Personlig succes som leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig succes som leder"

Transkript

1 3 gode råd om hvordan du får Personlig succes som leder Mette Høgsted

2 Indhold Råd nr. 1: Kend din hovedopgave... 4 Case: Omsætningsrekord i østjysk virksomhed Råd nr. 2: Bliv fortrolig med din rolle Hvad foregår der i organisationen? Hvad foregår der i dig? Case: HR med respekt Råd nr. 3: Vær bevidst om din autoritet og opnå følgeskab Autoritet oppefra Autoritet nedefra Autoritet indefra Sammendrag Litteratur gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

3 Forord Siden 2008 har jeg arbejdet med udvikling af ledere i små og store virksomheder. Ofte oplever jeg, at ledere står over for de samme grundlæggende udfordringer uanset om de arbejder i en stor eller en lille virksomhed, om det er i det private eller i det offentlige. I denne E-bog har jeg samlet de 3 vigtigste råd, som jeg anbefaler, at du som leder arbejder med og implementerer i din hverdag. Kommer du i mål, så lover jeg dig, at du får personlig succes som leder. God læselyst! ette Høgsted HR- og ledelseskonsulent Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 3

4 Råd nr. 1: Kend din hovedopgave Arbejder ledelsen og medarbejderne ikke på virksomhedens hovedopgave, så er virksomheden truet på sine muligheder for vækst. Er du en af de mange ledere, som er god til at sætte mål og retning for dine medarbejdere, så er du formentlig allerede godt på vej. Måske oplever du alligevel til din fortrydelse, at du må gentage målet gang på gang og at der alligevel er medarbejdere, som ikke altid har fokus på målet og til tider mister det af syne. Allerførst kan du spørge dig selv, om du formulerer dig klart og tydeligt? Dernæst om medarbejderne er med til at omformulere målet til en konkret hovedopgave, som passer ind i den forståelsesramme og øvrige opfattelse af arbejdsopgaverne, som medarbejderen har? Hvis du vurderer, at du ikke har formuleret målet klart og tydeligt, så skynd dig i gang det er første vej til succes, at dine medarbejdere er 100 % sikre på, hvordan de skaber værdi for dig og for virksomheden 1. Ved at indføre begrebet hovedopgave i virksomheden, introducerer du et sprog, som er gældende og vedkommende for alle Når alle har forstået virksomhedens mål og de er brudt ned til lederens, afdelingens og den enkelte medarbejders hovedopgave, så er du som leder med til at sikre, at medarbejderne bruger tid på det, som tjener virksomheden bedst. For at tydeliggøre hvad fokus på hovedopgaven kan bidrage med, er nedenfor beskrevet en case fra en virksomhed i det østjyske. Casen er baseret på en oprindelig virksomhed og er anonymiseret til brug i denne sammenhæng. 1 Begrebet virksomhed kan sidestilles med foreninger, institutioner og andre offentlige myndigheder og er således ikke kun henvisende til private virksomheder. 4 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

5 CASE: Omsætningsrekord i østjysk virksomhed Johannes ejer en virksomhed med 15 ansatte. 10 af dem passer deres arbejde fra deres bopæl rundt omkring i hele landet. Johannes har ikke ugentlig kontakt med alle medarbejderne og oplever, at han er bedre til at sætte nye ting i gang, end til at følge op på hans medarbejdere og på andre ting, som han sætter i gang. Johannes ved ikke altid, hvad retning han eller virksomheden skal i. Han er derfor ikke selv nok fokuseret på, hvordan han skal opnå den vækst, som han ønsker. Johannes beslutter sig for at lave et klart og tydeligt mål og ligger en plan - både for sine egne arbejdsopgaver og for medarbejdernes arbejdsopgaver. Nu skal der være fokus på hovedopgaven. Stillingsbeskrivelser bliver udarbejdet og Johannes holder individuelle samtaler med alle sine medarbejdere. Han har ét fokus: Hvad er din hovedopgave og hvordan sikrer vi i fællesskab, at du arbejder på den? Medarbejderne tager rigtig godt i mod de nye tiltag og bliver lettet over, at forventningerne til dem er tydelige. Nu ved de, hvornår de er en succes. Resultatet kommer med det samme, idet virksomheden de to efterfølgende måneder sætter omsætningsrekord. Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 5

6 At have fokus på hovedopgaven er en kontinuerlig proces, som løbende skal justeres, så den passer til virksomhedens udvikling og behov. Du fejler, hvis du tror, at du kan ordne det én gang for alle og først tage fat i hovedopgaven igen om et år. Du må igen og igen minde dig selv og dine medarbejdere om, at der hele tiden skal være fokus på hovedopgaven. Vil du have personlig succes som leder, så sæt fokus på hovedopgaven. Bryd den ned i delmål, tal med dine medarbejdere om den og skab synlige og målbare resultater. 6 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

7 Råd nr. 2: Bliv fortrolig med din rolle Usikkerhed kan hæmme dig så meget, at du kommer til at trække dig tilbage fra rollen, som leder - i stedet for at undersøge de udfordringer, der ligger i lederrollen Rollebegrebet relaterer sig både til hovedopgaven og til de grænser, som din organisation - og du som person, er en del af. Rollen handler overordnet om, hvem der gør hvad og hvordan man agerer i forhold til hovedopgaven. Nedenfor beskrives den rolle, som opstår for den enkelte, når organisationen og personen møder hinanden. Det lyder umiddelbart nemt, men det er det ikke nødvendigvis. Jo større opmærksomhed du har på netop din rolle som leder, jo større personlig succes får du i dit lederskab. Du kan undersøge din rolle, ved at se på 1) Hvad der foregår i organisationen og 2) Hvad der foregår i dig netop fordi din rolle bliver påvirket af begge dele. Din rolle Organisation Person (dig) 2 Når der i det følgende anvendes begrebet organisation i stedet for virksomhed, er det for at differentier mellem den nære organisation/afdeling og virksomheden som helhed. Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 7

8 1. Hvad foregår der i organisationen? Organisation Din rolle Person (dig) En måde at analysere organisationen på er at undersøge, hvad du bevidst og ubevidst bliver påvirket af. Det bevidste er det synlige, det som er kendt for alle. Det kan fx være: Jobbeskrivelser Formelle lederskaber Daglige rutiner Tydelige mål og oplagte forventninger Ansvarsområder Det ubevidste er de usynlige mekanismer, som kan være svære at få øje på, men som oftest kan indeholde en masse relevant information om, hvad du og dine medarbejdere også bliver påvirket af. Det ubevidste kan fx være: Organisationens følelser (arbejdsglæde, motivation, energi, angst, vrede, frustration, opgivenhed, magtesløshed) Rollekonflikter (manglende accept af eller klarhed over, hvem der gør hvad) Uformelle lederskaber Skjult modstand mod forandringer Et indirekte forventningspres om at skulle præstere og levere uden at kende hovedopgaven For at undersøge de ubevidste mekanismer skal du lægge mærke til, om der er overensstemmelse mellem det, der bliver sagt, og de handlinger eller manglende handlinger, som foregår/udebliver. 8 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

9 Du skal reflektere og mærke efter i dig selv, hvilke følelser du kommer i kontakt med, når du tænker på din organisation. Er det dine følelser eller er det organisationens følelser? Og hvad vil disse følelser fortælle dig? Jo mere du ved, jo nemmere har du ved at udfylde din rolle som leder og handle ud fra, hvad organisationen har brug for og ikke ud fra, hvad du bevidst og ubevidst er påvirket af. Hvis du løbende analyserer din organisation, vil du opdage, at du med tiden ved meget mere om din organisation, end du var klar over. Du kan også spørge dig selv Hvad er det som alle (ubevidst) ved og ingen siger? OG er det dig, der skal bærer det op til overfladen og sætte ord på det usagte? Vælger du at lave en sådan analyse, skal du være forberedt på, at det ikke er en let opgave, men du får så meget igen, hvis du gør det. Sæt et par timer af i kalenderen fx en gang hver eller hver anden måned og brug tiden udelukkende på at reflektere, mærke efter og undersøge, hvad der i virkeligheden foregår i din organisation. Du kan med fordel lave din analyse sammen med en kollega eller med en helt udeforstående for at sikre, at du får det gjort også når det bliver svært. Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 9

10 2. Hvad foregår der i dig? Organisation Din rolle Person (dig) Hvis du vil undersøge, hvordan du som person påvirker organisationen, må du kigge mere indad end udad. Hvor godt kender du dig selv? Prøv at reflektere over, hvilke roller du oftest tager i andre sammenhænge: I din opvækstfamilie I din nuværende familie I sociale sammenhænge På din tidligere arbejdsplads På din nuværende arbejdsplads Tænk over, om du fx altid er den, der siger din mening eller siger andres mening, den der kommer med gode ideer, den som tager sig af den gode stemning, den som italesætter konflikterne, den som trækker sig, den som observerer eller sabotere, den som påtager sig ansvaret, den som lader ting ske, den som bliver til grin eller gør sig selv til grin, den som hjælper andre, den som mobber, den som bliver mobbet... osv. Er du bekendt med personprofiler skal du her være opmærksom på, at denne her analyse, er noget andet end en profilanalyse. Her tages udgangspunkt i de (ubevidste) roller du indtager, når du er sammen med andre mennesker og ikke i dine præferencer i forhold til fx at være introvert eller ekstrovert, tænkende eller følende og ej heller i forhold til gængse teamroller som fx igangsætteren, arbejderen, den kreative, afslutteren mm... For at analysere din rolle nærmere, kan du fx lave et skema, hvor du krydser af, hvilke roller du ser dig selv i, i forskellige sammenhænge gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

11 Din rolle Trækker sig Altid siger sin mening Siger andres mening Den gode stemning Hjælper I min opvækst familie X I min nuværende familie X På min første arbejdsplads X X Du kan selv tilføje flere punkter i tabellen. Opdager du et mønster i de roller du påtager dig? De mønstre, vi har med os, er på godt og ondt det, som vi påvirker organisationen med. Ved at blive bevidst om dine mønstre, kan du aktivt vælge at gøre noget andet, end det du plejer at gøre og dermed udfylde din rolle som leder mere bevidst. Som nævnt ovenfor er dette analysearbejde heller ikke helt enkelt. Du kan med fordel sætte god tid af i kalenderen til at kigge indad og måske spørge nogle af dine nærmeste kollegaer om, hvilken roller de ser, du påtager dig. Ved at blive bevidst om, hvordan organisationen påvirker dig, og om hvordan du påvirker organisationen, kan du arbejde konkret med, hvordan du udfylder din rolle som leder. Derved øger du sandsynligheden for at få personlig succes. For at illustrere hvordan hovedopgaven og rollebegrebet gensidigt påvirker hinanden, er der på næste side en case fra en mellemstor virksomhed i Midtjylland. Casen tager udgangspunkt i en reel problemstilling og er anonymiseret til brug i denne sammenhæng. Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 11

12 Case: HR med respekt Kristian er HR ansvarlig og bogholder i en virksomhed med ca. 80 medarbejdere. Han synes, det er svært at komme igennem med sine HR budskaber og er usikker på, om han lever op til virksomhedens forventninger til ham. Det går ikke specielt godt i virksomheden og Kristian er bange for at blive afskediget. Kristian er ind imellem en helt almindelig kollega med de andre i bogholderiafdelingen og andre gange, er han med til møder med ledelsen, hvor vigtige strategiske beslutninger bliver truffet. Han har ikke gjort sig klart, hvad dette rolleskifte har betydet for hans hovedopgave som bogholder og i særdeleshed som HR ansvarlig. Kristian begynder at forholde sig mere bevidst til sin rolle som HR ansvarlig. Det bliver tydeligt for han, at han må adskille de to roller meget mere tydeligt, både for sig selv og for andre. Kristian bliver endvidere nysgerrig på, hvordan han påvirker organisationen og begynder at undersøge, hvilken rolle han ubevidst indtager i andre situationer. Han har ikke behov for at fylde så meget. Er lidt stille af natur og siger ikke nødvendigvis sin mening højt. Ved at finde balancen mellem sin automatpilotrolle og rollen som HR ansvarlig, begynder Kristian at tænke og omtale sig selv som HR ansvarlig. Denne tydelighed skaber en større bevidsthed om rollen som HR ansvarlig, og han oplever på ganske kort tid, at det er meget nemmere at få sine HR budskaber igennem. Han bliver nu respekteret for sin HR faglighed, som han pga. sin naturlige tilbageholdenhed ikke skiltede med. Han lægger også mærke til, at de frustrationer og den utilstrækkelighed, som han oplevede i forhold til sit job, er aftagende. Vil du have personlig succes som leder, så undersøg hvordan din organisation påvirker dig, og hvordan du påvirker organisationen og arbejd konkret med, hvordan du udfylder din rolle som leder gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

13 Råd nr. 3: Vær bevidst om din autoritet og opnå følgeskab Autoritetsbegrebet kan være altafgørende for, om du udøver en autoritær og gammeldags ledelsesstil, hvor magt og magteløshed er dominerende, eller om du gennem din egen indre autoritet opnår følgeskab I det følgende beskrives autoritetsbegrebet i forhold til din egen opmærksomhed på, om du får og tager autoritet, og hvordan det kommer til udtryk i dit personlige lederskab. Autoritet kan komme oppefra, nedefra og indefra. 1. Autoritet oppefra Autoritet kan komme oppefra. Det er den autoritet, du som leder får tildelt af din egen leder via din formelle rolle i virksomheden. Har du indflydelse, beslutningskompetence og bliver du lyttet til, så er autoriteten også reelt givet oppefra, og du har din leders fulde opbakning til at udøve ledelse. Vil du have personlig succes som leder, så opbyg og vedligehold en god relation til din egen leder. Uden hans eller hendes opbakning, får du ikke succes. 2. Autoritet nedefra Autoritet kan komme nedefra. Det er den autoritet, som dine medarbejdere tildeler dig som leder. Det viser sig fx i villigheden til at lade sig lede, og om dine medarbejdere giver dig følgeskab. Har dine medarbejdere ikke tillid til dig som leder, vil de ikke tildele dig reel autoritet de respekterer dig ikke, for den du er, men kun for det du er i kraft af din formelle rolle som leder. Vil du have personlig succes som leder, så få dine medarbejdere til at følge dig, fordi du er den, du er, og ikke fordi du formelt set er deres leder. Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 13

14 3. Autoritet indefra Autoritet kan komme indefra. Det er den autoritet, som du bemyndiger dig selv til at udøve. Den autoritet, der følger med rollen som leder, men kun kommer til udtryk, hvis du reelt påtager dig den. Hvordan denne kommer til udtryk handler ofte om troen på sig selv og accepten af sit eget lederskab. Træffer du de nødvendige beslutninger på egen hånd, eller bliver du usikker og utydelig? Udfylder du din rolle som leder med integritet, er du ægte i dine budskaber, er du troværdig og tydelig i din kommunikation, så følger dine medarbejdere dig, for den du er, og ikke fordi du siger, de skal. Casen ovenfor er også en illustration på, hvordan Kristians autoritet blev anerkendt oppefra og nedefra, da han gav sig selv autoritet (indre autoritet) i sin rolle som HR ansvarlig. Genkender du dig selv i situationer, hvor du ikke har fået autoritet oppefra og/ eller hvor dine medarbejdere ikke har givet dig autoritet nedefra, så er der stor sandsynlighed for, at din ledelsesstil er præget af magt og/eller magtesløshed. Vil du have følgeskab, må du arbejde med din indre autoritet. Det kan du bl.a. gøre ved at arbejde med din rolle som leder. For nogle kan det også være relevant at arbejde med sin indre usikkerhed og sit selvværd. Det kan du fx gøre ved at lave nogle øvelser fra forskellige selvhjælpsbøger. Her kan henvises til Christine Byriels bog: Men hvordan skal jeg få det sagt. Det kan også være godt at søge sparring hos en kollega eller gennem et individuelt coachingforløb. Vil du have personlig succes som leder, så arbejd med hvordan din indre autoritet kommer til udtryk. Respekterer du dig selv, så er der større sandsynlighed for, at din leder og dine medarbejdere respekterer dig! 14 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder Mette Høgsted

15 Sammendrag Du har nu læst de tre gode råd og du får her en opsamling af, hvad du helt konkret skal gøre, for at få personlig succes som leder Kend din hovedopgave. Vil du have personlig succes som leder, så sæt fokus på hovedopgaven. Bryd den ned i delmål, tal med dine medarbejdere om den og skab synlige og målbare resultater. Bliv fortrolig med din rolle. Vil du have personlig succes som leder, så undersøg hvordan din organisation påvirker dig, og hvordan du påvirker organisationen og arbejd konkret med, hvordan du udfylder din rolle som leder. Vær bevidst om din autoritet og opnå følgeskab. Vil du have personlig succes som leder, så arbejd med hvordan din indre autoritet kommer til udtryk. Respekterer du dig selv, så er der større sandsynlighed for, at din leder og dine medarbejdere respekterer dig. Litteratur De tre gode råd til hvordan du får personlig succes som leder, er tre vigtige begreber inden for den åbne systemteori og den psykodynamiske tænkning. Er du blevet nysgerrig på mere, kan du finde yderligere inspiration i følgende litteratur: Psykodynamisk Organisationspsykologi på arbejde under overfladen af Torben Heinskou og Steen Visholm. Gruppen på arbejde organisationspsykologi i praksis af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager. Det ubevidste på arbejde fra arbejdspres til arbejdsglæde af Anton Obholzer. Arbejdsgruppens psykologi om det psykosociale arbejdsmiljø af Barbro Lennéer-Axelson og Ingela Thylefors. Mette Høgsted 3 gode råd om hvordan du får personlig succes som leder 15

16 Var denne E-bog brugbar for dig? Du er velkommen til at anbefale den i dit netværk. Det gør du ved at indsætte linket herunder til mit nyhedsbrev. Tilmelder man sig, får man E-bogen gratis. Man tilmelder sig via dette link. Har du spørgsmål, kommentar eller brug for hjælp til at få personlig succes som leder, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. ette Høgsted HR- og ledelseskonsulent Mette Høgsted Organisationsudvikling Rosendalvej Viby J Telefon: (+45) CVR:

17 Til opslagstavlen - HR assistance på freelancebasis - Personlig succes som leder - Effektiv teamledelse

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Forandringskommunikation i turbulente tider

Forandringskommunikation i turbulente tider Forandringskommunikation i turbulente tider Mine pointer God forandringskommunikation starter med god intern kommunikation i dagligdagen Lederne er altafgørende for kommunikationskulturen KL s kommunikationsdøgn

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi

Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi Helt og helskindet i mål med forandringskommunikation Helle Petersen, ph.d., MPO Kommunikationsdøgnet 2016 Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi Strategisk kommunikation

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s

Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s Er forandringer en hindring for trivsel eller måske en mulighed for udvikling? Direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s Workshop nr. 404 tirsdag den 20. november 2012 kl. 9.00-10.15 Mening Hvis man laver

Læs mere

Den svære samtale - ØVELSER

Den svære samtale - ØVELSER Den svære samtale - ØVELSER Det bliver aldrig sværere i virkeligheden end det bliver lige her i dette rum i dag! 07.05.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver Diplom i projektledelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp.

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp. Instruktion Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du svarer på alle spørgsmålene. Du svarer på alle spørgsmål ved at sætte ét kryds. Du skal ikke bruge

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Ressourceafdækning øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Ressourceafdækning øvelsen er delt i opgave A og opgave B Ressourceafdækning øvelsen er delt i opgave A og opgave B Et vigtigt led i bekæmpelse af stress er at blive bevidst om sine ressourcer. Ved at trække på, pleje og udvikle disse områder i ens liv øger man

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Kulturmødet i virksomheden. Nadia El-Gendi. Seniorkonsulent. Mail: Mobilnr

Kulturmødet i virksomheden. Nadia El-Gendi. Seniorkonsulent. Mail: Mobilnr Kulturmødet i virksomheden Nadia El-Gendi, seniorkonsulent 29 april 2016 Nadia El-Gendi Seniorkonsulent Side 2 Mail: neg@cabiweb.dk Mobilnr. 50 82 51 28 Side 3 1 30-09-2016 Side 4 Hvorfor kulturfokus?

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + Kan I se lyset som TR i forandringer for bare træer? + Program Forandringer i arbejdslivet Hvad berører os? Hvordan

Læs mere

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER IND OVER LAND BYGGER DU SÅ LÆHEGN ELLER VINDMØLLER.. VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 7.

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER IND OVER LAND BYGGER DU SÅ LÆHEGN ELLER VINDMØLLER.. VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 7. NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER IND OVER LAND BYGGER DU SÅ LÆHEGN ELLER VINDMØLLER.. VELKOMMEN TIL Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 7. Fra sidst Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Styrk din konflikthåndtering

Styrk din konflikthåndtering Workshop for Kost & Ernæringsforbundet Styrk din konflikthåndtering 7. september 2015 Hans C. Hansen, FTF Workshoppens hensigt og mål Hensigt At I får indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer

Læs mere

Arbejdet skal lede frem mod, at børnene efter 3. klasse har tilegnet sig kompetencer, der sætter i stand til at

Arbejdet skal lede frem mod, at børnene efter 3. klasse har tilegnet sig kompetencer, der sætter i stand til at Ansvar Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse og ved at tage konsekvenserne heraf.

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen Virksomhedskonsulent - med praksiserfaring i psykisk arbejdsmiljø siden 1989 - med praksiserfaring som selvstændig siden 2005 - har særlige kompetencer indenfor mobning

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Ikke et talent men en erhvervskompetence

Ikke et talent men en erhvervskompetence Kunder Ikke et talent men en erhvervskompetence DNAnetworking En effektiv metode til at opbygge stærke relationer, hjælpe hinanden og skabe synlige resultater med. Netværk er vigtigt for dig, når du fx

Læs mere