HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning"

Transkript

1 HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: Juni 2008 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Komponentfunktioner 2 Oversigt over knapper 3 Isætning af batteriet 4 Fejlfinding Indeks iii

4 iv

5 1 Komponentfunktioner BEMÆRK: Din computer kan indeholde en opdateret fjernbetjening, som fungerer anderledes end beskrevet i denne vejledning. Du finder de seneste brugervejledninger på produktsupportsiden for din computer på Den infrarøde linse på fjernbetjeningen forbinder fjernbetjeningen med computeren. Forbindelsen kræver en ublokeret synslinje mellem den infrarøde linse på fjernbetjeningen og den infrarøde linse på computeren. Ting du skal huske: Fjernbetjeningen fungerer i Windows -operativsystemet og i QuickPlay (kun udvalgte modeller). Knapfunktioner kan variere, afhængigt af det aktive program. BEMÆRK: QuickPlay. I softwarehjælpen til QuickPlay finder du yderligere oplysninger om brug af Nogle knapper på fjernbetjeningen udfører de samme funktioner som computerknapper. Tænd/ sluk-knappen på fjernbetjeningen og tænd/sluk-knappen på computeren har f.eks. den samme funktion og kan bruges uafhængigt af hinanden. Nogle knapper på fjernbetjeningen udfører de samme funktioner som computer-hotkeys. Oplysninger om understøttede hotkeys kan findes i brugervejledningen Pegeredskaber og tastatur. Du kan få adgang til brugervejledningerne ved at vælge Start > Hjælp og Support > Brugervejledninger. Andre knapper på fjernbetjeningen indeholder funktioner, der ikke er dubletter af computerknapper eller hotkeys. 1

6 2 Oversigt over knapper Dette afsnit indeholder oplysninger om funktionerne af knapperne på fjernbetjeningen. BEMÆRK: Knappernes placering kan variere, afhængigt af din fjernbetjeningsmodel. Knap Funktion i Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Tænd/sluk Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at starte Windows. Tryk på knappen for at lukke computeren ned. Optaget TV Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at emulere computerens tænd/ sluk-knap. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til computeren. BEMÆRK: Fjernbetjeningen kan ikke bruges, når computeren er slukket. Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte slumretilstanden. Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstanden. I tilstanden Direkte TV skal du trykke på knappen for at optage det aktuelle program. I tilstanden Direkte TV skal du trykke på knappen for at optage det aktuelle program. Pile, OK Tryk på en pil for at bevæge dig gennem menuer, vinduer eller aktiviteter. Når du trykker på en pileknap, bevæger det også markøren mellem handlinger i vinduerne i Windows Media Center. Tryk på knappen OK for at vælge en ønsket handling. Knappen OK fungerer på samme måde som knappen Enter. Tryk på en pil for at bevæge dig gennem menuer, vinduer eller aktiviteter. Når du trykker på en pileknap, bevæger det også markøren mellem handlinger i vinduerne i Windows Media Center. Tryk på knappen OK for at vælge en ønsket handling. Knappen OK fungerer på samme måde som knappen Enter. Oversigt BEMÆRK: Hvis du ser direkte TV, skal du trykke på knappen OK for at skifte til den forrige kanal. Tryk på knappen OK igen for at skifte tilbage til den kanal, du oprindeligt så. Tryk på knappen for at åbne den elektroniske oversigt over fjernsynsprogrammer. Internetadgang er muligvis påkrævet. Tryk på knappen for at åbne Windows Media Centers elektroniske programoversigt. 2 Kapitel 2 Oversigt over knapper

7 Knap Funktion i Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Tilbage Tryk på knappen for at emulere funktionen "tilbage" fra tasten backspace i det aktive program. Tryk på knappen for at emulere funktionen "tilbage" fra tasten backspace i det aktive program. Lydløs Tryk på knappen for at slukke for højttalerlyden. Hvis der er slukket for lyden, skal du trykke på knappen for at tænde for højttalerlyden igen. Tryk på knappen for at slukke for højttalerlyden. Hvis der er slukket for lyden, skal du trykke på knappen for at tænde for højttalerlyden igen. Forøg lydstyrke Tryk på knappen for at hæve højttalerlydstyrken. Tryk på knappen for at hæve højttalerlydstyrken. Reducér lydstyrke Tryk på knappen for at sænke højttalerlydstyrken. Tryk på knappen for at sænke højttalerlydstyrken. Forrige Tryk på knappen for at gå 7 sekunder tilbage i direkte TV. Tryk på knappen for at gå 12 timer tilbage i programoversigten. Tryk på knappen for at gå tilbage til forrige nummer eller afsnit. Afspil/pause Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at afspille det valgte medie. Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at sætte mediet på pause. Spol tilbage Tryk på knappen for at spole det valgte medie tilbage. BEMÆRK: Knappen virker ikke ved afspilning af MP3-filer og virker evt. heller ikke ved afspilning af alle videofiler. Tryk på knappen for at spole videoen tilbage. Tryk på knappen for at spole et direkte TVprogram til begyndelsen af pausebufferen på 30 minutter. Tryk på knappen for at gå 3 timer tilbage i fjernsynsprogramoversigten. Tryk på knappen for at gå tilbage til forrige nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå til begyndelsen af det tidspunkt, hvor du begyndte at se direkte TV. Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at afspille det valgte medie. Når et medie ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at sætte mediet på pause. Tryk på knappen for at spole det valgte medie tilbage. BEMÆRK: Knappen virker ikke ved afspilning af MP3-filer og virker evt. heller ikke ved afspilning af alle videofiler. Tryk på knappen for at spole videoen tilbage. Tryk på knappen for at spole et direkte TVprogram til begyndelsen af pausebufferen på 30 minutter. Tryk på knappen for at gå 3 timer tilbage i fjernsynsprogramoversigten. Numerisk tastatur Tryk på knappen Spol tilbage og tryk derefter på knappen Afspil for at deaktivere øjeblikkelig gentagelse. Tryk på knappen for at skifte kanal eller indtaste tekst i et tekstfelt. BEMÆRK: Hver gang du trykker på en talknap, vises et nyt bogstav. Tryk på knappen Enter for at vælge et bogstav. Tryk på knappen for at skifte kanal eller indtaste tekst i et tekstfelt. 3

8 Knap Funktion i Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Ryd Udskriv Tryk på knappen for at rydde eller slette det sidste tegn, du indtastede. Tryk på knappen for at udskrive billeder, som du vælger i vinduet Billeder i QuickPlay. BEMÆRK: Udskriv rød. På udvalgte modeller er knappen Skærmskift Tryk på knappen for at skifte skærmbilledet mellem computerskærmen og en ekstern skærm. Snapshot Zoom BEMÆRK: På udvalgte modeller er knappen Skærmskift grøn. Tryk på knappen for at tage et billede af computerskærmen og gemme det i udklipsholderen. BEMÆRK: På udvalgte modeller er knappen Snapshot gul. Tryk på knappen for at skifte mellem forskellige aspekttilstande i TV. Tryk på knappen for at tage et billede af computerskærmen og gemme det i udklipsholderen. BEMÆRK: Zoom rød. På udvalgte modeller er knappen QuickPlay Tryk på knappen for at starte programmet QuickPlay (på modeller, hvor QuickPlay er forudinstalleret) eller programmet DVD Play (på modeller med DVD Play forudinstalleret). BEMÆRK: Hvis computeren er indstillet til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay eller DVD Play starter, når du har logget på. Du finder yderligere oplysninger i softwarehjælpen til QuickPlay eller DVD Play. Tryk på knappen for at åbne QuickPlays SmartMenu. Direkte TV Tryk på knappen for at spole et TV-program frem til slutningen af pausebufferen og genoptage afspilning af direkte TV. Når du har sat et TV-program på pause, skal du trykke på knappen for at genoptage afspilningen af direkte TV. Tryk på knappen for at åbne multimediesoftwaren og begynde afspilning af direkte TV i tilstanden Fuld skærm. BEMÆRK: Knappen Dvd findes kun på udvalgte fjernbetjeninger. Dvd-menu Tryk på knappen Dvd for at starte Dvdafspilningsfunktionen i QuickPlay-programmet (kun udvalgte modeller). BEMÆRK: Hvis computeren er indstillet til at kræve en login-adgangskode, bliver du bedt om at logge på Windows. QuickPlay eller DVD Play starter, når du har logget på. Du finder yderligere oplysninger i softwarehjælpen til QuickPlay eller DVD Play. Hvis en dvd afspilles, skal du trykke på knappen for at åbne menuen for dvd-disk. Hvis en dvd ikke afspilles, skal du trykke på knappen for at åbne QuickPlay-dvdafspilleren. BEMÆRK: Knappen Tekst-TV findes kun på udvalgte fjernbetjeninger. 4 Kapitel 2 Oversigt over knapper

9 Knap Funktion i Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Tekst-TV Aktiverer Tekst-TV, når funktionen er tilgængelig, under direkte TV. BEMÆRK: Denne knap fungerer ikke, når Tekst-TV ikke understøttes. Tryk på knappen Tekst-TV for at få vist en menu med farvekodede kanaler eller emner i rødt, gult, blåt eller grønt. Tryk på den farvede knap for at åbne den tilsvarende farvekodede side i Tekst-TV, hvis funktionen er tilgængelig. BEMÆRK: Disse knapper fungerer ikke, når Tekst-TV ikke understøttes. oplysninger Tryk på knappen for at få vist tilgængelige oplysninger om en valgt mediefil, som f.eks. resume af et TV-program eller oplysninger om en musikkunstner. Tryk på knappen for at få vist oplysninger og indstillinger for QuickPlay-tilstande. Windows Media Center Det kan være nødvendigt, at du er tilsluttet internettet, for at du kan modtage visse medieoplysninger. I nogle medier er disse oplysninger evt. ikke inkluderet. Tryk på knappen for at få vist valgmuligheder mht. at rotere eller udskrive dine billeder. Hvis computeren anvender Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, skal du trykke på knappen for at åbne hovedmenuen i Windows Media Center. Windows Media Centerknappen har ikke nogen funktion i andre operativsystemer. BEMÆRK: Se servicemærkaten i bunden af computeren for at fastslå operativsystemet. Hvis computeren anvender Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, skal du trykke på knappen for at åbne hovedmenuen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ikke nogen funktion i andre operativsystemer. BEMÆRK: Se servicemærkaten i bunden af computeren for at fastslå operativsystemet. Kanal/side frem Tryk for at emulere tasten pg up på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i opadgående orden. Tryk for at emulere tasten pg up på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i opadgående orden. Kanal/side tilbage Tryk for at emulere tasten pg dn på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i nedadgående orden. Tryk for at emulere tasten pg dn på et tastatur. Tryk for at skifte kanal i nedadgående orden. Næste Tryk på knappen for at gå 30 sekunder frem i direkte TV eller i et optaget program. Når du trykker på knappen, spoles der frem, så du ser direkte TV igen. Tryk på knappen for at spole ét musiknummer frem på en CD. Tryk på knappen for at gå 12 timer frem i fjernsynsprogramoversigten. Tryk på knappen for at gå til næste nummer eller afsnit. Tryk på knappen for at gå 30 sekunder frem i direkte TV eller i et optaget program. Når du trykker på knappen, spoles der frem, så du ser direkte TV igen. Tryk på knappen for at spole ét musiknummer frem på en CD. Stop Tryk på knappen for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, som f.eks. afspilning, spoling osv. Tryk på knappen for at stoppe den aktuelle medieaktivitet, som f.eks. afspilning, spoling osv. 5

10 Knap Funktion i Windows Funktion i QuickPlay (kun udvalgte modeller) Når du trykker på knappen, mens du ser TV, fortsætter pausebufferen i Windows Media Center med at optage i baggrunden. Når du trykker på knappen, mens du ser TV, fortsætter pausebufferen i Windows Media Center med at optage i baggrunden. Spol frem Tryk på knappen for at spole det valgte videomedie frem. Hvis du vil øge hastigheden af den hurtige fremspoling, trykker du på knappen op til tre gange. BEMÆRK: Knappen virker evt. ikke ved afspilning af visse videofiler. Tryk på knappen for at spole MP3-musikfiler fremad. Tryk på knappen for at spole en video frem. Tryk på knappen for at gå 3 timer frem i fjernsynsprogramoversigten. Tryk på knappen for at spole det valgte videomedie frem. Hvis du vil øge hastigheden af den hurtige fremspoling, trykker du på knappen op til tre gange. BEMÆRK: Knappen virker evt. ikke ved afspilning af visse videofiler. Tryk på knappen for at spole MP3-musikfiler fremad. Tryk på knappen for at spole en video frem. Tryk på knappen for at gå 3 timer frem i fjernsynsprogramoversigten. Enter Tryk på knappen for at indtaste eller for at vælge den ønskede handling, menu eller vinduesvalgmulighed. Tryk på knappen for at indtaste eller for at vælge den ønskede handling, menu eller vinduesvalgmulighed. 6 Kapitel 2 Oversigt over knapper

11 3 Isætning af batteriet ADVARSEL! Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer. Batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne i Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø, som findes i Hjælp og support. Du kan få adgang til bestemmelserne ved at vælge Start > Hjælp og Support > Brugervejledninger. Du isætter batteriet i fjernbetjeningen ved at følge disse anvisninger: 1. På bagsiden af fjernbetjeningen skal du skubbe dækslet til batterirummet i pilens retning (1) og derefter løfte dækslet for at fjerne det (2). 2. Batteriet skal isættes, så siden med den positive pol vender opad (1). 7

12 3. Anbring dækslet til batterirummet, så det flugter med batterirummet (2), og lad derefter dækslet glide på plads (3). 8 Kapitel 3 Isætning af batteriet

13 4 Fejlfinding Prøv følgende løsningsmuligheder, såfremt din fjernbetjening ikke fungerer korrekt: Sørg for, at der er en ublokeret synslinje fra fjernbetjeningen til den infrarøde port på computeren eller den valgfire dockingenhed. Sørg for, at du er inden for rækkevidden af den infrarøde port på computeren eller den valgfrie dockingenhed. Sørg for, at batteriet er isat korrekt, og at det er opladet. Udskift om nødvendigt batteriet. Sørg for, at du bruger fjernbetjeningen til en computer eller en valgfri dockingenhed, der understøttes. 9

14 Indeks B Batteri, isætning 7 F Fejlfinding 9 I Infrarød linse 1 Isætning af batteri 7 K Knappen Afspil/pause 3 Knappen Direkte TV 4 Knappen Dvd-menu 4 Knappen Enter 6 Knappen Forrige 3 Knappen Forøg lydstyrke 3 Knappen Kanal/side tilbage 5 Knappen Næste 5 Knappen OK 2 Knappen Oplysninger 5 Knappen Optaget TV 2 Knappen Oversigt 2 Knappen QuickPlay 4 Knappen Reducér lydstyrke 3 Knappen Ryd 4 Knappen Skift/side frem 5 Knappen Skærmskift 4 Knappen Snapshot 4 Knappen Spol frem 6 Knappen Spol tilbage 3 Knappen Stop 5 Knappen Tekst-TV 5 Knappen tilbage 3 Knappen Udskriv 4 Knappen Windows Media Center 5 Knappen Zoom 4 Knapper afspille 3 direkte TV 4 Dvd-menu 4 enter 6 forrige 3 frem 6 kanal/side tilbage 5 lydløs 3 lydstyrke ned 3 lydstyrke op 3 numerisk tastatur 3 næste 5 OK 2 oplysninger 5 optaget TV 2 oversigt 2 pil 2 QuickPlay 4 ryd 4 skift/side frem 5 skifte skærm 4 snapshot 4 spol tilbage 3 stoppe 5 strøm 2 Tekst-TV 5 tilbage 3 udskrive 4 Windows Media Center 5 zoom 4 L Lydløs, knap 3 P Pileknapper 2 Q QuickPlay 1 T Tastaturknapper 3 Tænd/sluk-knap 2 10 Indeks

15

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner HP Roar Plus-højttaler Øvrige funktioner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende gruppen af virksomheder

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO V6336EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 419663-081 Januar 2007 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for drev 3 Harddisk

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemærke under Microsofts selskabsgruppe. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur

Pegeredskaber og tastatur Pegeredskaber og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 406845-081 April 2006 I denne vejledning beskrives pegeredskaberne og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 Pegeredskaber Identifikation

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere