Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009"

Transkript

1 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen har ligget stabilt på ca gennem de seneste fem år. I 2008/09 er små 3 pct. heraf indvandrere. Der er næsten dobbelt så mange ikke etniske danske i folkeskolens ældste klasser sammenlignet med de mindre klassetrin. I de frie grundskoler falder andelen i de ældste klasser i friskolerne. På 423 grundskoler har man ingen elever med anden etnisk herkomst end dansk, mens gruppen af elever med udenlandsk herkomst udgør mere end 75 pct. af eleverne på 41 skoler. Antallet af elever i grundskolen med anden etnisk herkomst end dansk I alt er der elever i grundskolen pr. 5. september Ud af disse har små elever en anden etnisk herkomst end dansk, og er dermed enten indvandrere eller efterkommere. Af denne gruppe er størstedelen efterkommere (73 pct.), mens indvandrerne udgør en langt mindre andel (23 pct.). For elever er herkomst uoplyst. Tabel 1. Antal elever i grundskolen, børnehaveklasse til 10. klasse fordelt på herkomst, skoleåret 2008/2009 Efterkommerrere Indvand- Uoplyst Dansk herkomst /ukendt Total Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Kommunale ungdomsskoler (10.klasses centre) Specialskoler Dagbehandlingstilbud Total Procentsatserne for andel efterkommere og indvandrere varierer alt efter skoletype. Kommunale ungdomsskoler, som i visse kommuner fungerer som kommunens 10. klassecentre, har den største koncentration af elever med anden etnisk herkomst. Specielt er andelen af indvandrere her markant højere end på andre institutionstyper (14,4 pct.). Men også specialskoler har en større andel indvandrere og efterkommere end gennemsnittet for grundskolen. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 1 af 12

2 Den mindste andel indvandrere og efterkommere findes på efterskolerne, hvor elever med anden etnisk herkomst end dansk tæller mindre end to pct. at den samlede elevbestand. Andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk er en lille smule større i folkeskolen end i de frie grundskoler. I førstnævnte har 10,3 pct. af eleverne en anden etnisk herkomst end dansk, mens andelen i de frie grundskoler er 10,1 pct. Tabel 2. Andel elever i grundskolen, børnehaveklasse til 10. Klasse, fordelt på herkomst, skoleåret 2008/2009, pct. Danske herkomst Efterkommere Indvandrere Uoplyst /ukendt Total Folkeskoler 89,6 7,5 2,8 0,2 100 Frie grundskoler 88,9 7,9 2,2 1,0 100 Efterskoler 96,4 0,7 1,1 1,8 100 Kommunale ungdomsskoler (10.klasses centre) 75,9 8,5 14,4 1,3 100 Specialskoler 87,3 9,0 3,0 0,7 100 Dagbehandlingstilbud 87,8 6,0 3,6 2,7 100 Total 89,7 7,3 2,7 0,4 100 Udviklingen i antallet af tosprogede elever UNI-C Statistik & Analyse har til og med skoleåret 2006/2007 indsamlet data over tosprogede elever med udgangspunkt i Folkeskolelovens definition af tosprogede elever. De nye tal fra skoleåret 2008/2009 samt tallene for sidste år, 2007/2008, er derimod indsamlet af Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i en definition af herkomst, herunder af indvandrere og efterkommere. 1 Der er således sket et databrud mellem 2006/2007 og 2007/2008, hvilket er vigtigt at være opmærksom på, når man belyser udviklingen over tid. Sammenligner man andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk med andelen af tosprogede elever, er andelen stort set ens. Mens andelen af tosprogede elever i 2006/07 var på 10,1 pct. er andelen af elever med en anden etnisk herkomst end dansk på 10,0 pct. i 2007/08 og 10,3 pct. i 2008/2009 (jf. tabel 3). Det er vigtigt at understrege, at selv om andelen af elever med anden etnisk herkomst er uforandret i forhold til andelen af tosprogede elever på trods af ændring i indsamlingsmetoden, er der ikke nødvendigvis tale om de samme elever i de to opgørelser. Elever som tidligere blev kategoriseret som tosprogede af skolen kan reelt have haft en dansk herkomst. Omvendt behøver elever med en anden etnisk herkomst end dansk ikke nødvendigvis at figurere som tosprogede elever. Ændringen i indsamlingsmetode har således betydet store forskydninger på skoleniveau, mens andelene er uforandret på landsplan. Ser man på de faktiske tal for de tre seneste år, var der i folkeskoler i 2006/ tosprogede elever, mens der i 2007/2008 og 2008/2009 var henholdsvis 1 Se metodeafsnit på side14. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 2 af 12

3 og elever med anden etnisk herkomst end dansk. På trods af ændring i opgørelsesmetoden er forskellene således små. I folkeskolen var andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk 10,1, pct. i 2006/2007, 9,9 pct. i 2007/08 og 10,3 pct. i 2008/2009. For de frie grundskoler er andelene: 10,1 pct. i 2006/2007, 9,4 pct. i 2007/2008 og 10,1 pct. i 2008/2009. Mens forklaringen af faldet mellem 2006/2007 og 2007/2008 i vid udstrækning skal findes i ændringen af opgørelsesmetoden, så skal stigningen i perioden efter, mellem 2007/2008 og 2008/2009, tolkes med varsomhed, da der i data mangler indberetning fra 5400 elever i skoleåret 2007/08. Tabel 3. Tosprogede elever/elever med anden etnisk herkomst end dansk 1998/ /2009 (eksklusiv efterskoler). BEMÆRK: Databrud fra 2007/2008 og frem. Skoleår Elever i alt Folkeskolen 1 : Antal tosprogede elever/elever med anden etnisk herkomst end dansk Frie grundskoler: Antal tosprogede elever/elever med anden etnisk herkomst end dansk Specialskoler 2 : Antal tosprogede elever/elever med anden etnisk herkomst end dansk 1998/1999* /2000* /2001* /2002* /2003* /2004* /2005* /2006* /2007* /2008** /2009** ) Kategorien Folkeskolen indeholdte frem til 2006/2007 også elever i specialskoler og dagbehandlingstilbud. Disse elever er ikke medregnet i kategorien folkeskoler fra 2007/2008 og frem, men står som en selvstændig kategori. Fra 2007/2008 og frem er kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler (10. klassecentre) inkluderet i kategorien folkeskoler. 2) I kategorien specialskoler medregnes elever i dagbehandlingshjem og dagbehandlingstilbud 3) Tallene for 2000/2001 og 2001/2002 er behæftet med usikkerhed. * Antal elever er opgjort ved anvendelse af Folkeskolelovens definition af tosprogede elever ** Antal elever er opgjort ved anvendelse af Danmarks Statistiks definition af herkomst, hvor anden etnisk Note: Efterskolerne er ikke medtaget, da UNI C ikke råder over data fra efterskolerne i periode før 2007/2008. Fordeling på skolerne Tabel 4 viser, hvordan koncentrationen af elever med anden etnisk baggrund fordeler sig på skolerne. Ingen af skoletyperne har skoler, hvor andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk er 100 pct. For både folkeskoler og frie grundskoler har langt den overvejende andel af skoler mellem 0,1 og 9,9 pct. elever med anden etnisk herkomst end dansk. Der er en større andel af folkeskoler (67,3 pct.) end frie grundskoler (66,0 pct.) i kategorien med mellem 0,1 og UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 3 af 12

4 9,9 pct. indvandrere og efterkommere. Andelen af frie grundskoler uden indvandrere og efterkommere (15,9 pct.) er næsten dobbelt så stor som samme andel for folkeskolerne (8,4 pct.). Blandt efterskolerne ses kun fem skoler med en elevsammensætning, hvor andelen af efterkommere og indvandrere er større end 10 pct. Omvendt gælder dette for 63 ud af 179 (35 pct.) specialskoler og 52 ud af 188 (28 pct.) dagbehandlingstilbud. Tabel 4. Andel elever med udenlandsk herkomst, skoleåret 2008/2009 Antal skoler Andel elever med udenlands herkomst Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Specialskoler Dagbehandling stilbud Ingen ,1-9, ,9 pct ,9 pct ,9 pct ,9 pct ,9 pct pct I alt Note: Kommunale kostskoler og ungdomskostskoler (10. klassecentre) er inkluderet i kategorien folkeskoler. Specialskoler for børn er den skoletype, som har størst andel skoler uden elever med anden etnisk herkomst end dansk (24 pct.). Omvendt er folkeskolen den skoletype, hvor andelen af skoler uden efterkommere og indvandrere er lavest (8 pct.). I de frie grundskoler er andelen af skoler med mere end 75 pct. elever med anden etnisk herkomst end dansk større (5 pct.) end i folkeskolen (1 pct.). UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 4 af 12

5 Figur 1. Folkeskoler og frie grundskoler fordelt efter andel elever med udenlandsk herkomst på skolen, skoleåret 2008/2009 Andel skoler 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Folkeskoler Frie grundskoler Efterskoler Specialskoler dagbehandlingstilbud Ingen 0 9,9 pct ,9 pct ,9 pct ,9 pct ,9 pct ,9 pct. 100 pct. Andel elever med anden etnisk herkomst end dansk Note: Kommunale kostskoler og ungdomskostskoler (10. klassecentre) er inkluderet i kategorien folkeskoler. Fordeling på oprindelsesland Eleverne med anden etnisk herkomst end dansk kommer fra en lang række lande rundt om i verden. Elever fra i alt 178 oprindelseslande er repræsenteret i den danske grundskole. Med godt elever stammer den største gruppe elever med anden etnisk herkomst end dansk fra Tyrkiet. Dernæst følger elever fra Irak, Libanon og Somalia. I tabel 5 ses en top-10, som viser de 10 hyppigste oprindelseslande for indvandrere og efterkommere i grundskolen. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 5 af 12

6 Tabel 5. Top-10 over oprindelsesland for elever med anden etnisk herkomst end dansk i grundskolen, skoleåret 2008/2009 Frie grundskoler Kommunale ungdom sskoler Dagbehandling stilbud Folkeskoleskoleskoler Efter- Special- Oprindelsesland Total Tyrkiet Irak Libanon Somalia Pakistan Afghanistan Bosnien-Herzegovina Jugoslavien Vietnam Sri Lanka Der er store forskelle i oprindelsesland blandt indvandrere og efterkommere i henholdsvis folkeskoler og frie grundskoler. I folkeskolen udgør elever fra Tyrkiet, Irak, Libanon, Somalia, Pakistan og Afghanistan tilsammen 52,1 pct. af alle indvandrere og efterkommere i folkeskolen, mens elever fra samme gruppe lande kun udgør 40,8 pct. af alle indvandrere og efterkommere i de frie grundskoler. Figur 2. Top-10 over oprindelsesland for elever med anden etnisk herkomst i folkeskolen og de frie grundskoler 2008/2009, procent. Andel af elever med udenlandsk herkomst 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Folkeskoler Frie grundskoler Note: Kommunale kostskoler og ungdomskostskoler er inkluderet i kategorien folkeskoler. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 6 af 12

7 Således viser figur 2, at elever med tyrkisk, irakisk, libanesisk, somalisk, pakistansk og afghansk oprindelse i højere grad vælger folkeskolen end frie grundskoler. Omvendt vælger en større andel elever med vietnamesisk og srilankansk herkomst en fri grundskole frem for en folkeskole. Fordeling på klassetrin Tabel 6 viser andelen af elever med anden etnisk oprindelse end dansk fordelt på klassetrin og skoletyper. I folkeskolen ligger andelen af elever med anden etnisk herkomst end danske på omkring 10 pct. for børnehaveklasse til 8. klasse, mens andelen er større i de to ældste årgang med henholdsvis 12 pct. i 9. klasse og 19 pct. i 10. klasse. I de frie grundskoler er tendensen omvendt, og her er andelen af indvandrere og efterkommere størst i de små klasser fra børnehaveklassen til 6. klasse, hvor andelen ligger mellem 11 og 12 pct., mens andelene herefter falder til ca. 8 pct. i de ældre klasser og 7 pct. i 10. klasse. Tabel 6. Antal elever med anden etnisk herkomst end dansk for folkeskoler og frie grundskoler fordelt på klassetrin, skoleåret 2008/2009 Folkeskolen Frie grundskoler Klassetrin Elever i alt Elever med anden etnisk herkomst end dansk Elever i alt Elever med anden etnisk herkomst end dansk Børnehaveklasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Total Note: Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler (10. klassecentre) er inkluderet i kategorien folkeskoler. Andelen på de enkelte klassetrin vises i figur 3, hvor forskellen i elever med anden etnisk herkomst opdelt på klassetrin mellem frie grundskoler og folkeskoler træder tydeligt frem. En af forklaringerne på den store andel elever med anden etnisk herkomst end dansk i folkeskolens 10. klasser er, at mange elever af danske herkomst vælger at tage 10. klasse på en efterskole, mens dette kun er tilfældet for ganske få elever af udenlandsk herkomst. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 7 af 12

8 Figur 3. Andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk for folkeskoler og frie grundskoler fordelt på klassetrin, skoleåret 2008/2009 Andel elever med anden etnisk herkomst end dansk 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Folkeskolen Frie grundskoler Bh.kl. 1. kl 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Klassetrin Note: Kommunale kostskoler og ungdomskostskoler (10. klassecentre) er inkluderet i kategorien folkeskoler. Tabel 7 ser særskilt på 10. klasseelever i folkeskolen. De tyrkiske elever udgør en lidt større andel af eleverne end i folkeskolen samlet set, ligesom også afghanske, irakiske og libanesiske elever er stærkere repræsenteret i 10. klasse end i folkeskolen generelt. Omvendt udgør andelen af elever med oprindelse i Jugoslavien, Iran, Vietnam og Marokko en mindre andel af de udenlandske elever i 10. klasse sammenlignet med folkeskolen som helhed. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 8 af 12

9 Tabel 7. Top 10 for oprindelsesland blandt elever med anden etnisk herkomst end dansk i 10. klasseelever i folkeskolen Andel af samtlige elever med udenlandsk herkomst i 10. klasse i folkeskolen, Antal pct. Tyrkiet ,0 Irak 293 9,9 Libanon 269 9,1 Afghanistan 227 7,7 Pakistan 171 5,8 Somalia 170 5,4 Jugoslavien 100 3,4 Iran 73 2,5 Marokko 72 2,4 Thailand 71 2,4 Note: Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler (10. klassecentre) er inkluderet i kategorien folkeskoler. Hvordan er fordelingen mellem kommunerne? Der er stor forskel på andelen af indvandrere og efterkommere i de enkelte kommuner. Ishøj Kommune er den kommune i landet, som har den højeste andel elever med anden etnisk herkomst end dansk, idet 38,5 pct. af alle Ishøj Kommunes elever i grundskolen er enten indvandrere eller efterkommere. Andelen af elever med anden etnisk herkomst er generelt højest i hovedstadsområdet, idet 8 ud af 10 kommuner i top-10, ligesom Ishøj, er beliggende i Storkøbenhavn. Totalt set har de 10 kommuner med de højeste andele i alt elever med anden etnisk herkomst end dansk, hvilket svarer til 44,2, pct. af samtlige indvandrere og efterkommere i grundskolen. Tabel 8. Top 10 over kommuner med størst andel elever med anden etnisk herkomst end dansk, skoleåret 2008/2009 Andel elever med anden etnisk Kommune herkomst end dansk (pct.) Ishøj Kommune 38,5 Brøndby Kommune 34,6 Københavns Kommune 31,1 Albertslund Kommune 29,0 Høje-Taastrup Kommune 25,9 Århus Kommune 19,1 Herlev Kommune 19,0 Odense Kommune 18,2 Rødovre Kommune 16,0 Hvidovre Kommune 15,1 Note: Alle skoletyper er medtager: Folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, kommunale ungdomskostskoler, specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud og hjem. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 9 af 12

10 Figur 4 viser andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk for samtlige af landets 98 kommuner. Figur 4. Andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk fordelt på kommuner, skoleåret 2008/2009. Note: Alle skoletyper er medtager: Folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, kommunale ungdomskostskoler, specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud og hjem. Det er specielt i de nordvest jyske kommuner samt i mange fynske kommuner, at koncentrationen af elever med anden etnisk herkomst end dansk er lille, ligesom også Aalborg Kommune og Esbjerg Kommune, der begge er blandt landets fem største kommuner, har en relativt lille andel indvandrere og efterkommere i UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 10 af 12

11 grundskolen. Lidt overraskende er andelen af indvandrere og efterkommere i Sønderborg Kommune højere end i de omkringliggende kommuner. Dette skyldes i vid udstrækning, at andelen af elever med tysk herkomst er markant større i Sønderborg Kommune sammenlignet med landets andre kommuner. Elever med tysk herkomst udgør den fjerde største gruppe af udenlandske elever i Sønderborg Kommune., Metode Fra og med skoleåret 2007/2008 er der sket en ændring i metoden af opgørelsen af elevernes etnicitet i grundskolen, idet indsamlingen er overgået til Danmarks Statistik. Ændringen betyder, at UNI C Statistik & Analyse ikke længere indsamler oplysninger om tosprogede elever på baggrund af definitionen over tosprogede elever i Folkeskoleloven 2. Derimod indhentes oplysningerne om elevernes herkomst på baggrund af registre, der baserer sig på elevens personnummer fra Danmarks Statistik. Definition af herkomst Dermed er UNI C Statistik & Analyse overgået til at anvende Danmarks Statistiks definition af herkomst, som ses i tabel 7. Tabel 9. Definition af herkomstbegrebet Herkomst Dansk Indhold En person har dansk herkomst, hvis mindst én af forældrene både er dansk statsborger og er født i Danmark Indvandrer En indvandrer er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommer En efterkommer er født i Damark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Uoplyst Elever, hvor herkomsten er uoplyst og dermed ukendt. Kilde: Danmarks Statistik Databrud Ændringen i indsamlingsmetoden resulterede i et databrud mellem 2006/2007 og 2007/2008, da indberetningerne fra tidligere år ikke er sammenlignelige med de nye indberetninger. Tidligere var det således sekretæren eller skolelederen ude 2 Den tidligere anvendte definition af en tosproget elev fra Folkeskolelovens 4.a. Stk.2. er: En tosproget elev er en elev, der har et andet modersmål end dansk, og som først lærer dansk i kontakt med det omgivende samfund. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 11 af 12

12 på den enkelte skole, der indberettede antallet af tosprogede elever, mens UNI C Statistik & Analyse i dag sammenkører Danmarks Statistisk elevregister med cpr-registret over alle individers etniske herkomst. De nye indberetninger giver dermed et mere præcist og objektivt billede af antallet af eleverne med anden etnisk baggrund, da elevens etnicitet ikke længere er baseret på, hvorledes indberetteren, med risiko for subjektivt, fortolker definitionen af tosprogede elever. Det er samtidig muligt at opdele elevernes herkomst i både indvandrere og efterkommere. Samtidig er det muligt at kombinere de indsamlede oplysninger med oplysninger om f.eks., hvorvidt eleven modtager undervisning i dansk som andetsprog, forældrenes uddannelsesbaggrund mv. Hvem indgår i opgørelsen? Samtlige elever i den danske grundskole indgår i opgørelserne. Dette betyder, at elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem indgår i notatets opgørelser. Derudover indgår alle klassetrin. Alle oplysninger om elever og klasser for 2008/09 stammer fra den årlige grundskoleindberetning, hvor skolerne indberetter deres elever pr. 5. september det pågældende skoleår. Fra og med skoleåret 2007/08 er indsamlingen blevet individbaseret og indsamlingen foretages nu af Danmarks Statistik. Tidligere har skolerne indberettet deres elevtal til UNI C Statistik & Analyse som klasse/holdindberetninger på skoleniveau. Den nye indsamlingsmetode har givet problemer i form af manglende indberetninger. Ud fra sammenligninger på tværs af år har UNI C estimeret, at Danmark Statistik mangler indberetninger af godt elever for skoleåret 2007/08 og 450 elever for skoleåret 2008/09. UNI C vurderer dog, at disse mangler næppe har afgørende betydning for de relative opgørelser på herkomst. Omvendt vil manglerne naturligvis rykke ved de absolutte tal. UNI C Statistik & Analyse, 4. september 2009 Side 12 af 12

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Af Lars Ebsen Boldt og Doro Knudsen Ifølge folkeskoleloven skal tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte, modtage undervisning i dansk

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag til rapporten Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. De baggrundsvariable, der er anvendt

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet. Forskellige metoder, forskellige resultater

Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet. Forskellige metoder, forskellige resultater Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet Forskellige metoder, forskellige resultater August 2011 1 Baggrund KREVI offentliggjorde i maj 2011 en analyse af folkeskolernes faglige

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere