Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev"

Transkript

1 Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen er valgt som dirigent. Agnethe Lassen og Randi Bastholm er valgt til referenter. 2. Beretning, evaluering og fremtidsplaner for arbejdet i distriktet fra alle udvalg: Bestyrelsens beretning v. Bodil. Sidste år var der en distriktsfest, med god tilslutning. Efter stormødet blev der vedtaget at bestyrelsen skulle lave et fundraisingudvalg. Det er lykkedes. Visionsudvalget blev også nedsat og har beskrevet visioner indtil Både i distrikt syd og i fællesskab med distrikt trekanten. Fokus på kontakt til medlemmer, som kommer tilbage til området, fokus på medlemmer i område, hvor der ingen aktiviteter er. Fokus på de frivillige og teenarbejdet. Man har mødtes med trekanten. De fælles visioner er at holde fast i teenager og fortsætte det gode samarbejde. Samt styrke lederfællesskaber. Ansættelsesudvalget og distriktsformændene har haft møde og har fået ansat Henrik Videbæk som ny konsulent. I foråret inviterede man de forskellige distriktsudvalg, uden den store tilslutning. Distriktsbestyrelsen har indkøbt et mobilt lydanlæg, som man kan låne. Beretning fra arbejdsgiverudvalget: (fra Viktors tid): Udvalgets arbejde har været præget af Viktors udfasning og indfasning af Henrik, som er den nye konsulent. Viktor var ansat indtil august 2014 og har fulgt det nye udvalg på sidelinien. Kim Bjerre fortsætter fra det gamle arbejdsgiverudvalg over i det nye. Viktor har lavet en drejebog til den nye konsulent med kontaktpersoner. Der blev en overlapningsperiode med Viktor og Henrik. Der var en stor afslutningsaften med omkring 100 deltagere. Mette Clausen ønskede Henrik tillykke med arbejdet. Det gamle arbejdsgiverudvalg slutter til Stormødet. Hans Chr. Lund fortsætter i stedet for Mette, sammen med Kim Bjerre. Marianne fra distrikt trekanten er kontaktperson. Hans Chr. Lund er formand. Udvalget har lavet et skema og en oversigt over Henriks arbejde. Henriks opgaver skal præcist defineres efter stormødet. De bliver lagt på plads i næste uge. Der skal holdes fast i de opgaver, som er sat i gang. Udvikle de sociale medier. God kontakt til efterskolerne. Skabe et naturligt flow fra den ene klub til den næste. God kontakt til teenagere og de unge. At styrke lederfællesskabet og frivilligheden af de unge. Man vil gerne holde gang i en visionskasse, til gode ideer m.m. til Henrik eller udvalget. Send en mail. Kom med alle de ideer, I har. Den skal bruges som et værktøj til arbejdsgiverudvalget. De mødes kvartalsvis i udvalget med Henrik. Udvalget kigger både tilbage- og fremadrettet. Kommentarer fra forsamlingen: Mobilt anlæg og andre remedier, bl.a. en vandtrampolin. Hvad har vi, hvor ligger de og hvornår kan man låne det? Der skal laves en udlånsliste, så vi får overblik over det. Peter Vibe har ansvar for det mobile anlæg. Vi skal have en person, som står for udlåning af tingene. Det er en opgave for distriktsbestyrelsen.

2 Visionskasse: Der kommer et udspil fra arbejdsgiverudvalget. Man må gerne komme med input, spontant og gerne på mail, evaluering fra lejre, referater fra diverse udvalg. Vi skal sørge for at få brugt ideerne, så de ikke bare ligger i en kasse. Måske tage nogle ting ud og arbejde med dem et par år. Ide fra en præst, Jakob Knudsen: stor forskel på familieklubaften og spaghettigudstjeneste. Kunne vi blive bedre til at åbne op til andre uden for KFUM og KFUK. Vi skal også huske de fremmede i landet, så de kan blive integreret. Henrik laver et indlæg på hjemmesiderne om hans nye arbejde. Han vil også kigge ud til bestyrelserne og klubberne, for at få en fornemmelse af arbejdet. Han tager gerne imod en invitation. Der bliver skrevet en nyhed på hjemmesidsen om, at Henrik er ny konsulent. Det er også vigtigt med en fysisk præsentation og det personlige møde. Skal vi holde fast ved distriktsbestyrelsens møde, med alle udvalg i distriktet, en gang hvert halve år? Det bliver vedtaget. Der indkaldes i god tid. Har vi, i klubberne, mulighed for at søge midler til dårligt stillede børn og unge, som gerne vil med på lejre? Vi kan søge distriktsbestyrelsen, da der er øremærket penge til det. Kommunikationsudvalg v. Anne (fra trekanten): Arbejdet består i at udbrede de gode historier til omverdenen. De vil gerne have et par medlemmer fra distrikt syd. De har arbejdet med Facebook, hjemmeside og hvordan det kan bruges i forskellige sammenhænge. De har brugt kommunikationsplaner - før, under og efter et arrangement. De bruger primært Facebook, da det er nemt at arbejde med. De har lagt billeder fra sommerlejrene på Facebook og det fungerer fint. Bliv endelig ved med det. De har lavet en flyer til information til deres udvalg og send gerne en mms, på , fra en aktivitet og de sætter det på Facebook. Fundrasingudvalg: Skal skaffe midler til aflønning af en konsulent. De har lavet en pjece til projektet. De har sat et mål, at der skal samles ind i distrikt syd og det samme i distrikt trekanten pr år. Indtil nu er der givet tilsagn om ca pr år. Dog mangler der tilsagn til 2015, 2016 og De arbejder på at nå målet. Udvalget arbejder til efterårsferien 2014 og nedlægger så udvalget, da de har nået deres mål. Der er lavet en flot brochure og stor tak til udvalget for deres arbejde. Edel Christensen gør et rigtigt stort arbejde i forhold til projekt konsulent. Stor ros til Edel, det påskønner vi meget. Børne - teen udvalg: For 2 år siden slog man udvalgene sammen med distrikt trekanten og det har været meget positivt. Man mødes ca. 4 gange om året og snakker visioner, teenlejr, tanker, kurser for ledere: Hvordan tackler man børn med forskellige diagnoser? Det arbejder de videre med. PR - hvordan bliver vi bedrer til at fortælle om vores arrangementer? Husk at sende noget til kommunikationsudvalget. De har lavet teentræf efter skøjtetur i Vojens, teenweekend med 60 deltagere og 20 ledere, teenevent, hvor der blev sendt en bus afsted. 2 busser blev sendt afsted til børnefestival, Der har

3 været afholdt børnelejre, med fin tilslutning. Man har prøvet at sende indbydelser op i landet, til lejrene og har haft lidt deltagere fra Koldingområdet. Der er teentræf igen i november. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 52 deltagere til teenlejr i september. Stor ros til teensommerlejr fra deltagere. Kurser for ledere kunne evt. udbredes til andre ledere, ude i klubberne. Evt. et arrangement med bestyrelsesmøder og klubledermøder og bagefter fællesspisning. - også kaldet Store Lederdag. Det kunne være en opgave for et ad hoc udvalg. Der må gerne være undervisning om tackling af ADHD- børn og andre børn med diagnoser. Det var en ide, at lave det sammen med trekanten. Lederfokusudvalget har måske noget under opsejling. Henrik formidler kontakten. Informatiosudvalget: Arbejdsopgaverne er Årsskriftet og hjemmesiden. Lene og Inger laver Årsskriftet og Peter er Webmaster. Der arbejdes fortsat løbende på hjemmesidens indhold og opbygning. Flest af de indlæg der modtages til siden, handler om kommende arrangementer og programmer, hvorimod der meget sjældent kommer fortællinger og billeder fra arrangementerne. Hermed en opfordring til at gøre mere på den front. Husk at sende en mail til webmaster, hvis der sker ændringer, f.eks. nye medlemmer i et udvalg, ny mailadresse, tlf.nr. og lign. Siden sidste stormøde, er der blevet sendt 10 nyhedsmail ud. Der er ca. 220 modtagere, hvoraf omkring halvdelen åbner mailen og i gennemsnit klikker ca. 30 på et indlæg pr. mail. Det er vigtigt, at alt hvad der skal lægges på hjemmesiden og i nyhedsmails, er færdigbearbejdet og klar til at blive lagt op, så webmasteren ikke skal bruge tid på at justere alt for meget. Eksempelvis skal billeder fra et arrangement være sorteret og redigeret, inden de sendes. Aller helst skal de være uploadet til et webalbum, så der kun skal lægges et link på hjemmesiden. Distrikt Syd har sammen med Distrikt Trekanten en Facebook side, som primært administreres af Anna Engrob fra Distrikt Trekanten. Besøg den og LIKE hvad I ser :) Igen i år har det været en positiv oplevelse at lave årsskrift. Medlemmer fra distriktet har været flittige til at sige ja til at skrive. Der, hvor det har kostet lidt ekstra tid er indhentning af billeder. Husk at tage billeder til arrangementerne og gemme dem. Layoutet er igen i år lavet af Tommy Andersen, som gav en god pris på såvel layout og trykning. Bladene er udsendt til alle medlemmer over 13 år, givere til projekt konsulent, til Y- mensklubberne, skoler som har indrykket annoncer, foreninger, nogle konfirmander og kirker. Derudover er de delt ud til forskellige arrangementer. Tak til alle som har lavet indlæg til bladet. Hvis nogen har nye ideer, ris eller ros vil vi meget gerne høre det. Kommentarer: Når præsterne lægger noget på hjemmesiden, kommer det også i avisen. Det kunne måske være en ide, på samme måde, at man samtidig sender det til avisen. Årsskriftet fik stor ros.

4 Raptus: Man har prøvet at lave go-cart, besøg af en ungdomspræst, møde på Mc. Donalds 1 jan., de 9 personlighedstyper, bilorienteringsløb med fotografering. Efter Viktor er stoppet, er der kommet 2 støtter med i udvalget. Det første arrangement blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Den store palledyst er d. 10 nov. i Kolding. Der mangler nogle deltagere til Raptus` arrangementer. Send gerne de unge afsted, ellers går udvalget nok i sig selv. Aldersgruppen er fra år. Måske skulle man lave noget helt andet PR, evt. en appetitvækker på Facebook? Hvad med fredag aften? Lederfocus: 5 pers i udvalget både fra Trekanten og Syd. Fokus på bestyrelser. Efter svar på et udsendt spørgeskema er der afholdt flere fyraftensmøder f.eks. om emnet Rekruttering og fastholdelse af frivillige. 22. nov.: Vojens skøjtehal. Medbring evt. selv skøjter. Et større arrangement til foråret. Voksenudvalg: arbejde i Midtlandet og i Åbenrå og Tønder. Lørdag d. 25. oktober: højskoledag på Rinkenæs ungdomsskole. Det er et dagsarrangement og aldersgruppen er fra 40 år og op efter. 3. Indkomne forslag: intet 4: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for Distriktskassen: Distriktskassens regnskab fremlagt og godkendt. (se bilag) Projekt konsulent: Regnskabet fremlagt og godkendt. (se bilag) 5. Godkendelse af det samlede budget og fastsættelse af distriktskontingent: Kontingentet er uændret fremadrettet. Budgettet blev fremlagt. Det blev vedtaget at sætte 2000 kr. af til kommunikationsudvalget. Budgettet blev godkendt. 6. Nedsættelse af distriktsudvalg, samt valg af udvalgsmedlemmer: Børne- teen udvalg: Signe Lassen, Mogens Hoff er tiltrådt udvalget siden sidste år. Mathias Hansen tager mod genvalg. Lejrudvalg: Lisbeth J. Hansen er genvalgt. Informationsudvalget: Lene Pedersen er på valg og er genvalgt. Lederfokusudvalg: Katja Steensgård Christensen og Maja Hørlyck er med i udvalget Kommunikationsudvalg: Sidsel Bach Raptus: er selvsupplerende. Foreningen Philipsborg: Hans Chr. Jensen, Vonsbæk modtager genvalg. (Se i øvrigt udvalgslisten) 7. Valg til distriktsbestyrelse, Jan Møller og Mette H. Madsen er på valg. Mette H. Madsen modtager genvalg. Jan Møller modtager ikke genvalg. I stedet for er valgt Anders Mailandt Christensen

5 8. Valg af repræsentanter til skoler m.m.: Susanne Andreasen og Jacob Jacobsen fortsætter til Dybbøl efterskole. Der mangler 1 repræsentant. 9. Fastsættelse af dato for næste stormøde: Dato i 2015 er d. 11. september. 10. Eventuelt: Bestyrelseskursus d. 25. okt. i Kolding. KFUM og KFUK kursusudvalg står for det. Tjek Facebook og hjemmesiden for reklame. Trekanten inviterer til formøde d. 7. oktober, i forbindelse med landsmøde oktober er der familielejr. Der er Landsmøde først i november. Vi opfordres til at få nogle af de unge til at deltage. Der vil blive taget særligt hånd om de unge. Kontakt gerne Mathias Hansen for nærmere oplysninger. Referenter: Agnethe Lassen og Randi Bastholm

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat fra Landsmøde 2013

Referat fra Landsmøde 2013 Postmodtager i 4H klubber, regions-områdeformænd, landsledelsen, medarbejdere og øvrige deltagere. 7. januar 2014 Referat fra Landsmøde 2013 Mødet blev afholdt den 16. november 2013 på Skovly, Bakkevej

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

MiK MaK. Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Spændende programmer i bladet: Î Børnesommerlejr Î Opstartstur til børnesommerlejr Î Teensommerlejr Nr. 2 Maj 2011 10. årgang Unitas Rejser A/S Glarmestervej

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere