Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21."

Transkript

1 DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. a. Esbern Ott. Modtaget en skriftlig rettelse på priserne for maling af hoveddør i de resterende blokke. Beløbet er kr. i stedet for kr. for 2 blokke, som der er blevet oplyst til bestyrelsen. Dette medfører en ændring af tidligere beslutning på sidste bestyrelsesmøde. Der vil blive malet hoveddøre i blokkene i dette budgetår. b. Vedr. det køkken som er opsat i opgang 47, 5. tv. Har bestyrelsen fået oplyst, at det skulle være et Aubo køkken til , som er et betydeligt bedre køkken kvalitet. Det viser sig det er et Kidbo køkken, men det har samme kvalitet som Netto køkken. c. Når man fraflytter en lejlighed, vil man automatisk blive slettet af ventelisten til køkken / bad hvis man er skrevet op til renovering. d. Forespørgsel fra Aase vedr. problematikken at kommunen lovmæssigt kan kræve optagne kommunale lån tilbagebetalt, som er brugt til opførelse af byggeriet af de 8 blokke på Torvet.Freddy har talt med Esbern og han mener ikke der foreligger noget problem i vores boligselskab. Men er meget interesseret i at høre nærmere, hvis man finder noget skriftligt. A. Per Nielsen Vedr. Trappevask. Der er sat sedler op i samtlige opslagstavler i alle opgange, hvor der vil blive noteret Dato og underskrift for udførelse af trappevask i opgangen. 1

2 B. Kælderplanen vil blive gennemgået med Per N. efter ferien vedr. mulighed for inddragelse af kælderrum som i øjeblikket benyttes af håndværkere til hjælp til flere cykelrum. C. Forespørgsel vedr. mulighed for at have 2 nøgler til vasketur. Per N. står uforstående over for spørgsmålet.???. En beboer har kunnet købe en ekstra vaskenøgle. D. Forespørgsel fra Pia vedr. måleraflæsning af varme ved fraflytning. Svar- Varmeforbruget bliver udregnet efter graddage. Så selv om det kan tage op til 14 dage efter bestilling af aflæsning af måler giver det ikke problemer med udregning af, hvor meget den fraflyttede lejer har brugt. E. Enighed i bestyrelsen om at vi fra d.dato ønsker at få udleveret en tilbagemelding på tilbud fra håndværkere, således at der samtidigt sendes en kopi til bestyrelsen af det afgivne tilbud. F. Skilte / plader hvor der er blevet graveret i pladen i elevatoren i opgangene vil blive udskiftet. G. Bolind messe. De 4 fra bestyrelsen der deltog i messen fik bl.a. demonstreret et nyt låsesystem fra Miele, til at administrere vasketiderne. Systemet består af en boks, hvor man sætter et kort ind og derefter taster dato og tid ind for den ønskede vasketur. Kan man alligevel ikke bruge denne tid, taster man bare en ny tid ind og dette annulerer så den gamle tid. Ønsket om at overgå til et nyt system, skyldes problematikken med at skaffe reservedele til vores nuværende system. Bestyrelsen enige om at man undersøger muligheden for et prøveforsøg i en blok, hvordan det fungerer i samarbejde med varmemesteren Per N. Muligvis skal der udarbejdes et evalueringsskema, samt en instruktion i brugen af det nye system. Forslag at det bliver i blok 6, hvor der samtidig sker en elrenovering. Vi undersøgte samtidigt på messen muligheden for indkøb af en ny type komfur. Interessen for keramikkomfur er stigende. Vedr. ny lov omkring uddeling af post i etageejendomme, samt plasering af postkasser i ejendommen. Der ligger brochurer på kontoret af eksempler på køb af postkasser. Klaus undersøger dette spørgsmål med organisationsbestyrelsen. H. Omkring spørgsmålet med deltagelse af bestyrelsen ved et ind og udflytningssyn, dette blev mødt med positivitet af Per N. Der vil blive aftalt nærmere hvordan dette skal foregå. 2

3 I. Esbern Ott og Per Nielsen har deltaget i et møde med kommunen vedr. ny lov hvor det kræves, at butikkerne skal ligge i niveu med gaden. Det er kommunen der skal stå for etableringen, samt økonomien i projektet. Det vil ligge i bero indtil de finder pengene. Men kravet er, at det skal etableres når butikken bliver genudlejet, eller overgår til ny ejer. J. Bestyrelsen skal bl.a. kigge på cykelstativer ved markvandringen d. 10. maj. Hele bestyrelsen deltager i markvandringen. K. Klaus har spurgt ind til en status på klager af IT problemer, samt rapport fra Cirque fra Esbern Ott. AD. 4 Meddelelser fra udvalgene. A. Aktivitets og miljøudvalget. Der deltog 47 beboere til bankospillet i Rolandshallen. Efter det aflagte regnskab kom vi ud med et pænt overskud. Der er indkommet 6 forslag fra beboere til fornyelse af vores legepladser. Dette vil udvalget se på til deres næste møde d. 27. maj og derefter tage det op i bestyrelsen. Sommerfesten afholdes d. 6 7 august. B. Informations og kontorudvalget. Der er blevet indkøbt en opslagstavle. C. Bygge og økonomiudvalget. Vedr. finanseringen af vores nye bolignet. Klaus efterlyser hos organisationsbestyrelsen et oplæg til afholdelse af udgifter fremover. Lovgivningen er på nuværende tidspunkt, at beløbet skal være indregnet i beboernes Husleje udgifter til antenne udgifter. D. IT udvalget. Klaus har deltaget i møde i april og kan meddele at anlægget er afsluttet. Der har været udfald på forskellige data. De klager der er kommet fra beboere er afleveret til Esbern, som derefter lader klagerne gå videre til Fugmann. Det ser ud som om Fugmann prøver at gøre det bedre. 3

4 IT Fortsat Freddy er blevet kontaktet af en repræsentant fra Fugmann, hvor de derefter sammen har besøgt de utilfredse beboere som skriftligt har klaget over opsætningen af ledninger. Klagerne som er afleveret på nuværende tidspunkt bliver taget med på byggemødet på torsdag. Er der utilfredshed i forhold til kabelføring eller andre ting med opsætning af det nye bredbånd, er det vigtigt at der klages skriftligt til Cirque / Fugmann, samt til administrationen. Klaus vil bede administrationen om en status over indkomne klager og fejlinformation til vores bestyrelsesmøder. Der skal rykkes for svar til administrationen vedr. Voice mailen endnu ikke er funktionsklar. E. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Forslag fra René, at beboere der lejer et større kælderrum, kan aftalen opsiges med nogle års varsel. Forslag at parkeringsplads der i øjeblikket er etableret som et handicap plads, hvor den reelt dækker over 2 pladser, at man lavede stregen igen og så skrev MC plads eller Knallert. Freddy svarer, at der vil blive frigivet et kælderrum i hver blok efter aftale med Per N. Freddy forespørger i kommunen omkring spørgsmålet om det kunne være tilladt for MC er at parkere på brandvejene. Per N. undersøger om det er lovligt at parkere en knallert i cykelkælderen. Informartionsfolder udkommer tidligst onsd. d. 5. maj. Hvor den vil blive husstandsomdelt. Pia vil forsøge at få et ungt menneske til at omdele, mod et mindre beløb. AD. 5 Organisationsbestyrelsen v / Klaus Juelkert. Ingen bemærkninger. Der er endnu ikke afholdt nogle møder. Bestyrelsen beklager, at organisationsbestyrelsen ikke har opfyldt forventningerne vedr. klager, samt det fremtidige arbejde. 4

5 AD. 6 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Blåkildegård i Tåstrup vil gerne lave en rundvisning for bestyrelsen, hvis der er interesse for dette. Vi vil blive kontaktet for nærmere oplysning om dato og tid. Køkkenet og lærerværelset på Nygårdsskolen kan lånes til fælles madlavning. Det nye kursusprogram er kommet. Freddy ønsker at deltage på budgetfremlæggelse, Haraldskær d Kursus nr Man kan også nå det til næste bestyrelsesmøde at tilmelde sig, hvis man er interesseret i et kursus. Freddy har undersøgt spørgsmålet vedr. køb af maling på vedligeholdelseskontoen hos Malerforretningen på Nygårdsplads. Dette er ikke tilladt. Billeder af beboere der deltager i afholdelse af fester, skal give deres personlige tilladelse til at billederne må sættes i skabet på Torvet eller blive lagt ud på nettet. Det kan informeres inden man afholder arrangementet. Markvandring, der deltager 10 personer. Spørgsmål til varmemester om isolering af væg. AD. 7 Forslag og kommentarer til Nyhedsbrev / Dasgsorden. Indkomne forslag til legepladser / Beboer banko / Rettelse af maling af hoveddøre. Skriftlig klage til Cirque, samt deres adresse og kopi til administrationen. Markvandring / ( Telefon skal stå i brevhovedet ). Dagsorden: Renovering af køkken / radiator. AD. 8 Eventuelt. Spørgsmål om det fungerer med opdateringen på WEB siden. Ole tager sig af det og det fungerer når han får tilsendt stoffet. 5

6 Når man får renoveret badeværelse, skal man være opmærksom på at blive nedskrevet med 1. vandandel Freddy undersøger med Per N. vedr. planter i det nye bed der er gået ud. Optager beboeren selv lån til renovering af køkkenet, kan man så få hjælp fra boligselskabet til en ny radiator. Dirigent på næste møde: Pia K. Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen 6

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Dronningegården Beboerrepræsentationen

Dronningegården Beboerrepræsentationen Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 16. marts 2009 kl. 19.00 i Dagscentret, Borgergade 17. Dagsorden 1. Valg af dirigent/referent 2. Årsberetning 3. Spørgsmål

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere