrivelse af hovedelementerne i koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer, samt sammensætning af koncernens ledelsesorganer. Organisatoriske indsatsområder Ledelsen fremskrev virksomhedens strategiplan i august 2011, så den nu indeholder målsætninger frem til og med Fokus er uændret på vækst og markedsudvikling. På grundlag af strategiplanen er der udarbejdet konkrete handlingsplaner for de enkelte forretningsområder og afdelinger. Fællesnævner for disse handlingsplaner er vækst, lønsomhed, effektivitet, ansvar og nyskabelse. I produktions- og logistikområderne er der i handlingsplanerne stor fokus på udbredelse af LEAN-konceptet til en bredere del af organisationen, der skal sikre konkurrencedygtigheden også på længere sigt. I SBS Støvring arbejdes der videre med processer og arbejdsgange i relation til den nye TS16949 standard, ligesom der er iværksat rationaliseringsaktiviteter. Ligeledes er der i forbindelse med etableringen af caliperproduktionen i Presov igangværende organisatoriske tiltag, der skal sikre de bedst mulige forretningsgange i forhold til den nye struktur. I forbindelse med strategiplanen har SBS tilføjet talent- og kvalifikationsudvikling som et særligt fokusområde til sikring af, at SBS også fremadrettet får de bedst mulige medarbejderressourcer. Vidensressourcer, forsknings- og udviklingsaktiviteter Produktudviklingsarbejdet koncentrerer sig primært om følgende områder: bremsebelægninger, eksempelvis ved optimering af materialesammensætning. Der er i 2011 arbejdet på ovenstående. Særligt fokus har der været på et udviklingsprojekt inden for friktionsmaterialer til vindmølleindustrien. Som en understregning af SBS anerkendte, internationale niveau på området er virksomheden inviteret til at holde et indlæg på Europas største kongres for bremseteknologi i Inden for bremsecaliperområdet retter udviklingsaktiviteterne sig i særlig grad mod procestekniske forbedringer. Der er i forbindelse med implementeringen af renoveringsproduktionen i Presov arbejdet med nye procesmetoder. Tilsvarende er igangsat på fabrikken i Støvring. Inden for supply chain området retter udviklingsaktiviteterne sig mod at skabe de mest effektive og mindst omkostningstunge processer i vareflow et fra leverandør til kunde. Der er i 2011 bl.a. arbejdet med elektroniske samhandelssystemer med de forskellige kundesegmenter. Miljøforhold SBS er på flere områder involveret i aktiviteter, der medvirker til et renere miljø. Det gælder eksempelvis for renoveringsproduktionen inden for bremsecalipre, hvor dele genanvendes i en miljøvenlig produktionsform. Inden for friktionsprodukter arbejder SBS løbende på at gøre produkterne mere grønne gennem udvikling af belægningernes materialesammensætning. CSR samfundsansvar SBS har pt. ingen egentlige politikker og strategier for CSR, hvorfor der ikke gives en redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens paragraf 99a. SBS har i sit værdigrundlag defineret overordnede rammer for, hvorledes virksomheden ønsker at agere i forhold til omverdenen. På sigt er det planen at udvikle en decideret CSR-strategi rettet mod de aspekter, der har særlig interesse for SBS forretningsgrundlag. Friktionsprodukter: Udvikling af nye bremsebelægninger med særligt fokus på kvalitet, miljø, kostpriser samt nye anvendelsesområder. Procesoptimering af eksisterende 16

18 RISIKOFORHOLD Politiske og regulatoriske forhold Inden for friktionsprodukter opererer SBS primært på markeder, der er reguleret af EU-lovgivning eller tilsvarende national lovgivning. Tendensen i lovgivningen har i de senere år været øget liberalisering, senest udtrykt i gruppefritagelsesforordning for autobranchen fra 2010, øget fokus på miljøskadelige materialer samt indførelse af kvalitetsstandarder for produkter solgt på reservedelsmarkedet i form af bl.a. det såkaldte Regulativ 90. Markeds- og konkurrenceforhold SBS primære marked er det europæiske reservedelsmarked for biler og motorcykler. Programmet omfatter gængse sliddele, der udskiftes en eller flere gange i køretøjets levetid. Dette betyder, at SBS markedsgrundlag er relativt stabilt og robust over for konjunkturudsving. Påvirkninger fra den almindelige økonomiske udvikling forekommer imidlertid og er som oftest relateret til bilparkens samlede størrelse og alder, antal kørte kilometer, intervaller mellem reparationer og lagertilpasninger i distributionskæden. Kun en mindre del af den samlede omsætning er relateret til OE-produktion, hvor konjunkturudsvingene generelt kan være større. Risici kan ligeledes relateres til branchens generelle strukturrationaliseringer og fusioner, der kan skabe ændrede forhold på kunde- og udbudssiden. Hertil kommer prisudviklingen på markedet. Som følge af de seneste års kraftige sourcing af varer uden for Europa har salgsprisniveauet været for nedadgående. SBS har dog gennem virksomhedens offensive sourcingstrategi baseret på balance mellem egenproduktion og sourcing fra samarbejdspartnere uden for Europa i højere grad draget fordel af end været negativt påvirket af prisudviklingen. Tendensen har i 2011 været øget pres på kostpriserne. Risikobegrænsningen har her gået i retning af at sikre tilstrækkelig kompensation for dette gennem forhøjelse af salgspriserne på markedet. Valutarisici Koncernen er eksponeret for valutakursudsving som følge af, at de enkelte koncernvirksomheder foretager købs- og salgstranskationer og har tilgodehavender og gæld i andre valutaer end deres egen funktionelle valuta. Koncernen foretager afdækning af valutarisici under hensyntagen til forventede fremtidige betalingsstrømme og forventet fremtidig kursudvikling. Koncernens valutarisici søges primært afdækket ved, at indtægter og omkostninger afholdes i samme valuta. DKK og EUR anses som én valuta som følge af Danmarks fastkurspolitik over for EUR. Koncernens valutarisici kan primært relateres til USD og GBP. Der anvendes derfor afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutarisici på disse. Afdækning sker hovedsageligt via valutaterminskontrakter og optioner for tilgodehavender og - ud fra en individuel vurdering - valutaswaps for gældsforpligtelser. Der er ikke foretaget afdækning via afledte finansielle instrumenter pr. 31. december 2011 af valutapositioner, men der er primo 2012 indgået aftale om afledte finansielle instrumenter for USD, som afdækker risikoen på de fremtidige pengestrømme på USD for 1. halvår Den væsentligste del af koncernens produktion foregår i Danmark. Eksportmulighederne kan derfor forringes, hvis købekraften på eksportmarkederne forringes gennem en styrkelse af den danske krone over for udenlandske valutaer. En væsentlig del af eksporten er imidlertid til eurolande, hvorfor nævnte risiko vurderes som begrænset som følge af den danske krones tætte tilknytning til euroen. Moderselskabets salg til udlandet sker primært i DKK eller EUR, og leverandører afregnes hovedsageligt i DKK, USD og EUR samt en mindre del i GBP. Koncernens væsentligste kommercielle valutaeksponering vurderes at relatere sig til køb og salg uden for euroområdet. Koncernens væsentligste valutaeksponering relaterer sig således til USD. En ændring i USD kursen på 10% i forhold til faktiske valutakurser ville hypotetisk set have haft en indvirkning på årets resultat før skat på DKK 5,6 mio. De angivne følsomheder er opgjort på baggrund af en forudsætning om uændret afsætning og prisniveau. Følsomheden på koncernens egenkapital afviger ikke væsentligt fra indvirkningen på årets resultat. Koncernens resultatopgørelse og egenkapital påvirkes som følge af investeringen i udenlandske dattervirksomheder endvidere af valutakursudsving ved omregning til danske kroner ved regnskabsaflæggelsen. 17

19 Renterisici Det er koncernens politik at afdække renterisici på koncernens lån, når det vurderes, at rentebetalingerne kan sikres på et tilfredsstillende niveau. Afdækningen foretages normalt ved indgåelse af renteswaps, hvor variabelt forrentede lån omlægges til fast rente. Koncernens finansiering er baseret på variabelt forrentede lån/kreditter, og koncernen er således eksponeret over for udsving i renten. På balancedagen er der foretaget sikring af renteniveauet vedrørende lån på DKK 585 mio., således at en del af renterisikoen er afdækket. Vedrørende koncernens variabelt forrentede likvider og gæld ville en stigning i renteniveauet på 1% p.a. i forhold til årets faktiske rentestaser alt andet lige have haft en hypotetisk negativ indvirkning på årets resultat og egenkapital ultimo på ca. DKK 1,4 mio. (2010: DKK 1,1 mio.). Et fald i renteniveauet ville have haft en tilsvarende positiv indvirkning. De angivne følsomheder er opgjort baseret på indregnede finansielle aktiver og forpligtelser pr. 31. december Der er ikke korrigeret for afdrag, låneoptagelser og lignende i løbet af Likviditetsrisici Likviditetsrisiko udtrykker risikoen for, at låntagning, herunder refinansiering, sker på dårligere betingelser og/eller til højere omkostninger, eller at koncernen i værste fald ikke kan skaffe tilstrækkelig likviditet til driftsog investeringsaktivitiet. SBS' likviditetsreserve består helt primært af uudnyttede kreditfaciliteter hos koncernens bankforbindelser. Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten. Ledelsen har sammen med koncernens pengeinstitutter mfl. i april 2010 indgået aftale om konvertering af en del af den eksisterende bankgæld til ansvarlig lånekapital på nom. DKK 175 mio., der træder tilbage for øvrige kreditorer, og tilvejebringelse af det forventede finansieringsbehov til den 31. december Aftalen er ved årsskiftet 2011/2012 forlænget frem til den 31. december Aftalen har i hovedtræk samme betingelser og forudsætninger, som den oprindelige aftale. Følgende betingelser og forudsætninger er gældende: Den ansvarlige lånekapital på nom. DKK 175 mio. er stående indtil udløb 31. december 2013 og med en fast rente på 4% p.a. Afhængigt af koncernens finansielle udvikling vil der ved lånenes tilbagebetaling blive tale om en indfrielseskurs på mellem 100 og 145. Koncernen har afdraget DKK 15 mio. i januar 2012 og kan afdrage DKK 15 mio. i december 2012 og DKK 30 mio. i december 2013 til kurs 100. Leasinggæld hos primære finansielle kreditorer fortsætter uden afdrag indtil 31. december Udover normale lånebetingelser indeholder den ansvarlige lånekapital en obligatorisk førtidig hel eller delvis indfrielse samt en aktiekonverteringsret ved udløb. Den obligatoriske, førtidige indfrielse finder anvendelse ved et eventuelt salg af en del af koncernens aktiviteter. Indfrielsesbeløbet er afhængig af den solgte aktivitets equity value. Långiverne har ret til at konvertere en eventuel resterende del af den ansvarlige lånekapital til aktiekapital ved udløb, hvis selskabets egenkapital er negativ pr. 31. december 2013 før beregning af en eventuel indfrielseskurs over 100. Konverteringen vil ske 1:1 i forhold til den ansvarlige lånekapitals resterende nominelle værdi. Der henvises i øvrigt til note 25, side 64. Til finanseringsaftalen med pengeinstitutter mfl. knytter der sig en række finansielle og ikke-finansielle vilkår (covenants). De finansielle covenants er bundet op på koncernens drifts- og likviditetsbudget samt strategiplaner i aftalens løbetid frem til 31. december Herudover er det aftalt, at der ikke udloddes udbytter, så længe det ansvarlige lån løber. Opfyldelsen af koncernens drifts- og likviditetsbudget samt strategiplaner er derfor en væsentlig forudsætning for overholdelse af bankaftalen, idet et brud på covenants indebærer, at aftalen kan kræves genforhandlet eller i værste fald kan opsiges af pengeinstitutterne. 18 RISIKOFORHOLD

20 Ledelsen vurderer, at der efter indgåelse af forlængelse af aftalen er tilstrækkeligt råderum inden for de aftalte vilkår og covenants mv., og på denne baggrund vurderer bestyrelsen og direktionen, at koncernen har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til gennemførelse af aktiviteter og drift i henhold til det foreliggende koncernbudget for Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2011 kan opgøres således: DKK mio. Likvide beholdninger 1 Uudnyttede trækningsfaciliteter 16 Likviditetsberedskab pr. 31. december Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter hos koncernens pengeinstitutter (kassekreditter). Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig primært til tilgodehavender fra salg. Den maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. De med kreditgivning forbundne risici søges begrænset gennem en effektiv kreditstyring og kreditvurdering samt etablering af kreditforsikring eller alternativ sikkerhed, når der er tale om større tilgodehavender. Koncernens politik for optagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Selskabets tilgodehavender fra salg forfalder normalt senest 3 måneder efter faktureringstidspunkt. Historisk har koncernen som følge af systematisk overvågning og opfølgning haft relativt små tab på grund af manglende betalinger fra kunder. Kreditkvaliteten varierer i mindre grad efter kundetyper og geografiske markeder, men forskellen i risiko vurderes ikke som værende væsentlig. regler foreskriver, at bestyrelsen på generalforsamlingen redegør for selskabets økonomiske stilling og eventuelle særlige foranstaltninger, der bør træffes. Kapitaltabet vil derfor blive behandlet på selskabets kommende ordinære generalforsamling Den økonomiske stilling anses for fyldestgørende belyst i nærværende årsrapport. Driften er forbedret i og forventes yderligere forbedret i 2012 og de efterfølgende år. Ledelsen vurderer således fortsat, at SBS A/S vil kunne reetablere selskabskapitalen via egenindtjening. Det er bestyrelsens overbevisning, at det ikke er nødvendigt at iværksætte yderligere foranstaltninger. Udbytte SBS' udbyttepolitik er suspenderet som følge af, at der er indgået en finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter mfl. om ansvarlig lånekapital. Det er i den forbindelse aftalt, at der ikke udloddes udbytte, så længe disse ansvarlige lån løber, hvilket er frem til 31. december Herefter vil bestyrelsen revurdere udbyttepolitikken. Kapitaltab i moderselskabet Moderselskabets egenkapital er negativ, hvorfor moderselskabet er omfattet af selskabsretlige regler vedrørende kapitaltab. Efter konvertering af gæld til ansvarlig lånekapital på nom. DKK 175 mio. i april 2010 er den samlede ansvarlige kapital positiv. De selskabsretlige Risikoforhold 19

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg, den 24.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet regnskabet for 2009.

Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet regnskabet for 2009. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Svendborg, den 25. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 04-2010 REGNSKABSMEDDELELSE FOR PERIODEN 01.01.-31.12.2009 RESUMÉ: Bestyrelsen i Scandinavian Brake Systems A/S

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere