Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen 2015/ side 22 Aktivitets kalender 2015/ side 23 Banko... side 24 Fælles spisning... side 32 Leje af forsamlingshuset... side 33 Billeder af huset... side 34 Havredal Borgerforenings årsregnskab side 43 Side 2

3 Ulvedalsvej Karup J. Tlf.: havredal.dk Side 3

4 Årsberetning ved generalforsamlingen for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus for 2014 Så gik der igen et år også i Havredal Borgerforenings regi. Som i jo alle ved havde vi en rigtig træls start på året, da Gunnar Klaris jo desværre døde i januar måned, kun en god måneds tid efter et andet bestyrelses-medlem, nemlig Leif Stick var afgået ved døden. Selv om det ikke helt lykkedes for os, at få styr på alt inden Generalforsamlingen i 2014 fik vi valgt en ny be-styrelse. På det konstituerende møde blev jeg så valgt som formand, Lars som næstformand, Dea som kas-serer, Nina som sekretær, Britta som festarrangør, Otto som pedel og Finn som pedelmedhjælper. Britt som blev valgt som 1. suppleant har også valgt, at være med til bestyrelsesmøderne i 2014 og det har været rigtig godt, da Britt jo har varetaget rengøringen af Forsamlingshuset og på den måde har vi som be-styrelse og Britt jo kunnet følge med i hvad der rører sig på den front. I løbet af året har vi afholdt næsten de samme arrangementer, som i årene før nemlig: Fastelavnsfest Dilettant/Forårsfest Høstfest Danse/Øve aften med Palmehaveorkesteret 4 Fællesspisninger et med juletræ og det første i januar måned med underholdning af Carsten Knudsen fra de Nattergale/The Julekalender Fastelavnsfesten blev besøgt af 16 børn og 29 forældre/bedsteforældre. Dilettant/Forårsfest må man jo sige går lidt op og ned, selv om vi vel egentlig har talt om det kun går ned, så kan jeg se, hvor mange der har deltaget i de 4 år jeg har været i bestyrelsen og ud fra det går det altså op og ned for i 2011 og 2013 har der været 105 tilmeldte i 2012 kun 82 og i Til gengæld er der kommet flere og flere til Generalprøven lørdag eftermiddag. Høstfesten er så nok det der måske skal endnu mere fokus på fremadrettet, hvorvidt det nu skal afholdes eller ej. Vi har haft nogle gode fester synes vi selv og så vidt jeg har erfaret fra deltagere synes de også fes-terne har været gode, ja endda meget gode de seneste gange, hvor Britta har været festoriginal men op-bakningen har ikke været alt for god. Fra 2010 til 2014 har der været tilmeldt henholdsvis af-lyst 63 og 57. Når jeg nu lige er inde omkring Britta så skal du simpelthen have en Rose for al det energi du formår, at lægge i en fest! Danse/øve aftenen med Palmehaveorkesteret er faktisk en ret så hyggelig aften, som jeg mener, vi på trods af for lille fremmøde, skal give en chance mere. Bestyrelsen må simpelthen sætte hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi får nogle flere i Havredal og Omegn til, at møde op til hygge, høre god musik og få sig en svingom. Idet Palmehaveorkesteret kalder det en øveaften betaler vi ingen honorar til musik-ken ud over kaffe og lidt drikkelse. Arrangementet henvender sig nok ikke til de helt unge mennesker, men hold da op hvor er det glad musik med fuld knald, når 16 musikkere giver den gas. Fællesspisningerne er rigtig godt besøgt. I januar måned havde vi Fællesspisning og show med Carsten Knudsen, hvor der var 77 til spisning og 94 til showet. I marts måned havde vi 86 tilmeldte og den 27. oktober toppede vi med hele 107 tilmeldte. Fællesspisningen i forbindelse med juletræsfesten kom vi også lige over 100 tilmeldte. Og så havde Britta og jeg sammen med julemanden Karl Henry en rigtig hyggelig juletræsfest, hvor også Charlotte var invol-veret, da hun havde lavet små julelege med børnene. Tak til Karl Henry og Charlotte for hjælpen i den forbindelse. Side 4

5 Årsberetning ved generalforsamlingen for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus for 2014 I forbindelse med showet med Carsten Knudsen må jeg rose Viborg Kommune for, at de har fortsat det go-de initiativ, som vi indførte i Kulturudvalget i sin tid. Man gik simpelthen ind og bevilgede et beløb til for-skelligartede arrangementer kaldet Liv i Forsamlingshusene således, at de små forsamlingshuse rundt i hele kommunen har en mulighed for rent økonomisk at arrangere et eller andet, det være sig et foredrag med en kendt person eller noget underholdning. Sidste år lagde vi så billet ind på et show med Carsten Knudsen, som vi ikke havde turdet binde an med uden tilskud på ca. det halve af honoraret. Umiddelbart håber jeg, det kan blive en fast årlig tradition også i Havredal Forsamlingshus. Skulle der være nogen af medlemmerne, som har en rigtig god ide til noget som vi kan samle byen omkring så sig det endelig til bestyrelsen. Vi er faktisk blevet opfordret til at lave et arrangement til efteråret, som også kunne være et tilbagevendende arrangement. Det skulle hedde Kartoflens dag og det indebærer rigtig mange muligheder, som jeg virkelig håber bestyrelsen vil tage op. Hvis vi ser bort fra nogle ekstra udlejninger i forbindelse med, at Skelhøje renoverede deres Kulturhus sid-ste år og vi havde en forening som var inde og leje huset torsdag aften gennem en måneds tid (som de så desværre droppede igen) så har udlejningen været på ca. samme niveau som i Folkedanserne har stadig deres 24 gange om mandagen i løbet af et år. Banko har også stadig 45 fredage, så når vi ligger vore egne arrangementer til er vi fortsat oppe på, at huset bliver brugt mellem 110 og 120 gange i løbet af et år. Det synes jeg er ret så godt. Nu nævnte jeg lige 45 gange Banko, det er mange, men det giver jo så også et pænt tilskud til forsamlings-husets og Borgerforeningens drift. Tallene kan i se når vi kommer til kasserens beretning. Tak til alle dem, også udover bestyrelsen, der giver en hånd med i forbindelse med Banko og ikke mindst Arne, som styrer det hele med hård hånd uden den hjælp ville det være svært, at opretholde det høje aktivitetsniveau på den front. I vil sikkert undre jer over, at vi har brugt en del flere penge til mindre nyanskaffelser og vedligehold og reparation, men begge dele er der en rimelig god forklaring på. Merudgiften i forhold til 2013 på vedligehold og reparation beror stort set alene på, at der desværre kom et stenslag på et af de store vinduer i vores indgangsparti og det kostede alene godt 4700,- + moms lige-som den årlige gulvafslibning i 2014 var dyrere end det vi tidligere har betalt for denne opgave. Mindre nyanskaffelser, og det er det i ordets egentlige forstand, men når man køber småting nok, kan det hurtig rende op i større beløb. Vi har nemlig købt nyt flot bestik og når man skal bruge 125 stk. af hver en-kelt del + lidt ta`ting bliver det til rigtig mange små ting, som så løb op i næsten ,- + moms. Noget som jeg, håber kan gøres bedre fremadrettet er vedligeholdelsen omkring forsamlingshuset, jeg hav-de flere gange, specielt i ukrudtstiden, og den var lang i 2014, noget dårlig samvittighed over det til tider for meget ukrudt, der stod rundt om huset, og selv om jeg tog nogle små totter op, når jeg gik forbi, så bat-tede det ikke rigtig noget, så det håber jeg virkelig der findes en god løsning på. Jeg vil gerne takke Britta og hendes mand Jan for det fantastiske arbejde de har lagt ved P-pladsen med at fjerne det efterhånden meget rådne træ og få sat de nye sten. Hver gang jeg går ud over Leif og Henriks mark glæder jeg mig over, hvor pænt det ser ud. Jeg vil også gerne takke Maiica og Peder for deres bidrag til forskønnelse af Havredal og en speciel Fortsættes næste side. Side 5

6 selvfølgelig for det stykke af jorden, der bliver til nye parkeringspladser til forsamlingshuset. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver rigtig pænt, når det bliver færdigt. I forbindelse med fællesspisningerne vil jeg også gerne bringe en tak til alle de elever fra Det ny Havredal der i den forbindelse yder en indsats og ikke mindst til Finn som har sponseret alle de kartofler, som de så har skrællet på skolen for os. Jeg vil også gerne takke vore sponsorer både for annoncering i vort lille årsblad og for de gaver vi har mod-taget i Skulle jeg nu have glemt at takke for et eller andet vil jeg slutte med, at sige tak til alle, der har ydet et styk-ke arbejde for Borgerforeningen og Forsamlingshuset i løbet af året og til alle de medlemmer der støtter op om foreningen både via kontingentbetaling og deltagelse i arrangementerne. Til hele bestyrelsen vil jeg bare sige tak for kampen og håbe på, at Havredal og Forsamlingshuset kan be-vare det gode ry og de positive vinde der har været om byen og huset igennem efterhånden mange år. Havredal den 18. februar 2015 Inge-Lise Sterup Formand Side 6

7 Tlf Grundtvigsvej 5 Frederiks 7470 Karup Side 7

8 Gør bilen vinterklar Service og reparation af alle bilmærker - også i garantiperioden. Køb vinterdæk - se priser og udvalg på: Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Instruktør Kim Brandt Kapelmester Flemming Berg Korledere Hanna & Aage Christiansen Thorningegnens Friluftsspil præsenterer 2015 Art director: Lisbeth Døssing illustration: Freehand.dk juni kl juni kl og juni kl juni kl og juni kl Billetsalg starter den 27/4 online: telefon: (man-tors kl 17-19) THE ADVENTURES OF MR. TOAD A MUSICAl IN 2 ACTS BASED ON THE WIND IN THE WIllOWS By KENNETH GRAHAME BOOK, lyrics AND MUSIC By PIERS CHATER ROBINSON MUSICAl ARRANGEMENTS By NEIl BRAND THESE AMATEUR PERFORMANCES ARE PRESENTED By ARRANGEMENT WITH JOSEF WEINBURGER ltd. OVERSæTTElSE MOGENS KJæR OG JOHN EGGERT Side 11

12 Flag Alle Et smukt og dejligt syn i vores lille by! For kr. 200,- kan den også blive rejst på din festdag. Ring og bestil hos: Poul Erik Clausen Tlf.: Side 12

13 Dilettantforestillingen Hack en sjæl og hug en tå Tage er ved at ryge ud af dagpengesystemet og styrer mod en vinterdepression i maj, og bedre bliver det ikke, når den enerverende nabo Gunnar hele tiden kommer forbi og fortæller, hvor fantastisk det går og hvor mange penge, han nu har. Tage indvilger i at tømme postkasse og vande blomster, da Gunnar må rejse ned til sin syge moster i Schweiz, og med hjælp fra postbuddet Titter øjner han en vej ud af problemerne: Han får fat i Gunnars nøglekort til nem-id og begynder et identitetstyveri. Det viser sig snart at være en dårlig idé Titter har det utroligt svært med at omgås sandheden, men er endnu dårligere til at lyve. Samtidig sker der en masse forviklingen, da både Tage og Gunnar har en datingprofil på nettet og div. damer m/k dukker op. Og værre bliver det, da det viser sig, at Gunnar er under overvågning af skattefar og der pludselig står to kvinder udenfor, som Gunnar har lovet ægteskab. Det der begyndte som en snedig plan, ender i ragnarok i denne forrygende morsomme farce. Medvirkende: Birthe Donslund, Camilla Stefansen, Anja Lind, Mette Hummelur, Ranva Funderskov, Karl Henry Sørensen, Britta Pedersen & Arne Pedersen. Instruktør: Gurli Vinther. Sufflør: Kirsten Saugmann. Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Vi ved, du kan en masse på egen hånd. Det kan vi også, så hvad kan det ikke blive til, når vi gør det sammen? Samtale og samarbejde er en vigtig del af alt, hvad vi gør. Vi mener nemlig, at god dialog og grundig rådgivning går hånd i hånd. Vil du være med? Sammen kan vi mere Side 18 Gravene Viborg Telefon Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S

19 ISO 9001:2008 Certificeret Tlf Johs. Jensensvej 51, Frederiks, 7470 Karup J. Side 19

20 Besøg hjemmesiden Aktivitetskalender Havredal Borgerforening Januar Sø 1 Ti 3 On 4 To Fr 2 19:00 Banko 3 To 1 Fr 19:00 Banko Lø Sø Sø Lø 7 8 Pinsedag Folkedans Fastelavn Ti Sø 2 Fastelavn & Fællesspisning On 2 10 To 3 Fr 4 19:00 Banko Lø 5 Ma Ti 6 15 On 7 To :00 Banko Ma 9 Ti 10 On 11 To 12 Lø 3 Ma Fr Fr 13 19:00 Ti 20 6 Sø Ma 7 Lø :00 Banko 8 Sø 9 On 9 Ma To 10 Fr 11 19:00 Banko Lø 12 Ma 12 Sø 13 Palmesøndag Ti On 14 To 15 Fr 16 Bededag Ma 16 Lø 17 Ti 17 On To 19 Fr 20 19:00 Banko 25 6 Lø 14 4 Sø 11 1 Lø 8 Sø 15 5 On 2 Sø Fr 6 To On 1 On 5 Banko Generalforsamling 4 Ma 14 Lø 21 Lø Fr 3 19:00 Banko 2 To Fr On 12 To 13 Fr 14 19:00 Banko 15 Ti On To 17 Skærtorsdag Fr 18 Langfredag Ma 19 Ti On Ma 23 Ti 24 On To 6 Sø Lø Ti 11 Sø 18 Lø 15 Sø 22 5 Sø Ma 9 Ma 7 9 Fr 10 19:00 Banko 11 On 12 To 13 Fr 14 19:00 Banko Lø Sø 16 8 Ma 17 Ti 18 Lø 19 Sø 20 Påskedag Ma 21 To Fr 23 Lø To 26 Fr 27 Lø Ti On To Sø 12 On 19 Ma On 15 To 16 Sø 16 Fr 17 19:00 Banko Ma 17 Lø 18 Ti 18 Sø 19 Fællesspisning On 19 4 To 20 To 20 Fr 21 19:00 Banko Fr 21 19:00 Banko Lø 22 Lø Sø 23 On 23 9 Ma To 24 Ti 25 Fr 25 19:00 Banko On 26 Lø 26 Sø 27 Ti 27 Ma On 28 Ti 29 To 29 Kr. himmelfartsdag Fr 30 19:00 Banko Ma 30 Lø 31 3 Lø Sø Lø 15 Ti 22 Sø 29 Ti On 22 Sø Ma 24 Ti 25 To 27 Fr 28 19:00 Banko Lø 29 Forårsfest Forårsfest On To 23 Fr 24 19:00 Banko 25 On 26 5 To 27 Fr 28 19:00 Banko Sø 30 Ma 31 Ti Ma 27 Lø Sø 26 Ti 28 On 29 To 30 Fr 31 19:00 Banko 19:30 Folkedans Start 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans Februar 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans 19:30 Folkedans Afsl. 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Marts April Maj Juni 2. påskedag 2. pinsedag 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Her finder du de sidste nyheder og indformationer om huset. Side 20

21 Side 21

22 Bestyrelsen 2015/2016 Formand: Inge-Lise Sterup Havredal Ulvedalsvej Karup tlf: Sekretær: Kirsten Saugmann Vimdalsvej 2 Havredal 7470 Karup tlf: Pedel: Finn Bitsch Havredalsvej 4, Frederiks 7470 Karup tlf: Bestyrelsesmedlem: Lars Dahl Frølund Aarestrupvej 182, Ulvedal 7470 Karup Tlf. nr Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Clausen Smedevej Karup / Side 22 Bestyrelsesmedlem: Britt Nielsen Ulvedalsvej 25, Havredal 7470 Karup Tlf. nr Bestyrelsesmedlem: Erik Madsen Smedevej 9, Havredal 7470 Karup tlf: Suppleant: Anja Lind Tinghøjvej 39, Havredal 7470 Karup tlf: Suppleant / Husudlejning Nina Odgaard Stendalsvej 3, Havredal 7470 Karup tlf: Kasserer/Regnskabsfører Erik Søjborg Havredalsvej Karup tlf:

23 Havredal og Omegns Borgerforening Aktivitetskalender 2015/2016 Lørdag den 21. marts Tirsdag den 23. juni Den 11., 12. og 13 august Lørdag den 26. september Onsdag den 7. oktober Søndag den 25. oktober Søndag den 13. december Dilettant/Forårsfest Sct. Hans Fest Husvedligeholdelse m.v. Høstfest Palmehaveorkesteret Fællesspisning Juletræ/Fællesspisning Søndag den 24. januar Søndag den 7. februar Onsdag den 24. februar Søndag den 13. marts Lørdag den 2. april Fællesspisning Fastelavnsfest Generalforsamling Fællesspisning Dilettant/Forårsfest KONTINGENT 2015 Medlemskab kr. 100,00 pr. husstand.pensionister kr. 50,00 Side 23

24 BANKO Kom til Banko i Havredal Forsamlingshus hver fredag kl. 19:00. Der spilles 26 spil med rækkegvinster, kødpakker, Købmandsposer og penge ved pladen fuld. Kom og støt: Alhedens folkedanser Knudstrup Borgerforening Havredal Borgerforening som er arrangørerne bag spillet. Side 24

25 NU ER VI KLAR IGEN v/claus Melhedegaard og Martin Jørgensen Salg/værksted Martin Jørgensen, Butik/Reservedele Claus Melhedegaard, Vi har forhandling af Fendt - Zetor - Delaval Husqvarna og mange flere... Vi servicerer stadigvæk Renault/Claas traktor. Nyrupvej 2A, Frederiks, 7470 Karup J Åbningstider: man.-tors fre lørdag 9-12 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 lys - kraft belysning hvidevarer tele-data inst. antenne energirådgivning VEludført arbejde? - så kontakt frederiks el for et uforpligtende tilbud... Vores erfarne og veluddannede medarbejdere har stor ekspertise inden for deres fagområder og lægger vægt på at levere kvalitetsarbejde. til tiden. til aftalt pris. Og i tæt samarbejde med den enkelte kunde... Havrevænget 3 Frederiks 7470 Karup Tlf havrevænget 3 frederiks 7470 karup fax tlf Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Husk fællessisning Søndag den 25. oktober Søndag den 13. december Søndag den 24. januar Søndag den 13. marts Sæt et stort X i kalenderen - allerede nu! 1. Side 32

33 Velkommen til Fest i Havredal Kultur & Forsamlingshus Skal du have fest så anbefaler vi Havredal Kultur- og Forsamlingshus, som er totalrenoveret og fremstår som et fantastisk funktionelt hus med et meget godt og veludstyret køkken, renoverede toiletter, handicaptoilet med pusleplads til baby, ny flot indgangsparti, mulighed for legeplads i gården til børnene og meget mere. Der er service så der kan dækkes op til 125 personer. Huset kan også bruges til forskellige møder, foredrag m.v. Der er en projektor i den store sal med lærred på scenen.samt cd/dvd afspiller. Udlejningspriser: Hele huset incl. køkken kr ,- Lille sal incl. køkken kr. 500,- Service pr. kuvert kr. 7,- Aftenmøder hvor der kun laves kaffe kr. 300,- Service pr. kuvert kr 3,- Alle priser er incl. moms, men excl. rengøring Duge og 5 armet lysestager kan lejes. Rengøring kan tilkøbes. Henvendelse vedr. udlejning til: Nina Odgaard tlf , eller mail: PS! Medlemmer af Havredal Borgerforening får kontingentet i rabat ved leje af huset. Side 33

34 Side 34

35 EDC Kjellerup Vi er Kjellerup's bedst sælgende ejendomsmægler i Kontakt os på tlf. nr , for et uforpligtende salgstjek. Søgaards Bedemandsforretning v/ Katri Søgaard - Bedemand og sygeplejerske Omsorg Værdighed Muligheder Tlf svarer hele døgnet Østergade Karup J - Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Meget mere discount! Åbent alle ugens dage8-21 Herningvej 4 - Karup v/dennis Lind Pedersen ALHEDENS HUNDESALON Trim / klip af små og store hunde. Hvad kan jeg gøre for din hund? Åbningstider: Hverdage fra kl Øvrige dage: Efter aftale Risvænget 1, Frederiks, Karup Ring og hør mere på tlf.: Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Nedbrydning. Jord og kloakarbejde. Belægning og betonarbejde. Leif Pedersen Enterprise APS. Smedevej 8. Havredal Telefon Mobil Side 44 Opsætning: Kristian Krogh, Tryk: Det ny Havredal.

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Idræt- & kultur ATLETIK BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD VOLLEYBALL STØTTEFORENINGEN. informationen. Læs bl.a. om:

Idræt- & kultur ATLETIK BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD VOLLEYBALL STØTTEFORENINGEN. informationen. Læs bl.a. om: Idræt- & kultur informationen Nr. 90 Trykkes i ca 1500 eksemplarer marts 2012 Side Læs bl.a. om: www.nrlyn.dk 3 Tak til alle! 5 For hele familien 7 Mange mestre 8 Natminton 15 Gymnast-maraton 19 Beretning

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere