:~ "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :..."

Transkript

1 1997B RYG G E B LA D ET årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund sr dt ud til, at 6 politisk partir kommr til at dl d 7 borgmstrpostr - så brogt har magistratn i hvrt fald aldrig tidligr vært sammnsat. Dt skr samtidig md afskafflsn af magistratssystmt, så dr r lagt op til god undrholdning i Borgrrpræsntationn i dn kommnd priod. Andr intrssant tndnsr: - Endnu mindr intrss for valgt nd sidst gang. På Bryggn dltog kun 56 % af d stmmbrttigd i valgt, og i konkurrnc md 27 kandidatlistr kom d blank stmmr ind på n 10. plads. - Mgt stor prsonlig stmmtal til indvandrr - kandidatr hos n rækk af d gaml partir. Hos Socialdmokratit blv Lubna Elahi kun ovrgåt a f Jns Mikklsn og Winni Larsn-J nsn. Hos d radikal blv Nasr Khadr nr. 2, lig i hæln på partits borgmstrkandidat Ingr Mari Bruun Virø. Hos CD blv A. Bnhaddou topscorr, og hos SF sprængt Wallait Khan partilistn md næsthøjst prsonlig stmmtal. Valgrsultatt på Bryggn frmgår af tablln hr på sidn. Tilsynla dnd r dr tal om markant frmgang for vnstrfløjn, idt SF's tab på 4,2 % rigligt opvjs af n frmgang for list L, P og Ø på 10,4 o/o"jjr skal man imidlrtid væ opmærksom på d 7,1 %, som i 1993 tilfaldt listr, dr ikk stilld op i år - dt dækkr først og frmmst Købnhavnrlistn, som i kraft af lokal kandidatr SF's Rolando Munoz, fhv. bryggbo, som hr studrr stmmsdln til kommunalvalgt, var formandfor valgbstyrlsn vd afstmningsstdt på Bryggskoln. SF's tilbaggang vd valgt kostd Rolando hans plads i Borgrrpræsntationn. fik t flot valg på Bryggn md 4,2 % af stmmrn - diss stmmr r givtvis tilfaldt dn øvrig vnstrfløj i år. Bryggn r fortsat n smul rødr nd Købnhavn som hlhd, mn i sammnligning md 1993 r tndnsn dn samm som i rstn af byn: En lill frmgang for vnstrfløjn, mn først og frmmst n intrn omfordling i rtning af fløjn blandt såvl højr- som vnstrpartirn. max Kommunalvalg 18/ A Socialdmokratit B Dt Radikal Vnstr Sådan gik dt Bryggns kandidatr Hr ss dt, hvor mang prsonlig stmmr d ott kandidatr til kommunalvalgt, som har bopæl på Bryggn, fik i Købnhavns kommun som hlhd: Linda Brask (A): 210 Rn Foss-Møllr (A): 141 Rikk Jakobsn (B): 136 Nils Mølgaard (E): 14 Bjørn Boi Pdrsn (K): 110 J arl Cordua (V): 206 Lau Joakim Ebbsn (Y): 61 Vagn Groth (Æ): 14 I alt 892 stmmr svarnd til 0,4 pct. Ingn af dm opnåd valg til Borgrrpræsntationn. Skoln på lsiands Brygg Købnhavn Stmmr % 1997 (1993) % Mandatr ,4 (32,5) 29, ,1 (3,2) 5,1 3 c Dt Konsrvativ Folkparti 236 7,2 (7,9) 9,4 5 D Cntrum-Dmokratrn 31 0,9 (1,0) 1,2 1 E Danmarks Rtsforbund 8 0,2 (0,3) 0,2 F Socialistisk F lkparti ,8 (19,0) 14,0 8 G D Grønn 35 1,1 (1,7) 0,9 H Fællslistn mod Indvandringn 9 0,3 ( -) 0,5 l Bang - Hvis Du Tør 10 0,3 ( - ) 0,2 J Jobdlingslistn 2 0,1 (-) 0,0 K Kommunistisk Parti i Danmark 17 0,5 (1,1) 0,3 L SoHdarisk Altrnativ SOL 91 2,8 (0,5) 1,8 1 M Etnisk Ungdom 3 0,1 ( -) 0,6 N Ældr Stil Krav 4 0,1 ( - ) 0,2 o Dansk Folkparti 259 7,9 ( -) 9,9 6 p Fælls Kurs 94 2,9 (1,6) 2,5 1 Q1 Kristligt F lkparti ,3 (0,7) 0,6 Q2 Kristligt Folkparti Ungdom 3 0,1 ( -) 0,1 R Naturlovspartit 5 0,2 ( -) 0,1 T Aktiv Pnsionistr 9 0,3 ( -) 0,4 V Vnstr 304 9,3 (11,5) 10,3 6 y Dt Kosmisk Parti 32 1,0 (1,2) 0,8 z F rmskridtspartit 24 0,7 (5,6) 0,8 Æ Kærlighdspartit 15 0,5 {0,4) 0,3 ø Enhdslistn ,5 (3,7) 9,6 7 A Christiania listn 14 0,4 (1,1) 0,4 Rgnbulistn 7 0,2 (- ) 0,2 Andr listr - - (7, 1) - l alt ,0 100,0 100,0 55 Blank stmmr 42 Ugyldig stmmr 26 Afgivn stmmr i alt Antal vælgr Valgdltagls (%) 56,1 57,6 58,0 Valgforbund: BIClEN F/M O/Z O/Q1 G/KJUÆJØ/AIRgnbulistn Bmærk: Ust K sammnligns md "Kommunistrn i Købnhavn" (1993} Elln rnovrt Modlskibt Elln, som faldt nd fra plads undr loftt i Hans Tausns Kirk for t par måndr sidn, r sat i stand og klar til kirkns fødslsdag dn 30. novmbr. SIDE 2 & SIDE 8 Dling af institutionr sat i bro Købnhavns socialdirktør givr forældr rt i, at planrn om opdling af kommunns intgrrd dagin stitutionr ikk var tilstrækkligt gnnmtænkt. Pianm r drfor indtil vidr stillt i bro. SIQE 3 bhol Intrnt på bibliotkt Intrntadgang r biblio tkts julgav til brugrn. SIDE4 Italinsk spcialittr- D ringr, vi bringr Fra Id : UDBRINGNING kun kr. 10,- RJNG ÅbaiDpaldr: Maadaa-J'rålll-ll.OO Lil.. løn Lifsgad 9 Tlf : " AI.. IAN JIO'S roon t:.\ci'ouy :: :: _. 1.:_.:_,_:_ : ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. : Catring ØKOLOGISK SLAGfER S.. løcl S&bbcr laminkvaiog ILDL SPØRG EF l'er MENUIOKI' YiADaaBo A t lllopdt W mm s ldlf. 31 S4 Ol 23 Milli Husk Flowr Pot Party Giml frdag kl. 21. Årts ultimativ hippiaftn - s sid 4 r ,!den GODE MALER :ALTID BEDST OG BILLIGST :z10% rabat til pnsionistr :w : Alt malrarbjd udførs : Altid hurtigt og billigt! Uforbindnd tilbud givs : - også wk-nd il- RING OG FA ET TILBUD l TLF FAX : EFltR KL OGSl LØRDAG l! VI udforr også mindr murr,: 1 flis-, sndkr, tømrr, l- 1 : samt bllldcnslagropgavr :! -Al.ntl TIL IYEIIS IEDSTE PRISER! : OBS: : : Ogd vdligholdlsskonto : L J Fd tidr på Hla Fra smuglrfartøj til filmklub. SIDES Idrætsanlæg Lokalrådt forundrt ovr Parkafdlin gns frmgangsmå d. SIDE7

2 2 veb{det. -::- -,---:""... Udivs! B.EBOER. HJØR. NET._ ,fsgad}j/ 2300 Køb n:"""'... tlf: gtt!ffi!. ig-.af: Kar!:_>oulsn (a_sy., ).;:- 1 rdaktio nn: ifm.as K. Jnsn. Sidsl Hansn. l.. Hln. K_on,dk Riis, Hans Ulrik. R. i is,,. JørgTyrgod, Hans Rndfors, Kathrin_ Monsrud Eklund. i, J/1, _. 1 l.!ayo u!asg r.(rrsn. ili!y.j'(:r. =A.J:5ryk..._ opla_g_: 5:500 :.. : Næst nummr udkommr 11. dcmbr. Dadlin for indlæg: torsdag før udgivlssdagn. Kommnd udgivlsr: torsdag d. 15/1, 29/1, 1212 GLÆD FAMILIE OG VENNER MED ET NYT FARVEPORTT! 1 stk. 18 x 27 cm. samt 3 stk. 13 x 18 cm. incl. fotografring li { Islands Brygg 7 Tlf :10% : rabat på Hrstal halogn- blysning -så læng lagrhavs 10 rustiklys 35,- LØRDAG LUKKET kl.ltl n g lal Isafjordsgad 4 tlf BRYGGEBLADET Ny ljlov i støbskn Af Rikk Jakobsn - bborforningn Saga G Hr gik man og trod at Ljlovskommissionns udkast til n ny ljlov var gåt i dval, mn nj... Højtidn nærmr sig og som sædvanlig kan vi ikk bar lull os i søvn md rød nissr og sød julmusik Vd t tmamød på Christiansborg d. 5 novmbr om udkast til ny ljlov frmført boligministr Ol Løvig Simonsn, at n ny ljlov om privat udljning vil bliv frmsat i januar/fbruar Ljlovn vil bliv kraftigt fornklt og splittt op i 3 sktorr: Alm. boligbyggri, rhvrv og privat udljningsjndomm. Dr r brd politisk opbakning til n lov om alm. sktorn, som sandsynligvis blivr vdtagt mgt snart. Erhvrvsljmål blivr, ftr alt at dømm, libralisrt til fri huslj. Når dt gældr dn privat sktor, hrskr dr størr unighd. Som n slvfølglighd.r Vnstr for fuld libralisring sammn md d konsrvativ som n mr modrat mdløbr. SF og Enhdslistn vil frmsætt t samlt forslag til boligministrn, som indbærr n fornkling af ljlovn udn libralisring og md størr bbordmokrati. Boligministrn lagd op til, at n ny ljlov for dn privat sktor skull still ljr bdr i forhold til udljr i forbindls md udvndig vdligholdls. Dr skal udarbjds 5-års planr for dn udvndig vdligholdls sammn md ljrn, hvor ljrn har dirkt indflydls. Dsudn skal ljr slvstændigt kunn kræv og hav indflydls på Hold hundn i snor på Fælldn Åbnt brv til borgmstr Bnt Frost, Magistratns 4. afd. Jg bor på Islands Brygg og færds i lighd md mang andr lokalbbor oft på Fælldn. Dsværr r Fælldn ftrhåndn blvt d løs hunds paradis, hvilkt udn tvivl r hrligt for hundn, mn mindr skønt for mig, dr far t omtrntligt hjrtstop hvr gang n vlvoksn køtr kommr mig galpnd i mød. Dt kan nmlig dsværr konstatrs, at dt ikk r all jr, dr kan styr drs hund, når diss ikk r i snor. Jg blivr gal ovr at få n forskrækkls og ljligbdsvis potspor på tøjt af stor hund, dr bar vil lg. Og n frmmd 'hundhadr' bringr tilsynladnd dt værst op i hundjrn - så forudn at vær blvt skinangrbt for sjov og smurt ind i muddr på udsatt stdr blivr jg udsat for t utroligt, hftigt vrbalt angrb (dt bdst forsvar... ), af dn før så nydlig ældr hrr i lodnfrakk. Og dt var så dn søndag. Jg fornmmr at misrn startd, da indgangn vd Fast Battri blv gravt op for nogl år sidn og parkskiltt, dr bl.a. på bød hund i snor, forsvandt. Dt r ikk fordi jg Kirkskibt Elln Hans Tausns kirks histori går hlt tilbag til 1912, da man allrd planlagd, at dr skull vær n kirk på dt dngang mgt ung Islands Brygg. Planrn var først, at kirkn skull vær på Artillrivj, mn i 1914 købt man n grund vd Snorrsgad/Halfdansgad af Havnvæsnt. Mnighdshust blv byggt i 1915, dn stor kirksal 1924, og tårnt kom i l. vrdnskrig og økonomin var grundn til, at kirkn blv byggt i 3 tapr. At kirkn skull hav t lrirkskib var n slvfølglighd og Bryggns "strikkkrds" donrd skibt til Kirkn. Modlskibt var byggt af riggr Arthur Knudsn, Himdalsgad på Nørrbro, og ankom til kirkn og blv ophængt Dr skull gå 62 år før skibt skull rstaurrs, og i 1987 blv skibt hovdrstaurrt af modlbyggr Erik Ptrsn. Drftr blv siribt ophængt i kirkn l. søndag i advnt i Nu r siribt ign rstaurrt, ftr at dt for t par måndr sidn faldt nd fra loftt, og ign r dt Erik Ptrsn som har tagt sig kærligt af "Elln" Sussi Pad.dison Husk, hvis I har nogt matrial om Islands Brygg, så som billdr, film, postkort, husljkontraktr, rgningr, rklamr -ALT fra Bryggn har intrss - så vnligst kontakt Ingr Christmas: llr Sussi Pad.dison, Lokalhistorisk Forning, Snorrsgad 3, tlf lskr rglr og forbud. Jg vd godt, at dr finds mang fornuftig hundjr og at dt r d få, dr ødlæggr dt for d mang. Mn ud ovr at nogl hund lgr md sagsløs naturfraks, har jg st dm spring lykklig rundt i sivn langs søn i rugtidn. Fælldn r skrøblig nok i forvjn, så drfor, kær borgmstr, lad skiltt md hund i snor sætt op ign og - nu jg r igang - n hnvisning til rosskørro om at brug bann vd Losspladsvj i stdt for Fælldn... På forhånd tak. Md vnlig hilsn Rgitz Wulmos Rykjavikgad novmbr 1997 modrnisring i jndommn. Dt stor spørgsmål, om hvorvidt n ny ljlov indbfattr n fri huslj, blv ikk bsvart, dt skull først handls på plads md rgringspartnrn Radikal Vnstr. St i lyst af at ljlovn for dn privat sktor allrd frmsætts primo 1998, r dt nu ljrn må sætt ind md argumntationr til rgringn for at forhindr fri husljfastsættls - dt kunn vær n snarlig opgav for bborforningrn på Islands Brygg NØGLER FUNDET Et bundt nøglr r fundt onsdag d. 19/ 11 kl. 22 vd Brdr. Sørnsns bagri. Hnv. i Bborhjørnt. LEJLIGHED SØGES 2-, 3- llr 4-værlss. Køb- andl -lj (vt. frmlj) Gm på Bryggn. Hnvndls: Jns Christiansn tlf VINTEROPBEVARING. Bll..LIGE LEDIGE PLADSER i hallr llr på anåst plads Islands rygg 68. SAKH BÅDE's ft.. T.v. kirkskibt Elln ftr rstaurringn i Nu r skibt ign blvt rstaurrt, ftr at dt for nylig faldt nd fra loftt, og Elln hængr ign på sin plads vd kirkns 73-års fødslsdag dn 30. novmbr. Hrundr: Hans Thusns Kirk ca. 1917

3 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET 3 Dling af daginstitutionr sat i bro Forældr og prsonal vandt først rund af slagt om d intgrrd daginst itutionr SO 0 /o RABAT! Dt r sjældnt, at borgr i Købnhavns Kommun får nogt ud af at protstr mod kommunns planr, mn t mød i forrig ug mllm bkymrd forældr fra købnhavnsk daginstitutionr og kommunns socialdirktør, Grth Munk, udgjord tilsynladnd n undtagls. Allrd dagn ftr mødt modtog forældrbstyrlsrn nmlig t brv md dnn bskd fra socialdirktørn: "Jrs argumntr har ovrbvist mig om, at vi ikk har tagt tilstrækkligt højd for mang af d forhold, som I påpgd. Jg har drfor ftr samråd md Socialborgmstrn bsluttt at trækk d forliggnd forslag tilbag." Sagn drjr sig om dn bslutning om opdling af mr nd 50 intgrrd institutionr, som i juni månd blv vdtagt som ld i dn ny struktur i kommunn pr. l. januar Institutionsområdt hørr idag undr magistratns 3. afdling md socialborgmstr Winni Larsn-Jnsn (S) i spidsn, mn vd årsskiftt ophørr dt hidtidig magistratsstyr, og magistratns syv afdlingr rstatts af syv ny udvalg. I dn forbindls blivr kortn blandt på n ny måd, sådan at udvalgns arbjdsområdr ikk blivr idntisk md dn nuværnd opgavfordling. En dl af forligt om dn ny struktur r sålds, at all daginstitutionr for 0-5 årig børn frmovr skal sortr undr dt kom- Nordn købr stort ind på Holmn Ejndomsslskabt Nordn har indgåt aftal md Forsvarsministrit om køb af t k.vm. stort aral på Frdriksholm på dn gaml flådstation Holmn. På aralt liggr 9 frdd bygningr- hriblandt "Mindship"-bygningn - md t samlt tagaral på ca kvm. Dt r slskabts hnsigt at rnovr jndommn i forbindls md udljning til rhvrvsformål og i dn forbindls blandt andt fokusr på publikumsorintrd rhvrv. Endvidr vil man søg at undrstøtt d allrd tablrd undrvisningsaktivittr, dr kndtgnr områdt (arkitktskoln, tatrskoln og filmskoln), og Nordn r allrd i kontakt md potntill ljr til n væsntlig dl af aralt. Dn samld invstring i køb af jndommn og ftrfølgnd rnovringr vnts at ligg i nivaut mio. kr. svarnd til n gnnmsnitlig kbadratmtrpris ftr rnovring på kr. Ovrtaglsn af aralt r btingt af Finansudvalgts godkndls, samt af at dr kan opnås lokalplanmæssig hjmml til at udlj til srvicrhvrv, og dt vnts drfor at var 6-12 måndr, før ovrtaglsn r ndlig. Udovr aftaln om købt på Frdriksholm, har Nordn md tilbagtrædlssrt rhvrvt dn sydlig halvdl af Dokøn omfattnd t grundaral på ca kvm. Aralt kan bbyggs md ca kvm., og ifølg dagbladt Børsn r plann at opfør ca. 400 boligr. Nordn vil i dn kommnd tid arbjd for at find invstorr til områdt på Dokøn. Md Nordns invstring r dr nu tæt vd at vær udsolgt på Holmn. l mnd Famili- og Arbjdsmarkdsudvalg, som skal bskæftig sig md dt social områd, mns institutionrn for d størr børn skal administrrs af Uddannlss- og Ungdomsudvalgt, som får skolområdt undr sig. Dnn bslutning var t af d mst kontrovrsill punktr, da kommunns ny struktur skull vdtags, fordi dn btydr, at d institutionr, som båd har børn ovr og undr 5- års aldrn, skal opdls. Kritikr af bslutningn sagd dngang, at dn var rsultatt af n studhandl, som handld om at find n passnd magtfordling mllm d ny udvalg, og socialborgmstr Winni Larsn-Jnsn rkndt ovr for Bryggbladt, at hun ikk var i stand til at pg på pædagogisk faglig grund til opdlingn. Borgmstrn oplyst dngang ndvidr, at dr slt ikk var tagt stilling til, hvordan opdlingn af institutionrn skull sk i praksis - f.ks. om børnn skull flytts, llr om dr skull sk n fysisk llr administrativ opdling af dn nklt institution. Dt spørgsmål har n grupp mbdsmænd i mllmtidn arbjdt vidr md, og på mødt md forældrrpræsntantrn forrig torsdag skull socialdirktør Grth Munk så informr om arbjdsgruppns ovrvjlsr. D indvndingr, Grth Munk blv mødt md, gjord imidlrtid så stort indtryk, at hun allrd dagn ftr sndt forældrbstyrlsrn dt ovnfor citrd brv. Bslutningn om opdling af institutionrn r dog ikk tagt dfinitivt af bordt. Dn r stadig n dl af forligt om kommunns ny struktur, og dn kommunal arbjdsgrupp ovrvjr fortsat, hvordan dn kan førs ud i livt, mn dt ovrlads nu til d ny udvalg og dn nyvalgt Borgrrpræsntation at tag stilling til, om dt skal sk. Indtil d vntult bsluttr andt, kommr hl områdt til at hør undr Famili- og Arbjdsmarkdsudvalgt. Bag bslutningn om opdling stod oprindligt dt samm snævr flrtal af S, V og R, som stod bag bslutningn om at lukk Kommunhospitalt. max BRYCCENS JULEFEST i 01MLE SANfJ, MUSIK, ØCLEIJØIJLERNE, JULEMANDEN, KAKAO, KAFFE, TE, SODAVAND, fjodteposer, FLOrrE torrerier LØRDAG DEN 13.DECEMBE KL.14-17Jo ENTRE 10KR.FOR BADE BØRN OC VOKSNE FORIALC FRA DEM 13. MOV. i CIMLE, BBU 00 BIBLIOTEKET, NJALSGADE 1S AtRAIIfJHRER: LoKALRAon, BBU oo CIMLE K--F-E STURLASGADE KBH. S ABEN MAN.- FRE.ll - 23 LØR.l4-18 SPUTNIK FrQagd. SL12 PUNKNIGHT l Scraming Eric & Th E rtions Circl A Entr 30,- lørdag d. 6/12 PUNKNIGHT 11 Crbllum Entr 30,- lørdag d. 13/1 SILENT NIGHT l Larning from Las Vgas Vlrnommrt Crunchy Frog band md sangr og sangskrivr Klaus Mandal i front Entr: fri Frdag d. 19/1 SILENT NIGHT 11 Sparkys Dn vrdnsbromt sangr fra Tast Lik Glu har fundt ngln til sit indr univrs Entr: fri Ejndomsslskabt Norfkn har købt ialt ca kum. aral på Dokøn og Frfkriksholm til rhvrv og boligr STURLASGADE 14 F BUS 40 LIGE TIL DOREN

4 4 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 Gi MLE Thorshavnsgad 21 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS F ax: tlf Kontor: ti f Caf: t lf LØRDAG 29/11, kl o ABENTHUS opvisningr, åbn værkstdr, kor, musik, dans og sang, bl.a.: MANUELA & LI'I.fLE GOSPEL LØRDAGSMATINE 6/12, bmærk: kl. 14 fri ntr FREDENSBORGBIGBAND og ERLING KRONER solist: Jns Søndrgaard, sax = uusk: CBryggns Jufjst Lørdag 13/12, kl ,30 l O kr. for børn og voksn Forsalg i BBU, Artillrivj - i GIMLE Bib N 15 G Åbnt hvr dag kl Søndag kl SPORT FR.ITID KULTUR Lørdagsmatin i Giml dn 6. dcmbr kl. 14. Solist: Jns Søndrga_ard. Fri ntr FrdnsborgBigBand og Erling Kronr En julapplsin r faldt i vors allsammns turban! Frdnsborg Big Band r i gang md t projkt sammn md Erling Kronr. D øvr hans musik n rækk onsdag og skull hav sluttt af md n koncrt t andt std i Købnhavn. Dtt r af forskllig grund kikst. Md kort varsl har Giml fåt tilbuddt om at hus dtt frmragnd bigband og højt stimrd Erling Kronr til drs koncrt lørdag d. 6/12. Dansk Jazzmusikr Forning har støttt projktt md Erling Kronr og hans musik, og da Frdriksborg Amt også har spyttt i Program for åbnt hus i Giml lørdag d. 29/11 97 Cirka-tidr: kl. 12: Cafn åbnr kl : Åbnt hus i Bryggns Pnsionistforning -billard & kortspil kl : Malrværkstd i Bryggns Børnatlir kl : Kita Matsu Ryu - kampsportopvisning kl : Værkstdrn r åbn- kramik, julkortstu i tkstilværkstdt kl : Cribalma - balkandans, all r vlkomn til at prøv! kl. 15: Brygggymnastikkn-opvisning kl : Intrnationa l Budo Acadmy - kampsportopvisning kl. 16: Børnfilm på storskærm kl : Cribalma- opvisning i Balkandans kl : O rintalsk dans kl. 19: Rockkort kl : Manula & Litti Gospl Hl dagn: Udstilling af fotøs fra Bryggns Virklighd 1997 Intrnttt r n af informationssamfundts mst rvolutionrnd opfindlsr. At man fra n PC tilsluttt tlnttt praktisk talt kan komm i forbindls md hl vrdn r nogt af t tknologisk tigrspring. Frygtn for at ns tlfonrgning vil fortag t lignnd spring, samt u sikkrhd på hvad man gntlig kan brug intrnttt til, har sikkrt afholdt mang fra at kobl sig på. Mn nu får du mulighdn for at snus til intrnttt, idt Bibliotkt Islands Brygg fra mandag d. l. dcmbr stillr n PC md intrnt-adgang gratis til rådighd for publikum. Vi forvntr at dr blivr stor intrss for tilbud- Intrnt -bibliotkts julgav tillånrn bøool kassn, r Giml i stand til at byd all vlkommn til n nstånd oplvls til fri ntr. Frdnsborg Big Band havd 15 års jubilæum sidst år, og da udskiftningn har vært minimal, btydr dt at orkstrt r særdls vlsammnspillt, har n god sound samt indholdr n strib dygtig solistr, f.ks. Ib Troli og J ns Søndrgaard. Dtt vil komm tydligt til udtryk i Erling Kronrs musik, som r vlklingnd og spændnd md t tydligt præg af latinamrikansk påvirkning. LEJLIGHED SØGES 1- llr 2-værlss ljlighd i rolig omgivlsr søgs snarst af tysk kvind (gæst vd Købnhavns Univrsitt). Huslj max kr. (inkl. varm) Hnvndls: tlf hvr dag kl COPENHA.GEN BED & BREAKFAST Korlimr familin på bsøg? Vi tilbydr Købnhavns billigst ovrnatning på totalt nyrnovrt hotl særrobot til bryggbor tlf Egilsgad 33 dt, så drfor vil dt vær n god id at bstill tid i forvjn. Intrnttt vil vær åbnt i hl bibliotkts åbningstid, og man kan bstill n tim ad gangn n ug frm. For dm dr allrd kndr nogt til intrnttt, kan vi oplys, at PC'n r installrt md Windows 95 og har Microsoft Intrnt Explorr's dansk vrsion som browsr. Man kan ikk dirkt snd -mail fra Explorr, mn på nttt finds dr nogl gratis -posttjnstr, man kan bnytt til at snd og modtag mail fra. Vil man hav nogl oplysningr fra nttt md hjm, kan man ntn tag papirprint, som kostr 1, kr. pr. A4-sid, llr man kan download på n disktt, som skal købs på bibliotkt for 4,- kr. Mdbragt diskttr accptrs ikk af risiko for db-virus. Hastighdn r p.t. 256 kbit i skundt, mn dn rll hastighd kan varir mgt alt ftr dokumntts størrls, tidspunktt på dagn samt dn øvrig trafik på bibliotkts db-nt. For nybgyndr vil dr vær mulighd for at bliv hjulpt i gang af prsonalt, og ftr jul påtænkr vi at afhold nogl dmonstrationsaftnr i nttts mulighdr. Vl mødt i cybrspac på bibliotkt.

5 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET 5 Fd tidr på Hla Fra smuglrfartøj til filmklub Da politit for nogl år sidn bslaglagd skibt M/S Hla og dts last af 5-6 tons marokkansk hash vd Hlnæs vst for Fåborg, forsvandt dn sidst bastion for d implicrd og drs kundrs dr øm om t markd for god og billig "Har Om"-hash. I dag r hl dn gsjæft som bkndt ovrtagt af nogt tungr bvæbnd intrssr. Til gngæld band bslaglægglsn vjn for opfyldlsn af n andn drøm. En gamml søulk vd navn Jørgn Foght købt nmlig skibt af politit for at forn sin baggrund på søn md sin intrss for film. Og i dag r M/S Hla, som liggr til kaj vd Kalvbod Brygg lig vd sidn af Langbro, hjmstd for Filmklubbn Hla. Lastn bstår nu af 5-6 tons film. Jørgn Foghts hovdmålsætning var og r at vis sømandsfilm, og hlst for søns folk. Ifølg filmklubbns vdtægtr optags som mdlmmr: "Navigatørr, maskinmstr, søfyrbødr og matrosr samt andr prsonr md tilknytning til søns liv. Havnfogdr vil kun kunn optags, hvis dt godtgørs, at d i gntagn tilfæld har bhandlt træskibsjr godt, f.ks. vd at giv rabat på havnpng." Mn båd på mdlmsog filmsidn har dt knbt md at få tilstrækkligt maritimt islæt til udlukknd at basr klubbn på søns liv, og ifølg Jørgn Foghtudgør undrtgnds bkndtskab md n, dr ngang faldt i vandt, n accptabl tilknytning til søns liv. - Dt handlr om, at vi ikk må lav offntlig forvisningr. Man skal vær mdlm af klubbn, og dr skal vær t kritrium for mdlmskab, og dt har vi så gjort på dn måd. Vi tjkkr ikk folks søfartsbog, sigr J ørgn Fogh t. En klub skal hav t formål, og dt r ifølg vdtægtrn i Hlas tilfæld M l S Hlas skippr JørgnFoght. at vis god film for mdlmmrn om torsdagn undr indtagls af god mad og spiritusholdig drikk. Thbaksrygning r påbudt og mishagsytringr tilladt md modrat stmmføring, dog ikk vdrørnd kaptajnn. I tilfæld af forningns ndligt skal n vntul formu søgs drukkt op. Nils Ptrs X-fils Et blik på d kommnd måndrs program afslørr kun to film md tilknytning til søn, nmlig dn dansk folkkomdi "M/S Martha" og dn nglsk komdi "Massr af Whisky". Dt råds dr bod på vd n årlig sømandsfilmfstival, dr næst sommr løbr af stabln ovr 3 ugr - n ug i hh Købnhavn,nnog Poln. I mllmtidn kan klubbns mdlmmr - dr r p.t forlyst sig md t mgt varirt program, dr bl.a. omfattr "Hævn for dollars", "Langt nd i halsn" og "A Clokwork Orang". Dcidrt "small" film tyngr ikk programmt, som til gngæld kan byd på ægt rarittr. Hla rådr nmlig ovr "Nils Ptrs X-fils". Nils Ptr var indtil sin død for nogl år sidn opratør på Nordisk Film og brød sig ikk om, at man kassrd gaml strimlr. Han oparbjdd drfor t kæmplagr af alt fra gaml rklamfilm og tr ailrs til kortfilm og spillfilm, og dtt lagr har Jørgn Foght fåt lov at disponr ovr mod at rgistrr matrialt. En gang i kvartalt afholds n særlig "Nils Ptr"-aftn, mn hrudovr indlds hvr forvisning md t par af d kortr godbiddr - f.ks. vil man til n wstrnaftn i januar kunn s n "virklig" wstrn på 10 minuttr fra I startn af århundrdt var dt t hit at optag film md ægt forbrydr og "law-mn". Embdsmænd fra Washington tog til Th Wild Wst for at dokumntr "dt virklig liv", og dt rsultrd bl.a. i n film md danskrn Chris Madsn, dr ftr n karrir i Frmmdlgionn tog til USA, hvor han blv n af d mst brømt DS-Marshals. Musik og stand-up Hlas biograf r utraditionlt møblrt md cafbord og -stol såvl som t par blød sofar. Kabyssn udgørs af n ægt Stff Houlbrg pølsvogn, som r opgradrt md t fadølsanlæg. Mn slv om filrorn r hovdsagn, r dt ikk dt nst, dr skr på Hla. Når lærrdt trækks op afslørs n scn, dr kan bnytts af mdlmmrn til arrangmntr md mr llr mindr lvnd musik. Da undrtgnd var på visit i wkndn, var man sålds i fuld gang md oprydningn ftr n natlig tchnofst. Og på ndrst dæk r J ørgn Foght i færd md at indrtt kglban - naturligvis også forbholdt mdlmmrn. Nærmr oplysningr, hrundr bl.a. om Filmklubbn Hlas vdtægtr og programmt for d kommnd måndr kan finds på intrnt-adrssn Mdlmskontingntt r 50 kr. i kvartalt. Er man mgt hurtigt ud, kan man i morgn, frdag d. 28. novmbr, nå at vær md til t arrangmnt, som md n vnlig hilsn til skibts fortid har fåt ovrskriftn "Fd tidr på Hla". Ikk fordi Hla forsøgr at tag konkurrncn op md Gimls Flowr Pot Party samm aftn - titln dækkr ovr t bsøg af Ptr Bay, som instrurd sidst års filmkomdi "Fd Tidr", som dog ikk står på programmt. Md sig undr armn har Ptr Bay til gngæld sin ny film "Sidst sommr", n opsigtsvækknd fortælling om sammnstødt mllm n flok vstrhavsfiskrdrng og n grupp tysk surfr. Eftr dnn snigprmir blænds dr op for t ægt Ptr Bay stand-up show. Som sædvanligt holdr jg lukkt hl dcmbr Drfor sigr jg allrd nu tak for t godt år og ønskr all min kundr n glædlig jul og t godt nytår. Sidst afhntningsfrist lørdag d. 29/1 1 kl.1 6. Vnlig hilsn og på gnsyn i 1998 Nils Ol Andrsn BRYGGENS CYKLER ISAFJORDSGADE LAGERSALG l STRIK GAVEARTIKLER Cholita Knitwar og Unitrad holdr lagrsalg ovr varprøvr, rstr og frasortrd varr til langt undr butikspris. Strik, txtilr og gavartiklr fra ksotisk land. Kigkurrn 6-8 opg. L (til højr i først gård) Lørdag dn 29. novmbr kl Søndag dn 30. novmbr kl møblr & håndværk - musikffktr modllr - maskinr mv. køb & salg 5 IIIlIIJ...,, Lørdag d. 6. dcmbr fjrr vi forrtningns 5-års fødslsdag. Vi bydr på kaff & kag kl All r vlkomn! torsdag- frdag lørdag Egilsgad 32 Tif

6 6 Frmtidn på Amagr Dbatmød om EU-rgion i Ørsundsområdt, Ørsundsbro, Ørstad, havntunnl. motorvjsprojktr m.m. Hvad r sammnhængn mllm d mang forskllig projktr og hvad blivr konskvnsrn? Torsdag d. 4. dcmbr kl i Amagr Kulturpunkt, Ørsundsvj 6 Oplæg af: Claus Lindgaard, formand SiD-Kastrup Kai Lmbrg, tidl. gnralplanchf i Købnhavn Jan Christnsn, Trafikaos Arr.: DKP Amagrland- DKP/ ML Amagr Enhdslistn Amagr - Folkbvæglsn mod EF-Unionn Amagr - Fælls Kurs - KPiD Amagrland-Rød Ungdom - SF Sundby 2 - SF Tårnby - Støttkrdsn Arbjdrns Vnnr Amagr - Tårnby Socialistisk List BRYGGEBLADET God sæson for Hkla Så tæt på, mn alligvl langt fra, r t gammlt kndt ordsprog. Hkla's oprykningsdrømm forsvandt i næstsidst spillrund. Hr følgr lidt om afslutningn på ftrårssæsonn fra Bryggns fodboldklub nr. l sidn holdt var næstn allrd ftr forårssæsonn dømt til ndrykning, og dt gjord d sgu. Dog spilld holdt sig gvaldigt op i ftrårt, og md tr sjr i d sidst fm kamp, var d kun fir points fra at undgå ndrykning. Holdt må nu n tur nd i sri 6 og hnt lidt slvtillid. Holdldr Andras Folkmann valgt målmand Michal Madsn som årts spillr. 2.-holdt md Lif Andrsson i spidsn mått sand at dr r forskl på sri 5 og 4. Holdt sluttd i dn ndrst halvdl, dog udn for ndrykningsfar md n høst på 19 points. Holdt har især hr i ftrårt lidt undr, at flr spillr r blvt plukkt til L-holdt. Så n hlt dårlig sæson kan dt i}tk sigs at hav vært. Arts holdspillr blv Thomas Larsn dr i sin dbutsæson virklig har vist vjn for rstn af kammratrn. Klubbns flagskib L holdt har hl sæsonn liggt lunt i svingt, holdt sluttd på n dlt førstplads ftr forårt og startn på ftrårt var også god md flr sjr. Dt gik faktisk godt hlt hn til og md dn 13. sptmbr, hvor holdt spilld n kanonkamp mod FC Culpa, dr blv sndt hjm md t ndrlag på 1-4. I kampns slutning blv Bryggmandskabt dog ramt af to dumm udvisningr, og dt kom til at kost. Eftr Culpakampn var dr paus på fjortn dag til topopgørt mod Hakoah og dn paus var ikk nogt dr passd Hklaholdt. Hakoah spilld simplt hn Bryggholdt ud af Kløvrmarkn og ftr ndnu t rødt kort plus t par skadr så dt nu svært ud for chftrænr Drs Brthlsns troppr. Næst kamp var mod Damsø dr ikk havd virkt skræmmnd, mn n sjr var nu kravt for B ryggm a n dska bts oprykningsdrømm. Damsø lagd ud som lyn og tordn og da først halvlg var forbi ført holdt fra Vanløs md 3-0. Hkla fik spillt sig lidt op i andn halvlg, mn Damsø vandt 4-2 og dt skal nævns at Bryggholdt tillod sig at brænd to straffspark. N u var dr kun to chancr ign for at rykk op, nmlig at Hakoah og Bl960 ikk spilld uafgjort i drs indbyrds mød, llr også at t af holdn satt point til i sidst rund. Først chanc røg da Hakoah og Bl960 spilld 2-2 ftr at Hakoah havd ført 2-0 til dr mangld tyv minuttr. Dn sidst chanc var nu sidst spillrund, hvor Hkla skull mød arvfjndn CIK. Hkla vandt sikkrt 6-0 i dt man må kald d brændt chancrs kamp. Så var dt llrs holdldr 'lbmmy Pdrsns tur til at skaff rsultatr fra rundns øvrig kamp, og dsværr for Bryggmandskabt var dr ikk nogn hjælp at hnt - bgg d to andr klubbr vandt sikkrt drs kamp. Surt show, mn Th Orang må t:,ag t år mr i sri 3. Arts spillr blv hlt fortjnt Carstn Birk som i sin først sæson for Hkla har gjort dt utroligt godt. D næstældst, Oldboys, har haft n virklig god sæson, holdt har vært md hlt frmm i spidsn båd for- og ftrår og har vist flot fodbold i d flst kamp. D to holdldr Erik Jnsn og Flmming Nilsn har til hvr kamp fåt d halvgaml drng til at yd nogt kstra. Holdt sluttd på n flot andnplads md 55 points kun ovrgåt af Vanløs md 56 points. Dsværr r dr kun n oprykkr, da næst rækk r dn højst man kan rykk op i. Årts spillr blv Jan Sørnsn fordi han altid gir sig 100% i hvr kamp - 25% i l. halvlg, 25% i novmbr 1997 halvlg og 50% i 3. halvlg. D ældst, Supr Vtranrn, klard sig ovr al forvntning, holdt sluttd ftr forårt på n 3. plads. I ftrårt r dt kun blvt til to ndrlag og n flot andnplads kom hjm til Bryggholdt. Førstpladsn gik til Rødovr dr var hlt urørlig og dsværr for Hkla var dr også hr kun n oprykkr. Pokaln som Arts spillr gik til Erling Christnsn dr gnnm sæsonn har fightt og spillt for hl holdt. Alt i alt n god sæson for Boldklubbn Hkla, dr blivr afsluttt md dn årlig gnralforsamling i klubbns lokalr d kl , og dt sædvanlig Julbanko d samm std. Boldklubbn Hkla takkr sin sponsorr for sæsonn 97: Hkla Rjsr - Isotop Thknik Aps - Bryggbagrn Lifsgad - Brdr. Sørnsn v/bagrmstr J an Morll Skibby Jnsn Smdis Eftf. - Bdmand Burchardt - Artillricafn - VM Automatr - DK Smdn - Intrsport, Nørrgad - Nordn - Murrmstr LifJ ohnson Bryggbladts læsr ønsks n god vintr og på snarligt gnhør i dt ny år. Md sportslig hilsn Jan Sørnsn [ r!!=lse Snd tlp_rsonlig iulhilsn...,_. - Gf,.,klig.Jul og G.t1 N yt.tr Vd 1 O stk farvbilldr inkl. kort og kuvrt Tilbudt gældr min. 1 O stk. ftr samm ngativ NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Hklas l. hold 1997: Bagrst fra vnstr: Michal Hansn, Carstn Birk, Jan Sørnsn, Knnth Hvid, Johnny Du, Allan Nilsn, Bo Kristiansn, holdldr Tommy Pdrsn. Forrst fra vnstr: Hnrik Nilsn, Brian Larsn, Thomas Markr, Tom Mortnsn, målmand Lass Christnsn, Jan Just, Js Jurgnsn. Hkla Ungdom OBJ Cup Tåstrup Hklas u-8 hold ovrraskd ign, da d for først gang skull spill indndørsstævn. Md 32 dltagnd hold havd vi trænr rgnt md, at vi bar skull ud og lær vors drng, hvordan indndørs fodbold skal spills. Dn først kamp var imod Solrød 2. Dn ndt 2-2. Dn næst kamp var imod Grv l. Dn vandt vi 5-0, da spilld drngn rigtig flot. Albrtslund IF var dn sidst puljkamp, ign md sjr på 3-0. Så var vi klar til smirundr mod B70 og Solrød l. B70 var n stor mundfuld, vi tabt 4-1. Vi skull så mød Solrød om 2.-pladsn i smirundn, d havd tabt 3-0 til B70. Ign spilld drngn flot bold og vandt 4-0, og så var dn samld 3. plads hjmm. B70 vandt stævnt vd at vind 5-1 ovr Fløng IF. Mads Ø var n rigtig god målmand for holdt. Målscorr i stævnt var Nicklas A 9 mål, Nicklas G 3, Mark 3, Nicolaj 2 og Thbias l mål. Et blandt u-8 og u-10 hold har også prøvt at spill drs først 11- mandskamp mod Kastrup. Hr klard drngn sig også godt, vd kun at tab 4-3. Eftr at hav vært bagud 3-0 kom d op på 3-3. Et minut før tid fik Kastrup t straffspark (som ikk var rigtigt dømt - st md Hklafarvd brillr). Mn rigtig flot klart af drngn. Målscorr: C an, Nicklas A og Nils.

7 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET Idrætsanlæg ntå ntd i pljplann Lokalr å dt forun drt ovr parkafdlingns frmgangsm å d Skal dr udarbjds t forslag til placring af bl.a. t sportsanlæg umiddlbart syd for Skoln i pljplann for Amagr Fælld? Ifølg frdningsbstmmlsr hddr dt i 2, stk. 3, om dt 2 ha stor aral, dr må tillæggs skoln til udbyggls og sportsanlæg, at ".. Udformningn af dt ubbyggd aral, skal indarbjds i pljplann ftr 4. Udformningn skal særligt sikr hnsynt til at fasthold llr skab t smukt indgangsparti til Fælldn fra nord fra Artillrivj." Står dt til d mbdsmænd, dr ignnm d sidst 3-4 år har arbjdt md dt ndnu hmmligholdt pljplansforslag, r svart på dt indldnd spørgsmål t nj. Og som dt r frmgåt i d snst numr af Bryggbladt har man simplthn undladt at indarbjd llr blot skitsr n løsning, dr svarr til frdningsbstmmlsrn på dtt konkrt områd. Fast Battri som altrnativ Omsorgn for naturværdirn på ntop dtt stykk af Amagr Fælld vjr tilsynladnd tungr nd Bryggns bhov for at sikr plads for n skoludbygning og t sportsanjæg. - Dr står i frdningsbstmmlsrn, at frdningn ikk til hindr for, at dr hr tablrs nødvndig anlæg, hrundr idrætsanlæg til brug for Islands Bryggs skol, sigr Grth Plssnr, som siddr md fra Plandirktoratt i dn arbjdsgrupp, som står for udarbjdlsn af pljplann. - Og da Skoldirktoratt slt ikk r intrssrt i at tablr t sportsanlæg og skoludbygningn allrd r planjagt indn for skolns nuværnd områd, mnr vi, at dt ikk r nødvndigt at indarbjd t forslag i pljplann. Dt frmgår dog af Skoldirktoratts snst hlhdsplan fra marts 97, at man hr stadig oprrr md t idrætsanlæg på dt omtalt områd - og hvad angår dn nu vdtagn skoludbyggls r dn kun n tap af n fuldtudbyggt skol. Frdningsbstmmlsns anvisningr til pljplann sætts vl ikk ud af kraft, fordi Skoldirktoratt måsk manglr png? - Nj. Mn ntop fordi dr står at dt ikk r til hindr, kan man snr gå ind og lav n løsning, hvis bhovt opstår. Jatnn, burd man ikk i dl mindst skitsr dn løsning, som frdningsbstmmlsrn tilsigr, og så udfra dn forlægg vt. altrnativ løsningr. Områdt r dog af stor btydning for Bryggns frmtidig udvikling? - Mn ntop dt omtalt områd r altså t mgt følsomt områd, og vi har da forsøgt at placr sportsbanr lidt længr bort på mindr naturattraktiv områdr. For år sidn var dtt følsomm områd n bar pløjmark, nogt lig d i dag mindr naturattraktiv områdr, du talr om. Risikrr vi ikk at thvrt områd blivr rklært for særligt følsomt, hvis man udskydr n bslutning om dts anvndls og planlægningn af dts udformning i landskabt? - Jg forstår godt synspunktt, mn vi mnr nu at dt r t særligt vigtigt naturområd. Jg så hlst, at man kunn brug aralt, hvor rstrn af havforningn Fast Battri liggr, til t idrætsanlæg og skoludbyggls. Dt vil vær gnt til t sådant formål. Og dt r t spørgsmål, om d tilbagblvn havjr ikk vil bliv intrssrt i at flytt md ud til d ny havr vd Nokkn, når d sr hvor fin forholdn blivr drud. Mn n sådan løsning btydr at Bryggn mått opgiv ndnu t stykk af sit allrd stærkt rducrd nær 'udndørsaral', i stdt for at få tillagt d 2 ha som frdningn burd sikr kvartrt? - Dt r blot n tank. Naturligvis r dt op til havjrn slv at afgør. Mn når vi r færdig md pljplansforslagt - formodntlig omkring l. fbruar - vil dt bliv forlagt følggruppn til udtalls. Så får Islands Brygg lokalråd ljlighd til at komm md indsiglsr og kommntarr. I uil ikk altså ikk på nuværnd tidspunkt indarbjd t forslag til udformning af områdt umiddlbart syd for skoln i pljplansforslagt? - Nj. Mn kommr dr n stærk modstand mod plann på Islands Brygg, kan dt jo vær, at vi må ændr forslagt. Dt vil tidn og forhandlingrn vis, sluttr Grth Pissnr fra Plandirktoratt Mød om idrætsanlæg Vi har forlagt udtallsrn fra Plandirktoratt for formandn for Islands Bryggs lokalråd, Grtrud Eggrs og spurgt: Kommr dr n stærk modstand fra Islands Bryggs lokalråd? - Bstmt. Dt r mildst talt forbløffnd at man i n arbjdsgrupp, dr skal sikr at klar frdningsbstmmlsr blivr gnnmført i pljplann, på gn hånd udstikkr ny planr, som omgår bstmmlsrn. Og at man ikk ngang har fundt dt btimligt at spørg Islands Bryggs lokalråd, før man prøvr at frarøv os t aral, som vi har så mgt brug for, findr jg bsyndrligt. Er løbt kørt? - Jg tror, vi all kndr til, hvor svært dt r at ændr i planr, dr har vært godkndt af mbdsmænd og myndighdr, indn d når frm til dn offntlig dbat - uanst om dt hddr sig, at dbattn r til for at ændr forslagt. Tgnstun Nova 5's projkt for idrætsanlæg til Bryggn, bstilt af Skoldirktoratt i Et projkt, som man ikk brydr sig om i Købnhavns kommuns Parkafdling. - Islands Bryggs lokalråd vil kæmp for, at d 2 ha araltillæg til skoln også blivr indtgnt og udformt i dn kommnd pljplan. Dt kan ikk vær mningn, at d såkaldt planlæggr gang på gang snuppr t stykk af Bryggns nødvndig udaralr - og hnvisr os til at slås om pladsn på d lunsr dr blivr tilbag. Ja, slv lunsrn snuppr man grn snr hn, hvis dt passr i n llr andn 'ovrordnt' planlægning. Tænkr du hr på snakkn om Fast Battri? - Ja, dt r t skolksmpl på, hvordan man forsøgr at giv nogl nogt md dn n hånd - og så tagr mindst lig så mgt md dn andn. Mn vi har altså krav på - og brug for - t områd af dt frdd Amagr Fælld, og så skal dt ikk konvrtrs til n sportsban på dt n llr andt områd, hvor planlæggrn findr dt for godt. Havjrn i Fast Battri har måttt ofr mgt på Ørstadns altr, og dt r da muligt, at d tilbagblvn ønskr at flytt på t snr tidspunkt. Mn dt r i hvrt fald ikk nogt, dn nuværnd planlægning skal indrtts ftr. - Dt vigtigst lig nu r at bryggborn ikk ladr sig splitt i forskllig intrssgruppr, dr hvr især måsk kan opnå n kortvarig fordl. - Vi må stå fast på, at vi ikk vil find os i at mist flr næraralr - udn at få tilsvarnd ign. Så langt og ikk længr. Hvordan vil I så forsvar Bryggns rttighdr? - Vi vil tag sagn op på næst lokalrådsmød, og jg forstillr mig, at vi hurtigst muligt møds md d brørt, lokal intrssgruppr for at drøft, hvad vi skal gør. - Et sådant mød vil vær t godt grundlag, når vi får forlagt pljplansforslagt i fbruar. Hvilk tiltag dr så ydrligr mått fortags, må vi s til dn tid, sluttr lokalrådsformand Grtrud Eggrs. hu Bgravls O Bisættls All aftalr træffs grn hjmm hos Dm Bryggns Bgravlssforrtning Amagrbrogad 155 lsl,1nds Brygg 13 TLF DØGNVAGT Julgavtil bud Stafflir Atlirstaffli (ill.) 1375,- Fltstaffli 349, OBS Indtil jul givr vi 100/c på all stafflir O. Cotman Jfiitt-.,. ColtlUT lbd W & N akvarlfarvr m. blok & pnsl Modldukkr Lill Mllm Stor Bordstaffl i r 99,- 249,- 298,- 398,- 70- ao'- 1oo:- Stort udvalg i: akvarlfarvr ary/farvr olifarvr pastlkridt blokk * lærrdr m.m. {). ø Y 'seftf. Sadolin FaNland :... : :1!1. rq 1-. :st ">t t.:<'f t> rl: \l"l\1 ISAFJORDSGADE

8 8 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 BRYGGENS BOWLING CENTER Vi arrangrr,. BØRNEFØDSELSDAIJ kr. 50,- pr. barn Spørg ftr brochur! BOWLINtJ AD LIBITUM HOLDER PAUSE l DECEMBER, MEN VENDER TILBAtJE FREDAtJ DEN Z. JANUAR 1998 (gg Åbningstidr: man.-tors fr lør søn Islands Brygg 83E 2300 Købnhavn S tlf fax o NYT LOKALRAD S hvor sjovt d har dt i Lokalrådt. Billdt r fra gnralforsamlingn i Bryggns Borgrforning. Dt r dn nyvalgt formand og næstformandn md glorir ovr hovdt, og mllm dm ss dn afgånd formand Laura Ejrring og mødldr Jan I(jær fra Thorshav. Hrundr følgr dn nyvalgt bstyrls, som sammn md d politisk partirpræsntantr udgør Islands Bryggs Lokalråd. Formand: Grtrud Eggrs Thorshavnsgad 22, 4. th Næstformand: Brit Slån Njalsgad 55, l. tv Kassrr: Jørgn Thyrgod Egilsgad 6, 4. tv Skrtær: Hans Rndfors Gunløgsgad 23, 2. th Bst.mdlm: Charli Pdrsn Artillrivj 56, 5. th Bst.mdlm: Gunnar Prnr Brgthorasgad 2, st. tv Ol Bst.mdlm: Eva Ulvan Bandbrg Egilsgad 15, st. th Bst.mdlm: Birgr Pdrsn Egilsgad 55, 2. th Bst.suppl: Andrs Jakobsn Brgthorasgad 8, 4. th Bst.suppl: Myrna Pflug-Jnsn Egilsgad 49, 2. th Bst.suppl: Laura Bjrring Gunløgsgad 45, 5. tv Bst.suppl: Laila Jnsn Brgthorasgad 3, st. tv Rvisor: Vrnr Langball Snorrsgad 8, st. th Rvisor: HllSihm Rykjaviksgad l, 3. tv Rv.suppl: Kaspr Lindhardt Gunløgsgad 45, 5. tv Rv.suppl: Hnrik Christnsn Halfdansgad 5, st GUDSTJENESTER Sønd. 30/11 kl. 11 : Hln Dam og Hans Ankr Jørgnsn. Advnt. Kirkns fødslsdag. Sønd. 7/12 kl. 11: Hln Dam. Onsd. 10/12 kl. 11 : Hln Dam. Onsdagsmød. Sønd. 14/12 kl. 14: Hln Dam. Sønd. 21/12 kl. 11: Hans Ankr Jørgnsn. Familigudstjnst. SAoAN GØR MAN DÅB OG NAVNGIVELSE Dr fortags anmldls hrom på kirkkontort Fødslsattst mdbrings. Anmldlsn skal fortags indn barnt r 1/2 år. VIELSE Dr træffs aftal om tids punkt md dn præst. man ønskr skal fortag vils. Prøvlssattst fra bopæls kommunns bryllupskontor aflvrs til kirkkontort sammn md oplysning om navn og adrss på 2 vilssvidnr. BEGRAVELSE l BISÆTTELSE Drkonstbd mandsfirma, dr træffr d nødyndig aftalr for handlingns tor1øb, tid og std samt hvilkn præst, dr skal mdllirk. PERSONUGE SAMTALER Kirkns præstr r altid til rå for prsoolig.malr undr absc*jt tavshdspligt Hans Ankr Jrgnsn tlf Hln Dam tlf / priv Fstgudstjnst Søndag dn 30. novmbr kl. 11 Dn 30. novmbr r dt l. søndag i advnt, hvor vi h oldr fstgudstjnst i Hans Tausns kirk kl. 11. l. Søndag i advnt r nmlig ikk aln kirkns nytårsfst, dn søndag h vor dt ny kirkår bgyndr, mn også Hans Tausns kirks fødslsdag. Kirkn på Bryggn blivr 73 år. Bgg kirkns præstr mdvirkr vd gudstjnstn, prædikant r Hln Dam, og dn musikalsk dl af gudstjnstn udvids md tromptmu sik. Dr r også dåb vd gudstjnstn dn søn dag. Endlig kan vi også fjr, at vort kirkskib ign r ophængt i kirkn. Vort kirkskib styrtd for nogl måndr sidn nd lig indn n gudstjnst og tog slmt skad. Mn dt r lykkds for maskinm str og modlbyggr Erik Pdrsn at sætt vor s kirkskib i smuk stand ign, så vi attr kan glæd os ovr at s dt hæng på sin plads. HANS TAUSENS KIRKE ISI.ANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 'Ir Erik Hansn, som har byggt og rstaurrt mang af d kirkskib, dr hængr i kirkrn rundt omkring i Danmark, vil vær til std vd guds tjnstn. Eftr gudstjnstn invitrr kirkn på fødslsdagsfrokost. Vi glædr os til at s rigtig mang af Bryggns bbor til fst gudstjnstn. KIRKEBIL Gangbsværd kan få kørljlighd til kirkn. Hn snstdagnfør på tlf Julsang Vd dt sidst onsdagsmød indn jul, d. 10. dcm br kl. 11 kommr dn ung oprasangr Dorth Elsbt Larsn og syngr t julprogram md bl.a. dansk, svnsk og nglsk/ amrikansk julmusik. Publikum kan glæd sig til n populær og undrholdnd ftrmiddags- Foto: Sørn Tidmand Soprann Dorth Elsbt Larsn, nyuddan nt opra sangr fra Dt kgl. Tatr, kan opl vs i kir kn 10. dcmbr kl. 11. koncrt, hvor båd kndt og mindr kndt tonr indvarslr juln. E ftr dn kort Gudstj nst kl. 14 r kaffbord n dækkt, Hln Dam ldr mødt, og vd koncrtn akkompagnrs Dorth Elsbt Larsn af Britta Bugg Madsn. All r vlkomn. BB KIRKENS KONTOR Kordgn Christian Und, Halfdansgad 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorts kspditionstid: Hvrdag kl samt tirsd. 1< Lørd. kl SOGNE OG STUDENTERPRÆST HansAnkr Jørgnsn, Snorrsgad 9, 2300 Kbh. S. Tlf Træffs på bopæln: onsd. + frd. kl & I()(S. kl Træffs Kbhvn.s Univrsitt Amagr. lirs.+ tors. kl tlf Sognpræst Bjarn Fabritius Ptrsn har orlov ti11/2 98. KST. SOGNEPRÆST Hln Dam Østrbrogad 102,2100 Ø tlf. privat Træffs i kirkn man , Tirsd., onsd. og torsd Tlf KIRKET J ENER Ptr Hrmansn Træffs bdst kl Tlf ORGANIST Britta Bugg Madsn, Puggårdsgad 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirstn Hjorth, Brgthorasgad tv. Tlf Arb , lok KIRKEVÆRGE Ark. Ptr Pdrsn Snorrsgad 3, 2300 Kbh. S. Tlf

9 27. novmbr 1997 Andlsforning contr a Ljrforning Eftr dn sidst Gnistrg som Bstyrlsn for H.A.B. Andlsforning har lavt ovrfor Ljrforningn "Lifgårdn" i samm jndom, angånd. ljmål af drs gaml vær- og mødstd i kældrn nr 57, md at sætt ljmålt til licitation imllm Ljrforningn og andr Bbor i Ejndommn, så kan Bstyrlsn fra Ljrforningn ikk s at dr r grobund for t godt Samarbjd Andls- og Ljrforningn imllm. Vi trod at dt var voksn mnnskr vi talt md, mn dsværr tog vi fjl, for md n utilnærmlig Ovr Piiiglknab, dr md al magt undrkur d andr Knabr i flokkn, så må vi dsværr inds, at vi skal ud i byn for at få vors gt værstd. Mn hvad dr forbavsr os r hvordan d har fåt råd til at køb n Andlsljlighd??? D har måsk haft skjult rsrvr fra dn gaml Ljrfornings tid!!!! Mn lad dm søb i drs gn kål, som digtrn H.C. Andrsn vill hav skrvt i t af sin Evntyr. Lonny Taicony Halfdansgad 45 st. BRYGGEBLADET Mtro-udstilling Fra p å mandag dn l. dcmbr kan man få t godt indtryk af h vordan dt Giugiaro-dsignd mtro-tog, som skal sætts i drift i Købnhavn om nogl år, kommr til at s ud. En fuld-skala-modl af togts frontparti vil nmlig fra dnn dag vær udstillt foran mtro-byggpladsn på Artillrivj. -1(, TILSII(,Ernc;rkdag tak tillykk md dagn Hvis I tør! Hks - Hugorm - Halvtrds Jg r ikk n husmodr mn n hks. Jg r ikk n rgnorm mn n hugorm. Drfor! Mød mig i hkskdln/trrarit: Bborhjørnt lørdag d. 6/12 kl Md hkshyl fra Grtrud Eggrs Argang 1947 Kær Ron! Hvor har du dog forandrt dig. Rigtigt stort tillykk md d 20 år dn 30. novmbr. Kærlig hilsn Karstn. 9 Dag -Aftn -Wk-nd Hav TV Srvic Brgthorasgad Sundby Rparation af: Fjrnsyn * Vido * Forstærkr Computr _., Md garanti_ ZGULVSERVICE Din g ulvmand p å Bryggn BUTIK ÅBEN MAND.-TORS Pljproduktr til g ulv Råd og vjldning Gunløgsgad 35 kld u.-.u.c' :::-:; """. ay -... "._ -$t... 'nll,ll'.... ol. f'=- -,.,o;; J -- i=i i p R - J E K T M A G- E R N E.,... L l D o L l - s E N E. = N G- -A T E B u l L E R E N E. -<l) K A N D A l E R -+ T L - A s la.s L o lo - ' D G o E. G o - T R E T >O :l 1t R N E L ' E A E- K o A L A.... N u E N.., R ::;... M E D R - E - -- G l.,;;a s T I R... - vf.. D y - L Al s B A l i" K o M M. u.n. A L v A. L G E =T.,B. A E ;=7' E.. - Å M E R. """ l K ;..., A N '"!' Vindr Kryds og tværs-vindr af Bryggbladt nr. 19 blv: V. Krogh Gunløgsgad 19. Dltagls Krydsn aflvrs i Bborhjørnts dørsprækk snst søndag d. 7. dcmbr kl. 16. Blandt d korrkt løsningr trækks lod om t gavkort på 100 kr. til EDEKA v l Pr Toft, lsiands Brygg 25, hvor præmin i øvrigt kan afhnts. ' ÅBEN AUE 7 DAGE KR. VALGFRI SOL '$ l Isafjordsgad 5 J navn l gad l nr. NDE""'O I!Ebt\ÆD I\YOR. El!. v tt... Vtt->6 ll\1.. ST Bl L :ltf, f" X &L UOVl'- l.lbt t.!i=ii.ji:-.s"m:o GvD l Sif: pt llt.;"sotr --- DY M1tRf'.. ' Optagls af hilsnr til mærk- og fødslsdag r gratis. Skriv tydligt! Stils til Bryggbladt (s adrss sid 2) snst søndagn før kl. 16. Billdr vil bliv rturnrt - vd madsndls af adrssrt og frankrt svarkuvrt. Juli's Kørskol : v/ J. Schmidt MIK kørlærr Spcial ordblind og nrvøs Garanti for anknævn Mdlm af Dansk Kørlærrunion Egt torilokal på Bryggn * Egn ban og kørtknik på Amagr * Ring og få tilsndt n brochur TLF O"-' SOl:. Si:ILLE- ll(d- K(P" 13'16 :1 J,A:/!UAit; s:j/f:-l. RuN i<:> B A/i.J).Si't!.E i'!'lmi!.r.e D, o T u :V ' F\)61.1%t 141\n"Jtt -M. t" n>eat> : All-l<. Ftt>T.jf A SfWJIEtJ. t -x;:::. ELSK J. G OJ:"JtLE --.. )(t-toklf.. Q.:::,. Mll7T" l FOE:N /) - -AM fil/t. MAN SAN C:>. NOO:: F".. '.. 11L "JUL!(ENO!!Q... VI!. HM/l>.. li< K <. "--l(

10 10 BRYGGEBLADET 27. novmbr 1997 ' VENTETID. Hvis nogn syns, lk af og til vntr lovlig læng på togt, skull lk prøv Ørstad station. Hr har man gansk nklt tagt konskvnsn og opsti.llt luksussng md lvationsbund til d vntnik passagrr. FAGREGISTER 27. novmbr 1997 ANTIK CYKLER FRISØRSALON, forts. PIZZERIA l GRILL, bå. BryggnsAntik & Gnbrug Bryggns Cyklr Salon Brnhard Enk t.ma"spizla Køb og salg Isafjordsgad 1 o v/j!t Eriksn lifsgads Ryl<javiksgad 2, st Njalsgad DYRLÆGE GENBRUG REJSER APOTEK Bryggns Dyrklinik Gnbryggn Svant RjSr lsiands Br,ws Apotk Egilsgad 12 Rykjaviksgad 2, kld. Flyrjsr til tl vrdn lsiands Bg lhorsha'lnsgad S man-lirs: GLARMESTER ons. fr: EJENDOMSMÆGLER Jimmy Brgr lør: Nybolig v/ Stn Kofod Artillrivj50-52 SMØRREBRØD Amagrbiogad l$. Smørrbrød lsiands Brygg 7 BAGER Brdr. Sørnsns Elli. Ralgruppn Korsmann GULVSERVICE Egilsgad 35 H.C. Andrsns Boulvard 42, A-Z GulVsrvic V 3311S160 Gunløgsgad 35, kld. TANDLÆGE (Bryggns gulvmand) Jørgn Frank & Sørn Barsld Bryggbagrn lsiands Brygg 15 lsafjordsqad 1 EJENOOMSSELSKAB Ejndomsslskabt HUflkl & Rydmann HOTEL Bryggbagrn Gunløgsgad 1 Hotl Capnhagn TV-SERVICE lifsgad fax: Bd & Brakfast Hav T v-srvic Tlfontid: mand. -fors. kl v/ Birth Hindkjær & Prsonlig hnv. tors. kl Egilsgad Larsn Tknik BANK NordnA/S Salg, rparat1on & udljning Arnagrbankn Toldbodgad Islands Brygg Købnha'l1l K KONFEKTURE Bryggns Konflclur Egilsgad TÆPPER unrup Tæppr BEGRAVELSE EJENDOMSSERVICE Artillrivj 151 Bryggns TKS V/ Allan ThamS Bgravlssforrtning Gunløgsgad KØBMAND Amagrbrogad EDEKA Matlæd f Pr Toft lsiands Brygg 13 Egilsgad2 UDLEJNING Bryggns Udljning ELEKTRIKER Egilsgad 37. kld. Kilting EL-køb BLOMSTER Isafjordsgad 4 KØRESKOLE Blomstrcirt<ln Juli "s Kørskol lilsgad 5 Guo!gsgad 31 VINDUESPOLERING TKS V/ Allan Tlmls A.AA Ruts Polring Gunløgsgad v/ MIChal Flint Nilsn Malou Blomstr HaHdansgad 36, 3. th. Thorshavnd 26 LÅSESERVICE TKS v/ Allan Thams S annonc sid 3 øvis/thi FARVEHANDEL Gunløgsgad O. Nørbys Eftf BOGHANDEL Isafjordsgad 3 vvs Bryggns Bog- og Papirhandt WS Poul Martinsn lsiands Brygg 21 MALER Gunløgsgad fax: Matrmslr Harry Jnsn FOTO Appldoorn All Jast Foto Dragør BOWLING lsiands Brygg ØKOLOGISKE VARER Bryggns Bow1ing Cntr Sund-Bixn lsiands Brygg 83E Malrmstr Btym Englandsvj Njal Foto Vido Rylr:javiksgad Njalsgad n32 Tirs fr.14-19,før BUSKØRSEL Tåmby Busirafik MURER Gunløgsgad 15 FRISØRSALON Murrfirmat Lif Johnson AIS Flair lor Hair Strcmlodsvj 38 Njalsgad FAGREGISTER 3154S7 47 Oplagls i fagrgislrt CAFE 300 kr. for 10 udgivlsr cafa Isbjørnn Frisr Gabrila MØBLER (3 tksuin1r) Rykjaviksgad 1 Thorshavnsgad 2 S Eiffl Ekstra linir: 60 kr. pr. lini Egilsgad28 Prisr xcl. moms Hnv Bryggblada.lilsgOO 7 GalMokkn IngMunk lsiandsbrygg g.- Snorrsgad PIZZERIA l GRILL Bjørngrilln Ryl<javiksgad 1 Kaf Sputnik Klip2000 Sturlasgad lsiands Brygg 1 B FORENINGER & INSTITUTIONER DAGINST1T\JTIONER BIBUOTEK Anna Poulsns mnighdsbørnhaw Njalsgad 15 Gunløgsgad 65 Abntman.13-19,tirs.10.1S ons. & tors , 1r lør 'Brygghust' Artillrivj 71 D FORENINGER Bryggns Børn- og UngdomScntr BoldklubtJn Hkla Artillrivj 71 C Egilsgad Børnhav Bryggns Pnslonlstforning, Giml Thorshavnsgad 28 v/ Elva Poulsn li Institutionn 'Bryggn' Bryggns Pnsion1stklub Snorrsgad 3 Artillrivj 71 C (lgplads) Dartklubbn Bjørnbandn 'Krudtugln. Artillrivj 86 ArtillrivJ 71 A Rød Kors børnhavn langbrogad 2 Snorrsgad lsiands Bryggs lokalhisiofisk Forning v/ Sussi Paddison Snurrtoppn (wggstu) lsiands Bryggs lokalråd Snorrsgad 10 lifsgad 'Thorshav' Ljrforningn lsiands Brygg Thorshavnsgad 23 B lifsgad Vuggstu Thorolf Spjdrn lsiands Brygg Artillrivj 71 B Artillrivj S Vuggslu KIRKE Thorshavnsgad 23 A Hans Tausns Klrt< Halfdansgad s Kirt<kontor: t 96 SOCtALCENTER (dagligt kl , Socialcnl Anlagtbco tirsdagtiiligld.16-18) Njalsgad COTE D' AZUR T at og fos1 k...,litt. Stulaopp frmsllt i 100% polyamid md Onlismodsbhondling. T.. ppt hor høj /lov mønslr fflct. fos i 3 forvot. Brdd co..400 cm. Nomtolpm pr. hm. 248,. G Garant,.,,,, Uttrup Tæppr Ar1illofflJ IC.t.onhovn s T STilEt MAN[MG.!()ltiOA(l freo..o llllltimg IAN() 0()() novmbr 1997 KULTURINST1T\JTIONER Bryggns Børnalllr Thorshavnsgad / Købnhavns Kulturkass Gunløgsgad Mdbotgrllus! G1ml Thorshavnsgad (kontor) (caf) Sputnik (spillstd) Slurlasgad SKOLER Dansk Flygtninghjælps Sprogskol KigkurrnS Gøglrskoln f Ørknfortt Kigkurrn (kontor) (lvtll.) Købnhaws Kvinddaghøjskol KigkurrnS D (kontor) (lvtll.) Skoln pa 1stands Brygg Artillrivj FRIVILUGT ARBEJDE Bryggns Friform Formidling af frivilligt arbjd pa bibliotkt torsdag kl FORENNaER / INSTITUTIONER Optagls r gratis. Hnv.: Bryggbladt. Lifsgad

11 27. novmbr 1997 BRYGGEBLADET -:- GIR Børntlfonn = I Danmark finds n organisation, dr hddr "Børns Vilkår«, dn r blvt oprttt af privat mnnskr for mang år sidn. Diss mnnskr syns nmlig ikk, at vilkårn for mang børn i Danmark r særlig god!! Mang børn og ung r nsomm, har problmr md skoln, forældr llr vnnr, og mang børn har ikk nogn at snakk md om problmrn. Børns Vilkår arbjdr for, at diss ting skal bliv mr synlig i dagns Danmark og n af d god og populær ting, d har lavt r Børntlfonn r t tlfonnummr du kan ring på og du kan ring om alt. Tlfonn r for all, og du bhøvr ikk fortæll hvm du r, og dn du kommr til at snakk md, som kalds n rådgivr, har tavshdspligt, dvs. rådgivrn må ikk fortæll nogt vidr, hvis du ikk ønskr dt. Så måsk har du kærstsorgr, måsk r du sur ovr, at du skal vær hjmm klokkn 8 om aftnn, måsk skal din mor og far skills llr måsk blivr du drillt - rådgivrn r god at snakk md, d har all forstand på børnliv og vil også grn hjælp dig md problmrn, vd at komm md god råd til dig. Du kan ring på Børntl fonn mandag til frdag fra kl og søndag fra kl på tlfonnumrnr / \ \c\ usik på bibliotkt -V / \ / I sommrs bgyndt biblio- Hvis du har nogl andr i../--.,' tkt i Njalsgad, at ud- ønskr, f.ks. nogl grupl J'fl -... lån musik på CD og d pr du syns manglr i --y. 1-:.. har ftrhåndn n rigtig samlingn, må du mgt ' 11;,::1 l god samling af musik for grn komm md forslag, ' "'w - "- nhvr smag. Dr r blvt så forsøgr bibliotkt at 1 købt n dl hott navn for skaff musikkn., børn og ung - hr r lig Når du lånr musik på n lill list md d nyst: bibliotkt, skal du bar ' Ptr Andr: Tim, Th husk, at du kun kan lån i. \ Vrv: Urban Hymns, Rob- tr af gangn, og du må bi Williams: Lif Thru a kun lån dm i 14 dag - 1 Lns, Puff Daddy: No Way mn dt r gratis, du skal.si Out, Jant Jackson: Th bar hav t lånrkort t., Vlvt Rop, Coolio: My llr dit sygsikringsbvis Soul, Portishad: Portish- md. ad, DAD: Simpatico. Labyrint Bgg fltrn i midtn kan brugs som start -dt andt blivr så målt. Gangngår ovr og undr hinandn 20 11AO- lt!\li" t-j &t H ENE.. Mt..E '::.CM Ow'E li! c: 51c: I(J\L Ktt>E. f!ei\- MuR.. Pi G-t> rv'l vro 1\:. l. j s.a.c.-n '>o< t K 1Cct.5!'lR.- CTN M () 6-AMEI. CG- - G-L M INE SPA - "'l. Erv SJULT \'0 KJlL 6-ROv ':>Pi 2 Pi <re l)fr.x...!,.an æ VE:16i: 6-bR. SKjUL TE Løs kryds og tværsn og aflvr dn i Bborhjørnts dørsprækk, Lifsgad 7, snst søndag dn 7. dcmbr kl. 16. Husk at skriv dit navn og din adrss hr: Blandt d rigtig løsningr trækkr vi lod om t gavkort på 100 kr. til Bryggns Bog- og PapirhandL Vmdrn får gavkortt tilsndt. V m dr af krydsn i nr. 19 blv: Hnning Rosnkrantz Snorrsgad l, l. tv. BRYGGENS - Du kunn også læs n god bog - dr r mang god tit- IIOG-OGPAPtRHAHon!$UNOS BAYLE = s. ØBEHHAVN S lr at hnt i dt ny katalog FOR OZ 09119, som du kan få på bibliotkt.

12 BRYGGEBLADET s. Dt r rsultatrn dr tællr 22 solgt boligr i oktobr månd r bvist hrpå. Dn positiv tndns gnnm d sidst år md øns gunstig infrastruktur - udviklingn fortsættr. Til dato har vi solgt 215 boligr. En bolighandl r n tillidssag og kan ikk ovrlads til hvm som hlst. Stn Kofod har Nykrdit i ryggn og dt givr styrk og rfaring når blåningn skal på plads. Kombinationn af t nstånd lokalkndskab, n mdarbjdrstab dr brændr for sagn og n pågånd stil og dynamisk markdsføring har vært mdvirknd til, at vi idag ikk blot sælgr hurtigr, mn også til dn bdst pris. All kan sælg fast jndom, mn dt r kun få jndomsmæglr dr kan gør dt til dn rigtig pris, hurtigt og profssionlt. Dt kan vær Indviklt og uovnkullgt, VI kommr og sr på din bolig, Indnfor d når man skal.. lg sin bolig. Mn dt b- næst 48 timr har du t kontant bud på htvr dt Ikk at vær. Du skal bar ring hvad du kan få l ovnkud, og hvor hurtigt og bd om n Nybollg Salgsvurdrlng. din bolig kan bliv solgt. Så får du hurtigt t ovrblik. Dt r naturligvis uforpligtnd og gratis. Du skal blot kontakt os og bd om n Nybollg salgs vurdring. Hvm vd? Måsk har du lyst til at gtr n god handl. Og dt r dt, dt hl handlr om. Stn Kofod Ejndomsmæglrfirma AMAGER-brogad 73 Tlf Købnhavn S Fax

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Rasmus Bang Trudslv Enslvvj 2 8361

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere