Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010."

Transkript

1

2 Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd, borgernes generelle sundhedstilstand og forekomsten af kroniske sygdomme. 2

3 Baggrund Det er nu anden gang der er udarbejdet en sundhedsprofil, som kortlægger sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd blandt borgerne i Region Hovedstaden. I Region Hovedstadens 29 kommuner bor i alt 1,7 millioner borgere, hvilket svarer til lidt mere end 30 % af Danmarks befolkning. I februar 2010 fik et repræsentativt udsnit af regionens borgere over 16 år tilsendt et spørgeskema. Ud af de borgere, som fik tilsendt spørgeskemaet, udfyldte 52,3 % skemaet. 3

4 4

5 Kommunesocialgrupper En lang række demografiske og sociale forhold har betydning for borgernes sundhedstilstand og -adfærd. Inddelingen af regionens kommuner i kommunesocialgrupper afspejler kommunernes sociale ressourcer. Kommuner i gruppe 1 (lyselilla) har den mindste andel borgere med kort uddannelse, den mindste andel borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet, og den højeste gennemsnitlige bruttoindkomst per borger. Modsat har kommuner i gruppe 4 (mørkorange) den største andel borgere med kort uddannelse, den største andel borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet og den laveste gennemsnitlige bruttoindkomst per borger. Mellem disse yderpunkter findes gruppe 2 (mørkelilla) og 3 (lysorange). 5

6 6

7 Alder 81 % af borgerne i regionen er i den erhvervsaktive alder (16-64 år), mens 19 %, svarende til borgere, er 65 år eller derover. Aldersfordelingen for mænd og kvinder ligner hinanden, mens andelen af borgere over 65 år varierer fra 9 % til 28 % på tværs af bydele og kommuner. Alder er den faktor, som er stærkest forbundet med udviklingen af kroniske sygdomme, og er derfor vigtig at tage i betragtning ved sammenligning af sygdomsforekomster på tværs af kommunerne. 7

8 8

9 Rygning 20 %, svarende til borgere, er dagligrygere. Andelen af dagligrygere er størst blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Siden 2007 er andelen af dagligrygere faldet med 3,1 procentpoint. Tre ud af fire dagligrygere ønsker rygestop i % af ikkerygere, svarende til borgere, udsættes for daglig passiv rygning. Siden 2007 er andelen af ikkerygere, som er udsat for daglig passiv rygning faldet med 5,2 procentpoint. 46 %, svarende til borgere, har aldrig røget, og andelen af aldrigrygere er stigende blandt de unge i regionen. Da rygedebut er sjælden efter 25-års alderen, må det derfor formodes, at andelen af dagligrygere vil falde fremover. 9

10 10

11 Alkohol 13 %, svarende til borgere, overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser for storforbrug på 14/21 pr. uge for henholdsvis kvinder og mænd. Det er hyppigst mænd, unge og borgere under uddannelse, som har et storforbrug. 15 %, svarende til borgere, rusdrikker, hvilket betyder indtag af mere end fem genstande ved samme lejlighed mindst én gang om ugen. Siden 2007 er andelen af rusdrikkere faldet med 3 procentpoint. 17 %, svarende til borgere, udviser tegn på alkoholafhængighed. Denne andel er uændret siden En borger har risikabel alkoholadfærd, hvis personen enten har et storforbrug, rusdrikker eller udviser tegn på alkoholafhængighed. 28 %, svarende til borgere, har risikabel alkoholadfærd. Kun en fjerdedel af disse ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. 11

12 12

13 Kost Blandt de 10 % af regionens borgere, som har de mest usunde kostvaner, findes en større andel af mænd, borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Disse borgere har et lavt indtag af frugt og grønt, spiser sjældent fisk og har et højt indtag af fedt. Over halvdelen af de borgere, der spiser en meget usund kost, ønsker at spise sundere. 17 %, svarende til borgere, spiser fastfood mindst én gang om ugen, mens 10 %, svarende til borgere, drikker sodavand mindst fem gange om ugen. Siden 2007 er andelen af borgere, som drikker sodavand mindst fem gange om ugen faldet med 4,7 procentpoint. 13

14 14

15 Fysisk aktivitet 31 %, svarende til borgere, lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters moderat til hård fysisk aktivitet om dagen. Andelen af fysisk inaktive borgere stiger med alderen, og er størst blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Siden 2007 er andelen af fysisk inaktive borgere faldet med 3,1 procentpoint. Knap tre ud af fire fysisk inaktive borgere ønsker at være mere aktive. 27 %, svarende til borgere, har mere end fire timers stillesiddende aktiviteter i fritiden dagligt en stigning på 3,2 procentpoint siden Stillesiddende adfærd er hyppigst blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. 44 %, svarende til personer, har mindst seks timers stillesiddende arbejde om dagen - en stigning på 2,8 procentpoint siden

16 16

17 Overvægt 30 %, svarende til borgere, er moderat overvægtige (BMI 25- < 30). Det er hyppigst mænd, årige og samlevende, borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet, der er moderat overvægtige. 11 %, svarende til borgere, er svært overvægtige (BMI 30). Andelen af svært overvægtige er størst blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Fra 2007 til 2010 er andelen af overvægtige borgere stagneret i Region Hovedstaden. 17

18 18

19 Selvvurderet helbred Dårligt selvvurderet helbred er en selvstændig risikofaktor for sygelighed og dødelighed. Halvdelen af regionens borgere mener, at de har et fremragende eller vældigt godt helbred, mens 15 %, svarende til borgere, mener, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. Andelen af borgere med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred stiger med alderen, og er størst blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Der ses ingen ændring i andelen af borgere med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred i perioden 2007 til

20 20

21 Stress Stress kan betegnes som kroppens reaktion på en fysisk eller psykisk påvirkning eller belastning, som er vanskelig at håndtere. Længerevarende stress kan medføre øget risiko for en række sygdomme f.eks. hjertekarsygdomme og depression. Stress kan også medføre forværring af eksisterende sygdomme. Blandt de 20 % af regionens borgere som er mest stressede, findes en større andel af kvinder, enlige borgere, borgere på 80 år eller derover, borgere med ikke-vestlig baggrund, borgere med et lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Siden 2007 er andelen af borgere med et højt stressniveau i regionen steget med 2,6 procentpoint. 21

22 22

23 Kronisk sygdom 57 %, svarende til borgere på 16 år eller derover, lever med mindst én kronisk sygdom, mens 12 %, svarende til borgere, lever med mindst tre kroniske sygdomme. Allergi er den hyppigste sygdom blandt alle borgere, mens slidgigt er den hyppigste sygdom blandt de ældre. Forekomsten af mere end tre kroniske sygdomme er størst blandt kvinder, borgere på 55 år eller derover, borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. Der er et stort forebyggelsespotentiale blandt borgere med kroniske sygdomme, idet en større andel har uhensigtsmæssig sundhedsadfærd sammenlignet med borgere uden kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme er generelt motiverede for at ændre deres ryge-, kost- og fysiske aktivitetsvaner, hvorimod motivationen for at ændre alkoholvaner er markant mindre. 23

24 24

25 Diabetes 4,5 %, svarende til borgere, har diabetes. Andelen af borgere med diabetes stiger markant med alderen og er størst blandt mænd, borgere med lavt uddannelsesniveau, borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet og borgere med ikke-vestlig baggrund. Man regner med, at diabetesdiagnosen kun er stillet hos halvdelen af dem, som har sygdommen. Et flertal af regionens borgere med diabetes er motiverede for at spise sundere, være mere fysisk aktive eller tabe sig. 25

26 26

27 KOL 4,3 %, svarende til borgere, lever med KOL en kronisk lungesygdom, der i de fleste tilfælde skyldes rygning. Andelen af borgere med KOL stiger markant med alderen, og er størst blandt borgere med lavt uddannelsesniveau og borgere i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet. En stor del af borgerne med KOL har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til rygning, alkohol, fysisk aktivitet og kost f.eks. har 44 % en uhensigtsmæssig rygeadfærd. Tre ud af fire borgerne med KOL ønsker at stoppe med at ryge, og mange vil gerne have hjælp til det. 27

28 Den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010 kan downloades på Udgivet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Koncern Plan og Udvikling, Region Hovedstaden. Ved spørgsmål kontakt: 28

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2010. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil. for region og kommuner 2010. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2010. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil. for region og kommuner 2010. Region Hovedstaden Sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Region Hovedstaden Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Titel Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment 204 Udarbejdet af Åse Skytte august 204 Indhold Baggrund... 5 Formål... 6 Metode... 6 Undersøgelsesdesign... 6 Studiepopulation... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011

Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011 Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011 Lars Iversen Sundhedsudvalgsformand Hørsholm kommune Charlotte Glümer, Forskningsleder, Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere