Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget"

Transkript

1 Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen i ghettoerne sammenholdes med udviklingen for alle 1-- og udviklingen i den almene sektor under ét. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard. september 1 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra til 11 (. kvartal) er andelen på offentlig forsørgelse steget med 1,9 pct. point når man ser på alle 1--. Udviklingen i forsørgelsesandelen blandt beboerne i ghettoerne har i denne periode udviklet sig nogenlunde parallelt med udviklingen for landet som helhed. Men sammenlignet med den almene sektor under ét har stigningen været mindre blandt beboerne i ghettoerne. I samme periode er andelen af lønmodtagere generelt faldet med,9 pct. point for alle 1-- under ét. Faldet i lønmodtagerandelen i ghettoerne og den øvrige almene sektor har imidlertid været væsentligt større. At en (særlig stor) del af beskæftigelsesfaldet i ghettoerne ikke viser sig i en stigende andel offentligt forsørgede skyldes, at der i ghettoerne bor forholdsvis mange unge, og at en del af disse er overgået fra beskæftigelse til uddannelse (bemærk SU indgår ikke i afgrænsningen af offentligt forsørgede). Derudover er en del af de unge evt. ikke berettiget til offentlig forsørgelse. I perioden fra til 11 (. kvartal) er andelen af 1-- der er SU-berettigede steget med, pct. point for landet som helhed, mens stigningen i ghettoerne har været, pct. point. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil 7 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf. 77 Mobil 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 11 København V 77 1

2 Udvikling i andel offentligt forsørgede i boligområder på ghettolisten I denne analyse undersøges hvordan krisen har ramt beboerne i ghettoerne og den almene sektor sammenlignet med hele befolkningen. Konkret set på Udviklingen i andelen af 1-- der modtager offentlig forsørgelse Udviklingen i andelen af 1-- der er lønmodtagere Udviklingen i andelen af 1-- der er SU-berettiget Modtagere af offentlig forsørgelse I. kvartal 11 var det, pct. af de 1-- der (omregnet til fuldtid) modtog offentlig forsørgelse. Det dækker fx over modtagere af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, efterløn, førtidspension. Tallet indeholder desuden personer i støttet beskæftigelse, herunder løntilskud, fleksjob, skånejob mv. men SU-modtagere indgår derimod ikke. Blandt 1-- beboere i de almene boliger var det, pct. der modtog offentlig forsørgelse i. kvartal 11, mens det var lidt over halvdelen af de 1-- der boede i ghettoerne, som modtog offentlig forsørgelse. Det fremgår af figur 1a. Ser man på udviklingen i andelen på offentlig forsørgelse siden viser figur 1b, at der har været en stigning i denne andel for landet under ét, i de almene boliger under ét og blandt beboerne i de såkaldte ghettoer (boligafdelinger på den officielle ghettoliste). Stigningerne i andelen på offentlig forsørgelse siden i ghettoerne har nogenlunde fulgt samme udvikling som for landet under ét. Det fremgår af figur 1b. Men sammenligner man med udviklingen blandt de 1-- beboere i de almene boliger under ét viser det sig, at stigningen i andelen af offentligt forsørgede i ghettoerne har været mindre end generelt i den almene sektor. Målt på denne andel har ghettoerne således klaret sig bedre under krisen end resten af den almene sektor. Figur 1a Andel offentligt forsørgede blandt 1- - Figur 1b Ændring i andel offentligt forsørgede blandt 1-- siden 1. kvt.. 1 9,,, 9,,, (.kvt.) 11 (. kvt.) 7 1 point point Udvikling i andel lønmodtagere blandt 1--. I perioden fra. kvartal til. kvartal 11 er andelen af lønmodtagere blandt de 1-- faldet med,9 pct. point. Til sammenligning er den tilsvarende lønmodtagerandel faldet med 7, pct. point for de 1--, der bor i almen bolig. Set over hele perioden fra -11 peger det på, at be-

3 skæftigelsesfaldet har ramt de almene beboere forholdsvis hårdt under den økonomiske krise dog med en tendens til en nogenlunde parallel udvikling i løbet af 11. Det fremgår af figur a og b. Ser man på udviklingen i lønmodtagerandelen blandt beboerne i ghettoerne viser figur b, at udviklingen i ghettoerne stort set er sammenfaldende med udviklingen for den almene sektor under ét. Målt på beskæftigelsesfaldet har ghettoerne med andre ord været stort set lige så hårdt ramt som resten af den almene sektor. Figur a Andel lønmodtagere blandt 1-- Figur b Ændring i andel lønmodtagere blandt 1-- siden 1. kvt.. 7 7,,9 9,1,, 9, 7 point - - point (.kvt.) 11 (. kvt.) Det kan umiddelbart forekomme overraskende (og modstridende) at ghettoerne har fulgt den generelle udvikling i den almene sektor når man ser på andel lønmodtagere men målt på (stigningen) i andelen af offentligt forsørgede har ghettoerne klaret sig væsentligt bedre. En forklaring på denne udvikling kan være, at der i mange ghettoer bor forholdsvis mange unge, og beskæftigelsesfaldet blandt unge har generelt været særlig stort blandt unge. Når en del af dette beskæftigelsesfald (blandt de unge) ikke viser sig i en stigning i andel offentligt forsørgede kan det skyldes, at en del unge påbegynder en uddannelse (SU indgår som nævnt ikke i Danmarks Statistiks opgørelse over Offentligt forsørgede). Derudover er en del af dem der mister jobbet evt. ikke berettiget til offentlig forsørgelse og lever af anden forsørgelse fx forældre. Samtidig skal det bemærkes, at blot der er (lidt) lønindkomst i måneden regnes den enkelte person for beskæftiget uanset beskæftigelsesomfanget, jf. boks 1. Udvikling i andel SU-modtagere I perioden fra. kvartal til. kvartal 11 er andelen af 1-- der modtager SU steget fra, pct. til, pct. når man ser på hele landet dvs. en stigning på, pct. point. Til sammenligning er den tilsvarende andel steget med, pct. for beboerne i den almene sektor under ét, mens andelen er steget med, pct. point blandt de 1-- der bor i boligområderne på ghettolisten. Det fremgår af figur a og b. Denne udvikling bekræfter således, at det store beskæftigelsesfald blandt beboerne i den almene sektor (herunder ghettoerne) er modsvaret af en forholdsvis stor stigning i andelen under uddannelse (SU-modtagere).

4 Figur a Andel SU-modtagere blandt 1-- Figur b Ændring i andel SU-modtagere blandt 1-- siden. kvt ,, 11, 9, 9, 1, point 1 point (.kvt.) 11 (.kvt.) Det bemærkes i øvrigt, at det i ghettoerne er 1, pct. af de 1-- der modtager SU, mens den tilsvarende andel for hele landet er, pct. Hovedforklaringen på denne forskel er, at der bor forholdsvis mange unge i ghettoerne. Foretages en tilsvarende opgørelse blandt de 1-9- viser figur a., at andelen der modtager SU er,9 pct. i ghettoerne, hvilket er helt på niveau med den tilsvarende andel for alle 1-9- under ét. Det bemærkes, at SU-andelen medregner personer der på opgørelsestidspunktet har fravalgt SU fx på grund af for høj biindtægt men i øvrigt er berettiget til SU, jf. boks 1. Figur a Andel SU-modtagere blandt 1-9- Figur b Ændring i andel SU-modtagere blandt 1-9- siden. kvt..,1,,9 point 1 point 1 1,1,9, (.kvt.) 11 (.kvt.)

5 Boks 1 Nærmere om opgørelsen Analysen tager i hvert kvartal udgangspunkt i antal 1-- primo kvartalet. I forbindelse med afgrænsningen af almene beboere og beboere i ghettoerne er det taget udgangspunkt i bopælsadressen primo kvartalet. Analyseperioden dækker 1. kvartal til. kvartal 11. Opgørelsen er baseret på registeroplysninger i Danmarks Statistik og omfatter hele befolkningen. Offentligt forsørgede. Antallet af offentligt forsørgede er opgjort ud fra Danmarks Statistiks register over Offentligt forsørgede og er omregnet til fuldtidspersoner. Denne statistik omfatter langt de fleste offentlige forsørgelsesydelser til 1--, herunder modtagere af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse, efterløn, førtidspension. Tallet indeholder desuden personer i støttet beskæftigelse, herunder løntilskud, fleksjob, skånejob mv., men SU-modtager indgår derimod ikke. Lønmodtagere Antal lønmodtagere blandt 1-- er baseret på beskæftigelsesoplysningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAMregister. Her regnes alle personer der har fået udbetalt løn i måneden for beskæftigede uanset beskæftigelsesomfanget. Det er således ikke muligt at omregne til fuldtidspersoner som for de offentligt forsørgede. tale en fuldtids Lønmodtager SU-modtagere SU-modtagere er identificeret på baggrund af oplysningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register. Konkret er personer identificeret som SU-modtager i den enkelte måned hvis der modtagers SU i den sidste uge i måneden. Opgørelsen på kvartalsbasis baseres på et simpelt gennemsnit over månederne i kvartalet. I opgørelsen medtages både personer der modtager SU og personer der på det pågældende tidspunkt har fravalgt SU men i øvrigt er SU-berettiget. Det bemærkes, at personer der (fx) er i gang med et erhvervsfagligt praktikforløb som udgangspunkt ikke modtager SU men derimod modtager løn. Disse personer er dermed registreret som lønmodtagere. Der er således ikke tale om en fuldt dækkende opgørelse over hvor mange beboere der er under uddannelse. Afgrænsning af ghettoer. Efter tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvendes samme definitionen og afgrænsning af ghettoområder som ligger til grund for udarbejdelsen af den officielle ghettoliste.

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere