Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle"

Transkript

1 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen (CJ) PK Formand Frank Elmer (FE) GDH Næstformand Henrik Raae Andersen (HRA) DMK Anders Mortensen (AM) DVK Morten Hougaard (MH) DWK Carsten Lundhøj (CL) LH Just Mikkelsen (JM) LH Johanna Jongstra (JJ) DDPK Torben Mørup (TM) DRK Søren Stenhøj Jørgensen (SSJ) DBK Erling Clausen (EC) ESK Karl Georg Kristensen (KGK) KH Ásgeir Páll Júlíusson (ÁPJ) DGSK Erik Rimmen (ER) DISK Kim Geisler Kristensen (KGK) KJS gæst Østergaard (FØ), Redaktør Jagthunden Minna Clausen (MC) kasserer Jette Veggerby (JV) sekretær 1. Fastlæggelse af dagsorden Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden. 2. Underskrivelse af referater Der var 2 referater til underskrift den 12. november 2014 og den 25. februar Referaterne blev underskrevet. 3. Beretninger a. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2014 ved kasseren bilag Da regnskaberne har været udsendt, bliver kun væsentlige udsving gennemgået: Mødeaktiviteten er faldet meget, da der i 2013 blev bogført for to år for HRA,og i 14 ikke nogle, da HRA først afleverede sine bilag for 2014 i Mødeomkostningerne bliver meget høj i år, allerede nu er der bogført for kr. Fremtidsudvalget udgør kr., da de fik alle deres kørepenge i

2 Anskaffelser er steget det er bl.a. bannere og materiale til messer. Diverse er steget det er pga. julegaver til prøveledere og hjælpere, der ikke havde nogen konto. Jagthunden steget kr. pga. at der nu bliver udbetalt honorar til skribenter og fotografer. Der er afskrevet kr. pga. prøve på Sjælland, der ikke blev afregnet i 2013, det er opgivet at inddrive pengene fra prøvelederen, da det vurderes at omkostningerne til en sag vil være højere end de kr. Advokat Jens Bang har arbejdet med sagen. Prøvelederseminar er det tilskud, som FJD gav til udstillingsseminar der blev afholdt. Lån markvildtudvalgtet FØ har søgt et tilskud for 3 år og hele beløbet ( kr.) er modtaget på én gang. Agerhønseprojektet kapital kr. og opkrævet i år, vi har en stor kapital, kasserer anbefaler derfor at indbetalingen stoppes, da der kun udbetales kr. hver år forårsprøver ender som sidste år, mangler dog en enkelt prøveleders papirer samt glas opgørelse. Der blev afholdt en skovprøve prøveleder er desværre afgået ved døden, da vi ikke har modtaget nogle papirer, afregnes denne prøve som et nul. Dette blev godkendt. Pga. mange mødeaktiviteter, må der forventets et større underskud i Da bestyrelsen har besluttet, at egenkapitalen er for stor, anbefaler kasserer, at kontingent fastholdes på nuværende niveau. Der var følgende kommentarer: FØ bidraget til agerhønsefonden blev bestemt, så vi kke skulle gå og samle ind på alle prøver. Endvidere kan vi ikke dele mere ikke ud, før vi har nogle penge at dele ud af. SSJ Mener projektet skal evalueres senere bør tages op til efteråret. Der var en kortere debat omkring kapitalbehov, samt hvad det skulle fastsættes til og formanden udtrykte bekymring over, at det nu var 3. år, der var underskud, i det samlede regnskab. Det blev besluttet at kapitalbehovet sættes til min kr., hvilket er FJDs samlet behov. Samt at omkostningerne skal gennemgås. Det blev besluttet at evaluere agerhønseprojektet på bestyrelsesmødet i efteråret Regnskabet blev godkendt. b. Fastsættelse af kontingent og bidrag Dette fastholdes på nuværende beløb, som er 75 kr. pr. medlem. c. Økonomiudvalget CL havde ikke yderligere kommentarer, da Minna har været grundig. 2

3 d. Markvildtudvalget bilag FØ havde to kandidater, som markvildtudvalget har indstillet til markvildtprisen: Knud Overgaard nr. 1 og Bjarne Hansen nr. 2. Knud Overgaard blev valgt til at modtaget markvildtprisen på kr. Der var indkommet to ansøgninger om tilskud fra Agerhønefonden: Eskjær og Lille Svenstrup, og markvildtudvalget anbefaler begge projekter støttet med kr. Dette blev besluttet. CJ og FØ oplyste, at både Eskjær og Lille Svenstrup er villige til at stille deres terræner til rådighed for FJD markprøver, ligeledes vil der blive holdt træningsdage og generelt er de meget åbne for arrangementer. HRA må jeg foreslå at tyskerne måske inviteres til det som holdes på Schackenborg, dette noterede FØ. Markvildtudvalget foreslår, at FJD skal afholde 3 demojagter men ikke kun for nyjægere, det skal også være for etablerede jægere, så de kan prøve at skyde over stående hund. Det koster kr. pr. dag. FØ gjorde endnu engang opmærksom på, at messemateriale ikke er forsikret og der skal tegnes en særskilt forskring, da det ikke kan komme under FØs private forsikring. Der blev foreslået, det måske kunne komme under DKK. FØ arbejder videre med det. FØ takkede Johanna Jungstra og Østjysk Hundecenter for lån af trailer i løbet af året, hvilket havde gjort det muligt at deltage på messer over hele landet. CJ har været til markvandring inviteret af DJ på Julianelyst Gods for at se på vildtpleje og udsætning. Hermed en opfordring til klubberne om at kontakte skytte Jacob Larsen for besøg. På direkte spørgsmål fra CJ om det er et problem at der er to markvildtudvalg var svaret nej, der er et godt samarbejde mellem de to udvalg. FJD fik ros af DJ, fordi det var FJD, der startede det først. FØ fik ros for sit engangement i Markvildtudvalget. Det blev besluttet at klubbernes bidrag fastfryses indtil udvalget har nedbragt den nuværende egenkapital. e. Jagthunden bilag 3

4 Målet er at lave Danmarks bedste hundeblad og det er vi overbevist om, vi allerede gør. Der har været forespørgsel på at sende et indstik ud med Jæger det koster kr. pr. gang for at få 4 sider med. Det anbefales at redaktøren og Harris fortsætter med at skrive, som de gør nu. Er der ønsker om at sende et indstik ud med Jæger, kan det måske gøres hver 3. år. Skribenter mangler stadig på Sjælland! FØ opfordrer alle til at gå hjem og gøre en indsats for at skaffe skribenter, ligeledes mangler der billeder til forsiden og hjemmesiden specielt fra de små racer. FØ har et mål om at skifte forsiden mellem racerne, men det kræver, der er billeder i høj opløsning at vælge imellem. Prøv at gøre noget ved det hele året rundt og af alle situationer. FØ ønskede at søge Kulturministeriets bladpulje, men pga. udfordringer med CVR. Nr samt Nem ID blev det desværre ikke nået i år. FØ søger næste år, da der nu er styr på de tekniske detaljer. FØ opfordrer bestyrelserne til at tage hånd om Klubredaktørerne ved f.eks. at tage dem med til et bestyrelsesmøde og inddrage dem mere i bestyrelsernes arbejde og mål. Ligeledes kom der en opfordring om at huske at aflevere materiale til klubredaktørerne i tide, således de også har 4 dage til at gøre deres arbejde færdig. FØ gjorde opmærksom på, at bestyrelserne glemmer at melde, når der er ændringer på posterne som f.eks. kasserer, klubredaktør m.m. sørg nu for at disse ting bliver sendt til både FJDs kasserer, sekretær og redaktør. Der var en kort debat om, hvad der er relevant at bringe i Jagthunden, når det kommer til runde fødselsdage, nekrologer m.m. Udfordringen er, når der på klubbernes hjemmeside står en lang nekrolog og der efterfølgende, 2 måneder senere, bringes det samme i Jagthunden. Det er lidt spild af plads. Det blev opfordret til at bringe en kort notits på hjemmesiden, hvor man henviser til næste nummer af Jagthunden. Det samme gælder runde fødselsdage, jubilæer m.m. CJ fastslog, at FØ er ansvarlig redaktør af Jagthunden og kan bringe det, han synes er relevant, således er CJ ikke indvolveret i hvilke artikler mv. der bringes. AM spurgte om Jagthunden kunne lånes på bibliotektet, hvilket FØ sagde nej til dette vil FØ dog undersøge om er muligt. Det blev drøftet, hvorvidt der skulle bruges spalteplads på referater, som også kan læses online. Konklusionen blev, referater skal bringes fra DJU, da de yder tilskud til Jagthunden. SSJ ønskede en projektgruppe nedsat for at belyse muligheden for at udsende Jagthunden med Jæger. Næstformanden blev af formanden opfordret til at sætte de sjællandske medlemmer sammen og udarbejde en plan for, hvordan der kan bringes mere stof fra Sjælland i Jagthunden. 4

5 FØ fik ros for sit arbejde med Jagthunden. Der medfølger til referatet tilbud på, hvad det koster at sende et indstik fra Jagthunden med i en Jæger udgivelse. FØ fremsender bilaget til Jette. Budgettet blev godkendt. f. Hjemmeside FØ fortalte kort om den nye hjemmeside, som fungerer godt og modsat den gamle, så bliver nyheder gemt i et arkiv. Endvidere overvejer FØ at genindføre vintermøde med foredrag. FØ fik generelt ros for hjemmesiden, dog var der den kommentar, at den kunne være mere brugervenlig, hvis menuen var i toppen i stedet for i bunden og der lige nu var meget om markvildt og ikke så meget om jagthunde på siden. g. Sekretæren I dette forår er der afholdt 16 prøver, hvilket er 3 prøver mere end samme tid sidste år. 2 af dem var nye prøver med nye prøveledere og så var der Søren Nielsen, som afholder Ringstedprøven, der valgte at holde en ekstra prøve ved Vallensbæk, da der var stor efterspørgsel. I alt deltog 456 hunde. De fik præmier, præmier og præmier. Selv om der var flere prøver, var der stadig en del hundefører, der ikke var plads til, selv om der blev gjort rigtig meget for at skaffe ekstra dommmere og terræner. Denne udfordring arbejder jeg videre med og har bl.a. fået tilbudt en ny prøve ved Løgumkloster af Otto Brunhøj Jensen, som jeg har takket ja til. Alle prøveledere og hjælpere har gjort et fantastisk stykke arbejde, som jeg gerne vil sige dem en stor tak for. Ligeledes tak til terrængivere rundt om i landet. Jeg vil gerne fremhæve den nye prøve ved Hobro med prøveleder Peter Katholm. Prøven havde 54 deltagere og 26 hunde fik præmie, heraf præmier. Jeg var selv med på dagen som fotograf og det var et rigtig godt område, hvor der blev lavet masser af vildtpleje på Svend Møller Hansens terræner, der også har egen skytte ansat. Peter Katholm har tilbudt både at holde forårsprøver, efterårsprøver og vinderklasser og det vil jeg benytte mig af. Jeg er blevet kontaktet af Bo Christensen fra Vordingborg, der tilbød at overtage efter Kaj Olsen, hvilket jeg har takket ja til, således kommer han til at afholde efterårsprøve og vinderklasse. 5

6 Skovprøven i Nordjylland overtages af Jes Krag, Minna og Erling Clausen vil fortsat hjælpe. Den engelske vinderklasse blev flyttet til Nordjylland på Gl. Toftegård den 2. oktober FØ gjorde opmærksom på, at Svend Erik Jensen fra Markvildtudvalgt, har terræner der også kan bruges til markprøver i FJD. Foråret var præget af manglende glas, både i FJD og klubberne. Aage Stenhøj har fundet en ny leveranddør af glas, dette skulle køre bedre i fremtiden. FJDs glas er ikke efterleveret til de præmierede hundefører endnu, men det bliver de snarest oplyser Erling Juul. 4. Forslag til behandling/beslutning a. Forslag fra DGSK procedure ved valg af dommere til vinderklasser bilag FJDs engelske gruppe foreslår at organisationerne FJD,DKK og DJ indsender navnene til DUV, på de dommere, de agter at bruge på de engelske vinderklasser og forårsprøven. For vinderklasserne gælder det både forår og efterår. DUV har derefter mulighed for, at anmode organisationerne om, eventuelt at udskifte en dommer f.eks. for at fremme uddannelsen af en nyere udnævnt dommer. Eller erklærer en dommer uegnet, efter DUVs opfattelse, til f.eks. at være ordførende dommer. Den kontinentale gruppe havde drøftet forslaget og tog beslutningen til efterretning. b. Forslag fra DGSK mulighed for at afholde brugsklasser bilag Det blev besluttet, at DKK bliver anmodet om at afholde flere brugsprøver og at disse lægges lørdag/søndag. At klubberne har mulighed for, at kontakte DKK for afholdelse af brugsprøver f.eks. i forbindelse med jubilæum, nordisk match eller lignende. Klubberne skal selv afholde udgifterne og styre det administrative. CJ kontakter DKK v/erik Petersen. c. Ændringsforslag vedr. udpegning af dommere til DM (og vinderklasser) bilag Dommerudvalget har udvalgt dommere til DM de sidste to år. Det er besluttet, at det skal fortsætte i 3 år og så skal ordningen evalueres. 6

7 HRA gjorde opmærksom på, at en navngiven dommer var kommet i klemme, da man ændrede proceduren. 5. Valg a. Valg af formand og næstformand bilag Der var ikke andre forslag og CJ og FE blev valgt. HRA, CL og JJ støtter CJ, men ikke FE. b. Valg til økonomiudvalg CL ønsker ikke at genopstille og MHP blev valgt. SSJ og EC blev genvalgt. c. Udpegning af redaktør til Jagthunden FØ blev genvalgt. d. Udpegning af kasserer En kandidat til kassererposten overvejer om han vil overtage opgaven. Om kort tid indkalder CJ til et møde med økonomiudvalget og formandskabet om kassererposten. HRA takkede Minna for hendes store arbejde. e. Udpegning af sekretær Jette blev genvalgt. f. Valg af revisor Finn Møller Jørgesen og Peter Katholm blev valgt. g. Valg af markvildtudvalget FØ, Knud Overgaard, Erling Clausen, Svend Erik Jensen og Flemming Nielsen. Alle blev genvalgt. Det blev påpeget, at der ikke var medlemmer fra hele landet i Markvildtudvalget. Dette, fremførte FØ, er et bevidst valg, at der ikke er nogle sjællændere, da omkostningerne skal holdes nede og det er nemmere, når medlemmerne bor tæt på hinanden. h. H Kontaktudvalget til drøftelse HRA og Knud Føns er i udvalget, da Knud Føns kun har været til et møde var forslaget, at udvalget nedlægges og opgaverne overgår til formandskabet. Dette blev vedtaget. 6. Kort gensidig orientering fra gruppemøderne 7

8 Minna dommere der indstilles til vinderklasser bør vente med at blive indstillet til efteråret, for så er dommere til DM valgt. Dette punkt bliver flyttet til efterårets dagsorden på gruppemøderne fremover. FE Johanna indstilles som markprøve dommerelev. Forslag fra DMK blev behandlet, men ikke afsluttet, derfor bliver der indkaldt til et møde med dette senere på sommeren. 7. Forslag til ændringer af regler for Skovprøven (udsendt af DJU) EC Forslaget blev behandlet i dommerudvalget mandag den 18. maj, der var givet dispensation for foråret DKK vil godt afholde de to skydeprøver i efteråret og derfor fortsætter dispensationen. De to prøver bliver gennemført som testprøver og derefter bliver de evalueret. Der bliver fremsat forslag om at ændre reglerne og dette bliver taget op forår 2016, et udvalg nedsat. En jurist fra DKK vil gennemgå de tilpassede regler efterfølgende. Det blev vedtaget, at den nuværende dispensation godkendes for efterår 2015 og forår Meddelelser fra formandsskabet a. Samarbejdsrelationer: DJU, DKK og DJ Formandskabet afholder et møde med DJ hundekoordinatorer. DJU mangler svar fra FJD vedr. brev af 19. februar og referat fra mødet den 17. marts. DJU har modtaget en indberetning fra Langhårsklubben af hele bestyrelsen i DJU. DJ og DKK har svaret, at de har tillid til de medlemmer, der er valgt. HRA Jeg har holdt mig til eksisterende aftalegrundlag, og har på den baggrund ikke kunnet svare, når særligt den Engelske gruppe var uden formel leder. CL henviste til mødereferatet fra DKKs møde den 25. februar Formandskabet foreslog følgende formulering: FJDs bestyrelse har på et møde den behandlet DJUs anmodning i brev af FJDs bestyrelse har konstateret, at den indberettede fra FJD er udtrådt af DJUs bestyrelse og finder det derfor ikke længere aktuelt at kommentere sagen yderligere. CL Langhårsklubben er ikke de eneste, der havde fremsendt indberetning. SSJ foreslog FJD eller et flertal af bestyrelsen skal meddele, at organisationen bakker positivt op om DJU s behandling af de indkomne indberetninger af DJU s medlemmer i forlængelse af valget til DKK i Det 8

9 er samtidig positivt noteret, at DJU har beklaget enkelte uhensigtsmæssigheder i sagsgangen/forløbet. FJD har ikke yderligere bemærkninger til dette. I forhold til en opfordring fra et tidligere medlem af DJU til de til bageværende medlemmer om at træde tilbage i forbindelse med julens og vinterens turbulens, nyder denne opfordring ikke opbakning i FJD. Formandskabets formulering blev valgt. b. Forslag til DJU om drøftelse af tidspunkter for afholdelse af forårsmarkprøver CJ mine oplevelser fra forår 2015 er, hvis vi holder markprøver i 2. uge i april, får vi problemer med både fugle og afgrøder. Vi foreslår, at vi i DJU drøfter dette og det er sat på dagsorden. Følgende var der en debat om, hvornår det er bedst at afholde markprøver, så det tilgodeser både fugle og afgrøder. Der var enighed om, at landbruget har ændret sig, og det generelt er et stort problem at afholde prøver i april, da markerne i løbet af kort tid er sorte på dette tidspunkt mange steder og rapsmarkerne har sat frø, hvilket landmændene selvfølgelig er ømme over, da det er deres indtægt. Der var enighed om, at muligheden for at afholde markprøver er for stram og der ønskes mere fleksibilietet på dette område, således det er en periode, som er åben for markprøver og ikke fastlåst på enkelte uger eller weekender. Endvidere gør det nuværende skema, at visse organgisationer sætter sig på udvalgte perioder og blokerer for at andre kan holde prøver på disse tidspunkter. Det blev besluttet at forslaget skal drøftes i DJU og markvildtudvalget c. Referat fra DJ møde den 23. april 2015 Alle klubber har været inviteret til DJ møde omkring udsætningsforliget 2017, der blev afholdt den 23. april. CJ berettede fra mødet, at det var risiko for, at det efter 2017 bliver forbudt at sætte fugle ud om foråret. Vi mener, at vi fortsat skal have tilladelse til udsætning om foråret, men vi skal være med til at forberede Jægerforbundet, så de har nogle brugbare argumenter for udsætning. Når de skal holde møder og forhandle omkring udsætning og jagttider. Der er kræfter i nogle organisationer, der vil forbyde forårsudsætningen. Dette er vi naturligvis ikke interesseret i, men vi vil bruge det i en forhandling, hvis det skulle ske at forårsudsætningen bliver forbudt, så opfordres Jægerforbundet til f.eks. at få forlænget jagttid på agerhønen og libralisering af efterårsudsætningen. 9

10 Der var en debat omkring etik, uskrevne regler mellem lodsejere og hundefører samt DJs måde at gribe udfordringen an. CJ kom med opfordring til at detage på møderne. Næste møde i DJ omkring bl.a. udsætningsforliget er onsdag den 20. januar d. Referat fra mødet den 27. april 2015 Det referat som vi har kaldt det, er et arbejdspapir, de 5 af punkterne var der flertal for. Der har været afholdt møder med klubberne og vi vil gerne have, det opfattes som et arbejdsredskab og ikke et beslutningsreferat. Dette blev vedtaget. 9. Nedsættelse af vedtægtsudvalg og udvalg for aftalegrundlag Aftalegrundlag forretningsorden dette udvalg skal arbejde hurtig og have noget klar tidlig på efteråret. Forslag til udvalget ud over formandskabet, bliver det MHP og ÁPJ og Kim Geisler. Udvalget udarbejder et beslutningsgrundlag, og skal melde tilbage til bestyrelsen. Advokat Jens Bang bliver sparringspartner. Minna har gjort opmærksom på, at der 12. nov blev vedtaget nogle ændringer, som ikke er gjort færdig. Det blev besluttet, at de ændringer fra den 12. nov. ændres på hjemmesiden af FØ. 10. Drøftelses af fremtidige virke for fremtidsudvalget Fremtidsudvalget blev drøftet, der var enighed om, at selv om udvalget kom med rigtig mange gode ting, så var det en udfordring at noget af det lå for tæt på klubbernes egen identiteter. Arbejdet i fremtidsudvalget sættes i bero indtil vedtægtsudvalget er færdig med sit arbejde. Der var stor anerkendelse fra bestyrelsen for fremtidsudvalgets arbejde. 11. Deltagelse på messer a. Gram Slot Flemming Ø. 10

11 Markvildtudvalget er der, men klubberne skal selv stille med folk og det er op til den enkelte klub at tilmelde sig, det bliver ikke koordineret centralt. 12. Næste møde Forslag til næste møde blev torsdag den 11. november Eventuelt CJ takkede Minna for arbejdet for FJD og overrakte Minna 3 flasker vin. 11

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj kl. 17:00 på Fjelsted Skov Kro, St. Landevej 92, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Arbejdsreferat. Følgende deltog i mødet. Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand Anton Dahl (AD) DGSK næstformand Torben Mørup

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Udgivet af Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark. Nummer 1 februar 2011. Jagthunden

Udgivet af Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark. Nummer 1 februar 2011. Jagthunden Udgivet af Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark Nummer 1 februar 2011 Jagthunden Jagthunden Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet udkommer

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere