S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget"

Transkript

1

2 Indhold S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget S. 5 CoBrA-kunstnerne og brugen af ord og billede Redegørelse for begreberne tegnedigte, maleord og logogrammer S. 8 Voliere - Fuzzys musikværk til Carl-Henning Pedersen 100 år En ekstra dimension til Carl-Henning Pedersens ord og billeder S. 9 Ideer til undervisningen Leg med ord, lyd og billeder S. 10 Pop, rock og rap Lyrik i moderne fortolkning S. 11 Omvisninger og workshops på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Booking, indhold mm. S. 12 Digte, RAP og Carl-Henning Pedersen S. 12 Digte Hvad er et digt? Vers, sproglig skønhed og vellyd S.14 At digte er godt Hvordan skriver man et godt digt? S. 15 Carl-Henning Pedersen CHP og digtene S. 16 RAP Hvad er RAP? Ord tilsat musisk rytme og beat S. 18 Konkurrencebeskrivelse Deltagelses- og vurderingskriterier S. 21 Links til inspiration S. 22 Litteratur liste S. 23 Billedbank Carl-Henning Pedersen værker til inspiration S. 28 Lærertilbud Bøger, foredrag, forberedelsesbesøg mm. 2

3 S. 20 Litteraturliste Af formidlingsinspektør på CHPEA Museum, Vicky Kjær Søndergaard Sørensen Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af teksten Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år Carl-Henning Pedersen begyndte på samme tid at male og skrive poesi. For kunstneren er de to medier ikke adskilte, men sammenhængende og elementer, som komplementerer hinanden. Derfor er kunstnerens tilgang til de to medier da også den samme, idet hans værker i begge tilfælde er spontane og abstrakte. Når Carl-Henning Pedersen skriver, er det pennen, der fører hånden. Han har ikke en grundlæggende plan eller idé, men skriver ud fra associationer over sin grundlæggende kulturarv og egne omdrejningspunkter og nøgleord. Han retter ikke og overstreger ikke, men lader den første indskydelse stå som det færdige resultat: Det er ikke et finpudset resultat, som en skribent kæmper med at frembringe og der er tilsyneladende ingen forudgående plan for indhold, idé eller handling. De fleste digte er umulige at tolke en given betydning eller pointe ud af. Til tider er der tale om en leg med ordenes lyd, andre gange manes en særlig stemning frem gennem ordenes betydning. Hensigten er ikke at lave rim. I visse digte følger versene en fast rytme og opbygning, men typisk er der tale om en slags stream-of-consciousness tekster, hvor målet synes at være at opnå ren spontanitet i tekst og tanke. Læseren kan følge strømmen eller lade være. Det er processen, der tæller vi bevidner et spring ned i underbevidstheden eller en søgen efter de mærkelige sætninger eller tanker, der til tider indgår i tilstanden midt mellem at sove og være vågen. Vi læser drømmeskrift. 1 Som Carl-Henning Pedersens billeder skildrer hans lyrik en verden af fantasi og drøm en indre virkelighed, som bor i kunstneren. Han udtaler selv om sine digte: Mine digte er mere en underbevidst strøm, hvor jeg beskriver en indre verden. 2 Carl-Henning Pedersens digte og malerier indeholder da også det samme reservoir af personligt betydningsfulde symboler: Digtene trækker således på ord, der svarer til kunstnerens mest velkendte billedelementer: Sol, Fugl, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se. Andre hyppige ord i digtene er mere kendte fra visse billeders stemning end som synlige bestanddele i dem: Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed. 3 1 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.33 2 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.33 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.37 3

4 Disse elementer er alment kendte blandt alle børn og kulturer, og vækker derfor genklang og vidner om en grundlæggende længsel efter at flyve, sejle, ride og rejse. 4 Denne længsel i samspil med frihed, kærlighed, liv og død er omdrejningspunkterne i Carl-Henning Pedersens poesi og maleri. CHP har udgivet 5 digtsamlinger: 1945 Drømmedigte 1968 Solens latter 1971 Romersk elegi 1982 Himlens trompeter 1986 Vesterhavets gyldne aner 4 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.37 Carl-Henning Pedersen: Kejserens skæg er rødt, Udateret 4

5 CoBrA-kunstnerne og brugen af ord og billede Redegørelse for begreberne tegnedigte, maleord og logogrammer CoBrA-bevægelsens kunstnere interesserede sig for en bred vifte af vidensområder; filosofi, musik, poesi, psykologi, antropologi, etnografi mm. Deres indgangsvinkel til selve værkfrembringelsen var eksperimenterende. De afprøvede ofte nye samarbejdsformer, teknikker og metoder og udforskede gerne krydsfeltet mellem forskellige medier, f.eks. mellem billedkunst og poesi. I udstillingskataloget til udstillingen Dotremont Ode til Danmark skriver Ellen-Margrethe Soelberg, cand.mag om det tværmediale arbejde i CoBrA-bevægelsen i artiklen Dotremont Cobras utrættelige trækhest : De begyndte tidligt at arbejde kollektivt med forskellige værker. På Cobra-kongressen i 1949 i hytten i Bregnerød blev loft og vægge udsmykket, som tak for lån af stedet. Udsmykningen faldt ikke i alles smag, og nogle anså endda resultatet for ren vandalisme. Efter mange års tovtrækkerier gik murværket til grunde, mens loftet overlevede og blev reddet, så det nu kan ses på Sophienholm ( ). Det betragtes som et mesterværk og er både kunstnerisk og kunsthistorisk betydningsfuldt som et kollektivt værk, der ofte er blevet sammenlignet med middelalderens kalkmalerier. Motiverne i flere af loftfelterne er ikke kun billeder, men også ord og digte. Det med at koble male- og digteraktiviteten sammen som en fælles aktivitet, havde Dotremont og Jorn gjort på nogle allerede eksisterende Jornbilleder et par måneder før, Cobra blev dannet. De modificerede helt spontant Jorns billeder og skabte dermed de første peintures-mots, ordbilleder. Jorn maler former og jeg skriver-maler ord, som nødvendigvis er former. Hverken ham eller mig havde i øvrigt deltaget i et sådant eksperiment før vores eksperiment, som er uden fortilfælde; vi ville gensidigt inspirere hinanden, skriver Dotremont. Dotremont skabte en række værker sammen med blandt andre Corneille, Appel og Alechinsky mellem 1949 og 1951 i Bruxelles ud fra det samme spontane eksperiment. Efter Cobras opløsning udviklede han det kollektive eksperiment videre med Alechinsky, Jorn, Mogens Balle, Carl-Otto Hultén og andre ex-cobra-folk, som frem til 1968 sammen får skabt omkring 300 værker. Denne type eksperimenter er karakteristisk for Cobra. Kunsten har brug for personlige såvel som kollektive eksperimenter, en tese Dotremont arbejdede efter livet igennem og som hans ven og samarbejdspartner, Mogens Balle, erindrer således: I 1950 fandt Dotremont ud af noget væsentligt med skrift: at en vesteuropæer og en orientaler grafisk set skriver ens. Bare man vender papiret 45 grader og ser det fra bagsiden Dette er noget der er videreudviklet fra Cobra. Ord kræver en bestemt grafisk form. At skrive er at skabe, og med vore eksperimenter har vi prøvet at lade skriften være mere end skrift. Skriften bliver et billede. Vi har søgt hjælp i den japanske kalligrafi, i hieroglyfferne og i runerne. Man kan sige det sådan, at ordet som billede taler til øjet, og at det bliver fastere end et flygtigt 5

6 ord, en flygtig sætning der bliver sagt. Også mange surrealister har skrevet automatskrift, men de har mere eller mindre forberedt det i forvejen. Det var ikke spontant som hos os. I Cobra-tidsskriftet forsvarede og forklarede bevægelsens medlemmer deres synspunkter om materiale/materien, kollektivitet og spontanitet og deres antagelse om, at skriften er et billede. Dotremont udviklede sig som digter, og ud fra de kollektive ord-billeder udviklede han en ny forståelse af forholdet mellem at læse og at se. Når man læser et eller andet, ser man ikke. Netop denne modsætning ville Dotremont udfordre og drage fordel af. Han ville overdrive det naturlige, den naturlige skrift, og nåede på den måde frem til logogrammet. Og som han i 1972 selv noterer, var det i og for sig et ret banalt påfund. 5 De krydsningsværker, som opstod i samarbejdet indenfor CoBrA kan opdeles indenfor tre hovedkategorier: tegnedigte, maleord og logogrammer. Tegnedigte: Kategorien tegnedigte betegner den situation, der opstår, når henholdsvis en skrivende og en bildende kunstner sammen skaber en kunstnerisk helhed, hvori begge kunstarter har lige stor gyldighed. Tegnedigtet som kunstform blev lanceret i begyndelsen af 1960 erne af den belgiske digter Christian Dotremont og den danske forfatter Kaj Tølbøll Lauritsen. Sidstnævnte har beskrevet udformningen af et tegnedigt således: Et tegnedigt kan begynde med, at digteren opsætter et digt som han/hun har forfattet på forhånd, i et letfatteligt og læsbart mønster på billedfladen. Derefter illustrerer den bildende kunstner digtet med en tegning omkring dette mønster. Resultatet af deres fælles indsats skal bero på et ligeværdigt samarbejde. Et tegnedigt kan også skabes ved, at den bildende kunstner først frembringer illustrationen på billedfeltet, hvorefter forfatteren komponerer og opsætter digtet på dette. Og endelig kan processen foregå simultant således at digt og billede opsættes samtidig! 5 Dotremont Ode til Danmark, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S

7 Christian Dotremont/Mogens Balle, Christian Dotremont/Mogens Balle, Jeg skriver blankt, 1962 Kan vi ikke gaa en tur langs havet og drikke en øster?, 1962 Maleord: Malede eller tegnede ord betegner værker, hvori skriften indgår som betydningsbærende tegn, men samtidig har en ornamental eller formmæssig værdi. Den belgiske digter Christian Dotremont, der virkede som Cobra-bevægelsens generalsekretær udgav i 1962 sammen med Mogens Balle bogen Dessins Mots, som netop består af en række opslag med en idiosynkratisk blanding af skriftlige og billedlige elementer. Bogstaver og ord er fuldt integreret i et og samme værk, malet med tusch på samme måde som billedets øvrige elementer. Bogen var resultateter af den kollektiv arbejdsproces, der også var en vigtig del af Cobra-bevægelsens filosofi. Et lignede samarbejde ses i bogen La Chevelure des Choses, som Dotremont lavede sammen med Asger Jorn i Logogrammer (logos: ord, gram: tegn): Christian Dotremont var optaget af, hvordan den vestlige kursivskrift minder meget om kinesisk-orientalsk kursiv-skrift, blot den ses vertikalt, og han begyndte i 1960 erne at udforme nogle af sine digte som kunstfærdigt skrevne eller rettere malede billeder inspireret af den asiatiske kalligrafi. Men til forskel fra de kaligrafiske arbejder, hvor hvert tegn skal udføres efter nøje fastlagt forskrifter, lagde Dotremont vægt på det spontane og udførte altid sine logogrammer i et hurtigt og ubrudt forløb. Han rettede aldrig, men kasserede ofte de logogrammer, som han ikke selv var tilfreds med. Logogrammerne skulle afspejle den stemning eller følelsesmæssig impuls som han var i. De malede bogstaver breder sig frit over papiret, hober sig sammen eller trækkes ud i ornamentale mønstre, og af samme grund er teksten sjældent læsbar. På logogrammerne tilføjede han dog ofte en oversættelse med små læselige bogstaver i bunden af billedet. 7

8 Christian Dotremont Verbe tendre, 1973 (Ømme ord) Tusch på papir, 38 x 30 cm Gave til Carl-Henning Pedersens 60-års fødselsdag Christian Dotremont Sne-logogram Pour un rien plein, 1963 (Der skal ingenting til for alting) Polaroidfoto af Christian Dotremont Voliere - Fuzzys musikværk til Carl-Henning Pedersen 100 år I forbindelse med udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år, som både udstilles på Arken og på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, har Arken bedt musikeren Fuzzy skabe et musikværk til udstillingen. Det blev til et unikt, elektroakustisk værk inspireret af kunstnerens malerier og digte. Musikværket er navngivet Voliere. En titel, som henviser til et af Carl-Henning Pedersens yndlingsmotiver, fuglen. Musikken tilføjer en ny dimension til Carl-Henning Pedersens værker, samt en ny dimension til kombinationen af poesi og billede. Dette har inspireret den nye betegnelse multimediedigte, som omtales nærmere i konkurrencebeskrivelsen. 8

9 Om Fuzzy (1939-) - Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium som elev af Per Nørgaard - Docent i musikhistorie og musikteori ved Det Jyske Musikkonservatorium indtil Komponist inden for orkester-, kor- og kammermusikværker - Stod bag TV-programmet Fuzzys Værksted - Pioner i Danmark inden for elektroakustisk musik - Har tidligere arbejdet tværæstetisk med bl.a. ballet, teater og film Carl-Henning Pedersen, De himmelske dansere 1980 Ideer til undervisningen Leg med ord, lyd og billeder Komparative billedsamtaler 6 Det er altid en god idé, at åbne værket/værkerne for børnene i dialog med børnene. I Carl- Henning Pedersens billedverden, kan man som regel se, hvad billedet forestiller, og der er typisk en ganske speciel stemning opbygget af motiv i samspil med farvevalget. En sammenligning mellem to værker, som enten er meget forskellige eller indeholder samme elementer, er et rigtig godt udgangspunkt for en billedsamtale. Tal med børnene om figurerne, farverne, billedets opbygning og måden maling er påført. 6 Sidelmann Knudsen, Ingrid: Billedsamtaler, Dansklærerforeningen

10 I Carl-Henning Pedersens billedverden, er figurerne ofte de samme: fuglen, skibet, hesten / helhesten, huse, maskeansigter, solen og stjernen. I samtalen om figurerne, kan man både tale om figurernes funktion (kan man sejle, flyve, ride mm.) og om figurernes symbolske værdi. Carl-Henning Pedersen anvender ofte blå og gule farver, men han mente selv, at den største fornøjelse ved at være maler, var at benytte hele farveregistret og sætte dem ved siden af hinanden. I samtalen om farverne, er det oplagt, at bede børnene mærke efter, hvordan farverne virker på dem: Bliver man glad eller ked af det, når man ser på værket? Samtidig er det ganske oplagt, at se på farvernes symbolske værdi, farvernes placering i farvecirklen: Er der tale om kontrastfarver? Specielt for Carl-Henning Pedersens farvebrug er hans meget mørke og dystre farveholdning i værkerne fra besættelsestiden, hvor påvirkningen fra Anden Verdenskrig er tydelig i kunstnerens arbejde. Og den øgede brug af gul farve efter befrielsen i 1945, hvor Carl- Henning Pedersen fejrer friheden med en række værker, hvor den gule farve dominerer. Leg med ord på skrift og i billeder Det kan være en god idé, at tage udgangspunkt i de ord, som figurerer ofte i Carl-Henning Pedersens skriverier. Ordene kan bruges til associationsøvelser, rimeøvelser og mindmaps eller som grundlag for hurtigskrivningsøvelser i danskfaget. Prøv også at sammensætte ordene og skabe nye konstellationer/sammensatte ord, ligesom Carl-Henning Pedersen ofte gjorde i værktitler og poesi. Ordene kan også være basis for tegne- eller maleøvelser. I stedet for at tage udgangspunkt i ordene, kan man lade et eller flere billeder være udgangspunkt for eksempelvis mindmaps, hurtigskrivning. I bestemmer selv, hvordan I arbejder jeg ind i værkerne. Det vigtigste er, at I lader Carl-Henning Pedersens arbejde være inspirationskulde til jeres lyrik indslag. Ordliste: Sol, fugl, stjerne, skib, hest, hus, øje, se, broder, elskede, hjerte, grav, hemmelighed, frihed, liv, død Leg med lyd Fuzzy har med sit musikværk forsøgt at lave lyd til Carl-Henning Pedersens værker. Musikværket kan opleves i udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Oplevelse af musikværket kan inspirere både billeder og ord, men måske også mere, ny eller anden musik eller lyd. Fuzzy har i sit værk inkorporeret Carl-Henning Pedersens stemme og hans kærlighed til fuglene. Lyden af fuglestemmer i naturen eller fra optagelser kan være en del af et helt nyt musikværk eller være inspiration til ord og billeder. 10

11 Se på værkerne og tal om lydene i figurerne og farverne: Måske er der mere end blot fuglefløjt i billedet? Kunne man forestille sig lyde i den natmørke blå farve, hestevrinsk, trængsel og folk, der taler, synger og råber eller noget helt andet? Pop, rock og rap Lyrik i moderne fortolkning Sangtekster er i dag den mest udbredte form for lyrik. Sange er lyrik og er i modsætning til digte i konventionel forstand ledsaget af musik. Tekster i lyrik fokuserer oftest på følelser, tanker og stemning frem for at beskrive en handling eller fortælle en historie 7. De fleste børn lytter til massevis af sangtekster i deres hverdag og kan garanteret flere udenad. Men måske har de ikke overvejet, hvad sangene egentlig handler om, og hvorfor netop de sange, de kender udenad, virker specielt godt på dem. Derfor er det oplagt at bruge sangtekster og forskellige musikformer i undervisningen. Den lyrikkonkurrence, som materialet her er lavet til, opfordrer til blandingsformer, og i forbindelse med oplægget til konkurrencen d. 11.november 2013 vil litteraturformidler Thomas Olsen blandt andet inddrage rapmusikkens tekster. Derfor inddrages denne genre her. Rapmusikken og hiphop kulturens har haft og har stadig en massiv påvirkning på ungdomskulturen og herigennem også på udviklingen af sprog. Rapmusikken udspringer fra hiphopkulturen, og selve ordet rap er en forkortelse af ordene rythm and poetry. Rapteksten rimer ofte, men benytter sig også af andre former for tempo, stød og pointering af ord, for at skabe rytme. Rapmusikken kommer for alvor til Danmark i 1983, hvor de første danske album med rap udgives. De første udgivelser er dog primært kunstnere fra andre musikgenrer, som forsøger sig med rapmusikken. I 1988 kommer Mc Einar på banen med et regulært hiphop album. 8 Et hvert anerkendt musiknummer ledsages i dag af massevis af visuelle indtryk: eks. Musikvideoer og albumcovers. I dette projekt kunne en undersøgelsen af sammenhængen mellem musik, ord og billeder være en del af det forberedende arbejde. I linksamlingen (i dette materiale) finder du et link til rapperen PerVers, som benyttes i forbindelse med oplægget til konkurrencen. Omvisninger og workshops på CHPEA museet Booking, indhold mm. Skoler og institutioner i Herning Kommune får gratis omvisning og workshop, når de besøger museet. 7 Hansen, Erik: Musik i dansk, Gyldendal 2007, S. 5 8 Hansen, Erik: Musik i dansk, Gyldendal 2007, S

12 Det er helt op til den enkelte lærer, om klassen ønsker en omvisning, en workshop eller begge dele. Ved henvendelse til museet aftaler læreren sammen med formidleren tidspunkt, indhold og niveau. Museet har stor erfaring med omvisninger og workshops for alle alderstrin og er selvfølgelig behjælpelig med forslag og ekspertise. Vi anbefaler en kombination af omvisning og workshop, således at elevernes nyvundne viden fra omvisningen benyttes i praksis. For at booke en omvisning kontakt: Formidlingsinspektør Vicky Kjær Søndergaard Sørensen Telefon: / Mail: Af Litteraturformidler på Herning Bibliotekerne, Thomas Olesen Digte, rap og Carl-Henning Pedersen I det følgende vil vi give et signalement af digte og rap og sætte det sammen med Carl- Henning Pedersen. Undervejs giver vi tips til, hvordan skolebørn kan lave deres eget digt eller rap, som er helt i Carl-Henning Pedersens ånd. God fornøjelse! Digte Hvad er et digt? Vers, sproglig skønhed og vellyd 12

13 Alle ved intuitivt, hvad et digt er; det er noget, der står skrevet på vers, er lækkert at læse og som lyder godt. Ud over dette er der ingen formelle regler, som skal overholdes. Så længe det er på vers, er lækkert at læse og lyder godt, har man et digt. Det er skønt, for det giver stor arbejdsfrihed til digterne, men det gør det svært for litteraterne at give en dækkende definition, for digtet er så uendeligt stort og mangesidet. Det kan tilsyneladende være alt og intet, det kan være langt og kort, det kan rime og det kan være prosaisk, det kan overholde strengt definerede regler og det kan være komplet anarkistisk etc. Den poetiske funktion: Form før indhold Den mest rammende, litteraturvidenskabelige definition lyder derfor, at digtet simpelthen er sprog. Definitionen er sand, men til gengæld ikke ret præcis, for den omfatter jo alle andre sproglige udsagn, lige fra indkøbssedlen til mobiltelefonens manual. Går man derimod ind og kigger på digtets funktion, bliver det muligt at udpege digtets særkende; digtet er nemlig først og fremmest SPROG OM SPROG. Lingvisten og litteraten Roman Jakobson ( ) kalder dette den poetiske funktion. Når en forfatter arbejder med et digt, er hun først og fremmest optaget af, hvordan det lyder; hun er med andre ord optaget af sproget som sprog (den poetiske funktion), og først herefter interesserer hun sig for dét, digtet udsiger, dét, det handler om. Normalt bruger vi sprog som et redskab til at pege på noget uden for sproget (vi bruger sprog til at tale om noget ikke-sprogligt), imens digtet, derimod, ikke peger på andet end sig selv som sprog. Dan Ringgaard, lektor i Nordisk på Aarhus Universitet, forklarer forskellen på hverdagssprog og lyrisk sprog således: Sprogets udtryk bliver synligt for os i litteraturen. Det er det ikke til daglig. Der går sproget i ét med det det betegner; det ser ud til at dække verden. (Ringgaard 2001: 15) Normalt er vi altså ikke opmærksomme på, at det, vi siger om verden, er sproglige udsagn og som sådan underlagt sprogets kunstighed. Digtet har en befriende og vigtig evne til at minde os om, at sprog er sprog, og at alt, hvad vi siger og tænker, er sprog. At læse og skrive digte giver os altså en stærk fornemmelse for sprog. Hvad KAN et digt? Udsige det uudsigelige Men digtet kan noget mere end at skærpe vores opmærksomhed på sproget. Digte kan nemlig noget helt specielt, som ingen andre typer sprog kan; digte kan udsige det uudsigelige. Thorkild Bjørnvig, den store danske forfatter ( ) sagde engang 9, at digte maser sig ind der, hvor videnskaben og fornuften ikke længere slår til. Videnskaben og fornuften kan måle og veje verden og give os svar på stort set alt. Alligevel er der noget, som ikke kan måles og vejes. Hvad med skønhed? Hvad med følelser? Hvad med verdens kaos? Hvad med kærlighed og ondskab? Det er lige 9 I hans forord til den danske oversættelse af Rilkes Duino elegier fra 1982 DIGTE udsiger det uudsigelige 13

14 netop hér, at digte kommer ind, for et digt kan udsige noget om det flyvske, underlige, mærkelige, sære, som verden (og mennesket!) også er fuld af. Videnskaben og fornuften kaster lys over den målbare verden, imens digtet (og alle andre æstetiske udtryksformer som billedkunst, musik, skønlitteratur i det hele taget m.v.) kaster lys over resten; alle verdens sære grotter og hulninger, som unddrager sig fornuften. Digtets eksistensberettigelse er således, at det ud over at være smukt og ud over at pege på sproget selv kan formsætte det ellers uudsigelige. I punktform: hvad er et digt? 1) Sprog om sprog: Digtet er rettet mod sig selv som sproglig form. Først derefter handler det om noget udenfor sig selv. 2) Vers: Digtet benytter sig af versformen, som er en slags linjeknæk, som digteren bevidst indsætter i teksten. 3) Rytme: Verset skaber rytme, og rytmen skaber vellyd. 4) Form: Fokus er på selve formen; et digt har kun sjældent en egentlig handling, som vi kender det fra andre litterære genrer som romanen eller eventyret. 5) Virkemidler: Digte er lette at genkende, netop fordi formen ikke ligner hverdagssproget. Ud over verset bytter digte ofte rundt på ordstilling, og benytter sig af f.eks. rim, rytme, gentagelser, symboler og metaforer. 6) Et fortættet sprog: Et digt er en meget fortættet tekst, i den forstand at hvert ord og hvert komma har stor betydning for digtets helhed. Man kan udelade et komma eller ændre et par ord i en roman uden at det har nogen (større) betydning, men i et digt tæller alt. 7) Flertydighed: Digte kan betyde mange ting; et digt fylder ikke ret meget, måske kun nogle få linjer, men alligevel kan det danne uanede mængder af betydninger, som vi kan sidde og fortolke i al evighed uden nogensinde at blive færdige. 8) Sproglige nydannelser: Et digt leger med sproget. Det hiver og strækker i sproget, og får det til at se anderledes ud. Og det er måske netop alle digtes formål; at få verden og sproget til at se anderledes ud, at få os til at stoppe op og tænke os om. 14

15 9) Digtets magi: Digte fremmaner billeder, følelser og fornemmelser (og er på den måde lidt som trylleformular, der får ting til at ske). Det er på denne måde, at et digt kan sige noget andet end hverdagssproget, som benyttes af fornuften og videnskaben. At digte er godt Hvordan skriver man et godt digt? Ingredienserne i det gode digt er: 1 kg. lækkert sprog 100 g. krydderi. Digteriske virkemidler som fx gentagelser, metaforer, rim, bogstavrim 1 nips rytme (meget vigtigt!) 2 håndfulde inspiration; dig selv? dine følelser? bøger du har læst? verden? skolen? fremtiden? fortiden? Det hele blandes sammen, sættes på vers, bages ved høj varme i 20 minutter, og læses derefter op flydende og rytmisk nydes rygende varmt direkte fra papiret. Der findes nogle endnu mere konkrete tips til, hvordan man skriver et dårligt digt. Den norske digter, Finn Øglænd, har opstillet 20 berømte skrivetips til folk, der har lyst til at lære at skrive et dårligt digt. Ret morsomt, men også lærerigt. Følg linket: Carl-Henning Pedersen CHP og digtene Carl-Henning Pedersen dyrkede både maleriet og digtet, og han elskede at blande de to udtryksformer. Ser man isoleret på hans digtning, er den et fantastisk eksempel på sprog, der handler om sprog! Det er gode digte, man møder hos Carl-Henning Pedersen. Der er en rå umiddelbarhed, og man kan mærke, at digtene er CARL-HENNING PEDERSENs digte er meget tæt på at være ren form. Her hersker spontaniteten, det musikalske og drømmeagtige. Ofte er digtene sat sammen med Pedersens malerier. 15

16 skrevet i en spontan skabelsesrus. Det betyder, at der ikke er arbejdet længe med at arrangere ordene i en kunstfærdig orden, men ordene er derimod som skudt ud af en kanon! Det samme gælder hans malerier, der også er lavet i en hast. Spontaniteten gør digtene indbydende at læse. Ganske som malerierne, henvender digtene sig til alle, uanset alder. Digtene peger på noget, der er fælles for alle mennesker; digtene henter ordene fra en drømmeverden, som vi alle kender. Digtene taler om tiden, om himlen, om jorden og om alt det store og mystiske, der udgør vores fælles verden. Museumsinspektør, Andrea Rygg Karberg, skriver, at det er de samme elementer, der går igen i maleriet og i digtet: Sol, Fugl, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se. Andre hyppige ord er mere kendte fra visse billeders stemning end som synlige bestanddele i dem: Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed. (Christian Gether 2013: 37) Øvelse lav dit eget CHP digt Alle kan digte som Carl-Henning; det skal bare ikke-læres! Fordi der skrives om det fællesmenneskelige på en umiddelbar og spontan måde, kan alle lave et digt i Carl-Henning Pedersens ånd. Det handler om at give los og lære at ikkelære alle forestillinger om, at skabelse enten er rigtig eller forkert, godt eller dårligt! Ord som Fugl, Sol, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se går igen i mange af digtene. Desuden Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed Rå digterisk spontanitet: Vil man lave et digt som Carl-Henning Pedersen, skal man forsøge at komme i kontakt med den oprindelige urkraft; flip ud og giv slip på tanken om, at noget er grimt eller pænt, forkert eller rigtigt bare skriv! Få klassen til at arbejde med tekster af Carl-Henning Pedersen og sæt dem herefter til at skrive deres egne digte med så mange af ord fra Carl-Henning Pedersens univers som muligt. Digteriske virkemidler - FORMEN: Lad eleverne prøve kræfter med de klassiske digteriske virkemidler; rim, gentagelser, ordstilling m.v. Prøv desuden at eksperimentere med digtets form, fx versene; hvor lang skal linjen være? Ændrer det noget ved digtet, hvis man hugger en linje over? Rytme - oplæsning: Rytme og flow er væsentlige ingredienser i digtet. Lad eleverne læse digtene op, så opmærksomheden rettes mod digtets rytme. Prøv at udskifte ord, ændr linjeskift m.m. RAP Hvad er RAP? Ord tilsat musisk rytme og beat 16

17 Ordet rap er importeret fra USA, og er en forkortelse for Rhythm and Poetry (på dansk: rytme og poesi). Hvis det er vanskeligt at definere et digt, så er det straks nemmere at give en nogenlunde klar definition af rap i klassisk forstand; rap er ord tilsat en rytme og et beat. Et rap opfører sig meget ligesom et digt, og låner en masse virkemidler fra digtets verden. Der er masser af rim og gentagelser, der er rytme og fokus er på vellyden. Ud over rim som er den absolut vigtigste formmæssige ingrediens i et rap så er der ordspil og masser af sprogleg. Jo mere fantasifuld omgang med sproget, desto bedre rap! Hvad handler RAP om? De undertryktes udtryksform! Hvor et digt først og fremmest handler om sprog og dermed kan handle om alt mellem himmel og jord (digtet er ren form) så er der nogle rimelig klare retningslinjer for, hvad et rap kan handle om i klassisk forstand. Historisk set er rap-musik de fattiges udtryksform. Rappen opstod i den sorte del af USA sidst i 70 erne, og man brugte rappen til at fortælle om det hårde liv i ghettoen med politivold, bander, racisme, stoffer, skydevåben og lignende. Gennem rapmusikken kunne man udtrykke sin frustration over samfundsmæssige uretfærdigheder. Samtidig blev rap brugt til at udtrykke drømme om social opstigning i form af penge og magt og masser af kvinder! Med tiden er rap-musikken blevet forfinet som musikform, og den er som det ofte er tilfældet blevet del af det hvide USA med prominente rappere som fx Eminem (jf. Elvis og den oprindeligt sorte blues musik). Ligeledes har kvinderne taget rap til sig. De rapper også om penge og magt, men i endnu højere grad rapper de om de soc iale og kønsmæssige uligheder. Kvindelige rappere, som fx Queen Latifah, gør ofte nar af oppustede mænd. En indholdsmæssig karakteristik af rap i klassisk forstand 10 : 1. Modkultur: Hiphop og rap er i opposition til det borgerlige, og peger ofte på det falske og forlorne ved det normale. Dette hænger sammen med, at rap historisk set er de fattiges udtryksmåde; der rappes om det hårde liv i ghettoen, hvor stoffer og politivold er del af hverdagen 2. Social opstigning og penge: Penge er ofte omdrejningspunktet for teksterne; det afspejler den sociale virkelighed (ghettoen), som rapperen befinder sig i og ønsker at komme ud af 3. Magt, maskulinitet og skydevåben: Det er en hård verden, der rappes om det handler om at overleve, men også om at komme til tops i fødekæden. Ofte handler teksterne om magt og stærke alfahanner, og om hvordan de stærke kvaser de svage (med skydevåben etc.) 4. Pral, selviscenesættelse og autenticitet: Rapperen fremhæver sig selv og sine inspirationskilder og nedgør sine rivaler. Rapperen er mere real og autentisk end de andre 10 Se Petersen

18 opkomlinge 5. Kvinde- og mandesyn: Der rappes ofte nedsættende om kvinder. Omvendt rapper kvinder om svage og latterlige mænd Moderne RAP er mere end ghettoer og damer - fokus på FORM Med tiden er rap kommet til at blive mere end blot tekster om det hårde liv i ghettoen tilsat et beat. I dag kan en rapper digte om alt mellem himmel og jord og stadig kalde sig en ægte rapper men det er vigtigt at understrege, at rap stadig forbindes med en rå attitude og det hårde liv. I og med at rap-musikken har løsrevet sig fra at skulle handle om et forud defineret indhold, er det vigtigste dermed FORMEN. Det gode rap er meget poetisk i sin udformning; ligesom et godt digt handler det altså primært om formen, og det er gennem digteriske virkemidler som rim og ordspil, at rappet åbenbarer noget om verden. 11 RAP (Rhythm And Poetry) er ord tilsat rytme og beat. Rap bruger digteriske virkemidler; de mest hyppige er rim og gentagelser Øvelse lav dit eget CHP RAP Hvis alle kan skrive et digt som Carl-Henning Pedersen, kan alle så også lave et rap i den store kunstners ånd? Et C-H P rap! Få klassen til at arbejde med forskellene og lighederne mellem digte og rap ud fra ovenstående punktbeskrivelser. Få eleverne til at diskutere forskellen på klassisk rap og moderne rap; der er helt sikkert delte holdninger på dette område, som kan starte en god debat. Lydmix Carl-Henning Pedersen har skrevet mange digte; læs nogle af dem op, og tilsæt en rytme og et beat. Find et gratis hiphop lydspor på Soundcloud.com: https://soundcloud.com/freehiphopbeatsforyou eller her: Sprogbearbejdning + lydmix Kan man gøre teksten street? Tag et digt, og giv det et twist med kendte rap-udråb som word, mayn, yo etc. Indsæt rim! Læs det op og tilsæt et lydspor. Kreativ skrivning + lydmix 11 Se Schweppenhäusers artikel fra 2006: I artiklen argumenterer han for, at der er mere til rap og hiphop end blær og platte rim. Den poetiske funktion trives også i det gode rap med masser af underfulde ordspil. 18

19 Skriv dit eget rap helt fra bunden (se ovenstående digt-øvelse), og brug så mange af de kendte ord fra Carl-Henning Pedersens digte som muligt: Sol, Fugl, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se, Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed. Konkurrencebeskrivelse Deltagelses- og vurderingskriterier Lyrikkonkurrencen er for alle klasser i Herning Kommune. Klasserne meldes til senest d. 1. november 2013 på mail Det er muligt for klasserne at deltage i oplæg til konkurrencen på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum d. 11. november kl for klasse og kl for klasse, men det er IKKE nødvendigt at deltage i oplægget for at deltage i konkurrencen. Oplægget består af en introduktion til Carl- Henning Pedersen ved formidlingsinspektør Vicky Kjær Søndergaard Sørensen og en introduktion til lyrik ved litteraturformidler Thomas Olsen fra Herning Bibliotekerne. Herefter udleveres en opgave (se næste side), som klasserne løser på egen hånd. Der vil ligeledes være mulighed for at opleve udstillingen og musikværket samt noteret, skitsere og fotografere (dog uden blits). Skriv og/eller tegn dine tanker ud fra ordet: flyve FUGL 19

20 Deltagelseskriterier Værker til konkurrencen skal være indenfor tre hovedkategorier af lyrik: Tegnedigte (ord og billede) Musikdigte (musik, lyde og evt. ord) Multimediedigte (musik, lyd, billede, grafik, video og evt. ord) Værker skal afleveres senest d. 25. november 2013 på Carl-Henning Pedersen & Else Afelts Museum enten i fysisk form dog max A3 størrelse eller på cd eller dvd. 20

21 Værker skal være inspireret af et eller flere af Carl-Henning Pedersens værker i billedbanken. Værker skal være markeret med tydelig skolenavn, klassenavn og lærerens navn og kontaktoplysninger. Værket skal have en titel og titel på benyttede inspirationsværker fra billedbanken skal anføres. Vurderingskriterier Originalitet Samspillet med et eller flere af Carl-Henning Pedersens værker Samspillet mellem de benyttede medier Udtryk Værkerne vurderes og præmieres på klassetrin og i alle tre kategorier. Program oversigt 9.okt Kl nov 11.nov Inspirationsdag Oplev resultaterne af lyrikkonkurrencen for lærerstuderende Tilmelding til konkurrencen på mail Oplæg til konkurrencen på CHPEA museet Kl Oplæg for klasse Kl Oplæg for klasse (man kan deltage i konkurrencen uden at deltage i oplægget) 21

22 13. nov Kl Foredrag med Fuzzy. Hør komponisten fortælle om musikværket Voliere baseret på Carl-Henning Pedersens billeder og ord. Normalpris 80kr / lærerpris 40kr 25.nov Deadline for aflevering af produkter 25.nov-11.dec Udstilling af produkter på Herning Bibliotek 11.dec Kl Præmiering af vinderne på CHPEA museet Links Nyttige links Voliere - Fuzzys musikværk til Carl-Henning Pedersen 100 år Den spontane maler - dokumentar Per Vers Carl-Henning Pedersen fugle sprænger rammerne Hør fuglestemmer Billedbanken på museets facebookside Værker lavet af lærerstuderende på museets hjemmeside efter d. 15. oktober 2013 Litteraturliste Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Dotremont Ode til Danmark, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Fjordvang, Peder: Skriv bedre digte lyrikkens virkemidler, Books on Demand, 2011 Hansen, Erik: Musik i dansk, Gyldendal 2007 Petersen, Jan Aasbjerg: Det sprog til et beat hiphop under danskfaglig lup, Dansklærerforeningens Forlag, 2010 Ringgaard, Dan: Digt og rytme, Gads Forlag,

23 Schweppenhäuser, Jacob: Bæltestedet, Sidelmann Knudsen, Ingrid: Billedsamtaler, Dansklærerforeningen 1997 Øglænd, Finn: Skrivetips: 20 måder at skrive dårlige digte på, Billedbank Carl-Henning Pedersen værker til inspiration 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Lærertilbud Bøger, foredrag, forberedelsesbesøg mm. Foredrag Musikken i Carl-Henning Pedersens univers Hør komponisten Fuzzy fortælle og spille uddrag fra sit musikalske værk Voliere, der er lavet i anledning af Carl-Henning Pedersen 100 år. Tilmelding senest d. 4. november til Normalpris 80kr / Lærerpris 40kr Bogpakke Carl-Henning Pedersen 100 år Dotremont Ode til Danmark Carl-Henning Pedersens eventyrlige univers Blåt til inspiration Manden der ville fange solen En historie om maleren Carl-Henning Pedersen Male- og opgavebog Normalpris 900kr / Lærerpris 299kr 29

UNDERVISNINGSMATERIALE LYRIK KONKURENCE 2013

UNDERVISNINGSMATERIALE LYRIK KONKURENCE 2013 UNDERVISNINGSMATERIALE LYRIK KONKURENCE 2013 - Indhold S. 3 Digte, RAP og Carl-Henning Pedersen S. 3 Digte Hvad er et digt? Vers, sproglig skønhed og vellyd S. 5 At digte er godt Hvordan skriver man et

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE LYRIK KONKURENCE 2013

UNDERVISNINGSMATERIALE LYRIK KONKURENCE 2013 UNDERVISNINGSMATERIALE LYRIK KONKURENCE 2013 - Indhold S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget S. 5 CoBrA-kunstnerne og brugen af ord

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Miljø og lyrik. Lyrik i Grønt Flag Grøn Skole. Side 1. Trine Einspur

Miljø og lyrik. Lyrik i Grønt Flag Grøn Skole. Side 1. Trine Einspur Miljø og lyrik Trine Einspur Oplevelser og følelser er også en del af miljødebatten Ofte formidles miljøproblemer meget kontant og konkret med reference til naturvidenskaberne. Men miljøproblemer handler

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Dagens program 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Digtanalyse i gymnasiet Skriftlig opgave: Sidst på dagen udleveres

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

EVENTYRLIG DIALOG UNDERVISNING

EVENTYRLIG DIALOG UNDERVISNING 1 KÆRE UNDERVISER Du sidder nu med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museums inspirationskatalog til undervisning i og med udstillingen. I kataloget kan du lade dig inspirere af de tre forskellige forløb

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Side 1/5 Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Her kan du at lave en sjov aktivitet med eleverne, der involverer musik og lyrik. I kan se og høre en fed rap med Per Vers og DR s børnekor om forskellen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Sort på. indersiden. Om at læse moderne ungdomslitteratur

Sort på. indersiden. Om at læse moderne ungdomslitteratur Sort på 1 indersiden Om at læse moderne ungdomslitteratur 16 17 Om digte Her skal vi beskæftige os med digte. Det er svært entydigt at definere, hvad et digt er, for faktisk er det sådan med digte, at

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Håndbog: Lyrik-Poesi

Håndbog: Lyrik-Poesi Håndbog: Lyrik-Poesi Elevhåndbog til Poesi - lyrik Genren Genren er lyrik. Alle tekster tilhører en genre. Tekster med strofer, vers og rim er lyrik. Arten Arten er et digt Et digt kan være Salmer Folkeviser

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå).

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå). Lyrik Lyrik kan noget som prosa ikke kan. På meget kortere tid, med meget færre ord, kan lyrik sige noget om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse. Lyrik er ikke, som fiktionsprosaen, kendetegnet

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

PÅ BAGSIDEN. Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET

PÅ BAGSIDEN. Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET PÅ BAGSIDEN Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Nærværende inspirationskatalog er rettet mod grundskolens mellemtrin. Kataloget

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Emneuge Gul Klåge Åge Denne emneuge sætter fokus på hvordan man lære på mange forskellige måder. Børnene prøver kræfter med forskellige værksteder i emneugen.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere