NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE"

Transkript

1 NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER MED SKULDERARTROPLASTIK. Af radiograf Nina Engsbye Heigren FRD Landskursus, Odense d. 4. februar 2011.

2 Program Baggrunden for opgaven Problemet og problemformulering Opgavens delelementer: Teori Artikler Kontakt til Carestream Eget eksplorative forsøg Videnskabsteori (meget kort) Konklusion Fremtiden

3 Baggrunden for projektet Ønske til radiologisk afd. fra ortopædkirurger på klinisk uddannelsessted om specialoptagelser i forbindelse med skulderprojekt. Skulderprojektet: Specifik protese (Aequelis fra Tornier) indsat i perioden 1/ til 31/ pt., heraf 60 med komminutte frakturer. 24 pt. har indvilliget i at indgå i projektet, dvs. komme til yderligere postoperativ kontrol inkl. kliniske undersøgelser.

4 Baggrunden for projektet Ortopædkirurger foretager retrospektivt studie af de 24 pt. Som et led heri ønskes foretaget vurdering af corticalis tykkelsen i humerus præoperativt, mhp. vurdering af: Knoglestyrke: Påvist sammenhæng mellem corticalistykkelsen og BMD(bone mineral density). Protesevalg Anamnese hos patienterne: typisk halisterese, osteoporose. Knoglestyrken har betydning for: Fiksation af protesematerialet, heling, postoperative komplikationer, løshed af protesen, funktionsevne, smerter, mv.

5 Baggrunden for projektet Præoperative billeder: Skadebilleder. Problematisk da intet målfast objekt samt usikkerheder f.eks. positionering. Kontrolrøntgen: AP optagelser af både opererede og raske side med påsat måleskinne. Transskapulær optagelsen af protesesiden.

6 Måleskinnen Foto: N. Heigren

7 Problematikker At udmåle på billeder uden målfast objekt. At udmåle på billeder uden fast protokol. Kan vi overhovedet stole på sikkerheden af de lineære værktøjer til udmåling, der er integreret i PACS? Kvalitetssikring af disse? Hvem og hvordan.

8 Problemformulering Hvilke faktorer har indflydelse på, om udmålinger foretaget i PACS på konventionelle knoglebilleder er nøjagtige og derved brugbare til udmåling af corticalistykkelsen i humerus? Valgt at gøre den specifik med udgangspunkt i skulderprojektet. Forforståelse: ved på forhånd, at der er nogle faktorer, der har indflydelsen på, hvordan objekter fremstilles.

9 Opgavens delelementer Problemformuleringen belyses gennem: Teori Empiri Artikler Kontakt til Carestream Eget eksplorative forsøg

10 Teorien Geometriske faktorer Forstørrelse Forvrængning Geometrisk uskarphed Dvs. betydningen af: SID (source-to-image receptor distance = fokus-film afstand) SOD (source-to-object distance = fokus-objekt afstand) OID (object-to-image receptor distance = objekt-film afstand) Objektets form, tykkelse og position (placering) Valg af fokusstørrelse I forhold til, hvordan objektet fremstår i PACS.

11 Forstørrelse Udtryk ved forstørrelsesfaktor, MF = SID/SOD. Forstørrelsen mindskes, når SID øges. Forstørrelsen mindskes ved lille OID.

12 Forvrængning Forstørrelsen varierer gennem et objekt. Afhænger af objektets: Tykkelse Position Form

13 Geometrisk uskarphed Det effektive fokus er ikke et punkt, men et areal. Uskarpheden er størst på katodesiden. Mindskes ved lille OID og fint fokus.

14 Teoretisk perspektiv på skulderpt. Fremstilling af corticalistykkelsen i PACS afhænger af de geometriske faktorer: Forstørrelsen: Pt. s positionering- OID, SOD, SID? Forvrængning: Tykkelse, position og form? Geometrisk uskarphed: anvendelse af grov fokus.

15 Artikler To artikler om udmåling i PACS af caput femoris mhp. protesevalg. Søgning i databasen Pubmed med søgeordene: PACS, Measurement, Size, Humerus, Radiografic measurement, Magnification Valideret ud fra medie, hvor de er bragt samt vurdering af reproducerbarhed, bias og hvor repræsentativt patientgrundlaget er. Analyseret ud fra Toulmins argumentmodel.

16 Artiklernes konklusioner Ene artikel: 50 pt. med caput femoris fraktur Udmåle størrelsen af caput femoris på præoperative billeder og sammenligne med indopererede protesestr. Samt om udmåling af raske side er mere nøjagtig end den frakturerede. Fandt forstørrelsesgrad i PACS på 19 % ved direkte udmåling.

17 Artiklernes konklusioner Den anden: 4 kirurger udmålte ud fra protokol hver 2 gange med 4 ugers interval på billeder af10 pt. med trochanter fraktur, der blev behandlet med glideskrue. Udmålinger blev foretaget med lineære værktøjer i PACS. Udmålingerne tog højde for forstørrelsesgraden, idet selve glideskruen var målfast objekt. Fandt ingen signifikant forskel mellem udmålinger og guldstandard. Samlet konklusion: udmålinger i PACS kan foretages, hvis der kompenseres for forstørrelse.

18 Kontakt til Carestream Telefonisk og pr. . Ikke designet interview eller styret dataindsamling. Systemapplikation til målfast kalibrering af billeder med målfast objekt. Matematisk beregning af pixelstørrelse ud fra objekt, og derved mulighed for omregning fra enheder til millimeter. Det målfaste objekt skal dog befinde sig i samme plan, som den anatomiske struktur, der ønskes målsættes problematisk med corticalistykkelse! Scaling i Orthoview på baggrund af kendt forstørrelsesfaktor eller billedmarkør (målepind).

19 Kalibrering af billeder

20 Eget eksplorative forsøg Eksponering af 3 kugler og måleskinnen fra skulderprojektet. 2 serier, begge ved SID på 110 og 200 cm Uden forstørrelse (Serie 1) Med forstørrelse, OID 10 cm (Serie 2) Faste eksponeringsfaktorer (som til skulder) samt ens blændefelt for at have så få variable som muligt. Efter eksponering, udmåling i PACS. Beregning af afvigelse fra fysisk størrelse, når der var korrigeret for beregnet forstørrelsesfaktor.

21 Opstilling Øverst ses opstilling uden afstand mellem objekter og detektor. Nederst med OID på 10 cm.

22 Eksempel på eksponering

23 Egne resultater Serie 1 Objekt Beregnet MF Fysisk str. mm PACS str. mm Afvigelse, % I SID 110 cm Måleskinne 1 97,0 101,4 4,54 % I Kugle A 1 10,45 10,40 0,48 % I Kugle B 1 13,10 13,25 1,15 % I Kugle C 1 16,00 16,21 1,31 % II SID 200 cm Måleskinne 1 97,0 98,8 1,86 % II Kugle A 1 10,45 10,30 1,44 % II Kugle B 1 13,10 13,25 1,15 % II Kugle C 1 16,00 16,01 0,06 %

24 Egne resultater Serie 2 Objekt Beregnet MF Fysisk str., mm Beregnet str. i PACS, mm PACS str., mm Afvigelse, % I SID 110 cm Måleskinne 1,1 97,0 106,7 104,3 2,25 % I Kugle A 1,1 10,45 11,50 10,76 6,44 % I Kugle B 1,1 13,10 14,41 13,60 5,62 % I Kugle C 1,1 16,00 17,60 16,92 3,86 % II SID 200 cm Måleskinne 1,05 97,0 101,85 110,8 8,79 % II Kugle A 1,05 10,45 10,97 11,05 0,73 % II Kugle B 1,05 13,10 13,76 14,36 4,36 % II Kugle C 1,05 16,00 16,80 17,92 6,67 %

25 Egne resultater Resultater Største afvigelser ved objekter med forstørrelse 0,7-8,8 % Størst afvigelser på måleskinnen cm kontra mm Reliabilitet og validitet Lavt antal af eksponeringer stokastisk variation. Personafhængige udmålinger. Er det min færdighed i udmåling i PACS, der måles frem for nøjagtigheden af PACS?

26 Videnskabsteori (ultra kort!) Grundlæggende positivistisk Induktiv metode: fra enkeltfænomener til alment gældende lov. Empiri danner grundlag for teori. Sansedata generalisering årsagsforklaring Sansedata generalisering årsagsforklaring lovmæssighed. Dog stadig en forforståelse må have en viden for at kunne gøre iagttagelser. Artiklerne gør brug af hypotetisk deduktiv metode (kritisk rationalistisk). Mit eget forsøg hører til den kvantitative metode.

27 Konklusion Store usikkerheder ved at anvende udmålinger i PACS. Må kende forstørrelsen for at kunne gøre brug af de lineære værktøjer til udmåling. Må derfor have oplysninger om SID, SOD og OID fra eksponeringerne. Beregne forstørrelsen ud fra målfast objekt Applikation til PACS til målfast kalibrering ud fra matrix. Ikke er muligt ved retrospektivt studie.

28 Fremtiden Vil det blive en del af den radiologiske beskrivelse? En del af den beskrivende radiografs arbejdsområde? Protokoller for optagelser, hvor det er ønskeligt at anvende værktøjerne? Tværfagligt samarbejde forud for projekter problematisk med retrospektive studier. Kvalitetssikring af funktioner i PACS.

METODEBESKRIVELSE...5

METODEBESKRIVELSE...5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMSTILLINGER...2 1.2 PROBLEMAFGRÆNSNING...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...5 1.4 NØGLEBEGREBER...5 2 METODEBESKRIVELSE...5 3 VALG OG KRITIK AF TEORI...7 4 VALG OG

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere