S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget"

Transkript

1

2 Indhold S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget S. 5 CoBrA-kunstnerne og brugen af ord og billede Redegørelse for begreberne tegnedigte, maleord og logogrammer S. 8 Voliere - Fuzzys musikværk til Carl-Henning Pedersen 100 år En ekstra dimension til Carl-Henning Pedersens ord og billeder S. 9 Ideer til undervisningen Leg med ord, lyd og billeder S. 10 Pop, rock og rap Lyrik i moderne fortolkning S. 11 Omvisninger og workshops på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Booking, indhold mm. S. 12 Digte, RAP og Carl-Henning Pedersen S. 12 Digte Hvad er et digt? Vers, sproglig skønhed og vellyd S.14 At digte er godt Hvordan skriver man et godt digt? S. 15 Carl-Henning Pedersen CHP og digtene S. 16 RAP Hvad er RAP? Ord tilsat musisk rytme og beat S. 18 Konkurrencebeskrivelse Deltagelses- og vurderingskriterier S. 21 Links til inspiration S. 22 Litteratur liste S. 23 Billedbank Carl-Henning Pedersen værker til inspiration S. 28 Lærertilbud Bøger, foredrag, forberedelsesbesøg mm. 2

3 S. 20 Litteraturliste Af formidlingsinspektør på CHPEA Museum, Vicky Kjær Søndergaard Sørensen Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af teksten Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år Carl-Henning Pedersen begyndte på samme tid at male og skrive poesi. For kunstneren er de to medier ikke adskilte, men sammenhængende og elementer, som komplementerer hinanden. Derfor er kunstnerens tilgang til de to medier da også den samme, idet hans værker i begge tilfælde er spontane og abstrakte. Når Carl-Henning Pedersen skriver, er det pennen, der fører hånden. Han har ikke en grundlæggende plan eller idé, men skriver ud fra associationer over sin grundlæggende kulturarv og egne omdrejningspunkter og nøgleord. Han retter ikke og overstreger ikke, men lader den første indskydelse stå som det færdige resultat: Det er ikke et finpudset resultat, som en skribent kæmper med at frembringe og der er tilsyneladende ingen forudgående plan for indhold, idé eller handling. De fleste digte er umulige at tolke en given betydning eller pointe ud af. Til tider er der tale om en leg med ordenes lyd, andre gange manes en særlig stemning frem gennem ordenes betydning. Hensigten er ikke at lave rim. I visse digte følger versene en fast rytme og opbygning, men typisk er der tale om en slags stream-of-consciousness tekster, hvor målet synes at være at opnå ren spontanitet i tekst og tanke. Læseren kan følge strømmen eller lade være. Det er processen, der tæller vi bevidner et spring ned i underbevidstheden eller en søgen efter de mærkelige sætninger eller tanker, der til tider indgår i tilstanden midt mellem at sove og være vågen. Vi læser drømmeskrift. 1 Som Carl-Henning Pedersens billeder skildrer hans lyrik en verden af fantasi og drøm en indre virkelighed, som bor i kunstneren. Han udtaler selv om sine digte: Mine digte er mere en underbevidst strøm, hvor jeg beskriver en indre verden. 2 Carl-Henning Pedersens digte og malerier indeholder da også det samme reservoir af personligt betydningsfulde symboler: Digtene trækker således på ord, der svarer til kunstnerens mest velkendte billedelementer: Sol, Fugl, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se. Andre hyppige ord i digtene er mere kendte fra visse billeders stemning end som synlige bestanddele i dem: Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed. 3 1 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.33 2 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.33 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.37 3

4 Disse elementer er alment kendte blandt alle børn og kulturer, og vækker derfor genklang og vidner om en grundlæggende længsel efter at flyve, sejle, ride og rejse. 4 Denne længsel i samspil med frihed, kærlighed, liv og død er omdrejningspunkterne i Carl-Henning Pedersens poesi og maleri. CHP har udgivet 5 digtsamlinger: 1945 Drømmedigte 1968 Solens latter 1971 Romersk elegi 1982 Himlens trompeter 1986 Vesterhavets gyldne aner 4 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen af Andrea Rygg Karberg i Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S.37 Carl-Henning Pedersen: Kejserens skæg er rødt, Udateret 4

5 CoBrA-kunstnerne og brugen af ord og billede Redegørelse for begreberne tegnedigte, maleord og logogrammer CoBrA-bevægelsens kunstnere interesserede sig for en bred vifte af vidensområder; filosofi, musik, poesi, psykologi, antropologi, etnografi mm. Deres indgangsvinkel til selve værkfrembringelsen var eksperimenterende. De afprøvede ofte nye samarbejdsformer, teknikker og metoder og udforskede gerne krydsfeltet mellem forskellige medier, f.eks. mellem billedkunst og poesi. I udstillingskataloget til udstillingen Dotremont Ode til Danmark skriver Ellen-Margrethe Soelberg, cand.mag om det tværmediale arbejde i CoBrA-bevægelsen i artiklen Dotremont Cobras utrættelige trækhest : De begyndte tidligt at arbejde kollektivt med forskellige værker. På Cobra-kongressen i 1949 i hytten i Bregnerød blev loft og vægge udsmykket, som tak for lån af stedet. Udsmykningen faldt ikke i alles smag, og nogle anså endda resultatet for ren vandalisme. Efter mange års tovtrækkerier gik murværket til grunde, mens loftet overlevede og blev reddet, så det nu kan ses på Sophienholm ( ). Det betragtes som et mesterværk og er både kunstnerisk og kunsthistorisk betydningsfuldt som et kollektivt værk, der ofte er blevet sammenlignet med middelalderens kalkmalerier. Motiverne i flere af loftfelterne er ikke kun billeder, men også ord og digte. Det med at koble male- og digteraktiviteten sammen som en fælles aktivitet, havde Dotremont og Jorn gjort på nogle allerede eksisterende Jornbilleder et par måneder før, Cobra blev dannet. De modificerede helt spontant Jorns billeder og skabte dermed de første peintures-mots, ordbilleder. Jorn maler former og jeg skriver-maler ord, som nødvendigvis er former. Hverken ham eller mig havde i øvrigt deltaget i et sådant eksperiment før vores eksperiment, som er uden fortilfælde; vi ville gensidigt inspirere hinanden, skriver Dotremont. Dotremont skabte en række værker sammen med blandt andre Corneille, Appel og Alechinsky mellem 1949 og 1951 i Bruxelles ud fra det samme spontane eksperiment. Efter Cobras opløsning udviklede han det kollektive eksperiment videre med Alechinsky, Jorn, Mogens Balle, Carl-Otto Hultén og andre ex-cobra-folk, som frem til 1968 sammen får skabt omkring 300 værker. Denne type eksperimenter er karakteristisk for Cobra. Kunsten har brug for personlige såvel som kollektive eksperimenter, en tese Dotremont arbejdede efter livet igennem og som hans ven og samarbejdspartner, Mogens Balle, erindrer således: I 1950 fandt Dotremont ud af noget væsentligt med skrift: at en vesteuropæer og en orientaler grafisk set skriver ens. Bare man vender papiret 45 grader og ser det fra bagsiden Dette er noget der er videreudviklet fra Cobra. Ord kræver en bestemt grafisk form. At skrive er at skabe, og med vore eksperimenter har vi prøvet at lade skriften være mere end skrift. Skriften bliver et billede. Vi har søgt hjælp i den japanske kalligrafi, i hieroglyfferne og i runerne. Man kan sige det sådan, at ordet som billede taler til øjet, og at det bliver fastere end et flygtigt 5

6 ord, en flygtig sætning der bliver sagt. Også mange surrealister har skrevet automatskrift, men de har mere eller mindre forberedt det i forvejen. Det var ikke spontant som hos os. I Cobra-tidsskriftet forsvarede og forklarede bevægelsens medlemmer deres synspunkter om materiale/materien, kollektivitet og spontanitet og deres antagelse om, at skriften er et billede. Dotremont udviklede sig som digter, og ud fra de kollektive ord-billeder udviklede han en ny forståelse af forholdet mellem at læse og at se. Når man læser et eller andet, ser man ikke. Netop denne modsætning ville Dotremont udfordre og drage fordel af. Han ville overdrive det naturlige, den naturlige skrift, og nåede på den måde frem til logogrammet. Og som han i 1972 selv noterer, var det i og for sig et ret banalt påfund. 5 De krydsningsværker, som opstod i samarbejdet indenfor CoBrA kan opdeles indenfor tre hovedkategorier: tegnedigte, maleord og logogrammer. Tegnedigte: Kategorien tegnedigte betegner den situation, der opstår, når henholdsvis en skrivende og en bildende kunstner sammen skaber en kunstnerisk helhed, hvori begge kunstarter har lige stor gyldighed. Tegnedigtet som kunstform blev lanceret i begyndelsen af 1960 erne af den belgiske digter Christian Dotremont og den danske forfatter Kaj Tølbøll Lauritsen. Sidstnævnte har beskrevet udformningen af et tegnedigt således: Et tegnedigt kan begynde med, at digteren opsætter et digt som han/hun har forfattet på forhånd, i et letfatteligt og læsbart mønster på billedfladen. Derefter illustrerer den bildende kunstner digtet med en tegning omkring dette mønster. Resultatet af deres fælles indsats skal bero på et ligeværdigt samarbejde. Et tegnedigt kan også skabes ved, at den bildende kunstner først frembringer illustrationen på billedfeltet, hvorefter forfatteren komponerer og opsætter digtet på dette. Og endelig kan processen foregå simultant således at digt og billede opsættes samtidig! 5 Dotremont Ode til Danmark, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, S

7 Christian Dotremont/Mogens Balle, Christian Dotremont/Mogens Balle, Jeg skriver blankt, 1962 Kan vi ikke gaa en tur langs havet og drikke en øster?, 1962 Maleord: Malede eller tegnede ord betegner værker, hvori skriften indgår som betydningsbærende tegn, men samtidig har en ornamental eller formmæssig værdi. Den belgiske digter Christian Dotremont, der virkede som Cobra-bevægelsens generalsekretær udgav i 1962 sammen med Mogens Balle bogen Dessins Mots, som netop består af en række opslag med en idiosynkratisk blanding af skriftlige og billedlige elementer. Bogstaver og ord er fuldt integreret i et og samme værk, malet med tusch på samme måde som billedets øvrige elementer. Bogen var resultateter af den kollektiv arbejdsproces, der også var en vigtig del af Cobra-bevægelsens filosofi. Et lignede samarbejde ses i bogen La Chevelure des Choses, som Dotremont lavede sammen med Asger Jorn i Logogrammer (logos: ord, gram: tegn): Christian Dotremont var optaget af, hvordan den vestlige kursivskrift minder meget om kinesisk-orientalsk kursiv-skrift, blot den ses vertikalt, og han begyndte i 1960 erne at udforme nogle af sine digte som kunstfærdigt skrevne eller rettere malede billeder inspireret af den asiatiske kalligrafi. Men til forskel fra de kaligrafiske arbejder, hvor hvert tegn skal udføres efter nøje fastlagt forskrifter, lagde Dotremont vægt på det spontane og udførte altid sine logogrammer i et hurtigt og ubrudt forløb. Han rettede aldrig, men kasserede ofte de logogrammer, som han ikke selv var tilfreds med. Logogrammerne skulle afspejle den stemning eller følelsesmæssig impuls som han var i. De malede bogstaver breder sig frit over papiret, hober sig sammen eller trækkes ud i ornamentale mønstre, og af samme grund er teksten sjældent læsbar. På logogrammerne tilføjede han dog ofte en oversættelse med små læselige bogstaver i bunden af billedet. 7

8 Christian Dotremont Verbe tendre, 1973 (Ømme ord) Tusch på papir, 38 x 30 cm Gave til Carl-Henning Pedersens 60-års fødselsdag Christian Dotremont Sne-logogram Pour un rien plein, 1963 (Der skal ingenting til for alting) Polaroidfoto af Christian Dotremont Voliere - Fuzzys musikværk til Carl-Henning Pedersen 100 år I forbindelse med udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år, som både udstilles på Arken og på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, har Arken bedt musikeren Fuzzy skabe et musikværk til udstillingen. Det blev til et unikt, elektroakustisk værk inspireret af kunstnerens malerier og digte. Musikværket er navngivet Voliere. En titel, som henviser til et af Carl-Henning Pedersens yndlingsmotiver, fuglen. Musikken tilføjer en ny dimension til Carl-Henning Pedersens værker, samt en ny dimension til kombinationen af poesi og billede. Dette har inspireret den nye betegnelse multimediedigte, som omtales nærmere i konkurrencebeskrivelsen. 8

9 Om Fuzzy (1939-) - Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium som elev af Per Nørgaard - Docent i musikhistorie og musikteori ved Det Jyske Musikkonservatorium indtil Komponist inden for orkester-, kor- og kammermusikværker - Stod bag TV-programmet Fuzzys Værksted - Pioner i Danmark inden for elektroakustisk musik - Har tidligere arbejdet tværæstetisk med bl.a. ballet, teater og film Carl-Henning Pedersen, De himmelske dansere 1980 Ideer til undervisningen Leg med ord, lyd og billeder Komparative billedsamtaler 6 Det er altid en god idé, at åbne værket/værkerne for børnene i dialog med børnene. I Carl- Henning Pedersens billedverden, kan man som regel se, hvad billedet forestiller, og der er typisk en ganske speciel stemning opbygget af motiv i samspil med farvevalget. En sammenligning mellem to værker, som enten er meget forskellige eller indeholder samme elementer, er et rigtig godt udgangspunkt for en billedsamtale. Tal med børnene om figurerne, farverne, billedets opbygning og måden maling er påført. 6 Sidelmann Knudsen, Ingrid: Billedsamtaler, Dansklærerforeningen

10 I Carl-Henning Pedersens billedverden, er figurerne ofte de samme: fuglen, skibet, hesten / helhesten, huse, maskeansigter, solen og stjernen. I samtalen om figurerne, kan man både tale om figurernes funktion (kan man sejle, flyve, ride mm.) og om figurernes symbolske værdi. Carl-Henning Pedersen anvender ofte blå og gule farver, men han mente selv, at den største fornøjelse ved at være maler, var at benytte hele farveregistret og sætte dem ved siden af hinanden. I samtalen om farverne, er det oplagt, at bede børnene mærke efter, hvordan farverne virker på dem: Bliver man glad eller ked af det, når man ser på værket? Samtidig er det ganske oplagt, at se på farvernes symbolske værdi, farvernes placering i farvecirklen: Er der tale om kontrastfarver? Specielt for Carl-Henning Pedersens farvebrug er hans meget mørke og dystre farveholdning i værkerne fra besættelsestiden, hvor påvirkningen fra Anden Verdenskrig er tydelig i kunstnerens arbejde. Og den øgede brug af gul farve efter befrielsen i 1945, hvor Carl- Henning Pedersen fejrer friheden med en række værker, hvor den gule farve dominerer. Leg med ord på skrift og i billeder Det kan være en god idé, at tage udgangspunkt i de ord, som figurerer ofte i Carl-Henning Pedersens skriverier. Ordene kan bruges til associationsøvelser, rimeøvelser og mindmaps eller som grundlag for hurtigskrivningsøvelser i danskfaget. Prøv også at sammensætte ordene og skabe nye konstellationer/sammensatte ord, ligesom Carl-Henning Pedersen ofte gjorde i værktitler og poesi. Ordene kan også være basis for tegne- eller maleøvelser. I stedet for at tage udgangspunkt i ordene, kan man lade et eller flere billeder være udgangspunkt for eksempelvis mindmaps, hurtigskrivning. I bestemmer selv, hvordan I arbejder jeg ind i værkerne. Det vigtigste er, at I lader Carl-Henning Pedersens arbejde være inspirationskulde til jeres lyrik indslag. Ordliste: Sol, fugl, stjerne, skib, hest, hus, øje, se, broder, elskede, hjerte, grav, hemmelighed, frihed, liv, død Leg med lyd Fuzzy har med sit musikværk forsøgt at lave lyd til Carl-Henning Pedersens værker. Musikværket kan opleves i udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Oplevelse af musikværket kan inspirere både billeder og ord, men måske også mere, ny eller anden musik eller lyd. Fuzzy har i sit værk inkorporeret Carl-Henning Pedersens stemme og hans kærlighed til fuglene. Lyden af fuglestemmer i naturen eller fra optagelser kan være en del af et helt nyt musikværk eller være inspiration til ord og billeder. 10

11 Se på værkerne og tal om lydene i figurerne og farverne: Måske er der mere end blot fuglefløjt i billedet? Kunne man forestille sig lyde i den natmørke blå farve, hestevrinsk, trængsel og folk, der taler, synger og råber eller noget helt andet? Pop, rock og rap Lyrik i moderne fortolkning Sangtekster er i dag den mest udbredte form for lyrik. Sange er lyrik og er i modsætning til digte i konventionel forstand ledsaget af musik. Tekster i lyrik fokuserer oftest på følelser, tanker og stemning frem for at beskrive en handling eller fortælle en historie 7. De fleste børn lytter til massevis af sangtekster i deres hverdag og kan garanteret flere udenad. Men måske har de ikke overvejet, hvad sangene egentlig handler om, og hvorfor netop de sange, de kender udenad, virker specielt godt på dem. Derfor er det oplagt at bruge sangtekster og forskellige musikformer i undervisningen. Den lyrikkonkurrence, som materialet her er lavet til, opfordrer til blandingsformer, og i forbindelse med oplægget til konkurrencen d. 11.november 2013 vil litteraturformidler Thomas Olsen blandt andet inddrage rapmusikkens tekster. Derfor inddrages denne genre her. Rapmusikken og hiphop kulturens har haft og har stadig en massiv påvirkning på ungdomskulturen og herigennem også på udviklingen af sprog. Rapmusikken udspringer fra hiphopkulturen, og selve ordet rap er en forkortelse af ordene rythm and poetry. Rapteksten rimer ofte, men benytter sig også af andre former for tempo, stød og pointering af ord, for at skabe rytme. Rapmusikken kommer for alvor til Danmark i 1983, hvor de første danske album med rap udgives. De første udgivelser er dog primært kunstnere fra andre musikgenrer, som forsøger sig med rapmusikken. I 1988 kommer Mc Einar på banen med et regulært hiphop album. 8 Et hvert anerkendt musiknummer ledsages i dag af massevis af visuelle indtryk: eks. Musikvideoer og albumcovers. I dette projekt kunne en undersøgelsen af sammenhængen mellem musik, ord og billeder være en del af det forberedende arbejde. I linksamlingen (i dette materiale) finder du et link til rapperen PerVers, som benyttes i forbindelse med oplægget til konkurrencen. Omvisninger og workshops på CHPEA museet Booking, indhold mm. Skoler og institutioner i Herning Kommune får gratis omvisning og workshop, når de besøger museet. 7 Hansen, Erik: Musik i dansk, Gyldendal 2007, S. 5 8 Hansen, Erik: Musik i dansk, Gyldendal 2007, S

12 Det er helt op til den enkelte lærer, om klassen ønsker en omvisning, en workshop eller begge dele. Ved henvendelse til museet aftaler læreren sammen med formidleren tidspunkt, indhold og niveau. Museet har stor erfaring med omvisninger og workshops for alle alderstrin og er selvfølgelig behjælpelig med forslag og ekspertise. Vi anbefaler en kombination af omvisning og workshop, således at elevernes nyvundne viden fra omvisningen benyttes i praksis. For at booke en omvisning kontakt: Formidlingsinspektør Vicky Kjær Søndergaard Sørensen Telefon: / Mail: Af Litteraturformidler på Herning Bibliotekerne, Thomas Olesen Digte, rap og Carl-Henning Pedersen I det følgende vil vi give et signalement af digte og rap og sætte det sammen med Carl- Henning Pedersen. Undervejs giver vi tips til, hvordan skolebørn kan lave deres eget digt eller rap, som er helt i Carl-Henning Pedersens ånd. God fornøjelse! Digte Hvad er et digt? Vers, sproglig skønhed og vellyd 12

13 Alle ved intuitivt, hvad et digt er; det er noget, der står skrevet på vers, er lækkert at læse og som lyder godt. Ud over dette er der ingen formelle regler, som skal overholdes. Så længe det er på vers, er lækkert at læse og lyder godt, har man et digt. Det er skønt, for det giver stor arbejdsfrihed til digterne, men det gør det svært for litteraterne at give en dækkende definition, for digtet er så uendeligt stort og mangesidet. Det kan tilsyneladende være alt og intet, det kan være langt og kort, det kan rime og det kan være prosaisk, det kan overholde strengt definerede regler og det kan være komplet anarkistisk etc. Den poetiske funktion: Form før indhold Den mest rammende, litteraturvidenskabelige definition lyder derfor, at digtet simpelthen er sprog. Definitionen er sand, men til gengæld ikke ret præcis, for den omfatter jo alle andre sproglige udsagn, lige fra indkøbssedlen til mobiltelefonens manual. Går man derimod ind og kigger på digtets funktion, bliver det muligt at udpege digtets særkende; digtet er nemlig først og fremmest SPROG OM SPROG. Lingvisten og litteraten Roman Jakobson ( ) kalder dette den poetiske funktion. Når en forfatter arbejder med et digt, er hun først og fremmest optaget af, hvordan det lyder; hun er med andre ord optaget af sproget som sprog (den poetiske funktion), og først herefter interesserer hun sig for dét, digtet udsiger, dét, det handler om. Normalt bruger vi sprog som et redskab til at pege på noget uden for sproget (vi bruger sprog til at tale om noget ikke-sprogligt), imens digtet, derimod, ikke peger på andet end sig selv som sprog. Dan Ringgaard, lektor i Nordisk på Aarhus Universitet, forklarer forskellen på hverdagssprog og lyrisk sprog således: Sprogets udtryk bliver synligt for os i litteraturen. Det er det ikke til daglig. Der går sproget i ét med det det betegner; det ser ud til at dække verden. (Ringgaard 2001: 15) Normalt er vi altså ikke opmærksomme på, at det, vi siger om verden, er sproglige udsagn og som sådan underlagt sprogets kunstighed. Digtet har en befriende og vigtig evne til at minde os om, at sprog er sprog, og at alt, hvad vi siger og tænker, er sprog. At læse og skrive digte giver os altså en stærk fornemmelse for sprog. Hvad KAN et digt? Udsige det uudsigelige Men digtet kan noget mere end at skærpe vores opmærksomhed på sproget. Digte kan nemlig noget helt specielt, som ingen andre typer sprog kan; digte kan udsige det uudsigelige. Thorkild Bjørnvig, den store danske forfatter ( ) sagde engang 9, at digte maser sig ind der, hvor videnskaben og fornuften ikke længere slår til. Videnskaben og fornuften kan måle og veje verden og give os svar på stort set alt. Alligevel er der noget, som ikke kan måles og vejes. Hvad med skønhed? Hvad med følelser? Hvad med verdens kaos? Hvad med kærlighed og ondskab? Det er lige 9 I hans forord til den danske oversættelse af Rilkes Duino elegier fra 1982 DIGTE udsiger det uudsigelige 13

14 netop hér, at digte kommer ind, for et digt kan udsige noget om det flyvske, underlige, mærkelige, sære, som verden (og mennesket!) også er fuld af. Videnskaben og fornuften kaster lys over den målbare verden, imens digtet (og alle andre æstetiske udtryksformer som billedkunst, musik, skønlitteratur i det hele taget m.v.) kaster lys over resten; alle verdens sære grotter og hulninger, som unddrager sig fornuften. Digtets eksistensberettigelse er således, at det ud over at være smukt og ud over at pege på sproget selv kan formsætte det ellers uudsigelige. I punktform: hvad er et digt? 1) Sprog om sprog: Digtet er rettet mod sig selv som sproglig form. Først derefter handler det om noget udenfor sig selv. 2) Vers: Digtet benytter sig af versformen, som er en slags linjeknæk, som digteren bevidst indsætter i teksten. 3) Rytme: Verset skaber rytme, og rytmen skaber vellyd. 4) Form: Fokus er på selve formen; et digt har kun sjældent en egentlig handling, som vi kender det fra andre litterære genrer som romanen eller eventyret. 5) Virkemidler: Digte er lette at genkende, netop fordi formen ikke ligner hverdagssproget. Ud over verset bytter digte ofte rundt på ordstilling, og benytter sig af f.eks. rim, rytme, gentagelser, symboler og metaforer. 6) Et fortættet sprog: Et digt er en meget fortættet tekst, i den forstand at hvert ord og hvert komma har stor betydning for digtets helhed. Man kan udelade et komma eller ændre et par ord i en roman uden at det har nogen (større) betydning, men i et digt tæller alt. 7) Flertydighed: Digte kan betyde mange ting; et digt fylder ikke ret meget, måske kun nogle få linjer, men alligevel kan det danne uanede mængder af betydninger, som vi kan sidde og fortolke i al evighed uden nogensinde at blive færdige. 8) Sproglige nydannelser: Et digt leger med sproget. Det hiver og strækker i sproget, og får det til at se anderledes ud. Og det er måske netop alle digtes formål; at få verden og sproget til at se anderledes ud, at få os til at stoppe op og tænke os om. 14

15 9) Digtets magi: Digte fremmaner billeder, følelser og fornemmelser (og er på den måde lidt som trylleformular, der får ting til at ske). Det er på denne måde, at et digt kan sige noget andet end hverdagssproget, som benyttes af fornuften og videnskaben. At digte er godt Hvordan skriver man et godt digt? Ingredienserne i det gode digt er: 1 kg. lækkert sprog 100 g. krydderi. Digteriske virkemidler som fx gentagelser, metaforer, rim, bogstavrim 1 nips rytme (meget vigtigt!) 2 håndfulde inspiration; dig selv? dine følelser? bøger du har læst? verden? skolen? fremtiden? fortiden? Det hele blandes sammen, sættes på vers, bages ved høj varme i 20 minutter, og læses derefter op flydende og rytmisk nydes rygende varmt direkte fra papiret. Der findes nogle endnu mere konkrete tips til, hvordan man skriver et dårligt digt. Den norske digter, Finn Øglænd, har opstillet 20 berømte skrivetips til folk, der har lyst til at lære at skrive et dårligt digt. Ret morsomt, men også lærerigt. Følg linket: Carl-Henning Pedersen CHP og digtene Carl-Henning Pedersen dyrkede både maleriet og digtet, og han elskede at blande de to udtryksformer. Ser man isoleret på hans digtning, er den et fantastisk eksempel på sprog, der handler om sprog! Det er gode digte, man møder hos Carl-Henning Pedersen. Der er en rå umiddelbarhed, og man kan mærke, at digtene er CARL-HENNING PEDERSENs digte er meget tæt på at være ren form. Her hersker spontaniteten, det musikalske og drømmeagtige. Ofte er digtene sat sammen med Pedersens malerier. 15

16 skrevet i en spontan skabelsesrus. Det betyder, at der ikke er arbejdet længe med at arrangere ordene i en kunstfærdig orden, men ordene er derimod som skudt ud af en kanon! Det samme gælder hans malerier, der også er lavet i en hast. Spontaniteten gør digtene indbydende at læse. Ganske som malerierne, henvender digtene sig til alle, uanset alder. Digtene peger på noget, der er fælles for alle mennesker; digtene henter ordene fra en drømmeverden, som vi alle kender. Digtene taler om tiden, om himlen, om jorden og om alt det store og mystiske, der udgør vores fælles verden. Museumsinspektør, Andrea Rygg Karberg, skriver, at det er de samme elementer, der går igen i maleriet og i digtet: Sol, Fugl, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se. Andre hyppige ord er mere kendte fra visse billeders stemning end som synlige bestanddele i dem: Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed. (Christian Gether 2013: 37) Øvelse lav dit eget CHP digt Alle kan digte som Carl-Henning; det skal bare ikke-læres! Fordi der skrives om det fællesmenneskelige på en umiddelbar og spontan måde, kan alle lave et digt i Carl-Henning Pedersens ånd. Det handler om at give los og lære at ikkelære alle forestillinger om, at skabelse enten er rigtig eller forkert, godt eller dårligt! Ord som Fugl, Sol, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se går igen i mange af digtene. Desuden Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed Rå digterisk spontanitet: Vil man lave et digt som Carl-Henning Pedersen, skal man forsøge at komme i kontakt med den oprindelige urkraft; flip ud og giv slip på tanken om, at noget er grimt eller pænt, forkert eller rigtigt bare skriv! Få klassen til at arbejde med tekster af Carl-Henning Pedersen og sæt dem herefter til at skrive deres egne digte med så mange af ord fra Carl-Henning Pedersens univers som muligt. Digteriske virkemidler - FORMEN: Lad eleverne prøve kræfter med de klassiske digteriske virkemidler; rim, gentagelser, ordstilling m.v. Prøv desuden at eksperimentere med digtets form, fx versene; hvor lang skal linjen være? Ændrer det noget ved digtet, hvis man hugger en linje over? Rytme - oplæsning: Rytme og flow er væsentlige ingredienser i digtet. Lad eleverne læse digtene op, så opmærksomheden rettes mod digtets rytme. Prøv at udskifte ord, ændr linjeskift m.m. RAP Hvad er RAP? Ord tilsat musisk rytme og beat 16

17 Ordet rap er importeret fra USA, og er en forkortelse for Rhythm and Poetry (på dansk: rytme og poesi). Hvis det er vanskeligt at definere et digt, så er det straks nemmere at give en nogenlunde klar definition af rap i klassisk forstand; rap er ord tilsat en rytme og et beat. Et rap opfører sig meget ligesom et digt, og låner en masse virkemidler fra digtets verden. Der er masser af rim og gentagelser, der er rytme og fokus er på vellyden. Ud over rim som er den absolut vigtigste formmæssige ingrediens i et rap så er der ordspil og masser af sprogleg. Jo mere fantasifuld omgang med sproget, desto bedre rap! Hvad handler RAP om? De undertryktes udtryksform! Hvor et digt først og fremmest handler om sprog og dermed kan handle om alt mellem himmel og jord (digtet er ren form) så er der nogle rimelig klare retningslinjer for, hvad et rap kan handle om i klassisk forstand. Historisk set er rap-musik de fattiges udtryksform. Rappen opstod i den sorte del af USA sidst i 70 erne, og man brugte rappen til at fortælle om det hårde liv i ghettoen med politivold, bander, racisme, stoffer, skydevåben og lignende. Gennem rapmusikken kunne man udtrykke sin frustration over samfundsmæssige uretfærdigheder. Samtidig blev rap brugt til at udtrykke drømme om social opstigning i form af penge og magt og masser af kvinder! Med tiden er rap-musikken blevet forfinet som musikform, og den er som det ofte er tilfældet blevet del af det hvide USA med prominente rappere som fx Eminem (jf. Elvis og den oprindeligt sorte blues musik). Ligeledes har kvinderne taget rap til sig. De rapper også om penge og magt, men i endnu højere grad rapper de om de soc iale og kønsmæssige uligheder. Kvindelige rappere, som fx Queen Latifah, gør ofte nar af oppustede mænd. En indholdsmæssig karakteristik af rap i klassisk forstand 10 : 1. Modkultur: Hiphop og rap er i opposition til det borgerlige, og peger ofte på det falske og forlorne ved det normale. Dette hænger sammen med, at rap historisk set er de fattiges udtryksmåde; der rappes om det hårde liv i ghettoen, hvor stoffer og politivold er del af hverdagen 2. Social opstigning og penge: Penge er ofte omdrejningspunktet for teksterne; det afspejler den sociale virkelighed (ghettoen), som rapperen befinder sig i og ønsker at komme ud af 3. Magt, maskulinitet og skydevåben: Det er en hård verden, der rappes om det handler om at overleve, men også om at komme til tops i fødekæden. Ofte handler teksterne om magt og stærke alfahanner, og om hvordan de stærke kvaser de svage (med skydevåben etc.) 4. Pral, selviscenesættelse og autenticitet: Rapperen fremhæver sig selv og sine inspirationskilder og nedgør sine rivaler. Rapperen er mere real og autentisk end de andre 10 Se Petersen

18 opkomlinge 5. Kvinde- og mandesyn: Der rappes ofte nedsættende om kvinder. Omvendt rapper kvinder om svage og latterlige mænd Moderne RAP er mere end ghettoer og damer - fokus på FORM Med tiden er rap kommet til at blive mere end blot tekster om det hårde liv i ghettoen tilsat et beat. I dag kan en rapper digte om alt mellem himmel og jord og stadig kalde sig en ægte rapper men det er vigtigt at understrege, at rap stadig forbindes med en rå attitude og det hårde liv. I og med at rap-musikken har løsrevet sig fra at skulle handle om et forud defineret indhold, er det vigtigste dermed FORMEN. Det gode rap er meget poetisk i sin udformning; ligesom et godt digt handler det altså primært om formen, og det er gennem digteriske virkemidler som rim og ordspil, at rappet åbenbarer noget om verden. 11 RAP (Rhythm And Poetry) er ord tilsat rytme og beat. Rap bruger digteriske virkemidler; de mest hyppige er rim og gentagelser Øvelse lav dit eget CHP RAP Hvis alle kan skrive et digt som Carl-Henning Pedersen, kan alle så også lave et rap i den store kunstners ånd? Et C-H P rap! Få klassen til at arbejde med forskellene og lighederne mellem digte og rap ud fra ovenstående punktbeskrivelser. Få eleverne til at diskutere forskellen på klassisk rap og moderne rap; der er helt sikkert delte holdninger på dette område, som kan starte en god debat. Lydmix Carl-Henning Pedersen har skrevet mange digte; læs nogle af dem op, og tilsæt en rytme og et beat. Find et gratis hiphop lydspor på Soundcloud.com: https://soundcloud.com/freehiphopbeatsforyou eller her: Sprogbearbejdning + lydmix Kan man gøre teksten street? Tag et digt, og giv det et twist med kendte rap-udråb som word, mayn, yo etc. Indsæt rim! Læs det op og tilsæt et lydspor. Kreativ skrivning + lydmix 11 Se Schweppenhäusers artikel fra 2006: I artiklen argumenterer han for, at der er mere til rap og hiphop end blær og platte rim. Den poetiske funktion trives også i det gode rap med masser af underfulde ordspil. 18

19 Skriv dit eget rap helt fra bunden (se ovenstående digt-øvelse), og brug så mange af de kendte ord fra Carl-Henning Pedersens digte som muligt: Sol, Fugl, Stjerne, Skib, Hest, Hus, Øje, Se, Broder, Elskede, Hjerte, Grav, Hemmelighed. Konkurrencebeskrivelse Deltagelses- og vurderingskriterier Lyrikkonkurrencen er for alle klasser i Herning Kommune. Klasserne meldes til senest d. 1. november 2013 på mail Det er muligt for klasserne at deltage i oplæg til konkurrencen på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum d. 11. november kl for klasse og kl for klasse, men det er IKKE nødvendigt at deltage i oplægget for at deltage i konkurrencen. Oplægget består af en introduktion til Carl- Henning Pedersen ved formidlingsinspektør Vicky Kjær Søndergaard Sørensen og en introduktion til lyrik ved litteraturformidler Thomas Olsen fra Herning Bibliotekerne. Herefter udleveres en opgave (se næste side), som klasserne løser på egen hånd. Der vil ligeledes være mulighed for at opleve udstillingen og musikværket samt noteret, skitsere og fotografere (dog uden blits). Skriv og/eller tegn dine tanker ud fra ordet: flyve FUGL 19

20 Deltagelseskriterier Værker til konkurrencen skal være indenfor tre hovedkategorier af lyrik: Tegnedigte (ord og billede) Musikdigte (musik, lyde og evt. ord) Multimediedigte (musik, lyd, billede, grafik, video og evt. ord) Værker skal afleveres senest d. 25. november 2013 på Carl-Henning Pedersen & Else Afelts Museum enten i fysisk form dog max A3 størrelse eller på cd eller dvd. 20

21 Værker skal være inspireret af et eller flere af Carl-Henning Pedersens værker i billedbanken. Værker skal være markeret med tydelig skolenavn, klassenavn og lærerens navn og kontaktoplysninger. Værket skal have en titel og titel på benyttede inspirationsværker fra billedbanken skal anføres. Vurderingskriterier Originalitet Samspillet med et eller flere af Carl-Henning Pedersens værker Samspillet mellem de benyttede medier Udtryk Værkerne vurderes og præmieres på klassetrin og i alle tre kategorier. Program oversigt 9.okt Kl nov 11.nov Inspirationsdag Oplev resultaterne af lyrikkonkurrencen for lærerstuderende Tilmelding til konkurrencen på mail Oplæg til konkurrencen på CHPEA museet Kl Oplæg for klasse Kl Oplæg for klasse (man kan deltage i konkurrencen uden at deltage i oplægget) 21

22 13. nov Kl Foredrag med Fuzzy. Hør komponisten fortælle om musikværket Voliere baseret på Carl-Henning Pedersens billeder og ord. Normalpris 80kr / lærerpris 40kr 25.nov Deadline for aflevering af produkter 25.nov-11.dec Udstilling af produkter på Herning Bibliotek 11.dec Kl Præmiering af vinderne på CHPEA museet Links Nyttige links Voliere - Fuzzys musikværk til Carl-Henning Pedersen 100 år Den spontane maler - dokumentar Per Vers Carl-Henning Pedersen fugle sprænger rammerne Hør fuglestemmer Billedbanken på museets facebookside Værker lavet af lærerstuderende på museets hjemmeside efter d. 15. oktober 2013 Litteraturliste Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Dotremont Ode til Danmark, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Fjordvang, Peder: Skriv bedre digte lyrikkens virkemidler, Books on Demand, 2011 Hansen, Erik: Musik i dansk, Gyldendal 2007 Petersen, Jan Aasbjerg: Det sprog til et beat hiphop under danskfaglig lup, Dansklærerforeningens Forlag, 2010 Ringgaard, Dan: Digt og rytme, Gads Forlag,

23 Schweppenhäuser, Jacob: Bæltestedet, Sidelmann Knudsen, Ingrid: Billedsamtaler, Dansklærerforeningen 1997 Øglænd, Finn: Skrivetips: 20 måder at skrive dårlige digte på, Billedbank Carl-Henning Pedersen værker til inspiration 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Lærertilbud Bøger, foredrag, forberedelsesbesøg mm. Foredrag Musikken i Carl-Henning Pedersens univers Hør komponisten Fuzzy fortælle og spille uddrag fra sit musikalske værk Voliere, der er lavet i anledning af Carl-Henning Pedersen 100 år. Tilmelding senest d. 4. november til Normalpris 80kr / Lærerpris 40kr Bogpakke Carl-Henning Pedersen 100 år Dotremont Ode til Danmark Carl-Henning Pedersens eventyrlige univers Blåt til inspiration Manden der ville fange solen En historie om maleren Carl-Henning Pedersen Male- og opgavebog Normalpris 900kr / Lærerpris 299kr 29

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LÆRERVEJLEDNING Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester KOLOFON Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2015 www.folkekirkensskoletjeneste.dk Logo, forside,

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2015-2016 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28 Indhold Introduktion...4 Indledning og problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 6 Om opgaven... 7 Metode...9 Feltarbejde... 9 Fænomenologi og hermeneutik i opgaven... 10 Om feltarbejde og interviews...

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R ÆN E AU E DAN RINGGAARD LITTERATUR» Man skrev og læste bøger fra 1500 til 2000. Hvorfor ved jeg ikke.«svend Åge Madsen, Tugt og utugt i mellemtiden Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere