BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

2

3 Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap og beskæftigelse 2006 (Larsen et al., 2008), har vi foretaget en yderligere analyse af omfanget af befolkningens helbredsproblemer pga. nedslidning på arbejdsmarkedet. Dataindsamlingen er foregået i september-november 2006, hvor respondenterne i undersøgelsen bl.a. er blevet spurgt, om de har problemer med deres helbred på grund af nedslidning fra deres tidligere eller nuværende arbejde. Besvarelserne benytter vi nu herunder til at belyse graden af nedslidning opdelt på forskellige grupper i befolkningen. Af særlig interesse er opdelingen efter personer, som enten er i beskæftigelse, på efterløn, på førtidspension eller andre ikke-beskæftigede uden efterløn eller førtidspension. I spørgeskemaet har respondenterne desuden oplyst deres månedlige indkomst, generelle helbredstilstand samt beskæftigelsesstatus. Herudover er der benyttet registeroplysninger om alder, uddannelse og udbetaling af førtidspension og efterløn.

4 Indledningsvist har vi undersøgt omfanget af selvvurderet nedslidning blandt hele befolkningen i de to aldersgrupper, som her er interessante. Det drejer sig om personer i alderen år og år. Vi ser i Tabel 1.1, at der ingen forskel er på andelen af personer, som vurderer, at de har helbredsproblemer pga. nedslidning fra erhvervsarbedje, i de to aldersgrupper. Andelen af personer, som er nedslidte er i begge grupper ca pct. Det drejer sig om ca personer i alderen år og ca personer i alderen år. I Tabel 1.2 ser vi fordelingen af selvangivet beskæftigelse opdelt efter alder. Beskæftigelsesandelen er 80,7 pct. for personer i alderen år og væsentligt mindre for de årige, hvor kun 39,4 pct. i beskæftigelse. 36,2 pct. af de årige er på efterløn, hvilket naturligvis er højere end den tilsvarende andel på 0,3 pct. af de årige. Da det først er muligt at gå på efterløn som 60-årig, skyldes denne positive andel sandsynligvis fejlagtige besvarelser af respondenterne på beskæftigelsesspørgsmålet.

5 I Tabel 1.3 benytter vi besvarelserne fra spørgeskemaets spørgsmål om respondenternes månedlige bruttoindkomst og spørgsmålet om nedslidning. Vi beskæftiger os særskilt med personer i alderen år og personer i alderen år. Blandt personer i alderen år ser vi, at der er væsentligt forskel på andelen af nedslidte personer mellem indkomstgrupperne. Hele 26,8 pct. blandt personer med en månedlig indkomst på kr. svarer, at de helbredsproblemer pga. nedslidning, mens dette kun gælder for ca. 10 pct. af personerne med en indkomst over kr. Også blandt personer i alderen år er der væsentlig forskel på andelen af nedslidte personer i de forskellige indkomstgrupper. Blandt personer med en indkomst på over kr. har under 10 pct. problemer med deres helbred pga. nedslidning, mens andelen for personer med en indkomst på kr. er 22,3 pct. Indkomstfordelingen i denne aldersgruppe afviger fra fordelingen for de årige. En langt større andel blandt de årige har en indkomst på , mens færre har indkomster over kr. Forskellen kan derfor skyldes, at de mindst nedslidte personer bliver på arbejdsmarkedet længst og derfor har en forholdsvis høj indkomst, mens de mest nedslidte går på efterløn.

6 Tabel 1.4 indeholder dette notats centrale analyse. Vi har opdelt personerne i alderen år efter uddannelsesniveau og ser særskilt på nedslidningsandelen for hhv. beskæftigede, efterlønnere, førtidspensionister og personer, som er midlertidigt ikke-beskæftigede eller udenfor arbejdsmarkedet (fx på sygedagpenge eller kontanthjælp). Personer på efterløn og førtidspension er identificeret ved at de enten ifølge registret modtog den pågældende ydelse i 2005 eller i interviewet i efteråret 2006 svarede, at de modtog den pågældende ydelse. For personer uden en kompetencegivende uddannelse ser vi, at der er væsentlig forskel på nedslidningsandelen i de tre beskæftigelsesgrupper. Blandt de beskæftigede personer har 7,5 pct. problemer med nedslidning. Samme andel er 15,9 pct. blandt efterlønnerne, 50,1 pct. blandt førtidspensionister og 12,3 pct. blandt andre ikke-beskæftigede.

7 For personer med en erhvervsfaglig uddannelse er fordelingen nogenlunde den samme. Blandt de beskæftigede personer er andelen, som har problemer med nedslidning 8,1 pct., mens andelen er 17,3 pct. blandt efterlønnere, 41,6 pct. blandt førtidspensionister og 13,0 pct. blandt andre ikke-beskæftigede. Blandt personer med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse er nedslidningsniveauet generelt lavere. Især for førtidspensionister, hvor andelen, som har problemer med nedslidning er 27,2 pct. Blandt de beskæftigede og efterlønnere er andelen hhv. 7,0 og 14,5 pct. Denne forskel er dog kun signifikant på et 10 pct. niveau. Alt i alt viser Tabel 1.4 således, at andelen, som oplever, at de har helbredsproblemer pga. nedslidning, blandt årige med samme uddannelsesniveau, er mindre blandt beskæftigede end blandt efterlønnere, hvor andelen er mindre end blandt førtidspensionister. Disse forskelle er mest udtalte for personer uden kompetencegivende uddannelse og personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Blandt de personer på efterløn, som har svaret nej til at have problemer med deres helbred på grund af nedslidning fra deres tidligere eller nuværende arbejde, har vi analyseret besvarelserne på spørgsmålet om generelt helbred. Det viser sig, at 9,7 pct. af personerne, som ikke er nedslidte, svarer, at de har dårligt eller meget dårligt helbred. Det svarer til 8,1 pct. af alle efterlønnere, og således er i alt 24,3 pct. af efterlønnerne enten nedslidte eller har dårligt helbred.

8

9 Larsen, B., Schademan, H.K. & Høgelund, J. (2008): Handicap og Beskæftigelse Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet. København: SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 08:10.

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere