Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport"

Transkript

1 Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle kompleks ca. 5 pct. af den samlede danske beskæftigelse. I det primære landbrug er der ca fuldtidsbeskæftigede heraf ca gartnere. Den udenlandske beskæftigelse (jf. nedenfor) vurderes at udgøre ca. 12 %, hvilket svarer til ca i primær landbruget. Udenlandsk beskæftigelse: I 2007 udgav Rockwool Fondens Forskningsenhed en rapport om udenlandsk arbejdskraft i landbruget: Omfang, udvikling og konsekvenser (http://www.rff.dk/files/rffste/publikations%20upload/arbejdspapirer/udenlandsk%20arbejdskraft%20i%20landbruget.arbej dspapir_nr._17.pdf) Opgørelserne viser, at andelen af udlændinge i dansk landbrug (og gartneri) i 2004 var 6 % (5 % i økonomien som helhed). Sammenlignet med resten af økonomien anvender landbruget en større og stigende andel af især østeuropæere. Især er udlændige og indvandrer ansat i de større brug (over 5 ansatte) og gartnerier. Indvandrerne er generelt lavere aflønnede end danskere, især er østeuropæere lavere lønnede. Et aktuelt udtræk fra Danmarks Statistik og oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der dog ikke er direkte sammenlignelig med ovenstående tal, antyder, at der siden Rockwool fondens rapport har været en stigning i andelen af udenlandsk arbejdskraft i landbruget. For den samlede kategori landbrug, skovbrug og fiskeri er andelen af udenlandsk arbejdskraft på ca i 2012 eller ca. 12 %.

2 2 Der har i de senere år været rejst kritik af landbrugets brug af udenlandsk arbejdskraft, især af praktikanter. Fagforbundet 3F har især kritiseret landbrugets brug af østeuropæiske praktikanter/landbrugselever som billig arbejdskraft. Af Beskæftigeministeriets database fremgår, at der er ca østeuropæiske landbrugselever, heraf næsten udelukkende ukrainere. Landbruget har svaret, at udenlandsk arbejdskraft kan være nødvendig i landbruget for overhovedet at finde nok arbejdskraft i udkantsområder, samt for at håndtere generelle sæsonudsving (høst) i landbruget. Dertil kommer, at der er lang tradition for udveksling af elever i landbruget, hvor f.eks. også danske elever tager ophold i bl.a. USA, Australien og New Zealand. I 2010 udgav Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø en rapport om generel rekruttering m.m. af udenlandsk arbejdskraft i Danmark som Nordisk Ministerråds sammenfattede med rapporter for andre Nordiske lande. Globalisering/DK Landerapport NMR globaliseringsprojekt.pdf 588 Rapporterne viser, at den største andel af arbejdsimmigranter siden 2004 kommer fra Østeuropa, herunder Polen. Det er primært i byggebranchen, landbrug, skovbrug og gartneri og servicesektoren, at østeuropæerne har fundet arbejde. Rapporten viser også, at andelen af irregulære indvandrere har været stigende, til trods for Danmark har gennemført strengere straffe. I rapporten beskrives, at ansatte i overenskomstdækkede virksomheder typisk har bedre løn og arbejdsforhold sammenlignet med udstationerede vikarer. Efter revision af øst aftalen (på baggrund af øst udvidelsen i EU) fik arbejdsgivere med overenskomstdækning fortrinsstilling til at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Især i landbruget er overenskomstdækningen øget med østaftalen. Det Nationale Forskningscenter beskriver, at landbruget i 2007 beskæftigede den største andel af den udenlandske arbejdskraft, særligt østeuropæere, og udbetalte lønninger svarende til 74 pct. af

3 3 mindstelønnen til deres udenlandske medarbejdere. 3F og LLO har gennem pressen flere gange kritiseret udenlandske landbrugsarbejderes bolig og arbejdsforhold. Samme synspunkt har EL fremført i Folketinget. Aktuelt verserer en sag mellem 3F og dele af minkbranchen. 3F oplyser, at de oplever at dele af landbruget har haft en systematisk tilgang til at ansætte især østeuropæere på vilkår, der ikke lever op til gældende overenskomster eller skattelovgivning. Tilsyneladende ansættes østeuropæere af udenlandske entreprenører og kan således umgås danske overenskomster. Social dumping indsats: Arbejdstilsynet, SKAT og Politi har iværksat en indsats mod, social dumping, der netop skal sætte fokus på udenlandske arbejderes vilkår i Danmark, herunder landbrug, gartneri m.v. Skatteministeriet oplyser: Myndighederne skal reagere hurtigt og koordineret, og samlet har regeringen afsat 65 mio. kr. til en målrettet indsats i politiet, Arbejdstilsynet og SKAT. Det er første år med en specifik fokus på social dumping, og der er derfor konkret afsat 33 årsværk (medarbejdere) til en målrettet indsats i 2012 og 2013 i SKAT, samtidig med at social dumping i større omfang indtænkes i andre indsatsprojekter. Der er planlagt iværksat et intensivt samarbejde med udenlandske myndigheder blandt andet med henblik på at sikre relevant informationsudveksling, der kan danne grundlag for den bedst mulige forberedelse af aktionerne. Indsatsen vil omfatte relevante brancher, herunder servicebranchen, landbrugs og, gartneribranchen, hotel og restaurationsbranchen samt byggebranchen. Der gennemføres både landsdækkende og regionale fællesaktioner mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, som målrettet, hurtigt og effektivt kontrollerer relevante brancher. Fællesaktionerne koordineres og prioriteres på baggrund af myndighedernes vurdering og erfaring. I 2012 vil der være minimum 6 landsdækkende og 6 regionale fællesaktioner. I 2013 vil der være minimum 8 af hver. Den første af disse aktioner blev gennemført 7. marts i år. Der blev gennemført kontrol i ca. 100 virksomheder, og SKAT fik 55 sager med hjem, der alle omhandler spørgsmål om, virksomhederne er reelle eller ej, og om de betaler den moms og skat, de skal. Samtidig er der i 2012 gennemført en række regionale aktiviteter. Sideløbende hermed gennemfører SKAT en række andre indsatsprojekter, som også har betydning for bekæmpelse af social dumping. Det gælder fx fairplay, anmeldelser, udenlandske biler, sort arbejde og brancher med lav regelefterlevelse. Der samarbejdes med organisationerne på området både lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer.

4 Endelig har regeringen fremsat konkrete lovgivningstiltag, der også skal medvirke til at bekæmpe området, herunder at der kan foretages kontrol på privat grund, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter, at arbejdstagere får pligt til på arbejdsstedet, på SKATs forlangende, at forevise gyldig legitimation samt forslag om obligatorisk skiltning for entreprenører og håndværkere på byggepladser og gulpladebiler 4 Eksport 1 : Den samlede landbrugseksport (fødevareklyngen) var i 2011 ca. 120 mia. (ca. 20 pct. af landet samlede eksport på ca. 600 mia. kr.). Eksporten af landbrugets primære produkter var i 2011 ca. 72 mia. kr., hvoraf svin og svinekød udgør ca. 26 mia. kr. Eksporten af Økologiske produkter udgør ca. 1,3 pct. af den totale eksport af landbrugs og fødevarer eller ca. 1 mia. kr.. Nettoeksport: Nettoeksporten af landbrugets primære produkter er ca. 40 mia. kr. Nettoeksporten udtrykker de nævnte 72 mia. kr. fratrukket importen af samme varegrupper. Dansk import af landbrugs og fødevarer, mio. kr.(2011) Levende hornkvæg; okse og kalvekød, fersk, kølet eller frosset Levende svin; svinekød Fjerkræ; fjerkrækød, fersk, kølet eller frosset Smør 984 Ost Æg med skal 154 Andre animalske landbrugsprodukter Korn Frø, frugter og sporer til udsæd 450 Blomster, planter, frugt og grøntsager Andre vegetabilske landbrugsprodukter (herunder sojaprotein) Kødkonserves Mælkekonserves 675 Sukker og melasse Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer Kilde: Danmarks Statistik (2012) 1 Landbrugets eksport er beskrevet i statusrapporten kap. 20 og er behandlet i NLKs eksport arbejdsgruppe, der bl.a. fik udarbejdet et eksportnotat af FØI

5 I de sidste fire, hvor eksporten generelt har haft det vanskeligt, er nettoeksporten fra jordbrugssektoren øget med 4,2 mia. kr. årligt. 5 Jordbrugssektorens eksport, import og nettoeksport, mia. kr. BFI (BNP i faktorpriser): Landbrugets bidrag til nationalregnskabet kan udtrykkes ved begrebet bruttofaktorindkomst. Opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst indeholder såvel tal for landbrugets produktion som dets forbrug af rå- og hjælpestoffer samt tjenesteydelser. Bruttofaktorindkomsten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger til fremmed medhjælp og vederlag for landbrugerens arbejdsindsats mv. Primærjordbrugets bruttofaktorindkomst var i 2011 ca. 26 mia. kr. Medregnes indkomsten i forsynings- og forarbejdningssektor er værdien ca. 62 mia. kr. i 2005 var værdien 56 mia. kr.

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm Rapporten Forfattere

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere