Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:"

Transkript

1 Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de kommende år. Befolkningsudvikling i procent Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose

2 Befolkningsgruppers relative størrelse Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose Figuren og tabellen viser, at i første prognoseår 2014 forventes andelen af førskolebørn i alderen 0-6 år at udgøre 7,0% af den samlede befolkning i Slagelse Kommune, mens aldersgruppen af skolebørn 6-16 år forventes af udgøre 11,9% af den samlede befolkning. Det forventes, at antallet af årige udgør 11,4% af indbyggerne i Slagelse Kommune, mens folk i den erhvervsaktive alder fra år udgør 49,8%. Borgerne fra år udgør 19,9 % af den samlede befolkning i I befolkningssammensætningen ses en tydelig tendens til, at der sker et fald i den procentvise andel af aldersgruppen 7-16 årige samt årige, mens den procentvise andel af befolkningen i aldersgruppen fra år stiger frem til år Befolkningsudviklingen i absolutte tal Her under præsenteres to tabeller, der viser den forventede befolkningsudvikling frem til 2024: Den forventede udvikling i den samlede befolkning Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose Den forventede udvikling i den samlede befolkning fordelt på aldersintervallerne Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose

3 Den generelle befolkning synes at gå i retning af fald i befolkningstallet frem til år Samlet er prognosticeret et fald fra år 2013 til år 2024 på personer. Befolkningen i byerne Kilde: Danmarks Statistik 3

4 Sundhed i Slagelse Kommune Slagelse Kommune fik i 2011 udarbejdet for anden gang en sundhedsprofil, som danner grundlag for udarbejdelsen af Slagelse Kommunes nuværende sundhedspolitik. Sundhedsprofilen blev lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere i Region Sjælland, som var 16 år og derover, fik i foråret 2010 tilsendt et spørgeskema. Der blev udsendt skemaer til repræsentativt udsnit af borgere i hver kommune i regionen. I Slagelse Kommune valgte 53,4% at deltage i undersøgelsen, svarende til borgere. Sundhedsprofilen i region Sjælland og dermed også i Slagelse Kommune er en del af en landsdækkende undersøgelse. I sundhedsprofilen oplyser borgerne om deres sundhedsadfærd i forhold til rygning, fysiske aktivitet, madvaner og alkoholforbrug, selvvurderet helbred, trivsel og kroniske sygdomme. Helbred og socialt netværk De fleste borgere i Slagelse Kommune har et godt selvvurderet helbred, og de fleste har nogen at tale med ved problemer som indikerer, at de fleste borgere har et godt socialt netværk. Stress Bortset fra aldersgruppen år er andelen af borgere i Slagelse Kommune, der angiver, at de har et højt stressniveau, højere end i regionen som helhed. Stress findes hyppigere hos borgere med en kort uddannelse end hos borgere med en lang videregående uddannelse. Rygning Andelen af rygere på 24% i Slagelse Kommune ligger tæt på regionsgennemsnittet. Det er især kvinder i aldersgruppen år og mænd i aldersgruppen år, der ligger over regionsgennemsnittet. 78% af rygerne ønsker at holde op med at ryge, og 43% har fået information om rygning eller tilbud om rygestop via egen læge. Alkohol Hyppigheden af borgere med risikabel alkoholadfærd i Slagelse Kommune ligger tæt på regionsgennemsnittet. Andelen udgør 21% i Slagelse Kommune mens regionsgennemsnittet er 22%. Et lavt forbrug er 7/14 genstande for henholdsvis kvinder og mænd per uge, mens et moderat forbrug er på max. 14/21 genstande for henholdsvis kvinder og mænd. Et højt forbrug udgør genstande for kvinder og genstande for mænd, mens et meget højt forbrug er over 35 genstande per uge for både mænd og kvinder. Udover genstandsgrænserne indgår også elementerne rusdrikkeri og alkoholafhængighed, når man taler om risikabel alkoholadfærd. 4

5 Fysisk aktivitet Andelen af borgere, der ønsker at blive mere fysisk aktive, er høj, men fortsat mindre i Slagelse Kommune end i regionen som helhed. Andelen af fysisk inaktive kvinder i aldersgruppen år er højere end regionsgennemsnittet, mens der er færre både mænd og kvinder på over 45 år, der er fysisk inaktive i Slagelse Kommune sammenholdt med regionen som helhed. Spisevaner 14 % af borgerne i Slagelse Kommune spiser usundt, hvilket svarer til regionsgennemsnittet. Lidt over halvdelen af borgerne ønsker at ændre vaner i en sundere retning. Overvægt Andelen af borgere i Slagelse Kommune, der er overvægtige og svært overvægtige, er lidt lavere end i regionen som helhed. Den samlede andel af overvægtige udgør 49% i Slagelse Kommune. Kroniske sygdomme Andelen af borgere med henholdsvis mindst én eller mindst to kroniske sygdomme i Slagelse Kommune ligger tæt på regionsgennemsnittet. Sygdommen KOL forekommer markant hyppigere, og hjertekrampe og blodprop i hjertet forekommer lidt hyppigere i Slagelse Kommune end regionsgennemsnittet. Migræne/hovedpine og allergi forekommer ikke så hyppigt i Slagelse Kommune som i regionen som helhed. 5

6 Etnicitet Kilde: Danmarks Statistik Som det kan ses i figuren har der, ud af det samlede antal af borgere på i Slagelse Kommune 1. januar 2013, været indvandrere og efterkommere. Dvs. indvandrere udgjorde 6% og efterkommere udgjorde 2,9% af det samlede antal af borgere i kommunen. 6

7 Beskæftigelse I 2012 var der borgere i den samlede arbejdsstyrke (beskæftigede og ledige år). Tabellen og figuren illustrerer, at ud af den samlede arbejdsstyrke var borgere eller 94% af arbejdsstyrken i beskæftigelse mens borgere eller 6% af arbejdsstyrken var arbejdsløse. Arbejdsstyrke Arbejdsløse Beskæftigede Kilde: Jobindsatsen Beskæftigede og arbejdsløse i arbejdsstyrken i 2012 Arbejdsløse 6% Beskæftigede 94% Kilde: Jobindsatsen 7

8 Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Uddannelse Kilde: Jobindsatsen Figuren illustrerer, at borgere i Slagelse Kommune i den arbejdsdygtige alder år har en form for uddannelse i borgere har gennemført erhvervsfaglig praktik og hovedforløb og ligger dermed på førstepladsen. På andenpladsen er den gruppe der har gennemført en grunduddannelse og der er tale om borgere. Hvad angår de videregående uddannelser, dvs. lange videregående, mellemlange videregående og korte videregående så har flest borgere gennemført de mellemlange videregående uddannelser og der er tale om borgere. De korte videregående uddannelser ligger på andenpladsen med borgere efterfulgt af de lange videregående uddannelser med borgere. 9

10 I alt har borgere gennemført de almene gymnasiale uddannelser. Den mindst repræsenterede gruppe er den som har gennemført en bachelor og der er tale om 465 borgere. 10

11 Indkomst Antal af Indkomsttype personer Løn Pensioner og lignende Kontanthjælp Arbejdsløshedsdagpenge SU Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte Indkomsttyper 2011 Arbejdsløshedsdagpe nge 7% SU Kontanthjælp 6% 5% Pensioner og lignende 29% Løn 53% Kilde: Danmarks Statistik Tabellen og figuren illustrerer, hvordan de udvalgte indkomsttyper var repræsenteret i Slagelse Kommune i Som det kan ses, så har der været flest lønmodtagere, som har udgjort over halvdelen af det samlede antal af indkomstmodtagere ( indkomstmodtagerne er defineret som personer som er fyldt 15 år ved årets slutning og som er fuldt skattepligtige i 2011, hvilket hovedsageligt vil sige personer, der hele året har haft fast bopæl i Danmark). Pensioner o.l. kommer på andenpladsen og denne gruppe har udgjort 29% af det samlede antal af indkomstmodtagere. 7% af indkomstmodtagerne var på arbejdsløshedsdagpenge. 6% af indkomstmodtagerne har været på statens uddannelsesstøtte og 5% af indkomstmodtagerne har været på kontanthjælp. 11

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment 204 Udarbejdet af Åse Skytte august 204 Indhold Baggrund... 5 Formål... 6 Metode... 6 Undersøgelsesdesign... 6 Studiepopulation... 6 Dataindsamling...

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2010. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil. for region og kommuner 2010. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2010. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil. for region og kommuner 2010. Region Hovedstaden Sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Region Hovedstaden Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Titel Sundhedsprofil

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Bagenkop demografi Appendiks 3. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Bagenkop demografi Appendiks 3. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop demografi Appendiks 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling 2014 Demografi og sundhedsprofil for Langeland- baggrundsmateriale for udviklingsplan i Bagenkop. Charlotte Lassen Olesen, cand.scient. sand.publ.stud.,

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland Hvordan har du det? 2010 s sundhed i Region Midtjylland En analyse baseret på Hvordan har du det? 2006 og 2010 Maj 2012 Finn Breinholt Larsen & Ane Lykke Nielsen Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere