Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Sted: Korinth Dato: Deltagere fra: Allested 3 Søllinge 2 Ryslinge 1 Nr. Lyndelse 2 Ringe BK 1 Horne FS 3 Krarup Espe 1 Fåborg BK 1 Bøgebjerg IF 1 Nr. Søby 2 Falsled Svanninge 3 Årslev BK 2 Gislev 1 Kværndrup 2 Desuden fra FBU bestyrelse Gordon Kirt (GK), fra dommerklubben Thomas Abildgaard (TA) og konsulent Niels L Nielsen (NLN) FBU Ref.: Niels L Nielsen Pkt. 1 Formandens beretning - Michael Christensen Horne Fodboldrådet i 2007 har været: o Michael Christensen (MC) Horne formand for Fodboldrådet o Vagn Brogaard, Gislev. Sidder desuden i folkeoplysningsudvalget. o Louise Bøjden Ryslinge o Steen Klingenberg Falsled Svanninge o Lisbeth Nielsen Årslev Fodboldrådet har været konstitueret og organiseret med 4 undergrupper: uddannelsesudvalg breddeudvalg eliteudvalg udvalg med ansvar for kontakt til kommunen I årets løb har fodboldrådet diskuteret og arbejdet med: o Udsendelse af nyhedsbrev o Projekt individuel klubudvikling o Elitegruppen har arbejdet med Guldtræningen i kommunen. 10 klubber tilmeldt af 15 mulige. Men der mangler en/to dygtige guldtrænere fra kommunen, foruden den ene der er i kommunen. Man har været nødt til at låne instruktører i andre kommuner. MC opfordrede til, at klubberne gik hjem og opfordrede egnede emner til at melde sig som guldtrænere. o Kunststofbaner o Kommunetræning og kommuneholdet. 29 spillere var tilmeldt til de tre trænere. 16 spillere blev udvalgt. Disse har spillet kommunekampe og en opvisningskamp ved sommerstævnet i Horne foran mange tilskuere. Næste sæson vil der ikke blive udtaget en talenttrup i FBU regi, men der arbejdes på, at de udvalgte fra kommuneholdene kan benyttes som medier ved f.eks. DBU kurserne. Antallet af træninger sættes op fra 3 til 6. 1

2 o Breddegruppen har arbejdet med fastholdelse af piger gennem et stort indendørsstævne i Gislev Hallen. 175 pigespillere fra hele kommunen deltog på 22 hold. Arrangementet var en stor succes, som gentages i o Desuden har der været en god kontakt med kommunen fra starten af året. Der er stadigvæk meget at arbejde med i forhold til kommunen, men der er en god dialog, hvilket har haft stor betydning for løsning af nogle af de praktiske forhold. Inden årsmødet var der en times åbent møde mellem årsmødedeltagerne og tre repræsentanter fra Fåborg Midtfyn Kommune. Pkt. 2 Orientering fra klubberne Krarup Espe Projekt Individuel Klubudvikling har været meget positivt for klubben. Klubben opfordrer FBU til at det fortsætter ud over den fastsatte periode, så der kan følges op på beslutninger, målsætninger og handlinger med regelmæssighed. Det er vigtigt, at en ekstern person/konsulent er tovholder, sådan som det har forløbet i indeværende år. Falsled/Svanninge Projekt Individuel Klubudvikling har også været et fremragende stykke arbejde i klubben, som de håber vil fortsætte. Der er sat gang i mange gode tiltag i klubben. Allested Projekt Individuel Klubudvikling et godt og positivt projekt for klubben, der bl.a. har ført til udarbejdelsen af en hjemmeside. Desuden er klubben med i et lokalt projekt om etablering af et Multihus/hal der bl.a. betyder udvidelse af hallen Søllinge Projekt Individuel Klubudvikling har været rigtig godt og været meget betydningsfuldt for hele klubbens motivation og udvikling. Der er sat gang i rigtig mange positive ting i den forbindelse. Desuden er anlægget af fodboldbane nr. 2 i gang, men jordbundsforholdene har drillet og trukket færdiggørelsen ud. I samarbejde med skolen arbejdes der med etablering af et aktivitetsområde. Bøgebjerg Projekt Individuel Klubudvikling har været en rigtig god hjælp for såvel klubbens sportslige- som organisatoriske del. Klubben Vester Åby blev pr. 1.8 fusioneret med Åstrup og Pejrup og fik det nye navn Bøgebjerg Horne Projekt Individuel Klubudvikling har virket godt og inspirerende for klubben. Man har store forventninger til det fremtidige samarbejde med konsulenten. Klubbens 1. Hold rykkede op i s.1, der har været indvielse af en ny bane, og i klubregi har der været opstart af en ungdomsklub og en fritidsklub. Klubben ser fremtiden lys og positiv. Korinth Projekt Individuel Klubudvikling først lige startet, men der er store forventninger efter det første møde. Der er kommet flere seniorspillere i løbet af året som følge af et rigtigt trænervalg. Næste år tilmeldes igen to seniorhold. Man har haft store problemer med en delvis ubrugelig træningsbane pga. fugt. Derudover har klubben kun kampbanen, som der har været et alt for stort pres på. I byen fungerer et lokalråd godt. Her deltager Korinth BK også, og der er i kommende tid møde om fælles visioner for området. Årslev BK klubben er ikke blevet kontaktet af en FBU konsulent. Dette skyldes en beklagelig fejl fra vor side. I bliver kontaktet snarest! S2 holdet rykkede ned. Der er mange gamle hold i klubben og klubben vil arbejde på at få flere seniorspillere. Det er værd at bemærke som noget særdeles positivt, at der var kampvalg til et par af bestyrelsesposterne i Årslev i år! Nr. Søby Er ikke kommet i gang med Projekt Individuel Klubudvikling. Kværndrup Projekt Individuel Klubudvikling har givet klubben visioner og ideer at arbejde videre med. Samarbejder med Gislev og Ryslinge om piger og ynglinge i FC Midtfyn i et fint forløb. 2

3 Ringe Ryslinge Projekt Individuel Klubudvikling delvis udskudt til næste år pga. reorganisering i klubben. På ungdomssiden har der dog været samarbejde med konsulent fra FBU om arbejde med ungdomsfodbold. Der har været en voldsom vækst mht. børnefodbold. Men ungdomsfodbold i Ringe har vanskeligere kår mht. fastholdelse. Klubben opfordrer FBU til at fokusere på dette problem. Klubben vil arbejde på at få en minikunststofbane. Projekt Individuel Klubudvikling har givet anledning til, at klubben overvejer at gå i gang med projekt minikunstgræsbane. Pkt. 3 Orientering om Holdninger og Handlinger, Stævner på Fyn i 2007 NLN orienterede om erfaringer med- og evaluering af indførelsen af Holdninger og Handlinger i FBU efter år et på Fyn. Desuden en præsentation af B&Us forslag til børnefodbold i FBU 2008, som bliver bragt i forslag ved Delegeretmødet i januar 2008 i Ringe. Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til forløbet af første år med H & H på Fyn. Undertegnede forelagde klubberne muligheden for at søge en Børne- og Ungdomskonsulent i DBUs nyeste fastholdelsesprojekt Se FBUs hjemmeside: Pkt. 4. Orientering fra Fodbolddommerne Thomas Abildgaard orienterede om tiltagene for rekruttering af nye dommere i 2008, samt de planlagte fastholdelsestiltag. Dommerklubben, som nu er en del af fodboldfamilien under DBU, har som strategi, at alle nyuddannede dommer skal omspindes af netværk arrangeret af dommerklubben. Dette netværk skal f.eks. sørge for: Sociale arrangementer Møde med topdommer (ere) Tøjordning (ca. 600 kr.). ½ kontingent det første halve år Fyn er blevet inddelt i områder, hvor f.eks. de områder, hvor der er mangel på nye dommere, får særligt fokus. Dommerklubben hjælper de nye i forhold til deres individuelle ønsker om, hvad de ønsker at dømme egen klub, ungdom under FBU eller måske laveste seniorrække. Uddannelse af dommere er blevet er DBU ansvar, hvilket betyder, at dommerne er medlemmer af fodboldfamilien, ligesom trænere og spillere er det. Dommerne vil lægge fokus på konflikthåndtering i Derfor er der planlagt et konflikt håndteringskursus/møde i Ringe for dommerne i nærmeste fremtid. Han omtalte indsatsområdet Fair Play, som bl.a. markeres af, at alle skal give hånd før og efter kampen i Derudover vil der være fokus på passende sprogbrug i næste sæson. Denne udfordring er vanskelig, men nødvendig. TA omtaler desuden tilbuddet til klubberne gående ud på, at tilmelding af min. 12 aspiranter giver ret til et 11 mands kamplederkursus i egen klub. Kurset er gratis. Han oplyste, at der i Langeskov netop er gennemført et aspirantkursus med 19 deltagere, hvoraf 14 gennemførte. HOGG og Tullebølle har planer om at starte aspirantkurser begge steder eller i begge områder. 3

4 Ringe BK opfordrede dommerklubben og FBU til, at klubledere og trænere også skal have indbydelse til et konflikthåndteringskursus/møde i lighed med det, dommerne inviteres til. Det er meget vigtigt, at klubbernes ledere og trænere bringes til forståelse af en dommers situation og får forståelse af hvor vigtige personer man er som rollemodeller for alle klubbens unge og ældre medlemmer som trænere og ledere. Lederadfærd har altafgørende betydning for klubbens holdning til dommere mht. respekt, accept og forståelse. Pkt. 5 Ny struktur i FBUs bestyrelse NLN og GK orienterede om bestyrelsens forlag til organisationsændringen i bestyrelsen. Forslaget kommer til afstemning på delegeretmødet i jan Pkt. 5.1 Nye initiativer fra fodboldrådet En inspirationsliste til arbejdet i fodboldrådene blev fremlagt af Steen Klingenberg. Michael Christensen orienterede om, hvad rådet i Fåborg Midtfyn har intentioner om at arbejde med i det nye år: o Uddannelse o Fastholdelse o Etablering af ynglingehold o Fælles indestævne for piger og drenge kommunemesterskaber. Allested undersøger muligheden for at stævnet kan afholdes der. o Afholdelse af aspirantkursus evt. flere jf. FBUs tiltag om gratis kursus ved min 12 aspiranter i en klub/et område. Klubberne får deltagerudgift på 100 kr. pr aspirant, som bruges til gaver til aspiranterne. Krarup/Espe og Årslev meldte sig straks som kursussteder. o Desuden ønsker fodboldrådet at samle trænere til afholdelse af kurset Børnefodboldens Basis, som FBU ligeledes har udbudt gratis ved min 12 deltagere i en klub/et område. Pkt. 6 Valg til Fodboldrådet. De nuværende rådsmedlemmer var alle villige til genvalg. Fodboldrådet i Faaborg Midtfyn Kommune bliver: o Michael Christensen (MC) Horne o Vagn Brogaard, Gislev. Sidder desuden i folkeoplysningsudvalget. o Louise Bøjden Ryslinge o Steen Klingenberg Falsled Svanninge o Lisbeth Nielsen Årslev o Rie Kristiansen Allested - nyvalgt Pkt. 7 evt. Gordon Kirt orienterede om fastholdelsestiltag i 2008 Kick off Camp, som afholdes i Svendborg i august 2008 for aldersgruppen årige. Der vil være fodboldoplevelser under alle former i 4 dage for de unge, samt musik og ungdomssamvær. Se desuden Se FBUs hjemmeside: ang: 11 mands kamplederkursus 3 timer (min 12 max 24 deltagere) 4

5 børnefodboldboldens basiskursus trænerkursus 6 timer (min 12 max 24 deltagere) uddannelse med kompetence ovenstående kurser samt 3 timers kursus på FBU. (min 12 max 24 deltagere) Alle kurser kan afholdes i lokalområdet/klubben!! Niels L Nielsen 5

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

Formandsberetning ved Gråsten Boldklubs generalforsamling torsdag d. 9. april 2015

Formandsberetning ved Gråsten Boldklubs generalforsamling torsdag d. 9. april 2015 Formandsberetning ved Gråsten Boldklubs generalforsamling torsdag d. 9. april 2015 FODBOLDÅRET 2014 blev et godt år for GB rent sportsligt. Rent økonomisk gik det fremad, men p.g.a. den meget lille kassebeholdning

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

KFD årsberetning 2014

KFD årsberetning 2014 KFD årsberetning 2014 kære KFD ere Nærværende skriftlige beretning er bestyrelsens beretning for det forløbne år. Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning på KFD s generalforsamling

Læs mere