Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån"

Transkript

1 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig ydelse op på mere end hver anden. Og har man først én gang haft et rentetilpasningslån, så er man solgt. Der er altså sket et skifte i danskernes holdning til boligfinansiering, og vores data viser, at danskerne er blevet mere risikovillige. Men hvem er det, som særligt lader sig lokke af den historisk lave rente? I denne analyse har vi fokuseret på to områder. For det første på rentetilpasningslånenes omfang og på årsagen til, at flere og flere dansker vælger denne låntype. Og for det andet udbredelsen af FlexLån blandt forskellige aldersgrupper. I analysen er vi bl.a. kommet frem til at Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Lise Nytoft Bergman Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen andelen af boligejere med rentetilpasningslån primært stiger, når forskellen mellem den lange og korte rente er høj mange boligejere kan dermed siges at vælge boliglån ud fra det bedste rentetilbud snarere end ud fra deres smag for risiko boligejere, der først én gang har valgt et rentetilpasningslån, vænner sig til det, og skifter ikke tilbage til et fastforrentet lån, når forskellen mellem den lange og korte rente mindskes, og det fastforrentede lån igen ser relativt billigt ud udbredelsen af rentetilpasningslån er eksploderet blandt de yngste boligejere, og 6 ud af 10 boligejere i denne aldersgruppe har nu et lån, hvor den månedlige ydelse afhænger af renteudviklingen ældre boligejere er væsentligt mere forbeholdne over for rentetilpasningslån end de unge, og kun hver tredje boligejer i denne gruppe har rentetilpasningslån Tabel 1: Andelen af boligejere med variabelt forrentede lån er stigende særligt hos de yngre boligejere Andel af boligejere med den pågældende låntyper år år 65 år FlexLån 32% 40% 51% 33% 38% 45% 24% 27% 32% FlexGaranti og RenteDyk 12% 8% 7% 10% 8% 7% 8% 8% 7% Fastforrentet lån 56% 52% 42% 68% 53% 48% 68% 65% 61% I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % side 1

2 FlexLån bliver mere og mere populære Siden de første rentetilpasningslån så dagens lys i 1997 er andelen af danske boligejere med denne låntype herunder FlexLån og FlexGaranti vokset støt jf. den stiplede røde kurve i figur 1. I starten af 2003 lå andelen af boligejere med variabelt forrentede lån, dvs. lån hvor renten både kan stige og falde i løbet af lånets løbetid på 27 % - i dag er andelen helt oppe på 53 %. Lån med variabel rente er i dag dobbelt så populære som for godt 5 år siden, men det der er særligt bemærkelsesværdigt er, at andelen af private boligejere med variabelt forrentede lån stort set kun stiger, når forskellen mellem den lange og korte rente er større end ca. 3 %-point se figur 1. I perioden fra 2003 til medio 2005 og igen i 2009 var renteforskellen stor og andelen af lån med variabel rente steg (jf. de gråt skraverede områder i figur 1). I den mellemliggende periode fra medio 2005 til primo 2009, hvor forskellen mellem den lange og korte rente svingede mellem ca. 0,5 %-point og ca. 3 %-point, lå andelen af boligejere med variabelt forrentede lån derimod ret stabilt på ca. 47 %. Figur 1: Flere og flere vælger at finansiere deres ejerbolig med et variabelt forrentet lån 60% 8% 55% 50% << Rentetilpasningslånenes andel af det samlede realkreditudlån til husholdninger 7% 6% 45% 5% 40% 4% 35% 30% >> Forskel mellem kort og lang rente 3% 2% 25% 1% 20% % Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger Tallene tyder altså på, at boligejerne tænker mere på mulige rente-tilbud, end på hvor stor en risiko de reelt ønsker i deres månedlige ydelse. Er forskellen mellem den lange og korte rente stor, så ser de variabelt forrentede lån billige ud i forhold til de fastforrentede, og så snupper de danske boligejere sådan et. Om lånet stemmer overens med boligejerens egen risikopræference, synes således at betyde mindre. Det ser endvidere ud til, at boligejere, der først en gang har haft et rentetilpasningslån, er solgt. Det gælder også, selv om de i første omgang valgte det variabelt forrentede lån, fordi det lignede et godt rente-tilbud og ikke pga. lånets karakteristika. Tendensen kommer bl.a. til udtryk i perioden fra 2007 til medio Her var renteforskellen mellem den lange og korte rente helt nede på omkring 1 %-point, men andelen af låntagere med variabelt forrentede lån forholdt sig stort set uændret. Der var altså ikke mange boligejere med rentetilpasningslån, som valgte at omlægge til fast rente igen. med FlexLån vænner sig således til risikoen ved at have en variabel rente. De fortsætter derfor i stor stil med lånet, selv om forskellen til et lån med fast rente på et senere tidspunkt viser sig at blive mindre igen. En del af forklaringen er formentlig, at renten på rentetilpasningslånene har været relativt lav i hele perioden. I 2001, da renten blev fastsat på det hidtil højeste ni- side 2

3 veau, blev den fastsat til 5,61 %. Det må betragtes som en lav rente sammenlignet med den typiske rente på et fastforrentet lån. Yngre boligejere vælger FlexLån i stor stil Kigger man nærmere på, hvilke boligejere, der er hurtigst til at skifte de fastforrentede lån ud med FlexLån, så er konklusionen klar. Det er de yngre boligejere, jævnfør tabel 1 og figur 2 og 3. Figur 2 :De unge boligejere vælger de fastforrentede lån fra og de variabelt forrentede lån til Andel låntagere med den pågældende låntype 70% FlexLån FlexGaranti og RenteDyK Fastforrentede lån 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år 65 år år år 65 år år år 65 år Kilde: Egne data og beregninger Af tabel 1 og figur 2 og 3 fremgår det, at det særligt er blandt de yngre boligejere i aldersgruppen år, at antallet af boligejere med FlexLån er eksploderet. Primo 2007 havde knap 32 % af boligejerne i denne aldersgruppe FlexLån i dag er andelen steget til 51 %. Det svarer til en stigning på 60 % på blot 2½ år. Mere end hver anden boligejer under 40 år har således nu et rentetilpasningslån! Lægger man andelen af boligejere med FlexGaranti med rentefald til dette tal, så kommer man frem til, at mere end 56 % af de yngre boligejere i dag har et lån, hvor deres boligøkonomi er afhængig af renteudviklingen. Figur 3: Stigning i andelen af boligejere med FlexLån fra 2007 og til i dag Stigning i andelen af boligejere med FlexLån fra 2007 til i dag år år 65 år 60 % 35 % 30 % Til sammenligning har stigningen i FlexLån blandt de midaldrende og ældre boligejere været på hhv. 35 % og 30 %. I dag er det derfor kun halvdelen af de midaldrende boligejere og godt en tredjedel af de ældre boligejere, som har en boligøkonomi, der er afhængig af renteudviklingen. side 3

4 Stigningen i FlexLån er størst blandt de alleryngste boligejere på år Underopdeler man de yngre boligejere fra år i 2 nye grupper på hhv. de årige og de årige, så kan vi se, at den samme tendens gør sig gældende. I starten af 2007 havde 27 % af de årige boligejere og 33 % af de årige boligejere valgt FlexLån. I dag har hele 48 % af boligejerne under 30 år og 52 % af boligejerne i 30 erne FlexLån. Det betyder, at andelen af boligejere under 30 år med FlexLån er steget med 80 % på blot ca. 2½ år. Det må betegnes som en eksplosiv stigning. Stigningen for boligejerne i 30 erne er til sammenligning på 55 %. Dette må også betragtes som en stor stigning på så kort tid, om end noget mindre end de helt unges. De alleryngste boligejere på har dermed lagt sig i ydersporet og kan hvis stigningstaksten fortsætter hurtigt overhale aldersgruppe på år som værende dem med den største andel af renteafhængige lån. Konklusionen er altså klar; de yngre boligejere er væsentlig mere villige til at tage en chance end de ældre boligejere, og deres risikovillighed har i løbet af de seneste år også overhalet de midaldrende boligejeres. Fortsætter udviklingen, med at de yngre boligejere i stor stil vælger FlexLån, så vil vi i fremover få et boligmarked, som løbende vil blive mere og mere afhængig af renteudviklingen i takt med at flere og flere unge træder ind på boligmarkedet. De unge har ingen erfaringer med skyhøje renter Forklaringen på, at andelen af yngre boligejere med FlexLån stiger så kraftigt, skal formentlig findes i flere forhold. For det første har renterne været forholdsvist lave siden midten af 1990 erne jævnfør figur 4. Det betyder, at de yngre boligejere ikke selv har nogle erfaringer med skyhøje renter. De yngre boligejere er således vant til, at selv en høj 1-årig rente ikke ligger langt over de 6 %. Det samme kan ikke siges at gøre sig gældende for de lidt ældre generationer. Her har flere på egen eller naboens krop oplevet lån med tårnhøje renter, på lån der til tider også har været inkonverterbare og dermed svære at komme ud af igen. De mere modne boligejere har således en større rente-erfaring i bagagen, og ved at visse låntyper kan være risikable. Det motiverer dem til at betale en lidt højere månedlig ydelse mod til gengæld at få mere sikkerhed. Figur 4: Renten har været forholdsvist lav siden midten af 90 erne % Kilde: Reuters Ecowin 30-årig rente 1-årig rente side 4

5 En anden forklaring, på at de yngre boligejere har en større appetit på FlexLån end de ældre, er formentlig også, at de yngre boligejere har et større behov for kontanter her og nu. De yngre boligejere vil i mange tilfælde have børn og dermed udgifter til bleer, vuggestue/børnehave, fritidsaktiviteter, tøj, mad osv. Hertil kommer et merforbrug af vand, el og varme i takt med, at antallet af personer i husstanden stiger samt muligvis også et ønske om en større bil og flere boligkvadratmeter. Desuden kan flere af de yngre boligejere være under uddannelse, ligesom deres startløn i reglen vil være lavere end de ældres. Fordelene ved en lav ydelse kan dermed synes mere tillokkende for de yngre boligejere, da besparelsen i den månedlige ydelse vil give en mærkbar forskel i deres hverdag her og nu. Til sammenligning vil de ældre boligejere måske i højere grad bruge besparelsen i den månedlige ydelse til opsparing eller luksus. Realiteten ved de unges valg af FlexLån er, at det er dem, som har mindst råd til risikoen ved en stigende rente, der vælger den. Dette kan synes selvmodsigende. FlexLån er næsten blevet for populært Da rentetilpasningslånene kom på markedet for 12 år siden, havde selv ikke de mest optimistiske realkreditentusiaster gættet på, at deres udbredelse ville blive så omfangsrig. Den viden har vi nu, og rentetilpasningslånene må dermed siges at være kommet for at blive. Særligt de unge boligejere har i stigende omfang taget rentetilpasningslånene til sig, og der er ikke noget, der på nuværende tidspunkt tyder på, at den udvikling er tilendebragt. Vi forventer således, at andelen af boligejere med rentetilpasningslån vil fortsætte med at stige i fremtiden ikke mindst blandt de yngste. I Realkredit Danmark er vi af den holdning, at rentetilpasningslån er en rigtig god idé for alle de boligejere, som sover godt, uanset hvilken retning renten bevæger sig. Generelt anbefaler vi dog, at boligejerne kalkulerer med et fastforrentet lån i deres månedlige budget på samme måde som det sker ved deres kreditvurdering, og at de benytter besparelsen ved at vælge variabel rente til afdrag på anden og dyrere gæld eller til opsparing fx til tider, hvor renten er højere end den er i dag. De boligejere, som bekymrer sig om renten, bør fortsat beholde deres fastforrentede lån eller omlægge deres nuværende FlexLån til fast rente. I øjeblikket er muligheden for at omlægge FlexLån til et 5 % fastforrentet lån overordentligt god, da kursen på obligationen bag 5% lånet i øjeblikket er oppe på over 98. Med tanke for, at en del boligejere med rentetilpasningslån var meget bekymret sidste år, da Finanskrisen var på sit højeste, hvor renten blev fastsat til 5,2 %, så ser dette ud til at være en overvejelse værd for mange også selv om renten på rentetilpasningslån i øjeblikket ligner et godt rente-tilbud. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere