Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen 2015/ side 22 Aktivitets kalender 2015/ side 23 Banko... side 24 Fælles spisning... side 32 Leje af forsamlingshuset... side 33 Billeder af huset... side 34 Havredal Borgerforenings årsregnskab side 43 Side 2

3 Ulvedalsvej Karup J. Tlf.: havredal.dk Side 3

4 Årsberetning ved generalforsamlingen for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus for 2014 Så gik der igen et år også i Havredal Borgerforenings regi. Som i jo alle ved havde vi en rigtig træls start på året, da Gunnar Klaris jo desværre døde i januar måned, kun en god måneds tid efter et andet bestyrelses-medlem, nemlig Leif Stick var afgået ved døden. Selv om det ikke helt lykkedes for os, at få styr på alt inden Generalforsamlingen i 2014 fik vi valgt en ny be-styrelse. På det konstituerende møde blev jeg så valgt som formand, Lars som næstformand, Dea som kas-serer, Nina som sekretær, Britta som festarrangør, Otto som pedel og Finn som pedelmedhjælper. Britt som blev valgt som 1. suppleant har også valgt, at være med til bestyrelsesmøderne i 2014 og det har været rigtig godt, da Britt jo har varetaget rengøringen af Forsamlingshuset og på den måde har vi som be-styrelse og Britt jo kunnet følge med i hvad der rører sig på den front. I løbet af året har vi afholdt næsten de samme arrangementer, som i årene før nemlig: Fastelavnsfest Dilettant/Forårsfest Høstfest Danse/Øve aften med Palmehaveorkesteret 4 Fællesspisninger et med juletræ og det første i januar måned med underholdning af Carsten Knudsen fra de Nattergale/The Julekalender Fastelavnsfesten blev besøgt af 16 børn og 29 forældre/bedsteforældre. Dilettant/Forårsfest må man jo sige går lidt op og ned, selv om vi vel egentlig har talt om det kun går ned, så kan jeg se, hvor mange der har deltaget i de 4 år jeg har været i bestyrelsen og ud fra det går det altså op og ned for i 2011 og 2013 har der været 105 tilmeldte i 2012 kun 82 og i Til gengæld er der kommet flere og flere til Generalprøven lørdag eftermiddag. Høstfesten er så nok det der måske skal endnu mere fokus på fremadrettet, hvorvidt det nu skal afholdes eller ej. Vi har haft nogle gode fester synes vi selv og så vidt jeg har erfaret fra deltagere synes de også fes-terne har været gode, ja endda meget gode de seneste gange, hvor Britta har været festoriginal men op-bakningen har ikke været alt for god. Fra 2010 til 2014 har der været tilmeldt henholdsvis af-lyst 63 og 57. Når jeg nu lige er inde omkring Britta så skal du simpelthen have en Rose for al det energi du formår, at lægge i en fest! Danse/øve aftenen med Palmehaveorkesteret er faktisk en ret så hyggelig aften, som jeg mener, vi på trods af for lille fremmøde, skal give en chance mere. Bestyrelsen må simpelthen sætte hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi får nogle flere i Havredal og Omegn til, at møde op til hygge, høre god musik og få sig en svingom. Idet Palmehaveorkesteret kalder det en øveaften betaler vi ingen honorar til musik-ken ud over kaffe og lidt drikkelse. Arrangementet henvender sig nok ikke til de helt unge mennesker, men hold da op hvor er det glad musik med fuld knald, når 16 musikkere giver den gas. Fællesspisningerne er rigtig godt besøgt. I januar måned havde vi Fællesspisning og show med Carsten Knudsen, hvor der var 77 til spisning og 94 til showet. I marts måned havde vi 86 tilmeldte og den 27. oktober toppede vi med hele 107 tilmeldte. Fællesspisningen i forbindelse med juletræsfesten kom vi også lige over 100 tilmeldte. Og så havde Britta og jeg sammen med julemanden Karl Henry en rigtig hyggelig juletræsfest, hvor også Charlotte var invol-veret, da hun havde lavet små julelege med børnene. Tak til Karl Henry og Charlotte for hjælpen i den forbindelse. Side 4

5 Årsberetning ved generalforsamlingen for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus for 2014 I forbindelse med showet med Carsten Knudsen må jeg rose Viborg Kommune for, at de har fortsat det go-de initiativ, som vi indførte i Kulturudvalget i sin tid. Man gik simpelthen ind og bevilgede et beløb til for-skelligartede arrangementer kaldet Liv i Forsamlingshusene således, at de små forsamlingshuse rundt i hele kommunen har en mulighed for rent økonomisk at arrangere et eller andet, det være sig et foredrag med en kendt person eller noget underholdning. Sidste år lagde vi så billet ind på et show med Carsten Knudsen, som vi ikke havde turdet binde an med uden tilskud på ca. det halve af honoraret. Umiddelbart håber jeg, det kan blive en fast årlig tradition også i Havredal Forsamlingshus. Skulle der være nogen af medlemmerne, som har en rigtig god ide til noget som vi kan samle byen omkring så sig det endelig til bestyrelsen. Vi er faktisk blevet opfordret til at lave et arrangement til efteråret, som også kunne være et tilbagevendende arrangement. Det skulle hedde Kartoflens dag og det indebærer rigtig mange muligheder, som jeg virkelig håber bestyrelsen vil tage op. Hvis vi ser bort fra nogle ekstra udlejninger i forbindelse med, at Skelhøje renoverede deres Kulturhus sid-ste år og vi havde en forening som var inde og leje huset torsdag aften gennem en måneds tid (som de så desværre droppede igen) så har udlejningen været på ca. samme niveau som i Folkedanserne har stadig deres 24 gange om mandagen i løbet af et år. Banko har også stadig 45 fredage, så når vi ligger vore egne arrangementer til er vi fortsat oppe på, at huset bliver brugt mellem 110 og 120 gange i løbet af et år. Det synes jeg er ret så godt. Nu nævnte jeg lige 45 gange Banko, det er mange, men det giver jo så også et pænt tilskud til forsamlings-husets og Borgerforeningens drift. Tallene kan i se når vi kommer til kasserens beretning. Tak til alle dem, også udover bestyrelsen, der giver en hånd med i forbindelse med Banko og ikke mindst Arne, som styrer det hele med hård hånd uden den hjælp ville det være svært, at opretholde det høje aktivitetsniveau på den front. I vil sikkert undre jer over, at vi har brugt en del flere penge til mindre nyanskaffelser og vedligehold og reparation, men begge dele er der en rimelig god forklaring på. Merudgiften i forhold til 2013 på vedligehold og reparation beror stort set alene på, at der desværre kom et stenslag på et af de store vinduer i vores indgangsparti og det kostede alene godt 4700,- + moms lige-som den årlige gulvafslibning i 2014 var dyrere end det vi tidligere har betalt for denne opgave. Mindre nyanskaffelser, og det er det i ordets egentlige forstand, men når man køber småting nok, kan det hurtig rende op i større beløb. Vi har nemlig købt nyt flot bestik og når man skal bruge 125 stk. af hver en-kelt del + lidt ta`ting bliver det til rigtig mange små ting, som så løb op i næsten ,- + moms. Noget som jeg, håber kan gøres bedre fremadrettet er vedligeholdelsen omkring forsamlingshuset, jeg hav-de flere gange, specielt i ukrudtstiden, og den var lang i 2014, noget dårlig samvittighed over det til tider for meget ukrudt, der stod rundt om huset, og selv om jeg tog nogle små totter op, når jeg gik forbi, så bat-tede det ikke rigtig noget, så det håber jeg virkelig der findes en god løsning på. Jeg vil gerne takke Britta og hendes mand Jan for det fantastiske arbejde de har lagt ved P-pladsen med at fjerne det efterhånden meget rådne træ og få sat de nye sten. Hver gang jeg går ud over Leif og Henriks mark glæder jeg mig over, hvor pænt det ser ud. Jeg vil også gerne takke Maiica og Peder for deres bidrag til forskønnelse af Havredal og en speciel Fortsættes næste side. Side 5

6 selvfølgelig for det stykke af jorden, der bliver til nye parkeringspladser til forsamlingshuset. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver rigtig pænt, når det bliver færdigt. I forbindelse med fællesspisningerne vil jeg også gerne bringe en tak til alle de elever fra Det ny Havredal der i den forbindelse yder en indsats og ikke mindst til Finn som har sponseret alle de kartofler, som de så har skrællet på skolen for os. Jeg vil også gerne takke vore sponsorer både for annoncering i vort lille årsblad og for de gaver vi har mod-taget i Skulle jeg nu have glemt at takke for et eller andet vil jeg slutte med, at sige tak til alle, der har ydet et styk-ke arbejde for Borgerforeningen og Forsamlingshuset i løbet af året og til alle de medlemmer der støtter op om foreningen både via kontingentbetaling og deltagelse i arrangementerne. Til hele bestyrelsen vil jeg bare sige tak for kampen og håbe på, at Havredal og Forsamlingshuset kan be-vare det gode ry og de positive vinde der har været om byen og huset igennem efterhånden mange år. Havredal den 18. februar 2015 Inge-Lise Sterup Formand Side 6

7 Tlf Grundtvigsvej 5 Frederiks 7470 Karup Side 7

8 Gør bilen vinterklar Service og reparation af alle bilmærker - også i garantiperioden. Køb vinterdæk - se priser og udvalg på: Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Instruktør Kim Brandt Kapelmester Flemming Berg Korledere Hanna & Aage Christiansen Thorningegnens Friluftsspil præsenterer 2015 Art director: Lisbeth Døssing illustration: Freehand.dk juni kl juni kl og juni kl juni kl og juni kl Billetsalg starter den 27/4 online: telefon: (man-tors kl 17-19) THE ADVENTURES OF MR. TOAD A MUSICAl IN 2 ACTS BASED ON THE WIND IN THE WIllOWS By KENNETH GRAHAME BOOK, lyrics AND MUSIC By PIERS CHATER ROBINSON MUSICAl ARRANGEMENTS By NEIl BRAND THESE AMATEUR PERFORMANCES ARE PRESENTED By ARRANGEMENT WITH JOSEF WEINBURGER ltd. OVERSæTTElSE MOGENS KJæR OG JOHN EGGERT Side 11

12 Flag Alle Et smukt og dejligt syn i vores lille by! For kr. 200,- kan den også blive rejst på din festdag. Ring og bestil hos: Poul Erik Clausen Tlf.: Side 12

13 Dilettantforestillingen Hack en sjæl og hug en tå Tage er ved at ryge ud af dagpengesystemet og styrer mod en vinterdepression i maj, og bedre bliver det ikke, når den enerverende nabo Gunnar hele tiden kommer forbi og fortæller, hvor fantastisk det går og hvor mange penge, han nu har. Tage indvilger i at tømme postkasse og vande blomster, da Gunnar må rejse ned til sin syge moster i Schweiz, og med hjælp fra postbuddet Titter øjner han en vej ud af problemerne: Han får fat i Gunnars nøglekort til nem-id og begynder et identitetstyveri. Det viser sig snart at være en dårlig idé Titter har det utroligt svært med at omgås sandheden, men er endnu dårligere til at lyve. Samtidig sker der en masse forviklingen, da både Tage og Gunnar har en datingprofil på nettet og div. damer m/k dukker op. Og værre bliver det, da det viser sig, at Gunnar er under overvågning af skattefar og der pludselig står to kvinder udenfor, som Gunnar har lovet ægteskab. Det der begyndte som en snedig plan, ender i ragnarok i denne forrygende morsomme farce. Medvirkende: Birthe Donslund, Camilla Stefansen, Anja Lind, Mette Hummelur, Ranva Funderskov, Karl Henry Sørensen, Britta Pedersen & Arne Pedersen. Instruktør: Gurli Vinther. Sufflør: Kirsten Saugmann. Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Vi ved, du kan en masse på egen hånd. Det kan vi også, så hvad kan det ikke blive til, når vi gør det sammen? Samtale og samarbejde er en vigtig del af alt, hvad vi gør. Vi mener nemlig, at god dialog og grundig rådgivning går hånd i hånd. Vil du være med? Sammen kan vi mere Side 18 Gravene Viborg Telefon Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S

19 ISO 9001:2008 Certificeret Tlf Johs. Jensensvej 51, Frederiks, 7470 Karup J. Side 19

20 Besøg hjemmesiden Aktivitetskalender Havredal Borgerforening Januar Sø 1 Ti 3 On 4 To Fr 2 19:00 Banko 3 To 1 Fr 19:00 Banko Lø Sø Sø Lø 7 8 Pinsedag Folkedans Fastelavn Ti Sø 2 Fastelavn & Fællesspisning On 2 10 To 3 Fr 4 19:00 Banko Lø 5 Ma Ti 6 15 On 7 To :00 Banko Ma 9 Ti 10 On 11 To 12 Lø 3 Ma Fr Fr 13 19:00 Ti 20 6 Sø Ma 7 Lø :00 Banko 8 Sø 9 On 9 Ma To 10 Fr 11 19:00 Banko Lø 12 Ma 12 Sø 13 Palmesøndag Ti On 14 To 15 Fr 16 Bededag Ma 16 Lø 17 Ti 17 On To 19 Fr 20 19:00 Banko 25 6 Lø 14 4 Sø 11 1 Lø 8 Sø 15 5 On 2 Sø Fr 6 To On 1 On 5 Banko Generalforsamling 4 Ma 14 Lø 21 Lø Fr 3 19:00 Banko 2 To Fr On 12 To 13 Fr 14 19:00 Banko 15 Ti On To 17 Skærtorsdag Fr 18 Langfredag Ma 19 Ti On Ma 23 Ti 24 On To 6 Sø Lø Ti 11 Sø 18 Lø 15 Sø 22 5 Sø Ma 9 Ma 7 9 Fr 10 19:00 Banko 11 On 12 To 13 Fr 14 19:00 Banko Lø Sø 16 8 Ma 17 Ti 18 Lø 19 Sø 20 Påskedag Ma 21 To Fr 23 Lø To 26 Fr 27 Lø Ti On To Sø 12 On 19 Ma On 15 To 16 Sø 16 Fr 17 19:00 Banko Ma 17 Lø 18 Ti 18 Sø 19 Fællesspisning On 19 4 To 20 To 20 Fr 21 19:00 Banko Fr 21 19:00 Banko Lø 22 Lø Sø 23 On 23 9 Ma To 24 Ti 25 Fr 25 19:00 Banko On 26 Lø 26 Sø 27 Ti 27 Ma On 28 Ti 29 To 29 Kr. himmelfartsdag Fr 30 19:00 Banko Ma 30 Lø 31 3 Lø Sø Lø 15 Ti 22 Sø 29 Ti On 22 Sø Ma 24 Ti 25 To 27 Fr 28 19:00 Banko Lø 29 Forårsfest Forårsfest On To 23 Fr 24 19:00 Banko 25 On 26 5 To 27 Fr 28 19:00 Banko Sø 30 Ma 31 Ti Ma 27 Lø Sø 26 Ti 28 On 29 To 30 Fr 31 19:00 Banko 19:30 Folkedans Start 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans Februar 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans Afsl. 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Marts April Maj Juni 2. påskedag 2. pinsedag 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Her finder du de sidste nyheder og indformationer om huset. Side 20

21 Side 21

22 Bestyrelsen 2015/2016 Formand: Inge-Lise Sterup Havredal Ulvedalsvej Karup tlf: Sekretær: Kirsten Saugmann Vimdalsvej 2 Havredal 7470 Karup tlf: Pedel: Finn Bitsch Havredalsvej 4, Frederiks 7470 Karup tlf: Bestyrelsesmedlem: Lars Dahl Frølund Aarestrupvej 182, Ulvedal 7470 Karup Tlf. nr Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Clausen Smedevej Karup / Side 22 Bestyrelsesmedlem: Britt Nielsen Ulvedalsvej 25, Havredal 7470 Karup Tlf. nr Bestyrelsesmedlem: Erik Madsen Smedevej 9, Havredal 7470 Karup tlf: Suppleant: Anja Lind Tinghøjvej 39, Havredal 7470 Karup tlf: Suppleant / Husudlejning Nina Odgaard Stendalsvej 3, Havredal 7470 Karup tlf: Kasserer/Regnskabsfører Erik Søjborg Havredalsvej Karup tlf:

23 Havredal og Omegns Borgerforening Aktivitetskalender 2015/2016 Lørdag den 21. marts Tirsdag den 23. juni Den 11., 12. og 13 august Lørdag den 26. september Onsdag den 7. oktober Søndag den 25. oktober Søndag den 13. december Dilettant/Forårsfest Sct. Hans Fest Husvedligeholdelse m.v. Høstfest Palmehaveorkesteret Fællesspisning Juletræ/Fællesspisning Søndag den 24. januar Søndag den 7. februar Onsdag den 24. februar Søndag den 13. marts Lørdag den 2. april Fællesspisning Fastelavnsfest Generalforsamling Fællesspisning Dilettant/Forårsfest KONTINGENT 2015 Medlemskab kr. 100,00 pr. husstand.pensionister kr. 50,00 Side 23

24 BANKO Kom til Banko i Havredal Forsamlingshus hver fredag kl. 19:00. Der spilles 26 spil med rækkegvinster, kødpakker, Købmandsposer og penge ved pladen fuld. Kom og støt: Alhedens folkedanser Knudstrup Borgerforening Havredal Borgerforening som er arrangørerne bag spillet. Side 24

25 NU ER VI KLAR IGEN v/claus Melhedegaard og Martin Jørgensen Salg/værksted Martin Jørgensen, Butik/Reservedele Claus Melhedegaard, Vi har forhandling af Fendt - Zetor - Delaval Husqvarna og mange flere... Vi servicerer stadigvæk Renault/Claas traktor. Nyrupvej 2A, Frederiks, 7470 Karup J Åbningstider: man.-tors fre lørdag 9-12 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 lys - kraft belysning hvidevarer tele-data inst. antenne energirådgivning VEludført arbejde? - så kontakt frederiks el for et uforpligtende tilbud... Vores erfarne og veluddannede medarbejdere har stor ekspertise inden for deres fagområder og lægger vægt på at levere kvalitetsarbejde. til tiden. til aftalt pris. Og i tæt samarbejde med den enkelte kunde... Havrevænget 3 Frederiks 7470 Karup Tlf havrevænget 3 frederiks 7470 karup fax tlf Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Husk fællessisning Søndag den 25. oktober Søndag den 13. december Søndag den 24. januar Søndag den 13. marts Sæt et stort X i kalenderen - allerede nu! 1. Side 32

33 Velkommen til Fest i Havredal Kultur & Forsamlingshus Skal du have fest så anbefaler vi Havredal Kultur- og Forsamlingshus, som er totalrenoveret og fremstår som et fantastisk funktionelt hus med et meget godt og veludstyret køkken, renoverede toiletter, handicaptoilet med pusleplads til baby, ny flot indgangsparti, mulighed for legeplads i gården til børnene og meget mere. Der er service så der kan dækkes op til 125 personer. Huset kan også bruges til forskellige møder, foredrag m.v. Der er en projektor i den store sal med lærred på scenen.samt cd/dvd afspiller. Udlejningspriser: Hele huset incl. køkken kr ,- Lille sal incl. køkken kr. 500,- Service pr. kuvert kr. 7,- Aftenmøder hvor der kun laves kaffe kr. 300,- Service pr. kuvert kr 3,- Alle priser er incl. moms, men excl. rengøring Duge og 5 armet lysestager kan lejes. Rengøring kan tilkøbes. Henvendelse vedr. udlejning til: Nina Odgaard tlf , eller mail: PS! Medlemmer af Havredal Borgerforening får kontingentet i rabat ved leje af huset. Side 33

34 Side 34

35 EDC Kjellerup Vi er Kjellerup's bedst sælgende ejendomsmægler i Kontakt os på tlf. nr , for et uforpligtende salgstjek. Søgaards Bedemandsforretning v/ Katri Søgaard - Bedemand og sygeplejerske Omsorg Værdighed Muligheder Tlf svarer hele døgnet Østergade Karup J - Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Meget mere discount! Åbent alle ugens dage8-21 Herningvej 4 - Karup v/dennis Lind Pedersen ALHEDENS HUNDESALON Trim / klip af små og store hunde. Hvad kan jeg gøre for din hund? Åbningstider: Hverdage fra kl Øvrige dage: Efter aftale Risvænget 1, Frederiks, Karup Ring og hør mere på tlf.: Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Nedbrydning. Jord og kloakarbejde. Belægning og betonarbejde. Leif Pedersen Enterprise APS. Smedevej 8. Havredal Telefon Mobil Side 44 Opsætning: Kristian Krogh, Tryk: Det ny Havredal.

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus

Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2013/2014 i Tånum Forsamlingshus. Med sommeren på hæld tager vi fat på en ny sæson i vores fælles forsamlingshus.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Program for 2016/17 Tånum Forsamlingshus

Program for 2016/17 Tånum Forsamlingshus Program for 2016/17 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2016/2017 i Tånum Forsamlingshus. På bestyrelsens vegne vil vi allerførst takke vores annoncører, samarbejdspartner,

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Marts 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Marts 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Nr. 88 November 2001

Nr. 88 November 2001 Nr. 88 November 2001 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Kan det virkelig passe, at der ikke skal serveres mad til næste forestilling???? Der er ikke tilmeldt nogle hjælpere. Er det en

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev September 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev September 2016 Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Kirke Gudstjenester Maj/juni Søndag 1. maj; ingen gudstjeneste Søndag 8. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården April 2014 FOKUS Affaldsskakter: Hej naboer Jeg har nu varetaget tømning af vores affaldsskakter i ca. 6 måneder, og det er desværre kommet dertil, at jeg må komme med en lille

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016 Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere