Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle"

Transkript

1 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen (CJ) PK Formand Frank Elmer (FE) GDH Næstformand Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Anders Mortensen (AM) DVK Morten Hougaard (MH) DWK Carsten Lundhøj (CL) LH Just Mikkelsen (JM) LH Johanna Jongstra (JJ) DDPK Torben Mørup (TM) DRK Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK Erling Clausen (EC) ESK Karl Georg Kristensen (KGK) KH Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK Erik Rimmen (ER) DISK Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst Østergaard (FØ), Redaktør Jagthunden Minna Clausen (MC) kasserer Jette Veggerby (JV) sekretær 1. Fastlæggelse af dagsorden Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden. 2. Underskrivelse af referater Der var 2 referater til underskrift den 12. november 2014 og den 25. februar Referaterne blev underskrevet. 3. Beretninger a. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2014 ved kasseren bilag Da regnskaberne har været udsendt, bliver kun væsentlige udsving gennemgået: Mødeaktiviteten er faldet meget, da der i 2013 blev bogført for to år for HRA,og i 14 ikke nogle, da HRA først afleverede sine bilag for 2014 i Mødeomkostningerne bliver meget høj i år, allerede nu er der bogført for kr. Fremtidsudvalget udgør kr., da de fik alle deres kørepenge i

2 Anskaffelser er steget det er bl.a. bannere og materiale til messer. Diverse er steget det er pga. julegaver til prøveledere og hjælpere, der ikke havde nogen konto. Jagthunden steget kr. pga. at der nu bliver udbetalt honorar til skribenter og fotografer. Der er afskrevet kr. pga. prøve på Sjælland, der ikke blev afregnet i 2013, det er opgivet at inddrive pengene fra prøvelederen, da det vurderes at omkostningerne til en sag vil være højere end de kr. Advokat Jens Bang har arbejdet med sagen. Prøvelederseminar er det tilskud, som FJD gav til udstillingsseminar der blev afholdt. Lån markvildtudvalgtet FØ har søgt et tilskud for 3 år og hele beløbet ( kr.) er modtaget på én gang. Agerhønseprojektet kapital kr. og opkrævet i år, vi har en stor kapital, kasserer anbefaler derfor at indbetalingen stoppes, da der kun udbetales kr. hver år forårsprøver ender som sidste år, mangler dog en enkelt prøveleders papirer samt glas opgørelse. Der blev afholdt en skovprøve prøveleder er desværre afgået ved døden, da vi ikke har modtaget nogle papirer, afregnes denne prøve som et nul. Dette blev godkendt. Pga. mange mødeaktiviteter, må der forventets et større underskud i Da bestyrelsen har besluttet, at egenkapitalen er for stor, anbefaler kasserer, at kontingent fastholdes på nuværende niveau. Der var følgende kommentarer: FØ bidraget til agerhønsefonden blev bestemt, så vi kke skulle gå og samle ind på alle prøver. Endvidere kan vi ikke dele mere ikke ud, før vi har nogle penge at dele ud af. SSJ Mener projektet skal evalueres senere bør tages op til efteråret. Der var en kortere debat omkring kapitalbehov, samt hvad det skulle fastsættes til og formanden udtrykte bekymring over, at det nu var 3. år, der var underskud, i det samlede regnskab. Det blev besluttet at kapitalbehovet sættes til min kr., hvilket er FJDs samlet behov. Samt at omkostningerne skal gennemgås. Det blev besluttet at evaluere agerhønseprojektet på bestyrelsesmødet i efteråret Regnskabet blev godkendt. b. Fastsættelse af kontingent og bidrag Dette fastholdes på nuværende beløb, som er 75 kr. pr. medlem. c. Økonomiudvalget CL havde ikke yderligere kommentarer, da Minna har været grundig. 2

3 d. Markvildtudvalget bilag FØ havde to kandidater, som markvildtudvalget har indstillet til markvildtprisen: Knud Overgaard nr. 1 og Bjarne Hansen nr. 2. Knud Overgaard blev valgt til at modtaget markvildtprisen på kr. Der var indkommet to ansøgninger om tilskud fra Agerhønefonden: Eskjær og Lille Svenstrup, og markvildtudvalget anbefaler begge projekter støttet med kr. Dette blev besluttet. CJ og FØ oplyste, at både Eskjær og Lille Svenstrup er villige til at stille deres terræner til rådighed for FJD markprøver, ligeledes vil der blive holdt træningsdage og generelt er de meget åbne for arrangementer. HRA må jeg foreslå at tyskerne måske inviteres til det som holdes på Schackenborg, dette noterede FØ. Markvildtudvalget foreslår, at FJD skal afholde 3 demojagter men ikke kun for nyjægere, det skal også være for etablerede jægere, så de kan prøve at skyde over stående hund. Det koster kr. pr. dag. FØ gjorde endnu engang opmærksom på, at messemateriale ikke er forsikret og der skal tegnes en særskilt forskring, da det ikke kan komme under FØs private forsikring. Der blev foreslået, det måske kunne komme under DKK. FØ arbejder videre med det. FØ takkede Johanna Jungstra og Østjysk Hundecenter for lån af trailer i løbet af året, hvilket havde gjort det muligt at deltage på messer over hele landet. CJ har været til markvandring inviteret af DJ på Julianelyst Gods for at se på vildtpleje og udsætning. Hermed en opfordring til klubberne om at kontakte skytte Jacob Larsen for besøg. På direkte spørgsmål fra CJ om det er et problem at der er to markvildtudvalg var svaret nej, der er et godt samarbejde mellem de to udvalg. FJD fik ros af DJ, fordi det var FJD, der startede det først. FØ fik ros for sit engangement i Markvildtudvalget. Det blev besluttet at klubbernes bidrag fastfryses indtil udvalget har nedbragt den nuværende egenkapital. e. Jagthunden bilag 3

4 Målet er at lave Danmarks bedste hundeblad og det er vi overbevist om, vi allerede gør. Der har været forespørgsel på at sende et indstik ud med Jæger det koster kr. pr. gang for at få 4 sider med. Det anbefales at redaktøren og Harris fortsætter med at skrive, som de gør nu. Er der ønsker om at sende et indstik ud med Jæger, kan det måske gøres hver 3. år. Skribenter mangler stadig på Sjælland! FØ opfordrer alle til at gå hjem og gøre en indsats for at skaffe skribenter, ligeledes mangler der billeder til forsiden og hjemmesiden specielt fra de små racer. FØ har et mål om at skifte forsiden mellem racerne, men det kræver, der er billeder i høj opløsning at vælge imellem. Prøv at gøre noget ved det hele året rundt og af alle situationer. FØ ønskede at søge Kulturministeriets bladpulje, men pga. udfordringer med CVR. Nr samt Nem ID blev det desværre ikke nået i år. FØ søger næste år, da der nu er styr på de tekniske detaljer. FØ opfordrer bestyrelserne til at tage hånd om Klubredaktørerne ved f.eks. at tage dem med til et bestyrelsesmøde og inddrage dem mere i bestyrelsernes arbejde og mål. Ligeledes kom der en opfordring om at huske at aflevere materiale til klubredaktørerne i tide, således de også har 4 dage til at gøre deres arbejde færdig. FØ gjorde opmærksom på, at bestyrelserne glemmer at melde, når der er ændringer på posterne som f.eks. kasserer, klubredaktør m.m. sørg nu for at disse ting bliver sendt til både FJDs kasserer, sekretær og redaktør. Der var en kort debat om, hvad der er relevant at bringe i Jagthunden, når det kommer til runde fødselsdage, nekrologer m.m. Udfordringen er, når der på klubbernes hjemmeside står en lang nekrolog og der efterfølgende, 2 måneder senere, bringes det samme i Jagthunden. Det er lidt spild af plads. Det blev opfordret til at bringe en kort notits på hjemmesiden, hvor man henviser til næste nummer af Jagthunden. Det samme gælder runde fødselsdage, jubilæer m.m. CJ fastslog, at FØ er ansvarlig redaktør af Jagthunden og kan bringe det, han synes er relevant, således er CJ ikke indvolveret i hvilke artikler mv. der bringes. AM spurgte om Jagthunden kunne lånes på bibliotektet, hvilket FØ sagde nej til dette vil FØ dog undersøge om er muligt. Det blev drøftet, hvorvidt der skulle bruges spalteplads på referater, som også kan læses online. Konklusionen blev, referater skal bringes fra DJU, da de yder tilskud til Jagthunden. SSJ ønskede en projektgruppe nedsat for at belyse muligheden for at udsende Jagthunden med Jæger. Næstformanden blev af formanden opfordret til at sætte de sjællandske medlemmer sammen og udarbejde en plan for, hvordan der kan bringes mere stof fra Sjælland i Jagthunden. 4

5 FØ fik ros for sit arbejde med Jagthunden. Der medfølger til referatet tilbud på, hvad det koster at sende et indstik fra Jagthunden med i en Jæger udgivelse. FØ fremsender bilaget til Jette. Budgettet blev godkendt. f. Hjemmeside FØ fortalte kort om den nye hjemmeside, som fungerer godt og modsat den gamle, så bliver nyheder gemt i et arkiv. Endvidere overvejer FØ at genindføre vintermøde med foredrag. FØ fik generelt ros for hjemmesiden, dog var der den kommentar, at den kunne være mere brugervenlig, hvis menuen var i toppen i stedet for i bunden og der lige nu var meget om markvildt og ikke så meget om jagthunde på siden. g. Sekretæren I dette forår er der afholdt 16 prøver, hvilket er 3 prøver mere end samme tid sidste år. 2 af dem var nye prøver med nye prøveledere og så var der Søren Nielsen, som afholder Ringstedprøven, der valgte at holde en ekstra prøve ved Vallensbæk, da der var stor efterspørgsel. I alt deltog 456 hunde. De fik præmier, præmier og præmier. Selv om der var flere prøver, var der stadig en del hundefører, der ikke var plads til, selv om der blev gjort rigtig meget for at skaffe ekstra dommmere og terræner. Denne udfordring arbejder jeg videre med og har bl.a. fået tilbudt en ny prøve ved Løgumkloster af Otto Brunhøj Jensen, som jeg har takket ja til. Alle prøveledere og hjælpere har gjort et fantastisk stykke arbejde, som jeg gerne vil sige dem en stor tak for. Ligeledes tak til terrængivere rundt om i landet. Jeg vil gerne fremhæve den nye prøve ved Hobro med prøveleder Peter Katholm. Prøven havde 54 deltagere og 26 hunde fik præmie, heraf præmier. Jeg var selv med på dagen som fotograf og det var et rigtig godt område, hvor der blev lavet masser af vildtpleje på Svend Møller Hansens terræner, der også har egen skytte ansat. Peter Katholm har tilbudt både at holde forårsprøver, efterårsprøver og vinderklasser og det vil jeg benytte mig af. Jeg er blevet kontaktet af Bo Christensen fra Vordingborg, der tilbød at overtage efter Kaj Olsen, hvilket jeg har takket ja til, således kommer han til at afholde efterårsprøve og vinderklasse. 5

6 Skovprøven i Nordjylland overtages af Jes Krag, Minna og Erling Clausen vil fortsat hjælpe. Den engelske vinderklasse blev flyttet til Nordjylland på Gl. Toftegård den 2. oktober FØ gjorde opmærksom på, at Svend Erik Jensen fra Markvildtudvalgt, har terræner der også kan bruges til markprøver i FJD. Foråret var præget af manglende glas, både i FJD og klubberne. Aage Stenhøj har fundet en ny leveranddør af glas, dette skulle køre bedre i fremtiden. FJDs glas er ikke efterleveret til de præmierede hundefører endnu, men det bliver de snarest oplyser Erling Juul. 4. Forslag til behandling/beslutning a. Forslag fra DGSK procedure ved valg af dommere til vinderklasser bilag FJDs engelske gruppe foreslår at organisationerne FJD,DKK og DJ indsender navnene til DUV, på de dommere, de agter at bruge på de engelske vinderklasser og forårsprøven. For vinderklasserne gælder det både forår og efterår. DUV har derefter mulighed for, at anmode organisationerne om, eventuelt at udskifte en dommer f.eks. for at fremme uddannelsen af en nyere udnævnt dommer. Eller erklærer en dommer uegnet, efter DUVs opfattelse, til f.eks. at være ordførende dommer. Den kontinentale gruppe havde drøftet forslaget og tog beslutningen til efterretning. b. Forslag fra DGSK mulighed for at afholde brugsklasser bilag Det blev besluttet, at DKK bliver anmodet om at afholde flere brugsprøver og at disse lægges lørdag/søndag. At klubberne har mulighed for, at kontakte DKK for afholdelse af brugsprøver f.eks. i forbindelse med jubilæum, nordisk match eller lignende. Klubberne skal selv afholde udgifterne og styre det administrative. CJ kontakter DKK v/erik Petersen. c. Ændringsforslag vedr. udpegning af dommere til DM (og vinderklasser) bilag Dommerudvalget har udvalgt dommere til DM de sidste to år. Det er besluttet, at det skal fortsætte i 3 år og så skal ordningen evalueres. 6

7 HRA gjorde opmærksom på, at en navngiven dommer var kommet i klemme, da man ændrede proceduren. 5. Valg a. Valg af formand og næstformand bilag Der var ikke andre forslag og CJ og FE blev valgt. HRA, CL og JJ støtter CJ, men ikke FE. b. Valg til økonomiudvalg CL ønsker ikke at genopstille og MHP blev valgt. SSJ og EC blev genvalgt. c. Udpegning af redaktør til Jagthunden FØ blev genvalgt. d. Udpegning af kasserer En kandidat til kassererposten overvejer om han vil overtage opgaven. Om kort tid indkalder CJ til et møde med økonomiudvalget og formandskabet om kassererposten. HRA takkede Minna for hendes store arbejde. e. Udpegning af sekretær Jette blev genvalgt. f. Valg af revisor Finn Møller Jørgesen og Peter Katholm blev valgt. g. Valg af markvildtudvalget FØ, Knud Overgaard, Erling Clausen, Svend Erik Jensen og Flemming Nielsen. Alle blev genvalgt. Det blev påpeget, at der ikke var medlemmer fra hele landet i Markvildtudvalget. Dette, fremførte FØ, er et bevidst valg, at der ikke er nogle sjællændere, da omkostningerne skal holdes nede og det er nemmere, når medlemmerne bor tæt på hinanden. h. H Kontaktudvalget til drøftelse HRA og Knud Føns er i udvalget, da Knud Føns kun har været til et møde var forslaget, at udvalget nedlægges og opgaverne overgår til formandskabet. Dette blev vedtaget. 6. Kort gensidig orientering fra gruppemøderne 7

8 Minna dommere der indstilles til vinderklasser bør vente med at blive indstillet til efteråret, for så er dommere til DM valgt. Dette punkt bliver flyttet til efterårets dagsorden på gruppemøderne fremover. FE Johanna indstilles som markprøve dommerelev. Forslag fra DMK blev behandlet, men ikke afsluttet, derfor bliver der indkaldt til et møde med dette senere på sommeren. 7. Forslag til ændringer af regler for Skovprøven (udsendt af DJU) EC Forslaget blev behandlet i dommerudvalget mandag den 18. maj, der var givet dispensation for foråret DKK vil godt afholde de to skydeprøver i efteråret og derfor fortsætter dispensationen. De to prøver bliver gennemført som testprøver og derefter bliver de evalueret. Der bliver fremsat forslag om at ændre reglerne og dette bliver taget op forår 2016, et udvalg nedsat. En jurist fra DKK vil gennemgå de tilpassede regler efterfølgende. Det blev vedtaget, at den nuværende dispensation godkendes for efterår 2015 og forår Meddelelser fra formandsskabet a. Samarbejdsrelationer: DJU, DKK og DJ Formandskabet afholder et møde med DJ hundekoordinatorer. DJU mangler svar fra FJD vedr. brev af 19. februar og referat fra mødet den 17. marts. DJU har modtaget en indberetning fra Langhårsklubben af hele bestyrelsen i DJU. DJ og DKK har svaret, at de har tillid til de medlemmer, der er valgt. HRA Jeg har holdt mig til eksisterende aftalegrundlag, og har på den baggrund ikke kunnet svare, når særligt den Engelske gruppe var uden formel leder. CL henviste til mødereferatet fra DKKs møde den 25. februar Formandskabet foreslog følgende formulering: FJDs bestyrelse har på et møde den behandlet DJUs anmodning i brev af FJDs bestyrelse har konstateret, at den indberettede fra FJD er udtrådt af DJUs bestyrelse og finder det derfor ikke længere aktuelt at kommentere sagen yderligere. CL Langhårsklubben er ikke de eneste, der havde fremsendt indberetning. SSJ foreslog FJD eller et flertal af bestyrelsen skal meddele, at organisationen bakker positivt op om DJU s behandling af de indkomne indberetninger af DJU s medlemmer i forlængelse af valget til DKK i Det 8

9 er samtidig positivt noteret, at DJU har beklaget enkelte uhensigtsmæssigheder i sagsgangen/forløbet. FJD har ikke yderligere bemærkninger til dette. I forhold til en opfordring fra et tidligere medlem af DJU til de til bageværende medlemmer om at træde tilbage i forbindelse med julens og vinterens turbulens, nyder denne opfordring ikke opbakning i FJD. Formandskabets formulering blev valgt. b. Forslag til DJU om drøftelse af tidspunkter for afholdelse af forårsmarkprøver CJ mine oplevelser fra forår 2015 er, hvis vi holder markprøver i 2. uge i april, får vi problemer med både fugle og afgrøder. Vi foreslår, at vi i DJU drøfter dette og det er sat på dagsorden. Følgende var der en debat om, hvornår det er bedst at afholde markprøver, så det tilgodeser både fugle og afgrøder. Der var enighed om, at landbruget har ændret sig, og det generelt er et stort problem at afholde prøver i april, da markerne i løbet af kort tid er sorte på dette tidspunkt mange steder og rapsmarkerne har sat frø, hvilket landmændene selvfølgelig er ømme over, da det er deres indtægt. Der var enighed om, at muligheden for at afholde markprøver er for stram og der ønskes mere fleksibilietet på dette område, således det er en periode, som er åben for markprøver og ikke fastlåst på enkelte uger eller weekender. Endvidere gør det nuværende skema, at visse organgisationer sætter sig på udvalgte perioder og blokerer for at andre kan holde prøver på disse tidspunkter. Det blev besluttet at forslaget skal drøftes i DJU og markvildtudvalget c. Referat fra DJ møde den 23. april 2015 Alle klubber har været inviteret til DJ møde omkring udsætningsforliget 2017, der blev afholdt den 23. april. CJ berettede fra mødet, at det var risiko for, at det efter 2017 bliver forbudt at sætte fugle ud om foråret. Vi mener, at vi fortsat skal have tilladelse til udsætning om foråret, men vi skal være med til at forberede Jægerforbundet, så de har nogle brugbare argumenter for udsætning. Når de skal holde møder og forhandle omkring udsætning og jagttider. Der er kræfter i nogle organisationer, der vil forbyde forårsudsætningen. Dette er vi naturligvis ikke interesseret i, men vi vil bruge det i en forhandling, hvis det skulle ske at forårsudsætningen bliver forbudt, så opfordres Jægerforbundet til f.eks. at få forlænget jagttid på agerhønen og libralisering af efterårsudsætningen. 9

10 Der var en debat omkring etik, uskrevne regler mellem lodsejere og hundefører samt DJs måde at gribe udfordringen an. CJ kom med opfordring til at detage på møderne. Næste møde i DJ omkring bl.a. udsætningsforliget er onsdag den 20. januar d. Referat fra mødet den 27. april 2015 Det referat som vi har kaldt det, er et arbejdspapir, de 5 af punkterne var der flertal for. Der har været afholdt møder med klubberne og vi vil gerne have, det opfattes som et arbejdsredskab og ikke et beslutningsreferat. Dette blev vedtaget. 9. Nedsættelse af vedtægtsudvalg og udvalg for aftalegrundlag Aftalegrundlag forretningsorden dette udvalg skal arbejde hurtig og have noget klar tidlig på efteråret. Forslag til udvalget ud over formandskabet, bliver det MHP og ÁPJ og Kim Geisler. Udvalget udarbejder et beslutningsgrundlag, og skal melde tilbage til bestyrelsen. Advokat Jens Bang bliver sparringspartner. Minna har gjort opmærksom på, at der 12. nov blev vedtaget nogle ændringer, som ikke er gjort færdig. Det blev besluttet, at de ændringer fra den 12. nov. ændres på hjemmesiden af FØ. 10. Drøftelses af fremtidige virke for fremtidsudvalget Fremtidsudvalget blev drøftet, der var enighed om, at selv om udvalget kom med rigtig mange gode ting, så var det en udfordring at noget af det lå for tæt på klubbernes egen identiteter. Arbejdet i fremtidsudvalget sættes i bero indtil vedtægtsudvalget er færdig med sit arbejde. Der var stor anerkendelse fra bestyrelsen for fremtidsudvalgets arbejde. 11. Deltagelse på messer a. Gram Slot Flemming Ø. 10

11 Markvildtudvalget er der, men klubberne skal selv stille med folk og det er op til den enkelte klub at tilmelde sig, det bliver ikke koordineret centralt. 12. Næste møde Forslag til næste møde blev torsdag den 11. november Eventuelt CJ takkede Minna for arbejdet for FJD og overrakte Minna 3 flasker vin. 11

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Udgivet af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 2 april 2013. Jagthunden

Udgivet af de de stående jagthundeklubber i Danmark. Nummer 2 april 2013. Jagthunden Udgivet af de de stående jagthundeklubber i Danmark Nummer 2 april 2013 Jagthunden Jagthunden Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer i d. 15. i månederne: februar,

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET DMK afholdt forårsmarkprøve ved Ringsted den 24/25 marts. Forsidebilledet i dette nummer

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere