Det er ikke kun(st) tekst. Analyse af en kunstudstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er ikke kun(st) tekst. Analyse af en kunstudstilling"

Transkript

1 Det er ikke kun(st) tekst Analyse af en kunstudstilling Speciale, IVA, Juli 2013 Lars Sonnergaard 1

2 Det er ikke kun(st) tekst. Analyse af en kunstudstilling Speciale skrevet af Lars Sonnergaard Årgang: 2008 Vejleder: Hans Elbeshausen Afleveret på IVA: 1. juli

3 Resumé Formålet med dette speciale er at undersøge, om kritikken af kunsthistorikeres skriftlige formidling er berettiget. Dette undersøges i en nuværende udstilling på Ordrupgaardsamlingen, hvor en i Danmark forholdsvis ukendt kunstner Mary Cassatt er udstillet. Grunden til, at Ordrupgaard er valgt, er, at museet er internationalt anerkendt for sin kunstsamling og at museet er kendt for deres skriftlige formidling. Ordrupgaard gør ikke noget for at profilere deres egen historie, og skabe et praksisfællesskab (Wenger 2004) mellem museet og gæsterne. Undersøgelsen baseres primært på Roman Jakobsons kommunikationsteorier, observationer af gæster, interview med udvalgte respondenter og interview med den tekstansvarlige på museet. Grunded Theory er det mest basale i metoden. Konklusionerne tyder på, at teksterne fra udstillingen ikke bliver vel taget imod. Gæsterne bruger kort tid i udstillingen og benytter mestendels ikke den skriftlige formidling for at forstå udstillingen. 3

4 Abstract The purpose of this thesis is to investigate, if the public criticism of art historians written communication is justified. My case study is the present exhibition of the in Denmark relatively unknown American artist Mary Cassatt at Ordrupgaard. The reason why I chose Ordrupgaard is that the museum is internationally recognized for its permanent collections and widely respected for its written communication. However, surprisingly little is done by the museum to extend people s knowledge of its own fascinating history, although this would encourage a community of practice (Wenger 2004) between the museum and its visitors. The investigation is also based on Roman Jakobson s (1974) model of communication, participant observation among visitors to the museum, interviews with particular informants and an interview with the person responsible for written texts at the museum. Grounded theory is the methodological approach. My conclusions point to an explanation of why the practices of written text in this particular exhibition at Ordrupgaard is not well received by the visitors to the museum. The visitors spend very little time at the exhibition and skip most of the written communication provided by the museum to enable the understanding of the exhibition 4

5 x Indholdsfortegnelse RESUMÉ ABSTRACT INDLEDNING 8 2. PROBLEMFELT INDSNÆVRING AF PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING SPECIALETS OPBYGNING ANALYSESTRATEGIER SUBJEKTIVITET I ARKITEKTURANALYSE GROUNDED THEORY OBSERVATIONER OG INTERVIEWTEKNIK ROMAN JAKOBSON ROMAN JAKOBSONS KOMMUNIKATIONSMODEL KOMMUNIKATIONSMODEL DE SEKS FAKTORER OG DERES FUNKTIONER AFSENDER/ EMOTIV FUNKTION MEDDELELSE/ POETISK FUNKTION MODTAGER/ KONATIV FUNKTION KONTEKST/ REFERENTIEL FUNKTION KONTAKT/ FATISK FUNKTION KODE/ METASPROGLIG FUNKTION ETIENNE WENGER EN SOCIAL LÆRINGSTEORI GENSIDIGT ENGAGEMENT FÆLLES VIRKSOMHED FÆLLES REPERTOIRE 30 5 OM ORDRUPGAARD HISTORIEN, TAL OG FAKTA 31 6 PRÆSENTATION AF DET EMPIRISKE GRUNDLAG OM ORDRUPGAARDS HJEMMESIDE 34 5

6 6.3 PRÆSENTATION AF RESULTATERNE FOR OBSERVATIONER PÅ ORDRUPGAARD DELTAGERNE I INTERVIEW SUSANNE UDBYTTE PHIL INTERVIEW MED PHIL INTERVIEW MED JENS ANALYSE AF OBSERVATION OG INTERVIEW MED SUSANNE, PHIL OG JENS INTERVIEW MED ANNE-SOPHIE KOFOED RASMUSSEN ANALYSE AF ANNE-SOPHIES SVAR 45 7 GENNEMGANG AF DEN SKRIFTLIGE FORMIDLING MARY CASSATT FRANSK-AMERIKANSK IMPRESSIONIST PÅ PAPIR UDSTILLINGENS OPBYGNING PLANTEGNING 47 RUM 1 47 RUM 2 48 RUM 3 48 RUM 4 49 RUM 5 49 RUM 6 50 RUM ANALYSER AT TEKSTER/ JAKOBSON ANALYSE 1 - CITATERNE ANALYSE 2 - VÆRKTEKSTER 55 IND TIL BENET 55 I DEGAS KØKKEN INTERMEZZO OG DELKONKLUSION 57 9 DISKUSSION KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG 69 BILAG 1 ATS I POLITIKEN; PARLØR FOR MUSEUMSGÆSTER 69 BILAG 2 INTERVIEW PÅ ORDRUPGAARD MED ANNE-SOPHIE KOFOED RASMUSSEN 70 BILAG 3 INTERVIEW MED GÆST 79 BILAG 4 INTRODUKTIONSTEKST PÅ ORDRUPGAARD 84 BILAG 5 BIOGRAFI, TEKST 85 BILAG 6 CITATER FRA ORDRUPGAARD 86 BILAG 7 TEMATEKSTER PÅ VÆGGE EN UNG VERDENSDAME (RUM 2) I DEGAS KØKKEN (RUM 2/4) IND TIL BENET (RUM 4) TRYKTEKNIK (RUM 4) DEN JAPANSKE INSPIRATION (RUM 3) 90 6

7 7.6 FARVE PÅ KOBBER (RUM 6) MODERNE KVINDER (RUM 7) PASTELTRYK (RUM 5) 91 BILAG 8- VÆRKBESKRIVELSER (INFORMATIONSARK) PÅ ORDRUPGAARD 92 EN UNG VERDENSDAME (RUM 2) 92 PASTELTRYK (RUM 3) 93 I DEGAS KØKKEN (RUM 2/4) 94 IND TIL BENET (RUM 4) 95 FARVE PÅ KOBBER (RUM 6) 96 MODERNE KVINDER (RUM 7) 97 7

8 1. Indledning Jeg betragter mig selv som en trænet og vidende museumsgænger, og jeg holder uendelig meget af at fordybe mig i museers samlinger. Det er svært for mig og nærmest et personligt nederlag at være udenlands uden at have besøgt minimum en håndfuld museer. Det kan selvsagt have sine omkostninger, økonomiske såvel som intellektuelle: Jeg har nok været på mit sidste slovakiske dukketilbehørsmuseum eller norske miniatureflaskemuseum. Dermed ikke sagt, at disse besøg har været spildt eller decideret dårlige, de har ganske enkelt ikke fanget min interesse og jeg har gjort op med mig selv, at dét var altså sidste gang jeg forsøgte dét indtil næste gang, hvor jeg igen hopper i fælden og alligevel betaler en formue for at se Barbiemuseet i Berlin eller museet for ikke eksisterende kunst, hvor det end må befinde sig. Når det er sagt er jeg opvokset med museumsbesøg. Jeg boede tæt på Frilandsmuseet i Brede og min folkeskole gjorde meget ud af udflugter til museer. Mine forældre tog mig i 70 erne til Frankrig, hvor jeg husker Chagalls vinduer i domkirken i Reims og le Courbusiers kirke i Ronchamps, hvor selve kirketårnet, der er placeret lidt væk fra selve kirken, gjorde et stort indtryk på mig, og jeg husker også tidlige, nærmest obligatoriske besøg på Ordrupgaard, hvor jeg først med barnlig interesse var mere interesseret i luftfugtighedsmålere eller den enorme mængde frøer, der gemte sig længst nede deres park, end de prikker, der nu en gang viste sig på væggenes lærreder i museet. Hele mit voksne liv har jeg gentagne gange og uden tvivl i sindet valgt de rejsemål, der kunne bibringe mig flest kulturelle oplevelser, musealt såvel som arkitektonisk. Jeg har undret mig, haft glæde og stort udbytte ved at besøge alle de museer, jeg har kunnet komme i nærheden af, på trods af eller måske netop fordi jeg ofte har været besøgt har dem alene. Selvom museernes kommunikationsafdelinger har kunnet fortælle og forklare hvert enkelt kunstværk på plancher, digitalt eller fysisk verbalt, er jeg stødt på eksempler, hvor en formidling af et kunstværk nærmest ville være og har været tæt på en forbrydelse 8

9 ligesom det modsatte har været tilfældet, ved at man har overfortolket og dermed besværliggjort tilgangen til kunsten, min opfattelse af kunsten på museet. Som eksempler herpå kan nævnes Ordrupgaards udstilling om Berthe Morisot i , hvor der blev talt om delikate malerier, som var det smørrebrød og om et kvindeligt rum i hendes malerier, hvilket ikke gav mig nogen som helst mening: Var det en barselsstue der var tale om eller var det måske snarere et bordel der henvistes til? Jeg ville have været bedre hjulpen uden tekst i netop dette eksempel. Eller Andy Warhols kæmpestore protræt af Mao, der vises i museet Hamburger Bahnhof, Berlin 1. Maleriet Mao Tse Tsung er et ikon i sig selv og dets enorme størrelse giver beskueren muligheder for så mange fortolkninger, at en forklarende tekst nærmest ville ødelægge ens egen perception, og der ér heller ikke fysisk nogen former for formidling til stede ved værket. I den anden boldgade vil jeg nævne Fundación Lázaro Galdino 2 i Madrid, hvis store miniaturemalerisamling er ophængt i ét rum, side om side. Der er mange og det virker overvældende diffust, forstyrrende i al sin lidenhed og ganske enkelt forkert, at anbrige disse mange, meget små malerier så tæt ved hinanden, især set i lyset af, at der intet er til at formidle oplevelsen: Jeg vil vove at påstå, at man forlader denne samling uden at have forstået den. Indtil for ganske nyligt har jeg været i betragterens rolle, i den besøgendes sted, men i 2011 blev jeg bedt om at være med som arrangør af en udstilling af internationale børnebogsillustrationer, Bibiana, som oprindeligt stammer fra Bratislava, og som nu som eneste andet land udenfor Slovakiet har rodfæstet sig i Danmark. På en alt for kort sommerferie fik jeg i opdrag at oprette et børnebogsbibliotek, undersøge tryk- og papirkvaliteten af værkerne og vurdere indramninger i Bratislava samt at være behjælpelig med formidlingen af udstillingen ~ omformulere tekster til web såvel som til udstillingen ~ og jeg fik på denne måde et stort indblik i, hvor meget arbejde der er forbundet med selv en lille udstilling. Dette har hjulpet på min forståelse af museet som sådan og i særdeleshed har det hjulpet mig til at indse, at en udstillingstekst ikke blot er formidling af 1 Om museet Hamburger Bahnhof, se: 2 Om museet Fundación Lázaro Galdino, se: 9

10 det viste værk, men at en god tekst skal formidle langt mere og fra start til slut være nødt til at holde beskuerens interesse fanget. Ellers er arbejdet spildt og når man tror, at man er vidende og trænet museumsgænger, går illusionen tabt Man mister en lille flig af glæden og forlader stedet med en følelse af et tab. 2. Problemfelt Af alle de museer jeg har besøgt, har der været en form for formidling enten i kraft af museernes værker eller i kraft af ledsagende tekster, guider, digital formidling eller skilte og plancher. Visse af disse har været forstyrrende og andre har været til stor hjælp for min kunst-, samtids- eller historie forståelse. Det er efterhånden også muligt at erhverve sig en udvidet forståelse af kunst fra en del museer ved hjælp af gode digitale opløsninger af kunstværker samt sin egen computer. Når 3-D-print teknologien for alvor slår igennem til menigmand, kan man nærmest selv skabe sine egne fortolkninger af verdensberømte skulpturer og det vil givetvis også skabe en ny kunstform i sig selv. Men formidlingen af disse kunstværker må altid være til stede: Dels for at kunne skabe opmærksomhed om kunsten og derfor til at lokke kunder til butikken, simpelthen for at udbrede kendskabet til det aktuelle. Ingen seriøs forfatter skriver udelukkende for sig selv og ingen seriøs kunstner laver udelukkende kunst til sig selv. Det skal udbredes og derfor formidles. Hvordan man kan gøre dette, er den enkeltes valg, og som oftest vælges den mest nærliggende løsning; Sproget. Sproget har dog den egenskab, at man skal tale det samme sprog for at forstå hinanden. Læger på hospitaler har deres eget sprog til hinanden, arkæologer ligeså og alle de skønne kunster har hver deres måde at formidle deres professionelle arbejde til hinanden. Det er ikke nødvendigvis en let, men snarere en meget krævende kunst, hvis man sprogligt skal formidle et billedende værk. Et statsanerkendt og dermed statsligt økonomisk støttet museum skal følge museumsloven, hvis formålsparagraf #2 lyder, at museerne gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling [min 10

11 kursivering] blandt mange ting skal sikre og belyse Danmarks kulturarv samt at gøre samlinger og dokumentationen herfor tilgængelige for offentligheden 3. Loven siger ikke hvordan eller med hvilke midler formidlingen skal foregå, men museumsloven er på visse måder med til at definere et museum. I udlandet er der givetvis andre krav og støtteordninger, der på deres måder er med til at definere deres museer. Samlingen på Ordrupgaard, som vel nok hører til Skandinaviens bedste inden for de franske impressionister har så lang tid jeg kan huske altid sørget for at beskrive, fortælle og fortolke værkerne på deres særudstillinger, mens fx Glyptoteket i København blot har ét enkelt skilt i deres franske samling, hvor man som besøgende opfordres til at opleve samlingen som ét stort tag selv bord; Et overflødighedshorn. Glyptotekets Franske Samling er permanent, ligesom Ordrupgaards, men det er sjældnere at Glyptoteket lader deres samling indgå i særudstillinger, end det er for Ordrupgaards vedkommende. Man kan vælge at opsætte dette skilt til kommende gæster: 3 Museumsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017#k3 11

12 Det er ikke kun(st) tekst Analyse af en kunstudstilling Speciale, IVA, Juli 2013 Lars Sonnergaard fra Glyptotekets Franske Samling eller man kan vælge, som Ordrupgaard, at kommentere, forklare, fortælle og formidle de udstillede værker. 12

13 2.1 Indsnævring af problemfelt Museernes skriftlige eller verbale formidling har i den seneste tid (igen) været under kraftig kritik. Kritikken har været så seriøs, at selv det satiriske indslag i Politiken, At Tænke Sig i april i år tog tekster fra museer under behandling. Som en særlig service, skriver ATS, bringer vi her oversættelser af enkelte udvalgte kunsttekster og fortsætter med en alternativ udgave af en kunsttekst :»Som beskuer bliver man slået af værkets tilsynekomstflade, som i sin sansebevidsthedsudvidende taktilitet danner en dokumentflade med iboende libidoiske undertoner i hvilke kunstneren har udforsket sin egen eksponentielle drivkraft som megalomanisk masturbatør med tydelige referencer til freudianske excesser«. Betyder: Selvtilfreds kunstner har malet portræt af sig selv. (Bilag 1, Politiken) Naturligvis er ovenstående satire, men al satire må, i hvert fald hvis det skal være morsomt, bunde ud i alvor af en slags. Alvoren bag satiren i ATS indslag ligger blandt andet i, at man som læser trods alt ikke kan være helt sikker på, om et ord som fx tilsynekomstflade rent faktisk eksisterer og om det helt seriøst rent faktisk har været benyttet af et museum. Alvoren i satiren siger mig også, at når fremmedord bliver benyttet på denne måde, skaber det hos mig en naturlig afstandtagen; Jeg ønsker ikke at være deltager i en klub, der forvrænger, snarere end forklarer. Skal alvoren endelig sejre over satiren, må de tunge kendsgerninger på bordet: personer besøgte for blot to år siden i 2011 et dansk kunstmuseum (Hjorth- Andersen, 2013 p. 106). Det er for mig at se ret mange mennesker, og hvis disse personer er blevet skræmt væk af udstillingsteksterne og museernes interne sprogbrug, kan det sagtens blive et alvorligt problem, hvis de af dén grund aldrig kommer tilbage på et kunstmuseum. Hvis man foretager et hastigt nedslag i Ordrupgaards særudstilling vil det da være muligt at finde essensen af Ordrupgaards formidling af en særudstilling? Er kommunikationen så grel og så uforståelig for menigmand, som visse kredse af kritikkerne påstår eller hjælper teksterne på udstillingen egentlig den besøgende på vej mod en dybere forståelse? Med hvilke teoretiske og metodiske hjælpemidler, vil jeg kunne gå fra min subjektive mening til en objektiv forståelse? 13

14 For at kunne dette, vil det kræve en dybere tekstteoretisk ramme, og Roman Jakobsons sprogteorier vil kunne passe godt ind i dette. Jakobsons kommunikationsmodel kan benyttes til at opløse en tekst, og være med til at vise afsenderens egentlige mening med meddelelsen, og på denne måde være med til at skabe en objektivitiv indgang frem for min meget subjektive, for en udstilling er jo ikke udelukkende kun tekst om kunst. Kunsten rummer meget mere såvel som udstillingen gør. Med andre ord: Hvis jeg som (stor-) forbruger af museer skal kunne forstå et specifikt museumsbesøg på en mere objektiv måde, har jeg brug for redskaber dertil. Derfor må problemformleringen også omhandle en teori, som kan hjælpe mig til denne indsigt. 2.2 Problemformulering Kunstmuseet Ordrupgaard har længe benyttet en udbredt grad af skriftlig formidling i deres særudstillinger. På den nuværende særudstilling om en i den danske offentlighed forholdsvis ukendt impressionistisk maler, Mary Cassatt, er det atter tilfældet. Endnu en gang er en kritik af den skriftlige formidling på museer kommet frem; Kritikken lyder, at formidlingen er uforståelig og kun for indviede. Er kritikken begrundet i Ordrupgaards tilfælde? Som flittig bruger af museer er der en grundlæggende subjektivitet i min egen perception af museet. Hvordan kan jeg vende denne til en objektiv vurdering? Og hvordan kan subjektiviteten benyttes i forståelsen af museets skriftlige formidling? Disse spørgsmål forsøges besvaret ved at sætte Ordrupgaard ind i en historisk ramme, at beskrive en aktuel udstilling at følge gæster på tilfældige tidspunkter og udvikle en begrebsramme for et vellykket besøg at dissekere den skriftlige formidling ved hjælp af Roman Jakobsons kommunikationsteori i udstillingen på museet 14

15 3. Specialets opbygning I dette speciale benyttes fodnotesystemet kun til at vise hvor på internettet man kan genfinde mindre opslag af oplysende karakter. Større tekster som er lokaliseret på www og som er benyttet aktivt i analyser eller diskussion er medtaget i litteraturlisten. Specialets opbygning er derfor som følger: Kapitel 1: Indledningen, der beskriver min meget subjektive tilgang til museer og til kunsten. Der dannes et bånd til Ordrupgaards nuværende særudstilling via komparative beskrivelser af andre oplevelser på museer Kapitel 2: Problemfelt, indsnævringen af dette samt billede af Ny Carlsberg Glyptoteks franske samlings samlede skriftlige formidling og problemformulering Kapitel 3: Specialets opbygning Kapitel 4: Analysestrategier. I stedet for et decideret metodekapitel, vælges denne overskrift for behandlingen af de forskellige benyttede metoder heriblandt Roman Jakobsons kommunikationsmodel og udvalgte elementer fra Etienne Wengers sociale læringsteori, Praksisfællesskaber, som dog først benyttes igen til diskussionen Kapitel 5: Om Ordrupgaard historien, tal og fakta. Ordrupgaards historie fortælles med stifteren Wilhelm Hansen i fokus. Ordrupgaards omdømme i turistkredse berøres. Kapitel 6: Præsentation af det empiriske grundlag. Ordrupgaards hjemmeside præsenteres, resultaterne af observationer skematiseres, respondenterne Susanne, Phil og Jens, samt tekstansvarlig på Ordrupgaard præsenteres. For overblikets skyld er det i folængelse af præsentationen mine interview med disse analyseres Kapitel 7: Gennemgang af den skriftlige formidling. I dette kapitel gennemgås udstillingens opbygning, plantegningen vises og teksternes tilhørsforhold på udstillingen gennemgås Kapitel 8: Analyse af tekster/ Jakobson. Den egentlige analyse af udstillingsteksterne på Ordrupgaard påbegyndes. Først alle citaterne, derefter to værktekster. Det afrundes af en delkonklusion af kapitlet. 15

16 Kapitel 9: Diskussion. I hvilken Wengers teorier benyttes og litteratur om museer fremdrages som eksemplificering. Diskussionen omhandler også gyldigheden af de valgte respondenter. Kapitel 10: Konklusion. Kapitel 11: Litteraturliste Kapitel 12: Bilag. Også tekster, der ikke er analyseret, bringes i bilagsfortegnelsen 4. Analysestrategier I dette afsnit vil jeg beskrive de metoder jeg har benyttet og den teori, som vil ligge til grund for analyserne i den sidste del. Roman Jakobsons kommunikationsteorier benyttes, og de forklares som sidste del i dette afsnit. Etienne Wengers sociale læringsteori om praksisfællesskaber berøres, men uddybes ikke. En del af teorien benyttes i diskussionsafsnittet. 4.1 Subjektivitet i arkitekturanalyse En del af metoden er opstået via min interesse for arkitektur og med afsæt i to danske arkitekters metode. Jan Gehl, hvis bøger om arkitekturens rum er oversat til et utal af sprog, benyttes i brede kredse når det handler byplanlægning. Hans metode (en del af den) er at observere torve, pladser og åbne fællesrum samt inddrage eksempler fra dagligdagens fælles rum i sin diskussion at, hvad det er der skaber liv i dette. Hans tese er at bedre fælles rum skaber bedre livskvalitet for den enkelte, og det er muligt at benytte hans undersøgelser også i lukkede rum, museer, biblioteker med flere, når han fx beskriver at manglende siddemuligheder berøver den enkelte eller fællesskabet at skabe værdifulde aktiviteter sammen, da pladsen blot bliver et gennemgangssted og ikke et sted, hvor man opholder sig (Gehl, 2003 p. 147). Måske virker denne betragtning ikke overvældende original, men det er ikke desto mindre ham som har verbaliseret den, og det får den enkelte til at betragte sine omgivelser på nye måder, når man bliver gjort opmærksom på ting, der egentlig er indlysende men som ikke før er tematiseret. 16

17 Også Søren Nagbøl, som udvikler en egen oplevelsesteknisk metode til at opleve arkitektur har været inspirerende (Nagbøl, 1994). Han benytter og udvikler metoden ved at beskrive sin egen oplevelse i en forholdsvis ordinær villa i Frankfurt am Main. Denne er ombygget til et arkitekturmuseum af arkitekten O.M. Ungers, hvor det indvendige er bygget om med et hus i, så man indenfor så at sige har et hus i huset 4. Andre steder er museet, som jeg har besøgt et par gange og bestemt er spændende, mere sagligt og en del mere objektivt beskrevet: This made the old villa itself an object in an exhibition area, so that it is both an item in an exhibition and a place where exhibitions are held (Lampugnani, 1990 p. 139 f.) men Nagbøl ser den som sin egen ejendom, beskriver at man også kan drikke æblevin i Frankfurt og dette på en måde som kritikere nok vil kalde nonchelant samt yderst subjektiv i sin oplevelse. I en artikel i tidsskriftet Humaniora benytter han sin metode i sin beskrivelse af et kulturhus i Toftlund, hvor før han slentrer rundt i huset også når at beskrive vejret udenfor inden han kommer til floden Main, hvor han kort beskriver Das Deutshe Architekturmuseum, DAM, i Frankfurt. En af hans pointer er hans egen oplevelse: For mig at se er formen og arkitekturen presset ned og henover gæsten (Nagbøl, 1992 p. 6). Denne betragtning er væsentlig, og den kan benyttes til at kigge nærmere på Ordrupgaard hvis tilbygning er væsensforskellig fra den eksisterende gamle herskabsvilla. Dette samt mine indledende ord fører mig til et afsæt i metoden Grounded Theory. 4.2 Grounded Theory Om end dette ikke på noget tidspunkt har været eller vil blive en etnografisk undersøgelse, tillader jeg mig alligevel at trække på metoderne, der benyttes i dette felt. Grounded Theory beskrives som en kvalitativ analyseteknik, hvor teori dannes ud fra data (Brinkmann og Tanggaard, 2010 p. 229), men i samme værk også at formålet med

18 teknikken er at opdage, udvikle og verificere en teori på basis af empiriske data (ibid. p. 207), desuden supplerer den også eksisterende teori. Hastrup skriver endvidere i grundbogen Kvalitative metoder om feltarbejde at man per definition er fremmed i felten, uanset hvor tæt man er på på sine egne cirkler og sit eget sprog (Brinkmann og Tanggaard, 2010 p. 69) og at feltarbejde ikke blot handler om at indsamle information om mennesker (ibid. p. 71). Det er den enkelte forskers beslutninger, vurderinger og forforståelse, der bestemmer, hvordan analyseprocessen gribes an, hvilke elementer fra data den skal indeholde osv. (min understregning, Ibid. p. 211) Min forforståelse for Ordrupgaard går gennem mine mange besøg og mit kendskab til museets spændende historie, som findes beskrevet senere i dette afsnit. I Informationsordbogen beskrives teorien som værende: En samfundsvidenskabelig tilgang, hvor udgangspunktet for forskeren er at være så åben, som det er muligt, over for sine data, og derved tillade processer og adfærdsmønstre at fremkomme fra data 5 Hvis man altså har en tese, vil det med Grounded Tehorys indgangsvinkel være muligt at undersøge tesen, udvikle den og måske i sidste ende komme frem med en helt ny tese, så længe man blot er åben som muligt. I etnografien er der flere strategier, der bør følges, hvis man skal kunne påberåbe sig at have fulgt Grounded Theory (Emerson, 1983 p. 125), men det vil være for vidløftigt at følge alle startegier i dette, dog er en enkelt formulering medtaget i min metode: When researchers begin to question their data analytically, they are beginning to use it (forfatterens understregning, ibid. p. 118). Mine data er først hentet ved skjulte observationer, dernæst gæster, som jeg åbent har fulgt og i tre tilfælde interviewet. Dernæst er et interview foretaget med den tekstansvarlige på Ordrupgaard. Som teori har jeg benyttet Roman Jakobssons sproglige teorier til at 5 18

19 opløse de tilgængelige tekster for dermed at kunne analysere dem og til slut har jeg undersøgt, om Ordrupgaard ønsker et fællesskab omkring museet ved hjælp af Wengers sociale læringsteori om praksisfællesskaber. For at eksemplificere de observerede gæsters færden og perception af teksterne, har jeg analyseret selve udstillingsrummet og beskrevet hvordan udstillingen er opbygget Observationer og interviewteknik I dette afsnit må jeg indledningsvis indskyde, at jeg var nødsaget til at være væk fra specialet i hele april måned og halvdelen af maj, og at mine oprindelige idéer om samtidigt at undersøge gæsternes mulige æstetiske udbytte blev forkastet. Der er således anstalter til at ville undersøge dette i to af mine interview, men svarene benyttes ikke som planlagt. Ordrupgaards visitkort, deres hjemmeside, er den første del af den egentlige observation. Med afsæt i bogen om brugervenlighed, Usability, (Gregersen og Wisler-Poulsen, 2009) gives i afsnittet om Ordrupgaard en kort præsentation af hjemmesidens forside. Da hjemmesiden er ansigtet udadtil, er det væsentligt at vide, hvordan museet ønsker at præsentere sig, og hvad de ønsker at tilbyde den kommende gæst. De besøgendes handlinger i særudstillingen på Ordrupgaard er primært fra den første tid omkring åbningen af udstillingen blevet udført skjult. Mens gæsterne blev skygget, har jeg taget noter om deres bevægelsesmønstre og primære interesser i udstillingsområdet. Formen blev valgt med direkte afsæt i citatet: Normalt foretages observationer for at følge, hvordan mennesker handler i forskellige sammenhænge. Derfor er fokus på de direkte aflæselige træk ved situationen. dvs. deltagernes interaktion med det materielle og sociale miljø (Brinkmann og Tanggaard, p. 82) Efterfølgende har jeg haft tre gæster med på udstillingen, som blev gjort opmærksom på, at deres besøg på museet havde at gøre med dette speciale, og at jeg efter deres visit gerne har villet interviewe dem om deres oplevelse. Et enkelt af disse interview er transkriberet og findes i bilag 3. De to andre er genfortalt i afsnittet Præsentation af resultaterne for interview på Ordrupgaard. 19

20 Interviewguiden til gæsterne lød på følgende arbejdsspørgsmål med mulighed for at følge op med yderligere spørgsmål hen ad vejen. Formålet: Hvad får respondenten ud af udstillingen og hvordan bliver teksterne læst? Kan respondenten bruge teksterne, betragtes de som fyld, eller fungerer de på hvilken måde? Har respondenten erfaring med udstillinger, kender han Ordrupgaard etc. Udstillingsformen? Er formen hensigtsmæssig? Direkte spørgsmål: Teksterne: Læser du dem? Hvad bider du mærke i? Kan du nævne konkrete oplysninger fra disse? Hvad lærer du? Kendte du i forvejen Cassatt? Gør du det nu? Spørgsmålene var defineret ud fra Kvales syv forskellige typer af interviewspørgsmål (Kvale, 2009 p. 155), og selv om de i situationerne var struktureret, var det vigtigt at kunne gribe mulighederne for sonderende spørgsmål såvel som tavshed for at få yderligere oplysninger. Efterfølgende kontaktede jeg 16 personer, som måtte formodes at være interesseret i udstillingen. Jeg sendte dem vægteksternes overskrifter som var citater af Cassatt, og spurgte dem, om de ville kunne graduere disse syv citater efter hvad de syntes lød mest spændende efter kriteriet: Hvis jeg skulle vælge efter interesse udfra citaterne, vil jeg helst se rum X, derefter og bad om kommentarer til deres valg. Kun fire valgte at svare, hvorfor disse resultater ikke kan anses for værende valide og ikke er benyttet. Et par af svarene gengives dog, da de er med til at supplere gæsternes udtalelser. 20

21 For Anne-Sophie Kofoed Rasmussen, projektansat på Ordrupgaard og ansvarlig for samtlige teksterne på udstillingen gjaldt den samme teknik, blot var jeg opmærksom på, at jeg kunne få brug for, at hun kunne være vant til at blive interviewet, og at det derfor kunne blive et slags eliteinterview (Kvale, 2009, p. 167). Derfor var ville det også være nødvendigt at skulle afbryde, for at holde samtalen på sporet. Dette blev også gjort med ledende spørgsmål, da det viste sig, at hun gerne ville udtale sig om mere og andet end netop denne udstilling. Indledende spørgsmål: Hvad er din rolle? Hvordan er det egentlig gået med Mary Cassatt-udstillingen? Har I fået tilbagemeldinger? --- Betydningen fra Ordrupgaards side: Overordnet, og helt naivt: Hvad er meningen? Hvad vil Ordrupgaard med Cassattudstillingen? Hvordan bestemmer I, hvordan en udstilling skal formidles? Har Mary Cassatt-udstillingen en bestemt orden, et system? --- Formidlingen: Hvordan bestemmes, hvilke skriftlige budskaber, I bringer på vægge, tekstark mv.? Er det en fælles beslutning? Hvem henvender I jer til? o Aldersgruppe, køn etc. er der lavet brugerundersøgelser? De elektroniske medier? o Er det et engelsk kunstprogram I kører i biografirummet? o De andre? Hvad vil du mene, de besøgende får med sig hjem, efter at have set MC? Hvorfra kommer samarbejdet med lån af de japanske tryk? --- Tillægsspørgsmål: 21

22 Jeres formålsparagraf er meget lig museumslovens paragraffer kan du kaste lidt mere lys over dette bare et opklarende spm. Hvordan forsøger I at leve op til jeres vision? Afsluttende: Tilbygningen: Er I generelt glade for den? Under alle interview var jeg påpasselig med ikke at stille for ledende spørgsmål undtaget med Anne-Sophie Kofoed Rsmussen. Det var de interviewedes meninger og oplevelse jeg ønskede at få frem, og jeg forsøgte så vidt muligt at stille mig i betragterens og den nysgerriges rolle. Jeg holdt mig for øje, at det snarere skulle være en samtale om kunst og oplevelsen, end at det skulle være et forhør. Fra disse beskrivelser af metoder, går jeg nu over til den teoretiske del, som vil benyttes i analysen af teksterne. 4.3 Roman Jakobson Roman Jakobsons livsforløb vidner, ganske som Wilhelm Hansens, om et liv i brydningernes tid. Han blev født i Moskva i 1896 og ender sine dage i USA i Efter at have grundlagt Moskvas Lingvistkreds i 1915, rejser han til det daværende Tjekkoslovakiet i 1920, hvor han bliver indtil Han flygter fra nazismen til Danmark og senere Sverige og Norge for at komme til USA, hvor han fortsætter sine studier og, siger flere kilder, banebrydende sprogforskning på Harvard, MIT med flere. 6 Roman Jakobsons kommunikationsmodel er et interessant instrument at benytte. Jeg har før både i teori og i praksis forsøgt at benytte hans sprogteoretiske teorier, og den har vist sig ganske funktionsdygtig i mine arbejder. I praksis har jeg forsøgt at benytte den ved legat- og sponsoransøgninger for BOBCATSSS konferencen i 2013 og i teorien desuden i mit bachelorprojekt om Kommunikationsforum.dk i 2011 samt i en modulopgave hos Hans Elbeshausen ligeledes i 2012, men her om den såkaldte Koldausag, hvor diverse udsagn, mytedannelser og beskyldninger føg om ørerne på alle involverede. Der vil derfor uværgeligt forekomme sproglige gentagelser fra mine opgaver i 6 Den store Danske Encykopædi, Wikipedia.dk m.fl. Biografien af Roman Jakobson kan læses andre steder end her. 22

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler.

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Marianne Bøgh Pedersen Danmarks Biblioteksskole Årgang 2007 Speciale efterår 2008

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28 Indhold Introduktion...4 Indledning og problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 6 Om opgaven... 7 Metode...9 Feltarbejde... 9 Fænomenologi og hermeneutik i opgaven... 10 Om feltarbejde og interviews...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

20101025 Projekt (Modul 4) Sarah Celine Elving

20101025 Projekt (Modul 4) Sarah Celine Elving Indhold Indhold... 1 Indledning... 1 Forskningsspørgsmål... 1 Afgrænsning... 2 Begrebsafklaring... 2 Cyberhus... 2 Respondenter/Brugere... 2 Asynkron/synkron kommunikation... 2 Hvad er en chat?... 2 Emoticons...

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere