:~ "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :..."

Transkript

1 1997B RYG G E B LA D ET årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund sr dt ud til, at 6 politisk partir kommr til at dl d 7 borgmstrpostr - så brogt har magistratn i hvrt fald aldrig tidligr vært sammnsat. Dt skr samtidig md afskafflsn af magistratssystmt, så dr r lagt op til god undrholdning i Borgrrpræsntationn i dn kommnd priod. Andr intrssant tndnsr: - Endnu mindr intrss for valgt nd sidst gang. På Bryggn dltog kun 56 % af d stmmbrttigd i valgt, og i konkurrnc md 27 kandidatlistr kom d blank stmmr ind på n 10. plads. - Mgt stor prsonlig stmmtal til indvandrr - kandidatr hos n rækk af d gaml partir. Hos Socialdmokratit blv Lubna Elahi kun ovrgåt a f Jns Mikklsn og Winni Larsn-J nsn. Hos d radikal blv Nasr Khadr nr. 2, lig i hæln på partits borgmstrkandidat Ingr Mari Bruun Virø. Hos CD blv A. Bnhaddou topscorr, og hos SF sprængt Wallait Khan partilistn md næsthøjst prsonlig stmmtal. Valgrsultatt på Bryggn frmgår af tablln hr på sidn. Tilsynla dnd r dr tal om markant frmgang for vnstrfløjn, idt SF's tab på 4,2 % rigligt opvjs af n frmgang for list L, P og Ø på 10,4 o/o"jjr skal man imidlrtid væ opmærksom på d 7,1 %, som i 1993 tilfaldt listr, dr ikk stilld op i år - dt dækkr først og frmmst Købnhavnrlistn, som i kraft af lokal kandidatr SF's Rolando Munoz, fhv. bryggbo, som hr studrr stmmsdln til kommunalvalgt, var formandfor valgbstyrlsn vd afstmningsstdt på Bryggskoln. SF's tilbaggang vd valgt kostd Rolando hans plads i Borgrrpræsntationn. fik t flot valg på Bryggn md 4,2 % af stmmrn - diss stmmr r givtvis tilfaldt dn øvrig vnstrfløj i år. Bryggn r fortsat n smul rødr nd Købnhavn som hlhd, mn i sammnligning md 1993 r tndnsn dn samm som i rstn af byn: En lill frmgang for vnstrfløjn, mn først og frmmst n intrn omfordling i rtning af fløjn blandt såvl højr- som vnstrpartirn. max Kommunalvalg 18/ A Socialdmokratit B Dt Radikal Vnstr Sådan gik dt Bryggns kandidatr Hr ss dt, hvor mang prsonlig stmmr d ott kandidatr til kommunalvalgt, som har bopæl på Bryggn, fik i Købnhavns kommun som hlhd: Linda Brask (A): 210 Rn Foss-Møllr (A): 141 Rikk Jakobsn (B): 136 Nils Mølgaard (E): 14 Bjørn Boi Pdrsn (K): 110 J arl Cordua (V): 206 Lau Joakim Ebbsn (Y): 61 Vagn Groth (Æ): 14 I alt 892 stmmr svarnd til 0,4 pct. Ingn af dm opnåd valg til Borgrrpræsntationn. Skoln på lsiands Brygg Købnhavn Stmmr % 1997 (1993) % Mandatr ,4 (32,5) 29, ,1 (3,2) 5,1 3 c Dt Konsrvativ Folkparti 236 7,2 (7,9) 9,4 5 D Cntrum-Dmokratrn 31 0,9 (1,0) 1,2 1 E Danmarks Rtsforbund 8 0,2 (0,3) 0,2 F Socialistisk F lkparti ,8 (19,0) 14,0 8 G D Grønn 35 1,1 (1,7) 0,9 H Fællslistn mod Indvandringn 9 0,3 ( -) 0,5 l Bang - Hvis Du Tør 10 0,3 ( - ) 0,2 J Jobdlingslistn 2 0,1 (-) 0,0 K Kommunistisk Parti i Danmark 17 0,5 (1,1) 0,3 L SoHdarisk Altrnativ SOL 91 2,8 (0,5) 1,8 1 M Etnisk Ungdom 3 0,1 ( -) 0,6 N Ældr Stil Krav 4 0,1 ( - ) 0,2 o Dansk Folkparti 259 7,9 ( -) 9,9 6 p Fælls Kurs 94 2,9 (1,6) 2,5 1 Q1 Kristligt F lkparti ,3 (0,7) 0,6 Q2 Kristligt Folkparti Ungdom 3 0,1 ( -) 0,1 R Naturlovspartit 5 0,2 ( -) 0,1 T Aktiv Pnsionistr 9 0,3 ( -) 0,4 V Vnstr 304 9,3 (11,5) 10,3 6 y Dt Kosmisk Parti 32 1,0 (1,2) 0,8 z F rmskridtspartit 24 0,7 (5,6) 0,8 Æ Kærlighdspartit 15 0,5 {0,4) 0,3 ø Enhdslistn ,5 (3,7) 9,6 7 A Christiania listn 14 0,4 (1,1) 0,4 Rgnbulistn 7 0,2 (- ) 0,2 Andr listr - - (7, 1) - l alt ,0 100,0 100,0 55 Blank stmmr 42 Ugyldig stmmr 26 Afgivn stmmr i alt Antal vælgr Valgdltagls (%) 56,1 57,6 58,0 Valgforbund: BIClEN F/M O/Z O/Q1 G/KJUÆJØ/AIRgnbulistn Bmærk: Ust K sammnligns md "Kommunistrn i Købnhavn" (1993} Elln rnovrt Modlskibt Elln, som faldt nd fra plads undr loftt i Hans Tausns Kirk for t par måndr sidn, r sat i stand og klar til kirkns fødslsdag dn 30. novmbr. SIDE 2 & SIDE 8 Dling af institutionr sat i bro Købnhavns socialdirktør givr forældr rt i, at planrn om opdling af kommunns intgrrd dagin stitutionr ikk var tilstrækkligt gnnmtænkt. Pianm r drfor indtil vidr stillt i bro. SIQE 3 bhol Intrnt på bibliotkt Intrntadgang r biblio tkts julgav til brugrn. SIDE4 Italinsk spcialittr- D ringr, vi bringr Fra Id : UDBRINGNING kun kr. 10,- RJNG ÅbaiDpaldr: Maadaa-J'rålll-ll.OO Lil.. løn Lifsgad 9 Tlf : " AI.. IAN JIO'S roon t:.\ci'ouy :: :: _. 1.:_.:_,_:_ : ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. : Catring ØKOLOGISK SLAGfER S.. løcl S&bbcr laminkvaiog ILDL SPØRG EF l'er MENUIOKI' YiADaaBo A t lllopdt W mm s ldlf. 31 S4 Ol 23 Milli Husk Flowr Pot Party Giml frdag kl. 21. Årts ultimativ hippiaftn - s sid 4 r ,!den GODE MALER :ALTID BEDST OG BILLIGST :z10% rabat til pnsionistr :w : Alt malrarbjd udførs : Altid hurtigt og billigt! Uforbindnd tilbud givs : - også wk-nd il- RING OG FA ET TILBUD l TLF FAX : EFltR KL OGSl LØRDAG l! VI udforr også mindr murr,: 1 flis-, sndkr, tømrr, l- 1 : samt bllldcnslagropgavr :! -Al.ntl TIL IYEIIS IEDSTE PRISER! : OBS: : : Ogd vdligholdlsskonto : L J Fd tidr på Hla Fra smuglrfartøj til filmklub. SIDES Idrætsanlæg Lokalrådt forundrt ovr Parkafdlin gns frmgangsmå d. SIDE7

2 2 veb{det. -::- -,---:""... Udivs! B.EBOER. HJØR. NET._ ,fsgad}j/ 2300 Køb n:"""'... tlf: gtt!ffi!. ig-.af: Kar!:_>oulsn (a_sy., ).;:- 1 rdaktio nn: ifm.as K. Jnsn. Sidsl Hansn. l.. Hln. K_on,dk Riis, Hans Ulrik. R. i is,,. JørgTyrgod, Hans Rndfors, Kathrin_ Monsrud Eklund. i, J/1, _. 1 l.!ayo u!asg r.(rrsn. ili!y.j'(:r. =A.J:5ryk..._ opla_g_: 5:500 :.. : Næst nummr udkommr 11. dcmbr. Dadlin for indlæg: torsdag før udgivlssdagn. Kommnd udgivlsr: torsdag d. 15/1, 29/1, 1212 GLÆD FAMILIE OG VENNER MED ET NYT FARVEPORTT! 1 stk. 18 x 27 cm. samt 3 stk. 13 x 18 cm. incl. fotografring li { Islands Brygg 7 Tlf :10% : rabat på Hrstal halogn- blysning -så læng lagrhavs 10 rustiklys 35,- LØRDAG LUKKET kl.ltl n g lal Isafjordsgad 4 tlf BRYGGEBLADET Ny ljlov i støbskn Af Rikk Jakobsn - bborforningn Saga G Hr gik man og trod at Ljlovskommissionns udkast til n ny ljlov var gåt i dval, mn nj... Højtidn nærmr sig og som sædvanlig kan vi ikk bar lull os i søvn md rød nissr og sød julmusik Vd t tmamød på Christiansborg d. 5 novmbr om udkast til ny ljlov frmført boligministr Ol Løvig Simonsn, at n ny ljlov om privat udljning vil bliv frmsat i januar/fbruar Ljlovn vil bliv kraftigt fornklt og splittt op i 3 sktorr: Alm. boligbyggri, rhvrv og privat udljningsjndomm. Dr r brd politisk opbakning til n lov om alm. sktorn, som sandsynligvis blivr vdtagt mgt snart. Erhvrvsljmål blivr, ftr alt at dømm, libralisrt til fri huslj. Når dt gældr dn privat sktor, hrskr dr størr unighd. Som n slvfølglighd.r Vnstr for fuld libralisring sammn md d konsrvativ som n mr modrat mdløbr. SF og Enhdslistn vil frmsætt t samlt forslag til boligministrn, som indbærr n fornkling af ljlovn udn libralisring og md størr bbordmokrati. Boligministrn lagd op til, at n ny ljlov for dn privat sktor skull still ljr bdr i forhold til udljr i forbindls md udvndig vdligholdls. Dr skal udarbjds 5-års planr for dn udvndig vdligholdls sammn md ljrn, hvor ljrn har dirkt indflydls. Dsudn skal ljr slvstændigt kunn kræv og hav indflydls på Hold hundn i snor på Fælldn Åbnt brv til borgmstr Bnt Frost, Magistratns 4. afd. Jg bor på Islands Brygg og færds i lighd md mang andr lokalbbor oft på Fælldn. Dsværr r Fælldn ftrhåndn blvt d løs hunds paradis, hvilkt udn tvivl r hrligt for hundn, mn mindr skønt for mig, dr far t omtrntligt hjrtstop hvr gang n vlvoksn køtr kommr mig galpnd i mød. Dt kan nmlig dsværr konstatrs, at dt ikk r all jr, dr kan styr drs hund, når diss ikk r i snor. Jg blivr gal ovr at få n forskrækkls og ljligbdsvis potspor på tøjt af stor hund, dr bar vil lg. Og n frmmd 'hundhadr' bringr tilsynladnd dt værst op i hundjrn - så forudn at vær blvt skinangrbt for sjov og smurt ind i muddr på udsatt stdr blivr jg udsat for t utroligt, hftigt vrbalt angrb (dt bdst forsvar... ), af dn før så nydlig ældr hrr i lodnfrakk. Og dt var så dn søndag. Jg fornmmr at misrn startd, da indgangn vd Fast Battri blv gravt op for nogl år sidn og parkskiltt, dr bl.a. på bød hund i snor, forsvandt. Dt r ikk fordi jg Kirkskibt Elln Hans Tausns kirks histori går hlt tilbag til 1912, da man allrd planlagd, at dr skull vær n kirk på dt dngang mgt ung Islands Brygg. Planrn var først, at kirkn skull vær på Artillrivj, mn i 1914 købt man n grund vd Snorrsgad/Halfdansgad af Havnvæsnt. Mnighdshust blv byggt i 1915, dn stor kirksal 1924, og tårnt kom i l. vrdnskrig og økonomin var grundn til, at kirkn blv byggt i 3 tapr. At kirkn skull hav t lrirkskib var n slvfølglighd og Bryggns "strikkkrds" donrd skibt til Kirkn. Modlskibt var byggt af riggr Arthur Knudsn, Himdalsgad på Nørrbro, og ankom til kirkn og blv ophængt Dr skull gå 62 år før skibt skull rstaurrs, og i 1987 blv skibt hovdrstaurrt af modlbyggr Erik Ptrsn. Drftr blv siribt ophængt i kirkn l. søndag i advnt i Nu r siribt ign rstaurrt, ftr at dt for t par måndr sidn faldt nd fra loftt, og ign r dt Erik Ptrsn som har tagt sig kærligt af "Elln" Sussi Pad.dison Husk, hvis I har nogt matrial om Islands Brygg, så som billdr, film, postkort, husljkontraktr, rgningr, rklamr -ALT fra Bryggn har intrss - så vnligst kontakt Ingr Christmas: llr Sussi Pad.dison, Lokalhistorisk Forning, Snorrsgad 3, tlf lskr rglr og forbud. Jg vd godt, at dr finds mang fornuftig hundjr og at dt r d få, dr ødlæggr dt for d mang. Mn ud ovr at nogl hund lgr md sagsløs naturfraks, har jg st dm spring lykklig rundt i sivn langs søn i rugtidn. Fælldn r skrøblig nok i forvjn, så drfor, kær borgmstr, lad skiltt md hund i snor sætt op ign og - nu jg r igang - n hnvisning til rosskørro om at brug bann vd Losspladsvj i stdt for Fælldn... På forhånd tak. Md vnlig hilsn Rgitz Wulmos Rykjavikgad novmbr 1997 modrnisring i jndommn. Dt stor spørgsmål, om hvorvidt n ny ljlov indbfattr n fri huslj, blv ikk bsvart, dt skull først handls på plads md rgringspartnrn Radikal Vnstr. St i lyst af at ljlovn for dn privat sktor allrd frmsætts primo 1998, r dt nu ljrn må sætt ind md argumntationr til rgringn for at forhindr fri husljfastsættls - dt kunn vær n snarlig opgav for bborforningrn på Islands Brygg NØGLER FUNDET Et bundt nøglr r fundt onsdag d. 19/ 11 kl. 22 vd Brdr. Sørnsns bagri. Hnv. i Bborhjørnt. LEJLIGHED SØGES 2-, 3- llr 4-værlss. Køb- andl -lj (vt. frmlj) Gm på Bryggn. Hnvndls: Jns Christiansn tlf VINTEROPBEVARING. Bll..LIGE LEDIGE PLADSER i hallr llr på anåst plads Islands rygg 68. SAKH BÅDE's ft.. T.v. kirkskibt Elln ftr rstaurringn i Nu r skibt ign blvt rstaurrt, ftr at dt for nylig faldt nd fra loftt, og Elln hængr ign på sin plads vd kirkns 73-års fødslsdag dn 30. novmbr. Hrundr: Hans Thusns Kirk ca. 1917

3 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET 3 Dling af daginstitutionr sat i bro Forældr og prsonal vandt først rund af slagt om d intgrrd daginst itutionr SO 0 /o RABAT! Dt r sjældnt, at borgr i Købnhavns Kommun får nogt ud af at protstr mod kommunns planr, mn t mød i forrig ug mllm bkymrd forældr fra købnhavnsk daginstitutionr og kommunns socialdirktør, Grth Munk, udgjord tilsynladnd n undtagls. Allrd dagn ftr mødt modtog forældrbstyrlsrn nmlig t brv md dnn bskd fra socialdirktørn: "Jrs argumntr har ovrbvist mig om, at vi ikk har tagt tilstrækkligt højd for mang af d forhold, som I påpgd. Jg har drfor ftr samråd md Socialborgmstrn bsluttt at trækk d forliggnd forslag tilbag." Sagn drjr sig om dn bslutning om opdling af mr nd 50 intgrrd institutionr, som i juni månd blv vdtagt som ld i dn ny struktur i kommunn pr. l. januar Institutionsområdt hørr idag undr magistratns 3. afdling md socialborgmstr Winni Larsn-Jnsn (S) i spidsn, mn vd årsskiftt ophørr dt hidtidig magistratsstyr, og magistratns syv afdlingr rstatts af syv ny udvalg. I dn forbindls blivr kortn blandt på n ny måd, sådan at udvalgns arbjdsområdr ikk blivr idntisk md dn nuværnd opgavfordling. En dl af forligt om dn ny struktur r sålds, at all daginstitutionr for 0-5 årig børn frmovr skal sortr undr dt kom- Nordn købr stort ind på Holmn Ejndomsslskabt Nordn har indgåt aftal md Forsvarsministrit om køb af t k.vm. stort aral på Frdriksholm på dn gaml flådstation Holmn. På aralt liggr 9 frdd bygningr- hriblandt "Mindship"-bygningn - md t samlt tagaral på ca kvm. Dt r slskabts hnsigt at rnovr jndommn i forbindls md udljning til rhvrvsformål og i dn forbindls blandt andt fokusr på publikumsorintrd rhvrv. Endvidr vil man søg at undrstøtt d allrd tablrd undrvisningsaktivittr, dr kndtgnr områdt (arkitktskoln, tatrskoln og filmskoln), og Nordn r allrd i kontakt md potntill ljr til n væsntlig dl af aralt. Dn samld invstring i køb af jndommn og ftrfølgnd rnovringr vnts at ligg i nivaut mio. kr. svarnd til n gnnmsnitlig kbadratmtrpris ftr rnovring på kr. Ovrtaglsn af aralt r btingt af Finansudvalgts godkndls, samt af at dr kan opnås lokalplanmæssig hjmml til at udlj til srvicrhvrv, og dt vnts drfor at var 6-12 måndr, før ovrtaglsn r ndlig. Udovr aftaln om købt på Frdriksholm, har Nordn md tilbagtrædlssrt rhvrvt dn sydlig halvdl af Dokøn omfattnd t grundaral på ca kvm. Aralt kan bbyggs md ca kvm., og ifølg dagbladt Børsn r plann at opfør ca. 400 boligr. Nordn vil i dn kommnd tid arbjd for at find invstorr til områdt på Dokøn. Md Nordns invstring r dr nu tæt vd at vær udsolgt på Holmn. l mnd Famili- og Arbjdsmarkdsudvalg, som skal bskæftig sig md dt social områd, mns institutionrn for d størr børn skal administrrs af Uddannlss- og Ungdomsudvalgt, som får skolområdt undr sig. Dnn bslutning var t af d mst kontrovrsill punktr, da kommunns ny struktur skull vdtags, fordi dn btydr, at d institutionr, som båd har børn ovr og undr 5- års aldrn, skal opdls. Kritikr af bslutningn sagd dngang, at dn var rsultatt af n studhandl, som handld om at find n passnd magtfordling mllm d ny udvalg, og socialborgmstr Winni Larsn-Jnsn rkndt ovr for Bryggbladt, at hun ikk var i stand til at pg på pædagogisk faglig grund til opdlingn. Borgmstrn oplyst dngang ndvidr, at dr slt ikk var tagt stilling til, hvordan opdlingn af institutionrn skull sk i praksis - f.ks. om børnn skull flytts, llr om dr skull sk n fysisk llr administrativ opdling af dn nklt institution. Dt spørgsmål har n grupp mbdsmænd i mllmtidn arbjdt vidr md, og på mødt md forældrrpræsntantrn forrig torsdag skull socialdirktør Grth Munk så informr om arbjdsgruppns ovrvjlsr. D indvndingr, Grth Munk blv mødt md, gjord imidlrtid så stort indtryk, at hun allrd dagn ftr sndt forældrbstyrlsrn dt ovnfor citrd brv. Bslutningn om opdling af institutionrn r dog ikk tagt dfinitivt af bordt. Dn r stadig n dl af forligt om kommunns ny struktur, og dn kommunal arbjdsgrupp ovrvjr fortsat, hvordan dn kan førs ud i livt, mn dt ovrlads nu til d ny udvalg og dn nyvalgt Borgrrpræsntation at tag stilling til, om dt skal sk. Indtil d vntult bsluttr andt, kommr hl områdt til at hør undr Famili- og Arbjdsmarkdsudvalgt. Bag bslutningn om opdling stod oprindligt dt samm snævr flrtal af S, V og R, som stod bag bslutningn om at lukk Kommunhospitalt. max BRYCCENS JULEFEST i 01MLE SANfJ, MUSIK, ØCLEIJØIJLERNE, JULEMANDEN, KAKAO, KAFFE, TE, SODAVAND, fjodteposer, FLOrrE torrerier LØRDAG DEN 13.DECEMBE KL.14-17Jo ENTRE 10KR.FOR BADE BØRN OC VOKSNE FORIALC FRA DEM 13. MOV. i CIMLE, BBU 00 BIBLIOTEKET, NJALSGADE 1S AtRAIIfJHRER: LoKALRAon, BBU oo CIMLE K--F-E STURLASGADE KBH. S ABEN MAN.- FRE.ll - 23 LØR.l4-18 SPUTNIK FrQagd. SL12 PUNKNIGHT l Scraming Eric & Th E rtions Circl A Entr 30,- lørdag d. 6/12 PUNKNIGHT 11 Crbllum Entr 30,- lørdag d. 13/1 SILENT NIGHT l Larning from Las Vgas Vlrnommrt Crunchy Frog band md sangr og sangskrivr Klaus Mandal i front Entr: fri Frdag d. 19/1 SILENT NIGHT 11 Sparkys Dn vrdnsbromt sangr fra Tast Lik Glu har fundt ngln til sit indr univrs Entr: fri Ejndomsslskabt Norfkn har købt ialt ca kum. aral på Dokøn og Frfkriksholm til rhvrv og boligr STURLASGADE 14 F BUS 40 LIGE TIL DOREN

4 4 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 Gi MLE Thorshavnsgad 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS F ax: tlf Kontor: ti f Caf: t lf LØRDAG 29/11, kl o ABENTHUS opvisningr, åbn værkstdr, kor, musik, dans og sang, bl.a.: MANUELA & LI'I.fLE GOSPEL LØRDAGSMATINE 6/12, bmærk: kl. 14 fri ntr FREDENSBORGBIGBAND og ERLING KRONER solist: Jns Søndrgaard, sax = uusk: CBryggns Jufjst Lørdag 13/12, kl ,30 l O kr. for børn og voksn Forsalg i BBU, Artillrivj - i GIMLE Bib N 15 G Åbnt hvr dag kl Søndag kl SPORT FR.ITID KULTUR Lørdagsmatin i Giml dn 6. dcmbr kl. 14. Solist: Jns Søndrga_ard. Fri ntr FrdnsborgBigBand og Erling Kronr En julapplsin r faldt i vors allsammns turban! Frdnsborg Big Band r i gang md t projkt sammn md Erling Kronr. D øvr hans musik n rækk onsdag og skull hav sluttt af md n koncrt t andt std i Købnhavn. Dtt r af forskllig grund kikst. Md kort varsl har Giml fåt tilbuddt om at hus dtt frmragnd bigband og højt stimrd Erling Kronr til drs koncrt lørdag d. 6/12. Dansk Jazzmusikr Forning har støttt projktt md Erling Kronr og hans musik, og da Frdriksborg Amt også har spyttt i Program for åbnt hus i Giml lørdag d. 29/11 97 Cirka-tidr: kl. 12: Cafn åbnr kl : Åbnt hus i Bryggns Pnsionistforning -billard & kortspil kl : Malrværkstd i Bryggns Børnatlir kl : Kita Matsu Ryu - kampsportopvisning kl : Værkstdrn r åbn- kramik, julkortstu i tkstilværkstdt kl : Cribalma - balkandans, all r vlkomn til at prøv! kl. 15: Brygggymnastikkn-opvisning kl : Intrnationa l Budo Acadmy - kampsportopvisning kl. 16: Børnfilm på storskærm kl : Cribalma- opvisning i Balkandans kl : O rintalsk dans kl. 19: Rockkort kl : Manula & Litti Gospl Hl dagn: Udstilling af fotøs fra Bryggns Virklighd 1997 Intrnttt r n af informationssamfundts mst rvolutionrnd opfindlsr. At man fra n PC tilsluttt tlnttt praktisk talt kan komm i forbindls md hl vrdn r nogt af t tknologisk tigrspring. Frygtn for at ns tlfonrgning vil fortag t lignnd spring, samt u sikkrhd på hvad man gntlig kan brug intrnttt til, har sikkrt afholdt mang fra at kobl sig på. Mn nu får du mulighdn for at snus til intrnttt, idt Bibliotkt Islands Brygg fra mandag d. l. dcmbr stillr n PC md intrnt-adgang gratis til rådighd for publikum. Vi forvntr at dr blivr stor intrss for tilbud- Intrnt -bibliotkts julgav tillånrn bøool kassn, r Giml i stand til at byd all vlkommn til n nstånd oplvls til fri ntr. Frdnsborg Big Band havd 15 års jubilæum sidst år, og da udskiftningn har vært minimal, btydr dt at orkstrt r særdls vlsammnspillt, har n god sound samt indholdr n strib dygtig solistr, f.ks. Ib Troli og J ns Søndrgaard. Dtt vil komm tydligt til udtryk i Erling Kronrs musik, som r vlklingnd og spændnd md t tydligt præg af latinamrikansk påvirkning. LEJLIGHED SØGES 1- llr 2-værlss ljlighd i rolig omgivlsr søgs snarst af tysk kvind (gæst vd Købnhavns Univrsitt). Huslj max kr. (inkl. varm) Hnvndls: tlf hvr dag kl COPENHA.GEN BED & BREAKFAST Korlimr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnatning på totalt nyrnovrt hotl særrobot til bryggbor tlf Egilsgad 33 dt, så drfor vil dt vær n god id at bstill tid i forvjn. Intrnttt vil vær åbnt i hl bibliotkts åbningstid, og man kan bstill n tim ad gangn n ug frm. For dm dr allrd kndr nogt til intrnttt, kan vi oplys, at PC'n r installrt md Windows 95 og har Microsoft Intrnt Explorr's dansk vrsion som browsr. Man kan ikk dirkt snd -mail fra Explorr, mn på nttt finds dr nogl gratis -posttjnstr, man kan bnytt til at snd og modtag mail fra. Vil man hav nogl oplysningr fra nttt md hjm, kan man ntn tag papirprint, som kostr 1, kr. pr. A4-sid, llr man kan download på n disktt, som skal købs på bibliotkt for 4,- kr. Mdbragt diskttr accptrs ikk af risiko for db-virus. Hastighdn r p.t. 256 kbit i skundt, mn dn rll hastighd kan varir mgt alt ftr dokumntts størrls, tidspunktt på dagn samt dn øvrig trafik på bibliotkts db-nt. For nybgyndr vil dr vær mulighd for at bliv hjulpt i gang af prsonalt, og ftr jul påtænkr vi at afhold nogl dmonstrationsaftnr i nttts mulighdr. Vl mødt i cybrspac på bibliotkt.

5 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET 5 Fd tidr på Hla Fra smuglrfartøj til filmklub Da politit for nogl år sidn bslaglagd skibt M/S Hla og dts last af 5-6 tons marokkansk hash vd Hlnæs vst for Fåborg, forsvandt dn sidst bastion for d implicrd og drs kundrs dr øm om t markd for god og billig "Har Om"-hash. I dag r hl dn gsjæft som bkndt ovrtagt af nogt tungr bvæbnd intrssr. Til gngæld band bslaglægglsn vjn for opfyldlsn af n andn drøm. En gamml søulk vd navn Jørgn Foght købt nmlig skibt af politit for at forn sin baggrund på søn md sin intrss for film. Og i dag r M/S Hla, som liggr til kaj vd Kalvbod Brygg lig vd sidn af Langbro, hjmstd for Filmklubbn Hla. Lastn bstår nu af 5-6 tons film. Jørgn Foghts hovdmålsætning var og r at vis sømandsfilm, og hlst for søns folk. Ifølg filmklubbns vdtægtr optags som mdlmmr: "Navigatørr, maskinmstr, søfyrbødr og matrosr samt andr prsonr md tilknytning til søns liv. Havnfogdr vil kun kunn optags, hvis dt godtgørs, at d i gntagn tilfæld har bhandlt træskibsjr godt, f.ks. vd at giv rabat på havnpng." Mn båd på mdlmsog filmsidn har dt knbt md at få tilstrækkligt maritimt islæt til udlukknd at basr klubbn på søns liv, og ifølg Jørgn Foghtudgør undrtgnds bkndtskab md n, dr ngang faldt i vandt, n accptabl tilknytning til søns liv. - Dt handlr om, at vi ikk må lav offntlig forvisningr. Man skal vær mdlm af klubbn, og dr skal vær t kritrium for mdlmskab, og dt har vi så gjort på dn måd. Vi tjkkr ikk folks søfartsbog, sigr J ørgn Fogh t. En klub skal hav t formål, og dt r ifølg vdtægtrn i Hlas tilfæld M l S Hlas skippr JørgnFoght. at vis god film for mdlmmrn om torsdagn undr indtagls af god mad og spiritusholdig drikk. Thbaksrygning r påbudt og mishagsytringr tilladt md modrat stmmføring, dog ikk vdrørnd kaptajnn. I tilfæld af forningns ndligt skal n vntul formu søgs drukkt op. Nils Ptrs X-fils Et blik på d kommnd måndrs program afslørr kun to film md tilknytning til søn, nmlig dn dansk folkkomdi "M/S Martha" og dn nglsk komdi "Massr af Whisky". Dt råds dr bod på vd n årlig sømandsfilmfstival, dr næst sommr løbr af stabln ovr 3 ugr - n ug i hh Købnhavn,nnog Poln. I mllmtidn kan klubbns mdlmmr - dr r p.t forlyst sig md t mgt varirt program, dr bl.a. omfattr "Hævn for dollars", "Langt nd i halsn" og "A Clokwork Orang". Dcidrt "small" film tyngr ikk programmt, som til gngæld kan byd på ægt rarittr. Hla rådr nmlig ovr "Nils Ptrs X-fils". Nils Ptr var indtil sin død for nogl år sidn opratør på Nordisk Film og brød sig ikk om, at man kassrd gaml strimlr. Han oparbjdd drfor t kæmplagr af alt fra gaml rklamfilm og tr ailrs til kortfilm og spillfilm, og dtt lagr har Jørgn Foght fåt lov at disponr ovr mod at rgistrr matrialt. En gang i kvartalt afholds n særlig "Nils Ptr"-aftn, mn hrudovr indlds hvr forvisning md t par af d kortr godbiddr - f.ks. vil man til n wstrnaftn i januar kunn s n "virklig" wstrn på 10 minuttr fra I startn af århundrdt var dt t hit at optag film md ægt forbrydr og "law-mn". Embdsmænd fra Washington tog til Th Wild Wst for at dokumntr "dt virklig liv", og dt rsultrd bl.a. i n film md danskrn Chris Madsn, dr ftr n karrir i Frmmdlgionn tog til USA, hvor han blv n af d mst brømt DS-Marshals. Musik og stand-up Hlas biograf r utraditionlt møblrt md cafbord og -stol såvl som t par blød sofar. Kabyssn udgørs af n ægt Stff Houlbrg pølsvogn, som r opgradrt md t fadølsanlæg. Mn slv om filrorn r hovdsagn, r dt ikk dt nst, dr skr på Hla. Når lærrdt trækks op afslørs n scn, dr kan bnytts af mdlmmrn til arrangmntr md mr llr mindr lvnd musik. Da undrtgnd var på visit i wkndn, var man sålds i fuld gang md oprydningn ftr n natlig tchnofst. Og på ndrst dæk r J ørgn Foght i færd md at indrtt kglban - naturligvis også forbholdt mdlmmrn. Nærmr oplysningr, hrundr bl.a. om Filmklubbn Hlas vdtægtr og programmt for d kommnd måndr kan finds på intrnt-adrssn Mdlmskontingntt r 50 kr. i kvartalt. Er man mgt hurtigt ud, kan man i morgn, frdag d. 28. novmbr, nå at vær md til t arrangmnt, som md n vnlig hilsn til skibts fortid har fåt ovrskriftn "Fd tidr på Hla". Ikk fordi Hla forsøgr at tag konkurrncn op md Gimls Flowr Pot Party samm aftn - titln dækkr ovr t bsøg af Ptr Bay, som instrurd sidst års filmkomdi "Fd Tidr", som dog ikk står på programmt. Md sig undr armn har Ptr Bay til gngæld sin ny film "Sidst sommr", n opsigtsvækknd fortælling om sammnstødt mllm n flok vstrhavsfiskrdrng og n grupp tysk surfr. Eftr dnn snigprmir blænds dr op for t ægt Ptr Bay stand-up show. Som sædvanligt holdr jg lukkt hl dcmbr Drfor sigr jg allrd nu tak for t godt år og ønskr all min kundr n glædlig jul og t godt nytår. Sidst afhntningsfrist lørdag d. 29/1 1 kl.1 6. Vnlig hilsn og på gnsyn i 1998 Nils Ol Andrsn BRYGGENS CYKLER ISAFJORDSGADE LAGERSALG l STRIK GAVEARTIKLER Cholita Knitwar og Unitrad holdr lagrsalg ovr varprøvr, rstr og frasortrd varr til langt undr butikspris. Strik, txtilr og gavartiklr fra ksotisk land. Kigkurrn 6-8 opg. L (til højr i først gård) Lørdag dn 29. novmbr kl Søndag dn 30. novmbr kl møblr & håndværk - musikffktr modllr - maskinr mv. køb & salg 5 IIIlIIJ...,, Lørdag d. 6. dcmbr fjrr vi forrtningns 5-års fødslsdag. Vi bydr på kaff & kag kl All r vlkomn! torsdag- frdag lørdag Egilsgad 32 Tif

6 6 Frmtidn på Amagr Dbatmød om EU-rgion i Ørsundsområdt, Ørsundsbro, Ørstad, havntunnl. motorvjsprojktr m.m. Hvad r sammnhængn mllm d mang forskllig projktr og hvad blivr konskvnsrn? Torsdag d. 4. dcmbr kl i Amagr Kulturpunkt, Ørsundsvj 6 Oplæg af: Claus Lindgaard, formand SiD-Kastrup Kai Lmbrg, tidl. gnralplanchf i Købnhavn Jan Christnsn, Trafikaos Arr.: DKP Amagrland- DKP/ ML Amagr Enhdslistn Amagr - Folkbvæglsn mod EF-Unionn Amagr - Fælls Kurs - KPiD Amagrland-Rød Ungdom - SF Sundby 2 - SF Tårnby - Støttkrdsn Arbjdrns Vnnr Amagr - Tårnby Socialistisk List BRYGGEBLADET God sæson for Hkla Så tæt på, mn alligvl langt fra, r t gammlt kndt ordsprog. Hkla's oprykningsdrømm forsvandt i næstsidst spillrund. Hr følgr lidt om afslutningn på ftrårssæsonn fra Bryggns fodboldklub nr. l sidn holdt var næstn allrd ftr forårssæsonn dømt til ndrykning, og dt gjord d sgu. Dog spilld holdt sig gvaldigt op i ftrårt, og md tr sjr i d sidst fm kamp, var d kun fir points fra at undgå ndrykning. Holdt må nu n tur nd i sri 6 og hnt lidt slvtillid. Holdldr Andras Folkmann valgt målmand Michal Madsn som årts spillr. 2.-holdt md Lif Andrsson i spidsn mått sand at dr r forskl på sri 5 og 4. Holdt sluttd i dn ndrst halvdl, dog udn for ndrykningsfar md n høst på 19 points. Holdt har især hr i ftrårt lidt undr, at flr spillr r blvt plukkt til L-holdt. Så n hlt dårlig sæson kan dt i}tk sigs at hav vært. Arts holdspillr blv Thomas Larsn dr i sin dbutsæson virklig har vist vjn for rstn af kammratrn. Klubbns flagskib L holdt har hl sæsonn liggt lunt i svingt, holdt sluttd på n dlt førstplads ftr forårt og startn på ftrårt var også god md flr sjr. Dt gik faktisk godt hlt hn til og md dn 13. sptmbr, hvor holdt spilld n kanonkamp mod FC Culpa, dr blv sndt hjm md t ndrlag på 1-4. I kampns slutning blv Bryggmandskabt dog ramt af to dumm udvisningr, og dt kom til at kost. Eftr Culpakampn var dr paus på fjortn dag til topopgørt mod Hakoah og dn paus var ikk nogt dr passd Hklaholdt. Hakoah spilld simplt hn Bryggholdt ud af Kløvrmarkn og ftr ndnu t rødt kort plus t par skadr så dt nu svært ud for chftrænr Drs Brthlsns troppr. Næst kamp var mod Damsø dr ikk havd virkt skræmmnd, mn n sjr var nu kravt for B ryggm a n dska bts oprykningsdrømm. Damsø lagd ud som lyn og tordn og da først halvlg var forbi ført holdt fra Vanløs md 3-0. Hkla fik spillt sig lidt op i andn halvlg, mn Damsø vandt 4-2 og dt skal nævns at Bryggholdt tillod sig at brænd to straffspark. N u var dr kun to chancr ign for at rykk op, nmlig at Hakoah og Bl960 ikk spilld uafgjort i drs indbyrds mød, llr også at t af holdn satt point til i sidst rund. Først chanc røg da Hakoah og Bl960 spilld 2-2 ftr at Hakoah havd ført 2-0 til dr mangld tyv minuttr. Dn sidst chanc var nu sidst spillrund, hvor Hkla skull mød arvfjndn CIK. Hkla vandt sikkrt 6-0 i dt man må kald d brændt chancrs kamp. Så var dt llrs holdldr 'lbmmy Pdrsns tur til at skaff rsultatr fra rundns øvrig kamp, og dsværr for Bryggmandskabt var dr ikk nogn hjælp at hnt - bgg d to andr klubbr vandt sikkrt drs kamp. Surt show, mn Th Orang må t:,ag t år mr i sri 3. Arts spillr blv hlt fortjnt Carstn Birk som i sin først sæson for Hkla har gjort dt utroligt godt. D næstældst, Oldboys, har haft n virklig god sæson, holdt har vært md hlt frmm i spidsn båd for- og ftrår og har vist flot fodbold i d flst kamp. D to holdldr Erik Jnsn og Flmming Nilsn har til hvr kamp fåt d halvgaml drng til at yd nogt kstra. Holdt sluttd på n flot andnplads md 55 points kun ovrgåt af Vanløs md 56 points. Dsværr r dr kun n oprykkr, da næst rækk r dn højst man kan rykk op i. Årts spillr blv Jan Sørnsn fordi han altid gir sig 100% i hvr kamp - 25% i l. halvlg, 25% i novmbr 1997 halvlg og 50% i 3. halvlg. D ældst, Supr Vtranrn, klard sig ovr al forvntning, holdt sluttd ftr forårt på n 3. plads. I ftrårt r dt kun blvt til to ndrlag og n flot andnplads kom hjm til Bryggholdt. Førstpladsn gik til Rødovr dr var hlt urørlig og dsværr for Hkla var dr også hr kun n oprykkr. Pokaln som Arts spillr gik til Erling Christnsn dr gnnm sæsonn har fightt og spillt for hl holdt. Alt i alt n god sæson for Boldklubbn Hkla, dr blivr afsluttt md dn årlig gnralforsamling i klubbns lokalr d kl , og dt sædvanlig Julbanko d samm std. Boldklubbn Hkla takkr sin sponsorr for sæsonn 97: Hkla Rjsr - Isotop Thknik Aps - Bryggbagrn Lifsgad - Brdr. Sørnsn v/bagrmstr J an Morll Skibby Jnsn Smdis Eftf. - Bdmand Burchardt - Artillricafn - VM Automatr - DK Smdn - Intrsport, Nørrgad - Nordn - Murrmstr LifJ ohnson Bryggbladts læsr ønsks n god vintr og på snarligt gnhør i dt ny år. Md sportslig hilsn Jan Sørnsn [ r!!=lse Snd tlp_rsonlig iulhilsn...,_. - Gf,.,klig.Jul og G.t1 N yt.tr Vd 1 O stk farvbilldr inkl. kort og kuvrt Tilbudt gældr min. 1 O stk. ftr samm ngativ NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Hklas l. hold 1997: Bagrst fra vnstr: Michal Hansn, Carstn Birk, Jan Sørnsn, Knnth Hvid, Johnny Du, Allan Nilsn, Bo Kristiansn, holdldr Tommy Pdrsn. Forrst fra vnstr: Hnrik Nilsn, Brian Larsn, Thomas Markr, Tom Mortnsn, målmand Lass Christnsn, Jan Just, Js Jurgnsn. Hkla Ungdom OBJ Cup Tåstrup Hklas u-8 hold ovrraskd ign, da d for først gang skull spill indndørsstævn. Md 32 dltagnd hold havd vi trænr rgnt md, at vi bar skull ud og lær vors drng, hvordan indndørs fodbold skal spills. Dn først kamp var imod Solrød 2. Dn ndt 2-2. Dn næst kamp var imod Grv l. Dn vandt vi 5-0, da spilld drngn rigtig flot. Albrtslund IF var dn sidst puljkamp, ign md sjr på 3-0. Så var vi klar til smirundr mod B70 og Solrød l. B70 var n stor mundfuld, vi tabt 4-1. Vi skull så mød Solrød om 2.-pladsn i smirundn, d havd tabt 3-0 til B70. Ign spilld drngn flot bold og vandt 4-0, og så var dn samld 3. plads hjmm. B70 vandt stævnt vd at vind 5-1 ovr Fløng IF. Mads Ø var n rigtig god målmand for holdt. Målscorr i stævnt var Nicklas A 9 mål, Nicklas G 3, Mark 3, Nicolaj 2 og Thbias l mål. Et blandt u-8 og u-10 hold har også prøvt at spill drs først 11- mandskamp mod Kastrup. Hr klard drngn sig også godt, vd kun at tab 4-3. Eftr at hav vært bagud 3-0 kom d op på 3-3. Et minut før tid fik Kastrup t straffspark (som ikk var rigtigt dømt - st md Hklafarvd brillr). Mn rigtig flot klart af drngn. Målscorr: C an, Nicklas A og Nils.

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere