:~ "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :..."

Transkript

1 1997B RYG G E B LA D ET årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund sr dt ud til, at 6 politisk partir kommr til at dl d 7 borgmstrpostr - så brogt har magistratn i hvrt fald aldrig tidligr vært sammnsat. Dt skr samtidig md afskafflsn af magistratssystmt, så dr r lagt op til god undrholdning i Borgrrpræsntationn i dn kommnd priod. Andr intrssant tndnsr: - Endnu mindr intrss for valgt nd sidst gang. På Bryggn dltog kun 56 % af d stmmbrttigd i valgt, og i konkurrnc md 27 kandidatlistr kom d blank stmmr ind på n 10. plads. - Mgt stor prsonlig stmmtal til indvandrr - kandidatr hos n rækk af d gaml partir. Hos Socialdmokratit blv Lubna Elahi kun ovrgåt a f Jns Mikklsn og Winni Larsn-J nsn. Hos d radikal blv Nasr Khadr nr. 2, lig i hæln på partits borgmstrkandidat Ingr Mari Bruun Virø. Hos CD blv A. Bnhaddou topscorr, og hos SF sprængt Wallait Khan partilistn md næsthøjst prsonlig stmmtal. Valgrsultatt på Bryggn frmgår af tablln hr på sidn. Tilsynla dnd r dr tal om markant frmgang for vnstrfløjn, idt SF's tab på 4,2 % rigligt opvjs af n frmgang for list L, P og Ø på 10,4 o/o"jjr skal man imidlrtid væ opmærksom på d 7,1 %, som i 1993 tilfaldt listr, dr ikk stilld op i år - dt dækkr først og frmmst Købnhavnrlistn, som i kraft af lokal kandidatr SF's Rolando Munoz, fhv. bryggbo, som hr studrr stmmsdln til kommunalvalgt, var formandfor valgbstyrlsn vd afstmningsstdt på Bryggskoln. SF's tilbaggang vd valgt kostd Rolando hans plads i Borgrrpræsntationn. fik t flot valg på Bryggn md 4,2 % af stmmrn - diss stmmr r givtvis tilfaldt dn øvrig vnstrfløj i år. Bryggn r fortsat n smul rødr nd Købnhavn som hlhd, mn i sammnligning md 1993 r tndnsn dn samm som i rstn af byn: En lill frmgang for vnstrfløjn, mn først og frmmst n intrn omfordling i rtning af fløjn blandt såvl højr- som vnstrpartirn. max Kommunalvalg 18/ A Socialdmokratit B Dt Radikal Vnstr Sådan gik dt Bryggns kandidatr Hr ss dt, hvor mang prsonlig stmmr d ott kandidatr til kommunalvalgt, som har bopæl på Bryggn, fik i Købnhavns kommun som hlhd: Linda Brask (A): 210 Rn Foss-Møllr (A): 141 Rikk Jakobsn (B): 136 Nils Mølgaard (E): 14 Bjørn Boi Pdrsn (K): 110 J arl Cordua (V): 206 Lau Joakim Ebbsn (Y): 61 Vagn Groth (Æ): 14 I alt 892 stmmr svarnd til 0,4 pct. Ingn af dm opnåd valg til Borgrrpræsntationn. Skoln på lsiands Brygg Købnhavn Stmmr % 1997 (1993) % Mandatr ,4 (32,5) 29, ,1 (3,2) 5,1 3 c Dt Konsrvativ Folkparti 236 7,2 (7,9) 9,4 5 D Cntrum-Dmokratrn 31 0,9 (1,0) 1,2 1 E Danmarks Rtsforbund 8 0,2 (0,3) 0,2 F Socialistisk F lkparti ,8 (19,0) 14,0 8 G D Grønn 35 1,1 (1,7) 0,9 H Fællslistn mod Indvandringn 9 0,3 ( -) 0,5 l Bang - Hvis Du Tør 10 0,3 ( - ) 0,2 J Jobdlingslistn 2 0,1 (-) 0,0 K Kommunistisk Parti i Danmark 17 0,5 (1,1) 0,3 L SoHdarisk Altrnativ SOL 91 2,8 (0,5) 1,8 1 M Etnisk Ungdom 3 0,1 ( -) 0,6 N Ældr Stil Krav 4 0,1 ( - ) 0,2 o Dansk Folkparti 259 7,9 ( -) 9,9 6 p Fælls Kurs 94 2,9 (1,6) 2,5 1 Q1 Kristligt F lkparti ,3 (0,7) 0,6 Q2 Kristligt Folkparti Ungdom 3 0,1 ( -) 0,1 R Naturlovspartit 5 0,2 ( -) 0,1 T Aktiv Pnsionistr 9 0,3 ( -) 0,4 V Vnstr 304 9,3 (11,5) 10,3 6 y Dt Kosmisk Parti 32 1,0 (1,2) 0,8 z F rmskridtspartit 24 0,7 (5,6) 0,8 Æ Kærlighdspartit 15 0,5 {0,4) 0,3 ø Enhdslistn ,5 (3,7) 9,6 7 A Christiania listn 14 0,4 (1,1) 0,4 Rgnbulistn 7 0,2 (- ) 0,2 Andr listr - - (7, 1) - l alt ,0 100,0 100,0 55 Blank stmmr 42 Ugyldig stmmr 26 Afgivn stmmr i alt Antal vælgr Valgdltagls (%) 56,1 57,6 58,0 Valgforbund: BIClEN F/M O/Z O/Q1 G/KJUÆJØ/AIRgnbulistn Bmærk: Ust K sammnligns md "Kommunistrn i Købnhavn" (1993} Elln rnovrt Modlskibt Elln, som faldt nd fra plads undr loftt i Hans Tausns Kirk for t par måndr sidn, r sat i stand og klar til kirkns fødslsdag dn 30. novmbr. SIDE 2 & SIDE 8 Dling af institutionr sat i bro Købnhavns socialdirktør givr forældr rt i, at planrn om opdling af kommunns intgrrd dagin stitutionr ikk var tilstrækkligt gnnmtænkt. Pianm r drfor indtil vidr stillt i bro. SIQE 3 bhol Intrnt på bibliotkt Intrntadgang r biblio tkts julgav til brugrn. SIDE4 Italinsk spcialittr- D ringr, vi bringr Fra Id : UDBRINGNING kun kr. 10,- RJNG ÅbaiDpaldr: Maadaa-J'rålll-ll.OO Lil.. løn Lifsgad 9 Tlf : " AI.. IAN JIO'S roon t:.\ci'ouy :: :: _. 1.:_.:_,_:_ : ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. : Catring ØKOLOGISK SLAGfER S.. løcl S&bbcr laminkvaiog ILDL SPØRG EF l'er MENUIOKI' YiADaaBo A t lllopdt W mm s ldlf. 31 S4 Ol 23 Milli Husk Flowr Pot Party Giml frdag kl. 21. Årts ultimativ hippiaftn - s sid 4 r ,!den GODE MALER :ALTID BEDST OG BILLIGST :z10% rabat til pnsionistr :w : Alt malrarbjd udførs : Altid hurtigt og billigt! Uforbindnd tilbud givs : - også wk-nd il- RING OG FA ET TILBUD l TLF FAX : EFltR KL OGSl LØRDAG l! VI udforr også mindr murr,: 1 flis-, sndkr, tømrr, l- 1 : samt bllldcnslagropgavr :! -Al.ntl TIL IYEIIS IEDSTE PRISER! : OBS: : : Ogd vdligholdlsskonto : L J Fd tidr på Hla Fra smuglrfartøj til filmklub. SIDES Idrætsanlæg Lokalrådt forundrt ovr Parkafdlin gns frmgangsmå d. SIDE7

2 2 veb{det. -::- -,---:""... Udivs! B.EBOER. HJØR. NET._ ,fsgad}j/ 2300 Køb n:"""'... tlf: gtt!ffi!. ig-.af: Kar!:_>oulsn (a_sy., ).;:- 1 rdaktio nn: ifm.as K. Jnsn. Sidsl Hansn. l.. Hln. K_on,dk Riis, Hans Ulrik. R. i is,,. JørgTyrgod, Hans Rndfors, Kathrin_ Monsrud Eklund. i, J/1, _. 1 l.!ayo u!asg r.(rrsn. ili!y.j'(:r. =A.J:5ryk..._ opla_g_: 5:500 :.. : Næst nummr udkommr 11. dcmbr. Dadlin for indlæg: torsdag før udgivlssdagn. Kommnd udgivlsr: torsdag d. 15/1, 29/1, 1212 GLÆD FAMILIE OG VENNER MED ET NYT FARVEPORTT! 1 stk. 18 x 27 cm. samt 3 stk. 13 x 18 cm. incl. fotografring li { Islands Brygg 7 Tlf :10% : rabat på Hrstal halogn- blysning -så læng lagrhavs 10 rustiklys 35,- LØRDAG LUKKET kl.ltl n g lal Isafjordsgad 4 tlf BRYGGEBLADET Ny ljlov i støbskn Af Rikk Jakobsn - bborforningn Saga G Hr gik man og trod at Ljlovskommissionns udkast til n ny ljlov var gåt i dval, mn nj... Højtidn nærmr sig og som sædvanlig kan vi ikk bar lull os i søvn md rød nissr og sød julmusik Vd t tmamød på Christiansborg d. 5 novmbr om udkast til ny ljlov frmført boligministr Ol Løvig Simonsn, at n ny ljlov om privat udljning vil bliv frmsat i januar/fbruar Ljlovn vil bliv kraftigt fornklt og splittt op i 3 sktorr: Alm. boligbyggri, rhvrv og privat udljningsjndomm. Dr r brd politisk opbakning til n lov om alm. sktorn, som sandsynligvis blivr vdtagt mgt snart. Erhvrvsljmål blivr, ftr alt at dømm, libralisrt til fri huslj. Når dt gældr dn privat sktor, hrskr dr størr unighd. Som n slvfølglighd.r Vnstr for fuld libralisring sammn md d konsrvativ som n mr modrat mdløbr. SF og Enhdslistn vil frmsætt t samlt forslag til boligministrn, som indbærr n fornkling af ljlovn udn libralisring og md størr bbordmokrati. Boligministrn lagd op til, at n ny ljlov for dn privat sktor skull still ljr bdr i forhold til udljr i forbindls md udvndig vdligholdls. Dr skal udarbjds 5-års planr for dn udvndig vdligholdls sammn md ljrn, hvor ljrn har dirkt indflydls. Dsudn skal ljr slvstændigt kunn kræv og hav indflydls på Hold hundn i snor på Fælldn Åbnt brv til borgmstr Bnt Frost, Magistratns 4. afd. Jg bor på Islands Brygg og færds i lighd md mang andr lokalbbor oft på Fælldn. Dsværr r Fælldn ftrhåndn blvt d løs hunds paradis, hvilkt udn tvivl r hrligt for hundn, mn mindr skønt for mig, dr far t omtrntligt hjrtstop hvr gang n vlvoksn køtr kommr mig galpnd i mød. Dt kan nmlig dsværr konstatrs, at dt ikk r all jr, dr kan styr drs hund, når diss ikk r i snor. Jg blivr gal ovr at få n forskrækkls og ljligbdsvis potspor på tøjt af stor hund, dr bar vil lg. Og n frmmd 'hundhadr' bringr tilsynladnd dt værst op i hundjrn - så forudn at vær blvt skinangrbt for sjov og smurt ind i muddr på udsatt stdr blivr jg udsat for t utroligt, hftigt vrbalt angrb (dt bdst forsvar... ), af dn før så nydlig ældr hrr i lodnfrakk. Og dt var så dn søndag. Jg fornmmr at misrn startd, da indgangn vd Fast Battri blv gravt op for nogl år sidn og parkskiltt, dr bl.a. på bød hund i snor, forsvandt. Dt r ikk fordi jg Kirkskibt Elln Hans Tausns kirks histori går hlt tilbag til 1912, da man allrd planlagd, at dr skull vær n kirk på dt dngang mgt ung Islands Brygg. Planrn var først, at kirkn skull vær på Artillrivj, mn i 1914 købt man n grund vd Snorrsgad/Halfdansgad af Havnvæsnt. Mnighdshust blv byggt i 1915, dn stor kirksal 1924, og tårnt kom i l. vrdnskrig og økonomin var grundn til, at kirkn blv byggt i 3 tapr. At kirkn skull hav t lrirkskib var n slvfølglighd og Bryggns "strikkkrds" donrd skibt til Kirkn. Modlskibt var byggt af riggr Arthur Knudsn, Himdalsgad på Nørrbro, og ankom til kirkn og blv ophængt Dr skull gå 62 år før skibt skull rstaurrs, og i 1987 blv skibt hovdrstaurrt af modlbyggr Erik Ptrsn. Drftr blv siribt ophængt i kirkn l. søndag i advnt i Nu r siribt ign rstaurrt, ftr at dt for t par måndr sidn faldt nd fra loftt, og ign r dt Erik Ptrsn som har tagt sig kærligt af "Elln" Sussi Pad.dison Husk, hvis I har nogt matrial om Islands Brygg, så som billdr, film, postkort, husljkontraktr, rgningr, rklamr -ALT fra Bryggn har intrss - så vnligst kontakt Ingr Christmas: llr Sussi Pad.dison, Lokalhistorisk Forning, Snorrsgad 3, tlf lskr rglr og forbud. Jg vd godt, at dr finds mang fornuftig hundjr og at dt r d få, dr ødlæggr dt for d mang. Mn ud ovr at nogl hund lgr md sagsløs naturfraks, har jg st dm spring lykklig rundt i sivn langs søn i rugtidn. Fælldn r skrøblig nok i forvjn, så drfor, kær borgmstr, lad skiltt md hund i snor sætt op ign og - nu jg r igang - n hnvisning til rosskørro om at brug bann vd Losspladsvj i stdt for Fælldn... På forhånd tak. Md vnlig hilsn Rgitz Wulmos Rykjavikgad novmbr 1997 modrnisring i jndommn. Dt stor spørgsmål, om hvorvidt n ny ljlov indbfattr n fri huslj, blv ikk bsvart, dt skull først handls på plads md rgringspartnrn Radikal Vnstr. St i lyst af at ljlovn for dn privat sktor allrd frmsætts primo 1998, r dt nu ljrn må sætt ind md argumntationr til rgringn for at forhindr fri husljfastsættls - dt kunn vær n snarlig opgav for bborforningrn på Islands Brygg NØGLER FUNDET Et bundt nøglr r fundt onsdag d. 19/ 11 kl. 22 vd Brdr. Sørnsns bagri. Hnv. i Bborhjørnt. LEJLIGHED SØGES 2-, 3- llr 4-værlss. Køb- andl -lj (vt. frmlj) Gm på Bryggn. Hnvndls: Jns Christiansn tlf VINTEROPBEVARING. Bll..LIGE LEDIGE PLADSER i hallr llr på anåst plads Islands rygg 68. SAKH BÅDE's ft.. T.v. kirkskibt Elln ftr rstaurringn i Nu r skibt ign blvt rstaurrt, ftr at dt for nylig faldt nd fra loftt, og Elln hængr ign på sin plads vd kirkns 73-års fødslsdag dn 30. novmbr. Hrundr: Hans Thusns Kirk ca. 1917

3 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET 3 Dling af daginstitutionr sat i bro Forældr og prsonal vandt først rund af slagt om d intgrrd daginst itutionr SO 0 /o RABAT! Dt r sjældnt, at borgr i Købnhavns Kommun får nogt ud af at protstr mod kommunns planr, mn t mød i forrig ug mllm bkymrd forældr fra købnhavnsk daginstitutionr og kommunns socialdirktør, Grth Munk, udgjord tilsynladnd n undtagls. Allrd dagn ftr mødt modtog forældrbstyrlsrn nmlig t brv md dnn bskd fra socialdirktørn: "Jrs argumntr har ovrbvist mig om, at vi ikk har tagt tilstrækkligt højd for mang af d forhold, som I påpgd. Jg har drfor ftr samråd md Socialborgmstrn bsluttt at trækk d forliggnd forslag tilbag." Sagn drjr sig om dn bslutning om opdling af mr nd 50 intgrrd institutionr, som i juni månd blv vdtagt som ld i dn ny struktur i kommunn pr. l. januar Institutionsområdt hørr idag undr magistratns 3. afdling md socialborgmstr Winni Larsn-Jnsn (S) i spidsn, mn vd årsskiftt ophørr dt hidtidig magistratsstyr, og magistratns syv afdlingr rstatts af syv ny udvalg. I dn forbindls blivr kortn blandt på n ny måd, sådan at udvalgns arbjdsområdr ikk blivr idntisk md dn nuværnd opgavfordling. En dl af forligt om dn ny struktur r sålds, at all daginstitutionr for 0-5 årig børn frmovr skal sortr undr dt kom- Nordn købr stort ind på Holmn Ejndomsslskabt Nordn har indgåt aftal md Forsvarsministrit om køb af t k.vm. stort aral på Frdriksholm på dn gaml flådstation Holmn. På aralt liggr 9 frdd bygningr- hriblandt "Mindship"-bygningn - md t samlt tagaral på ca kvm. Dt r slskabts hnsigt at rnovr jndommn i forbindls md udljning til rhvrvsformål og i dn forbindls blandt andt fokusr på publikumsorintrd rhvrv. Endvidr vil man søg at undrstøtt d allrd tablrd undrvisningsaktivittr, dr kndtgnr områdt (arkitktskoln, tatrskoln og filmskoln), og Nordn r allrd i kontakt md potntill ljr til n væsntlig dl af aralt. Dn samld invstring i køb af jndommn og ftrfølgnd rnovringr vnts at ligg i nivaut mio. kr. svarnd til n gnnmsnitlig kbadratmtrpris ftr rnovring på kr. Ovrtaglsn af aralt r btingt af Finansudvalgts godkndls, samt af at dr kan opnås lokalplanmæssig hjmml til at udlj til srvicrhvrv, og dt vnts drfor at var 6-12 måndr, før ovrtaglsn r ndlig. Udovr aftaln om købt på Frdriksholm, har Nordn md tilbagtrædlssrt rhvrvt dn sydlig halvdl af Dokøn omfattnd t grundaral på ca kvm. Aralt kan bbyggs md ca kvm., og ifølg dagbladt Børsn r plann at opfør ca. 400 boligr. Nordn vil i dn kommnd tid arbjd for at find invstorr til områdt på Dokøn. Md Nordns invstring r dr nu tæt vd at vær udsolgt på Holmn. l mnd Famili- og Arbjdsmarkdsudvalg, som skal bskæftig sig md dt social områd, mns institutionrn for d størr børn skal administrrs af Uddannlss- og Ungdomsudvalgt, som får skolområdt undr sig. Dnn bslutning var t af d mst kontrovrsill punktr, da kommunns ny struktur skull vdtags, fordi dn btydr, at d institutionr, som båd har børn ovr og undr 5- års aldrn, skal opdls. Kritikr af bslutningn sagd dngang, at dn var rsultatt af n studhandl, som handld om at find n passnd magtfordling mllm d ny udvalg, og socialborgmstr Winni Larsn-Jnsn rkndt ovr for Bryggbladt, at hun ikk var i stand til at pg på pædagogisk faglig grund til opdlingn. Borgmstrn oplyst dngang ndvidr, at dr slt ikk var tagt stilling til, hvordan opdlingn af institutionrn skull sk i praksis - f.ks. om børnn skull flytts, llr om dr skull sk n fysisk llr administrativ opdling af dn nklt institution. Dt spørgsmål har n grupp mbdsmænd i mllmtidn arbjdt vidr md, og på mødt md forældrrpræsntantrn forrig torsdag skull socialdirktør Grth Munk så informr om arbjdsgruppns ovrvjlsr. D indvndingr, Grth Munk blv mødt md, gjord imidlrtid så stort indtryk, at hun allrd dagn ftr sndt forældrbstyrlsrn dt ovnfor citrd brv. Bslutningn om opdling af institutionrn r dog ikk tagt dfinitivt af bordt. Dn r stadig n dl af forligt om kommunns ny struktur, og dn kommunal arbjdsgrupp ovrvjr fortsat, hvordan dn kan førs ud i livt, mn dt ovrlads nu til d ny udvalg og dn nyvalgt Borgrrpræsntation at tag stilling til, om dt skal sk. Indtil d vntult bsluttr andt, kommr hl områdt til at hør undr Famili- og Arbjdsmarkdsudvalgt. Bag bslutningn om opdling stod oprindligt dt samm snævr flrtal af S, V og R, som stod bag bslutningn om at lukk Kommunhospitalt. max BRYCCENS JULEFEST i 01MLE SANfJ, MUSIK, ØCLEIJØIJLERNE, JULEMANDEN, KAKAO, KAFFE, TE, SODAVAND, fjodteposer, FLOrrE torrerier LØRDAG DEN 13.DECEMBE KL.14-17Jo ENTRE 10KR.FOR BADE BØRN OC VOKSNE FORIALC FRA DEM 13. MOV. i CIMLE, BBU 00 BIBLIOTEKET, NJALSGADE 1S AtRAIIfJHRER: LoKALRAon, BBU oo CIMLE K--F-E STURLASGADE KBH. S ABEN MAN.- FRE.ll - 23 LØR.l4-18 SPUTNIK FrQagd. SL12 PUNKNIGHT l Scraming Eric & Th E rtions Circl A Entr 30,- lørdag d. 6/12 PUNKNIGHT 11 Crbllum Entr 30,- lørdag d. 13/1 SILENT NIGHT l Larning from Las Vgas Vlrnommrt Crunchy Frog band md sangr og sangskrivr Klaus Mandal i front Entr: fri Frdag d. 19/1 SILENT NIGHT 11 Sparkys Dn vrdnsbromt sangr fra Tast Lik Glu har fundt ngln til sit indr univrs Entr: fri Ejndomsslskabt Norfkn har købt ialt ca kum. aral på Dokøn og Frfkriksholm til rhvrv og boligr STURLASGADE 14 F BUS 40 LIGE TIL DOREN

4 4 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 Gi MLE Thorshavnsgad 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS F ax: tlf Kontor: ti f Caf: t lf LØRDAG 29/11, kl o ABENTHUS opvisningr, åbn værkstdr, kor, musik, dans og sang, bl.a.: MANUELA & LI'I.fLE GOSPEL LØRDAGSMATINE 6/12, bmærk: kl. 14 fri ntr FREDENSBORGBIGBAND og ERLING KRONER solist: Jns Søndrgaard, sax = uusk: CBryggns Jufjst Lørdag 13/12, kl ,30 l O kr. for børn og voksn Forsalg i BBU, Artillrivj - i GIMLE Bib N 15 G Åbnt hvr dag kl Søndag kl SPORT FR.ITID KULTUR Lørdagsmatin i Giml dn 6. dcmbr kl. 14. Solist: Jns Søndrga_ard. Fri ntr FrdnsborgBigBand og Erling Kronr En julapplsin r faldt i vors allsammns turban! Frdnsborg Big Band r i gang md t projkt sammn md Erling Kronr. D øvr hans musik n rækk onsdag og skull hav sluttt af md n koncrt t andt std i Købnhavn. Dtt r af forskllig grund kikst. Md kort varsl har Giml fåt tilbuddt om at hus dtt frmragnd bigband og højt stimrd Erling Kronr til drs koncrt lørdag d. 6/12. Dansk Jazzmusikr Forning har støttt projktt md Erling Kronr og hans musik, og da Frdriksborg Amt også har spyttt i Program for åbnt hus i Giml lørdag d. 29/11 97 Cirka-tidr: kl. 12: Cafn åbnr kl : Åbnt hus i Bryggns Pnsionistforning -billard & kortspil kl : Malrværkstd i Bryggns Børnatlir kl : Kita Matsu Ryu - kampsportopvisning kl : Værkstdrn r åbn- kramik, julkortstu i tkstilværkstdt kl : Cribalma - balkandans, all r vlkomn til at prøv! kl. 15: Brygggymnastikkn-opvisning kl : Intrnationa l Budo Acadmy - kampsportopvisning kl. 16: Børnfilm på storskærm kl : Cribalma- opvisning i Balkandans kl : O rintalsk dans kl. 19: Rockkort kl : Manula & Litti Gospl Hl dagn: Udstilling af fotøs fra Bryggns Virklighd 1997 Intrnttt r n af informationssamfundts mst rvolutionrnd opfindlsr. At man fra n PC tilsluttt tlnttt praktisk talt kan komm i forbindls md hl vrdn r nogt af t tknologisk tigrspring. Frygtn for at ns tlfonrgning vil fortag t lignnd spring, samt u sikkrhd på hvad man gntlig kan brug intrnttt til, har sikkrt afholdt mang fra at kobl sig på. Mn nu får du mulighdn for at snus til intrnttt, idt Bibliotkt Islands Brygg fra mandag d. l. dcmbr stillr n PC md intrnt-adgang gratis til rådighd for publikum. Vi forvntr at dr blivr stor intrss for tilbud- Intrnt -bibliotkts julgav tillånrn bøool kassn, r Giml i stand til at byd all vlkommn til n nstånd oplvls til fri ntr. Frdnsborg Big Band havd 15 års jubilæum sidst år, og da udskiftningn har vært minimal, btydr dt at orkstrt r særdls vlsammnspillt, har n god sound samt indholdr n strib dygtig solistr, f.ks. Ib Troli og J ns Søndrgaard. Dtt vil komm tydligt til udtryk i Erling Kronrs musik, som r vlklingnd og spændnd md t tydligt præg af latinamrikansk påvirkning. LEJLIGHED SØGES 1- llr 2-værlss ljlighd i rolig omgivlsr søgs snarst af tysk kvind (gæst vd Købnhavns Univrsitt). Huslj max kr. (inkl. varm) Hnvndls: tlf hvr dag kl COPENHA.GEN BED & BREAKFAST Korlimr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnatning på totalt nyrnovrt hotl særrobot til bryggbor tlf Egilsgad 33 dt, så drfor vil dt vær n god id at bstill tid i forvjn. Intrnttt vil vær åbnt i hl bibliotkts åbningstid, og man kan bstill n tim ad gangn n ug frm. For dm dr allrd kndr nogt til intrnttt, kan vi oplys, at PC'n r installrt md Windows 95 og har Microsoft Intrnt Explorr's dansk vrsion som browsr. Man kan ikk dirkt snd -mail fra Explorr, mn på nttt finds dr nogl gratis -posttjnstr, man kan bnytt til at snd og modtag mail fra. Vil man hav nogl oplysningr fra nttt md hjm, kan man ntn tag papirprint, som kostr 1, kr. pr. A4-sid, llr man kan download på n disktt, som skal købs på bibliotkt for 4,- kr. Mdbragt diskttr accptrs ikk af risiko for db-virus. Hastighdn r p.t. 256 kbit i skundt, mn dn rll hastighd kan varir mgt alt ftr dokumntts størrls, tidspunktt på dagn samt dn øvrig trafik på bibliotkts db-nt. For nybgyndr vil dr vær mulighd for at bliv hjulpt i gang af prsonalt, og ftr jul påtænkr vi at afhold nogl dmonstrationsaftnr i nttts mulighdr. Vl mødt i cybrspac på bibliotkt.

5 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET 5 Fd tidr på Hla Fra smuglrfartøj til filmklub Da politit for nogl år sidn bslaglagd skibt M/S Hla og dts last af 5-6 tons marokkansk hash vd Hlnæs vst for Fåborg, forsvandt dn sidst bastion for d implicrd og drs kundrs dr øm om t markd for god og billig "Har Om"-hash. I dag r hl dn gsjæft som bkndt ovrtagt af nogt tungr bvæbnd intrssr. Til gngæld band bslaglægglsn vjn for opfyldlsn af n andn drøm. En gamml søulk vd navn Jørgn Foght købt nmlig skibt af politit for at forn sin baggrund på søn md sin intrss for film. Og i dag r M/S Hla, som liggr til kaj vd Kalvbod Brygg lig vd sidn af Langbro, hjmstd for Filmklubbn Hla. Lastn bstår nu af 5-6 tons film. Jørgn Foghts hovdmålsætning var og r at vis sømandsfilm, og hlst for søns folk. Ifølg filmklubbns vdtægtr optags som mdlmmr: "Navigatørr, maskinmstr, søfyrbødr og matrosr samt andr prsonr md tilknytning til søns liv. Havnfogdr vil kun kunn optags, hvis dt godtgørs, at d i gntagn tilfæld har bhandlt træskibsjr godt, f.ks. vd at giv rabat på havnpng." Mn båd på mdlmsog filmsidn har dt knbt md at få tilstrækkligt maritimt islæt til udlukknd at basr klubbn på søns liv, og ifølg Jørgn Foghtudgør undrtgnds bkndtskab md n, dr ngang faldt i vandt, n accptabl tilknytning til søns liv. - Dt handlr om, at vi ikk må lav offntlig forvisningr. Man skal vær mdlm af klubbn, og dr skal vær t kritrium for mdlmskab, og dt har vi så gjort på dn måd. Vi tjkkr ikk folks søfartsbog, sigr J ørgn Fogh t. En klub skal hav t formål, og dt r ifølg vdtægtrn i Hlas tilfæld M l S Hlas skippr JørgnFoght. at vis god film for mdlmmrn om torsdagn undr indtagls af god mad og spiritusholdig drikk. Thbaksrygning r påbudt og mishagsytringr tilladt md modrat stmmføring, dog ikk vdrørnd kaptajnn. I tilfæld af forningns ndligt skal n vntul formu søgs drukkt op. Nils Ptrs X-fils Et blik på d kommnd måndrs program afslørr kun to film md tilknytning til søn, nmlig dn dansk folkkomdi "M/S Martha" og dn nglsk komdi "Massr af Whisky". Dt råds dr bod på vd n årlig sømandsfilmfstival, dr næst sommr løbr af stabln ovr 3 ugr - n ug i hh Købnhavn,nnog Poln. I mllmtidn kan klubbns mdlmmr - dr r p.t forlyst sig md t mgt varirt program, dr bl.a. omfattr "Hævn for dollars", "Langt nd i halsn" og "A Clokwork Orang". Dcidrt "small" film tyngr ikk programmt, som til gngæld kan byd på ægt rarittr. Hla rådr nmlig ovr "Nils Ptrs X-fils". Nils Ptr var indtil sin død for nogl år sidn opratør på Nordisk Film og brød sig ikk om, at man kassrd gaml strimlr. Han oparbjdd drfor t kæmplagr af alt fra gaml rklamfilm og tr ailrs til kortfilm og spillfilm, og dtt lagr har Jørgn Foght fåt lov at disponr ovr mod at rgistrr matrialt. En gang i kvartalt afholds n særlig "Nils Ptr"-aftn, mn hrudovr indlds hvr forvisning md t par af d kortr godbiddr - f.ks. vil man til n wstrnaftn i januar kunn s n "virklig" wstrn på 10 minuttr fra I startn af århundrdt var dt t hit at optag film md ægt forbrydr og "law-mn". Embdsmænd fra Washington tog til Th Wild Wst for at dokumntr "dt virklig liv", og dt rsultrd bl.a. i n film md danskrn Chris Madsn, dr ftr n karrir i Frmmdlgionn tog til USA, hvor han blv n af d mst brømt DS-Marshals. Musik og stand-up Hlas biograf r utraditionlt møblrt md cafbord og -stol såvl som t par blød sofar. Kabyssn udgørs af n ægt Stff Houlbrg pølsvogn, som r opgradrt md t fadølsanlæg. Mn slv om filrorn r hovdsagn, r dt ikk dt nst, dr skr på Hla. Når lærrdt trækks op afslørs n scn, dr kan bnytts af mdlmmrn til arrangmntr md mr llr mindr lvnd musik. Da undrtgnd var på visit i wkndn, var man sålds i fuld gang md oprydningn ftr n natlig tchnofst. Og på ndrst dæk r J ørgn Foght i færd md at indrtt kglban - naturligvis også forbholdt mdlmmrn. Nærmr oplysningr, hrundr bl.a. om Filmklubbn Hlas vdtægtr og programmt for d kommnd måndr kan finds på intrnt-adrssn Mdlmskontingntt r 50 kr. i kvartalt. Er man mgt hurtigt ud, kan man i morgn, frdag d. 28. novmbr, nå at vær md til t arrangmnt, som md n vnlig hilsn til skibts fortid har fåt ovrskriftn "Fd tidr på Hla". Ikk fordi Hla forsøgr at tag konkurrncn op md Gimls Flowr Pot Party samm aftn - titln dækkr ovr t bsøg af Ptr Bay, som instrurd sidst års filmkomdi "Fd Tidr", som dog ikk står på programmt. Md sig undr armn har Ptr Bay til gngæld sin ny film "Sidst sommr", n opsigtsvækknd fortælling om sammnstødt mllm n flok vstrhavsfiskrdrng og n grupp tysk surfr. Eftr dnn snigprmir blænds dr op for t ægt Ptr Bay stand-up show. Som sædvanligt holdr jg lukkt hl dcmbr Drfor sigr jg allrd nu tak for t godt år og ønskr all min kundr n glædlig jul og t godt nytår. Sidst afhntningsfrist lørdag d. 29/1 1 kl.1 6. Vnlig hilsn og på gnsyn i 1998 Nils Ol Andrsn BRYGGENS CYKLER ISAFJORDSGADE LAGERSALG l STRIK GAVEARTIKLER Cholita Knitwar og Unitrad holdr lagrsalg ovr varprøvr, rstr og frasortrd varr til langt undr butikspris. Strik, txtilr og gavartiklr fra ksotisk land. Kigkurrn 6-8 opg. L (til højr i først gård) Lørdag dn 29. novmbr kl Søndag dn 30. novmbr kl møblr & håndværk - musikffktr modllr - maskinr mv. køb & salg 5 IIIlIIJ...,, Lørdag d. 6. dcmbr fjrr vi forrtningns 5-års fødslsdag. Vi bydr på kaff & kag kl All r vlkomn! torsdag- frdag lørdag Egilsgad 32 Tif

6 6 Frmtidn på Amagr Dbatmød om EU-rgion i Ørsundsområdt, Ørsundsbro, Ørstad, havntunnl. motorvjsprojktr m.m. Hvad r sammnhængn mllm d mang forskllig projktr og hvad blivr konskvnsrn? Torsdag d. 4. dcmbr kl i Amagr Kulturpunkt, Ørsundsvj 6 Oplæg af: Claus Lindgaard, formand SiD-Kastrup Kai Lmbrg, tidl. gnralplanchf i Købnhavn Jan Christnsn, Trafikaos Arr.: DKP Amagrland- DKP/ ML Amagr Enhdslistn Amagr - Folkbvæglsn mod EF-Unionn Amagr - Fælls Kurs - KPiD Amagrland-Rød Ungdom - SF Sundby 2 - SF Tårnby - Støttkrdsn Arbjdrns Vnnr Amagr - Tårnby Socialistisk List BRYGGEBLADET God sæson for Hkla Så tæt på, mn alligvl langt fra, r t gammlt kndt ordsprog. Hkla's oprykningsdrømm forsvandt i næstsidst spillrund. Hr følgr lidt om afslutningn på ftrårssæsonn fra Bryggns fodboldklub nr. l sidn holdt var næstn allrd ftr forårssæsonn dømt til ndrykning, og dt gjord d sgu. Dog spilld holdt sig gvaldigt op i ftrårt, og md tr sjr i d sidst fm kamp, var d kun fir points fra at undgå ndrykning. Holdt må nu n tur nd i sri 6 og hnt lidt slvtillid. Holdldr Andras Folkmann valgt målmand Michal Madsn som årts spillr. 2.-holdt md Lif Andrsson i spidsn mått sand at dr r forskl på sri 5 og 4. Holdt sluttd i dn ndrst halvdl, dog udn for ndrykningsfar md n høst på 19 points. Holdt har især hr i ftrårt lidt undr, at flr spillr r blvt plukkt til L-holdt. Så n hlt dårlig sæson kan dt i}tk sigs at hav vært. Arts holdspillr blv Thomas Larsn dr i sin dbutsæson virklig har vist vjn for rstn af kammratrn. Klubbns flagskib L holdt har hl sæsonn liggt lunt i svingt, holdt sluttd på n dlt førstplads ftr forårt og startn på ftrårt var også god md flr sjr. Dt gik faktisk godt hlt hn til og md dn 13. sptmbr, hvor holdt spilld n kanonkamp mod FC Culpa, dr blv sndt hjm md t ndrlag på 1-4. I kampns slutning blv Bryggmandskabt dog ramt af to dumm udvisningr, og dt kom til at kost. Eftr Culpakampn var dr paus på fjortn dag til topopgørt mod Hakoah og dn paus var ikk nogt dr passd Hklaholdt. Hakoah spilld simplt hn Bryggholdt ud af Kløvrmarkn og ftr ndnu t rødt kort plus t par skadr så dt nu svært ud for chftrænr Drs Brthlsns troppr. Næst kamp var mod Damsø dr ikk havd virkt skræmmnd, mn n sjr var nu kravt for B ryggm a n dska bts oprykningsdrømm. Damsø lagd ud som lyn og tordn og da først halvlg var forbi ført holdt fra Vanløs md 3-0. Hkla fik spillt sig lidt op i andn halvlg, mn Damsø vandt 4-2 og dt skal nævns at Bryggholdt tillod sig at brænd to straffspark. N u var dr kun to chancr ign for at rykk op, nmlig at Hakoah og Bl960 ikk spilld uafgjort i drs indbyrds mød, llr også at t af holdn satt point til i sidst rund. Først chanc røg da Hakoah og Bl960 spilld 2-2 ftr at Hakoah havd ført 2-0 til dr mangld tyv minuttr. Dn sidst chanc var nu sidst spillrund, hvor Hkla skull mød arvfjndn CIK. Hkla vandt sikkrt 6-0 i dt man må kald d brændt chancrs kamp. Så var dt llrs holdldr 'lbmmy Pdrsns tur til at skaff rsultatr fra rundns øvrig kamp, og dsværr for Bryggmandskabt var dr ikk nogn hjælp at hnt - bgg d to andr klubbr vandt sikkrt drs kamp. Surt show, mn Th Orang må t:,ag t år mr i sri 3. Arts spillr blv hlt fortjnt Carstn Birk som i sin først sæson for Hkla har gjort dt utroligt godt. D næstældst, Oldboys, har haft n virklig god sæson, holdt har vært md hlt frmm i spidsn båd for- og ftrår og har vist flot fodbold i d flst kamp. D to holdldr Erik Jnsn og Flmming Nilsn har til hvr kamp fåt d halvgaml drng til at yd nogt kstra. Holdt sluttd på n flot andnplads md 55 points kun ovrgåt af Vanløs md 56 points. Dsværr r dr kun n oprykkr, da næst rækk r dn højst man kan rykk op i. Årts spillr blv Jan Sørnsn fordi han altid gir sig 100% i hvr kamp - 25% i l. halvlg, 25% i novmbr 1997 halvlg og 50% i 3. halvlg. D ældst, Supr Vtranrn, klard sig ovr al forvntning, holdt sluttd ftr forårt på n 3. plads. I ftrårt r dt kun blvt til to ndrlag og n flot andnplads kom hjm til Bryggholdt. Førstpladsn gik til Rødovr dr var hlt urørlig og dsværr for Hkla var dr også hr kun n oprykkr. Pokaln som Arts spillr gik til Erling Christnsn dr gnnm sæsonn har fightt og spillt for hl holdt. Alt i alt n god sæson for Boldklubbn Hkla, dr blivr afsluttt md dn årlig gnralforsamling i klubbns lokalr d kl , og dt sædvanlig Julbanko d samm std. Boldklubbn Hkla takkr sin sponsorr for sæsonn 97: Hkla Rjsr - Isotop Thknik Aps - Bryggbagrn Lifsgad - Brdr. Sørnsn v/bagrmstr J an Morll Skibby Jnsn Smdis Eftf. - Bdmand Burchardt - Artillricafn - VM Automatr - DK Smdn - Intrsport, Nørrgad - Nordn - Murrmstr LifJ ohnson Bryggbladts læsr ønsks n god vintr og på snarligt gnhør i dt ny år. Md sportslig hilsn Jan Sørnsn [ r!!=lse Snd tlp_rsonlig iulhilsn...,_. - Gf,.,klig.Jul og G.t1 N yt.tr Vd 1 O stk farvbilldr inkl. kort og kuvrt Tilbudt gældr min. 1 O stk. ftr samm ngativ NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Hklas l. hold 1997: Bagrst fra vnstr: Michal Hansn, Carstn Birk, Jan Sørnsn, Knnth Hvid, Johnny Du, Allan Nilsn, Bo Kristiansn, holdldr Tommy Pdrsn. Forrst fra vnstr: Hnrik Nilsn, Brian Larsn, Thomas Markr, Tom Mortnsn, målmand Lass Christnsn, Jan Just, Js Jurgnsn. Hkla Ungdom OBJ Cup Tåstrup Hklas u-8 hold ovrraskd ign, da d for først gang skull spill indndørsstævn. Md 32 dltagnd hold havd vi trænr rgnt md, at vi bar skull ud og lær vors drng, hvordan indndørs fodbold skal spills. Dn først kamp var imod Solrød 2. Dn ndt 2-2. Dn næst kamp var imod Grv l. Dn vandt vi 5-0, da spilld drngn rigtig flot. Albrtslund IF var dn sidst puljkamp, ign md sjr på 3-0. Så var vi klar til smirundr mod B70 og Solrød l. B70 var n stor mundfuld, vi tabt 4-1. Vi skull så mød Solrød om 2.-pladsn i smirundn, d havd tabt 3-0 til B70. Ign spilld drngn flot bold og vandt 4-0, og så var dn samld 3. plads hjmm. B70 vandt stævnt vd at vind 5-1 ovr Fløng IF. Mads Ø var n rigtig god målmand for holdt. Målscorr i stævnt var Nicklas A 9 mål, Nicklas G 3, Mark 3, Nicolaj 2 og Thbias l mål. Et blandt u-8 og u-10 hold har også prøvt at spill drs først 11- mandskamp mod Kastrup. Hr klard drngn sig også godt, vd kun at tab 4-3. Eftr at hav vært bagud 3-0 kom d op på 3-3. Et minut før tid fik Kastrup t straffspark (som ikk var rigtigt dømt - st md Hklafarvd brillr). Mn rigtig flot klart af drngn. Målscorr: C an, Nicklas A og Nils.

7 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET Idrætsanlæg ntå ntd i pljplann Lokalr å dt forun drt ovr parkafdlingns frmgangsm å d Skal dr udarbjds t forslag til placring af bl.a. t sportsanlæg umiddlbart syd for Skoln i pljplann for Amagr Fælld? Ifølg frdningsbstmmlsr hddr dt i 2, stk. 3, om dt 2 ha stor aral, dr må tillæggs skoln til udbyggls og sportsanlæg, at ".. Udformningn af dt ubbyggd aral, skal indarbjds i pljplann ftr 4. Udformningn skal særligt sikr hnsynt til at fasthold llr skab t smukt indgangsparti til Fælldn fra nord fra Artillrivj." Står dt til d mbdsmænd, dr ignnm d sidst 3-4 år har arbjdt md dt ndnu hmmligholdt pljplansforslag, r svart på dt indldnd spørgsmål t nj. Og som dt r frmgåt i d snst numr af Bryggbladt har man simplthn undladt at indarbjd llr blot skitsr n løsning, dr svarr til frdningsbstmmlsrn på dtt konkrt områd. Fast Battri som altrnativ Omsorgn for naturværdirn på ntop dtt stykk af Amagr Fælld vjr tilsynladnd tungr nd Bryggns bhov for at sikr plads for n skoludbygning og t sportsanjæg. - Dr står i frdningsbstmmlsrn, at frdningn ikk til hindr for, at dr hr tablrs nødvndig anlæg, hrundr idrætsanlæg til brug for Islands Bryggs skol, sigr Grth Plssnr, som siddr md fra Plandirktoratt i dn arbjdsgrupp, som står for udarbjdlsn af pljplann. - Og da Skoldirktoratt slt ikk r intrssrt i at tablr t sportsanlæg og skoludbygningn allrd r planjagt indn for skolns nuværnd områd, mnr vi, at dt ikk r nødvndigt at indarbjd t forslag i pljplann. Dt frmgår dog af Skoldirktoratts snst hlhdsplan fra marts 97, at man hr stadig oprrr md t idrætsanlæg på dt omtalt områd - og hvad angår dn nu vdtagn skoludbyggls r dn kun n tap af n fuldtudbyggt skol. Frdningsbstmmlsns anvisningr til pljplann sætts vl ikk ud af kraft, fordi Skoldirktoratt måsk manglr png? - Nj. Mn ntop fordi dr står at dt ikk r til hindr, kan man snr gå ind og lav n løsning, hvis bhovt opstår. Jatnn, burd man ikk i dl mindst skitsr dn løsning, som frdningsbstmmlsrn tilsigr, og så udfra dn forlægg vt. altrnativ løsningr. Områdt r dog af stor btydning for Bryggns frmtidig udvikling? - Mn ntop dt omtalt områd r altså t mgt følsomt områd, og vi har da forsøgt at placr sportsbanr lidt længr bort på mindr naturattraktiv områdr. For år sidn var dtt følsomm områd n bar pløjmark, nogt lig d i dag mindr naturattraktiv områdr, du talr om. Risikrr vi ikk at thvrt områd blivr rklært for særligt følsomt, hvis man udskydr n bslutning om dts anvndls og planlægningn af dts udformning i landskabt? - Jg forstår godt synspunktt, mn vi mnr nu at dt r t særligt vigtigt naturområd. Jg så hlst, at man kunn brug aralt, hvor rstrn af havforningn Fast Battri liggr, til t idrætsanlæg og skoludbyggls. Dt vil vær gnt til t sådant formål. Og dt r t spørgsmål, om d tilbagblvn havjr ikk vil bliv intrssrt i at flytt md ud til d ny havr vd Nokkn, når d sr hvor fin forholdn blivr drud. Mn n sådan løsning btydr at Bryggn mått opgiv ndnu t stykk af sit allrd stærkt rducrd nær 'udndørsaral', i stdt for at få tillagt d 2 ha som frdningn burd sikr kvartrt? - Dt r blot n tank. Naturligvis r dt op til havjrn slv at afgør. Mn når vi r færdig md pljplansforslagt - formodntlig omkring l. fbruar - vil dt bliv forlagt følggruppn til udtalls. Så får Islands Brygg lokalråd ljlighd til at komm md indsiglsr og kommntarr. I uil ikk altså ikk på nuværnd tidspunkt indarbjd t forslag til udformning af områdt umiddlbart syd for skoln i pljplansforslagt? - Nj. Mn kommr dr n stærk modstand mod plann på Islands Brygg, kan dt jo vær, at vi må ændr forslagt. Dt vil tidn og forhandlingrn vis, sluttr Grth Pissnr fra Plandirktoratt Mød om idrætsanlæg Vi har forlagt udtallsrn fra Plandirktoratt for formandn for Islands Bryggs lokalråd, Grtrud Eggrs og spurgt: Kommr dr n stærk modstand fra Islands Bryggs lokalråd? - Bstmt. Dt r mildst talt forbløffnd at man i n arbjdsgrupp, dr skal sikr at klar frdningsbstmmlsr blivr gnnmført i pljplann, på gn hånd udstikkr ny planr, som omgår bstmmlsrn. Og at man ikk ngang har fundt dt btimligt at spørg Islands Bryggs lokalråd, før man prøvr at frarøv os t aral, som vi har så mgt brug for, findr jg bsyndrligt. Er løbt kørt? - Jg tror, vi all kndr til, hvor svært dt r at ændr i planr, dr har vært godkndt af mbdsmænd og myndighdr, indn d når frm til dn offntlig dbat - uanst om dt hddr sig, at dbattn r til for at ændr forslagt. Tgnstun Nova 5's projkt for idrætsanlæg til Bryggn, bstilt af Skoldirktoratt i Et projkt, som man ikk brydr sig om i Købnhavns kommuns Parkafdling. - Islands Bryggs lokalråd vil kæmp for, at d 2 ha araltillæg til skoln også blivr indtgnt og udformt i dn kommnd pljplan. Dt kan ikk vær mningn, at d såkaldt planlæggr gang på gang snuppr t stykk af Bryggns nødvndig udaralr - og hnvisr os til at slås om pladsn på d lunsr dr blivr tilbag. Ja, slv lunsrn snuppr man grn snr hn, hvis dt passr i n llr andn 'ovrordnt' planlægning. Tænkr du hr på snakkn om Fast Battri? - Ja, dt r t skolksmpl på, hvordan man forsøgr at giv nogl nogt md dn n hånd - og så tagr mindst lig så mgt md dn andn. Mn vi har altså krav på - og brug for - t områd af dt frdd Amagr Fælld, og så skal dt ikk konvrtrs til n sportsban på dt n llr andt områd, hvor planlæggrn findr dt for godt. Havjrn i Fast Battri har måttt ofr mgt på Ørstadns altr, og dt r da muligt, at d tilbagblvn ønskr at flytt på t snr tidspunkt. Mn dt r i hvrt fald ikk nogt, dn nuværnd planlægning skal indrtts ftr. - Dt vigtigst lig nu r at bryggborn ikk ladr sig splitt i forskllig intrssgruppr, dr hvr især måsk kan opnå n kortvarig fordl. - Vi må stå fast på, at vi ikk vil find os i at mist flr næraralr - udn at få tilsvarnd ign. Så langt og ikk længr. Hvordan vil I så forsvar Bryggns rttighdr? - Vi vil tag sagn op på næst lokalrådsmød, og jg forstillr mig, at vi hurtigst muligt møds md d brørt, lokal intrssgruppr for at drøft, hvad vi skal gør. - Et sådant mød vil vær t godt grundlag, når vi får forlagt pljplansforslagt i fbruar. Hvilk tiltag dr så ydrligr mått fortags, må vi s til dn tid, sluttr lokalrådsformand Grtrud Eggrs. hu Bgravls O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm Bryggns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 155 lsl,1nds Brygg 13 TLF DØGNVAGT Julgavtil bud Stafflir Atlirstaffli (ill.) 1375,- Fltstaffli 349, OBS Indtil jul givr vi 100/c på all stafflir O. Cotman Jfiitt-.,. ColtlUT lbd W & N akvarlfarvr m. blok & pnsl Modldukkr Lill Mllm Stor Bordstaffl i r 99,- 249,- 298,- 398,- 70- ao'- 1oo:- Stort udvalg i: akvarlfarvr ary/farvr olifarvr pastlkridt blokk * lærrdr m.m. {). ø Y 'seftf. Sadolin FaNland :... : :1!1. rq 1-. :st ">t t.:<'f t> rl: \l"l\1 ISAFJORDSGADE

8 8 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 BRYGGENS BOWLING CENTER Vi arrangrr,. BØRNEFØDSELSDAIJ kr. 50,- pr. barn Spørg ftr brochur! BOWLINtJ AD LIBITUM HOLDER PAUSE l DECEMBER, MEN VENDER TILBAtJE FREDAtJ DEN Z. JANUAR 1998 (gg Åbningstidr: man.-tors fr lør søn Islands Brygg 83E 2300 Købnhavn S tlf fax o NYT LOKALRAD S hvor sjovt d har dt i Lokalrådt. Billdt r fra gnralforsamlingn i Bryggns Borgrforning. Dt r dn nyvalgt formand og næstformandn md glorir ovr hovdt, og mllm dm ss dn afgånd formand Laura Ejrring og mødldr Jan I(jær fra Thorshav. Hrundr følgr dn nyvalgt bstyrls, som sammn md d politisk partirpræsntantr udgør Islands Bryggs Lokalråd. Formand: Grtrud Eggrs Thorshavnsgad 22, 4. th Næstformand: Brit Slån Njalsgad 55, l. tv Kassrr: Jørgn Thyrgod Egilsgad 6, 4. tv Skrtær: Hans Rndfors Gunløgsgad 23, 2. th Bst.mdlm: Charli Pdrsn Artillrivj 56, 5. th Bst.mdlm: Gunnar Prnr Brgthorasgad 2, st. tv Ol Bst.mdlm: Eva Ulvan Bandbrg Egilsgad 15, st. th Bst.mdlm: Birgr Pdrsn Egilsgad 55, 2. th Bst.suppl: Andrs Jakobsn Brgthorasgad 8, 4. th Bst.suppl: Myrna Pflug-Jnsn Egilsgad 49, 2. th Bst.suppl: Laura Bjrring Gunløgsgad 45, 5. tv Bst.suppl: Laila Jnsn Brgthorasgad 3, st. tv Rvisor: Vrnr Langball Snorrsgad 8, st. th Rvisor: HllSihm Rykjaviksgad l, 3. tv Rv.suppl: Kaspr Lindhardt Gunløgsgad 45, 5. tv Rv.suppl: Hnrik Christnsn Halfdansgad 5, st GUDSTJENESTER Sønd. 30/11 kl. 11 : Hln Dam og Hans Ankr Jørgnsn. Advnt. Kirkns fødslsdag. Sønd. 7/12 kl. 11: Hln Dam. Onsd. 10/12 kl. 11 : Hln Dam. Onsdagsmød. Sønd. 14/12 kl. 14: Hln Dam. Sønd. 21/12 kl. 11: Hans Ankr Jørgnsn. Familigudstjnst. SAoAN GØR MAN DÅB OG NAVNGIVELSE Dr fortags anmldls hrom på kirkkontort Fødslsattst mdbrings. Anmldlsn skal fortags indn barnt r 1/2 år. VIELSE Dr træffs aftal om tids punkt md dn præst. man ønskr skal fortag vils. Prøvlssattst fra bopæls kommunns bryllupskontor aflvrs til kirkkontort sammn md oplysning om navn og adrss på 2 vilssvidnr. BEGRAVELSE l BISÆTTELSE Drkonstbd mandsfirma, dr træffr d nødyndig aftalr for handlingns tor1øb, tid og std samt hvilkn præst, dr skal mdllirk. PERSONUGE SAMTALER Kirkns præstr r altid til rå for prsoolig.malr undr absc*jt tavshdspligt Hans Ankr Jrgnsn tlf Hln Dam tlf / priv Fstgudstjnst Søndag dn 30. novmbr kl. 11 Dn 30. novmbr r dt l. søndag i advnt, hvor vi h oldr fstgudstjnst i Hans Tausns kirk kl. 11. l. Søndag i advnt r nmlig ikk aln kirkns nytårsfst, dn søndag h vor dt ny kirkår bgyndr, mn også Hans Tausns kirks fødslsdag. Kirkn på Bryggn blivr 73 år. Bgg kirkns præstr mdvirkr vd gudstjnstn, prædikant r Hln Dam, og dn musikalsk dl af gudstjnstn udvids md tromptmu sik. Dr r også dåb vd gudstjnstn dn søn dag. Endlig kan vi også fjr, at vort kirkskib ign r ophængt i kirkn. Vort kirkskib styrtd for nogl måndr sidn nd lig indn n gudstjnst og tog slmt skad. Mn dt r lykkds for maskinm str og modlbyggr Erik Pdrsn at sætt vor s kirkskib i smuk stand ign, så vi attr kan glæd os ovr at s dt hæng på sin plads. HANS TAUSENS KIRKE ISI.ANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 'Ir Erik Hansn, som har byggt og rstaurrt mang af d kirkskib, dr hængr i kirkrn rundt omkring i Danmark, vil vær til std vd guds tjnstn. Eftr gudstjnstn invitrr kirkn på fødslsdagsfrokost. Vi glædr os til at s rigtig mang af Bryggns bbor til fst gudstjnstn. KIRKEBIL Gangbsværd kan få kørljlighd til kirkn. Hn snstdagnfør på tlf Julsang Vd dt sidst onsdagsmød indn jul, d. 10. dcm br kl. 11 kommr dn ung oprasangr Dorth Elsbt Larsn og syngr t julprogram md bl.a. dansk, svnsk og nglsk/ amrikansk julmusik. Publikum kan glæd sig til n populær og undrholdnd ftrmiddags- Foto: Sørn Tidmand Soprann Dorth Elsbt Larsn, nyuddan nt opra sangr fra Dt kgl. Tatr, kan opl vs i kir kn 10. dcmbr kl. 11. koncrt, hvor båd kndt og mindr kndt tonr indvarslr juln. E ftr dn kort Gudstj nst kl. 14 r kaffbord n dækkt, Hln Dam ldr mødt, og vd koncrtn akkompagnrs Dorth Elsbt Larsn af Britta Bugg Madsn. All r vlkomn. BB KIRKENS KONTOR Kordgn Christian Und, Halfdansgad 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorts kspditionstid: Hvrdag kl samt tirsd. 1< Lørd. kl SOGNE OG STUDENTERPRÆST HansAnkr Jørgnsn, Snorrsgad 9, 2300 Kbh. S. Tlf Træffs på bopæln: onsd. + frd. kl & I()(S. kl Træffs Kbhvn.s Univrsitt Amagr. lirs.+ tors. kl tlf Sognpræst Bjarn Fabritius Ptrsn har orlov ti11/2 98. KST. SOGNEPRÆST Hln Dam Østrbrogad 102,2100 Ø tlf. privat Træffs i kirkn man , Tirsd., onsd. og torsd Tlf KIRKET J ENER Ptr Hrmansn Træffs bdst kl Tlf ORGANIST Britta Bugg Madsn, Puggårdsgad 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirstn Hjorth, Brgthorasgad tv. Tlf Arb , lok KIRKEVÆRGE Ark. Ptr Pdrsn Snorrsgad 3, 2300 Kbh. S. Tlf

9 27. novmbr 1997 Andlsforning contr a Ljrforning Eftr dn sidst Gnistrg som Bstyrlsn for H.A.B. Andlsforning har lavt ovrfor Ljrforningn "Lifgårdn" i samm jndom, angånd. ljmål af drs gaml vær- og mødstd i kældrn nr 57, md at sætt ljmålt til licitation imllm Ljrforningn og andr Bbor i Ejndommn, så kan Bstyrlsn fra Ljrforningn ikk s at dr r grobund for t godt Samarbjd Andls- og Ljrforningn imllm. Vi trod at dt var voksn mnnskr vi talt md, mn dsværr tog vi fjl, for md n utilnærmlig Ovr Piiiglknab, dr md al magt undrkur d andr Knabr i flokkn, så må vi dsværr inds, at vi skal ud i byn for at få vors gt værstd. Mn hvad dr forbavsr os r hvordan d har fåt råd til at køb n Andlsljlighd??? D har måsk haft skjult rsrvr fra dn gaml Ljrfornings tid!!!! Mn lad dm søb i drs gn kål, som digtrn H.C. Andrsn vill hav skrvt i t af sin Evntyr. Lonny Taicony Halfdansgad 45 st. BRYGGEBLADET Mtro-udstilling Fra p å mandag dn l. dcmbr kan man få t godt indtryk af h vordan dt Giugiaro-dsignd mtro-tog, som skal sætts i drift i Købnhavn om nogl år, kommr til at s ud. En fuld-skala-modl af togts frontparti vil nmlig fra dnn dag vær udstillt foran mtro-byggpladsn på Artillrivj. -1(, TILSII(,Ernc;rkdag tak tillykk md dagn Hvis I tør! Hks - Hugorm - Halvtrds Jg r ikk n husmodr mn n hks. Jg r ikk n rgnorm mn n hugorm. Drfor! Mød mig i hkskdln/trrarit: Bborhjørnt lørdag d. 6/12 kl Md hkshyl fra Grtrud Eggrs Argang 1947 Kær Ron! Hvor har du dog forandrt dig. Rigtigt stort tillykk md d 20 år dn 30. novmbr. Kærlig hilsn Karstn. 9 Dag -Aftn -Wk-nd Hav TV Srvic Brgthorasgad Sundby Rparation af: Fjrnsyn * Vido * Forstærkr Computr _., Md garanti_ ZGULVSERVICE Din g ulvmand p å Bryggn BUTIK ÅBEN MAND.-TORS Pljproduktr til g ulv Råd og vjldning Gunløgsgad 35 kld u.-.u.c' :::-:; """. ay -... "._ -$t... 'nll,ll'.... ol. f'=- -,.,o;; J -- i=i i p R - J E K T M A G- E R N E.,... L l D o L l - s E N E. = N G- -A T E B u l L E R E N E. -<l) K A N D A l E R -+ T L - A s la.s L o lo - ' D G o E. G o - T R E T >O :l 1t R N E L ' E A E- K o A L A.... N u E N.., R ::;... M E D R - E - -- G l.,;;a s T I R... - vf.. D y - L Al s B A l i" K o M M. u.n. A L v A. L G E =T.,B. A E ;=7' E.. - Å M E R. """ l K ;..., A N '"!' Vindr Kryds og tværs-vindr af Bryggbladt nr. 19 blv: V. Krogh Gunløgsgad 19. Dltagls Krydsn aflvrs i Bborhjørnts dørsprækk snst søndag d. 7. dcmbr kl. 16. Blandt d korrkt løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v l Pr Toft, lsiands Brygg 25, hvor præmin i øvrigt kan afhnts. ' ÅBEN AUE 7 DAGE KR. VALGFRI SOL '$ l Isafjordsgad 5 J navn l gad l nr. NDE""'O I!Ebt\ÆD I\YOR. El!. v tt... Vtt->6 ll\1.. ST Bl L :ltf, f" X &L UOVl'- l.lbt t.!i=ii.ji:-.s"m:o GvD l Sif: pt llt.;"sotr --- DY M1tRf'.. ' Optagls af hilsnr til mærk- og fødslsdag r gratis. Skriv tydligt! Stils til Bryggbladt (s adrss sid 2) snst søndagn før kl. 16. Billdr vil bliv rturnrt - vd madsndls af adrssrt og frankrt svarkuvrt. Juli's Kørskol : v/ J. Schmidt MIK kørlærr Spcial ordblind og nrvøs Garanti for anknævn Mdlm af Dansk Kørlærrunion Egt torilokal på Bryggn * Egn ban og kørtknik på Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF O"-' SOl:. Si:ILLE- ll(d- K(P" 13'16 :1 J,A:/!UAit; s:j/f:-l. RuN i<:> B A/i.J).Si't!.E i'!'lmi!.r.e D, o T u :V ' F\)61.1%t 141\n"Jtt -M. t" n>eat> : All-l<. Ftt>T.jf A SfWJIEtJ. t -x;:::. ELSK J. G OJ:"JtLE --.. )(t-toklf.. Q.:::,. Mll7T" l FOE:N /) - -AM fil/t. MAN SAN C:>. NOO:: F".. '.. 11L "JUL!(ENO!!Q... VI!. HM/l>.. li< K <. "--l(

10 10 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 ' VENTETID. Hvis nogn syns, lk af og til vntr lovlig læng på togt, skull lk prøv Ørstad station. Hr har man gansk nklt tagt konskvnsn og opsti.llt luksussng md lvationsbund til d vntnik passagrr. FAGREGISTER 27. novmbr 1997 ANTIK CYKLER FRISØRSALON, forts. PIZZERIA l GRILL, bå. BryggnsAntik & Gnbrug Bryggns Cyklr Salon Brnhard Enk t.ma"spizla Køb og salg Isafjordsgad 1 o v/j!t Eriksn lifsgads Ryl<javiksgad 2, st Njalsgad DYRLÆGE GENBRUG REJSER APOTEK Bryggns Dyrklinik Gnbryggn Svant RjSr lsiands Br,ws Apotk Egilsgad 12 Rykjaviksgad 2, kld. Flyrjsr til tl vrdn lsiands Bg lhorsha'lnsgad S man-lirs: GLARMESTER ons. fr: EJENDOMSMÆGLER Jimmy Brgr lør: Nybolig v/ Stn Kofod Artillrivj50-52 SMØRREBRØD Amagrbiogad l$. Smørrbrød lsiands Brygg 7 BAGER Brdr. Sørnsns Elli. Ralgruppn Korsmann GULVSERVICE Egilsgad 35 H.C. Andrsns Boulvard 42, A-Z GulVsrvic V 3311S160 Gunløgsgad 35, kld. TANDLÆGE (Bryggns gulvmand) Jørgn Frank & Sørn Barsld Bryggbagrn lsiands Brygg 15 lsafjordsqad 1 EJENOOMSSELSKAB Ejndomsslskabt HUflkl & Rydmann HOTEL Bryggbagrn Gunløgsgad 1 Hotl Capnhagn TV-SERVICE lifsgad fax: Bd & Brakfast Hav T v-srvic Tlfontid: mand. -fors. kl v/ Birth Hindkjær & Prsonlig hnv. tors. kl Egilsgad Larsn Tknik BANK NordnA/S Salg, rparat1on & udljning Arnagrbankn Toldbodgad Islands Brygg Købnha'l1l K KONFEKTURE Bryggns Konflclur Egilsgad TÆPPER unrup Tæppr BEGRAVELSE EJENDOMSSERVICE Artillrivj 151 Bryggns TKS V/ Allan ThamS Bgravlssforrtning Gunløgsgad KØBMAND Amagrbrogad EDEKA Matlæd f Pr Toft lsiands Brygg 13 Egilsgad2 UDLEJNING Bryggns Udljning ELEKTRIKER Egilsgad 37. kld. Kilting EL-køb BLOMSTER Isafjordsgad 4 KØRESKOLE Blomstrcirt<ln Juli "s Kørskol lilsgad 5 Guo!gsgad 31 VINDUESPOLERING TKS V/ Allan Tlmls A.AA Ruts Polring Gunløgsgad v/ MIChal Flint Nilsn Malou Blomstr HaHdansgad 36, 3. th. Thorshavnd 26 LÅSESERVICE TKS v/ Allan Thams S annonc sid 3 øvis/thi FARVEHANDEL Gunløgsgad O. Nørbys Eftf BOGHANDEL Isafjordsgad 3 vvs Bryggns Bog- og Papirhandt WS Poul Martinsn lsiands Brygg 21 MALER Gunløgsgad fax: Matrmslr Harry Jnsn FOTO Appldoorn All Jast Foto Dragør BOWLING lsiands Brygg ØKOLOGISKE VARER Bryggns Bow1ing Cntr Sund-Bixn lsiands Brygg 83E Malrmstr Btym Englandsvj Njal Foto Vido Rylr:javiksgad Njalsgad n32 Tirs fr.14-19,før BUSKØRSEL Tåmby Busirafik MURER Gunløgsgad 15 FRISØRSALON Murrfirmat Lif Johnson AIS Flair lor Hair Strcmlodsvj 38 Njalsgad FAGREGISTER 3154S7 47 Oplagls i fagrgislrt CAFE 300 kr. for 10 udgivlsr cafa Isbjørnn Frisr Gabrila MØBLER (3 tksuin1r) Rykjaviksgad 1 Thorshavnsgad 2 S Eiffl Ekstra linir: 60 kr. pr. lini Egilsgad28 Prisr xcl. moms Hnv Bryggblada.lilsgOO 7 GalMokkn IngMunk lsiandsbrygg g.- Snorrsgad PIZZERIA l GRILL Bjørngrilln Ryl<javiksgad 1 Kaf Sputnik Klip2000 Sturlasgad lsiands Brygg 1 B FORENINGER & INSTITUTIONER DAGINST1T\JTIONER BIBUOTEK Anna Poulsns mnighdsbørnhaw Njalsgad 15 Gunløgsgad 65 Abntman.13-19,tirs.10.1S ons. & tors , 1r lør 'Brygghust' Artillrivj 71 D FORENINGER Bryggns Børn- og UngdomScntr BoldklubtJn Hkla Artillrivj 71 C Egilsgad Børnhav Bryggns Pnslonlstforning, Giml Thorshavnsgad 28 v/ Elva Poulsn li Institutionn 'Bryggn' Bryggns Pnsion1stklub Snorrsgad 3 Artillrivj 71 C (lgplads) Dartklubbn Bjørnbandn 'Krudtugln. Artillrivj 86 ArtillrivJ 71 A Rød Kors børnhavn langbrogad 2 Snorrsgad lsiands Bryggs lokalhisiofisk Forning v/ Sussi Paddison Snurrtoppn (wggstu) lsiands Bryggs lokalråd Snorrsgad 10 lifsgad 'Thorshav' Ljrforningn lsiands Brygg Thorshavnsgad 23 B lifsgad Vuggstu Thorolf Spjdrn lsiands Brygg Artillrivj 71 B Artillrivj S Vuggslu KIRKE Thorshavnsgad 23 A Hans Tausns Klrt< Halfdansgad s Kirt<kontor: t 96 SOCtALCENTER (dagligt kl , Socialcnl Anlagtbco tirsdagtiiligld.16-18) Njalsgad COTE D' AZUR T at og fos1 k...,litt. Stulaopp frmsllt i 100% polyamid md Onlismodsbhondling. T.. ppt hor høj /lov mønslr fflct. fos i 3 forvot. Brdd co..400 cm. Nomtolpm pr. hm. 248,. G Garant,.,,,, Uttrup Tæppr Ar1illofflJ IC.t.onhovn s T STilEt MAN[MG.!()ltiOA(l freo..o llllltimg IAN() 0()() novmbr 1997 KULTURINST1T\JTIONER Bryggns Børnalllr Thorshavnsgad / Købnhavns Kulturkass Gunløgsgad Mdbotgrllus! G1ml Thorshavnsgad (kontor) (caf) Sputnik (spillstd) Slurlasgad SKOLER Dansk Flygtninghjælps Sprogskol KigkurrnS Gøglrskoln f Ørknfortt Kigkurrn (kontor) (lvtll.) Købnhaws Kvinddaghøjskol KigkurrnS D (kontor) (lvtll.) Skoln pa 1stands Brygg Artillrivj FRIVILUGT ARBEJDE Bryggns Friform Formidling af frivilligt arbjd pa bibliotkt torsdag kl FORENNaER / INSTITUTIONER Optagls r gratis. Hnv.: Bryggbladt. Lifsgad

11 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET -:- GIR Børntlfonn = I Danmark finds n organisation, dr hddr "Børns Vilkår«, dn r blvt oprttt af privat mnnskr for mang år sidn. Diss mnnskr syns nmlig ikk, at vilkårn for mang børn i Danmark r særlig god!! Mang børn og ung r nsomm, har problmr md skoln, forældr llr vnnr, og mang børn har ikk nogn at snakk md om problmrn. Børns Vilkår arbjdr for, at diss ting skal bliv mr synlig i dagns Danmark og n af d god og populær ting, d har lavt r Børntlfonn r t tlfonnummr du kan ring på og du kan ring om alt. Tlfonn r for all, og du bhøvr ikk fortæll hvm du r, og dn du kommr til at snakk md, som kalds n rådgivr, har tavshdspligt, dvs. rådgivrn må ikk fortæll nogt vidr, hvis du ikk ønskr dt. Så måsk har du kærstsorgr, måsk r du sur ovr, at du skal vær hjmm klokkn 8 om aftnn, måsk skal din mor og far skills llr måsk blivr du drillt - rådgivrn r god at snakk md, d har all forstand på børnliv og vil også grn hjælp dig md problmrn, vd at komm md god råd til dig. Du kan ring på Børntl fonn mandag til frdag fra kl og søndag fra kl på tlfonnumrnr / \ \c\ usik på bibliotkt -V / \ / I sommrs bgyndt biblio- Hvis du har nogl andr i../--.,' tkt i Njalsgad, at ud- ønskr, f.ks. nogl grupl J'fl -... lån musik på CD og d pr du syns manglr i --y. 1-:.. har ftrhåndn n rigtig samlingn, må du mgt ' 11;,::1 l god samling af musik for grn komm md forslag, ' "'w - "- nhvr smag. Dr r blvt så forsøgr bibliotkt at 1 købt n dl hott navn for skaff musikkn., børn og ung - hr r lig Når du lånr musik på n lill list md d nyst: bibliotkt, skal du bar ' Ptr Andr: Tim, Th husk, at du kun kan lån i. \ Vrv: Urban Hymns, Rob- tr af gangn, og du må bi Williams: Lif Thru a kun lån dm i 14 dag - 1 Lns, Puff Daddy: No Way mn dt r gratis, du skal.si Out, Jant Jackson: Th bar hav t lånrkort t., Vlvt Rop, Coolio: My llr dit sygsikringsbvis Soul, Portishad: Portish- md. ad, DAD: Simpatico. Labyrint Bgg fltrn i midtn kan brugs som start -dt andt blivr så målt. Gangngår ovr og undr hinandn 20 11AO- lt!\li" t-j &t H ENE.. Mt..E '::.CM Ow'E li! c: 51c: I(J\L Ktt>E. f!ei\- MuR.. Pi G-t> rv'l vro 1\:. l. j s.a.c.-n '>o< t K 1Cct.5!'lR.- CTN M () 6-AMEI. CG- - G-L M INE SPA - "'l. Erv SJULT \'0 KJlL 6-ROv ':>Pi 2 Pi <re l)fr.x...!,.an æ VE:16i: 6-bR. SKjUL TE Løs kryds og tværsn og aflvr dn i Bborhjørnts dørsprækk, Lifsgad 7, snst søndag dn 7. dcmbr kl. 16. Husk at skriv dit navn og din adrss hr: Blandt d rigtig løsningr trækkr vi lod om t gavkort på 100 kr. til Bryggns Bog- og PapirhandL Vmdrn får gavkortt tilsndt. V m dr af krydsn i nr. 19 blv: Hnning Rosnkrantz Snorrsgad l, l. tv. BRYGGENS - Du kunn også læs n god bog - dr r mang god tit- IIOG-OGPAPtRHAHon!$UNOS BAYLE = s. ØBEHHAVN S lr at hnt i dt ny katalog FOR OZ 09119, som du kan få på bibliotkt.

12 BRYGGEBLADET s. Dt r rsultatrn dr tællr 22 solgt boligr i oktobr månd r bvist hrpå. Dn positiv tndns gnnm d sidst år md øns gunstig infrastruktur - udviklingn fortsættr. Til dato har vi solgt 215 boligr. En bolighandl r n tillidssag og kan ikk ovrlads til hvm som hlst. Stn Kofod har Nykrdit i ryggn og dt givr styrk og rfaring når blåningn skal på plads. Kombinationn af t nstånd lokalkndskab, n mdarbjdrstab dr brændr for sagn og n pågånd stil og dynamisk markdsføring har vært mdvirknd til, at vi idag ikk blot sælgr hurtigr, mn også til dn bdst pris. All kan sælg fast jndom, mn dt r kun få jndomsmæglr dr kan gør dt til dn rigtig pris, hurtigt og profssionlt. Dt kan vær Indviklt og uovnkullgt, VI kommr og sr på din bolig, Indnfor d når man skal.. lg sin bolig. Mn dt b- næst 48 timr har du t kontant bud på htvr dt Ikk at vær. Du skal bar ring hvad du kan få l ovnkud, og hvor hurtigt og bd om n Nybollg Salgsvurdrlng. din bolig kan bliv solgt. Så får du hurtigt t ovrblik. Dt r naturligvis uforpligtnd og gratis. Du skal blot kontakt os og bd om n Nybollg salgs vurdring. Hvm vd? Måsk har du lyst til at gtr n god handl. Og dt r dt, dt hl handlr om. Stn Kofod Ejndomsmæglrfirma AMAGER-brogad 73 Tlf Købnhavn S Fax

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ Folkhøring om EU Oplysningn rtsforbholdt FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1 i Aarhus GIVMIGSVAR.NU Program Folkhøring 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget

BRYGGEBLADET. Ørestadsselskab blæser på Folketinget 16. juni 1994 2. årgang nr. 12 BRYGGEBLADET l\ Sådan stmt Bryggn Rsultatt af folkafstmningn til EU-parlamntt på Islands Brygg ss hrundr. Dn først talkolonn visr antal stmmr på hvr list, drnæst følgr listns

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere