Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for energiselskabernes energispareindsats 2014"

Transkript

1 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i Dette svarer til 88 pct. af selskabernes samlede sparemål i Realiserede energi i 2014 Indberetningerne for 2014, der er sammenfattet i tabel 1, viser, at net- og distributionsselskaberne samlet har realiseret svarende til 88 pct. af deres gennemsnitlige årlige sparemål for Fordelt på brancher kan det ses, at olie- og fjernvarmeselskaberne i 2014 har realiseret henholdsvis 93 pct. og 101 pct. af deres respektive sparemål. Naturgasselskaberne har opnået 98 pct., mens elnetselskaberne har realiseret 71 pct. af deres sparemål. (TJ) Årligt sparemål Målopfyldelse 2014 Elselskaber % Naturgasselskaber % Fjernvarmeselskaber % Olieselskaber % I alt % Tabel 1 - Energiselskabernes målopfyldelse i 2014 Akkumulering af opnåede i perioden Net- og distributionsselskaberne har siden 2006 haft en forpligtelse til at sikre energi i slutforbruget. De årlige sparemål har været fastsat i aftaler med net- og distributionsselskaberne. I aftaleperioden og har net- og distributionsselskaberne samlet set overopfyldt deres sparemål (se tabel 2). Overopfyldelsen de tidligere år betyder, at selskaberne på trods af underdækning i 2014 stadig opfylder deres samlede sparemål. Naturgas-, fjernvarme-, og olieselskaberne har fortsat 1 Jf. aftalen af 13. november 2012, pkt. 4.7 reguleres olieselskabernes sparemål årligt i forhold til udviklingen i salget af fyringsolie. Udgangspunktet for sparemålet på 500 TJ i 2013 er salget af fyringsolie i På baggrund af en opgørelse af fyringsoliesalget i 2013, blev olieselskabernes sparemål reguleret til 280 TJ. Da der endnu ikke foreligger en opgørelse af salget af fyringsolie for 2014, er sparemålet for 2013 anvendt i dette notat. Side 1

2 Samlet målopfyldelse pr 1. januar 2015 total total en overdækning ved udgangen af 2014, hvorimod elnetselskaberne pr. 1. januar 2015 har opbrugt de opsparede fra tidligere år. På tværs af alle brancherne er der ved udgangen af 2014 en samlet overopfyldelse i forhold til det fastsatte sparemål på 6 pct Total (TJ) Elselskaber % Naturgasselskaber % Fjernvarmeselskaber % Olieselskaber % I alt % Tabel 2 Energiselskabernes målopfyldelse over perioden Besparelserne fordelt på sektorer Over halvdelen af selskabernes indberettede i 2014 har fundet sted i erhvervssektoren, heraf 47 pct. i produktionserhverv og 11 pct. i handel og service. Dette ses af figur 1. Husholdningerne og den offentlige sektor har bidraget med henholdsvis 26 pct. og 8 pct. af årets energi. Energi ved netoptimering (hovedsagelig i forbindelse med fjernvarme) og kollektive solvarmeanlæg udgjorde henholdsvis 4 pct. og 2 pct., mens transport udgjorde 1 pct. af de realiserede energi. Figur 1- Selskabernes fordelt på sektorer Side 2

3 Fordeling af på sektorer sammenlignet med forbrugsfordelingen Figur 2 illustrerer fordelingen af energiforbruget i samt fordelingen af realiserede i 2014 på sektorerne handel og service, produktionserhverv, offentlig og husholdninger. Sammenlignes andelen af med andelen af forbruget i sektorerne, er der en tendens til, at andelen af, der er realiseret i produktionserhvervene, er noget større end andelen af energiforbruget i sektoren. Omvendt er andelen ne fundet i husholdningerne mindre end forbrugsandelen på området. For handel og service samt den offentlige sektor ligger andelene af energiforbrug og forholdsvist tæt. Fordelingen af energispareindsatsen i forhold til andelen af energiforbrug i de enkelte slutforbrug er i tråd med den tendens, der har været de sidste år. Det er vurderingen, at årsagen til, at der realiseres forholdsvist flere indenfor produktionserhverv i forhold til andelen af energiforbrug indenfor produktionserhverv, er, at net- og distributionsselskaberne finder det lettere og mere omkostningseffektivt at finde energine i produktionserhvervene. Dette skyldes blandt andet, at besparelsespotentialerne for de enkelte tiltag ofte er større end fx i husholdningerne. Figur 2 - Fordelingen af Danmarks energiforbrug i 2013 samt selskabernes indberettede i 2014 fordelt på sektorer. Energi opnået i forbindelse med netoptimering, kollektive solvarmeanlæg samt transport er ikke medtaget, ligesom energiforbrug til transport ikke er medtaget i forbrugsfordelingen. Fordeling af energi opdelt på teknologier I forhold til fordelingen af besparelsesindsatsen på teknologier ses det af figur 3, at over halvdelen af energine er blevet realiseret ved tiltag på enten klimaskærme, kedler eller procesudstyr. 2 Baseret på tal fra Energistatistikken 2013 Side 3

4 Figur 3 - Fordeling af net- og distributionsselskabernes indberettede energi på teknologier. Data for konverteringer er ikke medtaget på figuren. Fordeling af energi ud fra energiarter I 2014 er der realiseret flest indenfor naturgasområdet. Således er28 pct. af energine blevet realiseret indenfor naturgas. Fjernvarme udgør 24 pct., el udgør 17 pct. og olie udgør 12 pct. Besparelser indenfor øvrige brændsler, herunder vedvarende energi samt kul, koks, mv. har samlet set udgjort 18 pct. af de indberettede. Figur 4 - Selskabernes fordelt på energiarter for 2014 Side 4

5 Generelt er der tendens til, at selskaberne realiserer flest indenfor egen energiart. Således gælder det for naturgasselskaberne, fjernvarmeselskaberne og oliebranchen, at en stor andel af deres indberettede har fundet sted indenfor egen energiart. Elselskaberne har en mere ligelig fordeling af indsatsen overfor alle energiarterne. Fordelingen af indsatsen på energiarter har ikke ændret sig i 2014 i forhold til Fordeling af bespareler på energiarter sammenlignet med forbrugsfordelingen I figur 5 sammenlignes det endelige energiforbrug i 2013 fordelt på energiformer med andelen af, der er blevet realiseret i 2014 indenfor de tilsvarende energiformer. Figuren illustrerer, at der gennemføres flere i forhold til andelen af forbrug indenfor naturgas, hvorimod andelen af, der realiseres indenfor el, er relativt mindre end andelen af det samlede elforbrug. Andelen af, der er realiseret i slutforbruget af olie, fjernvarme og biomasse, svarer i store træk til andelen af forbrug for de tilsvarende energiarter. Besparelserne inden for energiformerne andet ligger omtrent 5 pct. point højere end forbruget. Figur 5 - Fordelingen af Danmarks energiforbrug i 2013 samt selskabernes realiserede energi i 2014, fordelt på energiarter. Energiforbrug og i forbindelse med transport er ikke medtaget. Kategorien andet omfatter kul og vedvarende energi anvendt direkte i slutforbruget. Side 5

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Energiselskabernes energispareindsats BAGGRUNDSRAPPORTER 14-05-2012 2 Energiselskabernes energispareindsats, Baggrundsrapporter - 14-05-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th.

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B1: Energiselskabernes energispareaktiviteter December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Det danske træpillemarked 2012

Det danske træpillemarked 2012 Force Technology for Energistyrelsen 1. december 2013 Titel Det danske træpillemarked 2012 Forfatter Anders Evald Revision: 1 (01-12-2013) Tasknummer: 113-22750 Fortrolighed: Rapporten er til offentliggørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Teknisk baggrundsnotat Byggeriets Energianalyse 2015 Indhold 1. Potentialer for energirenovering... 3 1.1. Energiforbrug i bygninger... 3 1.2. Bygningernes stand... 4 2. Fokus på sektorer... 6 2.1. Private

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING

DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING DANMARKS ENERGIFREMSKRIVNING 212 Danmarks Energifremskrivning, september 212 Udgivet i september 212 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Telefon: 33 92 67, Fax 33 11 47 43, E-mail: ens@ens.dk,

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere