Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne. Formandens beretning Formanden fremlagde sin årsberetning Ring Djursland Året startede med racerskole på Ring Djursland den 16/4. De 8 deltager var ikke mange, men lige nok til at det kan løbe rundt. Årets første løb på Ring Djursland var den 8 og 9. juni med deltagelse af SSC Formel Ford Super Car med Spider samt historiske klasser. Der var 130 deltagere til dette løb. Det andet løb var den 5 og 6. juni. Lørdag formiddag kørte 1600 Challenge og Suzuki Svift, med deltagelse af 30 kører. Lørdag/søndag blev Rally Cross afviklet med 55 deltagere hvilket var en tilbagegang med ca. 30 kører i forhold til året før. Løbet blev afviklet godt med en masse godt race og blev sendt på TV. Desværre var der ikke mange deltagere kun omkring 500 til hele weekenden, hvor der året før havde været tæt på tilskuere. Weekenden den 14 og 15. August var DTC weekend. Her kan man også se at krisen kradser. Sammenlagt var der kun 115 deltagere, mod 160 året før. Det startede ellers med at DTC aflyste deres klasse og ikke stillede op til dette løb men et Hartmann Team pressede på hos DTC arrangørerne for at få det løb gennemført. DTC overgav sig til sidst og løbet blev gennemført men det blev ikke sendt på TV. Årets sidste løb i september var et MC løb, med klassiske motorcykler. AMK var arrangør af dette løb. Vi står nu foran en ny sæson med 3 asfalt løb og et MC løb. Der vil i 2011 ikke være et Rally Cross løb. Go Kart Gokarterne har været flittige til at træne i Tirstrup trods det, at vi ikke har en optimal bane. Klubmesterskabet blev afviklet på andre bane med rigtigt mange kører. Sommerlejr blev igen afholdt med mange deltagere i Vojens og med stor succes. Etableringsudvalget. Etableringsudvalget, som arbejder med planen for en go kart bane i Tirstrup, har lavet en visions plan for området. Denne er afleveret til Syddjurs kommune, Forsvarets Bygningstjeneste og andre interessenter.

2 Den er blevet godt modtaget af kommunen og forsvaret men så længe der er fyrværkeri på området kommer vi ikke meget længere. Der har været afholdt en del møder, og Syddjurs Kommune støtter oprigtigt op om vores projekt. Classic Race Aarhus DMKA indgik i 2010 i afvikling af et historisk motorløb, som blev kørt i Aarhus den 25, 26 og 27. juni. Der var ikke mange som havde troet på at det ville blive til noget, men en stædig styregruppe holdt fast og fik det første Classic Race Aarhus op at stå. Afviklingen var til alle tilfredshed om end med små skønhedspletter hvilke er rettet til det næste løb som bliver afviklet den 13, 14 og 15. maj 2011 ØMS ØMS s samarbejdet fortsætter med en del kurser for ledere og trænere, men DASU har hængt en del i bremsen med informationer. Så der er en del som skal indhentes. Den 19. marts 2011 var der et fælles arrangement om sponsering, hvor Karl Åge Jensen og Jan fra Toptime fortalte om sponsorater og netværk. Det var rigtig spændende at høre på. Hvor langt er vi så med ØMS? Vi skulle meget gerne være nået så langt, at vi kan kalde os for en modelklub ved årets udgang. Miljøsag. Miljøsagen omkring Ring Djursland fik i årets løb sin dom. Pederstrup by er at betragte som en bolig by og det giver en reducering i støjen til daglig. Det betyder at der skal bygges nye volde og der skal ske en reducering i aktiviteterne. Motorsporten har fortsat de 4 løbsweekender, men den 5. som vi tidligere har haft kommer ikke igen. Klubfest Tidligere har klubfesten været afholdt den sidste weekend i januar, men i 2010 valgte man at holde den umiddelbart efter sæsonafslutningen midt i november, hvilket fungerede godt. Til festen havde vi inviteret Jason Watt, som kom og fortalte om sin racerkarrierer, hvilket han gjorde rigtig godt. Repræsentantskabsmøde. Der var repræsentantskabsmøde i DASU i november måned og her meddelt formanden for DASU, at hvis han skulle fortsætte efter næste repræsentantskabsmøde, så skulle strukturen i DASU laves om. Der er nu nedsat et udvalg som skal komme med et forslag til denne nye struktur. DMKA opstillede Mette Stubberup til Banesportsudvalget, og hun blev valgt ind. Afslutning Med håbet om en god motorsportssæson jeg vil jeg takke kører, officials og andre, der har givet en hjælpende hånd med i årets løb. TAK Ingen kommentarer til beretningen som herefter anses for godkendt

3 Regnskab fremlægges Årets regnskab blev delt rundt. Under punkt 8 er opført tkr. 11 i omkostninger. Denne post vedrører Classic Race Århus. De penge er blevet indbetalt til klubben i Ellers var der ingen kommentarer eller bemærkninger til regnskabet hvorfor det blev godkendt. Næste års kontingent Kassereren foreslog at kontingentet i 2012 forøges med kr. 30. Dette er dog med forbehold for stigningen i DASU kontingentet. En eventuel stigning hertil vil blive lagt på kontingentet til klubben. Kontingentet blev vedtaget. Indkomne forslag Fra bestyrelsen fremlægges forslag til nye vedtægter. Arne Petersen gennemgik oplægget. Indledningsvis beskrev han hvordan bestyrelsen hen over vinteren har arbejdet på at få nogle mere tidssvarende vedtægter. Der arbejdes i øjeblikket videre med forretningsorden for de sportslige udvalg som i øjeblikket er go-kart og Ring Djursland. Herefter blev vedtægterne gennemgået paragraf for paragraf. Som følge af denne gennemgang er følgende vedtaget. I 1 ændres teksten til at være: motorsportsinteresseret, i stedet for blot motorinteresseret. I 2 ændres ligeledes til motorsportsinteresseret, i stedet for motorinteresseret. I 5 ændres teksten således at der kommer til at stå, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Dette er en følge af at Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen. Det sidste afsnit i 5 deles i to sætninger, således at anden sætning kommer til at hedde: Referatet godkendes af bestyrelsen. I 6 føjes et punkt ind i punkter til generalforsamlingen, med teksten Valg af formand, og Valg af kasserer. Ligeledes ændres teksten under skriftlig afstemning til: Såfremt mindst ét medlem kræver det. I 9 præciseres det, at det er foreningens konti, som pengene sættes ind på. Fra salen kom følgende kommentarer:

4 Burde der ikke i vedtægterne burde indeholde et punkt omkring vedligeholdelse af licenser. Bestyrelsen mener, at det ligger i 1 under punktet 1 kurser. Der var spørgsmål fra salen omkring bestyrelsens muligheder for at nedsætte eller opløse udvalg. Bestyrelsen har altid ret til at oprette eller nedlægge udvalg. Dette skal dog altid ske i overensstemmelse med foreningens formål. Under 8 var en kort snak om klubbens ret til at ekskludere et medlem. I forbindelse med 11 var der forslag fra salen om at såfremt der skal ske vedtægtsændringer, så skal disse sendes ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. En vedtægtsændring kan fremsættes som alle andre forslag og skal være bestyrelsen i hænde rettidigt, for at blive behandlet på en generalforsamling. Efter gennemgangen af forslag til nye vedtægter blev der stemt ved håndsoprækning. For stemte 25 personer, 1 stemte imod og 1 stemte blank. Forslag til nye vedtægter med de ovenfor beskrevne rettelser er herefter vedtaget. Til bestyrelsen er der yderligere indsendt et forslag rettidigt: Forslag går ud på at ophæve samarbejdet med Fonden for Ring Djursland. Dirigenten vurderer at dette forslag strider med vedtægterne for DMKA, hvorfor forslaget ikke komme til behandling på generalforsamlingen. Valg til bestyrelse Valg til bestyrelsen I ulige år skal formandens vælges. Svend Erik er derfor på valg. Modtager gerne genvalg. Arne Pedersen og Poul Bang er på ligeledes på valg og modtager gerne genvalg. Svend Erik, Arne og Poul blev genvalgt for en 2 årlige periode. Valg af suppleanter. Uffe Bilde Nielsen og Niels Kirkegaard er på valg. Niels ønsker ikke genvalg mens Uffe modtager genvalg. Carsten Kristensen stiller op til suppleant. Begge blev valgt som suppleanter i Valg til hjælpeudvalg. Til Go-kart udvalget har afdelingen valgt Mette Møberg som formand. Dette er taget til efterretning af generalforsamlingen. Til Ring Djurslands udvalget valgtes Niels Einer Rytter som formand. Valg af revisorer Erik Jensen er på valg. Han modtager gerne genvalg, og valgtes som revisor i 2011.

5 Information fra fonden Ole Husum, formanden for Ring Djursland Motorsport, gennemgik året Året er forløbet i lighed med de sidste par år. Der har været afholdt 4 til 5 møder, som hovedsageligt er gået med at planlægge løbene. Der udover har punktet økonomi fyldt meget i Økonomien er i øjeblikket noget anstrengt, hvilket skyldes en del større investeringer i både løb og på selve banen. Især Rally Cross banen har kostet meget. Dertil kommer, at antal løb på banen er skåret ned fra 5 til 4 weekender. Den generelle finanskrise, påvirker naturligvis også økonomien. Der er udarbejdet et budget som udviser et overskud i 2011, hvilket fonden tror på kan holde. Banken har accepteret dette budget. Der har i årets løb være en del ryster omkring synligheden af Fonden. Dette vurderes ikke at være et problem. Den der skal være synlig, er DMKA. Det er fondens opgave at få økonomien til at hænge sammen at låne penge for at DMKA kan afvikle løb på Ring Djursland. De 2 parter er afhængige af hinanden. Eventuelt Det blev forslået, at vi for at skaffe penge til klubben indleder et samarbejde med Hydro omkring benzin kort. Fra salen blev der spurgt til visionen. Har bestyrelsen kikket på den, især med henblik på at få flere medlemmer. Hvad tilbyder klubben af service, især overfor nye medlemmer? Det er en opgave som vi som klub bør hjælper til med. Svaret er at der endnu ikke er nedskrevet en vision for klubben. Dette er en ny opgave for bestyrelsen både at arbejde med vision og strategi. Fra salen kom en opfordring til at DMKA banefolk og bestyrelse var mere synlige i forbindelse med go-kart arrangementer. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Niels Einer Rytter

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere