Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen 2015/ side 22 Aktivitets kalender 2015/ side 23 Banko... side 24 Fælles spisning... side 32 Leje af forsamlingshuset... side 33 Billeder af huset... side 34 Havredal Borgerforenings årsregnskab side 43 Side 2

3 Ulvedalsvej Karup J. Tlf.: havredal.dk Side 3

4 Årsberetning ved generalforsamlingen for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus for 2014 Så gik der igen et år også i Havredal Borgerforenings regi. Som i jo alle ved havde vi en rigtig træls start på året, da Gunnar Klaris jo desværre døde i januar måned, kun en god måneds tid efter et andet bestyrelses-medlem, nemlig Leif Stick var afgået ved døden. Selv om det ikke helt lykkedes for os, at få styr på alt inden Generalforsamlingen i 2014 fik vi valgt en ny be-styrelse. På det konstituerende møde blev jeg så valgt som formand, Lars som næstformand, Dea som kas-serer, Nina som sekretær, Britta som festarrangør, Otto som pedel og Finn som pedelmedhjælper. Britt som blev valgt som 1. suppleant har også valgt, at være med til bestyrelsesmøderne i 2014 og det har været rigtig godt, da Britt jo har varetaget rengøringen af Forsamlingshuset og på den måde har vi som be-styrelse og Britt jo kunnet følge med i hvad der rører sig på den front. I løbet af året har vi afholdt næsten de samme arrangementer, som i årene før nemlig: Fastelavnsfest Dilettant/Forårsfest Høstfest Danse/Øve aften med Palmehaveorkesteret 4 Fællesspisninger et med juletræ og det første i januar måned med underholdning af Carsten Knudsen fra de Nattergale/The Julekalender Fastelavnsfesten blev besøgt af 16 børn og 29 forældre/bedsteforældre. Dilettant/Forårsfest må man jo sige går lidt op og ned, selv om vi vel egentlig har talt om det kun går ned, så kan jeg se, hvor mange der har deltaget i de 4 år jeg har været i bestyrelsen og ud fra det går det altså op og ned for i 2011 og 2013 har der været 105 tilmeldte i 2012 kun 82 og i Til gengæld er der kommet flere og flere til Generalprøven lørdag eftermiddag. Høstfesten er så nok det der måske skal endnu mere fokus på fremadrettet, hvorvidt det nu skal afholdes eller ej. Vi har haft nogle gode fester synes vi selv og så vidt jeg har erfaret fra deltagere synes de også fes-terne har været gode, ja endda meget gode de seneste gange, hvor Britta har været festoriginal men op-bakningen har ikke været alt for god. Fra 2010 til 2014 har der været tilmeldt henholdsvis af-lyst 63 og 57. Når jeg nu lige er inde omkring Britta så skal du simpelthen have en Rose for al det energi du formår, at lægge i en fest! Danse/øve aftenen med Palmehaveorkesteret er faktisk en ret så hyggelig aften, som jeg mener, vi på trods af for lille fremmøde, skal give en chance mere. Bestyrelsen må simpelthen sætte hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi får nogle flere i Havredal og Omegn til, at møde op til hygge, høre god musik og få sig en svingom. Idet Palmehaveorkesteret kalder det en øveaften betaler vi ingen honorar til musik-ken ud over kaffe og lidt drikkelse. Arrangementet henvender sig nok ikke til de helt unge mennesker, men hold da op hvor er det glad musik med fuld knald, når 16 musikkere giver den gas. Fællesspisningerne er rigtig godt besøgt. I januar måned havde vi Fællesspisning og show med Carsten Knudsen, hvor der var 77 til spisning og 94 til showet. I marts måned havde vi 86 tilmeldte og den 27. oktober toppede vi med hele 107 tilmeldte. Fællesspisningen i forbindelse med juletræsfesten kom vi også lige over 100 tilmeldte. Og så havde Britta og jeg sammen med julemanden Karl Henry en rigtig hyggelig juletræsfest, hvor også Charlotte var invol-veret, da hun havde lavet små julelege med børnene. Tak til Karl Henry og Charlotte for hjælpen i den forbindelse. Side 4

5 Årsberetning ved generalforsamlingen for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus for 2014 I forbindelse med showet med Carsten Knudsen må jeg rose Viborg Kommune for, at de har fortsat det go-de initiativ, som vi indførte i Kulturudvalget i sin tid. Man gik simpelthen ind og bevilgede et beløb til for-skelligartede arrangementer kaldet Liv i Forsamlingshusene således, at de små forsamlingshuse rundt i hele kommunen har en mulighed for rent økonomisk at arrangere et eller andet, det være sig et foredrag med en kendt person eller noget underholdning. Sidste år lagde vi så billet ind på et show med Carsten Knudsen, som vi ikke havde turdet binde an med uden tilskud på ca. det halve af honoraret. Umiddelbart håber jeg, det kan blive en fast årlig tradition også i Havredal Forsamlingshus. Skulle der være nogen af medlemmerne, som har en rigtig god ide til noget som vi kan samle byen omkring så sig det endelig til bestyrelsen. Vi er faktisk blevet opfordret til at lave et arrangement til efteråret, som også kunne være et tilbagevendende arrangement. Det skulle hedde Kartoflens dag og det indebærer rigtig mange muligheder, som jeg virkelig håber bestyrelsen vil tage op. Hvis vi ser bort fra nogle ekstra udlejninger i forbindelse med, at Skelhøje renoverede deres Kulturhus sid-ste år og vi havde en forening som var inde og leje huset torsdag aften gennem en måneds tid (som de så desværre droppede igen) så har udlejningen været på ca. samme niveau som i Folkedanserne har stadig deres 24 gange om mandagen i løbet af et år. Banko har også stadig 45 fredage, så når vi ligger vore egne arrangementer til er vi fortsat oppe på, at huset bliver brugt mellem 110 og 120 gange i løbet af et år. Det synes jeg er ret så godt. Nu nævnte jeg lige 45 gange Banko, det er mange, men det giver jo så også et pænt tilskud til forsamlings-husets og Borgerforeningens drift. Tallene kan i se når vi kommer til kasserens beretning. Tak til alle dem, også udover bestyrelsen, der giver en hånd med i forbindelse med Banko og ikke mindst Arne, som styrer det hele med hård hånd uden den hjælp ville det være svært, at opretholde det høje aktivitetsniveau på den front. I vil sikkert undre jer over, at vi har brugt en del flere penge til mindre nyanskaffelser og vedligehold og reparation, men begge dele er der en rimelig god forklaring på. Merudgiften i forhold til 2013 på vedligehold og reparation beror stort set alene på, at der desværre kom et stenslag på et af de store vinduer i vores indgangsparti og det kostede alene godt 4700,- + moms lige-som den årlige gulvafslibning i 2014 var dyrere end det vi tidligere har betalt for denne opgave. Mindre nyanskaffelser, og det er det i ordets egentlige forstand, men når man køber småting nok, kan det hurtig rende op i større beløb. Vi har nemlig købt nyt flot bestik og når man skal bruge 125 stk. af hver en-kelt del + lidt ta`ting bliver det til rigtig mange små ting, som så løb op i næsten ,- + moms. Noget som jeg, håber kan gøres bedre fremadrettet er vedligeholdelsen omkring forsamlingshuset, jeg hav-de flere gange, specielt i ukrudtstiden, og den var lang i 2014, noget dårlig samvittighed over det til tider for meget ukrudt, der stod rundt om huset, og selv om jeg tog nogle små totter op, når jeg gik forbi, så bat-tede det ikke rigtig noget, så det håber jeg virkelig der findes en god løsning på. Jeg vil gerne takke Britta og hendes mand Jan for det fantastiske arbejde de har lagt ved P-pladsen med at fjerne det efterhånden meget rådne træ og få sat de nye sten. Hver gang jeg går ud over Leif og Henriks mark glæder jeg mig over, hvor pænt det ser ud. Jeg vil også gerne takke Maiica og Peder for deres bidrag til forskønnelse af Havredal og en speciel Fortsættes næste side. Side 5

6 selvfølgelig for det stykke af jorden, der bliver til nye parkeringspladser til forsamlingshuset. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver rigtig pænt, når det bliver færdigt. I forbindelse med fællesspisningerne vil jeg også gerne bringe en tak til alle de elever fra Det ny Havredal der i den forbindelse yder en indsats og ikke mindst til Finn som har sponseret alle de kartofler, som de så har skrællet på skolen for os. Jeg vil også gerne takke vore sponsorer både for annoncering i vort lille årsblad og for de gaver vi har mod-taget i Skulle jeg nu have glemt at takke for et eller andet vil jeg slutte med, at sige tak til alle, der har ydet et styk-ke arbejde for Borgerforeningen og Forsamlingshuset i løbet af året og til alle de medlemmer der støtter op om foreningen både via kontingentbetaling og deltagelse i arrangementerne. Til hele bestyrelsen vil jeg bare sige tak for kampen og håbe på, at Havredal og Forsamlingshuset kan be-vare det gode ry og de positive vinde der har været om byen og huset igennem efterhånden mange år. Havredal den 18. februar 2015 Inge-Lise Sterup Formand Side 6

7 Tlf Grundtvigsvej 5 Frederiks 7470 Karup Side 7

8 Gør bilen vinterklar Service og reparation af alle bilmærker - også i garantiperioden. Køb vinterdæk - se priser og udvalg på: Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Instruktør Kim Brandt Kapelmester Flemming Berg Korledere Hanna & Aage Christiansen Thorningegnens Friluftsspil præsenterer 2015 Art director: Lisbeth Døssing illustration: Freehand.dk juni kl juni kl og juni kl juni kl og juni kl Billetsalg starter den 27/4 online: telefon: (man-tors kl 17-19) THE ADVENTURES OF MR. TOAD A MUSICAl IN 2 ACTS BASED ON THE WIND IN THE WIllOWS By KENNETH GRAHAME BOOK, lyrics AND MUSIC By PIERS CHATER ROBINSON MUSICAl ARRANGEMENTS By NEIl BRAND THESE AMATEUR PERFORMANCES ARE PRESENTED By ARRANGEMENT WITH JOSEF WEINBURGER ltd. OVERSæTTElSE MOGENS KJæR OG JOHN EGGERT Side 11

12 Flag Alle Et smukt og dejligt syn i vores lille by! For kr. 200,- kan den også blive rejst på din festdag. Ring og bestil hos: Poul Erik Clausen Tlf.: Side 12

13 Dilettantforestillingen Hack en sjæl og hug en tå Tage er ved at ryge ud af dagpengesystemet og styrer mod en vinterdepression i maj, og bedre bliver det ikke, når den enerverende nabo Gunnar hele tiden kommer forbi og fortæller, hvor fantastisk det går og hvor mange penge, han nu har. Tage indvilger i at tømme postkasse og vande blomster, da Gunnar må rejse ned til sin syge moster i Schweiz, og med hjælp fra postbuddet Titter øjner han en vej ud af problemerne: Han får fat i Gunnars nøglekort til nem-id og begynder et identitetstyveri. Det viser sig snart at være en dårlig idé Titter har det utroligt svært med at omgås sandheden, men er endnu dårligere til at lyve. Samtidig sker der en masse forviklingen, da både Tage og Gunnar har en datingprofil på nettet og div. damer m/k dukker op. Og værre bliver det, da det viser sig, at Gunnar er under overvågning af skattefar og der pludselig står to kvinder udenfor, som Gunnar har lovet ægteskab. Det der begyndte som en snedig plan, ender i ragnarok i denne forrygende morsomme farce. Medvirkende: Birthe Donslund, Camilla Stefansen, Anja Lind, Mette Hummelur, Ranva Funderskov, Karl Henry Sørensen, Britta Pedersen & Arne Pedersen. Instruktør: Gurli Vinther. Sufflør: Kirsten Saugmann. Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Vi ved, du kan en masse på egen hånd. Det kan vi også, så hvad kan det ikke blive til, når vi gør det sammen? Samtale og samarbejde er en vigtig del af alt, hvad vi gør. Vi mener nemlig, at god dialog og grundig rådgivning går hånd i hånd. Vil du være med? Sammen kan vi mere Side 18 Gravene Viborg Telefon Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S

19 ISO 9001:2008 Certificeret Tlf Johs. Jensensvej 51, Frederiks, 7470 Karup J. Side 19

20 Besøg hjemmesiden Aktivitetskalender Havredal Borgerforening Januar Sø 1 Ti 3 On 4 To Fr 2 19:00 Banko 3 To 1 Fr 19:00 Banko Lø Sø Sø Lø 7 8 Pinsedag Folkedans Fastelavn Ti Sø 2 Fastelavn & Fællesspisning On 2 10 To 3 Fr 4 19:00 Banko Lø 5 Ma Ti 6 15 On 7 To :00 Banko Ma 9 Ti 10 On 11 To 12 Lø 3 Ma Fr Fr 13 19:00 Ti 20 6 Sø Ma 7 Lø :00 Banko 8 Sø 9 On 9 Ma To 10 Fr 11 19:00 Banko Lø 12 Ma 12 Sø 13 Palmesøndag Ti On 14 To 15 Fr 16 Bededag Ma 16 Lø 17 Ti 17 On To 19 Fr 20 19:00 Banko 25 6 Lø 14 4 Sø 11 1 Lø 8 Sø 15 5 On 2 Sø Fr 6 To On 1 On 5 Banko Generalforsamling 4 Ma 14 Lø 21 Lø Fr 3 19:00 Banko 2 To Fr On 12 To 13 Fr 14 19:00 Banko 15 Ti On To 17 Skærtorsdag Fr 18 Langfredag Ma 19 Ti On Ma 23 Ti 24 On To 6 Sø Lø Ti 11 Sø 18 Lø 15 Sø 22 5 Sø Ma 9 Ma 7 9 Fr 10 19:00 Banko 11 On 12 To 13 Fr 14 19:00 Banko Lø Sø 16 8 Ma 17 Ti 18 Lø 19 Sø 20 Påskedag Ma 21 To Fr 23 Lø To 26 Fr 27 Lø Ti On To Sø 12 On 19 Ma On 15 To 16 Sø 16 Fr 17 19:00 Banko Ma 17 Lø 18 Ti 18 Sø 19 Fællesspisning On 19 4 To 20 To 20 Fr 21 19:00 Banko Fr 21 19:00 Banko Lø 22 Lø Sø 23 On 23 9 Ma To 24 Ti 25 Fr 25 19:00 Banko On 26 Lø 26 Sø 27 Ti 27 Ma On 28 Ti 29 To 29 Kr. himmelfartsdag Fr 30 19:00 Banko Ma 30 Lø 31 3 Lø Sø Lø 15 Ti 22 Sø 29 Ti On 22 Sø Ma 24 Ti 25 To 27 Fr 28 19:00 Banko Lø 29 Forårsfest Forårsfest On To 23 Fr 24 19:00 Banko 25 On 26 5 To 27 Fr 28 19:00 Banko Sø 30 Ma 31 Ti Ma 27 Lø Sø 26 Ti 28 On 29 To 30 Fr 31 19:00 Banko 19:30 Folkedans Start 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans Februar 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans Afsl. 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Marts April Maj Juni 2. påskedag 2. pinsedag 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Her finder du de sidste nyheder og indformationer om huset. Side 20

21 Side 21

22 Bestyrelsen 2015/2016 Formand: Inge-Lise Sterup Havredal Ulvedalsvej Karup tlf: Sekretær: Kirsten Saugmann Vimdalsvej 2 Havredal 7470 Karup tlf: Pedel: Finn Bitsch Havredalsvej 4, Frederiks 7470 Karup tlf: Bestyrelsesmedlem: Lars Dahl Frølund Aarestrupvej 182, Ulvedal 7470 Karup Tlf. nr Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Clausen Smedevej Karup / Side 22 Bestyrelsesmedlem: Britt Nielsen Ulvedalsvej 25, Havredal 7470 Karup Tlf. nr Bestyrelsesmedlem: Erik Madsen Smedevej 9, Havredal 7470 Karup tlf: Suppleant: Anja Lind Tinghøjvej 39, Havredal 7470 Karup tlf: Suppleant / Husudlejning Nina Odgaard Stendalsvej 3, Havredal 7470 Karup tlf: Kasserer/Regnskabsfører Erik Søjborg Havredalsvej Karup tlf:

23 Havredal og Omegns Borgerforening Aktivitetskalender 2015/2016 Lørdag den 21. marts Tirsdag den 23. juni Den 11., 12. og 13 august Lørdag den 26. september Onsdag den 7. oktober Søndag den 25. oktober Søndag den 13. december Dilettant/Forårsfest Sct. Hans Fest Husvedligeholdelse m.v. Høstfest Palmehaveorkesteret Fællesspisning Juletræ/Fællesspisning Søndag den 24. januar Søndag den 7. februar Onsdag den 24. februar Søndag den 13. marts Lørdag den 2. april Fællesspisning Fastelavnsfest Generalforsamling Fællesspisning Dilettant/Forårsfest KONTINGENT 2015 Medlemskab kr. 100,00 pr. husstand.pensionister kr. 50,00 Side 23

24 BANKO Kom til Banko i Havredal Forsamlingshus hver fredag kl. 19:00. Der spilles 26 spil med rækkegvinster, kødpakker, Købmandsposer og penge ved pladen fuld. Kom og støt: Alhedens folkedanser Knudstrup Borgerforening Havredal Borgerforening som er arrangørerne bag spillet. Side 24

25 NU ER VI KLAR IGEN v/claus Melhedegaard og Martin Jørgensen Salg/værksted Martin Jørgensen, Butik/Reservedele Claus Melhedegaard, Vi har forhandling af Fendt - Zetor - Delaval Husqvarna og mange flere... Vi servicerer stadigvæk Renault/Claas traktor. Nyrupvej 2A, Frederiks, 7470 Karup J Åbningstider: man.-tors fre lørdag 9-12 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 lys - kraft belysning hvidevarer tele-data inst. antenne energirådgivning VEludført arbejde? - så kontakt frederiks el for et uforpligtende tilbud... Vores erfarne og veluddannede medarbejdere har stor ekspertise inden for deres fagområder og lægger vægt på at levere kvalitetsarbejde. til tiden. til aftalt pris. Og i tæt samarbejde med den enkelte kunde... Havrevænget 3 Frederiks 7470 Karup Tlf havrevænget 3 frederiks 7470 karup fax tlf Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Husk fællessisning Søndag den 25. oktober Søndag den 13. december Søndag den 24. januar Søndag den 13. marts Sæt et stort X i kalenderen - allerede nu! 1. Side 32

33 Velkommen til Fest i Havredal Kultur & Forsamlingshus Skal du have fest så anbefaler vi Havredal Kultur- og Forsamlingshus, som er totalrenoveret og fremstår som et fantastisk funktionelt hus med et meget godt og veludstyret køkken, renoverede toiletter, handicaptoilet med pusleplads til baby, ny flot indgangsparti, mulighed for legeplads i gården til børnene og meget mere. Der er service så der kan dækkes op til 125 personer. Huset kan også bruges til forskellige møder, foredrag m.v. Der er en projektor i den store sal med lærred på scenen.samt cd/dvd afspiller. Udlejningspriser: Hele huset incl. køkken kr ,- Lille sal incl. køkken kr. 500,- Service pr. kuvert kr. 7,- Aftenmøder hvor der kun laves kaffe kr. 300,- Service pr. kuvert kr 3,- Alle priser er incl. moms, men excl. rengøring Duge og 5 armet lysestager kan lejes. Rengøring kan tilkøbes. Henvendelse vedr. udlejning til: Nina Odgaard tlf , eller mail: PS! Medlemmer af Havredal Borgerforening får kontingentet i rabat ved leje af huset. Side 33

34 Side 34

35 EDC Kjellerup Vi er Kjellerup's bedst sælgende ejendomsmægler i Kontakt os på tlf. nr , for et uforpligtende salgstjek. Søgaards Bedemandsforretning v/ Katri Søgaard - Bedemand og sygeplejerske Omsorg Værdighed Muligheder Tlf svarer hele døgnet Østergade Karup J - Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Meget mere discount! Åbent alle ugens dage8-21 Herningvej 4 - Karup v/dennis Lind Pedersen ALHEDENS HUNDESALON Trim / klip af små og store hunde. Hvad kan jeg gøre for din hund? Åbningstider: Hverdage fra kl Øvrige dage: Efter aftale Risvænget 1, Frederiks, Karup Ring og hør mere på tlf.: Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Nedbrydning. Jord og kloakarbejde. Belægning og betonarbejde. Leif Pedersen Enterprise APS. Smedevej 8. Havredal Telefon Mobil Side 44 Opsætning: Kristian Krogh, Tryk: Det ny Havredal.

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016 August lø. 1 ti. 1 sø. 2 on. 2 ma. 3 Uge 32 to. 3 ti. 4 fr. 4 on. 5 lø. 5 September Udd. Vejledning kl. 10.30-12 to. 6 sø. 6 Uge 37 fr. 7 ma. 7 lø. 8 2. årselever ankommer ti. 8 Svejsekursus for håndværkerlinjen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2010/11

Blidstrup Efterskole kalender 2010/11 August Sø. 1 On. 1 Ma. 2 31 To. 2 Ti. 3 Fr. 3 On. 4 Lø. 4 To. 5 Sø. 5 Fr. 6 Ma. 6 Lø. 7 Ti. 7 September 36 Ank. 18.30-22.00 Sø. 8 On. 8 Ma. 9 32 To. 9 Ti. 10 Fr. 10 On. 11 Lø. 11 To. 12 Sø. 12 Fr. 13 Ma.

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Ændring. Aktivitetsliste Foreninger i Region Midt 18. jan. 2015

Ændring. Aktivitetsliste Foreninger i Region Midt 18. jan. 2015 Aktivitetsliste Foreninger i Region Midt 18. jan. 2015 Dato Starttidspunkt Arrangement Sted (adresse og postnr. By) Bemærkning Forening 23. jan. 2015 20:00 til 23:30 Legestue i f orbindelse med Vestervang

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

UD AF KLAPPEN. Øster Uttrup Amatørerne. opfører. Henry,, Ole, Helle, Carsten, Per Lotte, Bente, Kitta Katrine, Carin, Anna.

UD AF KLAPPEN. Øster Uttrup Amatørerne. opfører. Henry,, Ole, Helle, Carsten, Per Lotte, Bente, Kitta Katrine, Carin, Anna. Henry,, Ole, Helle, Carsten, Per Lotte, Bente, Kitta Katrine, Carin, Anna Øster Uttrup Amatørerne opfører Vi har haft det rigtigt sjovt! Håber I har nydt forestillingen og haft det lige så sjovt som os

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat - Generalforsamling 2011

Referat - Generalforsamling 2011 Referat - Generalforsamling 2011 Landsbyforening for Oksenvad og Omegn Dato: 24. februar 2011 Referent: Peter Horsbøll Møller Deltagere: ca. 28 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 1. Valg af dirigent: Lars Søberg blev foreslået og valgt 2. Årsberetning ved formanden, Aage: Huset har fået et gaskomfur

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere